zasady - Czemplik

Transkrypt

zasady - Czemplik
Podstawowe zasady zaliczania ćwiczeń (2016)
1. Zasada podstawowa – zaliczenie na podstawie kolokwium na ostatnich zajęciach.
Na zaliczenie >= 50% punktów..
2. Przy ocenie zadań ważny jest i poprawny wynik, i wiarygodna metoda (poprawna droga
dojścia do wyniku). Zawsze można (należy) sprawdzić wynik inną metodą.
3. Kto zaliczy może przystąpić do egzaminu. Ewentualna poprawa kolokwium tylko dla
tych, którzy przekroczą 30% punktów.
Sposób pracy
1. Na wykładzie jest wprowadzenie do ćwiczenia (teoria, przykłady, ...).
2. W domu, na podstawie wykładu i skryptu należy przerobić odpowiednią listę zadań (wg
planu). Na niektórych listach są też wzorce rozwiązywania.
3. Ćwiczenia mają formę warsztatów opartych na tej liście – można dopytać, wyjaśnić ...
(nie robię wykładu – odpowiadam na pytania)
4. Na koniec ćwiczeń (często, a może nawet zawsze) jest możliwość pisania kartkówki z
zadań tego typu jak na liście. Kartkówka jest dobrowolna, ale na kartkówkach będzie
można zebrać do 50% punktów z kolokwium. Uwaga będą różne mechanizmy (typu
ujemne punkty) mające na celu wyeliminowanie pisania (oddawania) kartkówek bez
przygotowania: „Kto rozwiązywał zadania z listy, to wie czy mu te zadania wychodzą
(zna metodę, uzyskuje dobre wyniki, umie je sobie sprawdzić), a skoro wie, to może
zaryzykować i oddać pracę”.
Punktacja w skali 0÷1: OS – ocena studenta (min.0,3), OP – ocena prowadzącego
- jeśli OP>=OS, to punkty (dodatnie) = OS
- jeśli OP<OS, to punkty (ujemne) OS-OP
Jeśli suma punktów z kartkówek <0, to na kolokwium będzie można odrobić 1 punkt,
robiąc dodatkowe zadanie.
5. Można uzyskać ekstra punkty na znalezienie błędu w zadaniach na listach czy w
obliczeniach w skrypcie (skrypt będzie udostępniany w wersji roboczej). Zgłoszenia na
zajęciach, na konsultacjach lub emailem. Liczy się tylko pierwsze zgłoszenie (chyba, że
ktoś robił razem kimś, to zgłasza razem i dzieli się punktami).
Punktacja w skali 0÷1, (1 - za „poważniejsze” obliczenia)
Wykład, ćwiczenia i laboratorium stanowią całość – na wkładzie teoria, na ćwiczeniach
zadania, a na laboratorium potwierdzenie jednego i drugiego symulacyjnie.

Podobne dokumenty