„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi

Transkrypt

„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania liturgiczne / Readings
Nov. 13, 2016
Księga Proroka Malachiasza / Malachi (4:1-2) 2 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan / 2 Thessalonians (3:7-12)
Ewangelia wg św. Łukasza / Luke (21:5-19)
Koniec roku liturgicznego przypomina nam prawdę o przyjściu Chrystusa na sąd w dniu
ostatecznym. Temu wydarzeniu towarzyszyć będą różne zjawiska na niebie i na ziemi.
Uczniowie Chrystusa będą w nienawiści u ludzi, lecz utrapienie to będzie dla nich okazją do
dawania świadectwa.
Jesus foretells the destruction of Jerusalem, the persecution of his followers. But their
perseverance will be their salvation.
ŚWIĄTYNIA
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który
by nie był zwalony".
Kiedy Jezus nauczał w Świątyni Jerozolimskiej, była
to budowla dopiero co poddana gruntownej
przebudowie, ozdobiona na nowo pięknymi
i kosztownymi detalami. Odbudowy sponiewieranej
wojnami świątyni podjął się Herod Wielki, ściśle
związany z historią narodzin Jezusa. Ten król Judei
chętnie wznosił różne monumentalne budowle, a na
cześć cesarza Oktawiana Augusta zbudował nawet
miasto Cezareę, zwaną Nadmorską. Pragnąc zjednać
sobie Żydów, przystąpił też do wspomnianej już
przebudowy świątyni, najważniejszego i najświętszego
miejsca judaizmu.
Świątynia Heroda była trzecią z kolei świątynią.
Pierwszą, zbudowaną przez Salomona ok. 966 roku
przed Chrystusem, zburzyli Babilończycy w 586 roku.
Po powrocie z niewoli babilońskiej zbudowano nową
świątynię
pod
przewodnictwem
Zorobabela,
wspomaganego przez arcykapłana Jozuego i proroków
Zachariasza i Aggeusza (ok. 515 r. przed Chrystusem).
Została ona potem ograbiona przez monarchów
z dynastii Seleucydów, sprawujących władzę nad
sporą częścią Azji Mniejszej. Odnowienia zniszczonej
świątyni podjął się właśnie Herod Wielki. Prace
budowlane rozpoczęto w 18 roku przed Chrystusem,
trwały one dziesięć lat. Odnowiona świątynia nosiła
liczne znamiona sztuki greckiej, zwłaszcza w dwóch
portykach, które ozdobiono kolumnami o korynckich
kapitelach.
Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, wskazując na
konieczność pokładania ufności w Bogu, ale uczniów
bardziej interesował moment i czas, w którym
ono nastąpi niż wymowa samego zniszczenia.
Kilkadziesiąt lat później, w roku 70, w czasie
powstania
żydowskiego,
Rzymianie
zdobyli
Jerozolimę, a świątynię strawił wielki pożar. Do
dziś pozostał tylko tzw. Mur Zachodni Świątyni,
zwany Ścianą Płaczu.
GOD’S HEALING JUSTICE
An old expression holds that the sun-warmed stone heals.
Perhaps. But Malachi explains that only dark, sunless
days are in store for those who do not find a place for
God in their lives. Conversely, he tells us that the warmth
and light of God’s healing justice await those who fear
the Lord. That’s a pretty comforting notion - especially
now in the already short and growing even shorter days
of November. It’s the sun-warmed stone, and then some.
Paul speaks to us of justice as well, but points out that it is
not a passive thing. To be treated justly, we need to do
our fair share. If we are diligent and persevere we will be
rewarded with and by the fruits of our labor. Lastly, Luke,
too, tells us to persevere - in faith, this time - and our
lives will be secure in God regardless of how we are
treated by our enemies.
MONTH OF PRAYERS FOR THE DECEASED
During the month of November we will pray the rosary
for our deceased loved ones - 10 minutes before each
weekday morning Mass (Tuesday - Friday) and half an
hour before morning Mass on Saturday and each
evening Mass (Monday - Friday). Please use the “All
Souls” envelopes.
WEEKDAY MASSES
Next week in our Parish there will be no morning
Masses or morning rosary prayers, except on Saturday,
due to the Michaelite Fathers Retreat in Melrose.
SUNDAY ENVELOPES FOR THE YEAR 2017
We thank all parishioners who use the sets of
envelopes for Sunday offerings. Those who
recently changed their home address or would like
to start using a set of envelopes in 2017 are asked
to contact the Parish office at (519) 672-0088.
KNIGHTS OF COLUMBUS
The Knights of Columbus will meet on Wednesday,
November 16th at 7:30 p.m. Tickets for the Knights'
Christmas Party will be on sale.
MASS ATTENDANCE SURVEY
We have finished collecting Mass attendance counts.
The average attendance per Mass is as follows:
Saturday 5:00 p.m. - 124; Sunday 8:00 a.m. - 171;
9:15 a.m. - 129; 10:30 a.m. - 332; 12:15 p.m. - 297;
5:00 p.m. - 140. Compared with last year’s results, there
are 126 less people regularly attending Masses.