Wdzydzki Park Krajobrazowy - Pierwsze stwierdzenie karlika

Transkrypt

Wdzydzki Park Krajobrazowy - Pierwsze stwierdzenie karlika
Wdzydzki Park Krajobrazowy
Pierwsze stwierdzenie karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus na terenie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wraz z Akademickim Kołem Chiropterologicznym PTOP
„Salamandra” w Gdańsku podczas jednej z interwencji, które miały miejsce terenie WPK zinwentaryzowali
mieszaną kolonię rozrodczą karlików.
Oprócz dość pospolitego na naszym terenie karlika większego Pipisrellus nathusii po raz pierwszy w naszym
Parku stwierdziliśmy obecność karlików drobnych. Ten najmniejszy z polskich gatunków nietoperzy waży
zaledwie od 3 do 9 gramów, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 240 mm. Nietoperz ten związany jest z siedzibami
ludzkimi i dosyć często zasiedla budynki mieszkalne.
Okres letni to pracowity czas dla chiropterologów, oprócz obozów i wypraw „nietoperzowych” coraz częściej
wzywani są na interwencje do osób proszących o pomoc w sprawie nietoperzy zasiedlających ich domostwa. Aby
można było coś doradzić to przede wszystkim trzeba sprawdzić, z jakimi nietoperzami mamy do czynienia i ile ich
jest. Wiedza społeczeństwa na temat tych małych, latających ssaków jest niewielka i często zniekształcona przez
mity i przesądy przedstawiające je w negatywnym świetle. Prawda jest taka, iż nietoperze szukające u nas na
strychach czy zimą w piwnicach schronienia mogą znacznie bardziej przysłużyć się swoim gospodarzom w walce
np. z komarami, niż im zaszkodzić. Poza tym wszystkie gatunki znajdują się pod ochroną i odgrywają jedną z
głównych ról w zachowaniu równowagi biologicznej. Na szczęście większość osób po bliskim zapoznaniu się z
futrzanymi współlokatorami i po rozmowie ze specjalistą wyrabia sobie własne zdanie na ich temat i twierdzi, że
„....tak właściwie to one wcale mi nie przeszkadzają...” a co najważniejsze pozwala na dalsze wspólne
mieszkanie. W końcu nie taki diabeł straszny jak go malują :).
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty