Moduł 2. Zadanie 6. Jakie bariery komunikacyjne towarzyszą Twoim

Transkrypt

Moduł 2. Zadanie 6. Jakie bariery komunikacyjne towarzyszą Twoim
Moduł 2. Zadanie 6. Jakie bariery komunikacyjne towarzyszą Twoim próbom porozumiewania się
z innymi?
Na ile wynikają z przekonania o dużej wadze przekazywanego przez Ciebie komunikatu, na ile
wynikają ze stereotypowego traktowania przez Ciebie swojej roli, na ile z nieuświadomionych cech
charakteru? Do każdej z wybranych opcji dopisz po dwie–trzy możliwe konsekwencje, interpretacje
Twojego przekazu, które mogą pojawić się u rozmówców. Czy są one zgodne z założonymi przez
Ciebie efektami, z tym, co zakładasz, prowadząc rozmowę w ten sposób? Więcej na temat blokad
komunikacyjnych dowiesz się z poradnika dr Bożeny Czerskiej (s. 16–19). Podziel się swoimi
przemyśleniami na forum kursu Animator Edukacji I stopnia w wątku Moduł 2. Zadanie 6. Bariery
komunikacyjne.
Wśród wielu barier występujących w procesie komunikowania się warto zwrócić uwagę na poniższe:
 Jednostronna gotowość do komunikowania się;
 Efekt statusu;
 Używanie innych kodów, w tym żargonu;
 Różnice kulturowe;
 Zakłócenia w otoczeniu (np. hałas);
 Skrajnie odmienny poziom intelektualny;
 Różnice w nastawieniu do rozmówcy;
 Bariera percepcji;
 Brak aktywnego słuchania.
Opracowała: Małgorzata Kubicka.