Poziom ubóstwa w Niemczech nie zmniejsza się

Transkrypt

Poziom ubóstwa w Niemczech nie zmniejsza się
Poziom ubóstwa w Niemczech nie
zmniejsza się
2016-11-04 07:19:43
2
W 2015 r. w Niemczech 20% (czyli 16,1 mln osób) społeczeństwa była w ubiegłym roku zagrożona ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Poziom ten nie zmienił się od 2008 r. Podobny trend utrzymuje się w UE-28, gdzie
wskaźnik ten wynosił w 2008 r. i w 2015 r. 23,7%.
Zagrożenie to definiuje się jeśli wystąpi jedna z trzech sytuacji życiowych: dochody są poniżej progu ubóstwa;
gospodarstwo domowe dotyka materialna bieda lub nie znajdują zatrudnienia żyjące w gospodarstwie domowym
osoby w wieku 18-59 lat.
Co 6. osoba w Niemczech (16,7% czyli 13,4 mln osób) była dotknięta w 2015 r. ubóstwem związanym z niskimi
dochodami. Wg unijnej definicji dochody te są niższe o 60% od przeciętnych dochodów w społeczeństwie. W
2015 r. próg ten dla jednoosobowego gospodarstwa wynosił 1 033 EUR miesięcznie (2014; 987 EUR). Dla rodziny
2+2 dzieci poniżej 14 lat dochód ten wynosił w 2015 r. 2 170 EUR miesięcznie.
4,4% społeczeństwa niemieckiego było w 2015 r. dotkniętych znaczącym materialnym ubóstwem (2014; 5,0%),
co oznacza że nie mieli oni środków finansowych dla opłacenia np. czynszu czy ogrzewanie mieszkania lub
sfinansowania tygodniowego urlopu.
9,8% społeczeństwa niemieckiego poniżej 60 lat żyło w warunkach bardzo niskiego poziomu zatrudnienia (2010;
10,0%).
W UE wskaźnik poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wyniósł 17,3%. 8,1% osób odczuwała
biedę materialną, a 10,5% osób miało problem ze znalezieniem zatrudnienia.
Więcej informacji:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/11/PD16_391_634.html;jsessionid=A9
996E758A80B35522F8A8670431AEE7.cae4
Opracowała: MH; WPHI Kolonia
3

Podobne dokumenty