KOSZTORYS OFERTOWY

Transkrypt

KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ W ZESPÓLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM NR 1
UL. KOPERNIKA ; 67-300 SZPROTAWA
GMINA SZPROTAWA
UL. RYNEK 45; 67-300 SZPROTAWA
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp.
1
1
1.1
1
d.1.
1
2
d.1.
1
3
d.1.
1
4
d.1.
1
5
d.1.
1
6
d.1.
1
7
d.1.
1
8
d.1.
1
1.2
9
d.1.
2
10
d.1.
2
11
d.1.
2
12
d.1.
2
2
13
d.2
Podstawa
wyceny
Opis
2
3
ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
PODŁOGI
Montaz legarów 22x90mm w rozstawie 630mm
KNR 4-01
0411-01
Klucz wykonawczy
4
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
5
6
7
m
290
KNR 4-01
0411-01
Montaz legarów 22x90mm w rozstawie 210mm
m
820
KNR 4-01
0411-01
Analogia - montaz wkładek amortyzujących
m
155
KNR 4-01
0411-01
Analogia - montaz podkładek dystansowych
m
155
KNR 4-01
0820-03
Przybicie do podłóg płyt P5 gr. 10mm
m2
177
KNR 4-01
0820-03
Przybicie do podłóg płyt P5 gr. 10mm
m2
177
KNR 2-02
0607-01
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Krotność = 2
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii
m2
177
m2
177
m2
677
m2
177
m2
500
kol.
6
kpl
1
KW
MALOWANIE
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
KNR 4-01
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
1204-08
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
KNR 4-01
tynków wewnętrznych sufitów
1204-01
KNR 4-01
1204-02
KNR 2-02
1612-05
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - ODPORNYMI NA
SZOROWANIE
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o
wysokości kolumny do 4 m
WYPOSAśENIE
Dostawa wyposaŜenia boiska do gry w piłke siatkoKW
wą - profesjonalne słupki aluminiowe wraz z osłonami szt. 2, siatka wraz z antenkami i osłonami na
antenki szt. 1, tuleje do montazu słupków w podłodze drewnianej szt. 2, profesjonalne piłki do siatkówki szt. 3, profesjonalne piłki do koszykówki szt.
3.
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Janek
Wartość
zł
(6 x 7)
8
zs1
Lp.
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Nazwa
Robocizna
Materiały
Sprzęt
1.1 PODŁOGI
1.2 MALOWANIE
1 ROBOTY REMONTOWE
WEWNĘTRZNE
2 WYPOSAśENIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Janek
Kp
Z
Uproszczone
RAZEM