Harmonogram egzaminu potwierdzającego - zsr

Transkrypt

Harmonogram egzaminu potwierdzającego - zsr
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń – luty 2016r.
ośrodek etapu praktycznego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12
95-054 Ksawerów
Etap praktyczny
- z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych
KWALIFIKACJA T.15 (150min.)
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
15 stycznia 2016r. godzina 1300– sala 1 (sala gimnastyczna) - 30 zdających
1. Kl. IV technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Błoch
Boczek
Cieszyński
Grala
Hussein
Janczak
Karasińska
Kociołek
Krysztofiak
Kunicka
Kunicka
Leżańska
Łudzeń
Nowaczyk
Nowakowska
Okrojek
Pabich
Parteka
Pawlak
Pawłowska
Piesik
Pietrzykowski
Pisera
Rosiak
Rżanek
Śmiałowska
Wierzbicki
Wymysłowska
Klaudia Dominika
Katarzyna Agnieszka
Daniel Mateusz
Aleksandra Anna
+30min.
Dawid Alan
+30min.
Magdalena Patrycja
Klaudia Olimpia
Justyna
Dominika Agnieszka +30min.
Magdalena
Monika
Justyna Anna
Damian Piotr
Katarzyna Izabela
Klaudia Małgorzata
Justyna Patrycja
Szymon Sebastian
Krzysztof Jan
+30min.
Adrian Jan
Paulina Justyna
Marek Romuald +30min.
Adrian Tomasz
Mariusz Józef
+30min.
Gabriela
Edyta Jolanta
Justyna Weronika
Patryk Michał
Marta Justyna
+30min.
2. KKZ technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404
1.
2.
Koper
Leśniak
- 28 zdających
- 2 zdających
Damian Alex
Damian Sebastian
Zdający zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego na 30 min. przed wskazaną godziną egzaminu.
Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.
KWALIFIKACJA R.22 (180 min.)
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
15 stycznia 2016r. godzina 1300 – sala 32 - 17 zdających
1. Kl. IV technik architektury krajobrazu – 314202
- 17 zdających
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dobras
Gałka
Gawłowska
Górczyńska
Górka
Jaborska
Kabat
Kościan
Kujawa
Lobka
Pik
Skupień
Sobolewska
Staniszewska
Stępień
Strobin
Wdowiak
Damian Mariusz
Klaudia Angelika
Kinga Natalia
Anita
Marta Anna
Izabela Katarzyna
Izabela Monika
Patrycja Monika
Aleksandra Joanna
Angelika Elżbieta
Monika Aleksandra
Anna Małgorzata
Monika Klaudia
Róża Konstancja
Mateusz Maciej
Bartosz Jan
Wiktoria Joanna
+30min.
+30min.
+30min.
+30min.
KWALIFIKACJA R.22 (180 min.)
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
15 stycznia 2016r. godzina 1300 – sala 33 - 16 zdających
1. KKZ - technik architektury krajobrazu – 314202
- 16 zdających
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Figurska
Furmaniak
Głowacka
Grzesiak
Grzesiak
Hachułka
Kaczmarski
Lis
Łysiak-Palmąka
Majewska
Marciszewska
Podsiadły
Połeć
Ruda
Swatowski
Zając
Agnieszka Ewa
Ewelina Sylwia
Monika
Barbara Wioleta
Katarzyna
Mariusz
August Sebastian
Katarzyna Agata
Ewa Janina
Katarzyna Aleksandra
Edyta
Tadeusz Zbigniew
Ewa Elżbieta
Izabela Katarzyna
Marcin Tomasz
Izabela Joanna
Zdający zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego na 30 min. przed wskazaną godziną egzaminu.
Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.
KWALIFIKACJA M.43 (120 min.)
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
15 stycznia 2016r. godzina 1300 – sala 31 - 17 zdających
1. technik mechanizacji rolnictwa – 311512 (1)
- 17 zdających
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Biskupski
Dawicki
Grodzicki
Krupowczyk
Łazarczyk
Maciaszek
Mętlewiak
Michasiewicz
Miller
Okoński
Piotrowicz
Pleszko
Pokora
Stępień
Wierzbowski
Wojna
Wolski
Michał Krzysztof
Damian Marek
Daniel Maciej
Paweł Marcin
Patryk
Adrian
Mateusz Arkadiusz
Robert Krzysztof
Bartłomiej Krzysztof
Michał
Mateusz Krzysztof
Patryk Mariusz
Przemysław Aleksander
Mateusz Jakub
Łukasz
Krzysztof Dawid +30min.
Arkadiusz
Zdający zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego na 30 min. przed wskazaną godziną egzaminu.
Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.
KWALIFIKACJA M.02
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
rolnictwie
00
18 stycznia 2016r. godzina 12 – sala 77 (warsztaty szkolne) - 1 zdający
1. technik mechanizacji rolnictwa – 311512 (2)
- 1 zdający
1.
Mętlewiak
Mateusz Arkadiusz
KWALIFIKACJA R.21
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
21 stycznia 2016r. godzina 1200 – sala 01 (pracownia prakt. nauki zaw.) - 5 zdających
1. Kl. III technik architektury krajobrazu – 314202 (1)
- 5 zdających
1.
2.
3.
4.
5.
Borkowski
Chudzik
Dresler
Śledzińska
Krysztofiak
Krzysztof
Wioletta Sylwia
Konrad + 30 min
Justyna +30min.
Natalia +30min.
21 stycznia 2016r. godzina 1600 – sala 01 (pracownia prakt. nauki zaw.) - 5 zdających
1. Kl. III technik architektury krajobrazu – 314202 (1)
- 5 zdających
1.
2.
3.
4.
5.
Kosecki
Merdała
Rosińska
Kobylarczyk
Widawska
Wiktor Patryk
Patrycja
Ewelina Agata
Kamila
Martyna
Zdający zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego na 30 min. przed wskazaną godziną egzaminu.
Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.
KWALIFIKACJA T.06
Sporzadzanie potraw i napojów
21 stycznia 2016r. godzina 1200 – sala 6 - 1 zdający
1. ZSZ kucharz – 512001 –absolwent
1. Koper
Damian Alex +30min.
21 stycznia 2016r. godzina 1600 – sala 6 - 1 zdający
1. IV technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404
1. Wymysłowska
Marta Justyna +30min.
Zdający zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego na 30 min. przed wskazaną godziną egzaminu.
Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.

Podobne dokumenty