KLASA 1a PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

Transkrypt

KLASA 1a PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU
W „Reju”
zostaniesz
zauważony!

Nauczanie w kilkunastoosobowych klasach

Kilkuosobowe grupy językowe
Nauka języków obcych: angielski
oraz do wyboru:
niemiecki, francuski,
hiszpański, włoski
Kontakty międzynarodowe - wymiana młodzieży
ze szkołami w Holandii i Niemczech

W klasie pierwszej dominuje kształcenie ogólne. Przedmiotem
rozszerzonym jest język angielski. Decyzja o wyborze profilu kształcenia
jest podejmowana dopiero pod koniec klasy pierwszej.

Profile edukacyjne tworzone są indywidualnie i samodzielnie przez
uczniów: od klasy drugiej uczniowie uczestniczą w dwóch kolejnych
zajęciach na poziomie rozszerzonym, które wybierają spośród
przedmiotów:
- biologia
- chemia
- fizyka
- geografia
- historia
- historia sztuki
- wiedzy o społeczeństwie
- matematyka
- informatyka
- j. polski
- drugi język obcy (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki, włoski)

Wysoki poziom kształcenia:
- bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym,
- wysokie pozycje w rankingach szkół,
- liczne grono laureatów i finalistów olimpiad.

Koła przedmiotowe dla uczniów poszerzających wiedzę
i konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących
wsparcia.

Zwiększona liczba godzin z języków i przedmiotów rozszerzonych

Wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej. Nauczyciele
współpracują z Okręgową Komisja Egzaminacyjną
w Jaworznie, wydawnictwami podręczników, są
egzaminatorami maturalnymi, autorami publikacji
z zakresu dydaktyki nauczanych przedmiotów.

Monitorowane korytarze
i teren przy szkole

Szkoła zamykana
w trakcie trwania lekcji

Pomoc pedagoga szkolnego

Liczne zajęcia z profilaktyki przeciw uzależnieniom



Swobodny wybór
spośród różnorodnych
zajęć sportowych
Punktowy system
zaliczania wychowania
fizycznego
Letnie i zimowe obozy
rekreacyjno - sportowe




Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
np. koło fotograficzno-filmowe, dziennikarskie, zajęcia z
j. łacińskiego i j. rosyjskiego, tańca nowoczesnego, rysunku
i malarstwa;
Bardzo dobre zaplecze techniczne
aula, sala gimnastyczna, własny parking i ogródek, biblioteka
z czytelnią, kawiarenka i sklepik (możliwość zakupu ciepłych
posiłków), bezprzewodowy Internet, e-dziennik;
Liczne akcje i imprezy pozalekcyjne
np. wycieczki terenowe i krajoznawcze, zajęcia przyrodnicze,
letnie i zimowe obozy, akcje charytatywne i wolontariat, konkursy
oraz wiele innych;
Miła i przyjazna atmosfera.
Zapraszamy na
Dzień otwarty: 29 kwietnia