oleje hydrauliczne

Transkrypt

oleje hydrauliczne
OLEJE HYDRAULICZNE
HYDROL PREMIUM L­HM 46
JAKOŚĆ:
JAKOŚĆ:Klasa jakości wg ISO 11158 – HM
LEPKOŚĆ:
LEPKOŚĆ:ISO VG: 46
CHARAKTERYSTYKA:
Oleje hydrauliczne Hydrol ® Premium L­HM otrzymywane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i
bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.
Cechy charakterystyczne:
Wysoki poziom własności użytkowych:
• wysoką stabilność termiczną i hydrolityczną,
• wysoką odporność na utlenianie,
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń (badanie na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego >
12) i bardzo dobre własności przeciwzużyciowe,
• bardzo dobrą filtrowalność,
• bardzo dobrą odporność na pienienie,
• kompatybilność z uszczelnieniami.
Oleje hydrauliczne Hydrol ® Premium L­HM są mieszalne z innymi olejami mineralnymi hydraulicznymi na
pakietach bezcynkowych.
ZASTOSOWANIE:
Wysoka trwałość olejów hydraulicznych Hydrol ® Premium L­HM umożliwia ich zastosowanie w
wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących w
skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur. Nowo wprowadzona, unikalna, formuła
zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż
standardowe mineralne oleje hydrauliczne.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: [email protected],
infolinia: 0 801 102 103
OLEJE HYDRAULICZNE
NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:
Aprobaty:
Eaton (Vickers) M­2950­S
Eaton (Vickers) I­286­S
Eaton (Vickers) – Brochure 03­401­2010 ­ 35VQ25A Spełnia lub przewyższa wymagania:
Parker Denison HF­0, HF­1, HF­2
Bosch Rexroth RE 90220­01
MAG/ Cincinnati Machine P­70
PARAMETRY
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0 C
Wskaźniki lepkości
JEDNOSTKI
WARTOŚCI
TYPOWE
mm 2 /s
44,5
­
102
Temperatura płynięcia
0C
­27
Temperatura zapłonu
0C
212
Odporność na pienienie:
· skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min
przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 0 C, ·
trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w
temperaturze 25 0 C
ml
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3
h/120 0 C,stopień korozji
25 0
wzorce
1 a
Własności deemulgujace ­ czas rozdziału emulsji z wodą do
uzyskania: ­ 40 ­ 43 ml oleju ­ 37 ­ 40 ml wody ­ 0 – 3 ml
emulsji w temperaturze 54 0 C
min
10
Zdolność oleju do wydzielania powietrza w temperaturze
50 0 C
min
5
­
12
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG,
stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż
UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: [email protected],
infolinia: 0 801 102 103