Wyrok WSA w Opolu na uchwałę nr XXXVIII-269

Transkrypt

Wyrok WSA w Opolu na uchwałę nr XXXVIII-269
Sygn. akt II SA/Op 718/06
~~,
U
;"doJY'~\;lLtt~l
:
,i ~i'}d,
;
;
J!!
l
'"
a1.t;
d~
"
: ,.
,
''.: '._ ,_
.
.
'
'
!
/
\~
.y' I ('
vl
(}" F
W Y ROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lllt
(\ci1
l
~~~ ~
Dnia 20 listopada 2007 r.
Wojewódzki SacJAdministracyjny w Opolu w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy:
sedzia WSA Teresa Cisyk
Sedziowie:
sedzia WSA Elzbieta Naumowicz
sedzia WSA Daria Sachanbinska - spr.
Protokolant:
st. sekretarz sadowy Katarzyna Johan
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2007r.
.
sprawy ze skargi
na uchwale Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 29 sierpnia 2006 r., nr XXXVII1/269/2006
w przedmiocie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
1) stwierdza, ze zaskarz9.na uchwala zostala wydana z naruszeniem prawa
w czesci, w której w zalaczniku nr 2 ustala lokalizacje obejscia miejscowosci
Ledziny w ciagu drogi krajowej nr 46; oraz w czesci obejmujacej pozycje nr'10
"
l.
"
"
zalacznika nr 3,
2) okresla, ze zaskarzona uchwala w czesci opisanej w punkcie 1 wyroku nie
podlega wykonaniu.
WSNwyr.1
- sentencja wyroku
----
---
---