Wniosek - Gmina Kosakowo

Komentarze

Transkrypt

Wniosek - Gmina Kosakowo
……………………………
(miejscowość, data)
Urząd Gminy Kosakowo
Referat ds Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
e-mail: [email protected]
tel. 58 660 43 06
Wniosek
o udostępnienie powierzchni na gminnych słupach ogłoszeniowych
Dane kontaktowe osoby składającej wniosek:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………..
Instytucja / firma / stowarzyszenie reprezentowane przez osobę składającą wniosek:
…………………………………………………………..
Obszar plakatowania ……………………………..
Liczba plakatów / ogłoszeń: …………......
Informację o rozpatrzeniu wniosku przesłać: ……………………………………………..
(pocztą tradycyjną na podany adres, faxem. mailem, odbiór osobiście)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z powierzchni gminnych słupów ogłoszeniowych w
Gminie Kosakowo(stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 27 lipca
2015r. i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………………
(data i podpis osoby składającej wniosek)
Załączniki:
- wzór plakatu / ogłoszenia lub projekt graficzny w formacie jpg, tiss, png, pdf, doc.

Podobne dokumenty