odwodnienia liniowe

Transkrypt

odwodnienia liniowe
ODWODNIENIA LINIOWE
www.navotech.com.pl
Przegląd systemów
A 15
B 125
MINI 100 A
MINI 100 B
Ruszt szczelinowy
ocynkowany
Ruszt kratowy
ocynkowany
C 250
D 400
E 600
F 900
A 15 - F 900
HYDROline
Odwodnienie niskoprofilowe
TOP 100
A 15 - C 250
Ruszt szczelinowy ocynkowany
Ruszt kratowy ocynkowany
MAXI 100 / 150 / 200
A 15 - F 900
MAXI 100 C / D / F
MAXI 150 D / F
MAXI F1 300
MAXI 200 D / F
E 600
MAXI 300 E
HYDROblock 100 / 200 / 300
HYDROblock 100
A 15 - F 900
HYDROblock 200
HYDROblock 300
Klasy obciążeń według normy EN 1433
Klasse A 15:
= 15Klasa
kN Prüfkraft
A 15
= obciążenie 15 kN
Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fussgängern
Obszary,
które mogą
być
und Radfahrern
benutzt
werden können.
używane
wyłącznie przez
pieszych i rowerzystów.
Klasse B 125:
= 125
kN BPrüfkraft
Klasa
125
= obciążenie 125 kN
Gehwege, Fussgängerzonen
und vergleichbare Flächen,
Chodniki,
strefy dla
PKW-Parkflächen
undpieszych
PKWiParkdecks.
inne obszary o podobnym
Klasse C 250:
= 250
kNCPrüfkraft
Klasa
250
= obciążenie 250 kN
Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen und
Strefy
przykrawężnikowe,
Ähnliches.
powierzchnie poboczy nie
charakterze, parkingi dla samo- obciążone ruchem i podobchodów osobowych lub zatoczki ne. Korytka krawężnikowe
dla samochodów osobowych.
są zawsze grupą 3.
2
Klasse D 400:
= 400
kNDPrüfkraft
Klasa
400
= obciążenie 400 kN
Fahrbahnen von Strassen (auch
Fussgängerstrassen),
SeitenJezdnie
drógStrassen
(włączając
ciągi
streifen von
und Parkflächen,
die für pobocza
alle Arten oraz
von
dla
pieszych),
Strassenfahrzeugen
zugelassen
parkingi dla wszelkiego rodzasind.
ju pojazdów drogowych.
Klasse E 600:
= 600
kNEPrüfkraft
Klasa
600
= obciążenie 600 kN
Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z.B.
Obszary
podlegające
Häfen und
Dockanlagen.dużym
Klasse F 900:
= 900Klasa
kN Prüfkraft
F 900
= obciążenie 900 kN
Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten befahren
Obszary
podlegające
szczewerden, z.B.
Flugbetriebsflächen.dużym obciążeniom
gólnie
obciążeniom spowodowanym
ruchem kołowym, np. porty spowodowanym ruchem
i doki.
kołowym, np. pasy startowe samolotów.
SPIS TREŚCI
Odwodnienia liniowe
Strona
System MINI
6
7
8
27
Opis systemu
Korytka MINI 100
Korytka MINI 100 ze szczeliną wlotową
Przykład montażu korytek MINI
System HYDROline
Opis systemu
Asortyment
9
System TOP
10
11 - 15
28
Opis systemu
Korytka TOP
Przykład montażu korytek TOP
System MAXI
Opis systemu
Korytka MAXI 100
Korytka MAXI 150
Korytka MAXI 200
16
17 - 18
19
20
System MAXI F1 300
Przykłady montażu korytek MAXI 100 / 200 / 300, MAXI F1 300
21 - 22
27 - 29
System HYDROblock
Opis systemu
Korytka HYDROblock
Przykłady montażu korytek HYDROblock
23
24
29
Informacje dodatkowe
Ogólne warunki montażu
Akcesoria dodatkowe
Zastosowania specjalne
25 - 26
30
31-33
Pomoc dla projektantów
Wytyczne do obliczeń hydraulicznych
34
3
Firma
Firma NavoTech Inżynieria Środowiska przedstawia w niniejszym katalogu produktowym nowoczesne systemy odwodnień liniowych produkowane przez renomowaną
niemiecką firmę Hydrotec. Systemy odwodnień liniowych powszechnie stosowane
są w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania ulic, parkingów, stacji paliw, garaży, hal, myjni samochodowych itp. Odwodnienia liniowe pełnią również ważną
funkcję ochrony środowiska – chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Prezentowane odwodnienia liniowe mogą być stosowane w pełnym zakresie
obciążeń od A 15 do F 900 według normy EN 1433.
Posiadamy własne zaplecze techniczne i projektowe, co pozwala nam na realizację zadań jednostkowych. Proponujemy naszą pomoc w doborze systemów odwodnień liniowych
i uzgadnianiu projektów.
W naszych działaniach szczególną uwagę poświęcamy kontroli jakości naszych produktów i kompleksowości dostaw, tak aby spełniały one oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO
9001:2008, certyfikat numer: PL11000282/P.
Systemy odwodnień liniowych są uzupełnieniem bogatej oferty firmy NavoTech Inżynieria Środowiska, w programie produkcji i sprzedaży
firma NavoTech posiada:
Instalacje Przemysłowe
• fizykochemiczne systemy oczyszczania,
podczyszczania ścieków technologicznych
• neutralizacja, dezynfekcja wody i ścieków
• układy koagulacji i flotacji ścieków
• układy rozbijania i rozdziału emulsji olejowych
w instalacjach przemysłowych
• układy zamknięte myjni samochodowych
• odzysk wody deszczowej.
Produkty
• Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu
i skrobi, zawiesin mineralnych i organicznych
• przepompownie wody i ścieków
• oczyszczalnie ścieków 3-2000 RLM
• neutralizatory ścieków kwaśnych i kwasów akumulatorowych
• zbiorniki podziemne / wolnostojące PE-HD, PP, betonowe:
przemysłowe, magazynowe, retencyjne
• przyrządy kontrolne i pomiarowe.
• elementy kanalizacji: odwodnienia liniowe, komory
drenażowe, regulatory przepływu, klapy zwrotne
• pręt spawalniczy PE-HD
Usługi i serwis
• rozruch urządzeń i instalacji
• serwis urządzeń i instalacji przemysłowych
• remonty i renowacje urządzeń wod-kan
• transport odpadów ciekłych
• spawanie PE, PP, PVC, stali węglowej i chromoniklowej.
Przy realizacji zadań oferujemy:
• dobór technologii i doradztwo techniczne
• dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji
• rozruchy technologiczne
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
HYDROTEC Technologies należy do wiodących producentów techniki odwodnieniowej w Europie. Działania firmy wykraczają także poza granice starego
kontynentu. Poza Europą do jakości naszych produktów „Made in Germany”
przekonali się także liczni odbiorcy z Bliskiego i środkowego Wschodu. Korytka
kablowe w Schalke Arena, włazy na Palm Tree Island w Dubaju czy korytka
odwodnieniowe zamontowane na torze Formuły 1 w Szanghaju i Istambule
to tylko niektóre projekty referencyjne HYDROTEC Technologies.
4
Zalety systemu w skrócie
• Wszystkie korpusy korytek wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym (klasa wytrzymałości betonu C35/45)
• Szczelność na substancje płynne zgodnie z normą PN EN 1433
• Odporność na mróz i działanie soli drogowej odpowiadająca normie PN EN 1433 i ÖNORM
(symbol +R oznacza najwyższą odporność na mróz i działanie soli drogowej według normy PN EN 1433)
• Kontrola wewnętrzna zgodnie z normą PN EN 1433
• Kontrola zewnętrzna zgodnie z normą DIN V 19580
• prowadzona przez MPA Bremen
• oraz KIWA zgodnie z wytycznymi BRL 5070 Elementy betonowe
Łatwe połączenie z rurami
sieci kanalizacji deszczowej
Podłużne szczeliny
zapewniają niezawodne
odprowadzanie wody
Proste wykonanie zakończenia
kanału – ścianki czołowe
Wygodne otwieranie
i zamykanie w pozycji stojącej
Zalety korytek z betonu włóknistego w porównaniu z betonem polimerowym
Beton wzmocniony włóknem szklanym
Beton polimerowy
+ Równe powiechrznie zewnętrzne korytka o przekroju w formie prostokąta (bez uskoków, załamań itp.) gwarantują doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz optymalny rozkad naprężeń na fundament.
– Charakterystyczne dla przekroju korytek polimerobetonowych uskoki i załamania ścianek zewnętrznych
prowadzą do powstawania wolnych przestrzeni przy
zabudowie. Wolne przestrzenie znacząco utrudniają
prawidłowe wykonanie opaski betonowej oraz jej
właściwe zagęszczenie. Skutkiem takiego zjawiska jest
znaczne osłabienie konstrukcji i zwiększona podatność
na spękania ścianek zewnętrznych, w szczególności
w wyniku oddziaływania sił poziomych.
+ Korytko i otulina betonowa wykazują tę samą rozszerzalność cieplną.
+ Nieznaczny poziom emisji CO2 oraz niska energochłonność w procesie produkcji.
–
+ Produkt przyjazny dla środowiska w pełni nadający
się do recyklingu.
+ Produkt nie łatwopalny.
Naprężenia występujące pomiędzy polimerobetonem
a otuliną betonową korytka wskutek różnej roz-
szerzalności cieplnej obu materiałów mogą prowadzić do powstania spękań konstrukcji.
– Utrata nie podlegających recyklingowi surowców.
+ Wyższa odporność na ścieranie w porównaniu
z polimerobetonem.
– Produkt łatwopalny.
5
System MINI
Opis systemu
System MINI 100. To prosty system segmentowy do łatwego samodzielnego montażu. Elementy mają długość 500 i 1000 mm
i dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu zakończeń można je w prosty sposób ze sobą połączyć. Każdy element jest przygotowany
do zainstalowania odpływu pionowego (DN 100). Dopasowany ruszt szczelinowy i ruszt kratowy sprawiają, iż powierzchnia między
korytkiem a przylegającym obszarem ruchu jest równa i estetyczna.
Oprócz zastosowania na posesjach prywatnych system MINI można również wykorzystać na obszarach dla ruchu pieszego,
dziedzińcach i parkingach dla samochodów osobowych. Krawędzie rusztów zachodzą na korpusy korytek i dlatego nie zakleszczają
się między przylegającymi powierzchniami kostki brukowej. Ruszt szczelinowy jest trwale zespolony z dolnym korpusem
betonowym.
•
•
•
•
•
Praktyczny system do łatwego samodzielnego montażu
Każdy element przystosowany do wykonania pionowego odpływu
Ruszty nie zakleszczają się pomiędzy przylegającymi kostkami brukowymi
Ruszt szczelinowy zapewnia ochronę krawędzi
Precyzyjnie wyprofilowane ścianki czołowe gwarantują szybki i prosty montaż
Zastosowanie
•Podjazdy do garaży
• Tarasy
• Wjazdy na posesje
•Place, skwery
6
Korytka MINI 100
MINI A z ocynkowanym rusztem szczelinowym
Asortyment
Artykuł
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
...000
...005
24,0
1000
120
120
48
15,5
500
120
120
96
...008
29,0
500
363
363
10
Nr art.
Wysokość [mm]
Początek        Koniec
Ilość / paleta
[szt.]
64110...
120
Korytko
Skrzynka odpływowa
Szerokość szczelin
140
Powierzchnia wlotowa 280 cm2/m
100
20
30
120
3
20
DN 100
DN 100
MINI B z ocynkowanym rusztem kratowym
Asortyment
Artykuł
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
...000
...005
24,0
15,5
1000
500
120
120
120
120
48
96
...008
29,0
500
363
363
10
Nr art.
Wysokość [mm]
Początek        Koniec
Ilość / paleta
[szt.]
64120...
120
Korytko
Skrzynka odpływowa
Szerokość kratek
140
Powierzchnia wlotowa 848 cm2/m
100
20
30
120
3
20
DN 100
DN 100
Akcesoria MINI A i MINI B
Przykłady montażu patrz str. 29
DN 100
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym osadnikiem
zanieczyszczeń
Ścianka czołowa
Nr art. 7001600
Króciec rurowy
Nr art. 7002100
7
Syfon DN 100
Nr art. 7003100
Korytka MINI 100 ZE SZCZELINĄ WLOTOWĄ
MINI 100, szczelina środkowa
Asortyment
Artykuł
Korytko
ocynkowane
Korytko rewizyjne
ocynkowane
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
. ..1000
...1005
24,0
1000
210
210
48
15,0
500
210
210
96
...1008
29,0
500
210
210
-
...2000
24,0
1000
210
210
48
...2005
15,0
500
210
210
96
...2008
29,0
500
210
210
-
Nr art.
Wysokość [mm]
Początek        Koniec
Ilość / paleta
[szt.]
6413...
140
15
210
90
210
475
505
1000
142
105
75
90
ze stali nierdzewnej
Korytko rewizyjne
ze stali nierdzewnej
MINI 100, szczelina asymetryczna
Asortyment
Artykuł
Korytko
ocynkowane
Korytko rewizyjne
ocynkowane
Nr art.
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
Wysokość [mm]
Początek        Koniec
Ilość / paleta
[szt.]
6413...
...3000
24,0
1000
240
240
48
...3005
15,0
500
240
240
96
...3008
29,0
500
240
240
-
...4000
24,0
1000
240
240
48
...4005
15,0
500
240
240
96
...4008
29,0
500
240
240
142
105
16,5
476
505
1000
8
240
122
107
140
15
240
122
ze stali nierdzewnej
Korytko rewizyjne
ze stali nierdzewnej
RUSZT PŁASKI HYDROline
z żeliwa sferoidalnego, do zabudowy w betonie
Opis systemu
Odwodnienie niskoprofilowe
Ruszt płaski HYDROline z żeliwa sferoidalnego to doskonałe rozwiązanie do zastosowań w szczególnych warunkach zabudowy.
Produkt ten cechuje wyjątkowo prosty montaż oraz bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Dzięki swojej konstrukcji ruszt HYDROline gwarantuje skuteczne odwodnienie powierzchni poprzez odprowadzanie
wody opadowej w połączeniu z jej odparowaniem.
Zastosowanie
- Obszary o ograniczonej głębokości posadowienia odwodnienia jak parkingi wielopoziomowe,
parkingi podziemne, tarasy itp.
- Strefy ruchu pieszych i rowerzystów (bezpieczny również dla osób na wózkach inwalidzkich).
- Obszary nie narażone na bezpośrednie wystepowanie wód opadowych
np. zadaszone lub częściowo, zadaszone place, pasaże, perony kolejowe itp.
- Obszary przemysłowe, lotniska.
- Odwodnienia naprawcze np. w przypadku pękniętego
lub wadliwego korytka tradycyjnego.
HYDROline wykonanie
- element standardowy 120x1000 mm
- element standardowy 120x750 mm
- element odpływowy 120x1000 mm
- element odpływowy 120x750 mm
- wysokość 30 mm
- klasy obciążenia A15 do F900
- żeliwo sferoidalne (GJS)
- ciężar 12 kg
Ścianka czołowa
Element odpływowy
z wyjmowanym rusztem
Profil rusztu tworzy formę
wklęsłą = ochrona
przed wypływem
Spód rusztu z 3 kotwami
do mocowania w betone
Trzpień zabezpieczający
ruszt = ochrona przed
kradzieżą i wandalizmem
Asortyment
Nr art.
Oznaczenie
Szerokość nominalna [mm]
Długość [mm]
Ciężar [kg]
68000000 HYDROline element standardowy
120
1000
12
68000018 HYDROline element odpływowy
z króćcem DN 100
120
1000
12
68007500 HYDROline element standardowy
120
750
8,70
68007508 HYDROline element odpływowy
z króćcem DN 100
120
750
9,20
Akcesoria
7001700
7001701
Ścianka czołowa
Pomoc montażowa
9
Element odpływowy
z króćcem DN100
System TOP
Opis systemu
Wielofunkcyjny system TOP spełnia wymagania dla klas obciążeń od A 15 do C 250
oraz posiada różnorodne ruszty, takie jak szczelinowe ocynkowane, kratowe
ocynkowane czy szczelinowe z żeliwa sferoidalnego. Wszystkie korytka
dostarczane są wraz z zamontowanymi rusztami.
Korytko specjalne do montażu krzyżowego
•
•
•
•
Ruszty żeliwne ocynkowane szczelinowe lub kratowe
•
•
•
•
•
Precyzyjnie wykonane profile kształtek łączących
Bezśrubowe, opatentowane mocowanie rusztów
Zabezpieczenie krawędzi z ocynkowanej blachy stalowej
C35/45
Korpus korytka wykonany z betonu wzmocnionego włóknem szklanym
Solidne zakotwienie dzięki ożebrowaniu wzdłużnemu
Prefabrykowana podstawa dla pionowego odejścia DN 100 / 150
Pewne połączenie korytek za pomocą falców
Spełnia wymagania norm PN EN 1433, DIN V 19580, typ M
Ryglowanie TOP
Zastosowanie
•Ciągi komunikacyjne dla pieszych, ścieżki rowerowe
•Dziedzińce, place, skwery
•Parkingi dla samochodów osobowych
System segmentowy
Korytko 1000 mm bez spadku
...000
Korytko 1000 mm ze spadkiem
...050
...011
...021
...031
...041
...051
...100
...061
...071
...081
...091
...101
Korytko 500 mm bez spadku
Korytko specjalne 500 mm bez spadku
...005
...006
...055
...056
...105
...106
Skrzynka odpływowa
Skrzynka osadowa
...008
...009
...008
...009
...008
...009
10
SYSTEM TOP 100
TOP 100 z ocynkowanym rusztem szczelinowym i stalowym zabezpieczeniem krawędzi kl.A 15 - C 250
Asortyment
Artykuł
Ciężar
[kg]
Nr art.
A 15
...000
...005
...006
34,5
17,5
16,5
1000
500
500
160
160
160
160
160
160
24
48
48
185
...050
...055
...056
37,5
19,0
18,0
...050
...055
...056
40,0
20,5
19,5
1000
500
500
185
185
185
185
185
185
24
48
48
...100
...105
...106
43,5
21,0
20,0
...100
...105
...106
46,5
22,5
21,5
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
24
48
48
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
...008
45,5
...008
47,0
500
500
500
10
...011
...021
...031
...041
...051
33,5
34,5
35,5
36,0
37,0
...011
...021
...031
...041
...051
36,5
37,0
38,0
38,5
39,5
1000
1000
1000
1000
1000
160
165
170
175
180
165
170
175
180
185
24
24
24
24
24
...061
...071
...081
...091
...101
38,0
39,5
40,0
42,0
43,0
...061
...071
...081
...091
...101
40,5
42,0
42,5
44,5
45,5
1000
1000
1000
1000
1000
185
190
195
200
205
190
195
200
205
210
24
24
24
24
24
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytka
Wysokość
ze spadkiem 0,5%
Korpus korytka dł. 1000 mm
Korytko z rusztem szczelinowym
Wysokość
160
32,0
16,0
15,5
210
Korytko podstawowe
63430...
500
Korytko specjalne
Wysokość [mm] Ilość / paleta
Początek      Koniec
[szt.]
160 - 185
Korytko podstawowe
Długość
[mm]
...000
...005
...006
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Ciężar
[kg]
185 - 210
63210...
Nr art.
C 250
DN 100
DN 150, owal
500
HA
Auslauf
Koniec
HE
Początek
Einlauf
18
DN 100
DN 150, owal
Powierzchnia wlotowa 359 cm2/m
Korytko specjalne 500 mm
Ruszt szczelinowy
Powierzchnia wlotowa 359 cm2/m
11
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
SYSTEM TOP 100
TOP 100 z ocynkowanym rusztem kratowym i stalowym zabezpieczeniem krawędzi
Asortyment
160
...000
...005
...006
34,0
17,0
16,0
1000
500
500
160
160
160
160
160
160
24
48
48
185
...050
...055
...056
39,5
20,0
19,0
1000
500
500
185
185
185
185
185
185
24
48
48
210
...100
...105
...106
45,5
22,0
21,0
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
24
48
48
500
Ilość / paleta
[szt.]
Długość
[mm]
...008
47,0
500
500
500
10
160 - 185
Wysokość [mm]
Początek       Koniec
Ciężar
[kg]
...011
...021
...031
...041
...051
35,5
36,5
37,5
38,0
39,0
1000
1000
1000
1000
1000
160
165
170
175
180
165
170
175
180
185
24
24
24
24
24
185 - 210
Artykuł
...061
...071
...081
...091
...101
40,0
41,5
42,0
44,0
45,0
1000
1000
1000
1000
1000
185
190
195
200
205
190
195
200
205
210
24
24
24
24
24
Nr art.
C 250
63230...
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytko z rusztem kratowym
Akcesoria TOP 100
970
DN 150
Wysokość
Wysokość
DN 100
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym
osadnikiem
Skrzynka osadowa
DN 100
DN 150, owal
Korpus korytka dł. 1000 mm
500
HE
Początek
Einlauf
HA
Auslauf
Koniec
18
Powierzchnia wlotowa 1010 cm2/m
DN 100
DN 150, owal
Korytko specjalne 500 mm
Ścianka czołowa
Zamknięta
Otwarta, do połączenia
Nr art.: 7001110
z rurą DN 100
Nr art.: 7001120
Syfon DN 100
Nr art. 7003100
Ruszt kratowy 30/15
Powierzchnia wlotowa 1010 cm2/m
12
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
SYSTEM TOP 100
TOP 100 z żeliwnym rusztem i ocynkowanym zabezpieczeniem krawędzi kl. C250
Asortyment
160
...000
...005
...006
45,0
24,5
20,5
1000
500
500
160
160
160
160
160
160
24
48
48
185
...050
...055
...056
49,0
23,5
23,5
1000
500
500
185
185
185
185
185
185
24
48
48
210
...100
...105
...106
54,0
24,5
24,5
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
24
48
48
500
Ilość / paleta
[szt.]
Długość
[mm]
...008
...009
49,5
89,0
500
500
500
970
500
970
10
5
160 - 185
Wysokość [mm]
Początek       Koniec
Ciężar
[kg]
...011
...021
...031
...041
...051
44,5
44,5
44,5
45,0
46,0
1000
1000
1000
1000
1000
160
165
170
175
180
165
170
175
180
185
24
24
24
24
24
185 - 210
Artykuł
...061
...071
...081
...091
...101
47,0
48,5
49,0
50,5
52,0
1000
1000
1000
1000
1000
185
190
195
200
205
190
195
200
205
210
24
24
24
24
24
Nr art.
A 15 - C 250
63130...
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
Skrzynka osadowa
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytko z rusztem żeliwnym
szczelinowym
Akcesoria TOP 100
970
DN 150
Wysokość
Wysokość
DN 100
Korpus korytka dł. 1000 mm
Skrzynka osadowa
DN 100
DN 150, owal
500
HE
Początek
Einlauf
HA
Auslauf
Koniec
18
Powierzchnia wlotowa 564 cm2/m
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym
osadnikiem
DN 100
DN 150, owal
Korytko specjalne 500 mm
Ścianka czołowa
Zamknięta
Otwarta, do połączenia
Nr art.: 7001110
z rurą DN 100
Nr art.: 7001120
Syfon DN 100
Nr art. 7003100
Ruszt żeliwny szczelinowy
Powierzchnia wlotowa 564 cm2/m
13
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
KORYTKA TOP 100 ZE SZCZELINĄ WLOTOWĄ
TOP 100 ze szczeliną wlotową kl. C250
Zalety systemu:
- wykonanie ze stali nierdzewnej V2a 1.4301
lub z ocynkowanej blachy stalowej
- klasa obciążenia C250
- różne wysokości
- możliwa szczelina środkowa
lub asymetryczna
Więcej o korytkach z rusztami
ze stali nierdzewnej w odrębnym folderze.
TOP 100, szczelina środkowa
160
83
242
242
100
100
160
120
19
Korytko rewizyjne
500
1000
500
TOP 100, szczelina asymetryczna
160
105
122
264
264
122
160
135
19
Korytko rewizyjne
500
1000
14
500
STADION PIŁKARSKI W STUTTGARCIE
Miejsca zastosowania odwodnień liniowych:
• Stadion VELTINS-Arena w Gelsenkirche (Niemcy)
• Lotnisko we Frankfurcie n. Menem, hangar konserwacji dla Airbus A380
• Tory wyścigowe Formuły 1 w Stambule i Szanghaju
FORMA - FUNKCJONALNOŚĆ - INNOWACYJNOŚĆ
15
System Maxi 100 / 150 / 200
Opis systemu
Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych.
Wszystkie korytka dostarczane są wraz z zamontowanymi rusztami.
Korytko specjalne do montażu krzyżowego
•
•
C2
D4
Pewne połączenie korytek za pomocą felców
00
F9
00
Spełnia wymagania norm PN EN 1433,
DIN V 19580, typ M
•
Ruszty żeliwne z podłużnymi lub poprzecznymi szczelinami,
posiadającymi wysoką zdolność odprowadzania wody
•
•
•
•
•
•
•
Podłużne szczeliny zapobiegają spiętrzaniu się wody
50
Bezśrubowe, opatentowane mocowanie rusztów
Solidnie zamocowane zabezpieczenie krawędzi z żeliwa sferoidalnego
Korpus korytka wykonany z betonu wzmocnionego włóknem szklanym C 35/45
Solidne zakotwienie dzięki ożebrowaniu wzdłużnemu zapobiega przed wyporem
Precyzyjnie wykonane profile kształtek łączących
Prefabrykowana podstawa dla pionowego odejścia DN 100 / 150
w każdym korytku
Ryglowanie MAXI
Zastosowanie
•Tereny przemysłowe o silnym obciążeniu ruchem • Ścieżki rowerowe / ciągi komunikacyjne dla pieszych
•Lotniska / trasy wyścigowe
• Drogi i ulice
•Parkingi dla samochodów ciężarowych / tereny załadunku i rozładunku
•Opcjonalnie dostępne ze specjalnym ryglowaniem F 1
System blokowy
Korytko 1000 mm bez spadku
...000
Korytko 1000 mm ze spadkiem
...050
...011
...021
...031
...041
...051
...061
...071
...081
...091
...100
...150
.
...101
Korytko 500 mm bez spadku
Korytko specjalne 500 mm bez spadku
...005
...006
...055
...056
...105
...106
...155
...156
.
.
Skrzynka odpływowa
Skrzynka osadowa
...008
...009
...008
...009
...008
...009
...008
...009
.
.
16
SYSTEM MAXI 100
MAXI 100 z żeliwnym rusztem i zabezpieczeniem krawędzi kl. C 250
Asortyment
Artykuł
Nr art.
C 250
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
Wysokość [mm]
Początek       Koniec
Ilość / paleta
[szt.]
45,0
24,5
20,5
1000
500
500
160
160
160
160
160
160
24
48
48
185
...050
...055
...056
49,0
23,5
23,5
1000
500
500
185
185
185
185
185
185
24
48
48
210
...100
...105
...106
54,0
24,5
24,5
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
24
48
48
500
...008
49,5
500
500
500
10
...011
...021
...031
...041
...051
44,5
44,5
44,5
45,0
46,0
1000
1000
1000
1000
1000
160
165
170
175
180
165
170
175
180
185
24
24
24
24
24
...061
...071
...081
...091
...101
47,0
48,5
49,0
50,5
52,0
1000
1000
1000
1000
1000
185
190
195
200
205
190
195
200
205
210
24
24
24
24
24
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
Korytka
ze spadkiem 0,5%
ze spadkiem 0,5%
185 - 210
Korytka
Korytko z rusztem żeliwnym
ze szczelinami poprzecznymi
Akcesoria MAXI 100
DN 150
970
160
...000
...005
...006
160 - 185
61131...
DN 100
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym
Skrzynka osadowa
osadnikiem
Dostępne również w wersji dla stref ruchu pieszych
(szerokość szczelin 6 mm)
Ścianka czołowa
Zamknięta
Otwarta, do połączenia
Nr art.: 7001110
z rurą DN 100
Nr art.: 7001120
Syfon DN 100
Nr art. 7003100
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
Korytko z podwójnym rusztem, powierzchnia wlotowa 554 cm2/m
1000
Korpus korytka dł. 1000 mm
DN 100
DN 150, owal
Korytko specjalne 500 mm
17
DN 100
DN 150, owal
Wysokość
A-C
HA
Auslauf
Koniec
Wysokość
MAXI 100
500
HE
Początek
Einlauf
18
158
145
145
158
500
SYSTEM MAXI 100
MAXI 100 z żeliwnym rusztem i zabezpieczeniem krawędzi kl. D 400 / F 900
Asortyment
Nr art.
D 400
Ciężar
[kg]
160
51,0
23,5
23,0
...000
...005
...006
51,0
23,5
23,0
1000
500
500
160
160
160
160
160
160
24
48
-
185
...050
...055
...056
55,5
26,5
26,0
...050
...055
...056
55,5
26,5
26,0
1000
500
500
185
185
185
185
185
185
24
48
-
210
...100
...105
...106
60,5
22,5
21,5
...100
...105
...106
60,5
22,5
21,5
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
24
48
-
260
...200
...205
...206
65,0
32,5
32,5
...200
...205
...206
65,0
32,5
32,5
1000
500
500
260
260
260
260
260
260
24
48
-
500
...008
52,0
...008
52,0
500
500
500
10
160 - 185
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
...011
...021
...031
...041
...051
48,5
49,5
50,5
51,0
52,0
...011
...021
...031
...041
...051
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
1000
1000
1000
1000
1000
160
165
170
175
180
165
170
175
180
185
24
24
24
24
24
...061
...071
...081
...091
...101
53,0
54,5
55,0
56,5
58,0
...061
...071
...081
...091
...101
56,5
57,5
58,5
59,5
60,5
1000
1000
1000
1000
1000
185
190
195
200
205
190
195
200
205
210
24
24
24
24
24
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Korytka
ze spadkiem 0,5%
Wysokość [mm] Ilość / paleta
Początek      Koniec
[szt.]
185 - 210
Korytko specjalne
Długość
[mm]
...000
...005
...006
Korytko podstawowe
Korytko podstawowe
Ciężar
[kg]
61160...
61140...
Korytko specjalne
Nr art.
F 900
Korytko z rusztem żeliwnym
ze szczelinami podłużnymi
Akcesoria MAXI 100
DN 150
970
Artykuł
DN 100
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym
osadnikiem
Skrzynka
osadowa
Ścianka czołowa
Zamknięta
Otwarta, do połączenia
z rurą DN 100
Nr art.: 7001110
Nr art.: 7001120
Dostępne również w wersji dla stref ruchu pieszych
(szerokość szczelin 6 mm)
Syfon DN 100
Nr art. 7003100
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
Korytko z podwójnym rusztem, powierzchnia wlotowa 512 cm2/m
D-F C
DN 100
DN 150, owal
DN 100
DN 150, owal
18
Wysokość
Wysokość
MAXI 100
Wysokość
Szerokość szczelin
SYSTEM MAXI 150
MAXI 150 z żeliwnym rusztem i zabezpieczeniem krawędzi kl. D 400 / F 900
Asortyment
Artykuł
Nr art.
D 400
Ciężar
[kg]
210
...000
...005
...006
77,0
38,4
36,0
1000
500
500
210
210
210
210
210
210
20
30
30
260
...050
...055
...056
84,0
40,5
40,0
...050
...055
...056
84,0
41,3
40,0
1000
500
500
260
260
260
260
260
260
20
30
30
310
Skrzynka odpływowa
...100
...105
...106
88,0
44,5
44,0
...100
...105
...106
90,0
45,0
43,0
1000
500
500
310
310
310
310
310
310
16
30
-
...008
65,0
...008
65,0
500
500
500
10
...011
...021
...031
...041
...051
74,5
75,8
77,4
79,5
80,0
...011
...021
...031
...041
...051
78,6
79,7
81,5
82,0
83,0
1000
1000
1000
1000
1000
210
220
230
240
250
220
230
240
250
260
20
20
20
20
20
...061
...071
...081
...091
...101
82,1
82,8
84,5
85,7
88,0
...061
...071
...081
...091
...101
84,7
88,3
86,7
89,9
90,0
1000
1000
1000
1000
1000
260
270
280
290
300
270
280
290
300
310
16
16
16
16
16
Korytka
ze spadkiem 1 %
Korytka
ze spadkiem 1 %
61560...
500
Korytko specjalne
Wysokość [mm] Ilość / paleta
Początek      Koniec
[szt.]
210 - 260
Korytko podstawowe
Długość
[mm]
77,0
36,5
36,0
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
Ciężar
[kg]
...000
...005
...006
Korytko podstawowe
Korytko specjalne
F 900
260 - 310
61540...
Nr art.
Korytko z rusztem żeliwnym
ze szczelinami podłużnymi
Korytko z podwójnym rusztem, powierzchnia wlotowa 736 cm2/m
Szerokość szczelin
208
150
29
D-F C
30
MAXI 150
Bauhöhe
Wysokość
20
29
214
DN 150
DN 150
Akcesoria
Ścianka czołowa
Nr art. 7001151
19
SYSTEM MAXI 200
MAXI 200 z żeliwnym rusztem i zabezpieczeniem krawędzi kl. D 400 / F 900
Asortyment
Artykuł
Nr art.
Długość
[mm]
Wysokość [mm] Ilość / paleta
Początek       Koniec
[szt.]
61260...
310
Ciężar
[kg]
61240...
...050
...055
...056
...050
...055
...056
110,0
55,0
55,0
1000
500
500
310
310
310
310
310
310
12
24
-
...008
...009
...008
...009
72,0
144,0
500
500
550
1100
550
1100
6
5
Korytko
bez spadku
Korytko specjalne
Skrzynka odpływowa
Skrzynka osadowa
Nr art.
F 900
5501100
D 400
Korytko z rusztem żeliwnym
ze szczelinami podłużnymi
Korytko z podwójnym rusztem, powierzchnia wlotowa 970 cm2/m
Szerokość szczelin
Akcesoria MAXI 150 / 200
500
D-FC
550
MAXI 200
DN 150
DN 150
258
200
DN 150 /
200
29
20
29
40
310
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym
osadnikiem
1100
264
Skrzynka osadowa
Akcesoria
Syfon
DN 150
Nr art. 7003150
Ścianka
czołowa
Nr art. 7001200
20
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
System MAXI „F1“ 300
Opis systemu
Specjalne ryglowanie „F1“ stworzone dla potrzeb i wymagań typowych dla torów wyścigowych Formuły 1 spełnia najwyższe
wymogi bezpieczeństwa. Korytka dostarczane są w stanie gotowym do montażu wraz z rusztami.
Ryglowanie
C2
5
D4 0
00
E6
00
•
•
•
•
Korytka spełniają wymogi norm EN 1433 oraz DIN V 19580, Typ M
Pewne połączenie korytek za pomocą felców
Ryglowanie „F1“ zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa
Idealne rozwiązanie dla powierzchni o szczególnie wysokim obciążeniu ruchem kołowym tj. lotniska, porty, tereny wojskowe
Zastosowanie
•Tereny przemysłowe o silnym obciążeniu ruchem
•Parkingi dla samochodów ciężarowych / obszary załadunku i rozładunku
21
SYSTEM MAXI „F1“ 300
MAXI 300 z żeliwnym rusztem i zabezpieczeniem krawędzi kl. E 600
Asortyment
Artykuł
Nr art.
Ciężar
[kg]
E 600
Wysokość [mm]
Ilość / paleta
Początek       Koniec
[szt.]
66350...
750
400
Korytko podstawowe
Skrzynka odpływowa
Długość
[mm]
...0501
...0551
180,0
90,0
1000
500
400
400
400
400
6
4
...0081
139,0
500
750
750
4
Korytko z podwójnym rusztem, powierzchnia wlotowa 1.120 cm2/m
DN 200
Akcesoria
380
500
605
750
DN 200
DN150
DN200
Skrzynka odpływowa
z ocynkowanym osadnikiem
Ścianka czołowa
ze stali nierdzewnej
Nr art. 70013001
22
Syfon
DN 200
Nr art. 7003200
SYSTEM HYDROblock
Prosto. Pewnie. Szczelnie. Genialnie!
Monolityczny system odwodnienia liniowego z żeliwa sferoidalnego (GGG)
Ten jedyny w swym rodzaju produkt wyznacza nowe standardy w zakresie formy
produktu i optymalizacji procesu produkcyjnego.
Nowoczesny design korytek HYDROblock to nie tylko estetyczna forma, ale przede
wszystkim uniwersalne zastosowanie i dostosowanie do różnych wymagań zabudowy.
Zaletą systemu HYDROblock oprócz monolitycznej formy jest innowacyjny
dla odwodnień liniowych system połączeń gwarantujący absolutną szczelność.
Zastosowano tu połączenie na kielich z wbudowaną uszczelką oraz koniec bosy.
Podobny rodzaj połączenia występuje powszechnie np. w systemach rurowych
do kanalizacji. System HYDROblock dzięki swojej konstrukcji, geometrii oraz technice
łączenia gwarantuje prosty i niepodatny na ewentualne błędy wykonawcze montaż.
Zastosowanie sprawdzonego materiału, jakim jest żeliwo sferoidalne gwarantuje
najwyższe klasy obciążeniowe przy relatywnie małym ciężarze. Korytka mogą
być zatem w prosty sposób montowane przez 1-2 osoby, bez konieczności używania
ciężkiego sprzętu. W korytkach specjalnych istnieje możliwość podłączenia zarówno
odpływu poziomego, jak i dolnego.
Dzięki wysokiej funkcjonalności konstrukcji korytka nakład pracy i środków przy
montażu zostaje ograniczony do minimum. Ilość potrzebnego betonu ulega redukcji
aż o 35%. Przy zastosowaniu betonu modyfikowanego dopuszcza się obciążenie
korytek bezpośrednio po wbudowaniu.
Użytkowanie takiego korytka jest długotrwałe: materiał nie wypłukuje się, dzięki
powłoce epoksydowej jest odporny na korozję i może być czyszczony za pomocą
standardowych metod mechanicznych lub chemicznych. Monolityczna forma korytka
eliminuje odgłosy przejeżdżających po nim pojazdów (charakterystyczne dla rozwiązań
z oddzielnym rusztem) oraz gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Ponadto takie wykonanie zapewnia, w porównaniu z innymi systemami monolitycznymi, nawet dwa razy większą powierzchnię wlotową, co powoduje wyższą
efektywność hydrauliczną.
• Minimalne wymagania w zakresie projektowania i zabudowy
• Nie wymaga konserwacji
• Zabezpieczony przed kradzieżą i wandalizmem
• Najwyższa odporność na mróz i działanie soli drogowej
• Niewielki ciężar, prosty montaż
Pierwsze korytko
z uszczelką
do mufy
Oznaczenie
Podstawa
kierunku odpływu montażowa –
optymalny montaż
na fundamencie
Odpowiednio
długi koniec
bosy gwarantuje
szczelność
połączenia
• Monolityczna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego
• Bezpieczny system antypoślizgowy zarówno
przy przejeżdżaniu w poprzek jak i wzdłuż korytka
• Powierzchnia wlotowa do 50% większa niż w innych porównywalnych systemach
Zastosowanie
• Powierzchnie, na których wymagany jest podwyższony poziom bezpieczeństwa przy niekorzystnych warunkach eksploatacji
• W przypadku, gdy warunki zabudowy pozwalają
tylko na montaż w poprzek pasa ruchu
• Terminale przeładunkowe
• Tereny przemysłowe o wysokim obciążeniu ruchem
• Lotniska, tereny wojskowe
23
Korytka typu I nie wymagają betonowania Korytka dostosowane do standardowych
systemów kanalizacyjnych
bocznego
SYSTEM HYDROblock 100 / 200 / 300 kl. F 900
HYDROblock 100 / 200 kl. F 900
Asortyment
Nr art.
Ciężar
[kg]
Długość
[mm]
Wysokość
[mm]
Ilość /paleta
[szt.]
40
HYDROblock 100
60060...
Korytko podstawowe
050
25
1000
180
058
17
500
180
Odpływ lewy / prawy
358
17
500
180
Odpływ czołowy / lewy / prawy
458
18
500
180
008
34
500
500
Odpływ pionowy
180
Korytko specjalne
Powierzchnia wlotowa 400 cm2
Skrzynka odpływowa
Ze średnicą wewnętrzną 100 mm
HYDROblock 200
60260...
Korytko podstawowe
050
66
1000
295
20
295
Korytko specjalne
058
42
500
295
Odpływ lewy / prawy
358
42
500
295
Odpływ czołowy/ lewy / prawy
458
43
500
295
008
60
500
500
050
110
1000
413
058
105
500
413
358
106
500
413
Odpływ pionowy
Skrzynka odpływowa
Ze średnicą wewnętrzną 200 mm
HYDROblock 300
Powierzchnia wlotowa 780 cm2
60360...
Korytko podstawowe
20
Korytko specjalne
Odpływ lewy / prawy
413
Odpływ pionowy
327
1000
240
Powierzchnia wlotowa 1.190 cm2
Akcesoria
Korytka specjalne
Akcesoria HYDROblock
Odpływ pionowy z 2 mufami
Odpływ prawy / lewy
z 1 mufą
Skrzynki odpływowe
Strona lewa
Odpływ czołowy /
lewy / prawy
z 1 mufą
Strona prawa
System HYDROblock dostępny również w wersji do montażu w asfalcie drenażowym.
24
4-punktowe ryglowanie za pomocą śrub
zapewnia stabilność i ułatwia dostęp
podczas prac rewizyjnych
Przygotowane otwory pod śruby; śruby
ze stali nierdzewnej
Narzędzia ułatwiające montaż
Pełna kompatybilność ze standardowymi systemami kanalizacyjnymi z
PE, PP lub PVC zapewnia optymalne
rozwiązanie na etapie projektowania
i montażu
Pozostałe akcesoria patrz str. 32
Ogólne warunki montażu
Przy montażu korytek odwodnieniowych należy uwzględnić poniższe uwarunkowania:
Sposób montażu korytek zależny jest od miejsca zabudowy, jego obciążenia ruchem i rodzaju nawierzchni. Miejsca zabudowy dzieli
się zgodnie z normą EN 1433 na klasy od A 15 do F 900. Począwszy od klasy C wszystkie ruszty należy w sposób trwały zespolić
z korytkiem dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego. Podstawa (fundament) korytka musi odpowiadać danemu obciążeniu
ruchem.
W celu przejęcia naprężeń, jakie powstają w stanie zabudowanym, od obciążeń poziomych (ruch kołowy) lub wskutek odkształceń
termicznych w przypadku zastosowania nawierzchni betonowej, należy wykonać odpowiednią otulinę betonową wokół korytka
oraz przewidzieć odpowiednie dylatacje wzdłużne i poprzeczne. Kierunek zabudowy korytek musi być zawsze przeciwny do kierunku
spływu. Zabudowę korytek należy rozpocząć od punktu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Należy zwrócić uwagę, aby występująca na styku z rusztem docelowa warstwa nawierzchni (jej górna zewnętrzna część) była posadowiona
3-5 mm powyżej górnej powierzchni rusztu.
W przypadku występowania ekstremalnych sił poziomych w poprzek korytka np. przy przejazdach kolejowych, rampach czy drogach
szybkiego ruchu, korytka powinny być zabezpieczone dodatkowo po obu stronach betonem zbrojonym.
Typ I
System korytek HYDROblock odpowiada wymogom normy EN 1433
Typ I. Betonowanie boczne nie jest wymagane. Potrzebny jest jedynie
fundament nośny.
Gruppe
1:
Klasa
A 15
Klasse 15
A 15
=mind.
obciążenie
kN
Verkehrsflächen, die aus-
schliesslichktóre
von Fussgängern
Obszary,
mogą być
und Radfahrern
używane
wyłączniebenutzt
przez
werden können.
pieszych
i rowerzystów.
Gruppe
2:
Klasa
B 125=
mind. Klasse125
B 125
obciążenie
kN
Gehwege, Fussgängerzonen
vergleichbare
Cund
hodniki,
strefy dla Flächen,
pieszych
PKWi PKW-Parkflächen
inne obszary o und
podobnym
Parkdecks.
charakterze, parkingi dla samochodów osobowych lub
zatoczki dla samochodów
osobowych.
Gruppe
3:
Klasa
C 250
Klasse C250
250kN
=mind.
obciążenie
Bordrinnenbereich und unbe-
Strefy
fahrene przykrawężnikowe,
Seitenstreifen und
Ähnliches. Bordschlitzrinnen
powierzchnie
poboczy nie
sind immer Gruppe 3.
obciążone
ruchem i podobne. Korytka krawężnikowe
są zawsze grupą 3.
25
Typ M
Korytka MINI / TOP / MAXI zostały skonstruowane według wytycznych
normy EN 1433 Typ M. Ten sposób konstrukcji wymaga zastosowania
odciążającego fundamentu i / lub opaski betonowej, aby zabudowane korytko było wytrzymałe na poziome i pionowe obciążenia.
Patrz „Warunki montażu”.
Gruppe
4:
Klasa
D 400
Klasse D
400kN
=mind.
obciążenie
400
Fahrbahnen von Strassen (auch
Jezdnie
dróg (włączając
ciągi
Fussgängerstrassen),
Seitenstreifen
von Strassen
und Parkdla
pieszych),
pobocza
oraz
flächen, die für alle Arten von
parkingi
dla wszelkiego
Strassenfahrzeugen zugelassen
rodzaju
pojazdów drogosind.
wych.
Gruppe
5:
Klasa
E 600
Klasse 600
E 600kN
=mind.
obciążenie
Flächen, die mit hohen Rad-
Obszary
podlegające
lasten befahren
werden, dużym
z. B.
Häfen und Dockanlagen.
obciążeniom
spowodowanym
ruchem kołowym, np. porty
i doki.
Gruppe
6:
Klasa
F 900=
Klasse F 900 kN
obciążenie
Flächen, die mit besonders
Obszary
podlegające
szczehohen Radlasten
befahren
werden,dużym
z.B. obciążeniom
Flugbetriebsgólnie
flächen.
spowodowanym
ruchem
kołowym, np. pasy startowe samolotów.
OGÓLNE Warunki montażu
Pionowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej
Różne sposoby połączenia z rurą kanalizacyjną
Wszystkie korytka MINI, TOP i MAXI mają przygotowany profil do wykonania odpływu w dnie. Otwór
można wybić młotkiem po położeniu korytka na drewnianych podkładkach. Dzięki dostosowanym
króćcom rurowym korytka można w szybki sposób połączyć z systemem kanalizacyjnym.
mitLekkim
leichten uderzeniem
Schlägen
herausschlagen
młotka wybić otwór
Rohrstutzen einsetzen
Umocować
króciec
Otwory odpływowe w dnie korytka
DN 100/150/200
Narzędzie pomocnicze do montażu korytek dla korytek MAXI 300
Montaż MAXI 300 należy wykonywać
wyłącznie z użyciem specjalnego narzędzia
pomocniczego.
Spoinowanie połączeń korytek szczelnych
Przekrój przez spoinę
Masa wypełnieniowa
Środek gruntujący
Środek gruntujący
Środek separujący (np. taśma klejąca)
26
Warunki montażu MINI / TOP / MAXI
HYDROblock 100 / 200 /300
Korytka MINI – kl. A 15 / B 125
Zabudowa na obszarach ruchu pieszych (kostka brukowa)
1
Kostkę brukową ułożyć
w świeżej warstwie betonu
i wyrównać
1
5 mm
Kostka brukowa
Żwir
Beton C25/30
Warstwa nośna
podbudowy
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się ok. 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni
– kostki brukowej.
Warstwa nośna
podbudowy
mrozoodporna
HYDROline 900 kN
min 3 mm
2
3mm
Kostka brukowa
Beton C25/30
Fundament nośny
Podbudowa nośna
odporna na mróz
Korytka TOP / MAXI – kl. A 15 – C 250
Zabudowa w nawierzchni: beton asfaltowy
2
1
1
Warstwa ścieralna
Warstwa wiążąca
5 mm
Podbudowa nośna
Beton C25/30
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się ok. 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni
– warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.
Podbudowa nośna
odporna na mróz
27
Warunki montażu MINI / TOP / MAXI
HYDROblock 100 / 200 /300
Korytka TOP / MAXI – kl. A 15 – C 250
Zabudowa w nawierzchni: asfalt / opaska – segmenty betonowe / krawężnik
Opaskę z bloków (segmentów)
betonowych ułożyć w świeżej
warstwie betonu i wyrównać
2
Krawężnik
2
Warstwa ścieralna
Warstwa wiążąca
5 mm
Podbudowa nośna
15 cm
Beton C25/30
Podbudowa
nośna odporna
na mróz
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się ok. 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni.
Zabudowa: nawierzchnia betonowa / kostka brukowa
3
Szczelina dylatacyjna
3
Kostka brukowa
Beton
C25/30
5 mm
Pierwsze 2-3 kostki ułożyć w świeżej
warstwie betonu i wyrównać
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się ok. 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni.
Podbudowa
nośna odporna
na mróz
Korytka MAXI – kl. D 400 – F 900
Zabudowa: nawierzchnia betonowa / kostka brukowa
4
4
Szczelina dylatacyjna
5 mm
Beton
C 25 / 30
Kostka brukowa
Np. styropian
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni.
Podbudowa
nośna odporna
na mróz
28
•Opaska z betonu
o wytrzymałości min. C25/30.
•Ochrona krawędzi
korytka musi
znajdować się około
5 mm poniżej. •Szerokość szczeliny
dylatacyjnej musi być
dostosowana
do warunków zabudowy.
•W przypadku miejsc
szczególnie narażonych
na obciążenia zalecane
jest wykonanie zbrojenia opaski betonowej.
Warunki montażu
MAXI 100 / 150 / 200 / 300
Korytka MAXI – kl. C 250 – F 900
Zabudowa w nawierzchni z betonu asfaltowego
5
4
Warstwa ścieralna
5
Warstwa wiążąca
5 mm
Podbudowa nośna
Beton C 25 / 30
Podbudowa
nośna odporna
na mróz
Górna krawędź korytka musi trwale znajdować
się ok. 5 mm poniżej przylegającej nawierzchni.
Korytka HYDROblock – kl. F 900
W razie potrzeby:
taśma dylatacyjna w celu uszczelnienia spoiny
Górna krawędź korytka musi trwale
znajdować się ok. 2 mm poniżej
przylegającej nawierzchni
HYDROblock
Beton C 25 / 30
Fundament przejmujący
obciążenie wg wymogów statyki
Warstwa gruntu nośnego
29
Kierunek montażu
Kierunek montażu przebiega zawsze w kierunku przeciwnym do kierunku spływu (zielona strzałka) i rozpoczyna się przy połączeniu
z rurą kanalizacyjną / skrzynką odpływową. W przypadku korytek odwodnieniowych w przeciwnych kierunkach (do siebie) należy
zapewnić prawidłowe połączenie w miejscu, w którym nastąpi ich połączenie. W tym celu należy za pomocą specjalnej piły odciąć
profilowany felc korytka. Alternatywnie można zastosować elementy ze ściankami czołowymi.
Usunąć
falc lub oder
zastosować
ściankę
czołową
Falz entfernen
Stirnwände
verwenden
Kierunek montażu
korytka
Verlegerichtung
Kierunek
spływu
Fliessrichtung
Skrzynka odpływowa
Einlaufkasten
Kierunek
montażu korytka
Verlegerichtung
Kierunek
montażu korytka
Verlegerichtung
Kierunek
spływu
Fliessrichtung
Kierunek
spływu
Fliessrichtung
Skrzynka odpływowa
Skrzynka odpływowa
Einlaufkasten
Einlaufkasten
Akcesoria dodatkowe dla wszystkich typów korytek
Artykuł
Nr art.
Ciężar [kg]
Narzędzie do otwierania i zamykania rusztu
7009900
0,65
Szufla do czyszczenia
7009950
1,35
Masa uszczelniająca
S-PRO3WF szara
7009743
7009744
Primer
S-PRIMER3
7009741
-
Króciec rurowy z PVC DN 100
7002100
-
Króciec rurowy z PVC DN 150
7002150
-
Króciec rurowy z PVC DN 150 owalny 7002160
Króciec rurowy z PVC DN 200
7002200
Narzędzie pomocnicze do korytek HYDROblock
NW 100 7009923
NW 200 7009920
Klucz do odryglowania rusztów MAXI 300
- nakładka na wkrętarkę
- nakładka na klucz nasadowy
30
310 ml
1.000 ml
-
Zastosowania specjalne
System MAXI F1 – korytka o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa
System odwodnień liniowych do stosowania w ekstremalnych warunkach
z zachowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Całkowita odporność na działanie sił „ssących” (przejazd pojazdów z dużą
prędkością) oraz sił hamowania w połączeniu z odpornością ogniową
to wymagania stawiane korytkom montowanym w nawierzchniach
o ekstremalnym obciążeniu ruchem, np. tor wyścigowy Formuły 1.
Podłużne szczeliny w ruszcie uniemożliwiają wybicie się wody i zapewniają
dwukrotnie większą zdolność wchłaniania wody.
Specjalny system zamykania na zatrzaski w połączeniu
z niezawodnymi śrubami ze stali VA to:
· Łatwa konserwacja – tylko 2 śruby w ruszcie zamiast 4
· Śruby umieszczone pośrodku a nie przy krawędzi korytka,
żadnych zanieczyszczeń w otworach śrubowych,
małe prawdopodobieństwo korozji
· Gwinty na przelot z efektem „samooczyszczania” zamiast
gwintów w części przekroju, tak jak ma to miejsce
w przypadku śrub na krawędzi korytka.
Dzięki zaletom materiałowym i konstrukcyjnym oraz spełnieniu surowych
wymogów bezpieczeństwa, jakie występują na torach wyścigowych Formuły
1, zdecydowano o zastosowaniu korytek MAXI F1 na torach w Szanghaju
i Stambule.
Stambuł
Szanghaj
Tor wyścigowy Formuły 1
w Szanghaju
MAXI F1 100 / 150 / 200 / 300 zgodne z wymogami norm EN 1433 oraz DIN V 19580
Długość: Prześwit: Wysokość: 1000 mm
100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm
według wymogów
Klasa: Powierzchnia wlotowa: Wykonanie: D 400 – F 900
512 cm2 / 736 cm2 / 970 cm2 / 1120 cm2
korytka ze spadkiem zgodnie z normą DIN
Korytka wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym C35/45 odpornego na działanie
mrozu i soli drogowej, z zakotwionym żeliwnym zabezpieczeniem krawędzi. Dodatkowo:
• Na każdym metrze bieżącym korytka 8 punktów zabezpieczających przed przesuwaniem
• 2 ruszty żeliwne z podłużnymi szczelinami o szerokości 12 mm
• Specjalne ryglowanie zatrzaskowo-śrubowe, bezpieczne dla ruchu
• Na każdym metrze bieżącym korytka po 4 śruby oraz osiem zatrzasków
• Korytka posiadają znak CE
• Specjalne wyprofilowanie (pióro / wpust) zapewniające łatwe połączenie korytek
• Felc zabezpieczający zapewniający opcjonalne uszczelnienie
• Korytka przygotowane do odpływu pionowego DN 100/150
31
Zastosowania specjalne
Odwodnienia torowisk – system MAXI 150
Przeznaczone dla torowisk o rozstawie 143,5 cm oraz 100 cm
MAXI-150
Kl.D400-E600
Bei Spurweite
143,50cm
= 2 Stück2500mm-Elemente
Przy
rozstawie 143,5
cm wymagane
korytka 500 mm typu
MAXI 150
kl. D 400 – F 900
Przy
cm wymagane
500 mm typu
MAXI 150
kl. D 400 – F 900
(Bei rozstawie
Spurweite100
100,00cm
= nur 1 korytko
500mm-Element
MAXI-150
Kl.D400-E600)
MAXI-Abdeckstein
und Anschlussstück
Ułożyć korytko MAXI
inoraz
C 25/35
verlegen
element
łączący w betonie C25/35
Otwór przepływowy
Durchflussöffnung
– według potrzeb
nach Bedarf
MAXI-Abdeckstein
für jede Spurweite
A
MAXI-Anschlussstück
verschiebbar
Rohranschlusss
DN 150
(25,00cm)
(25,00cm)
21,75cm
50,00cm
50,00cm
Rozstaw szyn
= 143,5 cm(100,00cm)
(100 cm)
Spurweite
= 143,50cm
21,75cm
600
00)
chflussöffnung
h Bedarf
A
Korytko
MAXI
MAXI-Abdeckstein
dofürkażdego
rozstawu torowisk
jede Spurweite
A
Element
łączący MAXI
MAXI-Anschlussstück
przesuwny
verschiebbar
A
Króciec rurowy
Rohranschlussstutzen
DN 150
Anschluss an
Grundleitung
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej
Skrzynka osadowa dla systemów TOP 100 / MAXI 100 / 150 / 200
Skrzynka do zastosowania przy odwodnieniach liniowych i punktowych szczególnie
polecana do połączenia z rurami głęboko położonymi lub do miejscowego rozsączania
wody w niżej położonych warstwach gruntu.
- Zintegrowany osadnik zanieczyszczeń
- Bezśrubowe ryglowanie
- Wyprofilowany odpływ DN 100 / 150
- Klasy obciążenia od A 15 do F 900
- Różne warianty rusztów: ocynkowany ruszt szczelinowy,
ocynkowany ruszt kratowy lub ruszt żeliwny
- Skrzynka dwuczęściowa – ułatwienie przy przenoszeniu i montażu
32
Anschluss
Grundleit
Zastosowania specjalne
Korytka drenażowe – system MAXI 100 / 150 / 200
Długość
Baulänge
Einlaufhöhe
wpływu
Wysokość
odpływu
Auslaufhöhe
Wysokość
Entwässerung Dränschichten
Typ M EN 1433 C250 - F900 +R
Przykład montażu
MAXI 100 kl. C 250 – F 900
Einbaubeispiel:
Krawężnik
Bordstein
MAXI-100 Kl.C250 - F900
Warstwa ścieralna
z asfaltu drenażowego
Deckschicht
aus Dränasphalt
Warstwa wiążąca
Binderschicht
Warstwa nośna
podbudowy
Tragschicht
Beton C 25 / 35
Beton C 25/35
Podbudowa
frostsicherer
nośna odporna
tragfähiger
na mróz
Unterbau
Krawędzie korytek do nadbudowy – system MAXI 150
Aufsatzzarge
Zastosowanie w przypadku wbudowania dodatkowej warstwy nawierzchni bitumicznej.
Aufsatzrahmen oder Aufsatzzargen kommen beim nachträglichen Einbau der endgültigen Deckschichten einer Oberflächenbefestigung zum Einsatz.
Montaż 2-etapowy.
Dadurch ist in der 1. Phase der Baustellenverkehr und die Entwässerung der vorläufigen Oberfläche sichergestellt. In der 2. Phase wird nach dem
Erhöhen der Rinnenelemente die ca. 3 cm hohe endgültige Deckschicht (z.B. Asphalt) aufgebracht.
Usunąć ruszty
Abnehmen der Abdeckroste
Ułożyć 2 krawędzie
do nadbudowy
Dopasować poprzeczne
elementy dystansowe
Einlegen der 2 AufsatzEinpassen der
i skręcić za pomocą
zargen mit KantenschutzDistanzbleche
śrubund
do wymaganej
verankerung
Verschraubung
szerokości
Ułożyć
i zaryglować ruszt
Einlegen und
Verriegeln
der Abdeckroste
Wbudować docelową
warstwę bitumiczną
Auftragen der endgültigen Deckschicht
Korytko kablowe – system MAXI 150
EN 1433 KL. C-F
33
208
213
1000
129
- umieszczony wewnątrz separator
- ukryte kable – estetyka i bezpieczeństwo
- klasy obciążenia C 250 – F 900
- opatentowane bezśrubowe mocowanie rusztów
- trwale zakotwione zabezpieczenie krawędzi z żeliwa sferoidalnego
- korpus korytek wykonany z betonu wzmocnionego włóknem szklanym
C 35/45
Wytyczne do obliczeń hydraulicznych
Wielkość zlewni
Długość kanału L [m] = długość zlewni
Wielkość spływu
Wielkość spływu
Wielkość odpływu
Wielkość odpływu
Szerokość zlewni
przy dwustronnym spływie
Szerokość zlewni
przy jednostronnym spływie
Wielkość odpływu / lustra wody / profil dna kanału
Wielkość spływu qr = natężenie opadów x szerokość zlewni
Nachylenie terenu
Linia lustra
Nachylenie dna
wody
Kierunek
Nachylenie kaskadowe
Bez spadku
spływu
Wolny odpływ
Przeciwspadek
Długość kanału (np. 30 m)
Wyprofilowanie dna korytka z lub bez spadku nie ma wpływu na wielkość odpływu na końcu kanału.
Linia lustra wody przebiega w każdym przypadku jednakowo.
Wielkość odpływu jest zależna wyłącznie od powierzchni przekroju kanału (korytka).
Wniosek: korytko bez spadku = ten sam efekt przy mniejszych nakładach
Wielkość spływu
Wymiarowanie maksymalnej długości kanału
Wielkość spływu
Szerokość zlewni
Wielkość spływu
w zależności od natężenia
opadów i szerokości zlewni
Przykład:
Wielkość spływu
Wielkość spływu
Szukane: maksymalna długość kanału odwodnieniowego L
Dane: szerokość zlewni E = 30 m
natężenie opadów 150
Rozwiązanie wg tabeli 1:
Wielkość spływu wynosi qr = 0,45
Zgodnie z diagramem wielkości tej odpowiada długość
korytka MAXI 100 L=19 m.
Długość kanału
Wydajność odpływu „Q” sieci kanalizacji deszczowej
Jeśli długość ta zostanie przekroczona, korytko traci zdolność
odprowadzania wody.
Należy wówczas zwiększyć wysokość korytka lub średnicę
nominalną.
Długość korytka MAXI 150 według diagramu L=26 m
Długość korytka MAXI 200 według diagramu L=47 m
Rura odpływowa
Wielkość odpływu
A
∆h
∆h
A
μ < 0,6
A
μ = 0,6
μ > 0,6
Q
Q = μ • A • √(2g • ∆h)
34
NAVOTECH Inżynieria Środowiska
ul. Pawliczka 22a
41 - 800 Zabrze
Telefon / fax:
32 777 11 44
32 777 10 90
www.navotech.com.pl
www.separatory.com.pl
02/2012
HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
D-27793 Wildeshausen
www.hydrotec.com

Podobne dokumenty