Dr Joanna Chojnacka – Gärtner urodziła się w 1973 roku w

Transkrypt

Dr Joanna Chojnacka – Gärtner urodziła się w 1973 roku w
Dr Joanna Chojnacka – Gärtner
urodziła się w 1973 roku w Poznaniu, jest
absolwentką
Liceum
Ogólnokształcącego
im. Marszałka J.Piłsudskiego z 1991 roku.
Filologię
na Uniwersytecie
germańską
Adama
studiowała
Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie zdobyła najpierw
tytuł
magistra, a następnie tytuł doktora nauk
humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. Ukończyła również
studia
podyplomowe z marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Swoją
karierę zawodową i naukową
rozpoczęła w Poznaniu. Pracowała jako
wykładowca uniwersytecki w Kolegium Języków Obcych przy UAM, w Wyższej Szkole
Zarządzania i Bankowości, w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz w Biurze Języków
Obcych Germanica.
Dr Joanna Chojnacka-Gartner od wielu lat jest wykładowcą w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie.

Podobne dokumenty