Zakup oprogramowania i licencji. - Zakład Emerytalno

Transkrypt

Zakup oprogramowania i licencji. - Zakład Emerytalno
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
Źródło: http://www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/zamowienia-publiczne/10381,Zakup-oprogramowania-i-licencji.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 18:11
Zakup oprogramowania i licencji.
ZER-ZP-24/2016
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu. Data publikacji 03.11.2016 10:00 (pdf 448.91 KB)
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Data publikacji 03.11.2016 10:00 (pdf 2.43 MB)
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. Data publikacji 03.11.2016 10:00 (docx 59.96 KB)
Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data
publikacji 03.11.2016 10:00 (docx 56.53 KB)
Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, co najmniej 2-ch głównych dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale VII ust.
1 pkt 3 lit. a) SIWZ. Data publikacji 03.11.2016 10:00 (docx 56.56 KB)
Wyjaśnienie - odpowiedzi na pytanie Uczestnika postępowania. Data publikacji 18.11.2016 10:13 (pdf 208.67 KB)
Informacja z otwarcia ofert. Data publikacji 06.12.2016 11:56 (pdf 432.8 KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data publikacji 12.12.2016 15:56 (pdf 418.26 KB)
Metryczka
Data publikacji 03.11.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Matejuk
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty