MAKLER (sprawność mistrzowska)

Transkrypt

MAKLER (sprawność mistrzowska)
MAKLER (sprawność mistrzowska)
DH. ………………………………….………………..……
DRUŻYNA……………………………………...…………
1. Wie, co oznaczają pojęcia: futures, warrant, opcja.
2. Systematycznie czyta informacje prasowe oraz korzysta z
informacji w Internecie na tematy giełdowe.
3. Poznała/ał techniki gry na giełdzie, wybrał/a/ najlepszą dla siebie.
4. Zna wszystkie typy zleceń oraz ich dodatkowe warunki, potrafi
dokładnie wyjaśnić specyfikę zleceń z limitem aktywacji.
5. Zna wszystkie instrumenty finansowe notowane na giełdzie
warszawskiej.
6. Potrafi podać nazwy głównych indeksów giełd światowych.
7. Otworzyła/ył własne konto w domu maklerskim, złożyła/ył
zlecenie. Doświadczenia przedstawiła/ił na zbiórce drużyny.

Podobne dokumenty