Slajdy i arkusze informacyjne gotowe do publikacji

Transkrypt

Slajdy i arkusze informacyjne gotowe do publikacji
WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O
Slajdy i arkusze
informacyjne gotowe do
publikacji
Bartosz Królczyk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(w ramach Programu Inteligentna Energia –Europa)
Załączniki:
Arkusz Informacyjny (Project Fact Sheet)
Prezentacja o WAZE

Podobne dokumenty