Lista_III

Transkrypt

Lista_III
LISTA III
PRAWO BERNOULLIEGO
1. W wyprowadzeniu równania Bernoulliego zakłada się, że płyn jest
nieściśliwy i nielepki. Prześledź to wyprowadzenie i uzasadnij, że te
założenia są konieczne.
2. Wychodząc z prawa ciągłości strugi pokaż, że v1/v2=S2/S1, gdzie v1 to szybkość przepływu w przekroju
o polu powierzchni S1 (odpowiednio v2 i S2)
3. Jaką siłą należy działać na tłok strzykawki (trzymanej poziomo) o promieniu r=1,2cm aby
spowodować wypływ idealnej cieczy przez igłę z szybkością 2m/s? Zakładamy, że szybkość wypływu
cieczy z igły jest o wiele większa od szybkości przepływu cieczy w strzykawce. Czy potrzebna jest
znajomość promienia igły? (Zakładamy, że koniec igły jest nie jest nigdzie wbity oraz, że gęstość cieczy
równa jest 1g/cm3).
4. Rysunek przedstawia przepływ
cieczy w poziomym przewodzie. Rurki
Pitota są tak ustawione, że nie zaburzają
przepływu cieczy. Czy ten rysunek jest
poprawny?
Jak wyznaczyć szybkość płynącej
cieczy w oparciu o pomiary wysokości
cieczy w sąsiednich rurkach (których na
rysunku?)
5. W ustawionej poziomo rurze o
średnicy 5cm, z prędkością 0.2m/s pod ciśnieniem 2·105 N/m płynie woda. Jakie ciśnienie będzie w:
a) zwężonej części rury o średnicy 2cm,
b) rozszerzonej części rury o średnicy 8 cm?
6. Podczas gaszenia pożaru z węża strażackiego tryska strumień wody 60l/min. Jakie jest pole przekroju
poprzecznego strumienia na wysokości 2m jeśli przy wylocie z węża wynosi ono 1.5cm 2? Złożenie: woda
traktowana jest jak ciecz idealna.
Uwaga: strumień wody skierowany jest pionowo do góry

Podobne dokumenty