w roku szkolnym 2016/2017

Transkrypt

w roku szkolnym 2016/2017
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W KLASACH IV – VI
SZKOŁA PODSTAWOWA
w roku szkolnym 2016/2017
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
NAZWA WYD.
NR EWID./DOP.
KLASA IV
Podręczniki będą do odbioru w szkole
KLASA V
Podręczniki będą do odbioru w szkole.
KLASA VI
Historia i społeczeństwo
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii Grzegorz Wojciechowski
dla klasy 6 + ćwiczenia
Matematyka
Podręcznik dla klasy szósej szkoły Małgorzata Dobrowolska, Gdańskie Wydawnictwo 340/3/2014
podstawowej (najnowsza wersja) + Marta
Jucewicz,
M. Oświatowe
ćwiczenia (3 sztuki)
Karpiński, Piotr Zarzycki
Przyroda
Tajemnice przyrody 6 + ćwiczenia cz. J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Nowa Era
1 i 2.
Kowalczyk
Język angielski
Team up 3 Student’s Book
Philippa Bowen, Dennis Oxford University Press
Delaney, Diana Anyakwo
Polska
+ Team up 3 Workbook – ćw.
Philippa Bowen, Dennis
Delaney, Jenny Quintana
Nowa Era
443/3/2014
399/3/2014
Język polski
„Teraz polski”. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i języ- A. Klimowicz
kowego dla klasy szóstej.
Nowa Era
538/3/2014
WAM
AZ-2-01/10
Przemienieni przez Boga (2014 )
Religia
Muzyka
Zbigniew Marek SJ
A. Walulik
Muzyczny świat 6 Podręcznik +
ćwiczenia
Teresa Wójcik
MAC Edukacja
495/3/2014
Plastyka
Lubię tworzyć
ćwiczenia
6.
Podręcznik
+
M.Kwiecień
MAC Edukacja
397/3/2014
Zajęcia techniczne
Jak to działa? Podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć technicznych dla Lech
Łabecki,
klas 4-6 szkoły podstawowej
Łabecka
Marta Nowa Era
295/2010

Podobne dokumenty