Wstęp do programowania - Uniwersytet Pedagogiczny

Transkrypt

Wstęp do programowania - Uniwersytet Pedagogiczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wstęp do programowania
Wykład
Ćwiczenia
10 godzin dr Maria Stanek
25 godzin
Literatura:
1. Niklaus Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
2. Maciej Marek Sysło, Algorytmy, Wydawnictwo WSIP, Warszawa, 2002.
3. Andrzej Marciniak, Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Cz. 1, 2,
Wydawnictwo Nakom, Poznań, 1994.
4. Wiesław Porębski, Pascal : wprowadzenie do programowania, Wydawnictwo
HELP, Warszawa, 1996.
5. Paul Max Bogenschütze, Borland &Turbo Pascal 7.0, Wydawnictwo Czas i
Księgarnia Techniczna Sigma NOT, Warszawa, 1994.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. PodchorąŜych 2,
30-084 KRAKÓW
www.up.krakow.pl