Jęczmień jary Azit 74 śr.wczesny śr.późny b.wysoka wysoka dobra

Transkrypt

Jęczmień jary Azit 74 śr.wczesny śr.późny b.wysoka wysoka dobra
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN W OFERCIE ELEWATORA W KORONOWIE wg badań COBORU 2012
Wysokośc
roślin
cm
Termin
Termin
Masa
kłoszenia dojrzewania 1000 nasion
Dni od 01.01Dni od 01.01
g
Odpornośc
na wyleganie
Odpornośc
Wymagania Norma
na choroby
glebowe wysiewu
kg/ha
Cechy szczególnie
wyróżniające
Jęczmień jary
Azit
Basik
74
DANKO
Eunowa
Nagradowicki
75
Poznańska
HR
Skald
Skarb
Suweren
Bingo
Zuch
Parabola
Hubal
Bojar
70
76
74
HR
Strzelce
76
80
Owies zwyczajny
HR
90
Strzelce
DANKO
88
Pszenica jara
MHR
92
Groch siewny
DANKO
wysoki
Łubin wąskolistny
HR
średni
Smolice
śr.wczesny śr.późny
157
198
wczesny
średni
156
197
wczesny wczesny
155
196
średni
śr.późny
159
198
śr.wczesny średni
157
197
śr.wczesny średni
157
197
śr.wczesny średni
156
197
b.wysoka
wysoka
dobra
małe
140-160 grube ziarno,dobrze się krzewi
b.wysoka
47,7
wysoka
duża
średnie
130-150 toleruje błędy agrotechniczne
średnie
130-150 wysokie białko
średnie
140-170 wcześnie wysiac
średnie
140-160 odporny na zakwaszenie gleby
dobra
bardzo
dobra
bardzo
dobra
bardzo
dobra
bardzo
dobra
dobra
średnie
130-150 odporny na zakwaszenie gleby
145-165 toleruje różne stanowiska gleb.
wysoka
duża
41,4
wysoka
45,4
duża
47,2
średnia
43,5
średnia
średnia
dobra
małe
średnie
-małe
małe
160-180 najniższy udział łuski ze wszystkich
odmian, tolerancyjny na zakwasz.g.
150-170 na słabsze gleby
średnie
200-220 Odmiana jakościowa A
dobra
wczesny
wczesny
b.wysoka
dobra
śr.późny
średni
wysoka
dobra
bardzo
dobra
b.dobra
wczesny
dośc
wczesny
wysoka
dobra
dobra
dośc
wczesny
średni
średnia
dobra
Odmiana tradycyjna, czerwono-kwitnąca, jedna z odporniejszych
na wyleganie przed zbiorem, bardzo wysoki plon nasion, polecana
także do mieszanek zb.-strączk. Norma wysiewu 240-280kg/ha
wczesny
wczesny
150-160
średnia
Odmiana pastewna niebiesko-kwitnąca,niewrażliwa na opóźniony
wysiew, strąki niepękające,duży plon ziarna, nasiona szare
nadaje się do mieszanek zbożowych
Strona 1

Podobne dokumenty