Szanowni Państwo Działając w oparciu o przepis art. 38 ustawy

Transkrypt

Szanowni Państwo Działając w oparciu o przepis art. 38 ustawy
Szanowni Państwo
Działając w oparciu o przepis art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z wnioskiem o
wyjaśnienie zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego oleju
napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
PYTANIA:
1.
Dotyczy SIWZ ust. 2 pkt 2.1
Zamawiający w punkcie tym określa przedmiot zamówienia oraz wielkość pojedynczej
dostawy. Oferent zwraca się z prośbą o podanie średniej wielkości pojedynczej
dostawy oraz o pojemność zbiorników na obu stacjach Zamawiającego? Informacja
ta niezbędna jest do właściwej kalkulacji kontraktu.
2.
Dotyczy SIWZ ust. 2 pkt 2.2 oraz wzoru umowy § 1 ust. 4
Zamawiający w punktach tych określa sposób przyjęcia paliwa oraz podstawę wystawienia
faktury. Czy Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w
Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w
sprawie wymagań którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych? Tzn. czy Zamawiający będzie
przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?
3.
Dotyczy SIWZ
Czy stacje paliw (zbiorniki magazynowe) Zamawiającego spełnia wszelkie wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie?

Podobne dokumenty