Hyundai ImageQuest T91D Monitor User Guide Manual Operating

Komentarze

Transkrypt

Hyundai ImageQuest T91D Monitor User Guide Manual Operating
NASTĘPNA STRONA
L19C0D072
Hyundai ImageQuest L91A
Kolorowy monitor LCD TFT
Instrukcja użytkownika
www.hyundaiq.pl
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
NASTĘPNA STRONA
U.S.FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
POPRZEDNIA STRONA
DO INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
UWAGA: Sprzęt został przetestowany i jest zgodny z limitami ustanowionymi dla urządzeń
cyfrowych klasy B, co jest realizacją części 15 przepisów FCC.
Limity te, zaprojektowane są w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w stałych instalacjach. Sprzęt generuje, używa i może promieniować energią częstotliwości
radiowej. Jeśli jest zainstalowany i używany niezgodnie z instrukcją może spowodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, iż w indywidualnych
instalacjach zakłócenia nie wystąpią.
Jeśli sprzęt wytwarza szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które może
być spowodowane włączaniem i wyłączaniem sprzętu, zaleca się użytkownikowi, by skorygował
zakłócenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
• Przeorientowanie lub przeniesienie anteny zbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do wtyczki innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem-ekspertem RTV
Zmiany albo modyfikacja przeprowadzane przez użytkownika mogą zakończyć się odwołaniem
autoryzacji oraz utratą gwarancji produktu.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga użycia uziemionego kabla sygnału.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ImageQuest CO., LTD.
Ami-ri Bubal-Eub Ichon-Si Kyungki-Do
467-860 KOREA
Oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że produkt:
Rodzaj sprzętu:
kolorowy monitor LCD
Typ:
L19C0D072
do którego odnosi się ta deklaracja, jest zgodny z obowiązującymi
standardami czy innymi dokumentami normatywnymi.
Bezpieczeństwo: EN60950-1:2002
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
EN 55022/1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024 :1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
zgodne z wytyczną Low Voltage (niskiego napięcia) 73/23/EEC,
93/68/EEC oraz zalecenia EMC 89/336/EEC.
Akredytowane laboratorium testowe:
TÜV Rheinland
Am Grauen Stein
51105 Köln
KOREA, 7 czerwca 2005
HONG KI, KIM
(miejsce i data)
(nazwisko i podpis
osoby autoryzującej)
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Spis treści
1. Wstęp
.
.
.
.
.
.
.
1
2. Zasady bezpieczeństwa
.
.
.
1
3. Instalacja monitora
.
.
.
4
.
3.1. Zawartość opakowania
.
.
.
4
3.2. Wybór odpowiedniego stanowiska
pracy .
.
.
.
.
.
.
.
5
3.3. Podłączenie monitora
.
5
.
7
.
8
.
9
.
.
.
.
3.4. Ustawienie częstotliwości
odświeżania obrazu (refresh rate)
Tabela synchronizacji parametrów
wyświetlania obrazu (Preset Timing)
3.5. Miejsce pracy użytkownika
.
.
.
POPRZEDNIA STRONA
4. Ustawienie obrazu
.
.
.
4.1. Sposób używania funkcji OSD
(On-Screen-Display) .
.
.
.
. 12
4.2. Przyciski bezpośredniego dostępu.
. 12
4.3. Ustawienia OSD .
.
. 13
5. Zarządzanie zasilaniem monitora
. 15
.
Redukcja zużycia energii
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
. 11
.
.
.
.
.
.
. 15
6. Rozwiązywanie problemów
.
. 16
7. Dane techniczne produktu .
.
. 19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
1. Wstęp
POPRZEDNIA STRONA
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki niezbędne do instalacji i użytkowania
monitora Hyundai ImageQuest L91A.
Hyundai ImageQuest L91A jest wysoce ergonomicznym monitorem kolorowym.
• 19” monitor ciekłokrystaliczny SXGA LCD
• Wysokiej jakości ekran z możliwością zmiany skali
• Wejście napięcia prądu przemiennego (AC) 100-240V
• Zgodność ze standardem VESA DPMS (Display Power Management Signaling)
• Zgodność ze standardem VESA DDC1/2B
• Zaawansowana obsługa poprzez zintegrowane menu ekranowe OSD
(On-Screen-Display)
• Szybkie i dokładne ustawianie automatyczne
• Najbardziej zaawansowane skalowanie obrazu
• Wspomagany przez system VESA Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface
2. Zasady
bezpieczeństwa
Monitor ten został zaprojektowany i wykonany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. W celu uniknięcia poważnego porażenia elektrycznego czy
innych niebezpieczeństw należy stosować się do następujących zaleceń:
Nie umieszczać niczego mokrego na monitorze
i przewodzie zasilania. Nigdy nie zakrywać szczelin
wentylacyjnych żadną tkaniną, ani nie dotykać ich
materiałami metalicznymi bądź łatwopalnymi.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
1/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
POPRZEDNIA STRONA
Należy unikać użytkowania monitora w wysokiej
temperaturze, wilgotności oraz w miejscach
narażonych na gromadzenie się kurzu.
Temperatura : 5~35°C
Wilgotność : 30~80 RH (wilgotność względna)
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazdka należy
upewnić się, że monitor został wyłączony oraz sprawdzić czy
wszystkie przewody są podłączone prawidłowo i bezpiecznie.
Przeciążenie gniazda sieci prądu przemiennego oraz rozciąganie
przewodu jest niebezpieczne, tak jak postrzępione przewody
zasilania czy zepsuta wtyczka, ponieważ może spowodować
to porażenie elektryczne bądź pożar. W celu wymiany należy skontaktować się z technikiem-serwisantem.
Nie należy używać w pobliżu monitora ostrych narzędzi,
takich jak szpilka czy ołówek, gdyż mogą one porysować
powierzchnię LCD.
Do czyszczenia monitora nie należy stosować żadnych rozpuszczalników, takich jak benzen, ponieważ
spowoduje to zniszczenie powierzchni LCD.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
2/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Czyszczenie
i konserwacja
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
• By uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie należy samodzielnie
rozmontowywać obudowy. Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.
• Nie należy używać alkoholu (metyl, etyl czy izopryl) oraz żadnego silnego
rozpuszczalnika. Zabronione jest także używanie rozcieńczalnika czy benzenu,
papieru ściernego lub skompresowanego powietrza.
• Nie wolno wycierać ekranu za pomocą tkaniny czy gąbki, które mogłyby
zarysować jego powierzchnię.
• Do czyszczenia monitora antystatycznego należy używać wody i specjalnej
chusteczki, która stosowana jest do czyszczenia szkieł optycznych, bądź
użyć lekko wilgotnej i delikatnej tkaniny, uprzednio upranej w wodzie bądź
łagodnym detergencie.
• Jeśli powyższe instrukcje nie pomogą w usunięciu zabrudzeń, należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem serwisu.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
3/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
3. Instalacja
monitora
POPRZEDNIA STRONA
W opakowaniu powinny znajdować się następujące produkty:
3.1. Zawartość
opakowania
przewód zasilania
Wielka Brytania
Japonia
Ameryka / Kanada
Europa
Afryka Południowa
Australia
kabel sygnałowy
płyta kompaktowa
Korea
!
Kabel zasilający może się różnic w zależności od systemu obowiązującego
w danym kraju. W przypadku braku jakiegokolwiek produktu, bądź jego
uszkodzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Inny przewód zasilania, z wyjątkiem załączonego w opakowaniu, bądź
dłuższy niż 3 m może wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną
(EMV) produktu podczas jego działania.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
4/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
3.2. Wybór
odpowiedniego
stanowiska
pracy
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
• Monitor należy umieścić najmniej 30 cm od innego urządzenia elektrycznego
bądź emitującego ciepło oraz zadbać o 10 cm wolnej przestrzeni z każdej
strony monitora w celu wentylacji.
• Należy unikać ustawienia monitora tak, by światło padało bezpośrednio na
użytkownika lub by odbijało się ono na ekranie.
• W celu zmniejszenia wysiłku oczu, należy unikać instalowania monitora przed
świetlistym, jasnym tłem takim jak okno.
• Umieść monitor w taki sposób, by góra ekranu nie była wyżej od poziomu oczu.
• Należy umieścić monitor na wprost użytkownika w odległości pozwalającej na
swobodne odczytywanie (około 45 do 90 cm).
3.3. Podłączenie
monitora
• 15 pinowy
kabel D-Sub
!
Przed podłączeniem monitora należy upewnić się,
że zasilanie jest wyłączone. By uniknąć możliwości
porażenia elektrycznego, konieczne jest podłączanie
sprzętu we właściwy sposób do uziemionych gniazdek.
1. Podłączyć 15-pinowy kabel sygnałowy do złącza VGA (karta graficzna)
w komputerze, przykręcić.
2. Podłączyć przewód zasilania jedną stroną do monitora.
3. Podłączyć przewód zasilania drugą stroną do uziemionego gniazdka
elektrycznego z napięciem 100-240V.
4. Następnie należy włączyć monitor, używając włącznika zasilania i sprawdzić
czy dioda (LED) świeci. Jeśli nie, należy powtórzyć kroki 1, 2, 3 i 4 lub przejść
do działu „Rozwiązywanie problemów”, który dostępny jest w tej instrukcji
obsługi.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
5/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
5. Należy włączyć zasilanie komputera, a obraz pojawi się w przeciągu około
10 sekund. Regulacja obrazu zapewni jego optymalną jakość. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy zapoznać się z rozdziałem „Ustawienie obrazu”,
dostępnym w tej instrukcji.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
6/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
3.4. Ustawienie
częstotliwości
odświeżania
obrazu
(refresh rate)
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
Aby ustawić częstotliwość odświeżania obrazu zgodne z systemem operacyjnym
użytym w komputerze z systemem operacyjnym Windows 98/ME/XP/2000
postępuj zgodnie z poniższymi punktami:
1. Wejdź w funkcje ustawiania odświeżania obrazu (Start-Ustawienia).
2. Kliknij dwa razy myszką na ikonę „ekran” (Display).
3. Kliknij na ikonę „ustawienia” (Settings).
4. Kliknij na ikonę „zaawansowane” (Advanced).
5. Kliknij na ikonę „dostosuj” (Adapter) i wybierz częstotliwość 60Hz z listy
dostępnych.
6. Kliknij na „zastosuj” (Apply), aby zatwierdzić wybrany parametr.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
7/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Tabela synchronizacji
parametrów
wyświetlania obrazu
(Preset Timing)
!
POPRZEDNIA STRONA
Jeśli sygnał nadawany przez system nie jest zgodny z trybem Preset Timing,
należy ustawić tryb nawiązując do instrukcji obsługi użytkownika karty
video, ponieważ obraz na ekranie może nie być wyświetlany prawidłowo.
Rekomendowana rozdzielczość to 1280×1024, a częstotliwość odświeżania – 60Hz
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
l.p.
Rozdzielczość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
720×400
640×480
640×480
800×600
800×600
800×600
800×600
832×624
1024×768
1024×768
1024×768
1152×864
1280×1024
1280×1024
Częstotliwość pozioma
31.5
31.5
37.5
35.2
37.9
48.1
46.9
49.7
48.4
56.5
60.0
67.5
63.9
80.0
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
Częst. odświeżania
70
60
75
56
60
72
75
75
60
70
75
75
60
75
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
8/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
3.5. Miejsce pracy
użytkownika
POPRZEDNIA STRONA
Zalecany sposób organizacji ergonomicznego miejsca pracy użytkownika
• Kąt ustawienia monitora powinien zawierać się pomiędzy 0 a 20 stopni.
otwór
bezpieczeństwa
Kensington
Otwór (blokujący)
bezpieczeństwa
Kensington
• Wyświetlacz ten wspierany jest przez urządzenie zabezpieczające Kensington
w celu ochrony monitora LCD. Zamek Kensington nie jest włączony (do zestawu).
• W celu kupna i instalacji urządzenia blokującego Kensington, prosimy
o zapoznanie się z podanymi informacjami kontaktowymi.
* Kensington Technology Group
· Address : 2000 Alameda de las Pulgas 2F san mateo, California 94403-1289
· Tel : +1 650 572 2700 · Fax : +1 650 572 9675 · Web-site : www.kensington.com
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
9/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Mocowanie ekranu
w standardzie
VESA FPMPMI
POPRZEDNIA STRONA
• Monitor wspiera standard VESA FPMPMI dla wymiarów 75×75 mm mocowania
śrubami, poprzez umieszczenie 4 otworów na śruby we wnętrzu podstawy
jednostki.
• W celu zakupienia VESA Flat Panel Monitor Mounting Devices (przyrząd do
mocowania płaskiego ekranu), należy skontaktować się z Ergotron Inc.,
!
Instalując sprzęt w standardzie VESA należy użyć śrub typu M4×12.
(W przypadku zastosowania śrub innego typu może dojść do uszkodzenia
sprzętu)
* Ergotron, Inc.
· Address : Ergotron Europe Kuiperbergweg 50 1101 AG Amsterdam The Netherlands
Tel: +3 1 20 696 60 65 · Fax: +3 1 20 609 04 59 · E-mail: [email protected]
montowanie na biurku
montowanie ścienne
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
10/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
4. Ustawienie
obrazu
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
Możliwe jest ustawienie obrazu monitora przy użyciu przycisków znajdujących się
poniżej ekranu.
11/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
4.1. Sposób używania
funkcji OSD (OnScreen-Display)
POPRZEDNIA STRONA
1. Wcisnąć przycisk MENU by wywołać na ekranie menu OSD. Informacje na
temat rozdzielczość i częstotliwość są wyświetlane u góry menu.
w celu wybrania pozycji do regulowania.
lub
2. Wcisnąć przycisk
Pozycja ta zostanie podświetlona.
3. Wcisnąć przycisk SELECT aby nastawić podświetloną pozycję.
4. Użyć
lub
w celu regulowania pozycji.
5. Aby powrócić do wcześniejszego menu, należy wcisnąć przycisk MENU.
6. Monitor automatycznie zachowa nowe ustawienia, po 1 sekundzie od ich
wprowadzenia, następnie menu zniknie. Do samodzielnego wyłączenia menu
można użyć przycisku MENU.
4.2. Przyciski
bezpośredniego
dostępu
AUTO
AUTO ADJUST (REGULACJA AUTOMATYCZNA)
Na początku należy wyświetlić pełen ekran, na przykład tło Windows.
Wcisnąć przycisk SELECT(AUTO), by automatycznie ustawić kształt
ekranu.
BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)
Aby wybrać ustawienie JASNOŚCI należy wcisnąć przycisk
lub .
Regulowanie za pomocą przycisku
.
CONTRAST (KONTRAST)
Aby wybrać ustawienie kontrastu należy wcisnąć przycisk
lub .
Regulowanie za pomocą przycisku
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
.
12/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
4.3. Ustawienia OSD
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
Ustawienia OSD dostępne użytkownikowi:
BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)
Dostrojenie jasności monitora.
CONTRAST (KONTRAST)
Dostrojenie kontrastu monitora.
COLOR CONTROL (KONTROLA BARWY)
Temperatura koloru działa na odcień obrazu. Niska temperatura koloru
obrazu powoduje jego odcień czerwonawy, a wyższa temperatura
– niebieskawy.
Dostępne są trzy tryby ustawienia kolorów: Tryb 1 (chłodna biel),
Tryb 2 (ciepła biel) i tryb użytkownika. W przypadku ustawienia USER
(użytkownika) możliwe jest indywidualne regulowanie wartości
czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej.
POSITION (POZYCJA)
H-POSITION
Regulacja obrazu w poziomie.
V-POSITION
Regulacja obrazu w pionie.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
13/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
NASTĘPNA STRONA
POPRZEDNIA STRONA
CLOCK PHASE
PHASE
Ustawienie szumu obrazu.
CLOCK
Dopasowanie szerokości obrazu.
AUTO ADJUST (WYBÓR AUTOMATYCZNY)
Możesz ustawić automatycznie kształt ekranu wg wzorca trybu
pełnego ekranu.
MISCELLANEOUS (INNE FUNKCJE)
RECALL (PRZYWRÓĆ)
Przywrócenie zachowanych kolorów.
OSD TIMER (USTAWIENIE CZASU ON-SCREEN-DISPLAY)
Ustawienie czasu wyświetlania okna menu OSD na ekraniew.
OSD POSITION (POZYCJA OSD)
Ustawienie poziomej i pionowej pozycji menu OSD na ekranie.
AUTO KOLOR (AUTOMATYCZNE USTAWIENIE KOLORÓW)
Optymalne ustawienia kolorów są dla wygody zaprogramowane.
LANGUAGE (JĘZYK)
Istnieje możliwość wyboru języka, w którym będzie wyświetlane
menu. Dostępnymi językami są: angielski, francuski, niemiecki,
włoski, hiszpański, szwedzki, fiński, duński, portugalski i holenderski
(opcjonalnie japoński, chiński i koreański).
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
14/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
5. Zarządzanie
zasilaniem
monitora
Redukcja zużycia
energii
Jeśli zarządzanie mocą w komputerze jest możliwe, komputer włączy się
i wyłączy automatycznie. Możliwe jest kontrolowanie właściwości zarządzania
mocą z komputera.
Komputer może mieć właściwości zarządzania mocą, które umożliwiają
komputerowi czy monitorowi przejście na tryb oszczędności mocy, w czasie gdy
system jest bezczynny. Można wznowić działanie systemu poprzez przyciśnięcie
jakiegokolwiek klawisza, bądź poruszanie myszą.
!
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
POPRZEDNIA STRONA
Tryb
Dioda
Zużycie energii
normalny
niebieska
45 W (maks.)
wyłączony
pomarańczowa
nie podłączony
nie świeci
1 W (Typ, 230V AC)
0W
Przycisk zasilania nie odłącza komputera od sieci elektrycznej.
Jedyna możliwość by odłączyć monitor całkowicie od źródła zasilania
to wyciągnięcie wtyczki głównego kabla zasilającego z kontaktu.
15/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
6. Rozwiązywanie
problemów
POPRZEDNIA STRONA
Jeżeli Twój monitor nie działa prawidłowo, może uda Ci się go rozwiązać
korzystając z niżej zamieszczonych wskazówek:
Problem
Brak obrazu
na ekranie
monitora
Możliwe rozwiązanie
Jeżeli dioda (wskaźnik zasilania) nie świeci, należy wcisnąć
włącznik zasilania lub sprawdzić przewód AC (prądu
przemiennego) by włączyć monitor. Jeśli jest on (monitor)
zasilany przez komputer, należy sprawdzić czy komputer jest
włączony.
Monitor może być w stanie oczekiwania (standby). Należy
wcisnąć jakikolwiek klawisz na klawiaturze. Sprawdzić czy
klawiatura jest podłączona prawidłowo do komputera.
Należy sprawdzić czy sygnałowe złącze kablowe jest podłączone prawidłowo i czy końcówki nie są wygięte bądź zniszczone.
Jeśli złącze jest luźne, należy przykręcić mocniej śruby.
Należy sprawdzić czy przewód zasilania jest podłączony
prawidłowo do monitora oraz do gniazdka.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
Komunikat
o błędzie:
Video mode
not supported
Należy sprawdzić rozdzielczość oraz częstotliwość portu video
w komputerze.
Monitor nie
otwiera trybu
zarządzania
mocą
Sygnał video z komputera nie odpowiada normie VESA DPMS.
Możliwe także, że komputer lub karta graficzna nie używają
zasilania VESA DPMS.
Porównać te wartości z przedstawionymi danym w tabeli Preset
Timing.
16/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Problem
POPRZEDNIA STRONA
Możliwe rozwiązanie
Uszkodzenie
kolorów
Należy sprawdzić czy sygnałowe złącze kablowe jest
podłączone prawidłowo i czy końcówki nie są wygięte bądź
zniszczone. Spróbować innej temperatury koloru.
Niesatysfakcjonujący rozmiar,
pozycja, kształt
lub jakość
Należy ustawić takie właściwości, jak te, opisane w rozdziale
„Ustawienia OSD” (4.3.)
Podwójny obraz
Problem dotyczy karty graficznej albo monitora. Należy
skontaktować się z agentem serwisu.
Obraz jest
niestabilny
Należy sprawdzić rozdzielczość oraz częstotliwość komputera,
albo czy karta graficzna jest trybem dostępnym w komputerze.
W nim, poprzez Panel Sterowania, można sprawdzić
Wyświetlanie, Ustawienia.
Jeżeli ustawienie nie jest poprawne, należy użyć programu
narzędziowego do zmiany ustawień monitora.
Komunikat:
No signal
Należy sprawdzić czy sygnałowe złącze kablowe jest
podłączone prawidłowo i czy końcówki nie są wygięte
bądź zniszczone.
Jeśli złącze jest luźne, należy przykręcić mocniej śruby.
Należy sprawdzić czy komputer jest włączony.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
17/19
L91A
NASTĘPNA STRONA
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
Problem
Dioda świeci na
pomarańczowo
POPRZEDNIA STRONA
Możliwe rozwiązanie
Przejście w tryb oszczędności mocy. Aby przywrócić system
należy przycisnąć jakikolwiek klawisz bądź poruszyć myszą.
Dioda (wskaźnik zasilania) może mieć kolor pomarańczowy
przy zmianie trybu video lub sygnału wejściowego.
Należy sprawdzić rozdzielczość oraz częstotliwość komputera
w części video albo porównać dane wartości z prezentowanymi
w tabeli Timing Preset.
Kontakt z serwisem
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem serwisu. Jeżeli monitor wysyłany
jest do serwisu, należy użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest to możliwe.
Odłącz monitor z gniazdka i skontaktuj się z agentem serwisu, w przypadku gdy:
• Monitor nie działa prawidłowo według instrukcji.
• Monitor ukazuje wyraźne zmiany w czasie wyświetlania.
• Monitor został upuszczony albo obudowa została uszkodzona.
• Monitor został wystawiony na deszcz, bądź też woda czy inny płyn zostały
na nim rozlane.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
18/19
L91A
19’’ kolorowy monitor LCD TFT
7. Dane techniczne
produktu
LCD
Wielkość plamki
Obszar wyświetlania
Liczba kolorów
Sygnał wejściowy
Częstotliwość odświeżania
Maks. szerokość pasma
Maksymalna rozdzielczość
Zalecana rozdzielczość
Napięcie wejściowe
Zużycie mocy
Zarządzanie mocą
Plug & Play
OSD menu
VESA FPMPMI
Ergonomia,
Bezpieczeństwo oraz EMC
Temperatura działania
Waga
Wymiary (szer×wys×gł)
POPRZEDNIA STRONA
19 calowy monitor, Diagonal, A-Si TFT
0.294×0.294 mm
376.32×301.056 mm
16.2 mln
Analogowy R.G.B
Pozioma: 31.0 do 80.0 KHz, Pionowa: 56 do 75 Hz
135 MHz
1280×[email protected]
1280×[email protected]
100-240 VAC, 1.0A
35W (maks.)
VESA DPMS
VESA DDC 1/2B
jasność, kontrast, kontrola koloru, inne (różne),
auto ustawienia, język, pozycja pozioma i pionowa,
zegar-faza
75×75 mm mocowanie śrubowe
TCO,
FCC Class B, CE, cTÜus, TÜV-GS, SEMKO
5~35°C
5.6 kg rozpakowany, 7.9 kg w opakowaniu
414×434×204 mm
• Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian parametrów w celu
udoskonalenia produktu.
• Specyfikacja Hyundai ImageQuest dotycząca tzw. „martwego piksela” w panelu LCD
odnosi się do normy ISO 13406-2.
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
19/19

Podobne dokumenty