Mleczny, bo¿onarodzeniowy napój alkoholowy (Sabajon)

Transkrypt

Mleczny, bo¿onarodzeniowy napój alkoholowy (Sabajon)
Ewa Kulak
Mleczny, bo¿onarodzeniowy napój alkoholowy (Sabajon)
¶roda, 27 pa¼dziernik 2004
Sk³adniki:
1 butelka aguardiente
12 ubitych ¿Ã³³tek
3 butelki mleka
1 ³y¿ka cukru
2 ³y¿ku cynamonu w proszku
Przygotowanie:
Podgrzaæ mleko z cukrem, ¿Ã³³tkami i cynamonem. Kiedy p³yn zrobi siê gêsty, pozostawiæ do ostygniêcia. Nastêpnie
dodaæ aguardiente, wymieszaæ i wstawiæ do lodówki. W celu nadania koloru, dodaje siê szczyptê szafranu.
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 7 March, 2017, 11:20

Podobne dokumenty