ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA

Transkrypt

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Komitet Zarządzania
Aktywami i Pasywami
RADA NADZORCZA
Centralny Zespół
Analityków
DWS Wybrzeże
Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
ZARZĄD SKOK WYBRZEŻE
Komisja Kredytowa
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
Dział Analiz
Finansowych i Ryzyka
Dział Archiwizacji
Biuro Zarządu
Dział Windykacji i
Restrukturyzacji
Sekcja Zarządzania
Jakością
Dział Controllingu
Sekcja Ryzyka
Operacyjnego
Dział Księgowości
Sekcja
Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy
Dział
Bezpieczeństwa
Informacji i
Ciągłości Działania
Dział Sprzedaży
Dział Kredytów
Dział finansowokadrowy
Dział Kontroli
Wewnętrznej
Dział Prawny
Dział Produktów i Usług
Sekcja Produktów
Sekcja Ubezpieczeń

Podobne dokumenty