Lista uczestników

Transkrypt

Lista uczestników
Lp.
Nazwa Instytucji
1.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
2.
3.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
4.
Kujawsko - Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
5.
Enterprise Europe Network
6.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
7.
Business Centre Club Loża Toruńska
8.
Toruński Klub Technika NOT sp. z o.o.
9.
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
10.
Toruński Park Technologiczny
11.
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
12.
Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny
13.
Exea Smart Space
14.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu
15.
16.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu
17.
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
18.
Stowarzyszenie Lokalnej Przedsiębiorczości
19.
Rotary Club Toruń
20.
ROTARY CLUB MŁYNIEC DRUGI
21.
Cech Rzemiosł Różnych
22.
Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.
23.
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
24.
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz
25.
Toruńskie Studenckie Forum BCC