Rozkład zajęć IV roku ETI studiów zawodowych zaocznych 3,5 letnich

Transkrypt

Rozkład zajęć IV roku ETI studiów zawodowych zaocznych 3,5 letnich
Rozkład zajęć I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Rok akademicki 2015/2016, Semestr 1, zimowy
UWAGA, Od dn. 21. X zostaje zmieniona ilość grup, na 1A i 3L,
od dn. 4. XI zostaje zmieniona kolejność i czas rozpoczęcia zajęć w środy
PONIEDZIAŁEK
8.00 – 10.15 Wykład humanizujący 30g.
w.
s.316
10.20 – 11.50 Wykład humanizujący
w.
s.316
12.15 – 14.30 Wykład humanizujący
w.
s.316
14.35 – 16.05 Wykład humanizujący
w.
s.316
16.10 – 18.25 Wykład humanizujący
w.
s.316
18.30 – 20.00 Wykład humanizujący
w.
s.316
Wykład humanizujący, odbywa się tylko w dniach: 23 XI i 25 I.
9.00 – 10.45 Ekonomia* 30g.
w.
s.10
10.50 – 12.35 Organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia* 30g. w.
s.10
12.40 – 14.10 Matematyka 1* 20g.
w.
s.10
*z wyjątkiem 23 XI i 25 I.
prof. T. Kozik
prof. T. Kozik
prof. T. Kozik
prof. T. Kozik
prof. T. Kozik
prof. T. Kozik
dr I. Sulima
dr I. Sulima
dr J. Górowski
WTOREK
bez zajęć
ŚRODA
9.30 – 11.00
11.10 – 10.40
Grafika inżynierska 30g.
Matematyka 1 20g.
A
A
s.10
s.10
dr W. Śmiga
dr N. Ryłko
CZWARTEK
8.30 – 9.30
9.35 – 10.35
10.40 – 11.40
Grafika inżynierska 15g.
Zarządzanie środowiskiem 20g.
Zarządzanie środowiskiem 10g.
w.
s.10 dr W. Śmiga
w. s.10 dr Piaskowska-Silarska
A s.10 dr Piaskowska-Silarska
PIĄTEK
8.00 – 11.50 Podst. inform. i syst. inform.* 15g.
w.
s.10 dr P. Kurtyka
*Pełna nazwa przedmiotu - Podstawy informatyki i systemów informatycznych.
*Pierwsze zajęcia, 2 X, godz. 8.00 s.10 (przychodzą wszyscy studenci).
*z 5 min. przerwą
8.00 – 10.15 Podst. inform. i syst. inform. 30g.
L1
s.45 dr P. Kurtyka
10.15 – 12.30 Podst. inform. i syst. inform. 30g.
L2
s.45 dr P. Kurtyka
12.30 – 14.45 Podst. inform. i syst. inform. 30g.
L3
s.45 dr P. Kurtyka
UWAGA, POZOSTAŁE ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE, (studenci przychodzą z indeksami).
Szkolenie biblioteczne, 2 godz.
Szkolenie BHP 4 godz.
Biblioteka Główna,
Terminy zajęć zostaną ustalone.

Podobne dokumenty