- szerokoœć ramy 200 mm - lustro z faz¹ na oko³o Wymiary

Transkrypt

- szerokoœć ramy 200 mm - lustro z faz¹ na oko³o Wymiary
LUSTRO WISZ¥CE z szerok¹ ram¹
L-360/F
- szerokoϾ ramy 200 mm
- lustro z faz¹ na oko³o
Wymiary 1200x22x1200
Iloœæ opakowañ: 1
LUSTRA WYKONUJEMY W RÓ¯NYCH WYMIARACH
na indywidualne zamówienie klienta.

Podobne dokumenty