„KAEM” Mariusz Kałek Ul. Rzemieślnicza 14, 62

Komentarze

Transkrypt

„KAEM” Mariusz Kałek Ul. Rzemieślnicza 14, 62
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe „KAEM” Mariusz Kałek
Ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Baranowo
podjęła działania mające na celu uzyskanie dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację projektu:
„Udział w targach MT TECHNICZNE
(Płowdiw/Bułgaria, 24.09.2007 – 29.09.2007) jako wystawca”
w ramach:
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Poddziałanie 2.2.2: Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Podobne dokumenty