Wzór nr 27, str. 1 (druk nr O – 27/16) KARTA OSADZONEGO

Transkrypt

Wzór nr 27, str. 1 (druk nr O – 27/16) KARTA OSADZONEGO
Wzór nr 27, str. 1
AWERS
(pieczęć jednostki
organizacyjnej SW)
Zatwierdzam
(kierownik jednostki organizacyjnej SW)
KARTA OSADZONEGO NIEBEZPIECZNEGO
Nazwisko i imię
data urodzenia oraz imię ojca
Miejsce na zdjęcie
Grupa i podgr. klasyfikacyjna
NR IDO
(krótki opis przestępstwa)
(przesłanki zakwalifikowania)
(druk nr O – 27/16)
Wzór nr 27, str. 2
REWERS
Szczegółowe zalecenia profilaktyczne:
SPORZĄDZIŁ
(druk nr O – 27/16)

Podobne dokumenty