PSP wersja końcowa. - The Polish Heritage Society UK

Komentarze

Transkrypt

PSP wersja końcowa. - The Polish Heritage Society UK
1
Okładka książki (3-cie wydanie – uzupełnione.)
Wydana w czasie Zjazdu Lotników Polskich w Warszawie
Sierpnień 2012 rok
2
Tadeusz Jerzy Krzystek
Anna Józefa Krzystek
POLSKIE SIŁY POWIERTRZNE
W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940 -1947
ŁĄCZNIE Z POMOCNICZĄ LOTNICZĄ SŁUŻBĄ KOBIET (PLSK – WAAF)
SPIS OBEJMUJĄCY PERSONEL PSP
WSZYSTKICH STOPNI ORAZ SPECJALNOŚCI
(CIĄGLE UZUPEŁNIANY)
Ostatni zapis dokonano dnia
03.12.2012
© copyright by T.J. Krzystek & A.J. Krzystek
... Niech pamięć powróci do tych, co zapomnieli,
a pozostanie na zawsze u tych, co pamiętają! ...
Autorzy.
ALTAIR - WARSZAWA 2007 – ISBN 83-86217-52-9
COMMANDOR – WARSZAWA 2008 – ISBN 978-83-7473-33-3
STRATUS – SANDOMIERZ 2012 ISBN 978-83-61421-59-7
OBECNA WERSJA JEST KONTYNUACJĄ MANUSCRYPTU.
3
Dowódca Sił Powietrznych - Gen. bryg. pil. Lech Majewski,
Wraz z pierwszym lotem bojowym pod niebem niepodległej odradzającej się Polski, zaczęły
powstawać różnego rodzaju publikacje dokumentujace te ważne i pełne sukcesów wydarzenia. To dzięki
takim autorom jak Pan Tadeusz Krzystek i jego małżonka Anna możemy obcować z tematyką lotniczą,
przeżywać i uczestniczyć we spaniałych chwilach, które dzięki lotnikom przynosiły chwałę polskim skrzydłom.
Rok 2012 jest dla wszystkich ludzi w stalowych mundurach ważną datą, która skupia w sobie nie tylko
historyczne wydarzenia i okrągłe jubileusze, lecz również jest okazją do spotkań lotniczych pokoleń w ramach
VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich. Dzieło pt.„Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie” jest zbiorem
unikalnej historii o polskich lotnikach, personelu zabezpieczającym, historią o ludziach, którzy z oddaniem
walczyli o wolną niepodległą Polskę.
Sukcesy polskich pilotów wojskowych i sportowych towarzyszyły im od momentu powstania lotnictwa
wojskowego, polskich konstrukcji i myśli lotniczej. To właśnie lata II wojny światowej były czasem
heroicznych zmagań polskich pilotów pod niebem Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Afryki. Dzięki tym
wspaniałym zmaganiom 41 polskich pilotów uzyskało zaszczytny tytuł „Asa” potwierdzając tym samym
kunszt, doświadczenie i renomę polskiej szkoły pilotażu.
Uważam, że ta cenna publikacja, będzie szczególną lekturą dla młodych pokoleń nie tylko lotników,
pasjonatów lotnictwa, lecz również wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby poznać historię swoich
poprzedników.
Jestem także przekonany o unikalności i użyteczności tej książki, która posiada walory zarówno
czysto historyczne, jak również stanowi bazę encyklopedyczną dotyczącą tematyki lotniczej. Chciałbym
również podkreślić, iż dumny jestem z tego, że znałem osobiście tak znamienitych pilotów, już dziś żywych
tylko w pamięci, a mojej w szczególności.
Pragnę podziękować autorom książki za ich 14 – letni trud włożony w żmudne poszukiwania i
weryfikację materiałów archiwalnych oraz kontaktów z bohaterami tamtych dni. Publikacja ta jest kolejnym
cennym dziełem, które nie pozwoli zapomnieć nam i przyszłym pokoleniom o bohaterach i czynach, które
miały znaczący wpływ na kształt Państwa Polskiego.
4
Spis treści
Przedmowa
..........................................................................................................................
O Autorach
.................................................................................................................
Requiem
Fotografie
6
................................................................................................................................
– Kamień upamiętniający zrzut AK
– Prezentacja książki
– Podziękowania
........................................................
7
8
Polskie Siły Powietrzne (PSP) .............................................................................................
Dowódcy Lotnictwa w latach 1919 - 1948
Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie
Dywizjony Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
P.S.P. w Wielkiej Brytanii po zakończeniu II Wojny Światowej
Polski Korpus Przysposobieni i Rozmieszczenia (PKPR)
10
Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii (SLP)
Zakończenie Działalności SLP
Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich
Zarząd Fundacji SLP w roku 2010
Statutowe cele Fundacji SLP
Zakończenie działalności Fundacji SLP
.......................................
17
Osiągnięcia Stowarzyszenia Lotników Polskich od roku 1947
.......................................
20
....................................................
23
Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (PLSK – WAAF)
PLSK po zakończeniu Wojny
Przewodniczące PLSK
Młodociani Lotnicy ........................ .................................................................................
Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt)
Lotnicza Szkoła dla Małoletnich w Halton i Cranwell (UK)
25
Polska Eskadra Łącznikowa w Rosji do dyspozycji gen. W. Andersa
27
Polacy w działaniach Lotnictwa Transportowego RAF – ATA
.
5
..........................
........................................
29
Objaśnienia ...................................................................................................................
Stopnie Wojskowe
Skróty używane, Polskich i Brytyjskich Odznaczeń Wojskowych
Określenia Lotów Bojowych używana w czasie wojny w RAF’ie
Bibliografia
30
Oficerskie numery ewidencyjne RAF’u (nowe / poprzednie)
33
......................................
Załączniki: .......................................................................................................................... ..
No 1. - Liczba Personelu PSP i PLSK
No.2 – Straty Personelu PSP w latach 1940 – 1945
No.3 – Lotnicy innych narodowości w PSP
No.4 .– Cmentarze grobów lotników polskich poległych w latach 1940 – 1945
37
Lista 49 nazwisk lotników polskich w „Pakistan A.F.” .....................................................
Nazwiska na Poniku Poległych Lotników – Pole Mokotowskie
Wyjątki z otrzymanych ocen książki „PSP.....”, oraz Recenzje ..........................................
44
Polscy piloci w Bitwie o Wielką Brytanię ..............................................................................
60
Imienny Wykaz Personelu Polskich Sił Powietrznych
63
...............................................
Imienna Lista Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK – WAAF)
Dodatkowe informacje
...........................
..................................................................................................
59
652
688
5
PRZEDMOWA
W roku 1998, na zebraniu Komisji Historycznej Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, pod przewodnictwem
gen. Dypl. pil. Tadeusza Andersza*), na propozycję płk pil. Wandzilaka**), postanowiono wykonać pełny wykaz personelu
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Płk. Wandzilak dodał, że ma zapewnienie od Ministry of Defence Record Office
(RAF) w Hayes, uzyskania imiennego spisu w 4 księgach polskiego personelu wszystkich stopni, zapisanych w kolejności
numerów ewidencyjnych RAF’u.
W wyniku dyskusji, propozycję płk. Wandzilaka przyjęto i wybrano Annę Krzystek, aby na komputerze przepisała z tych
ksiąg ponad 17,000 nazwisk. Księgi te były sporządzone odręcznie różnym charakterem pisma, często
trudnym do
odczytania. Praca Ani trwała prawie 4 lata. Dopiero w roku 2002, po wielu próbach uporządkowania alfabetycznego i
skreślenia powtarzających się nazwisk, z tymi samymi datami urodzenia, a zapisanymi pod różnymi numerami
ewidencyjnymi, można było ustalić dokładną liczbę nazwisk. Liczba ta została zmniejszona z 17,600 do 16,868. Dzięki
pomocy dyrektora polskiej sekcji MOD w Hayes, pani J.Hawran i zaangażowaniu podległego jej personelu polskiego, Ania
mogła wprowadzić do stron maszynopisu brakujące dane, to jest stopień polski i angielski oraz specjalność. Za tę pomoc
składamy serdeczne podziękowanie Pani Hawran i całemu personelowi polskiej sekcji MOD.
Końcową pracę, w formie wykazu imiennego Personelu P.S.P. za wiedzą Komisji Historycznej SLP, wydrukowałem Imienny
Wykaz, systemem komputerowym. Kilka egzemplarzy przywiozłem do Warszawy na Światowy Zjazd Lotników Polskich w
roku 2003. Pokazałem ten wykaz uczestnikom zjazdu. Wtedy zauważyłem wielkie zainteresowanie tą pracą. Wobec tego
postanowiłem, rozszerzyć „Wykaz Imienny” poprzez dodanie danych personalnych przy każdym nazwisku, podając miejsce
lub kraj osiedlenia po 1947 roku, oraz datę zgonu i miejsce pochówku. Pomocną była mi kartoteka zachowana w biurze
S.L.P. w Londynie oraz wgląd do innych źródeł już opublikowanych.
Będąc już na emeryturze w zacisznym miejscu Penrhos w Północnej Walii, z pasją poświęciłem cały swój wolny czas, nieraz
do późnych godzin nocnych szperając w książkach. Okazało się, że wiele grobów lotników Polskich znajduje się na pobliskim
cmentarzu w Pwllheli. Dla informacji podaję, że w roku 1949 na lotnisku RAF’u Penrhos, powstał „Polski Ośrodek
Mieszkaniowy” – jest on jedyny, jaki powstał w Wielkiej Brytanii – prosperujący do dzisiaj. Tutaj żyjąc w spokoju zakończyłem
moją pracę ”Polskie Siły Powietrzne w W.Brytanii w latach 1940-1947 Pracę udało mi się zakończyć w roku 2007 przed
Jubileuszowym Światowym Zjazdem Lotników Polskich w Warszawie.
Chciałbym, żeby ten wykaz imienny Personelu Polskich Sił Powietrznych walczących na Zachodzie był pomocą dla wielu
historyków a szczególnie rodzin w Polsce, szukających losów swoich bliskich. Nie zawsze były one przekazane do
odnotowania w kartototekach Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Te, które były odnotowane, skrzętnie
umieściłem w swoim opracowaniu. Cały wykaz, składający się z ponad 18 tysięcy nazwisk jest ujęty na 618 stronach łącznie
z nazwiskami Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet (PLSK – WAAF).
Zdaję sobie sprawę, że po 66 latach od zakończenia wojny, trudno jest w 100% skompletować pełną listę personelu P.S.P.
na Zachodzie. Niestety ponad 9,000 nazwisk (55%) posiadało adnotację „brak dalszych informacji”. Dlatego też w internecie,
zaapelowałem do osób, które zauważą, że nie ma ich na liście lub ktokolwiek wie o osobach pominiętych w wykazie a
posiada jego dane personalne, przekazał je bezpośrednio do mnie w celu uzupełnienia.
W roku 2008, oddałem do rąk czytelników drugie wydanie – rozszerzone. Od poprzedniego wydania różni się ono tym, że
posiada dokładniej opisane loty bojowe pilotów i załóg bombowych, którzy zginęli w walce lub dostali się do niewoli, albo o i le
wyszli cało, wrócili do swojej jednostki. Wydanie to jest uzupełnione dokładniejszym opisem przebiegu służby w lotnictwie w
latach 30-tych.oraz po przybyciu do Wielkiej Brytanii. W wielu przypadkach, dzięki informacjom uzyskanym od osób, które
odpowiedziały na mój apel. Obecna wersja 2012 roku, po zmianach i dodatkowych danych osobowych zawiera: - PSP
16,973 nazwisk oraz PLSK 1,313 co stanowi ogółem 18,286 nazwisk.
Dopiero teraz wiemy, jak daleko sięgała wędrówka dla wielu z nas po zakończeniu wojny, aby ostatecznie znaleźć stałe
miejsce zamieszkania, nie wracając do Kraju. - Dzięki poczcie elektronicznej – „email” – mamy kontakt ze wszystkimi
kontynentami świata, począwszy od Australii, Kanady , USA i Wenezueli.
To wydanie jest rezultatem 14-to letniej, żmudnej lecz dla nas bardzo ciekawej pracy – biorąc pod uwagę osobiste
przeżycia ponad 18,000 osób personelu Polskich Sil Powietrznych w Wielkiej Brytanii, łącznie z Pomocniczą Lotniczą
Służbą Kobiet.
Wczytując się w loty bojowe pilotów myśliwskich oraz załóg bombowych, budzi się w nas
żal, że ginęli w wieku 20 – 26 lat. - Teraz widzimy, jak wielką szkodą dla nich było to, że
nie mogli dożyć lat późniejszych, z niespodziewanymi zmianami, w których teraz żyjemy.
*) gen.dypl. pil. Tadeusz Andersz, Zmarł w Londynie dnia 29 października 2007 roku,
-pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
**) pułkownik pil. Stanisław Wandzilak, Zmarł w Londynie dnia 29 listopada 2000 roku.
- prochy zostały złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
6
O Autorach
Tadeusz J Krzystek (foto: 1989)
Ania J Krzystek (foto:1997)
Tadeusz Jerzy Krzystek urodził się 10 kwietnia 1919 r. na Zaolziu, w Niemieckiej Lutyni obecnie nazwanej Dolną, koło
Bogumina, powiat Frysztat. Szkołę podstawową ukończył w Wodzisławiu Śląskim. Do gimnazjum uczęszczał w
Rybniku. W kwietniu 1939 roku zostaje powołany do 2 Batalionu Szkolnego Lotnictwa w Świeciu nad Wisłą, gdzie
zastała go wojna. Przy końcu września 1939 roku na wschodnich terenach Polski, dostaje się do niewoli sowieckiej w
miejscowości Boża Wola w okolicach Kowla. Po dwóch latach niewoli w 1941 roku zostaje zwolniony z obozu
jenieckiego w Starobielsku skąd wraz z formacją lotniczą,- (Eskadrą Łącznikową do dyspozycji gen. W. Andersa) opuszcza Rosję Sowiecką z Krasnowodzka do Pahlewi (Persja).
Do Wielkiej Brytanii przybywa z Eskadrą, drogą morską w listopadzie 1942 roku – z postojami w Palestynie, Mombasie
(Kenia), Durbanie i Johanesburgh (Południowa Afryka oraz Pernambuko (Brazylia), -. W Blackpool, w Polskim
Lotniczym Punkcie Zbornym zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, a po przeszkoleniu
technicznym personelu naziemnego otrzymuje przydział do 302 Dywizjonu Myśliwskiego, a następnie już jako
instruktor, do Polskiej Szkoły Technicznej, w specjalności przyrządów pokładowych.
Po wojnie studiuje w British Horological Institute oraz cztery lata na Politechnice w Croydon. W latach 1947 – 1975
pracuje, jako inżynier w różnych firmach angielskich. Od 1945 roku jest członkiem „Samopomocy Lotniczej”, która
później jest zarejestrowana pod nazwą „Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii”. Od 1964 roku pełni
funkcję Skarbnika Honorowego SLP przez 10 lat, a od 1975 roku przez 24 lata jest Generalnym Sekretarzem
Stowarzyszenia aż do rozwiązania w roku 1999. Następnie zostaje powołany na stanowisko kierownika biura i
skarbnika Fundacji SLP i funkcję tę pełni przez następne 5 lat, do chwili przejścia na emeryturę w roku 2004 w wieku
85 lat.
W latach 1952 – 1980 bierze czynny udział w życiu sportowym, latając w Klubie Szybowcowym Stowarzyszenia
Lotników Polskich na lotnisku w Lasham (Hampshire). W roku 1974 uzyskuje prywatną licencję pilota motorowego
(PPL) na lotnisku Shoreham-by-Sea koło Brighton (Sussex). Będąc jednym z członków-założycieli Polskiego Klubu
Motorowego w Anglii, pełni przez wiele lat funkcję Sekretarza Sportowego Klubu. Bierze czynny udział, jako nawigator
w wielu rajdach samochodowych w Południowej Anglii i Północnej Walii, będących pod kontrolą RAC (Royal
Automobil Club).
W czasie uroczystego przekazania Sztandaru Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, połączonego ze
Światowym Zjazdem Lotników Polskich w Warszawie we wrześniu 1992 roku poznaje przyszłą żonę Anię Słomińską,
wieloletnią sekretarkę Skrzydła SLP Nowy Jork USA, która przyleciała na zjazd, z Nowego Jorku. Osiem lat później,
po śmierci Kazimierza - wzięli ślub w Katedrze Polowej WP w Warszawie w 2000 roku. - Mieszkali do 2004 roku w
Londynie. Po przejściu na emeryturę, przeprowadzili się z Londynu do Polskiego Ośrodka Mieszkaniowego w Penrhos
(dawne lotnisko RAF’u), koło Pwllheli w Północnej Walii. Tutaj razem, z dala od gwaru pomiędzy zatoką morską i
pobliskimi górami – spędzają wolny czas na uzupełnianiu brakujących danych osobowych w spisie personelu
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 1947.
Ania urodziła się w 1928 roku w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ukończyła maturę. Po maturze rozpoczęła studia
polonistyczne w Warszawie, które była zmuszona przerwać z powodu choroby. W roku 1971 wyszła za mąż za
Tomasza Goreckiego. Po jego śmierci, tuż przed stanem wojennym w Polsce wyjechała do Nowego Jorku - USA,
gdzie poznała Kazimierza Słomińskiego, byłego lotnika prezesa SLP Skrzydło Nowy Jork USA, z którym wzięła ślub w
1982 roku. 5 lat później uzyskała obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Za jej działalność na rzecz Partii Republikańskiej otrzymała „Presidential Order of Merit” z fotografią i podpisaną
dedykacją Prezydenta Georga Busha. Dodatkowo jest w posiadaniu, personalnej dedykacji od „National Republican
Senatorial Committee” łącznie z fotografią podpisaną przez prezydentów – Regana, Nixona, Busha i Forda.
Mieszkając w Nowym Jorku, aktywnie angażowała się w życiu lokalnej Polonii Amerykańskiej. Była przewodniczącą
„Balu Prasy nowojorskiego Nowego Dziennika” w roku 1985, - oraz wieloletnią sekretarką Stowarzyszenia Lotników
Polskich Skrzydło Nowy Jork. - W roku 1983 otrzymała „Odznakę Honorową Stowarzyszenia Lotników Polskich” za
pomoc w organizowania Światowego Zjazdu Lotników Polskich w Nowym Jorku.
7
REQUIEM
Odpoczywajcie w pokoju
naszej miłości
Wy – co już w Boskiej mieszkacie ......
Wy – coście znaleźli piękno swej wielkości
w biało-czerwonym kwadracie.
Odpoczywajcie po znoju
przepastnej drogi
Wy – w haubach lepkich od potu
Wy – coście dławili mdlący napływ trwogi
oślepli gwałtem wywrotów.
Odpoczywajcie u zdroju
W garstce rycerzy
Wy – którym Bóg odpiął pasy
Wy – którym wektor czarny anioł mierzył
dla Waszej ostatniej trasy.
Odpoczywajcie po bojach
dziwni przybysze
Wy – z esów-floresów dymiących
Wy – coście zmącili wsi angielskiej ciszę
na jakiejś samotnej łące ......
Niechaj na wieki Wam będzie
nasze kochanie
Wam – krwawym już polskim wrześniem
Wam – coście do Bitwy o Wielką Brytanię
Wystartowali – rok wcześniej ......
mjr pil. Paweł Moskwa (1909 – 1987)
8
KAMIEŃ UPAMIĘTNIAJĄCY ZRZUT BRONI I CICHOCIEMNYCH AK
NA PLACÓWCE ODBIORCZEJ AK „IMBRYK” (Dąbrówka k/Radzymina)
W NOCY 9 KWIETNIA 1944 ROKU
ZRZUT W OPERACJI „WELLER 2” WYKONAŁA POLSKA ZAŁOGA „LIBERATORA” BZ 965 S
ESKADRY 1586 DO ZADAŃ SPECJALNYCH Z BRINDISI WŁOCHY.
Foto. Zenon Budynek – 2008
P-0561
76684
P-2456
794534
794324
P-2933
793506
W SKŁADZIE:
WÜNSCHE KAZIMIERZ VM
KPT / F/LT OBSERWATOR
SZOSTAK ZBIGNIEW MARIAN VM DFC
KPT / F/LT
PILOT
BŁOCKI JACEK VM
POR / F/LT
PILOT
WITEK JÓZEF VM
SIERŻ / W/O STRZELEC POKŁADOWY
JARECKI (CARLTON) STANISŁAW VM SIERŻ / W/O STRZELEC POKŁADOWY
WILENIEC STANISAW DIONIZY
PPOR / F/O MECHANIK POKADOWY
MALCZYK STANISŁAW VM
SIERŻ / W/O STRZELEC POKŁADOWY
ODDZIAŁ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ - CICHOCIEMNI
„EKIPA XXXIX”
DOWÓDCA – POR JAN GÓRSKI ps „JASTRZĘBIEC”
MJR
KPT .
POR.
KPR.
TADEUSZ RUNGE ps „OSA”
BENON ŁASTOWSKI ps „ŁOBUZ”
STEFAN BAŁUK ps „STARBA”
HENRYK WANIEK ps „PŁYWAK”
Benon Łastowski (AK) po 11-tu latach w Lasham – Hampshire UK (1955)
Członek Klubu Szybowcowego SLP – Zmarł w Londyniie w latach 1990-tych
WOLNOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY MAJĄ ODWAGĘ JEJ BRONIĆ – (Perykles 431 p.n.e.)
9
PREZENTACJA DRUGIEGO WYDANIA KSIĄŻKI PRZEZ AUTORA
MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ RP BOGDANOWI KLICHOWI
w obecności żony Anny i Dowódcy PSP Gen. Broni pilota Andrzeja Błasika
(Zdjęcie: Mirosław Wójtowicz, Klub Sił Powietrznych – Warszawa 28.08.2008)
Wykaz imienny personelu PSP poświęcamy pamięci inicjatorowi powstania tej pracy,
śp. Płk pil. Stanisławowi Wandzilakowi, OBE, DFC, AFC.
Podziękowania.
Dziękujemy za pomoc: Lucynie Artymiuk za jej pomoc w wyszukiwaniu nazwisk lotników, o których po 1947 roku ślad zaginał,
przez zaangażowanie grupy internetowej „300 Dywizjonu Bombowego”;
Halinie Bożek- (z d. Krzystek), za jej pomoc w uzupełnianiu listy Personelu PSP z otrzymanych e-maili na nasz
apel w Internecie;
Tadeuszowi Chwałczykowi za przesłane poprawki i uzupełnienia w wersji 2007;
Zenonowi Dudkowi za jego uzupełnienia i cenne uwagi, w odniesieniu do odznaczeń Krzyża Virtuti Militari;
Tadeuszowi A Dziewulskiemu (1924-2007) za pomoc w redagowaniu wstępu historycznego;
Robertowi Gretzyngierowi za jego fachową pomoc w pierwszym wydaniu;
Piotrowi Hodyrze za uzupełnienia odnoszące się do 301 Dywizjonu Bombowego;
Zbigniewowi Kumosiowi za pomoc w wydaniu rozszerzonej wersji 2008;
Jackowi Kutznerowi za przesłane poprawki i uzupełnienia wersji pierwszego wydania;
Andrzejowi Lewandowskiemu za poprawki tejże wersji;
Wojciechowi Matusiakowi za uwagi i poprawki wersji w 2002 roku;
Jerzemu Pawlakowi, za udostępnienie dodatkowych danych Absolwentów Szkoły Orląt w latach 1925-1939. –
Józefowi Zielińskiemu, za fachowe uwagi i pomoc w wydaniu książki w wersji 2007;
Wojciechowi Zmyślonemu, za umieszczenie na stronie internetowej mojego „Apelu” dotyczącego osób,
które w wykazie PSP mają adnotację: -„brak dalszych informacji” oraz
Danucie Sławińskiej za pomoc i cierpliwość w przekazywaniu wielu uzupełnień, zachowanych w kartotekach
kancelarii Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie.
10
POLSKIE SIŁY POWIETRZNE
Dowódcy Lotnictwa od chwili odzyskania Niepodległości
Gen. Bryg. Pil.
ŁOSSOWSKI Hipolit
Gen. bryg. Pil.
MACEWICZ Gustaw
Gen. bryg. Pil.
LEVEQUE Armand
Gen. Bryg. Pil.
ZAGÓRSKI-OSTOJA Włodzimierz
Gen. Bryg. Pil.
RAYSKI Ludomił
Gen. Bryg. Pil.
KALKUS Władysław
Gen. Bryg. Pil.
ZAJĄC Józef
Gen. Bryg. Pil.obs. UJEJSKI Stanisław
Gen. Bryg. Pil.
IŻYCKI Mateusz
00.12.1918 – 00.07.1919
00.08.1919 – 00.12.1922
00.01.1923 – 00.06.1924
00.07.1924 – 06.05.1926
07.05.1926 – 22.03.1939
23.03.1939 – 26.09.1939
27.08.1939 – 17.07.1940
18.07.1940 – 13.09.1943
14.09.1943 – 00.01.1948
POLSKIE SIŁY POWIETRZNE NA ZACHODZIE
Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie formowały się z żołnierzy lotnictwa polskiego, którzy po kampanii
wrześniowej 1939 roku, różnymi szlakami przez Rumunię, Węgry, Jugosławię, Grecję i Syrię przedarli się na
Zachód do Francji. Tam, pod przewodnictwem Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego
zorganizowano pokaźną liczbę około 9,000 lotników PSP (Polskich Sił Powietrznych).
Gdy w maju 1940 roku Niemcy zaatakowali Francję, z pośród około tysiąca pilotów polskich we Francji, na
skutek różnych trudności organizacyjnych, tylko 174 pilotów myśliwskich latało operacyjnie. Niemniej jednak
osiągnęli oni 52 pewne zwycięstwa i 10 prawdopodobnych. Po kapitulacji Francji około 6,200 lotników PSP
zostało ewakuowanych do Wielkiej Brytanii, wcześniej jeszcze, bo pod koniec 1939 i na początku 1940 roku,
przeniesiono około 300 pilotów, oraz około 2,000 personelu latającego i służby naziemnej. Z końcem 1940
roku stan PSP w Wielkiej Brytanii osiągnął liczbę ponad 8,000 personelu. Straty bojowe w czasie wojny były
uzupełniane ochotnikami, którzy przybywali po zwolnieniu z gułagów Stalina, wysiedlonych i wywiezionych na
Sybir, oraz ochotnikami pochodzenia polskiego, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Południowej Ameryki i
innych krajów Z końcem wojny stan liczebny Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie dochodził do 17,000.
Liczba ta nie obejmowała Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK-WAAF), w której służyło 1,436 Polek.
Polskie Siły Powietrzne zawierały: 14 dywizjonów bojowych, Zespół Myśliwski (w Afryce Północnej)
nazwanym „Cyrkiem Skalskiego”, dywizjon Współpracy z Artylerią przy 2-gim Polskim Korpusie we
Włoszech, eskadrę Balonów Zaporowych jak również jednostkę Pomocniczej Służby Rozprowadzania
Samolotów (Ferry Pilots), dostarczającą różnego typu samoloty z fabryk do jednostek bojowych na terenie
Wysp Brytyjskich, do Afryki, Kanady i Indii. Ponadto PSP miały trzy Szkoły Pilotażu, Szkołę Mechaników
Lotnictwa, dwie Szkoły Techniczne (w Anglii i Egipcie) oraz Wyższą Szkołę Lotniczą.
W czasie bitwy o Wielką Brytanię, kiedy pod koniec sierpnia 1940 roku straty bojowe Fighter Command
(Lotnictwa Myśliwskiego) osiągnęły około jedną czwartą pilotów (zabitych lub rannych) i zabrakło nowo
wyszkolonych pilotów, 144 polskich doświadczonych pilotów myśliwskich okazało się zbawiennym czynnikiem
w krytycznej sytuacji wojennej. W tej bitwie, polscy piloci myśliwscy ilościowo stanowili największą grupę
lotników alianckich. Polskie dywizjony 302 i 303, swoimi zwycięstwami w walkach powietrznych zyskały sobie
światową sławę. W tym czasie Dywizjon 303 uzyskał największą ilość zestrzeleń w całym Fighter Command.
Wkładem polskich pilotów do tej bitwy było zniszczenie 203 samolotów nieprzyjacielskich. Bitwa o Wielką
11
Brytanię zakończyła się porażką Luftwaffe i co najważniejsze, Niemcy nie uzyskali przewagi lotniczej w
powietrzu nad Wielką Brytanią. Rezultatem było odwołanie inwazji przez Hitlera. Bitwa ta była jedną z
przełomowych bitew w czasie drugiej Wojny Światowej. Wagę jej najlepiej wyraził Winston Churchil mówiąc:
”Nigdy w dziejach ludzkich zmagań, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.
Lotnicy polscy uczestniczyli we wszystkich bataliach lotnictwa alianckiego w Europie przez cały okres wojny.
W czasie powstania warszawskiego polskie, brytyjskie i południowo-afrykańskie dywizjony bombowe niosły
pomoc zrzutami broni i zaopatrzenia dla walczącej Warszawy, latając z dalekiego Brindisi w południowych
Włoszech. Z powodu wielkich strat spotęgowanych odmową pozwolenia lądowania na sowieckich lotniskach,
na pewien okres wszystkie loty zostały wstrzymane, z wyjątkiem polskich. Dywizjonowi 301 do Zadań
Specjalnych, który wykonywał te loty, nadano nazwę „Obrońców Warszawy”.
Wszystkie te osiągnięcia bojowe lotników nie byłoby możliwe bez wielkiego wkładu ofiarnej i fachowej pracy
całego personelu polskiej obsługi naziemnej, a szczególnie obsługi technicznej. Na tych żołnierzach i
kobietach pracujących w wielu specjalnościach, polegały załogi samolotów, zawierzając swe życie wynikom
ich pracy. W okresie walk od sierpnia 1940 roku do zakończenia wojny polskie dywizjony myśliwskie
wykonały ponad 73,500 lotów bojowych i zniszczyły 762 samolotów przeciwnika na pewno, 175
prawdopodobnie i uszkodziły 237. Dywizjony bombowe wykonały w tym czasie około 11,700 lotów bojowych,
zrzucając prawie 15,000 bomb i morskich min.
Ponadto Polacy przetransportowali około 12,000 samolotów, a polskie załogi wykonały około 18,800 lotów
komunikacyjno-transportowych i przewiozły około 24,400 osób i ponad 1,300 ton ładunków. Oprócz tego
wykonali 1,300 lotów w operacjach specjalnych. Śmiercią lotnika zginęło 1,900 lotników a ponad 300 dostało
się do niewoli. Największe straty personelu poniosły dywizjony bombowe.
W dniu zakończenia wojny, przewodniczący Rady Lotnictwa Królewskiego Sir Archibald Sinclair, dziękując
Polskim Siłom Powietrznym, tak się wyraził: „W tę godzinę zwycięstwa, nie zapominamy, że Wy byliście
pierwszymi, którzy oparli się napastnikowi. Nie zapominamy też, że po wielorakich przeciwnościach
przyszliście nam z pomocą, kiedy tej pomocy potrzebowaliśmy. Wasze dzielne dywizjony walcząc przy
naszym boku były w pierwszych szeregach Bitwy o Wielką Brytanię, a później przyczyniły się do dalszych
sukcesów Aliantów w ciągu następnych lat wojny. W doli i niedoli, wspieraliście nas dzieląc z RAF-em jego
straty i jego zwycięstwa.” (Niestety, tak się nie stało!) – W wielkiej paradzie zwycięstwa w Londynie, Polskie
Siły Zbrojne, powodu sprzeciwu Stalina, nie brały udziału w tej paradzie.
Polskie Siły Powietrzne, na podstawie uzyskanych danych, posiadały na swoim stanie personel, który jest
opisany imiennie w niniejszym opracowaniu.
Pilotów
Nawigatorów
Obserwatorów
Bombardierów
Strzelców pokładowych
Radio-operatorów pokładowych
Mechaników pokładowych
Razem Personel Latający liczył
Personel techniczny
Personel administracyjny i inne
Bez specjalności (general duties)
Razem Personel Naziemny liczył
Liczba PSP wykazana w spisie
3,044
501
581
241
1,081
522
202
6,172 – 36.35%
6,871
1,674
2,256
10,801 – 63.65%
16,973
Powyższa liczba jest ujęta w wykazie Personelu PSP na Zachodzie 1940 – 1947
Dane zostały uzyskane na podstawie zapisów w MOD (RAF), dokumentów
i kartotek zachowanych w Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich na Zachodzie.
Dodatkowo wykazany jest stan liczebny Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK)
(Women’s Auxiliary Air Force – WAAF), - pierwotnie wynosił 1,436.
Liczba nazwisk, która została uzyskana ze źródeł MOD (RAF) wyniosła 1,313 i jest wykazana
w ostatecznym spisie Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet.
12
DYWIZJONY POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH W WIELKIEJ BRYTANII
300 Dywizjon Bombowy „Ziemi Mazowieckiej” – Litery rozpoznawcze „BH”
300 Dywizjon powstał 1 lipca 1940 roku. Był pierwszą polską jednostką bojową, która weszła do działań wojennych z
wysp brytyjskich.
Dowódcy: mjr pil.Wacław Makowski, mjr pil. Stanisław Cwynar, mjr pil. Romuald Suliński, mjr naw. Władysław
Dukszto, mjr pil. Adam Kropiński, mjr naw. Marian Kucharski, mjr pil. Kazimierz Kuzian, mjr pil. Adam Kowalczyk, mjr
pil. Teofil Pożyczka, mjr naw. Bolesław Jarkowski.
Samoloty: (1940) Fairey Battle – Vickers Wellington IA i IC –(1941) Vickers Wellington IV, (1943) Vickers Wellington
III - (1944) Vickers Wellington X – Avro Lancaster I & III.
Miejsca postoju: 1940 Bramcote – Swinderby, 1941 Hemswel, 1942 Ingham, 1943 Hemswell – Ingham, 1944
Faldingworth.
301 Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej” – Litery rozpoznawcze „GR”
- Obrońców Warszawy”
301 Dywizjon powstał 22 lipca 1940 roku. W marcu 1943 roku na skutek dużych strat został rozwiązany i
przekształcony w Polską Eskadrę1586 do zadań specjalnych, wchodząca w skład 138 Dywizjonu do zadań
specjalnych RAF.
Dowódcy: (Okres VII.1940 do IV.1943) ppłk pil Roman Rudkowski, mjr pil. Jacek Piotrowski, mjr pil. Stanisław
Krzystyniak, mjr pil. Maksymilian Brzozowski, mjr pil.Henryk Kołodziejek, mjr naw. Adam Dąbrowa. (Okres od jesieni
1944) mjr.naw Stanisław Król, mjr naw. Eugeniusz Arciuszkiewicz.
Samoloty: (1940) Fairey Battle - Vickers Wellington IA – (1941) Vickers Wellington IV, - (1943) Handley Page
Halifax – Consolodated B-24 Liberator, - (1945) Vicker Warwick C III, - (1946) Handley Page Halifax C. Mk.VIII.
Miejsca postoju: 1940 Bramcote – Swinderby, 1941 Hemswell, 1943 Tempsford, - Sidi Amor (Tunisia), - Brindisi
(Włochy), (1945) Blackbushe – Chedburgh.
13
302 Dywizjon Myśliwski “Poznański”– Litery Rozpoznawcze “WX” (w 1945 – “QH”)
Formowanie Dywizjonu 302 rozpoczęto 23 lipca 1940 roku na lotnisku Leconfield, Yorkshire. W początkowym okresie
większość personelu latającego wywodziła sie z dywizjonu myśliwskiego 3-go Pułku Lotniczego walczącego we
wrześniu1939 roku w składzie lotnictwa Armii „Poznań”, a następnie we Francji w 1/145 Dywizjonie Myśliwskim
„Warszawskim”.
Dowódcy: ppłkl pil.Mieczysław Mümler, mjr pil. Piotr Łaguna, kpt.pil.Stefan Witorzeńć, kpt.pil.Julian Kowalski, kpt.pil.
Łapka, kpt.pil. Wincesław Barański, kpt.pil. Wacław Król, kpt.pil. Marian Duryasz, kpt.pil. Zygmunt Bieńkowski, kpt.pil.
Ignacy Olszewski, kpt.pil. Bolesław Kaczmarek, kpt.pil. Jerzy Szymankiewicz.
Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I, - (1941) Hawker Hurricane IIA & IIB, - Supermarine Spitfire IIA, - Supermarine
Spitfire VB – (1943) Supermarine Spitfire VC, & IXC, - (1944) Supermarine Spitfire L.F. IXE. – (1945) Supermarine
Spifire L.F.XVIE.
Miejsca postoju: (1940) Leconfield, (tymczasowo Duxford) – Northolt – Westhampnett – (1941) Kenley – Jurby –
Church Stanton – (1942) Warmwell – Ibsley, Harrowbeer, (1942) – Warmwell Heston – Croydon - Heston – (1943) –
Kirton-in-Lindsey – Hutton Cranswick – Perranporth – Heston – Fairlop – Northolt – Fairwood Common – Northolt –
(1944) – Llanbedr – Deanland – Chailey – Ford – (Kontynent - Inwazja) - Plumetot – Lille Deurne St.Denis Westrem
(1945) – Grimbergen – Gilze-Rijen – Nordhorn – Varrelbush – Ahlhorn.
302 Dywizjon Myśliwski Poznański został rozwiązany 3 stycznia 1947 na lotnisku Porteach, Kornwalia.
303 Dywizjon Myśliwski “im.Tadeusza Kościuszki”– Litery Rozpoznawcze “RF”
Formowanie Dywizjonu 303 rozpoczęto 2 sierpnia1940 roku na lotnisku Northolt pod Londynem. Trzon personelu
stanowili lotnicy 111 eskadry i 112 myśliwskiej 1-go Pułku Lotniczego, walczących we wrześniu 1939 roku w składzie
Brygady Pościgowej.
Dowódcy: mjr pil. Zdzisław Krasnodębski, por.pil. Witold Urbanowicz, por.pil. Zdzisław Henneberg, kp.pil. Adam
Kowalczyk, kpt.pil. Tadeusz Arentowicz, kpt.pil. Wacław Łapkowski, kpt.pil. Jerzy Jankiewicz, kpt.pil. Wojciech
Kołaczkowski, kpt.pil. Walerian Żak, kpt.pil. Jan Zumbach, kpt.pil. Zygmunt Bieńkowski, kpt.pil. Jan Falkowski, kpt.pil.
Tadeusz Koc, kpt.pil. Bolesław Drobiński, kpt.pil. Witold Łokuciewski.
Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – Supermarine Spifire IIA & IIB – Supermarine Spitfire VB – (1943 Supermarine
Spifire IXC - Supermarine Spitfire L.F.VB – (1944) Supermarine Spifire IXE – (1945) North American P51 Mustang.
Miejsca postoju: (1940) Northolt – Leconfield – (1941) Northolt – Speke – Northolt – (1942) Kirton-in-Lindsey –
(1943) Heston – Debden – Martlesham Heath – Heston – Northolt – Ballyhalbert – (1944) Horne – Westhampnett –
Merston – Westhampnett – Coltishall – (1945) Andrews Field – Coltishall – Andrews Field – Turnhouse – (1946) Wick
– Hethel.
303 Dywizjon Myśliwski został rozwiązany 9 grudnia 1946 roku na lotnisku Hethel (Anglia).
304 Dywizjon Bombowy “Ziemi Śląskiej im. Ks.Józefa Poniatowskiego” Litery
Rozpoznawcze “NZ”
Formowanie Dywizjonu 304 rozpoczęto 23 sierpnia 1940 roku na lotnisku Bramcote (Anglia). Początkowy skład
personelu lotniczego - piloci, obserwatorzy, strzelcy pokładowi i obsługa naziemna z 2 i 6 Pułku Lotniczego.
Dowódcy: ppłk pil. Jan Biały, ppłk pil. Piotr Dudziński, mjr obs.Stnisław Poziomek, mjr pil. Kazimierz Czetowicz, kpt.pil.
Mieczysław Pronaszko, kpt.obs. Czesław Korbut, mjr obs. Jerzy Kranc, kpt.pil. Stanisław Żurek.
Samoloty: (1940) Fairey Battle, - Vickers Wellington IA & IC,- (1943) Vickers Wellington X,- Vickers Wellington
G.R.XIV,- (1945) Vickers Warwick CIII, - (1946) Handley Page Halifax C.Mk.VIII.
Miejsca postoju: (1940) Bramcote – Syerstone – (1941) Linholme – (1942) Isle of Tiree – Dale – Talbenny – Dale –
(1943) Docking – Davidstow-Moor – Predannack – (1944) Chivenor – Benecula (Hebrides) – (1945) St.Eval –
Chedburgh.
304 Dywizjon Bombowy został rozwiązany 17 marca 1946 roku na lotnisku Chedburgh (Anglia).
305 Dywizjon Bombowy “Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”
Litery Rozpoznawcze “SM”
Formowanie Dywizjonu 305 rozpoczęto 1 września 1940 r. na lotnisku Bramcote (Anglia). W początkowym okresie
trzon personelu stanowili piloci, , obserwatorzy, strzelcy pokładowi i obsługa naziemna z 3 i 5 Pułku Lotniczego.
Dowódcy: ppłk obs. Jan Jankowski, ppłk pil. Bohdan Kleczyński, mjr pil. Robert Beill, mjr pil. Kazimierz Śniegula, mjr
pil. Tadeusz Czołowski, mjr pil. Kazimierz Konopasek, mjr pil. Bolesław Orliński, mjr pil. Stanisław Grodzicki, mjr pil.
Ryszard Referowski.
Samoloty: (1940) Vickers Wellington IC – (1941) Vickers Wellington II – (1942) Vickers Wellington IV – (1943) Vickers
Wellington III & X – North American B-25 Mitchell II – De Havilland Mosquito FB VI.
Miejsca postoju: ((1940) Bramcote – Syerstone – (1941) Linholme – (1942) Isle of Tiree – Dale – Talbenny – Dale –
(1943) Docking – Davidstow-Moor – Predannack – (1944) Chivenor – Benecula (Hebrides) – (1945) St.Eval –
Chedburgh.
305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej został rozwiązany w grudniu 1946 w Faldingworth (Anglia)
14
306 Dywizjon Myśliwski “Toruński” – Litery Rozpoznawcze “UZ”
Formowanie Dywizjonu 306 rozpoczęto 4 września 1940 roku na lotnisku Blackpool (Anglia).
Podstawowy skład personelu stanowili w pierwszym okresie lotnicy z 3 i 4 Pułku Lotniczego walczących we wrześniu
1939 w formacjach lotniczych Armii „Pomorze” i „Poznań”.
Dowódcy: kpt.pil. Tadeusz Rolski, kpt.pil. Jerzy Zaremba, por.pil. Jerzy Słoński-Ostoja, mjr pil. Antoni Wczelik, kpt.pil.
Tadeusz Czerwiński, kpt.pil. Kazimierz Rutkowski, kpt.pil Włodzinierz Karwowski, mjr pil. Stanisław Łapka, kpt.pil.
Janusz Marciniak, kpt.pil. Paweł Niemiec, mjr pil. Józef Żulikowski, kpt.pil Józef Jeka.
Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – (1941) Hawker Hurricane IIA – Supermarine Spitfire IIB – (1942) Supermarine
Spitfire VB – Supermarine Spitfire IXC – (1944) North American P-51 Mustang III.
Miejsca postoju: (1940) Church Fenton – Turn Hill – (1941) Northolt – Speke – Church Stanton – (1942) KirtoninLindsey – Northolt – (1943) Hutton Cranswick – Catterick – Gravesend – Friston – Heston – Llanbedr – (1944) Heston
– Llanbedr – Heston – Coolham – Holmesley South – Ford – Brenzet – Andrews Field – (1945) Coltishall – Fairwood
Common – Coltishall.
306 Dywizjon Myśliwski Toruński został rozwiązany 7 stycznia 1947 r. na lotnisku Coltishall (Anglia)
307 Dywizjon Nocny Myśliwski “Lwowskich Puchaczy” Litery Rozpoznawcze “EW”
Formowanie Dywizjonu 307 rozpoczęto od sierpnia 1940 roku na lotnisku Blackpool. Do formującej się jednostki
kierowano przeważnie lotników z 5 i 6 Pułku Lotniczego, którzy w większości po kilku lotach rezygnowali z dalszej
służby w tej bądź co bądź nietypowej formacji. Stąd też personel był uzupełniany rezerwistami oraz amatorami
nietypowego latania. Załogę nocnego myśliwskiego samolotu stanowiło dwóch ludzi: pilot i nawigator. Stąd też pilot
musiał zrezygnować ze swych cech indywidualnego myśliwca i współpracować z nawigatorem, gdyż tylko dobre
zgranie w powietrzu dawało powodzenie w akcji.
Dowódcy: kpt.pil. Stanisław Pietraszkiewicz, mjr pilot. Kazimierz Benz, mjr pil. Stanisław Grodzicki, kpt.pil. Jerzy
Antoniewicz, mjr pil. Stanisław Brejnak, kpt.pil. Jan Michałowski, mjr pil. Jerzy Orzechowski, kpt.pil. Maksymilian
Lewandowski, kpt.pil. Gerard Ranoszek, kpt.pil. Stanisław Andrzejewski, kpt.pil. Jerzy Damsz.
Samoloty: (1940) Boulton Paul Defiant I – (1941) Bristol Beaufighter IIF (1942) Bristol Beaufighter VIF - De Havilland
Mosquito N.F.II – (1943) De Havilland Mosquito F.B.VI (1944) De Havilland Mosquito N.F.XII & N.F.XIII – (1944) De
Havilland Mosquito N.F.XXX.
Miejsca postoju: (1940) Kirton-in-Lindsey – Jurby – (1941) Squires Gate – Colerne – Exeter – (1943) Fairwood
Common – Predannack – Drem – (1944) Coleby Grange – Church Fentom – (1945) Coltishall – Horsham St.Faith.
307 Dywizjon Myśliwski Nocny Lwowski został rozwiązany 2 stycznia 1947 roku.
308 Dywizjon Myśliwski “Krakowski” – Litery Rozpoznawcze “ZF”
Formowanie Dywizjonu 308 rozpoczęto 9 września 1940 na lotnisku Squires Gate przez kpt. pil.Stefana Łaszkiewicza,
będącym pierwszym dowódcą tej jednostki, jak również przedwojennym oficerem-pilotem 2 Pułku Lotniczego Kraków.
On też był inicjatorem nazwy „Krakowski” tym bardziej, że początkowo większość personelu latającego i naziemnego
wywodziła się z kadry 2 Pułku Lotniczego.
Dowódcy: kp.pil. Stefan Łaszkiewicz, kpt.pil. Walerian Jasionowski, mjr pil. Jerzy Orzechowski, kpt.pil. Marian Pisarek,
kpt.pil. Marian Wesołowski, kpt.pil. Tadeusz Nowierski, kpt.pil. Feliks Szyszka, kpt.pil. Walerian Żak, kpt.pil. Franciszek
Kornicki, kpt.pil. Paweł Niemiec, kpt.pil. Józef Żulikowski, kpt.pil. Witold Retinger, kpt.pil. Karol Pniak, Kpt.pil. Ignacy
Olszewski.
Samoloty: (1940) Hawker Hurricane I – (1941) Supermarine Spitfire I & IIA – (1942) Supermarine Spitfire VB & VC –
(1943) Supermarine Spitfire IX – (1945) Supermarine Spitfire L.F. XVIE.
Miejsca postoju: (1940) Squire Gate Speke – Baginton – (1941) Chilbolton –Northolt – Woodvale – (1942) Exeter –
Hutton Cranswick – Heston – Northolt – (1943) Church Fenton – Hutton Cranswick – Friston – Heston – Northolt –
Llanbedr – (1944) Northolt – Deanland – Chailey – Appledram – Ford – (Kontynent ) – Plumetot – Londiniere – EvereLille – Deurne – St.Denis Westrem – (1945) Nortdhorn – Varrelbush – Alhorn (1946) Portreath (Anglia)
308 Dywizjon Myśliwski Krakowski został rozwiązany 3 stycznia 1947 na lotnisku Portreath (Anglia).
309 Dywizjon Myśliwski “Ziemi Czerwieńskiej” Litery Rozpoznawcze “WX”
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 23 listopada 1940 roku na lotnisku Renfrew (Szkocja) z przeznaczeniem
współpracy z wojskami lądowymi. Dowódca polski – ppłk pil. Zygmunt Pistl, brytyjski Wing Commander N.Mason; dowódcami 2 eskadr mianowano: kpt.kpt.obs. Feliksa Łukasika i Aleksandra Łukińskiego.
Zadania Dywizjonu: - rozpoznanie pojedynczymi załogami szlaków komunikacyjnych;
- współpraca z artylerią oraz podchwytywanie i zrzucanie meldunków.
Dowódcy: ppłk pil. Zygmunt Pistl, mjr pil. Jacek Piotrowski, kpt.pil. Jerzy Gołko, kpt.pil. Antoni Głowacki.
Samoloty: (1940) Westland Lysander III – (1942) North American P-51 Mustang I – (1944) Hawker Hurricane IIC –
North American P-51 Mustang III.
Miejsca postoju: (1940) Renfrew – (1941) Dunino – (1942) Findo Gask – (1943) Kirknewton – Snaiwell – Welingore –
Snaiwell – (1944) Drem – Peterhead – Andrews Field – (1945) Coltishall.
309 Dywizjon Myśliwski Ziemi Czerwieńskiej został rozwiązany 6 grudnia 1946 na lotnisku Coltishall.
15
315 Dywizjon Myśliwski “Dębliński” – Litery Rozpoznawcze “PK”
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 stycznia 1941 roku na lotnisku Ackington (Northumberland). Pierwszym
dowódcą został mjr pil. Stanisław Pietraszkiewicz. Na początku personel latający i naziemny stanowili oficerowie,
podchorążowie i podoficerowie byłego Centrum Wyszkolenia Lotnictwa - Dęblin.
Dowódcy: mjr pil. Stanisław Pietraszkiewicz, mjr pil. Władysław Szcześniewski, mjr pil. Stefan Janus, mjr pil.
Mieczysław Wiórkiewicz, mjr pil. Tadeusz Sawicz, kpt.pil. Jerzy Popławski, kpt.pil. Eugeniusz Horbaczewski, kpt.pil.
Tadeusz Andersz, kpt.pil. Władysław Potocki, kpt.pil. Jan Bronisław Siekierski.
Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I – Super Marine Spitfire IIA & IIB – (1941) Super Marine Spitfire VB – (1942)
Supermarine Spitfire IXC – (1944) North American P-51 Mustang III .
Miejsca postoju: (1941) Acklington – Speke – Northolt – (1942) Woodvale – Northolt – (1943) Hutton Cranswick –
Ballyhalbert – Heston – (1944) Coolham – Homesley South – Ford – Brenzet – Andrews Field – Peterhead – (1945)
Andrews Field – Coltishal.
315 Dywizjon Myśliwski Dębliński został rozwiązany 6 grudnia 1946 roku na lotnisku Coltishall.
316 Dywizjon Myśliwski “Warszawski” – Litery Rozpoznawcze “SZ”
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 15 lutego 1941 na lotnisku Pembrey. Organizatorem i pierwszym dowódcą został
kpt.pil. Juliusz Frey. Personel latający i naziemny pochodził z 1 Pułku Lotniczego Warszawa, a ściślej ze 113 i 114
Eskadry Myśliwskiej.
Dowódcy: kpt.pil. Julian Frey, kpt.pil. Wacław Wiczewski, kpt.pil. Alekdander Gabszewicz, kpt.pil. Jan Żurakowski,
kpt.pil. Marian Trzebiński, kpt.pil. Bohdan Arc, kpt.pil. Zygmunt Drybański, kpt.pil. Michał Cwynar, Paweł Niemiec.
Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I, IIA i IIB – Supermarine Spitfire IIA i VB – (1943) Supermarine Spitfire IXC –
Supermarine Spitfire L.F.VB – (1944) North American P-51 Mustang III.
Miejsca postoju: (1941) Pemrey – Colerne – Church Stanton – Northolt – Heston – Hutton Cranswick – (1943)
Northolt – Acklington – (1944) Woodvale – Friston – West Malling – Friston – Coltishall – West Malling – Friston –
Coltishall – Andrews Field – (1945) Coltishall – Andrews Field – Wick – (1946) Hethel.
316 Dywizjon Myśliwski Warszawski został rozwiązany 12 grudnia 1946 roku na lotnisku Hethel.
317 Dywizjon Myśliwski „Wileński” – Litery Rozpoznawcze “JH”
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 stycznia 1941 na lotnisku Acklington (Northumberland). Organizatorem i
pierwszym dowódcą dywizjonu był kpt.pil Józef Brzeziński. Początkowo personel latający i naziemny pochodził z
personelu Wyższej Szkoły Pilotażu oraz dywizjonu myśliwskiego 5 Pułku Lotniczego.
Dowódcy: mjr pil. Stanisław Brzezina, kpt.pil. Henryk Szczęsny, kpt.pil. Jan Brzeziński, kpt.pil. Piotr Ozyra,
kpt.pil.Stanisław Skalski, kpt.pil.Zbigniew Czaykowski, kpt.pil. Franciszek Kornicki, kpt.pil. Władysław Miksa, kpt.pil.
Władysław Gnyś, kpt.pil. Stanisław Chełmicki, kpt.pil. Paweł Niemiec, kpt.pil. Marian Trzebicki.
Samoloty: (1941) Hawker Hurricane I, IIA & IIB – Supermarine Spitfire VB – (1943) Supermarine Spitfire L.F.IXE –
(1945) Supermarine Spitfire L.F.XVIE.
Miejsca postoju: (1941) Acklington – Ouston – Colerne Fairwood Common – Exeter – (1942) Northolt – Croydon –
Northolt – Woodvale – (1943) Kirton-in-Linsey – Martlesham Heath – Heston – Perranporth – Fairlop – Northolt –
Rochford – Northolt – (1944) Deanland – Chailey – Appledram – Ford – (Inwazja-kontynent) – Plumetot – Lille –
Deurne – St.Denis Westrem – (1945) Grimbergen – Gilze-Rijen – Nordhorn – Varrelbush – Ahlhorn.
317 Dywizjon Myśliwski Wileński został rozwiązany 18 grudnia 1946 roku na lotnisku Ahlhorn.
318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy „Gdański” Litery Rozpoznawcze “LW”
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 20 marca 1943 na lotnisku Dettling (Kent). Organizatorem i pierwszym dowódcą był
ppłk pil. Adam Wojtyga. Gotowość bojową uzyskał w maju 1944 roku. Podstawowym zadaniem jednostki była
współpraca z wojskami lądowymi w zakresie rozpoznania i fotografowanie celów naziemnych dla artylerii lekkiej.
Personel latający składał się z przedwojennego personelu lotniczego oraz lotników wyszkolonych już w Wielkiej
Brytanii.
Dowódcy: ppłk pil. Adam Wojtyga, mjr pil.Leszek Wielochowski, kpt.pil.Zbigniew Stefan Woszyński, kpt.pil.
Włodzimierz Bereżecki.
Samoloty: (1943) Hawker Hurricane IC – Hawker Hurricane II – (1944) Supermarine Spitfire V – Supermarine Spitfire
IX.
Miejsca postoju: (1943) Detling – (Palestyna) Maquebila - Gaza – (Egipt) Quassassion – (1944) (Włochy) – Trigno –
Vito – Tortorretto Fermo – Castiglione – Falconara – Bellaria – Forli – (1945) Ferrara – Treviso – Risano – (1946)
(Austria) – Klagenfurt.
16
Polski Zespół Myśliwski – (Polish Fighting Team)
Zamysł zorganizowania Polskiego Zespołu Myśliwskiego, miał oficjalnie na celu zebrania kolejnych doświadczeń
taktycznej współpracy z wojskami lądowymi w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Organizację Zespołu
rozpoczęto 5 lutego 1943 roku. Nabór do jednostki był dobrowolny, ale kandydat musiał spełniać następujące warunki:
- przynajmniej rok pobytu w formacji myśliwskiej, - minimum 30 lotów nad terenem nieprzyjaciela. Z 68 kandydatów –
ochotników wybrano 15 pilotów.
Dowódcą Zespołu mianowano kpt.pil. Stanisława Skalskiego, zaś Oficerem łącznikowym został ppłk.pil Tadeusz
Rolski. Poldki Zespół Myśliwski został włączony jako 3 eskadra 145 Dywizjonu Myśliwskiego RAF.
W okresie od 17 marca do 12 maja 1943 Polski zespół Myśliwski zestrzelił 25 samolotów na pewno, 3 prawdo
podobnie, 9 uszkodził. – ze stratą jednego pilota, który dostał się do niewoli.
663 Dywizjon Samolotów Artylerii
Formowanie Dywizjonu rozpoczęto 8 września 1944 na lotnisku Ebola (Włochy). Podstawowy zadaniem formującego
się dywizjonu było korygowanie ognia artylerii w ramach współpracy z II Korpusem Polskim oraz 8 Armią Brytyjską.
Personel rekrutował się przede wszystkim z oficerów artylerii oraz pilotów przydzielonych z operacyjnych formacji
lotniczych, jak też czasowo – instruktorów pilotażu.
Dowódcy: Dowódca dywizjonu mjr art. pil. Edward Pawlikowski.
Samoloty: Auster III, IV & V.
Miejsca postoju: (1944) Ebola – (1945) Meldola – Imola – Porto s.Giorgo – Lago di Garbia – Monza – (loty z lotnisk –
Padova – Verona – Milano – Firenze – Iesi – i Bolonia.)
Dane o dywizjonach Polskich Sił Powietrznych w W.Brytanii, zostały uzyskane na podstawie źródeł w
publikacjach:
„Absolwennci Szkoły Orląt 1925-1939” (2009) – Jerzego Pawlaka,
oraz „Polish Air Force Chronicle of main events” (1993) – Franka Kornickiego.
POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII PO ZAKOŃCZENIU WOJNY
POLSKI LOTNICZY KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA (PLKPR)
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały rozwiązane w listopadzie 1946 roku. Część personelu
wróciła do Kraju, pozostali zaś zostali wcieleni do Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia i
Rozmieszczenia (Polish Air Force Resettlement Corps), a Dowództwo PSP przemianowano na Inspektorat
Generalny PLKPR. Personel lotniczy skupiono w ośmiu stacjach lotniczych i rozpoczęto zapisywanie na
wyjazd do Kraju lub proponowano wstąpienie do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Powstała
Szkoła Techniczna w RAF Millom, jak również liceum przygotowujące do wyższych studiów (matura).
Bardzo wielu byłych lotników uzyskało stypendia na wyższe studia, udzielane przez Komitet Edukacji
Polaków w Wielkiej Brytanii (Treasury Committee for the Education of Poles in Great Britain). PLKPR dał
szansę lotnikom, w ciągu dwóch i pół lat istnienia Korpusu, przystosowania się do życia cywilnego poprzez
umożliwienie im zdobycia zawodu cywilnego lub zatrudnienia w posiadanym fachu. Mimo to, organizowanie
kursów i pośrednictwo pracy przebiegało bardzo wolno i napotykało na wiele trudności. Z małymi, wyjątkami
większość znajdowała pracę sama. W 1949 roku PLKPR oficjalnie rozwiązano, lecz Komisja Likwidacyjna
PSP urzędowała jeszcze dwa lata. Ostatecznie z około 11,000 członków Korpusu niecałe 3,000 powróciło
do Kraju, 2,800 wyemigrowało z Wielkiej Brytanii do innych krajów osiedlenia, a 500 osób, przeważnie
personelu latającego, wstąpiło do RAF. Wielu lotników, którzy wrócili do Ojczyzny padli ofiarą represji i
prześladowań przez władze komunistyczne. Mnożyły się procesy pokazowe o „szpiegostwo”, zakończone
wyrokami śmierci, z których 6 wykonano.
17
STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII
1945 -1999
W połowie 1945 roku już było jasne, że rozwiązanie PSZ w Wielkiej Brytanii jest tylko kwestią czasu. Grupa daleko
wzrocznych oficerów PSP podjęła inicjatywę założenia Stowarzyszenia Lotników Polskich, analogicznie do Royal Air
Forces Association. Organizacja ta miała kontynuować walkę o niepodległość Polski w zmienionych warunkach
czasu pokoju, a jej celem było współdziałanie z władzami brytyjskimi w rozwiązaniu trudnej kwestii przejścia
lotników polskich do życia cywilnego, pomoc w osiedleniu oraz działalność opiekuńcza w Wielkiej Brytanii i na
całym świecie tak długo, jak to będzie potrzebne. Już 24 czerwca 1945 roku powołano Tymczasowy Komitet
Wykonawczy pod kierunkiem pułkownika pil. Ludwika Szula (przewodniczący), ppułkownika obs. Czesława Korbuta
(wiceprzewodniczący), ppułkownika pil. Romana Czerniawskiego (honorowy sekretarz), i majora pil. Zbigniewa
Siarkowskiego (honorowy skarbnik) dla wypracowania formy prawnej proponowanej organizacji oraz projektu jej
statutu. Organizacja przyjęła angielską nazwę Polish Air Force Association (PAFA); dosłownie Stowarzyszenie
Polskich Sił Powietrznych. W pierwszych miesiącach istnienia Stowarzyszenia, przyjęła sie popularna nazwa
„Samopomoc Lotnicza”, później zmieniono ją na Stowarzyszenie Lotników Polskich (SLP). - SLP uzyskało
przywileje w ramach „Charity Act 1940” jako organizacji charytatywnej i pełne uznanie przez Air Ministry
(Ministerstwo Lotnictwa). Początki SLP były niezwykle trudne. Wielu Polaków, rozgoryczonych rozwojem
wypadków, straciło zaufanie do jakichkolwiek oficjalnych instytucji. Ale kiedy minął pierwszy wstrząs spowodowany
polityczną decyzją Brytyjczyków, powszechnie uznano, że najlepszym sposobem na radzenie sobie w nowej
sytuacji będzie utrzymanie więzów koleżeńskich i wzajemna pomoc. Do końca 1945 roku blisko połowa stanu
liczebnego PSP pozostającego w Wielkiej Brytanii – 6,000 osób – stała się członkami Samopomocy Lotniczej.
Głównym celem SLP ustanowiono zachowanie ciągłości ideowej, wyszczególnionej w ogłoszonej „Deklaracji
Ideowej” potwierdzającej przynależność do obozu niepodległościowego i uznanie Prezydenta i Rządu RP na
Uchodźstwie. SLP stało się prężną i dobrze zarządzaną organizacją po względem ideowym jak i celów działania, co
pozwoliło mu odgrywać przodującą rolę we wszystkich polskich inicjatywach niepodległościowych.
Pierwszym Sekretarzem Generalnym SLP został wybrany płk pil. Roman Czerniawski, następny po nim został dr
Zdzisław Matraś, - ostatnim Sekretarzem Generalnym, który pełnił tą funkcję przez 24 lata do chwili rozwiązania był
Tadeusz Jerzy Krzystek. Prezesi Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, którzy w myśl statutu
reprezentowali „Skrzydła” w krajach zachodnich byli wybrani w dniach: 18.01.1946 płk pil. Wacław Makowski, 05.12.1948 gen.pil. Ludomił Rayski, - 25.02.1950 gen.pil. Stanisław Karpiński, - 24.04.1954 gen.pil. Ludomił Rayski,
17.05.1958 – płk pil. Jerzy Bajan), - 30.05.1964 płk pil. Aleksander Gabszewicz, późniejszy Generał, - 07.06.1968
płk pil. Robert Beill,- 06.01.1969 ponownie płk pil. Aleksander Gabszewicz, - 12.06.1982 ostatni został wybrany
AVM Aleksander Maisner do roku 1999.
Dorobkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich, jako organizacji o zasięgu światowym, było stopniowe formowanie
lokalnych 27 ogniw skupiających byłych lotników polskich, którzy pozostali na Zachodzie, a to: 11 Kół w Wielkiej
Brytanii, 6 Skrzydeł w USA, 3 Skrzydła w Kanadzie, 2 Koła w Australii, 2 Koła w Argentynie i po jednym Kole w
Belgii, Brazylii, Południowej Afryce i Południowej Rodezji (obecnie Zimbabwe).
W 1965 roku, 26 czerwca – ukonstytuowano Radę Światową SLP. W skład jej wchodzili prezesi istniejących Rad
w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie oraz delegaci z krajowych ognisk w Argentynie, Brazylii, Australii i Belgii.
W 1968 roku, w grudniu – powstała Sekcja Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK)
18
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI S.L.P.
Wyjątki z ostatniego protokółu Rady
oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenie Lotników Polskich
PROTOKÓŁ
z 118-tego ostatniego zebrania RADY SLP
w Londynie w dniu 1 maja 1999 roku
Skład Rady: - AVM A Maisner – Prezes, członkowie: - T Andersz, H Bolcewicz, K Dobrochłop, TA Dziewulski, A Gertner,
AFK Jeziorski, S Józefiak, Alicja Kaliniecka, M Kaźmierczak, F Kornicki, R Kulik, T Kwiatkowski, Dr Z Ludwig, T Łaski, LA
Martel, J Martens, M Mochliński, A Ostrowski, Wiktoria Puszczańska, T Ruman, B Rut, T Rybak, M Sawicki A Sochoń, R
Soszko, L Spaczyński, L Szczepański, T Szuwalski, Wanda Szuwalska, A Weiss, W Włodarczyk,
Z urzędu: TJ Krzystek – Sekretarz Generalny SLP i ks. A Kapuściński – kapelan.
Razem: 34 radnych
Wniosek Komitetu Wykonawczego SLP
RADA SLP w dniu 1 maja 1999 potwierdza uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SLP w dniu 28 września 1996 oraz
stawia WNIOSEK na Nadzwyczajne Walne Zebranie SLP w dniu 5 czerwca 1999 roku jak niźej:
“Likwidacja (Dissolution) Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu SLP w dniu 5 czerwcu 1999 roku, oraz potwierdzi działalność Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich (Polish
Air Force Association Charitable Trust 1995), która przejmie zobowiązania administracyjne i finansowe Stowarzyszenia
Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, przedstawionych w załączonym memoriale, oraz wytyczne dla dalszej działalności
Kół terenowych pod zmienioną nazwą jako niezależne Kluby Lotnicze.“
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
WYJĄTKI Z PROTOKÓŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
LIKWIDACYJNEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH
Wniosek Rady SLP z dnia 1 maja 1999r.
RADA SLP w dniu 1 maja 1999 potwierdza uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SLP w dniu 28 września 1996 i stawia
WNIOSEK na Nadzwyczajne Likwidacyjne Walne Zebranie SLP w dniu 5 czerwca 1999 roku (z dodaniem działalności
koordynatora) jak niżej:
“Likwidacja (Dissolution) Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu SLP
w dniu 5 czerwcu 1999 roku, oraz potwierdzi działalność Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich (Polish Air Force
Association Charitable Trust 1995), która przejmie zobowiązania administracyjne i finansowe Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Wielkiej Brytanii, przedstawionych w załączonym memoriale, i działalności koordynatora Trustu dla spraw
wyszczególnionych w memoriale oraz wytyczne dla dalszej działalności Kół terenowych pod zmienioną nazwą jako niezależne
Kluby Lotnicze.“
ZA wnioskiem Rady SLP oddano
892 głosy
PRZECIW wnioskowi oddano
23 głosy
kol. LA Martel, zastępujący przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów SLP po ogłoszeniu wyniku głosowania, oficjalnie
stwierdza zakończenie działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii z dniem 5 czerwca 1999r. dziękując
Komitetom, Wykonawczemu i Funduszu Społecznego SLP, za wieloletnią pracę dla dobra Stowarzyszenia. Od tej chwili
wszystkie funkcje sprawowane w SLP tracą swoją ważność.
Kol. TJ Krzystek, Sekretarz Generalny SLP –, zabiera głos przypominając, że z dniem dzisiejszym, po 24 latach kończy swą
funkcję Sekretarza Generalnego SLP. Dziękuje bardzo za pomoc uzyskaną w kancelarii SLP. Składa podziękowanie
pracowniczkom kancelarii SLP, paniom Danucie Judge-Sławińskiej oraz pani Danucie (obecnie więcej znaną jako Basię)
Merryfield, za znajomość działu kowenantów, które załatwiają w ramach prac sekretariatu, jak i Funduszu Społecznego SLP.
Przedstawia siebie od tej chwili jako Kierownik Kancelarii oraz Skarbnik Fundacji SLP.
Decyzją Nadzwyczajnego Likwidacyjnego Walnego Zebrania SLP, Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii
zostało rozwiązane. – Od tej chwili działają tylko: Fundacja SLP (Trust) i lokalne niezależne Kluby Lotników Polskich w
Birmingham, Blackpool, Derby, Leeds, Leicester, Lincoln, Londyn, Manchester i Nottingham. Zorganizowane Koła i Skrzydła
działające poza granicami Wielkiej Brytanii, zostały uznane jako niezależne, działające w ramach własnego statutu i prawa
kraju osiedlenia. Na tym samym zebraniu, AVM Aleksander Maisner jednomyślnie, uzyskał tytuł Dożywotniego Prezesa
Stowarzyszenia Lotników Polskich.
19
FUNDACJA STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH
Pełnym spadkobiercą majątku i Tradycji SLP zostaje Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich, zarejestrowana w roku 1987
roku w Charity Commission pod nazwą „Polish Air Force Association Charitable Trust 1987” a w roku 1995 ponownie po
zmianach statutowych zarejestrowana, pod zmienioną nazwą „Polish Air Force Association Charitable Trust 1995”.
POLISH AIR FORCE ASSOCIATION CHARITABLE TRUST 1987
Zarejestrowana w Charity Commission 7 lipca 1987
Członkowie założyciele
AVM Aleksander Maisner
Tadeusz Andersz
Wacław Wybraniec
Dr Zbigniew Ludwig
Michael Robinson
Tadeusz Krzystek
Jan Maślonka
- Trustee (Powiernik) Przewodniczący
- Trustee
- Trustee
- Trustee
- Trustee
- Treasurer (Skarbnik)
- Secretary (Sekretarz)
FUNDACJA STOWARZYSZENIA LOTNIKOW POLSKICH 1995
POLISH AIR FORCE ASSOCIATION CHARITABLE TRUST 1995
Charity Registration Number 10522651
Zarejestrowana w Charity Commission 10 czerwca 1995
Członkowie założyciele
AVM Aleksander Maisner
- Trustee (Powiernik) Przewodniczący
Tadeusz Andersz
- Trustee
Tadeusz Kwiatkowski - Trustee
Andrzej F K Jeziorski
- Trustee
Robert G Peters
- Trustee
Tadeusz Krzystek
- Treasurer (Skarbnik)
Mieczysław Stachiewicz - Secretary (Sekretarz)
Skład Fundacji SLP (w roku 2010) – przed rozwiązaniem.
Eugeniusz Borysiuk - Trustee (Powiernik) Przewodniczący oraz
Hon. Przewodniczący Komitetu Funduszu Społecznego
W/Cdr David Bailey
- Trustee
A/Cdre M C Barter CBE
- Trustee
Andrzej F K Jeziorski
- Trustee
Richard Kornicki CBE
- Trustee i Hon. Sekretarz
Artur Rynkiewicz
- Trustee
Marian Soroko
- Trustee – Zmarł
Danuta S Merryfield
- Skarbnik i Szef Kancelarii
Danuta M Judge-Sławińska - Sekretarka Komitetu Funduszu Społecznego SLP
Zakończenie działalności Fundacji SLP
Decyzją Powierników Fundacji, z dniem 31 grudnia 2010 nastąpiło całkowite zakończenie działalności Fundacji.
Aktywa Funduszu Społecznego SLP zostały przekazane do Funduszu Społecznego Royal Air Force (RAF Benevolent
Fund). Akta zostały zdeponowane w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.
20
Osiągnięcia Stowarzyszenia Lotników Polskich od roku 1947
W ciągu ponad 60-letniej działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich a obecnie Fundacji, mają one na swym
koncie wiele historycznych osiągnięć, z których główne podane są poniżej:
W roku 1947- 16 stycznia, Stowarzyszenie Lotników Polskich objęło w posiadanie Dom Lotnika w Londynie przy
14 Collingham Gardens, który był główną siedzibą SLP przez 51 lat. Fundusz Centralny RAF udzielił pomocy w
zakupieniu domu.
- 1 lutego, dwutygodnik „Skrzydła” ukazał się po raz pierwszy jako organ Samopomocy Lotniczej, wychodząc w
nakładzie 8,000 egzemplarzy; obecnie wychodzi 2 razy w roku.
W roku 1948 - 2 listopada, na skraju lotniska Northolt w Londynie, został uroczyście odsłonięty Pomnik Lotnika
Polskiego przez Lorda Teddera, w obecności Prezydenta RP na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego, Marshałka
RAF’u wicehrabiego Portala i gen.pil. Stanisława Karpińskiego oraz przedstawicieli rządu brytyjskiego i licznych
reprezentantów krajów sojuszniczych. Pomnik poświęcił prałat Aleksander Rafał Gogoliński, Główny Kapelan PRC
(RAF). Autorem projektu pomnika był Mieczysław Lubelski, znany polski rzeźbiarz, niedawno wyzwolony z
niemieckiego obozu pracy. Publiczną zbiórkę pieniężną rozpoczął Lord
Camrose, którą wsparli najwyżsi stopniem oficerowie RAF’u: Marshal of the RAF wicehrabia Portal of Hungerford
i Marshal of the RAF wicehrabia Trenchard. W roku1996 Pomnik został odnowiony, oraz dodana została ściana
powiększająca kamienne kolumbarium, nowy ozdobny parkan z główną bramą wejściową oraz boczne wejście dla
niepełnosprawnych, według projektu mgr. Inż. Tadeusza Dziewulskiego. Prace obejmowały zastąpienie płyt z
piaskowca płytami granitowymi oraz dodanie 659 nazwisk lotników poprzednio pominiętych, którzy zginęli w lotach
nieoperacyjnych, co dało łączną liczbę1900 nazwisk poległych śmiercią lotnika, które są wyryte na granicie
kolumbarium. Granit został sprowadzony z Polski. Uroczystej re-dedykacji odnowionego Pomnika dokonano
podczas XXXVI Zjazdu SLP 6 września 1996 roku. Znaczny koszt odnowy pomnika został pokryty ze składek
społeczeństwa angielskiego i polskiego a połowę kosztów pokryła Brytyjska National Lottery. Przewodniczącym
Komitetu Odbudowy był mjr pil. Tadeusz Kwiatkowski.
W roku 1949 – wydano książkę w języku angielskim „Destiny Can Wait – The Polish Air Force in The Second
World War” (“Przeznaczenie Może Poczekać – Historia PSP W Czasie II Wojny Światowej”) Drugi nakład tej
książki ukazał się w 1988 roku w Nashwill USA.
W roku 1952 – powstał Klub Szybowcowy SLP, gdzie przez 25 lat członkowie Klubu latali na lotnisku Lasham w
hrabstwie Hampshire. Posiadając własne szybowce: Prefect, Olimpia, Bocian („305”), Mucha Std., Dart 17, dwa
szybowce Pirat z numerami konkursowymi „302” i „303” i wyczynowy Cirrus Std. („304”) Numery konkursowe
upamiętniały Polskie Dywizjony z czasu II Wojny Światowej. Założycielem Klubu był Józef Tomankiewicz.
Aktywnymi członkami klubu, którzy uzyskali trzy „diamenty” do odznaki pilota szybowcowego to: Edward Jerzycki,
Józef Przewłocki. Następnie jeden „diament” za wykonanie przelotu docelowego długości ponad 300 km uzyskał
Tadeusz J Krzystek. Również bardzo aktywnym okazał się Benon Łastowski, „cichociemny” w akcji bojowej AK w
czasie wojny.
W roku 1954 – W Gandawie w St.Denis Westerm w Belgii, umieszczono tablicę pamiątkową na hangarze ,
upamiętniającą świetne zwycięstwo 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w bitwie nad Gandawą w dniu 1 stycznia
1945 roku. W walce powietrznej, Skrzydło zniszczyło 18 samolotów myśliwskich FW190 a 9 uszkodziło. - 20 lat
później wybudowano pomnik, ze zbiórki wśród społeczeństwa belgijskiego oraz członków SLP, na który
przeniesiono tablicę i 22 września 1974 roku pomnik został odsłonięty przez Przewodniczącego SLP gen.pil.
Aleksandra Gabszewicza.
W roku 1967 – Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet w dniu 25 kwietnia, wręczyła księdzu kapelanowi kościoła
RAF’u St.Clement Dane w Londynie, srebrną plakietkę, upamiętniającą udział Polek w lotniczej służbie (WAAF) w II
Wojnie Światowej.
W roku 1968 – odbyło się w dniu 8 września, uroczyste odsłonięcie płyty pamiątkowej PSP wmurowanej w
posadzkę kościoła RAF’u St.Clement Dane w Londynie. Na szarfie otaczającej polskiego orła lotniczego widnieje
napis: „Polish Air Force 1939-1945 – I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept my faith” – w
tłumaczeniu na język polski -: „Walczyłem o dobrą sprawę, w walce wytrwałem do końca, dochowałem wiary”.
W roku 1974 – w marcu, Dom dla Starszych Lotników w Londynie został oddany w dzierżawę SLP przez RAF
Central Fund, za symboliczny czynsz 5 funtów rocznie. Prace budowlane i urządzenia Domu zostały również
sfinansowane przez RAF. W październiku 1999 roku SLP odkupiło Dom od RAF’u po bardzo korzystnej cenie. Dom
służył przez 24 lata wielu lotnikom w starszym wieku. Ostatecznie po śmierci prawie wszystkich mieszkających, w
kwietniu 2000 roku Dom został sprzedany, a dochód przekazany na konto Fundacji SLP.
W roku 1977– 6 lutego umieszczono w głównej hali Szkoły All Saint Junior School w Wingston, Leicester, dzięki
staraniom majora Czesława A. Wrzesienia, tablicę pamiątkową z nazwiskami załogi samolotu 300 dywizjonu
bombowego, którego szczątki zostały znalezione podczas budowy tej szkoły. Samolot „Lanacaster Mk1” w czasie
21
gwałtownej burzy został uderzony piorunem i załogą 6-cio osobową, lecąc z RAF Faldingworth w dniu 4 lutego 1946
roku, - uszkodzony rozbił się na terenie przyszłej szkoły.
W roku 1988- w dniu 10 września, w Częstochowie na Jasnej Górze złożono votum lotnicze w hołdzie
Pani Jasnogórskiej, z dedydakcją „Lotnikom poległym na wszystkich frontach za Polskę”, z inicjatywy kpt. Adama
Szajdzickiego zamieszkałego w Szwajcarii.
W roku 1979 – w dniu 27 maja, na Jasnej Górze, Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (WAAF) ofiarowała Matce
Bożej Częstochowskiej wotum – ryngraf.
W roku 1980 – w dniu 3 kwietnia, kardynał Władysław Rubin dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia
Witraża Lotników Polskich w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, który powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia
Lotników Polskich i płk.obs. Adama Dąbrowy.
W roku 1984 – w dniu 16 września, kopia wotum lotniczego z Czestochowy na Jasnej Górze, została ofiarowana
sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie amerykańskiej w Doylestown, Pensylwania. Kopię
ufundowało Stowarzyszenie Lotników Polskich w USA, dla upamiętnienia bohaterskich czynów lotników polskich w
II wojnie światowej i uświadomienie tego czynu społeczeństwu amerykańskiemu.
W roku 1987 – w dniu 1 sierpnia, wmurowano w ścianę kościoła Św. Anny w Warszawie epitafium z motywem
Wotum Lotników Polskich i Alianckich, niosących pomoc walczącej Warszawie (Air Lift), - RAF Sqn.138, RAF Sqn.
148, RAF Sqn. 178, US 8th AF, USAAF 335 FG, SAAF Sqn. 31, SAAF Sqn. 34 i Polski 301 Dyw. Bombowy
„Obrońców Warszawy”. Epitafium powstało dzięki inicjatywie Adama Szajdzickiego (Szwajcaria), Kazimierza
Rasieja (USA), oraz Skrzydeł w USA, SLP w Wielkiej Brytanii oraz członków SLP.
W roku 1988 – w dniu 15 sierpnia, w kościele Papieża Piusa V w Dęblinie poświęcono Kaplicę Lotników Polskich,
ufundowaną przez Koło 13 Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa, przy poparciu finansowym wychowanków
Dęblina z innych promocji.
W roku 1989 – w dniu 21 maja, w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie została poświęcona tablica
pamiątkowa ufundowana przez Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet (WAAF) w II Wojnie Światowej.
- w dniu 1-go września, odsłonięto Pomnik Poległych Lotników w Krakowie, dzięki inicjatywie Krakowskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa i pomocy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie oraz pomocy Skrzydeł SLP w USA
W roku 1990 – w dniu 7 czerwca, Książe Kentu dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Lotnictwa
Polskiego, w krypcie Św. Pawła w Londynie, ufundowanej w ogromnej większości przez społeczeństwo brytyjskie
oraz polskie wraz z Fundacją Lanckorońskich.
W roku 1992 – w dniu 3 września – w czasie Światowego Zjazdu Lotników Polskich w Warszawie, sztandar PSP
przybył na Okęcie na pokładzie PLL LOT, z pocztem sztandarowym w składzie płk dypl.pil. Tadeusz Andersz, mjr
pil. Andrzej Jeziorski, mjr pil. Mieczysław Sawicki (chorąży) i kpt. Tadeusz Ruman.
4 września na Placu Marszałka Piłsudskiego, okryty bojową chwałą Sztandar Polskich Sił Powietrznych na
Zachodzie, przekazany został Wojskom Lotniczym i Obrony Powietrznej na ręce gen.br.pil. Jerzego Gotowały, w
obecności Prezydenta R.P. Lecha Wałęsy, byłego Prezydenta R.P. Ryszarda Kaczorowskiego, Patrona SLP
Marshal of the RAF Sir Johna Grandy’ego, ACM Sir Frederika Rosiera oraz ACM Sir Davida Parry-Evansa.
W roku 1993 – w maju, przekazano prochy śp.gen. Ludomiła Rayskiego do Polski, które zostały złożone w
kaplicy Katedry Wojska Polskiego w Warszawie.
W roku 1994 – w dniu 14 września, Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, jako gospodarz
cmentarza Lotników Polskich w Newark, brało udział w uroczystym przewiezieniu prochów śp. Gen. Władysława
Sikorskiego w ostatniej drodze z Newark do Polski, gdzie spoczęły w podziemiach Królewskiej Katedry na Wawelu
w Krakowie.
W roku 1996 –w dniu 17 listopada na cmentarzu w Newark, w kwaterze Lotników Polskich i gdzie spoczywają
pochowani Prezydenci R.P. na Uchodźstwie, położona została masywna płyta pamiątkowa z polskiego granitu, na
grobie gdzie spoczywał śp.gen. Władysław Sikorski, przed przewiezieniem jego prochów do Polski.
W roku 1998 – 13 lipca został wysłany do Premiera Parlamentu Wielkiej Brytanii, Tony Blair, list protestacyjny w
imieniu Polskich, Czeskich oraz Węgierskich Lotników z okresu 2-giej Wojny Światowej w odpowiedzi na list
otwarty podpisany przez 23 wyższych oficerów brytyjskich, protestujących przeciwko przyjęciu Polski, Czech i
Węgier do NATO.
W roku 1998 – Fundacja SLP wydała 2-tomowe dzieło „The Polish Air Force at War. The Official History 19391943 and 1943-1945”, staraniem Komitetu Wydawniczego z prezesem płk.dypl.pil.
Tadeuszem Anderszem na czele. Autorem tego dzieła jest Jerzy Cynk, historyk lotniczy i wieloletni
współpracownik Skrzydeł. W 2001 roku został wydany w Kraju przekład Wojciecha Matusiaka na język polski pod
tytułem “Polskie Siły Powietrzne w Wojnie 1939 – 1943 i w 1943 – 1945”.
W roku 2003 – staraniem i na koszt Fundacji SLP w Wielkiej Brytanii, wybudowany został w Warszawie na Polu
Mokotowskim Pomnik ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej na wszystkich frontach: - w
Kampanii Wrześniowej w 1939 roku, w Kampanii Francuskiej w 1940 roku, w Kampanii Brytyjskiej w latach 1940-
22
1945 oraz na Wschodnim Teatrze Działań Wojennych w latach 1943-1945. Na granitowych płytach pomnika są
wyryte nazwiska 2108 poległych śmiercią lotnika. Projektodawcami byli mjr pil. Mgr. Inż. Tadeusz Dziewulski
zamieszkały w Angoli i jego syn mgr. Inż. Arch. Mark Roger Dziewulski zamieszkały w Kalifornii USA. W dniu 27
sierpnia 2003 roku, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika w obecności Prezydenta R.P.
Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego Prezydenta R.P. na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Marszałka
Sejmu Marka Borowskiego, Marszałka Senatu Longina Pastusiaka, przedstawicieli rządu i zarządu miasta,
gen.br.pil.Ryszarda Olszewskiego dowódcy WLOP, szefa sztabu generalnego gen.br.Czesława Piątasa, Marshal of
the RAF Sir Kitha Williamsona, Air Chief Marshal Sir Davida Parry-Evansa i Air Vice-Marshal Terry’ego
Sherringtona. Pomnik został poświęcony przez Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia, biskupa Mirosława
Mirona Chodakowskiego – prawosławnego ordynariusza wojskowego oraz biskupa Ryszarda Borskiego –
naczelnego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.
W ciągu swej długoletniej działalności SLP było w pierwszym szeregu walki o niepodległość Polski. Dbało o utrzymanie
tradycji PSP oraz pamięci poległych kolegów, organizując corocznie tradycyjne składanie wieńców pod pomnikiem
Lotnika Polskiego w Northolt oraz w Dzień Zaduszny na cmentarzu Lotników Polskich w Newark. Organizuje też
Światowe Zjazdy Lotników Polskich w Londynie, w Warszawie, w Kanadzie i USA. Delegacje SLP biorą czynny udział
w różnych uroczystościach związanych z rocznicami II wojny światowej. Delegat SLP wręcza corocznie srebrną
statuetkę Mustanga wraz z dwoma tomami „Historii Polskich Sił Powietrznych w Wojnie 1939-1943 i 1943-1945”, jako
nagrodę prymusowi Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Zgłoszone miejsca osiedlenia w roku 1947
personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
(nie uwzględnia PLSK (WAAF)
(Przedstawiona kolejność według liczby zgłoszeń)
Polska
Wielka Brytania
USA
Kanada
Australia
Francja
Argentyna
Belgia
Południowa Afryka
Brazylia
Wenezuela
Holandia
Niemcy
Nowa Zelandia
Pakistan
Irlandia
Włochy
Paragwaj
Czechosłowacja
Ekwador
Sudan
Szwajcaria
Kraje zachodnie
Polska i kraje zachodnie:
Zginęli
Brak danych
2161 26.5%
3174
656
595
384
375
367
109
96
70
38
33
32
21
12
8
5
4
3
1
1
1
5985 73.5%
8146
1889
6938 - co stanowi razem: 16973 nazwisk w spisie personelu PSP
Liczby są pierwotne, - wiele osób zmieniło zdanie i wybrało inny kraj.
23
POMOCNICZA LOTNICZA SŁUŻBA KOBIET (PLSK-WAAF)
Służba Polek w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet w czasie II Wojny Światowej była cennym wkładem do
wysiłku wojennego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet stanowiła
ponad 13 procent personelu naziemnego PSP. Organizacyjnie PLSK była częścią Women’s Auxiliary Air Force
(WAAF), a polskie ochotniczki były potocznie zwane polskimi WAAF’kami. Różne kursy szkoleniowe dawały
WAAF’kom szereg umiejętności zawodowych, które pozwalały na zastąpienie mężczyzn w różnych
specjalnościach. Brytyjskie Women’s Auxiliary Air Force (WAAF) utworzono w czerwcu 1939 roku. Regulamin
obrony brytyjskiej z kwietnia 1941 roku nadał kobietom wojskowe uprawnienia na równi z mężczyznami w
sprawie poboru i służby. Pozwoliło to pierwszej Polce, Helenie Paszkiewicz, na zaciągniecie się do brytyjskiego
WAAF. Zaczęła ona szkolenie 31 lipca 1941 roku i 1 października dostała stopień Aircraftwoman 1 (ACW1).
Po utworzeniu PLSK, Sq/O / mjr Helena Anna Paszkiewicz została dowódcą PLSK aż do rozwiązania PSP.
Wobec przybycia dużej liczby kobiet z Armią Andersa z ZSRR na Środkowy Wschód, gen. Ujejski zaproponował
Naczelnemu Wodzowi i Ministrowi Obrony Narodowej rekrutację około 1500 ochotniczek do zadań
pomocniczych w PSP, dla zaradzenia ciągłym niedoborom personelu. Efektem tego było rozporządzenie
polskiego Ministra Obrony Narodowej, gen. Mariana Kukiela, z dnia 4 grudnia 1942 roku wzywającego Polki do
wstępowania do Pomocniczej Służby Kobiet (PLSK) – polskiego odpowiednika WAAF. W kwietniu 1943 roku
wybrano 36 kobiet do przeszkolenia na instruktorów dla pozostałych ochotniczek. Była wśród nich także Helena
Paszkiewicz, która odeszła z WAAF, by wstąpić do PLSK. Kobiety te wysłano do Falkirk w Szkocji na Polski
Kurs Rekrucki PLSK, który trwał od 1 maja do 10 czerwca. Dnia 17 czerwca Polki zostały przyjęte do WAAF i
wysłane na kurs WAAF w Wilmslow, gdzie później mieściła się baza PLSK. Po kursie wybrano część z nich na
kurs oficerski w Windermere, a reszta uzyskała stopnie podoficerskie. Jednak polskie rozmowy z Ministerstwem
Lotnictwa prowadzone w czerwcu 1943 roku nie przyniosły PLSK autonomii. Wszystkie polskie WAAF’ki
pozostały integralną częścią brytyjskiego WAAF i do końca podlegały Regulaminom Królewskim, Ostatecznie
zgodzono się na noszenie orzełków i oznak PSP oraz naszywki na mundurze z napisem POLAND. W
październiku 1943 roku ponad 1000 potencjonalnych polskich rekrutek WAAF oczekiwało w Afryce i Palestynie
na transport. Pierwsza grupa licząca 107, rozpoczęła szkolenie w obozie Wilmslow 2 listopada. Assistant
Section Officer (ASO) Aniela Palędzka, która zajęła pierwszą lokatę na kursie oficerskim, została polską
komendantką tej grupy, a kadrę instruktorską uzupełniały 22 Polki w stopniach podoficerskich. Pomimo wielkich
trudności językowych kurs ukończono w terminie, 4 stycznia 1944 roku. Od lutego do lata 1944 roku
zorganizowano jeszcze cztery kursy, pod kierunkiem Senior Officer (SO) Paszkiewicz, a Polki- instruktorki
WAAF w coraz większym stopniu przejmowały odpowiedzialność za prowadzenie szkolenia. W marcu dotarł do
Wielkiej Brytanii duży transport kobiet ze Środkowego Wschodu (594 ochotniczek), dostarczając większość
nowych rekrutek. Ostatni kontyngent kobiet ze Środkowego Wschodu – 169 Polek ze Szkoły Młodszych
Ochotniczek w Nazarecie przybył w lipcu. Ostatnie trzy kursy rekruckie zorganizowano w pierwszej połowie 1945
roku. Objęły one ponad 200 kobiet przybyłych z Francji (córki polskich emigrantów), Niemiec i Holandii
(bojowniczki AK z Powstania Warszawskiego uwięzione przez Niemców oraz więźniarki obozów
koncentracyjnych m.in. Auschwitz), Niektóre ochotniczki przybyły z tak odległych miejsc, jak: USA, Kanada,
Argentyna, Chiny i Japonia. Polskie WAAF’ki, dysponujące niezbędnymi kwalifikacjami, uzyskały promocje
oficerskie w odpowiednich kategoriach. WAAF’ki PLSK zaczęły trafiać do jednostek PSP na początku1944 roku
a do końca tego roku przejęły wszystkie funkcje kobiece na większości polskich lotnisk RAF, m.in.
Faldingworth. Na lotnisku w Faldingworth, Alicja Kaliniecka była jedyną kobietą-Oficerem Wywiadowczym, a
kilka innych Polek pracowało razem z polskimi mechanikami, obsługując Lancastery Dywizjonu 300. Polskie
WAAF’ki obsadzały ostatecznie 26 lotnisk. Ochotniczki pracowały głównie w polskich jednostkach, - ale były też
na stacjach angielskich. Kobiety-oficerowie pracowały w ośmiu specjalnościach: administracja RAF i WAAF,
wywiad, księgowość, magazynowanie i zaopatrzenie materiałowe, zaopatrzenie żywnościowe, szyfry i oświata.
Ochotniczki podoficerowie i szeregowe pracowały w 45 specjalnościach, pełniąc funkcje pracownic
administracyjnych, ordynansów, kelnerek, kucharek, pracownic kontroli lotów, w salach kontroli lotów
operacyjnych, służby meteorologicznej,, radio-operatorek, operatorek dalekopisów, telefonistek, kancelistek,
24
składaczek spadochronów, kierowców samochodów, magazynierek, zaopatrzeniowców, świetliczanek, oraz
mechaników i techników – w tych ostatnich specjalnościach po przeszkoleniu w Polskiej Szkole Technicznej w
Locking. Ochotniczki PLSK były też szkolone w angielskich ośrodkach sanitarnych. Wyszkolono 34 sanitariuszki,
które pracowały w izbach chorych, szpitalach i przychodniach dentystycznych. Wysokie oceny, jakimi kończyły
kursy, i późniejsza wydajna służba w jednostkach zyskały im uznanie zarówno ze strony PSP, jak i RAF. Były też
dwie ochotniczki oficerowie, pełniące funkcje lekarzy (F/Lt dr M.K.Chmura i F/Lt dr Kałuska), oraz trzy pełniące
funkcję dentystów (F/Lt dr K. Albrecht, F/Lt dr H. Reckner-Andersz i F/Lt dr E.Stocka). Oprócz tego
przedwojenne polskie pilotki służyły w Air Transport Auxiliary (ATA), która była brytyjską cywilną organizacją
dostarczającą samoloty z wytwórni do jednostek bojowych na wszystkich teatrach działań wojennych. Były to:
por. Anna Leska-Daab, por. Stefania Wojtulanis-Karpińska oraz ppor. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Łącznie
w wyniku dziewięciu zaciągów w ciągu dwóch lat od czerwca 1943 roku do czerwca 1945 roku – do PLSK
wstąpiło 1436 Polek w wieku od 17 do 43 lat; 52 z nich zostało oficerami a 110 podoficerami; 1137 z nich służyło
w WAAF w dniu 8 maja 1945 roku. Niektóre pozostały na swych stanowiskach do maja 1947 roku, to jest aż do
ostatecznego rozwiązania PSP.
PLSK PO ZAKOŃCZENIU WOJNY.
Większość ochotniczek PLSK postanowiło nie wracać do „socjalistycznej” Polski, zwłaszcza, że dla wielu z nich
ich kresowe strony rodzinne znalazły się w Związku Sowieckim. Większość pozostała w PLSK i przeszła w 1947
roku do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Służba w Korpusie dawała dwuletni okres, który
można było wykorzystać na kształcenie w różnych cywilnych zawodach, poszukiwać pracy, i starać się o
uzyskanie stypendium na studia w angielskich uczelniach i szkołach. Wiele ochotniczek zawierało związek
małżeński i zakładało rodziny. W dniu 1 grudnia 1968 roku powstała Sekcja Pomocniczej Służby Kobiet
wchodząca w skład Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii., Sekcja PLSK obrała, jako swe hasło
– „Służymy Sprawie Polskiej”. W kolejnych latach powstały nowe komórki organizacyjne: w Ameryce Północnej
oraz sekcje terenowe w Wielkiej Brytanii. W roku 1972 powstała Sekcja PLSK-WAAF z siedzibą w Toronto,
której przewodniczyła Anna Ejbich. W 1977 roku powstała Sekcja w Nottingham skupiająca ochotniczki ze
Środkowej Anglii, pod przewodnictwem Zofii Bojko-Białkowskiej. W 2004 roku w czasie XXX Zjazdu PLSK
postanowiła zakończyć działalność PLSK. W ciągu swej 36-letniej działalności PLSK brało czynny udział we
wszystkich działalnościach Stowarzyszenia Lotników Polskich. PLSK zorganizowało 30 zjazdów koleżeńskich,
utrzymywała też kontakt z koleżankami w Polsce, Kanadzie i USA. PLSK wspierało cele charytatywne,
pomagając najbardziej potrzebującym koleżankom oraz sierocińcom, misjom i szpitalom w Polsce. Polki w
służbie PLSK, które stanęły u boku lotników polskich walczących w czasie II Wojny Światowej, spełniły z
honorem swój patriotyczny obowiązek, a po wojnie zjednoczone w Sekcji PLSK Stowarzyszenia Lotników
Polskich, przez 36 lat godnie „służyły sprawie polskiej”.
PRZEWODNICZĄCE SEKCJI POMOCNICZEJ LOTNICZEJ SŁUŻBY KOBIET
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII
1968 – 1971
1972 – 1973
1974 – 1978
1979 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1987
1988 – 2003
Alicja Kaliniecka
Janina Kujawska
Alicja Kaliniecka
Zofia Kenyon
(1911 – 1987)
Maria Maćkowska (1912 – 1989)
Janina Kujawska (1914 – 1987)
Alicja Kaliniecka
(1919 – 2003)
25
MŁODOCIANI
LOTNICY
ODZNAKA LOTNICZYCH SZKÓŁ MAŁOLETNICH
(z uzyskanych materiałów od Eugeniusza Borysiuka)
HISTORIA LOTNICZYCH SZKÓŁ MALOTETNICH
W HALTON, CRANWELL I HELIOPOLIS.
Na początku roku 1943 Dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii otrzymało wiadomość, że na
Środkowy Wschód z korpusem gen. Andersa przybyło około 1500 chłopców w wieku 15 lat (faktycznie 12 do 16
lat). Wielu z nich to sieroty, które straciły rodziców w Sowieckiej Rosji na zsyłce lub w łagrach. Gen. S.
Karpiński przedstawił Szefowi Sztabu, gen. Sosnowskiemu, projekt zorganizowania lotniczej technicznej szkoły
dla małoletnich, która byłaby zalążkiem takich szkół po powrocie do wolnej Polski. Naczelny Wódz dał zgodę i
polecił robić starania u władz brytyjskich. Projekt otwarcia takich szkół został przyjęty przychylnie i Air Ministry
(Ministerstwo Lotnictwa) zaproponowało otwarcie polskich szkół w Heliopolis ( w Kairze w Egipcie) dla 200
junaków i w Anglii w RAF stacji Halton dla 300 junaków, z tym, że po wstępnym przeszkoleniu 100 junaków
zostanie przeniesionych do RAF stacji Cranwell.
Na wiosnę w 1943 roku na Środkowym Wschodzie sformowana została komisja, której zadaniem było przeegzaminowanie i lekarskie zbadanie kandydatów do tych szkół. Kandydatami byli ochotnicy z wszystkich szkół
junackich na Środkowym Wschodzie. Ustalono, że do dalszych szkól junackich będą zaliczeni junacy w wieku
od 13 do 18 lat. Powyżej lat 18 zostali przydzieleni do służby w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Około 200 wybranych kandydatów zgrupowano w Heliopolis w gimnazjum Nr.1. Około 250 wybranych
kandydatów przetransportowano drogą morską przez Madagaskar, Capetown do Liverpoolu do Gimnazjum Nr.2
w Wielkiej Brytanii. Rok 1943 był jeszcze okresem, kiedy niemieckie łodzie podwodne grasowały po wszystkich
morzach, ale transport małoletnich szczęśliwie dopłynął do Anglii. Nie zawsze tak jednak było, bo statek
„Empress of Kanada” transportujący ochotników i ochotniczki do Polskich Sił Powietrznych płynący przez
Durban, 13 Marca 1942 roku został storpedowany przez włoską łódź podwodną, na morzu z rekinami.
Większość pasażerów uratował Brytyjski kontrtorpedowiec, za wyjątkiem około 300 jeńców włoskich na
najniższym pokładzie. Co za ironia losu! Ocalonych przewieziono przez Freetown w Sierra Leone, do Anglii.
Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich
w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
W roku 1942, w czasie trudnego okresu dla uchodźców ewakuowanych ze Związku Sowieckiego na Środkowy
Wschód, gen. Anders otoczył specjalną opieką młodzież obojga płci, tworząc liczne oddziały Junackie, celem
kształcenia i wychowania zbiedzonych dzieci. I tak obok szkół ogólno-kształcących i zawodowych, na terenie
ówczesnej Palestyny i Egiptu, zgrupowano w Heliopolis (dzielnicy Kairu) prawie 200 junaków z różnych
oddziałów, dając początek junackiej szkole mechaniczno lotniczej, przekształconej pod koniec 1943 roku w
gimnazjum techniczne w Heliopolis. W dniu 17 listopada 1943 roku, nadany został statut „Lotniczej Szkoły
Technicznej dla Małoletnich Gimnazjum Nr.1 w Heliopolis”. Komendantem szkoły został mianowany major inż.
Stanisław Olszewski, mający do pomocy około 50 oficerów i podoficerów personelu technicznego i
administracyjnego. W roku 1944 szkoła przechodzi w pełni pod dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej
Brytanii. Zadaniem szkoły było przygotowanie nowych kadr personelu technicznego, jak również przygotowanie
do egzaminów maturalnych według polskiego systemu nauczania. Z drugiej strony szkoła miała na celu
przygotowanie do egzaminów techniczno-praktycznych w ramach lotnictwa, najpierw na tzw. „ Flight-Mechanic”,
a w okresie późniejszym na „ Fitter I i Fitter II”, dzieląc się na trzy zasadnicze grupy: konstrukcji i obsługi
silników, płatowców oraz instrumentów pokładowych. Dalszy program miał prowadzić do kursów na oficerów
technicznych w Gosford. Wykłady odbywały się w języku polskim. Niemal 200 młodocianych zdobywało wiedzę,
tak ogólną jak i techniczną. Niestety zakończenie działań wojennych dał kres dalszemu kształceniu. Szkoła
zostaje ewakuowana do Wielkiej Brytanii i po przyjeździe w 1946 roku szkoła przestaje istnieć, jako całość.
26
Powstaje Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR), w ramach, którego byli uczniowie rozsiani
zostali po angielskich jednostkach lotniczych po całej Anglii. Jedni trafili do oddziałów naprawczych
„Maintenance Units”, natomiast inni do jednostek latających, jako mechanicy. Po przejściu do życia cywilnego,
większa część osiedliła się w Wielkiej Brytanii, część emigrowała głównie do Argentyny, Kanady oraz Stanów
Zjednoczonych, a znikomy procent powrócił do Kraju. W roku 1977 powstało Koło Szkoły Lotniczej Heliopolis,
zrzeszające byłych wychowanków szkoły. Koło współpracuje z bratnimi organizacjami, bierze czynny udział w
pracach Rady Szkół Junackich i Wojskowych, oraz organizuje okresowe zjazdy wychowawców i wychowanków
szkoły. Wszyscy członkowie Koła są równocześnie członkami S.L.P.
Lotnicza Szkoła Techniczna dla Małoletnich na Stacjach RAF’u
w Halton i w Cranwell – Gimnazjum Nr.2.
W dniu 12 sierpnia 1943 roku 246 młodocianych wylądowało w Liverpool i już 13 sierpnia znalazło się na stacji
RAF w Halton. Halton i Cranwell stanowiły Lotniczą Szkołę Techniczną dla Małoletnich Gimnazjum Nr.2.
Komendantem szkoły w Halton był mjr pil.Henryk Wirszyłło, a dyrektorami wyszkolenia byli mjr dr Stanisław
Sosin oraz kpt. inż. Michał Stopa. Komendantami szkoły w Cranwell był por. Inż. Mieczysław Wielobub a po nim
kpt. inż. K Gierżod.
Personel nauczycielski techniczny i administracyjny Gimnazjum Nr.2 liczył około 60
oficerów i podoficerów. Rozpoczęła się praca naukowa i zawodowa. Początkowo praca ta była skoncentrowana
na zdobywaniu wiedzy ogólnej w celu doprowadzenia młodocianych do wymaganego poziomu. W dniu 4
stycznia 1944 roku 100 młodocianych odkomenderowano do RAF stacji Cranwell na wydział komunikacyjnoradarowy. W tym samym czasie szeregi w RAF stacji Halton zostały wzmocnione nową grupą w liczbie 39, która
przybyła z polskich obozów cywilnych w Afryce. W Halton był podział na pięć zawodów: przyrządy pokładowe,
elektrotechnika, rusznikarstwo, silniki i płatowce. Tak w Halton jak i w Cranwell, polskie eskadry małoletnich
wchodziły w skład o wiele liczniejszych grup brytyjskich małoletnich Królewskiego Lotnictwa. Dzięki gościnności
rodzin brytyjskich, wszyscy uczniowie w Halton i Cranwell przynajmniej dwa razy do roku spędzali krótkie urlopy
w ich domach. Urlopy te w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy języka angielskiego, co było bardzo
ważne, bo chociaż wykłady odbywały się w języku polskim, to pod koniec kursu wykłady oraz ostateczne
egzaminy odbywały się w języku angielskim.
W dniu 17 marca 1947 roku, cały personel szkoły musiał podpisać kontrakt na dwa lata, przechodząc do
Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PLKPR), z takim samym uposażeniem, jakie
miał w służbie czynnej, z prawem opuszczenia szkoły w celu poszukiwania pracy. Na miejsce instruktorów
polskich, którzy odeszli, przydzielono instruktorów angielskich. W Halton grupa licząca 136 uczniów zdawała
końcowe egzaminy w lipcu 1947 roku, a druga grupa w marcu 1948 roku. Lotnicza Szkoła Techniczna dla
Małoletnich w Halton została rozwiązana 11 marca 1948 roku. W Cranwell uczniowie byli podzieleni na trzy
grupy: pierwsza ukończyła szkolenie we wrześniu 1947 roku, druga w listopadzie 1947 roku, a trzecia w lipcu
1948 roku. Uczniowie w Halton i w Cranwell którzy ukończyli szkołę z wynikiem pomyślnym otrzymali
świadectwo mechanika zatwierdzone przez Central Trade Test Board oraz świadectwo ukończenia gimnazjum
od polskiego Ministerstwa Oświaty. Po ukończeniu szkoły około 35% stanu eskadr w Cranwell i około 50% w
Halton podpisało kontrakt na pięcioletnią służbę zawodową w Royal Air Force. Pozostali uczniowie albo osiedlili
się w Wielkiej Brytanii albo wyemigrowali do różnych krajów świata. Znikoma ilość powróciła do Kraju. W roku
1977 powstało „Koło Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich (Halton – Cranwell) „, zrzeszające byłych
wychowanków szkoły. Koło bierze udział w pracach Rady Szkół Junackich i Wojskowych, współpracuje z
bratnimi organizacjami oraz organizuje okresowe zjazdy wychowanków.
27
POLSKA „ESKADRA ŁĄCZNIKOWA”
do dyspozycji Generała Władysława Andersa
Dowódcy formującej się Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej w roku 1941.
(Dane wzięte z prywatnych zapisów, prowadzonych przez autora Tadeusza J Krzystka,
które nie zostały opisane dotąd w żadnym wydawnictwie lotniczym.)
Kiedy 17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski i zajęły tereny wschodnie do rzeki
Bug, duża grupa lotnicza, która nie zdążyła przedostać się do Rumunii, została wzięta do niewoli sowieckiej.
Oddziały NKWD umieściły lotników w różnych obozach jenieckich. Część na terenach polskich a drugą część
wywieziono do obozów w głąb Rosji Sowieckiej. Gdy ogłoszono tak zwaną „amnestię” w dniu 31 lipca 1941 roku,
wielu lotników znajdowało się w obozie jenieckim w Starobielsku. Po segregacji według rodzajów broni, grupa
lotnicza szybko się zorganizowała. Dnia 25 sierpnia, nastąpił formalny zapis do Polskich jednostek, - armii,
marynarki i lotnictwa. Grupę lotniczą, podzielono na Kompanie i drużyny. Wyjechała ona transportem kolejowym
przez Tock (Tockoje pobyt 4-ro tygodniowy, od 08.09.1941 do 07.10.1941), do nowego miejsca postoju w
Kołtubance. Gdzie przybyła w dniu 8 października 1941 roku. Obóz, składający się z namiotów letnich,
ustawionych nad wykopanym dołem jeden metr w ziemi. Obóz znajdował się na polanie w lesie. Pobyt w
Kołtubance był od 08.10.1941 do 31.01.1942 roku. Z tego obozu wyjechała w drodze do Anglii pierwsza grupa
personelu latającego do Archangielska. Reszta zaś wyjechała transportem kolejowym 31 stycznia 1942 roku, (po zlikwidowaniu obozu, przy mrozie -40˚C.) - w dalszą nieznaną drogę z nadzieją, że ostatecznym celem
będzie Anglia. Trasa prowadziła na południe Rosji poprzez miejscowości: Kzyl-Orda, Turkiestan, Taszkient,
Samarkandę, do Kiermine w Uzbekistanie, gdzie nastąpił 3-ci postój od 09.02. do 22.03.1942. Po opuszczeniu
Kiermine, w dniu 24 marca 1942 roku, grupa Lotnicza przybywa do Krasnowodzka (port nad morzem
Kaspijskim). Jest już wiadomo, że następny postój to Persja. W dniu 27 marca 1942 roku Grupa lotnicza
otrzymuje rozkaz o utworzeniu nowej jednostki lotniczej pod nazwą „Eskadra Łącznikowa przy Armii gen,
Andersa w ZSSR.” Odczytano listę imienną ponad 70 osób, które miały stanowić skład osobowy Eskadry.
Dowódcą został mianowany kapitan pilot Eugeniusz Kowalczyk (1903-1949), a Szefem eskadry został sierżant
Kazimierz Korczak. Eskadra została umundurowana w mundury angielskie (zielone) z pasami krzyżującymi się
na plecach, więc lotnicy, którzy mieli pozostać w Rosji, bardzo się wyróżniali. Na drugi dzień reszta grupy
lotniczej odpłynęła „cysterną” do Persji. Pozostali w Eskadrze Łącznikowej, z zazdrością żegnali odpływających
kolegów z portu. 1 kwietnia 1942 roku został odczytany nowy rozkaz, że „Eskadra Łącznikowa” w ramach
ogólnej ewakuacji Armii Polskiej z ZSSR popłynie do portu Pahlevi w Persji co nastąpiło 3 kwietnia 1942 roku.
Kolejny postój Eskadry w oczekiwaniu na dalszy transport – od 16 kwietnia do 10 maja 1942, nastąpił w
miejscowości Ahwaz (Persja). Etap podróży z Ahwazu, odbył się koleją do portu Bendersharpoor (niedaleko
portu Aden), by popłynąć dalej Morzem Czerwonym do portu Suez, poczym koleją do następnego postoju w
Palestynie w miejscowości Bei-Dżir-Dżi (od 22 maja do 03 września 1942). W czasie tego postoju Eskadra
przechodziła dryl wojskowy a grupa zaliczona do personelu latającego dojeżdżała na lotnisko Lydda by tam
przechodzić ćwiczenia na symulatorze ślepego pilotażu (link trainer). Według sugestii Komendanta Eskadry
otrzymaliśmy nowe tropikalne mundury (koszule letnie, koloru „stalowego” – niebiesko-szare), za które
zapłaciliśmy z własnego żołdu. Dzięki tym mundurom było wszystkim wiadomo, że jest to formacja lotnicza. Z
portu Suez, odpłynęliśmy statkiem z postojami w portach Mombasa, Durban, Cape Town Pernambuko, po
prawie 2 miesięcznej podróży morskiej, dopłynąć 2 listopada 1942 roku do portu Clyde (Glasgow) w Szkocji. Po
przybyciu do Polskiej Bazy Lotniczej w Blackpool w czasie ponownego zapisu do Polskich Sił Powietrznych w
dniu 11 listopada 1942 roku nastąpiło formalne, po 7-mio miesięcznym istnieniu rozwiązanie Eskadry, jako
jednostki samodzielnej.
Dalsze losy lotników Eskadry ........
Po przejściu badań lekarskich i otrzymaniu nowych mundurów lotniczych, Eskadra została rozlokowana w
prywatnych hotelikach. Po paru tygodniach pobytu w miejscowości letniskowej Blackpool, większość z Eskadry
otrzymała „posting” (przydział), do nowej jednostki już w Polskich Siłach Powietrznych.
Zmarł:- W roku 1944 st.szer. / AC2 Arabas Napoleon
(Zmarł w wieku 33 lat) Bez specjalności 304DB
W jednostkach bojowych zginęli śmiercią lotnika:
W roku 1944 kpt. / F/Lt
Omylak Franciszek Kazimierz (zginął w wieku 37 Lat)
Nawigator 1586ESP
zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP495- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla powstania Warszawskiego.
Samolot prawdopodobnie zestrzelony do Morza Adriatyckiego. Cała załoga zginęła. – Po czasie szczątki
samolotu zostały odnalezione w miejscowości Banica pod Gładyszowem Polska.
1944
1945
1945
plut. / Sgt.
plut. / Sgt.
plut. / Sgt.
Kardasiewicz Zdzisław
(zginął w wieku 30 lat),
Prętkowski Józef (zginął w wieku 30 lat)
Pilot
Zgaiński Bolesław (zginął w wieku 28 lat)
Pilot
Strzelec pokładowy, 300 DB
317 DM
18 OTU
Z reszty byłych członków Eskadry, którzy przeżyli wojnę: 9 - wróciło do Polski, 9 - pozostało w Anglii, 2 - wyjechało do Kanady, oraz 12 - brak dalszych informacji.
28
40 Nazwisk Eskadry Łącznikowej. (Lista nie jest kompletna.)
Dowódca Eskadry
P-2042
P-2043
P-2044
P-2080
P-2493
P-2634
704603
704606
704607
704609
704610
10770
19.08.1903
+ 07.11.1949 46
mjr / S.Ldr
Pilot
Kowalczyk Eugeniusz
- Zmarł w Gliwicach – pochowany na cmentarzu rzym.-kat. przy ul. Limanowskiego w Radomiu Polska.
Omylak Franciszek Kazimierz
14.09.1907
† 28.08.1944 37 kpt. / F.Lt Nawigator
szczątki samolotu zostały odnalezione w miejscow. Banica pod Gładyszowem Polska.
Rybicki Franciszek
15.07.1904
+ 24.12.1974 70
kpt. / F/Lt
Obserwator
Zmarł w Budach Czarnockich pow.Łomża Polska – pochowany na cment. W Piątnicy Polska
Zakrzewski Zygmunt
01.11.1911
+ 14.03.1975 64
por. / F/Lt
Pilot
- Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Szlenkier Tadeusz Karol Mieczysław 31.10.1917 + 28.09.1998 81 por. / F/O
Pilot
. - Zmarł w Rustington Sussex – spopielony w Worthing krematorium UK
– Urna z prochami została złożona na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Polska ●mjr
Lewandowski Jan Wacław
Zmarł w Ontario Kanada
Kiełsznia Ludwik
2006 brak danych
Bulik Kazimierz
1947 Polska
Daniszewski Władysław Ryszard
2006 brak danych
Kalinowski Franciszek
2006 brak danych
Kardasiewicz Zdzisław
27.01.1917
+ 12.04.2003 86
por. / F/Lt
Pilot
24.08.1915
+ ????
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
14.11.1913
+ ????
plut. / LAC
Magazynier
13.02.1912
+ ????
sierż. / W/O
Pilot
14.11.1913
+ ????
sierż. / W/O Radio-operator pokł.
5.12.1914
† 30.08.1944 30 plut. / F/Sgt Strzelec pokładowy
RAF Faldinworth-„Lancaster” – zginął pochow. We wspólnym grobie na cmentarzu w Ålestrup Dania (961-966)
704612
Korczak Kazimierz
23.12.1901
+ ????
chor. / W/O
Bez specjalności
1946 Polska
704614
Krassowski Wacław
20.12.1907
+ 19.12.1982 75
sierż. / LAC
Elektryk
Zmarł w Enfield Middx – pochowany na cmentarzu Cheshunt UK
704615
Krzystek Tadeusz Jerzy
10.04.1919
****
plut. / Cpl
Instruktor przyrz.prec..
2004 Penrhos Home Pwllheli Północna Walia UK
704618
Lewkonowicz Stefan
10.09.1916
+ ????
plut. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
2006 brak danych
704622
Martens Jan
16.11.1916
****
plut. / F/Sgt
Bombardier
1980 Blackpool FY8 UK
704623
Miłejszo Napoleon
26.07.1918
+ 10.10.2006 88
plut. / Sgt
Pilot
Zmarł w Winnipeg Manitoba Kanada
704624
Niewiarowski Witold
01.01.1917
+ 27.01.2010 93
sierż. / W/O
Pilot
Ur. w Ulanowszczyźnie, pow. Stołpce – Zmarł w Leamington Spa Warwickshire UK
704626
Pękała
21.11.1919 ????
kpr. / Sgt
Pilot
305DB
2006 brak danych
704629
Prętkowski Józef
15.09.1915
† 12.04.1945 30
plut. / F/Sgt
Pilot
RAF Gilze Rijen (B-77) – „Spitfire” – zginął pochow. Na cmentarzu Aberkerk (99/13) Holandia
704632
Smakulski Stanisław
05.05.1900
+ 02.04.1977 77
st.sierż. / W/O Pilot
Zmarł w Birmingham – pochowany na cmentarzu Oscott College UK
704633
Sobota Gerard
28.11.1914
+ ????
sierż. / W/O
Bombardier
2006 brak danych
704637
Zgaiński Bolesław
15.04.1917
† 10.03.1945 28
plut. / Sgt
Pilot
RAF Rednal – „Mustang” – zginął pochowany na cmentarzu w Redhill (3768/B) UK
704639
Arabas Jan
30.03.1911
+ 08.06.1944 33
st.szer. / AC2 Bez specjalności
Zmarł w Sanatorium Southfield. – pochow. Na cment. Costorphine Hill Edynburg (B 1460/I) Szkocja UK
704643
Bohdziewicz Ryszard
09.11.1919
????
plut. / LAC
Mechanik przyrz.prec..
1946 Polska
704645
Buzik Herbert
09.01.1897
+ 22.12.197578
st.majs. / F/Sgt Mechanik samochod.
Zmarł w Słupsku Polska
704660
Hnyda Michał
11.10.1906
+ ????
sierż. / Cpl
Magazynier
1942 – Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosj – brak dalszych informacji
704662
Iwanowski Józef
30.03.1920
sierż. / Cpl
Bez specjalności
1942- Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosj
1946 Holland
704669
Kloc Jan
03.01.1907
+ ????
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
brak dalszych informacji
704673
Kościesza Feliks
30.08.1900
+ ????
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1947 Polska
704683
Margula Stefan
01.07.1917
+ ????
plut. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
2006 brak danych
704688
Orłowski Herman
07.04.1911
+ 29.12.1949 38
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
Zmarł w Londynie i tam pochowany UK
704700
Szajda Wincenty
19.07.1907
+ ????
plut. / LAC
Bez specjalności
1947 Polska
704709
Turczański Józef
22.03.1903
+ ????
sierż. / Cpl
Stolarz
2006 brak danych
704712
Wiśniewski (Conrad) Michał
03.09.1909
+ 15.11.1980 71
plut. / LAC
Mechanik przyrz.prec.
Zmarł w Cambridge i tam został pochowany UK
704715
Zając Franciszek
06.08.1910
plut. / LAC
Stolarz
2006 brak danych
704716
Zdrojewski Józef Jan
20.03.1908
plut. / LAC
Sanitariusz
2006 brak danych
707007
Kwiczla Zbigniew Henryk
08.08.1915
+ 11.06.1968 54
ppor. / Sgt
Pilot
Zginął tragicznie w Gdańsku, będąc instruktorem podczas lotu na szybowcu.
782402
Zawadzki Antoni
06.12.1917
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
2006 brak danych
792345
Pawłowski Kazimierz
04.12.1919
plut. / Sgt
Instruktor symulatora
1946 Polska
( Z tej listy 40-ciu nazwisk, po przybyciu do Anglii uzyskało przydział do personelu latającego: 12 pilotów, 3 strzelców pokł., 2 Bombardierów, 2 Obserwatorów, 1 Radio/op. Pokł. I 1 Mechanik pokł. ) Razem 21
300DB
1586ESP
308DM
305DB
316DM
304DB
300DB
302DM
302DM
300DB
1 ANS RAF
317DM
300DB
61 OTU
304DB
308DM
315DM
306DM
301DB
300DB
301DB
.
29
ATA Veterans’ Badge, wręczony Jadwidze Jaraczewskiej-Piłsudskiej przez Ambasadora Ric Todd 27.10.2009
POLACY W DZIAŁANIACH LOTNICTWA ROZPROWADZAJĄCEGO
I TRANSPORTOWEGO RAF
AIR TRANSPORT AUXILIARY (ATA)
Fragment z rozdziału na stronie 577-578 książki Jerzego B. Cynka
„Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943 – 1945” Tom II
Polscy piloci zaczęli latać w nowo utworzonych squadronach transportowych RAF w październiku 1940 roku,
najpierw w 271 Squadronie, który był ówcześnie wyposażony głównie w samoloty Harrow i Bombay. Jednak
niewspółmiernie wielce – w stosunku do rozporządzanych zasobów ludzkich – Polacy przyczynili się do przecierania
nowych tras przerzutowych, a zwłaszcza trasy trans afrykańskiej. Polscy lotnicy zaczęli loty przerzutowe jeszcze we
Francji, kiedy grupa 24 pilotów prowadziła ewakuację samolotów do Galerii do ostatniej chwili, nawet już po tym, jak
Niemcy przekroczyli Loarę i podeszli pod Awinion. Pierwszy polski pilot, który wstąpił do ATA, P/O Klemens
Długaszewski – jeden z „pilotów-milionerów” przedwojennych PLL „LOT”, którego nazwisko nie do wymówienia dla
Brytyjczyków, przerobiono na podobnie brzmiące przezwisko „Double Whisky” – zaczął 21 czerwca 1940 roku
rozprowadzać samoloty na terenie Wielkiej Brytanii. Wkrótce dołączyło do niego siedmiu innych Polaków, w tym pięciu
jego dawnych kolegów z linii lotniczych – Feliks Pecho, Leonard Satel, Antoni Świtalski, Ludwik Tokarczyk i Mieczysław
Witkowski – oraz Jerzy Drzewiecki, jeden z konstruktorów sławnych samolotów RWD. Pierwsze dwie polskie lotniczki :
Stefania Wojtulanis i Anna Leska zostały przyjęte do ATA 1 stycznia 1941 roku w stopniu 2nd Officer, (obie we
wrześniu 1939 roku, wraz z Wandą Modlibowską i Zofią Szczecińską, były pilotami łącznikowymi w Eskadrze
Sztabowej Dowództwa Lotnictwa Wojskowego) a trzecia – Jadwiga Piłsudska (córka Marszałka Piłsudskiego) –
zaciągnęła się tam w połowie następnego roku. Wszystkie trzy zaczęły od przerzucania samolotów szkolnych, ale po
dodatkowym przeszkoleniu uzyskały uprawnienia do rozprowadzania myśliwców, a później również dwusilnikowych
bombowców. Pierwsze dwie otrzymały awans na stopień 1st Officer i latały w ATA jeszcze po wojnie; każda z nich
rozprowadziła w sumie ponad 500 samolotów około 40 różnych typów. Polska grupa w ATA ostatecznie liczyła 17
pilotów – w tym trzy kobiety – i w okresie pięciu lat, od 21 czerwca 1940 roku do 30 czerwca 1945 roku, rozprowadziła
lokalnie (Wyspy Brytyjskie i Francja) 7523 samoloty. W późniejszym okresie wojny operacje rozprowadzające z
Wielkiej Brytanii rozszerzono, tworząc 44 Grupę Transportową, i od kwietnia 1944 roku 29 polskich pilotów, 13
nawigatorów, 11 radiooperatorów i 11 mechaników pokładowych czasowo przydzielono do tej grupy na okres po kilka
miesięcy. Przerzucili oni 152 samoloty na Maltę, do Włoch, na Środkowy Wschód i do Indii. Kiedy w październiku 1940
roku przystąpiono do uruchomienia trudnego szlaku trans afrykańskiego, wiele koniecznych prac pozostawało jeszcze
do wykonania. Pierwsza grupa 22 polskich pilotów, w tym 14 pilotów, pod dowództwem W/Cdr Mateusza Iżyckiego,
została wysłana do Afryki 30 października 1940 roku, - przybyła do Takoradi aby 21 listopada, utworzyć podstawę
Polskiego Oddziału Rozprowadzającego, RAF Takoradi, mającego etatowo 60 pilotów. Podczas pierwszych przelotów,
w których przewodnikiem konwoju był gen. Ludomił Rayski, - (wstąpił do RAF w stopniu S/Ldr, a w sierpniu 1943 roku
zastąpił Iżyckiego, przejmując odeń dowództwo Oddziału, które w międzyczasie zyskało status Delegatury PSP na
Środkowym Wschodzie.) – latający na dwusilnikowym samolocie z nawigatorem i radiooperatorem, śmierć poniosło
kilku pilotów. Niektórzy zginęli w wypadkach, a inni, którzy przeżyli przymusowe lądowanie, zginęli na Saharze lub w
dżungli. Jednym z nich był 783685 st.sierż. / W/O Ignacy Mikołajczyk, który w maju 1941 roku lądując przymusowo
zginął z wycieńczenia, jego ciało odnaleziono 29 maja z notatkami, w których opisywał ostatnie godziny swego życia.
30
BJAŚNIENIA
STOPNIE WOJSKOWE UŻYWANE w RAF’ie i w POLSKICH SIŁACH POWIETRZNYCH
Angielskie
Marshal of the RAF
Air Chief Marshal
Air Marshal
Air Vice Marshal
Air Commodore
Group Captain
Wing Commander
Squadron Leader
Flight Lieutenant
Flying Officer
Pilot Officer
Warrant Officer
Flight Seargent
Seargent
Corporal
Leading Aircraftman
Aircraftman 1
Aircraftman 2
Air Cadet
MRAF
ACM
AM
AVM
A/C
G/Cpt
W/Cdr
S/Ldr
F/Lt
F/O
P/O
W/O
F/Sgt
Sgt
Cpl
LAC
AC1
AC2
Polskie
marszałek
gen.br.
gen.bryg.
pułk
ppułk
mjr
chor
st.sierż.
kpr.
st.szer.
szer.
jun.
marszałek
generał broni
gen.dyw. generał dywizji
generał brygady
gen. generał
pułkownik
podpułkownik
major
kpt. Kapitan
por. Porucznik
ppor. Podporucznik
chorąży
starszy sierżant
sierż. Sierżant
plut. Plutonowy
Kapral
starszy szeregowiec
Szeregowiec
Junak (małoletni)
Polskie i Brytyjskie Odznaczenia wojskowe nadawane w czasie II-giej Wojny Światowej
VM
– V kl, – IV kl
(pasek czerwony)
Order Viirtuti Militari.
KW
z braku pełnej listy w wykazie nie umieszczono)
Krzyż Waleczny
**
dwukrotnie
(przy odznaczeniu)
***
trzykrotnie
(przy odznaczeniu)
AFC
Air Force Cross
Krzyż Lotniczy
AFM
Air Force Medal
Medal Lotniczy
BEM British Empire Medal
Medal Imperium Brytyjskiego
CB
Companion of the Bath
Krzyż Kawalerski Orderu Łaźni
CBE Commander of the Order of the British Empire Krzyż Komandorski Orderu Imperium Brytyjskiego
CGM Conspicuous Gallantry Medal
Medal Wybitnej Dzielności
DCM Distinguished Conduct Medal
Zaszczytny Medal Czynu
DFC Distinguished Flying Cross
Zaszczytny Krzyż Lotniczy
DFM Distinguished Flying Medal
Zaszczytny Medal Lotniczy
DSO Companion of the Distinguished Service Order Order Zaszczytnej Służby
GM
George Medal
Medal Jerzego
KCB Knight Commander of the Bath
Krzyż Rycersko-Komandorski Orderu Łaźni
MBE Member of the Order of the British Empire
Krzyż Kawalerski Orderu Imperium Brytyjskiego
MC
Military Cross
Krzyż Wojskowy
MM
Military Medal
Medal Wojskowy
OBE Officer of the Order of the British Empire Krzyż Oficerski Orderu Imperium Brytyjskiego
-Immediate – Natychmiastowy (przy odznaczeniu Brytyjskim)
Uwaga: Odznaczenia nadane przez innych Aliantów nie są umieszczone w Wykazie Imiennym z powodu braku pełnej listy
.
POLSKIE
CWOL
CWPL
DB
DBL
DM
DMN
DMR
DT
DS
SKRÓTY UŻYWANE W WYKAZIE IMIENNYM P.S.P.
-Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa
- Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa
-Dywizjon Bombowy
- Dywizjon Budowy Lotnisk
-Dywizjon Myśliwski
-Dywizjon Myśliwski Nocny
-Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy
-Dywizjon Transportowy
-Dywizjon Specjalnego przeznaczenia
31
DSP
-Dowództwo Sił Powietrznych
DSA -Dywizjon Samolotów Artylerii
ESP
-Eskadra do Specjalnych Zadań (1586 Brindisi)
MSWojsk. -Ministerstwo Spraw Wojskowych
OSL -Oficerska Szkoła Lotnictwa – Grudziądz
P
-przed numerem służbowym oznacza “Polish” – Polski
pchor. Podchorąży (przy stopniu wojskowym – podoficerskim)
plotn. -przeciw lotnicza (artyleria)
PL
-Pułk Lotniczy
PLSK -Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet
ps.
Pseudonim (w AK)
PSP
-Polskie Siły Powietrzne
P.S.P. -Polskie Siły Powietrzne – osoby (bez numeru RAF),nie zostały przyjęte przez komisję RAF’u
SBSKarp
- Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
SLP
-Stowarzyszenie Lotników Polskich (w Wielkiej Brytanii)
SM
- (Skrzydło Myśliwskie)
SPL
-Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin
SPLdM - Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich – Bydgoszcz, Krosno i Świecie nad Wisłą
WSL -Wyższa Szkoła Lotnicza
WSP - Wyższa Szkoła Pilotażu – Grudziądz, Ułęż
ANGIELSKIE
AACU - Anti Aircraft Co-operation Unit – (Jednostka Współpracy z OPL)
AAEE - Aircraft and Armament Experimental Establishment - (Inst. Doświad. Samolotów i Uzbrojenia)
AAS
- Air Armament School – (Szkoła Uzbrojenia Lotniczego)
ACTC - Air Crew Training Centre – (Ośrodek Wyszkolenia Załóg Latających)
AFEE - Airborne Forces Experimental Estblishment - (Inst. Doświadczalny Wojsk Powietrzno-Desantowych)
ACS - Airfield Construction Squadron – (Dywizjon Budowy Lotnisk)
ADF
- Aircraft Delivery Flight – (Eskadra Rozprowadzająca Samoloty)
ADU
-Air Delivery Unit – (Jednostka Rozprowadzająca Samoloty)
AGS
-Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych)
AF
-Air Force – (Siły Powietrzne)
ANS -Air Navigation School – (Szkoła Nawigacji Lotniczej)
AONS - Air Observer and Navigator School – (Szkoła Obserwatorów i Nawigatorów Lotniczych)
ASR -Air Sea Rescue – (Lotnicze Ratownictwo Morskie)
ATA
-Air Transport Auxiliary – (Pomocnicza Służba Rozprowadzania Samolotów)
ATFC -Air Traffic Flying Control – (Służba Kontroli Ruchu I Transportu Powietrznego)
AOS -Air Observers School – (Szkoła Obserwatorów Lotniczych) – później przemianowana na BGS
BAFO -British Air Force of Occupation – (Brytyjskie Lotnictwo Okupacyjne)
B of B -Battle of Britain - (Bitwa o Wielką Brytanię)
BC
- Bomber Command – (Lotnictwo Bombowe)
BGS -Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania
CC
-Coastal Command – (Dowództwo Lotnictwa Obrony Wybrzeża)
EFTS -Elementary Flying Training School – ( Szkoła Pilotażu Początkowego)
FU
-Ferry Unit – (Jednostka Lotnictwa Transportowego)
FTC
-Flying Training Centre – (Centrum Wyszkolenia Pilotażu)
FTS
-Flying Training School – (Szkoła Pilotażu)
HCU -Heavy Conversion Unit – (Jednostka Przeszkolenia na Samoloty Ciężkie)
HQ
-Headquarters – (Ośrodek dowodzenia, Sztab)
MOD -Ministry of Defence – (Ministerstwo Obrony)
MSU -Maintenance Special Unit – (Specjalna Jednostka Zaopatrzenia)
MTRU - Motor Transport Repair Unit – (Oddział Warsztatowy Taboru Samochodowego)
MU
-Maintenance Unit – (Jednostka Remontowo-Warsztatowa)
OTU -Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego)
RAF
-Royal Air Force – (Królewskie Siły Powietrzne)
RCAF -Royal Canadian Air Force – (Królewskie Siły Powietrzne Kanady)
Retired -Emeryt
RS
-Radio School – (Szkoła Radiowa)
RSU -Repair Salvage Unit – (Jednostka Operacyjna Oddział – Napraw i Ratownictwa Technicznego)
SAAF -South Africa Air Force – (Południowo Afrykańskie Siły Powietrzne)
SFTS -Secondary Flying Training School – (Szkoła Pilotażu Podstawowego)
Sqn
-Squadron – (Dywizjon Lotniczy)
TC
-Traffic Control – (Controla Ruchu Samolotów albo Transport Command – D-wo lotnictwa transport.)
TTC
-Technical Training Command – (Dowódctwo wyszkolenia technicznego)
32
UK
-United Kingdoom – (Wielka Brytania)
USA -United States of America – (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
USAAF -United States Army Air Force – (Lotnictwo Stanów Zjednoczonych)
US
-United States – (Stany Zjednoczone)
VR
-Volumteer Reserve – (Ochotnicza Rezerwa w RAF’ie)
WAAF -Women’s Auxiliary Air Force – (Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (Brytyjska))
SKRÓTY OKREŚLAJĄCE LOTY BOJOWE UŻYWANE w RAF’ie
„ARMED RECO”
„CIRRUS”
„FLOWER”
„INTRUDER”
„JIM CROW”
„MOSQUITO”
„RAMROD”
„RHUBARB”
„RODEO”
„ROVER”
Zbrojne rozpoznanie. Loty poza linię frontu i wyszukiwanie celów.
Eskorta lotnictwa myśliwskiego małej grupy bombowców
Patrol myśliwski nad nieprzyjacielskimi lotniskami nocnych myśliwców.
Patrol myśliwski ofensywny, najczęściej nocny.
Patrol obronny własnych myśliwców nad Brytyjskimi wodami
przybrzeżnymi.
Penetracja i atakowanie drugiej strony kanału La Manche przez formację
myśliwską.
Operacja bombowców, podobna do „Cirrusa”, zniszczenie określonych celów.
Atakowanie przez lotnictwo myśliwskie celów naziemnych z lotu koszącego.
Operacja wielu formacji myśliwskich nad terenem nieprzyjaciela.
Zbrojne rozpoznanie i zniszczenie przygodnych celów.
Materiały nie publikowane:
BIBLIOGRAFIA
Indeks adresowy członków Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii – (białe karty)
Kartoteki Stowarzyszenia – Personalia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii – (żółte karty)
Manuskrypt opisów lotów bojowych zachowanych w sekretariacie SLP
Spis Personelu Polskich Sił Powietrznych pod dowództwem Brytyjskim
- (MOD-RAF)- zapisy ręczne w 4-ch tomach)
Materiały publikowane:
Absolwenci Szkoły Orląt 1925-39 (Jerzy Pawlak) Wydawnictwo Retro-Art Warszawa 2002
Album Pamiątkowy „Pomnik ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej”
- (Fundacja S.L.P. – Wydawnictwo „Comandor”) Londyn-Warszawa 2004
Dowódcy Dywizjonów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie - (J.Zieliński i T.Krzystek) Poznań 2002
Encyklopedia – Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - (Mieczysław Hasiński-Adam) Poznań 1933
Księga Lotników Polskich Poległych i Zmarłych 1939 – 1946 - (O.Cumft H.K.Kujawa) Warszawa 1989
Lotnicy Polscy w Bitwie o Wielką Brytanię (J.Zieliński) Warszawa
Ku Czci Poległych Lotników 1939-1945
(R.Getzyngier, W.Matusiak, W.Wójcik, J.Zieliński) Agencja Lotnicza Warszawa 2006
Pamięci Lotników Polskich 1918-1945 (Jerzy Pawlak) Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1998)
Polskie Siły Powietrzne w Wojnie 1939-1945 (J.B.Cynk / przekł. W.Matusiak)-A-J –Press Gdańsk 2002
The Polish Air Force at War 1939-1945 – (J.B.Cynk) Atglen, Pa 1998
Losy żołnierzy na Zachodzie, którzy powrócili o kraju po II wojnie światowej (Tom I i II) –
- (Krzysztof A. Tochman) Obywtelskie Stowarzyszenie „Ostoja” Zwierzyniec – Rzeszów – Londyn 2006 i 2009
Oraz pismo SLP “Skrzydła” -
33
Nowe numery ewidencyjne RAF’u przydzielone
Nowy / Poprzedni
P-2577 (704062)
P-2642 (748316)
P-2893 (704099)
P-2732 (704251)
P-2288 (703091)
P-2221 (704738)
P-2251 (703846)
P-2643 (782808)
P-2866 (704064)
P-1673 (780376)
P-2626 (704249)
P-2222 (704734)
P-0258 (76612)
P-2192 (704553)
P-2696 (703845)
P-2164 (704795)
P-2729 (703103)
P-1866 (780250)
P-2721 (703847)
P-2793 (704250)
P-2803 (704426)
P-2637 (704427)
P-2697 (703716)
P-2399 (703428)
P-2628 (703818)
P-2400 (704253)
P-2442 (703211)
P-2346 (704066)
P-2762 (704067)
P-2858 (703848)
P-2629 (704069)
P-2460 (780074)
P-2157 (780073)
P-2246 (703819)
P-2401 (703312)
P-2857 (704719)
P-2234 (780072)
P-2869 (704048)
P-2462 (794180)
P-2898 (703906)
P-2220 (703235)
P-2855 (704582)
P-2485 (703850)
P-3011 (703820)
P-2402 (704254)
P-2734 (703429)
P-2486 (704430)
P-1526 (780318)
P-2403 (704255)
P-1553 (780384)
P-1983 (703887)
P-2404 (704073)
P-2574 (704746)
P-2983 (704071)
P-2999 (780007)
P-2405 (704257)
P-2282 (703851)
P-2698 (704070)
P-2464 (783210)
P-2756 (704823)
P-2406 (704256)
P-2287 (703821)
P-2653 (703912)
Oficerom Polskich Sił powietrznych w latach 1940 – 1947
Ajdukiewicz Bronisław Kazimierz
Antoniewicz Janusz Włodzimierz 9666
Andrusikiewicz Roman Wojciech
Babiarz Józef
Bachenek Jan
Baczyński Zygmunt
Bakun Wacław
Bakalarski Piotr DCM
Balawaider Jan Adam
Banach Władysław
Barcikowski Józef
Basiński Józef
Bąk Bronisław
Bernat Zdwin
Bernhardt Włodzimierz
Biłous Piotr Antoni
Bobak Kazimierz
Bogucki (Ślepowron) Stanisław Jan
Brandzted Jan
Brettler Paweł
Bukraba Zdzisław
Chłopek Adam
Chmielewski Marian Antoni
Chudziwski Brunon
Ciemniewski Stefan
Cwojdziński Bolesław Michał
Cybulski Marian
Cynkier Konstatnty
Czaki Jan
Dauman Aleksander
Dąbek Lucjan
Dąbrowski Zygmunt Zdzisław
Dębczyński Jerzy
Długajczyk Franciszek Andrzej
Domański Ludwik
Dromlewicz Andrzej Wacław
Drouet Tadeusz
Dubiel Władysław
Dudziński Kazimierz Janusz 9581
Dyrmont-Jussewicz Eugeniusz
Ekielski Zustachy Edward
Fabrycy Jan
Feil Jsaak Józef
Fetter Jerzy Edward
Fijałkowski Jerzy Antoni
Fila Władysłsw
Filipowicz Michał
Florczak Franciszek 9059
Foczpaniak Mieczysław
Głowacki Wincenty 9486
Głód Mieczysław
Gałat Kazimierz
Gałuszka Alfred Bogdan
Gajewicz Władysław
Gierlicki Franciszek
Gierat Józef
Goldszmidt Adolf
Grabowski Roman Jerzy
Graczyk Witold
Gramski Marek Władysław Tadeusz
Groblicki Andrzej Jakub
Grodziński Jan Edward
Grubski Wiesław Maria
21.06.1922
03.10.1920
19.03.1922
16.03.1912
19.05.1914
30.06.1908
06.11.1919
18.04.1913
30.07.1917
15.06.1919
06.04.1914
20.11.1906
16.03.1910
28.03.1913
30.05.1917
15.05.1919
11.03.1921
10.11.1913
19.02.1915
18.12.1914
19.08.1923
18.06.1916
08.04.1920
18.01.1920
15.10.1920
03.10.1921
04.07.1918
15.07.1914
13.10.1910
17.11.1920
16.05.1912
18.08.1913
11.04.1912
27.11.1912
22.10.1918
23.09.1921
06.04.1913
04.12.1915
11.11.1918
10.02.1919
05.01.1904
13.05.1919
12.10.1917
03.02.1919
19.12.1917
12.04.1916
12.10.1914
12.08.1919
01.01.1922
04.09.1917
02.06.1916
28.03.1920
09.11.1910
27.09.1914
23.08.1897
05.03.1917
25.11.1911
01.01.1911
23.02.1920
09.04.1909
23.01.1917
11.10.1921
15.08.1920
por. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
ppor. / P/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / P/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/t
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / P/O
Nawigator
R/Oper.pokł.
Pilot
Bombardier
Pilot
Administracja
Bombardier
Pilot
Bombardier
Pilot
Nawigator
Administracyjny
Obserwator
Oficer techniczny
Bombardier
Administracja
Bombardier
Oficer techniczny
Bombardier
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Nawigator
Nawigator
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Bombardier
Nawigator
Pilot
Oficer techniczny
Bombardier
Nawigator
Pilot
Oficer techniczny
Nawigator
Pilot
Pilot
Administracyjny
Bombardier
Nawigator
Bombardier
Pilot
Nawigator
Pilot
Radio operator
Pilot
Pilot
Pilot
Nawigator
Administracyjny
Nawigator
Administracyjny
Nawigator
Pilot
Nawigator
Pilot
Administracyjny
Nawigator
Pilot
Pilot
P-2407
P-2408
P-2160
P-3775
P-2409
P-2410
P-2286
P-3016
P-2856
P-2654
P-2699
P-2700
P-2807
P-2808
P-2719
P-2140
P-2250
P-2291
P-2411
P-2412
P-2347
P-2413
P-1905
P-2575
P-2414
P-3038
P-2985
P-2578
P-2416
P-2487
P-2348
P-2176
P-2711
P-2342
P-2468
P-2794
P-2904
P-2812
P-2658
P-2863
P-2417
P-2281
P-2418
P-1875
P-2906
P-2149
P-2419
P-3023
P-2849
P-1529
P-2907
P-2443
P-2491
P-2909
P-0418
P-2630
P-3024
P-2854
P-2873
P-2421
P-2634
P-2886
P-3025
P-2270
P-2370
P-2874
P-2663
P-2108
P-2359
P-2816
(704072)
(703491)
(704521)
(793194)
(704075)
(704074)
(703822)
(704119)
(704435)
(793823)
(704555)
(704829)
(704357)
(704306)
(703852)
(703385)
(703823)
(703824)
(704259)
(703494)
(704076)
(704262)
780304)
(703826)
(704264)
(780269)
(704093)
(703853)
(704077)
(703216)
(703825)
( 703114)
(704345)
(703720)
(780048)
(704358)
(704085)
(704210)
(703317)
(704049)
(703389)
(703854)
(704522)
(780081)
(704313)
(780332)
(704261)
(704266)
(703827)
(780185)
(704359)
(704078)
(703102)
(703924)
(782830)
(703855)
(704762)
(704616)
(704081)
(704267)
(704617)
(704588)
(704619)
(704047)
(780083)
(704268)
(780244)
(780078)
(704080)
(703928)
Grudziński Zygmunt Józef
Hahn Mieczysław
Halski Czesław Raymond
Hauptman Władysław 9637 DFM
Holubowicz Roman
Horwacki Eugeniusz
Hryniewiecki Czesław
Huszczo Czesław
Ichniowski Józef
Ignatowski Kajetan 08473 DFM AFC
Iwanicki Karol
Jaeschke Zygmunt Władysław
Jakubowicz Jerzy Wacław
Janczur Zdzisław
Janowski Mieczysław Szczęsny
Januszkiewicz Zygmunt
Jarnicki Henryk Juliusz
Jarnicki Wojciech Albert Bernard
Jeziorski Andrzej Franciszek
Józefowicz Eugeniusz Stanisław
Juza Stanisław
Kaliciński Wacław
Kalkus Wacław Stanisław
Kapciuk Zdzisław
Kardella Wincenty
Kazimierczak Józef
Kieszczyński Tadeusz
Kleniewski Stefan
Kleybor Stanisław
Knap Stefan
Kocot Zdzisław Antoni
Koczanowicz Hubert Antoni
Kolbuszowski Witold
Kołodziej Zdzisław
Kondras Stanisław Piotr Władysław
Kościukiewicz Albert
Kosmalski Marian
Kossak Krzysztof Jan Mieczysław
Kowalski Sławomir
Kozłowski Wojciech
Kozak Kazimierz Gabriel
Kozicki Jan Kazimierz Władysław
Kozuba-Kozubski Marian
Krasuski Stefan
Krasuski-Wczelik Kazimierz
Kratochwil Kazimierz Julian 9154
Krok Julian
Krzyczkowski Andrzej
Kuczera Kazimierz
Kuflik Józef 9070
Kulczyk-Hojnowski Henryk
Kuroczycki Florian
Kuszell Stefan
Kuźmicz Jerzy Stanisław
Kwiatkowski Henryk Gracjan
Lach Tadeusz
Lang Teodor Maksymilian
Langer Jakub
Lasota Bronisław
Lenartowicz Jerzy Zdzisław
Lewandowski Jan Wacław
Liberra Bernard
Liczbiński Tadeusz
Lipiński Adam Jan
Lisowski Ryszard
Łąpiński Tadeusz Henryk
Łapot Władysław
Łętowski (Elliott) Jerzy Zbigniew
Łuczak Henryk
Łukaszewicz Krystyn
34
18.02.1918
17.09.1919
31.08.1908
26.05.1916
08.06.1915
12.11.1919
05.05.1921
06.08.1918
14.03.1914
25.11.1919
13.07.1915
30.04.1922
10.11.1917
22.02.1919
01.01.1920
28.02.1915
28.06.1919
17.03.1916
23.12.1922
21.06.1918
27.10.1922
07.09.1913
14.06.1922
25.01.1921
17.09.1919
22.09.1911
04.03.1921
01.10.1912
15.04.1920
11.07.1921
01.01.1921
28.07.1919
29.04.1914
19.11.1912
29.04.1918
18.06.1916
20.01.1908
16.03.1922
06.12.1917
01.06.1919
01.01.1919
15.06.1916
20.06.1916
23.07.1908
11.11.1918
29.11.1916
22.08.1922
21.04.1912
21.02.1919
31.05.1911
24.01.1922
17.12.1920
26.0831920
18.02.1920
15.02.1904
28.03.1916
02.08.1917
02.08.1920
03.09.1914
28.10.1920
27.01.1917
20.05.1911
20.09.1920
02.11.1919
30.09.1909
04.06.1914
05.06.1909
10.04.1908
09.04.1913
27.05.1923
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / Sgt
por. / F/Lt
ppor. / P/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/.O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / f/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / P/O
ppor. F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
Nawigator
Nawigator
Administracyjny
Strzelec pokład
Pilot
Nawigator
Pilot
Administracyjny
Bombardier
Pilot
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Bombardier
Strzelec pokładowy
Bombardier
Pilot
Pilot
Nawigator
Pilot
Nawigator
Obserwator
Pilot
Pilot
Pilot
Bombardier
Nawigator
Obserwator
Pilot
Pilot
Administracyjny
Inż.budowy lotnisk
Pilot
Strzelec pokładowy
Nawigator
Strzelec pokładowy
Pilot
Pilot
Bombardier
Pilot
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Bombardier
Pilot
Pilot
Nawigator
Bombardier
Pilot
Nawigator
Pilot
Bombrdier
Pilot
Administracja
Nawigator
Pilot
Nawigator
Bombardier
Pilot
Pilot
Meteorolog
Nawigator
Nawigator
Oficer techniczny
Bombardier
Strzelec pokładowy
Oficer techniczny
Obserwator
Pilot
P-2422
P-2911
P-2349
P-2175
P-2722
P-2627
P-2423
P-2638
P-3010
P-2702
P-2915
P-2916
P-2720
P-1886
P-2249
P-2703
P-2877
P-2424
P-2247
P-0335
P-2284
P-2237
P-1669
P-2296
P-2712
P-2167
P-2133
P-2730
P-2372
P-1570
P-2350
P-2624
P-2878
P-2991
P-2425
P-2343
P-2795
P-2704
P-2860
P-2426
P-2339
P-1914
P-2879
P-2921
P-2920
P-1528
P-2322
P-2252
P-2820
P-2142
P-2121
P-2427
P-2923
P-2344
P-2924
P-2357
P-1655
P-2822
P-1999
P-2190
P-2960
P-2925
P-2345
P-2635
P-2351
P-2166
P-2926
P-2731
P-2165
P-2705
(703829)
(703871)
(703483)
(703042)
(704082)
(704270)
(704269)
(703721)
(704551)
(703882)
(704808)
(704310)
(703886)
(780117)
(703856)
(706178)
(703322)
(704271)
(703832)
(780080)
(703830)
(703136)
(780394)
(703831)
(703062)
(704790)
(780374)
(703859)
(780011)
(780395)
(703220)
(703193)
(704797)
(704625)
(704272)
(704084)
(703537)
(703223)
(704273)
(703833)
(704585)
(780396)
(704627)
(704748)
(704320)
(780248)
(780299)
(703834)
(781159)
(780306)
(703065)
(703857)
(704016)
(703224)
(704843)
(703860)
(780249)
(704060)
(780980)
(704457)
(703100)
(704323)
(703861)
(703540)
(703872)
(704488)
(704143)
(703835)
(704739)
(704230)
Mackiewicz Witold
Mackiewicz Zbigniew
Malinowski Zygmunt
Matraś Zdzisław
Matuszewski Franciszek
Matuszkiewicz Roman
Mazgay Aleksander Zygmunt
Meysztowicz Szymon Antoni Marian
Mierzejewski Szczepan
Miller Stanisław
Mintowt-Czyż Lech Zygmunt
Molendo Stanisław
Moliński Zygmunt
Mołata Ludwik
Morski Bogusław
Mroczko Tadeusz (Info: Chris Kropiński-03.12.2012)
Najberg Tadeusz
Napiórkowski Daniel
Neugebauer Zbigniew Jan
Nowacki Stanisław
Nowak Feliks
Nowicki Kazimierz
Nowotarski Józef Franciszek
Nycz Władysław
Ołtarzewski Zdzisław
Ochman Jan
Oleksik-Olson Zbigniew
Oremek Ewald
Orzechowski Jan
Osadziński Alfred
Osostowicz Jerzy
Ostrowski Antoni
Parus Antoni
Pawłowicz Wacław
Pawłowski Witold
Pęckowski Józef Wojciech
Peisker Robert Zygmunt
Perkowicz Henryk
Piaskowski Roman Józef
Piechocki Leon
Piegza Jan
Pieniążek Julian 9086 DFM
Pietkuń Wiktor
Podhorodecki Józef Włodzimierz
Popkowski Bolesław
Popławski Zygmunt
Pozowski (Edmund) Stanisław
Prytuła Jerzy
Przedpełski Czesław 8395
Przybylski Jerzy
Przybylski Wojciech
Pszonka Stanisław Zbigniew
Pyzik Tadeusz Jan
Radoń Jarosław
Radtke Jan Walenty
Radwański Andrzej
Ratajczak Alojzy 9017
Reicher Aleksy
Rębiński Longin 9666
Rodziewicz Aleksander
Rogalski Joachim
Romanowicz Roman
Rose Stefan Henryk
Rosiński Henryk
Rudomino-Dusiacki Antoni
Rutczyński Kazimierz
Rychlik Mieczysław Jan
Rytter Jerzy Światosław
Sadowski Wacław
Salomon de Friedberg Józef
35
24.03.1919
14.06.1919
23.04.1919
29.05.1906
23.01.1918
13.05.1911
24.11.1920
04.11.1916
15.03.1917
25.08.1919
25.12.1923
13.05.1920
06.12.1919
01.07.1918
12.02.1917
25.07.1920
24.09.1918
10.12.1919
23.09.1921
18.01.1908
24.04.1916
26.06.1910
15.07.1920
20.04.1913
25.10.1906
16.05.1900
18.01.1913
29.01.1920
22.12.1899
12.09.1919
19.03.1920
15.08.1905
14.09.1920.
18.09.1916
18.01.1915
07.03.1918
20.08.1912
13.08.1919
26.01.1917
21.03.1915
20.01.1909
11.01.1915
09.09.1918
21.01.1919
20.10.1918
24.12.1912
21.06.1916
05.06.1921
24.12.1915
26.05.1912
20.11.1915
22.12.1922
28.08.1921
21.09.1919
10.02.1919
09.11.1914
18.06.1912
23.03.1924
03.10.1919
12.11.1903
30.06.1905
15.08.1922
05.09.1922
14.07.1919
20.09.1917
02.03.1916
01.04.1920
29.10.1921
23.05.1910
24.04.1920
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
ppor. /F/O
por. / F/Lt
por. /F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
kpt. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / P/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / P/O
por. / P/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
Pilot
Bombardier
Pilot
Administracyjny
Bombardier
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Bombardier
Pilot
Pilot
Strzelec pokładowy
Strzelec pokładowy
Pilot
Bombardier
Obserwator
Pilot
Oficer techniczny
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Administracyjny
Oficer techniczny
Bombardier
Oficer techniczny
Pilot
Pilot
Meteorolog
Nwigator
Pilot
Bombardier
Pilot
Bombardier
Nawigator
Bombardier
Nawigator
Meteorolog
Pilot
Bombardier
Pilot
Bombardier
Pilot
Pilot
Bombardier
Pilot
Oficer techniczny
Obserwator
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Administracyjny
Nwigator
Pilot
Pilot
Pilot
Administracyjny
Pilot
Bombardier
Administracyjny
Bez specjalności
P-3028 (703598)
P-2428 (704087)
P-2293 (703863)
P-2352 (704088)
P-2243 (704782)
P-2240 (780089)
P-1530 (780064)
P-2253 (703837)
P-2631 (704276)
P-2718 (704275)
P-2245 (703838)
P-2823 (704232)
P-2994 (704280)
P-2678 (703226)
P-2335 (780308)
P-2178 (704728)
P-2826 (704462)
P-2285 (703836)
P-2146 (704083)
P-2163 (704737)
P-2739 (704086)
P-2445 (704587)
P-2292 (703862)
P-2928 (780132)
P-2961 (704705)
P-2493 (704634)
P-2358 (704278)
P-2929 (704150)
P-2828 (704234)
P-3005 (704955)
P-2353 (703227)
P-1578 (780400)
P-2263 (704793)
P-2931 (704335)
P-2429 (704277)
P-2685 (704819)
P-2932 (794198)
P-2085 (703384)
P-2740 (704089)
P-2632 (704850)
P-2332 (780069)
P-1693 (783492)
P-2110 (780092)
P-2741 (704282)
P-3029 (704285)
P-2884 (704757)
P-2859 (704469)
P-3012 (704471)
P-2100 (780208)
P-2333 (780143)
P-2850 (703842)
P-2708 (703841)
P-2430 (703597)
P-2494 (704472)
P-2495 (704242)
P-2431 (704284)
P-2733 (704283)
P-2354 (704090)
P-2289 (703843)
P-2174 ( 703041)
P-2294 (703865)
P-2496 (704473)
P-1974 (780029)
P-2633 (704636)
P-2432 (703543)
P-2934 (704247)
P-2433 (704287)
P-2636 (704474)
P-2248 (703864)
P-2535 (704288)
Sawicki Władysław
Schandler Jan
Schreiber Aleksander
Sikorski Tadeusz
Skórski Roman
Smoleniec Stefan
Sobieszczuk Bolesław
Sokołowski Józef Zygmunt
Sokół-Szahin Bohdan Longin Adolf
Sosnowski Zbigniew Ignacy
Sórówka Kazimierz
Stachowiak Wiktor
Staniszewski Kazimierz
Stankiewicz Zbigniew
Starosta Józef Witold
Stopa Michał Andrzej
Strzelecki Jerzy Władysław
Szalaj Bolesław
Szawłowski Andrzej Maciej
Szczawiński Adam
Szczurowski Tadeusz
Szczyrbak Stefan
Szeksztełło Bronisław
Szewc Kazimierz Tadeusz
Szlęczkowski Czesław
Szlenkier Tadeusz Karol
Szoblik Józef Maciej
Szostakowski Jan
Szredzki Zbigniew
Szulman Jan Bolesław
Szwede Tadeusz
Szybka Józef Stanisław 9365 DFC
Szymański Władysław
Szymański Roman
Świniarski Henryk
Świsterski Andrzej Tadeusz
Tadzik Czesław 8344
Tomczyk Bronisław Bolesław
Trznadel Jan Józef
Tursz-Fredkens Henryk Grzegorz
Twardawa Karol Jan 9666
Tyszko Józef MC
Urbankiewicz Zenon
Urbanowicz Zbigniew Marian
Wajs Jan Stefan
Walka Tadeusz
Wantuch Jerzy Karol
Waroczewski Marian
Wasilewski Walenty
Waszak Józef Marian Jan
Węgrzyński Mieczysław
Widacki Kazimierz
Widawski-Rudowid Adam
Wiśniewski Wiktor Mariusz
Witkowski Jan
Wojtyga Wojciech Jerzy Jan
Wolfram Leszek Kazimierz
Wróbel Tadeusz Franciszek
Wróblewski Henryk
Zagórowski Wacław Edward
Zajchowski Stanisław
Zaleski Maciej
Zaporski Bohdan
Zawadzki Michał
Zborowski Bronisław
Zdeb Czesław
Zieliński Tadeusz
Zielonka Władysław Franciszek
Ziembiński Zygmunt
Żywicki Juliusz Jan Stefan
36
30.08.1915
18.06.1920
03.07.1920
11.03.1917
09.07.1911
17.05.1911
04.03.1916
21.06.1922
17.09.1917
10.09.1922
28.01.1919
15.02.1923
04.03.1916
26.01.1921
17.03.1917
26.09.1903
29.01.1918
19.03.1918
12.11.1906
21.10.1913
22.07.1918
12.02.1909
17.07.1919
26.01.1921
08.05.1910
31.10.1917
24.02.1917
08.08.1922
28.05.1923
01.08.1916
17.09.1920
16.10.1919
28.03.1912
02.08.1923
18.11.1920
14.03.1912
01.12.1919
03.09.1911
03.05.1919
20.12.1905
28.10.1913
30.01.1919
07.11.1910
25.03.1914
26.09.1918
22.10.1918
21.08.1914
08.09.1915
24.02.1916
16.08.1914
28.07.1914
03.02.1921
20.09.1919
20.04.1917
29.03.1920
17.06.1922
02.07.1915
09.03.1915
20.01.1920
13.09.1900
12.05.1917
12.04.1920
22.08.1906
29.09.1915
03.07.1919
02.06.1923
12.05.1918
03.07.1917
21.03.1911
10.01.1920
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / P/O
ppor. / F/O
ppor. / F/O
ppor. / P/O
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
ppor. / P/O
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
ppor. / P/O
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
ppor. / F/O
por. / F/Lt
por. / F/O
ppor. / F/O
por. / P/O
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Oficer techniczny
Nawigator
Bomardier
Nawigator
Pilot
Bombardier
Pilot
Nawigator
Pilot
Strzelec pokładowy
Administracyjny
Pilot
Pilot
Oficer oświatowy
Administracyjny
Nawigator
Meteorolog
Pilot
Bombardier
Administracyjny
Pilot
Obserwator
Pilot
Pilot
Oficer zaopatrzeniowy
Pilot
Pilot
Radio operator
Pilot
Bombardier
Oficer techniczny
Rado/Op.or pokł.
Administracyjny
Nawigator
Pilot
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Nawigator
Bombardier
Pilot
Bombardier
Strzelec pokładowy
Strzelec pokładowy
Pilot
Bombardier
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Bombardier
Pilot
Pilot
Administracyjny
Pilot
Pilot
Oficer techniczny
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Pilot
Bombardier
Nawigator
37
TABELA 1
PSP
LICZBA PERSONELU PSP i PLSK W LATACH 1940-1947
PRZEDSTAWIONA WEDŁUG ROCZNIKÓW
PLSK
Rocznik
ilość
ilość
1884
1
1885
2
1886
1
1887
3
1888
5
1889
11
1890
21
1891
18
1892
40
1893
38
1894
39
1895
59
1
1896
108
1897
146
1898
145
7
9
1899
212
1900
204
12
1901
220
10
1902
220
19
1903
223
11
1904
260
12
1905
325
19
1906
380
12
1907
463
15
1908
425
20
1909
436
21
1910
517
6
1911
567
16
1912
667
26
1913
776
30
1914
1120
41
1915
1296
39
1916
1236
27
1917
831
27
1918
765
38
1919
975
47
1920
858
57
1921
654
57
1922
566
116
1923
473
137
1924
326
156
1925
353
195
1926
575
90
1927
253
21
1928
54
1
1929
59
1930
1
Brak daty urodzenia
42
RAZEM:
16,969
1,313
Razem
1
2
1
3
5
11
21
18
40
38
39
60
107
146
152
221
216
230
239
234
272
344
392
478
445
457
523
583
693
806
1161
1335
1263
858
803
1022
915
711
682
610
482
548
665
274
55
59
1
18
60
18,282
38
TABELA 2
STRATY PERSONELU PSP
W LATACH 1940 – 1945
ZGINĘŁO 1879 CZŁONKÓW PERSONELU LATAJĄCEGO (31%)
ZE STANU OGÓLNEGO 6158
Liczba ta zgadza się z liczbą Poległych Lotników Polskich
w Kampanii Brytyjskiej 1940-1945
z nazwiskami na Pomniku na Polu Mokotowskim w Warszawie
(Tabela podaje wiek kiedy zginął w poszczególnych latach)
Wiek 1940 1941 1942 1943 1944 1945
18
0
0
1
0
0
0
19
0
1
2
0
0
1
20
4
11
6
3
7
3
21
5
17
16
21
16
4
22
6
21
47
21
20
5
23
6
22
44
24
36
8
24
09
37
46
41
39
7
25
12
41
30
31
41
17
26
6
33
54
33
37
16
27
6
36
49
34
43
12
28
4
18
52
28
38
9
29
5
15
23
27
30
6
30
2
15
18
18
33
15
31
2
11
18
13
20
16
32
3
12
20
9
24
6
33
4
8
14
2
13
4
34
1
8
10
9
11
6
35
3
9
13
10
10
2
36
0
8
9
5
7
0
37
1
3
8
4
4
1
38
0
3
2
3
6
0
39
1
0
3
2
4
0
40
2
3
0
3
3
1
41
1
2
3
1
1
0
42
0
4
5
0
1
0
43
0
1
7
3
0
0
44
0
1
2
2
1
0
45
0
1
2
1
3
0
46
1
1
1
1
0
0
47
0
0
1
1
1
0
48
0
0
0
1
0
0
49
0
1
0
0
0
0
50
0
0
0
0
1
0
50+
0
2
2
1
1
0
Razem
84
345
508
352
451
139
1946 Razem
1
4
34
79
120
140
179
172
179
180
149
106
101
80
74
45
45
47
29
21
14
10
12
8
10
11
6
7
4
3
1
1
1
6
1879
39
Tabela 3.
LOTNICY INNYCH NARODOWOŚCI W PSP Razem 60)
Lotnicy narodowości Czeskiej lub Słowackiej - ČSR (9)
787821
787822
793451
787841
794087
780236
787863
782594
782405
Dreka Józef ČSR
14.08.1913 † 13.07.1941 28 kpr. / LAC Strzelec pokładowy
4AGS
>1941 zginął – RAF West Freugh-„Fairey Battle”-N2924- lot szkolny wraz Franciszkiem Dunderą ČSR i pilotem
z RAF’u. Z powodu awarii silnika samolot wpadł do zatoki Luce w Szkocji. – zginął w zatoce Luce Szkocja) UK
Dundera František ČSR
00.00.000? † 13.07.1941
kpr. / LAC Strzelec pokładowy
4AGS
>1941 zginął – RAF West Freugh-„Fairey Battle”-N2924- lot szkolny wraz Józefem Dreką ČSR i pilotem Z RAF’u.
Z powodu awarii silnika samolot wpadł do zatoki Luce w Szkocji.
- zginął w zatoce Luce Szkocja) UK
† 08.10.1940 26 ppor. / Sgt Pilot B of B
303DM
František Józef ČSR 8825HalinaHalina 07.10.1913
Po zajęciu Czechosłowacji przez Niemców, uciekł do Polski i został przyjęty do polskiej jednostki lotniczej. Po ewakuacji do
Anglii walczył w 303DM. – 1940 zginął – RAF Leconsfield – “Hurricane”-R4175-lot bojowy w składzie dywizjonu. Podczas lotu
został prawdopodobnie ranny w drodze powrotnej przed lądowaniem dywizjonu w Northolt, odłączył się od formacji i rozbił się
w miejscowości Vallaces Farm, Sutton (Surrey). Powodem wypadku mogły też być liczne przestrzelenia, które stwierdzono w
trakcie badania wraku samolotu. Zestrzeleń:-17/1/0 samolotów. – Pochowany na cmentarzu w Northwood Middlesex (H/246) UK
Hytka Zdenek ČSR
20.09.1919 † 14.07.1941 22 szer. / LAC Pilot-uczeń
4AGS
>1941 zginął- West Freugh-„Fairey Battle”-N2060- -lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami. Podczas
lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wzgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji.
– pochowany na cmentarzu w Stranraer Glebe Szkocja (162/1/M) UK
Kania Józef (Słowak)
26.09.1914 + 21.07.1994 79 chor. / W/O
Pilot B of B
303DM
>01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię - Zmarł – brak dalszych informacji
Kepak Vladimir ČSR
10.06.1914 † 13.10.1944 30 sierż. / W/O Obserwator
307DMN
>1944 zginął – RAF Coltishall-„Mosquito”-DZ302- pilotowany przez sierż. Franciszka Kota, odbywał lot bojowy w celu
zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony przez myśliwca. Obaj lotnicy zginęli.
Marsalek Jan ČSR
05.12.1914 † 14.07.1941 27 por. / LAC Strzelec pokł.-uczeń
4AGS
>1941 –zginął- West Freugh-„Fairey Battle”-N2060- -lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami. Podczas
lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wzgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji.
– pochowany na cmentarzu w Stranraer Glebe Szkocja (162/1/H) UK
Pavlović Matěj ČSR
07.03.1915 † 20.04.1941 26 ppor. /Sgt Pilot
303DM
>zginął – RAF Northolt – “Spitfire”-P7859- lot bojowy w zespole 6 samolotów nad Francję. W walce powietrznej w rejonie Cap
Gris Nez został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca Me-109. Pilota znaleziono w rozbitym samolocie. – pochowany na
cmentarzu Bolougne (261/7/39) Francja
Uher Władysław (Vladislav) ČSR
03.08.1914 † 30.06.1941 27 sierż. /Sgt Pilot
307DMN
>1941 zginął – RAF Martlesham Head – „Hurricane”-Z3163- (przydzielony do 257DM RAF)- wystartował z zadaniem patrolowania
rejonu Yarmouth. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca w odlegości 35 mil od Happisburgh w Norfolk. Pilot
zginął w morzu.
Lotnicy Narodowości Estońskiej (2)
P-1942
P-1934
Liblikman Jan Antoni (Estończyk)
11.07.1917 † 22.11.1944 27 por. / F/O
Pilot
60 OTU
>1944 zginął – RAF West Bromwich-„Mosquito”-HJ650- lot ćwiczebny z kpr.naw. Jerzym Harą, jako prowadzący
klucz trzech samolotów. Z nie ustalonych powodów samolot spadł i rozbił się w West Bromwich. Obaj lotnicy zginęli.
– pochowany na cmentarzu Astwood Worcester UK (34803)
Susi Endel (Estończyk)
29.08.1914
+ 07.05.1977 62
por. / F/Lt
Pilot
305DB
Zmarł w Kanadzie pod innym nazwiskiem
Lotnicy Narodowości Ukraińskiej (4)
706618
P-0600
P-0775
P-0377
Jaworski Stefan (Ukr.)
06.09.1919 ???
plut. / LAC
Tłumacz
– wyemigrował w roku 1948 do Kanady – brak dalszych wiadomości
Nahnybida Sergiusz (Ukr.)
16.09.1898 + ???
mjr / F/Lt
Obserwator
brak dalszych informacji
Oparenko Michał (Ukr.)
21.01.1916 + 00.00.1996 80 por. / F/Lt
Obserwator
307DMN
Ur. w Kijowie, Ukraina. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL – 216 Esk. Bomb. w
Warszawie, z którą przeszedł kampanię wrześniową 1939. W Anglii jest instruktorem nawigacji w nr. 12 ITW (05.194101.1943). Przeniesiony jako nawigator do do 5 AOS (01.1943-05.1945). Skierowany do 51 OTU w funkci nawigatora
stacji RAF. Poprzeszkoleniu na radionawigatora wcielony do 307DMN gdzie przebywa do stycznia 1947. - Zmarł - brak
dalszych informacji
Salski Jerzy (Ukr.)
21.04.1915 + 00.00.1996 81 kpt. / F/Lt
Pilot – Instruktor
309DMR
W roku 1936 mając 21 lat, wstąpił do lotnictwa. – w roku 1939 wraz z formacją lotniczą dostaje się do Angli, gdzie służy
w P.S.P. jako Pilot – Instruktor. Po zwolnieniu lotnictwa w roku 1951 emigruje do Kanady, gdzie angażuje się
w Ukraińskich organizacjach oraz w Ukraińskim Prawosławnym (Orthodox) kościele w Ottawie.- Zmarł w Quebec Kanada
Lotnicy Narodowości Rosyjskiej (1)
706748
Komkow Wadim (Rosjanin)
18.08.1919
+ 14.05.2008 88 plut. / Sgt
Pilot
40
Wychowany w polsce po rewolucji bolszewickiej, gdzie zmarli rodzice. Służył w Polskich Siłach Powietrznych w W.
Brytanii.Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do Południowej Afryki, gdzie pracował dla Rhokana Mining
Company. - Zmarł w Jaksonville, Florida, USA (Info: Córka Valerie Komkow-Hill 03.12.2011)
794597
794598
709501
794601
794604
794611
794610
794613
794778
794619
794621
794625
794624
794617
794616
709525
794805
P-2330
Lotnicy Obywatele Stanów Zjednoczonych (USA) (18)
Asakevich John
12.12.1909 + 11.08.1992 83 st.szer. / LAC Mechanik
Zmarł w Linwood Michigan (obywatel USA)
Axilrod Eric Morton
22.03.1920 + 06.12.2006 86 st.szer. / LAC Rusznikarz
Zmarł w Saint Petersburg, North Carolina USA (obywatel USA)
Baranowski Jerzy William Władysław 01.05.1907 + 26.01.1946 39 sierż. / FSgt
Pilot
Urodzona w Chicago Illinois USA – W Kanadzie zapisał się jako ochotnik do Polskich Sił Powietrznych.
- Zmarł i pochowany na cmentarzu św.Stanisława w Michigan City Laporte County Indiana USA
Bąk Czesław Józef
03.06.1912
kpr. / LAC Mechanik
1948 USA obywatel USA
Bezuszko John Walter (USA)
02.10.1920 + 28.03.2000 79 kpr. / Sgt
Pilot
304DB
Ur. w Western Pennsylvania koło Scranton USA. – W 1941 po przybyciu do Toronto, Kanada – po uprzednim
przeszkoleniu w Sound, Ontario – został wysłany do Anglii (Liverpool). – Po dalszym przeszkoleniu w Szkole Pilotażu
otrzymał przydział do 304DB Obrony Wybrzeża (Coastal Command) - jednostki bojowej w Polskich Siłach
Powietrznych.- W maju 1943 został przeniesiony do US Armed Forces tak jak wielu amerykańskich ochotników
służących w sojuszniczych siłach zbrojnych. Do zakończenia działań wojennych w Europe latał na Mustangach P-51 w
lotnictwie USA - Po zakończeniu działań wojennych w roku 1947 powrócił do USA. W roku 1950 brał czynny udział w
Wojnie Koreańskiej, kończąc trzy tury bojowe.
- Zmarł w Long Beach, California USA. ● Lieutenant Colonel US Air Force
Chelmaniak Richard
24.09.1922
szer. / Cpl Pilot
obywatel USA
Chłędowski Edward Adam
27.12.1915 + 22.12.2007 91 kpr. / Sgt
Nawigator
Zmarł w Quincy, Adams Illinois USA (obywatel USA)
Chrun Edward Geogory
09.07.1924 + 14.10.2005 81 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
Zmarł w Santa Louis Missouri USA (obywatel USA)
Comer Gene Taylor
19.12.1915 + 18.11.1988 72 szer. / AC2 Bez specjalności
Zmarł w USA – brak miejsca zgonu – (obywatel USA)
Davis James Walter
26.03.1915 + 00.02.1976 61 szer. / LAC Pilot
Zmarł w Los Angeles USA (obywatel USA)
Davis Willard Winfield
25.08.1916 + 00.12.1955 39 kpr. / Sgt
Pilot
Zmarł w USA (obywatel USA)
Frank Paul Albin
24.03.1922 + 00.03.1983 61 szer. / AC2 Bez specjalności
Zmarł w Springville, Erie NY USA (obywatel USA)
Folwarczny Henry Thor
23.10.1920 + 12.09.2004 83 st.szer. / LAC Rusznikarz
Zmarł w Victor, Teton California (obywatel USA)
Dziulikowski Henryk
05.10.1915 + 25.10.2000 85 kpr. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Panorama City, Los Angeles California (obywatel USA)
Dudziuk Stanisław USA
17.01.1916 + 27.06.1996 80 st.szer. / AC1 Mechanik
Zmarł w Brooklyn, Kings NY (obywatel USA)
Polkowski Stanisław
09.05.1921 + 00.02.1983 61 sierż.pch. / W/O Bombardier
Zmarł w Putney VT obywatel USA
Straigis Stanley Walter USA
19.11.1913 † 01.06.1942 29 szer. / Sgt Strzelec pokładowy
18 OTU
>1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-HP891- lot bojowy, bombardowanie Essen.
Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został zestrzelony w okolicy Mönchen-Gladbach.
– pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Rheinbergu (9-10/2/A) Niemcy
Tapp William Wisdom USA
03.03.1914 † 28.05.1944 30
por. / F/O
Nawigator
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-DV282- lot bojowy, bombardowanie Aachen. Podczas dolotu na cel smolot
został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł na ziemię w płomieniah w miejscowo sci Heusden w Holandii. Część
bomb eksplodowała po upadku samolotu na ziemię. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu rzym.-kat. w Heusden
koło Tilburga Holandia (1)
Narodowości Południowej Ameryki (Argentyny, Brazylii i Urugwaju) (12)
794736
794235
794721
706972
704601
794759
794556
794757
Balcewicz Mieczysław (Arg)
12.10.1912 ???
plut. / Cpl
Mechanik przyrz. prec.
1946 Argentyna
Bielski Antoni (Arg)
19.08.1916 † 25.06.1943 27 kpr. / Sgt
Nawigator
pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Rheinberg (3-4/3/D) Niemcy
Bluj Feliks Antoni (Urug)
25.05.1922 † 19.12.1943 21 kpr. / Sgt
Bombardier
pochowany w Newark (319A/M) UK
Dubrowczyk Aleksy (Arg)
25.07.1925 ???
st.szer / AC1
1946 Rosja Sowiecka
Gorczyca Kazimierz (Braz)
15.08.1921 ???
kpr. / Cpl
Szewc
1946 Curitiba Brazylia
Gortat Jan (Arg)
17.10.1901 + ???
plut. / LAC Elektryk
brak dalszych informacji
Makuch Kazimierz (Braz)
12.02.1904 + ???
sierż. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Masiuk Grzegorz (Arg)
28.09.1912 + ???
plut. / LAC Rusznikarz
brak dalszych informacji
305DB
300DB
300DB
-
Bez pecjalności
317DM
317DM
41
794728 Ostrowski Antoni (Braz)
13.11.1910 † 23.09.1942 32 st.szer. / Sgt
Strzelec
pokładowy
305DB
– Pochowany na cmentarzu Quiberan koło Morbihan Francja.
794586 Ostrowski Edmund (Braz)
21.04.1922 † 22.02.1944 22 kpr. / Sgt
Pilot / Nawigator
305DB
– pochowany na cmentarzu w Newark (320/OE) UK
P-2321 Ostrowski Marceli 08340 (Braz)
30.05.1920 ???
por. / F/Lt
Pilot
301DB
– Po zwolnieniu z PSP z żoną Haliną wraca do Brzylii a następnie do Kanady. - 1992 Etobicoke Ontario Kanada
794730 Tycholis Antoni (Arg)
10.01.1922 † 20.08.1942 20 szer. / Sgt Strzelec pokładowy
304DB
pochowany w Newark (311/I) UK
Lotnicy Narodowości Żydowskiej (14)
704159
P-2485
706940
704166
705177
794155
705193
794712
705895
P-2068
794669
706097
705541
703964
Abersztajn (Alec Astor) Ajzyk
17.06.1915 + 00.00.2006 81 kpr. / LAC Mechanik przyrz. Precyzyjnych
W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej, znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd uciekł na tereny wschodnie, - tam zostaje
aresztowany przez NKWD i zesłany do „gułagu” w Rosji w rejonie Archangielska. – Po zwolnieniu z ”gułagu”, przedostaje się
przez Vorkutę i Taszkient do punktu zbornego na południu Rosji Sowieckiej, by z armią gen. Andersa poprzez Persję dotrzeć do
Angli. W roku 1942 w Blackpool zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych.
Zmarł w Londynie w roku 2006 – pochowany na cmentarzu, Jewish Federation Cemetery w Edmonton London UK
Feil Isaak Józef
12.10.1917 † 13.06.1944 27 ppor. / P/O Nawigator
RAF
>zginął 1944 – RAF Faldinworth-„Lancaster”-DV286- lot bojowy, bombardowanie Gelsenkiechen. Podczas lotu
powrotnego smolot został zestrzelony nad wybrzeżem Holandii i rozbił się w akwenie Ijsselmeer. – uratował się tylko
(P-2249) ppor. B.Morski.- został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. - pochowany na polskim cmentarzu w Bredzie
Holandia.
Goldberg Izaak
20.08.1908
kpr. / LAC
Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Goldfarb Mozes Marian
07.06.1919
kpr. / LAC
Radio-mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Hołoszyc Leon Łazarz
26.07.1920 + 12.07.1972 51 kpr. / LAC
Elektryk 303DM
1948 Brazylia -1949 New York – Zmarł w Nowym Jorku USA – pochowany w New York City
Kawenoki Abram
09.03.1921 † 23.09.1943 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
6 OTU
>1943 zginął – RAF Silloth”-Wellington”-HZ251- dokonywał przelotu z Skipton-on-Swale do Skipton. Nad miejscowością
Bradley samolot rozpadł się w powietrzu. Cała załoga zginęła. Kpr. Abram Kawenoki pochowany na cmentarzu żydowskim
Long Lane w Liverpool UK
Katz Dawid (Dovid Moshe ben Harav Shlom) 15.08.1906 + 11.05.1980 75 kpr. / LAC Radio-mechanik
302DM
Zmarł w Sydney Australia – pochowany na cmentarzu żydowskim Rookwood w Sydney
Kuflik Naftali Hirsch
04.01.1923 † 21.12.1943 20 plut. / Sgt
Nawigator
304DB
>1943 zginął –RAF Predannack – “Wellington”-HF208 – Patrol zatoki Biskajskiej – w locie powrotnym nad
Półn. Irlandią, samolot stanął w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na ziemię koło
miejscowości Brandon. - cała załoga zginęła. – pochowany w Milltown k/Belfast (LG-44) Północna Irlandia
Łaski (Laski) Feliks
18.04.1921 + 21.12.2004 83 kpr. / LAC Bez specjalności
300DB
Zmarł w Londynie – spopielony w krematorium Harrow Rod Londyn W10 UK
Meitlis Ignacy
10.02.1923 + 00.00.1970 47 por. / F/Lt
Pilot
304DB
Urodz. W Krakowie. – Po przybyciu do Anglii w 1941 skierowany do Szkoły Podstawowej Pilotazu (25(P)EFTS a następnie w
1942 roku do 16(P) SFTS w Newton, gdzie ukończył przeszkolenie na pilota, a w roku 1943 w Newton jest Instruktorem pilotażu.
W roku 1943 otrzymuje przydział do 304 Dywizjonu Bombowego jako pilot – dowódca załogi. Po zakończeniu wojny pozostaje
w Angli. W latach 1970 przybył do Izraela by przejąć po Ojcu zakład galwanizacyjny w Kfar Netter. Ukończył studia na
politechnice w USA i tam pracował jak również i w Północnej Angli. - Zmarł na atak serca - pochowany Kfar Netter koło Herzlija
w Izraelu
Posner Issak Lejb
29.07.1917 † 26.10.1943 26 kpr. / Sgt
Nawigator
307DMN
>1943 zginął – RAF Drem-„Mosquito”-DD781- wystartował w składzie 4 samolotów do lotu bojowego z pilotem plut.
Stanisławem Łosiem. Podczas lotu powrotnego został nadany sygnał „odłączam się”. Samolot nie wrócił do bazy.
Przeprowadzone w tym rejonie poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Miejsce grobu obu lotników nieznane.
Rozenwein (George Ross) Jerzy
05.05.1921 + 04.07.2000 79 plut. / F/Sgt Pilot
Zmarł w Melbourne Australia
Szafran Jakub
25.10.1920 + 00.04.1972 52 plut. / F/Sgt
Pilot
302DM
Zmarł w Kalifornii USA
Zorza Wiktor (Israel Wermuth)
19.10.1925 + 20.03.1996 71 st.szer. / LAC Tlumacz
301DB
Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii – reporter (freelance) dla radia/telewizji BBC i pisma „The Guardian”.
Ur. w m. Kołomyja, woj. stanisławowskie. Zmarł w czasie operacji 3-go by-pass’u serca, w Hammersmith Hospital,
Londyn UK
42
Załącznik 4.
Cmentarze, na których znajdują się groby lotników polskich poległych w latach 1940 – 1945
Algier
The Deli Ibrahim
Azory
Langens
Belgia Antwerpia
Belgia Bruksela – del la Ville Evere
Belgia Chatleroi
Belgia Henri Chapelle
Belgia Hotton
Belgia Klemskerke
Belgia Lombardsijde
Belgia Lommel
Belgia Louvain – Haverle
Belgia Middelkerke
Belgia Ostenda
Belgia Rode
Belgia Schoonselhof
Belgia Zeebrugge
Czechy Praga
Dania Äbenrä
Dania Alestrup
Dania Fourfeldt Gravlund – Esbierg
Egipt El Alamain Egipt Heliopolis
Egipt Tel-el-Khebir
Francja Abbeville
Francja Banneville – Falaise
Francja Bayeux
Francja Beauvilliers
Francja Beaux
Francja Blangy-le-Chatean
Francja Boulogne-Sur-Mer
Francja Bourges
Francja Brest
Francja Cambrai
Francja Campigny – Roven
Francja Cherbiurg
Francja Choley
Francja Coyecques – St.Omer
Francja Creil – Oise
Francja Crulai
Francja Dieppe
France Douvres-la Delvrande
Francja Dunkierka
Francja En Caux
Francja Évreux
Francja Fretin
Francja Gãvres
Francja Grainville – Langannerie
Francja Guïnes
Francja Hauton-sur-Mer – Dieppe
Francja Haynecourt
Francja Hubersent
Francja Kerfrautras – Brest Finstere
Francja La Buele – Escoublac
Francja Le Havre
Francja Le Mans
Francja Lille
Francja Longuenesse – Pas de Calais
Francja Lorient – Kerrentrench
Francja Marsylia
Francja Merville
Francja Meuwaines – Bayeux
Francja Naomurs – Com.Somme
Francja Nicea
Francja Orlean
Francja Pierrapoint
Francja Pihen-led-Gïnes
Francja Poix de la Somme
Francja Pont Audemer
Francja Rouven
Francja Sierville
Ghana Akra
Holandia Aberkerk
Holandia Ameland (Nes) – Friesland
Holandia Amersford Oud Leusden
Holandia Amsterdam
Holandia Bergen-op-Zoom
Holandia Breda
Holandia Cloppenburg
Holandia Crosswijk – Rotterdam
Holandia Eindhofen – Woensel
Holandia Excloemmond Odoom Prenhe
Holandia Heusden – Tilburg
Holandia Lemmerzuyder Zee
Holandia Margraten
Holandia Moscowa – Arnhem
Holandia Neumansdrf
Holandia Noordwijk
Holandia Ostonger Acheel Anjum
Holandia Rotterdam – Hok Van
Holandia Rozendaal
Holandia St.Jakobi
Holandia Steenderen – Arnhem
Holandia Tjetjerksteradel – Hogzand
Holandia Uithuizermeden – Groningen
Holandia Ulrum
Holandia Vertait
Holandia Vissingen
Holandia Vredenhof – Wyspy Fryzyjskie
Holandia Wonsweadeed
Indie
Etach
Indie
Madras
Indie
Maymaranti – Bengal
Jugosławia Belgrad
Kanada Blanche – Quebec
Kanada Cote des Neiges – Montreal
Kanada Moncton – New Brunswick
Kanada Montreal – Cote Des Neigres
Kanada Mount Hope – Toronto
Kanada St.Johns – Newfoundland
Kreta
Suda Bay
Libia
Tobruk
Malta
Bighi
Niemcy Oldenburg (Sage)
Niemcy Bad Tölz
Niemcy Berlin – Meerstrasse
Niemcy Börger
Niemcy Celle
Niemcy Cloppenburg – Osnabrück
Niemcy Hamburg
Niemcy Hanover – Limmer
Niemcy Hardingen
Niemcy Kilonia
Niemcy Klein Furma – Hohenstein
Niemcy Michelstadt
Niemcy Quackenbrück
Niemcy Reichswald Forest
Niemcy Rheinberg
Niemcy Soltau
Nigeria Bida
Nigeria Maiduguri
Nigeria Oshogbo
Norwegia Egersund
Palestyna Ghaza
Palestyna Ramlech
Płn.Irlandia Ballycran – Co.Down
Płn.Irlandia Clenary - Co.Antrim
Płn.Irlandia Movilla – Newtownwards
Płn.Irlandia Newtawnards – Co.Down
Polska Kraków – Rakowicki
Polska Kraków wojskowy brytyjski
Polska Poznań
Polska Warszawa – Bródnowski
Polska Warszawa – Powązki
Sudan Chartum
Sudan Malakal
Sudan Port Sudan
UK
Amesbury
UK
Andover
UK
Arkensone – Renfrew
UK
Arklleston – Renfrew Szkocja
UK
Astwood – Worcester
UK
Babington – Coventry
UK
Baginton – Warwickshire
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
Barrow – Lincolnshire
Barrow-in-Furnes
Bath
Bearhead
Benson
Bexley
Black Bourton
Blackpool – Carleton
Blackpool – Leyton
Blackpool – Maston
Blackpool – Talbot Road
Blacon – Chester
Bramcote – Nottingham
Brandesburton – Yorkshire
Brandwood End – Birmingham
Braywick – Maidenhead
Brookwood – Woking Surrey
Burry Port – Południowa Walia
Cambridge
Carew Charlton
Carew Cherington – Pembrokshire
Carlisle – Cumberland
Castletown – Durham
Chenington
Chessington – Surbiton
Chevigron
Chichester – Sussex
Chorton-cum-Hardy
Cirencester – Gloucester
Clifford – Boston-spa Yorkshire
Costorphine Hill – Edynburgh Szkocja
Cowley – Gloucestershire
Cranwell Village – Lincolnshire
Dalcross – Szkocja
Dartford
Donnington
Driffield – Yorkshire
Dumfries – Szkocja
Durrington – Salisbury Wiltshire
Dyce – Aberdinshire Szkocja
Ely – Cardiff
Epping – Essex
Erdington
Erlington
Erlington
Evanton – Rosshire
Exeter – Higher Cemetery
Falkirk – Szkocja
Fornby – Lancashire
Freshfield
Fretin
Fulford – Yorkshire
Gloucester
Grandsable – Szkocja
Halton – Buckinghamshire
Halton Village – Buckingshire
Haverforwest – Pembrockshire
Hawarden – Flintshire
Hawking – Kent
Haycombe – Bath Somerset
Henlow – Bedfordshire
Hereford
Hollyhead – Angelsey Walia
Honington – Suffolk
Hove – Sussex
Hucknall – Nottinghamshire
Hucknall – Paplewick
Hunstanton
Ilfracombe – Devon
Illminster – Somerset
Inverness – Szkocja
Jurby – Wyspa Man
Kemble – Gloucestershire
Kensal Green – Londyn
Kiddlington – Oxford
Killingbrook
Lanacaster
43
UK
Leconfield – Yorkshire
UK
Lincoln
UK
Long Lane – Liverpool (żydowski)
UK
Lossiemouth – Szkocja
UK
Lyneham – Wiltshire
UK
Lyonshal – Kingdon Herefordshire
UK
Maidenhead
UK
Manby Louth – Lincolnshire
UK
Manchester
UK
Market Drayton – Shropshire
UK
Marpet – Nothumberland
UK
Meanor – Lincolnshire
UK
Millom
UK
Milton Belfast Irlandia Północna
UK
Monkton – Prestwick
UK
Montrose – Sleepy Hillock
UK
Morpeth
UK
New Hunstatnton
UK
Newark – Nottinghamshire
UK
Newcastle
UK
North Weald
UK
Northwood – Middlesex
UK
Nuneaton
UK
Orpington St.Mary – Kent
UK
Pembrey
UK
Pembroke Dock
UK
Pembury
UK
Pentrych – Cardiff
UK
Perth – Szkocja
UK
Polmon – Sterlingshire
UK
Port Cawl – Glamorgan
UK
Porthmadok – Walia Półn.
UK
Pwllheli – Walia Półn.
UK
Quantock Bridge Water – Somerset
UK
Ruislip – Middlesex
UK
Shawbury – Shropshire
UK
Silloth – Carlisle
UK
Sitting Bourne
UK
Skerton – Nottingham
UK
Solihull – Warwickshire
UK
Southend-on-Sea – Essex
UK
Southport
UK
St.Andrews – Dumfries
UK
Stamfordham
UK
Stranraer – Szkocja
UK
Sutton Bridge
UK
Taunton
UK
Tommahurich – Inverness Szkocja
UK
Warfield – wojskowy
UK
Warmwell – Dorset
UK
Warrington
UK
Watchfield – Berkshire
UK
Wellshill – Perth
UK
West Bridgford – Southern
UK
West Cherington – Northumberland
UK
West Derby – Liverpool
UK
Weston Hill – Plymouth
UK
Weston Mills – Plymouth
UK
Weston-Super-Mare
UK
Whiteleaffe – Kenley
UK
Whittlesford – Cambridge
UK
Yatesbury – Wiltshire
UK
Yeovil
USA Detroit
Węgry Solymar
Włochy Bari
Włochy Bolonia
Włochy Brindisi
Włochy Campo Verano – Rzym
Włochy Casamassima – Bari
Włochy Catania
Włochy Fermo
Włochy Milano
Włochy Padwa
Włochy Piratelo – Imola
Włochy Udine
44
Lista 49 nazwisk lotników polskich w Pakinstańskich S.P. (Pakistan A.F.)
(Nazwiska te znajdują się w ogólnym spisie PSP).
P-1746
Adler Wilhelm
08.10.1910 + 00.08.1979 68 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
Zmarł w Long Beach California USA
704028 Augustynowicz Władysław
28.03.1921
kpr. / LAC
Mechanik 315DM
1980 New York NY USA
P-1673 Banach Władysław
15.06.1919 + 12.12.1964 45 por. / F/Lt
Pilot
317DM
- zginął – pochowany na Harley Street Cemetery w Rawalpindi Pakistan (Nr. VII/132)
P-1680 Baran Stefan
03.09.1916 + 01.01.1997 80 por. / F/Lt
Pilot
303DM
. - Zmarł w Palm Bay Pennsylvania USA
P-2801 Berezowski Franciszek
15.01.1921 + 06.12.1983 62 ppor. / F/O
Pilot
306DM
Zmarł w Arizona USA
P-1922 Cepiński-Flegel (Fontes) Wiktor
17.07.1918 + 31.08.1984 66 por. / F/Lt
Obserwator 301DB
Zmarł w Londynie UK
P-1076 Dudek Stanisław
08.05.1916 + 15.07.1996 80 por. / F/Lt
Pilot
302DM
Zmarł w Brighton Sussex i tam został spopielony UK
P-0584 Dobrzański Wiktor
25.02.1917 + 10.09.1992 75 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
Zmarł w Poznaniu – pochowany w Raciborowicach koło Krakowa Polska
31.03.1918 + 01.07.2006 88 por. / F/Lt
Pilot
304DB
P-1550 Franczak Henryk 8372
- Zmarł w North Scituate Rhode Island USA - - Spopielony – prochy złożono 09.12.2006 w kwaterze PSZ
na cmentarzu Powązkowskim
P-2258 Gajewski Eugeniusz Emil
14.06.1917
por. / F/Lt
Pilot
1955 Lahore Pakistan
P-2899 Gluba Alfons 08230
30.10.1914 + 15.12.1985 71 ppor. / F/O
Pilot
301DB
Zmarł w Bury Lancs i tam został pochowany UK
76695
Gorzula Mieczysław Stanisław
01.08.1919 + 06.12.2005 86 kpt. / F/Lt
Pilot Bo B 302DM
- Zmarł w Cambera Australia
P-2311 Haczkiewicz (Anderson) Tadeusz
20.12.1916
por. / F/O
Pilot
303DM
brak dalszych informacji
P-1522 Hedinger Przemysław
31.01.1909 + 00.00.1963 54 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
304DB
Zmarł w Los Angeles California USA
P-0820 Hrycak Roman
02.08.1918 + 11.07.2001 83 kpt. / F/Lt
Pilot
317DM
- Zmarł w Sidney BC Kanada –poch. na cment. w Brentwood Bay.
703139 Jabłoński Zygmunt
05.04.1916
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
- brak dalszych informacji
P. S. P. Jędryszek Antoni Zbigniew
- brak dalszych informacji
Pilot
302DM
P-0536 Kaczmarek Bolesław Jan 8424 DFC 28.01.1917 + 25.10.1951 34 kpt. / F/Lt
- 1951– zginął w wypadku lotniczym służąc w Pakistan Air Force
706489 Karol Witold
09.09.1922 ****
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
304DB
1951 Melbourne Australia
P. S. P. Kolesza Michał
1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.)
794376 Kondrat Antoni
25.11.1916 + 22.06.2004
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
Zmarł w Croydon i tam został spopielony - – prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
P-2585 Kossakowski Zbigniew Jerzy
24.09.1923
por. / F/O
Oficer techniczny
300DB
1948 Pakistan
P-2417 Kozak Kazimierz Gabriel
01.01.1919
por. / F/Lt
Pilot
308DM
2003 Franklin Park Illinois USA
P-2813 Kozik Roman
02.06.1921
ppor. / F/O
Radio operator
301DB
1948 Pakistan
784156 Krupowicz Konstanty
13.01.1918
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
brak dalszych informacji
P-2908 Kudliński Henryk
21.01.1919
ppor. / F/O
Pilot
1989 USA
706889 Kurowski Stanisław
07.12.1921
kpr. / AC1
Spawacz
1947 Australia
794933 Kułagin Michał
21.11.1918 + 18.04..2000 81 sierż.pch./ W/O Radio-operat.pokł.
304DB
Zmarł w Peterborough General Hospital. Zostal spopielony - prochy złożono na cmentarzu przy
Upwell Road w March. UK
784899 Leis Kazimierz BEM
08.02.1905
chor. / W/O
Mechanik
brak dalszych informacji
704923 Bełzak (Maczulski) Stefan
10.04.1920
kpr. / Sgt
Pilot
1983 Tonypandy Mid.Glam UK
12.02.1912 + 01.05.1982 70 ppor. / F/O
Pilot B of B
43DM RAF
P-3036 Malinowski Bronisław 8580 DFC
- Zmarł w Londynie – spopiel. w Thornton Road Croydon krematorium UK
P-2317 Maksymowicz-Maximo Mieczysław Jan 21.05.1916 + 29.04.1988 72 por. / F/Lt
Pilot
303DM
Zmarł na Malcie i tam został pochowany
794138 Michalak (Matthews) Marian
20.01.1924 + 07.07.1978 54 sierż. / W/O
Pilot
303DM
Zmarł w Londynie – spopielony w St.Marylebone krematorium Finchley N2 UK
P-2818 Mikulski Jan Zbigniew
16.07.1907 + 20.07.1999 92 ppor. / F/O
Pilot
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
P-2702 Miller Stanisław
25.08.1919 + 07.02.2005 86 por. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Lincoln – pochowany na cmentarzu w Newport UK
45
P-2208
P-2011
793426
P-0790
780998
P-2337
P-2927
P-2631
P-2560
76743
P-1899
P-0881
794592
P-1402
706036
P-0350
Muchowski Konrad Antoni
03.07.1918 + 00.00.1988 70 por. F/Lt
Pilot BofB
501DM RAF
- Zmarł w Pakistanie
Muszyński Mieczysław Jan
16.02.1919
por. / F/O
Pilot
302DM
brak dalszych informacji
Pianko Bronisław
09.06.1909
st.majst. / F/Sgt Mechanik
303DM
1948 Pakistan
Polek Antoni
14.08.1916 + 15.01.2001 85 kpt. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł i spopielony w Los Angeles California USA - prochy zostały złożone w Tęgoborzu w Polsce
Południak Tadeusz Alojzy
23.06.1918 + 00.08.2004 86 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Harrogate i tam został pochowany UK
Sienkiewicz Karol Tadeusz
14.05.1920
por. / F/O
Administracja
1990 Blairgowrie Szkocja PH10 UK
Siwik Czesław
23.01.1915
ppor. / F/O
Mechanik pokład.300DB
– brak dalszych wiadomości.
Sokół-Szahin Bohdan Longin
17.09.1917 + 24.03.1983 66 por. / F/Lt
Nawigator
301DB
Zmarł w Londynie I tam został spopielony – prochy złożone w Newark (cmentarz cywilny) UK
Susz Stanisław Karol
07.07.1907 + 13.12.1976 69 por. / F/O
Oficer techniczny 302DM
.- Zmarł w Londynie – spopielony w Putney Vale krematorium UK
Tarkowski Czeslaw
15.05.1919 + 09.11.2001 82 kpt. / F/Lt
Pilot
315DM
Zmarł nagle w Hythe Kent – spopielony w Barham krematorium koło Canterbury Kent UK
03.07.1920 +26.01.1960 40 por. / F/Lt
Pilot
302DM
Tronczyński Stefan 11125
- Zmarł w Londynie UK
Turowicz Władysław Józef inż lot.
28.04.1908 + 08.01.1980 72 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Karachi, Pakistan i tam pochowany na cmentarzu katolickim.
Wodziński Tadeusz
10.01.1905
plut.pch. / LAC Mechanik przyrz.Prec.
- Brak dalszych informacji
Wolański Mieczysław Bronisław 9257
26.02.1909 + 14.11..1997 88 mjr / S/Ldr
Pilot
300DB
Zmarł w Adelaide Australia
Zapaśnik Czesław
24.01.1925 + 18.11.1989 64 kpr. / LAC
Kierowca sam. 316DM
Zmarł w Rugby i tam został pochowany UK
Żuromski Julian Kazimierz
06.11.1918 + 17.05.1999 81 por. / F/Lt
Pilot
308DM
Zmarł w Surbiton Surrey – spopielony w Kingston-upon-Thames krematorium UK
NAZWISKA WYRYTE NA PLYTACH GRANITOWYCH
POMNIKA KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKOW
W 2-GIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
POLE MOKOTOWSKIE - WARSZAWA
Kampania Wrześniowa 1939
KPR.
KPR.
KPT.
ST.SIERŻ.
PLUT.
FPLUT.
PLUT.
PPOR.
PPOR.
POR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
KPR.
POR.
KPR.
PPOR.
PPOR.
SZER.
MAT.
PPOR.
PPOR.
PPOR.
KPR.
KPR.
PPOR.
POR.
POR.
KPR.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
PPOR.
POR.
ADAMCZYK M.
BARAŃCZYK S.
BALIŃSKI J.
BARAN A.
BIAŁY B.
BORYS W.
BORZĘCKI C.
BROWAREK S.
BRUSKI J.
BRZESKI M.
BRZOSTOWSKI L.
BUZIUK C. W.
BYKOWSKI M.
BYLEBYŁ A..
CHOJNACKI E. M.
CHROMY W.
CIERPIŁOWSKI W.
CYBULSKI J.
CZARNOCKI J.
CZERWIŃSKI J.
CZYŻOWSKI T. Z.
DANEK A. M.
DEMBEK L.
DUBISZ H.
DUDEK T.
ELSNER J.
FRĄCKOWIAK T.
GAJEWSKI W. C.
GARGOL M.
GINTROWSKI W.
GIZA B.
GÓRECKI E.
GÓRNIAK Z. B.
GRANDYS W.
GROCHOWSKI-GREKOWICZ Z.
KPR.
KPR.
PPOR.
SZER.
KPR.
PPOR.
PPOR.
POR.
KPR.
POR.
PPOR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
KPR.
PLUT.
KPR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
KPR.
KPR.
KPR.
ST.SIERŻ.
KPR.
KPR.
PPOR.
PPOR.
KPR.
KPT.
POR.
KPT.
POR.
KPR.
KPT.
GRYC J.
HADYNIAK K.
HUDOWICZ S.
IWANIUK A.
JANICKI J.
JAROSZKA W.
JELEŃ J.
JEZIOROWSKI T. Z.
JURCEWICZ M.
KACZOROWSKI M. I.
KALINOWSKI T.
KANDZIORA A.
KAPTURKIEWICZ S.
KARDASZ J.
KAWAŁKOWSKI J.
KAŹMIERCZAK M.
KIEŁPIŃSKI T. A.
KLIMEK J.
KOBYLIŃSKI E.
KOŁDEJ W.
KONIUSZEWSKI H.
KOREK F.
KORYTOWSKI S.
KORZENIOWSKI K.
KOŚCIELNY E.
KRAMARCZYK W.
KRAMARSKI E.
KRÓL T.
KRUSZEWSKI C.
KUŁAKOWSKI W.
KUPIDŁOWSKI F.
LASKOWSKI S. F.
LEKSZYCKI J. K.
LEŚNIEWSKI B. J.
LEŚNIEWSKI M.
46
POR.
KPT.
PPOR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
POR.
PPOR.
KPR.
PLUT.PCH.
PPOR.
KPT.
KPR.
KPR.
PPOR.
KPR.
POR.
POR.
KPR.
PPOR.
POR.
KPR.
PPOR.
POR.
PPOR.
POR.
KPR.
KPT.
KPR.
POR.
KPR.
KPR.
PLUT.
PPOR.
PPOR.
KPT.
POR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
PLUT.
KPR.
KPR.
POR.
KPR.
POR.
KPR.
PPOR.
KPR.
KPR.
ŁACINA L.
ŁAŹNIEWSKI S. J.
ŁOMSKI W.
ŁOTECKI M.
MAJEWSKI M.
MAKOWSKI B.
MALISZEWSKI E.
MATUSZKIEWICZ J.
MAZUR K.
MAZUR M.
MAZURKIEWICZ Z.
MEDWECKI M.
MENCZYK C.
MIELCZYŃSKI B.
MIKA J.
MŁODECKI J.
MOŻDŻEŃ H. S.
MROZOWSKI E.
MULARCZYK I.
MUTKOWSKI Z. K.
NAŁĘCZ W.
NIETZKE J.
NOWACKI M.
NOWAK K. M.
NOWICKI L.
OKRZELA S.
OLEKSIŃSKI S.
OLSZEWSKI M. L.
PALECKI P. P.
PAWELSKI J. T.
PIASECKI M.
PIETRZAK S. K.
PINGOT M. R.
PIOTROWSKI A. W.
PODOGRODZKI C.
POLESIŃSKI W.
PORADA E.
PRĘDECKI T. M.
PRZYSTUPA J.
PSTROKOŃSKI-SPYTEK M. W .
PRZENNY M.
PUCHAŁA J.
PYSIEWICZ K.
PYTLAKOWSKI S. M.
RABINOWICZ M.
RADATZ K. W.
REJAK H.
RUSZEL P.
SALWIERZ K.
SAWICKI J.
Kampania Francuska 1940
ST.SIERŻ.
POR.
PPOR.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPR.
MJR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
BEŚKO S.
BURSZTYN K. J.
CZAPLIŃSKI W.
DOBRZYŃSKI W.
DUDWAŁ H. F.
FLANEK L.
KALPAS R.
KASPRZYK T.
KASZNY F.
KOGUT S.
KRÓL S.
LACHOWICKI-CZECHOWICZ L. M.
Kampania Brytyjska 1940-1945
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
KPT.
CHOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
KPT.
MJR
POR.
PPOR.
SIERŻ.
ABRAHAM J.
ADACH H.
ADAMEK M.
ADAMIAK j.
ADAMIK W.
ADAMOWICZ K.
ADRIAN F. E.
ALBERTI S. K.
ALEKSANDROWICZ A.
ANDERS B.
ANDRUSZKIEWICZ K.
ANDRUSZKO T.
PPOR.
KPT.
KPR.
PPOR.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
PPOR.
PPOR.
PPOR.
KPR.
PPOR.
PPOR.
KPR.
KPR.
KPR
POR.
PLUT.PCH.
ST.SZER.
POR.
POR.
PLUT.PCH.
KPR.
KPR.
POR.
KPR.
POR.
SIERŻ.
KPR.
POR.
KPR.
PPOR.
KPR.
KPR.
KPR.
KPR.
PPOR.
PLUT.
POR.
KPR.
POR.
PPOR.
KPR.
KPR.
PPOR.
KPR.
POR.
PPOR.
SAWICKI T. W.
SĘDZIELOWSKI T. J.
SĘP S.
SIERPIŃSKI S.
SIWIK J.
SKIBIŃSKI J. L.
SŁOWIŃSKI K.
SOBCZAK K.
SOBOL T. O.
STANGRET K. S.
STEMPNOWSKI A.
STOGA R. W.
STREJMIK B. Z.
STRONCZAK R.
SZULIERZ R.
SZUMIllinoisEWICZ A.
SZUMYŁOWICZ W. M.
SZWARC Z.
SZYMAŃSKI A.
SZYMAŃSKI K.
SZYMIK W. L.
SZYMOŃSKI J.
ŚCIBICH W.
ŚLEBIODA B.
TELEŻYŃSKI T. W.
TYRAKOWSKI K.
URBAN W. A.
URYZAJ W.
USTUPSKI A.
WALKÓW S. F.
WASIAK M.
WEYMAN L. W.
WIDUCH R.
WIELGOSZEWSKI K.
WIENSKO J.
WIĘCKOWSKI B.
WIllinoisCZAK R.
WIllinoisCZYŃSKI S.
WOJCIECHOWICZ B.
WOJDAT W.
WRZESZCZ L. W.
WYCIŚLOK W.
ZAJĄC S.
ZARZECKI S.
ZATORSKI S. B.
ZIMMERMAN L.
ŻUKOWSKI K. W.
ŻUPNIK W.
ST.SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
KPR.
POR.
PPOR.
POR.
PPOR.
KPR.
MJR.
PPOR.
LARCZYCKI J.
MICH R.
MIERNICKI Z.
NOWAK L.
OBUCHOWSKI J.
PONIATOWSKI J.
SAŁKIEWICZ C.
SCHMIDT W. T.
UCHTO E.
WYRWICKI E. S.
ŻMIJEWSKI T.
CHOR.j
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPŁK
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ANDRUSZKOW M. J..
ANDRZEJEWSKI F,
ANGLIIK H.
ANTONOWICZ J.
ANTOSZCZYSZYN M.
ARDELLI K. J.
ARENTOWICZ T. A.
ARMANOWSKI J.
ASSMAN l. K.
ASTRAMOWICZ T.
AUGUSTYN W.
BABIACKI S.
47
PPOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
CHOR.
MJR
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
PLUT.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
BABIARZ J.
BABRAJ Z.
BADOWSKI Z.
BAJ W.
BAKAS K. T.
BAKUN W.
BALA E.
BALCAREK W. A.
BALICKI R.
BALON W.
BAŁUCKI J.
BANACHOWICZ A.
BANASIK T. K.
BANKOWSKI P. R.
BANYŚ J.
BAR Z.
BARĄCZ E. J.
BARCIKOWSKI J. W.
BARCIKOWSKI J.
BARDECKI A.
BARSZCZEWSKI H. L.
BARTECZKO M.
BARTNIK W.
BARTOSIAK E.
BARYGA J.
BARZDO R.
BARZDO S.
BARZDO W.
BASTER B.
BATOR I. A.
BAUEREK Z.
BAWOROWSKI M. R.
BAY F.
BĄCZKIEWICZ E.
BĄK F.
BĄK J.
BEĆKO S.
BEDBARSKI P.
BEDNARSKI Z.
BEDNARZ J.
BEEGER P.
BEER R. A.
BEFINGER M. F.
BELINA-PRAŻMOWSKI J. J.
BEŁC M.
BEŁZA S. S.
BENEDYK J.
BENOIT W.
BERDECHA J.
BERDYS S.
BERGER A.
BERGNER M. J.
BERNAŚ K. T.
BERNATOWICZ F.
BETTCHER J. R.
BĘDKOWSKI R.
BIAŁECKI R.
BIAŁEK S.
BIAŁOBRÓWKA M.
BIAŁOBRZESKI K.
BIAŁOSZEWSKI A. S.
BIAŁY C.
BIAŁY L. J.
BIEGAŃSKI T. J.
BIELAWSKI J.
BIELEC S.
BIELICKI J.
BIELKIEWICZ B.
BIELSKI A.
BIEŃKOWSKI J. Z.
BIJOWSKI J.
BILAU J.
BLACH T.
BLADOWSKI F. S.
BLAJDA J.
BLUCZYŃSKI W.
BLUJ F. A.
BŁACHOWSKI J. J.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
MJR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
CHOR.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
POR.
PPOR.
PPOR.
POR.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
PPŁK
PŁK
ST.SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
BŁACHOWSKI M.
BŁACHOWSKI Z.
BŁASIŃSKI W.
BŁASZCZAK K.
BŁASZCZYK J.
BŁAŻEJEWSKI H. L.
BŁAŻEJEWSKI J.
BŁAŻEJEWSKI W.
BŁAŻEŃSKI R.
BŁYSKAL F.
BOBER M. E.
BOBITKO M.
BOCHACZEK A.
BOCHEŃSKI K.
BOCK H. L.
BOĆKOWSKI Z.
BOGUSIAK J.
BOGUSŁAWSKI S.
BOGUSZ K.
BOGUSZEWSKI B.
BOHANES S.
BOHUSZEWICZ W.
BOJAKOWSKI T.
BOKŁAŻEC M.
BOKROŚ J.
BONDAR J.
BONDARCZUK A.
BONK L. S.
BONKOWSKI R.
BORECKI B. A.
BORKOWSKI H.
BORKOWSKI S.
BOROWICZ L. K.
BOROWSKI J.
BORUSIEWICZ Z.
BORZĘCKI S. J.
BOŻEK W.
BRANSZTED J.
BREGMAN J. J.
BREYNER S.
BRILLINOIS E.
BRONICKI M.
BRÓZDA Z.
BRYCH R.
BRYGIDER R. M.
BRYK A.
BRZAZGACZ A.
BRZEZINA S.
BRZEZIŃSKI J.
BRZEZIŃSKI J.
BRZEZOWSKI M.
BRZOSTOWSKI M. Z.
BRZOZOWSKI T.
BRZOZOWSKI W. F.
BUCHIN L.
BUĆKO J.
BUDA F.
BUDZAŁEK C.
BUJAK W.
BUJNOWSKI S.
BUKOWIECKI G. J.
BUKOWSKI J.
BURAK A.
BURDA J.
BURKIEWICZ H. M.
BURY-BURZYŃSKI J.
BURZYŃSKI J. W.
BURZYŃSKI K.
BUSZKO E.
BYCHOWSKI J. R.
BYLIŃSKI E.
BYSTRSZYŃSKI W.
CACKO K.
CALIŃSKI-CAP S.
CEBRZYŃSKI A.
CECHRZYCKI J.
CEGLIŃSKI K.
CEGŁOWSKI E.
48
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
KPT.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
KPT.
KPT.
PPOR.
KPT.
POR.
ST.SIERŻ.
CHOR.
POR.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
PPOR.
POR.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
MJR
ST.SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
POR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
KPT.
PPOR.
SIERŻ.
MJR
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
KPR.
KPT.
CEMBAŁA A.
CENT W.
CESARZ W.
CHABROWSKI S. A.
CHĘTNICKI S.
CHLISTOWSKI J.
CHŁOPICKI A
CHŁOPIK T. P.
CHMIELOWIEC A.
CHODZICKI J.
CHOJNACKI W.
CHOMKA W.
CHOMS W.
CHOWAŃSKI Z. J.
CHRISTMAN R.
CHROSTOWSKI T.
CHRZANOWSKI B.
CHUDEK A.
CHWALIBÓG Z. M.
CHYLEWSKI F.
CIACH M.
CIASTOŃ F.
CIBOR C.
CICHOWICZ S.
CICHOWSKI W. H.
CIECHANOWSKI W. Z.
CIECHANOWSKI W. M.
CIELIŃSKI S. T.
CIEPLIŃSKI F.
CIEŚLIK M.
CIEŚLIK S.
CIOCH S.
CIOŁEK J.
CIUCHCIŃSKI J. S.
CIUNDZIEWICKI A.
CIURKOT H. E.
CUPRYK S.
CWENAR S.
CWOJDZIŃSKI B. M.
CYMBAŁA K.
CYMBORSKI J. A.
CYNKIER K.
CZABAŃSKI S.
CZACHOWSKI J.
CZAJKOWSKI F.
CZAPIEWSKI J. A.
CZAPIŃSKI J.
CZAPLICKI Z.
CZAPSKI Z.
CZARKOWSKI H. K.
CZARNECKI K.
CZARNIECKI T.
CZEKALSKI W.
CZEMPAS J.
CZERNIAK J. M.
CZERNIAWSKI S.
CZERNIEJEWSKI M. J.
CZERWIŃSKI A. J.
CZERWIŃSKI T.
CZERWONKA J.
CZOPIK R. S.
CZTERNASTEK S.
CZYŻEWSKI J.
CZYŻEWSKI S.
CZYŻYK H. T.
DADEJ S.
DAMM A.
DANGEL J. M.
DANIEL S.
DANIELUK J.
DANIK J.
DASZEWSKI J. K.
DĄBROWSKI A.
DĄBROWSKI A.
DĄBROWSKI J.
DĄBROWSKI T.
DĄBROWSKI W.
DEC J. W.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
POR.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
KPT.
KPR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
PPOR.
PPOR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
MJR
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
KPR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
PPOR.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
DEREWIENKO J. A.
DERULSKI Z.
DĘBOWSKI I.
DINDORF K.
DOBROMIRSKI K. L.
DOBRUT-DOBRUCKI T.
DODA W.
DOLATA E.
DOMAŃSKI J.
DOMAŃSKI L.
DOMAŃSKI S.
DOMAŃSKI W.
DOMAŃSKI Z. J.
DOMARADZKI T. J.
DOMITER Z. S.
DONOCIK J.
DORMAN J. P.
DOROSZ S.
DRANICKI M. K.
DRAPAŁA R.
DRECKI W. M.
DREKA J.
DRONG J..
DROZDOWICZ R.
droŹdzik k. J.
DROŹDZIOK P.
DRÓŻDŻ J.
DRUCIAK W.
DUBAS S. M.
DUBAS Z. J.
DUBOWSKI T.
DUCHACZEK J.
DUCHNICKI S. F.
DUDEK I. W.
DUDZIAK J.
DUDZIAK J.
DUNIN P. J.
DUNIN-HORKAWICZ K.
DUNIN-RZUCHOWSKI Z. A.
DUŃSKI Z.
DUSZA S.
DUSZYŃSKI S.
DUTKIEWICZ K. Z.
DWORSKI S.
DYDZIUL M. J.
DYLEWSKI S.
DYMITROWICZ-MENDEL J.
DZIADUŁA F.
DZIEKOŃSKI C.
DZIERZBICKI L. S.
DZIĘGIELEWSKI A.
DZIUBEK J. E.
DZIUBIŃSKI T. K.
EBERHARDT K.
ECKERT T.
ECKHARDT J. M.
EGIERSKI T.
EHRLICH S.
ELMERYCH S.
ERDT J.
ERET T.
EUSTACHIEWICZ K. M.
FATYGA S.
FEDAK J.
FEDORENKO A.
FEDZIŃSKI W.
FEILLINOIS I. J.
FELUŚ K.
FENGER A.
FENGLER D.
FERENC S.
FERIĆ M.
FERUGA J.
FIEDORCZUK E.
FIGURA R.
FIJAŁKOWSKI J. A.
FILEK J.
FILIPEK A.
49
ST.SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
PPŁK
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
KPR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
MJR
CHOR.
POR.
CHOR.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
KPT.
PPOR.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
PPOR.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPR.
SIERŻ.
POR.
POR.
FILIPIAK B.
FINDER K. R.
FIRLEY-BIELAŃSKI S.
FLEGIER H. A.
FLIŚNIK A. S.
FLORKOWSKI J.
FLORYANOWICZ S.
FOCZPANIAK M.
FOJER H.
FORMANIEWICZ E.
FRANASZCZUK S.
FRANCZAK S. M.
FRANCZAK S. Z.
FRANKIEWICZ M. J.
FRANKOWSKI A.
FRANTIŠEK J.
FRĄCKIEWICZ K.
FRIEDEL L. M.
FRYCHEL M.
FUCHS W. S.
FUDALI W.
FUDAŁA J.
FUGIEL F.
FURMANIAK J.
FUSIARA R.
FUSIŃSKI J M
GACHOWSKI L.
GADOMSKI S.
GADUS R.
GAIK Z. P.
GAJEK W. W.
GAJEWSKI H. F.
GALICZYN S.
GAŁAS M.
GAŁAT K.
GAŁĄZKA J.
GANDURSKI W. Z.
GARBACZ W.
GARBATT T.
GARCZYŃSKI E.
GARSTKA S.
GASTOŁ E.
GAUDYN J.
GAUZE C.
GAWKOWSKI J.
GAWLAK F.
GAWLIK K.
GAWLIKOWSKI J. K.
GAWŁOWSKI L.
GAYZLER W. J.
GĄGAŁA E.
GĄSAK S.
GĄSECKI J. S.
GĄSIOR B.
GERBER Z.
GERMASIŃSKI K.
GĘBACZKA C.
GĘBICKI J.
GĘBIK K. P.
GĘCA B.
GIDASZEWSKI W. F.
GIERCZYCKI J. J.
Gillinois J.
GILLINOISIS L.
GINTER T.
GISMAN A. E.
GLASS M.
GŁOWACKI A. K.
GŁOWACKI J. J.
GŁOWACKI W.
GŁOWACKI W. J.
GŁÓD M.
GŁÓWCZYŃSKI T.
GŁYDZIAK P.
GMITER-GMITREWICZ M.
GMUR F.
GODLEWSKI J. M.
GODLEWSKI S. J.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
PPŁK
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
KPR.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
PPŁK
POR.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
POR.
POR.
PPOR.
KPT.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
MJR
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
PPOR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
PŁK
MJR
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
GOEBEL G.
GOHRES W.
GOLCZEWSKI A. R.
GOLD W.
GOLDHAAR J. M.
GOLEC M.
GOŁACKI C. S.
GOŁASZEWSKI M.
GOŁĄBEK B.
GOŁDOWSKI L. S.
GOŁĘBIOWSKI K.
GORZEŃSKI M.
GOSIEWSKI A.
GOSIEWSKI S.
GOTTOWT E.
GOZDECKI D. M.
GÓRECKI J.
GÓRKA F.
GÓRNY M. K.
GÓRSKI J.
GÓRSKI J. J.
GÓŹDŹ C.
GRABARCZYK S.
GRABOWSKI S.
GRAFF B.
GRAJNERT D. M.
GRAMIAK G. P.
GREJCIUN B.
GROBLICKI A. J.
GROCHOWSKI S. W.
GRODZICKI S.
GRODZICKI S.
GRODZKI A.
GRONDOWSKI S.
GROSS J.
GROSS S.
GROSZEWSKI B..
GRUBSKI W.
GRUDZIŃSKI B.
GRUDZIŃSKI W.
GRUSZCZAK S.
GRUSZECKI S.
GRUSZKA F.
GRYCZ C.
GRZANKA R.
GRZECH J.
GRZEGORZ R.
GRZESIAK Z.
GRZESZCZAK B.
GRZEŚKOWIAK M. S.
GRZYWACZ F.
GUSOWSKI A. P.
GUTOWSKI M.
GUZOWSKI A. M.
GWÓŹDŹ Z.
GZELL H. L.
HABELA A. T.
HAHN M.
HAJDUK J.
HALASTRA J.
HALEWSKI T. S.
HALIK P.
HAMANKIEWICZ J. R.
HAMPEL L.
HANZELKA P. T.
HARA J.
HEGENBARTH T. R.
HEILMAN-RAWICZ J.
HEINE W. M.
HEJNOWSKI J.
HEJNOWSKI J. K.
HELLER W. E.
HENNEBERG Z. K.
HERMAN O.
HERMANOWSKI S.
HESSE M.
HIllinoisDEBRANDT S.
HIPP T. A.
50
MJR
PPŁK
POR.
POR.
SIERŻ.
MJR
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
POR.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
MJR
PPOR.
KPR.
PLUT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
MJR
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
MJR
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
PPŁK
CHOR.
POR.
CHOR.
KPT.
KPR.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
POR.
CHOR.
POR.
HIRSZ Z.
HIRSZBANDT R. J.
HOJDEN T.
HOMAN J.
HORAK A.
HORBACZEWSKI E.
HORBAJCZUK E.
HORN Z.
HOROBIOWSKI J. R.
HOROCH J. W.
HORWACKI E.
HÖHNE Z.
HRABOWSKI W. M.
HRYNIEWICZ L.
HRYNIEWIECKI S. T.
HUPAŁO A.
HYTKA Z.
IDZIKOWSKI Z. A.
IGNASZAK A. H.
ILIŃSKI O.
ILLASZEWICZ W.
ILLINOISLG M.
IMIOŁEK H.
INGLING Z.
JABŁOŃSKI J.
JABŁOŃSKI W.
JACENIK R.
JACEWICZ S.
JACHNA L.
JAGIEŁŁO J.
JAGIEŁŁO W.
JAGIEŁŁO W.
JAGUSZCZAK S.
JAKIMOWICZ W. Z.
JAKSZTAS L.
JAKUBIEC J.
JAKUBOWSKI F.
JAKUBOWSKI J.
JAKUSZ-GOSTOMSKI F, J.
JAMA S.
JAMELINIEC A.
JANAS B. B.
JANAS S.
JANCZEWSKI L.
JANCZYK A.
JANEK S.
JANICKI B.
JANICKI F.
JANICKI Z.
JANICKI Z.
JANIK J.
JANIK J.
JANKIEWICZ H. A.
JANKIEWICZ J.
JANKOWIAK K.
JANKOWIAK W.
JANKOWSKI A.
JANKOWSKI A. J.
JANKOWSKI B.
JANKOWSKI E.
JANKOWSKI J.
JANKOWSKI T.
JANKOWSKI W.
JANKOWSKI W.
JANOTA-BZOWSKI J.
JANOWICZ E. R.
JANUSZ E.
JANUSZEWICZ W.
JANUSZKIEWICZ W.
JARNICKI H. J.
JARNO R. M.
JAROSZ W.
JAROSZYK W. S.
JARZEMBOWSKI S.
JASIŃSKI B. A.
JASIŃSKI S. K.
JASIŃSKI W.
JASIŃSKI W. M.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PLUT.
CHOR.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
POR.
CHOR.
MJR
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
PPOR.
PPOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
PPŁK
POR.
JASIŃSKI Z.
JASTRZĘBSKI F.
JAŚ J.
JAŚKIEWICZ J. E.
JAŚKOWIAK S.
JAWORSKI E.
JAWORSKI K. E.
JAWOSZEK S.
JEDNAKI J.
JEDNAKI S.
JENCKA T.
JEZIERSKI F.
JEZIOROWSKI Z. A.
JEŻEWSKI K.
JEŻOWICZ J. A.
JODA A.
JODIS E.
JOŃCZYK J.
JOŃSKI E.
JOSZT K.
JOZEPAJT J.
JÓZEFOWICZ E. S.
JULSKI T.
JURA E.
JUREWICZ F.
JUREWICZ H.
JUREWICZ Z.
JURKA S.
JUSZCZAK S. J.
JUZA S.
KABACIŃSKI W.
KABULSKI J.
KACZALSKI C.
KACZAN H. T.
KACZMARCZYK S.
KACZMARZ A.
KAJOR E. R.
KALARUS S.
KALICIECKI E. L.
KALINA S.
KALKUS W. S.
KAMECKI R. E.
KAMIŃSKI J.
KAMIŃSKI S.
KAMYSZEK T.
KANIEWSKI Z. A.
KANTOWSKI J.
KAPA K. J.
KAPCIUK Z.
KARALUN W.
KARBOWSKI B.
KARCZ L.
KARCZEWSKI L. J.
KARDASIEWICZ Z.
KARNY J.
KARUBIN S.
KARWOWSKI L. T.
KASIANOWSKI G.
KASPRZAK E. P.
KAWCZYŃSKI J.
KAWCZYŃSKI O. A.
KAWCZYŃSKI Z.
KAWENOKI A.
KAWIŃSKI A. J.
KAWNIK E. S.
KAZIMIERCZUK K.
KEMPSKI W. J.
KEPAK V.
KERYLUK J.
KĘDZIERSKI S.
KĘDZIOR Z.
KĘPIŃSKI S. K.
KĘSICKI K. E.
KICIAK W.
KIDZIAK K.
KIELAN S. J.
KIELICH K. M.
KIERSKI K. M.
51
MJR
KIEWNARSKI A. W.
SIERŻ.
KINEL J.
KPT.
KINEL Z. J.
KPT.
KIRKILEWICZ M.
POR.
KISIELEWICZ J. S.
CHOR.
KITA M.
POR.
KIWACZ R.
KPT.
KLATT B.
SIERŻ.
KLEIN z.
CHOR.
KLEINSCHMIDT M.
ST.SIERŻ.
KLENIEWSKI A. E.
PPOR.
KLENIEWSKI S. G.
SIERŻ.
KLEPACKI L.
POR.
KLEWICZ T. J.
POR.
KLEYBOR S.
PPOR.
KLIMCZYK J.
SIERŻ.
KLIMIUK R.
KPT.
KLISZ R. S.
POR.
KLOCEK J. T.
ST.SIERŻ.
KLUCHA L. J.
MJR
KŁOSIŃSKI A.
SIERŻ.
KŁOSOWSKI B.
ST.SIERŻ.
KŁYSZCZ K.
SIERŻ.
KNEBLOCH T.
SIERŻ.
KNIAŻYCKI T. W.
POR.
KNOLL F.
SIERŻ.
KNOTT W. J.
SIERŻ.
KOCH T. H.
SIERŻ.
KOCOŃ E.
KPT.
KOCOŃ J.
SIERŻ.
KOCOŃ W.
POR.
KOCZAPSKI W. K.
POR.
KOCZOR R.
MJR
KOGUT S. A.
KPT.
KOLANOWSKI W. A.
KPT.
KOŁACZ H.
POR.
KOŁECKI T.
SIERŻ.
KOŁEK W.
ST.SIERŻ.
KOŁKOWSKI A.
SIERŻ.
KOŁODZIEJ W.
ST.SIERŻ.
KOŁOSZCZYK T. J.
SIERŻ.
KOMENDA H.
POR.
KOMŁACZ J.
MJR
KONARZEWSKI J.
SIERŻ.
KONDERAK I.
POR.
KONDRACKI L. A.
SIERŻ.
KONTNY J.
SIERŻ.
KOPA W.
CHOR.
KOPER B.
SIERŻ.
KORAB-BRZOZOWSKI H.
SIERŻ.
KORCZYK T.
SIERŻ.
KORDASIEWICZ M.
ST.SIERŻ.
KORDYŚ W.
KPT.
KORECKI E. R.
SIERŻ.
KOREPTA J. S.
SIERŻ.PCH. KORNAFEL F.
SIERŻ.
KOROL S.
KPR.
KORWIN-KOSSAKOWSKI M.
POR.
KORYCIŃSKI J.
SIERŻ.
KORZENIOWSKI A. E.
SIERŻ. Z CEN. KORZOŃ Z.
CHOR.
KOS M.
SIERŻ.
KOSARZ W.
KPT.
KOSIŃSKI B. K.
SIERŻ.
KOSIOR E. S.
ST.SIERŻ.
KOSMALSKI C.
SIERŻ.PCH. KOSMALSKI G.
POR.
KOSMOWSKI J. B.
POR.
KOSMOWSKI L.
POR.
KOSOWSKI M. B.
SIERŻ.
KOSTAŃSKI E.
ST.SIERŻ.
KOSTURKIEWICZ A.
ST.SIERŻ.
KOSZNIK E.
ST.SIERŻ.
KOŚCIK B.
SIERŻ.
KOT B.
SIERŻ.
KOT B.
CHOR.
KOT F.
ST.SIERŻ.
KOT R.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
POR.
KPR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
MJR
ST.SIERŻ.
KPT.
CHOR.
KPT.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
PPOR.
PLUT.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
KOTARBA H.
KOWAL C.
KOWALAK T.
KOWALCZE S.
KOWALCZYK S.
KOWALEWICZ P.
KOWALSKI A.
KOWALSKI C.
KOWALSKI E.
KOWALSKI E. J.
KOWALSKI Z.
KOZAK J.
KOZAKIEWICZ A.
KOZANECKI K. F.
KOZIEŁ A.
KOZIOŁ W.
KOZIOŁEK J. K.
KOZŁOWSKI B.
KOZŁOWSKI C.
KOZŁOWSKI E.
KOZŁOWSKI F.
KOZŁOWSKI M.
KOZŁOWSKI M. J.
KOZŁOWSKI T. W.
KOZŁOWSKI W. A.
KOZŁOWSKI Z.
KOZŁOWSKI Z.
KOZŁOWSKI Z. J.
KRAKOWSKI S.
KRAMARCZYK K. J.
KRAMARZ J.
KRAMIN J.
KRASIŃSKI S. P.
KRASNODĘBSKI H.
KRASSOWSKI J.
KRAUS J.
KRAUZ J.
KRAWCZYK J.
KRAWCZYK F. K.
KRAWCZYK S.
KRAWCZYŃSKI E.
KREŁOWSKI C. K.
KREMSKI J. B.
KRENZ M.
KRENŻEL P. K.
KRĘPSKI W.
KRĘTKOWSKI Z. L.
KRIEGIER T. A.
KROMPIEWSKI B.
KROPACZ J.
KROPIWNICKI E.
KRÓL S. Z.
KRÓL T.
KRUKOWSKI L.
KRUSZCZAK F.
KRUSZYNA E.
KRUSZYŃSKI F.
KRWAWICZ M.
KRYŃSKI S.
KRYSIAK K.
KRYSZCZUK F.
KRZECZEWSKI E. S.
KRZEMIŃSKI E. S.
KRZESIŃSKI T.
KRZYSZTOSZEK J.
KRZYWOŃ T.
KSIĘŻYC J.
KUBACIK F.
KUBERA W.
KUBIAK T. J.
KUBICA F.
KUCHARSKI S. P.
KUCHTA J.
KUCZA K.
KUCZKOWSKI Z.
KUĆ H.
KUDERSKI P.
KUFLIK N. H.
52
KPT.
POR.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPT.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
MJR
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
CHOR.
CHOR.
POR.
POR.
SIERŻ.PCH.
KPT.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
CHOR.
KUJAWA C.
KULA K.
KULBACKI H.
KULESZA F. L.
KULICKI J.
KULIK J.
KULIK M.
KULIKOWSKI E.
KULIKOWSKI E.
KULIŃSKI J. S.
KUŁAGOWSKI P.
KUŁAKOWSKI A.
KUNKA F.
KUREK J. A.
KUREK Z.
KUROCZYCKI F.
KUROPATWA S.
KUROWICKI S.
KUROWSKI J. K.
KUROWSKI L. J.
KUROWSKI L. T.
KUROWSKI Z.
KURPIEL F.
KURZAK J.
KUSEK F.
KUSZCZYŃSKI B.
KUŚMIERZ J. J.
KUZIAN B.
KUMICKI M.
KUMIŃSKI T.
KUNIACKI A. C.
KÜHN K. F.
KWAK T. J.
KWAŚNIEWSKI Z. C.
KWIATKOWSKI H. R.
KWIECIEŃ A.
KWIECIŃSKI J.
KWIECIŃSKI J.
LACH T.
LANG T.
LASKO Z.
LASKOŚ Z.
LASKOWSKI J.
LATAWIEC M.
LECH E. M.
LECH T. Z.
LECH-PIEROŻYŃSKI J. B.
LECHNICKI K. F.
LEGARSKI F.
LENARTOWICZ K.
LENCZOWSKI K.
LEPPERT W. B.
LERCEL H. W.
LESISZ E.
LESZKOWICZ A.
LEŚNIEWICZ J.
LEWALD-JEZIERSKI N. A.
LEWANDOWSKI E.
LEWANDOWSKI J.
LEWCZYŃSKI R.
LEWICKI C.
LEWICKI H.
LEWICKI M.
LEWICKI N. S.
LEWKOWICZ B. F.
LEWKOWICZ S. M.
LEWONIEC Z. S.
LEYCHE J. S.
LEŻUCH J. T.
LIBLIKMAN J. A.
LICHOTA W.
LIFSZYC R.
LINIEWSKI M.
LIPECKI A.
LIPIEC K.
LIPIŃSKI M. J.
LIPOWCZAN W.
LIS M.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
PPOR.
SIERŻ.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPŁK
MJR
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
POR.
KPT.
MJR
SIERŻ.PCH.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
CHOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
CHOR.
POR.
KPR.
SIERŻ.
KPT.
CHOR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
MJR
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
MJR
CHOR.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PLUT.
SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
LIS S.
LISAK R.
LISIK S.
LISIŃSKI A. Z.
LISSOWSKI Z. M.
LIŚKIEWICZ G.
LITAK S. J.
LUBICZ-LISOWSKI T. K.
LUBOJAŃSKI K.
LUBOJEMSKI S.
ŁAGODZIŃSKI M. W.
ŁAGOŃSKI J.
ŁAGUNA P.
ŁAPKOWSKI W.
ŁAWREŃCZUK B. S.
ŁAZOWSKI F.
ŁOJAS M.
ŁOJEK K.
ŁOŚ S. K.
ŁOZIŃSKI M. J.
ŁÓKSZA A.
ŁUCKI J.
ŁUGOWSKI K.
ŁUGOWSKI S.
ŁUKASIEWICZ T.
ŁUKASIK F. J.
ŁUKASZEWICZ K.
ŁUKASZEWICZ M.
ŁUKASZEWICZ S. A.
ŁUKIŃSKI A.
ŁUKOMSKI E. T.
ŁUSZCZEWSKI J.
ŁYDKA M.
ŁYSEK A.
MACHOWIAK M.
MACHULAK B.
MACIEJEWSKI L.
MACIERZYŃSKI K.
MACIŃSKI J.
MACIUŁA Z.
MACKIEWICZ W.
MADEJ S. R.
MADEJOWSKI A.
MADEJSKI T.
MAGDZIAK S.
MAGDZIAREK S.
MAGIEROWSKI F.
MAJCHERCZYK A. R.
MAJER T. T.
MAJEWSKI E.
MAJEWSKI R.
MAJEWSKI S. J.
MAJEWSKI W.
MAKAREWICZ W.
MAKARSKI L.
MAKOMASKI I.
MAKOWSKI B.
MAKOWSKI Z.
MAKSYMOWICZ-RACZYŃSKI S.
MALAK W. J.
MALCZYK S.
MALEC F. T.
MALEJKA B.
MALICKI E.
MALICKI T. J.
MALINOWSKI A.
MALINOWSKI E. J.
MALISZEWSKI R. B.
MAŁCZYŃSKI M.
MAŁECKI I.
MAŁKIEWICZ W. E.
MAŁKOWSKI J.
MAŁUSZEK K. A.
MAŁYNICZ L. K.
MAMAK S. J.
MANASIAK M.
MANEK S.
MAŃKA E.
53
POR.
MARAS J. K.
SIERŻ.
MARCHWICKI J.
MJR
MARCINIAK J.
SIERŻ.
MARCINISZYN P. B.
SIERŻ.
MARCINKOWSKI M.
SIERŻ.
MARCZUK W.
SIERŻ.
MARECKI J.
MJR
MARKIEWICZ A.
POR.
MARKOWSKI T. M.
ST.SIERŻ.
MARONA C.
PPOR.
MARSALEK J.
KPT.
MARSZAŁEK Z. J.
ST.SIERŻ.
MARTON B.
SIERŻ.
MARTYNIEC J. K.
ST.SIERŻ.
MARTYNIUK J. B.
SIERŻ.
MARYNOWSKI M.
KPT.
MAŚLANKA L. Z.
SIERŻ.
MAŚLARCZYK Z.
SIERŻ.
MATELOWSKI J. K.
SIERŻ.
MATEUSZUK C.
ST.SIERŻ.
MATLAK F.
POR.
MATUSIAK C.
POR.
MATUSZEWSKI B. R.
POR.
MATUSZKIEWICZ F.
ST.SIERŻ.
MATUSZKIEWICZ J. M.
SIERŻ.
MATYSIAK K.
SIERŻ.
MAZGAJ P.
SIERŻ.
MAZIARZ S.
PPOR.
MAZURKIEWICZ M.
POR.
MĄCZYŃSKI J.
SIERŻ.
MĄDRACKI C.
ST.SIERŻ.
MĄDRACKI J.
SIERŻ.
MELLER J. A.
KPT.
METLER E.
KPT.
MIARCZYŃSKI R. C.
ST.SIERŻ.
MICHALAK S.
POR.
MICHALIK W. S.
ST.SIERŻ.
MICHALSKI J.
ST.SIERŻ.
MICHALSKI L.
PPŁK
MICHAŁOWSKI J.
KPT.
MICHAŁOWSKI M. S.
KPR.PCH.
MICHOŃ W. K.
SIERŻ.
MIECZKOWSKI J. R.
PPOR.
MIELCAREK J.
SIERŻ.
MIELCAREK S.
KPT.
MIELECKI L.
PPOR.
MIELNICKI J. A.
SIERŻ.
MIELNIK M.
CHOR.
MIERNICZEK S.
POR.
MIERZWA B.
SIERŻ.
MIERZWA J.
ST.SIERŻ.
MIGASZEWSKI Z.
PPOR.
MIGOŚ F. M.
PPOR.
MIJAKOWSKI B.
ST.SIERŻ.PCH. MIKOŁAJCZAK A. J.
CHOR.PCH. MIKOŁAJCZAK I.
SIERŻ.
MIKOŚ W. J.
SIERŻ.
MIKSZA E.
ST.SIERŻ.
MILLINOISEJ J.
SIERŻ.
MILEWSKI H.
SIERŻ.
MILLINOISEWSKI L.
SIERŻ.
MINGE J. J.
POR.
MINKIEWICZ A.
KPT.
MIONDLIKOWSKI A.
ST.SIERŻ.
MIRONOW J. K.
SIERŻ.
MIROŃCZUK L.
SIERŻ.
MIROWSKI W.
ST.SIERŻ.
MISIAK L. H.
ST.SIERŻ.
MISIĄG W. W.
SIERŻ.
MISTECKI E. S.
SIERŻ.
MISZTURAK B.
SIERŻ.
MITKOWSKI S. A.
PPŁK
MŁYNARSKI E. J.
SIERŻ.
MŁYNARSKI W.
POR.
MOCHNACKI Z. J.
SIERŻ.
MODRANY S.
POR.
MODRO Z.
SIERŻ.
MODRZEWSKI M. J.
SIERŻ.
MOLENDA J.
PPOR.
MOLIŃSKI Z.
KPT.
MONDSCHEIN J. T.
POR.
MONKIEWICZ A.
SIERŻ.
MORAWA E.
ST.SIERŻ.
MORAWIEC A. S.
KPT.
MORAWSKI J.
MJR
MORAWSKI S.
MJR
MOSIEWICZ W.
POR.
MOSKWA A. J.
KPR.
MROCZEK E.
POR.
MROCZKO T.
SIERŻ.
MROZEK J.
SIERŻ.
MROZIŃSKI J.
SIERŻ.
MRÓWKA Z. M.
SIERŻ.
MRUK K.
SIERŻ.
MUCHA S. J.
POR.
MURAWSKI B. R.
CHOR.
MURZYNOWSKI F.
KPT.
MUSIAŁ J.
SIERŻ.
MUSIAŁ J. W.
POR.
MUSZEL J. E.
PPOR.
MÜHLN A.
ST.SIERŻ.
MÜLLER W.
SIERŻ.PCH. MYCZKOWSKI Z.
CHOR.
MYKIETYN M.
SIERŻ.
MYSZKOWSKI Z.
SIERŻ.
MYSZOR M.
SIERŻ.
NAJDA R.
CHOR.
NALEPA J.
SIERŻ.
NAŁĘCZ-CIESZYŃSKI J. L.
POR.
NAPIÓRKOWSKI D.
SIERŻ.
NAPORA S.
ST.SIERŻ.
NARLOCH Z.
POR.
NARUCKI A. R.
SIERŻ.
NASTOROWICZ T.
KPT.
NATKAŃSKI Z.
SIERŻ.
NAWRATIL K.
SIERŻ.
NAWROCKI T.
SIERŻ.
NAWROT J.
SIERŻ.
NENKO J.
PPOR.
NEULINGER S. J.
KPT.
NEYDER M.
SIERŻ.
NICZEWSKI S.
MJR
NIEDŹWIECKI K.
PPOR.
NIEMCZYK M.
SIERŻ.
NIEMECZEK T.
POR.
NIESZKODNY A. B.
SIERŻ.
NIEWIADOMSKI S.
SIERŻ.
NIEWIARA A.
KPT.
NIKONOW W.
ST.SIERŻ.
NIZIŃSKI B.
SIERŻ.
NIŻNIK A.
PPOR.
NIŻYŃSKI J.
SIERŻ.
NOCOŃ P.
CHOR.
NOGA H.
SIERŻ.
NOGACKI S.
SIERŻ.
NOGAJ Z.
POR.
NOWACKI S.
KPT.
NOWAK A. A.
ST.SIERŻ.
NOWAK B.
POR.
NOWAK C. J.
POR.
NOWAK F.
ST.SIERŻ.PCH. NOWAK J.
SIERŻ.
NOWAK J. M.
POR.
NOWAK M. L.
POR.
NOWAK T.
SIERŻ.PCH. NOWAKOWSKI H.
KPT.
NOWICKI A. J.
ST.SIERŻ.
NOWICKI B.
SIERŻ.
NOWOTARSKI M.
POR.
OBERDAK C.
ST.SIERŻ.
OBIOREK S.
KPT.
OBRYCKI K. J.
POR.
OCHĘDZAN J. A.
ST.SIERŻ.
OGORZAŁ M. F.
ST.SIERŻ.
OGRODNIK T.
SIERŻ.
OGRODNIK T.
54
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
KPR.
KPT.
SIERŻ.
ST.SZER.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
POR.
SIERŻ.
PPOR.
PLUT.PCH.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
POR.
KPT.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
POR.
OGRODNIK Z.
OKOŃSKI B. P.
OLEŚ K.
OLEŚ T.
OLEWIŃSKI B.
OLEWIŃSKI K.
OLKIEWICZ F.
OLSZEWSKI E.
OLSZYNA M.
OMIELIASZKO M.
OMIOTEK W.
OMYLAK F. K.
OPUCHLIK J. W.
OPULSKI T. M.
ORLEWSKI J.
ORLIKOWSKI S.
ORSZA-MATYSEK J.
ORYNEK J. P.
ORZECHOWSKI J.
ORZECHOWSKI M. M.
ORZECHOWSKI T.
OSADZIŃSKI A.
OSEŁKOWSKI W. M.
OSIEDLENIEC K.
OSIKA W.
OSMALA S.
OSOBA J.
OSSOWSKI B.
OSTASZEWSKI L.
OSTASZEWSKI S.
OSTASZEWSKI S. M.
OSTOWICZ A.
OSTROWSKI A.
OSTROWSKI A.
OSTROWSKI E.
OSTROWSKI J.
OSTROWSKI M.
OSTROWSKI T.
OSTROWSKI W.
OSUCHOWSKI Z.
OŚCIAK M.
OŚMIAŁOWSKI L. R.
OŚWIĘCIMSKI L.
OYRZANOWSKI W.
OZYRA P.
OŻGA J. F.
PACAHAN T.
PACUŁA A.
PACUT K.
PADEREWSKI S.
PAETZ S.
PAGIEŁŁO A.
PAJER P.
PALENICZEK W.
PALIWODA K.
PALUCH W. M.
PALUSZKIEWICZ W.
PANASIK W.
PANEK P. W.
PANKIEWICZ A.
PANKIEWICZ S.
PANKRATZ W.
PANTKOWSKI F.
PAPKOW A.
PAPROCKI Z.
PARAFIŃSKI M. J.
PAROL J.
PARZYCH Z.
PASICH K.
PASIERSKI J.
PASTERNAK T.
PASTWA W. F.
PASZKIEWICZ J.
PASZKIEWICZ L. W.
PASZKIEWICZ W. W.
PASZKOT K.
PASZKOWSKI A. J.
PASZKOWSKI B. E.
POR.
PASZKOWSKI R. A.
KPT.
PATALAN S.
SIERŻ.
PATEK B. K.
SIERŻ.
PATEREK E.
SIERŻ.
PATLEWICZ W. S.
PPOR.
PAVLOVIĆ M.
SIERŻ.
PAWLAK J.
SIERŻ.
PAWLIK J.
PŁK
PAWLIKOWSKI S.
KPT.
PAWLUK K.
SIERŻ.
PAWŁOWSKI P.
CHOR.
PAWŁOWSKI W. L.
SIERŻ.
PAWŁOWSKI Z.
SIERŻ.
PAŹDZIOR WI.
KPT.
PERKOWSKI P. J.
CHOR.
PERKOWSKI Z. J.
CHOR.
PERUN J.
KPT.
PETRUSZKA A.
SIERŻ.
PĘCZKOWSKI W.
KPT.
PĘSKI W.
PLUT.PCH.
PĘSZYŃSKI M.
KPT.
PFEIFFER J. P.
POR.
PFLEGER W. S.
SIERŻ.
PIAŁUCHA J.
CHOR.
PIASECKI J. T.
SIERŻ.
PIĄTEK S.
SIERŻ.
PIĄTKOWSKI E.
POR.
PIĄTKOWSKI H.
POR.
PIĄTKOWSKI S.
SIERŻ.
PIECHOWIAK Z. S.
SIERŻ.PCH. PIECZEWSKI M.
ST.SIERŻ.
PIECZYŃSKI Z.
POR.
PIEKARSKI L. L.
SIERŻ.
PIETNIUNAS S.
PPOR.
PIETRASIAK A.
KPT.
PIETRASIEWICZ S.
SIERŻ.
PIETROW J.
SIERŻ.PCH. PIETRUSZEWSKI W. L.
POR.
PIETRUSZKA S.
CHOR.
PIETRZAK A.
SIERŻ.
PIETRZAK W.
ST.SIERŻ.
PIETRZAK Z.
SIERŻ.
PILARSKI W. J.
POR.
PILCH E. R.
SIERŻ.
PIŁAT S.
KPT.
PIOTROWSKI J. P.
SIERŻ.
PIOTROWSKI M.
POR.
PIOTROWSKI W.
SIERŻ.PCH. PIÓREK S. Ł.
PPŁK
PISAREK M.
SIERŻ.
PISARSKI S.
SIERŻ.
PITKA F.
SIERŻ.
PIWKO M.
SIERŻ.
PIWODA F.
SIERŻ.
PLENKIEWICZ A. S.
SIERŻ.
PLIS H.
PLUT.
PLISZKE S.
KPT.
PLUTA Z.
ST.SIERŻ.PCH. PŁACHTA J.
CHOR.
PŁACZEK J.
POR.
PŁAWSKI D.
SIERŻ.
PŁONCZYŃSKI W.
SIERŻ.
PŁOTEK N.
POR.
PŁUSA A. J.
SIERŻ.
PODGAJNY E.
SIERŻ.
PODGÓRSKI K. A.
CHOR.
PODGÓRZAK J.
POR.
PODOBIŃSKI S.
SIERŻ.
PODSIADŁY B.
SIERŻ.
PODZIEMSKI J.
ST.SIERŻ.
POGODZIŃSKI E.
KPT.
POKORNIEWSKI F. J.
SIERŻ.
POKRANT L.
SIERŻ.
POKRZYWA R. A.
ST.SIERŻ.
POLACZEK E.
SIERŻ.
POLAK E.
PPOR.
POLANIN K. J.
PPOR.
POLCZYK J.
55
KPT.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
PPŁK
POR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
POR.
KPT.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPR.
KPT.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
KPR.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SGT.
POR.
SIERŻ.
POLKOWSKI JERZY H.
POLNIK J.
POŁOM F.
PONIATOWSKI C.
PONULAK W.
POPEK M. E.
POPŁAWSKI A.
POPOWICZ T.
PORADA F. S.
PORĘBSKI B.
POROWSKI E.
POSNER I. L.
POWIERZA S.
POWIERZA T.
POWŁOKA E.
POZIOMEK S.
PRASCHILLINOISL S. L.
PRĘTKIEWICZ F.
PRĘTKIEWICZ M. W.
PRĘTKOWSKI J.
PROCYK E.
PRÓCHNICKI A. F.
PRUCHNIEWICZ A.
PRUSAK K.
PRUSEK M. M.
PRUSS W.
PRYKIEL E.
PRZECŁAWSKI S.
PRZYBYLSKI R. F.
PRZYBYŁOWICZ S.
PRZYGODZKI Z. H.
PRZYŁUSKI K.
PRZYSIECKI E.
PSUJA A.
PSUJA M. W.
PUCEK W.
PUDEŁKO J. A.
PUDRYCKI O.
PUKŁO J.
PULNAROWICZ Z.
PUŁCZYŃSKI A. J.
PUZYNA S.
PYKA K.
PYTLAK J.
PYTLAK T. W.
PYZIK T.
RADECKI J. M.
RADECKI R.
RADKOWSKI T.
RADOŃSKI J. S.
RADWAN-KUŻELEWSKI J.
RADZYMIŃSKI I.
RAJEWSKI E. L.
RAJPOLD C.
RAMERT J. M.
RATAJCZAK A.
RATAJCZAK I.
RATAJCZYK C.
RAUSIŃSKI Z. L.
RAWSKI J.
REBUSZYŃSKI W.
REDA W.
REDER R.
REMBECKI F.
RESZKO R.
RETUR Z.
REWERS E. J.
REWKOWSKI S.
RĘBIŃSKI L.
RICHTER A.
RIESS S. F.
ROCHOWSKI L.
RODZIEWICZ L. J.
RODZYNKIEWICZ R. W.
ROGALA-SOBIESZCZAŃSKI J.
ROGOWSKI A.
ROGOWSKI A.
ROGOWSKI H.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.PCH.
KPT.
KPR.
POR.
KPR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
MJR
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
ST.SIERŻ.
POR.
MJR
POR.
POR.
PPOR.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
POR.
POR.
PPOR.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
KPR.PCH.
POR.
KPT.
ROGOWSKI J. A.
ROJEK J.
ROKUS A. A.
ROLIŃSKI S.
RONOWICZ R. S.
ROSIEWICZ K. S.
ROSINIUK W.
ROTTER W.
ROUBO J.
ROZMIAREK E.
ROZPARA H.
ROZWADOWSKI M.
ROZWORSKI Z.
ROŻDZYŃSKI A.
RÓŻAŃSKI J. W.
RÓŻYCKI Z.
RUCIŃSKI W. W.
RUDAKOWSKI H. A.
RUDEK J.
RUDEL A.
RUDLICKI J.
RUEGER S. P.
RUNIEWICZ M. E.
RUSIŃSKI E.
RUSZEL L.
RUTECKI A.
RUTKIEWICZ J. J.
RUTKOWSKI H.
RUTKOWSKI S.
RUTKOWSKI W. T.
RYBAK W.
RYBIŃSKI C.
RYCHEL B.
RYGIEL E.
RYMASZEWSKI S.
RYMKIEWICZ C.
RYSZKIEWICZ M. J.
RYSZTOK J.
RYTKA M.
RZEMYK M.
RZEPA S. W.
RZETELNY J.
RZYŚKIEWICZ W.
SABLIK O.
SADAWA S.
SADOWIŃSKI W.
SADOWSKI B.
SADOWSKI J.
SADOWSKI J. P.
SADOWSKI S.
SADURSKI Z.
SAFERNA M. J.
SALAMON B.
SAMIEC K.
SAMOFAŁ K. A.
SAMOLIŃSKI W. M.
SAMP B.
SAMULSKI T.
SAMULSKI Z.
SANKOWSKI A.
SANKOWSKI A.
SAPETA S. R.
SAPIEHA F.
SAPKO B.
SARACHMAN S.
SASAK W.
SASAL Z.
SASIN W.
SAWCZUK B. K.
SAWIAK B. J.
SAWICKI I.
SAWICKI J.
SAWICKI S.
SAWICZ K.
SCHMIDT J.
SCHMIDT S. P.
SCHULZ A. L.
SEKUTOWICZ S.
56
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
POR.
POR.
POR.
POR.
PŁK
KPT.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
POR.
KPR.
KPR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
MJR
POR.
CHOR.
SIERŻ.
MJR
POR.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
KPT.
KPT.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
CHOR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
PŁK
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
MJR
POR.
SIERŻ.
SĘDZIMIR B. W.
SĘKOWSKI T.
SĘP-SZARZYŃSKI O.
SIADECKI E. M.
SICIŃSKI W.
SIECZKA W.
SIEMIEŃCZUK T.
SIENKIEWICZ Z.
SIERŻĘGA M.
SIKORSKI H. F.
SIKORSKI M.
SIKORSKI R. J.
SIUDA E.
SIUDAK A.
SIUDAK W.
SIUZDAK T. M.
SIWEK K.
SIWEK W.
SIWIEC J.
SKALISZ T. S.
SKALSKI M. J.
SKARŻYŃSKI S. J.
SKARŻYŃSKI T. S.
SKIBIŃSKI J. T.
SKIBIŃSKI P.
SKIERKOWSKI T. R.
SKONIECZNY J.
SKORCZYK J.
SKOROBOHATY I.
SKOŚKIEWICZ F.
SKOWRON H.
SKÓRA A. K.
SKROUBA J.
SKRZYPCZAK F.
SKRZYPEK W.
SKWAREK S. J.
SŁABIKOWSKI M.
SŁOMA M.
SŁOMSKI Z.
SŁOŃSKI-OSTOJA B.
SŁOŃSKI-OSTOJA J. K.
SŁOŃSKI-OSTOJA M.
SŁOWIK S.
SMOCZKIEWICZ A.
SMOK R.
SMOLIK Z.
SMYK W.
SOBIERALSKI F.
SOBKOWIAK F.
SOBOLEWSKI P.
SOCHACKI B.
SOCHARSKI M. W.
SOKOLIŃSKI T. W.
SOKOŁOWSKI DE JENKO J. M.
SOKULSKI J.
SOLECKI M.
SOROKO K.
SORÓWKA K.
SOWA W.
SOWIŃSKI S.
SOWIŃSKI S. J.
SPORNY A.
SROKA W.
SRZEDNICKI T.
STABROWSKI T.
STACHOŃ B. F.
STACHURSKI W.
STAERZ Z. K.
STALIŃSKI M. B.
STANIEWICZ K.
STANIEWSKI J.
STANKIEWICZ A. O.
STANKIEWICZ R. F.
STANKIEWICZ S.
STANKOWIAK L.
STAŃCZUK E. T.
STAŃCZYKIEWICZ S. M.
STARZYŃSKI H.
KPT.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
KPT.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
PPOR.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
POR.
KPT.
PPŁK
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
MJR
POR.
CHOR.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.PCH.
KPT.
SIERŻ.
STASIK J.
STĄPEL L.
STĄPOR J.
STEBNICKI J.
STEC W.
STEFANICKI T. J.
STEFANKIEWICZ H.
STEGMAN S.
STEININGER A.
STENGIERSKI J.
STENOCKI S, M.
STĘBOROWSKI M. J.
STĘPIEŃ J. F.
STĘPIEŃ S.
STĘPIEŃ Z.
STOKARSKI J.
STOŁOWSKI J.
STRAIGIS S. W,
STRĘK R.
STRONCZYŃSKI W.
STROYNOWSKI T. R.
STRÓŻAK R. J.
STRUNIEWSKI P.
STRUSIŃSKI J.
STRYCHAREK P. O.
STRYJECKI S. O.
STRZELCZYK W.
STRZEMBOSZ W. S.
STRZYŻEWSKI J.
STYRSKI E.
STYSIAK S.
SUKIENNIK J. J.
SUKNIEWICZ M.
SULIŃSKI R.
SUMIGA J. E.
SURMA F.
SUSZYŃSKI E.
SUWALSKI K.
SUWALSKI R.
SWORNIOWSKI A.
SYLWESTROWICZ J.
SYM A.
SZABŁOWSKI S. J.
SZABUNIEWICZ J. J.
SZAFRAN E. J.
SZAFRANIEC W.
SZAJDA W. J.
SZAŁKIEWICZ J. L.
SZAMRAJEW L.
SZAREK S.
SZCZEGÓRA I.
SZCZEPANIAK S.
SZCZEPAŃSKI S.
SZCZERBATY J.
SZCZERBIŃSKI L.
SZCZODROWSKI M.
SZCZUKOWSKI C.
SZCZUROWSKI R. Z.
SZCZURZYŃSKI T. J.
SZEJNOWSKI P.
SZELA Z.
SZELIGA M. G.
SZEMPLIŃSKI L.
SZEREMETA T.
SZKANDERA E.
SZKOP S. B.
SZKUTA A.
SZLENK E.
SZMAJDROWICZ T. J.
SZMEJL S. W.
SZMIDT M.
SZMIGIELSKI A. J.
SZNIDEL S.
SZOPE H.
SZOPLIK R.
SZOSTAK T.
SZOSTAK Z. M.
SZOT B. J.
57
SIERŻ.
KPT.
KPT.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPR.
KPT.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
MJR
POR.
MJR
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
POR.
POR.
KPT.
SIERŻ.PCH.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
POR.
ST.SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPR.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
CHOR.
POR.
CHOR.
POR.
ST.SIERŻ.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SZOTT W. A.
SZPAK A. S.
SZPAKOWICZ S.
SZPALIŃSKI S. K.
SZPINALSKI B.
SZULGIN H.
SZULKOWSKI W.
SZUMBARSKI W.
SZUMSKI E.
SZUMSKI W.
SZWARNOWIECKI Z. L.
SZWEDE T.
SZYBKA J.
SZYCHOWIAK L.
SZYCHOWSKI S.
SZYKOWNY T.
SZYLLER A. J.
SZYLLING J. H.
SZYMANKIEWICZ T.
SZYMANOWICZ H.
SZYMANOWSKI W.
SZYMAŃSKI E.
SZYMAŃSKI W.
SZYMAŃSKI Z.
SZYMEN C.
SZYMILLINOISEWICZ Z.
SZYMKOWIAK T.
SZYSZKA F. F.
SZYSZKA J.
SZYSZKOWSKI A. K.
SZYSZKOWSKI W.
ŚCIGAŁA A.
ŚLEDZINSKI B.
ŚLUSARSKI S.
ŚNIECHOWSKI W.
ŚWIĄTKOWSKI C.
ŚWIDERSKI J. S.
ŚWIDERSKI M.
ŚWIDERSKI M. S.
ŚWIDERSKI S. B.
ŚWIECA B. J.
ŚWIERZ M.
ŚWIĘCH S.
ŚWIĘCHOWSKI S. J.
ŚWIĘCICKI S.
ŚWIĘCICKI-STECKI S.
ŚWINIARSKI H.
ŚWITALSKI A. B.
TABACZYŃSKI E. R.
TABACZYŃSKI R.
TABACZYŃSKI S.
TACZALSKI Z.
TALIK J.
TAŁACH N.
TAPP W. W.
TARGOWSKI S.M.
TEODORKO J.
TĘGOWSKI C.
TĘTNOWSKI E.
THIESLER K. A.
TOBOLSKI P. W.
TOBOŁA J. M.
TOFIN S.
TOMASZEWSKI I.
TOMASZEWSKI J.
TOMASZEWSKI J.
TOKARZEWSKI J. A.
TOMASZEWSKI K. J.
TOMASZEWSKI T.
TOMCZAK C. M.
TOMICKI S.
TOMIEC J.
TOPOLNICKI J.
TOWSTIEJKO Z. M.
TRAUGUTT W. J.
TRAWIŃSKI H.
TREUTLER J.
TRUSZKOWSKI J. P.
CHOR.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPT.
ST.SIERŻ.
PPOR.
PPOR.
KPT.
PPOR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
KPT.
POR.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
CHOR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
POR.
KPT.
SIERŻ.
POR.
KPT.
KPR.
POR.
CHOR.
SIERŻ.
POR.
MJR
ST.SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
PPOR.
KPT.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
PPOR.
KPT.
KPT.
POR.
KPT.
POR.
POR.
POR.
POR.
TRUSZKOWSKI J. J.
TRZEBIATOWSKI L.
TRZEBUCHOWSKI J. T.
TRZEPIOTA S.
TRZNADEL J. J.
TUBIS T.
TUCZEMSKI J. R.
TULISZKA E.
TURSKI A. M.
TURSKI S. K.
TWARDOCH G.
TWARDOWSKI J.
TWARKOWSKI Z. Z.
TYCHOLIS A.
TYRAŁA T. J.
TYROL R. H.
UHER W.
ULICKI J.
UŁASIUK F.
URAM B.
URBANIAK J.
URBANOWICZ W.
URBAŃSKI J. S.
URBAŃSKI J.
USTYANOWSKI Ł.
USZPOLEWICZ B.
VEIT W.
VOELLNAGEL A. H.
WACHAL K.
WAGNER A. A.
WALCZAK M.
WALCZAK R.
WALCZAK S.
WALCZAK T.
WALKIEWICZ W.
WALTOŚ A. S.
WAŁASZEK K.
WAŁECKI J. Z.
WANTULOK L.
WAPNIAREK S.
WARCHOŁEK B.
WARDEŃSKI F.
WARDYŃSKI S.
WARES F. T.
WAROCZEWSKI J. S.
WAROŃSKI J.
WASILENKO W.
WASILEWSKI L. T.
WASILEWSKI W.
WASILEWSKI W.
WASZKIEWICZ M.
WASZKIEWICZ S.
WAŚKOWIAK S.
WATOROWSKI L. J.
WAWRZAK B.
WAYDOWICZ S.
WĄTOR S. W.
WCZELIK A.
WEBER B.
WEINZ E.
WERNER S.
WERSCHNER L.
WESOŁOWSKI M. J.
WESOŁOWSKI Z.
WEYERS W. M.
WĘGIEL A.
WĘGRZYN H.
WIANECKI T. S.
WICHROWSKI B.
WIDACKI K.
WIDANKA S.
WIDAWSKI A.
WIDZISZEWSKI M.
WIECZOREK C.
WIECZOREK Z.
WIEJSKI J.
WIELGUS S.
WIELICZKO K. Z.
58
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
ST.SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
CHOR.
POR.
POR.
PPOR.
SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
POR.
CHOR.
POR.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
ST.SIERŻ.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
MJR
ST.SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
CHOR.
SIERŻ.
KPT.
POR.
KPT.
POR.
PPOR.
CHOR.
CHOR.
SZER.
CHOR.
SZER.
CHOR.
PPOR.
CHOR.
MJR
MJR
KPT.
PLUT.
PPOR.
PPOR.
POR.
CHOR.
WIELONDEK J. W.
WIEPRZKOWICZ S.
WIERASZKA W.
WIERCHOWICZ J.
WIERZBICKI J. A.
WIERZEJSKI A. S.
WIĘCKOWSKI N.
WIJTYK M. W.
WILCZYŃSKI Z.
WILK B.
WILLINOISMAŃSKI L.
WINIARCZYK H.
WINIAREK J.
WINKIEL L.
WISTHAL J.
WISZNIEWSKI J. L.
WIŚNIEWSKI A.
WIŚNIEWSKI M. E.
WIŚNIEWSKI W.
WITAKOWSKI F. A.
WITCZAK S.
WITEK J.
WITKOWSKI L. Z.
WITKOWSKI Z.
WIZE A.
WŁASNOWOLSKI B. A.
WŁODARSKI A. K.
WOCH Z. A.
WODO K.
WODZICKI M.
WODZIŃSKI M. S.
WOJCIECHOWSKI J.
WOJCIECHOWSKI M.
WOJCIECHOWSKI S. J.
WOJNIŁOWICZ J.
WOJNO B.
WOJTAS J.
WOJTECZKO S.
WOJTOWICZ M. J.
WOJTOWICZ S. R.
WOJTOWICZ S.
WOJTULEWICZ F.
WOLIŃSKI K.
WOLNIK J.
WOLSKI J.
WOLSKI S.
WOLSKI W.
WOROCH J. H.
WOYTANOWICZ L. P.
WOŹNIAK L. J.
WOŹNY J.
WÓJCICKI A.
WÓJCIK J.
WÓJCIK K.
WÓJCIK S. M.
WRÓBLEWSKI A.
WRÓBLEWSKI H.
BAJCZYKOW W.
BOGUSIEWICZ C.
BORZYKOWSKI J.
CAREW B.
CZERNY J.
CZURAKOW G.
GOREW P.
GRABARZ J.
KISIELOW Z.
KOZŁOWSKI C.
MATWIEJEW O.
MURAWIEW J.
PRUDNIKOW M.
SMIRNOW W.
SZYROKUN A.
WIERZCHNICKI R. D.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.PCH.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
KPT.
POR.
SIERŻ.
CHOR.
MJR
POR.
PPOR.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
PPOR.
SIERŻ.
POR.
CHOR.
MJR
ST.SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
SIERŻ.
KPT.
SIERŻ.
POR.
KPT.
PPOR.
KPR.
SIERŻ.
CHOR.
ST.SIERŻ.
POR.
POR.
SIERŻ.
KPT.
ST.SIERŻ.
MJR
SIERŻ.
POR.
SIERŻ.PCH.
Front Wschodni 1944-1945
WRÓBLEWSKI M.
WRUŚ M.
WYBRANIEC P. J.
WYDRZERZECKI W.
WYGANOWSKI W.
WYSOCKI R.
WYSZKOWSKI S.
ZACHEL H.
ZAGÓROWSKI R.
ZAGÓRSKI T.
ZAJĄC J.
ZAJĄC M.
ZAJDEL S.
ZAKIELARZ E. K.
ZAKROCKI M.
ZAKRZEWSKI E. P.
ZAKRZEWSKI S.
ZALESKI J.
ZALEWSKI J.
ZALEWSKI J.
ZALEWSKI L. I.
ZAŁĘSKI-SLUBICZ M. S.
ZAŁUSKI J. S.
ZAMOYSKI Z. F.
ZAREMBA F.
ZAREMBA J.
ZARĘBOWICZ M.
ZARĘBSKI Z. E.
ZATLOUKAL J. S.
ZAWILIŃSKI A. S.
ZAWILIŃSKI S.
ZAWISTOWSKI J.
ZAWISTOWSKI T.
ZĄBAL J. M.
ZBYSZYŃSKI J.
ZEMLER F.
ZENKER P.
ŻEREBECKI K.
ŻEROMSKI S. J.
ŻMUDA A.
ŻOŁNOWSKI W.
ŻÓŁTAŃSKI J.
ŻUK W.
ŻUKOTYŃSKI S.
ŻUKOWSKI A.
ŻUKOWSKI R.
ŻURAKOWSKI T.
ŻURAWSKI A.
ŻURAWSKI W.
ŻUWAŁA Z.
ŻYWICKI J. J.
ZYWICKI R. S.
CHOR. BIENIEDA P.
PPOR.
BONDAR W.
CHOR. BROCH A.
PCHOR. CZARNY J.
CHOR. CZEGŁOWSKI P.
PPOR.
GIERASOMOW M.
PPOR.
GOŚCIUMIŃSKI J.
POR.
JANOTA R. F.
CHOR. KOLEŚNIKOW A.
PPOR.
KOROWIN A.
PPOR.
MIRONIENKO L.
ST.SIERŻ. PANTIELEJEW J.
CHOR.
SIBIL J.
PPOR.
SZCZERBAKOW E.
PPŁK
TAŁDYKIN J.
PLUT.
ZAGANCEW J.
------ O ------
59
Wyjątki z ocen książki i płyty CD pt. „Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii
w latach 1940 1947” które autorzy otrzymali pocztą elektroniczną (e-mail).
.....”Otrzymałem dzisiaj płytę CD z Pańską pracą i od kilku godzin nic innego nie robię jak studiuję nazwiska lotników, ich
funkcje, przydziały. Praca, którą Pan wykonał jest ogroma i ma olbrzymie, wprost nie do ocenienia, znaczenie dla
upamiętnienia tych wszystkich lotników, których losy wojenne pokierowały do służby w Polskich Siłach Powietrznych.
Doprawdy brak mi słów, które mogłyby wyrazić moje uznanie dla Pańskiej pracy.”....... (PH) 02.03.2007
.....”praca jest przełomowa i potrzebna – nie oczywiście jako coś do poczytania, tylko jako przeogromne i bogate źródło
informacji dla obecnych i przyszłych pokoleń historyków, a także jako swego rodzaju „pomnik” pisany słowem i
uwieczniający pamięć o wszystkich – pilotach, strzelcach, mechanikach, kucharzach etc. Oraz oczywiście o polskich
WAAF-kach i małoletnich.”...... (WZ) 04.03.2007
.....”wczoraj otrzymałam płytę CD-R, za którą bardzo dziękuję. Jest tu bardzo dużo informacji i zajmie mi wiele czasu na
przeczytanie całości. Doceniam ogromny wkład w opracowaniu tak dużego „materiału historycznego”. ....(JB) 26.07.2007
..... „kłaniam się z wdzięczności za Pańską odpowiedź i Pańską życzliwość. Nawet nie wie Pan jak to jest cenne dla mnie.
Mój dziadek nigdy nie wrócił do Polski, głównie ze względów na represje komunistyczne. .......Zmarł dość szybko, w wieku
64 lat. Mieszkał trochę w Londynie a potem w Blackpool gdzie umarł”. .....(TS) 31.10.2007
..... „mieszkam w Melbourne, w Australii. Od długiego czasu poszukuję informacji o bracie mego dziadka. Wiem, że Zmarł
1979 roku w Pwllheli i tam został pochowany..... (AP) 23.11.2007
....Nareszcie wiemy co się z nim działo w Anglii w czasie wojny. I rzeczywiście to trochę niesamowite, że Pan mieszka tak
blisko jego miejsca spoczynku. ....” (AP) 02.12.2007
.... „otrzymałem wspaniały prezent – liczącą 527 stron księgę dużego formatu.....Ta księga to dla wszystkich, którzy
interesują się polskimi siłami powietrznymi, dzieło wprost wiekopomne......(ZB) 13.01.2008
..... „przed kilkunastoma minutami listonosz dostarczył mi pańską książkę „Personel PSP w Wielkiej Brytanii”. W wykazie
odnalazłem informację o moim dziadku ........ Ta informacja bardzo mnie wzruszyła, bowiem od wielu lat próbowałem ustalić
jego losy wojenne i powojenne......w pańskiej książce znalazłem potwierdzenie, losów dziadka, losów , które dotychczas
znałem jedynie z rodzinnych przekazów. Już za to jestem panu bardzo wdzięczny. ....(PP) 09.02.2008
....pragnę z całego serca podziękować Panu za wkład jaki włożył Pan w kompletowanie listy Polskich Sił Powietrznych.
Dzięki Panu odnalazłam na liście nazwisko mojego wuja.i mogłam przekazać te informacje Jego potomkom. ......(KMB)
04.03.2008
.... podziwiam Pana wielką pracę nad upamiętnienia wszystkich polskich lotników walczących w szeregach PSP. Nikt
jeszcze tego nie dokonał nie tylko w historii ale w żadnym rodzaju sił zbrojnych. Przyznam, że myślałem o Panu jako o
młodym pasjonacie lotnictwa, ale widzę, że byłem w błędzie. Tym bardziej podziwiam niespożyte siły włożone w taki ogrom
pracy.... często widzę, że prace stworzone przez fascynatów posiadają duszę, w odróżnieniu od dzieł „zawodowców”.... (SZ)
.....jestem wdzięczny za nadesłane CD. To jest prawdziwa kopalnia wiedzy o naszej historii. ..opisuje drogę mojego Ojca z
Polski do Wielkiej Brytanii. .... mogę opowiedzieć następnemu pokoleniu (moim córkom) jak to ich dziadek z tysiącami
innych tworzyli historię....... (AW) 15.04.2008
....jesteśmy pełni podziwu co Pan zrobił. My dzieci Lotników jesteśmy ostatnim pokoleniem które ich pamięta. Dzięki
ludziom takim jak Pan jest nadzieja, że pamięć o tamtych wydarzeniach, tamtych Ludziach nie zginie .... (KS) 25.11.2008
.....serdecznie gratuluję wydania książki „Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 1947, łącznie z
Pomocniczą Służbą Kobiet (PLSK – WAAF)..... ta wspaniała książka, będzie przechowywana w naszej Rodowej bibliotece i
archiwum, jest niezmiernie cennym źródłem informacji o udziale Polaków w Polskich Siłach Powietrznych. Jest to praca
naprawdę benedyktyńska.....zachował pan Pamięć dla potomnych tych wszystkich dzielnych ludzi.....(DrAB) 28.02.2009
.…. Thank you Tadeusz for your internet ministry in honour of the polish veterans from ww2. … (JG) 09.04.2009
.…. Thank you for providing the list of names of polish pilots on the internet. It is so important to put the pieces back
together to pass them on to family and grandchildren …. (MAK) 07.06.2009
..... It was very kind of you to send me the CD of Polish airmen. You must have put an incredible amount of work into
compiling the list. It is a great tribute to the airmen. I have found the list very useful in determining the first name and fate of
the 70 airmen mentioned in my father’s log book. …. (CK) 16.07.2009
.…. Chwała Panu za cierpliwość i upór w pracy nad zachowaniem dla przyszłych pokoleń nazwisk Polaków walczących w
Wielkiej Brytanii …. (JP) 28.09.2009
.... z prawdziwem wzruszeniem przeczytałam Pański list..... pokolenie naszych Rodziców wciąż kryje jeszcze wiele tematów
które w miarę możliwości Ludzie tacy jak Pan wyjaśniają. Jestem naprawdę pełna podziwu dla Pana.... (K.S.) 06.06.2010
.... Jestem pod wrażeniem ogromu pracy, jaką Pan i Pańska Małżonka wykonali. Jest to praca o fundamentalnym
znaczeniu dla poznania historii polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Szczególna wymowę ma
prezentacja informacji o samych pilotach i całym personelu związanego z lotnictwem .... (JC) 25.01.2011
.... Głęboko wierzę, że Pańska praca uczyni wiele dobrego. To radość wiedzieć, że ludzie tacy jak Pan istnieją i mają siły i
determinację, by kontynuować wybrany kierunek... (LJ) styczeń 2011
…. Thank you so much for sending me the copy of your CD with all your research and documentation. What an amazing
piece of dedicated recording! You are to be congratulated and thanked for undertaking such a worthwhile task which will
be a piece of recorded history for generations to come… (DK) 13.06.2011
…. You are an unforgettable character for Poland! ... (PP from France) 17.09.2011
60
.... Dziękuję bardzo za otrzymaną płytę „Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii”. Ogrom pracy, jaki Pan i Pana żona włożyliście
w powstanie książki, robi wrażenie. Jeszcze raz dziękuję... (Niemcy-Bawaria 29.09.2011)
.... Dziękuję za informację, jestem pełen uznania do pracy którą Pan wkłada w pamięć o Polskich Siłach Powietrznych....
(BM z Poznnia – 13.11.2012)
.... To praktycznie nie jest zwykła książka, a wielkie dzieło, WIELKIEGO CZŁOWIEKA, który poświęcił część swojego życia na tak
piękny cel. Chapeau bas!!! ....(AT z Łodzi – 19.11.2012)
W czasie Bitwy o Wielką Brytanię brało udział 144 polskich pilotów.
Wszystkie nazwiska znajdują się w głównym dziale niniejszej publikacji.
Poniżej podaję imienny wykaz w kolejności dat z dodaniem wieku kiedy zginęli lub zmarli.
(tłustym drukiem zaznaczyłem wiek do 25 lat oraz powyżej 90 lat)
30 pilotów Bitwy zginęło od 12 lipca do 31 października 1940 w lotach bojowych
Był to oficialny okres Bitwy, która zniweczyła plany inwazyjne Hitlera.
1940 76705
Ostowicz Antoni
1940 76794
Stęborowski Michał Jan
1940 780691 Kwieciński Józef
1940 76761
Łukaszewicz Kazimierz
1940 76662
Pankratz Wilhelm
1940 76720
Rozwadowski Mieczysław
1940 76785
Gruszka Franciszek
1940 76714
Zenker Paweł
1940 80678
Gmur Feliks
1940 76721
Maciński Janusz
1940 76755
Krępski Walenty
1940 P-1516 Cebrzyński Arsen
1940780674
Duszyński Stanisław
1940 780525 Wójcicki Antoni
1940 P-5024 Wójtowicz Stefan 8816
1940 P-5122 Brzezowski Michał
1940 76691
Chłopik Tadeusz Paweł
1940 76722
Topolnicki Juliusz
1940 76739
Głowacki Witold J. 8986
1940 76709
Samoliński Włodz. ČSR 8987
1940 P-5125 Andruszków Tadeusz
1940 P-1293 Paszkiewicz Ludwik 8831 DFC
1940 P-1385 Januszewicz Wojciech 08823
1940 P-5128 Siudak Antoni 8989
1940 781415 Załuski Jerzy Sergiusz
1940 P-0250 Borowski Jan 12049
1940 P-1291 Wapniarek Stefan 12083
1940 P-1292 Żukowski Aeksander
1940 P-1296 Jastrzębski Franciszek 8985
1940 76618
Piątkowski Stanisław
22.05.1911
07.06.1909
04.05.1917
25.03.1913
01.10.1903
30.05.1915
21.07.1910
25.12.1914
06.11.1914
12.06.1916
30.07.1917
08.03.1912
28.10.1915
01.08.1914
19.06.1919
26.02.1920
18.06.1908
07.03.1910
30.10.1913
14.10.1916
18.11.1920
21.10.1907
30.04.1911
01.04.1909
16.08.1916
31.05.1912
23.02.1916
28.03.1911
10.11.1905
01.05.1912
† 11.08.1940 29
† 11.08.1940 31
† 12.08.1940 23
† 12.08.1940 27
† 12.08.1940 37
† 15.08.1940 25
† 18.08.1940 30
† 24.08.1940 26
† 30.08.1940 26
† 04.09.1940 24
† 07.09.1940 23
† 11.09.1940 28
† 11.09.1940 25
† 11.09.1940 26
† 11.09.1940 21
† 15.09.1940 20
† 15.09.1940 32
† 21.09.1940 30
† 24.09.1940 27
† 26.09.1940 24
† 27.09.1940 19
† 27.09.1940 32
† 05.10.1940 29
† 06.10.1940 31
† 17.10.1940 24
† 18.10.1940 28
† 18.10.1940 26
† 18.10.1940 29
† 25.10.1940 35
† 25.10.1940 28
por. /F/O
kpt. /F/O
kpr. / Sgt
por. / F/O
kpt. / F/Lt
por. / P/O
por. /F/O
por. / P/O
kpr. / Sgt
por. / P/O
por. / P/O
ppor. / F/O
kpr. / Sgt
kpr. / Sgt
sierż. / Sgt
sierż. / Sgt
kpt. / F/Lt
por. / F/O
por. / P/O
por. / P/O
sierż. / Sgt
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
sierż. / Sgt
kpr. /Sgt
por. / F/O
ppor. / P/O
por. / P/O
kpt. / F/Lt
por. / P/O
40 pilotów Bitwy zginęło w dalszych lotach bojowym do 1946 roku.
1940 76736 Własnowolski Bolesław A.
1940 780695 Olewiński Bolesław
1940 780828 Kosarz Wilhelm
1940 781312 Szafraniec Wilhelm
1940 780685 Klein Zygmunt
8988
29.11.1916
26.10.1919
20.06.1908
01.12.1915
24.08.1918
† 01.11.1940 24
† 03.11.1940 21
† 08.11.1940 32
† 23.11.1940 25
† 28.11.1940 22
por. / P/O
kpr. / Sgt
plut. / Sgt
ppor. / Sgt
kpr. / Sgt
61
1940 781267 Sasak Wilhelm
1941 76693
Czternastek Stan.
1941 P-1295 Pilch Edward R. 9265
1941 793342 Paterek Edward
1941 76747
Szulkowski Władysław
1941 P-1393 Henneberg Zdzisław K 8818 DFC
1941 P-1389 Mierzwa Bogusław
1941 P-0146 Narucki Aleksander Ryszard
1941 P-1287 Łaguna Piotr 9093
1941 P-1506 Łapkowski Wacław 8815
1941 P-0897 Strzembosz Wiktor Stanisław 12080
1941 781283 Skowron Henryk
1941 P-1283 Czerniak Jerzy Michał
1941 793420 Karubin Stanisław 8827
1941 P-1391 Grzeszczak Bohdan
1941 76704
Nowak Tadeusz 8994
1941 76713
Surma Franciszek 9239
1941 P-0544 Groszewski Bernard
1942 P-0298 Kosiński Bronisław K. 9375
1942 P-1387 Ferić Mirosław 8822 DFC
1942 76729
Kozłowski Franciszek
1942 P-1503 Daszewski Jan Kazim. M. 8821
1942 P-1419 Wczelik Antoni
1942 P-1381 Pisarek Marian 8830 143 DFC
1942 83698
Jankiewicz Jerzy 9171 DFC
1942 P-1911 Łysek Antoni
1942 P-1290 Czerwiński Tadeusz
1942 P-1901 Bełc Marian 9177 DFC
1942 76692
Czajkowski Franciszek
1942 76765 Gil Józef 9688
1943 781018 Rogowski Jan Aleksander
1943 76711
Stegman Stefan
1943 76728
Pfeiffer Jan Piotr
1944 76697
Janicki Zbigniew
1946 76782
Brzezina Stanisław 8991 DFC
11.10.1916 † 30.11.1940 24
06.05.1916 † 05.02.1941 25
25.02.1915 † 20.02.1941 26
30.05.1910 † 27.03.1941 31
06.11.1909 † 27.03.1941 32
11.05.1911 † 12.04.1941 30
14.03.1918 † 16.04.1941 23
01.01.1916 † 11.05.1941 25
11.10.1905 † 27.06.1941 36
06.11.1913 † 02.07.1941 28
12.07.1914 † 08.07.1941 27
26.05.1916 † 18.07.1941 25
23.01.1914 † 09.08.1941 27
29.10.1915 † 12.08.1941 26
10.08.1908 † 28.08.1941 33
02.06.1914 † 21.09.1941 27
01.07.1916 † 08.11.1941 25
09.10.1909 † 08.12.1941 32
26.08.1906 † 26.01.1942 36
17.06.1915 † 14.02.1942 26
14.04.1917 † 13.03.1942 25
05.04.1916 † 04.04.1942 26
04.10.1906 † 14.04.1942 36
03.01.1912 † 29.04.1942 30
15.07.1913 † 25.05.1942 29
25.01.1917 † 05.06.1942 25
17.02.1910 † 22.08.1942 32
27.01.1914 † 27.08.1942 28
20.09.1916 † 25.10.1942 26
30.01.1914 † 31.12.1942 28
03.01.1920 † 28.05.1943 23
15.10.1915 † 17.06.1943 28
25.11.1909 † 20.12.1943 34
05.02.1917 † 16.06.1944 27
05.03.1904 † 13.02.1946 42
kpr. pch. / Sgt
por. / P/O
por. / P/O
sierż. / Sgt
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
por. / P/O
por. / F/O
ppłk / W/Cdr
mjr / S/Ldr
por. / F/O
plut.pch. / Sgt
por. / F/O
sierż. / Sgt
kpt. /F/O
por. / F/O
por. / F/O
kpt. / F/O
kpt. / F/Lt
por. / F/O
por. / F/Lt
kpt. / F/O
mjr / S/Ldr
mjr / W/Cdr
mjr / S/Ldr
ppor. / P/O
mjr / S/Ldr
por. / F/O
por. / F/O
por. / F/O
kapr / F/Sgt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
płk / G/C
70 pilotów z okresu Bitwy o Wielką Brytanię Zmarło po zakończeniu wojny
w latach od 1947 do 2011 roku
1956 781062 Wojciechowski Mirosław 9658
06.03.1917 + 22.10.1956 39
1958 P-1654 Jeka Józef 9166 DFM
06.04.1917 + 13..04.1958 41
1960 P-1900 Beda Antoni
20.05.1912 + 00.00.1960 48
1961 76708 Radwański Gustaw
02.05.1913 + 10.10.1961 48
1965 76741 Ostaszewski Ostoja Piotr DFC
06.05.1910 + 08.05.1965 55
14.04.1911 + 13.03.1969 58
1969 P-1390 Żak Walerian 9616 DFC
1970 76617 Oleński Zbigniew
13.11.1907 + 20.06.1970 63
11.08.1907 + 08.08.1970 63
1970 76762 Różycki Władysław 9130 DFC
1970 P-0249 Barański Wieńczysław 8522
19.09.1908 + 08.08.1970 62
1976 76702 Łapka Stanisław 8358
15.08.1915 + 19.08.1976 61
1977 P-1977 Wędzik Marian 8449 DFC
03.11.1913 + 15.10.1977 64
1978 P-1284 Karwowski Włodzimierz E.
13.09.1912 + 29.05.1978 66
1978 780519 Świtoń Leon
10.10.1915 + 13.07.1978 63
1978 P-1427 Radomski Jerzy 8431
18.07.1915 + 17.12.1978 63
26.01.1910 + 10.11.1980 70
1980 76707 Pniak Karol 8995 DFC
1980 76820 Bernaś Bronisław
06.08.1906 + 03.09.1980 74
1980 781003 Kita Szymon
28.10.1916 + 29.09.1980 64
1980 P-1505 Krasnodębski Z. 8817
10.07.1904 + 03.08.1980 76
1980 P-1527 Głowacki Antoni 8814 DFC DFM
10.02.1910 + 27.04.1980 70
1980 P-2096 Wünsche Kazimierz R. 8829 DFM
05.06.1919 + 10.07.1980 61
1981 780665 Budziński Jan
24.06.1916 + 00.04.1981 64
12.02.1912 + 01.05.1982 70
1982 P-3036 Malinowski Bronisław 8580 DFC
1983 76803 Nowierski Tadeusz 9048 DFC
22.06.1907 + 02.04.1983 76
1983 P-0163 Gabszewicz Aleksander K. 9425 29 DSO DFC
06.12.1911 + 10.10.1983 72
1983 P-1388 Palusiński Jerzy Hipolit 12073
13.08.1912 + 10.05.1984 72
1984 76654 Jareczek Edmund AFC
27.10.1904 + 26.08.1984 80
1985 76748 Niemiec Paweł 11062
25.11.1913 + 11.05.1985 72
1985 P-1288 Mümler Mieczysław 8990 CBE DFC
10.12.1899 + 05.09.1985 86
1986 P-1400 Kowalski (Roch) Julian 9464 DFC
10.07.1910 + 07.12.1986 76
1986P-1382 Zumbach Jan Eugeniusz Ludwik 7488 DFC** 14.04.1915 + 03.01.1986 71
1988 76690 Chełmecki Marian Stefan 11089
02.08.1916 + 28.03.1988 72
1988 76825 Orzechowski Jerzy 8410 DFC
12.05.1904 + 14.01.1988 83
1988 780416 Mudry Włodzimierz M.
29.04.1917 + 00.06.1988 71
1989 793341 Palak Jan 10776 DFC
12.02.1911 + 00.04.1989 78
chor. / W/O
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
mjr / F/Lt
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
mjr / S/Ldr
por. / F/Lt
mjr / S/Ldr
st.sierż. / W/O
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
st.sierż / W/O
ppłk / G/Cpt
mjr / S/Ldr
por. / F/Lt
ppor. / P/O
ppor. / F/O
ppłk / W/Cdr
płk / W/Cdr ● gen.bryg
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
mjr / S/Ldr
ppłk / W/Cdr
mjr / W/Cdr
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
ppłk / W/Cdr
st.sierż. / W/O
chor. / W/O
62
1990 P-1492 Łokuciewski Witold 8824 DFC
01.02.1917 + 17.04.1990 73
1991 76789 Czerny Jan Tadeusz AFC
02.01.1908 + 18.02.1991 83
1991 P-0322 Frey Juliusz Artur
14.07.1907 + 30.03.1991 84
1991 P-1299 Król Wacław S. 9543** DFC
25.12.1915 + 15.06.1991 76
1991 P-1653 Szaposznikow (Sharman) E. 8828 DFC
17.07.1917 + 08.07.1991 74
1991 P-1904 Domagała Marian Bogusław
23.03.1909 + 27.01.1991 82
1992 76717 Kleczkowski Stefan
02.09.1917 + 14.02.1992 75
1993 76750 Duryasz Marian 10764 DFC
14.12.1911 + 21.03.1993 82
1993 780712 Szlagowski Józef August
05.01.1914 + 04.12.1993 79
1994 76730 Witorzeńć Stefan 8992 DFC
15.01.1908 + 31.12.1994 86
1994 794087 Kania Józef (Słowak)
26.09.1914 + 21.07.1994 79
1994 P-0316 Wydrowski Bronisław F.
01.09.1916 + 01.01.1994 78
1995 76700 Kumiega Tadeusz Leon
16.10.1916 + 28.10.1995 79
1995 76731 Drobiński Bolesław H. 9176 DFC
23.10.1918 + 26.07.1995 77
1995 P-1000 Łazoryk Włodzimierz M. 09681
27.08.1904 + 08.01.1995 91
1995 P-1285 Wróblewski Zbigniew Tadeusz 8445
25.04.1914 + 23.04.1995 81
1996 76735 Urbanowicz Witold Aleksander 8820 DFC
30.03.1908 + 17.08.1996 88
1996 76781 Szczęsny Henryk 9115 DFC
27.03.1909 + 25.07.1996 87
1998 76718 Kustrzyński Zbigniew
18.09.1911 + 09.09.1996 85
1998 780958 Seredyn Antoni
15.08.1913 + 06.08.1998 85
1998 P-1913 Nowakiewicz Eugeniusz Jan Adam 8984
02.01.1919 + 05.01.1998 79
1999 P-0286 Miksa (Pilkington) Włodzimierz 10295 DFC 26.09.1915 + 20.08.1999 84
2000 P-1298 Gnyś Władysław 10766
24.08.1910 + 28.02.2000 90
2000 P-19092 Kowalski Jan 10789 DFC
19.11.1916 + 15.05.2000 84
2001 P-0493 Falkowski Jan Paweł 9338 DFC
26.06.1912 + 27.07.2001 89
2001 P-1912 Maciejowski (Menson) Michał M. 9367 DFC 29.10.1913 + 26.04.2001 88
2002 76766 Solak Jerzy Jakub 11122
22.08.1910 + 05.02.2002 92
2004 76710 Skalski Stanisław 8996 32 DSO DFC***
27.11.1915 + 12.11.2004 89
2004 76715 Żurakowski Janusz 8488
12.09.1914 + 09.02.2004 90
01.10.1919 + 21.06.2004 85
2004 76751 Popławski Jerzy 9340
2004 P-1300 Chałupa Stanisław Józef 8993
14.01.1914 + 24.04.2004 90
2005 76695 Gorzula Mieczysław Stanisław
01.08.1919 + 06.12.2005 86
2005 793546 Markiewicz Antoni
13.01.1915 + 30.04.2005 90
2006 P-1286 Maliński Jan Leonard
01.03.1917 + 06.02.2006 89
2010 76812 Martel Ludwik 8597
05.03.1919 + 25.04.2010 91
2011 P-0596 Sawicz Tadeusz Wł. 8359 DFC USDFC
13.02.1914 + 19.10.2011 97
mjr / S/Ldr
ppłk / S/Ldr
mjr / S/Ldr
mjr / W/Cdr
kpt. / F/Lt
por. / F/Lt
por. / F/Lt
mjr / S/Ldr
st.sierż. / W/O
ppłk / W/Cdr
chor. / W/O
por. / F/O
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
ppłk / W/Cdr
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
st.sierż. / W/O
por. / F/Lt
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr
por. / F/Lt
mjr / W/Cdr
por. / F/Lt Pi
kpt. / F/Lt
mjr / W/Cdr
mjr / S/Ldr
mjr / S/Ldr
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
st.sierż. / W/O
kpt. / F/Lt
kpt. / F/Lt
mjr / S/Ldr ● gen.bryg
Listę pilotów zamyka zmarły w dniu 19 października 2011 w Toronto, Kanada
śp.gen.bryg. Tadeusz Władysław Sawicz, VM,DFC,USDFC.
Niech wszyscy z tej listy będą na zawsze w naszej pamięci !!!!
Od 1947 roku o pozostałych 4 pilotach brak dalszych wiadomości.
**** 794124 Gallus Paweł 10765 DFC
**** 76703 Nosowicz Zbigniew
**** 76698 Kawalecki Tadeusz Wilhelm
**** 780465 Kłodziński Wojciech
28.04.1920
02.01.1914
12.03.1915
26.02.1915
****
+???
+???
+???
sierż. / Sgt
por. / F/O
kpt. / F/Lt
podchor. / Sgt
63
IMIENNY WYKAZ
PERSONELU
POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH
W LATACH 1940 – 1947
ORAZ DALSZE DANE PERSONALNE
UZYSKANE OD ROKU 2008
OBJAŚNIENIA.
Wykaz imienny obejmuje: Pierwsza linia: -. Numer ewidencyjny RAF’u,
Nazwisko i Imię; odznaczenia,
Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek w którym Zmarł
lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947,
specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu.
(o ile Zmarł w wieku 90 lat lub więcej, wiek jest podany na tle koloru żółtego)
Druga linia: - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby. - stacja
RAF’u, typ samolotu i numer. – O ile zginął / Zmarł miejsce gdzie pochowany,
w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP
Trzecia i czwarta linia i dalsze linie – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach
Dywizjonów lub osób które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich,
oraz dane dotyczące lotów bojowych.
Tłusty druk ( † z datą), oznacza, że zginał śmiercią lotnika, natomiast ( + z datą) oznacza, że
Zmarł śmiercią naturalną, (****) oznacza, że żyje i adres jest znany.
● (czarny punkt) oznacza ostatni przyznany stopień wojskowy po wojnie (Polski), odnotowany w
kartotekach SLP.
Tłustym drukiem opisane są loty lub wypadki w czasie działań wojennych – 1940 -1946
Zestrzelenia są podane pełne (bez ułamków) w kolejności: Pewne / Prawdopodne / Uszkodzone.
(Na podstawie „Listy Internetowej Bajana”)
64
Nr.RAF’u Nazwisko i imiona
RAF No. Surname – First name
781320
Data urodz. Data zgonu-wiek Stopień
D.O.B.
Date of death–Age Rank
Specjalność Trade
Przydział
Unit
Abakanowicz Leon Brunon
27.01.1911 + 18.02.1988 77 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Polsce w Gliwicach, pochowany na cmentarzu Centralnym, przy ul. Kozielskiej. (Info: Wiesław Grudniak 31.08.2011)
P-2737 Abczyński Andrzej
17.08.1920 ???
por. / F/O
Pilot
304DB
1946 r. wstąpił do RAF (152 Sqn) – brak dalszych informacji.
P. S. P. Abczyński Henryk inż. (1929rok)
00.00.1896 + 27.01.1975 79 płk /. . Zastępca Dowódcy Lotn. – Pilot
W roku 1917, jako porucznik, był członkiem Misji Wojskowej Francusko-Polskiej dla utworzenia Armii Polskiej we Francji. Zmarl w
Wielkiej Brytanii w Richmond Hospital – pochowany na cmentarzu East Sheen Londyn UK
P-2040 Abczyński Jan
27.10.1912 ???
por. / F/Lt
Nawigator
1586ESP
W dniu 02.09.1944 r. – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot509” koło Kielc Polska). Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony
przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław
Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami: sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli),
por.nawigor Jan Abczynski, st.sierż.radio-operator Władysław Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się przy
pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. – w roku 1948 por. Abczyński wrócił
do Polski. – brak dalszych informacji
704365 Abczyński Jerzy Stanisław
26.05.1915 ???
plut. / LAC
Radar-mechanik
brak dalszych informacji
704159 Abersztajn (Alec Astor) Ajzyk
17.06.1915 + 00.00.2006 81 kpr. / LAC
Mechanik przyrządów Precyzyjnych.
W roku 1939, podczas kampanii wrześniowej, znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd uciekł na tereny wschodnie, - tam zostaje
aresztowany przez NKWD i zesłany do „gułagu” w Rosji w rejonie Archangielska. – Po zwolnieniu z ”gułagu”, przedostaje się przez
Vorkutę i Taszkient do punktu zbornego na południu Rosji Sowieckiej, by z armią gen. Andersa poprzez Persję dotarł do Angli. W
roku 1942, w Blackpool zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do personelu naziemnego
jako mechanik przyrządów precyzyjnych. – Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Londynie w roku 2006 – pochowany na
cmentarzu, Jewish Federation Cemetery w Edmonton London UK
781178 Abłamowicz Stanisław 8250
06.07.1905 + 23.03.1988 85 st.sierż. / W/O Radio-operator pokładowy 300DB
W dniu 25.11.1942 r. z Bazy – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1495- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel w
rejonie Bergen Holandii samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plotn. Dostali się do niewoli: - Jan Gerstel, Władysław
Kaźmierczak, Stanisław Abłamowicz oraz Józef Skonieczny. Skonieczny ranny i poparzony, Zmarł w niewoli niemieckiej w 1943 roku.
– Stanisław Abłamowicz Zmarł 1988 w Australii – prochy złożone w Krakowie Polska
794237 Abraham Julian
06.11.1923 † 11.09.1942 19 szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
18 OTU
Urodzony we Lwowie. 1942 r. z Bazy – RAF Bramcote – „Wellington”- R3280 –odbywał nocny lot treningowy nad Morzem
Irlandzkim. Pomimo dobrych warunków atmosferycznych samolot, znajdujący się w rejonie wyspy Man, nadał sygnał SOS z
podaniem pozycji. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Cała załoga zginęła: - sierż.pilot Czesław
Świątkowski, kpt.Wiktor Szumbarski, szer. Julian Abraham, sierż. Kazimierz Paszkot i szer. Kazimierz Oleś.
707758 Abramajtis Adam Wacław
28.09.1926 ****
jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Karczówka, Wołkowyski, Rosja. - 1995 Cairo New York USA
707104 Abramczuk Jerzy Zdzisław
30.01.1926 + 16.08.1996 70 kpr. / AC1
Obsługa techniczna
303DM
Zmarł w Szczecinie Polska
709825 Abramczyk Onufry
11.10.1911 + 17.12.1966 55 kpr. / LAC
Mechanik
318DMR
Zmarł w miejscowości Ciepielów Polska
794398 Abramik Zygmunt
07.06.1917 + 26.10.1993 76 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Wdniu 06.03.1943 r. w Bazie RAF Hemswell-„Wellington”-BK150- lot bojowy, bombardowanie Essen. Samolot został zestrzelony
przez artylerię plotn. Koło Mönchen Gladbach. Członkowie załogi: K.Romaniszyn, M.Woźniak, Z.Abramik i C.Zaleski dostali się do
niewoli. Zginął tylko obserwator ppłk.Jan Jankowski. - Zygmunt Abramik Zmarł w Lincoln – poch. na cmentarzu w Newport.UK
707113 Abramowicz Kazimierz
13.01.1926 ****
kpr. / LAC
Elektryk
W roku 1948 wyjechał do USA do Connecticut.
705128 Abramowicz Robert
19.07.1924 + 29.09.2007 83 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
305DB
Zmarł w USA w North East, Cecil Maryland.
709001 Abramowicz Wacław
07.09.1926 ****
jun. / AC2
Mechanik
Halton
Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Od roku 2006 mieszka w Kanadzie Ontario.
P-2226 Abramski Stanisław
03.09.1910 + 31.01.1992 81 por. / F/Lt
Pilot
300DB
Zmarł w USA w Chicago Illinois.
703066 Abucewicz Wincenty
31.01.1919 + 00.11.1986 67 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w USA w Clifton New York.
792088 Achenbach Antoni
09.06.1916 ****
sierż. / Cpl
Elektryk
306DM
Od roku 1995 mieszka w Kingston, Surrey UK
780969 Adach Henryk
09.10.1919 † 13.07.1941 22 plut.pch. / Cpl Pilot
8SFTS
Urodzony w Radomiu - Absolwent XIV Promocji SPL. – Z Rumunii przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Skierowany na
przeszkolenie w 8 SFTS. - zginął –RAF Montrose – „Hurricane”- V6566 – lot ćwiczebny nad morzem koło Montrose, Szkocja.
W powietrzu zderzył się z samolotem pilotowanym przez ucznia plut. A.Janczyka. - Obaj piloci zginęli w morzu.
781486 Adach Hieronim
22.02.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
brak dalszych informacji
703274 Adamaszek Marian Wincenty
20.03.1913 + 05.11.1990 77 st.sierż.pch/ W/O Nawigator
301DB
Zmarł w Polsce w Szczecinie.
P-0960 Adamczak Adam Jan
21.12.1916 + 22.09.1972 56 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w Pinner Middx UK
781874 Adamczak Michał
07.09.1909 ???
st.sierż. / F/Sgt Mechanik
301DB
W roku 1948 zgłosił powrót do Polski
708789 Adamczewski Franciszek
20.03.1924 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
W roku 1948 zgłosił powrót Australii
792471 Adamczewski Michał
05.09.1901 ???
st.sierż. / F/Sgt Mechanik
W roku 1948 zgłosił powrót do Polski
792514 Adamczewski Stanisław
21.03.1900 + 02.01.1981 80 st.majst. / F/Sgt Stolarz
Zmarł w Lublinie – pochow. na cment. Komun.-Majdanek Polska - (Info: Wiesław Grudniak 04.09.2011)
65
782383
794359
782523
782423
708214
708215
708941
780659
781425
780218
792617
703271
783806
783815
705187
703327
794229
704053
792583
794397
783534
704853
784874
P-2095
707759
705191
Adamczyk Antoni
12.05.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
318DMR
Zgłosił powrót w roku 1948 do Radomia Polska
Adamczyk Antoni
19.02.1909 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz.prec.
308DM
Urodzony w Iwoniczu, woj.Lwowskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 roku powołany do 6PL we Lwowie. W latach
1939-1941 w niewoli Sowieckiej. Po zwolnieniu z niewoli przybył do Wielkiej Brytanii w dniu 14.10.1941. Po przeszkoleniu w
personelu naziemnym pełni służbę w PSP w 308 DM jako Mechanik przyrządów precyzyjnych do zakończenia wojny. W 1950 r.
zamieszkał w Londynie – Od tego czasu brak dalszych informacji.
Adamczyk Edward
15.07.1915 + 00.00.000
plut. / Cpl
Radio-mechanik
Zmarł prawdopodobnie w Szkocji UK
Adamczyk Emil
14.11.1915 + 00.07.1998 82 plut. / LAC
Rusznikarz
304DB
Zmarł w Leicester UK
Adamczyk Engelbert
05.11.1925 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
316DM
W 1948 roku, zgłosił powrót do Polski
Adamczyk Feliks (Grabowski Alf)
12.08.1910 ???
kpr. / LAC
Kucharz
W 1948 roku zgłosił powrót do Polski
Adamczyk Henryk
12.07.1925 + 00.07.1992 67 st.szer. / AC1 Bez specjalności
Zmarł w Worhing, East Sussex UK
Adamczyk Henryk
20.02.1916 ???
st.szer. / AC1 Mechanik
brak dalszych informacji
Adamczyk Ignacy 8251
16.01.1915 ???
st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
138RAF
W roku 1948, zgłosił powrót do Tasmanii Australia – obecnie przebywa w Nowej Zelandii
Adamczyk Jan 09210 DFM
25.01.1913 + 06.01.1987 74 chor. / W/O
Pilot
304DB
11.07.1942 w Bazie RAF Bramcote-„Wellington”-Z1072- lot treningowy. Po powtórnym starcie jeden z silników nagle zatrzymał się i
samolot zwalił się na skrzydło. Zapalił się na lotnisku Bramcote. Zginęli: Michał Mazurkiewicz, pasażer z wojsk lądowych ppor. Jan
Pietraszek i pilot Antoni Kosturkiewicz. Wyszli bez obrażeń: Henryk Franczak, Feliks Jaruszewski, i Konrad Ziółkowski. Zostali lekko
ranni: Włodzimierz Pęski, Jan Szpek, Mieczysław Wodziński i pilot Jan Adamczyk który Zmarł 45 lat później w roku 1987 po
wypadku w Perth Szkocja UK
Adamczyk Jan
01.08.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Adamczyk Kazimierz
25.02.1911 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
305DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Adamczyk Paweł
23.06.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
brak dalszych informacji
Adamczyk Stanisław
20.01.1897 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Adamczyk Stanisław Tadeusz
06.10.1920 ???
plut. / LAC
Elektryk
307DMN
1948 Caracas Venezuela
Adamczyk Stefan
14.06.1916 ???
kpr. / LAC
Magazynier
304DB
brak dalszych informacji
Adamczyk Tadeusz Antoni
22.08.1916 + 02.01. 1979 63 plut. / LAC
Rusznikarz
307DMN
Zmarł w Londynie spopielony Richmond krematorium UK
Adamczyk Wilhelm
14.02.1915 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
309DMR
1948 zgłosił powrót do Polski
Adamczyk Władysław
11.11.1915 + 15.02.1979 64 kpr. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Nottingham spopielony Mansfield krematorium UK
Adamczyk Władysław
13.08.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1948 Chrzanów Polska
Adamek Bronisław
05.05.1900 + ???
chor. / W/O
Kancelista
1948 Toruń Polska
Adamek Bronisław Józef
04.03.1924 + 00.03.1995 71 sierż. / W/O
Pilot
Zmarł w Leicester UK
Adamek Franciszek
18.09.1901 + ???
st.majst. / Sgt Stolarz
1948 zgłosił powrót do Polski
Adamek Mieczysław 9343 DFM
18.09.1918 † 18.05.1944 25 por. / F/Lt
Pilot
317DM
Urodzony w Taszkiencie, Rosja. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 w stopniu st.szeregowca, przydzielony do 1PL
w Warszawie. W chwili wybuchu wojny przbywal na lotnisku w Poniatowie i od pierwszych godzin latał na P-11 przeciwko
niemieckim nalotom. – 1 września meldowal uszkodzenie He-111 i zabicie jego ze strzelców. – 6 września brał udział w
przychwyceniu niemieckich bombowców i zestrzelił w okolicach Łowicza wspólnie z innymi pilotami Ju-87 i zaliczono jemu
1/5 zwycięstwa. W tym samym locie, lądował przymusowo z braku paliwa niedaleko swej ofiary i wraz z napotkanymi
chłopakami wziął niemców do niewoli. – 18 września, w rzucie kołowym IV/I Dyonu Myśliwkiego przekroczył granicę z
Rumunią w Śniatyniu. Drogą morską przybyl do Francji. Na pokładzie „Aghios Nikolaosa”, 15 października, odpłynąl z poru
Bałczik i przez Bejrut dotarl do Marsylii. Przrszkolił sie na sprzęcie francuskim w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w LyonBron..- 1 czerwca 1940r. przeniesiony zostal do klucza frontowego, z którym 4 czerwca przybył do Bermay, na lotnisko
Groupe de Chasse II/10.Do końca kampanii francuskiej wykonywal loty bojowe na MB-151 lub 152. Po kapitulacj Francji,
odpłynął z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii, gdzie przybyl 17 lipca 1940 roku. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim w 15
EFTS w Carlisle zostal skierowany do 10 BGS (szkoły bombardowania i strzelania powietrznego) w Dumfries. Następnie
zostal odkomenderowany do OTU na przeszkolenie bojowe. Po przeszkoleniu został skierowany do 303DM
„Kościuszkowskiego” – 23 czerwca 1941, zestrzelił jednego Bf-109 na pewno, a drugiego prawdopodobnie. Razem latając w
303DM zestrzelił 4 Bf 109 oraz 1 Fw190 + 1 Bf 109 prawdopodobnie. Wiosną 1942 roku odszedl na odpoczynek do 58 OTU w
Grangemouth. – 2 listopada 1943, ukończył kurs oficerski, i zostal skierowany do służby bojowej w 317DM „Wileńskim”. –
18 maja 1944 zginął – RAF Deanland – 317DM „Spitfire”- ML275 – lot bojowy „Ranger Operation” nad kanałem La Manche.
Podczas lotu powrotnego zestrzelony przez wlasną artylerię plotn. do morza. Pilota odnaleziono i wyłowiono z morza.–
Zostal pochowany na cmentarzu w Northwood Middx UK grób (H-444) -Zestrzelił samolotów:5/1/0 (Info: Życiorysy lotników
polskich – Wojciech Zmyślony – 19.09.2012)
Adamek Roman
15.07.1926 + 28.04.1999 73 szer. / LAC
Mechanik samochod.
Heliopolis
Urodzony w m. Brody - Zmarł w Portishead Bristol i tam pochowany UK
Adamek Wiktor
06.03.1910 ****
kpr. / LAC
Radio-operator pokł.
66
782794
708677
703728
780425
782122
781811
708791
782087
782726
709002
703987
780537
792676
P-0618
704854
P-2641
783062
707998
783197
704803
780535
703165
707964
707760
794166
793228
781890
704061
781274
784048
P-1746
703108
Mieszkal w North Walsingham, Norfolk UK
Adamiak Jan
28.11.1912 † 24.06.1944 32 st.sirż./ W/O
Pilot
315DM
W roku 1944 zginął – Baza RAF Coolham –„Mustang”- FZ157 – pochowany na cmentarzu kościelnym w Beaux Francja
Adamiak Marian
19.08.1924 ???
szer. / LAC
Obsługa siłowni
5029DBL
W roku 1948 zgłosił powrót do Francji
Adamiec Józef
15.02.1902 + 00.05.1977 75 sierż. / Cpl
Bez specjalności
Zmarł w Camberwell, London UK
Adamiecki Mieczysław
04.10.1912 + 16.03.1987 75 chor. / W/O
Pilot
307DMN
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Adamik Wilhelm
19.04.1916 † 20.10.1941 25 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
Urodzony w Cieszynie. – W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, uczestniczyl jako strzelec pokładowy na
samolocie PZL 23B Karaś. Po kampanii przedostał się do Francji i zostal przydzielony do DB „Glen Martin”. Po
kapitulacji Francji ewakuował sie do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu jako strzelec w 4 BGS w sierpniu 1940 roku,
został skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W czerwcu 1941 roku, zostaje przydzielony do 304DB. - W roku
1941 zginął –RAF Lindholme – „Wellington”-N2852- lot bojowy, bombardowanie Emden. Podczas lotu powrotnego
nadano sygnał SOS o uszkodzeniu silnika z podaniem pozycji koło Helgolandu. Inny samolot dywizjonu widział w tej
części morza rakietę alarmową. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Zginąła cała załoga w morzu,
ppor. pil. Józef Borzęcki, sierż. Pil. Mikołaj Zykow, por. pil.obs. Adam Edward Gisman, plut. r/op. strz. Henryk Plis,
plut. strz. Wilhelm Adamik, oraz st.szer. strz. Ryszard Klimuk.
Adamkiewicz Jan
02.01.1908 + 28.01.1991 83 sierż. / Sgt
Mechanik
317DM
>1991 Zmarł w Wellinborough i tam został pochowany UK
Adamkiewicz Stanisław
17.04.1901 ???
szer. / AC2
Kucharz
1947 zgłosił powrót do Polski
Adamowicz Adam Stanisław
06.09.1913 + 00.05.2005 91 majst. / Sgt
Mechanik
304DB
Zmarł w Carlisle, Cumberland UK
Adamowicz Alfons
13.07.1915 + 00.00.1974 59 kpr. / LAC
Obsługa balonów
Zmarł w Islington, London UK
Adamowicz Jan
29.08.1927 ???
jun. / AC1
Elektryk
304DB
1947 zgłosił powrót do Polski
Adamowicz Kazimierz
04.04.1920 + 00.11.1987 67 kpr. / LAC
Oficer transp. Kolejow. 303DM
Zmarł w Leicester UK
Adamowicz Klemens
25.04.1911 † 21.12.1943 32 majst. / F/Sgt
Pilot
304DB
Urodzony w Zamościu. -1943 zginął –RAF Predannack – “Wellington”-HF208 – Patrol zatoki Biskajskiej – w locie
powrotnym nad Półn. Irlandią, samolot stanął w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na
ziemię koło miejscowości Brandon. - zginęła cała załoga. – pochowany w Milltown k/Belfast (LG-45) Półn. Irlandia
Adamowicz Michał
13.03.1905 + 00.00.1971 66 kpr. / LAC
Mechanik
315DM
Zmarł w Newton Abbot, Devonshire UK
Adamowicz Ryszard Roch
16.08.1892 + ???
kpt. / F/Lt
Kartograf
W roku 1944 zamieszkal w Londonie UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Adamowicz Szymon
15.01.1921 ****
sierż. / F/Sgt
Pilot
306DM
Od roku 2007 mieszka w Elblągu Polska
Adamowski Jan Marian
18.12.1917 + 09.05.1977 60 por. / F/Lt
Pilot
300DB
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Adamski Edward
21.06.1902 + ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
301DB
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
Adamski (Czapski) Feliks
04.08.1919 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Adamski Ignacy
17.10.1898 ???
plut. / Cpl
Przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
Adamski Leon
07.04.1901 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
Adamski Seweryn
08.12.1919 + 00.00.1955 36 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Wenezueli
Adamski Stanisław
09.10.1911 + ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
317DM
W roku 1948 zgłosil wyjazd do Wenezuelii
Adamski Stanisław
17.10.1899 + ???
plut. / AC1
Bez specjalności
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
Adamski Tadeusz
17.09.1926 + 06.08.1999 73 szer. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Zmarł w Buenos Aires, Argentyna i tam został pochowany
Adamski Tadeusz
16.10.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
brak dalszych informacji
Adamski Wiesław
00.00.000
???
przeniesiony do armii
Adamski Witold Stanisław
03.05.1910 + 00.00.1982 72 plut. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Wandsworth, London UK
Adamus Jan Tadeusz
17.03.1913 + ???
ppor. / Sgt
Bombardier
przeniesiony do armii
Adamus Robert
15.02.1923 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
306DM
brak dalszych informacji
Adamus Witold Mieczysław
02.01.1922 + 09.07.1990 68 plut. / LAC
Pilot Meteorolog-uczeń 16SFTS
Urodzony w Sodołach – Wychowanek SPLdLM w Świeciu. W Angli w 1942 ukończył kurs pilotażu na Stacji RAF w Newton. W
roku 1944 zachorował i utracił uprawnienia pilota. Został skierowany na kurs meteorologa .- Zmarł w 1990 w Bourmouth UK
Adler Wilhelm
08.10.1910 + 00.08.1979 68 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
>23.05.1944 RAF Faldingworth –„Lancaster” –LM487-nalot na Dortmund – uszkodzony przez artylerię plotn.
Rozbił się w rejonie Kreffeld Niemcy – jedyny z załogi uratował się i dostał się do niewoli.
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.)- Zmarł w Long Beach California USA
Adles Bronisław
24.03.1908 + 18.12.1972 64 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Chester UK
67
794072
P-0957
P-1203
784214
706363
707581
782751
705740
P-2577
709553
794658
709003
782754
781968
704761
P-0031
705734
783059
P-0959
703891
780756
Adolf Wacław Jan
12.04.1903 + 05.11.1941 38 kpr. / LAC
Kancelista
305DB
Urodzony W Horodence. - Zmarł w Polskim szpitalu wojsk. w Szkocji – pochow. na Cmentarzu Wellshill k/ Perth Szkocja UK
Adrian Florian Edmund 9466
08.11.1913 † 23.06.1944 31 kpt. / F/O
Pilot
300DB
Cichociemny (ps.’Liberator’) – W nocy 26/27.01.1943 został zrzucony na placówkę w Kielcach. Aresztowany pod
przybranym nazwiskiem „Czesław Wawerski” .>1944 zginął – rozstrzelany przez Niemców w Kielcach Polska
Aduckiewicz Marian 9537 DFC
02.08.1918 + 16.11.2005 87 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Urodzony w m. Parachońsk, woj.poleskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w
Lidzie-Wilno – 55 Esk.Lin., z którą odleciał 30 września na polowe lotnisku Marynin, - wziął z nią udział w kampanii
wrześniowej 1939 w składzie Brygady Bombowej. Wykonał 3 loty na bombardowania oddz. panc.-mot. npla. – We Francji
przydzielony do francuskiej esk. bombowej w Avignon (maj-czerwiec 1940).- W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu latał w
301DB 11.1941-07.1942). Ranny 2 lipca 1942 podczas nalotu na Bremę, przebywał na leczeniu w szpitalu do marca 1943.
Po wyleczeniu, ponownie latał operacyjnie w 305DB do lipca 1944.Po wylataniu tury operacyjnej przeniesiony do 45 Grupy
TC RAF, rozprowadzał samoloty z fabryk z USA i Kanady do Wielkiej Brytanii, na Środkowy Wschód i Indii. – Osiedlił się w
Hamilton, Kanada i tam Zmarł. - spopielony – prochy złożone w Holy Sepulchre cmentarzu.
Adziński Franciszek
23.08.1914 + 00.00.1983 69 plut. / LAC
Mechanik pokładowy
315DM
Zmarł w Norwich, Norfolk UK
Aftergutt Mieczysław
01.01.1924 + 00.00.1982 58 plut. / W/O
Radio-operator pokł.
Zmarł w Sevenoaks, Kent UK
Agatyn Emil
23.09.1923 ???
kpr. / Cpl
Instr. Wych. Fizyczn.
W roku 1947 zgłosił wyjazd do Australii
Agopsowicz Walerian
13.11.1906 + ???
sierż. / Cpl
Obsługa techniczna
301DB
W roku 1948 zgłosił powrót do Polski
Ajbuszyc Jerzy Stanisław
08.03.1922 ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
316DM
W roku 1948 zgłosił wyjazd do Equador
Ajdukiewicz Bronisław
21.06.1922 ****
por. / F/O
Nawigator
301DB
Od roku 1994 zamieszkał w Cheasso Szwajcaria
Akielaszek Stanisław
28.04.1916 + 09.12.2003 87
Zmarł w Bronx, New York USA
Akielaszek Stefan
05.05.1918 ???
kpr. / Sgt
Pilot
W roku 1946 zgłosił wyjazd do USA
Akonom Stanisław
30.01.1927 + 00.00.1999 72 jun. / AC2
Rusznikarz
Halton
Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Bristolu UK
Aksman Wacław
07.08.1898 + 00.00.1970 72 kpr. / LAC
Mechanik
Zmarł w Bournmouth, Hampshire UK
Aksman Wojciech Bolesław
04.03.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
318DMR
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
Alberski Apolinary
20.08.1913 + ???
kpr. / LAC
Radio mechanik
301DB
W roku 1948 zgłosił wyjazd do Argentyny
Alberti Stefan Karol
23.10.1907 † 21.10.1943 36 kpt. / F/Lt
Obserwator
18OUT
Urodony w Wadowicach. – W roku 1943 zginął – RAF Bramcote –“Wellington”-BK471 – lot szkolny. Z powodu awarii
silnika, pilot był zmuszony przerwać lot. Podczas podejścia do lądowania samolot zderzył się z drzewem, zapalił i
skapotował. Uratował się tylko lekko ranny, sierż. Zygmunt Marynowski. Reszta załogi zginęła: kpt. Stefan Alberti,
st.sierż. Roman Kot, plut. Jerzy Sawicki i plut. Mieczysław Solecki. Kpt. Alberti został pochowany na cmentarzu w
Newark (319A/I) UK
Albrecht Gerard
08.11.1918 + 10.05.2007 88 st.sierż.pch. / F/Sgt Pilot
302DM
Urodzony w m. Delmenhorst w Dolnej Saksonii. W roku 1921, rodzina powróciła do Polski i zamieszkała w Katowicach. W roku
1938 po ukończeniu liceum handlowego uzyskal świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1938 roku, został powołany do 73 PP w
Katowicach. W lipcu 1939 roku, ukończył kurs podchorążych w stopniu plutonowego podchorążego. Po napaści Niemiec na
Polskę, we wrześniu 1939 roku, brał czynny udział w walkach na Śląsku, następnie przez Kraków aż do Tomaszowa
Lubelskiego. – 20 września 1939r.dostal się do niewoli niemieckiej. W czasie marszu kolumny jenieckiej, dzięki nieuwadze
strażników niemieckich zdołał uciec z kolumny i po przebraniu się w cywilne ubranie, pieszo dotarł do Katowic, a następnie w
Szopienicach zamieszkal w dawnym domu z rodzicami. W roku 1940, opuścił Katowice z zamiarem przedostania się do
Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie. - Przez Jugosławię i Grecję przybył do Turcji, do portu Mersin. Stamtąd z dużą grupą
Polaków odpłynął na statku „Warszawa” do Haify w Palestynie. W styczniu 1941 roku, został formalnie przyjęty do w szeregi
Wojska Polskiego. W marcu został przydzielony do obozu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w El-Amiriya koło
Aleksandrii. W 1941 roku, zostal przerzucony statkiem stawiacza min „Latona” do oblężonego Tobruku. W marcu 1942 roku,
wraz z całą SBSK został wycofany na zachód do Egiptu, a nastęonie przez Palestynę do Iraku. Gdy dowiedział się o
możliwości zgłoszenia do lotnicywa, gdzie zgłosił się ochotniczo. Po przejściu wtępnych badań, został skierowany do
transportu lotników, mających płynąć do Wielkiej Brytanii. W listopadzie 1942 roku, odpłynął z Basry na statku „Devonshire”
do Karachi w Indiach, a nastepnie do Kapsztadu w Południowej Afryce. Po przeniesieniu się na statek transatlantycki
„Quitanię” popłynąl przez Atlantyk do Rio de Janeiro i Nowy Jork do Szkocji. Po zgłoszeniu się w Polskiej Bazie Lotniczej w
Blackpool, został skierowany na przeszkolenie na sprzęcie brytyjskim do Hucknall, a następnie na pilotaż podstawowy w 16
SFTS w Newton. Dnia 27 lutego 1945, rozpoczął w 61 OTU w Rednal przeszkolenie bojowe dla pilotów myśliwskich na
„Spitfire’ach”.- 7 czerwca 1945 roku otrzymał przydział do 302DM „Poznańskiego” w którym latał aż do rozwiązania razem z
308DM oraz 317DM na lotnisku Varrelbush na terenie Niemiec. Zakończyl służbę w PSP w stopniu st.sirżanta
podpochorążego. Póżniej w 1947 roku od władz polskich w Londynie otrzymał promocję oficerską na stopień porucznika
rezerwy. Powrócił do Polski. – 3 grudnia 1947 odpłynął z Wielkiej Brytanii do Gdyni. Osiedlił się w Katowicach, a następnie w
Zabrzu. Podobnie jak większość żołnierzy powracających z Zachodu, został zdegradowany do stopnia plutonowego w roku
1949, i nigdy nie doczekał się rehabilitacji. - Zmarł w Zabrzu, - pochowany na cmentarzu „Park Pamięci” w Rudzie Śląskiej
Polska. ● Porucznik. - (Info: Wojciech Zmyślony – 16.09.2012)
Albrycht Stanisław Franciszek
16.09.1895 + ???
st.sierż. / Sgt
Żandarmeria lotnicza
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
Alchimowicz Seweryn Lech
08.06.1910 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
Alda Stanisław
02.08.1924 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy‘
301DB
brak dalszych informacji
Aleksa Witold
03.11.1902 + 07.08.1977 74 st.sierż. / Sgt
Mechanik
300DB
Zmarł w Ramsgate UK
68
P-1404
Aleksandrowicz Antoni 08354
25.10.1906 † 14.02.1943 37 mjr / S/Ldr
Pilot
219RAF
Urodzony w Kijowie. – W roku 1943 zginął – RAF Catterick-„Beaufighter”-V8551- lot trening. Podczas lotu koszącego na małej
wysokości nastąpiło zderzenie z wyniosłością terenu koło Ireleth Lancashire.– pochowany na cmentarzu w Newark(313A-J) UK
- Zestrzelił samolotów: 3/0/0.
P-1925 Aleksandrowicz Czesław
31.03.1895 + ???
kpt. / F/O
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
P-0240 Aleksandrowicz Henryk
12.06.1919 ???
kpt. / F/Lt
Obserwator
305DB
Urodzony w m. Chabarowski, Rosja. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w LidzieWilno – 53 Esk.Tow. z którą odbył kampanię wrześniową 1939 w ramach lotnictwa Armii „Modlin”. We Francji – Szkoła Obs.
Lotniczych w Clermont-Ferrand. W Wielkiej Brytanii od marca 1941 latał w 305DB. Zestrzelony 29.08.1942 – RAF Hemswell –
„Wellington”-Z1460- uczestniczył w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego samolot, dziesięć razy atakowany
przez niemieckie myśliwce zapalił się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków załogi wyskoczyło ze spadochronami:
por.Henryk Aleksandrowicz i kpr. Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr. Franciszek Kula (przedostał się do nie
okupowanej części Francji i wrócił do Angli 06.10.1942). kpr Stefan P. Rueger został postrzelony w tylnej kabinie strzelca.
Pozostali członkowie załogi, obaj piloci Tadeusz M.Czołowski i Mieczysław Seredyn – przekonani, że tylny strzelec jest ranny,
podjęli skuteczną próbę ugaszenia pożaru i dolecieli do Angli lądując przymusowo pod Manston. Kpr. Stefan Reuger już nie żył
i został pochowany na cmentarzu w Newark (311/H) UK - kpt. Henryk Aleksandrowicz od roku 1986 – Bruksela Belgia
704986 Aleksiuk Stanisław
06.10.1917 + 25.04.2004 86 plut. / W/O
Radio-operator pokł.
301DB
Zmarł w Buffalo New York USA
704730 Alwast Tadeusz
00.00.000? ???
przeniesiony do armii
706068 Alwast Zbigniew Arkadiusz
14.01.1915 ???
plut. / LAC
Oficer transportowy
309DMR
W roku 1946 zgłosił wyjazd do Argentyny
781208 Ambroziewicz Aleksander
24.02.1906 + ???
plut. / Sgt
Bez specjalności
307DMN
brak dalszych informacji
707384 Ambrusewicz-Kapustowicz Antoni 22.11.1908 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
300DB
Od roku 1966 osiedlil sie w Venezuelii
708377 Ancikowski (Walder Brunon)
23.09.1921 ???
kpr. / Cpl
Instr. Wych. Fizyczn.
1RS
W roku 1947 zgłosił powrót do Polski
780538 Ancuta Edward
09.07.1914 + 17.06.1985 71 st.majst. / Sgt Mechanik
317DM
Urodził się w Brześciu nad Bugiem – 1931 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – 5Plot w Lidze – W roku 1941 przeniesiony
do 317DM. - Zmarł w Lublinie – pochow. na Cment. Komun.-Majdanek, ul. Męczenników Majdanka Polska (Info: Wiesław
Grudniak 04.09.2011)
706119 Anczutin Andrzej
17.02.1909 + ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
W roku 1947 zglosił wyjazd do USA
781135 Anderman Aleksander
26.03.1918 + 26.11.2006 88 st.sierż. / W/O Instruktor mech. Pokład. 301DB
Urodził się Zawierciu, Kieleckie – 1935 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – 1938 2PL w Krakowie – W Angli 1940 300DB
– 1944 jako mechanik pokładowy przydzielony do 1586 Eskadry do zadań specjalnych w Brindisi – po powrocie do Angli
zostaje wysłany na kurs Instruktorów mechaników pokładowych – 1946 dostaje przydział do 304DB.
Zmarł w Middlewich Cheshire – spopielony w Crewe krematorium UK ● por
P-0161 Anders Bohdan
27.02.1915 † 02.06.1941 26 por. / P/O
Pilot
316DM
Urodzony W Poznaniu. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 3PL w Poznaniu – 132
Esk.Myśl., walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939. Z „kotła” nad Bzurą wydostał się 18 września i
dotarł do Warszawy. Wcielony do Lotniczego Oddziału Szturmowego. W nocy 25/26 września odleciał przed
kapitulacją (razem z pchor. R.Malczewskim) samolotem PZL-5 na Węgry. We Francji przeszkolił się w Bazie
Montpellier (styczeń-luty 1940). Walczył w kluczu GC II/6. Po przybyciu do Anglii skierowany na przeszkolenie do CFSUpavon. Następnie przeniesiony 23 lipca 1940 do 302DM. Po krótkim pobycie 30 lipca odesłany do CFS skąd odszedł
w marcu 1941 do 316DM gdzie zginął w locie służbowym. RAF Pembrey – “Magister”- R1838 – lot treningowy. Podczas
lotu nastąpiło zderzenie z zaporą balonową. – pochow. na cmentarzu St.Illttd w Pembrey, Carmarenshire –grób nr.11
działka RAF) UK
781567 Anders Józef
04.03.1916 + 10.03.1993 77 kpr. / LAC
Mechanik
302DM
Zmarł – pochowany na cmentarzu w Heckmondwike UK
P-0958 Andersz Stefan
16.03.1918 ****
kpt. / F/Lt
Pilot
302DM
Urodzony w Berlinie. – Wychowany w Osieczne, koło Leszna. Tam ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Wstąpil do
Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu, gdzie przebywał w latach 1932-1936, skąd przeniósł się do Korpusu Kadetów nr 1 we
Lwowie. Od stycznia 1938 roku, byl słuchczem Szkoły Podchorążych Lotnictwa – Grupy Technicznej. W związku z
niebezpiecznym rozwojem sytuacji politycznej szkolenie zostało przyszpieszone, a po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku,
V promocja SPL-GT została uznana za zdolną do służby i promowana ze starszeństwem 1 września 1939 roku.- Podporucznik
Stefan Andersz udał się do Lwowa gdzie miał zameldować się zgodnie z przydziałem do 6PL. Niestety we Lwowie 6PL już nie
zastał. Ostatecznie 17 września, po wkroczreniu wojsk Sowieckich przekroczył granicę polsko-rumuńską. W Bukareszcie w
polskim konsulacie uzyskał potrzebne do dalszej drogi dokumenty. Przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. – 9
października z miejscowości Seze wysłano go do Le Bourget a następnie do polskiej bazy Lyon-Bron. Po kapitulacji Francji 17
czerwca 1940 roku odpłynął statkiem z Brestu do Liverpool w Wielkiej Brytanii. - W Polskich Siłach Powietrznych zgłosił się na
przeszkolenie na pilota. Po przeszkoleniu na sprzęcie Brytyjskim w 15 EFTS Peterborough, 8 SFTS Montrose i 58 OTU
Grangemouth otrzymal przydział do 302DM „Poznańskiego” w Heston, Middlesex. – Od października 1943 roku, 302 DM
wszedł w skład 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Ostatni lot bojowy wykonał 30 czerwca 1944 roku. Dnia 5 lipca 1944
roku. został przeniesiony do Wydziału Personalnego w kwaterze głównej Air Defence of Great Brytain w Bentley Priory koło
Stanmore.(Obrona Powietrzna Wielkiej Brytanii). – 30 września 1948 roku wstąpił do Royal Air Force. W 1955 roku dowodził
stacją radarową w Isleomsey, a w okresie 1959 do 1964 służył jako Family Officer w Singapurze, a później na wyspie Gan na
Oceanie Indyjskim jako adjutant stacji. Od roku 1968 roku mieszka w Hazlemere, High Wycombe HP15 UK ● ppłk
(Info: życiorysy lotników polskich - Piotr Sikora – 04.09.2012)
P-0374 Andersz Tadeusz 11082 DFC
27.09.1918 + 29.10.2007 89 mjr dypl / S/Ldr Pilot
315DM
Urodony w Haensbrook, Holandia. Absolwent XIII Promocji ukończył z 4 lokatą w 1939 roku. We wrześniu 1939 ewakuował się
do Rumunii, skąd przez Jugosławię, Grecję przybył do Francji. Otrzymał przydział do klucza obrony bazy lotniczej w Rennes. W
Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU został przydzielony w 1941 do 315DM. W lutym 1944 przeniesiony do 61DM 56
Gr. USAAF, pełnił także funkcję oficera łącznikowym w sztabie 8 Floty USAAF do sierpnia 1944 . W dniu 18 sierpnia 1944
dowodził 315 Dyw. Myśl.„Dębliński” Następnie w maju 1946 dowodzi 306 Dyw. Myśl. „Toruński”. Po wojnie – adiutant
Prezydenta RP na Uchodźctwie. 1993 Powiernik (Trustee) Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. – 1998
69
705669
780536
793536
P-2893
784054
P-2482
782560
P-1199
P-1933
705915
794340
P-5125
P-2159
782447
P-2769
793069
781252
704822
782081
783686
784751
705745
782244
707114
P-0165
793587
709826
wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii - Zestrzelił samolotów: 2/1/0. ● gen.bryg. pil - Zmarł nagle w
Londynie – pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Polska.
Andracki Stanisław
28.08.1911 + ???
plut.pch. / AC1 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Andre Zbigniew
16.07.1918 + 02.06.1989 71 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Urodzony W Płocku – 1936 Wychowanek SPLdM w Krośnie – 1939 1Plot w Warszawie – W Angli 1940 po przeszkoleniu na
mechanika został przydzielony do 300DB – Zmarł w Płocku Polska
Andruczyk Kazimierz
14.09.1910 + 01.05.1986 76 st.majst. / F/Sgt Mechanik
302DM
Zmarł w Sydney Australia
Andrusikiewicz Roman Wojciech
19.03.1922 + 15.03.1991 69 ppor. / F/O
Pilot
577RAF
Zmarł w Swansea UK – grób w Polsce
Andrusyszyn Stefan
08.12.1919 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
1948 Argentyna
Andruszkiewicz Kazimierz
02.06.1911 † 13.06.1944 33 ppor. / P/O
Bombardier
300DB
urodz. W Łysołajach, Lubelskie. >1944 zginął RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA783 – bombard. Gelsenkirchen.
Nad celem zestrzelony przez nocnego myśliwca. –pochowany w Reichswald Forest (4-5 G-31) Niemcy
Andruszkiewicz Zygmunt
10.10.1904 + ???
plut. / LAC
Elektryk
304DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Andruszko Michał Stanisław DFC
30.09.1917 + 21.12.1987 70 kpt. / F/Lt
Pilot
318DMR
Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w Lidzie-\wilno – 151 Esk.Myśł.z którą odbył
kampanię wrześniową 1939 w ramach lotnictwa SGO „Narew”. - We Francji, – klucz obrony m. Tuluza do czerwca 1940. W
Anglii latał w 241DM RAF do 1941. – Przeniesiony do TC w Afryce (1942-44), następnie przeniesiony do 318DMR (04 10.1944). Wojnę zakończył jako Ferry pilot w TC India (1944-1945). - Zmarł w Norfolk – pochowany w Mortlake Cemetery UK
Andruszko Wacław
01.09.1914 + 09.01.1970 56 por. / F/Lt
Nawigator
304DB
Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Andruszkow Franciszek
08.09.1923 ???
kpr. / LAC
Straż pożarna
1948 Tasmania Australia
Andruszkow Marian Julian
19.08.1918 † 14.11.1943 25 plut. / F/Sgt
Radio operator
305DB
urodził się we Lwowie – 1935 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy
– 1938 skierowany do 2 PL w Krakowie – W 1939 ewakuowany do Rumunii a później do Francji. W 1940 Przybywa do
Angli. W 1941 skierowany na kurs strzelców samolotowych radio-telegrafistów. –następnie otrzymuje przydział do 18
OTU a w maju 1943 skierowany do 305DB, W roku 1943 zginął – RAF Swanton Morley-“Mitchell”- FV941 –ćwiczebny lot
grupowy, w ześlizgu na skrzydło, samolot spadł na ziemię w rejonie Colkirk koło Fakenham Norfolk – pochowany na
cmentarzu w Newark (320-L) UK
Andruszków Tadeusz
18.11.1920 † 27.09.1940 19 sierż. / Sgt
Pilot B of B
303DM
urodził się we Lwowie – 1936 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – 1939 powołany do 6PL we Lwowie – W 1939
ewakuowany do Rumunii a później do Francji. W 1940 Przybywa do Angli. Jako pilot otrzymuje przydział do 303DM.
>1940 zginął w Bitwie o Wielką Brytanię (303DM). – RAF Northolt–„Hurricane”- V6665 – zadanie: przechwycenie wraz z
dywizjonem 303 niemieckiej wyprawy bombowej w rejonie Londynu – napotkano 30 bombowców Heinkel He-111 w
silnej osłonie myśliwskiej. W walce zestrzelono 15 samolotów niemieckich, przy stracie jednego Hurricane’a sierż.
Tadeusz Andruszków – został pochorowany na cmentarzu w Northwood Middx (H-208) UK
Andrychowski Jan Zygmunt
02.05.1914 + 00.10.2000 86 por. / F/O
Oficer oświatowy
Zmarł w Uckfield, Sussex UK
Andrysiewicz Franciszek
31.01.1904 + ???
majst. / W/O
Radio-mechanik
318DMR
1947 zgłosił powrót do Polski
Andrysik Adam Stanisław
24.02.1918 ???
por. / F/O
Pilot
brak dalszych informacji
Andrzejak Józef
18.03.1901 + 00.00.1966 65 chor. / F/Sgt
Elektryk
301DB
Zmarł w Elstree, Heretfordshire UK
Andrzejczyk Wacław
31.12.1915 + 11.06.1941 26 plut. / Cpl
Mechanik
301DB
Urodzony w m. Now, Rosja. >1941 zginął w Swinderby – uderzony śmigłem stojącego samolotu – pochowany na cmentarzu w
Newark (298/J) UK
Andrzejewski Bogumił Witalis
01.02.1922 ???
kpr. / LAC
Administracja
318DMR
1994 Hertfodshire UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Andrzejewski Edward
10.08.1911 + 18.12.1940 29 kpr. / LAC
Mechanik
304DB
>1940 zginął w wypadku motocyklowym (zderzenie z ciężarówką k/Newark) – poch. na cment. W Newark 298/J) UK
Andrzejewski Franciszek
01.02.1915 † 05.11.1940 25 plut. / Sgt
Pilot
4FPool
>1940 zginął – RAF Kemble-„Lysander”-T1535- po starcie samolot stanął w płomieniach i spadł na ziemię
w pobliżu lotniska Lyneham – pochowany na cmentarzu kościelnym w Kemble Gloucester UK
Andrzejewski Jan
15.12.1916 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
1948 Belgia
Andrzejewski Jan
03.02.1908 + ???
sierż. / LAC
Kancelista
317DM
1948 Tasmania Australia
Andrzejewski Józef
26.02.1899 + 00.00.1987 88 majst. / W/O
Mechanik
305DB
Zmarł w Wayne, Michigan, USA
Andrzejewski Piotr
18.02.1926 ???
kpr. / AC2
Mechanik
305DB
1948 Australia
Andrzejewski Stanisław Jan 11083 DFC 21.11.1917 + 09.10.2002 85 mjr / S/Ldr
Pilot
307DMN
Urodzony w m. Bielawy, woj Warszawskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w
Lidzie-Wilno – 151 Esk.Myśl. walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939, która wspierała wojska Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Narew. Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie po przeszkoleniu był dcą klucza obrony m. Caen.
W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 15 EFTS w Hucknal a następnie w 54 OTU (jednostka szkoląca nocnych myśliwców), w
1941 roku przeniesiony do 307DMN.- 09.12.1946 Dowódca 307 Dyw. Myśl. „Lwowskiego” (Nocnych Puchaczy)
- Zmarł w Bideford Devon – .Zestrzelił samolotów: 1/0//0. - pochowany na cmentarzu Northam. UK ● ppłk pil.
Andrzejewski Stanisław
05.05.1913 + 00.12.1970
plut. / LAC
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Andrzejewski Stefan
06.01.1912 + 00.12.1970 58 kpr. / LAC
Straż pożarna
318DMR
Zmarł w Nowym Jorku USA
70
782772
782801
705563
704424
782713
792900
P-2695
784198
783214
707009
706237
780405
780442
784299
783219
704638
783751
P-0232
706548
P-2642
793662
P-0936
707995
782557
76642
794599
Andrzejewski Stefan
26.08.1899 + ???
chor. / W/O
Meteorolog
300DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Anglik Henryk
02.06.1915 † 14.11.1943 28 sierż. / F/Sgt
Pilot
305DB
>1943 zginął – RAF Swanton Morley-“Mitchell”-FV941-ćwiczebny lot grupowy, po ześlizgu na skrzydło spadł na ziemię.
–pochowany na cmentarzu w Newark (320-I) UK
Animucki Stanisław
19.03.1921 + 00.12.1957 36 plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
Zmarł w Pensylwanii USA
Anioł Stanisław
17.10.1923 + 17.10.1992 69 plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w Chicago Illinois USA
Anioła Albin
05.02.1908 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Anioła Walerian
29.11.1910 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik samochod.
1948 zgłosił powrót do Polski
Aniołek Wiktor
13.06.1916 + 24.09.1986 70 por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Sosnowcu, Śląsk. – 1947 Nottingham. - w czasie wizyty jednostki RAF’u Zmarł w Military Hospital Wegberg
Niemcy – spopielony. Prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
Anisiewicz Stanisław
01.02.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
1948 Francja
Aniskowski L.
27.01.1919 ???
st.szer. / AC2 Obsługa techniczna
przeniesiony do armii
Aniszewski Józef
09.10.1926 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
300DB
brak dalszych informacji
Antas Zdzisław
19.04.1922 ???
plut. / LAC
Straż pożarna
309DMR
1948 zgłosił powrót do Polski
Antczak Jan
07.04.1901 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Antczak Kazimierz
17.05.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1997 London UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Antczak Stanisław
03.09.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
1948 zgłosił powrót do Polski
Antkiewicz Wiktor
31.10.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
309DMR
1948 Polska
Antkowiak Antoni
04.12.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1947 Antwerp Belgia
Antolak Edward
20.08.1913 + 00.00.1942 29 st.szer. / LAC Mechanik
Zmarł w Basford, Nottighamshire UK
Antolak Eugeniusz
15.01.1909 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
302DM
Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 5PL w Lidzie. Po kampanii wrześniowej przedostał
się do Angli, gdzie w 1940 po przeszkoleniu w 5 OTU otrzymał przydział do 302 DM (10.1940-01.1941). – następnie do końca
wojny odkomenderowany do szkolnictwa lotniczego. – 1960 Bishop Auckland Nowa Zelandia
Antoniak Tadeusz
26.06.1920 ****
plut. / F/Sgt
Pilot
316DM
2002 Bensalem Pennsylvania USA
Antoniewicz Janusz Włodzimierz 9666 03.10.1920 ****
por. / F/O
Radio-operator pokł.
301DB
2000 Londyn UK
Antoniewicz Józef 8320
30.12.1916 + 00.02.2005 88 st.sierż. / W/O Radio-operator pokł.
300DB
Zmarł w Hastings & Rother, East Sussex UK
Antoniewicz Leopold 10760
22.01.1916 + 19.11.2011 95 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Urodzony w m. Żukowice koło Minska (obecnie Białoruś). Przed powołaniem do lotnictwa, rozpoczął latanie na kursach
szybowcowych w Starym i Nowym Sączu zdobywając kat. „A” i „B”, a następnie w Pinczowie kat. „C”. – Powołany do służby w
lotnicwie mając 20 lat, gdzie otrzymał przydzial jako oficer techniczny. W roku 1937 odbyl służbę w 71 PP w Zambrowie, a
następnie 3 stycznia 1938 roku rozpoczął przeszkolenie w Szkole Podchorążych Lotnictwa – Grupie Technicznej w Warszawie.
wybuch wojny przerwal szkolenie, - pomimo tego otrzymał stopień podporucznika. Po przedostaniu sie do Lwowa, i
przekroczeniu garanicy rumuńskiej 17 września, drogą morską przez Syrię dotarl do Francji. Po kapitulacji Francji z Lyonu,
drogą morską dotarł do Oranu w Afryce a następnie dogą lądową do Casablanki. Stamtąd statkiem, przez Gibraltar w czerwcu
1940 roku dotarl do Liverpool w Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w jednostkach szkoleniowych w St.Andrews, Torquay. W
dniu 21 lutego zameldowal się w szkole pilotażu początkowego 25 EFTS w Hucknall, a od maja w 16 FTS w Newton. Po
ukończeniu szkolenia, otrzymal przydział jako pilot do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej” wchodzącego w skład
„Costal Command”- (Obrony wybrzeża). W dniu 18 czerwca 1944 roku, wykonując lot patrolowy samolotem „Wellington” HF331
- wraz z załogą: F/O Spikowskim, F/Sgt Mollerem, F/Sgt Matiasem, i F/Sgt Szoterem – zaobserowano wynurzoną niemiecką
łódź podwodną, którą zaatakowano 6-cioma bombami, ostrzeliwując jednocześnie łódż z broni pokładowej. Załoga U-Boata
odpowiedziała ogniem, który przerwała silna eksplozja. Na podstawie zebranych informacji zaliczono załodze Antoniewicza
zatopienie okrętu, który okazal się U-Boat typu VIIC U-441, dowodzony przez Kapitãnleutnanta Klausa Hartmana, jednego z
zasłużonych asów „wilczych stad”. U-441 miał do tej pory na swym koncie 27 zatopionych statków alianckich o łącznym tonażu
120 300 ton. – 17 września 1944 roku Leopold Antonowicz otrzymal awans do stopnia Flight Lieutenanta. Po zwolnieniu z
Polskich Sił Powietrznych zamieszkał w Londynie. ● ppłk Zmarł w Londynie N8 UK (Info: Życiorysy lotników polskich –
Strona Internetowa, Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej – Piotr Sikora)
Antoniuk Stefan
27.12.1919 ???
plut. / Sgt
Pilot
1948 Argentyna
Antonowicz Albert
14.03.1916 + 16.04.1993 77 plut. / LAC
Mechanik
307DMN
Zmarł w Will, Illinois USA
Antonowicz Jerzy
25.03.1907 † 23.10.1941 34 mjr / S/Ldr
Pilot
307DMN
Urodzony w m Kwasów Horosowski, woj. Łuckie. - Absolwent VII Promocji, po ukończeniu w 1933 przedzielony do
3PL w Poznaniu. W roku 1939 dca 8 Esk. Szkolnej, z którą ewakuował sie do Rumunii. W Angli po przeszkoleniu
przydzielony do 300DB a następnie do 307DMN, którego był dcą. - >10.06.1941 Dow-ca 307 Dyw. Myśl.’Lwowskiego’
(Nocnych Puchaczy). - >1941 zginął – RAF Exeter-“Beaufighter”-T3025- lot bojowy z por.L Karwowskim – wracając
zameldował awarię silnika zażądał zapalenie świateł na lotnisku i zameldował wypuszczenie podwozia – rozbił się w
czasie lądowania na skraju własnego lotniska. – pochowany w Higher Cemetery Exeter (ZK-49) UK
Antonowicz Władysław
10.05.1911 + 00.06.1999 88 plut. / LAC
Elektryk
307DMN
71
703328
783024
703020
781915
729051
780640
P-1080
784508
703166
709638
704639
780219
P-0293
707010
P-0274
782570
P-2584
P-0137
P-1090
704365
708210
793732
783193
705735
P-0937
Zmarł w w Merton, Surrey UK
Antończyk Franciszek
09.07.1916 ???
plut. / LAC
Ślusarz
1967 Bristol, Gloucestershire UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Antosik Henryk Stanisław
02.03.1914 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1975 Nottingham
Antoszczyszyn Michał
12.10.1918 † 05.11.1945 27 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1945 zginął RAF Faldingworth-„Lancaster”-- lot transportowy z Włoch do Angli z 20 pasażerami na pokładzie W
czasie lotu w złych warunkach atmosferycznych samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga,
– kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrak, sierż. Piotr Skibński,
plut. Władysław Szumski, i sierż. Warchołek. – wszyscy zginęli w morzu.
Antoszewski Tadeusz
20.09.1915 + 00.12.1996 81 plut. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Mansfield, Nottinghamshie UK
Antośkiewicz Kazimierz
24.01.1920 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
305DB
1948 Francja
Apanasewicz Józef 9202 DFM
04.07.1902 + 09.07.1980 78 chor. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
Zmarł w Croydon Surrey – Croydon krematorium UK
Apanasik Stanisław
23.12.1912 + 12.06.1943 31 por. / F/O
Strzelec pokładowy.
304DB
>po odbyciu kolejki lotów bojowych w 304DB – przeniesiony do pracy w Inspektoracie PSP w Londynie.
Zmarł śmiercią naturalną w szpitalu – pochowany na cmentarzu w Woking Surrey (2/A/27) UK
Apanowicz Bolesław
23.09.1917 + 13.08.1996 79 sierż. / Cpl
Mechanik
305DB
urodził się w Sejny, woj.Białystok – 1934 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – 1937 powołany do 2PL w Krakowie – W 1939
ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji, w maju 1940 skierowany do bazy lotniczej w Caen. Po upadku Francji
ewakuowany do Angli gdzie po przeszkoleniu otrzymuje przydział do MU na stacji RAF’u Hendon. W 1941 przeniesiony do
305DB gdzie służył do zakończenia wojny. – Zmarł w Filadelfii Pennsylvania USA i tam został pochowany
Apanowicz Władysław
28.11.1913 + 01.03.1999 86 plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
300DB
Zmarł w Leeds – spopielony Leeds krematorium UK
Apostolski Jan
11.12.1906 + 00.01.1988 82 st.szer. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Enfield, Middlesex UK
Arabas Jan
30.03.1911 + 08.06.1944 33 st.szer. / AC2 Bez specjalności
304DB
>1942 Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji
Zmarł w Sanatorium Southfield. – pochowany na cmentarzu Costorphine Hill Edynburg (B 1460/I) Szkocja UK
Aranowski Tadeusz 8509
27.09.1919 + 00.00.2003 84 st.sierż. / W/O Bombardier
300DB
>15.04.1941 – RAF Syerston-“Wellington”-R1212- lot treningowy – podczas próby lądowania na lotnisku Flintham Woods,
Syerston, pilot podszedł zbyt wysoko i dostał rozkaz ponownego okrążenia lotniska. Przy kolejnej próbie lądowania jeden z
silników odmówił posłuszeństwa i samolot zderzył się z drzewem na skraju lotniska. – Z.Gałczyński, J.Jarosz i T.Aranowski –
ranni, ocaleli w wypadku . Zginęli: L.Pietruszewski, A.Berger i pilot R.K.Christman. – Tadeusz Aranowski Zmarł w Polsce
Araszkiewicz Janusz
22.05.1902 + 24.03.1989 87 mjr / F/Lt
Pilot
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Arcimowicz Jarosław
23.07.1925 + 03.01.1945 20 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w szpitalu w Birmingham. – Pochowany na cmentarzu w Hawarden Village Cheshire (64/4/G) UK
Arciszewski Jerzy
06.05.1895 + 23.02.1980 85 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Bexhill-on-Sea i tam został spopielony UK
Arciszewski Stanisław
02.01.1916 ???
plut. / Cpl
Radio-mechanik
307DMN
brak dalszych informacji
Arciszewski Stanisław Jerzy
02.05.1920 ???
por. / F/O
Oficer techniczny
305DB
brak dalszych informacji
Arciuszkiewicz Eugeniusz 9348 DFC 07.02.1907 + 10.12.1983 76 mjr / W/Cdr
Obserwator
301DB
Urodzony w Jachimowszczyźnie, woj. Nowogródzkie. - Absolwent V Promocji w SPL – po ukończeniu w 1931, dostał przydział do 5 PL w
Lidzie. - W Angli w latach 1941-43 latał w 305DB. Po przerwie operacyjnej był dowódcą Eskadry 1586 podczas Powstania
Warszawskiego a później od 14.06.1944 Dowódca 301 Dyw. Bombowego ’Obrońców Warszawy’. - Zmarł w Toronto Kanada i tam został
pochowany ● ppłk obs.
Arct Bohdan 8491
27.05.1914 + 14.05.1973 59 mjr / S/Ldr
Pilot
303DM
Urodzony w Warszawie. – Po maturze zgłosił się do służby wojskowej w lotnictwie. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w
Dęblinie. Loty treningowe wykonywał w 1PL w Warszawie. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany jako pporucznik rezerwy
lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 1939, przez Rumunię przedostał się do Francji. Od marca 1940 przebywa w Szkole
Nawigatorów i Strzelców w Blidzie koło Algieru. W Wielkiej Brytanii odbył przeszkolenie lotnicze. Od września 1940 łatał jako
ferry pilot rozprowadzając samoloty do jednostek do czerwca 1941. Po dalszym przeszkoleniu operacyjnym w 61 OTU, w
październiku 1941 otrzymał przydział do 306DM, gdzie latał bojowo do lutego 1943. W dniu 13 marca 1943 przydzielony wraz
z grupą polskich pilotów do formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem
Skalskiego”, wchodzącego w skład 145DM RAF. >27.06.1944 Dow-ca 316 Dyw. Myśl. ‘Warszawskiego’ – 6 września 1944
został zestrzelony nad Francją. Do końca wojny przebywa w niewoli niemieckiej. - – Zestrzelił samolotów : 3/1/2. - Zmarł w
Siedlcach i tam pochowany Polska ● ppłk pil.
Arczyński Stanisław Jerzy
26.05.1915 + 00.00.1958 43 plut. / LAC
Mechanik radarowy
Zmarł w Lambeth, London UK
Ardeli Antoni
09.06.1906 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1948 Brazylia
Ardelli Kazimierz Jan
01.03.1920 † 20.06.1942 22 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
urodził się w Gródku Jagielońskim – 1937 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 ukończył szkołę kursem
przyśpieszonym w Krośnie jako radio telegrafista. Z Krosna jest ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji – W
1940 przybywa do Angli gdzie po przeszkoleniu jest przydzielony do 305DB. >1942 zginął – RAF Lindholme„Wellington”-Z8339- bombardowanie Emden. – w rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrzelony
przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław Madejczyk (trafił do niewoli). – Reszta załogi zginęła.
Arend Juliusz
25.03.1913 + 00.01.1996 82 plut. / LAC
Mechanik
315DM
Zmarł w Spilsby, Lincolnshire UK
Arendarczyk Leszek Michał
26.01.1920 ****
por. / F/Sgt
Nawigator
1970 Langey BC Kanada
Arendarski Marian
11.02.1911 + 00.04.1982 71 kpt. / F/O
Oficer techniczny
317DM
Zmarł w Kalamazoo, Michigan USA
72
708792
781194
P-0251
781321
780030
783224
706436
794597
P-1538
784442
792784
783066
P-1147
729127
704100
Arentewicz Feliks
13.09.1917 ???
kpr. / LAC
Obsługa techniczna
301DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Arentowicz Adam Jan
23.10.1916 + 16.10.1996 80 plut. / LAC
Mechanik
306DM
Zmarł w Londynie – spopielony, prochy złożone w Newark – (Sekcja SLP) UK
Arentowicz Tadeusz Aleksander
19.04.1909 † 08.07.1941 32 mjr / S/Ldr
Pilot
303DM
Urodzony w Sierpcu. Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. Po
kampanii wrześniowej 1939, drogą morską przedostał się do Francji, następnie po upadku Francji jest ewakuowany do
Anglii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, 9 grudnia 1940 otrzymał przydział do 303DM. Od 03.07.1941 Dow-ca 303
Dyw. Myśl.’ im.T.Kościuszki’ - 1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-P8502- prowadzi dywizjon jako górną osłonę
bombowców lecących z zadaniem bombardowania linii kolejowej i dworca w Lille – zestrzelony do morza przez
niemieckiego myśliwca koło Dunkierki.
Armanowski Józef
07.07.1917 † 26.01.1942 25 plut. / Sgt
Pilot
1454ES
>1942 zginął – RAF Charmy Downs-Havoc”-AV395- lot treningowy. Widziano, jak po ostrym pikowa samolot wszedł w
korkociąg i rozbił się w miejscowości Box (Wiltshire). Zginał również, – por.Edward Gąsak
- pochowany w Haycombe Bath Somerset (51T /266/F) UK
Artymiuk Jan 9053
24.06.1915 + 27.01.1986 71 chor. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
urodził się w Branicach Suchodolskich, woj.Lubelskie – 1936 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy jako radiotelegrafista i
zostaje powołany do 1PL w Warszawie. Tam zostaje skierowany na kurs strzelców samolotowych. Po zakończeniu kursu,
skierowany do 213 eskadry bojowej. Latał na samolotach „Fokker” VIIB i PZL-37 „Łosiach”. W czasie kampanii wrześniowej
1939 roku był tymczasowo przydzielony do 21 plutonu radio-nawigacyjnego w Dęblinie. Tam jest ewakuowany do Rumunii a
następnie do Francji. Po upadku Francji przybywa do Angli. Po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 300DB w na stacji RAF’u
w Bramcote >11.07.1941 RAF Swinderby – „Wellington” – lot bojowy bombardowanie Kolonii, w drodze powrotnej zestrzelony i
dostaje się do niewoli niemieckiej. Po wojnie osiedlił się w Australii - Zmarł w Noble Park – pochowany w Springvale
Necropolis Cemetery, Melbourne Australia
Artymiuk Kazimierz 8467 D FC DFM 28.08.1920 + 13.03.1984 64 sierż. / W/O
Pilot
301DB
Urodz. W Branicach Suchodolskich, woj. Lubelskie. – 1938
SPLdM w Świeciu n/Wisłą. Wybuch wojny w 1939 przerwał dalsze przeszkolenie w Moderówce i z grupą uczniów i pilotów
został ewakuowany do Rumunii i Francji, a po jej upadku przedostaje się do Angli. Po przeszkoleniu na pilota w 1942 otrzymuje
przydział do 305DB.W 1944 odkomenderowany na przeszkolenie na samolotach „Stirling” i Halifax” i po przeszkoleniu
otrzymuje przydział do 301DB do zadań specjalnych. Po zakończeniu działań wojennych latał w lotnictwie transportowym
RAF’u. - Zmarł w Randwick Gloucester’s – pochowany na cmentarzu w Cirencester UK
Artyszak Karol
04.11.1911 + 00.03.1989 77 plut. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Nottingham UK
Asakevich John
12.12.1909 + 11.08.1992 83 st.szer. / LAC Mechanik
Zmarł w Linwood Michigan (obywatel USA)
Assman Ludwik Karol
09.10.1915 † 06.04.1942 27 ppor. / P/O
Obserwator
304DB
>27.10.1941 RAF Hemswell – „Wellington”-W5720- nalot na Hamburg, na skutek uszkodzonego silnika wodował 19km
od brzegu koło Cromer – po 17-tu godz. pobytu na wodzie został uratowany przez angielską łódź ratunkową.
>1942 zginął RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot bojowy bombardowania celów na terytorium Niemiec.
-zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii
- pochowany na Brytyjskim cmentarzu wojskowym (Louvain, Heverlee) – wspólny grób Belgia
Astel Józef
10.03.1905 + ???
plut. / LAC
Obsługa balonów
1948 zgłosił powrót do Polski
Astramowicz Teofan
03.06.1920 † 29.09.1941 21 szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
18OTU
>1941 zginął - RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- samolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł
zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote, przepadł, rozbił się i spłonął. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec
(obaj z RAF’u), oraz z polskiej załogi: por.naw. Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs.pilot-uczeń Jan Jozepajt,
kpr. radio-operator Jan Księżyc i st.szer.strz. Teofan Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr.strz.Marian Ziętkiewicz.
W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz Wieliczko.
– szer. Astramowicz został pochowany w Nuneaton Warwickshire (103/H) UK
Atanowski Franciszek
10.01.1900 + ???
sierż. / Sgt
Bez specjalności
przeniesiony do armii
Ateński Stanisław 9538
01.04.1914 + 21.03.1996 82 kpt. / F/T.
Obserwator
301DB
Urodzony w Warszawie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 5PL – 51 Esk. Lin. w
Lidzie.Podczas kampani wrześniowej w 1939 wykonał kilka lotów rozpoznawczych i bombardierskich. 18 września ewakuował się
wraz z pododziałami na Łotwę, skąd przez Szwecję przedostał się do Francji do bazy lotniczej w Lyonie. W Wielkiej Brytanii po
przeszkoleniu w AONS w roku 1941 skierowany do 301DB. - Lot bojowy - 03.07.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1314-,
bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło Börger w Niemczech. – S.Ateński,
M.Brzozowski, M.Benoit i S.Kowalczyk dostali się do niewoli. Zginął jedynie st.sierż. Stanisław Kędzierski - kpt. Ateński po
wyzwoleniu z niewoli powrócił do Polski. - Zmarł w Gdańsku Polska
Auerbach Witold
10.02.1923 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1948 Polska
Augustyn Włodzimierz
19.08.1921 † 26.08.1944 23 kpr. / Sgt
Nawigator
1586ESP
Urodzony w Płocku. – W 1939 roku, skończył maturę w Państwowym Gimnazjum w Płocku. W chwili wybuchu wojny
przebywał w obowiążkowym dla wszystkich abiturientów, w junackim hufcu pracy w Osowcu kolo Suwałk. – 4
września zgłosił się na ochotnika do wojska i dołączył do dywizjnego kursu podchorążych przy 77 PP w Lidzie. Na
rozkaz przełożonych 23 września 1939r. w Kopciowie przekroczył granicę polsko-litewską. Został internewany w
obozie Olita a następnie w Wiłkomierzu. W lipcu 1940r. po zajęciu Litwy przez Związek Sowiecki został przewiewziony
do obozu koło Smoleńska. W maju 1941 roku jest wywieziony do obozu pracy w Ponoj koło Murmańska. W lipcu 1941
roku obóz ewakuowano do miejscowości Waźniki. Po podpisaniu 30 lipca 194r. paktu Sikorski-Majski został objęty
amnestią. Po zwolnieniu dotarł do obozu piechoty w Tatiszczewie, gdzie został przyjęty do szkoły podchorążych. Po
zgłoszeniu sie do sił powietrznych, 29 sierpnia zostal został przeniesiony do Kołtubnki, gdzie znajdowało się
zgrupowanie lotnictwa i marynarki.W lutym 1942r. zostaje przenieiony do Kiermine w Uzbekistanie. 24 marca 1942r. z
Krasnowodska na pokladzie statku „Turkmenistan” przybywa do Pahlevi w Persji.17 kwietnia, na statku Cantenbury,
odpłynąl do Bombaju.a natępnie, na nowozelandzkim statku „Avatea” przypłynąl do Kapsztadu, a następnie po
przeniesieniu na statek norweki „Bergensfiord” 16 maja 1942 r. odpłynął do Wielkiej Brytanii. Po rejsie przez Atlantyk
dopłynął do Glasgow 6 czerwca 1942 roku.- Z Kirkcaldy został skierowany na kurs rekrucki do St.Andrewas, a po
zakończeniu, 28 sierpnia jest przeniesiony do Bazy Lotniczej w Blackpool. Po przeszkoleniu radio-nawigatora,
73
706882
708969
780755
704028
706733
784934
709944
705784
794598
708676
P-2750
705472
P-1200
P-2732
705487
780933
792489
780934
792049
703729
703336
705472
780539
781235
końcowe przeszkolrnie nawigatora odbywa w Kanadzie. Po powrocie do Wielkiej Brytanii, 28 marca rozpoczął kurs
zgrywania załóg w 18 OTU w w Finningley. Po zakończeniu, otrzymuje przydział do 1586 Eskadry do Zadań Specjlnych
w Brindisi.- 30 lipca 1944 zostaje odkomenderowny do 300DB „Ziemi Mazowieckiej”. – 17 sierpnia 1944 melduje się
ponownie, jako uzupełnienie do 1586 ESP w Brindisi. W locie z RAF Brindisi-„Halifax”-JN895- lot bojowy specjalny do
Krakowa. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został prawdopodobnie zestrzelony przez nocnego myśliwca samolot eksplodował w powietrzu i spadł w płomieniach w miejscowości Lajosmizse, cala załoga zginąła. –
pochowany na Brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymar, na przedmieściach Budapesztu Węgry – (4/D). - (Info:
Wojciech Zmyślony – 17.09.2012)
Augustyniak Franciszek
30.11.1923 ****
kpr. / LAC
Bez specjalności
1980 Humbeck Belgia
Augustyniak Michał
15.08.1923 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1948 Francja
Augustynowicz Michał
02.05.1908 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik pokładowy
1948 zgłosił powrót do Polski
Augustynowicz Władysław
28.03.1921 ****
kpr. / LAC
Mechanik
315DM
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie ( Pakistan A.F.) 1980 New York NY USA
Auksztukais Zygmunt
10.06.1907 ???
st.szer. / LAC Mechanik
1980 Barking Essex UK
Awdziejew Jan Stanisław
20.06.1920 ???
sierż. / W/O
Pilot
304DB
Urodz. we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – ukończył kursem przyśpieszonym w Krośnie w 1939 jako mechanik
samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej ewakuowany do Rumunii następnie do Francji a po upadku Francji w 1940 do
Angli. Po przeszkoleniu pełnił służbę w rożnych jednostkach bojowych w personelu naziemnym. W 1944 po ukończeniu kursu
pilotażu i po przebyciu dalszego wyszkolenia w OTU dostaje przydział jako pilot do 304DB. W 1945 przeniesiony na stację
RAF’u w Hucknall na kurs instruktorów pilotażu. – 1948 Brazylia – brak dalszych informacji.
Awgucewicz Józef
18.11.1894 + ???
sierż / LAC
Kucharz
New York USA
Awtuch Bernard
08.08.1924 + 00.03.2002 77 st.szer. / LAC Strzelec pokładowy
Zmarł w Hampshire UK
Axilrod Eric Morton
22.03.1920 + 06.12.2006 86 st.szer. / LAC Rusznikarz
Zmarł w Saint Petersburg North Carolina USA (obywatel USA)
Azjan Narcyz
05.09.1925 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Baber Andrzej
07.11.1916 ???
por. / F/O
Pilot
318DMR
1995 97-545 Gomunice Polska
Babiacki Stanisław
16.04.1924 † 11.11.1944 20 kpr. / Sgt
Nawigator
1662 HCU RAF
>1944 zginął – RAF Blyton-„Halifax”-JN967- lot ćwiczebny – po zapaleniu się z jednego z silników; samolot tracąc
wysokość przeszedł w lot pionowy, zderzył się z ziemią.
– pochowany po 18 latach 27.11.1962 w Newark (316/G/E) UK
Babiański Tomasz
29.12.1904 + ???
por. / F/O
Pilot
Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. W 1937 przeniesiony do 4PL w
Toruniu. Odkomenderowany w 1938 na dowódcę eskadry szkolnej w SPLdM-Krosno. We wrześniu 1939 ewakuował się ze
szkołą i Bazą Lotniczą CWL-2 do Rumunii. Brak danych o przebiegu służby wojskowej w latach 1940-45.1955 Londyn W2 UK
Babiarz Józef
16.03.1912 † 02.03.1945 33 ppor. / P/O
Bombardier
300DB
>1945 zginął - >1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-P185- lot bojowy – bombardowanie Kolonii, po
wykonaniu zadania samolot został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na
ziemię. - pochowany cmentarzu w Lommel (3/3/C) Belgia
Babicz Bolesław
20.10.1923 + 00.00.1958 35 st.szer. / LAC Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Worksop, Yorkshire UK
Babijczuk Jan
25.11.1916 ****
plut. / LAC
Radio-mechanik
1989 Sutton Farm, Shrewsbury UK
Babijczuk Józef
10.09.1910 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
1995 Cambridge UK
Babijczuk Władysław
26.06.1920 + 15.07.2001 81 plut. / LAC
Radio-mechanik
307DMN
Zmarł w Toronto Ontario Kanada
Babik Aleksander
17.02.1902 + 00.00.1970 68 st.szer. / AC1 Bez specjalności
Zmarł w Southwark, London UK
Babik Jan
05.10.1919 ****
kpr. / LAC
Radio-operator
307DMN
1976 Mickleover Derby UK
Babiński Stefan
19.08.1913 + 14.04.1988 75 majst. / Cpl
Mechanik
301DB
Urodz. W Wilkowicach, woj. Warszawskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1934 jako mechanik
samolotowy. Przydzielony do 1PL w Warszawie. W 1936 powrócił do SPLdM, wpierw jako instruktor pierwszego rocznika a po
roku jako instruktor silników lotniczych. W 1939 18 września dostaje się do niewoli Sowieckiej. Po „amnestii” w 1941 roku jest
przyjęty do Armii Polskiej na terenie Sowietów. Po przybyciu marcu 1942 do Angli, - po przeszkoleniu otrzymuje przydział do
301DB a następnie w 1944 z 301DB do Włoch który wykonywał zadania specjalne. W 1947 powrócił do Polski.
- Zmarł w Płocku Polska
Babiocki Stanisław
16.04.1924 + 00.00.1962 38 kpr. / Sgt
Nawigator
Zmarł w Gainsborough, Lincolnshire UK
Babirecki Stanisław
18.01.1915 ???
majst. / Cpl
Mechanik
1984 Doncaster, Yorkshire UK
Babka Mieczysław Wojciech
21.04.1910 + 00.07.1967 57 sierż. / Cpl
Mechanik
Zmarł Sydney Australia - pochowany na cmentarzu Rookwood w Sydney dnia 08.07.1967 (działka Ukraińska, grób 47)
74
780935
783933
706153
707582
783856
P-2288
705107
P-2894
703341
705785
706152
707761
705586
706200
703892
782002
709267
784429
794886
705251
707583
794135
781770
703337
705483
P-2221
793343
780660
P-2936
707725
708513
709004
793747
Babraj Zdzisław
27.03.1920 † 06.04.1942 22 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
Urodz. W Krakowie. Wychowanek SPLdM w Świeciu n/Wisłą w 1939. Po wybuchu wojny we wrześniu, ewakuowany ze
szkołą do Rumunii, następnie do Francji a po jej upadku dostał się do Angli w 1940. Po przeszkoleniu na radiotelegrafisty i strzelca pokładowego uzyskał przydział do 304DB. >zginął w 1942 – RAF Lindholme- “Wellington”-X9764lot bojowy z zadaniem bombardowania Niemiec – dolatując nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego
nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii.
- pochowany na Brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverlee - (4/3/E) Belgia
Babuła Jan
03.11.1904 + 00.00.1965 61 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Hereford UK
Babuśka Kazimierz
01.01.1911 + ???
plut.pch. / AC2 Bez specjalności
1982 Gdańsk Polska
Bach Ireneusz Zdzisław
25.07.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bach Jan
22.09.1911 + 00.05.1989 77 majst. / Cpl
Mechanik
303DM
Zmarł w Surrey UK
Bachanek Jan
19.05.1914 ???
por. / F/Lt
Pilot
1984 wrócił do Polski
Bacharew Mikołaj
01.03.1920 + 22.12.1998 78 plut. / Sgt
Instr. Wych. Fizyczn.
Zmarł w Shoreham-on-Sea pochowany Hove, Sussex. UK
Bachleda-Curuś Józef
15.07.1913 + 10.12.1993 80 ppor. / F/O
Nawigator
307DMN
Zmarł w Southport – spopielony UK
Bachman Adolf
18.11.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
304DB
1982 Warszawa Polska
Bachman Mieczysław Zenon
19.01.1924 ****
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1991 Wimbourne, BH21 UK
Bachmiński Jerzy Konrad
14.06.1914 ???
sierż. Pch. / Cpl Bez specjalności
1995 North Harrow UK
Bachmiński Zbigniew
15.06.1927 + 04.03.2001 74 jun. / AC1
Mechanik pzyrz.precyz Heliopolis
Urodzony w m. Klesów, Sarny. - Zmarł w Derby – spopielony UK
Bachnamiuk Edward
14.01.1924 + 21.09.1985 61 plut. / F/Sgt
Pilot
303DM
Zmarł w New Brighton, Adelaide, Australia – pochowany na North Brighton Cemetery, Austrakia.
Bachorz Celestyn
05.06.1922 ???
plut.pch. / Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Bachrynowski Bronisław
05.04.1919 + 00.09.2004 85 st.szer. / LAC Radio-mechanik
304DB
Zmarł w Londynie i tam pochowany UK
Bachta Jan
04.05.1907 + ???
plut. / Cpl
Kucharz
303DM
1948 zgłosił powrót do Polski
Bacior Tadeusz 08.05.1927
10.04.2004 76
jun. / AC2
Bez specjalności
Halton
Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Independence Ohio USA
Bacz Mieczysław Eugeniusz
07.09.1909 + ???
st.sierż. / Sgt
Fotograf
1948 USA
Baczała Tadeusz Marian
10.01.1921 + 00.08.1984 63 sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
Zmarł w Northampton UK
Baczewski Andrzej
10.10.1918 ???
plut. / LAC
Magazynier
300DB
1948 Kanada
Baczewski (Bruce) Jacek Aleksander 04.04.1923 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
1964 Londyn SE22 UK
Baczewski Klemens Marian 8583 22.03.1915
sierż. / W/O
Bombardier
300DB
>02.01.1943 – RAF Bramcote-„Wellington”-L4379- lot treningowy. Wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w rejonie
Nottinghamshire. Zginął tylko Antoni E. Korzeniowski. Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Stefan Czekalski, Roman
Drapała, Stanisław Nogacki i Klemens M. Baczewski który po wojnie w 1964 wyjechał do Australii.
Baczewski Zygmunt
24.04.1913 + ???
plut. / LAC
Elektryk
305DB
brak dalszych informacji
Baczyński Józef
10.02.1906 + ???
sierż. / Cpl
Kierowca samochod.
304DB
1948 zgłosił powrót do Polski
Baczyński Tadeusz
28.11.1924 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1949 Kanada
Baczyński Zygmunt
30.06.1908 + ???
por. / F/O
Administracja
brak dalszych informacji
Badełek Józef
16.12.1910 + 00.04.1999 88 st.majst. / Sgt Mechanik
301DB
Zmarł w Maidenhead, Berkshire UK
Badełek Stefan 9579
06.03.1922 + 26.10.1996 74 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Urodzony w Warszawie. - 1937 Wychowanek SPLdM w Świeciu/Wisłą.- Po przybyciu do Wielkiej Brytanii w Bazie Blackpool
został wyszkolony na radiotelegrafistę. Następnie po kursie w AGS-RAF West Freugh i 18 OTU otrzymał przydział do 300DB
jako Strzelec pokładowy. Wykonując 3 czerwca 1942 lot bojowy nad Bremen „Wellington”F-1291 –, w drodze powrotnej pilot
musiał wodować w Morzu Północnym. Załoga została uratowana. Latał w 300DB do zakończenia wojny. - Zmarł w Leicester,
został spopielony UK
Badeni Jan
15.02.1921 + 25.10.1995 74 ppor. / F/O
Pilot
301DB
Zmarł w Bath Wiltshire UK
Bader Henryk
26.04.1920 ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Badjan Juliusz
02.01.1926 ****
kpr. / AC2
Bez specjalności
1949 Londyn NW3 UK
Badowski Stanisław Władysław
25.04.1926 + 22.01.1989 73 jun. / AC2
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UKZmarł w Oxford pochowany w Wolvercote UK
Badowski Zygmunt
08.11.1908 † 24.06.1944 36 plut. / F/Sgt
Pilot
300DB
>1944 zginął - RAF Faldingworth-“Lancaster”-EE124- bombardowanie Les Hayons w Belgii. Podczas powrotu
75
783920
794788
792668
780981
P-0707
794400
781927
P-1499
703330
784283
781973
708970
781070
706431
707385
705441
706075
793843
705440
P-2643
780152
P-2953
samolot został ostrzelany przez artylerię plotn. Trafiony samolot tracąc wysokość doleciał do Angli i rozbił się miedzy
Lissington i Linwood w Lincolshire, tracąc całą załogę. Badowski Zygmunt pochow. W Newark (321/K) UK
Badowski Zygmunt Władysław
22.03.1914 ???
st.szer. / AC2
Mechanik
1947 przeniesiony do armii UK
Baggs Charles Alfred
18.09.1910 + 00.00.1972 62 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
Zmarł w Braintree, Essex UK
Bagiński Józef
18.03.1915 ???
szer. / LAC
Brak danych
1947 przeniesiony do armii UK
Bagrowicz Leon
20.05.1914 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Bagrowski –Świnka Tadeusz
05.01.1917 + 02.12.1940 23 por. / P/O
Pilot
55 OTU
Urodzony w m. Bochum, Niemcy. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 58 lokatą. Przez Rumunie Francję dotarł
do Wielkiej Brytanii – po odświeżeniu pilotażu w 15 EFTS w 1940, łatał jako pilot w 5 BGS a później w 55 OTU w Aston Down
gdzie po wypadku motocyklowym, Zmarł w szpitalu w Stroud – pochow. na cment. w Woodchester Priory Churchyard UK
Baj Władysław
19.10.1913 † 05.02.1943 30 kpr. / LAC
Pilot-uczeń
16SFTS
>1943 zginął – RAF Sutton Bridge-“Oxford”-BG174- samodzielny lot szkolny – samolot zwalił się na ziemię w Tollerton Linc’s.
– pochowany w Newark (313/K) UK
Bajak Edward
23.02.1914 + 26.01.1974 60 sierż. / Cpl
Mechanik samochod.
301DB
Zmarł w Londynie pochowany w Acton UK
Bajan Jerzy CBE
04.05.1901 + 27.06.1967 66 płk / W/Cdr
Pilot
316DM
Urodzony we Lwowie. W roku 1918 należał do „Lwowskich Orląt” walczył mając 17 lat, w obronie Lwowa. W 1922 roku poprosił
o przydział do Lotnictwa. Zakończył podstawową szkołę pilotażu w Grudziądzu a następnie wyższy kurs pilotażu w Bydgoszczy
jako pilot myśliwski. W 1927 roku został przydzielony do 114 Esk.Myśl. w Lidzie. Rok później zostaje przeniesiony do 2PL w
Krakowie z przydziałem do 122 Esk.Myśl. W roku 1930 promowany do stopnia kapitana.
W 1934 roku, jako kpt.pil. bierze udział w zawodach „Challenge 1934” lecąc na RWD9. Długość trasy wynosiła 9,527 km. Z
pośród 81 zawodników uzyskuje 1-sze miejsce zdobywając 1,896 pkt. z mechanikiem st.sierż. Pokrzywką. W latach 1930 – 38
w stopniu majora, po pobycie w Wielkiej Brytanii i ukończeniu Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie, 15 czerwca 1939 roku
w stopniu pułkownika zostaje szefem wyszkolenia w SPL Dęblinie. W czasie niemieckiego bombardowania Dęblina, 2 września
1939 zostaje ranny w lewą rękę, która po wyleczeniu została bezwładna. Przez Rumunię a następnie Francję dostaje się do
Anglii w 1940 roku gdzie otrzymuje przydział w Dowództwie Polskich Sił Powietrznych w Londynie. W kwietniu 1941 został jako
pierwszy Polak, Oficerem Łącznikowym z RAF Training Command. W roku 1942 bierze udział w lotach bojowych w 316DM,
mając doczepiony do ręki specjalny hak. Po wojnie pozostał W Wielkiej Brytanii. Był czynnie zaangażowany w założeniu Klubu
Szybowcowego SLP w Lasham. W roku 1958 zostaje Sekretarzem Honorowym Samopomocy Lotniczej w Wielkiej Brytanii. –
późniejszego Stowarzyszenia Lotników Polskich. – Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w Northwood UK
Bajcer Antoni
11.06.1913 + 00.01.1999 85 majst. / W/O
Mechanik
Zmarł w Newark, Nottinghamshire UK
Bajduk Michał
29.01.1909 + ???
sierż. / Cpl
Zaopatrzenie
309DMR
1948 zgłosił powrót do Polski
Bajek Józef
08.03.1902 + 00.00.1979 77 plut. / LAC
Mechanik
307DMN
Zmarł w Nottingham UK
Bajer Włodzimierz
07.05.1926 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bajiński Zygfryd
27.11.1914 + 03.01.2002 87 st.sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
Zmarł w Brockville Ontario Kanada
Bajoński Leonid
15.03.1922 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bajraszewski Samuel
20.09.1896 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1948 zgłosił powrót do Polski
Baka Jan
28.09.1922 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1975 Oakville Ontario
Bakalarski Eugeniusz
01.01.1912 + 12.09.1990 77 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Birkenhead, Cheshire UK
Bakalarskii Franciszek 10761
29.01.1919 ****
sierż. / W/O
Pilot
305DB
Urodzony w m. Biała Podlaska. 1935 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Pilotaż ukończył w roku 1939 w Brzeżanach, gdzie
zastała go Kampania wrześniowa. – Przedostał sie przez Francję do Wielkiej Brytanii 27 czerwca 1940. Po ponownym
przeszkoleniu w pilotażu został skierowany do 3 AGS – Szkoła Strzelców Samolotowych, gdzie łatał do maja 1943. Następnie
po przeszkoleniu w 18 OTU Jednostki Wyszkolenia Bojowego został skierowany do 300DB. W 1945 został skierowany do 16
(P)SFTS-Szkoła Pilotażu Podstawowego w funkcji instruktora pilotażu. Po demobilizacji zamieszkał w Blackpool. Przewodniczący Koła SLP w Blackpool - 1955 Blackpool UK
Bakalarski Hilary Waldemar
21.10.1909 + ???
plut. / LAC
Magazynier
1946 zgłosił powrót do Polski
Bakalarski Piotr DCM
18.04.1913 + 18.11.1966 53 por. / F/O
Pilot
300DB
>1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-T1270- lot bojowy, bombardowania Hamburga. Nad brzegami Morza Północnego koło
Westerland na wyspie Sylt samolot został zestrzelony. Cała załoga ranna dostała się do niewoli: H.Faliński, P.Bakalarski,
Z.Kosiela i J.Olszewski. Ciężko ranny strzelec Boguszewski Zmarł w drodze do szpitala. >1966 Piotr Bakalarski Zmarł w
wypadku samochodowym w Blackpool UK
Bakanacz Jan
8225 DFC
14.01.1915 + 30.09.1995 80 st.sierż. / W/O Pilot
301DB
Zmarł w Warszawie Polska
Bakanowski Włodzimierz
27.05.1913 + ???
ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
1947 Kanada
76
705561
780661
792187
708767
703340
781904
P-2251
780721
707663
705129
P-2866
706870
780000
781560
794358
708703
793666
794736
703121
706434
782632
706246
729040
Bakas Kazimierz Tadeusz
07.08.1914 † 08.06.1945 31 sierż. / Sgt
Pilot
691RAF
Urodzony w Dębicy, pow.Tarnów. – W roku 1931 - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy W roku 1934 przydzielony do
6PL we Lwowie. W roku 1936 otrzymał przydział do SPLdM w Krośnie, jako instruktor w dziale płatowcowym. – W
czasie kampanii wrześniowej 1939 wraz ze Szkołą jest ewakuowany z Krosna do Łucka. Pod Łuckiem dostaje się do
niewoli Sowieckiej, skąd po zwolnieniu przez Persję w roku 1943 przybył do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w
pilotażu w roku 1944 został przydzielony do 691 Dywizjonu który współpracował z Brytyjską Marynarką Wojenną. >1945 zginął – RAF(?) - „Oxford”-PH145- w czasie lotu ćwiczebnego, zderzył się z linią wysokiego napięcia koło South
Brent Devon. – pochowany w Weston Mill Plymouth Devon – (RC/C/10295) UK
Bakinowski Robert
10.11.1913 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
301DB
Urodzony w Mińsku – Rosja. – W latach 1936 – 1939 w Dęblinie jako Pilot-Instruktor. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku
przedostaje się Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii w marcu 1940. – Otrzymuje przydział do 15 EFTS w stopniu kpr. pilota.
W roku 1944 otrzymuje awans na plutonowego w funkcji pilota-instruktora, oraz przydział do 16 SFTS w Newton Po
przeszkoleniu bojowym w 18 OTU zostaje skierowany do 300DB. W 27 locie bojowym w dniu 17.01.1945 – RAF Faldinworth –
„Lancaster”-PD257- z zadaniem bombardowania zakładów Zeitz. Samolot zestrzelony ogniem artylerii plotn., rozbił się koło
Klein Furna, Hohenstein w Niemczech. - Uratowali się: Robert Bakinowski, Kazimierz Tomasik, Stanisław Seidengart i
Mieczysław Sasin (wszyscy dostali się do niewoli). Zginęli: M.Piotrowski, A.Smoczkiewicz i F.Matuszkiewicz – pochowani na
cmentarzu w Berlinie Meerstrasse (15/4/J) Niemcy - Robert Bakinowski – uratował się i dostał do niewoli niemieckiej. Po
zwolnieniu w roku w roku 1946 powrócił do 301DB. Po Demobilizacji w roku 1947 powrócił do Dęblina Polska.
Baklarz Mieczysław
23.10.1918 + 18.01.1984 66 plut. / LAC
Bez specjalności
306DM
Zmarł w Katowicach Polska
Baksalary Leon
13.09.1924 ???
st.szer. / AC1 Mechanik samochod.
1946 France
Bakun Józef
01.10.1905 + 18.08.1964 58 plut. / LAC
Tapicer balonowy
304DB
Zmarł w Bournemouth Hants UK
Bakun Piotr
25.11.1913 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
309DMR
1948 zgłosił powrót do Polska
Bakun Wacław
06.11.1919 † 13.06.1944 25 ppor. / F/O
Bombardier
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-LL807- bombardowanie Gelsenkirchen –w rejonie Holandii zestrzelony
przez artylerię plotn. Do morza koło Ijssel Meer – zginęła cała załoga. Po kilku dniach morze wyrzuciło ciała na brzeg.
– pochowany w Amersfort Oud Leusden (207/13/12) Holandia
Bala Eugeniusz
14.06.1908 † 14.03.1942 34 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”Z8438- wykonał lot bojowy – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn.,
rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. - pochowany w Newark (307/J) UK
Balas Wacław
12.11.1908 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
308DM
1946 Kanada
Balas Zygmunt
19.09.1919 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
5091DBL
1947 Francja
Balawaider Jan Adam
30.07.1917 + 00.00.1980 63 ppor. / F/O
Bombardier
Zmarł w Australii – brak dakszych informacji
Balcar (Kwiatek) Józef
08.03.1920 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1947 Belgia
Balcarek Andrzej Wilhelm
04.02.1915 † 28.08.1944 29 plut. / Sgt.
Mechanik pokładowy
1586ESP
Urodzony w Janowicach, woj. katowickie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1935 roku jako mechanik lotniczy. W
kampanii wrześniowej 1939 służył w 1 (21) EB w składzie Brygady Bombowej. Ewakuowany przez Bejrut i Syrię dotarł
do Francji. Jednym z pierwszych transportów w grudniu 1939 udał się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu służył w
304DB od jego sformowania. Następnie służył 300 i 301DB. Ochotniczo zgłosił się do personelu latającego. W lutym
1944 przeniesiony do 4 SofTT, gdzie ukończył kurs mechaików pokl;aowych. W czerwcu 1944 przeniesiony do 11 Bazy.
Ukończył przeszkolenie na samolotach czterosilnikowych w 1662 HCU. W sierpniu 1944 przydzielony do 1568ESP. Zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP495- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla Powstania Warszawskiego.
Samolot prawdopodobnie zestrzelony do Morza Adriatyckiego, Cała załoda zginęła. Po czasie szczątki samolotu
zostały odnalezione w miejscowości Banica pod Gładyszowem Polska.
Balcarek Franciszek A
08.04.1915 + 07.11.1985 70 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Northwich – spopielony w Altringham UK
Balcerek Walenty
04.02.1899 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 zgłosił powrót do Polski
Balcerzak Leon
09.05.1924 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1947 Francja
Balcerzak Rafał
19.10.1918 ???
plut. / Cpl
Radio-mechanik
317DM
Urodzony w Czerniejewe, woj. poznańskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 - ukończył szkołę w Krośnie w 1939
roku jako radiomechanik.ostal przeniesiony do 3PL w Poznaniu. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939. W ramach
Armii Łódź. Przez Francję przedostal się do Wielkiej Brytanii w 1941 roku, gdzie po dalszym przeszkoleniu w 18 OTU w 1943
roku zostal skierowany do 131Polskiego Skrzydła Myśliwskiego a następnie do 317DM. - brak dalszych informacji
Balcewicz Mieczysław
12.10.1912 ???
plut. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
305DB
1946 Argentyna
Balcewicz Stanisław
03.07.1910 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Brazylia
Baldur Roman
22.07.1921 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Balejka (Bolejka) Josef (CSR)
04.03.1917 + 07.07.2004 87 plut. / Sgt
Pilot
317DM
1947 przeniesiony do armii – Zmarł w Valasske Klobouki Czechy
Balicki Ignacy
23.04.1919 + 29.04.1995 76 kpr. / LAC
Mechanik motocykl.
302DM
Zmarł w Londynie – spopielony w Finchley UK
Balicki Marian Jakub
09.07.1926 ???
szer. / AC1
Kierowca samochod. 316DM
brak dalszych informacji
77
P-1591
706865
792682
704740
706896
708115
784590
P-1679
708117
706582
793818
704366
705353
780375
783597
783922
707290
703447
784507
P-1673
P-0672
780311
705786
709005
784628
784422
794887
784923
Balicki Roman
28.11.1919 † 25.06.1942 23 ppor. / P/O
Pilot
18OTU
Absolwent XIV Promocji SPL1939. – Z Rumunii przez Francję przybył do Wielkiej Brytanii. Od 11.1941 przydzielony do
18OTU. Dnia 01.0.1942 mianowany pporucznikiem. – Ochotniczo polecial jako strzelec / bombardier na lot bojowy. zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-T2717- lot boojowy z zadaniem bombardowania Bremy. Od chwili
startu brak było łączności . Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza.
Balicki Roman
21.04.1920 ****
kpr. / LAC
Bez specjalności
1988 Chicago Illinois USA
Baliga Stanisław
12.12.1918 ???
plut. / LAC
Mechanik
306DM
brak dalszych informacji
Balik Tomasz
27.12.1913 + ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Baliński Wacław
16.05.1915 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
304DB
1959 Swindon Wilts UK
Ballas (Dąbrowski) Wiktor
07.09.1913 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Balogh Jan Franciszek
21.11.1915 + 16.06.1993 78 plut. / LAC
Elektryk
300DB
Urodzony w Borysławiu, woj.Lwowskie. W 1939 w ramach mobilizacji,powołany do służby wojskowej w 6PL we Lwowie. Po
kampanii wrześniowej przedostał sie do Francji. Przydzielony do lotniczej jednostki w Montpellier. Po upadku Francji
ewakuowany z pod Dunkierki do Angli, gdzie ottrzymał przydział do Bazy PSP w Blackpool. Po przeszkoleniu otrzymał
przydział jako Elektryk do 300DB w Faldingworth. – Zmarł w Thornton FY5 i tam został pochowany UK
Balon Władysław
26.10.1920 † 28.08.1942 22 ppor. / P/O
Pilot
316DM
Urodzony w m. Przeciszów, pow. Wadowice. - Absolwent XIV Promocji SPL. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 58
OTU został przydzielony w marcu 1942 do 316DM w stopniu pporucznika. - zginął – RAF Hutton Cranswick-“Spitfire”AD313- lot treningowy – podczas pikowania nad morzem zaczepił o powierzchnię wody w Zatoce Bridlington. –
pochowany na cmentarzu przykościelnym w Beverley, Yorkshire. (Grób 706) UK
Baluch (Dobrzański) Alojzy
09.04.1924 + 00.00.1975 51 kpr. / AC1
Obsługa techniczna
306DM
Zmarł w Norwich, Norfolk UK
Balul Władysław
23.05.1917 ???
plut. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bałasz Stanisław
04.12.1914 + 15.04.1988 74 sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
Zmarł w Lincoln i tam został pochowany
UK
Bałdyga Józef
12.03.1899 + 16.08.1977 78 kpr. / LAC
Kucharz
317DM
Zmarł w Białymstoku Polska
Bałka Edward
05.03.1914 ****
plut.pch. / F/Sgt Nawigator
1991 Kenora Ontario P9N 3C8 Kanada
Bałos Stanisław
08.10.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1948 Australia
Bałucki Józef
06.11.1918 † 13.04.1942 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1213- lot bojowy, bombardowanie Essen – w rejonie Boeckel
W Holandii, samolot został zaatakowany przez nocnego myśliwca i zestrzelony
- pochowany w Eindhoven-Woensel (45/J.J) Holandia
Banach Alojzy
28.05.1913 + 03.05.1975 62 kpr. / AC2
Kancelista
Zmarł w Manchester – spopielony w Stockport UK
Banach Jarosław
11.06.1926 ???
st.szer. / LAC Obsługa techniczna
1951 George C.P. Południowa Afryka
Banach Stanisław
04.04.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1947 zgłosił powrót do Łódzi Polska
Banach Stefan
07.11.1915 ???
kpr. / AC2
brak danych
1947 przeniesiony do armii UK
Banach Władysław
15.06.1919 + 12.12.1964 45 por. / F/Lt
Pilot
317DM
- Absolwent XIV Promocji SPL1939. – We Francji przydzielony do Bazy Lyon Bron. W Wielkiej Brytanii początkowo latal w 3
AGS. Po przeszkoleniu w 58 OTU w 1942 przydzielony do 317DM a następnie do 41 DM RAF. Po przeszkoleniu na kursie
instruktorów , powrócił do 317DM gdzie latal operacyjnie do stycznia 1944. W przerwie operacyjnej latał jako instruktor w 25
EFTS do maja 1945. Po zwolnieniu z PSP w 1946 roku wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) – szkolił w
pakistańskich pilotów w RPAF w Risalpur. – Później pracował jako pilot cywilny w firmie Attock Oil Co.Ltd. - zginął w roku
1964. Okoliczności katastrofy lotniczej nie znane. – pochowany na Harley Street Cemetery w Rawalpindi Pakistan (Nr. VII/132)
Banachowicz Antoni
02.09.1918 † 01.08.1941 23 por. / P/O
Pilot
TTC RAF
Urodzony w m.Rakowice, k/ Krakowa. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939, jako ppor. obs.ze 132 lokatą.
We Francji przebywał w Ośrodku Szkolenia Załóg Bombowych i Współpracy w St. Etienne. W Wielkiej Brytanii
po przeszkoleniu na pilota w 1941 roku przydzielony do TTC (Szkoła Łączności) - zginął – RAF Cranwell-„Proctor”
-P6310- lot treningowy, podczas wykonywania ostrego wirażu nad lotniskiem w Cranwell samolot wpadł w
korkociąg i rozbił się pilot zginął. - pochowany na cmentarzu w Cranwell Village (19/R) UK
Banaczkowski Tadeusz
17.08.1907 + 00.00.1946 39 sierż. / Sgt
Kierowca samochod.
Zmarł w Manchester, Lancashire UK
Banasiak Stanisław
30.03.1914 ???
plut. / Cpl
Kucharz
304DB
1947 Francja
Banasiewicz Henryk
27.02.1927 ****
jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
1992 Londyn W13 UK
Banasiewicz Stanisław
05.03.1915 ???
kpr. / LAC
Mechanik
308DM
1947 zgłosił powrót do Warszawy Polska
Banasiewicz Stanisław Jan
05.01.1908 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
1947 zgłosił powrót do Polski
Banasik Bonifacy AFM
06.06.1912 + 05.04.2002 89 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Stamford Connecticut USA
Banasik Tadeusz Kazimierz
26.01.1919 † 02.09.1944 25 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
1586ESP
Urodzony w m.Końskie, woj. Kieleckie. – Od roku 1937 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w trybie
przyśpieszonym w roku 1939 w Krośnie. Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Rumunię, Francję przedostal się
do Wielkiej Brytanii w 1941 roku. Po przeszkoleniu zostal skierowany do 319DMR jako mechanik. Ochotniczo zgłosił
78
P-1747
705130
P-0142
783073
707726
706284
707386
784645
P-2851
709268
708745
782919
793852
709006
780031
704860
703730
705787
792580
707552
705788
780229
708769
792531
705442
707762
705765
780554
703893
704492
784969
707291
P-2265
784514
się z początkiem 1943 roku do służby w personelu latającym. Po dalszym przeszkoleniu w 18 OTU zostal skierowany
16 grudnia 1943 do 300DB a następnie 24 sierpnia 1944 do 1586 Eskadry do zadań specjalnych w Brindisi. W roku
1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”DP180- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla powstania warszawskiego. –
podczas lotu nad Jászfényszaru k/Budapesztu samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I w płomieniach spadł
na ziemię. Zginęła cała załoga. Pochowany w zbiorowym grobie w Solymar k/Budapesztu (10/B/1). Węgry.
Banasik Władysław Jan
27.02.1911 + ???
kpt. / F/Lt
Obserwator balonówy
1950 Londyn SW3 UK
Banasik Zbigniew
14.12.1918 ****
kpr. / LAC
Mechanik
301DB
1993 Swansea SA5 UK
Banasiński Kazimierz Ludwik 8294 24.08.1904 + 16.02.1966 62 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Zmarł w Portland Dorset UK
Banasiuk Jan
25.12.1908 + 08.03.1975 67 plut. / Cpl
Fotograf
300DB
Zmarł w Blackpool – pochowany w Carleton UK
Banaszkiewicz Jan
19.01.1914 + ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
301DB
1948 zgłosił powrót do
Banaszkiewicz Leszek Romuald
04.02.1911 + ???
kpr. pch. / AC2 Nawigator – uczeń
brak dalszych informacji
Banaszkiewicz Stanisław
29.05.1896 + ???
plut. / AC2
Bez specjalności
1949 Londyn E1 UK
Banaszuk Józef
10.12.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1995 Melksham SN12 Wiltshire UK
Banaszuk Wacław 9629 DFC
20.11.1.913 + 24.09.2007 93 ppor. / F/O
Pilot
305DB
Zmarł w Toronto Ontario Kanada
Banaś Dominik
13.01.1926 00.00.1990 64 jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Nowym Jorku USA
Banaś Jan
18.04.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1946 France
Banaś Jan Julian
11.04.1917 ???
sierż. / W/O
Pilot
304DB
1982 Nottingham UK
Banaś Stanisław
03.07.1905 + ???
st.sierż. / Sgt
Magazynier
309DMR
brak dalszych informacji
Banaś Stanisław Michał
11.04.1927 ****
jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- 1986 Hemstead Troy Michigan USA
Banaś Tadeusz
29.04.1915 + 00.04.1997 82 sierż. / Cpl
Mechanik
308DM
Zmarł w Andover, Hampshire UK
Banatkowicz Józef
05.07.1919 ???
kpr. / LAC
Kancelista
1946 Brazylia
Bandosz Władysław
27.05.1906 + ???
plut. / LAC
Magazynier
317DM
1947 zgłosił powrót do Polski
Bandrowski Stefan
01.09.1918 + 00.02.2006 87 sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
Zmarł w Masham Kanada
Banker Henryk
29.10.1893 + ???
kpr. /
Brak danych
przeniesiony do armii UK
Banko Stanisław
22.09.1919 + 23.11.1994 75 st.szer. / LAC Kierowca samochod.
Zmarł w Edynburgu Szkocja – pochowany Mount Vernon Cem. UK
Banulski Tadeusz
21.01.1920 ???
kpr. / LAC
Mechanik motocykl.
308DM
1958 Melbourne Australia
Banyś Jan
26.10.1916 † 02.01.1945 29 plut. / W/O
Bombardier
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-PB823- lot bojowy bombarrdowanie Norymbergii – samolot został
Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, spadł i explodował koło Laix Bazailes we Francji. Zginęła cała załoga.
- pochowany w zbiorowym grobie w Pierrepoint department Meurthe et Mosele. (1357/63) Francja
Banyś Stanisław
21.07.1924 ???
plut. / AC2
Bez specjalności
1947 France
Bańdo Stefan Szczepan
22.06.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
1947 zgłosił powrót do Polski
Bańka Czesław
01.01.1923 ???
plut. / Cpl
Telefonista
1946 Kanada
Bańkowski Józef
04.08.1927 + 02.05.1999 72 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Urodzony w m. Jasieniec, Sarny - brak miejsca zgonu
Bańkowski Lucjan
02.01.1908 + 11.07.1981 73 sierż. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Manchester – pochowany na Southern Cem. UK
Bańkowski Piotr Ryszard
03.04.1912 † 19.06.1941 29 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”W-5665- lot bojowy, bombardowanie Bremy- podczas dolotu na cel
samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło brzegów Holandii. Uratowali się Wiktor
Cebrzyński i Stanisław Winek, (osadzeni w obozie jenieckim).- resztę załogi morze wyrzuciło na brzeg w Amerland.
- pochowany na cmentarzu katolickim w Ameland (Nes) Friesland (7/I) Holandia
Bańkowski Tadeusz
20.09.1922 + 25.02.1974 52 sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Sydney – pochowany Roockwood Cem. Australia
Bańkowski Zygfryd
14.01.1925 ****
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
308DM
1989 Norristown Pennsylvania USA
Bański Mieczysław
12.10.1915 ???
st.szer. / LAC
przeniesiony do armii
Bar Józef
21.06.1926 + 00.02.1994 67 st.szer. / AC1 Bez specjalności
303DM
Zmarł w Brentwood, Essex UK
Bar Ludwik
05.02.1906 + 16.02.1999 93 por. / F/Lt
Administracja
Zmarł w Warszawie - pohcowany na mentarzu wojskowym Powązki. - Polska
Bar Mieczysław
05.07.1914 + ???
plut. / AC1
Mechanik
brak dalszych informacji
79
794207
Bar Zbigniew
23.09.1921 † 02.09.1944 23 kpr. / F/Sgt
Bombardier
1586ESP
>1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot509” koło Kielc Polska). Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został
zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew
Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz
Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczynski, st.sierż.r-oper. Władysław Skibilski i sierż.mech.
Józef Frąckowiak którzy po uratowaniu się, przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu
dniach wrócili do jednostki.
Kpr. Bar – miejsce grobu nie zostało ustalone – prawdopodobnie pochowany przez miejscową ludność.
709007 Bar Zygmunt
14.10.1927 + 00.12.200376 jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- Zmarł w Dunstable UK
792982 Bara Emanuel
18.12.1914 + 00.02.1994 80 plut. / Cpl
Meteorolog
Zmarł w Hitchin, Hertfordshire UK
784926 Baran Aleksander
25.03.1909 + 00.00.1942 33 sierż. / Cpl
Mechanik
Zmarł w Devon UK
784639 Baran Edward Stanisław
18.02.1912 + 00.00.1978 66 plut. / LAC
Elektryk
307DMN
Zmarł w Lambeth, London UK
781840 Baran Jan
19.04.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
783720 Baran Ludwik
04.07.1908 + 20.09.1943 35 szer. / AC1
Bez specjalności
Zmarł w sanatorium Stanfield- pochowany na cmentarzu Tunstal. Soke-on-Trent (DDM/9) UK
781389 Baran Marian Jerzy 10335
05.10.1914 + 00.00.1965 71 sierż. / W/O
Mechanik pokładowy
301DB
Zmarł- brak danych UK
705133 Baran Mieczysław
27.08.1924 ???
kpr. / LAC
Radio-operator pokł.
1947 Tasmania Australia
794223 Baran Mieczysław
11.12.1914 + 20.09.2000 85 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
307DMN
Zmarł w South Bend Indiana USA
781925 Baran Stanisław
01.06.1914 + 00.00.1982 68 kpr. / LAC
Bez specjalności
317DM
Zmarł w Hillingdon, Middlesex UK
794168 Baran Stanisław Mieczysław 11470 14.01.1920 + 10.11.1997 77 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Wodonga, Victoria Australia
P-1680 Baran Stefan
03.09.1916 + 01.01.1997 80 por. / F/Lt
Pilot
303DM
Urodzony W Rosji. - Absolwent XIV Promocji SPL. – Dęblin – 1939 pchor. uczeń-pilot – po kampanii wrześniowej przybył do Francji w
1940 roku, - po przybyciu do Anglii latał w w 9 AGS do marca 1942. Następnie przeniesiony do 303DM w stopniu ppor. gdzie latał
operacyjnie do grudnia 1943. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 25 (P)EFTS w Hucknall. Od 06.1944 do 03.1945
odbywal loty bojowe w stopniu porucznika w 317DM. Ostatni przydział to jednostka szkoleniowa (P)16 SFTS w Newton. - 1946 wstąpił do
lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) – po zwolnieniu wyjechał do USA. - Zmarł w Palm Bay Pennsylvania USA
705789 Baran Tadeusz
17.09.1923 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
305DB
brak dalszych informacji
707207 Baran Tadeusz
10.06.1923 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
703331 Baran Wiktor
05.12.1914 + 16.12.1989 75 plut. / LAC
Elektryk
302DM
Zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu Północnym Warszawa - Polska
794840 Baran Wiktor
13.12.1914 + 23.10.1996 82 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Chester UK
705131 Baran Władysław
11.11.1918 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
304DB
1947 Argentyna
703151 Barancewicz Stanisław
02.06.1912 + ???
plut.pch. / Cpl Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
707292 Baranek Roman
05.07.1926 + 15.12.2005 79 plut. / Sgt
Pilot
Zmarł w Chicago Illinois USA
708647 Baranik Czesław
10.06.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
304DB
brak dalszych informacji
703988 Baranowski Bolesław
15.09.1922 ???
plut. / W/Ol
Nawigator
307DMN
brak dalszych informacji
707713 Baranowski Czesław
02.06.1916 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1947 zgłosił powrót do Polski
707763 Baranowski Edmund
07.03.1926 + 22.05.1997 71 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
Heliopolis
Urodzony w m. Kiemieliszki, Święciany - Zmarł w Aylesbury Buck’s i tam został pochowany UK
P. S. P. Baranowski Franciszek
04.09.1894 + 01.09.1944 50 por. / xxx
Pilot
OZL
Zmarł w szpitalu wojskowym w Ormskirk i tam został pochowany (grób nr.5) UK
705527 Baranowski Hieronim
22.02.1916 + 01.02.1994 78 plut.pch. / Cpl Bez specjalności
309DMR
Zmarł w Londynie – spopielony w Enfield krematorium UK
792110 Baranowski Jakub
24.01.1906 + ???
st.szer, / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
P-2972 Baranowski Jerzy
06.12.1909 + 09.04.1997 88 ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
Zmarł w Londynie – pochowany Putney Vale Cemetery UK
709501 Baranowski Jerzy William Władysław 01.05.1907 + 26.01.1946 39 sierż. / FSgt
Pilot
Urodzony w Chicago Illinois USA – w Kanadzie zapisał się jako ochotnik do Polskich Sił Powietrznych.
- Zmarł i pochowany na cmentarzu św.Stanisława w Michigan City Laporte County Indiana USA
729106 Baranowski Józef
09.03.1926 ???
szer. / AC2
Radio-operator-uczeń.
1947 France
P-0557 Baranowski Kazimierz
20.02.1900 + 00.00.1976 76 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Redbridge, London UK
782352 Baranowski (Baron) Franciszek Kazimierz 11.10.1916 + 30.12.1997 81 plut. / LAC
Elektryk
300DB
Zmarł w Ashton-on-Mersey – spopielony w Alpringham krematorium Cheshire UK
794410 Baranowski Piotr
10.04.1904 + 00.00.1966 62 plut. / Cpl
Elektryk
80
705790
780443
703021
705132
P-0680
P-2504
782797
706066
794293
P-2895
P-2001
781148
781857
783415
P-1481
703816
P-2626
708380
782918
P-1990
780166
703666
708586
784784
P-0249
782224
Zmarł w Rother Valey, Yorkshire UK
Baranowski Stefan
31.03.1915 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.d
1951 Luton Bedfordshire UK
Baranowski Tadeusz
02.11.1914 + 18.02.2001 87 plut. / Sgt
Pilot
317DM
Zmarł w Bognor Regis i tam został pochowany UK
Baranowski Walter Longin
29.11.1915 ****
kpr. / AC2
Bombardier – uczeń
1952 Chicago Illinois USA
Baranowski Zbigniew
03.10.1906 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Barański Antoni
18.01.1913 + 08.12.1969 56 kpt. / F/Lt
Pilot
309DMR
Zmarł w Nottingham UK
Barański Bogdan Michał
03.04.1913 + 30.11.1999 86 por. / F/O
Nawigator
300DB
Zmarł w Erie, New York USA
Barański Edmund
27.12.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1947 przeniesiony do armii UK
Barański Gabriel
24.03.1920 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Barański Józef
20.12.1914 ???
sierż. / Cpl
Bez specjalności
1950 Nottingham UK
Barański Kazimierz Leon DFM
28.06.1919 + 27.09.1957 38 ppor. / F/O
Radio operator
304DB
1PL w Warszawie. – W 1938 roku dowodził 113 Esk.Myśl. aż do zakończenia kampanii wrześniowej w 1939 roku. We Francji
jest dowódcą klucza II/6 Gr.Ch. – W Angli, po przeszkoleniu, >01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię
(607DM RAF) >08.1942 Dow-ca 302 Dyw.Myśl. ‘Poznańskiego’.- Po zakończeniu V kursu WSL w latach 1944-45, jest
wykładowcą w katedrze lotnictwa myśliwskiego. – Zmarł w Maindenhead Berk’s UK ● ppłk dypl.pil.
Barącz Andrzej Jan
14.09.1911 + 14.07.2004 93 por. / F/O
Oficer techniczny
301DB
Zmarł w New York USA
Barącz Eugeniusz Jerzy
24.12.1914 † 23.12.1941 27 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1941 zginął – RAF Lindholm-„Wellington”-5374- lot bojowy, bombardowanie Kolonii Po wykonaniu zadania samolot
dostał się w ogień obrony plotn. I doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania w
rejonie Sibbertoft Leicestershire.- Zginęła cała załoga.- pochowany na cmentarzu w Newark (307/N) UK
Barcicki Franciszek
25.01.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
1951 Australia
Barcicki Jerzy
30.09.1916 + 14.06.1941 25 plut.pch. / Cpl Pilot
Zmarł w szpitalu wojskowym Lamberth Stirlingshire – pochowany na cmentarzu w Perth (20/B) Szkocja UK
Barcikowski Janusz
17.09.1893 + ???
ppor. / F/O
Administracja
brak dalszych informacji
Barcikowski Jerzy Witold
04.06.1918 † 31.01.1944 26 plut.pch. / Sgt Pilot
587RAF
>1944 zginął – RAF Weston Zeyland-„Martinet”-EM412- lot ćwiczebny na współpracę z OPL – samolot rozbił się pod
Buncombe Wood. – pochowany na cmentarzu w Haycombe Bath Somerset (39/HA/252) UK
Barcikowski Józef
06.04.1914 † 23.02.1945 31 ppor. / F/O
Nawigator
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA161- lot bojowy bombardowanie zakładów „Daimler-Benz w
Pforzheim.- Po wykonaniu zadania podczas silnej obrony plotn., w locie powrotnym samolot został zestrzelony przez
nocnego myśliwca nad Sindelfingen. – Uratowali się skokiem ze spadochr., R.Peisker, H.Jachacz, Z.Minkler, S.Leja i
dostali się do niewoli. Reszta załogi zginęła. – pochow. Na Brytyjskim Cment. W Bad Tölz Durnbach (16/8/F) Niemcy
Barcikowski Kazimierz
10.04. 1926 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 Polska
Barciński Zdzisław Kazimierz
11.01.1916 ???
plut. / LAC
Pomocnik magazynier
brak dalszych informacji
Barciszewski Zygmunt BEM
30.08.1898 + 14.09.1957 59 por. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Kanadzie – pochowany na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal Kanada (a-6,O-87)
Barcz Edward
04.07.1920 + 03.08.1979 59 sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
Urodzony w Płocku. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 i ukończył szkołę kursem przyśpieszonym w
Urodzony
w m. Poniec, pow. Gostyń Wlkp. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył jako raddiomechanik w 1938 roku. Został
skierowany do 4PL w Toruniu – 43 eakadry obserwacyjnej. Brał czynny udział w kampani wrześniowej 1939 roku w ramach
Armii „Pomorze” i dostał się do niewoli sowieckiej. Po zwolnieniu z obozu, przbył do Wielkiej Brytanii końcem 1941 roku. W
Bazie Lotniczej w Blackpool, w marcu 1942 skierowany na kurs radiotelegrafisty a następnie kończy kurs w RAF Cranwell
strzelca pokladowego. Następnie wysłany na szkolenie bojowe do 6 OTU RAF Heaton Thornaby. Po ukończeniu w maju 1944
zostal skierowany do304DB.- Po zwolnieniu z PSP, wstąpil do RAF, gdzie zmienil swoje nazwisko na K.L. Beaumont.. - Zmarł
w Esher Surrey UK
Barański Piotr 8585
13.05.1912 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
1949 Toronto Ontario Kanada
Barański Stanisław
21.08.1926 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Barański Stanisław Antoni
22.02.1903 + ???
chor. / F/Sgt
Bez specjalności
1947 Poznań Polska
Barański Wieńczysław 8522
19.09.1908 + 08.08.1970 62 mjr / S/Ldr
Pilot B of B
302DM
Urodzony w Solcu n/Wisłą, woj.Kieleckie. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do Krośnie.
- Zmarł w Leeds – spopielony Landwood Leeds krematorium UK
Barcz Janusz Stanisław 9401 DFM 08.05.1919 + 26.07.2005 86 st.sierż. / W/O Radio-operator pokł.
301DB
Urodzony w Łodzi. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 i ukończył Szkołę kursem przyśpieszonym w Krośnie jako
telegrafista. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku z większością uczniów byl ewakuowany do Rumunii. Uciekł z obozu
internowanych 15 października i przybyl do Francji 2 grudnia 1939. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii przybywając tam
18 grudnia 1939 na stację RAF w Eastchurch. Po wyszkoleniu na strzelca pokładowego i radiotelegrafistę, i dalszym
przeszkoleniu w 18 OTU zostal skierowany do 301DB 26 maja 1942. Następnie przeniesiony 16 marca 1943 do 138 dywizjonu
do zadań specjalnych. Po odbyciu przerwy operacyjnej, odbył szereg kursów na samolotach „Liberator” i powrócil w 1944 roku
301 DB do zadań specjalnych. Po odbyciu tury operacyjnej został skierowany do 25 EFTS, gdzie pełnil obowiązki instruktora,
szkoląc pilotów łączności radiowej. Wykonal trzy tury operacyjne, razem 97 lotów bojowych. Po demobilizacji w roku 1945
zostaje przyjęty do US Air Force – po zwolnieniu pozostaje w USA - Zmarł w San Pedro Los Angeles California USA
81
705438
782650
781841
781743
708177
729263
703894
782197
793739
781205
703332
703333
784243
794457
707011
782410
782410
704497
709500
703662
792441
706249
708679
708414
782795
781426
Barczak Franciszek
18.05.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
1947 Kanada
Barczak Kazimierz
28.02.1919 + 25.02.2004 85 plut. / LAC
Mechanik
306DM
Urodzony w Rzadkowina, woj. Poznań. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył w Krośnie w roku 1939 jako
mechanik samolotowy. Następnie zostal przydzielony do 4PL w Toruniu- 142 esk.myśl. – Bral czynny udział w kampanii
wrześniowej 1939 w ramach Armii „Pomorze”. Przez Rumunię i Bejrut, przedostal się do Francji 10 stycznia 1940 roku. Po
upadku Francji jest ewakuowany przez Afrykę Północną do Wielkiej Brytanii 23 czerwca. Rozpoczął ponowne szkolenie w
Bazie Blackpool i po ukończeniu kursu zostal odkomenderowany do 306DM w którym służył do rozwiązania dywizjonu w 1947
roku. Zamieszkal w Londynie. - Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Streatham Park SW16 UK
Barczuk Antoni
16.08.1916 ???
kpr. / LAC
Kucharz
1945 Belgia
Barczuk Romuald
09.08.1915 ???
majst. / Sgt
Rusznikarz
307DMN
brak dalszych informacji
Barczyk (Maj) Paweł
26.12.1911 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
131SM
1946 zgłosił powrót do Polski
Barczyk Zdzisław
12.11.1920 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1947 France
Bardecki Antoni
01.01.1920 † 02.10.1944 24 kpr. / Sgt
Pilot
316DM
>1944 zginął – RAF Coltishall-„Mustang”-FB374- - lot treningowy, pikując w locie grupowym nie wyprowadził
samolotu i rozbił się w lesie koło St.Catfield. – pochowany na cmentarzu w Camridge (15927/D) UK
Bardecki Eugeniusz
10.03.1920 ???
plut. / LAC
Mechanik
663DSA
brak dalszych informacji
Bardziński Władysław
17.04.1915 ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
307DMN
1997 Sudbury, Suffolk UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Barewski Michał
29.09.1916 + 00.00.000?
kpr. / LAC
Radio-operator pokł.
Zmarł – brak daty UK
Bargieł Roman
06.02.1915 + ???
plut. / LAC
Slusarz
1947 zgłosił powrót do Polski
Bargieł Stefan
16.03.1916 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Bargieł Zygmunt
04.09.1916 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Bargiełowski Jakub 10762 DFM
25.07.1921 + 21.02.2010 88 sierż. / W/O
Pilot – (instruktor OTU) 303DM
Urodzony w Garbowie, woj.lubelskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku. Wybuch wojny we wrzesniu 1939
roku, wstrzymał jego dalsze wyszkolenie w Wyższej Szkole Pilotażu przy Nr.1.Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Ułężu.
Podczas wycofywania się, dostał się do niewoli sowieckiej. Został wysłany do kamieniołomów w Yelnowskie Rudniki nad
morzem Czarnym, gdzie przebywał do maja 1940 roku. Przypadkiem uniknął masowej egzekucji i po dziesięciu godzinach
klęczenia na lodzie, został wyprowadzony i wsadzony do więziennego pociągu. Przez siedem dni pociąg jechał na północ. Po
opuszczeniu pociągu został osadzony na barce a następnie znowu przeładowany na pociąg jadący dalej na północ. Resztę
drogi odbył pieszo aż dotarł do tajgi syberyjskiej. Przebywał tam czternaście miesięcy. Tam z braku wyżywienia chorował na
ślepotę, biegunkę i paraliż szkorbutowy.We wrześniu 1941 roku po wizycie gen.Sikorskiego w Moskwie, został sprowadzony do
obozu pod Moskwą i z grupą lotników był wysłany do portu w Archangielsku, skąd statkiem przypłynął do [portu Greenock,
Szkocja, 13 listopada 1941 roku. Po wyleczeniu, rozpoczął szkolenie w pilotażu w Nr.16 (Polskiej) Szkole Pilotażu
Podstawowego (SFTS). Na praktykę został skierowany do Nr.41 Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). 24 stycznia 1944
roku został wcielony do 315DM. Odszedł na odpoczynek 1 kwietnia 1945 do Bazy Blackpool. Po odpoczynku pełnił funcję
instruktora. Powrócił do 315DM 24 lipca 1944. W dniu 17 listopada1944 zostaje odkomenderowany do 303DM gdzie pozostał
do chwili jego rozwiązania.. Zestrzelił 5/0/3 samolotów, oraz zestrelił 3 latające bomby. – Zmarł w Oyster Bay, Sydney NSW pochowany na cmentarzu Rockwood, Lidcombe, działka Polish Monumental Lawn Australia.
Bargiełowski Wacław
06.08.1925 + 03.07.2002 77 kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Holcombe Illinois USA
Bargłowski Władysław
18.02.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
Urodzony w Boguszycach, woj. Białostockie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 roku jako
mechanik samolotowy.Zostal przydzielony do 1PL w Warszawie – 111 esk. myśl. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej
1939 roku w ramach „Brygady Pościgowej” Po przekroczeniu granicy 18 września w Śniatyniu do Rumunii a następnie Francji,
a po jej upadku zostal ewakuowany do Wielkiej Brytanii 23 czerwca 1940. – Ukończył kurs mechaników smolotowych w Bazie
Blackpool. Następnie zostal skierowany do 9 FTS RAF Shrawsbury. Z końcem sierpnia 1941 zostal przeniesiony do 18 OTU,
następnie odkomenderowany do 307DMN gdzie służył do zakończenia wojny.- 1995 Bradford. Yorkshire UK - (Info: Chris
Kropiński 12.07.2012)
Bargłowski Władysław
18.02.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
brak dalszych informacji
Barjak Władysław
02.10.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1994 London UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Barn Kazimierz
00.00.000
???
1948 USA – brak dalszych informacji
Baron Karol
05.09.1915 ???
kpr. / LAC
Mechanik
306DM
brak dalszych informacji
Barowicz Marian Józef
04.01.1906 + ???
st.sierż. / Sgt
Kancelista
309DMR
1980 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Barski Alojzy
13.11.1917 ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
308DM
brak dalszych informacji
Barski Marian
28.07.1926 ???
kpr. / AC2
Pilot – uczeń
1947 Francja
Barski Roman (Janowski)
20.07.1920 ???
kpr. / AC1
Obsługa techniczna
304DB
1947 zgłosił powrót do Polski
Barszcz (Barsh) Adam
26.07.1918 + 12.11.2012 94 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
1954 Orpington BR6 Kent UK – Zmarl w Orpington i tam pochowany (Info: Piotr Sikora – 15.11.2012)
Barszcz Stanisław
13.09.1919 + 17.02.1995 76 plut. / LAC
Mechanik
304DB
Zmarł w Nottingham – spopielony Wilford Hill krematorium UK
82
792594
793932
704595
703989
794184
793441
793065
782156
780722
P-2454
709618
780032
784686
794364
780150
792619
706251
781307
782535
704573
783248
703167
705685
784272
782178
706793
780256
Barszcz Stanisław
17.03.1913 + ???
plut. / LAC
Obsługa techniczna
309DMR
brak dalszych informacji
Barszcz Stanisław
00.00.000
???
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
Barszczewski Henryk Ludwik
22.09.1923 † 27.03.1944 21 plut. / Sgt
Pilot
2AGS
>1944 zginął – RAF Dalcross – „Martinet”-JN66G- lot ćwiczebny holując rękaw do strzelania powietrznego,
z głebokiego wiraża wpadł w korkociąg i rozbił się. – pochowany na cmenta. W Petty Invernesshire Szkocja (13) UK
Barszczewski Władysław
16.06.1920 ???
plut.pch. / LAC Elektryk
300DB
brak dalszych informacji
Barsznica Kazimierz
25.11.1907 + 27.09.1969 62 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
304DB
Zmarł w Glwicach Śląsk Polska
Bartczak Antoni Aleksander
31.03.1915 ???
majst. / Cpl
Mechanik
303DM
1987 Grimsby, Lincolnshire - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Bartczak Florian
00.00.000
???
Przeniesiony do armii
Bartecki Leon
03.05.1901 + 06.02.1989 88 st.majst. / W/O Rusznikarz
304DB
Zmarł w Walii UK
Barteczko Michał
10.09.1916 † 22.07.1942 26 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu
brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Bartelski Jan Mieczysław
08.02.1922 ****
por. / F/Lt
Pilot
304DB
1994 Londyn SW19 UK
Bartkiewicz Bernard
01.04.1899 + ???
st.sierż. / Sgt
Kancelista
1947 Polska
Bartkiewicz Jan
02.12.1918 + 06.05.1981 63 plut. / Cpl
Mechanik
304DB
Urodzony w Józefowie, woj. Kieleckie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku i ukończył szkołę w Krośnie w 1939
roku jako mechanik samolotowy. Zostal przydzielony do 1w Warszawie – 217 esk. bomb. Brał czynny udzial w kampanii
wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Brał udzial w bombardowaniu kolumny pancernej w rejonie Zamościa.
W czasie kampanii wrześniowej 1939, otrzymal rozkaz natychmiastowej ewakuacji drogą powietrzną do Rumunii. Samolotem
przekroczyl granicę i 18 września 1939 lądował w Czerniowcach.Przez Syrię przedostał się do Francji, gdzie zgłosił się na
wyjazd do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu w grudniu 1939, został skierowany do RAF Eastchurch. Ukończył przeszkolenie na
mechanika samolotowego w Bazie Blackpool a następnie został skierowany do 304DB, gdzie służył do września 1946.Po
zwolnieniu ze służby wojskowej od 1950 pracował w Liniach Lotniczych (BOAC). W roku 1954 wyjechał do Kanady – Zmarł w
Bradford Ontario Kanada
Bartkiewicz Jan Kanty
20.10.1904 + ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bartkiewicz Konrad
28.01.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1969 Gent Belgia
Bartkowiak Antoni
11.01.1915 ???
sierż. / Sgt
Kucharz
318DMR
brak dalszych informacji
Bartkowiak Henryk Jan
27.12.1910 + ???
sierż. / Cpl
Radio-operator pokł.
318DMR
1992 Beverley, Yorkshire (UK)
Bartkowiak Kazimierz
20.02.1919 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
Bartkowiak Zenon Stefan Teofil
21.11.1921 + 07.02.2002 81 sierż. / W/O
Pilot
303DM
Urodzony w Pleszewie, woj. poznańskie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu / Wisłą w 1938. Wybuch wojny w 1939 roku
Przerwal dalsze szkolenie w Moderówcei z całą grupą uczniów zostal ewakuowany do Rumunii.Przedostał się w grudniu do
Francji a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie zostal skierowany 28 lutego 1940 do RAF Sheerness. Po zakończeniu kursu
pomocnika obsługi samolotów w lipcu 1941, otrzymał przydział do 301DB. – Następnie zgłosił się kurs wyszkolenia w pilotżu,
które ukończył w Kanadziew 1943. Końcowe wyszkolenie przechodzi w OTU i w czerwcu jest przydzielony do 303DM. Podczas
lotu bojowego 22 maja 1944 nad poółnocną Francją, zostal zestrzelony przez artylerię plotn. Wylądował na spadochronie i
został ukryty przez Francuzów. Po oswobodzeniu przez wojska alianckie powrócił na stację RAF w Hendon na przesłuchanie, a
następnie 4 listopada 1944 powrócil do 303DM, gdzie latal do 10 grudnia 1946. Zwolniony ze służby W PSP 20 grudnia 1949,
wyemigrowal do Francji. - Zmarł we Francji – pochowany w Oszel (Auchel?)
Bartkowski Jan
15.12.1907 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
316DM
1947 Polska
Bartkowski Zygmunt
25.07.1915 ???
kpr. pch. / LAC Meteorolog
brak dalszych informacji
Bartłomiejczyk (Chester Bart) Czesław 01.02.1922 + 13.07.1980 58 sierż. / W/O
Pilot
316DM
Urodzony w Binkowie, woj. Łódzkie. - – Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku,
przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii a przez Francję do
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na pilota w 58 OTU 16 sierpnia 1943 roku zostal skierowany do 316DM. Po wykonaniu tury
operacyjnej zostal wyslany na odpoczynek do Bazy w Blackpool. 16 września 1944. Odkomenderowany na kurs instruktorów
pilotażu. Po ukończeniu został skierowany so 16 SFTS w Newton, gdzie był instruktorem do do listopada 1945. Powrócil do
316DM. – Zestrzelil samolotów: 1/0//0. – Po zwolnieniu z PSP w 1946 roku wstąpil do RAF zmieniając nazwisko na Bart.–
zakończył służbę w RAF’ie jako Squadron Leader – Zmarł w USA
Bartniak Stanisław
19.04.1901 + ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1947 Polska
Bartnicki Gerard
26.11.1923 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
brak dalszych informacji
Bartniczak Edward
15.08.1907 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bartniczak Franciszek
13.08.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
304DB
brak dalszych informacji
Bartniczek Tomasz Zbigniew
07.03.1924 ???
plut.pch. / Sgt Pilot
317DM
1958 Melbourne Australia
Bartnik Franciszek
17.06.1916 + 26.10.2002 86 st.szer. / LAC Mechanik
Zmarł w Blackpool – pochowany Carleton Cemetery UK
83
709502
709008
793033
793398
781725
782575
782515
703990
705791
709957
792328
704799
793915
782640
792780
P-1709
793779
705687
P-0945
794889
705436
705689
704838
P-0079
Bartnik Witold
05.09.1919 † 05.05.1943 24 st.szer. / Sgt
Pilot
2AGS
>1943 zginął – RAF Dalcross-“Martinet”-HP419- lot ćwiczebny – holowanie rękawa do strzelania powietrznego
lecąc nisko nastąpiło zderzenie z linią wysokiego napięcia – pochow. W Inverness cmentarz kat. (7/26) Szkocja UK
Bartnik Władysław
27.10.1927 ****
jun. / AC1
Mechanik
Halton
Absolwent Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 2005 Ontario L5B 4B3 Kanada
Bartocha Stanisław
05.10.1900 + 10.05.1967 67 sierż. / F/Sgt
Mechanik
317DM
Zmarł UK
Bartosiak Czesław
14.06.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
brak dalszych informacji
Bartosiak Eugeniusz
03.01.1920 † 25.06.1943 23 kpr. / Sgt
Bombardier
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HF606- lot bojowy, bombardowanie Wuppertalu. Samolot został
zestrzelony przez artylerię plotn. Nad Wetton pod Kevelaer w Niemczech. Zginęła cała załoga.
- pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest (grób zbior.) Niemcy
Bartosik Bolesław
04.03.1915 ???
plut. / LAC
Pomocnik magazynier
309DMR
brak dalszych informacji
Bartosiński Filip
25.03.1913 + 21.08.1999 86 plut. / LAC
Mechanik
302DM
Zmarł w Coventry UK
Bartoszewicz Feliks
20.10.1919 ****
plut. / LAC
Elektryk
306DM
1951 Aylesbury Buck’s UK
Bartoszewicz Kazimierz
03.06.1919 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
304DB
1947 Polska
Bartoszewicz Marcin
24.11.1908 + ???
kpr. / LAC
Obsługa techniczna
301DB
1947 Polska
Bartoszewski Jan
04.09.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1947 Polska
Bartoszewski Jan Roman
27.03.1919 ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Bartoszewski Kazimierz
21.12.1905 + ???
plut. / Cpl
Stolarz
305DB
brak dalszych informacji
Bartoszuk Zdzisław DFC
16.04.1915 + 07.08.1950 35 st.sierż. / W/O Pilot
317DM
Urodzony w Janowie Podlaskim, - 13.10.1937 powiłany do służby wojskowej w 34PP w Białej Podlaskiej, następnie
odkomenderowany do 5PL w Lidzie, gdzie został pomocnikiem mechanika. Na własną prośbę przyjęty do pułkowej szkoły
pilotażu, którą ukończył 20.08.1938. Podczas kampanii wrześniowej służył w 55 Eskadrze Bombowej „Karasi” jako pilot w
stopniu kaprala. – Przez Rumunię i Syrię przedostał się do Francji, gdzie 06.02.1940 otrzymał przydział do Grupy Bombowej w
Caen (Normandia). – Po upadku Francji 23.06.1940 przybył do Anglii do Bazy Lotniczej w Blackpool, skąd po przeszkoleniu na
nowym sorzęcie w RAF Eastchurch otrzymał przydział do 110 Skrzydła RAF w stopniu sierżanta. W latach od 07.08.1941 do
19.09.1944 latał w wpierw stopniu angielskiego sierżanta (Sgt), a nastepnie w stopniu chorążego RAF (W/O). Ostatni przydział
jaki otrzymal to 19.09.1944 do 317DM. Po zakończeniu działań wojennych przeniesiony do Bazy Lotniczej w Blackpool. W
latach 1940 – 1950 latał w RAF - zginął w wypadku samolotowym podczas lotu szkolenuowego na samolocie „Beaufighter” w
Pembroke koło Monorbier – pochowany na cmentarzu wojskowym Pemroke Dock, Walia UK
Bartoszyński Józef
05.12.1912 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
1947 Polska
Bartys Edward
26.09.1919 + 10.10.1977 58 por. / F/Lt
Pilot
303DM
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniuw 58 OTU w grudniu 1942 zostal przydzielony do
316DM gdzie latal do października 1943. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 25 EFTS i AGS. Powraca do
latania operacyjnego do 303DM. Uczestniczyl w oststnim locie dywizjonu osłaniającego aliancką wyprawę na bombowców,
atakujących siedzibę Hitlera w Berchtesgaten. Po demobilizacji osiedlil się w Nottingham, gdzie zmarl w roku 1977. UK
Zmarł w Nottingham UK
Bartyś Piotr
02.08.1916 + 30.05.1975 59 sierż. / W/O
Pilot
317DM
Zmarł w Nottingham – pochowany w Newark UK
Bartz Józef
22.09.1918 + 19.03.1996 78 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Leeds UK
Barwich Tadeusz
28.02.1916 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
308DM
brak dalszych informacji
Baryga Jan
27.12.1911 † 15.10.1945 34 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
>1945 zginął – RAF Epinoy-„Mosquito”-NS999- lot treningowy – podczas lotu, z powodu uszkodzenia systemu
zasillania w paliwo , samolot wpadł do morza- zginął w morzu
Barylski Kazimierz
10.02.1906 + ???
st.sierż. /A.F/Sgt Admin.- Szkolenie
Halton
urodz. W Czacharach Załuskich, woj.Tarnopolskie – 1939 6PL we Lwowie – służba stała od 05.10.1925 roku.
1940 w Lyon Baza, Francja. – 1942 Delegatura RP w Portugalii. – 1943 PSP w Angli Baza w Blackpool, natępnie
przeniesiony do Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małotetnich w Halton z funkcją Szefa Eskadry. Po wojnie osiedlił
się Toronto Kanada, gdzie w 1988 roku wydał swoje wspomnienia p.t. „Niezapomniane dnie”.
1993 Toronto Kanada – brak daty zgonu i miejsca pochówku.
Barzdo Piotr
20.09.1911 + ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
>29.01.1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB846- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Samolot, zestrzelony
Przez niemieckiego myśliwca, spadł koło Berneck-Schwarrzwald w Niemczech. Dostali się do niewoli: P.Barzdo,
J.Gerwatowski, R.Mańkowski i Z.Wesołowski. Reszta załogi zginęła. - Brak dalszych informacji
Barzdo Rajmund
14.04.1914 † 13.06.1944 30 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-LL807- bombardowanie Gelsenkirchen –w rejonie Holandii zestrzelony
przez artylerię plotn. Do morza koło Ijssel Meer – zginęła cała załoga. Po kilku dniach morze wyrzuciło ciała na brzeg.
– pochowany w Amersfort Oud Leusden (203/13/12) Holandia
Barzdo Stanisław 09353
06.01.1916 † 04.05.1942 26 por. / F/Lt
Obserwator
305DB
>27.09.1941 RAF – Lindholme – „Wellington”-W5557- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Wracający smolot lądując
w ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor koło Lindholme, zabijając 3 jej mieszkańców. Ocalał
ranny i powrócił do dywizjonu –(reszta załogi zginęła) – 7 miesięcy później zginął.
>1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-Z8406- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Od chwili startu nastąpił
brak łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – zginęła cała załoga. – por. Stanislaw Barzo
zginął – pochowany w spólnym grobie w Slaglille Dania.
84
782464
704837
708218
794209
705225
704604
709543
P-0330
782003
705490
P-2222
792756
784288
P-0538
705173
784187
709306
784853
707553
782428
703349
794059
793130
P-1525
708972
707293
704856
784615
709885
705330
793219
705587
706274
Barzdo Władysław
24.01.1916 † 17.09.1943 27 st.sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
138RAF
Urodzony w m. Święciny woj.Wileńskie. – W roku 1933 wstąpł do SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1936 jako mechanik
smolotowy. I został przydzielony do do 1PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku w ramach
„Brygady Bombowej”. Przez Rumunię i Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu technicznym został
skierowany do 315DM jako mechanik silnikowy.- Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i w styczniu 1943 roku
rozpoczął szkolenie na mechanika pokładowego, które ukończył w marcu 1943 r. dnia 7 maja 1943 otrzymał przydział do 138
dywizjonu zadań specjalnych gdzie zginął – RAF 128Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji –
zestrzelony przez Junkersa JU88 nad wyspą Sjealand (Dania ) Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej
mieszkańców. Z załogi ginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S
Patlewicz. W niemieckim szpitalu Zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil.
Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do Wielkiej Brytanii w grudniu 1943 roku.
Barzdo Wolfram
28.05.1915 + 00.02.1991 76 plut. / LAC
Kierowca samochod.
Prawdopodobnie Zmarł w Londynie UK
Barzowski Bruno
22.09.1917 ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
brak dalszych informacji
Barzycki Jarosław Stanisław
29.01.1910 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
309DMR
1972 Solichull, Warwickshire (UK)
Barzycki Włodzimierz
21.01.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
1968 London (UK)
Basaj Leon
05.02.1911 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
305DB
1991 Lancaster, Lancashire (UK)
Basaraba Paul John
00.00.000
???
. /?
1947 Kanada (Kanadyjczyk)
Basiak Jan
03.04.1905 + 16.05.1991 86 kpt. / F/O
Obserwator
304DB
Zmarł w Zakopanem – pochowany na cmentarzu w Komunalnym w Nowym Sączu Polska ● mjr
Basinski Henryk
05.01.1910 + 12.07.1985 75 kpr. / LAC
Mechanik
306DM
Zmarł w Batley W.York’s i tam został pochowany UK
Basinski Jan Jerzy
04.06.1923 ****
plut. / LAC
Instr.wych.fizycznego
1957 Malakal Sudan
Basinski Józef Zbigniew (704734)
29.11.1906 + ???
por. / F/Lt
Administracyjny
1995 Ancaster Ontario
Basinski Stanisław
06.05.1899 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
brak dalszych informacji
Bassara Szymon
28.10.1890 + ???
chor. / W/O
Magazynier
1965 Hwarden, Flintshire (UK)
Baster Bronisław
22.06.1912 † 25.05.1943 31 por. / F/Lt
Pilot
305DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”HF492 - lot ćwiczebny, z nie ustalonych powodów na
wysokości 300 m. przeszedł w pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejscowości Appleby k/Scunthorpe.
Zginęła cała załoga. – por. Bronisław Baster pochowany w Newark (317/I) UK
Baszak Antoni
04.01.1922 + 00.03.1980 58 plut. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Kanadzie
Baszak Ludwik
00.00.000
???
./
1947 przeniesiony do armii UK
Basztabin Władysław
20.11.1927 ???
jun. / AC1
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 1948 Brazylia
Baścik Antoni
17.01.1901 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
1981 Tameside, Lanashire (UK)
Bathelt Wilhelm (Wisnik)
11.10.1908 + ???
kpr. / LAC
Stolarz
brak dalszych informacji
Batko Edward
11.07.1915 + 00.00.1993 78 kpr. / LAC
Tokarz
Zmarł w Harrow HA3 UK
Batko Roman
29.07.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1947 Tasmania Australia
Batko Wojciech
12.04.1907 + ???
sierż. / Cpl
Rusznikarz
1947 Polska
Batkowiak (Batkowski) Stanisław
10.07.1907 + 21.03.1991 83 brak informacji
1947 – wrócił do Polski. – Zmarł w Zakopanem
Bator Ignacy Adam 9054 DFC
13.11.1916 † 05.08.1944 28 por. / P/O
Strzelec pokładowy
138RAF
1944 zginął – (26-27.01.1943 zrzucony do Polski, pseudonim „Opór”) – zginął w roku 1944 w walce z Niemcami przy ul.
Chałubińskiego w czasie Powstania w Warszawie. – pochowany na cmentarzu Powązki Warszawa Polska
Bator Józef
28.03.1922 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1947 Katowice Polska
Bator Mieczysław
27.07.1926 ???
kpr. / AC2
Pilot – uczeń
brak dalszych informacji
Batsch Zdzisław
18.12.1918 ???
plut. / F/Sgt
Nawigator
brak dalszych informacji
Batura Alfons
30.08.1919 ???
plut. / Cpl
Sanitariusz
315DM
1947 Polska
Batura Michał
06.05.1920 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
318DMR
1948 Argentyna
Bauer Franciszek
12.01.1912 + ???
plut. / LAC
Magazynier
303DM
1947 Kanada
Bauer Józef
08.03.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
brak dalszych informacji
Bauerek Zygmunt
05.01.1925 † 29.05.1945 20 plut. / Sgt
Pilot
58OTU
>1945 zginął – RAF Hawarden-„Spitfire”-BL688- lot treningowy w chmurach na małej wysokości zderzył się
ze wzgórzem koło Warmesley Bury Lancastershire – pochowany na cmentarzu w Newark (329//N) UK
Bauman Zbigniew Bartłomiej
24.08.1920 ???
sierż. / F/Sgt
Nawigator
85
1949 Dublin Irlandia
Baumann Artur
10.06.1921 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
316DM
brak dalszych informacji
703448 Baumberger Alfred
19.11.1915 + 22.10.1994 79 plut. / LAC
Kierowca samochod.
300DB
Zmarł w Derby i tam został pochowany UK
780312 Bawolski Edward Antoni
10.09.1913 ???
sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
304DB
1948 Polska – Łódż
705491 Bawor Czesław
19.02.1923 + 25.08.2003 80 kpr. / LAC
Radiotelefonista
307DMN
Zmarł w Alden, Erie, NY USA
P-2254 Baworowski Michał Rudolf
01.10.1916 † 02.09.1944 28 ppor. / F/O
Nawigator
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”DP180- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla Powstania Warszawskiego.
– podczas lotu nad Węgrami nad Jászfényszaru koło Budapesztu, samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I w
płomieniach spadł na ziemię. – zginęła cała załoga.
- pochowany w zbiorowym grobie w Solymar koło Budapesztu Węgry (10/J)
792075 Bay Franciszek 9494
22.11.1898 † 18.04.1942 45 sierż. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1267- lot bojowy, bombardowanie Hamburga
– zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga.
P-0634 Baykowski Juliusz
12.09.1900 + 20.01.1984 84 kpt. / F/Lt
Obserwator
303DM
autor broszurki podającej dane o polskich dywizjonach i miejscach ich postoju aż do rozwiązania PSP.
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium SW14 UK
780444 Bazak Bronisław
13.05.1915 + 10.01.1944 29 kpr. / LAC
Mechanik
305DB
Zmarł w szpitalu wojskowym – pochowany w Brookwood Woking Surrey. UK
P-1341 Bazarnik Konrad
03.06.1913 + 07.09.1985 72 kpt. / F/Lt
dr.medycyny
309DMR
Zmarł w Woodford Green Essex – spopielony w Mortlake krematorium UK
709009 Baziuk Jan
24.07.1926 + 00.00.1986 60 jun. / AC2
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Nowej Zelandii
703051 Bazyluk Jan
09.03.1909 + ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
300DB
1946 Argentyna
703131 Bazyluk-Timofiejczyk Antoni
22.06.1908 + ???
plut. / LAC
Stolarz
1946 Argentyna
784452 Bąbski Antoni
27.04.1906 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
318DMR
1948 Polska
780310 Bączak Tadeusz 8213
20.12.1920 ???
chor. / W/O
Strzelec pokładowy.
1586ESP
Urodz. W Zgierzu, woj.Łódzkie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 – kończy szkołę w Krośnie w 1939 jako radiotelegrafista. W czasie kampanii wrześniowej zostaje ewakuowany do Rumunii skąd przedostał się do Francji a nastepnie do
Angli w 1940. Po przeszkoleniu na strzelca pokładowego – radiotelegrafisty, został skierowany do 300DB a następnie w 1942
do 305DB. W lutym 1945 otrzymuje przydział do 1586 eskadry do zadań specjalnych. Ostani przydział jaki otrzymał to 301DB
w roku1946. – Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF’u pod nazwiskiem T Barrington – 0d 1947 brak dalszych informacji.
707115 Bączalski Mieczysław
14.02.1926 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
309DMR
brak dalszych informacji
P-1891 Bączek (Ander) Aleksander Stanisław 21.05.1918 + 24.11.1978 60 por. / P/O
Strzelec pokładowy
309DMR
Urodz. w Tarnowie, woj.Krakowskie. – W 1937 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy i ukończył Szkołę kursem przyśpieszonym
w Krośnie w 1939 jako radio-telegrafista. Po kampani wrześniowej 1939 przedostal się do Francji i zostal przyjęty do Szkoły
Podchorążych w Quetiquidan którą ukończył w stopniu sierżanta podchorążego. Po upadku francji zostal ewakuowany do
Wielkiej Brytanii. W roku 1941 przechodzi kurs w Cranwell. W dniu 21 marca 1942 jest wysłany do 8 AGS-Szkoła Strzelców
Samolotowych, na stacji RAF-Evanton. Następnie zostaje wyslany do 18 OTU Jednostce Wyszkolenia Bojowego, które
ukończył 7 października 1942. W dniu 6 lutego otrzymuje stopień podporucznika. Powraca do Bazy Lotn. w Blackpool, i
rozkazem Bazy zostajezawieszony w lataniu przez komisję lekarską i uznany do służby naziemnej. Skierowany do 309DMR
jako radio-telegrafista. Zwolniony z PSP 8 lutego 1945. Zmienił nazwisko na A.S.Ander. - zmarl w Toronto Ontario Kanada.
704354 Bączek Stefan
29.09.1913 + ???
kpr. / Sgt
Bez specjalności
300DB
1981 Liverpool, Lancashire (UK)
P-1700 Bączkiewicz Egon
20.02.1914 † 17.05.1942 28 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
18 OTU
>1942 Zmarł RAF Bramcote-„Wellington”-T2806- lot ćwiczebny – z nieznanych powodów samolot zwalił się na ziemię
w okolicy Chollerford Northumberland UK – zginęła cała załoga. – pochowany w Newark (309A/K) UK
783050 Bączkiewicz Stanisław
11.04.1919 + 16.03.1983 64 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Blackpool UK
708520 Bączkowski Herman Hershel
15.06.1927 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 Brazylia
P-2503 Bączyński Tadeusz Stanisław
17.01.1915 ???
por. / F/O
Nawigator
304DB
brak dalszych informacji
782133 Bąderski Zenon Sylwester 9495
03.01.1918 ???
chor. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>09.08.1941 – RAF Hemswell-„Wellington”-T2625- lot bojowy, Bombardowanie Hamburga. Podczas dolotu na cel samolot
został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miejscowości Boen w Niemczech. Uratowali sie Z
Bąderski i J.Gacoń (wyskoczyli ze spadochronem i dostali się do niewoli). Reszta załogi zginęła
-1948 Australia – brak dalszych wiadomości –
784081 Bąk Antoni
17.01.1916 ???
plut. / Cpl
Radio-operator
304DB
1947 Polska
P-0258 Bąk Bronisław
16.03.1910 + 04.09.1967 57 kpt. / F/Lt
Obserwator
Zmarł w Blackpool i tam pochowany UK
794601 Bąk Czesław Józef
03.06.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1948 USA obywatel USA
794777 Bąk Franciszek
14.10.1923 † 27.07.1945 22 plut. / W/O
Radio-operat. Pokład.
301DB
>1945 zginął RAF Chedburgh-„Warwick”-HG226- dokonywał przelotu z lotniska Pomiglianco w Grecji do Londynu.
Podczas lotu w czasie burzy samolot stanął w ogniu, prawdopodobnie od uderzenia pioruna,- rozbił się pod
miejscowością Vienne koło Lyonu. Zginęła cała załoga.– poch.na cmentarzu wojskowym w Marsylii Francja (6/A/10)
76826
Bąk Jan
08.10.1901 † 15.01.1942 41 mjr / F/O
Pilot
300DB
>1942 zginął – RAF Hucknall-„Wellington”-K1265- lot bojowy bombardowanie Hamburga. Wskutek awarii silnika
706577
86
707764
784097
703272
705792
704640
707012
707013
704484
784196
729101
794608
781382
793184
707864
708520
P-0239
P-1900
783755
793664
704859
709010
792196
703732
707294
781253
705793
780764
793162
794079
792445
zawrócono z trasy, ale samolot rozbił się w Bloms Cross Farm koło Cripstone Village, Allerton Notts. Cała załoga
zginęła. – pochowany w Newark (306/K) UK
Bąk Józef
19.01.1927 + 25.03.1959 32 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Urodzony w m. Niedźwiedzie, Horochów - zginął w wypadku drogowym w Cordobie Argentyna
Bąk Józef
21.01.1902 + 19.07.1966 64 werkm. / F/Sgt Fotograf
Zmarł w Londynie UK
Bąk Stefan
07.03.1915 + 25.09.1986 71 plut. / LAC
Mechanik
308DM
Zmarł w Burton-on-Trent spopielony w Bretby krematorium UK
Bąk Zdzisław
17.01.1925 ???
kpr. / LAC
Mechanik motocykl.
Brak dalszych informacji
Bąk Zygmunt
07.04.1915 + 16.03.1978 63 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Hillingdon Middx. UK
Bąkowski Edward
08.03.1926 ****
kpr. / AC1
Kierowca samochod.
304DB
1987 Dewsbury WF12 UK
Bąkowski Edward Antoni
01.01.1926 ???
st.szer. / AC2 Mechanik
300DB
brak dalszych informacji
Becher Kazimierz
04.07.1923 ???
sierż. / WO
Pilot
brak dalszych informacji
Bechtloff Aleksander Julian
21.04.1905 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
315DM
1947 Polska
Beck Augustyn
13.08.1921 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 Polska
Beck Lester Arnold
31.03.1918 ****
szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
1985 Sanora California USA
Becker Stanisław Roman
30.12.1913 + 27.11.2001 88 st.sierż. / W/O Mechanik pokładowy
301DB
Zmarł w Mielcu Polska
Beczkowicz Jan
03.05.1900 + ???
sierż. / F/Sgt
Bez specjalności
Heliopolis
1946 Polska
Beczkowicz Tadeusz
05.06.1926 ****
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Kilwerce, Łuck - 1974 Aylesbury HP20 Buck’s UK
Beczkowski Herman Hershel
15.06.1927 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 Brazylia
Bećko Stanisław
04.11.1915 † 06.09.1941 26 por. / F/O
Obserwator
8SFTS
Urodzony w m. Lachowicze, woj. nowogródzkie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony
do 5PL w Lidzie-Wilno – 55 Esk.Lin. z którą przebył kampanię wrześniową 1939. – Wykonał 2 zadanie bombardierskie
na kolumny panc.-mot. npla. – We Francji przebywał w Ośrodku Szkolenia Załóg Bombowychw St.Etienne. W Wielkiej
Brytanii w 1941 roku zginął – RAF Montrose-„Master”-AZ377- lot treningowy – zderzył się z samolotem „Master” –
pochowany w Sleepyhillok Montrose Angus Szkocja (78/VIIc) UK
Beda Antoni
20.05.1912 + 00.00.1960 48 kpt. / F/Lt
Pilot B of B
304DB
Urodzony w Łodzi – W roku 1934 zdecydował się na służbę zawodową w lotnictwie. Po skończeniu kursu pilotażu, w Centrum
Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie pełni obowiązki instruktoktora pilotażu. Po kampanii wrześnniowej 1939 roku, przez Rumunię
przedostał się do Francji, gdzie walczyl w skladzie klucza „ Grupy Montpellier”. Po upadku Francji zostaje ewakuowany do
Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w 1940 roku otrzymal przydzial do 302DM „Poznańskiego” – > 01.07.-31.10.1940 brał
czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W roku 1941 zostaje skierowany do 87DM RAF a w kwietniu 1942 do 307DMN
„Lwowskich Puchaczy”. Po zakończeniu lotów bojowych latał w 216 DT RAF. W roku 1945 otrzymuje przydzial do 301DB a
następnie w styczniu 1946 do 304DB Costal Comand (Obrony Wybrzeża) Po zwolnieniu z lotnictwa emigruje do USA a
następnie do Kanady. - Zmarł w Kanadzie
Bedełek Tadeusz
23.03.1912 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
1946 Polska
Bednarczyk Bonifacy
14.05.1922 ???
plut. / LAC
Mechanik
303DM
1955 USA
Bednarczyk Jerzy
09.07.1922 ???
kpr. / F/Sgt
Bombardier
brak dalszych informacji
Bednarczyk Juliusz
20.06.1928 ****
jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 1953 Melton Mowbrey UK
Bednarczyk Karol
06.04.1915 + 18.05.2002 80 sierż. / W/O
Pilot
317DM
Zmarł w New York USA
Bednarczyk Ludwik
23.11.1905 + ???
plut. / LAC
Magazynier
317DM
1947 Polska
Bednarczyk Marian
16.03.1926 + 00.07.1987 66 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Edison New Jersey USA
Bednarczyk Stanisław
25.03.1920 ???
sierż. / W/O
Pilot
308DM
Urodzony w Bochni, woj. Krakowskie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu. - Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał
dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Po przedostaniu się do
Francji zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu we wrześniu 1941 roku rozpoczął szkolenie w pilotażu. Na
praktykę w pilotażu został wysłany do 7 AGS, a następnie w 1943 roku do 58 OTU na przeszkolenie bojowe. W listopadzie
1943 roku otrzymuje przydział do 308DM. Tam latał do zakończenia wojny. - Zestrzelił samolotów: 1/0/0. - brak dalszych
informacji
Bednarek Bronisław
26.08.1923 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
316DM
brak dalszych informacji
Bednarek Ignacy
03.07.1901 + 15.11.1946 47 werkm. / W/O
Mechanik
302DM
Zmarł w Legionowo k/Warszawy Polska
Bednarek Stanisław
03.03.1920 ****
kpr. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
302DM
1986 00-735 Warszawa Polska
Bednarek Zdzisław
19.09.1919 + 30.04.2011 91 kpr. / AC1
Bez specjalności
1982 Leeds – Zmarł w Domu Opieki w Leeds - zostal spopielony w crematorium w Leeds. UK
Bednarowicz Jan
26.12.1905 + ???
sierż.pch. / Sgt Blacharz
1947 Polska
87
784067
706315
780937
792363
729029
784689
P-0399
792895
783747
783074
784764
P-0505
784765
P-2591
782356
780377
707014
709961
784987
784191
705692
793097
794890
P-1896
P-1018
Bednarski Antoni
07.02.1903 + 00.00.1948 45 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł – brak dalszych informacji
Bednarski Antoni Stefan
12.03.1909 + ???
plut. / LAC
Kancelista
316DM
1948 Australia
Bednarski Bronisław
29.03.1920 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bednarski Feliks
04.02.1916 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bednarski Franciszek
24.01.1924 ???
st.szer. / LAC Stolarz
brak dalszych informacji
Bednarski Franciszek
23.08.1900 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
316DM
1946 Polska
Bednarski Józef 10312 DFC
15.07.1909 + ???
kpt. / F/Lt
Bombardier
1586ESP
>27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad
dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, poczym zostal ostrzelany przez niemiecką artylerię
plotn. I karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Majac dwa silniki płonące, które zostały po pewnym czasie
ugaszone, - na pozostalych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy.
Powoli
nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że
hamulce nie działają. Dochodzśc do końcu pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku
zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st.sier. pilot Henryk
Jastrzębski, por.obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil
Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarksiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze
zrzutami do Warszawy, 3 Halifaxy (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedynie zdołał wrócić do Brindisi. Reszt
załóg na Halifaxach została zestrzelona w drodze powrotnej. – o kpt Józefie Bednarskim brak dalszych informacji
Bednarski Piotr 9667
13.09.1915 † 12.05.1943 28 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
138RAF
>1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”DT627- specjalny lot bojowy. W pobliżu Holandii, samolot prawdopodobnie
zestrzelony wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w St.Jakobi Holandia (35/B44)
Bednarski Piotr Paweł
29.06.1907 + ???
sierż. / Cpl
Obsługa balonów
1947 Polska Warszawa Polska
Bednarski Tadeusz
31.01.1905 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Bednarski Władysław Józef
02.06.1914 + 26.05.1942 28 plut. / LAC
Magazynier
309DMR
Zmarł w Brukseli i tam został pochowany Belgia
Bednarski Zdzisław
28.10.1915 † 26.01.1942 27 por. / F/O
Pilot
302DM
Urodzony w Warszawie. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 2 lokatą. Przez Węgry, Francję dotarl do
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 55 OTU (1941), przeniesiony do 302DM. - 1942 zginął – RAF Harrowbeer„Spitfire”-W3844- wystartował w celu rozpoznania północnych rejonów Francji. W rejonie Brestu został zestrzelony
przez niemieckiego myśliwca do morza. – zginął w morzu
Bednarski (Croft) Zygmunt Marian
21.01.1915 + 19.03.1994 79 st.sierż. / W/O Pilot
300DB
Zmarł w Lincoln pochowany w Cleethorpe UK
Bednarz Józef
12.03.1915 + 10.07.1957 42 por. / F/O
Nawigator
Zmarł w Nottingham UK
Bednarz Józef
13.06.1920 † 01.02.1943 23 kpr. / Sgt
Pilot
41RAF
>1943 zginął – RAF Penrhos – „Spitfire”-X4279- lot ćwiczebny – wykonywanie rozpoznanie i zdjęć fotograficznych terenu –
podczas lotu koszącego rozbił się w Pwllheli Półn. Walia- pochow. Na cmentarzu w Porthmadok (620) UK
Bednarz Karol
16.03.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
304DB
1947 France
Bednarz Mieczysław Henryk
15.07.1925 ???
kpr. / LAC
Mechanik
2010 Melbourne Australia
Bednarz Stefan
24.07.1901 + ???
plut. / AC1
Bez specjalności
301DB
1947 France
Bednarz Zygmunt
19.11.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
1947 France
Bednarzak Stefan
28.07.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1947 Polska
Bedryło Władysław
10.09.1913 + ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
301DB
1948 USA
Beeger Paweł
17.11.1911 † 03.08.1943 32 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”HZ467- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Po wykonaniu
zdania samolot został zaatakowany przez niemieckie myśliwce nad Elskop (Holstein) i zestrzelony.
Zginęła cała załoga. - pochowany w Kilonii Niemcy (19/5/A)
Beer Ryszard Aleksander
19.10.1919 † 23.09.1944 25 plut. / F/Sgt
Pilot
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-“Halifax”JP222 - lot bojowy specjalny z pomocą dla powstania Warszawskiego.
Wracający samolot podczas lądowania w bazie wpadł do morza prawdopodobnie wskutek uszkodzenia hamulców.zginęła cała załoga w morzu – wyłowiony z morza – pochowany na cmentarzu w Bari (35/11/E) Włochy
Befinger Mieczysław (Czech)
28.08.1915 † 16.05.1945 30 por. / F/Lt
Pliot
309DMR
>1945 zginął – RAF Andrews Field-“Mustang”-KH540- - w czasie lotu ćwiczebnego nastąpiło zderzenie nad Bradwell
Bay z Mustangiem pilotowanym przez por. F.Kubicę – obaj piloci zginęli. - pochowany w Epping Essex (9/Z) UK
Beill Robert 9184 CBE DFC
02.01.1902 + 16.08.1970 68 mjr / W/Cdr
Pilot
305DB
Ur w Bolechowie koło Doliny. W roku 1918 wstąpił ochotniczo do Legii Oficerskiej w Przemyślu. Od 20 grudnia 1918 roku służy
w Podolskim Pułku Piechoty. Uczestniczył w obronie Lwowa. 1 lutego 1919 powrócił do Szkoły Podchorążych w Krakowie. – 1
stycznia 1920 został mianowany pporucznikiem i od 26 maja 1920 służy w baonie zapasowym 40 Pulku Piechoty we Lwowie.
W roku 1922 ukończył Centralną Szkołę Aerostatyczną i zostal dowódcą kompanii balonowej w 5 Baonie Balonowym w
Brześciu nad Bugiem. W 1925 roku po przeszkoleniu na pilota otrzymal skierowanie do 6PL we Lwowie. W 1938 roku przyjął
stanowisko dowódcy dyonu szkolnego w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr.1 w Dęblinie. 17 września 1939 przekroczyl
granicę z Rumunią w Zaleszczykach, następnie w listopadzie 1939 przybył do Francji do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w
Lyon-Bron. W 1940 roku jest ewakuowany do Anglii, do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Blackpool. W OTU w Benson odbyl
przeszkolenie lotnicze i przygotowanie dolotów bojowych. Od 09.08.1941 Dow-ca 305 Dyw. Bomb. ‘Ziemi Wielkopolskiej’. W
88
780258
782396
P-2382
709827
708951
706954
784001
P-1185
705585
P-1901
709012
706400
792358
P-2060
704923
703067
703731
792874
708001
709011
P-0997
P-1539
792651
784313
792129
780540
latach 1942-43 był komendantem stacji RAF w Hemswell. A w roku 1944pełni obowiązki komendanta stacji RAF w
Faldingworth. >1968 Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii - Zmarł w Londynie UK ● płk pil.
Bejda Józef
16.11.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
2001 Southampton, Hampshire UK
Bejm Józef
22.01.1911 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik samochod.
305DB
1948 Argentyna
Bejnar Mieczysław
26.08.1910 + ???
por. / F/O
Nawigator
305DB
brak dalszych informacji
Bejnarowicz Franciszek
20.07.1915 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
318DMR
brak dalszych informacji
Bekus Wincenty
18.07.1924 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Belina-Brzozowski Ignacy
10.01.1921 + 17.05.1989 68 kpr. / LAC
Instr. Wych. Fizyczn.
Urodzony w Płocku. Wychowanek SPLdM w Świeciu w roku 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwal dalsze
szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii Przedostal się do Francji a po jej
upadku nie był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Pozostal we Francji. Przez Hiszpanię i obóz koncetracyjny Miranda
przedostaje się do Wielkiej Brytanii w 1943 roku. Ukończył kurs fychowania fizycznego. – Dalszy przebieg służby w PSP nie
jest znany. - Zmarł w szpitalu w Płocku Poland.
Belina-Prażmowski Janusz Józef
10.09.1917 † 23.04.1943 26 kpr. / Sgt
Nawigator
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE291- lot bojowy, minowanie rejonu St.Nazaire we Francji – samolot
został zestrzelony do morzacała załoga zginęła. - pochowany w La Baule-Escoublac Francja (15/11/G)
Belina-Prażmowski Zbigniew
27.12.1892 + 00.00.1954 62 ppłk / W/Cdr
Obserwator
Zmarł w Glasgow Szkocja UK
Beller Władysław Henryk
01.03.1921 † 03.01.1946 25 sierż.pch./ F/Sgt Pilot
>1946 zginął – RAF Jurby ”Anson”-MG445- w czasie lotu ćwiczebnego nastąpiło zderzenie z wyniosłością terenu.
- zginął – pochowany w Jurby na wyspie Man UK
Bełc Marian 9177 DFC
27.01.1914 † 27.08.1942 28 por. / F/O
Pilot B of B
303DM
W roku 1937 pełni służbę w 5PL w Lidzie gdzie jako pilot otrzymuje do 152 Eskadry Myśliwskiej. W czasie kampanii
wrześniowej 1939 roku, bierze czynny udział w ramach lotnictwa Armii „Modlin” zestrzeliwując 3 września, samolot
myśliwski Bf 110. – Po kampanii wrześniowej, przedostaje się przez Rumunię do Francji, gdzie wykonal loty bojowe.
Po upadku Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie po krótkim przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim w sierpniu
1940 roku zostaje przydzielony do 303DM i bierze czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – W roku 1942 zginął –
RAF 58OTU Grangemouth – „Master”-W8664- lot treningowy, podczas lądowania na lotnisku Balodown Glostershire.
Samolot rozbił się. Zestrzelił: 7/0/0 samolotów. - pochowany na cmentarzu w Northwood (H/267) UK
Bełoniak Kazimierz
14.02.1926 ???
jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- brak dalszych informacji
Bełwoń Albin
18.03.1909 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
1948 Buenos Aires Argentyna
Bełza Mieczysław
04.08.1912 + ???
sierż. / Cpl
Elektryk
307DMN
2002 Bridgend, Glamorganshire UK
Bełza Stanisław Stefan
22.10.1914 † 11.04.1945 31 por. / F/O
Pilot
316DM
>1945 zginął – RAF Andrews Field-„Mustang”-FB164- lot treningowy, podczas podchodzenia do lądowania zginął po
zderzeniu z drugim Mustangiem pilotownym przez plut. Z.Boćkowskiego. Obaj piloci zginęli.
– pochowany na cmentarzu w Epping (27) UK
Bełzak (Maczulski) Stefan
10.04.1920 ****
kpr. / Sgt
Pilot
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.)
1996 Pontypridd Glamorganshire UK
Bem Kazimierz
14.07.1914 + ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
1948 Long Island New York USA
Bem Stefan
28.08.1907 + ???
st.sierż. / Cpl
Dział rachunkowy
brak dalszych informacji
Bemben Michał
29.09.1905 + ???
plut. / LAC
Fotograf
brak dalszych informacji
Bembenek (Babiński) Augustyn
28.08.1917 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
131SM
brak dalszych informacji
Bembenek Stanisław
17.10.1927 ???
jun. / AC2
Bez specjalności
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- 2005 – brak informacji UK
Benc Zygmunt Dr
17.10.1907 + ???
kpt. / F/O
dr.medycyny
1983 Worcester UK
Bendyks - Bendix Jan
09.07.1920 ???
por. / F/Lt
Pilot
302DM
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii- brak bliższych danych odnośnie przeszkolenia lotniczego w okresie
1940-1942. Natomiast latal w latach 1943-1945 pełniąc służbę w sekcji „Inteligence Office”sztabu 131 Polskiego Skrzydla
Myśliwskiego, latając sporadycznie w 302DM. Po wojnie zmienił nazwisko na Bendix. – od 1947 brak dalszych informacji .
Bendkowski Jan Zygmunt
24.01.1915 ???
plut. / Cpl
Mechanik
315DM
brak dalszych informacji
Bendkowski Rudolf
16.04.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
1993 London UK
Benedyk Józef
15.01.1915 † 11.12.1942 27 plut. / Sgt
Pilot
SFTS
1942 zginął – RAF Newton-“Master”-W8503- lot ćwiczebny, - z nie ustalonych powodów samolot rozbił się
3 mile od Tollerton. - pochowany w Newark (312/M) UK
Benetkiewicz Edward 11049
05.10.1914 + ???
st.sierż. / W/O Mechanik pokładowy
301DB
Urodzony w Kcyni, woj. poznańskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W roku 1934 ukończył Szkołę jako mechanik
samolotowy i został przydzielony do 4PL w Toruniu. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Armii
„Modlin” i 19 września przekroczył garnicę Rumunii. Następnie przez Francję przybył w lutym 1940 roku do Wielkiej Brytanii. Po
dalszym przeszkoleniu otrzymał przydział do 16 (P)AFTS w Newton jako mechanik samolotowy. W roku 1944 ochotniczo
zgłasza się do służby w personelu latającym i po przeszkoleniu na mechanika pokładowego otrzymuje przydział do 300DB. Po
odbyciu tury lotów bojowych29 marca 1945 zostaje wyslany na odpoczynek do Polskiej Bazy Lotniczej w Blackpool. 3 maja
89
P-1540
P-1710
705488
P-0991
782457
792134
780742
781055
709013
784512
P-1541
704029
705794
780445
783022
782084
P-2801
794824
P. S. P
P-0436
P-0197
703866
1945 otrzymuje przydział do 301DB gdzie latal bojowo do 31 sierpnia 1946 roku. Po zwolnieniu z PSP osiedł się w roku 1976 w
Bolton, Lancashire UK (Info:- Chris Kropiński 14.07.2012)
Benoit Michał 9552
26.07.1920 + 00.00.1983 63 por. / F/Lt
Pilot
301DB
>03.07.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1314- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony przez
niemieckiego myśliwca i spadł koło Börger w Niemczech. – S.Ateńaki, M.Brzozowski, M.Benoit i S.Kowalczyk dostali się do
niewoli. Zginął jedynie st.sierż. Stanisław Kędzierski. Michał Benoit Zmarł w Dubai nad Zatoką Perską.
Benoit Wiesław
17.05.1919 † 18.11.1942 23 ppor. / F/O
Pilot
306DM
>1942 zginął RAF Northolt-“Spitfire”-BS438- lot bojowy w składzie dywizjonu. Podczas powrotu z nad Francji
wpadł między balony zaporowe. Linka balonu odcięła skrzydło samolotu, który w cisnym korkociągu runął na
ziemię w Woolwich pod Londynem. - pochowanyna cmentarzu w Northwood (319) UK
Bentkowski Kazimierz
07.09.1920 ???
szer. / AC2
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Benz Kazimierz
29.10.1899 + 05.05.1957 57 ppłk / W/Cdr
Pilot
307DMN
Urodzony w m. Nieżywięcicach koło Brodnicy. W roku 1916 powołany do 2 Pułku Gwardii Berlińskiej, walczył na froncie
francuskim. – Zostal ciężko ranny i do końca 1-szej wojny światowej przebywał w szpitalu. W maju 1919 powrócił do
niepodległej Polski i wstąpił do 1 Pułku Szwoleżerów. W 1924 roku został skierowany do Wojskowej Szkoły Pilotów w
Bydgoszczy. Po przeszkoleniu służył w 3PL w Poznaniu, a późnie w 4PL w Toruniu. W 1939 roku ukończył Wyższą Szkołę
Lotniczą i 16 lipca został szefem Sztabu 1 Grupy Lotniczej. Przez Rumunię przedostał się do Francji w listopadzie 1939 i został
dcą dyonu lotniczego w Lyonie. W czerwcu 1940 roku przybył do Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w Inspektoracie PSP a
następnie do 307DMN w Kirton-in-Lindsey. W dniu 14.10.1940 Dow-ca 307 Dyw. Myśl. ‘Lwowski’ (Nocnych Puchaczy) – W
1946 roku Szef Oddziału Personelu w Dowódtwie Sił Powietrznych w Londynie. Po zakończeniu działań wojennych mieszkał w
Londynie UK – Zmarł w roku 1957 – pochowany Drayton Valley, Alberta (Old Cemetery – Kanada ● płk dypl.pil.
Benz Zygmunt
09.09.1903 + 00.11.1980 77 majst. / Sgt
Mechanik
Zmarł w Florida USA
Benziński Kazimierz 11084 DFC
25.02.1918 + 18.12.1976 58 st.sierż. / W/O Pilot
302DM
Zmarł w Croydon-spopielony w Thornton Heath UK
Beński Antoni Kasper
02.01.1920 + 15.01.2009 89 sierż. / W/O
Pilot
303DM
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Holly Cross w Hucknall UK
Berdecha Jan
29.04.1909 † 25.05.1943 34 plut. / Cpl
Mechanik pokładowy
305DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HF492- lot nieoperacyjnym – z nie ustalonych powodów samolot
spikował z wysości 300 m, stanął w płomieniach i rozbił się w miejcowości Appleby koło Scunthorpe. Zginęła cała
załoga.- pochowany w Newark (316/A) UK
Berdej Paweł
02.02.1926 + 00.00.1951 25 jun. / AC1
Bez specjalności
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK-Zmarł w UK – brak danych
Berdowski Edward
06.01.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
1947 przeniesiony do armii UK
Berdyś Stefan
07.02.1919 † 15.01.1942 23 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
300DBD
Urodzony m. Rzerzęczyce, pow. Radomsko. - Absolwent XIV 1939. Promocji SPL. - W Wielkiej Brytanii przeszkolił si w
18 OTU i w drugiej połowie 1941 roku otrzymał przydział do 300DB. – zginął w roku 1942 RAF Hucknall – „Wellington”K1265- lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga.- z powodu awarii silnika zawrócono z trasy, ale samolot
rozbił się w Bloms Cross Farm koło Cripstone Village, Allerton Notts. Cała załoga zginęła.- pochowany w Newark
(306/J) UK
Berej Zygmunt
27.01.1918 ???
kpr. / LAC
Mechanik radarowy
305DB
1994 London UK
Berek Alojzy
17.12.1915 ???
plut. / LAC
Stolarz
300DB
Urodzony w m. Cieszyn-Pastwiska. - 1947 Polska
Berent Jan
07.03.1905 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1984 Polska
Bereś Tadeusz Marian
16.01.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1974 Mansfield, Nottinghamshire UK
Bereza Marian
12.06.1919 + 25.10,1995 76 plut. / Sgt
Mechanik
309DMR
Urodzony w Krasnymstawie, woj. Lubelskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w roku 1936 i ukończył Szkołę w Krośnie w
1939 jako mechanik samolotowy. Przydzielony do 2PL w Krakowie. Brał czynny udział w Kampanii wrześniowej 1939 roku w
ramach Armii „Kraków, następnie ewakuowany do Rumunii. Przedostaje się do Francji i po jej upadku jest ewakuowany do
Wielkiej Brytanii 28 czerwca 1940 roku. Po przeszkoleniu zostaje skierowany do 18 OTU gdzie ochotniczo zgłosił się do
personelu latającego. Rozpoczyna kurs pilotażu elementarnego, lecz zostaje skreślony 4 lipca 1942 roku. Następnie
rozpoczyna kurs na bombardiera lotniczego z którego po trzech miesiącach jest ponownie skreślony. Wysłany do Bazy
Lotniczej w Blackpool, gdzie z początkiem listopada otrzymuje przydzial do 309DM jako mechanik samolotowy. Ponownie
zgłosił się ochotniczodo służby w personelu latającym, tym razem jako mechsnik pokładowy. Kurs ten ukończył 8 października
1945 i otrzymał przydział do Bazy w Blackpool, a poóźniej na stację RAF w Dunholm Lodge. Po zolnieniu z PSP osiedlil się w
Nottingham. - Zmarł w Bingham Nottingham i tam został pochowany UK
Berezowski Franciszek
15.01.1921 + 06.12.1983 62 ppor. / F/O
Pilot
306DM
Urodzony w m. Nowoszyny, woj. lwowskie. - – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy 1937 rok. – Wybuch wojny we wrześniu
1939 roku zastał go na Wyższym Kursie Pilotażu w Ułężu, skąd był ewakuowany do Rumunii. Po przedostaniu się do Francji w
marcu 1940 roku, został wysłany na dalsze szkolenie pilotażu w Marakesz w Maroku w Afryce Północnej. Po upadku Francji
jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po dalszym przeszkoleniu w 58 OTU otrzymuje przydział 12 stycznia 1943 roku do
306DM, gdzie przebywał do zolnienia z PSP 28 maja 1946 roku. – Po zwolnieniu wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt
Pakistan A.F.) - Zmarł w Arizona USA
Berezowski Józef
21.02.1908 + ???
plut. / AC1
Magazynier
1976 Swindon, Wiltshire UK
Berezowski Otton Jan
15.05.1888 + ???
ppłk / ----Fortyfikacja stała
brak dalszych informacji
Berezowski Stefan Michał Jan
09.07.1897 + 24.03.1983 85 ppłk / ----Pilot
Zmarł w Poznaniu Polska
Berezowski Tadeusz
20.10.1905 + 10.12.1988 83 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Cordobie Argentyna i tam został pochowany
Bereźnicki Józef Zygmunt
02.10.1914 + ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
305DB
1948 Niemcy
90
P-0209
793337
706434
704367
709828
P-2097
794401
703661
708223
792144
707015
781268
792295
709904
P-1146
76820
P-0734
P-0806
P-2192
781234
P-2360
P-0102
793304
792418
Bereżecki Włodzimierz DFC
09.01.1911 + 00.03.1983 72 mjr / S/Ldr
Pilot
318DMR
Urodzony w majątku Arestów koło Równego na Wołyniu. W 1932 roku uczęszczal do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa
w Dęblinie. Odbyl praktykę w 6PL we Lwowie. W roku 1939 17 września przekroczył granicę z Rumunią i przez Francję
przybył do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na angielskich samolotach otrzymał przydzial do 318DMR. Od 20.05.1945 D-ca
318 Dyw.Myśl. (Rozpoznawczy) ‘Gdański’ - Zmarł w Rosario Argentyna - ● ppłk pil.inż.
Berger Antoni
05.01.1915 † 15.04.1941 26 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
Urodzony w Poznaniu. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Ukończył Szkołę w 1936 roku jako radiotelehrafista.
Został przydzielony do 1PL w Warszawie, gdzie przechodzi kurs strzelców samolotowych i radiotelegrafistów. Brał
czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”.- Wykonal 6 lotów bojowych. 18
września przeleciał granicę do Rumunii a następnie przedostał się do Francji 23 października do Lyonu. Po upadku
Francji w 1940 roku jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie po krótkim przeszkoleniu otrzymał przydzial do
304DB.
>1941 zginął – RAF Syerston-“Wellington”-R1212- lot treningowy – podczas lądowania na lotnisku Flintham Woods,
Syerston, pilot podszedł zbyt wysoko i dostał rozkaz ponownego okrążenia lotniska. Przy kolejnej próbie lądowania
jeden z silników odmówił posłuszeństwa i samolot zderzył się z drzewem na skraju lotniska. Ocaleli: T.Aranowski,
Z.Gałczyński i J.Jarosz. Zginęli: W.Pietruszewski, pilot R.K.Christman i A.Berger. - pochowany w Newark (299/P) UK
Berger Józef
22.06.1923 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bergier Stefan
19.01.1903 + 09.08.1974 71 st.sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
Zmarł w Wisbeck Cambridge UK
Bergman Oskar
04.04.1923 ???
kpr. / LAC
Radio-operator
318DMR
brak dalszych informacji
Bergner Mieczysław Józef 9217 DFM 15.09.1921 † 23.05.1944 23 por. / F/O
Nawigator
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LM487- lot bojowy, bombardowanie Dortmundu. Podczas lotu
powrotnego, prawdopodobnie uszkodzony nad celem, rozbił się koło Diessemer Bruch w rejonie Krefeldu w
Niemczech. – zginął- pochowany w Reichswald Forest Niemcy (6/II/E)
Berka Tadeusz Bolesław
16.07.1919 + 00.00.1977 58 sierż. / W/O
Pilot
315DM
Zestrzelil samolotów: 1/0//0. - Zmarł w Bradford UK
Berkowski Józef
23.03.1910 + ???
plut. / Cpl
Kucharz
309DMR
1948 Drohobycz Ukraina
Berkowski (Polaczek) Roman
17.05.1925 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 Polska
Berkowski Stanisław
25.10.1915 + 15.11.1994 79 kpr. / LAC
Obsługa banonów
Zmarł w Derby UK
Bernacki Antoni
17.02.1926 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
309DMR
1999 Oldham, Lancashire UK
Bernaczek Henryk
09.02.1906 + ???
kpr. / LAC
Admistracyjny
2001 Basford, Nottinghamshire UK
Bernaczek Karol
02.03.1914 + ???
kpr. / LAC
Kancelista
300DB
1947 Polska
Bernakiewicz Mieczysław
24.05.1925 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
318DMR
1947 France
Bernasiński Karol 9467
05.02.1909 + 25.02.2004 95 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
>25.07.1941- RAF Hemswell – “Wellington”-T2579- miał odbyć lot ćwiczebny. Podczas startu samolot
zderzył się z zdrzewami na skraju lotniska Hemswell. Uczestniczący w locie por.pilot Karol Bernasiński
odniósł lekkie rany. - Pilot por. Włodzimierz Rebuszyński zginął.
Kpt. Bernasiński Zmarł w Londynie
– pochowany na cmentarzu Waterfall Road London N14 UK
Bernaś Bronisław
06.08.1906 + 03.09.1980 74 kpt. / F/Lt
Pilot B of B
302DM
Urodzony we Lwowie. – W sierpniu 1939 roku zostaje jako pporucznik rezerwy-pilot, zmobilizowany do 6PL we Lwowie. Po
zakończeniu kampanii wrześniowej, przez Rumunię, a następnie Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie po
przeszkoleniu bojowym w 58 OTU w Sutton Bridge, otrzymuje przydzial do 302DM. Razem z dywizjonem bierze czynny udział
w Bitwie o Wielką Brytanię. W listopadzie 1941 jest przeniesiony do 288DM RAF. Po zakończeniu działań wojennych pozostal
w Wielkiej Brytanii. – Zmarł w Folkestone Kent UK
Bernaś Kazimierz Tytus
04.01.1914 † 19.06.1941 24 por. / F/O
Obserwator
301DB
Urodzony w Warszawie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 214 Esk.
Bomb. w Warszawie. Wiosną 1939 przesunięty do 216 Esk. Bomb. wykonując w składzie Brygady Bombowej na
bombardowanie kolumn panc. mot. npl. Przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii, gdzie po przeszkoleniu został
wcielony 301DB. 1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1365- lot bojowy, bombardowanie Bremy - samolot nie
powrócił do bazy. Prawdopodobnie zestrzelony do morza. - zginęła cała załoga.
Bernat Czesław Agenor
20.07.1911 + 13.11.1989 78 kpt. / F/Lt
Obserwator
1586ESP
Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. W okresie 1937-39 adjutant kmdta
bazy 6 PL. W Angli po przeszkoleniu przydzielony do personelu latajgo PSP. Pod koniec wojny lata w Eskadrze 1586 do zadań
specjalnych. – Zmarł w Katowicach Polska i tam został pochowany
Bernat Edwin
28.03.1913 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
2005 Ludlow, Shropshire UK
Bernat Szczepan Jan
03.01.1901 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
Bernatek Eugeniusz
02.01.1916 ???
por. / P/O
Administracja
brak dalszych informacji
Bernatowicz Franciszek (USA)
13.03.1917 † 02.03.1941 24 por. / P/O
Pilot
8SFTS
Urodzony w Chicago USA - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 78 lokatą. We Francji należał do klucza
obrony bazy Rennes. W Wielkiej Brytaniilatał w 8 FTS. - zginął – RAF Montrose-„Master”-N8002- lot szkolny –
podczas akrobacji powietrznej wypadł z kabiny i poniósł śmierć - poch. na cment. Sleepyhillock Montrose (88/7/C) UK
Bernatowicz Wacław
19.04.1909 + 00.00.000?
chor. / W/O
Pilot
307DMN
1947 Polska – Zmarł w Olsztynie
Berner Paweł
23.09.1906 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
317DM
1988 Denham Buck’s UK
91
P-2696
794607
707765
780541
793663
704726
784271
706146
708354
P-0792
708096
P-1855
P-0811
705073
706256
707766
794604
794841
781931
706980
793863
781408
793021
784399
P-1949
784022
783228
Bernhardt Włodzimierz
30.08.1915 ****
por. / F/Lt
Bombardier
300DB
>1944 – RAF Brindisi-„Halifax”-JP220- lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. Podczas wykonywania zrzutu
samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. i prawe silniki przestały pracować. W drodze powrotnej lewe silniki zostały
przegrzane i dowódca załogi wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Tylny strzelec plut. Jan Lück wskutek uszkodzenia instalacji
„intercomu” nie usłyszał polecenia i pozostał w samolocie. W tej sytuacji Pilot podjąl decyzję lądowania w przygodnym terenie.
Samolot rozbił się we wsi Dębina koło Bohni. Pilot L.Owsiany został ranny, który z resztą załogi: W.Schőffer, W.Łopuszański,
W.Bernhardt, L.Kretowicz, J.Lück oraz G.Denisienko zostali przejęci przez miejscowe placówki AK i w kwietniu 1944 przez
Odessę wrócili do Angli. Po zakończeniu wojny wyjechał do USA. W roku 1999 zamieszkał w miejscowości Corona del Mar
California USA - od 2005 roku mieszka w Warszawie Polska
Berry Robert Oliver
21.03.1920 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 USA
Bertosz Aleksander
28.02.1927 + 00.00.000?
jun. / LAC
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Zmarł w Argentynie Buenos Aires – brak daty zgonu
Bestecki Bolesław Wacław
17.11.1908 + 10.01.2000 92 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Warszawie Polska
Beśko Stefan
08.08.1916 + 25.02.2005 88 majst. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Strathcona, Edmonton Kanada
Betka Jan
26.12.1908 + 20.10.1987 79 sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w Polsce – spopielony
Betleja Władysław
11.05.1903 + 18.05.1947 44 plut. / LAC
Blacharz
318DMR
1947 Overton, Cardiganshire UK
Betlejewski Stefan
27.01.1911 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
304DB
1947 Polska
Betliński Franciszek (Szwedowski) 05.04.1917 ???
kpr. / AC2
Straż pozarna
1995 Derby UK
Bettcher Jerzy Ryszard
08.03.1915 † 29.08.1941 26 por. / P/O
Pilot
308DM
>1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-P8311- wystartował z zadaniem osłony bombowców lecących nad Francję
zaatakowany przez niemieckie myśliwce został zestrzelony do morza.
Bettin Paweł
13.09.1911 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
302DM
1947 Polska
Beyer Andrzej 11085
14.04.1917 + 21.10.1982 65 kpt. / F/Lt
Pilot
302DM
Urodzony w Kijowie, Rosja. - Absolwent XIV 1939 Promocji SPL. – W Wielkiej Brytanii po Przeszkoleniu w 58 OTU latal bojowo
w 302DM od 11.1941 do 12.1942. W roku 1942 skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej gdzie przebywał do stycznia 1943.
Po kursie latal jako test Pilot i operacyjnie w 302 i 318 DM. W przerwie operacyjnej latał jako instruktor pilotażu w 41 OTU a
następnie przeniesiony do 309DMR. Wroku 1944 jest dowódcą eskadry w 306DM. Odkomenderowany do Bazy SP w
Blackpool. Pełni do zakończenia wojny funkcję instruktora w 61 OTU. Zestrzelił 1/0/0. – Po demobilizacji wrócił do Polski. Zmarł w Łodzi, pochowany na cmentarzu katolickim. Polska
Bezdek Stefan
01.05.1906 + 23.05.1991 85 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Johannesburgh Południowa Afryka
Bezener Michał
04.09.1907 + ???
kpr. / LAC
Magazynier
301DB
brak dalszych informacji
Bezler Jan
31.10.1917 + 31.12.1994 77 kpr. / LAC
Radio-operator pokł.
Zmarł w Leeds i tam został pochowany UK
Bezpałko (Beston) Zygmunt
02.05.1926 + 29.08.1998 72 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Zmarł w Mansfield UK
Bezuszko John Walter (USA)
02.10.1920 + 28.03.2000 79 kpr. / Sgt
Pilot
304DB
Urodzony w Western Pennsylvania koło Scranton USA. – W 1941 po przybyciu do Toronto, Kanada – po uprzednim
przeszkoleniu w Sound, Ontario – został wysłany do Anglii (Liverpool). – Po dalszym przeszkoleniu w Szkole Pilotażu otrzymał
przydział do 304DB Obrony Wybrzeża (Coastal Command) - jednostki bojowej w Polskich Siłach Powietrznych.- W maju 1943
został przeniesiony do US Armed Forces tak jak wielu amerykańskich ochotników służących w sojuszniczych siłach zbrojnych.
Do zakończenia działań wojennych w Europe latał na Mustangach P-51 w lotnictwie USA - Po zakończeniu działań wojennych
w roku 1947 powrócił do USA. W roku 1950 brał czynny udział w Wojnie Koreańskiej, kończąc trzy tury bojowe. - Zmarł w Long
Beach, California USA. ● Lieutenant Colonel US Air Force
Bezwukło Zbigniew Antoni
16.02.1920 ???
sierż.pch. / W/O Pilot
303DM
brak dalszych informacji
Bęben Tadeusz
20.05.1915 ???
sierż. / Sgt
Kancelista
1997 Londyn UK
Bębenek Józef
22.11.1918 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
1947 Kanada
Będkowski Ryszard
10.12.1918 † 25.10.1941 23 sierż. / Sgt
Pilot
8AACU
>1941 zginął – RAF Weston Zoyland-„Magister”-T9831- lot treningowy – w czasie lotu nad North Peterton silnik
uległ awarii i samolot runął na ziemię - pochowany na cmentarzu Quantock Bridgewater Somerset (C/177) UK
Będkowski Stanisław Zygmunt
22.04.1921 + 14.11.1990 69 sierż. / F/Sgt
Pilot
316DM
Urodzony w Sosnowcu, woj. Kieleckie. - W roku 1938 wstąpł do SPLdM w Świeciu Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku
przerwal dalsze wyszkolenie w Moderówce. Przez Rumunięi Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1941 roku
rozpoczął szkolenie na pilota. Po dalszym przeszkoleniu w 58 OTU w 1942 roku zostal skierowany do 315DM gdzie latal
bojowo do 1944 roku. - 6 grudnia zostal przeniesiony do Polskiego 133 Skrzydla Myśliwskiego a następnie w marcu 1945 do
316DM. - Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF. Przez pewien czas latal w Liniach Lotniczych. – Osiedlił się w Londynie.
- Zmarł w Londynie spopielony w Mortlake krematorium UK
Bialik Antoni
14.05.1914 + ???
plut. / Cpl
Rusznikarz
305DB
brak dalszych informacji
Bialik Jan
22.05.1909 + ???
plut. / LAC
Blacharz
brak dalszych informacji
Białecki Bronisław
09.06.1917 + 21.06.2006 89 por. / F/Lt
Pilot
303DM
Zmarł w Londynie UK
Białecki Jan
25.12.1900 + ???
chor. / W/O
Meteorolog
1947 Polska
Białecki Józef Janusz
20.03.1921 + 10.02.1996 75 sierż. / W/O
Pilot
304DB
92
782690
P-2745
707188
707295
781588
780723
P-0655
794304
76633
708619
705557
709014
729055
782554
703895
781470
P-2967
P-1423
705691
784711
706149
P-1748
P-0998
792267
Urodzony w m. Błonie, woj. warszawskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1937 roku jako mechanik
samolotowy. – Przydzielony do 1PL w Warszawie. Bral czynny udzial w kampanii wrześniowej 1939 rokui po ewakuacji do
Rumunii przedostał się do Francji a po jej upadku w 1940 roku do Wielkiej Brytanii. Tam po uprzednim przeszkoleniu w pilotażu
i dalszego przeszkolenia bojowego w 18 OTU otrzymał przydział 14 października 1942 roku do 304DB. Powracająć z
patrolowania morza 24 grudnia, załoga musiała skakać na spadochronach gdy mgła pokryła wszystkie lotniska. Został
skierowany na odpoczynek do Bazy Lotniczej w Blackpool. Następne przeniesienie otrzymał do 577RAF skąd 3 stycznia 1945
został skierowany do 74 Bazy (CC) na przeszkolenie na samolotach wielosilnikowych „Halifax”. Dnia 6 czerwca 1945 otrzymal
przdział na stację RAF w Faldingworth – Po zwolnieniu z PSP osiedlił się w Blackpool. - Zmarł w St.Annes Lanc’s UK
Białecki Roman
04.01.1918 † 21.03.1944 26 plut. / F/Sgt
Pilot
577RAF
Urodzony w m. Brochocim, pow. Plock. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w 1937 roku jako mechanik
samolotowy. Przydzielony do 1PL w Warszawie. Brał czynny udzial w kampanii wrześniowej 1939 roku po której został
ewakuowany do Rumunii. Przedostał się do Francjii i po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosił się do służby w
personelu latającym. Po przeszkoleniu bojowym w 58 OTU został przydzielony 8 września 1943 do 315DM a następnie do
577RAF. - 1944 zginął – RAF Castle Bromwich-“Hurricane”-LE655- wykonywał lot bojowy w składzie dywizjonu. Podczas
powrotu, wskutek szybko pogarszających się warunków atmosferycznych, samolot rozbił się w Bedworth w Warwickshire, ginąc
na miejscu. - pochowany w Newark (320/A/K) UK
Białecki Tadeusz Stefan
06.10.1916 ???
por. / F/O
Pilot
307DMN
1957 Perth Australia
Białecki Zbigniew Emil
17.01.1913 + ???
sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
brak dalszych informacji
Białek Bronisław
30.04.1926 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
1998 Melton Mowbray UK
Białek Józef
05.05.1919 ****
sierż. / Cpl
Rusznikarz
300DB
2003 Hastings, Sussex UK
Białek Stanisław
25.03.1920 † 06.05.1941 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-R1443- lot bojowy, bombardowanie Havru we Francji. Samolot nie wrócił
do bazy zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. – Zginęła cała załoga.
Białkiewicz (Blaire) Wacław
28.09.1913 + 14.08.1986 73 kpt. / F/Lt
Obserwator
306DM
Zmarł w Londynie – spop. W West Londyn Crem. – prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) 32-TA G of R East UK
Białko Kazimierz
03.04.1912 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
1995 Derby UK
Białkowski Ludwik Seweryn OBE
10.01.1902 + 14.05.1992 90 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
300DB
>Zmarł w Barrys Bay Ontario Kanada ● mjr
Białkowski Paweł
12.02.1920 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1989 Leicester UK
Białkowski Stanisław
08.04.1922 + 30.05.1990 68 kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
309DMR
Zmarł w Polsce – pochowany w Drawsku
Biało Jan
29.11.1927 ???
jun. / AC2
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 1998 Transvaal Południowa Afryka
Białobłocki Stefan
06.10.1920 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
307DMN
brak dalszych informacji
Białobrówka Mikołaj
15.12.1913 † 22.06.1943 30 sierż. / F/Sgt
Pilot
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE985- lot bojowy, bombardowanie Krefeldu – Samolot prawdopodobnie
został zestrzelony do morza.ginęła cała załoga. – zginął w morzu
Białobrzeski Kazimierz
21.01.1921 † 25.05.1943 22 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy‘
305DB>
1943 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-HF492 - lot ćwiczebny, z nie ustalonych powodów na wysok. 300 m.
Przeszedł w pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejscowości Appleby k/Scunthorpe . Zginęła cała załoga.
- pochowany w Newark (316/A/I) UK
Białobrzycki Walenty
10.04.1915 + 05.11.1959 44 sierż. / Cpl
Mechanik
318DMR
Zmarł w Ipswich UK i tam pochowany
Białokoz Jerzy Eugeniusz
10.11.1912 + 27.03.1969 57 ppor. / F/O
Administracja
Zmarł w Oxford i tam pochowany UK
Białoskórski Jerzy (G.Bialos)
24.10.1916 + 00.00.1986 70 por. / F/O
Pilot
303DM
Urodzony w m. Stryj. Woj.lwowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL w Warszawie
– 212 Esk.Bomb. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. – We Francji przebywał na stacjach zbornych Salon, Lyon-Bron,
Le Bourget w czasie styczeń-czerwiec 1940. W Wielkiej Brytanii przeszkolił się na pilota. Po wyszkoleniu myśliwskim
skierowany w 1943 do 303DM a później do 309DMR pełniąc funkcję adjutanta formacji. W roku 1944 jest adjutantem w Dow.18
Sectora Myśł. I 306DM do 1946 roku. – Zmarł Auburn, California. USA pod nazwiskiem „George Bialos”.
Białoszewski Adam Szczepan
24.12.1910 † 02.09.1944 34 sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-BB389- lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania warszawskiego.
Zestrzelony przez artylerię plotn. I spadł koło Bački Brestovac. Uratował się tylko sierż.T.B.Jawor który po trzech
dniach dostał się do niewoli. Reszta zginęła. - pochow. Na bryt. Cment. Wojskowym w Belgradzie (3-8/6/A) Jugosł.
Białoszewski Czesław Jan
07.01.1918 + 18.05.1995 77 plut. / Cpl
Mechanik
Zmarł w Brighton – spopielony w Brighton UK
Białota Rudolf
08.06.1902 + 12.06.1983 81 st.sierż. / Sgt
Bez specjalności
Zmarł w Krakowie Polska i tam został pochowany
Białowąs Karol
11.02.1904 + 26.01.1963 59 kpt. / F/Lt
Obserwator
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do MLD-Morska Esk.Obs.
W latach 1939-45 pełnił służbę w PSP w W.Brytanii. – Zmarł w Blackpool Lanc’s UK
Białowiejski Stanisław
16.10.1899 + 00.12.1967 68 mjr / S/Ldr
Oficer techniczny
Zmarł w Tuscon Nowy Jork USA
Biały Czesław
19.06.1900 † 06.02.1942
st.sierż. / F/Sgt Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął - RAF Hemswell – „Wellington”-Z1282- nalot na Brest – w czaie lotu powrotnego, samolot został
zaatakowany przez niemieckie myśliwce. Atak odparto, ale pociski wroga spowodowały, że na pokładzie samolotu
wybuchła rakieta sygnalizująca i samolot lądując w Eeter rozbił sie. Zginęli pilot Wojciech Veit, strz.pokł. Czesław
Biały i strz.pokł. Stefan Niczewski. Uratowali się: strz.pokł. Zygfryd Błachowski (bez obrażeń), Obser. Jan Chomka
i pil. Henryk Krasińki (ciężko ranni). - St.sierż. Biały – pochowany na cmentarzu w Newark (308/N) UK
93
P-0001
794993
704791
784944
792480
793362
P-2143
706924
P-3042
P-1204
703233
704194
792600
707016
708680
705656
P-1368
707387
784194
705688
780378
703946
707754
P-1865
Biały Jan 8399
16.06.1897 + 02.10.1984 87 płk / W/Cdr
Pilot
304DB
Urodzony w Krakowie. Zostal powołany do wojska austriackiego i walczył w obcym mundurze na froncie rosyjskim, a następnie
włoskim. Wrócil do Polski wraz z „Błękitną Armią” generala Hallera i walczył w wojnie polsko-sowieckiej. Po wojnie przeniesiony
do lotnictwa. Odbyl kurs obserwatorów w 2PL w Krakowie i kurs pilotażu w 3PLw Poznanoi.W roku 1931 ulegl wypadkowi
lotniczemu. Po reconwalescencji powrócil do lotnictwa. We wrześniu 1939 roku dowodził II Dtwizjonem Bombowym, który
wchodził w skład Brygady Bombowej. W dniu 7-go września, zalogąa jego samolotu (PZL-23 Karaś) zestrzeliła niemiecki
myśliwiec Bf-109. Przez Rumunię przedostal się do Francji, później ewakuowal się do Wielkiej Brytanii, - gdzie na lotnisku w
Bramcote, organizowal 304DB. W dniu 22.08.1940 zostaje Dow-cą 304 Dyw.Bomb. ‘Ziemi Śląskiej’. W roku .1944 ochotniczo
jako ‘cicho-ciemny’ zrzucony do Polski, gdzie zostaje Dow-cą Bazy Lotniczej AK Okęcie (preudonim „Kadłub”) - Zmarł w
Częstochowie – pochowany na cmentarzu parafii św. Trójcy „mater Dolorosa” w Bytomiu Polska. ●ppłk dypl. Pil.
Biały Lech Józef
07.03.1922 † 15.10.1942
st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”Z1475- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu
brak było łączności. Prawdopodobie samolot zosta zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Biały Teodor
14.02.1907 + ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Biały Władysław Ludwik
23.02.1908 + 02.06.1996 88 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Toronto Kanada
Białyński Antoni
31.05.1893 + 15.12.1961 68 chor. / W/O
Bez specjalności
318DMR
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Białyński Tadeusz
08.02.1913 + 00.00.000?
sierż. / Cpl
Radio-operator.
303DM
Zmarł – brak daty zgonu UK
Bibrowicz Henryk 12048
12.01.1915 + 24.04.1986 71 kpt. / F/Lt
Pilot
315DM
Urodzony w Poznaniu. – Jako uczeń odbył w ramach Przysposobienia Wojskowego Lotniczego przeszkolenieszybowcowe i
samolotowe w Aeroklubie Poznańskim. Po kursie unitarnym w 67pp wstąpił do SPL.. Absolwent X Promocji SPL. Po
ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 3PL – Esk.Tren. w Poznaniu. Wyznaczony w 1938 na instruktora i dcę plutonu
szkolnego w Pułkowej Szkole Pilotażu – Śnieciska k/Środy. W 1939 roku w trakcie sierpniowej mobilizacji przesunięty do 132
Esk.Myśl., w składzie której walczył w czasie kampanii wrześniowej. Esk. ta należała do III/3 Dyw.Myśl. lotnictwa Armii
„Poznań” – 17 września po rozwiązaniu dywizjonu odleciał z „kotła” nad Bzurą na PZL-11c wraz z ppor.pil. L.Grzybowskim
(leciał jako pasażer po wymontowaniu radiostacji). Z braku paliwa wylądował w pobliżu lotniska Małaszewicze k/ Brześcia
n.Bugiem. Pozostawili samolot i skierowali się ku ganicy Węgierskiej. Zatrzymani przez oddział Armii Czerwonej zostali
wywiezieni w głąb Rosji Sowieckiej. W maju z armią gen. W.Andersa, przez Bliski Wschód, drogą morską przedostali sie na
Wielkiej Brytanii. Po kuracji zdrowotnej i przeszkoleniu, w roku 1943-44, latal jako dca eskadry w 315DM do lutego 1945.
Zestrzelił 2 samoloty niemieckie. - Zmarł w Welland Ontario Kanada - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Bichler Szoel Hirsz
27.09.1924 ???
plut. / AC1
Bez specjalności
1946 Brazylia
Biczysko Józef
30.03.1916 ???
kpt. / F/O
Pilot
1952 Larks Aurshire UK
Biderman Roman
12.07.1913 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
307DMN
1946 Polska
Bieda-Bielowicki Ignacy
21.07.1917 ???
kpr. pch. / AC2 Mechanik radarowy
304DB
1980 London UK
Biedawski Józef
17.03.1918 ???
plut. / F Sgt
Bombardier
300DB
brak dalszych informacji
Biedrzycki Stanisław
13359
18.09.1915 † 17.09.1944 29 st.sierż. / Cpl
Radio-operator pokł.
309DMR
>1944 w nocy 3-4 kwietnia, zrzucony do Polski ps.”Opera”- brał czynny udział w powstaniu warszawskim.
- ranny Zmarł w szptalu – pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie Polska
Biedul Bogdan
10.02.1925 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Biegański Franciszek
08.04.1923 ???
st.szer. / LAC Mechanik
1947 France
Biegański Jerzy
14.09.1920 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Urodzony w Brześciu. - Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku powoduje ewakuację Szkoły z
Krosna do Łucka. Po zbombardowaniu koszar 10 września, był przesunięty do pobliskich lasów i wiosek. W trakcie dalszej
ewakuacji dostaje się 27 września 1939 roku do niewoli sowieckiej. Po amnestii w 1941 roku zostaje zwolniony z obozu
jenieckiego i drogą morska przybył 14 kwietnia 1943 roku. Ochotniczo zgłasza się do służby w personelu latającym. Po
przeszkoleniu w 4 AGS strzelców pokładowych został skierowany 29 lutego 1944 do 18 OTU wyszkolenia bojowego. – 1
października 1944 otrzymuje przydzial do 300DB. Po zakończeniu tury bojowej zostal skierowany na odpoczynek do Bazy
Lotniczej w Blackpool 6 czerwca 1955 roku. – Od tego czasu brak dalszych informacji.
Biegański Tadeusz Jan
28.12.1913 † 30.01.1942 29 por. / F/O
Obserwator
18OTU
1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-2848- lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się
z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Uratował się tylny strzelec sierż. Jan Fuśniak. Pozostali
członkowie załogi zginęli – pochowany na cmentarzu w Newark (306/A/N) UK
Biegański Władysław
22.05.1906 + 29.02.1984 78 kpr. / AC1
Bez specjalności
300DB
zmarL w Blackpool i tam został pochowany UK
Biejat Eugeniusz Michał
29.10.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
1997 Rushcliffe, Notinghamshire UK
Biel Franciszek
28.01.1922 + 06.10.2004 82 plut. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
Zmarł w Elmshurst Illinois USA
Biel Józef
30.01.1917 + 08.01.1985 68 sierż.pch. / W/O Pilot
308DM
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii początkowo latal w 3 DM RAF, Po przeszkoleniu w 55 OTU
przeniesiony do 317DM a następnie do 308DM. W roku 1941 Zestrzelony w walce powietrznej nad Francją, przebywał do
końca wojny w niewoli. Po demobilizacji osiedlil się w Bimingham, UK – Zmarł w Birmingham. – pochowany na cmentarzu w
Handsworth UK
Biel Mieczysław
27.12.1924 ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
1947 Holandia
Biela Jan
03.01.1917 + 11.11.1986 69 kpr. / LAC
Rusznikarz
316DM
Zmarł w Ipswich – pochowany na cmentarzu w Ipswich UK
Bielak Wacław Marian
22.07.1902 + ???
por. / F/Lt
Oficer techniczny
94
704641
709962
705326
708070
780313
784148
P-1061
707388
705795
780662
P-2170
703343
782806
P-2013
P-2842
709628
709869
P-1055
780848
706437
709627
793845
P-2802
706739
707727
793399
P-0687
1954 Aldershot, Hampshire UK
Bielan Józef
16.09.1916 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bielański Józef
19.03.1895 + ???
kpr. / AC2
Kucharz
301DB
1947 Polska
Bielawa Baltazar
06.01.1909 + ???
plut. / LAC
Magazynier
brak dalszych informacji
Bielawa Bernard
10.08.1909 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bielawski Franciszek Walerian
12.07.1916 + 15.06.1984 68 st.sierż. / W/O Pilot
307DMN
Urodzony w Kościerzynie, woj. pomorskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku jako mechanik samolotowy. Został
przydzielony do 1 PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku z 222 eskadrą ćwiczebną bombową
w Małaszewicach i z tą jednostką był ewakuowany zagranicę. Przez Francję przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie po
przeszkoleniu otrzymuje przydzial jednostki zaopatrzenia (MU) w RAF Hendon. Dnia 3 września 1940 roku otrzymuje przydział
do 304DB. Ochotniczo zgłasza się do służby w personelu latającym i po przeszkoleniu w pilotażu zostaje skierowany do 51
OTU wyszkolenia bojowego a następnie 20 maja 1944 roku do 307DM. Uległ wypadkowi lotniczemu 21 września i przebywał w
Szpitalu Wojskowym RAF w York. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Kornwalii - Zmarł w St.Austell Cornwall UK
Bielawski Józef
20.03.1916 † 22.05.1943 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
18OTU
>1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”-BJ656- lot ćwiczebny – prawdopodobnie wskutek wady
konstrukcyjnej, samolot rozpadł się w powietrzu, a jego szczątki opadły pod Winslow w Buckinghamshire.
Zginęła cała załoga - pochowany na cmentarzu sw.Michała w Halton Buckinghamshire (137) UK
Bielawski Longin
25.09.1900 + ???
por. / P/O
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
Bielawski Stanisław
26.01.1907 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 Polska
Bielawski Wacław
02.07.1922 ???
kpr. / LAC
Elektryk
315DM
brak dalszych informacji
Bielec Jakub
25.08.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
1947 Polska
Bielec Jan
10.07.1909 + 29.01.1983 74 por. / F/O
Oficer techniczny
Zmarł w Los Angeles California
Bielec Józef
21.03.1904 + ???
st.majst. / F/Sgt Rusznikarz
1973 Gloucester UK
Bielec Stanisław
30.08.1916 † 08.10.1942 26 plut. / Sgt
Pilot
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1255- lot bojowy, minowanie wybrzeży Holandii. Po wykonaniu zadania
smolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca na Koegras (Den Helder) w Holandii. Uratował się
tylny strzelec sierż.śtefan Chudy (ekko ranny dostał się do niewoli) – Reszta załogi zginęła.
- pochowany w Bergen-op-Zoom Holandia (10/32/C)
Bielecki Aleksander 8497 DFC
31.05.1911 + 17.06.1985 74 kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
Zmarł w Cambridge Ontario Kanada
Bielecki Jan
02.09.1914 + 08.12.1969 55 por. / F/O
Pilot
304DB
Zmarł w Londynie – pochowany Plumstead SE18 UK
Bielecki Kazimierz
06.01.1926 + 16.12.1989 63 st.szer. / AC1 Bez specjalności
318DMR
Zmarł w Kaliszu Polska i tam został pochowany
Bielecki Kazimierz
30.08.1919 ???
kpr. /LAC
Obsługa techniczna
318DMR
1991 Dunstable, Bedfordshire UK
Bielecki Konstanty
05.05.1905 + 15.03.1977 72 kpt. / F/Lt
Pilot
TC RAF
Urodzony w m.Lewandówka-Podole, . >1927 Absolwent I Promocji OSL w Grudziądzu. Skierowany do 3PL w Poznaniu
>1934-1936 wykładowca w SPLdM w Bydgoszczy. W Angli odkomenderowany na kurs Air Traffic Control – do końca wojmy
pełnił służbę w RAF Station Traffic Control. Zmarł w Montrealu Kanada ● mjr pil.
Bielecki Marian Antoni
25.03.1902 + 20.12.1969 67 plut. / Cpl
Kancelista
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu North Sheen UK
Bielecki Stanisław
15.08.1914 + ???
sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Bielicki Eryk Jan Michał
12.01.1903 + ???
kpr. / LAC
Kancelista
318DMR
1947 Polska
Bielicki Józef
(?)-pośmiertnie
12.02.1922 † 15.08.1944 22 plut. / W/O
Pilot
1586ESP
Urodzony w Warszawie. Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał dalsze
wyszkolenie w Moderówcei z całą grupą uczniów pilotówzostał ewakuowany do Rumunii. Przedostaje się do Francji, a
po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po wstępnym przeszkoleniu otrzymuje przdział do 18 OTU wyszkolenia bojowego a
następnie do 305DB. – 18 lutego 1944 zostaje przeniesiony do 1586 eskadry do zadań specjalnych - >1944 zginął –
RAF Brindisi-„Liberator”-KG890- specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania Warszawskiego. Po wykonaniu
zadania (zrzut na plac Krasińskich) samolot podczas lotu powrotnego Został zaatakowany w rejonie Puszczy
Niepołomickiej przez 2 niemieckie myśliwce i doznał uszkodzeń. Rozbił się we wsi Nieszkowice Wielkie pod Bochnią.
Cała załoga poniosła śmierć. – pochowany na wojskowym cmentarzu brytyjskim w Krakowie Polska (5/7/A)
Bielicki (Beale) Władysław Henryk
01.05.1919 + 15.05.2001 82 ppor. / F/O
Pilot
316DM
po demobilizacji wyjechał do USA – Zmarł w Vero Beach, Indian River, Florida USA (info: Lucyna A .– 16.07.2011)
Bielinowicz Wacław
12.10.1912 + 24.12.1988 76 st.szer. / LAC Kucharz
308DM
Zmarł w Leicester UK
Bieliński Antoni
10.07.1916 ???
kpr. / AC2
Radio-mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Bieliński Piotr
05.02.1912 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
317DM
1946 Polska
Bielkiewicz Bohdan
31.08.1913 † 13.02.1941 28 por. / P/O
Pilot
306DM
Urodzony w m. Godlewo na Litwie. – Po kursie unitarnym w 5pp leg. Wstąpił do SPL. Absolwent X Promocji SPL. Po
ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 4PL w Toruniu z przydziałem na instruktora w WSP. W czasie kampanii
wrześniowej w 1939 roku startował 2-krotnie przeciwko bombowcom Luftwaffe nsd Dęblinem. Po przyciu do Anglii
95
794558
794235
709015
706578
707389
703896
703947
707767
P-2231
781939
P-2302
709016
781653
705796
792598
729224
782829
704771
707297
P-1304
792785
783126
781781
780938
792316
793423
skierowany 4 września 1940 do organizującego się 306DM. Zginął w roku 1941 – RAF Tern Hill -„Hurricane”-T3069nocny loy bojowy, wracając z nocnego patrolu podszedł za nisko do lądowania rozbił sie na własnym lotnisku.
– pochowany na cmentarzu w Market Drayton Shropshire UK
Bielkiewicz Jan
14.10.1921 ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1974 Koło SLP Cordoba Argentyna
Bielski Antoni
19.08.1916 † 25.06.1943 27 kpr. / Sgt
Nawigator
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE376- lot bojowy, bombardownie Krefeldu. Po wykonaniu zadania
samolot w chwili odlotu znad celu został trafiony ogniem artylerii plotn. I rozbił się. Do niewoli dostali się:- por.
W.Turecki i st.szer. R.Kosiarski. – Reszta załogi zginęła. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w
Rheinberg (3-4/3/D) Niemcy
Bielski Bolesław
26.02.1926 ???
jun. / AC2
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton – 1967 Croydon, Surrey UK
Bielski Jerzy
11.05.1923 ???
plut. / F/Sgt
Nawigator
brak dalszych informacji
Bielski Józef
14.01.1896 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bielski Robert Zdzisław
07.06.1924 + 09.08.1992 68 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Rzeszowie Polska
Bielski Stanisław
05.06.1915 + 15.12.1995 80 kpr. / LAC
Mechanik radarowy
305DB
Zmarł w Mountain House Ark Illinois USA
Bielski Stanisław
17.11.1927 + 00.03.1984 57 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. prec.
309DMR
Urodzony w m. Milatyn Nowy, Kamionka-Strumiłowa. - Zmarł w Pierce, Washington USA
Bielski Zygmunt Tadeusz
11.01.1903 + 08.03.1977 74 kpt. / F/Lt
dr. Medycyny
304DB
Zmarł w Londynie UK
Bienia Marian
06.02.1912 + 05.01.1996 84 plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
Zmarł w Los Angeles California USA
Bieniada Stanisław Tadeusz
12.12.1912 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
306DM
Urodzony w Przerośli, woj. białostockie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończyl w 1933 roku jako mechanik
samolotowy. Przydzielony do 1 PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Z jednostką z
Małaszewicz 11 września w kierunku na Stanisławów. Po Dubnem 17 września, transport kolejowy dostał się do niewoli
sowieckiej. Byl skierowany do obozu jenieckiego koło Jelenówki gdzie pracowal w kamieniołomach. Wyjechał 15 lipca1941
roku do obozu pod Moskwą, gdzie został zwolniony po ogłoszeniu amnestii z niewoli. Wypłynnnął z Archangielska 28 września
1941 roku i przypłynął do 13 października do portu w Glasgow, w Szkocji. Następnie zostal przewieziony do Bazy lotniczej w
Blackpool. Po dalszym przeszkoleniu w 18 OTU zostaje wyslany na kurs oficerów technicznych na Stacji RAF Cosford.
Otrzymuje stopień podporucznika w roku 1943. Od tego czasu pel ni funkcę oficera technicznego w 25 (Polskiej) Szkole
Pilotażu w Hacknall a od dnia 7 grudnia 1945 roku w 306DM. Po zkończeniu działań wojennych wyemigrowal do Kanady.
– brak dalszych wiadomości.
Bieniak Tadeusz
19.04.1927 ???
jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 1948 Wschodnia Afryka
Bieniakiewicz Henryk
15.01.1917 + 20.09.1952 35 st.szer. / AC1 Kancelista
Zmarł we Włoszech
Bienias Adam
10.09.1922 ???
plut. / AC1
Mechanik samochod.
304DB
2005 Worthing.Sussex UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bienias Hipolit
30.07.1903 + ???
sierż. /
Brak danych
1947 przeniesiony do armii
Bienias Józef
07.12.1920 ???
kpr. / AC2
Obsługa techniczna
315DM
1991 Oldham, Lancashire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bieniasz Jan Kazimierz
15.02.1918 + 12.02.1992 74 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Ur w Olejowie, pow. Zborów. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy i ukończył Szkołę w roku 1938 jako mechanik samolotowy.
Został przydzielony do 2PL w Krakowie i dołączony do eskadry treningowej pilotażu. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku,
wraz z jednostką był ewakuowany na Węgry. Przedostal sie do Francji a po jej upadku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii,
przybywając tam 15 lipca 1940 roku. Po dalszych przeszkoleniach zostal skierowany do 6 OTU na stację RAF w Siloth. Po
ukończeniu otrzymal przydzial 11 stycznia 1944 do 304DB. Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF. - Zmarł w Lincoln i tam został
pochowany UK
Bieniaszewski Ignacy
01.01.1907 + ???
kpr. / LAC
Stolarz
1946 Polska
Bieniawski Zbigniew
25.03.1926 ****
kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
317DM
1992 Brampton Ontario Kanada
Bieniawski Zbigniew Józef
18.08.1899 + ???
mjr / F/Lt
Oficer techniczny
1952 Plymouth UK
Bieniecki Władysław
10.09.1898 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
1946 Polska
Bieniek Andrzej
19.02.1920 + 03.02.1972 52 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w South Elmsall k/Doncaster- pochowany w Hemsworth k/Doncaster UK
Bieniek Bolesław
27.04.1910 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Bieniek Henryk
20.11.1921 + 16.07.1954 33 sierż. / W/O
Pilot
302DM
Ur w Wininkach, woj. Kieleckie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 oku przwal dalsze
wyskolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilototów był ewakuowny do Rumunii. Po przedostaniu się do Francji i Wielkiej
Brytanii, rozpoczął szkolenie na pilota w 1941 roku. Końcowe wyszkolenie otrzymał w 58 OTU 7 września 1943. Otrzymuję
przydzial do 303DM 30 listopada 1942. – 15czerwca 1945 roku przeniesiony do 16 SFTS (Szkoły Pilotażu) w Newton.na kurs
instruktorów pilotażu.Po zwolnieniu z PSP wstąpił do RAF. W roku 1954 zginął w wypadku lotniczym w RAF Mona, Anglesey w
czasie pokazów lotniczych w samolocie Vampire Jet UK – miejsce grobu nie jest znane UK
Bieniek Karol
00.00.000
???
./
1947 przeniesiony do armii UK – brak dalszych informacji
Bieniek Stanisław
04.05.1911 + 06.06.1983 72 sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
Zmarł w Oświęcimie – pochowany na cmentarzu kimunalnym Polska
96
707296
706570
704104
793929
P-0511
P-1588
704289
706151
P-0712
781086
P-1749
706378
781339
P-2194
704368
708005
793390
706438
792205
793634
705226
703019
780314
784555
781203
784192
781186
P-2195
784844
P-0546
Bień Czesław
19.06.1926 ???
kpr. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
brak dalszych informacji
Bieńkiewicz (Radvan) Bronisław
07.02.1923 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Bieńkow Jan
04.08.1919 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
305DB
2000 Gravesend, Kent UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bieńkowski Adam
14.12.1904 + ???
sierż. / Sgt
Fotograf
300DB
brak dalszych informacji
Bieńkowski Jan Zenon
24.06.1914 † 02.08.1943 29 por. / F/Lt
Pilot
307DMN
>1943 zginął – RAF Rudloe Manor-„Mosquito”-HJ700- lot bojowy nad Francją, podczas lotu powrotnego zauważono
uszkodzenie zbiornika paliwa i pilot postanowił lądować koło Omonville, La Rouge we Francji. Przy próbie lądowania
na plaży, samolot skapotował na płytkiej zatoce. Radioobserwator C.Borzemski uratował sie i został wzięty do niewoli.
Pilot zginął - pochowany na cmentarzu w Cherbourgu Francja (60/5/6)
Bieńkowski Januariusz
19.09.1913 + ???
kpt. / F/Lt
oficer medycyny
305DB
brak dalszych informacji
Bieńkowski (Brennan) Jerzy
06.04.1920 + 02.04.2006 86 kpr. / LAC
Elektryk
300DB
Zmarł w Teddington Bed’s LU5 i tam został pochowany UK
Bieńkowski Józef
20.07.1917 + 25.10.2000 83 Sierż.pch. /F/Sgt Pilot
317DM
Zmarł w Miami Beach Florida USA – pochowany w Polsce
Bieńkowski Zygmunt Witymir 11668 02.05.1913 + 15.08.1979 66 mjr / S/Ldr
Pilot
303DM
Urodzony w Warszawie. Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 1PL w Warszawie.We wrześniu
1939 wycofał się wraz z kmdą szkoły SPL na płd.wsch. Polski. W Wielkiej Brytanii latal od lipca 1941 w 303DM, był jego dwcą
od grudnia 1942 do lipca 1943. W przerwie oper. oficer strzelecki stacj RAF Northolt., a następnie w latach 1944-45 oficer
Służb Organizacyjnych 84 Gr. Myśl. Przeniesiony do 302DM – dowodził formacją w okresie styczeń-luty 1945,. Zestrzelony
24.02.1945 nad Belgią- przebywał w niewoli aż do zakończenia wojny. Zestrzelił 1 samolot nieprzyjacielski. Po zakończeniu
wojny , Wiceprezes SLP w W.Brytanii - Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury UK ● ppłk pil. Zestrzelil
samolotów: 1/0/1.
Biernacik Jan
08.08.1916 + 14.10.1998 82 plut. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Woodford Green Essex UK
Biernacki Antoni
05.07.1905 + ???
kpt. / F/Lt
Administracja
1952 Washington DC USA
Biernacki Czesław
11.09.1923 + 16.10.2001 78 kpr. / LAC
Mechanik motocykl.
316DM
Zmarł w Jamestown, Chautauqua, NY USA
Biernacki Henryk
14.01.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
2001 Shrewsbury, Shropshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Biernacki Olgierd
01.01.1920 ???
por. / F/Lt
Pilot
brak dalszych informacji
Biernacki Wiktor
18.07.1912 + ???
sierż. / LAC
Żandarmeria lotnicza
303DM
1973 Perivale Londyn UK
Biernat Józef
23.08.1924 ???
st.szer. / LAC Rusznikarz
1947 Polska Nowa Huta k/Krakowa
Biernat Władysław
24.12.1913 + ???
sierż. / Sgt
Magazynier
303DM
1976 Isleworth Middx UK
Biernat Zygmunt
23.03.1920 ****
plut. / F/Sgt
Nawigator
1986 Chicago Illinois USA
Bierza Wilhelm
06.02.1915 ???
plut. / Cpl
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Biesiadowski Edward
30.10.1903 + 02.09.1965 61 chor. / W/O
Pilot
Zmarł w Polsce – brak więcej wiadomości
Bieszyk Antoni
13.06.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1947 Niemcy
Bietkowski Jan Feliks
20.10.1907 + ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bieżuński Jan Adam 9055 ps.”Orzyc” 17.06.1905 + 18.03.1968 63 ppor. / F/Sgt
Strzelec pokładowy.
300DB
Zmarł w Kiertychach Wielkich pow.Bartoszyce – pochowany na cmentarzu komunalnym w Bartoszycach.
Bigaj Karol
16.10.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Bijowski Jan
22.06.1921 † 25.06.1943 22 kpr. / Sgt
Bombardier
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE376- lot bojowy, bombardownie Krefeldu.
Po wykonaniu zadania samolot w chwili odlotu znad celu został trafiony ogniem artylerii plotn. I rozbił się.
Do niewoli dostali się:- por. W.Turecki i st.szer. R.Kosiarski. – Reszta załogi zginęła.
– pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Rheinberg (3-4/3/D) Niemcy
Bil Tomasz
16.12.1907 + 00.12.1985 78 szer. / AC1
Mechanik
Zmarł w Cook, Illinois USA
Bilanów Tadeusz
17.08.1912 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1946 Polska
Bilau Juliusz
09.10.1907 † 13.06.1944 37 ppor. / F/O
Pilot
305DB
>1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito”-HR143- lot bojowy wraz radionawigatorem kpt. J.Koconiem
z zadaniem bombardowania linni komunikacyjnych nieprzyjaciela w Normandii. Samolot nie wrócił do bazy
- zginął – miejsce grobu nie znane.
Bildziuk Kazimierz
29.09.1916 + 27.08.1997 81 plut. / LAC
Tokarz
Zmarł w Londynie pochowany na cmentarzu Gunnersbury W5 UK
Bilecki Kazimierz
03.03.1917 + 02.05.1988 71 por. /F/Lt
Pilot
Urodzony w Przemyślu. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL we Lwowie – 64 Esk.Lin.
W czasie kampanii wrześniowej wykonal 3 zadania bombardierskie. – 8 września w locie na rozpoznanie smolot
ppor.Bileckiego został zestrzelony przez niemieckie myśliwce w rejonie Maków Maz. – Pilot i obserwator lekko ranni ratowali się
skokiem ze spadochronem, natomiast strz.sam. kpr. R.Stronczak – zabity spadł z samolotem w m. Dozdowo koło Pułtuska.
Ppor. K.Bilecki i ppor. J.Ząbik ukrywali się w śród miejscowej ludności. Po zaleczeniu ran ppor. Bilecki powrócił do rodzinnego
97
782091
P-2954
76653
783406
705797
704605
780379
707768
706254
705134
707142
784301
705798
706899
704552
794195
P-2164
707769
793967
794309
705462
709017
783895
703119
703734
794636
P-1711
704103
781775
784550
782387
P-0870
Przemyśla i przy pomocy miejscowego ruchu oporu przedostał się na Węgry gdzie został aresztowany i osadzony w Cytadeli w
Budapeszcie za nielegalne przekroczenie granicy. Po odbyciu karyprzez Jugosławię, Włochy dotarł w kwietniu 1940 do Francji
a następnie do Anglii. Decyzją komisji lekarskiej odsunięty od operacyjnego latania.Po przeszkoleniu latał w nr. 2 AOS
(07.1941 – 04.1942), następnie jako instruktor w 16 SFTS do kwietnia 1944.Odkomenderowany do 663 Dyw.Samol. Artylerii we
Włoszech (05.1944- 06.1945).- 1970 Przewodniczący zarządu Koła SLP w Nottingham - Zmarł w Nottingham spopielony w
Willford Hill krematorium - prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
Bilicki Florian Stanisław
04.05.1913 + ???
majst. / Sgt
Mechanik
304DB
1958 Melbourne Australia
Biliński Bogumił
10.06.1909 + ???
ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Biliński (Townsend) Bolesław K. 9270 DFC 28.09.1915 + 13.09.2005 89 mjr / F/Lt
Obserwator
300DB
Urodzony We Lwowie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 6PL – 64 Esk. Lin. we Lwowie.
W kampanii wrześniowej wykonał 3 zadania bombardierskie. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu latał w 301DB. W przerwie
operacyjnej był instruktorem nawigacjiw 18 OTU w latach 1941-1942. Powrócił do latania operacyjnego jako dca. Esk. w 300DB
do 1943 roku. Po ukończeniu tury bojowej jest adjutantem w Dowództwie PSP a później oficerem ewidencji pers. w Dowódctwie
Lotnictwa Bombowego RAF.- Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Wychbrook Green, Droitwich Worcs. i tam
Zmarł. UK
Biliński (Cordery) Brunon Stanisław 04.10.1918 + 31.01.2008 89 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU skierowany w roku 1941 do 301DB.
Zestrzelony 08.11.1941 w locie bombardierskim na Manheim – przebywał do końca wojny w obozie jenieckim . Po wyzwoleniu
osiedlił sie w Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Leicester UK - spopielony w Gilroy krematorium w Leicester. UK
Biliński Edward
06.10.1910 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Biliński Julian 11086
06.01.1917 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
1979 Cordoba od 1998 brak danych
Biliński Tadeusz Andrzej
10.11.1915 ???
st.sierż. / Sgt
Tłumacz.
301DB
brak dalszych informacji
Biliński Wiktor Józef
23.03.1926 + 00.00.1968 42 kpr. / Sgt
Radio-oper.pokł.
Heliopolis
Urodzony w m. Kurhany, Krzemieniec - Zmarł w Australii
Billi Benjamin
09.02.1908 + ???
kpr. / LAC
Obsługa siłowni
1949 Argentyna
Bilmon Witold
03.01.1924 ****
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
2000 Panania NSW Australia
Bilor Tadeusz
05.04.1923 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
Heliopolis
1946 Polska
Bilski Karol
01.11.1902 + ???
plut. / Cpl
Kucharz
309DMR
1946 Polska
Bilski Michał
29.09.1922 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1948 Venezuela
Bilski Zbigniew Edward
26.07.1925 ???
plut. / Sgt
Pilot
1983 London UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Biłas Franciszek
02.01.1914 + ???
kpr. /LAC
Radiotelefonista
316DM
brak dalszych informacji
Biłaszewski Stefan
10.10.1915 ???
kpr. / LAC
Elektryk
2006 Bradford, Yorkshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Biłous Piotr Antoni
15.09.1919 + 12.01.2003 84 por. / F/O
Administracja
300DB
Zmarł w Guildford Surrey UK
Biłyk Roman
24.07.1926 + 11.03.2004 78 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Zmarł w Avalon N.Zelandia
Biłyk Stanisław
11.03.1905 + 01.09.1977 72 st.sierż.pch. / F/Sgt Kancelista
Zmarł w Londynie pochowany w Krakowie Polska
Binek Leon
20.02.1916 + 05.11.1996 80 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
>08.01.1946 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-NG269- nocny lot cwiczebny, w trudnych warunkach atfosmerycznych, przy
ograniczonej widoczności, samolot rozbił się w pobliżu swego lotniska. Bez większych obrażeń wyszlli z wypadku: L.Binek,
E.Grzegorzewski i W.Sawicki. Reszta załogi zginęła. – Zmarł w Hamilton Kanada
Binduga Stefan
12.01.1922 ???
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
2006 Leeds, Yorkshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Binek Wiesław
04.06.1928 ???
jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK - 2005 Brak informacji UK
Binert Witold Józef
16.01.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
1947 Polska
Binsztok Aron
05.11.1919 ???
plut. / W/O
Bombardier
1947 Urugway
Bińkowski Józef
18.08.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
1947 Polska
Birnholc (R.Ballard) Stanisław
12.09.1913 + 19.02.1975 62 sierż.pch. / W/O Nawigator
301DB
zamordowany w Londynie w mieszkaniu w Barbican UK
Birtus Stanisław Karol
24.05.1919 + 25.11.1988 69 kpt. / F/Lt
Pilot
309DMR
Zmarł w Camberra Hosp. Pochowany Cooma Lawn Cemetary Cambera Australia
Bisanz Leszek
18.11.1921 ****
plut.pch. / WO Pilot
303DM
1989 Toronto Ontario
Biskup Wincenty
24.09.1906 + ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
1947 Katowice Polska
Biskupski Antoni Stanisław
30.01.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1947 Kraków Polska
Biskupski Leon
13.02.1911 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1947 France
Bissinger Ferdynand
06.07.1910 + ???
kpt. / ….
Bez przydziału
98
706982
780033
706558
794891
782233
76689
784705
781878
780153
P-0292
P-2014
708256
794606
792556
704102
P-2278
P-1361
703057
P-2846
780071
709635
P-2982
P-1681
782721
794721
1998 Teignbridge, Devon UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bisztyga Antoni Zygmunt
06.01.1913 + ???
plut.pch. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Biwald Marian
23.09.1902 + 27.06.1980 78 st.sierż. / Sgt
Rusznikarz
300DB
Zmarł w Londynie spopielony w Mortlake krematorium
UK
Bizio Zygmunt Marian
27.05.1922 + 30.05.1978 56 kpr. / AC2
Nawigator – uczeń
304DB
Zmarł w Derby UK
Biziuk Kazimierz
26.02.1910 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik przyrz. Prec.
1948 Kanada
Bizunowicz Andrzej
18.10.1915 + ???
sierż. /Sgt
Mechanik pokładowy
305DB
brak dalszych informacji
Blach Tadeusz
20.10.1915 † 09.08.1941 26 por. / P/O
Pilot
308DM
Urodzony w Warszawie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 27 lokatą. Po kampanii wrześniowej, przez
Rumunię, Francję przybył w grudniu 1939 do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 55 OTU w grudniu 1940 skierowany
do 504 DM RAF, a następnie przeniesiony do w li[cu 1941 do 308DM.- 1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-P8676- lot
treningowy. Prawdopodobnie wskutek awarii silnika rozbił się w Ruislip w pobliżu lotniska. – pochowany na
cmentarzu St.Clears, Carmarten, Połud. Walia) UK
Blachnik Franciszek
03.11.1917 ???
plut. / Cpl
Kancelista
308DM
2006 Stoke on Trent, Staffordshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bladocha Ignacy
25.07.1905 + ???
sierż. / Cpl
Stolarz
307DMN
1947 Polska
Bladowski Feliks Stanisław
30.11.1910 † 13.06.1944 34 sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
>zginął 1944 – RAF Faldinworth-„Lancaster”-DV286- lot bojowy, bombardowanie Gelsenkiechen. Podczas lotu
powrotnego smolot został zestrzelony nad wybrzeżem Holandii i rozbił się w akwenie Ijsselmeer. – uratował się tylko
(P-2249) ppor. B.Morski.- został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła.
- pochowany na polskim cmentarzu w Bredzie Holandia
Blaicher Michał
28.06.1898 + 11.06.1992 94 mjr / S/Ldr
Pilot – konstruktor szybowcowy
W 1932 roku jest pierwszym komendantem Wojskowego Ośrodka Szybowcowego (WOS) w Ustianowej. W roku 1939 roku
powołany do 6PL we Lwowie gdzie pełni funkcję Komendanta Parku. – W roku 1940 dostaje się do Francji (Lyon), a następnie
do Angli otrzymuje przydział do PSP. – W roku 1941 został oddelegowany do AFEE w Boscome Down, z grupą polskich
ekspertów szybowcowych do prac eksperymentalnych, wojskowych szybowców transpotowych, oraz jako oblatywacz
prototypów. Latach 1943-1946 jest Inspektorem w jednosce Ministerstwa Lotnictwa badająca przyczyny wypadków lotniczych.
Ostatni przydział służbowy to 13MU w roku 1946 w funkcji „Senior Officer”. –
Zmarł w Milwaukee, Wisconsin USA
Blajda Józef
19.03.1911 † 22.06.1943 32 por. / P/O
Nawigator
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE985- lot bojowy, bombardowanie Krefeldu – Samolot prawdopodobnie
został zestrzelony do morza.ginęła cała załoga. – zginął w morzu
Blank Robert
27.03.1907 + ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
305DB
1946 Polska
Blasig Phillip Allan
18.05.1919 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
1947 USA
Blezień Edward Franciszek
03.12.1901 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
1946 Polska
Blicharski Eugeniusz Czesław
05.07.1918 ???
plut. / WO
Bombardier
300DB
1998 41-803 Zabrze Polska
Blicharski Stanisław
17.04.1911 + ???
por. / F/Lt
Oficer techniczny
305DB
brak dalszych informacji
Blicharz Tadeusz 9271
01.02.1915 + 16.03.2010 95 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Urodzony w Krakowie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 21 Esk.Lin. w
jej składzie wykonał w czasie kampanii wrześniowej 1939 2 zadania bombardierskie. Przez Rumunię, Jugosławię, Włochy
przedostał się do Francji gdzie przebywał w bazach Lyon i Tuluza (maj-czerwiec 1940). W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu
jako pilot w AONS – Benson (listopad 1940 przeniesiony do 304DB. - 08.11.1941 - RAF Lindholme –“Wellington”-R1215- lot
bojowy, bombardowanie Mannheimu. Wracający samolot , wskutek zbyt silnego wiatru czołowego, zużył zbyt dużo paliwa i
dowódca zdecydował lądować na najbliższym lotnisku to jest St.Trond w Belgii (między Louvain a Liege). Lotnisko to zajęte
było przez niemiecki dywizjon „Messerschmittow Me-110”. Po wylądowania załoga dostała się do niewoli (wcześniej spalono
dokumenty i mapy), samolot uległ zniszczeniu. Od 1999 – Paradise California USA. – Zmarł w Martinez, California USA. –
Prochy zostały złożone w Warszawie na cmentarzu Powązki – Polska 23.09.2010.
Bliźniak Stanisław
06.11.1904 + ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
1948 Australia
Bloch Jan Wawrzyniec
05.09.1899 + 10.12.1985 86 kpt. / F/Lt
Administracja
1947 Polska - Zmarl w Warszawie – pochowany na cment. Paraf. św.Rocha w Łukowie– (Info:Grudniak Wiesław 05.06.2011)
Bloch Marian Franciszek
30.09.1918 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Block Franciszek
06.12.1910 + ???
kpr. / AC2
Mechanik
304DB
1946 Polska
Blok Eugeniusz
18.12.1920 ???
ppor. / F/O
Nawigator
305DB
brak dalszych informacji
Blok Stanisław 8404 DFC
15.04.1916 + 17.09.1994 78 kpt. / F/Lt
Pilot
315DM
Urodzony w m. Weyherowo. . - Absolwent XIV Promocji SPL 1939 . – Po przybyciu do Wielkiej Brytanii w kwietniu 1941
przydzielony do 56DM RAF a następnie do 315DM gdzie latał do marca 1942. Latał w dywyzjonach Brytjskich 164DM i 603DM
do lipca 1942. W 1943 znowu latal w dywizjonie 315 do zakończenia działań wojennych do maja 1945. Zestrzelił: 5/1/3
samolotów. - Zmarł w South Ascot – pochowany w East Hampstead Bracknell UK
Bluczyński Witold
20.08.1920 † 15.04.1942 22 st.szer. / Sgt
Pilot
7AGS
>1942 zginął – RAF Stormy Downs-“Lysander”-V9793- lot ćwiczebny, holowanie celu ruchomego. Zaczepił
o przewody linii wysokiego napięcia w dolinie Cym Dyffryn i zwalił się w płomieniach na ziemię.
- pochowany na cmentarzu w Porthcawl Glamorgan (1/H) UK
Bluj Feliks Antoni
25.05.1922 † 19.12.1943 21 kpr. / Sgt
Bombardier
300DB
99
>1943 zginął – RAF Ingham-“Wellington”-HF598- lot ćwiczebny z J.H. Ochędzanem. Wskutek wady silnika samolot
zwalił się na ziemię niedaleko Haktorn w Linconshire. - pochowany w Newark (319A/M) UK
708383 Bluszcz Gerard
18.05.1924 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
302DM
1946 Polska
792786 Bluszcz Jerzy
24.12.1912 + 29.07.1941 29 plut. / LAC
Fotograf
18OTU
Zmarł po uderzeniu śmigłem samolotu – pochowany na cmentarzu w Nuneaton (101) UK
705202 Bluszewicz Stanisław
09.05.1923 ???
kpr. / AC1
Mechanik radarowy
brak dalszych informacji
794158 Blüge Stefan
09.08.1914 + 12.02.1969 55 st.sierż. / Sgt
Bez specjalności
Zmarł w Londynie spopielony w South Londyn krematorium UK
792864 Błach Leon 9502
04.04.1921 ???
st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w m. Wieluń. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Ukończył Szkołę kursem przyszpieszonym w Krośnie w 1939
roku jako radiomechanik. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku wstrzymał dalsze szkolenie i z większością uczniów byl
ewakuowany do Rumunii.Przedostal się do Francji i po jej upadku był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosil się
do personelu latającego i po ukończeniu kursu na strzelca pokładowego otrzymał przydział do 301DB. W locie bojowym
bombardowania Essen w dniu 10/11 kwietnia 1942 roku, zostrzał zestrzelony przez nocnego myśliwca. Do końca wojny
przebywał w niewoli niemieckiej.. Po zwolnieniu z niewoli powrócił 10 maja 1945 do Bazy Lotniczej w Blackpool. Pozostał w
Wielkiej Brytanii i osiedlił sie w 1949 roku w Nottingham UK
P-0326 Błachnio Jan Zygmunt
22.12.1903 + ???
por. / F/Lt
Pilot
brak dalszych informacji
781824 Błachowiak Edmund
08.11.1915 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
1947 Polska
782316 Błachowicz Antoni 9368
21.10.1915 + 14.02.1998 82 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
Zmarł w Krążkowie Krzepielow Zielonogórskie Polska
707728 Błachowicz Stefan
22.01.1918 + 16.02.1989 71 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
300DB
Zmarł w Leicester spopielony w Gilroes krematorium UK
P-0948 Błachowski Jerzy Józef
10.03.1905 † 03.07.1943 38 por. / F/O
Obserwator
304DB
>1943 zginął – RAF Davidstov Moor-„Wellington”-HZ575- lot bojowy w rejonie Zatoki Biskajskiej w zwalczaniu
niemieckich łodzi podwodnych. Samolot został pradopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
783721 Błachowski Marian
24.02.1916 † 12.10.1942 26 plut. / Sgt
Pilot
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-R1585- lot bojowy, minowanie wybrzeży Danii. Podczas wykonywania
zadania samolot został zestrzelony i pilot z trudem wylądował przymusowo w Hyttekorel niedaleko od Hoptrup w
Danii. Błachowski, ciężko ranny, przewieziony do szpitala w Hadenslav, Zmarł tego samego dnia. Reszta załogi
została wzięta do niewoli. – pochowany na cmentarzu w Äbenrä działka aliantów (2/9) Dania
781526 Błachowski Zygfryd 9668
09.04.1915 † 05.09.1942 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>07.02.1942 RAF Hemswell – „Wellington”-Z1282- nalot na Brest – w czaie lotu powrotnego, samolot został
zaatakowany przez niemieckie myśliwce. Atak odparto, ale pociski wroga spowodowały, że na pokładzie samolotu
wybuchła rakieta sygnalizująca i samolot lądując w Eeter rozbił sie. Zginęli: pilot Wojciech Veit. Strz.pokł. Czesław
Biały i strz.pokł. Stefan Niczewski. Uratowali się: strz.pokł. Zygfryd Błachowski (bez obrażeń),
Obser. Jan Chomka i pil. Henryk Krasińki (ciężko ranni).
>05.09.1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1230- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Od chwili startu brak było łączności z
samolotem. Prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
781648 Błachuta Karol
24.10.1902 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
317DM
1947 Warszawa Polska
P-2014 Błajda Józef
19.03.1911 + ???
por. / F/O
Obserwator
brak dalszych informacji
P-1040 Błasiński Władysław
04.09.1917 † 05.09.1941 24 por. / F/O
Pilot
60OTU
Urodzony w m. Oględów, woj. kieleckie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 88 lokatą. Fe Francji
przydzielony jako pilot do Szkoły Obserwatorów w Rabat, Płd. Afryka. - W Wielkiej Brytanii skierowany do 9 BGS, a
następnie do 60 OTU na przeszkolenie na samolotach Defiant. >1941 zginął – RAF East Fortune-„Defiant”-N1679- lot
ćwiczebny wraz z sierż. S.Sadawą. Wskutek złej widoczności nastąpiło zderzenie samolotu z wyniosłością terenu w
miejscowości Edlingham Northumberland. Obaj lotnicy zginęli. – Por.Basiński pochowany na cmentarzu w
Chevington (197/H) UK
P-0652 Błaszak Roman Marian 9640
01.02.1915 + 05.05.2006 91 kpt. / F/Lt
Nawigator
301DB
>w latach 1947-1950 służy w RAF St.Antham (Północna Walia) jako „Physical Fitness Officer” (Oficer Wychowania
Fizycznego). - Zmarł w Alicante Hiszpania i tam został pochowany
783942 Błaszczak Kazimierz
13.01.1917 † 20.06.1942 25 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-A1256- lot bojowy, bombardowanie Emden. Po wykonaniu zadania
samolot został zestrzelony nad Niemcami Między Riepe a Simonswolde. Zginęła cała załoga.
- pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburgu Niemcy (1/4/D)
784597 Błaszczyk Franciszek
01.06.1916 ???
kpr. / . . .
Bez specjalności
1947 przeniesiony do armii
783034 Błaszczyk Jacek
03.02.1913 + ???
kpr. / LAC
Nawigator-uczeń
309DMR
1946 Polska
P-0560 Błaszczyk Jan
28.10.1916 † 03.12.1943 27 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
>1943 zginął – RAF Wilhelmina (Palestyna)-„Hurricane”-BP135- w czasie lotu ćwiczebnego, niedaleko lotniska polowego
nr.207 w Egipcie zderzył się w powietrzu z Hurricane’em pilotownym przez por. J.J. Głowackiego. Obaj piloci zginęli – por. Jan
Błaszczyk został pochowany na cmentarzu wojskowym w Tel-el-Khebir Egipt (2/4/D)
784135 Błaszczyk Stanisław
06.04.1896 + ???
st.sierż. / Sgt
Obsługa balonów
1946 Polska
784339 Błaszczyk Wacław
05.10.1913 + ???
sierż. / Cpl
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
794609 Błaszczyński Edmund
27.10.1921 ???
szer. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
1948 USA
793668 Błaszkiewicz Franciszek
27.05.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
301DB
1964 Nottingham UK
P-0411 Błaszkiewicz Kazimierz
09.11.1910 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
100
794424
706580
708952
706835
783805
780543
P-3008
704195
P-0004
P-0037
794417
706435
793669
P-1826
781444
729234
P-2455
794214
706771
794210
793314
782718
brak dalszych informacji
Błaszkowski Witold Jan
22.08.1918 ???
plut. / Sgt
Pilot
1989 Basford, Nottinghamshire UK
Błaszyk Tadeusz
18.02.1925 + 28.05.1979 54 plut. / Sgt
Pilot
304DB
Zmarł w Londynie- pochowany na cmentarzu Morden, Surrey
UK
Bławat Wiktor
15.03.1915 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bławdziewicz (Pomian) Jan
16.03.1924 ****
plut. / Sgt
Pilot
1993 Londyn W8 6BU UK
Błażejczyk Antoni
02.06.1915 ???
plut. / LAC
Pilot
317DM
brak dalszych informacji
Błażejczyk Stanisław
25.11.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
304DB
1946 Polska
Błażejewicz Witold
08.101914 + ???
por. / F/O
Pilot
2006 Chester, Cheshire UK
Błażejewski Henryk Lech
19.01.1923 † 15.08.1943 20 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE768- lot bojowy, minowanie rejonu Wysp Fryzyjskich.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca do morza koło wyspy Borkum. - zginął w morzu.
– Ocaleli:- kpr.- M.Rech i plut. C.Poddany
Błażejewski Jan 9190 DFC
04.02.1904 † 16.12.1941 37 kpt. / S/Ldr
Pilot
304DB
Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. W okresie 1937- 39
był z-cą komendanta Ośrodka Wyszkolenia Lotniczego – Brzeżany. W Angli po przeszkoleniu latał w 304DB.
>1941 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”-R1064- lot bojowy, bombardowanie doków w Ostendzie –
Radiostacja lotniskowca i inne samoloty przyjęły sygnał SOS i widziano, jak samolot wpadł do morza.
Zginęła cała załoga. – morze oddało tylko 4-ry ciała – pochow. Na cmentarzu komunlnym w Dunkierce Francja (2/3/2)
Błażejewski Józef
03.02.1904 + 02.02.1984 80 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
315DM
Zmarł w Warszawie Polska
Błażejewski Wawrzyniec
04.05.1916 † 02.09.1944 28 kpr. / F/Sgt
Bombardier
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”DP180- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla powstania Warszawskiego.
– podczas lotu nad Węgrami nad Jászfényszaru k/Budapesztu samolot został zestrzelony przez artylerię plotn.
i w płomieniach spadł na ziemię. – zginęła cała załoga. Kpt. Błażejewski został pochowany w zbiorowym grobie w
Solymar koło Budapesztu (10/B/1) Węgry
Błażejowski Bronisław
01.11.1923 + 04.10.1991 67 plut. / F/Sgt
Nawigator
1947 Tasmania Australia
Błażeński Romuald
28.01.1920 † 06.01.1944 24 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony
ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga aś
nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do
morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. Kpr. Błażeński zostal pochowany na polskim
cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy.
Błażewski Antoni 10297
03.02.1918 + 13.08.1996 78 kpt. / F/Lt
Obserwator
304DB
Zmarł w Stoke i tam został pochowany UK
Błędowski Bolesław
16.02.1915 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
1981 London UK
Błędowski Leon
23.06.1911 + ???
kpr. / LAC
Stolarz
1948 Argentyna
Błocki Jacek 8252
24.12.1921 + 12.09.2010 88 por. / F/Lt
Pilot
1586ESP
Urodzony w Rzeszowie. – We wrześniu 1939 przekrcza ganicę z Rumunią gdzie zostaje internowany. Po ucieczce, przez Bejrut
dostaje się do Francji a następnie po jej upadku, przez Hiszpanię do Anglii. Po przeszkoleniu na pilota otrzymuje przydział w
maju 1942 do 305DB. Następnie zostaje przeniesiony do 1589 Polskiej Eskadry do zadań specjalnych. Nocą 09.04.1944 w
locie operacyjnym „Weller 2” z RAF Brindisi, na samolocie „Liberator” BZ965S Eskadry 1586, dokonał z załogą w składzie kpt.
Zbigniew Szostak, ppor. Jacek Błocki, plut. Józef Witek, plut. Stanisław Jarecki, plut. Stanisław Wileniec i plut. Stanisław
Malczyk zrzutu broni dla AK na placówce odbiorczej „Imbryk” w okolicach Dąbrówki. W tym samym czasie dokonano zrzutu
„Cichociemnych” pod nazwą „Ekipa XXXIX” w której skakali: - mjr Tadeusz Prunge ps.„Osa”, kpt. Benon Łastowski ps.„Łobuz”,
por. Stefan Bałuk ps.„Stary” i kpr. Henryk Waniek ps.„Pływak”, Losy skoczków nie są znane, za wyjątkiem kpt. Benona
Łastowskiego, który po wojnie osiedlił się w Londynie i w latach 1952 – 1960 latał w Klubie Szybowcowym SLP w Lasham
Hampshire, Zmarł w Londynie. UK - Załoga Liberatora wróciła cało do Włoch lądując w Brindisi. Por. Jacek Błocki w czerwcu
1944 roku. przeniesiony do służby transportowej. Po wojnie lata w RAF Akrotin BF PO57 Cypr do 1973 roku.
Po zwolnieniu pozostał koło Limassol na Cyprze – Zmarł. w 2010 roku..
Błoński Kazimierz Jan
08.03.1916 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
309DMR
1984 Merton, Surrey UK
Błoński Stanisław
08.04.1919 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Błoński Stanisław
29.05.1915 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
301DB
1994 Nottingham UK
Błyskal Franciszek
10.01.1920 † 26.11.1940 20 kpt. / Sgt
Strzelec pokładowy
12OTU
Urodzony w Humniskach, pow. Brzozów, woj. krośnieńskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy i kończył Szkołę
kursem przyśpieszonym w Krośnie w 1939 roku jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku
powstrzymał dalsze szkolenie i z większością uczniów został ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał się do
Francji, po jej upadku do Wielkiej Brytanii 15 lipca 1940. Po dalszym przeszkoleniu w 12 OTU, 12 sierpnia 1940
otrzymał przydział do 304DB. - Zginął – RAF Benson-„Fairey Battle”-L5071- lot ćwiczebny z dwoma członkami załogi.
Po dwóch okrążeniach lotniska samolot nagle spikował do ziemi i rozbił się.Wszyscy zginęli.- pochowany na
cmentarzu w Benson (9/D) UK
Boba Tadeusz
23.05.1920 + 04.08.2002 82 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Urodzony w Zamościu, woj. Lubelskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Wybuch wojnny we wrześniu 1939 roku,
wstrzymal dalsze szkolenie na pilota bombowego. Z wwiększością uczniów pilotów, został ewakuowany z Krosna do Rumunii.
Przez Syrię przedostał się do Francji a po jej upadku ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po dalszym przeszkoleniu w
listopadzie 1943 roku otrzymał przydział do 304DB, gdzie słuzył jako pilot do zakończenia wojny. Wykonal 35 lotów bojowych..-
101
P-2729
794399
708211
782717
705323
782688
792487
P-1494
P-1712
P. S. Z.
729235
P-0282
792563
708678
783980
703342
707206
707172
704861
793836
706571
704642
705636
Zwolnił się z PSP i wstąpil do RAF. Zwolniony ze służby w RAF w roku 1974 w stopniu chorążego. - Zmarł w Hull spopielony w
Northern krematorium. UK
Bobak Kazimierz 11087
11.03.1921 + 01.04.2009 88 por. / F/O
Bombardier
300DB
Zmarł w Wibledon Londyn SW19 – spopielony – prochy rozsypane w morzu UK (ostatnia wola Zmarłego)
Boban Wacław
27.04.1915 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
315DM
1992 Windsor, Berkshire UK
Bober Franciszek Florian
29.04.1919 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1946 Polska
Bober Henryk DFM
18.12.1919 + 23.08.1965 46 sierż. / W/O
Pilot
301DB
Urodzony w m. Uzarzewo, woj. poznańskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku. Wybuch wojny we wrześniu
1939 wstrzymal dalsze wyszkolenie na pilota bombowego. Z większością uczniów zostal ewakuowany z Krosna do Rumunii.
Przedostał się do Francji i z początkiem roku 1940 roku został wysłany na dalsze szkolenie do Marrakesh w Maroku, Afryka
Północna. Po upadku Francji jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii 16 lipca 1940 do Bazy Lotniczej w Blackpool.Po dalszym
przeszkoleniu 23 września 1942 zostal skierowany do 18 OTU a następnie do 16 (Polskiej) SFTSw Newton. Dnia 5 maja 1943
jest przydzielony do 300DB a w listopadzie przeniesiony do 1586 eskadry do zadań specjslnych. Dnia 3 stycznia 1946
otrzymuje przydział do 304DB. Wyemigrował do Argentyny. - Zmarł w Olivos Argentyna
Bober Mariusz Stanisław
27.09.1904 + ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1960 Warszawa Polska
Bober Mieczysław Eugeniusz
06.06.1920 † 07.06.1942 22 plut. / Sgt
Pilot
301DB
Urodzony w Grudziądzu, woj.pomorskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w roku 1937. Wybuch wojny we
wrześniu 1939, wstrzymał jego dalsze szkolenie na pilota bombowego. Razem z większością pilotów uczniów był
ewakuowany do z Krosna do Rumunii. Przedostal sie do Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu
w w 18 OTU w dniu 8 grudnia 1941 roku otrzymał przydzial do 301DB. - Zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-R1390lot bojowy, bombardowanie Emden. Od chwili startu brak było łączności z samolotem.- zestrzelony zginął w morzu
koło wyspy Borkum. 2-gi pilot por. Mieczysław Kowalówka, jako jedyny żywy wyłowiony z morza dostał się do niewoli.
– Reszta załogi zginęła.
Bober Mikołaj
01.01.1909 + 31.10.1973 64 st.sierż. / Sgt
Mechanik przyrz. Prec.
304DB
Zmarł w Nottingham – pochowany Wilford Hill Cemetery UK
Bobiński Ferdynand Leopold
22.09.1896 + 15.06.1956 60 ppłk / S/Ldr
Obserwator
Zmarł – brak danych UK
Bobiński Zbigniew 8417 DFC
08.12.1921 + 13.04.1995 74 por. / F/Lt
Pilot
305DB
Zmarł w Londynie UK
Bobitko Michał
22.08.1917 + 28.07.1944 27 ppor. / F/Lt
Pilot
Zmarł – “Tiger Moth”- 29.12.1943 ranny w locie szkolnym – Zmarł w szpitalu w Halton - poch. w Newark (O-324) UK
Bobkiewicz Henryk
13.08.1919 + 00.00.1970 51 kpr. / AC2
Pilot-uczeń
16(P)SFTS
Urodzony w Berlinie, Niemcy. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku. Ukończył Szkołę w Krośnie w 1939 jako
telegrafista. Został przydzielony do 1PL w Warszawie, odkomenderowany do eskadry ćwiczebnej Bombowej na kurs strzelców
pokładowych i radiotelegrafistów. W sierpniu z jednostką jest przeniesiony do Małaszewicz. Brał czynny udział w kampanii
wrześniowej 1939 w ramach tej jednostki aż do rozbrojenia pod miejscowością Równe Powrócil do Bydgoszczy w listopadzie
1939 roku. Z kolegą Zdziubanym uciekl do Krakowa z zamiarem przedostania się do Wojska Polskiego we Francji. Przedostali
się do Czechosłowacji, gdzie zostali złapani jako więźniowie polityczni i osadzeni w więzieniu gestapo w Morawskiej Ostrawie.
Przebywali tam od lutego do czerwca 1940 roku. Następnie już jako jeńcy wojenni zostali osadzeni w Stalagu V-B w Villingen.
Za ucieczki z obozu, zostal przeniesiony do obozu karnego w kamieniołomach w Heuberg, Schwarzwald. Z tego obozu uciekl
do Szwajcarii, przepływając rzekę w pobliżu jeziora Bodeńskiego. W Szwajcarii przebywal od pażdziernika 1943 do sierpnia
1944 internowany obozie St.Blaise oraz w Cudrefin skąd przedostal sie do Francjii. We Francji był członkiem Francuskiego
Ruchu Oporu w miejscowości Aix les Bain i Grenoble. W styczniu 1945 roku przedostal się do Wielkiej Brytanii, gdzie po
weryfikacji w maju 1945 roku został skierowsny na kurs pilotażu w 16(P)DFTS w Newton, który ukończył w 19 czerwca 1946
roku. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i po ślubie z Olgą Chwastek zamieszkał w Toruniu. - Po długiej chorobie,
będących skutkiem ciężkich przeżyć wojennych Zmarł w Toruniu Polska
Bobola Tadeusz
09.05.1916 ****
por. / F/O
Pilot
315DM
1966 Southampton Hants UK
Bobolak Bolesław Wiktor
21.12.1907 + 15.07.1077 70 st.szer. / LAC Stolarz
Zmarł w Londynie – spopielony w krematorium East Finchley UK
Bobowski Andrzej
16.11.1921 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bobowski Wacław
24.09.1913 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
305DB
1947 France
Bobowski Władysław
05.09.1914 + 12.07.1989 75 plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
304DB
Zmarł w Cook, Illinois USA
Bobrowicz Rajmund
22.12.1922 + 29.07.2011 88 kpr. pch. / AC2 Pilot – uczeń
1983 Johannesburg S.Africa – 2009 Bakewell, Derbyshire DE45 Zmarł w Derby UK
Bobrowski Jerzy Jan
17.01.1919 ???
plut.pch. / Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Bobrowski Piotr
12.05.1921 + 22.03.1973 52 plut. / F/Sgt
Pilot
306DM
Zmarł i pochowany w Witney Oxon UK
Bobrowski Stanisław Jan
09.02.1914 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
16(P)SFTS
Urodzony w m. Maleszów, pow. Pruszków. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Którą ukończył w 1933 roku, jako
mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Poza Szkołą ukończył specjalizację na pilota bombowego.
Przed wybuchem wojny we wrześniu 1939 roku, służył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Radomiu, będąc instruktorem w
pilotażu.Po ewakuacji Szkoły do Rumunii, przedostał sie do Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Od lipca 1940 był
intruktorm pilotażu w Nr.16 (P)SFTS w Newton. W kwietniu 1944 roku zostal przeniesiony do Nr.2 AGS (Szkoła Strzelców
Samolotowych, gdziwe służył do 1945 roku. - brak dalszych informacji
Bobryk Czesław
23.07.1922 + 02.04.2007 84 plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
300DB
Zmarł w Brighton Hospital, - poch. na cment. Woodlingdean Lawn Memorial Park Brighton Sussex UK
(info:Tina 16.11.2010)
Bobryk Michał
02.02.1910 + 10.12.1989 79 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w New York, New York USA
Bobyk Marian
19.09.1913 + ???
sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
102
1993 Nottingham UK
Bochaczek Antoni
04.04.1920 † 26.03.1942 22 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy.
301DB
Urodzony w Nowym Targu, woj. krakowskie - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – którą ukończył w Krośnie w 1939
roku jako mechanik samolotowy. Otrzymał przydzial do 3PL w Poznaniu. Brał czynny udzial w kampanii wrześniowej
1939 roku w ramach Armii „Łódź”. Wdniu 19 września został ewakuowany na Węgry. Po przedostaniu sie do Francji a
następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu został skierowany do nr.18 OTU a po zakończeniu szkolenia
bojowego do 301DB. W roku 1942 zgnął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1262- lot bojowy, bombardowanie Essen. Po
wykonaniu zadania smolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Zginęła cała załoga.- poch. w Reichswald Forest
cment. Wojskowy Niemcy (3/A/X)
793002 Bochańczyk Michał
16.07.1906 + ???
st.majst. / F/Sgt Radio-mechanik
305DB
1947 Polska
782734 Bochat Kazimierz
20.04.1912 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 przeniesiony do armii. – 2006 West Surrey UK
780724 Bochat Teodor
16.02.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1998 Nottingham UK
707143 Bochenek Michał
22.08.1926 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
300DB
1947 Tasmania Australia
792973 Bochenek Stanisław
21.04.1915 ???
sierż. / LAC
Mechanik
306DM
1980 Dewsbury, Yorkshire UK
705056 Bocheński Jan
01.01.1908 + ???
sierż. / Cpl
Stolarz
1965 Deford UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
706383 Bocheński Jan
02.09.1922 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1986 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
793643 Bocheński Kazimierz
20.12.1899 † 17.02.1941 41 plut. / Sgt
Pilot
307DMN
>1941 zginął – RAF Squires Gate-“Defiant”-N3314- lot ćwiczebny wraz ze strzelcem kpr. K.Frąckiewiczem.
Podczas wykonywania akrobacji samolot zwalił się na ziemię koło Eren Green. Zginęli obaj lotnicy.
Kazimierz Boheński pochowany na cmentarzu w Blackpool Leyton (442/BB) UK
782138 Bocheński Stanisław Józef
26.09.1919 + 00.11.1990 71 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Mansfield, Nott’s UK
P. S. P. Bocheński –Bochniek Zygmunt
00.00.1902 + 00.00.1951 49 st.sierż / Fl/Sgt
Zmarł w Montreal - pochowany na cmentarzu weteranów w Pointe Claire (a5,K235) Kanada
705799 Bochnacki Bronisław
02.07.1918 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
780220 Bochnacki Stefan
20.04.1912 + ???
sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
1994 Buckhamstead Herts UK
P-1069 Bochniak Stanisław 11471 DFC
05.12.1919 + 22.06.2010 90 kpt. / F/Lt
Pilot
308DM
Urodzony w Mińsku Mazowieckim, woj. warszawskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 45 lokatą. We Francji
skierowany na przeszkolenie myśliwskie w Versilles a późnie do klucza obrony Bussac. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w
56 OTU przeniesiony do CFS Upavon, a następnie 317DM. W przerwie oper. jest instruktorem pilotażu w 58 OTU (czerwiecgrudzień 1943). Od grudnia 1943 do marca 1944 latał w 316DM, a później jako dca Esk.w 308DM. (Po demobilizacji powrócił
do Kraju 9 maja 1947 roku na pokładzie statku „Medina Victory” i początkowo zmieszkal przy rodzinie w Kamieniu k/ Szczecina.
Przez wile lat był przesłuchiwany przez UB z rezultatem, że w 1951 roku, 26 czerwca został skazany przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Szczecinie na 3 lata więzienia. W wyniku amnestii 22 listopada 1952 wojskowy prokurator rejonowy złagodził karę
więzienia do 18 miesęcy i z uwagi na upływ terminu odbywania kary, został zwolniony 17 stycznia 1953 roku. Po zwolnieniu
wyjechał na Śląsk i zamieszkał w Katowicach. – Zmarł w 2010 roku w Katowicach Polska -info: na podstawie zapisów
autora: Krzysztofa A. Tochmana w książce „Losy żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej”)
708045 Bocianowski Jan
25.08.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 Polska
784176 Bociański Zbigniew
14.02.1906 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
1947 Polska
P-1592 Bock Harry Ludomir
03.11.1919 † 22.07.1942 23 ppor. / P/O
Pilot
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga.
Od chwili startu brak było łączności z samolotem
– prawdopodobnie zginął w morzu.
794815 Boczar Michał
23.10.1921 ???
plut. / LAC
Magazynier
1946 Argentyna
794825 Boczar Tadeusz
28.10.1923 ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1948 Argentyna
P-1542 Boczkowski Stanisław Andrzej 9553 14.03.1919 ****
por. / F/Lt
Pilot
300DB
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i poprzednim przeszkoleniu w 18 OTU, został
przydzielony do 300DB. Po wylataniu tury operacyjnej został skierowany do 18 OTU jako instruktor pilotażu. W roku 1944 jest
przeniesiony do 45 Grupy TC w Dorval, Kanada skąd rozprowadzał samoloty na Bliski Wschód do Indii i Europy. Po wojnie w
1948 osiedlił się w Kanadzie. – (Montreal Kanada - info: 13.12.2010 – Neville/Lucyna)
707144 Boć Jan
08.01.1926 + 00.00.1984 58 kpr. / LAC
Rusznikarz
300DB
Zmarł w Sydney Australia
707584 Boćkowski Tadeusz
02.02.1924 ****
kpr. / AC1
Bez specjalności
1958 West Bridgeford Nottingham UK
703897 Boćkowski Zygmunt
05.09.1922 † 11.04.1945 23 plut. / Sgt
Pilot
316DM >1945 zginął –
RAF Andrews Field-„Mustang”-HB878- w czasie lotu powrotnego z Brukseli na własne lotnisko zginął zderzając się z
drugim Mustangiem Pilotowanym przez por. S.Bełzę. Obaj piloci zginęli.
- Zygmunt Boćkowski pochowany na cmentarzu w Epping (Z/8) UK
708793 Boda Adolf
10.05.1910 + ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
301DB
1963 Springfield Hospital UK
781391 Bodak Władysław
06.09.1900 + 15.12.1955 55 chor. / W/O
Radio-mechanik
Zmarł – brak danych – UK
703316 Bodinger Maksymilian
07.11.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
brak dalszych informacji
783223 Bodłak Włodzimierz
18.04.1915 ???
plut. / LAC
Elektryk
300DB
1950 Uxbridge Middx UK
780855
103
782144
792197
707770
707975
794737
707771
P-2505
703231
709018
706794
729097
792871
793324
703273
709270
782311
794421
705340
703232
707585
707288
784419
793981
705072
705773
P-1866
707189
784205
782935
794842
782812
784924
709019
Bodnar Antoni
07.07.1907 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1946 Polska
Bodnar Kazimierz Michał
27.07.1915 ???
sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
316DM
brak dalszych informacji
Bodnar Krystyn
12.05.1926 + 07.09.2009 83 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Zmarł w Harriston Ontario Kanada i tam został pochowany
Bodnar Mikołaj
12.03.1923 ???
kpr. / LAC
Kancelista
316DM
1949 Newcasrle-on-Tyne UK
Boduch Józef Jan
25.12.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Calle Parana Urugwaj
Bogacki Kazimierz
16.08.1927 + 17.05.2000 72 jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Urodzony w m. Reymontowicze, Horochów. - Zmarł w Bedford UK
Bogacz Franciszek
29.10.1910 + ???
por. / P/O
Nawigator
brak dalszych informacji
Bogatek Marian
05.08.1906 + ???
sierż. / Cpl
Elektryk
304DB
1948 Australia
Bogatko Kazimierz
16.10.1926 ****
jun. / AC2
Mechanik samolotowy
Halton
WychowanekLotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 2005 Kanada
Bogatyrów Włodzimierz
20.06.1919 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bogdan Aleksander
12.07.1920 ???
szer. / AC2
Radio-operator pokł.
1948 Argentyna
Bogdan Jan
11.12.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Bogdan Krzysztof Wiktor
25.12.1915 ???
plut. / Cpl
Kancelista
317DM
1980 Wakefield, Yorkshire UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Bogdanowicz Antoni
29.11.1901 + 13.12.1960 59 plut. / LAC
Mechanik samochod.
302DM
Zmarł w Londynie UK
Bogdanowicz Czesław
24.04.1926 ****
jun. / AC1
Mechanik Halton
WychowanekLotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 1986 Elmhurst Illinois USA
Bogdanowicz Henryk 8331
19.10.1917 ???
sierż. /Sgt
Radio-operator pokł.
301DB
brak dalszych informacji
Bogdanowicz Henryk Marian
10.01.1913 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>11.09.1944 – RAF Brindisi-Liberator”-EW278- specjalny lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania warszawskiego.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca nad miejscowością Senta w Jugosławii. – Por. Tadeusz Nawalany,
sierż. Henryk Bogdanowicz, sierż. Stanisław Ratliński i st.sierż. Zygfryd H.Zeiske wyskoczyli ze spadochronami i dostali się do
niewoli niemieckiej. Reszta załogi zginęła. >1949 Henryk Bogdanowicz mieszka obecnie w USA
Bogdanowicz Samuel
10.02.1923 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
317DM
brak dalszych informacji
Bogdanowicz Stanisław
01.01.1920 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
303DM
brak dalszych informacji
Bogdanowicz Teofil
16.03.1913 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1976 Blackpool, Lancashire UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Bogdański Bolesław
16.07.1898 + ???
st.szer. / LAC Kucharz
309DMR
1948 Niemcy
Bogdański Kazimierz
14.11.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
306DM
brak dalszych informacji
Bogdaszewski Leon
11.04.1908 + ???
plut. / Cpl
Oficer transportowy
303DM
1946 Polska
Bogieńko Eugeniusz
25.09.1921 ???
plut. / F /Sgt
Strzelec pokładowy
318DMR
brak dalszych informacji
Bogucki Jan
05.04.1918 ???
plut. / F/Sgt
Bombardier
brak dalszych informacji
Bogucki (Ślepowron) Stanisław Jan 10.11.1913 + 17.04.1978 65 por. / F/O
Oficer techniczny
300DB
Zmarł w Nottingham pochowany na Wilford Hill Cemetery UK
Bogucki Władysław
06.11.1916 + 25.01.1971 55 sierż. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Dundee Szkocja UK
Bogucki Władysław
00.00.000
???
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
Bogucki Zdzisław
16.08.1916 ???
st.szer. / AC2 Mechanik
1947 South Afrika
Bogumił Stanisław
16.03.1900 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
1982 Lodon UK - (Info: Chris Kropiński 12.07.2012)
Bogusiak Józef
12.02.1916 † 27.05.1942 26 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
18OTU
>1942 Zmarł RAF Bramcote-„Wellington”-T2806- lot ćwiczebny – z nieznanych powodów samolot zwalił
się na ziemię w okolicy Chollerford Northumberland UK – zginęła cała załoga
-pochowany w Newark (309A/L) UK
Bogusław Jan
24.06.1914 + ???
st.majst. / Sgt Radio-mechanik
309DMR
Urodzony w m. Ekatorosław, Rosja. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w roku 1935 jako radiotelegrafista.
Przydzielony do 1PL w Warszawie i przydzielony do ćwiczebnej eskadry bombowej na kurs strzelców sasmolotowych
radiotelegrafistów. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. 18 września
przekroczył granicę Rumuńską. Przedostał się w roku 1940 do Francji a po jej upadku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.
Zmienił swoją specjalność na radiomechanika i otrzymał przdzial do 309DMR. W roku 1944 otrzymuje przydzial do 131
Polskiego Skrzydła Myśliwskiego i w czasie inwazji kontynentu wraz z obsługą techniczną jest przerzucony na kontynent. Po
zakończeniu działań wojennych wraca w roku 1946 do Polski.
Bogusławski Arkadiusz
15.11.1928 + 19.05.2005 77 jun. / AA
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- Zmarł w Coventry CV3 UK
104
709634
P-1976
P-2361
781798
782542
794843
P-1853
782088
784633
704292
704101
P-1143
794892
P-1750
705693
706576
704643
P-1474
P-0638
706074
704763
706128
780232
P-0245
793139
703991
Bogusławski Edmund
22.12.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Bogusławski Stefan Mieczysław
01.05.1916 † 29.06.1943 27 por. / F/O
Obserwator
300DB
>1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- bombardowanie Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki
samolot „Messerschmitt BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga
zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode (3) Belgia.
Bogusz Czesław
16.01.1913 + ???
por. / F/O
Nawigator
brak dalszych informacji
Bogusz Karol Franciszek
23.11.1916 ???
plut. / Cpl
Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Bogusz Kazimierz
28.10.1915 † 01.07.1944 29 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1944 zginął RAF – Faldingworth-„Lancaster”-ED814- lot bojowy, bombardowanie węzła kolejowego Vierzon
we. Francji. Samolot zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, w płomieniach spadł na ziemię w miejcowości
Le Bois Care pod Beaulvilliers. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu komunalnym działka wojskowa (grób zbiorowy) w Beauvilliers (1) Francja
Bogusz Stefan
01.09.1901 + ???
sierż. / LAC
Mechanik
315DM
1946 Polska
Boguszewski Bolesław
01.06.1910 † 27.07.1942 32 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 Zmarł – RAF Hemswell-„Wellington”-T1270- lot bojowy, bombardowania Hamburga. Nad brzegami Morza
Północnego koło Westerland na wyspie Sylt samolot został zestrzelony. Cała załoga ranna dostała się do niewoli:
H.Faliński, P.Bakalarski, Z.Kosiela i J.Olszewski. – Ciężko ranny Boguszewski Zmarł w drodze do szpitala.
- pochowany na bryt.yjskim cmentarzu wojskowym w Kilonii Niemcy (7/H/IV/33)
Boguszewski Władysław
10.02.1911 + 20.10.1941 30 st.szer. / LAC Mechanik
304DB
>1941 zginął – RAF Lindholme- wypadek drogowy w Doncaster Yorkshire – pochowany w Newark (304/O) UK
Bohanes Stefan 8523
31.07.1914 † 17.08.1944 30 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP220- lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. Podczas wykonywania
zrzutu samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. I prawe silniki przestały pracować. W drodze powrotnej lewe silniki
zostały przegrzane i dowódca załogi wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Tylny strzelec plut. Jan Lück wskutek uszkodzenia
instalacji „intercomu” nie usłyszał polecenia i pozostał w samolocie. W tej sytuacji Pilot podjąl decyzję lądowania w
przygodnym terenie. Samolot rozbił się we wsi Dębina koło Bohni. Pilot L.Owsiany został ranny, który z resztą załogi:
W.Schőffer, W.Łopuszański, W.Bernhardt, L.Kretowicz, J.Lück oraz G.Denisienko zostali przejęci przez miejscowe placówki AK
i w kwietniu 1944 przez Odessę wrócili do Angli. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Krakówie (1/A/1) Polska
Bohatkiewicz Henryk Bogdan
08.07.1922 + 20.03.1995 72 plut. / WO
Radio-operator pokł.
Zmarł w Brantford, Ontario Kanada
Bohatkiewicz Józef
19.03.1924 + 25.08.2008 85 kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Brantford Ontario Kanada
Bohatyrew Michał
06.12.1887 + ???
por. / F/O
Obserwator
brak dalszych informacji
Bohdanowicz Antoni Józef
09.10.1904 + 19.12.1960 56 chor. / W/O
Pilot
Zmarł w Londynie UK
Bohdanowicz Edward 10294
17.08.1905 + 19.11.1994 79 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Urodzony w m.Saratow, Rosja. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 1PL w Warszawie.
W 1938 roku przeniesiony do organizującego się dowódctwa 220 Dyw.Bomb. z funkcją oficera uzbrojenia. W czasie kampanii
wrześniowej w 1939 roku, przy zmianie lotniska prowadził 3-samolotowy klucz, i z powodu błędu nawigacyjnego wylądował w
Rosji Sowieckiej gdzie spędził 3 lata łagrach i więzieniach. Wydostał się wraz armią gen.Andersa. W Angli zgłosił się do PSP i
po kuracji zdrowotnej został skierowany do Polskiej Eskadry 1586 w Brindisi we Włoszech, - gdzie wykonywał loty specjalne.
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Bohdanowicz Stanisław
02.07.1918 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
brak dalszych informacji
Bohdanów Bazyli
30.03.1913 + ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
1993 Ipswich, Suffolk UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bohdziewicz Ryszard
09.11.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
308DM
>1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji - 1946 Polska
Bohuszewicz Władysław
07.11.1897 + ???
ppłk / G/C
Obserwator
brak dalszych informacji
Bohuszewicz Witold
25.03.1914 † 06.01.1944 30 por. / F/Lt
Pilot
1586ESP
>27.04.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” (-?-) bombard. Rostock – uszkodzony przez artylerię plotn wylądował
przymusowo w Szwecji. Internowany do lutego 1943 roku. Po powrocie do W.Brytanii przydzielony do 1586ESP.
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony
ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody załoga
zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie
samolot wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła.
– pochowany na polskim cmentarzu w ojskowym w Casamassima koło Bari Włochy
Boiński Antoni
25.02.1914 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
302DM
brak dalszych informacji
Boisse Stanisław
24.04.1904 + 17.08.1977 73 sierż. / Sgt
Kancelista
Zmarł w Daventry i tam został pochowany UK
Bojakowski Edward
09.04.1926 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1948 Brazylia
Bojakowski Tadeusz 9056
18.09.1912 † 09.05.1941 29 sierż. / Sgt
Pilot
301DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1227- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot nie wrócił do
bazy, prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało pilota Brzozowskiego.
Bojankiewicz Ryszard Pranciszek
09.03.1894 + 30.08.1972 76 ppłk / S/Ldr
Pilot
Zmarł w Walii Llanfyrnach k/Crymmych Pemb’s UK
Bojanowski Bolesław
31.12.1919 ???
sierż. / Cpl
Meteorolog
315DM
brak dalszych informacji
Bojanowski Henryk
02.11.1919 ???
sierż. / W/O
Bombardier
300DB
105
781457
781017
783111
704369
707729
P-0417
709269
781928
780230
707554
705135
705639
706110
76758
784633
793772
P-0492
708854
794816
706313
705690
782241
703992
780446
781612
2003 Thurrock, Essex UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bojanowski Stanisław
25.03.1920 ****
plut. / LAC
Mechanik pokładowy
300DB
1975 Blackpool UK
Bojar Feliks
26.12.1916 + 09.02.1967 51 plut. / Cpl
Instr. Wych. Fizyczn.
Zmarł w Nottingham UK
Bojarczuk Romuald 8253
11.01.1920 † 18.01.1946 26 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
>1946 zginął – RAFChedburgh – „Warwick”-HG273- lot treningowy, podczas lądowania samolot zapalił się.
Członkowie załogi: Stamisław Żurek i Marian Borek uratowali się. Pilot poniósł śmierć.
- pochowany na cmentarzu w Honington Suffolk (8) UK
Bojarczyk Władysław
15.09.1905 + ???
plut. / LAC
Stolarz
307DMN
1954 Wisbech Camb’s UK
Bojarojź Józef
08.06.1915 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
306DM
1948 Venezuela
Bojarski Henryk Izydor
04.04.1902 + ???
por. / F/O
Administracja
1948 Australia
Bojczuk Zygmunt
08.06.1927 ****
jun. / AC1
Mechanik Halton
WychowanekLotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK1988 Norridge Illinois USA
Bojdo Mikołaj
01.12.1913 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
1998 Claro, Yorkshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bojdys Robert
15.09.1914 + ???
sierż. / Sgt
Meteorolog
Urodzony w m. Jaworze. - 1994 Great Yarmouth, Norfolk UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bojeński Józef (vel Bieschke) Jan
01.12.1910 † 13.04.1945 35 kpr. / AC1
Kucharz
131Wing
>1945 zginął – RAF Nordhorn (Niemcy) – zginął od wybuchu niemieckiego granatu.
Pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest (6-14-B) Niemcy
Bojko Stanisław
06.08.1922 ???
kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Bojko (Boyko) Zdzisław
25.05.1920 + 07.01.2004 84 plut.pch. / Sgt Nawigator
Zmarł w Lincoln – pochowany na cmentarzu Canwick Road UK
Bojman Wolf
20.06.1917 + 23.04.1994 76 kpr. / LAC
Radio-mechanik
304DB
Zmarł w Wappingers Falls, Dutches, NY USA
Bokalski Michał Stefan OBE
29.09.1900 + ???
płk / G/C
Pilot
301DB
1947 Polska
Bokanes Stefan
31.07.1914 + ???
plut. / W/O
Radio-operat.pokład.
brak dalszych informacji
Bokłażec Mikołaj
24.12.1918 † 29.11.1942 24 plut. / Sgt
Pilot
27Gr RAF
Urodzony w m. Briańsk, Rosja. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w roku 1938 jako mechanik
samolotowy. Zostal przydzielony do 1PL w Warszawie i wcielony do eskadry treningowej na kurs pilotażu. Bral czynny
udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach tej jednostki ewakując sprzęt lotniczy z lotniska Okęcie.
Ewakuowany zagranicę skąd przedostaje się do Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 18
OTU Komisja lekarska zawiesiła go w czynności pilota operacyjnego 18 grudnia 1941. Odkomenderowany do 27 Grupy
Ośrodka Wyszkoleniowego, gdzie w roku 1942 zginął – RAF Hereford – Proctor” -DX188- zginął podczas lądowania . –
Pochowany na cmentarzu w Hereford (2465) UK
Bokowiec Kazimierz
23.06.1907 + ???
kpt. / F/Lt
Strzelec pokładowy
309DMR
1977 Bradford BD6 UK
Bokowy Józef
22.08.1922 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bokroś Jan
09.01.1920 † 13.06.1944 24 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
>zginął 1944 – RAF Faldinworth-„Lancaster”-DV286- lot bojowy, bombardowanie Gelsenkiechen. Podczas lotu
powrotnego smolot został zestrzelony nad wybrzeżem Holandii i rozbił się w akwenie Ijsselmeer. – uratował się tylko
(P-2249) ppor. B.Morski.- został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła.
- pochowany na polskim cmentarzu w Bredzie Holandia
Bolan Stanisław
14.03.1909 + ???
kpr. / LAC
Magazynier
brak dalszych informacji
Bolawender Edward
15.05.1922 ****
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
1965 Palmers Green – Londyn N13 UK
Bolcewicz Henryk 9230
12.09.1919 ****
chor. / W/O
Pilot
301DB
Urodzony w m. Petersburg, Rosja. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w Krośnie w 1939 roku jako pilo
myśliwski. Zostal przydzielony do 5PL w Lidzie i przydzielony do 151 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii
wrześniowej 1939 roku w ramach Armii „Modlin”. Wykonując loty rozpoznawcze został zestrzelony przez myśliwca
niemieckiego w okolicach Jabłonnej. Wraz z jednostką przekroczył granicę Rumuńską 17 września w Czerniowcach.
Przedostał się do Francji 13 grudnia do Marsylii. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii26 czerwca 1940,
gdzie zostal skierowany do Bazy Lotniczej w Blackpool. Po dalszym przeszkoleniu w 12 OTU na stacji RAF Benson, otrzymal
przydział w kwietniu 1941 roku do 301DB. Dnia 08 listopada 1941 w locie bojowym –RAF Hemswell-„Wellington”-Z1277nalot na Maineheim – na skutek silnego ognia artylerii plot. Samolot został uszkodzony i tracił wysokość lądując przymusowo
na terytorium Niemiec – cała załoga dostała się do niewoli: pil. Henryk Bolcewicz, pil. Zygmunt Lenczewski, obs. Włodzimierz
Kolanowski, radio-op. Albert Szczepanowski, radio-op. Bolesław Wróblewski i strz.pokł. Tadeusz Moryń. – Po zakończeniu
działań wojennych osiedlił się w Lincoln. Przewodniczącym zarządu Koła SLP Lincoln, członek Rady SLP i wiceprezes
Stowarzyszenia Lotników Polskish w Wielkiej Brytanii. – 1975 Lincoln LN1 UK ● mjr
Bolesław Stanisław
15.08.1921 ****
kpr. / LAC
Elektryk
304DB
1951 Derby UK
Bolesławski Jerzy
25.07.1921 + 18.07.1941 20 plut. / LAC
Mechanik
16(P)SFTS
Urodzony w m. Garbatki, pow.kozienice. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył kursem przyśpieszonym w
Krośnie. w 1939 roku jako mechanik samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku zostal ewakuowany z Łucka do
Rumunii. Przedostał się do Francji a Następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w pilotażu został skierowany do
Nr.16 (P)SFTS w Newton. W roku 1941 zginął –RAF Newton – zginął w wypadku drogowym na motocyklu wraz z pasażerem
szer. Martowiczem. – pochowany na cmentarzu w Newark (303/L) UK
Boliński Henryk
01.09.1914 + 14.05.2006 92 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
305DB
106
707190
706574
704857
705354
P-0503
P-1509
709932
793012
P-1068
793159
704105
703347
782280
705632
780001
705800
707145
707555
792591
780034
793954
793858
794603
781552
P-0615
Urodzonyw Poznaniu. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w roku 1933 jako mechanik samolotowy. Został
przydzielony do 4PL w Toruniu. Brał czynny udzial w kampanii wrze sniowej 1939 roku w ramach Armii „Pomorze”. Przekroczył
granicę 18 września w Śniatyniu do Rumunii. Przez Syrię i Bejrut przedostal się do Marsylii, a następnie przez Francję do
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu otrzymal przydział w 305DB a następnie w roku 19643 zostal skierowany do 309DM, a za
parę dni do 303DM, gdzie pełnil służbę do zakończenia wojny. Po powrocie do Polski w 1948 roku został promowany na
pporucznika. Został zwolniony z Lotnictwa Ludowego 20 kwietnia 1953. - ● ppłk Zmarł w Bydgoszczy – pochowany na
cmentarzu przy ulicy Wiślana w Bydgoszczy Polska
Boluk Feliks
18.01.1921 + 15.04.1959 38 sierż.pch. / Sgt Pilot
Zmarł w Ohio USA
Bołbot Jan
02.02.1923 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
1989 Swindon, Wiltshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bołej Eugeniusz
31.01.1914 + ???
sierż. / Cpl
Bez specjalności
303DM
brak dalszych informacji
Bołejk Antoni
07.01.1911 + ???
sierż.pch. / F/Sg Nawigator
1946 Polska
Bomba Alfred Andrzej
27.10.1910 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
1947 Polska
Bombas Ludwik
25.08.1892 + ???
ks.kpt. / G/C
Kapelan
Baza PSP Blackpool
brak dalszych informacji
Bombel Władysław
26.08.1905 + ???
sierż. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bondar Eugeniusz Grenadiusz
30.07.1920 ****
sierż. / Cpl
Elektryk
301DB
Urodzony w Łuninniu, woj.poleskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył kursem przyszpieszonym w Krośnie w
1939 roku jako radiomechanik. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzymmał dalszą naukę w Szkole i z większością
uczniów został ewakuowany z Łucka do Rumunii, przekraczając granicę 17 września. Do Francji przedostal się 16 lutego 1940
roku a po jej upadku przedostał się do Wielkiej Brytanii 1 lopca. Po uprzednim przeszkoleniu technicznym otrzymal przydział w
301DB, a następnie do 18 OTU Wyszkolenia Bojowego, skąd jako elektryk został skierowany do 301DB 4 czerwca 1945, gdzie
pełnił służbę aż do rozwiązania dywizjonu. – Pozostał w Wielkiej Brytanii w Gainsborough Linc’s UK
Bondar Józef
08.07.1916 † 28.06.1941 25 por. / P/O
Pilot
303DM
Urodzony w m. Frycze, pow. Białystok. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w
Lidzie-Wilno – 151 Esk.Myśl. z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w
56 OTU (11.1940 – 06.1941)latal od 02.06.1941 w 303DM. - 1941 zginął – RAF Northolt-“Spitfire”-P8346- lot bojowy nad
Francją, w składzie 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Trafiony pociskiem artylerii plotn. Rozbił się koło Lille.
- pochowany na angielskim cmentarzu komunalnym w Aubers, Nord. Francja
Bondarczuk Arkadiusz
20.01.1917 † 27.03.1943 26 plut. / F/Sgt
Pilot
306DM
>1943 zginął – RAF Heston-„Spitfire”-EE683- lot bojowy, wystartował w składzie dywizjonu osłaniającego
72 brytyjskie bombowce, lecące bombardować Beauvais-Tille we Francji. W czasie lotu osłonę zaatakowało
silne zgrupowanie niemieckiich myśliwców. Podczas walki został zestrzelony do morza.
Bondel Marian
12.05.1922 ****
kpr. / LAC
Mechanik radarowy
304DB
1950 Preston Bissett Buckingham UK
Bonder Stanisław
17.08.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
304DB0
2004 Birmingham, Warwickshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Boner Tadeusz
26.08.1904 + ???
. . . /. . . . . .
Brak danych
brak dalszych informacji
Bonet-Bonecki Władysław
03.01.1914 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
brak dalszych informacji
Bonia Marian
23.01.1918 + 20.02.1999 81 sierż. / Cpl
Instruktor płatowcowy
301DB
Urodzony w m. Diataken-Lohberg, Niemcy. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukonczył w 1938 roku jako mechanik
samolotowy. Został przydzielony do 2PL w Krakowie – 21 eskadry bombowców z którą brał czynny udzial w kampanii
wrześniowej 1939 roku w ramach „Btygady Bombowej”. Ewakuowany do Rumunii i przez Francję, 8 grudnia 1939 do Wielkiej
Brytanii. Po przeszkoleniu w 18 OTU zostaje skierowany do 301DB jako mechanik płatowcowy. – 23 lpca 1943 zostaje
skierowny na kurs instruktorów na stacji RAF Cosford.Po ukończeniu kursu zostaje skierowany do Szkoły RAF w Halton, gdzie
pelnił obowiązki instruktora w dziale patowcowym. - Zmarł w Surrey UK
Boniecki Kazimierz
24.09.1919 ???
kpr. / LAC
Obrona przeciw gazowa
1948 Argentyna
Boniewicz Wojciech
14.03.1925 ???
kpr. / AC1
Pilot – uczeń
1993 Leicester UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bonk (Dobrzyński)Edmund
02.08.1922 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1947 Polska
Bonk Leon Stanisław 9578
01.01.1919 † 13.07.1943 24 sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
138RAF
>1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot bojowy ze zrzutami dla oddziałów
Francuskiej Partyzantki. Samolot został zestrzelony nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu komunalnym w Pont Audemer. Francja – grób zbiorowy (17-18/3/9)
Bonkowski Roman
17.07.1909 † 19.06.1941 32 sierż. / Sgt
Pilot
301DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1365- lot bojowy, bombardowanie Bremy . smolot nie powrócił do bazy
Prawdopodobnie zestrzelony do morza. – zginęła cała załoga.
Bonowicz Eugeniusz
01.12.1913 + ???
szer. / AC2
Magazynier
brak dalszych informacji
Bończa-Tomaszewski Stefan
26.03.1921 ???
plut. / Sgt
Tłumacz
309DMR
1997 Porthsmouth, Hamoshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Booza Antoni Józef
26.12.1902 + 00.09.1975 72 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Grand Rapids Michigan USA
Boraczyński Tadeusz
29.05.1910 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
1947 Polska
Boratyński Kajetan Ludwik
22.07.1909 + 03.12.1980 71 kpt. / F/Lt
Obserwator
18OTU
>26.06.1943 – RAF Bramcote – „Wellington” –DU765- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony przez
niemieckiego nocnego myśliwca. Cała załoga: Kajetan Boratyński, Józef Laudan, Wacław Kowalik i Alojzy Pozorski dostała się
do niewoli. Kpr. Czesław Rajpold Zmarł 26.08.1942 w obozie jenieckim.
107
792083
705136
784101
P-0797
703733
706432
705596
703329
705616
781247
704523
782073
707298
780151
784317
784870
782443
P-2257
705484
706961
784951
703153
781956
704252
704161
782014
783950
P-2303
703338
707697
782615
780968
Kpt. Kajetan Boratyński Zmarł w roku 1980 w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Borecki Bolesław Andrzej
18.05.1914 † 22.01.1942 28 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1285- lot bojowy, bombardowanie Münsteru. Podczas lotu powrotnego
samolot został zestrzelony do morza przy brzegu Angli przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga.
Borecki Bronisław
01.01.1922 ****
plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
1950 Leicester UK
Borecki Bronisław
14.07.1905 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Borecki Józef Marian
07.12.1906 + ???
por. / F/O
Obserwator
brak dalszych informacji
Borecki Kazimierz
04.03.1910 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
304DB
1991 Londyn N7 UK
Borecki Tomasz Mieczysław
08.11.1922 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Borejko (Bob Jerzy) Jerzy
08.07.1922 + 00.00.1991 69 plut. / F/Sgt
Nawigator
Zmarł w Sydney – spopielony w Northern Suburb Crematoium Australia (info: Luc.Art.)
Borejsza Wacław
01.05.1909 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Borejszo-Wysocki Stanisław
31.01.1915 + 11.08.1992 77 plut.pch. / Sgt Pilot
Zmarł w Derby i tam został pochowany UK
Borek Józef
13.07.1916 + 00.00.1968 52 plut. / LAC
Radio-mechanik
317DM
Zmarł – brak dalszych informacji UK
Borek Mieczysław
30.09.1922 ****
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
>18.01.1946 – RAFChedburgh – „Warwick”-HG273- lot treningowy, podczas lądowania samolot zapalił się.
Członkowie załogi: Stanisław Żurek i Mieczysław Borek uratowali się. Pilot St.sierż. Bojarczuk poniósł śmierć.
2009 Cadbury Heath, Bristol UK
Borek Mieczysław
10.11.1907 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Borkowski (Bentley) Adam
14.03.1925 ****
kpr. / AC1
Bez specjalności
1978 Mackworth Derby UK
Borkowski Alfons Rafał
22.09.1914 + ???
st.sierż. / Sgt
Radio operator pokład. 300DB
brak dalszych informacji
Borkowski Bronisław
17.04.1908 + ???
plut. / Cpl
Kierowca samochod.
1992 brak danych
Borkowski Bronisław
09.10.1906 + 20.12.1945 39 st.sierż. / Sgt
Mechanik
317DM
>zginął w wypadku drogowym na motocyklu w Masselina Niemcy – pochowany w Cloppenburgh (6)
Borkowski Franciszek
25.01.1896 + ???
chor. / F/ Sgt
Bez specjalności
1947 Polska
Borkowski Henryk
10.07.1919 † 18.08.1944 25 por. / F/.O
Pilot
303DM
>1944 zginął – RAF West Hampner-„Spitfire”-EN527-lot bojowy, zwalczanie transportu kolejowego nieprzyjaciela.
Wychodząc zbyt nisko z pikowania, rozbił się koło Varoux we Francji. – pochowany w Le Varoux
- działka wojskowa (8 mil od Beauvais) Francja (1)
Borkowski Henryk
09.02.1923 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Borkowski Marian
21.09.1922 ???
plut. / Sgt
Pilot
1948 Australia
Borkowski Ryszard Józef
01.07.1918 ???
majst. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Borkowski Stanisław
01.01.1920 † 22.05.1943 23 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy‘
18OTU
>1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”-BJ656- lot ćwiczebny – prawdopodobnie wskutek wady konstrukcyjnej,
samolot rozpadł się w powietrzu, a jego szczątki opadły pod Winslow w Buckinghamshire. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu sw. Michała w Halton Buckinghamshire (136) UK
Borkowski Tadeusz
22.02.1916 + 14.02.2001 85 sierż. / Cpl
Sanitariusz
304DB
Zmarł w Kanadzie – brak danych
Borkowski Teodor
02.03.1915 ???
aspir / WO
Nawigator
300DB
1948 Kanada
Borkowski Wacław
02.06.1913 + ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Borkowski Wacław
15.07.1919 + 04.10.1977 58 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Zmarł w Sydney Australia
Borkowski Włodzimierz
15.07.1908 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1947 przeniesiony do armii – brak dalszych informacji
Borkowski Zdzisław Kazimierz
15.10.1919 + 06.10.1996 77 por. / F/Lt
Pilot
304DB
Zmarł w Hereford i tam został pochowany UK
Borkus Piotr
12.06.1912 + 03.06.1979 87 sierż. / LAC
Rusznikarz
307DMN
Zmarł w Manchester – pochowany w Blackeley Cemetery UK
Bormans-Mościcki Andrzej
20.06.1923 ???
plut. / AC2
Bez specjalności
1948 France
Bornos Afanazy
02.05.1908 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1947 przeniesiony do armii- brak dalszych informacji
Borodej Mieczysław Karol PRL-03.05.71 12.09.1914 + 28.03.1983 69 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB.
Urodzony w Stanislawowie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył 1934 roku, jako mechanik samolotowy z
podstawowym przeszkoleniem pilotażu. W Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Sadkowie, uzyskal specjalność pilota
bombowego i przydzielony do 6PL we Lwowie. 3 Stycznia 1939 roku kurs w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.
Ewakuowany 3 września do Węgier, skąd przez Jugosławię, i Grecję przedostał się 1 listopada do Francji. – Po jej upadku
dostaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w 18 OTU został przydzielony 301DB. – 22 października 1941
wykonywał lo bojowy nad Bremen. Został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą i wraz załogą dostał się do niewoli
niemieckiej. Zbiegł z obozu jenieckiego Stalg 8-B dnia 18 marca z Anglikiem Richardem Pape, autorem książki p..t. „Boldness
108
by my Friend”. Pape zachorował podczas ucieczki i sam przedostal się do Lwowa, gdzie wstąpoł do Armii Krajowej. Bral udzial
w akcji „Burza”. Używał pseudominów – „Wojciech”, „Lis” i Śruba”- Tam zostal promowany oficerem i osiągnął stopień
Kapitana. – roku 1943. Dotarł do klasztoru w Częstochowie gdzie uzyskał pomoc i kontakt z Armią Krajowąw Krakowie.
Skierowany na teren obszru lwowskiego jako referent do spraw zrzutów. Zdenucjowany w 1944 do NKWD – skazany na 15 lat i
zesłany do pracy w kopalni cynku. Na skutek wypadku stracił oko i został wysłany do Polski dla odbycia reszty kary w
więzieniu. Osadzony w więzieniu Wronki. Z powodu złego stanu zdrowia zostal przed terminowo zwolniony i zamieszkał we
Wrocławiu.. Po nawiązaniu kotaktu z ambasadą brytyjską wyjechał do Wielkiej Brytanii. RAF wypłacil mu zaległą gażę i
umieścił w szpitalu gdzie uzyskał pomoc w leczeniu oka. Powrócił do rodziny w kraju. - Zmarł we Wrocławiu i pochowany na
cmentarzu we Wrocławiu Polska.
782894 Borodzicz Mieczysław
01.07.1918 ???
plut. / Cpl
Mechanik
1994 Torbay, Devon UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
781636 Boroń Andrzej
14.12.1910 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
783281 Boroń Roman Walery
10.01.1909 + 05.02.1972 63 st.majst. / F/Sgt Mechanik
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
706248 Boroński Adolf Stanisław
10.05.1918 ???
kpr. / LAC
Magazynier
307DMN
brak dalszych informacji
703345 Borowański Mieczysław
10.01.1920 ???
kpr. /AC1
Ślusarz
306DM
1984 Preston, Lancashire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
P-2725 Borowczyk Jan Stanisław
11.05.1919 ****
por. / F/O
Pilot
315DM
1975 Ottawa Ontario Kanada
P-2196 Borowiak Józef 9562
10.01.1921 ???
por. / F/Lt
Pilot
305DB
1947 USA
708226 Borowicz Bronisław
13.05.1922 ???
st.szer. / AC2 Fryzjer
131SM
brak dalszych informacji
707772 Borowicz Jerzy
29.07.1926 + 00.00.1948 22 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Żylanka, Równe. - Zmarł w UK
P-0586 Borowicz Lubomir Kazimierz
27.03.1914 † 18.11.1942 28 por. / F/O
Obserwator
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1343- lot bojowy, minowanie wód u wybrzeży Danii. Koło Veile Fiord, w
pobliżu Breitning, samolot wpadł do morza. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: S.Chmielewski i M.Dadej. Reszta
załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu Fourfeldt Graulund, Esbierg (5/8/IIIA) Dania
P-2765 Borowicz (Brett) Mieczysław
03.08.1919 + 04.04.1991 72 por. / F/O
Pilot
316DM
Zmarł w Nottingham – spopielony w Bramcote krematorium UK
703663 Borowicz Stanisław
19.04.1911 + ???
plut. / LAC
Elektryk
305DB
1947 Polska
794360 Borowicz Tadeusz Józef
02.01.1905 + ???
plut. / LAC
Elektryk
1946 Polska
782651 Borowiec Henryk
17.09.1915 + 23.07.1977 62 sierż. / Cpl
Rusznikarz
305DB
Zmarł w Derby i tam został pochowany UK
707299 Borowiec Jan
11.06.1926 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
317DM
brak dalszych informacji
792568 Borowik Józef
15.01.1908 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
793458 Borowik Teofil
07.12.1897 + ???
sierż. / Sgt
Kancelista
303DM
1947 Polska
704644 Borowski Bolesław
03.08.1911 + 31.01.1974 63 plut. / Cpl
Kucharz
306DM
Zmarł w Luton – pochowany na cmentarzu w Stopsley UK
706069 Borowski Edward
06.07.1914 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
308DM
1947 France
784583 Borowski Henryk
01.04.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1982 Liverpool L10 UK
P-0250 Borowski Jan 12049
31.05.1912 † 18.10.1940 28 por. / F/O
Pilot B of B
302DM
Urodzony w Radomiu, woj.kieleckie. – Absolwent IX Promocji SPL. Po ukończeniu w 1936 roku przydzielony do 1PL w
Warszawie. – W Angli przydzielony 17.10.1940 do 302DM. Zginął następnego dnia w czasie Bitwy o Wielką Brytanię . >RAF Tangmere-„Hurricane”-P3930- lot bojowy, przechwycenie niemieckich myśliwców. Podczas powrotu, zderzył się z
linką balonu zaporowego koło Sunbury Middlesex i runął na ziemię. – pochow. Na cment. w Northwood (269) UK
706859 Borowski Jerzy
28.10.1922 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1946 Niemcy
793117 Borowski Józef
27.02.1903 + ???
sierż. / Sgt
Kucharz
309DMR
1946 Polska
P-0668 Borowski Kazimierz 11553
04.03.1914 + ???
por. / F/Lt
Pilot
305DB
- Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w Toruniu – 42 Esk.Lin., w jej składzie wykonał
podczas kampanii wrześniowej 1939 dwa zadania – (bombardowanie kolumn npla i lot rozp.). W Wielkiej Brytanii po
przeszkoleniu na pilota (1941 – 1942 latał w 305DB. – Zestrzelony 3 marca 1943 w nalocie na Essen – przebywał w niewoli do
zakończenia wojny. Od 1992 roku mieszka Auckland New Zealand
783541 Borowski Leon
31.05.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
308DM
brak dalszych informacji
705732 Borowski Stanisław
26.03.1916 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
1948 Buenos Aires Argentyna
704160 Borowski Wacław
05.02.1900 + ???
st majst. / Sgt Mechanik
306DM
1946 Polska
P. S. P. Borowy Henryk
10.07.1893 + 25.03.1990 97 ppłk dypl
Obserwator
6Pułk Lot.
Zmarł w Penley - prochy zloono w grobie rodz, Wilford Hill Nottingham UK
708404 Borski (Jabłoński Józef) Aleksander 30.01.1923 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
307DMN
1946 Polska
706275 Bortkiewicz (Plater) Aleksander
15.10.1922 + 15.12.2002 80 plut.pch. / Sgt Pilot
318DMR
Zmarł w Londynie UK
109
P-1867
Bortkiewicz Jan Flawiusz
05.07.1913 + 28.08.1996 83 por. / F/O
Oficer techniczny
307DMN
Zmarł w Portisheat Dorset UK
709567 Bortnowski Andrzej Józef
09.03.1925 ???
brak danych
1946 Kanada
781646 Boruciński Stefan
13.07.1908 + 00.00.1964 56 sierż. / Cpl
Tokarz
315DM
Zmarł – brak danych UK
792733 Borucki Stefan
20.01.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik pokładowy
315DM
brak dalszych informacji
P-1593 Borusiewicz Zbigniew
11.11.1919 † 28.04.1942 23 ppor. / P/O
Pilot
317DM
Urodzony w m. Stare Sioło koło Lwowa. . - Absolwent XIV Promocji SPL. 1939 – Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i
uprzednim przeszkoleniu w brytyjskich ośrodkach szkoleniowych (Carlisle, Hucknall i Usworth) latając na samolotach
Hurricane, zotał przydzielony w roku 1941 do 316DM a następnie w listopadzie do 317DM. - zginął – RAF Northolt„Spitfire”-AD361- lot bojowy, eskorta bombowców lecących nad St.Omer.
W walce powietrznej nad celem
został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. – zginął w morzu
781121 Boruszak Kazimierz
04.06.1917 + 24.04.1983 66 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Urodzony we Wołstkach, pow. Gosstyń Wlp - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1948 roku jako mechanik samolotowy i
został przydzielony do 4PL w Toruniu – eskadry trningowej. Po wybuchu wojny we erześniu 1939 roku wycofał się z jednostką
przez Warszawę do Lublina i dalej do Kowla.Pod Lwowem dostał ię do niewoli niemieckiej, z której uciekł z niewoli podczas
przeprawy przez rzekę Prut. pzekroczył granicę Rumuńskąw Śniatyniu.z końcem września 1939 roku. Przez Syrię przedostal
się w styczniu 1940 do Francji a po jej upadku zostal ewakuowany do Wielkiej Brytanii.Po przeszkoleniu otrzymal przydzial do
301DB. Z końcem 1943 zostal przeniesiony do Jednostki Zaopatrzenia (MU) w Newark.Zostal zwolniony ze służby wojskowejw
lutym 1949 roku. Osiedlił się w Blackpool, Lanc’s i tam Zmarł w 1983 roku.UK
P. S. P. Boruta Bernard
02.05.1918 + 00.00.1993 79 plut. / ......
Mechanik
Urodzony w Wilhelmnee, Niemcy. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy.którą ukończył w 1938 roku. Został przydzielony do
4PL w Toruniu. W 1939 roku walczył w obronie Lwowa – dostał się do niewoli sowieckiej 18 września i osadzony w obozie
jenieckim w Skniłowie we Lwowie. Po ucieczce z niewoli dostał się na stronę niemiecką, znając dobrze język niemiecki i dotarł
do domu w Bydgoszczy. – Zmarł w Bydgoszczy Polska
793080 Boruta Paweł
24.07.1916 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
781631 Boryna Antoni
02.06.1915 + 13.01.2009 93 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Welwyn Garden City – pochowany na cmentarzu District Lawn Cemetery South Way, Hatfield Hert’s UK
781471 Boryna Józef
11.03.1913 + 19.10.1976 63 sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy.
300DB
- Zmarł w Łodzi i tam pochowany. (info:Syn Leszek – 18.03.2012
707250 Boryń Stanisław
06.10.1897 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
307DMN
brak dalszych informacji
709020 Borysiuk Eugeniusz
03.11.1927 ****
jun. / LAC
Mechanik przyrz.prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK - >2009 Ostatni Przewodniczący Fundacji (Trust) Stowarzyszenia
Lotników Polskich w W.Brytanii. >Przewodniczący Komitetu Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. od 1956 mieszka Chelmsford CM2 Essex UK
707586 Borysiuk Michał
02.06.1913 + ???
kpr. / AC1
Mechanik
1946 Polska
P-2233 Borysowski Zbigniew
26.04.1903 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
301DB
1947 Polska
P-0947 Borzemski Czesław
22.03.1909 + 27.06.1984 75 por. / F/Lt
Nawigator 307DMN
>02.08.1943
„Mosquito”-HJ700- - bojowy lot nad Francją – w locie powrotnym samolot był zmuszony wodować – po wydostaniu się z kabiny
został zabrany przez niemiecki patrol i dostał się do niewoli Zmarł w Londynie
– spopielony w Mortlake krematorium UK
729120 Borzęcki Janusz
10.09.1923 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
P-1543 Borzęcki Stanisław Józef
08.05.1921 † 20.10.1941 20 ppor. / P/O
Pilot
304DB
Absolwent XIV Promocji SPL. 1939 – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU zostaje skierowny do 304DB. W
roku 1941 zginął –RAF Lindholme – „Wellington”-N2852- lot bojowy, bombardowanie Emden. Podczas lotu
powrotnego nadano sygnał SOS o uszkodzeniu silnika z podaniem pozycji koło Helgolandu. Inny samolot dywizjonu
widział w tej części morza rakietę alarmową. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Zginąła cała
załoga w morzu, ppor. pil. Józef Borzęcki, sierż. Pil. Mikołaj Zykow, por. pil.obs. Adam Edward Gisman, plut. r/op. strz.
Henryk Plis, plut. strz. Wilhelm Adamik, oraz st.szer. strz. Ryszard Klimuk.
P-1827
Borzych Jan 08.08.1910
+ ???
kpt. / F/Lt Obserwator 304DB
brak dalszych informacji
794754 Bosak Michał
30.12.1912 + 22.11.1980 68 st.szer. / LAC Bez specjalności
303DM
Zmarł w Dartford Kent – pochowany na cmentarzu St.Margaret w Darenth Kent UK
782481 Bosek Henryk Gerwazy
18.06.1915 + 22.01.1942 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>05.09.1941 – RAF Bramcote – “Wellington”-X9795- wykonywał lot treningowy. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się
na lotnisku Waddington w Lincolnshire. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P.
Grom, st.szer. Karol J. Droździk, i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął kpt.obs. Marian Sukniewicz –
pochowany na cmentarzu w Nuneaton (102) UK
>1942 Zmarł – kpr. Bosek – niecałe 5 miesięcy później Zmarł w szpitalu w Leeds – pochowany w Newark (306/I) UK
P-2788 Boski Włodzimierz
27.05.1894 + ???
kpt. / F/O
Oficer techniczny
1947 Francja
P-0453 Bossowski Tadeusz Arkadiusz
14.01.1913 + 08.1989 76
kpt. / F/Lt
Wykładowca nawigacji
Urodzony w Łomży. - Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 214 Esk. Bomb. w
Warszawie,która została przemianowana wiosną 1939 roku na 216 Esk. z którą odbył kampanię wrześniową w składzie
Brygady Bombowej. We Francji z-ca esk. zapasowej w Ośrodku Wyszkolenia Lotn. w Lyon do czerwca 1940. W Wielkiej
Brytanii po przeszkoleniu skierowany jako instruktor, a później wykładowca nawigacji lot. RAF do roku 1945. - Zmarł w
Lempeter Walia UK
705781 Boszczuk Jan
08.02.1911 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1947 France
784290 Boszko Stanisław
23.01.1915 ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1990 Lodndyn UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
110
781445
P-1977
706379
783822
793588
793188
76723
784880
704786
780087
708667
709905
P-1674
706897
707698
784172
708042
703339
P-2721
704370
781010
780309
708670
709021
782686
Bousze (Boyce) Stanisław Tadeusz 13.09.1919 ****
plut. / Cpl
Mechanik
304DB
Urodzony w Przemyślu, woj.Lwowskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku i ukończył szkołę w Krośnie w 1939
roku jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 2PL w Krakowie i wcielony do 26 eskadry obserwacyjnej, jako
mechanik samolotowy. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Armii „Kraków”.Ewakuowany we
wrześniu do Rumunii, następnie przedostał się do Francji gdzie zgłosił się na wyjazd do Angli do której przybył w marcu 1940
roku. Po przeszkoleniu technicznym zostł skierowany do stacji RAF w Henlow gdzie otrzymał przydział do Nr.14 Jednostki
Zaoptrzenia (14 MU) W roku 1942 zostaje przydzielony do 18 Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Ostatni przydzial
dostaje w roku 1944 do 304DB Morskiego (Costal Command), gdzie służył az do rozwiązania dywizjonu w roku 1946. Zmienił
swoje nazwisko na Boyce. Od 1947 roku - zamieszkał w Blackpool, Lancashire UK
Bozałek Stanisław
08.04.1917 ???
por. / F/O
Obserwator
>08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek
błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem.
1948 Południowa Afryka
Bozdan Antoni
24.01.1924 + 01.02.2003 79 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
316DM
Zmarł w Hampton Middx – spopielony w Henworth krematorium UK
Bożek Feliks
11.11.1909 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Bożek Józef
20.10.1906 + ???
plut. / LAC
Elektryk
302DM
brak dalszych informacji
Bożek Michał
24.06.1908 + ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
306DM
brak dalszych informacji
Bożek Władysław
05.06.1914 † 22.07.1941 27 por. / P/O
Pilot
308DM
Urodzony w m. Turanówka, pow. Krosno. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL
w Krakowie – 123 Esk. Myśl., z którą odbył kampanią wrześniową 1939 w składzie Brygady Pościgowej. Po przybyciu
do Anglii skierowany 06.08.1940 do 302DM, następnie 15.08.1940 do Bazy Lotniczej w Blackpool. W styczniu 1941
rozpoczął latanie w 308DM. - Zginął – RAF Northolt-„Spitfire”- P8318- lot bojowy, „wymiatanie” nad Francją, po ataku
niemieckiego myśliwca pikował w kierunku kanału La Manche, wysyłając meldunek radiowy, ze jest ranny i prosi o
pomoc. - zginął w morzu
Bożek Władysław
29.05.1912 + 00.00.1974 62 st.sierż. / Sgt
Mechanik
Zmarł w Nottingham UK
Bożeński Edward
09.02.1914 +2 5.03.2002 78 plut. / LAC
Sanitariusz
Zmarł w Chicago 22 Illinois USA
Bożewicz (Bentley) Piotr Tadeusz
28.05.1918 + 03.04.2008 89 sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
305DB
Zmarł w Toronto Ontario i tam spopielony - Kanada
Ból Piotr
28.06.1908 + ???
plut. / LAC
Kancelista
1990 brak danych
Brachaniec Jan
14.08.1907 + 22.01.1962 55 plut. / LAC
Meteorolog
Zmarł w Manchester UK
Brachmański Walter
07.05.1919 + 06.07.1998 79 por. / F/Lt
Pilot
308DM
Urodzony w m. Biertułów. . - Absolwent XIV Promocji SPL. 1939 – Przez Rumunię , Francję przybył w styczniu 1940 do
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 25 EFTS w Hucknall został przydzielony jako pilot do BGS w Evanton (1941-1942). Od
kwietnia 1943 latał w 318DMR skąd został przeniesiony do TC – Ferry, gdzie rozprowadzal samoloty na Bliskim i Środkowym
Wschodzie oraz Złotym Wybrzeżu. Po demobilizacji osiedlil się w Waszyngtonie USA gdzie Zmarł w Bellevue Washington USA
i tam został pochowany
Braglewicz Wiesław
27.10.1919 + 20.08.1992 73 plut. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Londynie – spopielony – prochy złożone w Krakowie Polska
Brancewicz Kazimierz
10.02.1910 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Argentyna
Brand Adolf
18.01.1891 + ???
sierż.pch. / Sgt Bez specjalności
brak dalszych informacji
Brandt Zenon
27.12.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1994 Wolverhampton,Staffordshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brandyk Stanisław
08.09.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Branszted Jan
19.02.1915 † 03.02.1945 30 ppor. / P/O
Bombardier
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot bojowy, bombardowanie Wiesbaden. W pobliżu
celu samolot został zestrzelony przez obronę plotn. I rozbił się w Rambach. Uratował sie tylko sierż.T.Mąsiorski
- został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła.
- pochowany na brytyjskim cmenentarzu wojskowym w Bad Tölz Durnbach Niemcy (17/F/5)
Branny Antoni
16.05.1916 + 04.11.1990 74 plut. / Sgt
Kierowca samochod.
307DMN
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Braś Jan
28.08.1915 + 13.09.1994 79 kpr. / LAC
Mechanik
316DM
Zmarł w Nottingham –pochowany na cmentarzu Red Hill – Arnold UK
Braś Antoni
22.05.1909 + 14.12.1999 90 st.sierż. / F/Sgt Mechanik
304DB
Zmarł w Nottingham UK
Bratek Franciszek
05.01.1925 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bratko Tadeusz
01.09.1926 + 00.00.1994 68 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Swindon SN3 UK
Bratkowski Marian Jan
08.12.1919 + 17.12.1993 74 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Urodzony w Plocku. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, Wybuh wojny we wrześniu 1939 roku wstrzymal jego dalsze
szkolenie w Krośnie napilota bombowego. Z większością uczniów byl ewakuowany do Rumunii. Przez Syrię przedostał się do
Francji, gdzie w marcu 1940 był wysłany na dalsze szkolenie w pilotażu w Marrakesh w Maroku, Północna Afryka. Po upadku
Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.Ukończyl dalsze wyszkolenie i z końcem1941 roku zostal przydzielony do
304DB. Wykonując 15 lot nad Essen 13.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-X9687- lot bojowy z zadaniem
bombardowania Essen. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I rozbił się w Kolonii. Dostali się do niewoli: Władysław
Misiakiewicz, Władysław Graczyk, Marian Bratkowski, Marian Niewolski i Jan Broda. Zginął tylko ppułk.obserw. Edward J
Młynarski. - Zmarł w West Middlesex Hospital – spopielony w Hanworth Crem.Middx UK
111
706382
705327
784099
782539
793979
P-0540
707523
703346
794299
705137
P-2527
76609
781935
P-1049
708328
782994
729236
708384
P-2793
704192
792176
P-2955
P-2456
P-2055
P-2559
P-1514
781760
707390
76822
703334
Bratusz Stanisław Paweł
10.01.1913 + ???
kpr. / LAC
Radiotelefonista
303DM
1994 Londyn UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brauer Edward
30.09.1906 + ???
plut. / LAC
Magazynier
306DM
1946 Polska
Brauła Stanisław
29.04.1916 ???
plut. / LAC
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
Braumberger Jan
13.08.1902 + ???
sierż. / Cpl
Elektryk
303DM
1946 Polska
Braumberger Zygmunt Paweł
25.04.1913 + ???
plut. / LAC
Elektryk
303DM
1947 Polska
Braun Włodzimierz Stefan 9685
20.09.1906 + 21.06.1967 61 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Absolwent OSL. >1935- 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie. 1940 odkomendeowany do Polskiego Oddziału
Transportowego w Takoradi-Kair Egipt - Zmarł w New Cross Hospital Londyn UK
Brączek Tadeusz
28.03.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Brążkowski Marian
16.03.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1960 Nottingham zwrot poczty UK
Breget Władysław
03.03.1915 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
306DM
1960 Hickley Leic’s UK
Bregiden Tadeusz
04.05.1911 + ???
kpr. / LAC
Magazynier
brak dalszych informacji
Bregman Jerzy Józef
15.11.1922 † 19.07.1944 22 ppor. / F/O
Nawigator
300DB
>1944 zginął - RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB171- lot bojowy, bombardowanie Scholven. Z lotu tego samolot
nie wrócił do bazy. Prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. – Zginęła cała załoga.
Brejnak Stanisław 9032
26.04.1907 + 29.03.1974 67 ppłk / S/Ldr
Pilot
307DMN
Urodzony w Sosnowcu. Uzyskał świadectwo maturalne w Korpusie Kadetów nr.2 w Modlinie. Absolwent II Promocji OSL w
Grudziądzu. Po ukończeniu w 1928 roku jako podporucznik obserwator, przydzielony do 1PL w Warszawie. We wrześniu 1939
roku kierował ewakuacją sprzętu lotniczego na wscodnie tereny polski. 17 września 1939 roku przekroczył ganicę Rumuńską.
Do Wielkiej Brytanii przybył w grudniu 1939 roku. Po przeszkoleniu w 15 OTU w Redhill, 18 OTU w Hucknall i 24 OTU w
Penrhos w lipcu 1940 roku został przydzielony do 301DB „Ziemi Pomorskiej” w Bramcote. - 13.07.1941 zostal dowódcą 307
Nocnego Dyw. Myśl. ”Lwowskiego”. - 14.05.1945 Oficer Sztabu w Dowództwie 92’ i 91’Grupy Lotniczej. - Zmarł w San Diego
California USA ●ppłk dypl. Pil. Inż
Brejwo Zenon
27.01.1914 + 17.05.1995 81 smjr. / S/Ldr
Sanitariusz
300DB
Zmarł w Warszawie Polska
Brenk Stanisław
29.12.1901 + 22.09.1967 66 mjr / S/Ldr
Adjutant Stacji
306DM
Zmarł w Kanadzie pochowany w Kitchener Ontario
Breszka Stanisław
25.03.1907 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Breś Bronisław
19.02.1906 + ???
plut. / Sgt
Elektryk
318DMR
1947 Polska
Breś Stanisław
01.03.1918 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Breślerowski Józef
02.07.1925 ???
st.szer. / AC1 Kucharz
1946 Polska
Brettler Paweł
18.12.1914 + ???
ppor. / F/O
Nawigator
300DB
1952 Bulawayo Południowa Rodesia
Breyner Stanisław
06.10.1920 † 17.02.1945 25 plut. / F/Sgt
Pilot
308DM
>1945 zginął – RAF Gandawa-“Spitfire”-MH451- 11.02.1945 wykonuje drugi tego dnia lot bojowy, podczas powrotu
z niego, zmęczony i przy ograniczonej widoczności, rozbił się podczas lśdowania na początku pasa startowego,
ciężko ranny w wypadku, Zmarł później w szpitalu.– pochowany na cmentarzu De la Ville Evere, Bruksela Belgia
(10/10/28) - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Bril Eugeniusz
19.09.1921 † 08.11.1942 21 kpr. / Sgt
Pilot
18 OTU
Urodzony w Tarnopolu. - Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał
dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przedostal sie do
Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii, gdzie został wyszkolony na pilota bombowego. W roku 1942 zginął – RAF
Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej
widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. – pochowany w Newark (312/H) UK
Brochman Roman
26.08.1906 + 06.12.1985 79 ppor. / F/O
Administracja
304DB
Zmarł w Newmarket Hospital UK
Brochocki Jerzy
07.03.1923 ****
por. / F/O
Pilot
307DMN
2000 USA
Brochocki Kazimierz Władysław 8226 20.04.1917 + 26.03.2007 90 por. / F/Lt
Pilot
317DM
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - W Wielkiej Brytanii pełnił w latach 1940 -1945 służbę w PSP. Latal jako pilot w 317DM.
Po demobilizacji osiedlil się w Kanadzie – Zmarł w Montagnes, Quebec, Kanada - Zestrzelil samolotów: 2/0/0.
Brochocki Stefan Janusz
20.08.1906 + ???
por. / F/O
Administracja
1998 Isle of Wight UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brochwicz-Lewiński Zbigniew
05.09.1904 + 19.09.1997 93 kpt. / F/Lt
Administracja
300DB
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury W5 UK
Broda Jan M.
28.12.1915 + ???
st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
307DMN
>13.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-X9687- lot bojowy z zadaniem bombardowania Essen. Samolot został
zestrzelony przez artylerię plotn. I rozbił się w Kolonii. Dostali się do niewoli: Władysław Misiakiewicz, Władysław Graczyk,
Marian Bratkowski, Marian Niewolski i Jan Broda. Zginął tylko pplk.obser. Edward J Młynarski.
- o sierż. Janie Broda brak dalszych informacji
Brodacki Władysław
03.07.1896 + ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1961 Melton Mowbray, Leicestershire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brodowski Feliks
27.05.1897 + ???
kpt. / F/Lt
Strzelec pokładowy
1948 Buenos Aires Argentyna
Brodowski Jan
24.05.1915 + ???
plut. / LAC
Sanitariusz
304DB
112
brak dalszych informacji
Brodzikowski Witold Jan
16.03.1913 † 08.01.1946 33 por. / F/O
Nawigator
300DB
>1946 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-NG269- nocny lot cwiczebny, w trudnych warunkach atfosmerycznych,
przy ograniczonej widoczności, samolot rozbił się w pobliżu swego lotniska. Bez większych obrażeń wyszlli z
wypadku: L.Binek, E.Grzegorzewski i W.Sawicki. Reszta załogi zginęła. – pochowany w Newark (326/G) UK
792954 Brodziński Jan
11.11.1906 + ???
sierż. / Cpl
Blacharz
309DMR
1947 Polska
704810 Brodziński Wiesław
04.05.1924 ****
plut. / W/O
Bombardier 300DB
1991 02366 Warszawa Polska
780941 Brodziński Zenobiusz
07.09.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
305DB
brak dalszych informacji
780939 Brodzki Edward 9594
03.10.1922 + 21.08.2002 80 sierż. / W/O
Nawigator
305DB
Zmarł w Rotherfield East Sussex UK
707667 Brodzki Henryk
17.01.1916 + 10.12.1984 68 kpr. pch. / LAC Mechanik
Zmarł w Los Angeles California USA
76629
Broel-Plater Leon ks.
08.02.1897 + 10.02.1980 83 ppłk / W/Cdr
Kapelan
Zmarł w Heerlen Holandia
P-0950 Brogowski Jan Bolesław 11088
03.08.1906 + 12.02.1972 66 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
Zmarł w Vancouver BC Kanada
708403 Broll (Iryski) Ludwik
05.08.1922 ???
st.szer. / AC2
Bez specjalności
300DB
1947 France
P-2610 Bromke Wacław
16.09.1899 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
1950 Montreal P.Q. Kanada
780940 Bronicki Mieczysław
19.05.1918 † 22.06.1943 25 kpr. / Sgt
Pilot
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”HE327- lot bojowy, bombardowanie Krefeldu. Podczas lotu
powrotnego samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęła cała załoga.
P-2156 Broniecki Tadeusz
25.09.1907 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
303DM
1947 Polska
704530 Broniek Kazimierz
08.11.1925 ???
kpr. / LAC
Radio-telegraf operator 306DM
brak dalszych informacji
P-1975 Bronikowski (Bemben) Edward 11552 13.10.1912 + 03.02.1996 83 por. / F/Lt
Obserwator
304DB
>26.07.1943 – RAF Hemswell-„Wellington”-HZ486- lot bojowy, bombardowanie Essen. Według informacji Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża, samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Asbeck Amt, Volmarstein. Do niewoli
dostali się por.obs. E.Bemben i kpr.strzelec pokł. Z.Cipirski. Reszta załogi zginęła.
Por. Edward Bemben – ocalał i dostał się do niewoli. Po zakończeniu wojny, zwolniony z obozu jenieckiego Stalag Luft III w
Sagan (Żagań), przedostał się do Francji i 7 maja 1945 roku został przewieziony do Angli a następnie do macierzystego
dywizjonu bombowego i w listopadzie ponowił loty w 304 DB. W roku 1947 powrócił do Polski, gdzie na granicy został
zatrzymany przez UB i wtrącony do więzienia jako imperialistyczny szpioeg . Po zwolnieniu, ciągle pod obserwacją UB miał
utrudniony powrót do przedwojennego życia zawodowego. - Zmarł w roku 1996 w Przemyślu i tam został pochowany w
zabytkowej części Cmentarza Głównego. ● kpt.
706207 Broniowski Lesław
21.03.1924 + 00.00.1995 71 kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
Zmarł w Montreal – pochowany na Cmentarzu Weteranów Pointe Claire Montreal (b-1iii, RG-1631) Kanada
706927 Bronisławski (Paszek) Leopold
06.10.1923 + 24.11.1997 74 kpr. / LAC
Fotograf
305DB
Urodzony w Starym Bielsku. -Zmarł w Holandii
793442 Bronisz Mieczysław
02.10.1914 + 00.00.????
sierż.pch. /W/O Bombardier
301DB
1947 Plymouth, Devon UK - Zmarł – brak daty zgonu (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
709810 Bronowicki Franciszek
24.06.1907 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
318DMR
Kanada? - brak dalszych informacji
707773 Bronowicz Zbigniew Michał
10.04.1926 ****
jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Suwałki - 1995 St.Catharine Ontario Kanada
792091 Broński Leon
07.06.1903 + 21.09.1987 84 st.majst. /F/Sgt Radio-mechanik
309DMR
Zmarł w Santa Monica California USA
792757 Broszkiewicz Leopold
11.11.1897 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
782092 Broś Władysław
25.11.1913 + 18.12.1940 27 plut. / LAC
Mechanik
304DB
>1940 zginął w wypadku drogowym – pochowany w Newark (299-J) UK
708338 Browarski Ludwik (Rybacki)
31.07.1908 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
703168 Browiński Władysław
28.05.1904 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1989 Bury St. Edmunds, Suffolk UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
794789 Brown Wincenty Eugeniusz
13.01.1920 + 00.12.1971 51 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w New Mexico USA (obywatel amerykański)
P-1160 Brożek Józef Antoni
06.11.1907 + 27.07.1969 62 kpt. / F/Lt
Oficer wywiadowczy
Zmarł w Guildford Surrey UK
793132 Brożek Władysław 8516
02.02.1920 + 10.09.1997 77 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Bolton-le-Sands Carnforth Lanc’s UK
707434 Brożkiewicz Franciszek
20.06.1915 + ???
plut.pch. / AC2 Pilot – uczeń
1947 Polska
729237 Brożyna Stefan
05.07.1915 + ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1947 Polska
793462 Bródka Jan
23.06.1905 + ???
kpr. / LAC
Krawiec
300DB
1946 Polska
709022 Bródka Zbigniew
03.02.1926 ****
szer. / LAC
Kierowca samochod.
300DB
2004 Oceanside California USA
780544 Brózda Zdzisław
03.12.1918 † 07.08.1941 23 plut. / Sgt
Pilot
308DM
Urodzony w Czortkowqie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 jako pilot
bombowy. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji a następnie do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu 5
maja 1941 zostal skierowany do 55 OTU a następnie do 308DM. W roku 1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”P8573- lot
P-2506
113
793938
706417
709503
709504
P-2179
708527
781006
704290
783765
709810
793652
706766
703335
P-0726
707587
782350
P-2644
783077
707979
793453
704425
P-2304
P-0126
706206
794605
784465
706569
704858
708801
708228
706208
bojowy nad Francję, osłona bombowców. Podczas walki powietrznej trzy samoloty dywizjonu zostały zestrzelone
przez niemieckie myśliwce. Ponieważ nie można było zindentyfikować poległych polskich pilotów, został pochowany
w Longuenesse jako „nieznnany”. Francja
Bruchwalski Edmund
28.07.1913 + ???
plut. / LAC
Fryzjer
307DMN
1961 Bideford, Devon UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brudek Franciszek
30.11.1917 + 12.05.2000 82 kpr. / LAC
Bez specjalności
316DM
Zmarł Victoria Australia – pochowany na Nekropolis cemetery w Spring Vale Australia
Brudnicki Józef
27.11.1922 + 08.01.2007 85
brak danych
Zmarł w Pinellas, Florida USA
Brudnicki William
00.00.0000 ???
--brak danych
1946 Kanada
Brudnoch Henryk Witold
16.08.1902 + 27.06.1971 69 por. / F/Lt
Oficer techniczny
303DM
Zmarł w Cordobie Argentyna
Brudz Bogusław
06.08.1919 + 21.09.1986 67 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Lincoln i został spopielony UK
Brudziński Jerzy
27.07.1916 ???
plut / Cpl
Mechanik samochod.
308DM
1949 Australia
Bruliński Wacław
09.04.1922 + 06.08.1968 46 sierż. / WOStrzelec pokładowy
300DB
>14.10.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-NF959- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Nad miejscowością Kirchellen
w Niemczech samolot został trafiony pociskiem artylerii plotn. I eksplodował w powietrzu. Cała załoga zginęła za wyjątkiem
Brulińskiego, który dostał się do niewoli niemieckiej – Zmarł w roku 1968 w Leicester UK
Brunecki Roman
15.01.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1946 Polska
Brunowicki Franciszek
00.00.000? + 00.00.000?
brak danych
Zmarł w Kanadzie – brak dalszych informacji
Bruski Franciszek
10.06.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
1947 Polska
Bruszewski Edmund
16.11.1919 ****
sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
1976 Beverley, Yorkshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bruś Tadeusz
02.10.1919 ???
majst. / Sgt
Mechanik pokładowy
301DB
Urodzony w Śledzianowo, pow. Bielsk Podlaski. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 roku i ukończył szkołę w Krośnie
jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 1PL w Warrszawie – 212 eskadry bombowej. Bral czynny udzial w kampanii
wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Przedzierająć się do Rumunii, 29 września dostał się do niewoli
sowieckiej. Po spisaniu ewidencji zostal 28 pażdziernika zwolniony do domu.W maarcu 1940 roku zostal aresztowany i
wywieziony do Rosji do pracy przy budowie koleiw Kotłasie.Po ogłoszeniu amnestii z Kotlasu przez 9 dni barką a następnie
dalsze 12 km. maszerowal do punktu zbornego, Przybył do Wielkiej Brytanii 14 września 1941 roku.Po przeszkoleniu 6 lipca
1942został przydzielony do 309DMR. Następnie zostal przeniesiony w marcu 1944 do 1586 eskadry do zadań
specjalnych.Ochotniczo zgłosił się do personelu latającego. W 1945 roku rozpoczął szkolenie na mechanika pokładowego.
Szkolenie ukończył przed zakończeniem wojny. Po zwolnieniu ze służby wojskowej wyemigrował w roku 1948 do Kanady.
Brückner Karol Julian Teodor
16.02.1899 + 18.11.1963 64 mjr / F/Lt
Obsewator balonówy
Zmarł w Londynie UK
Brückner Tadeusz
10.03.1921 + 26.10.1998 77 st.szer. / AC1 Bez specjalności
Zmarł w Sarasota, Florida USA
Brüggeman Antoni
13.09.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
300DB
1995 Eccleston St.Helens Merseyside – zwrot poczty brak dalszych informacji UK
Brych Paweł 9635
08.11.1920 ???
por. / F/O
Radio / Strzelec pokład. 304DB
Urodzony w m. Kiczyce. - 1984 Nottingham NG13 UK
Brych Ryszard
14.09.1918 † 14.10.1942 24 kpr. / Sgt
Pilot
300DB
>1942 zginął- RAF Hemswell-„Wellington”-Z1250- lot bojowy, bombardowanie Kilonii. Od chwili startu brak
było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Brychcy Bolesław
04.09.1920 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
1946 Argentyna
Brycki Jan
03.08.1919 + 20.03.2007 87 plut. / LAC
Mechanik
303DM
Zmarł w Morton Pennsylvania USA
Brycki Władysław
04.04.1912 + ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
1982 Liverpool Lancashire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brygider Roman Marian
06.08.1912 † 19.04.1944 32 ppor. / F/O
Pilot
315DM
>1944 zginął – RAF Heston-“Mustang„-FX895- lot treningowy, podczas pikowania nie wyprowadził samolotu
do lotu poziomego i rozbił się niedaleko Coolham, Sussex.- pochowany na cmentarzu w Northwood (H/406) UK
Bryk Antoni
31.07.1906 † 16.10.1941 35 por. / F/O
Obserwator
305DB
>1941 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-W5576- lot bojowy, bombardowanie Dunkierki. Samolot
został zestrzelony do morza- zginęła cała załoga.
Bryl Edward
13.02.1922 ****
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
1990 01-864 Warszawa Polska
Bryl Edward 8333
31.05.1917 + 00.02.1967 49 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w East Moline Michigan USA (obywatel amerykański)
Brylczak Kazimierz
03.03.1900 + ???
werkm. / W/O
Mechanik samochod.
309DMR
brak dalszych informacji
Brylewski Bronisław
01.09.1919 ???
sierż. / F/Sgt
Nawigator
307DMN
brak dalszych informacji
Bryliński Władysław
20.02.1920 + 21.11.1986 66 sierż. / F/Sgt
Pilot
301DB
Zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu w Falenicy. Polska
Bryłka (Drabski) Stefan
02.08.1925 + 03.07.2001 76 kpr. / LAC
Obsługa techniczna
301DB
Zmarł w Nottingham NG4 UK
Brylowski (Richert) Hugo
01.04.1923 ???
st.szer. / AC2 Rusznikarz
315DM
brak dalszych informacji
Bryłowski Marian
15.02.1909 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1948 Australia
114
705686
Bryniak Władysław
14.01.1918 + 23.12.2001 83 plut. / Sgt
Instruktor symulatora
Zmarł w Isle of Wight UK
P-2507 Bryniczka Jakub
05.07.1912 + ???
por. / P/O
Nawigator
brak dalszych informacji
781964 Brynik Mieczysław
24.02.1922 ****
kpr. / LAC
Rusznikarz
300DB
1984 Nottingham NG13 UK
705570 Bryski Jerzy
10.10.1912 + ???
plut. / AC2
Instr. Wych. Fizyczn.
1986 St. Albans, Hertfordshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
783069 Bryze Alojzy
12.05.1913 + 01.10.2005 92 st.sierż. / Sgt
Żandarmeria lotnicza
Zmarł w Blackpool – pochowany na cmentarzu Carleton na polskiej działce UK
P-1452 Brzazgacz Aleksander
11.11.1895 † 04.11.1941 46 płk / W/Cdr
Pilot
38MU
>1941 zginął - RAF Llandow-„Lysander”V9714- latał jako „ferry pilot”, pobrał z jednostki remontowej Nowy samolot
Lysander, który miał dostarczyć do 309 Dywizjonu Myśliwskiego. Po wystartowaniu, silnik nagle się zatrzymał.
Podczas próby lądowania samolot zapalił się, a pilot doznał rozległych poparzeń. Zmarł tego samego dnia po
przewiezieniu do szpitala. - pochowany na cmentarzu w St.Martin Haverforwest Pembrockshire. (1/1) UK
729056 Brząkowski Teofil
10.01.1922 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
307DMN
1947 France
781229 Brzeski (Ashford) Mieczysław
18.07.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
P-1902 Brzeski Stanisław 9344 DFC
21.04.1918 + 03.12.1972 54 kpt. / F/Lt
Pilot
303DM
Zestrzelił: 8/2/1. - Zmarł w Norfolk & Norwich Hospital - pochowany w Dereham UK
780259 Brzeszczyński Henryk
17.02.1922 ???
plut. / Sgt
Mechanik pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
792140 Brześkiewicz Józef
09.07.1917 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
1996 Nottingham UK
793665 Brzezicki Piotr
22.06.1922 + 13.03.1999 77 plut. / LAC
Magazynier
300DB
Zmarł w Langley Nr.Sloug Berk’s UK
783360 Brzezicki Wiktor
21.07.1906 + ???
sierż. / Cpl
Rusznikarz
317DM
1947 Polska
P-1978 Brzezie-Russocki Aleksander Maria 16.03.1912 + 19.07.2006 94 kpt. / F/Lt
Obserwator
304DB
Zmarł w New Malden Surrey – spopielony w Gap Road krematorium UK
708229 Brzezina (Pilarz) Jerzy
14.11.1916 ???
kpr. / AC2
Rusznikarz
315DM
1946 Polska
76782
Brzezina Stanisław 8991 DFC
05.03.1904 † 13.02.1946 42 płk / G/C Pilot B of B
435DT
Urodzony w Łodzi. – W roku 1925 wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa (OSL) w Grudziądzu. Po ukończeniu OSL
przydzielony do 3PL w Poznaniu. >1934 przeniesiony do 4PL w Toruniu. W 1937 roku zostal komendantem Wyższej Szkoły
Pilotażu w Grudziądzu (następnie w Ułężu). Po kampanii wrześniowej, przez Rumunię przedostal sie do Francji i jednym z
pierwszych transportów przedostał się do Wielkiej Brytanii w 1940 roku i został skierowany do 5 OTU w Aston Down a
następnie otrzymal przydzial bojowy do 74DM RAF, walczył w dywizjonie podczas „Bitwy o Wielką Brytanię. – 25 września 1940,
został odwołany z dywizjonu w celu organizowania 317DM „Wileńskiego”, którego zostal dowódcą. W sierpniu 1941 jest
Dowdcą 2. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. W roku 1946 zginął - RAF BAFO –„Dakota” 435DT RAF – lot służbowy z Niemiec
do Angli - Samolot rozbił się w Orpington, Kent. – pochowany na cmentarzu St.Mary Orpington (E/94) UK - Zestrzelil
samolotów: 2/0/1.
707751 Brzezinka Eryk
25.05.1921 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
708007 Brzezinka (Baron) Józef
30.07.1920 ****
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1992 44-350 Gorzyce Polska
780234 Brzeziński Jan
23.06.1920 † 22.11.1945 25 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
54DT
Urodzony w Maliszewku, pow. Drobina, woj. Płockie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył kursem
przyśpieszonym w Krośnie w 1939 roku jako mechanik samolotowy. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzymał
dalsze wyszkolenie i z większością uczniów był ewakuowany z Łucka do Rumunii. Z Rumunii przedostał się do Francji
a następnie do Wielkiej Brytanii, tam po poprzednim przeszkoleniu, został skierowany do 304DB. – Ochotnico zgłosił
się do personelu latającego. Został wysłany na kurs mechanika pokładowego, który ukończył w dniu 25 marca 1944 z
przydziałem do 300DB. Sześć miesięce później, został skierowany do 1586 eskadry do zadań specjalnych. Pod koniec
1945 roku został przydzielony do 53 brytyjskiego dywizjonu transportowego. W roku 1945 zginął – RAF Merryfield„Liberator”-KH126- odbywał lot transportowy z 22 żołnierzami brytyjskimi na pokładzie. Po starcie samolot zderzył się
z pobliskim wzgórzem i spłonął koło White Farm, koło Brodway Pond Somersetshire. Zginęli pasażerowie oraz cała
załoga. – pochowany na cmentarzu Ilminster Joint Burial Board (3591) UK
P-1466 Brzeziński Józef
03.07.1909 † 15.03.1942 33 mjr / S/Ldr
Pilot
317DM
Urodzony sie w Suwałkach, woj.wileńskie. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do
6PL we Lwowie. We wrześniu 1939 roku walczył wraz z eskadrą w skłdzie lotnictwa SGO Narew. W 1940 we Francji
jest dowódcą klucza I/2 Gr.Ch. – Po przyjeździe do Angli początkowo latał w 306 DM, następnie przeniesiony do
317DM.
>07.03.1942 Dow-ca 317 Dyw.Myśl. „Wileńskiego” . - >1942 zginął – RAF Predannack-„Spitfire”-BL805- - lot bojowy
nad Francję, Wracający dywizjon, wobec zamglenia rejonu lotniska i niemożności lądowania został skierowany na
lotnisko Bold Head. Jednakże, ze względu na brak paliwa, piloci musieli lądować w terenie (tylko dwóch pilotów
zdołało wylądować w Bold Head). Mjr Brzeziński zderzył się z nadbrzeżną skałą i poniósł śmierc na miejscu.
- pochowany na cmentarzu Higher Cemetery w Exeter UK
706732 Brzeziński Kazimierz Leonard
03.01.1908 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
300DB
brak dalszych informacji
707205 Brzeziński Tadeusz
05.09.1918 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
1946 Polska
793023 Brzeziński Wacław 9659
02.11.1918 † 04.02.1946 28 st.sierż. / W/O Pilot
300DB
Urodzony w Aleksandrze Kujawskim. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 roku jako
radiotelegrafista. Zostal przydzielony do 1OL w Warszawie i wcielony do eskadry ćwiczebnej bombowej. Bral czynny
udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Po ewakuacji do Rumuii, przedostal się do
Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. W maju 1941 roku rozpoczął kurs radiotelegrafisty oraz Strzelców
115
708317
P-1656
704063
P-5122
782537
703152
708029
708230
782386
P-2867
783925
704720
707588
793577
708481
P-1059
707391
792747
706575
780663
703815
707017
P-0238
704191
783842
samolotowych. Na końcowe szkolenie zostal skierowany do 18 OTU i po ukończeniu 3 kwietnia 1942 roku zostal
skierowany do 301DB. Po kursie odświeżającym dla radiotelegrafistów zostal przydzielony do 300DB. - 1946 zginął –
RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA269- lot treningowy nad miejscowością Wingston Magna w grubych chmurach
burzowych, wskutek uderzenia pioruna, samolot zwalił się na ziemię. Zginęła cała załoga.- pochowany w Newak
(326/F) UK
Brzeziński Władysław
06.01.1910 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Brzeziński Zbigniew Rudolf
9650 02.06.1917 ???
por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
300DB
1973 Cambridge UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brzeziński-Dunin Andrzej
16.03.1916 ???
plut.pch. / LAC Meteorolog
1946 Polska
Brzezowski Michał
26.02.1920 † 15.09.1940 20 sierż. / Sgt
Pilot B of B
303DM
Urodzony w Dawidgródku, pow. Stolin. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w Krosnie w 1939 roku jako pilot
myśliwski. Został przydzielony do 5PL w Lidzie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Narew”. Ewakuowany do Rumunii, przez Francję do Wielkiej Brytanii 7 lipca 1940 roku.Po przeszkoleniu 21
sierpnia otrzymal przydzial do 303DM. - 1940 zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – RAF Northolt-„Hurricane”-P3577- lot w
celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bomb. W walce nad Gravesend Kent został zestrzelony do morza przez niemieckiego
myśliwca. - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Brzoskowski Kazimierz
27.05.1915 ???
sierż. / Sgt
Kierowca samochod.
306DM
1946 Polska
Brzostowski Marian Zenon
02.11.1912 † 25.04.1944 32 kpr. / Sgt
Bombardier
13OTU
>1944 zginął – RAF Bicester-„Mosquito”-HJ942- wykonywał lot treningowy z instruktorem H.Kotarbą. Podczas
lotu jeden z silników uległ awarii i pilot zmuszony był lądować na jednym z pobliskich lotnisk w Finmere. Podczas lądowania na
jednym silniku samolot rozbił się. Obaj lotnicy zginęli. – pochow. Na cmenta. W Northwood (429/H) UK
Brzoza (Brzeziński) Alfons
12.09.1911 + ???
plut. / AC1
Obsługa siłowni
brak dalszych informacji
Brzoza (Hudomięt) Józef
11.01.1925 ???
kpr. / LAC
Mechanik
306DM
brak dalszych informacji
Brzozowicz Bronisław
01.01.1911 + ???
sierż. / Cpl
Strzelec pokładowy
318DMR
brak dalszych informacji
Brzozowski Aleksander
16.01.1922 ???
ppor. / F/O
Pilot
brak dalszych informacji
Brzozowski Antoni
24.08.1912 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
316DM
brak dalszych informacji
Brzozowski Edmund
06.10.1912 + ???
st.sierż. / Cpl
Kancelista
brak dalszych informacji
Brzozowski Jan
26.01.1903 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1946 Polska
Brzozowski Jan
24.04.1916 ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
302DM
brak dalszych informacji
Brzozowski Kazimierz
25.10.1923 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1947 Belgia
Brzozowski Maksymilian 9533
22.10.1907 + 10.04.2001 94 mjr / W/Cdr
Obserwator
301DB
Urodzony w Żyrardowie. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 1PL w Warszawie. W
czasie kampanii wrzeniowe w 1939 dowodził Rezerwową Eskadrą Rezerwową. W Angli po przeszkoleniu nawigacyjnym został
przydzielony do 301DB. - >12.04.1942 Dow-ca Eskadry „B” 301 Dyw.Bomb.”Ziemi Pomorskiej” >03.07.1942 – RAF Hemswell –
„Wellington”-Z1314- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło
Börger w Niemczech. . Zginął jedynie st.sierż. Stanisław Kędzierski. Reszta załogi: S.Ateńaki, M.Benoit i S.Kowalczyk dostali
się do niewoli – M.Brzozowski ostał osadzony w Stalag Luft III w Żaganiu. - Zmarł w Simcoe Ontario Kanada ● ppłk dypl. pil.
Brzozowski Marian
14.08.1917 + 00.00.1987 81 st.szer. / LAC Instr. Wych. Fizyczn.
Zmarł w Skarżysku Kamiennym Polska
Brzozowski Stanisław
00.00.0000 ???
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
Brzozowski Tadeusz
08.04.1920 + 13.01.2009 88 plut. / AC2
Bez specjalności
304DB
Zmarł w Nottingham - spopielony w Wilford Hill krematorium Nottingham UK
Brzozowski Tadeusz
11.03.1920 † 10.06.1941 21 szer. / LAC
Pilot – uczeń
8SFTS
Urodzony we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Świeciu, wybuch wojny w 1939 roku przerwał dalsze szkolenie w
Moderówce i zcałą grupą uczniów pilotów zostal ewakuowany do Rumunii. Przedostal się do Francji i po jej upadku
został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W trakcie kursu pilotażu podstawowego w roku 1941 zginął – RAF Montrose„Master”-T8819- samodzielny lot ćwiczebny. Wskutek awarii silnika samolot spadł na ziemię obok stacji kolejowej
Kinross w Szkocji. – pochowany na cmentarzu Sleepyhillock Montrose (83/VII/C) UK
Brzozowski Wacław Henryk
03.10.1919 ???
sierż. Pch. /Cpl Bez specjalności
brak dalszych informacji
Brzozowski Władysław
27.06.1926 ???
st.szer. / AC1 Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Brzozowski Władysław Franciszek 04.06.1916 † 09.05.1941 25 por. / F/O
Pilot
301DB
Urodzony w m. Nowoczerkask, Rosja. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w
Krakowie – 24 Esk. Lin. z którą uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939. Wykonał 3 zadania ( 2 bombardowania
niemieckich oddz. Panc-mot. i 1 rozpoznawcze).W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu latał 301DB. – Poległ wraz z
załogą w 1941– RAF Swinderby-„Wellington”-R1227- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot nie wrócił do bazy,
prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało pilota Brzozowskiego. - pochowany
na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburgu (Sage) (13/H/C/) Niemcy
Brzozowski Zygmunt
29.12.1918 ???
plut. / WO
Nawigator
304DB
brak dalszych informacji
Brzóska Paweł
09.09.1910 + ?0.00.0000
sierż. / Sgt
Kancelista
- wieloletni Rachunkowy w biurze SLP - W roku 1992 odszedl na emeryturę- 03200 Vichy France
– brak dalszych informacji
116
792520
780757
792216
P-1885
783936
782811
782117
793841
706439
781718
707638
708102
708101
76763
707516
P-0372
P-0705
P-1050
P-2457
P-2061
P-2138
781763
708794
781347
709883
783269
793591
782612
P-1544
780381
705576
782090
703665
Brzózkiewicz Władysław
21.04.1905 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
317DM
1948 Blackburn, Lancashire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brzuchacz Andrzej
28.12.1903 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
304DB
1947 Polska
Brzukała Józef
28.01.1913 + ???
plut. / Sgt
Zaopatrzenie
317DM
1989 Nottingham UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Brzustowski Jerzy Michał
23.05.1906 + ???
por. / F/Lt
Oficer techniczny
1948 Kanada
Brzuszkiewicz Franciszek
14.01.1902 + ???
plut. / LAC
Obsługa balonów
1947 Polska
Brzuszkiewicz Jerzy
20.02.1919 ****
sierż. / Cpl
Kancelista
317DM
1992 Toronto Ontario Kanada
Brzycki Czesław
19.07.1901 + 27.12.1972 71 chor. / F/ Sgt
Kancelista
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury UK
Bubes Tadeusz
10.10.1913 + 09.05.1988 75 st.sierż. / W/O Pilot
>15.01.1944 – RAF Newton –„Master”-DL941- wystartował do nocnego lotu treningowego. Nad lotniskiem
Tollerton zderzył się z samolotem pilotowanym przez st.sierż. Mieczysława E. Popka (który zginął). Bubes wyszedł
cało. - Zmarł w Nottingham – spopielony w Wilford Hill Crematorium – prochy złożono w Newark (Sekcja SLP) UK
Bubień Stanisław
20.09.1921 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Bublis Jan
06.12.1914 + 07.10.1988 74 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Newham Gen. Hospital – spopielony w Manor Park kremat
.- prochy złożone na cment. w Pwllheli (Col./13/2 ) Północna Walia UK
Buchman Dawid
24.01.1915 + 21.09.2001 86 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
304DB
Zmarł w Marion Florida USA
Buchowski Wacław
20.01.1925 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Bucholz Franciszek
12.02.1910 + ???
kpr. / LAC
Blacharz
1946 Polska
Buchowiecki Zdzisław
01.10.1916 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
307DMN
Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w Toruniu – Esk.Tren.. We wrześniu 1939
ewakuował się z Bazą Lotn. Nr.4 do Rumunii i przez Francję przedostał sie do Anglii. Po przeszkoleniu latał w 307DMN (1941 –
1943), - następnie instruktor pil. I dca esk. w szkolnictwie lotn. (1943 – 1945). – Od 1999 Corona California USA
Buchta Henryk
17.11.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
301DB
1948 Australia
Buchwald Bernard Karol
15.05.1917 ****
kpt. / F/Lt
Pilot
316DM
Urodzony w m. Ocieszyn, woj. poznańskie. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 12 lokatą. Przez Rumunę dotarł
do Francji, gdzie został skierowany na przeszkolenie myśł. W bazie Versailles. Latal w kluczu obrony m. Brussac. W Wielkiej
Brytanii po przeszkoleniu w pilotażu w 15 SFTS – Carlisle w 1940 roku skierowany do 8 BGS- Evanton. W roku 1941
odkomenderowany do 55 OTU a następnie do 316DM. – Zestrzelony 12.04.1942 w locie na osłonę bombowców atakujących
węzeł kolejowy w Hazebrook.- do zakończenia wojny przebywal w niewoli (Stalag Luft 3 – Żagań). Po wyzwoleniu wrócił do
kraju. Mieszka w Poznaniu, Polska
Bucior Wojciech
08.11.1914 + 00.00.1955 41 kpt. / F/Lt
Pilot
315DM
Zmarł w Ruislip Middx UK
Buckiewicz Antoni 8084
20.05.1887 + 26.05.1954 67 płk / W/Cdr
Pilot
>1922-1926 Dowódca 1 Pułku Lotniczego w Warszawie
Zmarł w Kanadzie – pochowany na Cmentarzu Weteranów Pointe Claire Montreal (a-5, K-310)
Buckiewicz Jerzy
14.10.1915 ???
por. / F/O
Bombardier
brak dalszych informacji
Buckiewicz Seweryn 11050
18.09.1917 + 00.02.2002 85 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w Kanadzie
Buckiewicz Tadeusz
01.01.1918 + 29.12.1985 67 por. / F/Lt
Obserwator
307DMN
Zmarł w Kanadzie – pochowany na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal (c-4, AF-420)
Buckowski Wiesław
15.06.1920 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bucłaf Łucjan
31.12.1906 + 23.09.1984 77 st.szer. / AC1 Bez specjalności
Zmarł w m. Chojnice Polska (info: Lucyna A. - 27.10.2010)
Buczacki Tadeusz
22.09.1912 + ???
plut. / LAC‘
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Buczak Kazimierz
13.05.1921 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
318DMR
brak dalszych informacji
Buczek Augustyn
27.07.1918 + 00.12.2008 90 sierż. / Cpl
Sanitariusz
306DM
Urodzony w m. Zabrzeg. - Zmarł w Pinner Middx UK
Buczek Edward
13.02.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
1960 Polska
Buczek Henryk
01.12.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Buczek Stanisław 9554
16.03.1917 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
305DB
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. W lutym 1939 przeniesiony z SPRL do SPL – Dęblin. W Wielkiej Brytanii latal
w lotnictwie bombowym PSP i transportowym RAF. Latal w 305DB. – Po demobilizacji emigrowal do Kanady a następnie do
USA - brak dalszych informacji
Buczek Stanisław
13.03.1918 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Buczek Zygmunt
20.06.1917 ???
plut. / AC2
Bez specjalności
1946 00-339 Warszawa Polska
Buczkiewicz Józef
01.01.1914 + 30.11.1996 82 st.sierż. / F/Sgt Mechanik
300DB
Zmarł w Derby UK
Buczko Aleksander
06.12.1911 + ???
st.sierż. / Cpl
Rusznikarz
308DM
117
brak dalszych informacji
Buczkowski Franciszek
09.09.1906 + ???
plut. / Sgt
Kancelista
brak dalszych informacji
P-0018 Buczma Jan Tadeusz 9614
20.11.1899 + 05.02.1980 81 ppłk / G/C
Obserwator
304DB
Zmarł w Polsce
704291 Buczniewski Antoni
17.10.1918 ???
kpr. / LAC
Straż pożarna
brak dalszych informacji
707974 Buczuliński Kazimierz
07.09.1919 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
793312 Buczylko Wacław PRL 19.06.72
25.03.1912 + 15.11.1988 76 chor. / W/O
Pilot
301DB
Urodzony w m. Wołkowyska Wola, woj. białostockie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w roku jako
mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Po ukończeniu kursu pilotżu w Wyższej Szkole
Pilotażu w w 1934 roku w Grudziązu, zostal przydzielony do 2PL w Krakowie – 21 eskadry bombowej.Brał czynny
udzial w kampanii wrześniowej 1939 roku w Ramach „Brygady Bombowej”. Podczas lotu bojowego 2 września na
rozpoznanie kolumny pancernej w rejonie Częstochowa-Lubliniec zbombardował fabrykę w Opolu. Były to pierwsze
bomby jakie spadły na niemcy. Wykonując lot bojowy następnego dnia, bombardował kolumnę pancerną w Gidlach
koło Radomska, został zestrzelony przez myśliwca niemieckiego i został poważnie ranny.Rannym pilotem
zaopiekowała się Szkoła Pilotażu z Częstochowy i z tą grupą przekroczył granicę Rumunii 17 września. Po wyleczeniu
się w Rumunii przedostal się 21 stycznia do Francji, gdzie otrzymał skierowanie do eskadry szturmowej w Tuluzie. Po
upadku Francji, przez Afrykę Północną przedostał się do Wielkiej Brytanii. Dnia 2 czerwca 1941 roku zostal skierowany
do 12a Centralnej Szkoły Pilotażu w RAF Cranwell.Następne przeszkolenie w pilotażu odbył w Nr.16 Polskiej Szkole
Pilotażu w RAF Newton. W roku 1943 przeniesiony do nr 6 OTU i po zkończeniu szkolenia dnia 1 listopada otrzymuje
przydzial do 304DB Obrony Wybrzeża.. Po odpoczynku po lotach bojowych 25 kwietnia 1945 roku zostaje skierowany
do 301DB, gdzie pelni służbę do 19 lutego 1946 roku. Wrócił do Polski pod koniec 1946 roku. Zmarł w roku 1988 w
Zakopanem Polska
707556 Buczyński (Michorowski) Franciszek 04.08.1911 + ???
kpr. / LAC
Sanitariusz
1946 Polska
P-1409 Buczyński Jan
02.01.1901 + 03.07.1966 65 kpt. / F/Lt
Pilot
307DMN
Zmarł w Buenos Aires Argentyna
781239 Buczyński Józef
09.09.1900 + 00.00.1972 72 plut. / Cpl
Mechanik
Zmarł w Kanadzie
782007 Buczyński Józef
17.03.1905 + ???
st.sierż. / F/Sgt Radio-operator pokł.
301DB
brak dalszych informacji
76644
Buczyński Stanisław
31.05.1910 + 07.11.1945 35 por. / F/O
Nawigator
Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 5PL w Lidzie. We wrześniu 1939 przydzielony do
Eskadry Sztabowej. W Angli 05.01.1940 wstapił do RAF VR - >17.05.1940 uznany za inwalidę przez komisję lekarską RAF i
przeniesiony do bazy w Blackpool. >1945 Zmarł w szpitalu w Marpet – poch. na cment. w Marpet Northumberland (A/B/41) UK
794894 Bućko Julian
21.02.1909 † 06.01.1944 35 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ949- specjalny lot bojowy nad Polskę. Wskutek nagłego pogorszenia się
warunków atmosferycznych, z bazy nadano rozkaz powrotu. Podczas lotu na małej wysokości
nastąpiło
silne
oblodzenie i pilot, próbując lądować na lotnisku zapasowymw Grottaglie, rozbił samolot w górach koło miejscowości
Villa Castelli.ginęła cała załoga.– pochowany na brytyjskim cmentent. Wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy
781084 Buda Czesław
27.07.1913 + 08.01.1986 73 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Carton Nottingham UK
780664 Buda Franciszek Jan
30.10.1920 † 31.08.1943 23 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-JA116- lot bojowy, bombardowaniw Mőnchen-Gladbach. Podczas lotu
powrotnego smolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło Kethel, niedaleko od
Hagi. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Crooswijk (114/1/LL) Holandia
708855 Buda Stefan
29.01.1923 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 France
703664 Budek Tadeusz
22.12.1916 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
308DM
brak dalszych informacji
784190 Budkiewicz Kazimierz
02.06.1919 ???
plut. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
304DB
brak dalszych informacji
780380 Budkowski Bogdan
05.10.1917 ???
st.szer.pch/ AC1
Bez specjalności
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. - brak dalszych informacji z okresu 1940-1945
781171 Budnicki Dyonizy Zdzisław 9346
09.09.1915 + 08.02.1982 67 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
305DB
Zmarł w Filadelfii Pennsylvania USA – były Prezes Skrzydła Filadelfia USA
P-0653 Budnik Bernard 9641
16.08.1912 + 22.08.1986 74 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Zmarł w Bury St.Edmunds Suffolk UK i tam został pochowany UK
781212 Budny Stefan
21.10.1905 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik
305DB
1948 Australia
P-1594 Budrewicz Ryszard
18.02.1918 + 00.08.1992 74 por. / F/Lt
Pilot
306DM
Absolwent XIV Promocji SPL 1939.- We Francji – pilot w Szkole Obs. w St.Malo do czerwca 1940. W Wielkiej Brytanii po
przeszkoleniu w 55 OTU w 1941 roku przydzielony do 302DM do lipca 1942. Następnie przeniesiony do Royal Air Force 242,
165, 72DM, gdzie latal do sierpnia 1642. W roku 1943 odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej i przeniesiony po
promocji do 306 DM gdzie latal do listopada 1943. W przerwie operacyjnej latal jako instruktor w 61 i 57 OTU. W roku 1944
ponownie przeniesiony do 306DM . Zostaje zestrzelony28.06.1944 i dostaje się do niewoli niemieckiej.Po zakończeniu działań
wojennych, powrócil do Wielkiej Brytanii. Zestrzelil samolotów: 1/0/1. – Wyemigrował do Nowej Zelandii gdzie zmarl - brak
dalszych informacji
705106 Budszewski Gerard
09.10.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
brak dalszych informacji
708856 Budynek Ludwik
08.09.1921 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 Francja
P-0793 Budzałek Czesław
09.09.1917 † 17.09.1941 24 ppor. / P/O
Pilot
308DM
>1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-W3524- lot bojowy, „wymiatanie” nad Francją. Podczas walki zderzył się w powietrzu z
784408
118
P-2611
706946
707241
P-2724
P-0800
780665
P-2059
706348
P-1459
705736
P-1824
706568
704855
708355
782019
709023
784741
780035
703814
780300
P-1851
794296
Messerschmittem Me-109. Niemiecki pilot wyskoczył ze spadochronem, natomiast polski samolot w ostrej pice poszedł do
ziemi. - Pilot został pochowany na cmentarzu w Longuenesse, Pas De Calais (71) Francja .- Zestrzelil samolotów: 1/0//0.
Budziakowski Józef
05.04.1900 + 18.06.1983 83 kpt. / S/Ldr
Oficer techniczny
1947 Polska – Zmarł w Warszawie – pochowany w Sieradzu, przy ul. Wojska Polskiego na cmentarzu kat. w grobie rodzinnym.
- (Sektor C1, rząd 9, grób 18). (Info: Robert Kielek – 22.09.2012)
Budziarek Jan
11.01.1924 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
303DM
brak dalszych informacji
Budzich Stanisław
19.10.1912 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
1947 Francja
Budzich Tadeusz 9315
09.03.1920 + 18.11.1991 71 por. / F/O
Pilot
Zmarł w Michigan USA
Budzik Kazimierz 11534
17.09.1919 ****
kpt. / F/Lt
Pilot
303DM
Urodzony w m. Lakowica, woj. lwowskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 44 lokatą. We Francji przebywa w
bazie lotnictwa myśl. w Pau. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 61OTU otrzymał we wrześniu 1941 przydział do 303DM,
następnie latal w 308DM (09.1941 – 06.1943) a następnie w 306DM do 11.1944.- Zesrzelony w listopadzie 1944 nad Francją –
wrócil przy pomocy francuskiego ruchu oporu do Wielkiej Brytanii. Skierowany ponownie do 308DM gdzie latał do marca 1945.
W przerwie oper. jest instruktorem w 56 OTU i w 16 SFTS do grudnia 1945. – 26 stycznia 1946 odszedl na dcę esk. w 303DM.
– Pozostał w Wielkiej Brytanii i mieszka w Beeston Nottingham UK
Budziński Jan
24.06.1916 + 26.08.2007 91 ppor. / P/O
Pilot B of B
145DM RAF
Urodzony w Grudziądzu. W roku 1936 ukończył 3-letnią Szkołę Podoficerów Piechoty dla Małolenich w Nisku nad Sanem.
Ochotniczo zgłosił się do służby w lotnictwie. Przydzielony do 4PL w Toruniu, gdzie w roku 1937 kur pilotażu. We wrześniu
zdecydował się na służbę zawodową w lotnictwie. Po ukończeniu Kursu Wyższego Pilotażu,otrzymmał przydział do 141
Eskadry Myśliwkiej 4PL w Toruniu. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, walczył w składzie swojej eskadry, która
wspólnie z 142 Eskadrą Mysliwską tworzyła II/4 Dywizjon Myśliwski, wspierająy wojska Armii „Pomorze”. Następnie przez
Rumunię przedostał się do Francji, a po jej upadku w styczniu 1940 roku, został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po
przeszkoleniu otrzymał przydział do 145DM RAF w Wethampton w sierpniu 1940 roku. Brał czynny udział w Bitwie o Wielką
Brytanię w dywizjonach 605DM RAF i 145DM RAF) – W kwietniu 1941 roku przeniesiony do 302DM w Kenley. Po zakończeniu
lotów bojowych był instruktorem pilotażu w Nr.16 Polska Szkoła Pilotażu w Newton. Zestrzelił samolotów: 2/0/0 – Po
demobilizacji w roku 1953 wyjechal do Kanady gdzie pracowal jako inspektor w fbryce silników odrzutowych. W ROKU 1958
wyjechal do Kalifornii USA - Zmarł w Pacific Pilisides, (California) USA (Info:Andrzej Kubicki 22.08.2012)
Budziński Mieczysław
26.02.1912 + 02.11.1986 74 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w Nowym Jorku USA
Budzisz Józef Władysław
09.02.1922 + 00.00.1988 66 st.szer. / LAC Mechanik motocyklowy
Zmarł w Nottingham UK
Budziszewski Czesław
12.05.1896 + 22.10.1980 84 mjr / S/Ldr
Oficer rachunkowy
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Budziszewski (Bude) Tadeusz
31.01.1922 + 12.09.1988 66 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Martin 6110 Australia
Budzyński Jerzy Dominik
04.08.1918 + 30.03.2004
por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
304DB
Zmarł Croyde N.Devon – spopielony w Braunton N.Devon UK
Budzyński Jerzy Zdzisław
30.08.1920 ???
kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
307DMN
1948 Santa Pe Australia
Bugaj Zygmunt
07.11.1916 + 17.06.2001 84 plut.pch. / AC2 Kancelista
Zmarł w San Diego California USA
Bugla (Tokarski) Gerard
05.08.1924 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Buj Kazimierz
16.12.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
1999 Nottingham UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Buja Mieczysław
17.04.1926 + 00.00.2002 76 jun. / AC2
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK - Zmarł w Niemczech
– pochowany w Kettering Northants UK
Bujak Adam
17.03.1916 + 30.12.1988 72 st.sierż. / W/O Pilot
Zmarł w Wirral UK
Bujak Jakub
06.12.1905 + ???
szer.cenz. / Cpl Mechanik
brak dalszych informacji
Bujak Jan
20.10.1916 ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
305DB
brak dalszych informacji
Bujak Jan 9655
07.06.1918 + 08.02.1992 74 chor. / W/O
Strzelec pokładowy.
301DB
Urodzony w Boguminie, Śląsk-Zaolzie – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy
>30.06.1941 – RAF Swinderby-„Wellington”-(301DB)-R1373- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony
przez nocnego myśliwca w rejonie Nienburga. – Zginął jedynie Strzelec sierż. Korab-Brzozowski.
Dostali się do niewoli: Leon Kozłowski, Edward Hubicki, Adam Weiss, Mieczysław Hasiński i Jan Bujak.
-Jan Bujak Zmarł w Blackpool – spopielony w Lytham St.Annes Lanc’s UK
Bujak Marian Władysław 11472
15.08.1917 ???
por. / F/Lt
Obserwator
305DB
Urodzony we Lwowie, - w 1933 roku Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy , ale szkoly nie ukończył. Został powołany do Szkoły
Podchorżych Piechoty Rezerwy 15 sierpnia 1937 roku, gdzie otrzymal stopień kaprala podchorążego. Po 3 misiącach zostal
przeniesiony do Szkoły Podchorążych Lotnictwa Rezerwy w Sadkowie. Po przeszkoleniu na RWD-8, zostal przesunięty na kurs
obserwatorów do Dęblina. Przed wybuchem wojny w 1939 roku, zostal powołany w stopniu plutonowego podchorążego na
dwutygodniowe ćwiczenia do 6PL we Lwowie i wcielony do eskadry treningowej, latając na samolotach PZL-23 „Karaś”. Bral
czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. – Po ewakuacji do Rumunii przez Grecję przedostal się do Francji, a po jej
upadku do Wielkiej Brytanii. Po uprzednim przeszkoleniu otrzymal przydzial do 309DM gdzie otrzymal promocję na
pporucznika. Po rocznej służbie w 309DM zostaje skierowany do nr.6 Wyższej Szkoły Oberwatorów (ASO). Po ukończeniu
kursu otrzymuje przydzial do 305DB. Po demobilizacji 11 lutego 1949 roku osiedlil się w rodzinnym mieście żony w Barrhead w
Szkocji. W marcu 1951 roku wyemigrowal do Chicago USA. Pracowal w przemyśle metalurgicznym do emerytury w 1984 roku.
Bujak Roman
20.05.1919 + 00.03.1980 61 plut. / LAC
Mechanik
316DM
Urodzony w Igolomii, pow. Miechów., woj. kieleckie. – W 1937 roku Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy – szkołę ukończył w
trybie przyśpieszonym w Krośnie w 1939 roku jako mechanik samolotowy. Wybuch wojny we wrześni 1939 roku wstrzymal
dalszą naukę w Szkole i większością uczniów zostal ewakuowany do Łucka a następnie do Rumunii, przekraczając granicę 21
119
P-0207
782608
707300
782208
76604
784232
782427
709024
707018
784014
P-2537
707557
708040
794348
706311
707302
704193
706109
707392
76676
782291
P-1109
P-0176
781740
794367
704342
września. W styczniu 1940 roku przedostal się do Bazy Lyon we Francjii. Bral czynny udzial w kampanii francuskiej w IV
zgrupowaniu myśliwskim. Po upadku Francjii jest ewakuowany z II Batalionm Strzelców Podchalańskich do Glagow w Szkocji.
Wrócil do Lotnictwa w Bazie Blackpool 14 października 1941 roku. 11 maja 1942 roku otrzymuje przydzia l do 308DM . Dnia 17
grunia po zakończeniu działan wojennych wstępuje do Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PRC)
w RAF Framlingham. W roku 1947 otrzymuje przdzial do Jednostki Zaopatrzenia (MU) na stacji RAF Aston Down. – Po
zwolnieniu osiedlil sie w Londynie. - Zmarł w Londynie UK
Bujak Rudolf
22.12.1904 + 00.03.1985 80 kpt. / F/Lt
Administracja
Zmarł w Chicago Illinois USA
Bujak Wincenty
15.08.1919 † 25.02.1942 23 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojoowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było
wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Bujakowski Jan
01.07.1926 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Bujakowski Stanisław
10.03.1906 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
brak dalszych informacji
Bujalski Aleksander 9035
16.11.1919 + 27.12.1986 67 mjr / F/Lt
Obserwator
300DB
Zmarł w Leiston Suffolk – spopielony w Ipswich UK
Bujas Marian
25.03.1912 + 23.03.2001 88 plut. / LAC
Mechanik
304DB
Zmarł w Libertów, Kraków Polska
Bujas Mieczysław
25.03.1912 + 28.09.1998 86 sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec. 304DB
Zmarł w Świątnikach Górnych Polska
Bujko Albert
20.02.1928 ****
jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 2003 Sheffield S7 UK
Bujnowski Alfred
17.08.1926 ???
st.szer. / AC1 Obsługa techniczna
304DB
1948 Kanada
Bujnowski Stanisław
13.11.1906 † 14.08.1944 38 majst. / Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-DV278- lot bojowy, bombardowanie Falaise. Samolot zestrzelony przez
atylerię plotn., rozbił się koło Pont D’Ouilly we Francji. Zginęła cała załoga.
– Bujnowski pochowany na polskim cmentarzu w Grainville-Langannerie Francja (7/8/D)
Bujok Adolf
08.01.1913 + ???
ppor. / F/O
Nawigator
Urodzony m. Łazy. - 1947 Polska
Bujok Józef
30.01.1916 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
302DM
brak dalszych informacji
Bujok Teodor
17.09.1913 + ???
kpr. / AC1
Obsługa techniczna
1946 Polska
Bujwid Władysław
06.06.1914 + 07.12.1988 74 majst. / Cpl
Mechanik 411RSU
Urodzony w Wilnie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy jako mehanik samolotowy w 1934 roku i przydzielony do 5PL w
Lidzie. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku został ewkuowany wraz ze szkołą z Krosna do Łucka. W czasie działan
wojennych dostaje się do niewoli sowieckiej wraz z większością intruktorów. – 14 października 1941 w wyniku amnestii
opuszcza ZSSR i 22 listopada 1942 przybył do Wielkiej Brytanii. Po uprzednim przeszkoleniu w 18 OTU 6 lutego 1943 zostaje
skierowany do Szkoły Technicznej w Halton. Po zakońcczeniu działań wojennych osiedlil się w Nottingham. - Zmarł w
Nottingham UK
Bujwid Zdzisław
25.10.1924 ???
kpr. pch. / AC1 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Buk Stanisław
14.06.1926 + 13.12.2002 76 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Manchester – pochowany w Ashton-under-Lyne UK
Bukało Zbigniew
21.12.1919 + 10.10.1990 71 plut. / WO
Nawigator
301DB
>1944 zginął – RAF Finningley – „Wellington” –LP381- lot bojowy, kryptomin „Nickel”. Po wykonaniu zadania, podchodząc do
lądowania zaczepił o drzewo i rozbił się około 3 km od lotniska Worksop w Nottinghamshire.
Zginęli: plut.pil. Józef Pawlik i kpr.strzelec Piotr Pawlikowski.
Zostali Ranni: por.bomb. Zenon Horski, r-operator Ryszard Śledziewski i nawig. Zbigniew Bukało.
Natomiast wyszedł cało, strz,- Józef Dunin-Borkowski. – plut. Zbigniew Bukało Zmarł w Weston Super Mare UK
Bukatczuk Stanisław
03.09.1909 + ???
kpr. / Cpl
Mechanik samochod.
1947 Belgia
Buko Kazimierz
26.10.1908 + ???
st.szer. / LAC Mechanik
1947 France
Bukowiecki Grzegorz Jerzy
09.11.1916 † 03.04.1942 26 por. / F/O
Pilot
307DMN
Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 22 Esk.Lin. – We wrześniu
1939 wykonal w jej skladzie 3 zadania bombardierskie na niemieckie kolumny panc.-mot. W Anflii przydzielony w
listopadzie 1940 do 307DMN. - 1942 zginął – RAF Exeter-„Beaufighter”-R2449- lot bojowy, wraz z por.nawig. S. Puzyną
wykonywał nocne patrolowanie rejonu Exeter. Po starcie samolot rozbił się w Exminster w Devonshire. Obaj lotnicy
zginęli. - por. Bukowiecki pochowany na Higher Cemetery w Exeter UK
Bukowiecki Józef Jan
22.01.1914 + 15.11.1993 78 majst. / Cpl
Mechanik
303DM
Zmarł w Bobcaygeon, Ontario Kanada
Bukowiński Jerzy
23.05.1895 + 06.06.1949 54 mjr / S/Ldr
Obserwator
Zmarł – brak danych UK
Bukowiński Mieczysław
24.10.1898 + 02.01.1967 69 mjr / S/Ldr
Pilot
Zmarł w Rosario de Santa Fe Aregentyna
Bukowski Alojzy
23.10.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
318DMR
brak dalszych informacji
Bukowski Bolesław
01.02.1901 + ???
chor. / F/Sgt
Bez specjalności
304DB
1946 Polska
Bukowski Henryk
06.09.1924 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
120
793205
729041
709963
793123
784100
780315
P-0666
P-2803
780004
782566
704606
703595
781594
705544
708971
781731
792511
706837
707774
704531
703140
784493
P-2937
708337
704987
794600
784248
P-1140
704841
793667
792717
793372
784160
703715
Bukowski Józef
15.12.1913 † 01.07.1944 31 plut. / Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
>1944 zginął RAF – Faldingworth-„Lancaster”-ED814- lot bojowy, bombardowanie węzła kolejowego Vierzon Francja.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, w płomieniach spadł na ziemię w miejcowości Le Bois Care
pod Beaulvilliers. Francja. Zginęła cała załoga. - Pochowany na cmentarzu komunalnym działka wojskowa (grób
zbiorowy) w Beauvilliers.
Bukowski Konrad
30.12.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bukowski Leon
30.05.1900 + ???
kpr. /LAC
Straż pożarna
301DB
1946 Polska
Bukowski Marian
30.11.1915 + 07.01.2005 90 sierż. / Sgt
Bez specjalności
301DB
Zmarł w Derby i tam został pochowany
UK
Bukowski Stanisław
10.09.1912 + ???
plut. / Cpl
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
Bukowski Wacław
15.09.1918 + 17.01.1997 79 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
301DB
Zmarł w Nottingham – spopielony w Wilford Hill krematorium UK
Bukowski Witold
05.02.1915 + 06.08.1997 82 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 4PL – 42 Esk. Lin. w Toruniu z którą przeszedł szlak
bojowy w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w składzie lotnictwa Armii „Pomorze” wykonując 2 zadania rozpoznawcze. W
Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu na pilota latał w 301DB od sierpnia 1941 do czerwca 1942. Po zakończeniu tury operacyjnej
latał jako pilot w 10 ADU do 1943, następnie był instruktorem i d-cą esk. w 16 SFTS w Newton do 1945 roku. Po zakończeniu
wojny emigrował do Nowej Zelandii. - Zmarł w Auckland Nowa Zelandia
Bukraba Zdzisław
19.08.1923 ???
ppor. / P/O
Pilot
318DMR
brak dalszych informacji
Bulewicz Piotr
17.05.1904 + ???
sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
1986 01-4501 Warszawa Polska
Bulik Józef
12.10.1908 + ???
sierż. /Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Bulik Kazimierz
14.11.1913 + ???
plut. / LAC
Magazynier
316DM
>1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji - 1947 Polska
Bulik Mieczysław
09.02.1916 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bull Edward
18.11.1916 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Bulzak Stanisław
02.05.1917 + 10.09.1992 75 kpr. / LAC
Mechanik radarowy
304DB
Zmarł w Kanadzie
Buła Jan
28.02.1924 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Bułak Aleksander
17.08.1916 ???
kpr. / LAC
Stolarz
1947 Holandia
Bułka Michał
26.07.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
316DM
1948 Venezuela
Bułka Mieczysław
01.01.1908 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochodow
1947 Polska
Buńkiewicz Jan
01.03.1926 + 22.05.2000 74 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Jereniewo, Wołożyn. - Zmarł w Peterborough Ontario Kanada
Bura Paweł
21.06.1925 ???
st.szer. / LAC Mechanik radarowy
brak dalszych informacji
Burak Adam Franciszek
16.05.1919 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Burak Antoni
22.11.1917 † 15.07.1941 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1941 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-W5726- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Po wykonaniu
zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I spadł na zabudowanie miasta. Zginęła cała załoga.
– pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Soltau Niemcy (3/XXVI/E)
Burakowski Zdzisław Henryk
16.04.1922 ****
ppor. / F/O
Pilot
1998 Bridgenorth Shropshire WU15 5EA UK
Burandt Józef
08.09.1925 ****
st.szer. / LAC Mechanik samochod.
300DB
2000 Melton Mowbray Leicester LE13 1EN UK
Buratyński Henryk
29.11.1922 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
brak dalszych informacji
Burblis Stanisław
15.11.1916 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1947 obywatel amerykański USA
Burchard Józef 8391
28.11.1916 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
305DB
>15.01.1943 – RAF Hemswell „Wellington”-Z1378- nocny lot bojowy na cele nieprzyjaciela –nad celem artleria plot.
Uszkodziła samolot - sam został poważnie zraniony – samolot lądował w Exeter – reszta załogi wyszła cało.
Burchard Marian
08.12.1896 + 26.09.1955 59 mjr / S/Ldr
Pilot Obserwator
Zmarł w Iscoyd Park Hospital Nr Whitbhurch Salop UK
Burchardt Leopold
14.10.1920 ****
plut. / F/Sgt
Pilot
1998 34080 Montpellier France
Burda Jerzy
17.04.1919 † 15.01.1943 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1387–lot bojowy, bombardowanie Lorientu.
Samolot został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Burdajewicz Feliks Władysław
01.03.1911 + 05.10.1972 61 sierż. / Cpl
Stolarz
305DB
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w Hendon NW3 UK
Burdziejów Władysław
01.04.1916 + 06.03.1994 78 plut. / LAC
Elektryk
303DM
Zmarł w Londynie pochowany na cmentarzu Hillingdon Middx UK
Burek Józef
03.06.1913 + 08.06.1977 64 sierż. / W/O
Radio-operator
304DB
Zmarł w Scouthorpe Lincoln UK
Burek Zygmunt
20.02.1918 + 00.00.000?
Sierż. / W/O
Pilot
121
781896
705801
703487
P-2197
782167
708852
P-1318
705802
784488
703046
P-0236
792361
705803
703898
783847
P-0015
707677
792101
P-0141
705804
703068
780447
794776
708973
793405
781427
Zmarł Sydney Australia ?
Burek Zygmunt
25.10.1911 ???
kpr. / LAC
Mechanik
302DM
1948 Wenezuela
Burghardt Mieczysław
27.04.1924 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
301DB
1946 Polska
Burkacki Roman Józef
01.04.1918 + 07.11.1989 71 plut. / W/Ol
Bombardier
300DB
>21.02.1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB722- wystartował z zadaniem bombardowania Dortmundu.
Samolot, trafiony pociskiem artylerii plotn., eksplodował nad Leverkusen. Władysław Jakimowicz dostał się
do niewoli.Tomasz R.Picho, Aleksander Gorczycki i Zygmunt Raczyński, uniknąwszy niewoli przedostali się do
Angli. - Zginęli kpr.nawig. S.Modrany oraz por. Konarzewski. Plut. Roman Burkacki ocalał i przy pomocy członków
Ruchu Oporu powrócił do Wielkiej Brytanii -plut. Roman Burkacki Zmarł w 1989 roku w Derlay Beach Michigan USA
Burkiewicz Henryk Marian
23.08.1921 † 13.06.1944 23 ppor. / F/O
Pilot
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA783 – bombard. Gelsenkirchen.
Nad celem zestrzelony przez nocnego myśliwca. – pochowany w Reichswald Forest (8/G-31) Niemcy
Burman Leopold
15.11.1918 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
300DB
brak dalszych informacji
Burmicz Jan
06.11.1926 + 10.12.1985 59 kpr. / AC2
Bez specjalności
301DB
Zmarł w Londynie pochowany na cmentarzu w Highgate UK
Burszewski Edmund
16.11.1913 + 00.12.1969 56 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
Zmarł w Los Angeles California USA
Bursztynowicz Edward
23.01.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Bury Jan Leon
02.06.1920 ???
st.sierż. / Sgt
Tłumacz
308DM
Urodzony w Poznaniu. - - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą zakończył w roku 1939 w Krośnie jako mechanik
samolotowy. Po kampanii wrześniowej 1939 roku przez Rumunię i Francję, a po jej upadku jest ewakuowany do Wielkiej
Brytanii Po przeszkoleniu otrzymuje przydział we wrześniu 1940 roku do 308DM. Po zwolnieniu wyemigrowal w roku 1947 do
Australii.
Bury Stanisław
20.06.1906 ???
chor / W/O
Pilot
300DB
1948 Kanada
Bury-Burzymski Jan 12050
05.07.1915 † 24.10.1940 25 por. / P/O
Pilot
303DM
Urodzony w Mińsku, Białoruś. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 5PL – 152 Esk.
Myśl. w Lidzie, w której składzie walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Wyróżnił się jako bojowy pilot
myśl. zestrzeleniem 2 samolotów npla i 1 balonu obs. Został ewakuowany w 1940 do Francji a po jej upadku do Anglii,
gdzie początkowo latał w 307DMN. Po krótkim przeszkoleniu w 5 OTU, w pażdzierniku 1940 roku został skierowany do
303DM. - 1940 zginął – RAF Leconfield-„Hurricane”-R6807- atakując inny samolot podczas walki ćwiczebnej, wskutek
utraty przytomności nie wyszedł z ostrego nurkowania i rozbił się koło Bishop Burton w Beverley. – pochowany na
cmentarzu w Leconfielf UK - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Bury-Burzyński Józef
16.11.1913 + 00.00.1970 57 plut. / Cpl
Elektryk
318DMR
zmrł w Calgary, Kanada
Burzyński (Blake) Edward
02.01.1920 + 19.06.1994 74 plut. / Sgt
Mechanik pokładowy
Zmarł w Lincoln UK
Burzyński Jan Wilhelm
05.11.1921 † 20.03.1944 23 st.szer. / Sgt
Nawigator
60OTU
>1944 zginął – RAF High Ercall –„Mosquito”-HJ933- lot ćwiczebny z por.pil. A.Petruszką. Wskutek awarii silnika
samolot rozbił się w Hankelow koło Audlem w Shropshire. Obaj lotnicy zginęli.
- pochowany na cmentarzu w Shrewsbury Shropshire (21/9/3) UK
Burzyński Jan Wincenty
09.07.1910 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
1976 Nottingham UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Burzyński Kazimierz
11.01.1897 † 25.04.1944 47 kpt. / F/Lt
Pilot
45GTR
>1939 – Brał udział w ewakuacji samolotów PLL”Lot”, a następnie jako jeden z pierwszych Polskich pilotów wcielony
do ATFERRO – organizacji przewozów atlantyckich.
>1944 zginął RCAF Montreal-„Liberator”-EW148- lot transport. Z Montralu w Kanadzie do Indii. Po starcie smolot spadł
na zabudowania Montrealu i spalił się. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu Cote des Neigres w Montreal
Kanada (22/22)
Burzyński Stanisław
21.05.1924 + 00.06.1992 68 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Brooklyn, Kings, New York USA
Burzyński Zygmunt
27.01.1909 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1949 Argentyna
Busen-Schmitz Henryk Wilhelm
25.11.1915 + 24.03.1988 73 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
301DB
Zmarł w Londynie UK
Busiakiewicz Tadeusz
03.01.1924 ???
kpr. / LAC
Mechanik
1947 France
Busse Julius
03.09.1920 + 11.10.1996 76 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Fullerton California USA
Buszko Eugeniusz
18.08.1914 † 27.09.1941 27 sierż. / Sgt
Pilot
305DB
Urodzony w m. Zalisocze pow. Turek. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i
przeszkoleniu w pilotażu otrzymuje przydzial 15 lipca 1941 roku do 305DB. >1941 zginął – RAF Lindholme„Wellington”-W5557- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Wracający smolot lądując w ograniczonej widoczności,
spadł na farmę w Hatfield Moor, zabijając 3 jej mieszkańców. Ciężko ranni zostali S.Barzdo i Z.Pisarek. Reszta załogi
zginęła na miejscu. Pilot E.Buszko pochow. W Newark (302/OC/East) UK
Buś Józef Henryk
08.07.1909 + 00.00.1986 77 sierż. / W/O
Pilot
Zmarł w Brazylii i tam pochowany
Buśko Henryk
23.01.1922 + 07.01.1968 46 st.szer. / LAC Bez specjalności
Zmarł w USA
Buśko Jan Jakub
26.01.1904 + ???
st.majst. / F/Sgt Radio-mechanik
303DM
1946 Polska
Buśko Stanisław
11.11.1911 + ???
plut. / LAC
Fotograf
1946 Polska
122
781102
76646
792754
707146
709505
706573
784809
704645
706538
781955
703348
703110
709544
P-2508
705805
P-0210
P-0189
792813
707589
783424
708857
792165
783851
782135
783244
P-2458
707775
707776
792203
792903
Buter Mikołaj
09.09.1911 + 11.03.1964 53 sierż. / Sgt
Tłumacz
305DB
Zmarł w Nottingham UK
Butkiewicz Wacław 9117
15.04.1909 + 15.11.1961 52 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
>04.07.1941- RAF Swinderby – „Wellington” R1492- wystartował z załogą 301DB w celu bombardowania Bremy.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Absen w Holandii. Członkowie załogi: Wacław Butkiewicz, Por.
Julian Pałka, sierż. Antoni Dydo, st.sierż. Zbigniew Idzik i st.szer. Zdzisław Dzięgiel, zostali wzięci do niewoli. Zginął tylko pilot
płk.Stachoń. – kpt. Butkiewicz Zmarł w 1961 roku w Manchester UK
Butrym Augustyn
06.02.1889 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
1947 Polska
Butryn Józef
15.01.1926 ???
kpr. / Sgt
Pilot
1947 wyjechał z rodziną do Point Claire, Montral Kanada (Info: Ted. Sebestiański – 21.10.2012)
Buynowski Karol
29.05.1911 + ???
brak danych
1948 USA
Buza Jan
25.12.1916 ???
plut. / Sgt
Pilot
1947 Tasmania Australia
Buziak Edward Piotr
19.09.1916 ???
majst. / Cpl
Mechanik
307DMN
1993 Machynlleth, Montgomeryshire UK (nfo:x
Buzik Herbert
09.01.1897 + ???
st.majs. / F/Sgt Mechanik samochod.
>1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji - 1947 Polska
Buzyn Pinkus
28.07.1915 ???
kpr. / LAC
Magazynier
182 Leeds, Yorkshire UK (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Buź Piotr
27.01.1914 + ???
sierż. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Buźko Józef
05.03.1916 ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Bürger Karol
19.12.1913 + ???
plut.pch. / Sgt Tłumacz
302DM
brak dalszych informacji
Bychowski Jan Ryszard
30.03.1922 † 23.05.1944 22 kpr. / F/Sgt
Nawigator 300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- bombardowanie Dordmundu. Wskutek awarii silnika samolot
zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymusowego lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił
się. Z załogi, 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Kpr. Jan Bychowski
– pochowany w Newark (320/B/H) – exhumowany 24.04.1949 – brak dalszych danych UK
Byczkowski Zbigniew Kazimierz
06.08.1911 + ???
por. / P/O
Nawigator
brak dalszych informacji
Bylica Jerzy
03.06.1921 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
306DM
1946 Polska
Byliński Eugeniusz
20.05.1914 † 14.07.1941 27 por. / P/O
Pilot
4AGS
>1941 zginął- West Freugh-„Fairey Battle”-N2060- -lot szkolny, z dwoma uczniami Czechosłowakami.Podczas
lotu w trudnych warunkach atmosferycznych wyszedł z chmury i uderzył o wxgórze niedaleko Portpatrick w Szkocji.
– pochowany w Stranraer Szkocja (163/H/1) UK
Byłczyński Stanisław
26.07.1889 + 21.02.1941 52 kpt. / F/Lt
Obserwator
>16.08.1940 przeniesiony do armii lądowej. Osadzony w obozie w Rothesay, Bute. Szkocja
- Zmarł w obozie Rothesay na wyspie Bute i tam pochowany Szkocja UK
Byrczak Józef Mieczysław
15.03.1920 + 15.07.1945 25 st.majst. / LAC Mechanik radarowy
307DMN
Urodzony w Jaworznie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w Krośnie w 1939 roku jako jako radiomechanik.
Zostal przydzielony do 2PL w Krakowie. Bral czynny udzial w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramachArmii „Kraków. 17
września ewakuowany do Rumunii, następnie do Francjii a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu przydzielony do
307DMN w Horsham. >1945 RAF Horsham St.Faith. - utonął w jeziorze Wrexham – pochowany na cmentarzu Hunstanton
Norfolk (9/57) UK
Bystroń Bolesław
10.05.1897 + 00.09.1957 60 plut. / LAC
Stolarz
300DB
1957 Farmworth, Lancashire UK - Zmarł w Farmorth (Info: Chris Chris Kropiński 14.07.2012)
Bystrzyński Witold
18.10.1917 † 01.08.1941 24 plut.pch. / Sgt Pilot
1AGS
Urodzony w m. Witebsk, Rosja. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939.- W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu jako pilot
etatowy w 1 AGS, zginął w roku 1941- RAF Pembrey-„Blenheim”-Z6242- lot treningowy z 2 uczniami RAF’u. Widziano
jak samolot wyszedł z chmur w ostrym nurkowaniu wpadł do zatoki Carmarthen – zginął w zatoce.
Byszewski Eugeniusz
23.10.1923 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
307DMN
1947 France
Byszyński Stanisław
30.06.1917 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
303DM
brak dalszych informacji
Byzia Jan
26.04.1900 + 00.00.1983 83 chor. / W/O
Pilot
1983 Zmarł UK
Bzdera Stefan Józef
26.02.1917 + 06.11.1992 75 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
301DB
Zmarł w British Columbia Kanada
Bzibziak Antoni
02.02.1916 ???
plut. / Cpl
Mechanik
308DM
brak dalszych informacji
Bzowski Janusz
28.06.1918 ???
por. / F/Lt
Pilot
302DM
58OTU (?) zaginął – odnalazł się 05.05.1942 – powrócił do 302DM 06.07.1942 .- Zestrzelil samolotów: 1/0//0.
– brak dalszych informacji
Cabała Stanisław
08.05.1926 ****
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
ur w m. Skierniewice - 1948 Burwood 2134 NSW Australia
Cacaj Zbigniew
14.01.1926 + 03.03.2001 75 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Brześć nad Bugiem - Zmarł w Stalowej Woli i tam został pochowany Polska
Cacko Kazimierz
16.01.1916 † 25.06.1942 26 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
18OTU
>1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-T2717- lot boojowy z zadaniem bombardowania Bremy. Od chwili
startu brak było łączności . Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza.
Caliński Kazimierz
01.12.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
309DMR
2003 Norwich, Norfolk UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
123
P-2198
707393
708974
794405
782209
780169
708620
705572
794787
782737
782521
782174
P-1516
P-1437
781945
783362
793408
708397
703022
708943
792935
784720
703275
780856
Caliński-Cap Stanisław
09.01.1922 † 20.05.1944 22 ppor. / F/O
Pilot
315DM
Urodzony w m. Złoczów, pow tarnopol. - Wychowanek SPLdM w Swieciu. Wybuch wojny w 1939 roku przerwal dalsze
szkolenie w Moderówce i z grupą uczniów zostal ewakuowany do Rumunii. Następnie przez Francję, po jej upadku
przedostal sie do Wielkiej Brytanii.Po przyjęciu do Polskich Sił Powietrznych przybral nazwisko Caliński.Po
przszkoleniu na pilota a następnie bojowe w OTU, otrzymuje przdział 17 sierpni 1942 do 315 DM. Kończy Szkołę
Podchorążych w Szkocji. Promowany na podporucznika w maju 1943 roku i wraca do 315DM. W roku 1944 zginął –
RAF Ford”-Mustang”-FB179- lot bojowy z zadaniem bombardowania celów w Vereberie we Frsncji. Prawdopodobnie
wskutek chwilowej utraty przytomności przez pilota samolot zwalił się na ziemię. - pochowany na cmentarzu w Creil,
Oise Francja (Z/346)
Całka Wawrzyniec
10.08.1900 + ???
st.szer. / LAC Kucharz
1956 Loughborough, Leicestershire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Całusiński Zbyszko
19.10.1925 ****
st.szer. / LAC Bez specjalności
1995 St.Agnes South Australia
Cander Witold
12.01.1919 + 01.06.2000 81 sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
305DB
>23.02.1944 – RAF Finningley – “Wellington”-BK159- odbywał lot treningowy. Z powodu awarii silnika pilot był zmuszony do
wodowania w okolicy Workington w Cumberland. Członkowie załogi: Mieczysław Grabowski, Witold Cander,Włodzimierz
Koryćko i Stanisław Sarachman, wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął tylko ppor. Juliusz J. Żywicki - Sierż. Witold Cander
Zmarł w Nottingham w roku 2000 – spopielony w krematorium Wilford Hill UK
Cap Włodzimierz
15.10.1898 + ???
st.majst. /F/Sgt Strzelec pokładowy
305DB
1967 Cuckfield, Sussex UK (Inf:x
Capik Jan
26.12.1917 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Car Wojciech Antoni
22.11.1921 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
1999 Leicester UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Carlow Aleksander
20.05.1922 ****
kpr. / LAC
Radio-mechanik
309DMR
1980 Newmarket, ambridgeshirw UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Carter George Francis
17.07.1919 + 00.12.1982 63 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Marietta Georgia USA (obywatel amerykański)
Cebeliński Wincenty
17.01.1903 + ???
plut. / LAC
Oficer transportowy
303DM
1947 Polska
Cebo Marian
15.08.1916 ???
st.szer. / AC1 Rusznikarz
1971 Taunton, Somerset UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cebo Wacław
26.07.1916 ???
szer. / AC2
Radio-operator pokł.
1996 Bexcley, Kent UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cebrzyński Arsen
08.03.1912 † 11.09.1940 28 ppor. / F/O
Pilot B of B
303DM
Urodzony m Betshume, Georgia USA. – Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 1PL
w Warszawie w stopniu pporucznika-nawigatora. W następnym roku ukończyl kurs pilotażu w Dęblinie, a później Kurs
Wyższego Pilotażu w Grudządzu. Po powrocie do Pulku, latał w 111 Eskarze Myśliwskiej. Po Kampanii wrześniowej
1939 roku przez Rumunię przedostał się do Francji. Brał udzial w lotach bojowych przeciw „Luftwaafe”, dowodząc
kluczem w Groupe de Chasse II/6, latającym na samolotach Bloch MB.152. Po upadku Francji, jest ewakuowany w
lipcu 1940 do Wielkiej Brytanii. W sierpniu, 21 1940 roku, zostaje przydzielony do 303DM. Zginął w czasie Bitwy o
Wielką Brytanię. – Northolt - „Hurricane”-V6667- lot dla przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej. Podczas walki
z niemieckimi myśliwcami, został zestrzelony nad miejscowością Pembury, Samolot rozbił się koło Turnbridge Wells
w Kent. – Zestrzelil samolotów: 2/0/0. - pochowany na cmentarzu w Northwood Middlesex (H/187) UK
Cebrzyński Wiktor
17.09.1909 + 21.07.1945 36 por. / F/Lt
Obserwator
300DB
>19.06.1941 – Zmarł RAF Swinderby – „Wellington”-W5665- lot bojowy, nalot na Bremę. Podczas dolotu nad cel samolot
został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Uratował sie por. W.Cebrzyński, który dostał się do
niewoli, osadzony w Stalagu Luft III Sagań (Żagań), przebywał do zakończenia wojny. Po powrocie z niewoli został skierowany
na stację zborną PSP w Dunholm Lodge, gdzie Zmarł. - pochowany na cmentarzu w Brookwood, Woking Surrey UK – reszta
załogi zginęła w morzu.
Cebula Edward
05.03.1916 + 14.11.1940 24 szer. / AC1
Rusznikarz
308DM
>1940 zginął – RAF Baginton – zginął podczas bombardowania Coventry przez niemieckie bombowce.
- pochowany na cmentarzu św.Jana Baptysty w Baginton (Coventry) UK
Cechrzycki Jerzy Marian
22.07.1917 † 09.10.1941 24 ppor. / F/Sgt
Pilot
1AGS
Urodzony w Warszawie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – We Francji jest w kluczu kpt.pil.W.Jasionowskiego. W
Wielkiej Brytanii po odświeżeniu pilotażu przydzielony do do 1 AGS. – Zginął – RAF Pembrey-„Hampden”L4164- Lot
treningowy – w trudnych warunkach atmosferycznych samolot rozbił się koło Manby w Linolnshire. – pochowany na
cmentarzu w Manby, Churchyard Louth, Lincolnshire (37) UK
Cedrowski Tadeusz
06.08.1919 + 08.12.1976 57 sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
1947 wrócił do Polski Zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Cefka (Goik) Wilhelm
30.03.1915 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
30MU
brak dalszych informacji
Ceglarek Bolesław
11.07.1915 ???
st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
1946 obywatel amerykański USA
Ceglarek Jerzy Piotr
23.02.1912 + ???
kpr. / LAC
Murarz
1946 Polska
Cegliński Józef
18.03.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec
304DB
1946 96-300 Żyrardów Polska
Cegliński Kazimierz
02.01.1913 † 18.08.1941 28 sierż. / Sgt
Pilot
300DB
>RAF Hemswell-„Wellington”-R1641- lot bojowy,bombardowanie Duisburga. Po starcie, prawdopodobnie z powodu zbyt
wczesnego schowania podwozia, samolot rozbił się w pobliżu lotniska i spłonął. Członkowie załogi: S.Wybraniec, W.Kordyś i
H.Glücklich wyszli z wypadku z lekkimi obrażeniami. Reszta załogi zginęła.
- pochowany na cmentarzu w Newark (304/L/C) UK
Cegliński Stanisław
18.04.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
1992 Stockport, Lancashire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cegła (Simpson) Jan
14.11.1921 + 31.05.1995 74 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Urodzony w m. Skalmierzyce, pow Ostrów Wlkp. - Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny w roku 1939 przerwal
dalsze szkolenie w Moderce i z całą grupą uczniów został ewakuowany do Rumunii, a następnie po upadku Francji do Wielkiej
124
709964
784624
707251
703353
792128
793061
792850
782627
703899
793409
792743
P-1922
P-0145
793500
784734
793127
792941
P-1179
709025
705613
792759
784982
703900
782559
704162
781723
781479
703735
Brytanii.Rozpoczął szkolenie na pilota w 1941 roku. Dalsze przeszkolenie uzyskal w 18 OTU a po dalszej praktyce w Szkole
Strzelców Samolotowych (AGS) zostal skierowany do 304DB-Morskiego w 1944 roku. Służył w dywizjonie do zakończenia
wojny. Wykonal 15 lotów bojowych.Zwolniony ze służby wojskowej w roku1947. Pozostal w Wielkiej Brytanii. Zmienil nazwisko
na Simpson. - Zmarł w Hucknall Nott’s i tam został pochowany UK
Cegła Stefan
15.08.1905 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalnośc
301DB
brak dalszych informacji
Cegłowski Edward
05.10.1917 † 26.02.1942 25 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellingtone”-W5423- lot bojowy - -bombardowanie Kilonii. Podczas akcji, Samolot
został uszkodzony ogniem artylerii plotn., i mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie zajętym przez nieprzyjaciela.
Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga –
pochowany na cmentarzu w Äbenrä Dania (12/1)
Cejba Stanisław
23.04.1896 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
1973 Stafford UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cejza Jan
10.03.1915 + 13.04.1982 67 plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
Zmarł w m. Lubosz Nowy, pow.Kościański, woj. Wielkopolskie i tam pochowny Polska.
(info: Mikołaj Ignaszewski -11.11.2010).
Celak Stanisław
14.03.1914 + 16.06.1995 81 st.sierż. / W/O Pilot
302DM
Zmarł w Leicester pochowany na cmentarzu Saffron Hill UK
Celary Józef Franciszek
12.10.1910 + 00.00.1970? plut. / Cpl
Magazynier
315DM
Zmarł w Southport UK (brak daty zgonu)i
Celmer Jan
08.07.1899 + ???
st.sierż. / F/Sgt Bez specjalności
1946 Polska
Cembała Antoni
10.12.1913 † 10.06.1941 28 kpr. / Sgt
Pilot
7AACU
>1941 zginął – RAF Castle Bromwich – „Blenhheim”-V5500- pilot doświadczalny, - leciał jako pasażer z pilotem
RAF’u na przelot. Prawdopodobnie w skutek wady silnika silnika samolot rozbił się podczas lądowania na lotnisku
Turnhouse. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu Costorphine Hill Edynburg (B/1266) UK
Cempel Mirosław
02.02.1922 + 06.03.2010 88 sierż. / W/O
Pilot
315DM
Zestrzelił samolotów: 1/0/0. - Zmarł w St.Laurent Quebec – pochowany w Field of Honour Cemetery Kanada
Cendrowski Jan Piotr
17.06.1907 + 00.11.1969 52 sierż. / Sgt
Mechanik
303DM
Zmarł w New Britain, Hartford, Conneticut USA
Cent Walerian 13822
07.06.1912 † 30.08.1944 32 plut. / Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA163- lot bojowy, bombardowanie Szczecina.Podczas powrotu
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca w rejonie Louns Bredding,Ålestrup w Danii. Ocalał
tylko kpt.pil. Edward Wąsik (wyrzucony z samolotu siłą wybuchu, - ranny po kilku tygodniach powrócił do Angli.)
Reszta załogi zginęła. Pochowany we wspólnym gróbie na cmentarzu w Ålestrup Dania (961-966)
Cepiński-Flegel (Fontes) Wiktor
17.07.1918 + 31.08.1984 66 por. / F/Lt
Obserwator
301DB
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie pod nazwiskiem Cepiński - (● F/Lt Pakistan A.F.)- Zmarł w Londynie UK
Cesarczyk Zygmunt
25.04.1905 + 22.02.1965 60 por. / F/Lt
Pilot
>1945 Przygotował w formie maszynopisu „Spis Numerów Ewidencyjnych Oficerów Lotnictwa”
dla MOD Army Record Centre (Polish Search) – jest zachowany w oryginale w SLP w Londynie.
Zmarł w szpitalu w Croydon Surrey – pochowany na cmentarzu w Mitcham – Croydon Surrey, UK
Cesarz Wacław
07.10.1891 + ???
chor. / W/O
Mechanik
302DM
1947 Polska
Cesarz Wilhelm Józef
03.09.1913 † 08.06.1944 31 sierż. / W/O
Pilot
305DB
>1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito”-LR275- wystartował w celu patrolowania dróg i zwalczania nieprzyjaciela
w Normandii. – Podczas wykonywania zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I spadł koło La Croix.
Naw. Ludwik Jaksztas Zmarł tego samego dnia. – Pilot Cesarz poch. na cment. Granville-Langannerie Francja (5/8/E)
Cesarz Włodzimierz
20.04.1915 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
307DMN
1973 Barton, Lancashire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cewiński Bolesław 9448
18.01.1918 ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
1946 Kanada
Cętar Franciszek Edward
10.10.1899 + 29.12.1982 83 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Sudbury Suffolk – spopelony w Colchester kremat.(Essex) UK
Chaber Stanisław
15.01.1929 + 00.00.2002 73 jun. / AC2
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Szkocji UK
Chabowski Adam
09.05.1921 ???
plut.pch. / F/Sgt Pilot
1997 Bournemouth, Dorset UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chabrowski Józef
27.11.1902 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
303DM
1947 Polska
Chabrowski Stanisław
29.05.1915 † 23.05.1944 29 sierż. / Sgt
Bombardier
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LM487- lot bojowy, bombardowanie Dortmundu. Podczas
lotu powrotnego, prawdopodobnie uszkodzony nad celem, rozbił się koło Diessemer Bruch w rejonie Krefeldu
w Niemczech. – zginął – pochowany na cmentarzu w Reichswald Forest Niemcy (2/II/E)
Chabrowski Stefan
31.12.1919 + 12.05.1980 61 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Chachaj Edward
03.08.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
300DB
brak dalszych informacji
Chacuk Stanisław
04.04.1912 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
307DMN
1946 Polska
Chadaj Zbigniew
20.01.1920 ???
st.szer. / AC1 Mechanik
brak dalszych informacji
Chalastra Tadeusz
12.04.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1990 Birkenhead, Cheshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chalecki Władysław
30.01.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
2000 London UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
125
792610
P-1300
P-1211
709906
P-0451
705450
793084
780407
705489
705806
708684
707590
705807
781664
780799
P-0548
784868
794611
76690
704865
783315
784426
P-1352
706000
780005
P-1239
Chałubek Józef
03.10.1906 + ???
plut. /
brak danych
przeniesiony do armii UK
Chałupa Stanisław Józef 8993
14.01.1915 + 24.04.2004 89 kpt. / F/Lt
Pilot B of B
302DM
Urodzonyw m. Zalas,woj. Krakowskie.- Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 2PL – 123
Esk. Myśl. w Krakowie. W czerwcu 1939 odkomenderowany na kurs radiokomunikacyjny w SPL-GT, - powrócił w sierpniu do
macierzystej eskadry. W kampanii wrześniowej 1939 wykonał w składzie Brygady Pościgowej 2 loty bojowe oraz 2 zadania
łącznościowe. We Francji po przeszkoleniu w Bazie Montpellier w marcu 1940 latał intensywnie zwalczając wyprawy bombowe
Luftwaffe. Ewakuowany do Anglii latal w 302DM w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. Podczas walki powietrznej 20sierpnia 1940 z
wyprawą bombową Ju-88, zestrzelił 1 samolot na pewno, a drugi prawdopodobnie.Jednak jego Hurricane został w boju
postrzelany rozbijając sie przy lądowaniu przymusowym. Pilot odniósł tak poważne obrażenia, że po wyjściu ze szpitala nie
mógł latać operacyjnie. Zestrzelił 4 samoloty. Po wojnie emigrował do Kanady. W 1990 wrócił do kraju. Zmarł w Krakowie.
Pochowany na cmentarzu wojskowym w Rakowice-Kraków. Polska.
Chałupnik Wiktor
10.12.1900 + 00.00.1970 70 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Wiedniu – brak danych UK
Chamala Józef
16.11.1897 + ???
st.szer. / AC1 Meteorolog
318DMR
1946 Polska
Chan Kazimierz
04.01.1912 + ???
kpt. / F/O
Oficer techniczny
1975 Toronto Kanada
Chanaryn Wiktor
09.02.1923 ???
plut. / Sgt
Pilot
61OTU
>01.02.1945 – RAF Rednal – „Master”-AZ309- lot szkolny nawigacyjny - Z nie ustalonych powodów samolot rozbił się w
pobliżu Runcorn. Pilot Stanisaw Sowiski zginął – Wiktor Chanaryn został ranny - brak dalszych informacji .
Chanas Stanisław
03.05.1915 ???
kpr. / LAC
Radio-operator
302DM
1946 Polska
Chanecki Mieczysław 9288 DFM
22.12.1908 + ???
chor. / W/O
Strzelec pokładowy.
300DB
>07.02.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-R1610- uczestniczył w bombardowaniu Brestu. Podczas lotu powrotnego zapaliła
się w luku bombowym bomba oświetlająca (photo-flash). Sierż. Lech Dzierzbicki, pełniący w tym locie funkcję I-go pilota, wydał
rozkaz opuszczenia samolotu i jednocześnie wyskoczył. Przedni strzelec st.szer. Zygmunt Sadurski również wyskoczył ze
swojej kabiny, ale dostał się pod śmigło, które rzuciło nim o kadłub i zmasakrowało. Sytuację opanował radiooperator sierż.
Mieczysław Chanecki który pomógł por. Franciszkowi Malcowi w pilotowaniu samolotu. Wylądowano na lotnisku pomocniczym
w Bibury. Por.nawig. Stefan Kwiatkowski, Władysław Stachurski jak i pozostali członkowie załogi nie odnieśli żadnych obrażeń.
Brak dalszych informacji o chor. Chaneckim.
Chaniewski Stanisław
16.11.1919 ???
plut. / F/Sgt
Nawigator
1983 Birmingham, Warwickshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chara Stanisław
04.10.1922 + 04.09.1996 73 st.szer. / AC1 Mechanik samochod.
Zmarł w Schiller Park Illinois USA
Chara Stanisław
07.05.1923 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1947 France
Charamsa Zdzisław
18.09.1923 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Charkiewicz Leon Józef
14.04.1919 ???
plut.pch. / LAC Kancelista
304DB
1946 Polska
Charliński Zygmunt
30.04.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Chciuk Wiktor Bolesław
17.10.1905 + 06.05.1985 79 majst. / Sgt
Mechanik
305DB
- 1947 Polska. – Zmarł w Stalowej Woli Polska (Info: Andrzej Kubicki – 22.08.2012)
Chciuk Wladysław 09199
06.06.1915 + 07.10.2006 91 por. / F/Lt
Pilot
308DM
Urodzony w Oświęcimiu. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 121
Esk.Myśl. – z którą odbyl kampanię wrześniową 1939. – We Francji klucz GC III/1 (marzec-czerwiec 1940) – W Wielkiej
Brytanii po przeszkoleniu walczył 308DM - Zestrzelił samolotów: 2/0/0. - Zmarł w San Francisko - pochowany na cmentarzu
Św. Krzyża w Colma California USA
Chechłacz Mieczysław 09449
27.10.1915 ???
st.sierż. / W/O Radio-operator pokł.
301DB
1980 Hincley, Leicerstershire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chelmaniak Richard
24.09.1922 ???
szer. / Cpl
Pilot
obywatel amerykański USA
Chełmecki Marian Stefan 11089
02.08.1916 + 28.03.1988 72 kpt. / F/Lt
Pilot B of B
17DM RAF
Urodzony w Krakowie. Po kursie unitarnym w SPPiech. – Różan, Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku
przydzielony do 2PL – 123 Esk. Myśl. w Krakowie. W maju 1939 odkomenderowany do SPL Dęblin z funkcją instruktora
pilotażu. We wrześniu 1939 ewakuowany wraz z komendą SPL do Rumunii a następnie do Francji. W styczniu 1940 przybuł do
Wielkiej Brytanii, gdzie po krótkim przeszkoleniu w 6 OTU, od 01.lipca do 31 października 1940 brał czynny udział w Bitwie o
Wielką Brytanię. W okresie od października 1941 do września 1943 latał bojowo w 308 i 302DM. Dnia 28.08.1944 został Dowcą 317 Dyw. Myśliwskiego „Wileńskiego” – Zestrzelił 3 samoloty. - Zmarł w Zabrzu Śląsk – pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Nowym Sączu Polska ● ppłk dypl. Pil.
Chełmicki Ludwik
02.05.1917 ???
plut. / F/Sgt
Bombardier
brak dalszych informacji
Chełminiak Bolesław Andrzej
21.02.1900 + ???
st.sierż. / Cpl
Kancelista
307DMN
1991 Brentwood, Essex UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chełmiński Jan
02.06.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1993 61-361 Poznań Poland
Chełmiński Leszek
28.04.1915 + 02.02.2007 91 kpt. / F/O
Oficer techniczny
318DMR
Zmarł na Florydzie USA
Chełmiński Marian
11.11.1916 ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
brak dalszych informacji
Chełmowski Paweł
18.02.1909 + 21.03.1971 62 st.sierż. / Sgt
Mechanik
308DM
Zmarł w Slough Buck’s i tam został pochowany UK
Chełstowski Aleksander 9426
22.04.1912 + 03.03.1973 61 mjr / F/Lt
Pilot
300DB
Urodzony w m. Różan nad Narwią, woj. Warszawskie. – W czasie kampanii wrześniowej 1939 do dnia 17-go pełnil służbę w
2PL w Krakowie w stopniu por. (dow-ca plut. rozpozn. 26 Eskadry.).- We Francji w 1940 jest dow-cą eskadry szeregowych w
126
781059
704989
781744
794507
783445
706108
782628
708390
794404
784608
705808
P-1650
794610
705211
P-2637
793674
707019
76691
703351
707756
P-0582
794895
P-2009
780545
709026
707591
Lyon-Foire. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu na nawigatora w 18 OTU otrzymuje przydzial w roku 1941 do 300DB. W roku
1943 pwysłany na kurs pilotażu do 16 SFTS Newton w stopniu kapitana. Przebywa w 16 (P)FTS RAF Newton do 1946 roku w
stopniu majora pil. – po zakończeniu wojny wyjechal do USA. - Zmarł w 1973 w Kalifornii USA
Chętkowski Henryk 8485
14.02.1914 + 18.04.2004 90 st.sierż. / W/O Mechanik
138RAF
Zmarł w Montreal – pochowany na cmentarzu „Field of Honour” w Point Claire,Montreal Kanada
Chętnicki Stefan
12.12.1919 † 02.03.1945 26 kpr. / F/Sgt
Bombardier
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”P185- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. W rejonie celu,
po wykonaniu zadania,samolot zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię.
Cała załoga zginęła. – pochowany na cmentarzu w Vertait Holandia (9-A-7)
Chiliński Mieczysław
05.03.1914 + 19.03.1985 71 kpr. / LAC
Mechanik
315DM
Zmarł w Hanworth i tam został spopielony UK
Chilmon Aleksander Paweł
20.10.1916 + 22.10.1986 70 kpr. / LAC
Elektryk
304DB
Zmarł w Płocku Polska
Chimiak Tadeusz Józef
10.03.1918 ???
sierż.pch. / Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Chincz Edmund
16.09.1910 + ???
kpr / LAC
Ślusarz
301DB
1946 Argentyna
Chlebicki Stanisław
05.05.1914 + ???
st.sierż. / W/O Meteorolog
1996 Stockport, Lancashire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chlebik (Cichoński)Franciszek
01.12.1926 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
308DM
1946 Polska
Chlistowski Jan
13.11.1919 † 30.07.1943 24 kpr. / Sgt
Pilot
1616RAF
>1943 zginął – RAF (?) - „Henley”-L3249- lot ćwiczebny na współpracę z opl. Po ostrym pikowaniu
nie wyprowadził samolotu i rozbił się w rejonie Sand Pit Field pod St.Osyth, Essex.
- pochowany na cmentarzu w Brookwood (1/A) UK
Chłąd Alfred
04.07.1912 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1993 Weston-\supr-Mare, Somerset UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chłap Bolesław
06.05.1920 ???
kpr. / LAC
Telefonista
301DB
1945 Niemcy
Chłapowski Alfred
09.12.1917 ???
por. / F/O
Administracja
brak dalszych informacji
Chłędowski Edward Adam
27.12.1915 + 22.12.2007 91 kpr. / Sgt
Nawigator
Zmarł w Quincy, Adams Illinois USA (obywatel USA)
Chłoń Stanisław
24.04.1913 + ???
plut. / Cpl
Kierowca samochod.
1951 Kanada
Chłopek Adam
18.06.1916 + 26.03.1997 81 por. / F/O
Pilot
318DMR
Zmarł w Ilkenston Derbyshire UK
Chłopicki Antoni Kazimierz 8402 07.09.1914 † 25.08.1944 30 sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
45GTR
>1944 zginął – RCAF Quebec-„Mitchell”-KJ588- lot transportowy, z lotniska w Quebec w Kanadzie do Angli.
Z nie uzasadnionych powodów samolot rozbił się koło Dorval, Goose Bay. Zginęła cała załoga.
-pochowany został na cmentarzu w Blanche County w Quebec Kanada
Chłopicki Józef
23.03.1925 + 07.09.2007 82 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Sydney Australia
Chłopik Tadeusz Paweł
18.06.1908 † 15.09.1940 32 kpt. / F/Lt
Pilot B of B
302DM
Urodz. We Lwowie. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 4PL w Toruniu. W 1937
odkomenderowany na instruktora pilotażu do CWL w Dęblinie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku przez
Rumunię Francję przedostaje się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 6 OTU w Sutton Bridge na samolotach
Hurricane otrzymuje przydział do 302DM. W roku 1940 zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię). – RAF Duxford„Hurricane”-P2954- lot bojowy w składzie dywizjonu w celu zwalczania niemieckich wypraw bombowych. Kpt Chłopik
w czasie tej wyprawy, zestrzelił 1 samolot niemiecki, sam jednak kilka minut później został zestrzelony przez
niemieckiego myśliwca nad North Weald, Epping w Essex. – pochowany na cmentarzu w Southend-on-Sea (12265) UK
Chłosta Stanisław
13.04.1906 + 22.05.1947 41 plut. / LAC
Kierowca samochod.
304DB
Zmarł – brak danych UK
Chłusewicz Stanisław
09.01.1925 ???
kpr. / AC2
Mechanik
1948 Kanada
Chmaj Tadeusz Kazimierz 8295
06.02.1911 + 07.06.1983 72 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Zmarł w Ashfield NSW Australia
Chmaruk Bazyli 11554
28.03.1918 + 08.04.2009 91 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
304DB
Urodzony w m. Potapowice, woj. nowogródzkie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 jako
radiotelegrafista. Przydzielony do 1PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady
Bombowej”. Z końcem września dostał sie do niewoli sowieckiej. Po zwolniniu z niewoli w oku 1941 przybył do Wielkiej Brytanii
w styczniu 1942. Przydzielony do Bazy Lotniczej w Blackpool, gdzie rozpoczął kurs radiotelelegrafistów. Ostateczne
wyszkolenie otrzymał w 18 OTU po którym został skierowany do 304 DB w maju 1943 roku. – 5 sierpnia jest przeniesiony do
138 dywizjonu do zadań specjalnych gdzie wykonał 60 lotów bojowych. W dniu 02.08.1944 w locie z RAF Brindisi- „Halifax”JP283- specjalny lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania warszawskiego. Samolot został zestrzelony przez
niemieckiego myśliwca i rozbił się w miejscowości Szantes, około 150 km na południowy wschód od Budapesztu. Zostali wzięci
do niewoli: Ludwik Domański, Kazimierz Wolski, Bazyli Chmaruk, Andam Proszek i Witold Raflewski. – Zginęli Paweł
Szejnowski i Jan Lewandowski. - Sierżant Bazyly Chmaruk po zwolnieniu wyemigrował do USA. - Zmarł w Cedar Rapids, Iowa
USA
Chmarzyński Jan
24.05.1893 + 08.04.1962 69 kpt. / F/Lt
Nawigator
Zmarł w Londynie UK
Chmiel Antoni Walenty
04.09.1918 ???
sierż. / Sgt
Meteorolog
2003 Warwickshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chmiel Jan
30.08.1926 + 09.01.1997 71 jun. / AC1
Mechanik silnikowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Potters Bar
– spopielony w New Southgate krematorium London N14 UK
Chmiel Józef
14.03.1912 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
303DM
1948 San Paulo Brazylia
127
782611
P-0449
781694
780449
784368
P-2565
792191
P-2697
783116
707246
793374
704849
783222
P-2896
704864
783282
794896
794897
780857
706278
794126
704065
P-2612
782219
P-2024
781446
782389
709637
P-1936
793982
703350
Chmiel Kazimierz Józef
21.03.1918 ???
sierż. / Cpl
Elektryk
306DM
brak dalszych informacji
Chmiel Roman Stanisław 9686 DFC 09.06.1913 + 13.09.1996 83 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
>07.12.1942 – RAF Hemswll-“Wellington”-Z1337- lot bojowy, bombardowanie Mannheimu. Podczas wykonywania zadania
samolot został uszkodzony przez niemiecką obronę plotn. W drodze powrotnej znaczny ubytek paliwa i dowódca, już nad
terenem Angli, wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Rozkaz wykonało tylko trzech członków załogi: por. Alfred Grodzki, kpr.
Władysław Ponulak i kpr. Augustyn Fenger – wiatr zniósł ich spadochrony nad morze i wrzyscy trzej zginął w morzu. Pozostali
z załogi wyszli z wypadku bez obrażeń, Roman Chmiel, Roman Kosiń a Karol Suszczyński został lekko ranny. – kpt.Chmiel
Zmarł w roku 1996 w Krakowie Polska
Chmielek Włodzimierz
15.01.1918 ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
Urodzony w Krakowie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył 1937 roku jako mechanik samolotowy.
Przydzielony do 2PL w Krakowie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. We
wrześniu jest ewakuowany do Rumunii. Przez Syrię przedostał się do Francji a po jej upadku 1 kwiernia 1940 roku przedostaje
się do Wielkiej Brytanii. Po uprzednim przeszkolniu w RAF Hucknall, otrzymuje przydzial do 301DB jako mechanik precyzyjny.
W 1943 roku zostaje przeniesiony do 318DMR w Egipcie. Służył w dywizjonie aż do jego rozwiązania w 1946 roku. Po
zwolnieniu ze służby wojskowej osiedlił się w Wielkiej Brytanii. W roku 1948 zamieszkał w Oxford. - Od roku 1994 mieszka w
Southend on Sea, Essex UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chmielewski Antoni
18.04.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
308DM
1946 Polska
Chmielewski Edward
10.03.1915 ???
st.szer. / AC1 Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Chmielewski Jan
13.04.1912 + ???
por. / F/O
Nawigator
305DB
1946 Belgia
Chmielewski Jan Bogdan
24.05.1906 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Chmielewski Marian Antoni
08.04.1920 + 13.01.1994 74 por. / F/O
Pilot
305DB
Zmarł w Brownhills West Midlands UK
Chmielewski Piotr Eugeniusz
01.08.1900 + 00.12.1967 67 wachm. / Sgt
Bez specjalności
Zmarł w New Jersey USA
Chmielewski Stanisław
30.05.1916 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Chmielewski Stanisław
22.04.1908 + ???
plut. / AC1
Mechanik
przeniesiony do armii UK
Chmielewski Stefan
27.08.1897 + ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1946 USA
Chmielewski Stefan Tadeusz 11555 13.01.1921
+ 11.06.2006 85 sierż. / W/O
Pilot
300DB
>RAF Hemswell-„Wellington”-Z1343- lot bojowy, minowanie wód u wybrzeży Danii. Koło Veile Fiord, w pobliżu Breitning,
samolot wpadł do morza. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: S.Chmielewski i M.Dadej. Reszta załogi zginęła. Sier. Stefan
Chmielewski Zmarł w Leeds – spopielony w Lawnswood krematorium UK
– prochy złożono w rodzinnym grobie w Przemyślu Polska
Chmielewski Wacław Marian
23.07.1914 + ???
ppor. / F/O
Mechanik pokładowy
304DB
1950 Sydney Australia
Chmielewski Wincenty
21.03.1920 ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
1958 Biggleswade, Bedforshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chmielewski Władysław
14.09.1903 + 00.11.1970 67 st.sierż. / F/Sgt Mechanik
Zmarł w Steuben, New York USA
Chmielewski Władysław
11.06.1902 + ???
st.majst. / F/Sgt Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Chmielewski Władysław
21.09.1905 + ???
st.majst. / Sgt Fotograf
318DMR
1947 Polska
Chmielewski Zygmunt
05.02.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
309DMR
1947 Polska
Chmielnicki Bronisław
18.07.1917 ???
plut.pch. / AC1 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Chmielnicki Józef
05.05.1920 ???
sierż. Pch. / Cpl Radio-mechanik
303DM
1946 USA
Chmielowiec Andrzej
30.04.1921 † 13.07.1944 23 kpr. pch. / Sgt Nawigator
18OTU
>1944 zginął – RAF Finningley-„Wellington”-Z1696- lot ćwiczebny, podczas powrotu w trakcie wykonywania okrążenia
nad lotniskiem, z nie ustalonych powodów spadł na ziemię i eksplodował. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu w Newark (322/P) UK
Chmielowiec Bogusław Andrzej
01.12.1901 + ???
por. / F/Lt
Oficer techniczny
1955 Abbotsford BC Kanada
Chmielowski Edward
16.08.1908 + ???
sierż. /Sgt
Kancelista
318DMR
1947 Polska
Chmielowski Józef
05.05.1899 + 07.04.1977 78 mjr / S/Ldr
Oficer rachunkowy
Zmarł w Londynie pochowany na cmentarzu w Gunnersbury UK
Chmura Kazimierz
28.07.1914 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
309DMR
1974 Dover, Kent UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chmurzyński Aleksander
05.06.1915 + ???
sierż. / Cpl
Kierowca samochod.
300DB
1960 Southend on Sea UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chochołowski Jan
25.02.1913 + 14.08.2001 88 sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
Zmarł w Leicester – pochowany na cmentarzu w Quiniborough UK
Chodacki Emil
13.04.1919 + 04.07.1983 64 por. / F/Lt
Obserwator
307DMN
Zmarł w Londynie – pochowany w Lublinie na cmentarzu rz-kom. Przy ul. Lipowej. Polska
Chodakowski Aleksander
24.02.1917 + 13.01.1988 71 kpr. / Sgt
Instruktor symulatora
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu North Sheen UK
Chodakowski Kazimierz
04.09.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
128
704341
707777
705999
704862
P-1184
703737
708389
781737
782675
705138
P-1864
784379
781496
783825
707301
781305
706447
708651
P-2483
703738
781892
784757
707778
793464
P-1595
784149
783090
780382
782712
729140
P-0803
709819
Chodkiewicz Stanisław Antoni
23.09.1906 + ???
ppor. / AC1
Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Chodkiewicz Zygmunt Piotr
26.05.1926 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
Heliopolis
1995 Melton Mowbray Leics LE13 UK
Chodorowski Bolesław
16.03.1915 + ???
plut. / LAC
Kancelista
305DB
2001 Peterborough, Northamptonshire UK (nfo:x
Chodorowski Dyonizy
19.03.1915 + ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Chodorowski Zbigniew
12.02.1917 + 22.09.1968 51 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
302DM
Zmarł w Londynie UK
Chodowski Jan
06.08.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
1976 Nottingham UK
Chodura Maksymilian
16.11.1911 + ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1946 Polska
Chodyra Józef Tadeusz 9150
13.03.1915 + 02.01.1983 68 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
301DB
>07.11.1941 – RAF 138RAF „Halifax”(-?-) lot ze zrzutem skoczków i zaopatrzenia do kraju, - w drodze powrotnej z powodu
znacznego oblodzenia nie udało sie schować podwozia. Zwiększone zużycie paliwa zmusiło załogę do przymusowego
lądowania w Szwecji koło miasta Yastad i tam został internowany. Zwolniony i przesłany do Wielkiej Brytanii. - Zmarł w
Londynie - prochy złożono w rodzinnnym grobie na Warszawskim Służewcu Polska
Chodzicki Jerzy
04.07.1920 † 02.04.1942 22 st.szer. / Sgt
Pilot
>1942 zginął – RAF Up Avon-„Tudor”-K3400- lot treningowy, po wykonaniu akrobacji, z nie ustalonych przyczyn
wylądował przymusowo. Samolot rozbił się. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Fulford (41/P/12) UK
Chodziński Bronisław
04.05.1921 ???
kpr. / LAC
Radiotelefonista
315DM
brak dalszych informacji
Choiński-Dzieduszycki Jan
16.05.1890 + 19.05.1971 81 por. / F/Lt
Oficer techniczny
304DB
Zmarł w Penley – pochowany na cmentarzu w South Ealing Road Londyn W5 UK
Chojka (Hoyka) Władysław
25.06.1915 + 20.02.1978 63 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
Zmarł w Preston Lancs- pochowany na cmentarzu w Leyland Lancs UK
Chojnacki Antoni
21.05.1905 + ???
st.sierż. / F/Sgt Mechanik
1947 Polska
Chojnacki Brunon
12.09.1912 +
plut. / Cpl
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Chojnacki Edward
09.07.1926 + 23.05.2002 76 kpr. / LAC
Rusznikarz
317DM
Zmarł w Ottawie – pochowany na Hope Cemetery Ottawa Kanada
Chojnacki Feliks
12.10.1902 +
sierż. / Cpl
Bez specjalności
1946 Polska
Chojnacki Mieczysław
30.01.1925 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
304DB
2009 Toronto Ottawa Kanada
Chojnacki Paweł
03.09.1908 + ???
kpr. / AC1
Kucharz
304DB
1946 Polska
Chojnacki Wacław
16.02.1917 † 01.01.1945 28 ppor. / F/O
Pilot
308DM
>1945 zginął – RAF Gandawa-„Spitfire”-J281- lot bojowy w składzie dywizjonu nad Bearle w okolocach Gandawy.
Podczas powrotu dywizjon napotkał nad własnym lotniskiem zgrupowanie niemieckich myśliwców. Ppor.Chojnacki
krótką serią zestrzelił jednego z nich. Sam jednak został zaatakowany przez 4 Focke Wulfy FW-190, samolot
eksplodował, Pilot zginął. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel Belgia (1/1/D)
Chojnacki Wacław
25.08.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Chojnacki Władysław
07.03.1915 + 29.12.1984 69 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Nottingham – pochowant na cmentarzu w Carlton UK
Chojnacki Włodzimierz Rufin
19.11.1914 + ???
chor. / W/O
Pilot
303DM
brak dalszych informacji
Chojnacki Zygmunt
27.04.1927 + 24.11.2000 73 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Urodzony m. Poznań. - Zmarł w Chester i tam został pochowany UK
Chojnowski Władysław Jordan
05.06.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
brak dalszych informacji
Cholajda Antoni 10763
04.07.1919 + 10.02.1983 64 kpt. / F/Lt
Pilot
316DM
Ur w Kaliszu. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 1 PFTS i 55 OTU w 1941 roku
wcielony do 316DM, gdzie latal do marca 1645. W przerwie operavyjnej latal jako instruktor pilotażu w 61 OTU Po demobilizacji
wyjechał do Rodezji (Zimbabwe) gdzie Zmarł Harrare. - Zestrzelil samolotów: 2/1/2.
Cholawo Michał
01.04.1916 + 04.05.1991 75 st.sierż. / Sgt
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
Zmarł w Exmouth i tam został pochowany UK
Cholewa Jan 8469 DFC
07.12.1920 + 01.10.1966 46 sierż. / W/O
Pilot
301DB
Urodzony w Ustroniu, Śląsk. – W listopadzie 1939 przez Włochy przedostał się do Francji do CWL Lyon-Bron. Po przybyciu do
Anglii w lipcu 1940, po wstpnych przeszkoleniach w Szkołach Pilotażu 25 EFTS Hucknall i 16 SFTS Newton, został skierowany
do 18 OTU w stopniu kaprala i funcji pilota (od 21.04. do 01.12.1942). Dnia 02.12.1942 otrzymuje przydział do 300DB z
awansem do stopnia plutonowego, a 27.09.1943 zostaje skierowany do 1481 Esk.RAF w Brindisi.. – W kwietniu 1944 jest
przeniesiony do 301DB na stacji RAF Chedburgh, Suffolk gdzie pełni służbę do zakończenia działań wojennych w stopniu
sierżanta / W/O (chorąży). – W roku 1947 deklaruje powrót do Polski. – Zmarł w Ustroniu k/Bielska-Białej Polska
Cholewiński Benedykt
03.03.1915 + ???
sierż. / Cpl
Rusznikarz
306DM
1985 Wycombe, Buckinghamshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cholewiński Marian
03.12.1917 ???
kpr. / AC2
Mechanik
1976 London UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cholewka (Ford) Dominik
11.10.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1989 – Brinsley Nottingham NG16 UK
Cholewka Marian 9617
30.03.1915 + 27.11.1984 69 kpt. / F/Lt
Pilot
317DM
Zmarł w Katowicach i tam został pochowany Polska
Choma Andrzej
25.12.1917 ???
kpr. / LAC
Sprzęt techniczny
318DMR
1947 Argentyna
129
784065
709027
709884
704293
709965
P-1261
P-0670
P-0398
792106
794368
703817
P-1793
P-0798
706440
793011
709028
781138
706138
780260
794791
704106
793005
705074
780821
P-0591
Chomacki Kazimierz
24.11.1918 + 24.06.1991
sierż. / W/O
Pilot
302DM
Zmarł w Grantham & Kesteven General Hospital Lincolnshire UK
Chomaniec Janusz
17.05.1930 + 18.08.2000 70 jun. / AC1
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK–
Zmarł w Żorach – poch. na cmentarzu komunalnym w Żorach - Polska
Chomiak Józef
23.03.1908 + ???
szer. / LAC
Rusznikarz
300DB
1989 Nursing Home w Mablethorpe, Lincolnshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chomicki Marian
04.12.1922 ???
plut. / WO
Radio-operator pokł.
304DB
1948 Argentyna
Chomiczewski Feliks
17.11.1907
st.szer. / LAC Rusznikarz
315DM
1946 Polska
Chomka Jan
11.05.1901 + 19.01.1992 91 mjr / S/Ldr
Obserwator
300DB
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W Angli po przeszkolemiu –
>07.02.1942 RAF Hemswell – „Wellington”-Z1282- nalot na Brest – w czaie lotu powrotnego, samolot został zaatakowany przez
niemieckie myśliwce. Atak odparto, ale pociski wroga spowodowały, że na pokładzie samolotu wybuchła rakieta sygnalizująca i
samolot lądując w Eeter rozbił sie. Zginęli pilot Wojciech Veit, r-oper. Czesław Biały i strz.pokł. Stefan Niczewski. Uratowali się:
strz.pokł. Zygfryd Błachowski (bez obrażeń), Obser. Jan Chomka i pil. Henryk Krasińki (ciężko ranni). Mjr Chomka Zmarł 50
lat później w Brighton – pochowany na cmentarzu w Hove UK
Chomka Wacław
05.09.1908 † 14.01.1944 36 por. / F/Lt
Obserwator
304DB
>1944 zginął – RAF Predannack-„Wellington”-HF-198 – lot treningowy. Samolot zaginął nad morzem między
Predannack a Cardignam Bay. Zginęła cała załoga. – ciała nie odnaleziono UK
Choms Wiesław
25.02.1913 † 14.08.1941 28 por. / P/O
Pilot
306DM
Urodzony w Petersburgu, Rosja. – Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL we
Lwowie – 161 Esk.Myśl.z którą przebył kampanię wrześniową 1939. – We Francji należał do klucza obrony bazy
Chateauraux (05 – 06.1940). W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 25 EFTS w Hucknall (01 – 03.1941) i krótim pobycie
w 317DM i ponownym szkoleniu w 55 OTU (04 – 06.1941) został skierowany do 306DM. – W 1941 zginął – RAF Northolt„Spitfire”-P8473- lot bojowy składzie dywizjonu, jako osłona dywizjonu bombowców lecących bombardować St.Omer
we Francji. W pobliżu celu dywizjon został zaatakowany przez niemieckie myśliwce, które w chmurach zestrzeliły 3
polskich pilotów, między nimi por.Chomesa.- zestrzelony koło St.Omer - miejsce grobu nieznane. Francja
Chomyszyn Józef
02.02.1914 + 05.09.2003 89 plut. / Cpl
Elektryk
301DB
Zmarł w Pinellas, Florida USA
Chorabik Julian
02.11.1919 ???
plut. / Cpl
Rusznikarz
1946 Polska
Chorabik Witold
02.04.1913 + ???
plut.pch. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Chorąży Adam
19.08.1901 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
1948 Argentyna
Chorąży Edward 9468
09.10.1918 + 22.02.1977 59 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
Urodzony w m. Wiatowice, woj. krakowskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 17 lokatą, jako ppr. obs.Przez Węgry i Włochy dotarł do Francji. Skierowany do Szkoły Obserwatorów w Andresieux (02.-06.1940). w Wielkiej Brytanii
po przeszkoleniu na pilota dostał przydzial do 8 AGS. Przeniesiony na własną prośbę do 300DB, wykonal 33 loty bojowe (06.1941-05.1942). Odkomenderowany na dcę esk. doświadczalnej w Farnborough, odszedł na szefa pilotażu w szkole dla
instruktorów w RAF Newton. Po demobilizacji w 1959 roku wyjechal do Australii. - Zmarł w Melbourne Australia
Chordej Antoni
11.06.1920 + 00.10.1985 65 plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
316DM
Zmarł w Detroid Michigan USA
Choromański Antoni
17.05.1907 + ???
plut. / LAC
Elektryk
1946 Polska
Choroszewski Józef
14.01.1927 ???
jun. / AA
Bez specjalności
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- przeniesiony do Marynarki Wojennej UK
Choroszewski Henryk 9057 DFM
19.02.1914 + 03.08.1987 73 chor. / W/O
Radio-operator pokład. 301DB
Urodzony w Augustowie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w roku 1936 jako radiomechanik. Przydzielony
do 5PL w Lidzie. Po próbnym okresie zostal przyjęty do służby zawodowej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939
roku w ramach Armii „Modlin”. Ewakuowany na Węgry, w listopadzie przedostał się do Francjii a po jej upadku dotarł do
Wielkiej Brytanii 13 marca 1940 roku.Ochotniczo zgłosil się do personelu latającego i po przeszkoleniu na strzelca
samolotowego radiotelegrafisty w październiku 1940 roku i otrzymuje przydzial do 301DB. W roku 1945 jest przeniesiony do
300D gdzie jest do końca wojny. Po zwolnieniu z lotnictwa wyemigrował do Kanady. – W roku 1987 Zmarł w Kanadzie
Choroszucha Józef
17.07.1909 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Chorzella Hebert
30.09.1916 ???
sierż. / F/Sgt
Wieża kontrolna
1986 Nottingham UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chorzelski Michel
23.12.1919 ???
kpr. / Sgt
Nawigator
obywatel amerykański USA
Chorzewski Kazimierz
22.01.1922 ???
plut. / WO
Radio-operator pokład. 304DB
1951 Londyn SW1 UK
Chowaniec Franciszek Józef
01.04.1908 + ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
309DMR
1982 Colchester, Essex UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chowański Paweł
10.10.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
307DMN
1947 France
Chowański Zygmunt Jan
17.02.1919 † 12.06.1941 22 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy.
300DB
Urodzony w m. Dębsko, pow. Kalisz, woj. poznańskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył kursem
przyśpieszonym w Krośnie w roku 1939 jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we wrześniu 1939 spowodował
szkolenie i z iększością uczni został ewakuowany z Łucka do Rumunii. Następnie przedostał się do Francji a po jej
upadku został ewakuowany 22 lutego 1940 do Wielkiej Brytanii. Po uprzednim przeszkoleniu na strzelca
samolotowego radiotelegrafistę został skierowny do 300DB. W roku 1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”W5666- lot bojowy, -bombardowanie Dūsseldorfu. Wracając, samolot został zestrzelony do morza około 35 mil na
wschód od Angli. – zginął w morzu. Załoga: S.Sędzik, W.J.Sojka, S.Kruk-Szuster, W.Weinberg i L.Maciej, zostali
wyłowieni z morza przez Niemców i osadzeni w niewoli.
Chramiec Andrzej 8113
26.03.1892 + 00.02.1985 92 ppłk / W/Cdr
Pilot
130
Zmarł w Arlington District of Columbia USA
Chrapek Jan
18.12.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1947 Tasmania Australia
P-2459 Chrapkiewicz Stanisław
27.04.1920 ???
por. / F/Lt
Pilot
306DM
brak dalszych informacji
793769 Christ August Józef
26.11.1910 + 07.12.1974 64 sierż. / Sgt
Radio-operator
Zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
P-1201 Christman Edward Henryk
15.01.1909 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
316DM
1951 Leeds 6 UK
P-0006 Christman Rudolf Karol
05.04.1906 † 15.04.1941 35 por. / F/O
Pilot
304DB
>1941 zginął – RAF Syerston-“Wellington”-R1212- lot treningowy – podczas próby lądowania na lotnisku Flintham
Woods, Syerston, pilot podszedł zbyt wysoko i dostał rozkaz ponownego okrążenia lotniska. Przy kolejnej próbie
lądowania jeden z silników odmówił posłuszeństwa i samolot zderzył się z drzewem na skraju lotniska. Ocaleli (ranni):
- T.Aranowski, Z.Gałczyński i J.Jarosz. Zginęli: W.Pietruszewski, A.Berger i pilot R.K.Christman, który został
pochowany na cmentarzu w Newark (298/P) UK
707592 Chrol Zygmunt
15.03.1926 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
P-0581 Chrol-Frolowicz Michał
28.04.1897 + 07.03.1974 76 mjr / S/Ldr
Bez przydziału
Zmarł w Wembley, Middlesex, - spopielony – prochy złożone w Breakspear Crematorium, Ruislip, Middlesex UK
784266 Chromcewicz Jan
07.07.1919 + 28.10.1985 66 plut. / Cpl
Radio-mechanik
304DB
Zmarł w Gdańsku Polska
705341 Chromik Bolesław
10.05.1919 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
704733 Chromiński Eugeniusz Stefan
05.08.1917 ???
kpr. / LAC
Meteorolog
1947 Argentyna
708095 Chrostek (Kupka) Hubert
11.03.1925 + 03.05.1991 66 kpr. / LAC
Straż pozarna
Zmarł – brak danych UK
76663
Chrostowski Tadeusz 9036
07.04.1908 † 07.08.1941 33 kpt. / F/O
Obserwator
300DB
>1941 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-X9676 – lot bojowy, - bombardowanie
Frankfurtu.
Samolot został zaatakowany przez niemieckiego myśliwca i zestrzelony do morza – zginąła cała załoga.
Morze wyrzuciło na brzeg ciała: kpt. W.H.Cichowski i E.Jura
705316 Chrościcki Leon
09.12.1911 + 03.05.1991 79 plut. / LAC
Kancelista
Zmarł w Northampton NN2 UK
794613 Chrun Edward Geogory USA
09.07.1924 + 14.10.2005 81 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
Zmarł w Santa Louis, Missouri USA
794742 Chruścicki Andrzej
28.10.1909 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1948 Argentyna
792179 Chrzan Stanisław
27.07.1913 + 18.04.1946 33 kpr. / LAC
Fotograf
318DMR
>1946 Zmarł – RAF Treviso Włochy – zginął w wypadku drogowym, przejechany przez samochód wojskowy
w Pomigliano. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Padwie Włochy (17-C-14-2)
792623 Chrzanowicz Józef
02.01.1908 + 01.03.1999 91 st.majst. / F/Sgt Mechanik
303DM
Zmarł w Warrszawie Polska – pochowany na cmentarzu Bródnowskim
784398 Chrzanowski Alojzy
13.05.1907 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
318DMR
brak dalszych informacji
793330 Chrzanowski Bernard
23.09.1916 † 21.03.1941 25 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Toruniu. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1936 roku jako radiotelegrafista.
Przydzielony do 1PL w Warszawie do eskadry ćwiczebnej przy 214 eskadrze bombowej. W roku 1938 został
mianowany podoficerem zawodowym i przeniesiony do eskadry ćwiczebnej bombowej na stanowisko instruktora. Bral
czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 w ramach „Brygady Bombowej”. Ewakuowany rzutem powietrznym na
samolocie PZL-37 „Łoś” 18 września do Czerniowiec, a 19 wylądował w Bukareszcie w Rumunii. Przedostał sie do
Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po poprzednik przeszkoleniu zostaje przydzielony do 301DB. W roku 1941
zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-L7874- lot treningowy. Podczas drugiego podejścia do lądowania samolot
zwalił się na ziemię w pobliżu lotniska, prawdopodobnie wskutek zbyt nagłego zamknięcia klap. Zginęła cała załoga. pochowany na cmentarzu w Newark (300/MC East) UK
781046 Chrzanowski Gustaw
28.03.1917 + 08.11.1941 24 st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1941 Zmarł – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1271 – lot bojowy, bombardowanie Mannheim. Z powodu silnego obmarzania
załoga zrzuciła bomby na cele zapasowe i samolot wylądował przymusowo we Francji. Mieczysław Taras i Gustaw Chranowski
przedostali się na tereny zajęte przez rząd Vichy i zostali internowani.
Gustaw Chrzanowski Zmarł w szpitalu w Nicei na gruźlicę - pochowany na cmentarzu Caucada w Nicei Francja (8379-1335)
781561 Chrzanowski Ireneusz
14.03.1915 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
1987 Ipswich, Suffolk UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
705809 Chrzanowski Józef
04.12.1913 + ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
1948 Australia
704646 Chrzanowski Leon
06.04.1903 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
1946 Polska
P-0134 Chrzanowski Władysław 8494
17.06.1902 + 24.07.1987 85 mjr / S/Ldr
Obserwator
304DB
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W Angli w latach 1940-45 należał do
personelu latającego - ostatni przydział 304DB. – Zmarł w Hamilton Kanada
784536 Chrzanowski Władysław
23.08.1911 + ???
plut. / Cpl
Radio-mechanik
1983 Liverpool, Lancashire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
P-0413 Chrzczanowicz Jerzy Leon
09.10.1911 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
315DM
brak dalszych informacji
704294 Chrząszcz Władysław (Victor Charlton) 05.05.1922 + 23.02.2006 84 sierż. / WO
Pilot
317DM
Zmarł w Liverpool – pochowany na cmentarzu Thornton Garden Rest. UK
P-1169 Chuchela Władysław
03.05.1907 + 14.05.1988 81 kpt. / F/Lt
Obserwator
304DB
Urodz. W Przemyślu. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 2PL w Krakowie. W latach
1935-36 latał w 26 Esk.Tow., - następnie przesunięty do Esk.Szkolnej na dowódcę plutonu foto. W Angli należał do personelu
707020
131
794411
783023
794612
784437
783854
P-2305
781207
705139
707779
784009
792253
705776
P-2180
P-2399
792612
704809
729260
707303
706446
708516
781628
780785
703901
703736
783233
783099
P-1460
781472
783773
782268
780961
latającego PSP.- w 1944 przeniesiony do Dowódctwa S.P. na stanowisko kierownika kancelarii Wydziału Personalnego. –
Zmarł w Heysham Lanc’s UK
Chucherko Kazimierz Ludwik
03.03.1901 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Chudek Aleksander 9345 DFM
17.08.1914 † 23.06.1944 30 st.sierż. / W/O Pilot
303DM
Ukończył kurs pilotażu w 1PLw Warszawie. Latał w 114 Esk. Myśl. W czerwcu 1940 roku przybyl do Wielkiej Brytanii.
Po przeszkoleniu w 1 PFTS odbył praktykę pilotażową w zespole lotnictwa dostawczego (ferry) w Kemble. W 1941 roku
skierowany na przeszkolenie myśliwskie w 55 OTU a następnie przydzielony do 315DM. Po ukończeniu tury bojowej w
listopadzie 1942 skierowany do 58 OTU w charakterze instruktora. W maju 1943 wrócił do 315DM a następnie w lipcu
przydzielony do 303DM. W listopadzie 1943 ponownie wrócił do 315DM. Od marca 1944 w dyspozycji Inspektoratu
Lotnictwa, zaś w czerwcu ponowbie przydzielony do 303DM - zginął – RAF Tangmere-„Spitfire”-AB271- wystartował na
patrol nad przyczółkiem inwazyjnym. Około godz. 7.00 odłączył od formacji. Zaginął bez wieści. Prawdopodobnie
zestrzelony, pilot zginął w morzu. Zestrzelił: 9/1/1
Chudy Stanisław
11.05.1919 + 19.06.2002 83 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>09.10.1942 - RAF Hemswell-„Wellington”-Z1255- lot bojowy, minowanie wybrzeży Holandii. Po wykonaniu zadania smolot zostal
zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca nad Koegras (Den Helder) w Holandii. Uratował się jako jedyny z załogi (lekko ranny) i
dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła. – Zmarł w Hartford Conecticut USA (Obywatel USA).
Chudziak Euzebiusz
13.12.1915 ???
plut. / AC2
Mechanik
przeniesiony do armii UK
Chudziak Stefan Józef
31.08.1905 + 10.05.1990 85 st.sierż. / F/Sgt Meteorolog
Zmarł w Toruniu Polska
Chudzicki Kazimierz
15.06.1908 + ???
por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
1948 Argentyna
Chudzicki Ludwik
10.06.1908 + 10.03.1972 64 sierż. / Sgt
Mechanik
Zmarł w Lincoln i tam został pochowany UK
Chudzik Alfred
22.05.1917 ???
szer. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Chudzik Antoni
27.04.1927 ****
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Królewiec, - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
W dniu 25.03.1944 przeniesiony do PSP w stopniu AC2 ze specjalnością mechanika silnikowego (EII). Po zakończeniu
działań wojennych i zwolnieniu z PSP wyjechał do USA. - Po studiach uzyskał Dyplom Inżyniera - 1995 Westchester Illinois USA
Chudzik Juliusz Bolesław
16.02.1904 + ???
chor. / W/O
Meteorolog
brak dalszych informacji
Chudzik Władysław
23.03.1919 ???
kpr. / Sgt
Bez specjalności
300DB
2001 Londyn UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chudzikiewicz Tadeusz
07.11.1920 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
1955 Westcliff-on-Sea Essex UK
Chudzikiewicz Wilhelm Stanisław
04.04.1905 + 22.08.1975 70 por. / F/O
Administracja
utonął pod Rimini Włochy i tam został pochowany
Chudziński Brunon
18.01.1920 + 16.04.2000 80 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w Chicago Illinois USA pochowany na działce weterańskiej w Maryhill Niles
Chudziński Jan
24.04.1911 + ???
kpr. / AC2
Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Chudzyński Jan
12.08.1915 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Chumerski Kazimierz
05.01.1922 ???
st.szer. / LAC Ślusarz
1947 Polska
Chumko Jan
29.07.1926 ???
kpr. / LAC
Elektryk
309DMR
1968 Lower Hutt New Zealand
Churchal Mieczysław
23.10.1922 + 26.03.1945 23 szer. / AC2
Bez specjalności
307DMN
>RAF Faldingworth (Baza PSP) – przeniesiony na kurs operatorów radiowych
-Zmarł – pochowany na cmentarzu w Newark (328/K) UK
Chustecki Feliks
07.02.1926 ****
kpr. / AC2
Bez specjalności
1973 Coventry UK
Chwaja (John Carpenter) Wacław
13.09.1916 + 17.06.1996 80 sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
Zmarł w Londynie i został spopielony UK
Chwaja Władysław
03.12.1903 + 17.06.1979 76 st.majst. / F/Sgt Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w Ashington Sussex – pochowany na cmentarzu Park Royal UK
Chwalibóg Zygmunt Marian
10.05.1922 † 25.11.1944 22 plut. / Sgt
Pilot
305DB
>1944 – zginął – RAF York-„Mosquito”-PZ333- wystartował z zadaniem wsparcia włanych wojsk w Holandii. Samolot,
według źródeł niemieckich – został zestrzelony przez artlerię plotn. W rejonie Wessel. Wraz z pilotem zginął nawigator
Z.Parzych. Pochowani zostali na cmentarzu w Reichswald Forest Niemcy (17/1/C)
Chwalik Walenty
30.01.1899 + ???
werkm. / W/O
Mechanik
1946 Polska
Chwalko Leonid
29.05.1919 ???
sierż. / W/O
Pilot
304DB
brak dalszych informacji
Chwastek Franciszek
18.01.1894 + ???
werkm. / Sgt
brak danych
przeniesiony do armii UK
Chwaściński Bolesław 9469
06.09.1909 + 25.12.1992 83 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Zmarł w Warszawie Polska
Chwiedczenia Aleksy
20.01.1918 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Chwieralski Marceli
25.05.1910 + ???
st.sierż. / Sgt
Rusznikarz
315DM
1946 Polska
Chwiłowicz Franciszek
27.09.1916 ???
sierż. / Cpl
Stolarz
307DMN
1949 Kanada
Chwitut Władysław
27.04.1901 + 23.11.1956 55 werkm. / F/Sgt Mechanik
315DM
1947 Polska – Zmarł w Krakowie, pochowany na cmentarzu Salwatorskim (Info:Andrzej Kubicki 22.08.2012)
132
792071
709029
706588
709820
780261
792995
794172
P-1713
792374
P-0504
P-0378
705342
706060
708799
794104
793670
P-1652
705810
793501
708281
794305
783834
792569
792182
706134
P-2033
704579
784534
706276
792171
782796
Chylewski Franciszek
12.07.1916 † 15.01.1942 26 kpr. / Sgt
Pilot
300DB
>1942 RAF Hucknall – „Wellington”-K1265- lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga.- z powodu awarii silnika
zawrócono z trasy, ale samolot rozbił się w Bloms Cross Farm koło Cripstone Village, Allerton Notts. Cała załoga
zginęła.pochowany na cmentarzu w Newark (106A/H) UK
Chyliński Bogdan
02.02.1926 + 00.00.1996 68 jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- Zmarł w Nuneaton Warks UK
Chyliński Mieczysław
08.09.1920 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
2002 East Surrey UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Chymiuk Władysław
22.10.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
318DMR
brak dalszych informacji
Chyś Bolesław
30.10.1922 + 02.05.1975 53 sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
301DB
Zmarł w Londynie – spopielony w South East Londyn krematorium UK
Chytkowski Stefan
22.11.1913 + 08.07.1982 69 majst. / Sgt
Mechanik
Zmarł w Manchester UK
Chytryk Tadeusz
25.02.1917 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
307DMN
2004 West Surrey UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Ciach Marian
19.10.1918 † 16.07.1943 25 por. / F/O
Pilot
317DM
Absolwent XIV Promocji SPL 1939.
Po przyyciu do Wielkiej Brytanii początkowo latal w 10 AFU do czerwca 1942 roku. Po
przeszkoleniu w 58 OTU został skierowany do 302DM . Od stycznia 1943 latał bojowo w brytyjskich dywizjonach 65 i 130. W
maju 1943 przeniesiony do 317DM. Zginął – RAF Perranporth-„Spitfire”EE654- lot treningowy. Podczas lotu samolot zderzył się
z powierzchnią morza i zatonął w odległości około 7 mil od Lizard Point w Kornwalii. Pilot zginął w morzu .
Ciastoń Franciszek
27.04.1916 † 23.09.1943 27 kpr. / Sgt
Pilot
6OTU
>1943 zginął – RAF Silloth”-Wellington”-HZ251- dokonywał przelotuze Skipton-on-Swale do Skipton. Nad miejscowością
Bradley samolot rozpadł się w powietrzu. Cała załoga zginęła.- pochowany na cmentarzu w Fulford Yorkshire. (I/H/2) UK
Ciastuła Ludomił Feliks
06.08.1908 + 19.06.1986 78 kpt. / F/Lt
Pilot
303DM
Zestrzelil samolotów: 1/0//0. – Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w North Sheen UK
Ciastuła Tadeusz Leopold
27.10.1909 + 07.10.1979 70 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Birchington-on-Sea Kent – spopielony w Margate krematorium Kent UK
Ciągło Władysław Jan
09.01.1921 ???
kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
1946 Argentyna
Ciągniwoda Albin
22.08.1914 + 00.05.1990 76 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Curitibie Brazylia
Ciba (Cichanowski) Jan
05.04.1922 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
301DB
brak dalszych informacji
Cibicki Tadeusz
04.10.1919 + 02.12.2000 81 plut. / LAC
Mechanik radarowy
304DB
Zmarł w Hardford, Connecticut USA
Ciboda Wacław
25.10.1915 ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1969 Bedford UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cibor Czesław
09.10.1918 † 03.11.1941 23 ppor. / P/O
Pilot
8SFTS
>1941 zginął – RAF Montrose-„Master”-AZ327- samodzielny lot ćwiczebny. Z nie ustalonych powodów samolot
spikował
do ziemi i rozbił się na lotnisku. Pilot zginął. Pochowany na cmentarzu Sleepyhillock w Montrose (75/7/C)UK
Ciborowski Bolesław
18.10.1912 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1999 Ipswich, Suffolk UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cichecki Bolesław
17.04.1905 + ???
sierż. / Sgt
Kancelista
302DM
1946 Polska
Cichocki (Kozłowski) Bronisław
18.07.1910 + ???
kpr. / LAC
Szewc
1947 Polska
Cichocki Franciszek
30.11.1914 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
303DM
1946 Polska
Cichocki Ireneusz
09.11.1902 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
316DM
1969 Northwich, Cheshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cichocki Karol
10.02.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Cichomski Kazimierz
25.02.1916 + 06.11.1991 75 plut. / LAC
Sanitariusz
Zmarł w Łodzi Polska
Cichoń Czesław
22.10.1915 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Cichoń Franciszek
11.02.1910 + 12.09.1998 78 kpt. / F/Lt
Wydział prawny
Zmarł w Dunstable Bedford’s i tam został pochowany UK
Cichoń Józef Tadeusz
09.07.1922 ???
kpr. / LAC
Pilot-uczeń
1946 Kanada
Cichoń Paweł Franciszek
11.10.1913 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
316DM
Urodzony Gliwicach, woj. Śląskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w roku 1933 jako mechanik
samolotowy. Przydzielony do 2PL w Krakowie 123 eskadry myśliwskiej. W roku 1935 ze wzgl ędów zdrowotnych zwolnił się do
rezwrwy.W czasie mobilizacji we wrześniu 1939 roku zostaje powołany do 2PL i wcielony do swojej eskadry. Bral czynny udział
w kampanii wrześniowej 1939 w ramach „Brygady Pościgowej”. !7 września jest ewakuowany do Rumunii. Przez Syrię
przedostaje sie do Francii w styczniu 1940 roku, a po jej upadku dostaje się do Wielkiej Brytanii gdzie zostal przydzielony do
308DM. Następnie w roku 1943 zostal przeniesiony do 316DM w którym służył do 2 marca 1944 roku. W RAF Halton ukoćzył
kurs szefów mechaników. Po zakończeniu wojny pozostal w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w roku 1950 w Southsea
koło.Portsmouth, - następnie w roku 2003 przeniósł się do Peterborough, Northamptonshire UK (- Info: Chris Kropiński
14.07.2012)
Cichoński Adam Zbigniew
24.12.1919 ****
plut.pch. / AC2 Nawigator – uczeń
2002 Basford, Nottinghamshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cichorski Franciszek
20.10.1914 + 29.12.1970 56 plut. / LAC
Elektryk
309DMR
Zmarł w Newport – pochowany na cmentarzu w Blackpool – Polska działka UK
Cichoszewski Maksymilian
27.08.1917 + 05.03.1949 32 sierż. / W/O
Pilot
304DB
133
P-1301
782785
707593
780533
76667
708108
708589
792536
794396
707678
707780
705811
P-2868
792614
780546
P-1310
126082
784312
P-2566
703023
781943
704050
P-1066
784790
784045
793262
783827
729186
782176
Urodzony w m. Streidelsdorf w Niemczech. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 jako mechanik
samolotowy. Przydzielony do 2PL w Krakowie, eskadry treningowej na kurs pilotażu. W czasie kampanii wrześniowej 1939,
ewakuowany wraz z eskadrą do Rumunii. Następnie przedostal sie do Francji a po jej upadku przybył do Wielkiej Brytani 22
czerwca 1940 roku. Po dalszym przeszkoleniu w pilotażu które ukończył łącznie z nawigacją 22 sierpnia 1943 roku. Skierowany
do 304DB 11 stycznia gdzie latal do zakończenia wojny. W roku 1946 wstąpił do RAF w stopniu angielskim chorążego. –
zginął w wypadu lotniczym w dywizjonie morskim 224 RAF w roku 1949.
Cichowicz Stanisław
16.12.1907 † 06.12.1942 35 por. / F/O
Obserwator
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”Z1401- lot bojowy, bombardowanie Mannheim. Samolot został
zestrzelony przez artylerię plotn. Nad portem Boulogne. Zginęła cała załoga.
– pochowany na cmentarzu w Boulogne-sur-Mer Francja (355)
Cichowicz Władysław
06.11.1898 + ???
majst. / W/O
Mechanik
306DM
1946 Polska
Cichowski Kazimierz Jerzy
29.11.1924 ???
kpr. / Sgt
Pilot
2011Plymton, Adelide SA Australia
Cichowski Maksymilian
11.10.1903 + ???
plut. / Cpl
Radio-operator
1979 Sheffield, Yorkshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cichowski Władysław Henryk 9119 21.05.1910 † 07.08.1941 31 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. W latach 1936-39 latał
jako pilot w 213 i 214 eskadrze bombowej. W Angli po przeszkoleniu dostał przydział do 300DB. 1941 zginął – RAF
Hemswell-„Wellington”-X9676 – lot bojowy, - bombardowanie Frankfurtu. Samolot został zaatakowany przez
niemieckiego myśliwca i zestrzelony do morza – zginąła cała załoga. Morze wyrzuciło na brzeg ciała: mjr E.Jura i kpt.
Cichowski – pochowany na cmentarzu w Newark (304/I/C East) UK
Cichy Alfred
23.05.1924 + 05.05.1996 72 .kpr. / LAC
Mechanik
Zmarł w Londynie UK
Cichy (Piekarski) Alojzy
21.04.1923 ****
st.szer. / AC1 Sanitariusz
308DM
1963 Londyn UK
Cichy Eugeniusz
18.11.1906 + ???
kpr. /
1966 Brent, Middlesex UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cichy Feliks Robert
30.05.1915 + ???
plut. / LAC
Elektryk
1947 Kanada
Cichy (Walters) Tadeusz
19.04.1918 + 19.07.2010 92 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Urodzony w Strzeliskach Nowych, woj. Lwowskiw – Zmarł w Tenerife Canary Isle i tam pochowany Hiszpania
Ciciński Edmund
31.01.1927 + 10.06.1946 19 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Chaciłówka. - zginął – -Słuchacz Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis. - Zmarł w szpitalu
wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym.- pochowany na cmentarzu w Heliopolis Egipt (32/4/F)
Ciciński Henryk
21.05.1920 + 24.10.1982 62 kpr. / LAC
Rusznikarz
303DM
Zmarł w Derby UK
Ciechanowicz Mieczysław
14.11.1910 + ???
ppor. / F/O
Pilot
304DB
1990 Londyn, Wandsworth UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Ciechanowicz Stefan
06.02.1916 + ???
szer. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
1984 Crawley, Sussex UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Ciechanowicz Wiktor Stanisław
12.09.1917 ???
sierż. / W/O
Pilot
316DM
1949 Toronto Kanada
Ciechanowski Wiktor Zygmunt
19.02.1917 † 14.01.1944 27 por. / F/O
Pilot
304DB
>1944 zginął – RAF Predannack-„Wellington”-HF198- lot treningowy. Samolot zaginął nad morzem miiędzy Predannack
a Cardignam Bay. Zginęła cała załoga. – ciała nie odnaleziono UK
Ciechanowski Władysław Maria VR-RAF 00.00.000? † 02.12.1942
ppor. / P/O
Pilot
19DM RAF
Zgłosił się ochotniczo do lotnictwa na terenie USA. W okresie XII.1941 – VI.1942 przeszedł szkolenie w pilotażu w 2
British FTS w Kalifornii. - W Wielkiej Brytanii skierowany na szkolenie myśliwskie do 57 OTU. XI.1942 przydzielony do
19 DM RAF. - W roku 1942 zginął – RAF Perranporth-„Spitfire”-EP749- wystartował do treningowego lotu
nawigacyjnego. Wskutek pogorszenia się warunków atmosfeeycznych samolot rozbił się koło miejscowości Mary
Tavy, Tavistock w Devon.Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Exeter (ZK/74/C) UK - (Jego ojciec, Jan Maria
Ciechanowski był w latach 1941-1945 ambasadorem RP w USA).
Ciechoniak Tadeusz
00.00.000? ???
1998 South East Hampshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Ciechoński Henryk Piotr
18.06.1911 + 00.00.000?
por. / F/O
Nawigator
Zmarł prawdopodobnie w Londynie – brak danych
Ciecierski Marcel
02.03.1920 ???
st.szer. / AC2 Elektryk
obywatel amerykański USA
Ciecierski (Bevington) Marceli
07.10.1915 + 15.09.1998 83 plut.pch. /LAC Tłumacz
Zmarł w Wonersh Surrey GU5 UK
Ciecierski Ryszard
21.03.1925 + 19.07.1997 72 plut. / LAC
Radio-mechanik
Zmarł w Nottingham – spopielony w Wilford Hill Cemetery UK
Ciecierski Stefan
04.03.1894 + 00.07.1981 87 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w San Benardino, California USA
Ciecierski Wacław
17.07.1898 + ???
st.sierż. / Cpl
Kancelista
317DM
1958 Grójec k/Warszawy Polska
Cieciński (Stanley) Tadeusz
21.10.1908 + 19.01.1993 85 plut. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w Warszawie Polska
Ciekot Władysław
10.10.1906 + ???
st.sierż. / Sgt
Kancelista
1947 Polska
Cielbała Stefan Józef
27.08.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1992 Aylesbury Vale, Buckinghamshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cielecki Jan Aleksy
17.07.1920 ???
st.szer. / AC2 Pilot – uczeń
1946 Polska
Cieleń Adam
17.12.1914 + ???
plut. / LAC
Radio-operator
304DB
brak dalszych informacji
134
P-0381
704295
707306
784657
P-2628
792731
792575
P-1545
P-0155
706441
792660
793786
707304
708798
706735
780547
794347
705812
780167
782695
794298
794898
793055
708681
780666
704296
781118
729238
704990
706158
703740
793530
782285
704371
Cieliński Stanisław Tadeusz
28.05.1918 † 18.04.1943 25 por. / F/Lt
Pilot
3DF-Jurby
Urodzony w m. Brody, woj. krakowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 21
Esk.Lin. Walczył z nią w czasie kampanii wrześniowej 1939 wykonując 3 zadania bojowe (2 Bombardowania npla i 1 rozp.), latając także
jako łącznik Dow. II/2 Dywizjonu ze sztabem Br. Bombowej. – W Wielkiej Brytanii przydzielony do sztabu Dow. Lotn. Myśl. – Jurby.- Dnia
18 kwietnia 1943 zginął – RAF Jurby-„Beaufighter”-X7887- lot treningowy z lotniska Jurby na wyspie Man. Wskutek awarii silnika
samolot wpadł do morza koło Bradda Head. Pilot został wyłowiony przez okręt-niszczyciel Royal Navy i odesłany do szpitala, gdzie Zmarł
wskutek doznanych obrażeń. - pochowany na cmentarzu St.Cattwg, Pentyrch w Cardiff – (grób bez numeru, koło północnej ściany). UK
Cieluch Henryk
02.02.1921 ???
sierż. / WO
Radio-operator pokł.
304DB
1976 Wolverhampton, Staffordshire UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Ciemierzewski Henryk
03.06.1926 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Ciemior Józef
15.11.1893 + 29.09.1974 81 st.sierż. / Sgt
Mechanik
309DMR
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu North Sheen Mortlake UK
Ciemniewski Stefan
15.10.1920 ???
ppor. / P/O
Nawigator
brak dalszych informacji
Cieniewski Zygmunt
04.03.1915 ???
plut. / LAC
Elektryk
309DMR
1973 Ipswich, Suffolk UK (- Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Cieńkuszewski Franciszek
30.09.1906 + ???
kpr. /
brak danych
przeniesiony do armii UK
Ciepliński Filip 9341
26.05.1917 † 01.03.1943 26 por. / F/O
Pilot
7AACU
>1943 zginął – RAF Castle Bromwich-„Oxford”-R6309-lot ćwiczebny z dwoma uczniami z RAF. Z nie ustalonych
powodów samolot rozbił sięw Nuneaton, (Coventry Road) w Warwickshire. Uczniowie poniśliśmierć na miejscu.
Pilot Zmarł po kilku godzinach. – pochowany na cmentarzu w Newark (314/K) UK
Ciepliński Stanisław Wincenty
04.04.1905 + ???
por. / F/O
Obserwator balonówy
brak dalszych informacji
Ciepliński Tadeusz
04.03.1922 + 00.07.1972 50 kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Chicago, Illinois USA
Ciepłuch Brunon
30.07.1907 + ???
kpr. /
brak danych
przeniesiony do armii UK
Cierkosz Franciszek
23.10.1915 ???
sierż. / Cpl
Sanitariusz 307DMN
brak dalszych informacji
Cierniak Tadeusz
10.06.1926 ???
szer. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Cierocki Paweł
26.04.1903 + ???
szer. / AC1
Kucharz
1946 Polska
Cierpiał Roman
08.05.1917 + 17.11.1987 70 plut. / LAC
Pilot-uczeń
309DMR
Zmarł w Sosnowcu i tam został pochowany Polska
Cierpisz Andrzej
11.11.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
305DB
Urodzony w m. Zołyń, pow.Łańcut, woj Lwowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 roku jako
mechanik samolotowy. Przydzielony do 2PL w Krakowie i wcielony do 26 eskadry obserwacyjnej. Brał czynny udział w
kampanii wześniowej 1939 roku w ramach Armii „Kraków”. Przez Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii 12 lutego 1940
roku. Po przeskoleniu technicznym otrzymał przydział do 305DB. Następnie do 30 MU (Jednostki Zaopatrzenia), gdzie służyl
do roku 1946. – Od tego czasu brak dalszych informacji
Ciesielski Jan
05.02.1900 + ???
chor. / F/Sgt
Elektryk
1947 Polska
Ciesielski Jerzy Józef
15.03.1918 + 19.02.1995 77 kpr. / LAC
Radio-operator
308DM
Zmarł w Palos Park, Cook, Illinois USA
Ciesielski Michał
18.09.1907 + 31.05.1989 82 sierż. / Cpl
Fotograf
Zmarł w Libercourt Francja
Ciesielski Mieczysław
20.09.1905 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
316DM
1998 Reading, Berkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Ciesielski Mieczysław
02.09.1912 + 02.04.1980 68 plut. / LAC
Elektryk
304DB
Zmarł w Derby UK
Ciesielski Waldemar Bolesław
18.12.1918 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Ciesielski Władysław
06.09.1905 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
309DMR
1946 Polska
Ciesiun Eugeniusz
29.08.1925 ???
st.szer. / AC1 Mechanik
1947 Tasmania Australia
Cieszkowski (Jennings) Heliodor
03.07.1916 + 16.05.2004 88 plut. / LAC
Mechanik
303DM
Zmarł w Storrington West Sussex, pochowany na miejscowym cmentarzu UK
Cieszkowski Jan
17.09.1920 ???
szer. / AC1
Elektryk
brak dalszych informacji
Cieśla Henryk
19.01.1916 ???
sierż.pch. / Cpl Mechanik
306DM
brak dalszych informacji
Cieśla Józef
06.07.1916 ****
kpr. / AC1
Bez specjalności
2000 Littlehampton W.Sussex BN17 UK
Cieśla Stefan
18.08.1912 + ???
st.szer. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Cieśla Zdzisław Julian
06.03.1914 + 21.12.1999 85 sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
Zmarł w Londynie – spopielony w Honor Oak krematorium UK
Cieślak Albin
07.03.1915 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
317DM
1996 Blackburn, Lancashire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cieślak Edmund
10.08.1916 + 13.03.2002 86 plut. / LAC
Mechanik
302DM
Zmarł w Nottingham UK
Cieślak (Cameron) Ludwik Tadeusz 9229 25.02.1907 + 08.10.1983 76 chor. / W/O
Pilot
301DB
Zmarł w Bradford UK
Cieślak Michał
16.09.1903 + 29.12.1969 66 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
Zmarł w Los Angeles California USA
135
703739
P-1751
703655
793795
784174
784263
705310
780548
781969
782816
781660
783816
792845
703668
707958
708683
706572
794738
P-2022
793792
703147
P-0120
P-1445
703667
708379
708025
708975
794406
707714
Cieślak Wacław
26.03.1914 + 24.10.1991 77 plut. / LAC
Mechanik samochod.
Zmarł w Fletching Uckfield E.Sussex UK
Cieślak Witold Antoni
18.04.1915 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
318DMR
1999 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cieślar Jan
10.03.1916 ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Cieślar Paweł
00.00.000? ???
brak danych
przeniesiony do armii UK
Cieślakiewicz Edward
06.09.1908 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
1946 Polska
Cieślewicz Stanisław
12.10.1913 + 22.11.1998 75 plut. / Cpl
Obsługa balonów
Zmarł w Harrow Weald-Middx UK
Cieślicki Stanisław Leopold
28.08.1920 + 22.09.1944 24 st.szer. / AC1
Bez specjalności
>zginął w Le Quin – Francja – w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z bronią
(odbezpieczony „stengan” spadł z jego ramienia na ziemię i wypalił) – pochowany na cmentarzu w Fretin UK ( 2) UK
Cieślik Czesław
13.06.1914 + 09.05.2001 87 plut. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Denton Manchester i tam został pochowany UK
Cieślik Maksymilian 8470
04.04.1920 † 29.06.1943 23 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombardowanie Kolonii.
Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot „Messerschmitt BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters
Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode (2) Belgia.
Cieślik Paweł
15.02.1903 + ???
chor. / F/ Sgt
Mechanik
302DM
1946 Polska
Cieślik Stanisław
22.04.1918 † 24.10.1944 26 plut. / W/O
Pilot
25EFTS
>1944 zginął – RAF Hucknall-„Tiger Moth”-DE157- lot treningowy.
Z nie ustalonych powodów samolot rozbił się koło miejscowości Papplewick w Nottinghamshire. Pilot zginął.
- pochowany na cmentarzu w Hucknall Notts. UK
Cieślik Stanisław
04.05.1905 + ???
kpr. / Cpl
Mechanik
przeniesiony do armii UK
Cieśliński Marian
15.08.1906 + ???
sierż. / Sgt
Fotograf
1988 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cieślukiewicz Józef
14.07.1914 + ???
sierż.pch. / Cpl Instr. Wych. Fizyczn.
Brak dalszych informacji
Cieźwierek Stanisław
06.01.1915 ???
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1946 Polska
Ciężki Jan
16.02.1926 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
1947 France
Ciężkowski Ryszard
14.12.1914 + ???
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1946 Polska
Cimner Abram
19.12.1909 + ???
st.szer. / LAC Rusznikarz
brak dalszych informacji
Cimoszko Antoni
05.07.1915 ???
por. / F/O
Oficer techniczny
301DB
1989 22071 Rio de Janeiro Brazylia
Cina Władysław
11.05.1907 + ???
st.szer. / LAC Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
Cioch Jan
15.10.1919 ****
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
302DM
1989 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Ciołek Jakub
17.03.1917 † 06.08.1942 25 por. / F/O
Obserwator
301DB
Urodzony w m. Wólka Rudnicka, woj. lubelskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do
5PL w Lidzie-Wilno – 55 Esk.Lin. Wykonał w jej skłsdzie 3 zadania bojowe w czasie kampanii wrześniowej 1939. – W
Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu nawig. ikursie zgrywania załóg w 18 OTU (październik 1941 – styczeń 1942) wcielony
do 301DB. - 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1386- lot bojowy z zadaniem minowania Lorentiu.
Samolot,uszkodzony ogniem obrony plotn. , rozbił się w rejonie celu. Uratował sie tylko Piotr Hur który został wzięty
do niewoli. Reszta załogi zginęła. –pochowany na cmentarzu Lorient-Kerentrench Francja (31)
Cioch Stanisław 9485
27.10.1914 † 09.08.1941 27 por. / P/O
Obserwator
301DB
>1941 zginąl – RAF Hemswell-„Wellington”-T2625- lot bojowy, Bombardowanie Hamburga. Podczas dolotu na cel
samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miejscowości Boen
w Niemczech. Uratowali sie Z Bąderski i J.Gacoń (wyskoczyli ze spadochronem i dostali się do niewoli).
Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Hanover-Limmer Niemcy (6/XIII/D)
Ciotuszyński Czesław (Chester Tuszyński) 04.06.1918 + ???
szer. / AC2
Elektryk
2008 Renssealer Indiana USA
Cipa (Badura) Alfred
18.11.1918 ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Cipa (Borowy) Stefan
02.07.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Cipa Wilhelm
07.05.1920 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1946 Polska
Cipirski Zygmunt
10.10.1915 + 20.02.1984 69 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
305DB
>07.12.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1278- uczestniczył w bombardowaniu Manheimu. W locie powrotnym samolot
został nad brzegiem Francji trafiony pociskiem artylerii plotn. W zbiorniki paliwa i w płomieniach wpadł do morza, kilka mil od
brzegów angielskich w Sussex. Wyszli cało: Por.N.S.Lewicki (lekko ranny), kpr.Z.Cipirski i sierż.W.Moszczyński bez obrażeń.
Natomiast kpr.W.Siudak Zmarł później, - st.szer. Najda zginął na miejscu.
>26.07.1943 –RAF Hemswell-„Wellington”-HZ486- lot bojowy, bombardowanie Essen. Według informacji Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża, samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Asbeck Amt, Volmarstein. Do niewoli
dostali się por.obs. E.Bemben i kpr.strzelec pokł. Z.Cipirski. Reszta załogi zginęła.
–sierż. Zygmunt Cipurski Zmarł w 1984 w Slough Buck’s UK
Cisowski Stanisław
28.03.1914 + ???
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
136
793727
783880
794101
781076
784806
703812
793977
794407
707395
794581
784129
P-2306
784445
706259
780943
708278
794615
794778
794790
784240
707252
P-2746
P-1464
P-2012
Ciszewski (Brooks) Stefan Stanisław 06.07.1915 + ???
sierż. Pch. /Sgt Mechanik
303DM
1960 Richmond Londyn UK
Ciszewski Tadeusz
12.11.1912 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Ciszewski-Carson Tadeusz Wiesław 10.03.1917 + 14.08.1991 74 sierż. / Cpl
Magazynier
25EFTS
ur. w Lublinie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy która ukończył w trybie przyśpieszonym w Krośnie w 1939 jako mechanik
samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej jest ewakuowany do Rumunii.Przez Syrię i Egipt dostaje sie do Francji, gdzie
otrzymał skierowanie do Szkoły Podchorążych którą ukończył w kwietniu 1940. Po powrocie do Bazy w Lyonie, został
skierowany do 145 dywizjonu bombowego. Po upadku Francj drogą powiertrzną byl ewakuowany do Afryki Północnej skąd
przez Gibraltar przedostał sie do poru w Liverpool w Wielkiej Brytanii. W kwietniu 1941 roku. zgłosuł się do personelu
latającego. Po wypadku lotniczym i wyleczeniu, został skierowany do Bazy Hucknall gdzie pełnił obowiązki
magazyniera.Zwolniony do cywila w listopadzie 1947. Osiedlil się w Nottingham. – Zmienił swoje nazwisko na Edward William
Carson. - Zmarł w Lublinie i tam został pochowany Polska
Ciuchciński Jan Stefan
24.05.1922 † 22.06.1943 21 kpr. / Sgt
Bombardier
300DB
Urodzonyw Warszawie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, przerwał
dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowny do Rumunii. Przez Francję
przedostal się do Wielkiej Brytanii gdzie rozpoczął kurs pilotażu w lipcu 1941. Po skreśleniu z kursu pilotażu,
przechodzi kurs bombardiera lotniczego. Po dalszym przeszkoleniu w 18 OTU zostaje skierowany do 300DB w marcu
1943 roku. zginął w locie bojowym – RAF Hemswell-„Wellington”-HE985- , bombardowanie Krefeldu. – Samolot
prawdopodobnie został zestrzelony do morza.ginęła cała załoga. – kpr.Jan Ciuchciński zginął w morzu
Ciuciaś Zygmunt
05.02.1917 ???
st.szer. / AC1 Pilot
przeniesiony do Marynarki Handlowej UK
Ciuciura Aleksy
14.04.1921 + 08.10.2008 87 plut. / AC1
Radio-mechanik
Zmarł w Blackpool FY3 Lanc’s - spopielony w Carleton krematorium. UK
Ciuła Tadeusz
28.06.1907 + ???
chor. / W/O
Pilot
305DB
1946 Polska
Ciundziewicki Antoni
15.11.1915 † 10.11.1944 29 plut. / F/Sgt
Pilot
315DM
>1944 zginął – RAF Peterhead-„Mustang”-CB391- lot bojowy, osłaniał Liberatory z zadaniem bombardowania celów w
Norwegii. Wobec silnej obrony plotn. Tych celów, postanowiono zaatakować stanowiska ogniowe w Island
Oeldjernen, - Zestrzelony zginął w morzu.
Ciunel Alfons
07.01.1898 + 11.01.1980 82 kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Rushden UK
Ciuniak Dymitr
10.10.1907 + ???
plut. / LAC
Obsługa balonów
316DM
1946 Argentyna
Ciupak Jan
05.10.1920 + 04.08.1993 73 plut.pch. / Cpl Kancelista
Zmarł w Kane, Illinois USA
Ciupek Alojzy
17.05.1920 ???
por. / F/Lt
Pilot
307DMN
1972 Luton, Bedfordshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Ciupiński Wacław
28.11.1914 + ???
kpr. / AC2
brak danych
przeniesiony do armii UK
Ciupiński Zygmunt
17.03.1907 + ???
plut. / Cpl
Kancelista
1946 Polska
Ciurkot Eugeniusz Henryk BEM
16.05.1921 † 27.12.1943 22 plut. / F/Sgt
Pilot
10AGS
Urodzony W Dębicy, woj. Krakowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy . Wybuch wojny w 1939 przerwał
szkolenie w Moderówce i z całym personelem szkoły ewakuowany został do Rumunii. Przez Francję dotarł do Wielkiej
Brytanii. Przydzielony na kurs pilotażu, który ukończył w grudniu 1942, skierowany na szkolenie bojowe do 61 OTU, jednak przydzielony z powrotem do 10 AGS jako pilot. Otrzymał Brytyjskie odznaczenie ‘BEM’ - (British Empire
Medal). - W roku 1943 zginął – RAF Barrow -“Miles Martinet ”-JN493- lot ćwiczebny z dwoma uczniami RAF’u na
strzelanie do ruchomego celu w powietrzu. Około 12.30 wskutek awarii silnika rozbił się koło Biggar Bank w
Lancashire. – pochowany na cmentarzu w Barrow Lincolnshire. (Z614/7A) UK
Cofalik Wincenty
23.01.1923 ???
st.szer. / AC1 Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Coleman Harold James
05.10.1921 + 00.10.1986 65 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Huntington Beach California USA (obywatek amerykański)
Comer Gene Taylor
19.12.1915 + 18.11.1988 72 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w USA – brak miejsca zgonu – (obywatel USA)
Cook Henry Grady
26.04.1922 +28.01.2001 78 st.szer. / AC1 Magazynier
Zmarł w Marietta Georgia USA (obywatel amerykański)
Cordee Jerzy
15.06.1903 + 00.00.000?
sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
Zmarł Lublinie- pochowany na cmentarzu rz.-kat. przy ul. Lipowej Polska (Info: Wiesław Grudniak 05.09.2011)
Costazza Włodzimierz
10.03.1901 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
316DM
brak dalszych informacji
Cudzich Józef Stanisław
23.04.1914 + 02.11.1986 72 por. / F/O
Pilot
Zmarł w North Auston Sheffield- spop. W Sheffield City Road fficerium UK
Cugier Ignacy
15.07.1900 + 01.01.1962 62 mjr / F/Lt
Pilot
Zmarł w West Brigford Nottingham UK
Cumft Olgierd
30.11.1906 + 07.11.1977 71 mjr / S/Ldr
Wywiad wojskowy
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. >1938-39 Absolwent III kursu
WSL. >1939-40 służba dyplomatyczna - (zastępca attaché lotniczego w Tokio). Drogą okrężną przedostał się do Angli.
>1941-45 pełnił służbę naziemną w dowódstwie PSP w Londynie. Po zakończeniu wojny – członek Stowrzyszenia Lotników
Polskich w W.Brytanii - >1975 – Sekretarz Komisji Historycznej S.L.P. - Z polecenia władz Stowarzyszenia Lotników Polskich w
W.Brytanii, przygotowuje monografię bojowych dokonań Polskich Sił Powietrznych w W.Brytanii. Została ona wydana po jego
śmierci w Polsce, pod tytułem „Księga Lotników Polskich Poległych Zmarłych i Zaginionych 1939-1946” – wspólnego utorstwa
Olgierda Cumfta i Huberta Kujawy. – Zmarł w Londynie, prochy złożone na cmentarzu augsbursko-ewang. w Warszawie Polska
137
780970
729130
707781
781316
706851
793099
704554
P-2400
781624
706581
P-1903
76610
703741
782780
783869
706945
793305
P-2442
781009
704867
Cupryk Stanisław
10.05.1919 † 29.09.1941 22 ppor. / Sgt
Pilot
18 OTU
Urodzony w Stanisławowie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii skierowany we wrześniu 1941 do 18
OTU. 1941 zginął - RAF Bramcote-„Wellington”-R3216- smolot po powrocie z treningowego przelotu nawigacyjnego, podszedł
zbyt wysoko do lądowania na lotnisku Bramcote,
przepadł, rozbił się i spłonąl. W płomieniach samolotu zginął pilot i strzelec (obaj z RAF’u), oraz z polskiej załogi: por.naw.
Zygfryd Stępień, ppor.pil. Stanisław Cupryk, por.obs.pilot-uczeń Jan Jozepajt, kpr. r/op. Jan Księżyc i st.szer.strz. Teofan
Astramowicz. Uratował się tylko ciężko ranny kpr.strz.Marian Ziętkiewicz. W akcji ratunkowej wyróżnił się por. Kazimierz
Zygmunt Wieliczko. – Ppor. Cupryk został pochow. W Nuneaton Warwickshire (103/M) UK
Cwak Stanisław
10.10.1924 + 17.04.1997 73 kpr. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Altadena, Los Angeles California USA
Cwalino Zbigniew
26.04.1927 + 00.03.1977 50 jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. Zmarł w New York USA
Cwaliński Wacław
28.09.1909 + 31.05.2005 86 kpr. / LAC
Radio-operator pokła
Zmarł w Penley Wrexham Clwyd Walia – pochowany przy kościele w Penley UK
Cwenar Stanisław
17.12.1922 † 02.03.1945 23 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB854- dzienny lot bojowy, bombardowanie Kolonii.
Nad celem samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I rozbił się na przedmieściach Kolonii.
Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Henri Chapelle Belgia (185/10/D)
Cwiećwierz Edmund
00.00.0000 ???
brak danych
- przeniesiony do armii UK
Cwienkowski (Conrad) Michał
11.09.1920 ****
sierż. / W/O
Bombardier
300DB
1975 Hucknall Notts UK
Cwojdziński Bolesław Michał
03.10.1921 † 01.07.1944 23 ppor. / F/O
Nawigator
300DB
>1944 zginął RAF – Faldingworth-„Lancaster”-ED814- lot bojowy, bombardowanie węzła kolejowego Vierzon we.
Francji. Samolot zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, w płomieniach spadł na ziemię w miejcowości Le Bois
Care pod Beaulvilliers. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu komunalnym działka wojskowa (grób
zbiorowy) w Beauvilliers (1) Francja
Cwolek Józef
01.03.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik
303DM
1959 Polska
Cwynar Czesław
28.12.1920 ****
plut. / Sgt
Pilot
1975 Toronto Ontario Kanada
Cwynar Michał 8594 DFC
14.11.1915 + 26.05.2008 89 mjr / S/Ldr
Pilot
316DM
Urodzony w m. Orzechów, pow. Brzozów, woj. lwowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w roku 1936 jako
mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w
Sadkowie. Przydzielony do 1PL w Warszawie, 113 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udzial w kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach
„Brygady Pościgowej” zestrzeliwując jednego „Junkersa” JU-87. Ewakuowany wraz z Brygadą 17 września do Rumunii. Przez Libię
przedostał się do Francjii, gdzie walczył w składzie francuskiej Groupe de chasse III/6. Po upadku Francji, na samolocie „Devoitene” 520
przeleciał do Morze Śródziemne do Algieru i przes Gibraltar przedostał się do Wielkiej Brytanii 17 lipca 1940 roku. Po przeszkoleniu 25
kwietnia 1941 roku został skierowany do 315DM. Odzedl na odpoczynek 5 maja 1943 do 58 OTU na stanowisko instruktora. 24 listopada
powrócił do 315DM. Po przeszkoleniu w 16SFTS kursu instruktorów pilotażu 19 maja 1945 został przeniesiony dp 133 Skrzydła a
natępnie został dowódcą 316 Dyw. Myśl. „Warszawskiego”od 04.07.1945 do 12.10.1945. Zestrzelił: 4/0/0. - Wyjątek z Jego „Obituary”: W
czasie lotów bojowych dwa razy uniknął śmierci. – 8 czerwca 1944 w casie inwazji „D-Day”, atakując pozycje niemieckie zostal trafiony
ogniem artylerii plotn. i zostal zmuszony lądować przymusowo w środku pola minowego na sczęście po stronie aliantów, Z wielkim
trudem wydostał sie z zaminowanego pola. - Następny przypadek: 5 września, w locie bojowym nad Hanoverem zostal trafiony w szyję i
twarz szrapnelem ognia artylerii plotn. powodujący silny wylew krwi. – Zmarł w roku 2008 w wieku 89 lat w Dumfries DG1 Szkocja UK ●
ppłk pil.
Cwynar Stanisław 9033 DFC
21.11.1897 + 09.04.1982 85 ppłk / W/Cdr
Pilot
300DB
Urodzony w Orzechówce, pow. Brzozów woj. Lwowskie.- W czasie I Wojny Światowej wstąpił do Legionów Polskich. Po
wojnie eozpoczął naukę w Szkole Podchorżych w Kutnie. Ukończył ją jako porucznik i został przydzielony do Honorowej
Gwardii Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na własną prośbę został przeniesiony do lotnictwa wojskowego i ukończył kurs pilotażu
w Dęblinie. Służył w 3PL w Poznaniu. Od roku 1928 był wykładowcą nawigacji w OSL a następnie w CWOL. W roku 1934
powróił do Poznania gdzie dowodził plutonem w 33 eskadrze Towarzyszącej. Dowodził również 215 Dyonem Bombowym, który
był wuposażony w nowoczesne samoloty PZL P-37 Łoś.Dyon wykonał 48 zadań bojowych, startując z lotnisk polowych
podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. We wrześniu 1939 odleciał do Rumunii a następnie do Francji gdzie organizował
zgrupowanie bombowe. Po upadku Francji jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim
otrzymuje przydzial do 300DB „Ziemi Mazowieckiej”, gdzie wykonał pełną turę bojową. Następnie był Dowódcą stacji RAF w
Newton oraz Dowódcą stacji bombowej w Faldingworth.. Od 19.07.1941 do 26.01.1942 Dowódca 300DB ”Ziemi Mazowieckiej” Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK ● ppłk dypl. pil.
Cybok Teofil
15.04.1905 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
1971 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cybowski Aleksander
15.12.1902 + ???
chor. / W/O
Pilot
1946 Polska
Cybulski Czesław Marian
06.04.1902 + ???
sierż. / LAC
Kierowca samochod.
316DM
1946 Polska
Cybulski Krzysztof
18.09.1925 ???
kpr. / AC1
Radio-mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Cybulski Ludwik
28.03.1901 + ???
chor. / W/O
Pilot
1946 Polska
Cybulski Marian
04.07.1918 ???
por. / F/Lt
Pilot
304DB
1981 Swindon, Wiltshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cybulski (Andrzej Merrick) Mirosław 16.11.1917 + 02.12.2009 92 sierż / W/O
Pilot
303DM
Urodzony w Sierpcu. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1938 roku jako mechanik samolotowy. Przydzielony do 1PL w
Warszawie, 111 eskadry myśliwskiej. Przed samą wojną został przesunięty do 212 eskady bombowej. Brał czynny udzial w
kampanii wrześniowej 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej” i razem z Brygadą, przekroczyl granicę węgierską. Następnie
przez Francję przedostał się do Wielkiej Brytani gdzie 5 maja 1941 roku rozpoczął szkolenie wtępnepilotażu. Po dalszym
szkoleniu w OTU został skieowany do 303DM. Wykonując lot bojowy nad Francją w dniu 3 maja 1942, został zestrzelony i
dostał się do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu z niewoli osiedlił się w Kanadzie. - Zmarł w Woodhaven, Markham Kanada.
Cybulski Stanisław
22.02.1919 + 00.02.2001 82 plut. / F/Sgt
Bombardier
138
705174
P-0592
P-1795
792605
706911
708109
708858
780549
782170
792983
709811
784531
707396
782711
780858
706589
704107
706584
782182
705227
784591
783280
709273
P-2346
P-1168
708599
792812
707666
707173
P-2848
Zmarł w Bolton Ontario Kanada
Cybulski Tadeusz
14.10.1919 ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
308DM
1966 Gent Belgia
Cybulski Teodor
12.09.1897 + 07.02.1969 72 kpt. /F/O
Obserwator
Zmarł w St.Paulo Brazylia
Cybulski Tomasz Bogdan
06.05.1917 + 22.03.2010 92 por. / F/Lt
Pilot
309DMR
Zmarł w Otwocku – pochowany na cmentarzu komunalnym w Otwocku Polska (info: Piotr Kasprzak 04.11.2010)
Cybulski Wiktor Józef
08.06.1906 + ???
plut. / LAC
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Cyckowski (Orzeł) Jan
09.12.1921 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
408ASP
1946 Polska
Cyfka (Cieślik) Alojzy
08.06.1925 ???
szer. / AC2
Mechanik
309DMR
brak dalszych informacji
Cygan Edmund
15.02.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
2001 Leicester UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cygan Jan
08.02.1914 + ???
majst. / Cpl
Mechanik
304DB
1992 Chatham, Kent UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cygan Jan Władysław
20.02.1915 + 00.00.0000? plut. / LAC
Rusznikarz
308DM
Zmarł – pochowany na cmentarzu parafii rz.-kat. w Sosnowcu Polska
Cygan Ludwik
30.05.1914 + ???
plut. / Cpl
Meteorolog
307DMN
1946 Polska
Cygan Sylwester
21.11.1912 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
318DMR
brak dalszych informacji
Cyganek Tadeusz
14.11.1917 ???
kpr. / LAC
Mechanik
308DM
1978 Swansea, Glamorganshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cyganik Antoni
13.06.1898 + ???
plut. / AC1
Bez specjalności
1993 Huntington UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cygler Tadeusz Jakub
28.03.1919 + 28.10.1987 68 plut. / LAC
Mechanik
315DM
Urodzony w Warszaie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w 1938 roku jako mechanik samolotowy. Został
przydzielony do 1PL w Warszawie 111 eskadry myśliwskiej. Krótko przed wojną przeniesiony do 212 eskadry bombowej. .Brał
czynn udział w kampanii wrześniowej 1939 rokuw ramach „Brygady Bombowej” a następnie razem z Brygadą ewakuowany na
Węgry. Przez Jugosławię i Grecję przedostał sie do Francji a po jej upadku do Algieru w Północnej Afryce. Przybywa do
Wielkiej Brytanii przez Ginraltar 17 czerwca 1940 roku. Przydzielony do 315DM 15 sierpnia 1940 a następnie do 16 SFTS w
Newton , gdzie pozostał do zakończenia wojny. Pozostał w Wielkiej Brytanii. - Zmarł w szpitalu Manchester – pochowany na
cmentarzu w Moston UK
Cylkowski Zygmunt
10.02.1922 ???
plut.pch. / LAC Radio-mechanik.
1947 Południowa Afryka
Cylwik Jan
24.11.1912 + ???
plut. / AC1
Bez specjalności
307DMN
1946 Polska
Cylwik Stanisław
20.09.1918 ???
sierż. / WO
Pilot
304DB
1994 Nottingham UK (nfo:x
Cymbała Kazimierz
16.09.1919 † 28.01.1945 26 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB846- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu.
Samolot, zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, spadł koło Berneck-Schwarrzwald w Niemczech.
Dostali się do niewoli: P.Barzo, J.Gerwatowski, R.Mańkowski i Z.Wesołowski. Reszta załogi zginęła.
–kpr. Kazimierz Cymbała pochowany na cmentarzu w Bad Tölz k/Dumbach Niemcy (23/C/XI)
Cymborski Jan Adam
25.12.1905 † 06.02.1941 36 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-R1014- lot treningowy,
po starcie z nie wyjaśnionych przyczyn samolot runął na ziemię w Station Farm, Bleasby w Nottingham.
Cała załoga zginęła. - plut. Jan Cymborski pochowany na cmentarzu w Newark (299/East K) UK
Cymborski Władysław
01.01.1912 + ???
kpr. / LAC
Magazynier
brak dalszych informacji
Cymbrykiewicz Stanisław
06.05.1910 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
300DB
1948 Cleveland Ohio USA
Cynalski Zymunt Witold
14.12.1916 ****
sierż. / Cpl
Szef Kancelarii
300DB
1976 Thorner Nr. Leeds LS14 UK - >1999 przewodniczący Zarządu Koła SLP Leeds ● por
Cynkar Eugeniusz
24.03.1927 ???
jun. / AC2
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- brak dalszych informacji
Cynkier Konstatnty
15.07.1914 † 03.09.1944 30 ppor. / F/O
Pilot
316DM
>1944 zginął – RAF Coltishall-„Mustang”-FB381- lot bojowy nad Noregię,
w odległości około 8 mil od Lister Fiord samolot wpadł w korkociąg i uderzył w morze. Pilot zginął.
Cyprian Tadeusz
21.02.1898 + ???
por. / P/O
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
Cypryk Ryszard
27.11.1921 ???
sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
1991 Coventry, Warwickshure UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cyran Mieczysław
10.06.1919 + 15.10.2000 81 sierż. / Sgt
Radio-mechanik
318DMR
Urodzony w Grabownicy, woj. lwowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończyłkursem przyśpieszonym w
Krośnie w 1939 jako radiomechanik.Wybuch wojny w 1939 roku wstrzymal dalsze szkolenie i z większością uczniów został
ewakuowany z Łucka do Rumunii.Przedostał się do Francji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 1941 roku
został skierowany do 304DB. W roku 1943 przeniesiony do 318DMR, gdzie służył do zakończenia wojny. Wyemigrował do USA
- Zmarł w Movinswille Pennsylvania USA
Cyrankowski Serafin
30.10.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Cytacki Stefan Walerian
14.04.1914 + ???
sierż.pch. / Cpl Nawigator – uczeń
2002 Suffolf UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cytulski Mieczysław Kazimierz
21.04.1920 + 29.11.2004 84 ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
300DB
Dnia 06.11.1944 lot bojowy na Gelsenkirchen - RAF Faldingworth –Lancaster LM141 - samolot został zestrzelony.
139
705258
792468
P-2770
707021
709812
P-2579
782696
P-0318
784600
729030
708517
706445
794899
793673
703948
P-2307
708326
792803
76692
794082
708859
729239
Załoga: por. Mieczysław Węgrzyński, ppor. Mieczysław Cytulski, sierż. Wacław Dworakowski, sierż. Czesław Obmiński, plut.
Stanisław Czura dostała się do niewoli. - Sierż. Czeslaw Obmiński , ranny został zabrany do szpitala do zakończenia niewoli.
– Cytulski Mieczysław Zmarł w Stronsville Ohio USA
Cywiński Cezary
25.06.1916 ???
kpr. pch. / LAC Sanitariusz
1980 Nassau West Indies - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Cyz Stanisław
11.03.1915 ???
plut. / AC2
Mechanik
brak dalszych informacji
Czaban Józef Marian
16.03.1912 + 04.05.1990 78 por. / F/O
Nawigator
Zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
Czaban Kazimierz Tadeusz
30.08.1926 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Czabaniuk Bazyli
15.05.1902 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
318DMR
brak dalszych informacji
Czabański Stanisław
08.04.1913 † 14.08.1944 31 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-DV278- lot bojowy, bombardowanie Falaise. Samolot zestrzelony przez
atylerię plotn., rozbił się koło Pont D’Ouilly we Francji. Zginęła cała załoga.
– pochowany na polskim cmentarzu w Grainville-Langannerie Francja (8/8/D)
Czachla (Curtis) Stefan
11.07.1920 ???
st.sierż. / W/O Pilot
306DM
Urodzony w m. Wanna, Niemcy. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku zastał go na Wyższym
Kursie Pilotażu w Centrum Wyszkolenia Lotnicta Nr.1 w Ułężu skąd został ewakuowany na Węgry. Przedostał się do Francji a po jej
upadku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po urzednim przeszkoleniu w czerwcu 1940 zostaje wysłany do nr.1 Szkoły Obrony
Przeciwlotniczej (AACU) a następnie do OTU nr.58 Jedostka Wyszkolenia Bojowego, skąd w maju 1942 otrzymuje przydział do 306DM.
W roku 1943, 27 września – RAF Newton-“Master”-S710- odbywał grupowy lot ćwiczebny z kpr. Uczniem-pilotem Tadeuszem Eret. Koło
Radcliffe-on-Trent doszło do zderzenia w powietrzu z innym samolotem. Stefan Czachla uratował się skacząc ze spadochronem. Uczeńpilot poniósł śmierć. - St.sierż. Stefan Czachla w roku 1946 wstąpił do RAF’u zmieniając swoje nazwisko na Curtis.
– Po 1947 roku brak dalszych informacji.
Czachowski Józef
02.06.1916 † 24.07.1941 25 por. / P/O
Pilot
315DM
>1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-O7835- lot bojowy, ochrona bombowców. Podczas lotu polski zespół
zaatakował zgrupowanie Messerschmittów Me-109. Po walce stwierdzono brak samolotu por.Czachowskiego.
Prawdopodobnie został zestrzelony – miejsce grobu nieznane Niemcy
Czaczkowski Eugeniusz
17.03.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1968 Epping, Essex UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czaja Henryk
09.05.1921 ???
kpr. / LAC
Elektryk
1946 Polska
Czaja Jacek
26.05.1926 ???
st.szer. / AC1 Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
Czaja Stanisław
21.06.1914 + ???
sierż. / Cpl
Bez specjalności
302DM
brak dalszych informacji
Czaja Wacław
27.01.1914 + ???
majst. / W/O
Radio-operator
304DB
1999 Milton Keynes, Buckinghamshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czajka Antoni
07.03.1917 + 15.01.2011 94 plut. / LAC
Radio-operator
309DMR
Zmarł w Slough, Bucks. – spopielony w Slough Crematorium UK (info: - Anita daughter – 08.05.2011)
Czajka Fryderyk
24.06.1925 ???
plut. / LAC
Oficer transp. Kolejow. 302DM
1964 Londyn W2 UK
Czajka (Dugan-Chapman) Ignacy
21.01.1918 + 24.04.2002 84 por. / F/O
Pilot
308DM
Urodzony w Czeszanowie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył w Krośnie w 1939 roku jako pilot myśliwski.
Przydzielony do 4PL eskadry treningowej w Toruniu. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku i w ramach tej
jednoski był ewakuowany za granicę. W roku 1940 przedostal się do Francji a po jej upadku do Wilkiej Bruytanii. 21 stycznia
1941 został skierowany na kurs odświeżający. Końcowe szkolenie odbył w OTU na stacji RAF w Usworth. 1 maja 1943 zostal
wysłany do Szkoły Podchorążych w Szkocji, skąd po ukoczeniu 10 sierpnia otrzymał przdział do 302DM, następnie w maju
1944 do 309DMR a 9 października do 308DM. Po zakończeniu działań wojennych osiedlił się w Londynie. Zmienił nazwisko na
C. Dugan-Chapman. Założył firmę w Croydon wyrobów plastycznych.
- Zmarł w Londynie– spopielony w Mortlake krematorium UK
Czajka Teofil
18.04.1916 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
brak dalszych informacji
Czajkowski Edmund Jan
03.06.1906 + ???
st.majst. / Sgt Sanitariusz
309DMR
1980 Horncastle, Lincolnshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czajkowski Franciszek
20.09.1916 † 25.10.1942 26 por. / F/O
Pilot B of B
151DM RAF
Urodzony w Dzierzno, woj.torunskie. – Absolwent XII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1939 roku przydzielony do 4PL
w Toruniu. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył jako pilot w 141 eskadry myśliwskiej w składzie lotnictwa armii
„Pomorze”. Przez Ruunię i Francję przedostał się do Angli. Latał w dywizjonach 303DM, 315DM oraz 43DM RAF i
151DM RAF. – Brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię (151DM RAF). – RAF Drem – ranny podczas walki został
skierowany do Szpitala wojsk. w Torquay gdzie amputowano mu nogę. – Zginął w czasie zbombardowania szpitala,
pochowany na cmentarzu w Exeter (ZK/90) UK
Czajkowski Jan
29.05.1911 + 23.08.1996 85 plut. / LAC
Mechanik
309DMR
Zmarł w Birmingham – pochowany na cmentarzu Oscot Birmingham UK
Czajkowski Jerzy
24.04.1921 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
307DMN
brak dalszych informacji
Czajkowski Kazimierz
25.01.1919 + 04.07.1986 67 plut. / Cpl
Radio-operator
301DB
Urodzony w Radzyminie, woj. warszawskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1937 roku został zwolniony ze szkoły. Po
powrocie do Warszawy został przyjęty do 1PL w Warszawie. W 1938 roku ukończył Pułkową Szkołę Podoficerską i kurs
kierowców i mechaników samochodowych oraz wcielony do 16 eskadry obserwacyjnej. 6 września 1939 z dwoma oficarami
Sztabu Lotnictwa opóścił Warszawę, udając się do \brześcia, - zmieniono kierunek na Łuck i Krzemieniec. Przekroczył ganicę
rumyńską 18 września. Przez Syrię przedostał się do Francji w styczniu 1940 roku i został skierowany do 3 dywizjonu
myśliwskiego w Lyonie. Po upadku Francji był internowany w obozie Caylus w południowej Francji. Uciekł z obozu do
miejscowości Carmaux. W 1942 roku ożenił się zcórką polskiego górnika. Wstąpił do Ruchu Oporu w 1944 roku i brał udział w
wielu krwawych bitwach z Niemcami w rejonie Tarn. W styczniu 1945 roku predostał się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu
140
na radio-operatora otrzymał przydział do 301DB. W lutym został skierowany do Bazy w Blackpool. W roku 1946 powrócił do
Polski. - Zmarł w Warszawie Polska
784130 Czajkowski Kazimierz 8254
07.07.1920 + 01.05.2006 86 sierż. / W/O
Pilot
301DB
Zmarł w Chapel Hill,Orange, North Carolina USA
705335 Czajkowski Leonard
12.01.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
316DM
1976 Wieluń woj.Sierad Polska
780550 Czajkowski Mieczysław Michał
01.01.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
1948 Kanada
705259 Czajkowski Stanisław Zbigniew
03.11.1924 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
1993 Upper Shirley Southampton SO1 UK
794614 Czajkowski Wacław
06.04.1921 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
781828 Czak Włodzimierz
14.02.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
318DMR
1946 Polska
708245 Czakaj (Drzazga Stefan) Szczepan
14.12.1925 ???
kpr. / LAC
Tokarz
30MU
1989 41-709 Ruda Śląska Polska
708153 Czakański (Jachlewicz) Zygmunt
20.10.1924 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
308DM
brak dalszych informacji
P-2762 Czaki Jan Brunon
13.10.1910 + 18.09.1962 52 ppor. / F/O
Oficer techniczny
Zmarł w Edgware Gen. Hospital w Londynie UK
P-0462 Czaki Tadeusz
17.11.1903 + ???
por. / F/Lt
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
782803 Czakon Bogusław
29.12.1911 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
brak dalszych informacji
782254 Czańka Czesław
19.07.1909 + ???
sierż. /Sgt
Radio-mechanik
305DB
1946 S.Africa
703069 Czap Franciszek
19.12.1922 ???
plut. / LAC
Magazynier
1947 Brazylia
708110 Czapiewski (Czapek) Antoni
22.05.1919 ???
kpr. / LAC
Sanitariusz
16SFTS
1998 Havering, Essex UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
UK
P-0706 Czapiewski Jan Artur
03.06.1914 † 19.05.1941 27 por. / F/O
Pilot
306DM
Urodzony w m. Kinice. - Absolwent X Promocji SPL Dęblin. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 4PL – 142
Esk.Myśl. w Toruniu z kórą odbył kampanię wrześniową 1939. W dniu 1 września dowodził kluczem obrony lotniska
Toruń i odniósł ranę głowy podczas bombardowania lotniska. Przez Rumunię, Francję przedostał sie do Anglii. Po
przeszkoleniu skierowany 4 września 1940 roku do organizującego się 306DM. - 1941 zginął – RAF Speke-„Hurricane
IIB ”Z3065- patrol Kanału La Manche – polski dywizjon został zaatakowany przez niemieckie myśliwce Me-109, w czaie
walki został zestrzelony do morza.
708031 Czapiewski (Brzoskowski) Leon
13.02.1923 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Australia
782709 Czapiński Józef
14.01.1920 † 08.11.1941 21 kpr. / Sgt
Pilot
1AACU
Urodzony w Gelsenkirchen, Niemcy. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku. Wybuzh wojny we wrześniu
1939 roku, wstrzymmał dalsze szkolenie w Krośnie na pilota bombowego i z większością uczniów pilotów był
ewakuowany do Rumunii. Przedostał sie doFrancji a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. 2 czerwca 1941 rozpoczął kurs
pilotażui ukończył podstawowe szkolenie 29 sierpnia. Następnego dnia został przeniesiony na praktykę w lataniu do
nr.1 Szkoły Obrony Przeciwlotniczej (AACU). Po zajęciach holowania ruchomego celu w listopadzie zginął – RAF
Newton-„Henley”-L3265- wykonywał lot ćwiczebny w holowaniu celu ruchomego dla strzelania powietrznego.
Podczas niedozwolonej akrobacji, samolot utracił prędkość i w korkociągu spadł na ziemię w miejscowości Kelling,
Heath Holt (Norfolk). – pochowany na cmentarzu w Hunstanton (17/O) UK
792625 Czapko Paweł
22.11.1915 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
316DM
1975 Mansfield, Nottinghamshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
780553 Czapla Jan
25.05.1914 + 17.03.1986 72 st.sierż.pch. /Cpl Rusznikarz
300DB
Zmarł w Bedford gdzie został pochowany UK
708860 Czaplicki Stefan
29.07.1915 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1998 Huddersfield, Yorkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
P. S. P. Czaplicki Stanisław
04.12.1911 + 27.07.1994 83 ppor. / ----Krawiec
2Bat.Bal.
Zmarł w Londynie – spopielony w krematorium przy Hertford Road Londyn UK
P-1108 Czaplicki Wacław Stanisław
10.07.1890 + 10.09.1943 53 ppłk / S/Ldr
Oficer techniczny
13OTU
>1943 Zmarł RAF Bicester – (od 17.12.1942 przebywał w obozie zbornym oficerów w Rothsesay) – następnie
w 13 OTU w Bicester – Zmarł w szptalu. – pochowany w Newton Porthcawl. UK
704863 Czaplicki Zbigniew Modest
12.01.1922 † 06.05.1944 22 kpr. / LAC
Pilot – uczeń
16SFTS
>1944 zginął – RAF Sutton Bridge-„Master”-DK857- lot szkolny z zadaniem wykonywania korkociągu. Podczas
kolejnego ćwiczenia rozpoczął korkociąg zbyt nisko (około 200 m.), nie wyprowadził samolotu i rozbił się
w miejscowości Long Sutton, Lincolnshire.- Pochowany na cmentarzu w Newark (320A/O) UK
707999 Czapiewski Jan (Adrian H.)
20.10.1922 + 20.09.2011 88 kpr. / LAC
Rusznikarz
30MU
Zmarł w m. Piła (64-920) Polska (info: D.Sławińska 15.02.2012)
P-2532 Czapliński Jan Maciej
01.08.1898 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer medycyny
1947 Polska
782770 Czapliński Józef
08.02.1903 + ???
plut. / Cpl
Obsługa balonów
316DM
brak dalszych informacji
705140 Czapliński Wacław
17.06.1918 ???
kpr. / LAC
Obsługa techniczna
306DM
2006 Cambridge UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
709030 Czapnik Wincenty
22.10.1926 ****
jun. / AC2
Mechanik-silnikowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 2000 Weston Ontario Kanada
792508 Czapski Jerzy
29.04.1917 ???
sierż. / Cpl
Elektryk
304DB
brak dalszych informacji
782689 Czapski (Hutton) Władysław 9515 24.01.1920 + 19.09.1977 57 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
141
Ur w Moskwie, Rosja. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy którą ukończył kursem przyśpieszonym w Krośnie 1939 roku jako
radiomechanik. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzymal dalsze wyszkolenie i z większością uczniów zostal
ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał sie do Francji gdzie oytrzymał przydział do 1 dywizjonu bombowego w Toulouse.
Po upadku Francji przedostał sie do Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającyn i Bazie Blackpool
rozpoczął szkolenie na radiotelegrafistę, a następnie na kurs strzelców samolotowych (AGS) na stacji RAF West Freugh. Po
dalszym przeszkoleniu w OTU w sierpniu 1941 otrzymał przydział do 300DB. Po zakończeniu wojny zmienił nazwisko na
W.Hutteni osiedlil się w Swansea, Walia. UK. - Zmarł w Swansea Walia UK
782344 Czapski Zdzisław
18.09.1919 † 03.07.1942 23 kpr. / Sgt
Pilot
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1204- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Podczas dolotu nad cel
samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i wpadł do morza. Zginęła cała załoga.
794403 Czarkowski Henryk Kazimierz
29.09.1919 † 21.06.1943 24 kpr. / Sgt
Bombardier
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HF591- lot treningowy, próba wysokości. Z nie ustalonych powodów
samolot w ostrym nurkowaniu wyszedł z chmur i rozbił się w Heighington koło Siskerton. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu w Newark (317/L) UK
P. S. P. Czarkowski Jan
12.03.1912 + 26.11.1988 76 mjr / ----Obserwator
3Plot
Zmarł w Lige Belgia
P-0392 Czarkowski Kornel Kazimierz
02.04.1915 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
308DM
brak dalszych informacji
705813 Czarkowski Wiktor
14.10.1918 ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1949 Polska
P-2383 Czarnecki (Chester) Czesław
09.04.1918 + 21.10.1989 71 por. / F/O
Nawigator
304DB
Zmarł w Colchester Essex UK
792841 Czarnecki Edmund
11.03.1914 + 28.11.1975 61 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
309DMR
Zmarł w Finchley Londyn N12 UK
780448 Czarnecki Henryk
08.03.1915 ???
kpr. / LAC
Mechanik
309DMR
brak dalszych informacji
708366 Czarnecki (Wysocki) Jan
19.02.1917 + 30.11.1997 80 kpr. / AC1
Bez specjalności
Zmarł w Pelplin k/Gdańska Polska
704988 Czarnecki Józef 11090
08.03.1912 + 00.03.1972 60 sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
Zmarł w Illinois USA
703390 Czarnecki Kazimierz
30.01.1911 † 13.08.1943 32 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1943 – zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie zatoki Biskajskiej z zadaiem
zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckie myśliwce.
784801 Czarnecki Leon
12.11.1914 + 19.03.1997 82 sierż. / Cpl
Rusznikarz
307DMN
Zmarł w Gniew woj.Poznań Polska
781566 Czarnecki Ludwik
21.08.1911 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
305DB
1972 Hillingdo, Middlesex UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
707305 Czarnecki Stanisław
24.04.1926 ****
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
1994 Coventry CV6 UK
P-0241 Czarnecki Stanisław Jan
27.09.1918 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
318DMR
Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 147 lokatą. W kampanii wrześniowej 1939, pilot Plutonu Łącznikowego. Z
Rumunii przez Maltę przedostał się do Francji. Skierowany na dcę klucza obrony bazy lotniczej i wytwórni samolotów w Salon,
a następnie klucza Tuluza (05.-06.1940). W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU w marcu 1941 odkomenderowany do
317DM. W okresie od 1941-1944 latal w 302DM . W przerwie oper. jest instruktorem pilotażu w 3 FTSF i 56 OTU do marca
1945 roku. – W 1947 wyjechał do Argentyny.
P-2002 Czarnecki Stanisław Władysław
17.11.1907 + 07.03.1979 73 por. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Buenos Aires i tam pochowany na cmentarzu Chacarita. Argentyna. (Info: Piotr Sikora – 20.10.2012)
780829 Czarnecki Zbigniew Henryk
12.01.1921 ???
sierż. / W/O
Pilot
302DM
Urodzony w Warszawie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu, Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przrwal dalsze szkolenie w
Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów zostal ewakuowany do Rumunii. W październiku przedostał się do Francji i zgłosił
się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie przybyl w lutym 1940 oku. Rozpoczął szkolenie w pilotażu i po dalszym przeszkoleniu
bojowym w OTU w grudniu 1943 roku otrzymał przdzial do 302DM W 1945 roku zostal skierowany do 16 Polskiej Szkoly
Pilotażu Podstawowego (SFTS) w Newton a następnie do 25 Polskiej Szkoly Pilotażu wstępnego (EFTS) w Hucknall, pelniąc w
tych szkołach obowiązki instruktora.W latach 1946-1947 pelnil obowiązki kierownika ruchu lotniczego na stacji RAF Leeming.
Po zwolnieniu z Polskich Sił Zbrojnych wstąpił do RAF w Leeming gdzie latal na samolotach odrzutowych jako pilot myśliwski,
doświadczalny, oblatywacz i pilot transportowy.Odszedl na emeryturę w stopniu kapitana (F/Lt RAF)
P-0981 Czarnecki Zenon
01.11.1901 + ???
kpt. / F/Lt
Administracja
301DB
1948 Argentyna
793671 Czarniak Stanisław
18.01.1920 ****
plut. / LAC
Radio-mechanik
305DB
1956 Southfields Londyn SW18 UK
P-2509 Czarniecki Stefan
26.05.1917 ???
por. / F/O
Nawigator
1975 Cicero Illinois USA
706585 Czarniecki Tadeusz Kazimierz
04.10.1923 † 21.04.1945 22 kpr. / AC2
Pilot – uczeń
16SFTS
>1945 zginął – RAF Newton-„Harward”-F366- - lot szkolny w rejonie miejscowości Cotgrave nastąpiło zderzenie w
powietrzu z innym samolotem. Obaj lotnicy zginęli. - pochowany na cmentarzu w Newark (328/I) UK
703169 Czarnoliński Edward
14.10.1907 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
305DB
1946 Polska
784562 Czarnomski Zygmunt Stanisław
18.10.1918 ???
kpr. / LAC
Mechanik radarowy
301DB
1958 Acton Londyn W3 UK
P-2580 Czarnota Jan
27.05.1916 + 27.10.1999 83 ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
301DB
>19.01.1945 – RAF Brindisi-„Liberator”-KH151- specjalny lot bojowy.
Podczas powrotu pilot, jak sam zeznał po wypadku, w czasie drugiegi podejscia do lądowania został oślepiony zielonym
świarłem sygnalizującym otwarcie podwozia, nie zmieścił się na dobiegu i samolot wpadł do morza w pobliżu Brindisi.
Członkowie załogi Jan Czarnota, Zbigniew Weyna, Ludwik Skoczylas i Andrzej A.Wandziel, wyszli z wypadku z lekkimi
obrażeniami. Reszta załogi zginęła. – ppor.Jan Czarnota Zmarł po wojnie w Kołobrzegu Polska.
781741 Czarnota Jan
00.00.000? + 24.02.2005
brak danych
Przeniesiony do armii
Zmarł w Plymouth Devon PL5 UK
707782 Czarnota Romuald
11.02.1927 ???
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
142
708358
706995
704498
704866
P-1189
P-1014
782303
704991
706583
705771
792665
P-1117
706449
709920
706444
784265
705358
708617
782747
707730
729111
709272
707594
792381
P-1854
784143
Urodzony w m. Poźniewicze - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
. - 1948 Mississauga Ontario Kanada
Czarnowski (Trzebiatowski) Franciszek
13.07.1921
???
kpr. / AC1 Bez specjalności
1948 Polska
Czarny Czesław
04.12.1913 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
316DM
1948 Argentyna
Czarny Jerzy
23.04.1915 ???
kpr. / LAC
Kucharz
308DM
1986 Basford, Nottinghamshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czarski Roman
02.03.1916 ???
plut. / LAC
Bez specjalności
1978 Madrid Spain - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czaykowski Tadeusz
13.10.1901 + 19.05.1977 76 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Farnborough Hant’s UK
Czaykowski Zbigniew Zygmunt DFC
17.08.1911 + 00.02.1985 74 mjr / S/Ldr
Pilot
317DM
Ur we Lwowie. - Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. We Francji – pilot w
szkole radio-nawigacji. W Angli po przeszkoleniu w 5 OTU W Aston Down, zostal przydzielony do 303DM a nastepnie w
315DM (1941). Od 02.11.1942 jest Dowódcą 317 Dyw. Myśl.”Wileńskiego” >01.02.1944 Dow-ca 131 Skrzdła Myśl.– Zmarł w
Kirkland USA - Zestrzelił samolotów: 2/2/0. ● ppłk dypl.pil.
Czech Alfred Józef
05.08.1917 ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Czech Ferdynand
08.01.1915 ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
305DB
1996 Leeds, Yorkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czech Józef
06.02.1919 ???
kpr. / LAC
Radio-operator pokł.
305DB
brak dalszych informacji
Czech Kazimierz
21.02.1922 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Czech Tadeusz
09.02.1918 + 24.09.1978 60 plut. / LAC
Mechanik
304DB
Zmarł w Blacpoll Lanc’s UK
Czech Władysław
17.01.1902 + ???
kpt. / F/Lt
Obserwator
brak dalszych informacji
Czechak Piotr
29.06.1924 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Czechowicz Józef
04.08.1923 ???
st.szer. / LAC Radio-operator
brak dalszych informacji
Czechowicz Tadeusz
10.06.1910 + ???
plut. / Sgt
Bombardier
1981 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czechowski Edmund
16.12.1913 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
316DM
2006 Barnet, London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czechowski Feliks
28.05.1915 ???
kpr. pch. /AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Czechowski (Bronisz A) Jerzy Tadeusz 19.10.1916 + 23.06.1971 55 plut. / Sgt
Pilot
16SFTS
Zmarł w Derby i tam został pochowany UK
Czechowski Tadeusz
31.10.1909 + ???
sierż. / W/O
Pilot
brak dalszych informacji
Czeczotko Paweł
12.07.1905 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Czekaj Stanisław
07.04.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
316DM
brak dalszych informacji
Czekajski Czesław
06.01.1928 + 00.00.????
jun. / AC2
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton
1950 Manchester, Lancashire UK – Zmarł – brak daty zgonu i gdzie pochowany. - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czekajski Marian
27.08.1924 ???
plut. / Sgt
Pilot
1983 Sheffield, Yorkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czekalski (Stanley) Franciszek
19.05.1921 + 15.03.1998 77 st.sierż. / W/O Pilot
304DB
Urodzony w Łowiczu. - Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, przerwal dalsze
szkolenie w Moderówcei z całą grupą uczniów zostal ewakuowany do Rumunii. 17 listopada przedostal się do Francji a po jej
upadku przez Afrykę Północną został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.Szkolenie rozpoczął we wrześniu 1941na pilota i
ukończył podstawowe szkolenie w maju 1942. Końcowe wyszkolenie otrzymał w OTU Nr.6 Jednostce Wyszkolenia Bojowego w
październiku 1943 roku i otrzymal przydział do 304DB. W roku1945 został wysłany na kurs pilotów transportowych i po
zakończeniu otrzymał przydział do 216DT RAF w Kairze. Latał jako pilot transportowy po Afryce i Indiach. W roku 1947
powrócił do Wielkiej Brytanii. Po zwolnieniu z PSP wyjechal do Indii, gdzie latał w liniach lotniczych do 1952 roku. Następnie do
roku 1956 latal jako pilot cywilny w NATO po Europe i USA. Przez trzy lata latal jako oblatywacz w firmie Lockheed w USA. W
roku 1962 powrócil do Wielkiej Brytanii i latał w liniach lotniczych Skyways. - Zmarł w Peterborough Cambs UK
Czekalski Stefan 8208
09.11.1918 + ???
por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w m. Mierzwięcka, pow. Garwolin woj. Warszawa. W roku 1939 pełni służbę w 1PL w Warszawie jako kpr. pchor. –
pilot. Po kampanii wrześniowej 1939 roku przedostaje sie do Wielkiej Brytanii. – Po przeszkoleniu otrzymuje otrzymuje
przydział w roku 1942 do 301DB w stopniu pporucznika – strzelca pokładowego. – W dniu 02.01.1943 – RAF Bramcote„Wellington”-L4379- w locie treningowym wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w rejonie Nottinghamshire. Zginął tylko
Antoni E. Korzeniowski. - Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Klemens M. Baczewski, Roman Drapała, Alojzy Ratajczak,
Stanisław Nogacki i Stefan Czekalski który w roku 1947 po demobilizacji powrócił do Polski.
Czekalski Wacław 10306
08.07.1918 † 11.04.1944 26 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Urodzony w Wołkowysku, woj. Białostockie - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Wybuch wojny we wrześniu 1939
roku wstrzymal jego dalsze wyszkolenie na pilota większością uczniów-pilotów, zostal ewakuowany do Rumunii.
Przedostał sie do Francji a po jej upadku ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Kurs pilotażu wstępnego rozpoczął w
grudniu 1940 roku, a końcowe wyszkolenie uzyskał w OTU w kwietniu 1942 roku. Otrzymuje przydzial do 305DB.
Wykonując lot bojowy 5 maja 1942 roku został zestrzelony. Uniknął niewoli i 4 sierpnia powrócił Wielkiej Brytanii. Po
pobycie w Bazie Blackpool zostaje skierowany 25 listopada do 304DB Morskiego. Służył w dywizjonie jeden miesiąc i
został wysłany na odpoczynek na Stację RAF Leuchars, gdzie pełnił obowiązki instruktora. Wraca w sierpniu 1943 do
304 dywizjonu. W roku 1944 zginął – RAF Chivenor-„Wellington”-A188- lot bojowy, patrol w rejonie Zatoki Biskajskiej
143
708682
729057
703049
P-2870
706443
792118
P-2558
783695
P-2015
781332
784744
P-1198
P-2052
705108
703354
785521
784788
793397
P-2242
784032
P-1714
784343
P-0952
P-1283
707783
792638
P-2554
w celu zwalczania niemieckich oktętów podwodnych. Samolot zaatakowały niemieckie myśliwce, radiooperator zdołał
nadać tylko wiadomość o toczącej się walce i sygnał SOS. Cała załoga zginęła w morzu.
Czekała Jan
27.12.1924 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Czekański Kazimierz
18.11.1923 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
307DMN
brak dalszych informacji
Czekański Michał 11091
16.09.1915 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
brak dalszych informacji
Czekański Stanisław
11.01.1919 ****
ppor. / F/O
Nawigator
1958 West Street, Callan, Co.Kilkenny Irlandia
Czeladka Wilhelm
07.05.1923 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
304DB
1948 Australia
Czelakowski Roman
23.07.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1947 France
Czembor-Jerzyński Franciszek
03.02.1908 + ???
ks.dr.kpt. / S/Ldr Kapelan Dr.Teologii
brak dalszych informacji
Czempas Jerzy
25.01.1914 † 13.05.1941 27 plut. / Sgt
Pilot
20MU
>1941 zginął – RAF 10 Ferry Flight-„Hurricane”Z4720- pobrał z jednostki remont. Smolot Hurricane w celu dostarczenia do
dywizjonu. W skutek awarii silnika rozbił się w rejonie Edynburga .– pochowany na cmentarzu Castorphine Hill UK
Czempiński Lech Wiktor
19.10.1917 ****
por. / F/O
Nawigator
305DB
1988 Tweenstreams, Hornton EX14 Nr Oxford UK
Czepiel Stanisław
22.07.1914 + ???
plut. / Cpl
Radio-mechanik
309DMR
1948 Katowice Polska
Czepiński Franciszek Wojciech
26.06.1914 + ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Czeppe Stanisław Wendelin
26.07.1909 + 11.08.1961 52 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
302DM
Zmarł w Princess Mary’s RAF Hospital Halton UK
Czeppe Zdzisław (prof.dr hab.)
22.11.1917 + 19.08.1991 74 por. / F/O
Radio-operator
300DB
>1947 wraca do Polski, podejmuje pracę jako asystent prof.M.Klimaszewskiego w Katedrze Geografii Fiz. Uniwersytetu w
Wrocławiu >1978-1981 Wicedyr. Inst.Geografii Uniwers. Jagielońskiego w Krakowie. – Zmarł w Tuchowie k/Krakowa Polska
Czepukojć Bernard
20.08.1913 + 23.08.1992 79 plut. / LAC
Mechanik samochod.
300DB
Zmarł w Lincoln i tam został pochowany
UK
Czerech Kazimierz
05.12.1900 + 07.09.1977 77 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Bradford – pochowany na polskiej działce w North Bierley UK
Czerech Stanisław
04.06.1915 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
302DM
brak dalszych informacji
Czereda Piotr
04.08.1907 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
1947 Polska
Czeremański Roman Stanisław
12.08.1915 + 28.08.1968 53 sierż. / Cpl
Rusznikarz
303DM
Zmarł w Heusden Belgium
Czereyski Mirosław
31.08.1915 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
316DM
1947 Kanada
Czerminger Kazimierz
04.03.1903 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
302DM
1983 Ipswich, Suffolk UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czernecki Alfons
13.05.1914 + 00.04.1999 84 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w Sunninghill Południowa Afryka i tam został pochowany
Czernek (Chesney) Konstanty 8227 21.05.1916 + 23.04.1955 39 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
300DB
1963 Northolt Middx. – Zmarł w Thames Valley Hospice w Windsor,– spopielony w Slough Berkshire UK
(Info: Syn Steve – 29.05.2012)
Czerni Sergiusz
05.08.1918 + 06.12.1995 77 kpt. / F/Lt
Pilot
309DMR
Zmarł w Warszawie Polska – pochowany na cmentarzu Powązkowskim
Czerniak Jerzy Michał
23.01.1914 † 09.08.1941 27 por. / F/O
Pilot B of B
302DM
Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 2PL 123Esk.Myśl. w Krakowie, z którą odbył
kampani wrześniową 1939, w składzie Brygady Pościgowej. We Francji klucz obrony m. Romorantin. Po upadku
Francji, przedostał się do Angli, brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię (302DM). >zginąl- RAF Northolt-„Spitfire”P8506- „wymiatanie” nad Francją w składzie dywizjonu. Podczas walki powietrznej został zestrzelony i wpadł do
morza w odległości 5 mil od brzegu francuskiego. Zestrzelił 3 1/3 samolotu.
Czerniak Leon
17.04.1927 + 10.04.2006 79 kpr. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Wellingborough, Northants NN8 UK – spopielony w Mortlake krematoriu
Czerniak Marian Kazimierz
07.12.1914 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Czerniawski-„Brutus” Roman 9238 OBE 06.11.1910 + 26.04.1985 75 mjr / S/Ldr
Pilot
316DM
Absolwent V Promocji w SPL – po ukończeniu w 1931, dostał przydział do 1PL w Warszawie. W 1934 przeeszkolił się w
CWOL na pilota. W latach 36-38 słuchacz i absolwent XIV 1939 Kursu Wyższej Szkoły Wojskowej. Po kapitulacji Lwowa
odleciał do Rumunii a następnie przedostał się do Francjii, otrzymał przydział do sztabu I Dyw. Genadierów. Po kapitulacji
armii francuskiej stworzył tajną organizację wywiadowczą i ewakuację żołnierzy polskich do Angli. Aresztowany pod
pseudonimem Armand w 1942 roku przez gestapo, zgodził się na współpracę z Abwerhą, która sfingowała jego ucieczkę z
więzienia. Przez Hiszpanię i Gibraltar przedostał się do Angli, gdzie natychmiast skontaktował się z szefem polskiego Oddziału
Wywiadowczego i komórką brytyjskiego wywiadu o kryptominie „Double Cross”. Po dokładnej weryfikacji i wiarogodnosci
zeznań mjr Czreniawski został przyjęty do brytyjskiej komórki wywiadowczej nadając mu pseudonim „Brutus”. W styczniu 1943
Brutus nawiązał kontakt z Niemcami i tak rozpoczęła się dezinformacja przez wywiad brytyjski fałszywymi informacjami o
planach inwazyjnych wywiad niemiecki. Za tą działalność otrzymał odznaczenie brytyjskie OBE. – Po zakonczeniu wojny
24.06.1945 został Sekretarzem Honorowym Samopomocy Lotniczej – później 1-szym Sekretarzem Generalnym
Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. - Zmarł w Londynie – spopielony - prochy złożone w Newark (Sekcja SLP)
UK ● ppłk dypl pil.
144
794362
792875
705260
706155
708649
793025
703449
792657
76789
703902
783361
P-1483
794291
709966
P-2232
792271
784502
784666
707672
783328
792081
P-1290
P-1955
782094
Czerniawski Stanisław
14.02.1916 † 21.12.1943 27 plut. / Sgt
Pilot
304DB
>1943 zginął –RAF Predannack – “Wellington”-HF208 – Patrol zatoki Biskajskiej – w locie powrotnym nad Północną
Irlandią, samolot stanół w płomieniach, prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna i runął na ziemię koło
miejscowości Brandon. - zginęła cała załoga. – pochowany w Milltown k/Belfast (LG-46) Półn. Irlandia
Czernichowicz (Carmichael) Witold 12.05.1916 ???
sierż. / W/O
Bombardier
>03.08.1943 – RAF Hemswell – „Wellington”-HF605- lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga. Podczas doloru nad
cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. Uratowali się: Witold Czernichowicz, Adam Jaremmko i
Antoni Piłat, zostali wzięci do niewoli. – Zginęli por.pilot Witold Smyk i por.naw. Tadeusz Skalisz. – O sierż. Witoldzie
Czernichowicz brak dalszych informacji.
Czerniecki Ludwik
25.08.1922 ****
kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
315DM
1999 Ealing, Londyn W5 4LT UK
Czerniecki Marian
06.08.1919 + 26.05.2005 86 plut.pch. / Sgt Nawigator
Zmarł w Chicago Illinois – pochowany na cmentarzu Maryhill w Niles na działce Weteranów USA
Czerniecki Władysław
12.04.1926 ???
st.szer. / LAC Obsługa techniczna
1948 Sydney Australia
Czerniejewski Marian Józef
24.03.1916 † 18.07.1941 25 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-N2840- lot bojowy, bombardowanie Emden. Podczas lotu powrotnego,
zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, w płomieniach spadł w Balderton koło Newark. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu w Newark (303/J) UK
Czernis Wincenty
05.07.1917 ???
kpr. / LAC
Tokarz
1947 Wenezuela
Czerniuk Aleksander
29.05.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1989 Weston-Super-Mare. Somerset UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czerny Jan Tadeusz AFC
02.01.1908 + 18.02.1991 83 ppłk / S/Ldr
Pilot B of B
302DM
Urodzony w m. Stremieszyce. - Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. W 1935 skierowany na kurs instruktorski w CWOL, następnie przesunięty do SPL. We wrześniu 1939 wycofał się z jednostką
na płd.wsch. Polski. W Angli. >01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię w 302DM „Poznańskim”. Zmarł w Gliwicach, pochowany na cmentarzu Lipowym, przy ul. Lipowej. Polska.
(Info: Wiesław Grudniak 31.08.2011)
Czerny-Hołownia Kazimierz
28.12.1920 + 20.12.1949 29 sierż.pch. /W/O Nawigator
304DB
zginął w wypadku lotniczym UK
Czerpak Władysław
03.05.1916 + ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
304DB
1969 Lutterworth, Leicestershire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czerski Leon Florian
28.01.1898 + 16.01.1952 54 ppłk / S/Ldr
Obserwator
Zmarł (?) – pochowany w m. Tuchowicz, koło Łukowa Polska - (Info: Wiesław Grudniak 07.06.2011)
Czerski Stanisław Stefan
16.10.1913 + ???
st.szer. / LAC Mechanik
1948 Hendon, Middlesex UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czerwiec Stefan
20.07.1902 + 24.07.1954 52 kpr. / AC1
Bez specjalności
301DB
Zmarł brak danych UK
Czerwiński Andrzej Jan Wacław
09.07.1920 † 07.12.1944 24 por. / F/O
Pilot
315DM
>23.09.1943 lecąc na zadanie bojowe w 308DM zestrzelony nad Francją-uniknął schwytania i w listopadzie
1943 roku wrócił do W.Brytanii. Rok później startując z lotniska w roku 1944 zginął – RAF Coltishall-„Mustang”HB857- lot bojowy, osłaniał bombowce Lotnictwa Obrony Wybrzeża. - Zestrzelony do morza przez niemieckiego
myśliwca w rejonie Gossen.
Czerwiński Bolesław
01.07.1921 + 02.03.2000 79 sierż. / W/O
Pilot
309DMR
Urodzonyw Puszczykowie, pow. Poznań. Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku,
przerwał dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uzniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Po przedostaniu się do
Francji, a po jej upadku jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii w czewrcu 1940 roku. Po dalszym przeszkoleniu na pilota w 8
OTU we wrześniu 1943 otrzymuje przydział do 315DM. W kwietniu 1945 roku zostaje tymczasowo przeniesiony do 133
Skrzydła Myśliwskiego. Po odpoczynku w Bazie Blackpool otrzymuje dalszy przydział w sierpnu 1945 do 309DMR. Po
zwolnieniu z lotnictwa polskiego wstąpił do RAF. Odszedł na emeryturę w stopniu chorążego (W/O RAF).W roku 1982 emigruje
do Kanady. Z początkiem 1986 roku wraca do Wielkiej Brytanii, osiedlając się w Melton Mowbray. - Zmarł w Melton Mowbray
Leicester UK
Czerwiński Franciszek
07.10.1909 + ???
sierż. / W/O
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Czerwiński Karol
12.02.1916 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
305DB
1994 Bolton, Lancashire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czerwiński Leonard
06.11.1908 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Czerwiński Marian
08.12.1914 + 20.04.1992 77 plut. / LAC
Rusznikarz
306DM
Zmarł w Harper Woods, Michigan USA
Czerwiński Stefan
06.08.1917 ???
st.sierż. / F/Sgt Mechanik pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Czerwiński Tadeusz
17.02.1910 † 22.08.1942 32 mjr / S/Ldr
Pilot B of B
302DM
Urodzony w Lublinie. - We wrześniu 1939 roku, jako instruktorpilotażu podchorążych walczył w obronie powietrznego
obszaru Dęblina. Przez Rumunię przedostał się do Francji. Brał czynny udział w walkach powietrznych w składzie 1
Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego”. 8 czerwca 1940, zestrzelił dwa niemieckie myśliwce Bf 109. Po kapitulacji
Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu lotniczym został skierowany 23 lipca 1940 do
organizowanego 302DM „Poznańskiego”w Leconfield. Zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – RAF NortholtSpitfire”-EN836- wystartował do lotu bojowego na operację „rhubarb” w rejonie lotnisk St.Omer i Longuenesse.
Ostatni raz widziany w skręcie, na wznoszeniu, jakby bez panowania nad samolotem. >15.04.1942 Dowódca 306 Dyw.
Myśl. „Toruńskiego” - pochowany na cmentarzu Souvernir w Longuenesse Francja (16/A/8) . – Zestrzelił 4/0/0.
Czerwiński Witold Bolesław
13.01.1917 + 13.02.1997 80 kpt. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w Qiulmes Argentyna
Czerwiński Władysław
01.08.1906 + ???
st.sierż. / Sgt
Rusznikarz
304DB
1948 Kanada
145
780641
705814
706916
708023
707595
704992
792528
P-0005
P-2791
709031
709032
783778
P-3047
783804
709908
782604
706930
709907
706987
P-1079
784793
780383
794333
Czerwonka Józef
23.11.1919 † 06.06.1942 23 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Jaworznie, pow. Chrzanów. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył szkołę w Krośnie w
1939 roku jako radiomechanik. Został przydzielony do 2PL w Krakowie- 24 eskadry rozpoznawczej. Brał czynny udział
w Kampanii wrześniowej 1939 roku w Ramach Armii „Kraków”. Został ewakuowany na Węgry. W 1940 roku przedostał
sie do Francji a następnie do Wielkiej Brytanii gdzie przybyl 14 stycznia 1940. Zgłosił się ochotniczo do personelu
latającego. Po przeszkoleniu na radiotelegrafistę i strzelców samolotowych, wpierw zostal skierowany do OTU a
następnie w roku 1941 do 301DB. W roku 1942 zginął– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1331- lot bojowy, bombardowanie
Essen. Od chwili startu, brak było łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała
załoga. - pochowany na cmentarzu w New Eastern Amsterdam Holandia (47/1/85)
Czerwonka Marian
12.06.1920 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
1968 Westminster, London UK (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czerwonka Mieczysław Hipolit
28.01.1924 ???
plut. / LAC
Tapicer balonówy
301DB
1946 Brazylia
Czeszak (Borowiak) Stanisław
07.12.1925 ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
1946 Polska
Czeszejko-Sochacki Czesław Tadeusz 11.08.1923 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1996 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czeszniewski Albert
02.01.1925 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
brak dalszych informacji
Czeszyk Leon
16.06.1904 + ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
308DM
1946 Polska
Czetowicz Kazimierz 9191 DFC
11.03.1910 + 25.01.1983 73 mjr / W/Cdr
Pilot
304DB
Urodzony w Wilnie – W roku 1929 powołany do służby w Lotnictwie, przydzielony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie i
po dwóch latach, pozostal służbie w zawodowej Lotnictwa. W maju 1931, zostaje wysłany do Szkoły Pilotażu w Bydgoszczy, po
zakończeniu szkoły zostaje skierowany do 6PL we Lwowie. W roku 1939 pełni służbę w 2PL w Krakowie. W czasie kampanii
wrześniowej 1939 roku, latał w eskadrze bombowej. Z końcem września przez Rumunię przedostaje się do Rennes Francja
gdzie jest instruktorem pilotażu. - Po upadku Francji, jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii i przydzielony do 304DB gdzie
przechodzi dalsze przeszkolenie w pilotażu bombowca Wellington. Od 16.08.1942 jest Dowódcą 304 Dyw. Bomb.Obrony
Wybrzeża „Ziemi Śląskiej”. Lata aktywnie w skladzie dywizjonu – dnia 26 stycznia 1942 roku w bombardowaniu Hanover, jego
Wellington zostaje poważnie uszkodzony ogniem karabinów maszynowych i działek nad Rostokiem, pomimo ran odniesionych
wraz z drugim pilotem, oraz trudności w pilotowaniu przy uszkodzonym podwoziu, decyduje na dalszy lot do bazy lądująć na
brzuchu – „belly landing” bez uszkodzeń dla załogi na lotnisku RAF Lindholme. Lądowanie to nastąpiło w czasie wizyty gen. W.
Sikorskiego Dowódcy Polskich Sil Zbrojnych. - Po zakończeniu działań wojennych pozostal w Wielkiej Brytanii. Człnek Rady
S.L.P. w W.Brytanii. - Zmarł w Londynie – spopielony w Enfield krematorium UK (znany pod nazwiskiem „Cunningham”) ●
ppłk dypl. pil.
Czeżowski Jacek
22.08.1919 + 20.08.1996 77 ppor. / P/O
Pilot
303DM
Zestrzelil samolotów: 2/1/2. - Zmarł w Londynie – spopielony East End Road Finchley UK
Częstochowski Marian
20.09.1926 ****
jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell UK- 2000 Scarborough Ontario Kanada
Częstochowski Tadeusz
05.05.1927 ****
jun. / AC2
Mechanik-silnikowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- 2000 Don Milles Ontario Kanada
Częścik Stanisław Józef
27.04.1917 ???
kpr. / AC1
Elektryk
307DMN
brak dalszych informacji
Człapka Kazimierz ps.”Pionek”
19.02.1918 + 20.04.1988 70 ppor. / F/O
Administracja
301DB
Zmarł w Folkestone Kent UK
Czmeiduch Konrad
02.02.1915 09.07.2003 88
sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
Zmarł w szpitalu Pontefract - pochowany na cmentarzu w Leeds UK
Czmil Jan Ludwik
24.08.1919 ???
kpr. / Cpl
Meteorolog
brak dalszych informacji
Czmiel Stefan
14.01.1917 ???
plut. / Cpl
Stolarz
1947 Buenos Aires Argentyna
Czmuchałek Bogusław Robert
17.06.1912 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Kanada
Czołowski Józef
24.08.1902 + ???
plut. / Cpl
Meteorolog
1946 Polska
Czołowski Stanisław
24.08.1913 + ???
kpr. / AC1
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Czołowski Tadeusz Mieczysław 9507 DFC 27.12.1904 + 23.02.1976 72 ppłk / W/Cdr Pilot
305DB
Urodzony we Lwowie. W roku 1927 rozpoczął służbę w lotnictwie jako pilot, w 4PL w Toruniu. W marcu 1939 roku objął
dowódctwo dywizjonu towarzyszącego w 3PL w Poznaniu w stopniu majora. W 1939 roku w czasie kampanii wreześniowej
wykonał 3 loty rozpoznawcze. Przez Rumunię przedostał się do Afryki Płn. gdzie w Marrakrsz organizuje Szkołę Pilotów i jest
jej komendantem do Po upadku Francji dotarł do Wielkiej Brytanii gdzie po przeszkoleniu na nowym sprzęcie 23 sierpnia 1940
otrzymał skierowanie do Szkoły Nawigacj Powietrznej a w roku 1941 do 305DB. 18. Stycznia 1942 roku jest dow-cą 305
Dyw.Bomb. „Ziemi Wielkopolskiej” W dniu 29.08.1942 wykonuje lot bojowy – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1460- uczestniczy
w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego samolot, dziesięć razy atakowany przez niemieckie myśliwce zapalił
się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków załogi wyskoczyło ze spadochronami: por.Henryk Aleksandrowicz i kpr.
Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr. Franciszek Kula (przedostał się do nie okupowsnej części Francji i wrócił do
Angli 06.10.1942). kpr Stefan P. Rueger został postrzelony w tylnej kabinie strzelca. Pozostali członkowie załogi, obaj piloci
Tadeusz M.Czołowski i Mieczysław Seredyn – przekonani, że tylny strzelec jest ranny, podjęli skuteczną próbę ugaszenia
pożaru i dolecieli do Angli lądując przymusowo pod Manston. Kpr. Stefan Reuger już nie żył – został pochowany na cmentarzu
w Newark (311/H) UK - ppłk Tadeusz Czołowski Zmarł w Chicago Illinois USA
Czop Czesław
10.07.1910 + ???
st.szer. / LAC Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Czopek (Griffin) Franciszek
10.10.1909 + 16.01.1989 80 plut. / LAC
Mechanik
305DB
Zmarł w Nottingham UK
Czopik Roman Stefan
31.01.1919 † 19.08.1942 23 plut.pch. / Sgt Strzelec pokładowy
18 OTU
146
792584
706156
781993
76693
707596
705352
708600
794350
794554
707784
783677
708797
709033
792690
782755
794212
781355
P-0993
794844
708652
780668
704647
703352
708976
781447
703993
706442
P-1274
782981
781762
793983
794900
780669
706247
W roku 1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellingtone” -T2903- lot treningowy, przy nagłym pogorszeniu warunków
Atmosferycznym oraz ograniczonej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu koło Chippping Campden
w Gloucestershire. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Newark 311/O) UK
Czopor Tadeusz Stanisław
22.03.1914 + ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
306DM
brak dalszych informacji
Czopp Bronisław
15.08.1919 ???
sierż.pch. /F/Sgt
Nawigator
1946 USA
Czternastek Józef
14.11.1904 + ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1962 Luton, Bedfordshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czternastek Stanisław
06.05.1916 † 05.02.1941 25 por. / P/O
Pilot B of B
32DM
Urodzony w Przemyślu. – Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 123
Esk.Myśł. z którą przeszedł szlak bojowy w czasie kampanii wrześniowej 1939. - W czasie 01.07.-31.10.1940 brał
czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię .- 1941 zginął – RAF Kenley-„Hurricane”-U7598- podczas powrotu z lotu
bojowego, zderzył się w powietrzu z innym samolotem nad Appleton Farm, Marlon koło Dover. Obaj piloci ponieśli
śmierć. – pochowany na cmentarzu w Hawkinge Kent (037) UK
Czternastkiewicz Tadeusz Emil
18.06.1926 ???
st.szer. / AC2 Uczeń radio-mechanik
brak dalszych informacji
Czub Antoni
16.06.1900 + 07.07.1968 68 majst. / Sgt
Magazynier
300DB
Zmarł w Liverpool – pochowany w Polsce
Czubak Jan
03.10.1915 + 13.06.1982 67 sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
Zmarł w Nottingham UK
Czubiński Kazimierz Franciszek
18.07.1908 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
1977 Oldham, Lancashire UK )Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Czuchnicki Leon
07.11.1910 + ???
st.szer. / AC1 Kierowca samochod.
307DMN
1946 Polska
Czuchnicki Tadeusz
27.09.1927 + 21.03.1993 66 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Urodzony w m. Alfredówka. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
Zmarł w Milford Surrey – pochowany na cmentarzu Eashing Lane Milford UK
Czujkowski Marian
22.07.1911 + ???
kpr. pch. / LAC Bez specjalności
1946 Surrey UK – Zmarł – brak daty zgonu i miejsca opochówku UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czul Józef
20.02.1902 + ???
szer. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Czuło Mieczysław Jan
23.03.1926 + 27.07.1994 68 jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Toronto Kanada
Czumaj Stefan
30.08.1914 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
1993 Barnstaple, Devon UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czunikin-Krasowiecki Jerzy
18.02.1919 ???
sierż. /Sgt
Tłumacz
318DMR
1946 Polska
Czupka Stanisław
14.09.1914 + 09.02.1993 79 plut. / LAC
Rusznikarz
305DB
Zmarł w Mansfield Notts UK
Czupkowski Leon
10.04.1907 + 00.00.1964 57 sierż. / Sgt
Mechanik
305DB
Zmarł w Angli UK
Czupryński Witold
24.01.1911
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
Czwaczke Ferdynand
08.06.1903
st.sierż.pch. /Sgt
Kancelista
przeniesiony do armii UK
Czwienczek Wilhelm
18.10.1927 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
304DB
1995 Basford, Nottinghamshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czwojda Jan Józef 8392
17.06.1910 + ???
sierż. / W/O
Mechanik
305DB
1955 Ely, Cambridgeshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czwojdrak Jan
09.12.1897 + 21.01.1969 72 st.sierż. / Sgt
Bez specjalności
300DB
Zmarł w Toruniu Polska
Czykita Mikołaj
08.03.1918 ****
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1990 Nuthall Nottingham UK
Czymbor Antoni
27.08.1920 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1948 Wenezuela
Czypczyński Bronisław
26.08.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
2004 Lincolshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czypera Walenty
04.12.1920 + 04.02.2003 83 plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Sidney, Sharp, Arkansas USA
Czyrski Władysław
14.01.1923 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
1946 Polska
Czysz Wiktor
09.10.1896 + ???
por. / P/O
Obserwator
brak dalszych informacji
Czyż Edward
28.12.1905 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
301DB
1946 Polska
Czyż Józef Wacław
02.02.1914 ****
plut. / Cpl
Mechanik
315DM
1995 Glasgow Scotland UK
Czyż Longin Władysław
01.04.1921 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
304DB
1990 Kensington & Chelsea London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Czyż Władysław
18.09.1900 + ???
werkm. / F/Sgt Mechanik
1946 Polska
Czyżewski Jan
16.12.1919 † 23.09.1943 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
6OTU
>1943 zginął – RAF Silloth”-Wellington”-HZ251- dokonywał przelotu z Skipton-on-Swale do Skipton. Nad
miejscowością Bradley samolot rozpadł się w powietrzu. Cała załoga zginęła.
– pochowany na cmentarzu w
Fulford Yorks (44/2)UK
Czyżewski Jan
07.03.1919 ???
kpr. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
1952 Winnipeg MB Kanada
147
709958
Czyżewski Jan
10.12.1899 + 25.11.1977 78 plut. / LAC
Obsługa techniczna
301DB
Zmarł w Derby UK
709271 Czyżewski Kazimierz
02.09.1927 + 27.07.1999 71 jun. / LAC
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Las Vegas Nevada USA
P-2047 Czyżewski Piotr Leon
20.02.1895 + ???
ppłk / S/Ldr
Administracja
1949 Argentyna
P. S. P. Czyżewski Stefan
11.06.1899 † 21.07.1942 43 por. / F/O
Pilot
18MU
>1942 zginął – RAF ATA Ferry-„Beaufighter”-X7764- pobrał ze swej jednostki wyremontowany samolot z zadaniem
dostarczenie go do dywizjonu bojowego. Podczas lotu samolot z nie znanych rozbił się około 7 mil na południe od
Strathaven. Pilot zginął. - pochowany na cmentarzu w Monkton Prestwick (4-1) UK
706457 Czyżkowski Bolesław
04.10.1922 ****
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1999 Sherwood Nottingham NG7 UK
P-1813 Czyżun Hieromin 10298
18.11.1919 ???
por. /F/Lt
Pilot
304DB
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii przeszkolił się w 18 OTU i otrzymał przydział do 304DB
gdzie latał w okresie 1943 – 1944. Jego załoga uszkodziła niemiecką łódź podwodną (noc 3/4 styczeń 1944) oraz zestrzeliła
atakującego Me-110 (26 marca 1944). Po demobilizacji zamieszkał w Wielkiej Brytanii. - brak dalszych informacji
780168 Czyżyk Antoni
17.01.1915 + 22.10.1982 67 plut. / LAC
Radiotelefonista.
305DB
Zmarł w Stockport UK
794365 Czyżyk Henryk Tadeusz
15.02.1917 † 26.07.1944 27 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Podczas dolotu
na cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lanacasterem należącym do USAAF. Ocaleli:
K.Wziątek i F.Witrylak. – Po kilkunastu dniach wrócili do Angli. Reszta załogi zginęła.
– pochowany na cmentarzu w Orleanie Francja (35-36/Z-5/K)
784177 Czyżyk Stanisław
12.05.1914 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
306DM
brak dalszych informacji
708391 Ćmok Alojzy
06.07.1920 ???
st.szer. / LAC Mechanik
309DMR
1946 Polska
703949 Ćwiertniewski Czesław
20.07.1920 ???
plut. / LAC
Elektryk
317DM
1946 Polska
782313 Ćwik Andrzej
17.02.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
709034 Ćwikła Anatol
13.10.1927 + 09.11.1997 70 jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton UK- Zmarł w Buenos Aires Argentyna
P-1704 Ćwiklewski Edward
02.05.1913 + 25.02.1979 66 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Bristolu UK
707471 Ćwikliński Bolesław
13.07.1915 ???
kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
1988 Marne Michigan USA
P-0211 Ćwikliński Maksymilian
30.12.1912 + ???
por. / P/O
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
792914 Ćwikliński Mieczysław
26.09.1920 + 21.03.1999 78 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
305DB
>29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1460- uczestniczył w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego
samolot, dziesięć razy atakowany przez niemieckie myśliwce zapalił się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków
załogi wyskoczyło ze spadochronami: por.Henryk Aleksandrowicz i kpr. Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr.
Franciszek Kula (przedostał się do nie okupowsnej części Francji i wrócił do Angli 06.10.1942). – kpr Stefan P. Rueger został
postrzelony w tylnej kabinie strzelca. Pozostali członkowie załogi, obaj piloci Tadeusz M.Czołowski i Mieczysław Seredyn –
przekonani, że tylny strzelec jest ranny, podjęli skuteczną próbę ugaszenia pożaru i dolecieli do Angli lądując przymusowo pod
Manston. Kpr. Stefan Reuger już nie żył, został pochowany na cmentarzu w Newark (311/H) UK Sierż. Mieczysław Ćwikliński od 1946 roku mieszkał w Sosnowcu – Zmarł w Sosnowcu i tam został pochowany Polska
794233 Ćwiklitzer Piotr Klaus
21.03.1920 ???
sierż. / Cpl
Tłumacz
301DB
brak dalszych informacji
706579 Ćwikowski Czesław
18.02.1919 + 01.08.2006 87 kpr. / AC1
Bez specjalności
Zmarł w Elmvale Ontario Kanada i tam pochowany
707397 Ćwilewicz Dominik
01.10.1896 + 27.11.1975 79 kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
P-1789 Ćwilong Bogdan
06.08.1908 + ???
por. / F/O
Meteorolog
1958 Marylebone, London Uj - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
709035 Ćwirko Henryk
02.01.1927 + 24.07.2001 74 jun. / AC1
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Lachine H8T Kanada – pochowany
na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal Kanada (d-11, PC-146)
792186 Ćwirko Kazimierz
04.02.1904
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
P-0020 Daab Mieczysław Feliks
19.08.1908 + 24.08.1980 72 kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
Zmarł w Warszawie – pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim
(Stary) Polska
783903 Dachniewski Stanisław
10.04.1905 + 06.10.1974 69 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Zmarł w Vancouver Kanada
P-1191 Dachowski Teodor
12.09.1914 ???
por. / F/O
Oficer techniczny
1990 Guisborough Cleveland UK
706453 Daczko Bolesław
27.03.1920 ???
plut. / Sgt
Pilot
1947 Kanada
781916 Dadacz Antoni
08.10.1915 ???
plut. / Sgt
Kucharz
304DB
1980 Mansfield, Nottinghamshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
707147 Dadak Walerian
31.01.1926 + 31.05.1979 53 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Bury Lancs UK
148
794127
P-1546
708803
704983
781474
707598
792025
707307
781835
781749
P-1756
781732
P-1547
792038
708118
783117
792911
P-0949
703070
783890
781884
708802
794812
703903
781937
P-0735
Dadej Mieczysław 8256
16.09.1916 + 00.12.1984 68 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1343- lot bojowy, minowanie wód u wybrzeży Danii koło Veile Fiord, w pobliżu Breitning,
samolot wpadł do morza. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: S.Chmielewski i M.Dadej. Reszta załogi zginęła. – Dadej
Mieczysław Zmarł w Truro, Cornwall
Dadej Stanisław
10.05.1915 † 12.08.1944 29 por. / F/Lt
Pilot
1ADU
>1944 zginął – RAF 216 Gr.Transp.-“Hurricane”-HU821- dokonowywał lotu transportowego z Malakal w Sudanie
do miejscowości Juba. Lecąc z prowadzącym, nie wyprowadził samolotu z nurkowania i około 20 mil od Ayod rozbił
się, ponosząc śmierć. – pochowany na cmentarzu w Malakal Sudan (grób zbiorowy)
Dahms (Damski) Sylwester
13.12.1907 + ???
st.szer. / AC1 Obsługa techniczna
brak dalszych informacji
Dajda Narcyz
30.01.1915 ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Dajnowski Władysław
14.05.1915 + 10.11.1988 73 majst. / Cpl
Mechanik
304DB
Urodzony w Siedlcach, woj. Lubelskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w roku 1935 jako mechanik
samolotowy. Został przydzielony do 1PL w Warszawie – 211 eskadry bombowej. W 1937 roku zostaje przeniesiony jako
instruktor działu silnikowego do do SPLdM w Krośnie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku zostaje ewakuowany z
Krosna przez Łuck do Rumunii. Po przedostaniu się do Francji zgłasza się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie przybywa w
marcu 1940 roku. Po przeszkoleniu w sierpniu 1941 rokuzostaje skierowany do 304DB w którym słuzył do 1946 roku. Po
zwolnieniu z PSP osiedlil się w Londynie. - Zmarł w Londynie – spopielony w Kensal Green krematorium UK
Dalecki (Dale)Bronisław
18.05.1922 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1990 Leeds LS16 UK
Dalecki Konrad
25.11.1914 + ???
sierż. / Sgt
Meteorolog
brak dalszych informacji
Dalman Czesław
29.07.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1947 Tasmania Australia
Damasiewicz Lucjan
01.01.1914 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
305DB
1946 Polska
Damaziak Jan Piotr
26.01.1914 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
305DB
1946 Polska
Damecki Edward
15.07.1901 + 00.02.1983 82 por. / F/O
Admin.-Int.Officer
Dow.P.S.P.
Zmarł w Californii USA
Daminger Erwin
23.02.1916 ???
plut. / Cpl
Rusznikarz
308DM
brak dalszych informacji
Damm Adam
21.12.1917 † 19.08.1942 25 ppor. / P/O
Pilot
303DM
>1942 zginąl – RAF Kirton-in-Lindsey-„Spitfire”-BL574-lot bojowy nad Dieppe. Podczas walki odłączył się od dywizjonu
i kontynuował osłanianie jednostek morskich wracających z wypadu na Dieppe. Zestrzelony przez niemieckiego
myśliwca, zginął w morzu
Damrath Izydor
04.04.1911 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
316DM
brak dalszych informacji
Damrath (Dobrzyk) Kazimierz
24.03.1919 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
306DM
brak dalszych informacji
Dams Stanisław
03.09.1906 + ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Damski Franciszek Jan
17.08.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
1948 Australia
Damsz Jerzy 8412
06.09.1911 + 22.06.1987 76 mjr / S/Ldr
Pilot
307DMN
Urodzony w Łodzi. W 1936 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów
odbyl kurs pilotażu motorowego. Następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Po jej ukończeniu otrzymal
przydział do mobilizacyjny di 1PL w Warszawie. W 1937 oku rozpoczął pracę w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa. W
roku 1939 w ramach mobilizacji został powołany do lotnictwa. 17 września jest ewakuowany do Rumunii a następnie do Francji.
Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii w 1940 roku. Po dakszym przeszkoleniu na nowym sprzęcie w pilotażu,
otrzymał przydzial do ATA (Pomocnicza Służba Transportu Powietrznego), gdzie drogą powietrnną transpotował samoloty z
fabryk na lotniska. Ochoniczo zgłosił się do słuy w myśliwskim lotnictwie nocnym. Po odbyciu dalszego przeszkolenia w OTU w
Fenton, 10 września 1941 otrzymał przydział do 307DMN. – 1 marca 1946 roku zostaje Dowódcą 307 Dyw.Myśl. „Lwowskiego”
aż do rozwiązania 02.01.1947. - Zmarł w Sopocie Polska ● ppłk pil.inż.
Damsz Tadeusz Marian
11.01.1925 + 00.07.1981 56 kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Chicago, Cook Illinois USA
Danchoffer Władysław
20.06.1904 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Danek Józef
12.08.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
1948 Argentyna
Danielczyk Ludwik
17.08.1906 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
301DB
1948 Polska
Dangel Jerzy Marian
11.12.1923 † 13.08.1943 20 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
Urodzony w Warszawie – W roku 1943 – zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie
zatoki Biskajskiej z zadaiem zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez
niemieckie myśliwce. - Zginęła cała załoga.
Danhoffer Jerzy
28.06.1920 + 00.00.1975 55 plut. / Sgt
Pilot
Zmarł w Australii – brak miejsca zgonu
Daniek Franciszek
06.11.1915 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
309DMR
1947 Francja
Daniel Stanisław Jerzy 10326
29.03.1910 † 15.08.1944 34 mjr / F/Lt
Obserwator
1586ESP
Absolwent VI Promocji, w roku 1935 otrzymał przydział do 1PL w Warszawie. W Angli po ukończeniu tury bojowej w
301DB przeniósł się ochotniczo do Polskiej Eskadry nr 1586. Wyróżniał się wielkim zaangażowaniem i odwagą w
lotach ze zrzytami dla Powstania Warszawskiego. >1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-KG890- specjalny lot
bojowy z pomocą dla powstania Warszawskiego. Po wykonaniu zadania (zrzut na plac Krasińskich) samolot podczas
lotu powrotnego został zaatakowany w rejonie Puszczy Niepołomickiej przez 2 niemieckie myśliwce i doznał
149
uszkodzeń. Rozbił się we wsi Nieszkowice Wielkie pod Bochnią. Cała załoga poniosła śmierć. - mjr Daniel pochowany
na wojskowym cmentarzu brytyjskim w Krakowie Polska (5/7/A)
708114 Danielczyk Stanisław
16.04.1910 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
780670 Danielewicz Jerzy 9164
19.07.1921 + 27.12.2000 79 st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
300DB
>26.07.1941 – RAF Hemswell-„Wellington”-X9639- - lot bojowy z zadaniem bombardowania Düsseldorfu.
W rejonie celu smolot został zestrzelony przez zartylerię plotn. Uratował się tylko Jan Danielewicz
i dostał sie do niewoli. - Zmarł w Birmingham – spopielony w Birmingham Oratory UK
P-0443 Danielewicz Józef Juliusz 8349
12.04.1914 + 11.02.1991 77 kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
Zmarł w Blackpool UK
792412 Danielewicz Michał
29.09.1897 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
1946 Polska
709036 Danielewski Stanisław
14.08.1927 + 00.00.1981 54 jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - Zmarł w Kanadzie
780992 Danieluk Jan
21.09.1913 † 26.07.1944 31 st.sierż. / F/Sgt Pilot
300DB
W roku 1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Podczas dolotu na
cel,
w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lanacasterem należącym do USAAF. - Ocaleli: K.Wziątek i
F.Witrylak. – Po kilkunastu dniach wrócili do Angli. Reszta załogi zginęła. – st.sierż. Jan Danieluk pochowany na
cmentarzu w Orleanie Francja (35-36/Z-5/K)
794118 Danik Jan
12.11.1912 † 06.06.1942 30 majst. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Łumińcu. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył 1933 roku jako mechanik samolotowy.
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1467-lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu nad cel
samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca koło wsi Slootdorp w Holandii. Zginęła cała
załoga. – pochowany na cmentarzu w Bergen-op-Zoom Holandia (XXXII)
706160 Danik Marian Piotr
18.10.1910 + ???
plut.pch. / F/Sgt Nawigator
1948 Polska
793683 Danilczuk Wacław
16.05.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
P-2004 Danilewicz Ludomir
15.05.1904 + 25.02.1971 67 por. / F/O
Oficer techniczny
Zmarł w Londynie UK
704995 Danilkiewicz Aleksander
11.03.1917 ???
sierż. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
301DB
>28.08.1944 – RAF Brindisi-„Halifax”-JD171- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla powstania warszawskiego.
Podczas przelotu nad Jugosławią samolot został zestrzelony przez artylerię plotn., eksplodował w powietrzu, a jego szczątki
opadły koło miejscowości Draz. A.Danilkiewicz wyrzucony z samolotu siłą wybuchu, opadł na ziemię ze spadochronem i został
przez Niemców wzięty do niewoli. Pozostali członkowie załogi zginęli.
- Aleksander Danilkiewicz od 1996 roku znajduje się w Kanadzie.
704607 Daniszewski Władysław Ryszard
13.02.1912 + ???
sierż. / W/O
Pilot
>1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W.Andersa w Rosji
brak dalszych informacji
706467 Dankowski (Danvers) Władysław
10.10.1919 + 18.01.1992 73 plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Blackpool i tam spopielony UK
792107 Dankowski Władysław
00.00.000? ???
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
780450 Danowski Zygmunt Wacław
19.10.1919 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
Urodzony w Skarżysku-Kamiennej. - Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą -, brak dalszych informacji
704814 Darczyk Leonty
15.02.1904 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1947 Polska
P-2181 Darkowski Bronisław
08.07.1907 + 15.01.1965 58 por. / F/Lt
Oficer techniczny
304DB
Zmarł w Montreal Kanada – pochowany na Cmentarzu w Pointe Clair Montreal (b-6, K-310)
792490 Darłak Józef
28.02.1909 + 14.09.1990 81 st.majst. / Sgt Mechanik
309DMR
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
703355 Darmoń Władysław
13.06.1909 + 06.02.1982 72 plut. / LAC
Rusznikarz
317DM
Zmarł w Sosnowcu i został pochowany w dzielnicy „Pekin” Polska (info: wnuk
TargowskiTomasz pl. – 13.03.2010)
780743 Darna Władysław
21.06.1914 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
304DB
1946 Polska
781966 Daroń Czesław Józef
31.08.1916 ???
plut. / LAC
Sanitariusz
306DM
1982 Bradford, Yorkshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
780859 Daroszewski Czesław
13.03.1922 + 19.06.1990 68 st.sierż. / W/O Pilot
304DB
Urodzony w Chełmie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, - Zmarł w Niles, Illinois, USA
784580 Darus Stanisław
28.04.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
316DM
2003 Chiltern, Buckinghamshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
P-1503 Daszewski Jan Kazimierz Michał 8821 05.04.1916 † 04.04.1942 26 kpt. / F/O
Pilot B of B
303DM
Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 1PL – 112 Esk. Myśl. w Warszawie w której
walczył podczas kampanii wrześniowej 1939. We Francji w 1940 należał do klucza obrony m. Romorantin. Po
przybyciu do Anglii przydzielony do 303DM z którym brał brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (01.07.31.10.1940). W roku 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”AD455- lot bojowy nad Francję z zadaniem osłony
bombowców lecących bombardować węzeł lotnisk w St.Omer. Nastąpiło spotkanie z niemieckimi myśliwcami i
wywiązały się pojedyncze walki. Nie spostrzeżono zestrzelenia kpt. Daszewskiego, który zginął w morzu. – Zestrzelił
samolotów: 3/2/0.
792581 Daszewski Jerzy
05.03.1903
kpr. /
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
705815 Daszkiewicz Edwin
22.12.1922
kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
308DM
1985 Oxfordshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
150
792343
P-1923
792342
P-0423
P-1075
780816
P-2081
P-1270
784898
781227
P-2858
704670
794619
794621
706426
781885
793491
704997
703154
782739
703071
781758
705303
P-2629
792572
705769
706604
P-1333
Daszkiewicz Tadeusz
14.01.1917 ???
chor. / W/O
Tokarz
300DB
brak dalszych informacji
Daszkiewicz-Korybut Antoni
08.09.1915 + ???
kpt. / F/Lt
Nawigator
304DB
Zmarł po 1948 – brak danych UK
Daszkowski Aleksander
21.04.1901 + 15.01.1977 75 chor. / W/O
Pilot
1946 Polska – Zmarł w Warszawie (Info:Andrzej Kubicki 22.08.2012)
Daszuta Czesław
20.07.1915 + 29.07.1986 71 por. / F/Lt
Pilot
303DM
Urodzony w m. Iwano-Woźnieńsk, Rosja - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 79 lokatą. W kampanii
wrześniowej 1939 latał w Rez. Esk. Rozp. SPL.We Francji jest w Ośr. Wyszk. Myśł. w Cazaux. W Wielkiej Brytanii po
przeszkoleniu w 58 OTU latał w 65DM RAF, 303DM i 306DM (1941
0 – Dnia 17 września 1941 został zestrzelony w osłonie
bombowców. – Przebywał w niewoli niemieckiej do końca wojny. Po wyzwoleniu osiedlił się we Francji. - Zmarł w Salon-deProvance Francja i tam został pochowany
Daszyński Stefan Witold
27.12.1902 + ???
ppor. / P/O
Administracja
brak dalszych informacji
Daszyński Władysław
00.00.000? ???
. . . . /. . . . .
przeniesiony do armii
brak dalszych informacji
Data Antoni
11.02.1910 + ???
por. / F/Lt
Obserwator
300DB >02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-DK124- specjalny lot bojowy nad Polskę z e zrzutami na placówkę w
okręgu radomsko-kieleckim. W drodze powrotnej, w pobliżu granict węgiersko-jugosłowiańskiej został uszkodzony przez
niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miasta Mohacz nad Dunajem. Uratowali się na spadochronach i dostali się do
niewoli: naw. Antoni Data, r-oper. Władysław Jaworski, bomb. Marian Klimczak, mech.pokł. Stanisław Oględzki, strz.pokł. Jan
Rygielski, i strz.pokł Kazimierz Żebrowski. - Zginął por.pilot Rosiniuk.
1995 Antoni Data – Canterbury, Kent UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Data Edward Józef
27.07.1904 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
1947 Polska
Datkiewicz Brunon
06.101921 ???
sierż. / F/Sgt
Mechanik
304DB
Urodzony w Warszawie – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - 1990 Warszawa Polska
Datko Mieczysław Adam
21.12.1917 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
1996 Chelmsfprd, Essex UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dauman Aleksander
17.11.1920 ???
ppor. / F/O
Bombardier
300DB
1947 Francja
Davidson Stanisław
08.08.1924 ???
plut. / F/Sgt
Nawigator
1947 Venezuela
Davis James Walter
26.03.1915 + 00.02.1976 61 szer. / LAC
Pilot
Zmarł w Los Angeles California USA (obywatel USA)
Davis Willard Winfield
25.08.1916 + 00.12.1955 39 kpr. / Sgt
Pilot
Zmarł w USA (obywatel USA)
Dawid Jerzy Zdzisław
19.06.1922 ???
plut.pch. / LAC Bez specjalności
1947 Kanada
Dawidczyk Stanisław
17.02.1918 ****
plut. / LAC
Radiotelefonista
317DM
2006 Chorley PR6 , Lanc’s UK
Dawidek Józef
19.03.1921 ???
Sgt
Mechanik sierż.
302DM
Urodzony w Siemieniu, woj. lubelskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, - 1947 Kanada
Dawidowicz Lubomir Artur
09.09.1924 ???
st.szer. / F/Sgt Bombardier
Hollywood California USA
Dawidowski Paweł
26.07.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1982 Lincoln UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dąbek Bolesław Zygmunt
18.11.1913 + 02.08.2002 89 plut. / LAC
Mechanik
307DMN
Zmarł w Uxbridge Londyn- pochowany na cmentarzu Denham Village UK
Dąbek Czesław
14.05.1918 + 18.10.1991 73 kpr. / AC2
Mechanik
Zmarł w Detrit Michigan USA
Dąbek Ignacy
15.11.1919 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
318DMR
brak dalszych informacji
Dąbek Julian
24.08.1912 + ???
sierż. / LAC
Kancelista
1996 Mansfield, Nottinghamshire UK UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012
Dąbek Lucjan
16.05.1912 + 22.06.1999 87 por. / F/O
Nawigator
304DB
zmar w Bournemouth UK
Dąbek Wiktor
07.10.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
brak dalszych informacji
Dąbkowski Alfons
06.12.1917 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1946 East Africa
Dąbkowski Mieczysław
22.02.1923 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
Adelaide Południowa Australia
Dąbrowa Adam Antoni 8292 DFC
24.12.1902 + 14.01.1988 86 ppłk / W/Cdr
Obserwator
301DB
Urodzony w Bochni. W 1918 roku wstąpil ochotniczo do 4 Pułku Piechoty Legionowej i walczył w jej składzie w obronie Lwowa
a następnie na froncie polsko-bolszewickim. W roku 1920 uczęszczał do Szkoły Podchorążych w Warszawie,gdzie zostal
promowany do stopnia podporucznika. W latach 1923-24 uczestniczy w kursie obserwatorów w Szkole Obserwatorów i
Strzelców Lotnictwa w Toruniu. – Już jako obserwator, otrzymmał przydział do 3PL w Toruniu. W styczniu 1939 roku zostaje
dowódcą dyonu towarzyszącego we lwowskim pułku. 17 września 1939 roku przekroczył granicę z Rumunią w Kutach a
następnie przedostal się do Francji. Po upadku Francji, przedostaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie od listopada 1940 roku, jest
dowódcą zgrupowania oficerów w Blackpool.Od lutego do listopada 1941 uczestniczy w kursie nawigatorów bombardowania i
strzelania. Zostaje skierowany do 18 OTU w Bramcote na przeszkolenie w lotach operacyjnych. Dnia 12 czerwca 1942,
otrzymał przydział do 301DB „Ziemi Pomorskiej”, w którym wykonał wiele lotów operayjnych i bojowych. Dnia 26.września
1942, zostaje dowódcą 301 dywizjonu do 13 kwietnia 1943. Następnie obejmuje stanowisko dowódcy Wyszkolenia
Wstępnego w Brighton a 18 czerwca 1944 dowódcy Wyszkolenia Wstępnego w Faldingworth. W dniu 29.stycznia 1945 roku
jest powołany na szefa wydziału w Dowódctwie Lotnictwa Bombowego na stanowisko oficera administracyjnego.Po
zakończeniu działań wojennych, aktywnie uczestniczyl w działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii,
151
709307
703141
706531
P-2300
706209
703994
11852
781348
709037
705816
781473
708087
706454
706975
781098
P-1424
708518
P-1004
784758
704648
707182
781287
706724
780725
792987
P-0724
P-1973
P-0420
będąc przez pewien okres przewodniczącym Funduszu Społecznego, Komitetu Wykonawczego, Kolegium Powierników oraz
wiceprezesem Stowarzyszenia. - Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury UK ● płk obs.
Dąbrowa Andrzej Roman
08.07.1928 ****
jun. / AC1
Bez specjalności
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 1999 Los Angeles California USA
Dąbrowa Feliks Józef
04.05.1916 + 12.12.1982 66 kpr. / LAC
Bez specjalności
300DB
Zmarł w Londynie-spopielony w Beckenham krematorium UK
Dąbrowa Mieczysław
03.05.1915 + ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
304DB
brak dalszych informacji
Dąbrowicki Emil Plato
01.05.1907 + ???
por. / F/Lt
Oficer medycyny
1997 Bournemouth, Dorset UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dąbrowski Andrzej
14.04.1914 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
318DMR
brak dalszych informacji
Dąbrowski Andrzej Jerzy
21.08.1923 † 09.11.1944 21 plut. / Sgt
Pilot
316DM
>1944 zginął – RAF Andrews Field-„Mustang”-FX903- lot treningowy w składzie dywizjonu. Podczas nagłej Śnieżycy na lotnisku
polskiego dywizjonu wylądował amerykański bombowiec, blokując pas lądowania wskutek uszkodzonych dętek w kołach. Plut.
Dąbrowski, czekając na zwolnienie pasa, latal do zupełnego wyczerpania paliwa. Spadł w odległości 2 mil od lotniska i poniósł
śmierć. – pochowany na cmentarzu w Epping (z-5) UK
Dąbrowski Antoni
03.10.1910 † 20.02.1943 33 sierż. / Sgt
Pasżer - Podofier 1 Dyw. Panc.
>1943 zginął – RAF Hemswell – Wellington”-BK305- uczestniczył jako pasażer w locie, w poszukiwniu załóg zaginionych w
morzu. Po starcie samolot z nie ustalonych powodów rozbił się nad Nettleham Field Farm, koło Lincoln. Zginęła cała załoga.–
pochowany na cmentarzu Newark (314/O) UK
Dąbrowski Antoni Tadeusz
22.12.1906 + 00.07.1973 67 sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
305DB
Zmarł w Warszawie Polska
Dąbrowski Czesław Tadeusz
18.01.1927 + 04.10.2000 73 jun. / AA
Mechanik silnikowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Londynie SW20 – został spopielony UK
Dąbrowski Henryk Franciszek
29.05.1923 + 01.04.1986 63 plut. / LAC
Magazynier
309DMR
Zmarł w Accrington Lancs – pochowany w Clayton-le-Moors UK
Dąbrowski Hipolit
08.12.1914 + 06.03.1981 67 kpr. / AC1
Radio-operator
309DMR
Zmarł w Nottingham UK
Dąbrowski (Kowalski) Jan
24.07.1918 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1946 Polska
Dąbrowski Jan
29.01.1921 + 14.12.2008 87 plut. / Sgt
Pilot
Zmarł w North Augusta South Carilina USA
Dąbrowski Jan
03.05.1919 ???
plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
1946 Argentyna
Dąbrowski Jan
19.05.1909 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Dąbrowski Jerzy
08.09.1899 + 17.09.1967 68 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Wichita Kansas USA
Dąbrowski Jerzy Henryk
14.03.1926 ???
kpr. / AC2
Radio mechanik
300DB
brak dalszych informacji
Dąbrowski Jerzy Kazimierz 20.08.1896
+ ???
mjr / F/Lt Administracja
DPSP
brak dalszych informacji
Dąbrowski Józef
17.03.1921
† 14.06.1943 22
kpr. / F/Sgt
Pilot
303DM
Urodzony w Drzewicy, pow. Opoczno. Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku.Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku,
wstrzymal dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Przez Francję i po jej
upadku został ewakowany do Wielkiej Brytanii. Po dalszym przeszkoleniu w pilotażu w maju 1942 roku zostaje wyslany
Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie otrzymuje przydzial do 303DM. - zginął w roku w czerwcu
1943 – RAF Northolt-„Spitfire”-BL290- wystartował do lotu treningowego. Z nie ustalonych powodów samolot spadł na
cmentarz Islington w Londynie. Pilot zginął. Pochow. na cment. w Northwood (H 384) UK
Dąbrowski Leon
26.06.1908 + 00.02.1988 80 sierż. / LAC
Elektryk
30MU
Zmarł w Ontario Kanada
Dąbrowski Leopold
15.04.1919 ???
plut. / AC2
Pilot-uczeń
brak dalszych informacji
Dąbrowski Leszek
07.03.1916 ???
plut.pch. / Cpl Kancelista
brak dalszych informacji
Dąbrowski Marian
23.03.1913 + 03.11.1991 78 szer. / AC2
Mechanik
Urodzony we Lwowie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1931 roku. Szkoły nie ukończył. Jako uczeń szeregowy mechanik
został skierowany do 4PL w Toruniu we wrześniu 1933 roku, na odbycie służby czynnej, którą ukończył 3 Września 1935 roku.
Nie został zmobilizowany podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie okupacji sowieckiej został aresztowany i
wywieziony na przymusową pracę do Kazachstanu w 1940 Po zwolnieniu z zesłania 14 listopada został przyjęty w Buzułuku do
Armii Polskiej i przydzielony do Baonu Kolejowego.Przez Palestynę przybył do Iraku, gdzie zgłosił się do służby w lotnictwie. W
lipcu 1943 roku przybył do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu służył jako mechanik samolotowy w jednostkach bojowych i
pomocniczych. Po zwolnieniu z PSP osiedlił się w Leeds UK - Zmarł w Leeds – spopielony w Lawswood krematorium.
Dąbrowski Mieczysław
28.04.1914 ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
1946 Polska
Dąbrowski Mikołaj
15.07.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1948 Australia
Dąbrowski Rafał
21.03.1910 + 19.08.1957 47 mjr / F/Lt
Oficer techniczny
307DMN
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W czasie kampanii wrześniowej 1939 przez Rumunię, Francję dotarł do Wielkej Brytanii,
gdzie w 1941 po przeszkoleniu w 55 OTU i krótkim pobycie 607DM RAF został skierowany w styczniu 1942 do 306DM.
Odkomenderowany do Bazy Lotniczej w Blackpool gdzie przebywa do maja 1945. – Po demobilizacji osiedlił się w Manchester
- Zmarł w Londynie UK
Dąbrowski Roman
22.02.1918 ???
ppor. / P/O
Pilot
brak dalszych informacji
Dąbrowski Stanisław (Andrzej)
02.07.1905 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
152
703356
704873
705684
P-0539
706450
705539
707731
784752
708539
P-2460
729112
P-0270
P-1794
P-0788
793141
780084
794363
P-0808
707148
792951
76660
781989
708368
793775
703669
P-0928
708650
794181
708392
704198
784015
793676
705817
Dąbrowski Stanisław
25.05.1908 + ???
plut. / Cpl
Kierowca samochod.
302DM
brak dalszych informacji
Dąbrowski Stanisław
26.03.1922 ???
sierż.pch./ F/Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Dąbrowski Stefan Bronisław
20.08.1913 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
316DM
brak dalszych informacji
Dąbrowski Tadeusz
08.01.1915 † 25.10.1945 25 por. / P/O
Pilot
9BGS
Urodzony w Białymstoku. - Absolwent XII Promocji SPL, po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL Lida, Wilno, 55
Esk.Lin. – z którą przebył kampanię wrześniową 1939. Wykonał 5 lotów bojowych (bombardowanie kolumn
niemieckich, lot rozp. i loty łączn.). W Wielkiej Brytanii latał w 9 BGS – w roku 1945 zginął - RAF Penrhos - „Fairey
Battle”- V1228- ciągnąc “rękaw” (ruchomy cel) – utracił nagle prędkość i spadł koło m. Helle Mouth. – pochowany na
cmentarzu w Pwllheli – Sekcja wojskowa, Gwynedd, Północna Walia (C/22) UK
Dąbrowski Wacław
25.06.1924 † 16.03.1945 21 kpr. / AC2
Pilot – uczeń
(P)SFTS
>1945 zginął – RAF Newton-„Harward”-FX381- lot szkolny. W powietrzu nastąpiło zderzenie z innym samolotem nad
miejscewością Wroot w Yorkshire. Obaj piloci zginęli. – pochowany na cmentarzu w Newark (321/G) UK
Dąbrowski Wiesław
31.01.1920 + 21.11.2004 84 plut. / F/Sgt
Pilot
Zmarł w Northampton – prochy złożone na cmentarzu w Newark
Dąbrowski Władysław
23.02.1916 ???
st.sierż. / LAC Obsługa siłowni
brak dalszych informacji
Dąbrowski Władysław
29.12.1916 ???
plut. / LAC
Elektryk
318DMR
1948 Australia
Dąbrowski Zygmunt
26.09.1926 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Dąbrowski Zygmunt Zdzisław
18.08.1913 † 23.08.1946 33 por. / F/Lt
Pilot
304DB
>1946 zginął – RAF Chedburgh-„Halifax”PP232- lot treningowy. W skutek błędu w pilotażu samolot rozbił się pod Lawshall
Green w Suffolk. Cała załoga zginęła. – pochowany na cmentarzu w Newark (320B/G) UK
Debajło Karol
18.04.1923 ****
kpr. / AC2
Bez specjalności
2004 Londyn SE18 UK
De Beaurain Janusz
25.12.1893 + 23.12.1959 66 gen.br. / A/Cdre Obserwator
Zmarł w Edynburgu UK
De Costres Leopold 09651 DFC
14.06.1919 ???
por. / F/Lt
Pilot
301DB
1946 Polska
De Large Bolesław 11561
26.06.1907 + ???
kpt. / F/Lt
Strzelec pokładowy.
300DB
>11.11.1943 – RAF Hemswell-“Wellington”-LN393- lot bojowy, minowanie rejonu Lorientu. Samolot został zestrzelony przez
artylerię plotn. Zginęli: H.Winiarczyk oraz Edward R. Korecki Dostali się do niewoli: Jan Winiarek, Stefan Kotarski i Borys de
Large został wzięty do niewoli – brak dalszych informacji
De Larzac Janusz Michał
23.05.1907
plut. / LAC
Radiotelefonista
316DM
1948 Australia UK
De Malherbe Michał Cezry
03.01.1919 ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Dec Jan
27.01.1901 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1946 Polska
Dec Józef Wincenty
28.02.1914 † 24.04.1943 29 por. / F/Lt
Pilot
302DM
>1943 zginął – RAF Hutton Cranswick-“Spitfire”-AR385- lot treningowy w składzie eskardy z zadaniem
rzeprowsdzenia ćwiczeń w locie grupowym. Podczas pikowania zaczepił ogonem o śmigło innego samolotu (którego
pilot zdołał wylądować). Sam rozbił się w odległości 6 mil odNorth Cotes w Lincolnshire.
- pochowany na cmentarzu w Northwood (H/401) UK
Dec Władysław
17.01.1926 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Deda Stanisław
28.04.1913 + 02.09.2000 87 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Liverpool – spopielony w Springwood krematorium UK
Dej Czesław (Dey Chester) 9044 DFC 08.03.1915 + 15.05.1999 84 mjr / F/Lt
Pilot
300DB
Zmarł w Kalifornii USA
Dej Lucjan
08.05.1912 + 28.01.1972 60 plut. / LAC
Rusznikarz
307DMN
Zmarł w Blackpool Lacs i tam został pochowany na polskiej działce UK
Deja (Ziaja) Władysław
16.03.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Dejlidko Jan
23.11.1914 + ???
majst. / Cpl
Radio-mechanik
brak dalszych informacji
Delas Paweł
17.07.1911 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
303DM
1949 Buenos Aires Argentyna
Delimata Tadeusz Franciszek
28.01.1912 + ???
por. / P/O
Bez przydziału
brak dalszych informacji
Demand Jan
16.04.1920 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
304DB
brak dalszych informacji
Dembek Franciszek
13.04.1915 ???
sierż. / W/O
Nawigator 305DB
>15.01.1943 – RAF – Hemswell „Wellington”-Z1378- nocny lot bojowy na cele nieprzyjaciela – nad celem artleria
plot. Uszkodziła samolot i raniła strzelca pokładowego – samolot lądował w Exeter – Franciszek Dembek wyszedł cało. 1983 Claro, Yokshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dembek Gerard
11.07.1925 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1946 Polska
Dembek Władysław
17.04.1922 + 00.00.1975? sierż. / WO
Pilot
300DB
1946 Polska – w roku 1960 wyjechał z Polski do Melbourne Australia gdie Zmarł.(relacja syna z Austalii)
Dembiński Alojzy
08.09.1900 + ???
chor. / W/O
Pilot
1946 Łódź Polska
Dembiński Czesław
08.07.1910 + 28.02.2002 92 st.sierż. / Sgt
Fotograf
300DB
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu w Willford Hill UK
Dembiński Edmund Maksymilian
12.10.1923 + 26.01.1985 61 kpr. / AC1
Radio-operator
307DMN
153
707519
781428
794999
783967
706222
781373
707023
704722
709815
794826
793092
792532
703170
P-0212
708393
705818
708279
706586
784675
709873
783229
705463
705574
704108
707253
704649
707024
780551
709274
784861
784742
708105
Urodzony w Białymstoku. W 1939 roku po wkroczeniu Armii Sowieckiej do Polski, został wywieziony do Rosji. Po amnestii w
1942 został przyjęty do formującego się 22 Pułku Piech. – Po przybyciu do Anglii wstąpił do PSP i po przeszkoleniu techicznym
na Radio-operatora został przydzielony do personelu naziemnego oraz skierowany do 307DM. Po zwolnieniu z lotnictwa
pozostał W Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Wimbledon, Londyn – spopielony w Leatherhead Krematorium, Surrey UK
Dembiński Juliusz Stanisław
04.07.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Dembowski Henryk
09.06.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
303DM
1993 Surrey UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dembowski Wiesław Zbigniew
26.03.1913 ???
st.szer./ LAC
Mechanik przyrz. Prec.
1981 Cheltenham, Gloucestershire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dembski Antoni Wiktor
13.06.1913 + ???
kpr. / AC2
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Demciuch Włodzimierz
29.09.1907 + ???
plut. / Cpl
Kierowca samochod.
2005 York Zwrot poczty UK
Denisieńko Grzegorz 11051
01.01.1909 + ???
st.sierż./W/O
Mechanik pokładowy
301DB
>1944 – RAF Brindisi-„Halifax”-JP220- lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. Podczas wykonywania zrzutu
samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. I prawe silniki przestały pracować. W drodze powrotnej lewe silniki zostały
przegrzane i dowódca załogi wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Tylny strzelec plut. Jan Lück wskutek uszkodzenia instalacji
„intercomu” nie usłyszał polecenia i pozostał w samolocie. W tej sytuacji Pilot podjąl decyzję lądowania w przygodnym terenie.
Samolot rozbił się we wsi Dębina koło Bohni. Pilot L.Owsiany został ranny, który z
resztą załogi: W.Schőffer, W.Łopuszański, W.Bernhardt, L.Kretowicz, J.Lück oraz Grzegorz Denisienko zostali przejęci przez
miejscowe placówki AK i w kwietniu 1944 przez Odessę wrócili do Angli. - 1947 Polska – brak dalszych informacji
Dendura Stanisław
15.07.1926 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
305DB
brak dalszych informacji
Denek Gustaw
28.05.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
316DM
1946 Belgia
Denis Józef
15.02.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
318DMR
1947 Argentyna
Denkowski Stanisław
04.06.1909 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
315DM
1948 Północna Irlandia
Denoch Jan
24.06.1907 + ???
szer. / LAC
Kierowca samochod.
1947 Polska
Denus Jan
06.09.1906 + ???
st.szer. / AC1 Mechanik
brak dalszych informacji
Depko Antoni
25.01.1914 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
305DB
1946 Polska
Depowski Stanisław Jan 9470
12.08.1906 + ???
kpt. / F/Lt
Strzelec pokładowy Dow.PSP
1998 Blackpool, Lancashire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Deptała Jerzy
01.11.1924 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
317DM
1947 Polska
Depukat Mieczysław
09.02.1921 ???
kpr. / LAC
Radiotelefonista
brak dalszych informacji
Dera (Kowal) Józef
15.03.1921 ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
1946 Polska
Derbicz Kazimierz
18.11.1919 + 10.02.1972 53 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Lincoln – pochowany w Newark (cmentarz cywilny) UK
Derbin Karol Maksymilian
12.10.1911 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
2000 Ealing, London UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Dereń Józef
23.12.1923 ???
kpr. / LAC
Sanitariusz
318DMR
brak dalszych informacji
Dereń Władysław
18.09.1918 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
318DMR
1948 Australia
Deresz Aleksander
07.02.1913 + ???
plut. / Cpl
Stolarz
1948 Argentyna
Derewicz Władysław
05.05.1917 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
1975 Sedgemoor, Somerset UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
Derewienko Józef Antoni
18.03.1921 † 02.09.1944 23 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-BB389- lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania warszawskiego
Zestrzelony przez artylerię plotn. I spadł koło Bački Brestovac. Uratował się tylko sierż.T.B.Jawor który po trzech
dniach dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła. –poch. na bryt. Cment. Wojsk. w Belgradzie Jugosławia (3-8/6/A)
Deręgowski Antoni
10.09.1897 + ???
plut. / LAC
Kucharz
307DMN
1946 Warszawa Polska
Deręgowski Józef
25.07.1906 + ???
plut. / LAC
Mechanik samolotowy
309DMR
1946 Polska
Derfel Mieczysław
06.01.1926 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Derkacz Józef
01.01.1914 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Derkacz Zygmunt
11.06.1926 + 19.07.2012 86 jun. / AC2
Mechanik
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 2000 Melton Mowbray Leicester UK
Zmarł w Melton Mowbray, Leicestershire. (Info: Danusia Sławińska – 20.07.2012)
Derkowski Teofil
03.11.1912 + 19.04.1993 81 sierż. / Cpl
Mechanik
Zmarł w Liverpool UK
Derma Józef
04.04.1915 + 00.00.1980 65 st.sierż. / W/O Pilot
315DM
Zmarł w Australii
Derner Józef
27.01.1923 ???
kpr. / LAC
Sanitariusz
1991 Basfod, Nottinghamshire UK (Info: Chris Kropiński 24.07.2012)
154
793486
Derulski Zdzisław
30.04.1922 † 06.12.1942 20 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”Z1401- lot bojowy, bombardowanie Mannheim. Samolot został zestrzelony
przez artylerię plotn. Nad portem Boulogne. Zginęła cała załoga. – poch. na cment. W Boulogne-sur-Mer Francja (353)
707208 Deryk Jerzy
29.09.1921 ???
kpr. pch. / Sgt Pilot
brak dalszych informacji
784373 Deska Ignacy
01.10.1902 + 27.03.1947 45 plut. / Cpl
Kucharz
Zmarł w Gdyni Polska
781926 Despet Władysław
29.07.1907 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
303DM
1947 Polska
784450 Deszczyński Antoni Kazimierz
09.05.1913 + 04.09.1955 42 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Polsce
781416 Detka Franciszek 11092 DFM
20.02.1918 + 08.04.1986 68 sierż. / W/O
Pilot
302DM
Zmarł w Krakowie Polska
P-2461 Deżakowski (Marlowe) Jerzy 8334 13.06.1920 + 00.00.2010 90 por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Bradford, West Yokshire. UK
P-2157 Dębczyński Jerzy
11.04.1912 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
794426 Dębek Stanisław
26.10.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1946 Polska
706280 Dębicki (Jaxa) Jacek Tadeusz
11.09.1918 + 26.01.2009 90 sierż.pch. /F/Sgt Pilot
W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, służył w 7 Pułku Strzelców Konnych. - Dostaje sie do niwoli niemieckiej. - Po
uwolnieniu, zostaje przyjęty do PSZ z przydziałem do 2-go Korpusu na Środkowym Wschodzie a następnie po przybyciu do
Wielkiej Brytani pełni służbę w Polskich Siłach Powietrznych jako pilot. Po zakończeniu działań wojennych, emigruje do Brazylii
a następnie do Argentyny gdzie zmarł w 2009 roku. Ciało zostało spopielone a prochy zostały złożone 18 września 2009 roku w
grobie rodzinnym na Powązkach w Warszawie. (Info: Nekrolog rodziny oraz Lucyna Artymiuk – 24.11.2012)
705819 Dębicki Julian
11.10.1918 ???
plut. / LAC
Kucharz
brak dalszych informacji
780316 Dębicki Marian Józef
25.03.1911 + 05.08.1979 68 st.sierż. / Sgt
Rusznikarz
300DB
Zmarł w Australii Victoria
781155 Dębicki Stanisław Franciszek
08.05.1915 + 02.01.2008 92 sierż. / Cpl
Fotograf
307DM
Zmarł w Preston – pochowany w Carleton Blackpool, na Polskiej działce. UK
703489 Dębicki Witold
21.09.1916 + 00.00.000?
plut. / LAC
Mechanik
315DM
1984 Derby - Zmarł w Derby – brak daty zgonu i miejsca pocówku. - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012) UK
780642 Dębiec Jan 09165
24.02.1915 + ???
st.sierż. / W/O Radio-operator pokł.
305DB
>10.07.1941 – RAF Syerston – „Wellington”-R1762- lot bojowy z zadaniem bombardowania Osnabrück. Samolot został
zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca w rejonie Schwefingen-Meppen. Uratowali się skokiem spadochronem i
dostali się do niewoli: Mieczysław Marcola, Jan Mikszo, Wacław Siemiński, Mieczysław Minta i Jan Dębiec. Zginął tylko kpt.
Okoński - brak dalszych informacji o Janie Dębiec.
781794 Dębkowski Eryk
06.09.1913 + ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
305DB
>19.06.194 – RAF Syerstone-„Wellingtone”-R1696- lot bojowy, bombardowanie Bremy.Podczas lotu powrotnego samolot był
dwukrotnie atakowany przez niemieckie myśliwce i został zestrzelony nad Aschendorfem. Uratowali się i
dostali się do niewoli: Kazimierz Jaklewicz, Stanisław Lewek, Edward Ołenyn i Eryk Dębkowski. Zginęli: Kazimierz Żerebecki, Henryk Rogowski, ranny, został przez Niemców zabrany do szpitala , gdzie Zmarł tego samego dnia.
Brak dalszych informacji o Eryku Dąbrowskim.
792178 Dębkowski Stanisław
18.03.1917 ???
plut. / LAC
Elektryk
318DM
brak dalszych informacji
781264 Dębowski Ireneusz
04.07.1922 † 23.04.1943 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE291- lot bojowy, minowanie rejonu St.Nazaire we Francji – samolot
został zestrzelony do morzacała załoga zginęła. - pochowany na cmentarzu w La Baule-Escoublac Francja (1/11/H)
706240 Dębowski Mieczysław
31.05.1921 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
brak dalszych informacji
792542 Dębowski Stanisław
23.05.1898 + 18.07.1983 85 chor. / F/Sgt
Bez specjalności
Zmarł w Jeziornie Polska
704524 Dębski Bronisław
20.10.1924 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
1947 Polska
704996 Dębski Franciszek
03.10.1914 + 17.03.1992 78 plut. / LAC
Bez specjalności
303DM
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
793564 Dębski Franciszek
30.05.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik 302DM
brak dalszych informacji
792843 Dębski Stanisław Leon
04.02.1905 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
318DM
1955 03-768 Warszawa Polska
784454 Dębski Stefan
14.11.1899 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
1946 Polska
703171 Diadieńczuk Leonidas
18.08.1906 + ???
plut. / Cpl
Kancelista
1946 Polska
792481 Diakoński Mikołaj Jan
16.08.1920 + 11.01.1968 48 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Urodzony w m.. Karandaków, Rosja. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - Zmarł w Manetta USA
794687 Diakow Stawasz Tadeusz
24.03.1917 ???
kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
obywatel amerykański
707000 Diaków Eustachy Stanisław
1.06.1906
+ 05.03.1957 51 st.sierż. / Cpl
Bez specjalności
Po zakończeniu wojny pwrócił do m. Sporysz. – Zmarł – poch. na Cment. Przemienienia Pańskirgo w Żywcu, Polska
706210 Didko-Kołomacki Świętosław
02.03.1922 + 04.03.1989 67 kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
Zmarł w Leicester – spopielony w Gilroes krematorium UK
794151 Dietczenia Piotr
23.06.1908 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
1946 Polska
155
780966
784523
793321
708180
P-2246
709874
793681
P-1088
792562
781047
793749
705418
781627
707398
792574
792664
781202
782572
708861
783245
782597
706425
706205
792790
709813
792613
783486
780552
706241
781745
703995
792930
P-0100
Dindorf vel Dyndorf Karol
15.12.1919 † 20.04.1941 22 kpr. pch. / Sgt Pilot
7GBS
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. P W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu otrzymal przydział jako pilot do 7 BGS.
>1941 zginął – RAF Stormy Down-„Fairey Battle”-L5072- wykonywał lot próbny po otrzymaniu samolotu z jednostki
remontowej. Z nie ustalonych powodów samolot spikował do ziemi w Stormy Downs, Pyle. Pilot zginął.
- pochowany na cmentarzu w Porthcawl Glamorgan. (17) UK
Distel Ludwik Józef
24.10.1914 + 27.07.1994 80 sierż. / Sgt
Mechanik pokładowy
308DM
Zmarł w Buffalo New York USA
Dłubek Aleksander
24.06.1908 + ???
sierż. / Cpl
Stolarz
1947 Polska
Długajczyk Franciszek
04.10.1925 + 30.01.1985 60 kpr. / LAC
Mechanik
Zmarł w Scunthorpe Lincs UK
Długajczyk Franciszek Andrzej
27.11.1912 + ???
por. / F/Lt
Bombardier
300DB
1946 Polska
Długosz Józef
24.08.1911 + ???
plut. / LAC
Sanitariusz
318DMR
1947 Tasmania Australia
Długosz Stanisław
24.07.1916 ???
plut. / LAC
Radio-mechanik
304DB
1948 Kanada
Długoszewski Klemens
23.11.1899 + 30.07.1985 86 por. / F/O
Pilot
Urodzony w Podzamczu Wlkp, (pow.Kępno), oj. Poznańskie. W latach 1919-1922 odbywal służbę jako ohotnik w polskim
lotnictwie wojskowym. 30 maja 1920 ukończył szkołę pilotów w Krakowie. – 1czerwca 1923 rozpoczął pracę w charakterze
pilota w Polskiej Linii Lotniczej „Aerolloyd” w Warszawie. Do 1 września 1939 miał przelecianych blisko 1,5 miliona km. i 10 300
wylatantch godzin. 4 września zgodnie z poleceniem odleciał przez Helsinki do Perth (Szkocja) w Wielkiej Brytanii samolotem
Lpckheed L.14H Super Electra (SP-BNF). Tam wstąpił do Pomocniczego Transportu Powietrznego (Air Transport Auxiliary –
ATA). W ATA latal w czasie działań wojennych, dostarczając samoloty różnych typów z wytwórni lotniczych na lotniska
dywizjonów. Do kraju wrócił w 1946. – Zmarł w Warszawie – pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (info:
Grudniak W. – 14.02.2011).
Długoszewski Józef
30.10.1912 + ???
sierż. / Sgt
Bez specjalności
300DB
1946 Belgia
Dłutek Aeksander
13.09.1920 ???
kpr. / LAC
Mechanik
Urodzony w Nowym Dworze, woj.Warszawskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - 1951 Toronto Ontario Kanada
Dłutkiewicz Zenon
14.04.1903 + ???
sierż. / Sgt
Kancelista
brak dalszych informacji
Dłużak Edmund
06.01.1915 + ???
plut.pch. / Cpl Straż pozarna
1948 Wenezuela
Dmitruk Włodzimierz
07.06.1915 + 19.10.1983 68 st.sierż. / Sgt
Kucharz
301DB
Zmarł we Wrocławiu Polska
Dmochowski Leonard
17.08.1898 + 20.03.1970 72 st.szer. / AC1 Bez specjalności
Zmarł w Bristol UK
Dmowski Sylwin
18.12.1903 + ???
kpr. /
brak danych
przeniesiony do armii- brak dalszych informacji
Dobaczewski Władysław
04.08.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Dobczyński Franciszek Józef
23.06.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
1951 Aylesbuey, Buckinghamshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dobek Tadeusz
28.02.1904 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Polska
Dobiecki Mirosław
03.03.1922 ???
st.szer. / AC2 Mechanik
1973 Wakefield, Yorkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dobień Feliks
19.11.1913 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Dobieszewski Władysław
08.04.1902 + 03.05.1985 83 sierż. / Cpl
Mechanik samochod.
Zmarł w (87-610) Dobrzyniu nad Wisłą i tam pochowany Polska
Dobija Antoni
22.03.1920 + 00.00.000?
kpr. / LAC
Bez specjalności
302DM
Zmarł w Melbourne Australia
Dobija Zbigniew
22.03.1917 + 13.02.1988 71 plut.pch. / F/Sgt Pilot
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Dobke Wacław
06.03.1916 ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1964 Bedford UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dobkowski Roman
28.02.1906 + ???
plut. / LAC
Magazynier
318DMR
1946 Polska
Dobosz Edward
02.08.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik 300DB
1970 Manchester, Lancashire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dobosz Franciszek
14.07.1913 + ???
sierż. / Cpl
Rusznikarz
315DM
brak dalszych informacji
Dobosz Włodzimierz
10.02.1909 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1949 Argentyna
Dobrasiński Mieczysław
17.01.1915 + ???
kpr. / LAC
Straż pożarna
brak dalszych informacji
Dobraszczyk Stanisław
14.10.1916 ???
st.sierż. / Sgt
Sanitariusz
302DM
1999 Ipswich Suffolk IP3 UK
Dobrochłop Kazimierz
12.08.1922 + 27.09.2005 83 plut. / W/O
Nawigator
300DB
1999 członek Rady SLP – Zmarł Birmingham – pochowany na cmentarzu New Oscott w Birmingham UK
Dobrołęcki Czesław
15.11.1915 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
316DM
1954 Oshawa, Kanada, Ontario
Dobromirski Krzysztof Leon 9272 21.12.1915 † 17.12.1942 27 por. / F/O
Pilot
138RAF
Urodzony w m. Gliniany, pow. Przemyślany, woj. tarnopolskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 10
lokatą. Przez Rumunię, Jugosławię i Grecję, dotar l do Francji i otrzymał przydział do Ośrodka Szkolenia i Zgrywania
Załóg Bombowych w St. Etienne (1941). W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU latał w 301DB.
156
706161
708601
703172
707025
792603
P-0267
P-1396
706744
709878
794622
704428
707599
709038
709039
704994
P-1596
P-2169
P-0584
707308
703234
794335
707026
P-2645
704993
706543
707988
781899
>1942 zginął – RAF Malta-„Halifax” –DT542- lot transp. Z Malty do Angli. Podczas startu w Zietun, samolot rozbił się
na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, z 2-ma z RAF’u i 8-ma pasaż. – por. Krzysztof Dobromirski pochowany na
cmentarzu oo.Kapucynów Bighi Malta (4)
Dobrowolski Aleksander
02.01.1916 ???
sierż.pch. / Cpl Bombardier
1948 Australia
Dobrowolski Czesław Franciszek
23.07.1910 + ???
kpr. / LAC
Mechanik 317DM
brak dalszych informacji
Dobrowolski Edward
12.04.1914 + ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
304DB
1948 – Croix Nord France
Dobrowolski Franciszek
14.10.1925 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Dobrowolski Ignacy
26.07.1904 + ???
plut. /
brak danych
przeniesiony do armii UK
Dobrowolski Kazimierz
02.01.1908 + 02.08.1970 62 kpt. / F/Lt
Pilot
1586ES
Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. Przez Francję dotarł do Angli. Po
przeszkoleniu na pilota latał od 1942 w 304DB. W roku 1944 przeniesiony do Brindisi – 1586 ES.
>06.01.1944 – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony ogniem
obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga zaś nie odebrała
rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie. Podczas lądowania w bazie samolot wpadł do morza. Cała złoga
zginęła. Jedynie ocala por.K.Dobrowolskiego, który Zmarł w roku 1970 w Londynie. UK
Dobrowolski Krzysztof
26.09.1905 + 28.06.1989 84 kpt. / F/O
Oficer techniczny
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 1PL w Warszawie.
>1936-38 wykładowca w CWOL, następnie w Dyrekcji Nauk SPL Grupa Techniczna (1938-39). Brak dalszych danych.
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w Greenford Middx. UK
Dobrowolski Leon Tadeusz
14.09.1921 ****
sierż.pch. / Sgt Pilot
1992 – South Cheam Surrey SM2 UK
Dobrowolski Stefan
03.07.1920 + 17.11.1943 23 st.szer. / AC2 Bez specjalności
318DMR
>1943 Zmarł – RAF Gaza (Palestyna) – podczas jazdy rowerem, został potrącony przez wojskowy samochód ciężarowy,
Zmarł po kilku godzinach z ran. – pochowany na cmentarzu wojskowym w Ghazie Palestyna (CD11/9)
Dobrowolski (Dobbs) Tadeusz
11.12.1919 + 13.02.2010 90 kpr. / Sgt
Bombardier
Zmarł w Pensacola – Dallas Texas USA
Dobrowolski Zbigniew
08.06.1919 ???
kpr. / W/O
Radio-operator pokł.
1946 Polska
Dobrowolski Zdzisław
17.09.1922 ???
st.szer. / AC2 Uczeń radio-mechanik
303DM
brak dalszych informacji
Dobrucki Adolf
14.03.1928 ****
jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 2000 USA
Dobrucki Bolesław
14.03.1928 + 13.05.1994 66 jun. / AC2
Rusznikarz
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Simi Valley, Ventura California USA
Dobrucki Tadeusz Edward
17.06.1922 ****
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
1983 Huddesfield York’s UK
Dobrut-Dobrucki Tadeusz
21.08.1919 † 28.02.1942 23 ppor. / P/O
Pilot
316DM
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU w lipcu 1941 i rótkim pobycie w
607DM RAF zostal przeniesiony do 316DM. - W 1942 zginął - RAF Driffield-„Spitfire”-AB363- lot bojowy w składzie
dywyzjonu z zadaniem osłony bombowców lecących bombardować Ostendę. Został zestrzelony do morza przez
niemieckiego myśliwca.
Dobryszycki (Dobry)Jerzy Leon CBE QC
01.11.1918
****
por. / F/O Administracja-Prawnik
1994 Londyn SW3 4RA (Judge, Queen’s Council) UK
Dobrzański Wiktor
25.02.1917 + 10.09.1992 75 kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 90 lokatą W czasie kampanii wrześniowej 1939, skierowany do Rez. Esk.
Rozp. SPL. – We francji jest przydzielony do Szkoły Obserwatorów w Anfresieux. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu na
pilita, początkowo latał w AGS w Pembrey. Przeniesiony do 300DB wykonał 19 lotów bojowych (1941-42) Po odbyciu tury lotów
bojowych, odkomenderowany na instruktora w 18 OTU do kwietnia 1943. – Był oficerem łączn. o dcą esk. w 16 SFTS do
marca 1946. Po demobilizacji wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) - Zmarł w Poznaniu – pochowany na
cmentarzu w Raciborowicach koło Krakowa Polska
Dobrzański Zbigniew
30.07.1926 ???
st.szer. / LAC Mechanik
309DMR
1948 Argentyna
Dobrzeniewski Władysław
03.04.1902 + 11.09.1986 84 sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
Zmarł w Londynie – pochowany w Tooting Cemetery UK
Dobrzyniecki Włodzimierz Tadeusz 9927 12.06.1920 ****
kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł
300DB
1983 Westminster, London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dobrzyński Bogdan
18.11.1926 + 20.04.1986 60 szer. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Brighton Sussex gdzie został spopielony UK
Dobrzyński Bronisław
22.01.1915 + 15.08.1975 60 por. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Sudanie (Afryka) – pochowany w Białymstoku Polska
Doda Władysław
26.09.1921 † 13.07.1944 23 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
18 OTU
>1944 zginął – RAF Finningley-„Wellington”-Z1696- lot ćwiczebny, podczas powrotu w trakcie wykonywania
okrążenia nad lotniskiem, z nie ustalonych powodów spadł na ziemię i eksplodował. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu w Newark (321/P) UK
Dojlid Mieczysław (Wyżyński Edward) 30.09.1922 + 22.01.1971 49 st.szer. / AC2 Rusznikarz
305DB
Zmarł w Melton Mowbray UK
Dokurno Kazimierz
31.07.1907 + 18.06.2003 72 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
304DB
Zmarł w New York USA
Dolata Edmund
20.11.1915 + 24.02.2002 87 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Londynie Info: Linda A. Dolata 12.02.2012)
157
792927
708037
794146
P-1868
76806
792120
P-0632
P-0849
784599
705075
781777
703450
792890
708686
704372
794618
793650
780317
P-3032
P-3015
782011
793680
707027
729114
708685
P-1904
784702
706414
793678
76668
Dolata Edmund Józef
05.09.1919 † 25.02.1942 23 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Poznaniu. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – W roku 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”Z1377- lot bojoowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został
prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Dolecki Ludwik
25.08.1910 + ???
kpr. / AC1
Kucharz – uczeń
1946 Polska
Dolecki Włodzimierz
30.01.1915 + ???
plut. / Cpl
Kancelista
brak dalszych informacji
Dolewski Wojciech Jan
13.09.1911 + 03.06.1944 33 por. / F/O
Oficer techniczny
>1944 Zmarł RAF Gander (Kanada) - w czasie przeprowadzanej próby silników, został uderzony śmigłem samolotu Liberator i
Zmarł w kilka godzin później w szpitalu. – pochowany na cmentarzu wojskowym w St.Johns Newfoundland, Kanada
Dolicher Kazimierz
09.12.1918 + 17.11.1999 81 kpt. / F/Lt
Pilot
316DM
Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 108 lokatą. We wrześniu 1939 przydzielony do Rez. Esk. Rozp. SPL. –
Przez Rumunie, Francję dotarł w styczniu 1940 do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 55 OTU w roku 1941, latał do marca
1942 w 308DM. Podczas odpoczynku oper. jest instruktorem pilotażu w 56 OTU. Powrócoł do latania oper. w 316DM w roku
1943. Wojnę zakończył w dowódctwie 131 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. - Po demobilizacji przeszedł na służbę do RAF. Zmarł w Poznaniu, pochowany na cmentarzu wojskowym w Poznaniu Polska
Dolinkiewicz Franciszek
17.05.1904 + ???
sierż. / Sgt
Fotograf
300DB
1947 Polska
Doliński Jerzy Antoni
13.06.1898 + 00.07.1981 83 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Pasadena, Los Angeles California USA
Doliński Stanisław 9424
04.03.1905 + 31.05.1967 62 mjr / S/Ldr
Obserwator
301DB
Po ukończeniu OSL przydzielony do 6PL we Lwowie.> 1935 przeniesony do 4PL w Toruniu. >1940-1944 przydzelony do 301
Dywizjonu Bombowego. >1944 Odkomenderowany na V kurs WSL, - po ukończeniu jest wykładowcą w katedrze lotnictwa
bombowego. - Zmarł w Weston-Super-Mare UK
Doliński Wiktor
01.06.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
1989 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Doller Franciszek
24.01.1918 ???
plut. / LAC
Stolarz
1989 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012):
Dolny Feliks
03.10.1916 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Dolski Brunon
13.05.1916 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
317DM
1991 Hillingdon, London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dołek Adam
15.10.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik 307DMN
1986 Northampton UK
Dołęga-Ossowski Edmund
26.12.1922 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
1948 Argentyna
Dołkin Bronisław
07.06.1902 + 00.00.1970 68 plut. / LAC
Kierowca samochod.
305DB
Zmarł w Londynie – brak danych UK
Domachowski Eugeniusz
19.06.1919 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
obywatel amerykański USA
Domagalski Bogdan
23.01.1916 ???
sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
318DM
1947 Polska
Domagalski Jan
12.06.1915 + ???
sierż. / Cpl
Elektryk
305DB
1994 Lewisham, London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Domagalski Sławomir Janusz
29.05.1905 + ???
ppor. / F/O
Mateorolog
301DB
1947 Polska
Domagała (Dadżbóg) Bolesław
29.09.1920 ???
ppor. / F/O
Administracja
304DB
brak dalszych informacji
Domagała Felicjan
13.09.1906 + 23.08.1968 61 st.sierż. / Sgt
Kucharz
RAF Coltishall
Urodzony w m. Gradowice, pow. Kościan, woj. Poznańskie. 19.09.1939 4PL w Toruniu gdzie pełni funkcję kucharza. Po
wrześniu 1939 roku przez Rumunię i Francję dostaje się do Angli w roku 1940. Po poprzednim przeszkoleniu na kucharza w
PTTS w Halton, otrzymuje przydział do 133 Skrzydła (1943), a następnie do stacji RAF w Coltishal, gdzie przebywa do
zakończenia wojny. W roku 1947 wraca do Inowrocławia Polska. - Zmarł w Inowrocławiu – pochow. na cmentarzu parafii
św.Mikołaja Polska
Domagała Feliks
04.05.1914 + 30.12.2005 91 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Nottingham – spopielony w Wilford krematorium UK
Domagała Jan
25.10.1925 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1951 Nottingham UK
Domagała Józef
19.08.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
316DM
1976 Maidenhead, Berkshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Domagała Konstanty
07.06.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Domagała Marian Bogusław
23.03.1909 + 27.01.1991 82 por. / F/Lt
Pilot B of B
238DM
Urodzony w Lublinie. – W roku 1929 został powołany do lotnictwa gdzie uzyska l przeszkolenie w pilotażu. Pocątkowo latał jako
podoficer 161 Eskadrze Myśliwakiej. W czasiekampanii wrześniowej latał bojowo w składzie III/6 Dywizjonu Myśliwskiego
wspierającwgo dzialania wojsk Armii „Łódź”. Przez Rumunię przedostal sie do Francjii a po jej upadku w marcu 1940 do
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, otrzymal przydział 5 sierpnia 1940 do 238DM RAF.Brał czynny
udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 6 kwietnia 1941 został przeniesiony do 302DM „Poznańskiego” - Zmarł w Glasgow Szkocja
– prochy złożone w Polsce. Zestrzelił samolotów: 3/0/0.
Domagała Władysław
05.07.1898 + 31.07.1960 62 chor. / F/Sgt
Mechanik
Zmarł w Blackpool Lanc’s UK
Domalewski Józef
20.03.1915 ???
sierż. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
306DM
1948 Australia
Domański Albin
13.09.1910 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
317DM
1947 Polska
Domański Eugeniusz 9037
31.03.1910 + 19.09.1950 40 mjr / S/Ldr
Obserwator
301DB
158
P-1752
792201
780554
792588
793675
P-1658
P-2401
781649
782502
782508
782357
707254
P-0741
706121
P-1815
705492
704112
P-0630
P-0622
708055
793338
780832
703742
708233
Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. W 1939 roku odbył wojnę w składzie
220 Dyw. Bomb. Z Francji wyjechał do Angli 1940 roku. Przebywał w bazie polskiego lotnictwa na stacji RAF w Eastchurch. Po
przeszkoleniu w 5 AONS dostał przydział do 301DB. Po wylataniu tury operacyjnej odkomenderowany do Inspectoratu
Lotnictwa.W latach 1946 – 47 zakończył służbę jako dca 3/P/HU –Newton.
- Zmarł w Newton, Notts. UK
Domański Jan Aleksander
11.12.1910 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
1947 Polska
Domański Jerzy
30.10.1919 ???
kpr. / LAC
Mechanik
1999 Watford, Hertfordshire, UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Domański Józef 8321
28.01.1911 † 19.06.1941 30 sierż. / Sgt
Pilot
300DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-W5665- lot bojowy, bombardowanie Bremy- podczas dolotu na cel
samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło brzegów Holandii. Uratowali się Wiktor, Cebrzyński i
Stefan Winter, (osadzeni w obozie jenieckim).- resztę załogi morze wyrzuciło na brzeg w Amerland.
- pochowany na cmentarzu katolickim w Ameland (Nes) Friesland (7/I) Holandia
Domański Józef
07.01.1914 ???
plut. / LAC
Radiotelefonista
307DM
1952 Ipswich, IP3
Domański Józef
13.09.1912 + ???
st.sierż. / W/O Radio-operator
301DB
1967 West Houghton Nr Bolton Lanc’s UK
Domański Ludwik
30.08.1913 † 06.08.1942 29 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
301DB
1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1386- lot bojowy z zadaniem minowania Lorentiu. Samolot,uszkodzony
ogniem obrony plotn. , rozbił się w rejonie celu. Uratował sie tylko Piotr Hur i został wzięty do niewoli.
Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Lorient-Kerentrech Francja (32)
Domański Ludwik Bolesław 11556 22.10.1918 + 16.09.2011 92 por. / F/Lt
Nawigator
301DB
Urodzony w Siedlcach Polska. – w roku 1938 zostaje przyjęty do 18 PP Oficerskiej Szkoły Kadetów. W czasie kampanii wrześniowej
1939 roku, ranny dostaje się do niewoli sowieckiej i wywieziony do obozu w Workucie (Sowiecka Republika Komi). Po ataku niemiec na
Związek Sowiecki i ogłoszonej amnestii, przybył w maju 1942 roku do Glasgow w Szkocji. Po przeszkoleniu technicznym otrzymuje
przydzial w grudniu 1943 roku jako nawigator do 301DB. W roku 1944 otrzymuje stopień oficerski –pporucznika. W dniu 02.08.1944
bierze udzial w locie bojowym z RAF Brindisi- „Halifax”-JP283- specjalny lot nad Polskę z pomocą dla powstania warszawskiego.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i rozbił się w miejscowości Szantes, około 150 km na południowy wschód od
Budapesztu. Zostali wzięci do niewoli: Ludwik Domański, Kazimierz Wolski, Bazyli Chmaruk, Andam Proszek i Witold Raflewski. Zginęli
Paweł Szejnowski i Jan Lewandowski. - Ppor. Domański Zmarł w Coeur d Alene Idaho USA
Domański Marian
23.01.1913 + 17.04.1992 79 plut. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Doncaster UK
Domański Mieczysław
27.04.1916 ???
kpr. / LAC
Elektryk
316DM
1947 France
Domański Mieczysław
25.10.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1948 Argentyna
Domański Stanisław
01.11.1919 † 03.07.1944 25 plut. / F/Sgt
Pilot
3DM RAF
>1944 zginął – RAF Newcchurch-„Tempest”-JN752- lot bojowy, patrolowanie rejonu i zwalczania bomb latających V1.
W pościgu V1 nie nadał sygnału indetyfikającego i został zestrzelony przez własną artylerię plotn. Pionowo spadł na
ziemię i rozbił się w Cliff Farm, Playden w Sussex. – pochowany na cmentarzu w Falkirk (284/11) UK
Domański Władysław
13.07.1897 + ???
plut. / LAC
Kucharz
307DMN
1948 Nowa Zelandia
Domański Witold
11.01.1918 † 06.05.1942 24 por. / F/Lt
Pilot
303DM
Urodzony w m. Kalinówka, Rosja. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 93 lokatą. – Po przybyciu do Francji
skierowany do bazy Lyon-Bron. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU otrzymuje przydział 14 kwietnia 1942 roku do
303DM. - Zginął – RAF Northolt-“Spitfire”-BL375- wystartował w składzie dywizjonu na „wymiatanie” nad Francją. Widziano jak
odłączył się od dywizjonu i leciał w stronę morza. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca- zatonął.
Domański Zbigniew
27.04.1909 + ???
kpr. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
1948 Polska
Domański Zbigniew Jan
02.01.1921 † 14.02.1943 22 ppor. / F/O
Obserwator
219RAF
>1943 zginął – RAF Catterick-„Beaufighter”-V8551- lot treningowy. Podczas lotu koszącego na małej wysokości
nastąpiło zderzenie z wyniosłością terenu koło Ireleth Lancashire.
- pochowany na cmentarzu w Newark (313A-I) UK
Domański Zbigniew Józef
14.07.1923 + 18.12.1977 54 kpr. / W/O
Radio-operator pokł.
300DB
Zmarł w Birmingham – pochowany na cmentarzu Oscott College UK
Domański Zbigniew
07.04.1924 ???
plut. / LAC
Radio-mechanik
1947 Polska
Domaradzki Tadeusz
12.12.1902 † 06.01.1944 42 kpt. / F/LtObserwator
1586ESP
>1944 zginął – Brindisi-„Liberator”-BZ949- specjalny lot bojowy nad Polskę. Wobec pogarszających się warunków
stmosferycznych baza nadała sygnał radiowy z rozkazem powrotu. Pilot lecąc na małej wysokości, skierował się na
lotnisko zapasowe w Grottaglie, wskutek silnego oblodzenia rozbił go w górach koło Villa Castelli. Zginęła cała załoga.
–pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy
Domaszewski Józef Apoloniusz
07.07.1905 + 13.04.1967 62 mjr / S/Ldr
Pilot
Zmarł w Detroit 27 Michigan USA
Dombrowski Jerzy Antoni
07.07.1923 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
1946 Polska
Domin Józef
09.10.1917 + 19.12.2002 85 st.sierż.pch./ Sgt Radio-mechanik
307DMN
Urodzony w m. Humniska, pow.Brzozów. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy.
- Zmarł w Lincoln UK ● W roku 1948 promowany na podporucznika.
Domin Zdzisław
27.04.1909 + 12.07.1945 36 plut. / F/Sgt
Radio-mechanik
318DMR
>1945 Zmarł – RAF Risano (Włochy) 07.07.1945 odłączył sie od dywizjonu w nieznanym kierunku. Znaleziony
po 5 dniach koło Bicinecco, Lavaciano. Zgon, spowodowany dłuą depresją.
– pochowany na cmentarzu wojskowym w Udine Włochy
Dominiak Aleksander
12.12.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
302DM
brak dalszych informacji
Dominikowski (Chudy) Franciszek 10.02.1913 + ???
st.szer. / AC1 Obsługa techniczna
315DM
2001 Norwich, Norfolk UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
159
781259
794414
792878
708977
780257
729031
792351
706451
781823
792888
793045
780672
794156
781693
707100
709040
783072
781497
704167
P-2308
792229
705121
704868
P-2241
794623
706587
703173
782127
P-2502
704030
703656
708800
783462
792525
781670
Domiter Zygmunt Stefan
06.06.1917 † 22.11.1941 24 kpr. / Sgt
Pilot
58OTU
>1941 zginął – RAF Grangemouth-“Miles Master”T8782- lot treningowy z instruktorem kpr. E.Szumskim,
z zadaniem ćwiczenia lotu bez widoczności. W skutek błędu w pilotażu samolot rozbił się koło South Alloa
w Szkocji. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu w Blackpool-Maston (241/12) UK
Domoracki Czesław
11.05.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
1947 Polska
Domżalski Edmund
16.11.1911 + ???
st.sierż. / Sgt
Fotograf
5029DBL
brak dalszych informacji
Domżalski Stanisław
13.11.1922 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
304DB
1948 Południowa Afryka
Donajgrodzki Stanisław
25.01.1920 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1984 Derby UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Donajkowski Kazimierz
12.10.1911 + ???
kpr. / Cpl
Bez specjalności
5029DBL
1946 Polska
Donocik Józef Franciszek
06.03.1916 † 21.02.1945 29 plut. / F/Sgt
Pilot
315DM
Urodzony w Cieszynie. – W roku 1945 zginął – RAF Peterhead-„Mustang”FB225- lot bojowy w składzie dywizjonu z
zadaniem bombardowania Saarbrücken i zwalczania innych celów w tym rejonie. Podczas walki z napotkanym
zgrupowaniem niemieckich myśliwców został zestrzelony
- pochowany brytyjskim cmentarzu wojskowymw
Reichswald Forest Niemcy (16/23/D)
Donocik Władysław
05.07.1922 ???
plut. / AC2
Bez specjalności
Urodzony w Cieszynie. - 1947 Polska
Dończewski Jan Aleksy
22.09.1916 + 04.04.1992 76 plut. / LAC
Kancelista 309DMR
Zmarł w Darwen Lanc’s UK
Dopierała Stefan
29.07.1915 + 00.02.1969 54 kpr. / LAC
Mechanik
Zmarł w Newcastle UK
Dorada Franciszek
15.10.1906 + ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
316DM
1946 Polska
Dorman Jan Piotr
12.01.1911 † 09.05.1941 30 sierż. / F/Sgt
Pilot
305DB >1941 zginął –
RAF Syerston-“Wellington”-R1322- lot nad Niemcy. Nad miejsc. Ijssel Meer w Holandii samolot został zestrzelony
przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga.
-sierż. Jan Dorman pochowany na cmentarzu w Amsterdamie (New East) (28/72)
Doroba Kazimierz
04.03.1911 + 16.11.1978 67 plut. / LAC
Elektryk
307DMN
Zmarł w Sheffield UK
Dorosz Stanisław
05.09.1908 † 13.01.1943 35 sierż. / Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1943 zginął – Hemswell-„Wellington”Z1272- uczestniczył w minowaniu wód w rejonie Brestu. Podcas
lotu powrotnego na małej wysokości samolot zaczepił o drzewa koło Barrowby, Grantham w Lincolnshire
i zwalił się na ziemię. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu na cmentarzu w Newark (313/M) UK
Doroszkiewicz Mieczysław
13.04.1926 ****
st.szer. / AC1 Bez specjalności
2002 Manchester, Lancashire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Doroszkiewicz Stanisław
15.05.1927 + 15.01.2009 81 jun. / AC1
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Ottawie Ontario Kanada
Doroszuk Wacław
18.06.1915 ???
chor. / W/O
Pilot
1948 Rodezja
Doryń Józef
09.11.1919 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
1970 Warley, Worcestershire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Doszczeczko Benedykt
10.12.1909 + ???
plut. / LAC
Kucharz
brak dalszych informacji
Dowbór-Muśnicki Konstanty
05.05.1918 + 25.06.1988 70 ppor. / F/O
Pilot
Zmarł w Buenos Aires Argentyna
Dowgalski Eugeniusz
27.11.1918 ???
sierż. / W/O
Pilot
306DM
1947 Nowa Zelandia
Dowgun Piotr
23.02.1918 ****
plut. / LAC
Strzelec pokł.-uczeń
307DMN
Llaneilian, Anglsey North Wales UK
Dowiatt Witold
21.09.1918 ???
kpr. / LAC
Radiotelefonista
315DM
brak dalszych informacji
Dowkontt Szymon Bogusław
24.01.1914 + 17.02.2005 91 por. / F/O
Oficer techniczny
304DB
Zmarł w Largo, Pinellas Florida USA
Dowler Lawrence Albert
03.09.1919 ???
kpr. / Sgt
Pilot
obywatel amerykański USA
Downar Kazimierz
31.01.1925 + 00.00.1973 68 plut. / AC2
Nawigator – uczeń
Zmarł w Mapperley Nottingham UK
Drabarek Marian
04.08.1908 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1946 Polska
Drabb Henryk
01.08.1906 + 04.11.1979 73 chor. / W/O
Strzelec pokładowy
Zmarł w Janowicach k/Jeleniej Góry Polska
Drabb Mścisław
29.07.1914 + 17.10.1979 65 por. / F/Lt
oficer medycyny
305DB
Zmarł w Guedgelly Glos. UK
Drabczyk Antoni
13.02.1913 + 24.10.1998 85 plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
307DMN
Zmarł w Acton Hospital Londyn UK
Drabczyński Jerzy
15.04.1919 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Drabert Ernest
20.04.1907 + ???
kpr. / Cpl
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Drabik Stefan Michał
19.08.1897 + 00.00.1953 56 chor. / W/O
Bez specjalności
Zmarł – brak danych UK
Drabio Ludwik
24.08.1901 + ???
st.majst. / F/Sgt Mechanik
1948 Polska
Drabiuk Jan
16.04.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
309DMR
160
709041
781258
709844
782804
783212
784962
706157
703904
704056
P-1796
783307
792557
703451
729049
782257
707785
782407
704163
783540
781327
709816
784400
P-0213
P-0545
P-0669
704356
787821
brak dalszych informacji
Drabot Tadeusz
08.02.1927 + 08.03.1970 43 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Bromley Kent UK
Drachal Stanisław
07.05.1909 + ???
sierż.pch. / Cpl Mechanik
przeniesiony do armii- brak dalszych informacji
Dracz Zygmunt
03.04.1910 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
301DB
1984 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dradrach Antoni Józef
01.04.1919 ???
sierż. / W/O
Bombardier
305DB
Urodzony w Brzuchowicach, woj. lwowskie. –Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - 1946 Polska
Draganik Otto Jan
20.01.1918 ???
plut. / Cpl
Bez specjalności
304DB
brak dalszych informacji
Draguła (Howard) Michał
02.10.1907 + 28.07.1974 67 sierż. / Cpl
Stolarz
305DB
Zmarł w Blackpool UK
Dragun Franciszek
18.11.1911 + ???
st.sierż. / Sgt
Bez specjalności
1988 Howard City Michigan USA
Drahun Michał
27.02.1924 ****
kpr. / LAC
Radio-operator
318DMR
1991 Coventry CV1 UK
Drajem Roman
03.01.1900 + ???
st.sierż. / Cpl
Kancelista
1946 Polska
Dranicki Mieczysław Kazimierz
26.11.1919 † 14.03.1942 23 ppor. / P/O
Obserwator
305DB
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – Po przybyciu do Wielkiej Brytanii został skierowany na przeszkolenie do 18 OTU
w 1941 roku. – Przydzielony do 305DM. – W roku 1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”Z8438- wykonał lot bojowy
– uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż.
Mieczysław Gałas. – ppor.obs. Dranicki zostal pochowany na cmentarzu w Newark (307/L) UK
Drapała Roman
01.04.1917 † 12.05.1943 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
10OTU
>02.01.1943 - RAF Bramcote-„Wellington”-L4379- lot treningowy. Wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w
rejonie Nottinghamshire. Zginął tylko Antoni E. Korzeniowski. Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Klemens
Baczewski, Stefan Czekalski, Roman Drapała, Alojzy Ratajczak, Stanisław Nogacki i Roman Drapała.
>1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot treningowy na jednym silniku. Samolot rozbił się
w miejscowości Bolton w Lincolnshire. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (316A/N) UK
Drapiewski Franciszek
21.09.1911 + ???
plut. / LAC
Mechanik
303DM
1947 Polska UK
Drath Leon
28.06.1908 + 30.10.1990 82 kpr. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Narborough nr. Leicester UK
Drawski Bernard
22.01.1916 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Drazdżyński Franciszek
16.01.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
Brak dalszych informacji
Drączkowski Bolesław
09.09.1926 + 00.00.1971 45 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Urodzony na Sułkowszczyżnie - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt).
Gimnazjum Nr.1. - Zmarł w Argentynie
Drąg Józef
19.02.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1993 Torbay, Devon UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Drągowski Jan
22.08.1919 ****
plut. / LAC
Kucharz
304DB
1991 18-219 Dworaki Staśki woj. Łomżyńskie Polska
Drążek Alfons
23.03.1915 + 20.05.1985 70 szer. / AC2
Kierowca samochod.
Zmarł w Manchester i tam został spopielony UK
Drążek Stanisław Jerzy
05.05.1913 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
315DM
1975 Norwich, Norfolk UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Drążewski Mieczysław
29.07.1911 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
318DMR
1948 Argentyna
Drążkowski Adolf Mikołaj
08.08.1916 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1978 Nottingham UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Drecki Władysław Maciej 8659
19.05.1915 † 13.09.1943 28 kpt. / F/Lt
Pilot
152DM RAF
Urodzony m Słupia, woj. kieleckie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do1PL w
Warszawie – 112 Esk. Myśl. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. Ranny 4 września w powietrznej walce nad
Warszawą – umieszczony w szpitalu. Do eskadry dołączył 16 września, przekraczając granicę polsko-rumuńską. – We
Francji należał do klucza obrony m. Lyon. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w OTU latał w 303DM do sierpnia
1941, następnie w dywizjonach myśliwskich 306 i 317 (1942) – W czasie przerwy operacyjnej jest instruktorem i dcą
esk. w 58 OTU. Powrócił do latania oper. 315DM. - 13 marca 1943 przydzielony wraz z grupą polskich pilotów do
formującego się „Polish Fighting Team” w Północnej Afryce, popularnie zwanym „Cyrkiem Skalskiego”, wchodzącego
w skład 145DM RAF. - 1943 zginął – RAF Millazzo (Sycylia)-„Spitfire”-ED112- lot bojowy w składzie dywizjonu w rejon
Neapolu.W skutek defektu silnika zderzył sie podczas startu z samolotem na ziemi i poniósł śmierć.- pochowany na
cmentarzu Catanii Włochy (48-1/K) - Zestrzelił samolotów: 3/0/1.
Dregier Zenon Roman
29.04.1904 + 06.10.1988 84 kpt. / F/Lt
Pilot
Zmarł w Londynie – spopielony w Hanworth-Feltham Middx UK
Dreja Alojzy Baltazar 9427
01.01.1918 + 11.12.1985 67 kpt. / S/Ldr
Pilot
300DB
Urodzony w m. Przyszowice, woj. Katowickie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 31 lokatą jako ppor. obs. We
wrześniu 1939 latał jako strz. Samol. w Plutonie Rozp. Warszawskiej Brygady Panc.Mot. Przez Rumunię i Bejrut dotarł do
Francji, gdzie został skierowany w 1940 roku, do Szkoły Obs. w Andresieux. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU w
300DB. Po wylataniu tury oper. w 1942, przeszkolił się na pilota i latał w BGS w Pembrey. W latach 1943-44, jako absolwent
WSL odkomenderowany do Ref. Sudiów PSP. Po demobilizacji ukończył jako ekstern uniwersytet w Londynie. - Zmarł w
Kingston Surrey I tam został spopielony UK
Drejewicz Kazimierz
26.02.1916 + 30.12.1997 81 plut. / LAC
Żandarmeria lotnicza
Zmarł w Warszawie Polska
Dreka Józef ČSR
14.08.1913 † 13.07.1941 28 kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
4AGS
>1941 zginął – RAF West Freugh-„Fairey Battle”-N2924- lot szkolny wraz Franciszkiem Dunderą ČSR i pilotem
z RAF’u. Z powodu awarii silnika samolot wpadł do zatoki Luce w Szkocji. – zginął w zatoce Luce Szkocja) UK
161
781387
708608
782534
708242
703276
708265
76731
782698
P-2857
782076
708243
782976
783309
P-2234
705296
781907
704110
709967
793788
706719
P-2766
784975
784650
792609
793787
706093
780262
780987
Dreścik Julian Kazimierz
25.05.1918 + 23.11.2008 90 plut. / LAC
Mechanik
304DB
Urodz. w m. Chodenicach, woj.Krakowskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zmarł w Devon UK
Drewek Bronisław
19.11.1915 + ???
sierż. / Cpl
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Drewelus Ignacy Witold
9258
19.09.1919 + 00.10.2008 89 chor. / W/O
Nawigator
305DB
Urodzony w Krzyżowoie, woj. Krakowskie.- Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zmarł w Sutton, Surrey UK
Drewkowski Jakub (Drewka Stanisław) 01.05.1910 + ???
kpr. / AC2
Obsługa techniczna
1946 Polska
Drewniak Jan
01.01.1916 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
305DB
1946 Polska
Dreżewski (Janicki) Witold
30.05.1922 ???
kpr. / LAC
Mechanik
300DB
Urodzony w Bydgoszczy..- Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – 1993 Hereford UK - (Info: Chris Kropiński 14.07.2012)
Drobiński Bolesław Henryk 9176 DFC 23.10.1918 + 26.07.1995 77 mjr / S/Ldr
Pilot B of B
303DM
w Ostrógu nad Horyniem, woj. wołyńskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 11 lokatą. Przez Rumunię,
Francję dotarł w styczniu 1940 roku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 7 OTU, w 1940 roku brał czynny udział w Bitwie o
Wielką Brytanię w 65DM RAF. W marcu 1941 przeniesiony do 303DM. >26.09.1944 Dow-ca 303 Dyw. Myśl.”im. T.Kościuszki”.
>25.04.1945 prowadzi dywizjon w ostatnim locie bojowym,najdłuższym w II wojnie światowej ( trwał 5 godzin i 57 minut).
Dywizjon osłoniał 255 ciężkich bombwców.”Lancaster” które bombardowały siedzibę Hitlera .Berchtesgarden. Zestrzelił: 7/1/0
samolotów.- Zmarł w Chiddingfold Surrey – spopiel. w Guildford UK ● ppłk
Drobny Jan 8322
03.01.1916 + 27.02.1996 80 st.sierż. / W/O Pilot
305DB
Zmarł w Croydon Surrey i tam został spopielony UK
Dromlewicz Andrzej Wacław
23.09.1921 + 00.00.1968 47 ppor. / F/O
Pilot
308DM
Zestrzelił samolotów: 1/0/0. - Zmarł w Montreal Quebec Kanada
Drong Jerzy
15.12.1908 † 06.01.1944 36 sierż. /Sgt
Mechanik pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony
ogniem obrony plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga
zaś nie odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot
wpadł do morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła. - pochowany na polskim cmentarzu
wojskowym w Casamassima koło Bari Włochy
Dropczyński Edmund
03.09.1926 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1948 Australia
Dropik Mieczysław
04.12.1912 + ???
sierż. / LAC
Pomocnik magazyn.
305DB
1993 Barnet, London UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Drost Jan
28.12.1900 + ???
werkm. / F/Sgt Mechanik 307DMN
1946 Polska
Drouet Tadeusz
06.04.1913 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
315DM
1998 Ipswich, Suffolk UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Drozd Bronisław
20.06.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik
1948 USA
Drozd Bronisław Stanisław
20.08.1912 + ???
plut. / Cpl
Rusznikarz
316DM
2000 Southampton, Hampshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Drozd Józef
14.04.1922 ???
plut.pch. / Cpl Elektryk
309DMR
1951 Toledo Ohio USA
Drozd Michał
15.08.1901 + ???
kpr. / AC1
Ordynans
304DB
1946 Polska
Drozda Stanisław
29.05.1920 + 22.05.1990 70 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Drozdowicz Romuald
20.02.1912 † 02.01.1945 33 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-PB823- lot bojowy bombarrdowanie Norymbergii – samolot został
Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, spadł i explodował koło Laix Bazailes we Francji. Zginęła cała załoga.
- pochowany w zbiorowym grobie w Pierrepoint department Meurthe et Mosele. (1357/63) Francja
Drozdowski (Douglas) Jerzy Antoni 06.06.1917 + 09.05.1991 74 por. / F/O
Pilot
315DM
Zmarł w Warszawie- pochowany na cmentarzu Powązkowskim Polska
Drozdowski Józef
14.11.1907 + ???
sierż. / F/Sgt
Kancelista
309DMR
1986 Weedon Northant’s NN7 UK
Drozdowski Władysław
31.07.1914 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
316DM
1969 Lincoln UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Droździk Karol Józef
29.01.1915 † 5.02.1942 27 st.szer. / Sgt
Radio-operator pokł.
301DB
Urodzony w Bielsku. – W dniu 05.09.1941 – RAF Bramcote – „Wellington”-X9795- wykonywał lot treningowy. Podczas
lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Lincolnshire. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach,
por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk, i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z
wypadku bez obrażeń. Zginął kpt.obs. Marian Sukniewicz. – W roku 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie
zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga. – st.szer. Karol Droździk pochowany na cmentarzu w Nuneaton (102) UK
Droździok Paweł 9398
28.11.1917 † 12.08.1942 25 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1942 zginął – RAF Dale, Pembroke-„Wellington”-HX384- miał odbyć lot nsd zatokę Biskajską. Z nie ustalonych
przyczyn smolot nie oderwał się ziemi i wpadł do morza. – pochowany na cmentarzu w Newark (310a/L) UK
Drożdż Adam
04.03.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
1992 Weston-Super-Mare, Somerset UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Drożdż Henryk
08.03.1920 + 09.01.2008 87 sierż. / F/Sgt
Mechanik pokładowy
304DB
Zmarł w Limes Residential Home, Hincley, Leicestershire UK
Drożdż Józef
20.07.1914 † 28.05.1941 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-R1392- uczestniczył w bombardowaniu Boulogne. Podczas lotu
powrotnego samolot, uszkodzony nad celem przez niemiecką artlerię plotn. Rozbił sie pod Carwell na południe od
Brightling. Uratowali sie: Stanisław Józefiak i Józef Nilski, (wyskoczyli na spdochronie na terenie Anglii i wrócili do
162
706423
794194
705738
780036
794705
781974
704671
703535
708244
793288
P-0382
793255
729054
793952
P-2771
708978
782215
P-0495
705823
707191
704872
782451
793048
706239
792601
705820
705606
P-1335
P-0379
P-0932
dywizjonu). Reszta załogi zginęła. Kpr. Józef Drożdż – na rozkaz opóścił samolot wcześniej ze spadochronem, ale
wpadł do Kanału La Manche i zginął w morzu.
Dróżdż Ryszard Bronisław
16.07.1916 + 00.00.000?
plut. / Cpl
Bez specjalności
Zmarł brak danych UK
Drożdżewski Wacław
15.10.1915 ???
st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
1994 Bolton, Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Drożdżyk Stefan
31.08.1912 + 13.11.1977 65 plut.pch. / LAC Kancelista
Zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
Drożdżyk Tadeusz
17.08.1910 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
302DM
1946 Polska
Drożdżyński Edmund 8257
28.10.1912 + 15.06.1996 84 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Immingham Lincs – spopielony w Grimsby UK
Druciak Włodzimierz
09.04.1915 † 14.01.1944 29 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1944 zginął – RAF Predannack-„Wellington”-HF198- lot treningowy. Samolot zaginął nad morzem
miiędzy Predannack a Cardignam Bay. Zginęła cała załoga. – ciała nie odnaleziono UK
Drukierowski Stanisław
23.12.1917 + 09.12.1967 50 plut. / F/Sgt
Bombardier
zginął w wypadku samochod.m w Niemczech Wschodnich Niemcy
Drużyński Dezyderiusz
02.02.1914 + ???
plut.pch. / LAC Elektryk
304DB
1988 Trnsvaal South Afrika
Drużyński Ludwik
15.08.1923 + 00.08.1987 64 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Polsce – pochowany w Lincoln UK
Drwięga Władysław
15.07.1905 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
1948 Kanada
Drybański Zygmunt 11093
30.06.1916 + 01.06.1991 75 mjr / S/Ldr
Pilot
316DM
Urodzony w m. Orchów, woj.Poznańskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w
Toruniu – 142 Esk.Myśł., która wspierała wojska Armii „Pomorze”. W obronie mostów w Toruniu zestrzelił 6 września 1939 roku
niemiecki samolot Ju-87. Sam ratowal się skokiem na spadochronie z palącego się samolotu Przez Rumunię przedostal się do
Francji a po jej kapitulacji zostal ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam po przeszkoleniu w 55 OTU, otrzymal przydział 16
kwietnia 1941 roku do 315DM. Od 14 lutego 1943, latal jako dowódca eskary w 306DM. Od 07.09.1944 jest Dowódcą 316DM
. „Warszawskiego” do 5 lipca 1945- Zestrzelil samolotów: 2/0/1. – Po wojnie pełnł służbę w RAF’ie. Po zakończeniu służby w
RAF wyjechal do USA a następnie do Australii. W roku 1980 powrócil do Polski. - Zmarł w Orchowie pow.Mogilno i tam został
pochowany Polska ● ppłk
Drygiel Józef
14.01.1915 + ???
sierż. / Cpl
Elektryk
315DM
Urodzony w Zamszany, pow. Zamość. . Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - 1948 Australia
Dryjański Kazimierz
29.10.1923 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1948 Francja
Dryll Józef
26.10.1904 + 10.06.1984 80 plut. / Cpl
300DB
MechanikZmarł w Nottingham i tam ostał pochowany UK
Drysch Henryk
29.08.1916 ???
por. / F/O
Nawigator
brak dalszych informacji
Drywa Klemens
23.11.1926 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1946 Polska
Drzazdżyński Franciszek
16.01.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
305DB
brak dalszych informacji
Drzazga-Donaldson Michał
27.08.1915 + 07.03.1995 80 kpt. / F/Lt
Pilot
307DMN
Absolwent XII Promocji SPL, po ukonczeniu w 1939 przdzielony do 4PL w Toruniu. We wrześniu 1939 roku, ewakuował się z
Bazą Lotniczą nr.4 do Rumunii i przez Francję dotarł do Angli. W latach 1940-45 latał operacyjnie w 307DM. - Zmarł w
Lanzarote, Hiszpania – pochowany w Marlow, Bucks UK
Drzemańczuk Bronisław
00.00.000? ???
1947 Francja – brak danych personalnych
Drzewicki Józef Stefan
01.01.1920 ???
sierż.pch. / Cpl Fotograf
1945 Polska
Drzewicki Mieczysław
11.03.1922 + 13.03.1976 54 plut. / F/Sgt
Pilot
Zmarł w Nottingham UK
Drzewiecki Józef
18.09.1901 + ???
majst. / F/Sgt
Mechanik
315DM
1946 Polska
Drzewiecki Kazimierz
03.02.1903 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
1947 Polska
Drzewiecki Zbigniew Kazimierz
03.11.1907 + ???
st.szer. / AC1 Kancelista
brak dalszych informacji
Drzewiecki Zygmunt
26.03.1909 + ???
kpr. / . . .
brak danych
przeniesiony do Armi UK
Drzyzguła Stanisław
08.01.1915 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
305DB
1947 Wenezuela
Dubaniewicz Bolesław
08.11.1911 + 24.12.2009 98 sierż. / Cpl
Radio-mechanik
307DMN
1948 Argentyna – 1955 Trenton USA – Zmarł w Forestal Nursing Home.
pochowany w „National Shrine of Our Lady of Częstochowa” Pensylvalia USA
Dubas Józef Antoni
09.03.1907 + 17.08.1974 67 kpt. / F/Lt
Pilot
Urodzony we Lwowie. - Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 4PL w Toruniu. Od maja
1939 komendant PW Lotn. – Toruń. W Angli w roku 1940 po przeszkoleniu na pilota w 1941 przeniesiony do MU w RAF
Llandown, nastepnie do FIC w Cranwell na kurs instruktorski pilotażu. W latach 1944-45 przeniesiony do Francji i Niemiec jako
Oficer wywiadu. - - Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Willford Hill w Nottingham UK ● mjr pilot
Dubas Stefan Michał
10.08.1914 † 25.11.1941 27 por. / F/O
Pilot
16SFTS
>1941 zginął – RAF Newton-„Fairey Battle”-R7407- odbywał lot szkolny z uczniami S.Waśkowiakiem i E.Mańką.
Nad lotniskiem zderzył się z innym samolotem. Cała załoga zginęła. – pochow. Na cmentarzu w Newark (305/H) UK
Dubas Zbigniew Jan Franciszek
19.08.1913 † 23.06.1942 29 por. / F/O
Pilot
301DB
Urodzony w Gorlicach, woj.krakowskie. – Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do
3PL w Poznaniu. We wrześniu 1939 ewakuował się z pododziałami Bazy Lotniczej nr.3. W Angli po przeszkoleniu
163
P-2581
705343
709042
792209
782075
P-2869
792502
709845
704532
708512
P-1715
707679
708562
794215
780673
706972
794384
704723
P-0022
709870
783728
704109
P-2885
783709
P-1548
707786
705777
784121
784669
nawigacyjnym latał w 301DB (1941-42). Po wylataniu tury operacyjnej odkomenderowsny na przeszkolenie w pilotażu, powrócił do dywizjonu jako pilot. - >1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1345- lot bojowy, zadanie
bombardowanie Emden. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga.
– por. Stefan Dubas został pochowany na cmentarzu Westterhilling w Holandia (59)
Dubicki Leon
16.07.1916 + ???
por. / F/O
Strzelec pokładowy
300DB
1996 Weston-\super-Mare, Somerset UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dubicki Stefan
29.06.1924 ****
kpr. / LAC
Magazynier
300DB
1994 9880 Aalter Belgia
Dubiel Franciszek
02.04.1928 + 18.02.2011 82 jun. / AC2
Bez specjalności
Cranwell
Urodzony w Chładkach, woj. tarnopolskie. Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK)
– Zmarł w Coventry - pochowany na cmentarzu Canley. UK
Dubiel Józef 09402
11.02.1916 + 21.01.1984 68 sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Harrogate N.Yorkshire UK
Dubiel Karol
12.02.1913 + 00.04.1988 75 st.majst. / Sgt Mechanik
304DB
Urodz. W Andrychowie. – Wstąpił ochotniczo do lotnictwa. Otrzymal przydział do 2PL w Krakowie. Po kampanii wrześniowej,
przez Rumunie a później Francję dostaje się do Angli. Po przeszkoleniu otrzymuje przydział do personelu naziemnego jako
mechanik w 304 DB. Po zakończeniu wojny pozostal w Angli. – Zmarł w Coventry UK - brak dalszych informacji
Dubiel Władysław
04.12.1915 + 19.02.1982 66 ppor. / F/O
Nawigator
304DB
Zmarł w Bytomiu , - pochowany na cmentarzu pry ul. Powstańców Śląskich Polska (info: syn Daniel – 15.05.2011)
Dubiel Władysław
24.12.1913
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Dubiel Wojciech
25.04.1913 + ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
318DMR
1993 Leicerster UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dubiel Zbigniew
01.05.1925 + ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł – brak dalszych informacji
Dubiela Franciszek
15.02.1923 ???
st.szer. / LAC Rusznikarz
300DB
1947 Belgia
Dubielecki (De Havilland) Ryszard Bronisław 13.02.1920 + 19.03.2011 91 kpt. / F/Lt
Pilot
316DM
Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 58 OTU otrzymał przydział w 1942 do 315 DM
gdzie latal bojowo do grudnia 1943, (z przerwą oper. w sztabie 133 Polskiego Skrzydła). Jest instruktorem pilotażu w 16 SFTS
do grudnia 1945.Po demobilizacji zamieszkał w Blackpool gdzie zmienił nazwisko na „De haviland” -Zestrzelil 1/0/0 samolotów.
- Zmarł w Fleetwood Nr Blackpool Lancs UK
Dubieniecki Marceli
01.01.1919 + 03.07.1989 70 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w m. Kwidzyń – pochowany na cmentarzu komunalnym w Kwidzynie Polska (info: M.Włoszczowski – 07.10.2010
Dubis Stanisław
05.05.1919 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1948 Wenezuela
Dubowski Tadeusz 9580
07.07.1923 † 15.08.1944 21 plut. / W/O
Bombardier
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-KG890- specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania Warszawskiego. Po
wykonaniu zadania (zrzut na plac Krasińskich) samolot podczas lotu powrotnego Został zaatakowany w rejonie
Puszczy Niepołomickiej przez 2 niemieckie myśliwce i doznał uszkodzeń. Rozbił się we wsi Nieszkowice Wielkie pod
Bochnią. Cała załoga poniosła śmierć. – pochowany na wojskowym cmentarzu brytyjskim w Krakowie Polska (5/7/A)
Dubrawa Józef
02.05.1912 + 05.01.2002 90 sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
Zmarł w Płocku i tam został pochowany Polska
Dubrowczyk Aleksy
25.07.1925 ???
st.szer. / AC1 Bez pecjalności
1946 Rosja Sowiecka
Dubrownik Julian
24.02.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
303DM
1946 Polska
Duchaczek Jan
15.06.1918 † 28.05.1944 26 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>27.09.1943 – RAF Finningley-„Wellinton”-BJ645- lot ćwiczebny z zadaniem lądowania na jednym silniku. Wskutek
awarii silnika samolot nagle utracił wysokość i rozbił się koło Everton Village (Nottinghamshire). Ocalał tylko kpr. Jan
Duchaczek, (uratował się ze spadochronem z lekkim obrażeniem). Reszta załogi zginęła.
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-DV282- lot bojowy, bombardowanie Aachen. Podczas dolotu na cel
smolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł na ziemię w płomieniah w miejscowości Heusden w
Holandii. Część bomb eksplodowała po upadku samolotu na ziemię. Zginęła cała załoga.
– pochowany na cmentarzu rzym.-kat. w Heusden koło Tiburga Holandia (1)
Duchnicki Stanisław Feliks
10.08.1912 † 06.05.1941 25 por. / P/O
Obserwator
304DB
>1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-R1443- lot bojowy, bombardowanie Havru we Francji. Samolot
nie wrócił do bazy zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga.
Duchnicz Jan
30.05.1901 + ???
plut. / LAC
Obsługa techniczna
318DMR
1946 Polska
Duchnowski Józef
13.09.1903 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
304DB
1946 Polska
Duczyński Andrzej Zygmunt
30.09.1921 ???
plut. / WO
Nawigator
304DB
1985 Cooma 2630 Australia
Duda (Dudley) Bolesław
17.05.1914 + 05.01.1972 58 por. / F/O
Administracja
5017DBL
Zmarł w Leeds i tam został pochowany UK
Duda Czesław Stanisław
07.05.1913 + 13.08.1983 70 sierż.pch. / Cpl Kancelista
305DB
Zmarł w Blackburn – pochowany na cmentarzu Carletone Blackpool UK
Duda Jan 9652
01.01.1918 + 00.00.1999 81 kpt. / F/Lt
Pilot
305DB
Zmarł w Kielcach – pochowany na nowym cmentarzu w Kielcach Polska
Duda Łucjan
04.08.1927 + 19.06.2010 82 kpr. / LAC Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Urodzony w Zalesiu, woj. Nowogródzkie – Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum
Nr.1.- Zmarł w Nottingham NG8 UK
Duda Paweł
30.12.1911 + 03.02.1948 38 ppor. / PO
Administracja
Zmarł w Forest Park, Cook, Illinois USA (PSP z dniem 03.02,1948 stopień oficerski)
Duda Paweł
14.02.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
316DM
1947 Dobieszowice Polska
Duda Stanisław
28.06.1917 + 15.08.1969 52 plut. / LAC
Mechanik
300DB
164
794413
707399
708364
P-1364
707309
708154
780944
P-1076
P-2261
794800
704197
704482
781684
780451
792109
729032
782525
704196
703905
792332
784492
784654
P-0907
794177
P-2462
792592
706848
P-1104
P-0476
Zmarł w Leeds – pochowany na cmentarzu Lanswood
UK
Duda Władysław
26.06.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
308DM
1946 Polska
Dudek Edward
16.09.1895 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1946 Polska
Dudek (Wolny) Florian
28.03.1925 ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
1946 Polska
Dudek Ignacy
09.07.1911 † 09.05.1941 30 por. / F/O
Obserwator
301DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1227- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot nie wrócił do bazy,
prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało pilota Brzozowskiego.
Dudek Kazimierz
27.07.1925 + 17.06.2005 80 kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Californii USA
Dudek (Janiak) Leon
05.10.1919 ???
kpr. / LAC
Mechanik
30MU
1946 Polska
Dudek Marian
18.02.1910 + ???
kpr. / LAC
Elektryk
304DB
1946 Polska
Dudek Stanisław
08.05.1916 + 15.07.1996 80 por. / F/Lt
Pilot
302DM
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) - Zmarł w Brighton Sussex i tam został spopielony UK
Dudek Stanisław
15.04.1917 + 15.06.2006 89 por. / F/Lt
Pilot
305DB
Zmarł w DuPage Convalescent Center, Wheaton, Illinois – pochowany na cmentarzu St.John’s w Mokena Illinois USA
Dudek Sylwester Fryderik USA 8471DFM 28.11.1909 + 19.07.2004 95 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Zmarł w Willingboro New Jersey USA
Dudek Tadeusz Franciszek
08.04.1923 + 23.10.2004 81 plut. / WO
Radio-operator
304DB
Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Dudek Władysław
05.05.1920 ???
st.szer. / AC2 Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
Dudek Władysław
20.11.1916 + 07.09.1963 47 sierż. / W/O
Mechanik
Zmarł w Aldridge Staffs UK
Dudek Władysław
05.07.1913 + 25.11.1973 60 plut. / Cpl
Bez specjalności
304DB
Zmarł w Londynie – spopielony w Ealington East Finchley N2 UK
Dudek Zygmunt
28.11.1908 + ???
st.sierż. / W/O Kancelista
309DMR
>23.11.1942 – W drugą rocznicę powstania 309 DMR, przepisał całość 60 stron „Jednodniówki” na maszynie, - która
została wydrukowana i oprawiona w sztywnych okładkach. Wykonał to w czasie postoju 309 DM w Duninie. Szkocja.
Autorem „Jednodniówki” z dekoracjami był por.obserwator Witold Korzeniewicz („WoKo”). - - brak dalszych informacji
Dudkiewicz Bogusław
08.06.1921 ???
st.szer. / AC1 Kierowca samochod.
1946 USA
Dudkowiak Franciszek
02.09.1902 + ???
chor. / F/ Sgt
Radio-mechanik
305DB
1946 Polska
Dudziak Janusz
03.12.1917 † 25.04.1944 27 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL855-lot bojowy,bombardowanie Karlsruhe. Samolot został zestrzelony
przez niemieckiego myśliwca i eksplodował w powietrzu. Szczątki jego spadły niedaleko Michelstadt, Erbach, koło
Maanheim. Cała załoga zginęła. – Pochowany we wsólnym grobie na cmentarzu w Michelstadt Niemcy
Dudziak Józef
28.03.1924 † 17.08.1944 20 kpr. / F/Sgt
Radio-oper. okładowy
1586 SP
Urodzony w Drohobyczu. W 1939 roku ięziony w Rosji Sowieckiej . Po zwolnieniu w roku 1941 przybyl do Wielkiej
Brytanii w czerwcu 1942. Wychowanek Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Halton.Po przeszkoleniu jako strzelecw
lipcu 1943 skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. We wrześniu 1943 przydzielony do 300DB. Po przeszkoleniu
na samolotach Liberator w 1675 HCU, w czerwcu 1944 przydzielony do 1586 ESP. - Zginął – RAF Brindisi-„Liberator”EW275-specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. W rejonie Gorlic samolot został zaatakowany
przez dwa niemieckie nocne myśliwce, które uszkodziły jeden z silników. Wobec niemożliwości kontynuowania lotu
do Warszawy na trzech silnikach dowódca wydał rozkaz powrotu do bazy. Samolot jednak tracił wysokość, więc w
rejonie wsi Olszyny pod Bieczem dokonano awaryjnego zrzutu ładunku i dowódca rozkazał opuścić samolot. Załoga
wyskoczyła ze spadochronami, - po skoku, dokonanyn ze zbyt małej wysokości zginęli. Pilot ze względu na rannego
mechanika pokładowego plut.Jana Mareckiego leciał dalej, próbując znaleźć lądowisko. Samolot rozbił się w
miejscowości Banica pod Gładyszowem. Pilot Z.Pluta i ranny Mechanik mechanik pokładowy J.Marecki zginęli pod
szczątkami samolotu. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Krakowie (9-10/1/A) Polska
Dudziak Józef
01.03.1913 + 31.10.1987 74 plut. / LAC
Mechanik samochod.
Zmarł w Rotherham York’s i tam został spopielony UK
Dudziak Władysław Wawrzyniec
.04.190507 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
308DM
1946 Polska
Dudzicki Józef
07.03.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1946 Polska
Dudzik Franciszek
16.10.1902 + 17.07.1970 68 mjr / F/Lt
Pilot
Urodz. W Biechowie, Kielecke. Absolwent OSL – przydzielony do 1PL w Warszawie. >1938-39 słuchacz WSL. W Angli w
latach 1940-45 pełnił służbę w personelu latającym PSP - Zmarł w Londynie – poch. na cment. South Ealing Londyn W5 UK
Dudzik Mieczysław
11.12.1907 + ???
st.sierż. / Sgt
Radio-mechanik
307DMN
1966 Marylebone, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dudziński Kazimierz Janusz 9581 11.11.1918 ****
por. / F/Lt
Pilot
300DB
1988 Hamtramck Michigan USA
Dudziński Marian
24.08.1911 + ???
kpr. / Cpl
Bez specjalności
1945 Polska
Dudziński Mirosław
04.02.1923 ???
plut.pch. / Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Dudziński Nikodem
22.04.1907 + ???
mjr / S/Ldr
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
Dudziński Piotr 9266
04.06.1899 + 22.02.1974 75 płk / G/C
Pilot
304DB
Ur we Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i wakczyl w wojnie polsko-sowieckiej.
Po ukończeniu Szkoły Podchorążych, będącoficerem postanowil wstąpić do lotnictwa. Wyszkolenie pilotażowe uzyskał w
Wojskowj Szkole Pilotów w Bydgoszczy i otrzymał przydział do 6 PL we Lwowie. We wrześniu 1939 rplu w wyniku walk, znalazł
165
76716
794616
784594
703155
709043
792248
781795
780452
P-1035
780555
781336
P-1267
707400
708394
703138
704650
703996
794817
781967
793517
792323
783102
782125
787822
P-1353
706133
się na terenie Rumunii skąd przedostal się do Francji a po jej kapitulacji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W roku 1940
zostaje skierowany do 10 OTU w Anglaya. Po przeszkoleniu i przygotowaniu operacyjnympełni służbę w 304 DB. 22 grudnia
1940objął obowiązki dowódcy dywizjonu 304 „Ziemi Śląskiej” – Gdy w nocy z 24/25 kwietnia 1941 załogi dywizjonu w zięły
udział po raz pierwszy, w wyprawie bombowej, której celem było zniszczenie zbiorników paliwa w Rotterdamie, ppłk pil. Piotr
Dudziński wchodzi w skład 1-szej załogi „Wellingtona” 304DB. W listopadzie 1941 zostal polskim dowódcą stacji 16 Szkoły
Pilotażu w Newton.Od kwietnia 1943 do lutego 1945 był oficerem łącznikowym w Dowódctwie Wyszkolenia Lotniczego, a
następnie w Dowódctwie Lotnictwa Bombowego do końca jego istnienia . Po zwolnieniu z polskiego lotnictwa pozostał w
Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium Richmond UK
Dudziński Stanisław
22.10.1904 + 08.04.1996 91 ppłk / S/Ldr
Oficer techniczny
300DB
Urodz. Się w m. Kąśnia, pow. Sieradz. Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 2PL w
Krakowie. W roku 1938-39 przeniesiony do Dowództwa Lotnictwa. W Angli należał w latach 1940-45 do personelu
technicznego PSP. – Zmarł w Fort Collins, Colorado USA
Dudziuk Stanisław USA
17.01.1916 + 27.06.1996 80 st.szer. / AC1 Mechanik
Zmarł w Brooklyn, Kings New York (obywatel USA)
Dugiełło Antoni
12.06.1904 + 07.12.1975 71 sierż.pch. / Sgt Pomocn.magazyniera
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Milford Hill UK
Duk Alfred
25.03.1913
sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
brak dalszych informacji
Duk Franciszek
10.10.1927 + 16.02.2005 78 jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - Zmarł w Southend UK
Dukalski Henryk
15.10.1915 + 00.00.000?
st.sierż. / W/O Pilot
315DM
1980 Liverpool, Lancashire Zmarł w Liverpool brak danych UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Duks Jan
22.06.1915 + ???
sierż. / Cpl
Sanitariusz
305DB
1947 Brazylia
Dukszto Witold
24.03.1912 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
307DMN
1947 Kanada
Dukszto Władysław 9349 DFC
11.11.1904 + 04.09.1988 84 ppłk / W/Cdr
Obserwator
300DB
Urodzony w Trokach woj. wileńskie. W roku 1928, odbył przeszkolenie wojskowe. Absolwent V Promocji w SPL – po
ukończeniu w 1931, dostał przydział do 1PL w Warszawie. W 1939 wyznaczony na dowódcę 216 Eskadry Bombowej. Miała
ona w uzbrojeniu nowoczesne samoloty PZL-27 „Łoś”,. którą dwodził podczas kampanii wrześniowej. Wykonał kilka lotów na
bombardowanie niemieckich czołgów. 7 września, po wykonaniu zadania zestrzelił niemiecki samolot myśliwski Bf-109. 18
wrzenia 139 odleciał do Rumunii, później wyjechał do Francji. We Francji w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Lyon-Bron był
dowódcą eskadry podoficerów, pożniej – oficerem operacyjnym w XX Grupie Operacyjnej . Po kapitulacji Francji, zostal
ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W Angli po przeszkoleniu nawigacyjnym w Preatwwick i przygotowaniu operavyjnym w 18
OTU w 1941 roku otrzymał przydział do 300DB. Nstępnie w czasie od 09.07.do 01.11.1942 był dowódcą 300DB. .Po
demobilizacji wyjechał do Kanady. - Zmarł w Kanadzie ● płk nawig.
Dulba Stanisław
26.06.1917 + 17.02.1981 64 kpr. / LAC
Mechanik
Urodzony w Miechowie, woj. Kieleckie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – brak danych zesłużby w PSP.
,Zmarł w Londynie i pochowany na cmentarzu w Tottenham UK
Dulewicz Stanisław
18.04.1917
sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
1996 Southend-on-Sea UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dulęba Leszek Antoni
19.05.1907 + 17.02.1987 79 por. / P/O
Oficer techniczny
Profesor, konstruktor lotniczy - Zmarł w Warszawie Polska
Dulian Ludwik
14.08.1894 + ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Dulik Maksymilian
27.06.1926 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
300DB
1946 Polska
Dulski Kazimierz
11.02.1919 ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
301DB
1946 France
Duma Kazimierz
12.01.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
Dumański Józef Emil
26.11.1921 ****
plut.pch. / W/O Nawigator
307DMN
1993 Etobicoke Ontario Kanada
Dumański Stanisław
30.12.1906 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
315DM
brak dalszych informacji
Dunaj Wiktor
25.02.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik
2003
Nottingham UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dunajewski Artur 11052
16.03.1922 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
305DB
Ur w Krzemieńcu Wołyńskim. – Wychowanek SPLdM w Śweciu. - 1948 Australia
Dunajewski Józef
00.00.0000 ???
przeniesiony do armii UK
Dunajewski Lech Włodzimierz
24.02.1922 ???
plut. / W/O
Pilot
1946 Polska
Dunajko Jerzy
03.02.1917 + 14.06.1971 54 plut. / LAC
Radio-operator
318DMR
Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Dundera František ČSR
00.00.000? † 13.07.1941
kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
4AGS
>1941 zginął – RAF West Freugh-„Fairey Battle”-N2924- lot szkolny wraz Józefem Dreką ČSR i pilotem Z RAF’u.
Z powodu awarii silnika samolot wpadł do zatoki Luce w Szkocji – gdzie zginął UK
Dunin Piotr Jerzy
19.06.1901 † 25.02.1942 41 por. / F/O
Pilot
309DMR
>1942 zginął – RAF Dumfries –„Laysander”-V9472- uczestniczył wraz z dwoma innymi samolotami w locie
ćwiczebnym. Nie wyszedł z lotu nutkującego i uderzył w drzewokoło Galloway w Szkocji, Zginął również Obs.
J.Homan. Powodem wypadku było uszkodzenie układu sterowania.– poch. na cment.w St.Andrews (264/A) Szkocja UK
Dunin-Borkowski Józef
16.03.1904 + ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>1944 zginął – RAF Finningley – “Wellington” –LP381- lot bojowy, kryptomin „Nickel”. Po wykonaniu zadania, podchodząc do
lądowania zaczepił o drzewo i rozbił się około 3 km od lotniska Worksop w Nottinghamshire. Zginęli: plut.pil. Józef Pawlik i
kpr.strzelec Piotr Pawlikowski. Zostali Ranni: por.bomb. Zenon Horski, r-operator Ryszard Śledziewski i nawig. Zbigniew
Bukało. Natomiast Józef Dunin-Borkowski wyszedł cało i zamieszkał w roku 1987 w Pointe-Claire Quebec H9R 3H1 Kanada
166
P-2484
P-2864
708862
P-0441
792244
781914
784530
709983
782553
76750
782710
706943
784882
709640
782231
708863
P-2897
784166
703359
708864
782273
780674
Dunin-Horkawicz Konstanty
29.07.1917 † 28.08.1944 27 ppor. / P/O
Bombardier
1586ESP
Urodzony w Błagowieszczysku, Rosja. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940, przeszedł przeszkolenie
jsko bombardier. W marcu 1944 skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W czerwcu 1944 przeniesiony do 11 Bazy.
Ukończył przeszkolenie na samolotach czterosilnikowych w 1662 HCU. W sierpniu 1944 przydzielony do 1568ESP.
Zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP495- specjalny lot bojowy do Polski z pomocą dla powstania Warszawskiego.
Samolot prawdopodobnie zestrzelony do Morza Adriatyckiego, Cała załoda zginęła. Po czasie szczątki samolotu
zostały odnalezione w miejscowości Banica pod Gładyszowem Polska.
Dunin-Rzuchowski Zbigniew
19.04.1915 † 19.03.1945 30 ppor. / P/O
Pilot
605DM RAF
>1945 zginął – RAF (?) –„Mosquito”-RS608- lot bojowy – niszczenie linii transportowych nieprzyjaciela w półn.-zach.
Niemczech. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zestrzelil samolotów: 1/0//0.
– Pilot zginął.
Dunst Stanisław
03.10.1923
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Duńczewski Zbigniew Kazimierz Bronisław 9377 10.09.1914 + 13.11.1991 77 ’ kpt. / F/Lt Obserwator
304DB
Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. Od maja 1939 adiutant dcy pułku, a
następnie kmdta Bazy nr.6. z którą ewakuował się do Rumunii. W Angli po przeszkoleniu nawigacyjnym latał w 304DB.
Wykonał 2 tury operacyjne. (1940-43). Przeniesiony do dow. PSP (1944). Odkomenderowany do WSL, ukończył V kurs (majlistopad 1944) – Zmarł w Dunville Ontario Kanada
Duński Zygmunt
27.03.1921 † 06.01.1944 23 plut. / F/Sgt
Pilot
1586ESP
Urodzony w Wąwolnicy, pow. Puławy. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. - >1944 zginął – Brindisi-„Liberator”BZ949- specjalny lot bojowy nad Polskę. Wobec pogarszających się warunków stmosferycznych baza nadała sygnał radiowy
z rozkazem powrotu. Pilot lecąc na małej wysokości, skierował się na lotnisko zapasowe w Grottaglie, wskutek silnego
oblodzenia rozbił go w górach koło Villa Castelli. Zginęła cała załoga. –pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w
Casamassima koło Bari Włochy
Durczak Fryderyk
10.04.1914 + 06.05.1956 42 sierż. / Cpl
Elektryk
305DB
Zmarł w Zabrzu – pochowany na cmentarzu w Ustroniu Polska
Durczak Karol Stanisław
12.09.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
Durkalec Czesław
24.09.1921 ???
kpr. / LAC
Kancelista
301DB
1946 Polska
Durkalec Kazimierz
05.01.1917 + 00.00.1997 80 sierż. / Cpl
Kierowca samochod.
308D
Zmarł w Nottingham UK
Duryasz Marian 10764 DFC
14.12.1911 + 21.03.1993 82 mjr / S/Ldr
Pilot B of B
302DM
Urodzony się w m. Buda Pobyłkowska, woj.Lwowskie. Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony
do 3PL w Poznaniu.. W latach 1935-36 przeszkolił się na pilota myśliwskiego i zostal przeniesiony do 6PL we Lwowie. W chwili
wybuchu wojny por. pil. Marian Duryasz był pilotem instruktorem w Szkole Wyższego Pilotażu w Ułężu. Walczył później w
Myśliwskiej Grupie Dęblińskiej broniąc okolic Dęblina przed niemieckimi bombowcami.Przez Rumunię przedostał się do
Francji, skąd w styczniu 1940 roku jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na nowym sprzęcie , otrzymał
przydział 17 sierpnia 1940 roku do 213DM RAF w Exeter. .01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię
08.07.1944 jest Dowódcą 302 Dyw. Myśl. „Poznańskiego”
W 1945roku przeniesiony do Dowódctwa 2. Lotnictwa
Współdziałania Taktycznego (HQ 2 TAF) – Zestrzelił samolotów: 3/1/0. Do kraju powrócil w 1947 roku.– Zmarł w Warszawie
– pochowany na cmentarzu Powązkowskim Polska ● płk dypl.pil.
Durys Józef
17.12.1920 ???
sierż. / W/O
Pilot
302DM
Urodzony w Łodzi. Urodzony w Wąwolnicy, pow. Puławy. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zestrzelil samolotów: 1/0//0.
- 2005 Luton, Bedfordshire UK - (Info: Chris Kropiński - 14.07.2012)
Dusik Edward
25.05.1925 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Kanada
Dusza Edward Ryszard
02.10.1899 + 05.11.1945 46 st.majst. / F/Sgt Mechanik
16(P)SFTS
>1945 Zmarł 16(PSFTS Newton – pochowany na cmentarzu w Newark (329/I) UK
Dusza Mieczysław
20.05.1902 + ???
kpr. / AC2
Mechanik 304DB
1950 Bedford UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dusza Stanisław 9243
23.07.1913 † 19.08.1942 29 st.sierż. / F/Sgt Pilot
18OTU
>1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellingtone”-T2903- lot treningowy, przy nagłym pogorszeniu warunków
atmosferycznym oraz ograniczonej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu koło Chippping Campden w
Gloucestershire. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark( 310A/M) UK
Duszczak Bolesław
03.10.1922 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1947 Francja
Duszczak Remigiusz
09.09.1913 + ???
ppor. / F/O
Radio operator
304DB
1946 Brazylia
Duszkiewicz Stanisław
12.02.1916 + 03.01.1993 77 plut. / LAC
Tapicer balonówy
301DB
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu St.Pancras Finchley UK
Duszyński Antoni
16.12.1908 + ???
plut. / LAC
Stolarz
309DMR
1946 Polska
Duszyński Jan
16.06.1926 ???
kpr. / LAC
Szewc
1946 Belgia
Duszyński Stanisław
15.03.1913 + 04.11.1992 79 sierż. /Sgt
Mechanik
305DB
Zmarł w Nottingham – pochowany w Carlton Cemetery UK
Duszyński Stanisław
28.10.1915 † 11.09.1940 25 kpr. / Sgt
Pilot B of B
238DM RAF
W roku 1936 ukończył 3-letnią Szkołę Podoficerów Piechoty dla Małoletnich w Nisku nad Sanem. Ochotniczo zgłosił
się do służby w lotnictwie. W 4PL w Toruniu ukończył kurs pilotażu w roku 1937. Zdecydował się na służbę zawodową
w lotnictwie. Ukończył Kurs Wyższego Pilotażu, i otrzymał przydział do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w
Dęblinie. We wrześniu 1939 roku zostaje ewakuowany wraz z personelem CWL Dęblin przez Rumunię do Francji, a
następnie do Wielkiej Brytanii.. Po przeszkoleniu na nowym sprzęcie 2 września 1940 roku otrzymuje przydział do do
238DM RAF w St.Eval. >1940 zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – RAF Tangmere „Hurricane”-R2682wystartował w składzie dywizjonu w celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej lecącej na Londyn w silnej
osłonie myśliwskiej. Spotkanie z Niemcami nastąpiło nad Croydonem. Wpościgu za niemieckim Messerschmittem
został zestrzelony przez innego myśliwca w rejonie Ramsey Marsh Kent. Wrak i ciało odkryto w roku 1970.
-Pochowany został na cmentarzu w Ramsey Marsh Kent UK
167
782462
707787
706590
781675
793320
781448
794313
P-2646
783994
783371
794620
703277
793275
794355
793600
780556
792644
705421
708511
706232
794902
707149
780557
703743
P-2510
704784
781133
704373
707680
704111
784999
781280
784463
793093
792334
Dutka Edward
11.09.1907 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
1946 Polska
Dutka Władysław Julian
27.06.1926 + 17.02.2010 84 jun. / . . .
Bez specjalności
Heliopolis
Urodzony w Tarnopolu. Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
- Zmarł w West Seneka New York USA
Dutkiewicz Antoni
11.04.1923 + 29.07.1989 66 plut. / Sgtl
Radio-operator pokł.
Zmarł w Australii
Dutkiewicz Antoni
06.06.1915 + 21.10.1985 70 sierż. / Cpl
Mechanik
318DMR
Zmarł w Tamworth Staff’s – pochowany w Amington UK
Dutkiewicz Jan
23.08.1912 + ???
plut. / LAC
Sanitariusz
2001 Leicester UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dutkiewicz Janusz Kazimierz
05.05.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik 304DB
brak dalszych informacji
Dutkiewicz Karol Zygmunt
17.10.1918 † 13.01.1943 25 st.sierż. pch. /Sgt Strzelec pokładowy
305DB
>1943 zginął – Hemswell-„Wellington”Z1272- uczestniczył w minowaniu wód w rejonie Brestu. Podcas lotu
powrotnego na małej wysokości samolot zaczepił o drzewa koło Barrowby, Grantham w Lincolnshire i zwalił się na
ziemię. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu Newark (313A/M) UK
Dutkiewicz Lucjan
17.10.1906 + 07.06.1994 88 por. / F/O
Pilot
Zmarł Warszawie Polska
Dutkowiak Karol
25.10.1914 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
Dutkowski Franciszek Eugeniusz
14.04.1900 + ???
st.sierż. / F/Sgt Kierowca samochod.
5029DBL
1967 Fylde Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dużyński Stanisław USA
28.10.1920 ???
st.szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
obywatel amerykański
Dużyński Stefan
22.07.1919 + 05.06.2008 88 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w Blackpool FY3 UK – spopielony w krematorium na cmentarzu Carlton w Blackpool
Dworak Stefan
24.03.1901 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik 316DM
1946 Polska
Dworakowski Kazimierz
19.02.1892 + ???
werkm. / F/Sgt Mechanik przyrz. Prec.
309DMR
1946 Polska
Dworakowski Mieczysław
05.08.1916 ???
plut. / Cpl
Instruktor symulatora
brak dalszych informacji
Dworakowski Wacław
02.10.1920 ???
sierż.. / W/O
Mechanik pokładowy
300DB
Urodzony w Dworakach, woj. Białostockie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - <Dnia 06.11.1944 lot bojowy na
Gelsenkirchen - RAF Faldingworth –Lancaster LM141 - samolot został zestrzelony.
Załoga: por. Mieczysław Węgrzyński, ppor. Mieczysław Cytulski, sierż. Wacław Dworakowski, sierż. Czesław Obmiński, plut.
Stanisław Czura dostała się do niewoli. - Sierż. Czeslaw Obmiński , ranny został zabrany do szpitala do zakończenia niewoli. –
2002 South Pembrokrshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dworniczak Stanisław
06.04.1907 + ???
kpr. /
brak danych
przeniesiony do armii UK
Dworniczek Franciszek
14.09.1902 +
majst. / Sgt
Bez specjalności
300DB
1946 Polska
Dworowy Paweł
06.06.1907 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Dworski Michał
03.10.1919 ???
plut. / LAC
Strzelec pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Dworski Stanisław
25.03.1919 † 18.09.1944 25 plut. / F/Sgt
Pilot
303DM
>1944 zginął – RAF Coltishall-„Spitfire”-MH320- lot bojowy w składzie dywizjonu. W rejonie Bergen-op-Zoom
w Holandii dostał się w silny ogie n artylerii plotn. I został zestrzelony.
–pochowany na cmentarzu wojskowym w Bergen-op-Zoom Holandia (1/4/B)
Dworzanowski Ryszard Bogdan
14.02.1926 ???
kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Dwórznik Czesław
19.07.1910 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Dwurznik Stanisław
01.05.1915 ???
plut. / LAC
Elektryk
307DMN
1946 Polska
Dyakowski Janusz Jerzy
27.10.1912 + ???
por. / F/O
Nawigator
1987 Birmingham, Warwickshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dyba Józef
01.03.1919 + 10.07.1977 58 plut. / W/O
Pilot
Zmarł w Sydney Australia
Dybała Władysław
03.06.1916 + 00.00.2002 86 sierż. / W/O
Pilot
304DB
Zmarł w Polsce – pochowany na cmentarzu w Nottingham UK
Dybcio Jan Henryk
15.09.1912 + ???
plut. / Cpl
Kucharz
301DB
1994 Derby UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dybczak Tadeusz
27.11.1925 + 11.08.2005 79 kpr. / Sgt
Pilot
Zmarł w Windermere Kanada
Dybczak Zbigniew Władysław
27.06.1924 ****
kpr. / LAC
Mechanik radarowy
301DB
1989 Montgomery Alabama USA
Dybek Antoni
03.06.1911 + ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
302DM
1979 Henley-on-Thame Oxforshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dybek Bohdan
22.02.1917 ???
plut. / Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
Dybowski Aleksander
16.09.1909 + ???
st.sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
317DM
1956 Derby UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dybowski Wiktor
26.02.1912 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
309DMR
1946 Polska
Dychdalewicz Marian
25.04.1913 + 17.03.1987 74 st.majs. /LAC
Mechanik pokładowy
300DB
168
794159
780826
P-0190
P-0550
782702
709609
704031
709602
780002
781193
707788
781187
780454
P-1532
792259
793213
781834
P-0177
792606
706883
704068
703849
705821
709044
P-0689
784783
P-2898
781637
P-2940
706211
Urodzony w Mościskach, woj. Lwowskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zmarł w Hucknall Nott’s UK
Dydek Feliks
02.12.1896 + 18.12.1959 63 st.majst. / Sgt Mechanik
301DB
Wyjechal do Polski, - zamieszkał w Łodzi razem z córkami Ireną (ur. w 1924) i Janiną (ur. 1927) - Zmarł w Polsce.
– brak dalszych informacji. (info: Z.Charytoniuk 08.05.2012
Dydo Antoni
03.11.1915 + 08.06.1983 68 chor. / W/O
Radio-operator pokł.
301DB
>04.07.1941- RAF Swinderby – „Wellington” R1492- wystartował z załogą 301DB w celu bombardowania Bremy. Samolot
został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Absen w Holandii. Członkowie załogi: Wacław Butkiewicz, Por. Julian
Pałka, sierż. Antoni Dydo, st.sierż. Zbigniew Idzik i st.szer. Zdzisław Dzięgiel, zostali wzięci do niewoli. Zginął tylko pilot
płk.Stachoń. – chor. Antoni Dydo Zmarł w Hamilton Ontario Kanada
Dydziul Marian Józef
05.03.1905 † 26.06.1942 37 kpt. / F/O
Obserwator
304DB
Urodz. W Filipowo pow.Suwałki. OSL ukonczył w Grudządzu roku 1927 i został skierowany do 1PL w Warszawie.
>1933-37 był wykładowcą w SPL Dęblin. Po przybyciu do Anglii został przydzielony do 304DB jako Obserwator.
>1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-Q441„B”- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Po wykonaniu zadania
samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga. – informacja Czerwonego
Krzyża, norze wyrzuciło ciało na brzeg - 01.07.1942 Niemcy urządzili mu pogrzeb morski z honorami wojskowymi.
Dyga Eugeniusz Ludwik
25.08.1911 + 21.02.2003 92 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Warszawie Polska – pochowany na Powązkach
Dygała Henryk
10.06.1919 ???
sierż. / W/O
Pilot
302DM
2002 Doncaster, Yorkshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dyjas Tadeusz Jan
25.06.1925 + 05.06.1946 21 st.szer. / Sgt
Pilot-uczeń
>1946 Zmarł – RAF Dunholm Lodge – zmarl śmiercią naturalną – pochowany w Woking-Brookwood UK
Dyk Grzegorz Stefan
01.09.1921 ???
kpr. / LAC
Elektryk
307DMN
1946 Polska
Dykas Stanisław
01.11.1906 + 26.11.1991 85 st.szer. / AC2 Meteorolog
318DMR
Zmarł w Olsztynie Polska
Dyktyński Bolesław
15.12.1908 + 07.02.2001 93 st.sierż. / F/Sgt Mechanik
300DB
Zmarł w Geelong Australia
Dylewski Stefan
11.09.1918 † 28.01.1943 25 kpr. / Sgt
Pilot
8AGS
>1943 zginął – RAF (?) – „Lysander”T1585- Lot ćwiczebny, holowanie ruchomego celu do strzelania w powietrznego.
Wskutek zablokowania sterów samolot rozbił się na północ od Dornoch w Sutherland.
- pochowany na cmentarzu w Evanton (Kiltearn Parish) Rosshire (42) UK
Dym Adam
18.06.1925 + 00.08.2003 78 kpr. / LAC
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Batorówka. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
Zmarł w Norfolk UK
Dymarski Władysław
02.07.1912 + ???
plut. / LAC
Radio-mechanik
1947 Polska
Dymek Stanisław
08.01.1915 + 21.12.1942 27 plut. / Cpl
Mechanik
300DB
>1942 Zmarł – RAF Hemswell – Zmarł w szpitalu wojskowym - pochowany na cmentarzu w Newark (313) UK
Dymek Tadeusz Piotr 8420
07.09.1910 + 13.09.1987 77 kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
Urodzony W Krakowie. Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. W latach
1935-39 latał w 212 Esk.Bomb. We Francji – dca plutonu w bazie Lyon-Bron. Po upadku Francji, przedzierając sie do Angli,
aresztowany przez władze hiszpańskie i osadzony w obozie Miranda del Ebro. (1940-41). Po zwolnieniu przybył do Angli i
został odkomenderowany na przeszkolenie nawig. w Kanadzie. Po przeszkoleniu, wcielony do 300DB. Po wylataniu tury
operacyjnej został skierowany do WSL gdzie w 1944 pozostał jako asystent w katedrze lotnictwa bombowego. - Zmarł w
Ashford Middx. I tam został pochowany UK
Dymerski Roman
29.07.1915 ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
Dymitrowicz-Mendel Jan
27.05.1919 † 10.12.1941 22 szer. / Sgt
Pilot
7AACU
>1941 zginął – RAF Castle Bromwich-“Lysander”-V9580- lot ćwiczebny, bombardowanie z małej wysokości. Podczas
lotu zderzył się z drzewem i rozbił koło Shrivenham w Wiltshire. Pilot poniósł śmirć na miejscu.
–pochowany na cmentarzu wojskowym w Warchfield UK (8/8)
Dymper Wacław
09.07.1915 ???
plut. / Cpl
Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
DymszaTadeusz Lubomir
22.05.1894 + 30.05.1983 89 ppłk / W/Cdr
Oficer techniczny
Zmarł w Londynie – spopielony w Islington krematorium Finchley N2 UK
Dymurski Józef
18.05.1910 + ???
plut. / LAC
Magazynier
315DM
1983 Ealing, Lodon UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dynas Franciszek
04.12.1919 ???
kpr. / Cpl
Kancelista
brak dalszych informacji
Dyndał Piotr
10.06.1920 ???
plut.pch. / Cpl Instr. Wych. Fizyczn.
1993 Norwich Norfolk UK
Dynowski Henryk Jerzy
15.05.1918 ???
plut.pch. / W/O Nawigator
304DB
1946 Kanada
Dyrda Ludwik
09.04.1914 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Polska
Dyrdziński Józef Bronisław
13.03.1927 + 03.07.1987 60 jun. / AA
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Letchwort Herts UK
Dyrgała Ryszard Wincenty
05.04.1910 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
303DM
1970 Sao Paulo Brazylia
Dyrka Zdzisław
24.06.1918 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
307DMN
brak dalszych informacji
Dyrmont-Jussewicz Eugeniusz
10.02.1919 ???
ppor. / F/O
Pilot
316DM
brak dalszych informacji
Dyrynda Edward
15.10.1912 + ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1950 Derby
Dysiewicz Tadeusz Wiktor
23.11.1915 + 09.10.1995 80 ppor. / F/O
Pilot
Zmarł w Perth – spopielony prochy złożone w Alyth Szkocja UK
Dyszkant Stanisław
17.01.1923 + 21.02.1945 22 szer. / AC2
Mechanik motocykl.
316DM
169
P-2036
P-0929
784378
703357
P-0566
703358
705431
708786
P-2128
784337
793604
703174
707174
P-1716
706159
793290
780037
705822
706366
793178
707823
P-2567
703488
793274
707732
709506
781251
792506
704374
>1945 Zmarł – Baza PSP Blackpool – Zmarł w szpitalu w Ely – pochowany na cmentarzu w Cambridge (D15920) UK
Dyszkiewicz Konrad Paweł
25.01.1905 + 11.01.1989 84 por. / F/O
Oficer techniczny
Zmarł w Londynie – spopielony w South Coydon krematorium UK
Dyszlewski Zygmunt MBE
17.12.1914 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
1992 USA - brak dalszych informacji
Dyzert Józef
26.02.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1985 Deptford Londyn SE8 UK
Dziadko Stanisław
23.07.1905 + ???
sierż. / Cpl
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Dziadosz Ludwik Józef
06.11.1906 + ???
por. / F/O
Obserwator
301DB
brak dalszych informacji
Dziaduch Jan
03.07.1913 + 15.05.1995 81 plut. / LAC
Kancelista
308DM
Zmarł w Lake View, Erie N.Y. USA
Dziaduła Franciszek
02.02.1912 † 11.09.1944 32 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP288- specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. Samolot z
nie wiadomych wówczas przyczyn nie wrócił do bazy. Po wojnie, w listopadzie 1946, ustalono, że rozbił się w nocy z
11 na 12 listopada 1944 roku w lasach pod Gerencser, w pobliżu wsi Csora w Jugosławii. Zginęła cała załoga. –
Franciszek Dziaduła pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymar k/Budapesztu (4-7/1/B Węgry
Działo Józef
18.02.1922 ???
st.szer. / AC2 Radio-operator
Urodzony w Glinkach Małych, pow. Mielec. . – Wychowanek SPLdM w Świeciu. - 1946 Polska
Działowski Janusz Władysław
01.03.1910 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
309DMR
1989 Nottingham UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Działowski Stanisław
15.03.1923 + 00.00.2005 82 plut. / Sgt
Mechanik
302DM
Zmarł w Grimsby S.Humberland DN32 – brak daty zgonu UK
Działowski Stanisław Józef
11.04.1900 + 19.03.1942 42 st.sierż. / Sgt
Pilot
- konstruktor (wraz z bratem Mieczysławem) awionetek znanych pod nazwą „DKD” w wersjach od 1 do 5. W roku 1928 zdobył
1-sze miejsce w konkursie awionetek, lecąc awionetką „DKD”.
>w roku1935, ze względu na stan zdrowia, przeniesiony w stan spoczynku.
>27.06.1940 przyjety do RAF. O przeszkoleniu od 27.08.1940 latał w składzie 2AACU w Gosport został ranny w locie
bojowym. >15.10.1940 skierowany do szpitala East Kilbrick w Szkocji i podczas kolejnego badania przez komisję lekarską
RAF’u 17.03.1941 otrzymał kategorię zdrowia „E” i został zwolniony z lotnictwa.
- konstruktor (wraz z bratem Mieczysławem) awionetek znanych pod nazwą „NKD” w wersjach od 1 do 5.
- Zmarł w sanatorium RAF w Perth - - pochowany na cmentarzu Wellshill w Perth, Szkocja (9) UK
Dzida Ferdynand
01.03.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
300DB
1947 Polska
Dzidek Bolesław Julian
02.10.1915 ???
sierż. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
1984 Burnley, Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dziedzic Jan 10299
24.06.1918 + 29.08.1994 76 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Urodzony w m. Opiniogóra, woj. warszawskie. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w
CFS w Montrose i doskonaleniu w 18 OTU w listopadzie 19412 zostal skierowany do 305DB w którym latal do sierpnia 1943
roku. Po wykonaniu 14 lotów bojowych odszedł na własną prośbę do Polskiej Eskadry „C” w 138 Dyw. RAF do zadań
specjalnych. Po wykonaniu 41 lotów specjalnych: zrzuty broni i ludzi do krajów okupowanych, w lipcu 1944 przeniesiony w
ramach odpoczynku do 18 OTU jako instruktor pilotażu do maja 1945. Po demobilizacji, pełnił służbę w kontrolera w RAF aż do
emerytury.
Zmarł w Essex (UK), - pochowany w Ciechanowie, Polska.
Dziedzic (Dawson) Tadeusz
01.07.1917 + 11.11.1966 49 plut.pch. / F/Sgt Pilot
316DM
Zmarł w Faversham Kent UK
Dziekański Aleksander
04.01.1916 ???
sierż. / Cpl
Mechanik
1946 Polska
Dziekoński Czesław 9058
28.01.1912 † 20.06.1942 30 sierż. / Sgt
Pilot
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-E1215- lot bojowy, bombardowanie Emden. Od chwili startu została
zerwana wszelka łączność. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca.
Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało sierż.Dziekońskiego – pochowany na wyspie Borkum.
Po wojnie ekshumowany i pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburg-Sage Niemcy (3/7/F)
Dziekoński Zygmunt
14.06.1917 26.06.1987 70
kpr. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Fairfield Connecticut USA
Dziemborowski Mieczysław
05.01.1908 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
317DM
1947 Polska
Dziembowski Czesław
17.02.1907 + 07.07.1987 80 sierż. / Cpl
Obsługa balonów
Zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu w Warszawie-Włochy Polska
Dziemiańczuk Bronisław
01.08.1911 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1946 France
Dzienisiewicz Jan
24.11.1913 + 10.01.1988 75 por. / F/O
Nawigator
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
Dzienisowicz Stanisław
17.04.1912 + ???
sierż. / Cpl
Magazynier
1982 Preston, Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dzienniak Józef
24.02.1899 + 02.06.1981 82 werkm. / W/O
Mechanik
1948 powrócił do Polski – zmarl w Warszawie Polska
Dzieńkowski Władysła
22.07.1925 + 01.06.1971 46 kpr. / LAC
Radio-mechanik
300DB
Zmarł w Kurytybie Brazylia
Dziergas Adam
00.00.000
???
brak dalszych informacji
Dzierwa Feliks
27.02.1916 + 24.08.1968 52 kpr. / LAC
Mechanik
Zmarł w Krakowie Polska
Dzierwa Tadeusz
01.04.1919 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
305DB
Urodzony w Chranowie, woj. Krakowskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - brak dalszych informacji
Dzierzbicki Feliks
20.01.1904 + ???
plut. / LAC
Kucharz
309DMR
1946 Polska
170
P-1717
708425
783532
P-2743
705824
793679
P-0175
704869
703452
705825
782638
782126
P-0373
794747
P-1549
709045
705584
794383
729058
704533
781717
793682
794845
707401
781154
707789
706281
793811
Dzierzbicki Lech Stanisław
14.10.1911 † 24.04.1942 31 ppor. / P/O
Pilot
304DB
>07.02.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-R1610- uczestniczył w bombardowaniu Brestu. Podczas lotu powrotnego
zapaliła się w luku bombowym bomba oświetlająca (photo-flash). Sierż. Lech Dzierzbicki, pełniący w tym locie funkcję
I pilota, wydał rozkaz opuszczenia samolotu i jednocześnie samolot wyskoczył. Przedni strzelec st.szer. Zygmunt
Sadurski również wyskoczył ze swojej kabiny, ale dostał się pod śmigło, które rzuciło nim o kadłub i zmasakrowało.
Sytuację opanował radiooperator sierż. Mieczysław Chanecki który pomógł por. Franciszkowi Malcowi w pilotowaniu
samolotu. Wylądowano na lotnisku pomocniczym w Bibury; Por.nawig. Stefan Kwiatkowski, Władysław Stachurski jak
i pozostali członkowie załogi nie odnieśli żadnych obrażeń. W roku 1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-X8929lot bojowy, bombardowanie Rostocku. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego
myśliwca u ujścia rzeki Ems koło miejscowości Manslagt. Zginęła cała załoga. – Pilot Lech Dzierzbicki został
pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburg Sage Niemcy
Dzierżęga (Kostka) Leopold
13.11.1919 ****
st.szer. / AC2 Bez specjalności
1992 44-314 Wodzisław Śląski-(Radlin)
Dziewałtowski (Gintowt) Henryk
15.07.1918 ???
st.sierż. / Sgt
Radio-mechanik
306DM
Urodzony w w Wielkich Łukach, Rosja. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - 1948 Australia
Dziewanowski Jan
24.08.1912 + ???
por. / F/O
Pilot
brak dalszych informacji
Dziewiątkowski Mieczysław
18.10.1915 ???
plut. / LAC
Stolarz
1947 Południowa Afryka
Dziewulski Józef
28.02.1920 ???
plut.pch. / LAC Mechanik radarowy
304DB
brak dalszych informacji
Dziewulski Juliusz Henryk
12.04.1898 + 19.09.1982 84 ppłk / W/Cdr
Pilot
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium SW14 UK
Dziewulski Tadeusz Antoni
02.12.1924 + 01.01.2007 82 plut. / W/O
Pilot
315DM
1999 członek Rady SLP – Trustee Fundacji SLP – współprojektant z synem Markiem pomnika na Polu Mokotowskim
w Warszawie ”Ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej. – Komandor Orderu „Polonia Restituta”
i Oficer Orderu Zasługi RP. - Zmarł i spopielony w Reading krematorium. UK ● mjr pilot
Dzięcielski Kazimierz
18.10.1911 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
309DMR
1947 Polska
Dzięcioł Wacław
25.05.1912 + ???
kpr. / LAC
Mechanik 300DB
1995 Blackburn, Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dzięciołł Tadeusz
06.10.1914 + ???
st.majst. / W/O Mechanik 301DB
brak dalszych informacji
Dzięgiel Zdzisław
21.07.1919 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>04.07.1941- RAF Swinderby – „Wellington” R1492- wystartował z załogą 301DB w celu bombardowania Bremy.
Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Absen w Holandii. Członkowie załogi: Wacław Butkiewicz, Por.
Julian Pałka, sierż. Antoni Dydo, st.sierż. Zbigniew Idzik i st.szer. Zdzisław Dzięgiel, zostali wzięci do niewoli. Zginął tylko pilot
płk.Stachoń. – Sierż Zdzisławie Dzięgiel po zwolnieniu, powrócił do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w
Blackpool (1982),
Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dzięgielewski Antoni
24.08.1916 † 19.05.1943 27 por. / F/Lt
Pilot
307DMN
Urodzony we Lwowie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 6PL we Lwowie – 162
Esk.Myśl. W jej składzie walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939. – W Wielkiej Brytanii latał w 307DMN. W roku
1943 zginął – RAF Fairwood Common-„Mosquito”-DZ288- Patrol Zatoki Biskajskiej. Z powodu lotu na małej wysokości
została zerwana łączność. Samolot nie wrócił do bazy, - prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zestrzelił 1 samolot
oraz zapalił wodnopłatowiec w zatoce Brest.
Dzięgielewski Bolesław
25.07.1904 + 17.01.1947 43 plut. / LAC
Mechanik
305DB
Zmarł w Urugway
Dzięgielewski-Geleski Kazimierz 8371 30.04.1919 ???
kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. –Przez Węgry i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 18 OTU otrzymał
przydział do 304DB gdzie latal do 1944 roku. W tym samym roku został przeniesiony do 24 Dyw. Transport Command RAF
(TC). Wojnę zakończył w 167 Dyw. TC RAF. – Po demobilizacji zamieszkał w Lynn na Florydzie gdzie Zmarł w 1947 roku USA.
Dzik Władysław
10.07.1927 + 27.05.2009 81 jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - Zmarł w Lasalk Ontario Kanada
Dzikiewicz Kalist
13.09.1920 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
brak dalszych informacji
Dzikiewicz Wacław 9335
19.11.1917 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
1980 Lewes, Sussex UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dzikowski Marian
27.10.1923 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
307DMN
brak dalszych informacji
Dzikowski Zbigniew
22.02.1925 ???
plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
1946 Polska
Dziondziak Stanisław
11.07.1914 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
1946 Sosnowiec Polska
Dziuba Kazimierz Zbigniew
23.03.1915 + 23.03.1984 69 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Bradford – prochy przesłane do Warszawy Polska
Dziuba Leon Stanisław
01.01.1915 ???
kpr. / LAC
Elektryk
302DM
1947 Venezuela
Dziuba Piotr
13.07.1895 + ???
kpr. / LAC
Kancelista
1946 Polska
Dziuba Stefan
06.01.1915 ???
sierż. Pch. / Cpl Elektryk
304DB
1985 Stockport, Lancashire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dziuba Władysław
04.04.1927 + 14.01.2002 75 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Staszyców, Krzemieniec. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt).
Gimnazjum Nr.1. - Zmarł w Perth Australia i tam został pochowany
Dziuba Władysław Adam
01.12.1920 ???
plut.pch. / F/Sgt Pilot
1972 Coventry, Warwickshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Dziubek Jan Edward
18.07.1915 † 10.04.1941 26 plut. / Sgt
Radio-mechanik
307DMN
>1941 zginął – RAF Squires Gate-“Defiant”-N3390- lot ćwiczebny z sierż.Freychelem w celu sprawdzenia działania
171
radiostacji pokładowej. Podczas podchodzenia do lądowania samolot utracił prędkość i runął na ziemię około 3 mile
od Bath. Obaj lotnicy ponieśli śmierć. – pochowany na cmentarzu w Haycombe (51T/267/F) UK
706593 Dziubek Stefan
17.04.1915 ???
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
300DB
1987 Doncaster, Yorksshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
P-0802 Dziubiński Jerzy Antoni
27.04.1913 + ???
por. / F/Lt
Pilot
300DB
brak dalszych informacji
P-1372 Dziubiński Tadeusz Kazimierz
05.03.1916 † 02.01.1941 25 por. / P/O
Pilot
301DB
Urodzony w m. Sitaniec, woj. Lubelskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 2PL w
Krakowie – 21 Esk. Lin. – W jej składzie odbył kampanię wrześniową 1939. Wykonał 3 zadania. 7 września w locie na
rozpoznanie został zaatakowany przez Messerschmitty, które zapaliły samolot, - ppor. Dziubiński, wraz z
obserwatorem i strzelcem samol. Uratowali się z płonącego „Karasia” ze spadochronem. W Wielkiej Brytanii
przydzielony do 301DB. W roku 1941 w locie bojowym zginął – RAF Swinderby-„Wellington”T2518-, bombardowanie
Bremy. Podczas lotu powrotnego napotkano nad terenem Angli niemieckiego myśliwca. Wellington, po zaciętej walce
został zestrzelony podczas podejścia do lądowania na lotnisku satelitarnym. Uratował sę tylko
Sgt. Jan Wanciszewicz. Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Newark (298) UK
794617 Dziulikowski Henryk
05.10.1915 + 25.10.2000 85 kpr. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Panorama City, Los Angeles California (obywatel USA)
706386 Dziunikowski Adolf Stanisław
26.01.1913 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
315DM
brak dalszych informacji
783937 Dziurka Edward
06.11.1906 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1946 Polska
783742 Dziurka Ludwik
28.07.1900 + 00.00.1976 76 sierż. / Cpl
Bez specjalności
309DMR
Zmarł w Polsce
780453 Dziurzyński Adam
12.12.1902 + 25.04.1991 89 sierż. / Sgt
Mechanik
300DB
Urodzony w Ustrzykach Dolnych, woj.Lwowskie. – Latanie szybowcowe rozpoczął 23 lipca 1933 roku w Ustianowej w
Wojskowym Obozie Szybowcowym. W roku 1934 rozpoczyna pracę zawodową w warsztatach WOS w Ustianowej oraz kończy
kurs unifikacyjny dla Instruktorów szybowcowych. W marcu 1936 roku przyjęty jako instruktor do Szkoły Szybowcowej
Aeroklubu Lwowskiego w Bezmiechowej, którą to funkcję pełni do 1939 roku. Od 1 lipca 1939 otrzymał zadanie zorganizowania
nowej szkoły szybowcowej Polichno-Pinczow, w funkcji kierownika. We wrześniu 1939 roku ewakuował się wraz ze swoim
ośrodkiem Przysposobienia Wojskowego Lotniczego do Rumunii. Skąd przedostał się przez Maltę do Francji, gdzie został
wcielony do lotnictwa. W styczniu 1940 przybył do Anglii. Pomiimo, żę miał wiele godzin wylatanych na szybowcach, został
skierowany do personelu technicznego. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do 300DB w stopniu sierżanta oraz szefa sekcji
ekwipunku lotniczego i spadochronowego. Funkcję tą pełnił do zakończenia wojny.W roku 1947 powrocil do Polski, by objąć
kierownictwo Szkoły Szynowcowej Żar. Funkcję tę pełnił do grudnia 1951 roku. Następnie został oblatywaczem szybowców w
Zakładzie Doświadczalnymw Bielsku-Białej. W roku 1957 znów powrócił na stanowisko kierownika żarowskiej szkoły. Z dniem
31 maja 1971 przechodzi na emeryturę.i zamieszkał wraz żoną Miroslawą w swoim domku u podnóża Żaru w Międzybrodziu
Żywieckim - Zmarł w Międzybrodziu k/Żywca Polska – (dane uzyskane z opisu „Stulecie Urodzin Adama Dziurzyńskiego –
Legendy Żaru” Stanisława Błasiaka).- (W latach 1937 i 1938 miałem zaszczyt być Jego uczniem. – przypisek autora Tadeusza
J. Krzystka.)
705456 Dzius Kazimierz
25.07.1914 + ???
plut.pch. / WO
Nawigator
301DB
1948 Harrow, Middlesex UK - Zmarł – brak daty zgonu - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
780103 Dziwak Władysław
11.05.1896 + 06.12.1946 50 chor. / F/Sgt
Mechanik
16SFTS
>1946 zginął – RAF Newton – zginął w wypadku kolejowym - pochowany na cmentarzu w Newark UK
706923 Dzwin Jan
26.01.1925 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
1946 Argentyna
792599 Dzwiwolik Józef
01.04.1911 + ???
plut. / ….
Brak danych
brak dalszych informacji
784341 Dzwon Franciszek
13.08.1903 + 04.05.1943 40 sierż. / Sgt
Sanitariusz
2PTTS
W roku 1943 Zmarł – RAF Halton – Zmarł w szpitalu - pochowany na cmentarzu w Halton Bucks (124) UK
705188 Dźwigajewski Bogdan
12.05.1912 + 07.12.1944 32 kpr. / LAC
Bez specjalności
>1944 Zmarł – Baza PSP Blackpool Zmarł w szpitalu I.Paderewskiego w Edynburgu
- pochowanyna cmentarzu w Costorphine Hill Edynbug Szkocja (b/1457) UK
782736 Dżendżera Jan
27.11.1910 + ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1969 Bromley, Kent UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
793535 Ebelewicz Jan
07.02.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
brak dalszych informacji
P-0103 Ebenrytter Eugeniusz Zdzisław 11053 MC 02.12.1914 + 01.12.1976 62 kpt. / F/Lt
Pilot
302DB
U. w Pabianicach, woj. Łódzkie. Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 3PL – 32 Esk. Lin.
w Poznaniu z któraą walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 w składzie lotnictwa Armii „Łódź”. Wykonal 1 lot lot
rozpoznawczy i 1 lot propangandowy (nocny lot nad Wrocław i zrzucenie ulotek). W Wielkiej Brytanii skierowny do 307DMN
(1940-41) oraz w 302DM (1942-44). Zestrzelony 14 października 1944 w walce powietrznej – do końca wojny przebywał w
obozie jenieckim. Po wyzwoleniu emigrował do Australii. - Zmarł w Adelaide Australia
P. S. P. Eberhardt Karol (na etacie PSZ)
15.07.1900 † 04.10.1940 40 mjr / S/Ldr
Pilot
>1940 zginął – RAF North Cranwell-“Wallace”-K6030- lot szkolny, nad lotniskiem doszło do zderzenia z innym
samolotem pilot zginął. – pochowanyw Cranwell (15) UK
793270 Eckert Tadeusz
09.03.1915 † 22.08.1943 28 st.sierż. / F/Sgt Pilot
307DMN
>1943 zginął – RAF Predannack-„Mosquito”-MJ655- lot bojowy, patrolowanie Zatoki Biskajskiej w składzie czterech
samolotów. W rejonie wysp Scyli zostali zaatakowani przez niemieckie myśliwce FW-190. W walce został zestrzelony
do morza wraz z por.K.Małuszkiem. – Obaj zginęli w morzu
P-0480 Eckhardt Józef Mieczysław
19.03.1909 † 28.08.1944 35 por. / F/Lt
Obserwator
305DB
Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 5PL w Lidzie. W 1939 roku d-ca plutonu
Radio-Nawigacyjnego będącego w dyspozycji Naczelnego Wodza. Dostał sie do niewolo sowieckiej – po zwolnieniu
dotarł na Bliski Wschód i do Angli. Po przeszkoleniu w 1943 latał w 305DB.
>1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito”-WR276- lot bojowy nad terenem Francji wraz z pil. B.Sochackim. Gdy samolot
został ciężko uszkodzony przez artylerię plotn. , nadał przez radio sygnał o konieczności wodowania.
Mimo usilnych poszukiwań przez Air Sea Rescue lotnikow nie odnaleziono. – Zginął w morzu.
704297 Eckihardt Adam
06.01.1922 + 31.01.1993 71 st.szer. / LAC Bez specjalności
Zmarł w Toronto Kanada
172
703907
P-1812
780231
793169
P-1183
703908
708212
704594
P-0922
709999
783952
782639
P-2220
793833
792955
705234
707600
703360
P-1718
784410
708063
782203
705228
782330
793985
706266
P-2647
Edelman Tadeusz
05.06.1921 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
304DB
1960 Chilanga Północna Rodezja
Effenberger Jerzy Alfred
15.01.1910 + 00.00.1992 82 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Essex – brak daty zgonu UK
Egierski Tadeusz
30.01.1918 † 13.10.1940 22 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
Urodzony w Kielcach. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - >W roku 1940 zginął – RAF Swinderby-„Fairey Battle”L5499- lot bojowy, bombardowanie Boulogne. Podczas lotu powrotnego, wskutek gęstej mgły, samolot rozbił się koło
Oxton. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu West Bridgeford (61 B/T 25) UK
Ehlas Eugeniusz Leonard
02.12.1907 + 26.03.1992 85 plut. / LAC
Radio-operator
Zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
Ehrbar Aleksander Mateusz Maria
13.12.1917 + 16.04.1997 80 por. / F/O
Oficer techniczny
Zmarł w Londynie i tam został pochowany UK
Ehrlich Stanisław
26.05.1922 † 26.07.1943 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy‘
304DB
>zginął 1943 – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ640- lot bojowy w rejon Zatoki Biskajskiej z zadaniem
zwalczania niemieckich łodzi podwodnych. Samolot został zaatakowany przez niemieckie myśliwce
i zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Eibin Tadeusz
11.05.1909 + ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
300DB
1962 Derrby UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Eisenbach Egon Wiktor (Francuz)
06.07.1921 + ???
Sierż. / W/O
Pilot
309DMR
Zmarł w Nuilly Sur Seine Francja
Ejbich Bohdan Jan
22.10.1916 ****
kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Urodzony w m. Saratów, Rosja. – We wrześniu 1937 rok powołany na rekrucka część Kursu Unitarnego w 9 Pułku legionowym
w Zamosciu. W styczniu 1938 roku melduje się w SPL - Grupa Techniczna w Warszawie. W dniu wybuchu wojny awansowany
na podporucznika z przydzialem do pierwszego pułku Warszawa jako oficer techniczny . Po kampanii wrześniowej 1939 roku
wraz z formacją lotniczą przez Rumunię dostaje się w styczniu 1940 roku do Francji, a po jej kapitulacji przedostaje się w lipcu
do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii w 1940 ochotniczo zgłasza się do szkolenia w pilotażu.. Po ukonczeniu
pełnego kursu pilotażu w angielskich szkolach RAF’u w Carlile oraz RAF South Cerney, promowany na porucznika. W roku
1942/43 otrzymuje przydział do 3 AGS RAF Castle Kennedy oraz RAF Mona (szkoły strzelców pokładowych) jako staff pilot W
listopadzie 1943 otrzymuje przydział do jednostki bojowej 304DB – Obrony wybrzeża (Costal Command)., gdzie wykonuje loty
bojowe do końca zakończenia wojny. (w sumie 44) - Wyróżniony trzykrotnie KW.) We wrześniu 1945 roku odkomenderowany
na studia do London University Battersea Collage. – 1 stycznia 1946 mianowany kapitanem..- Po zwolnieniu z PSP emigruje w
roku 1952 do Toronto, Ontario Kanada, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. - W wolnych chwilach pisze koncentrując się nad
wspomnieniami lotników. .Twórczość literacką zamknał we :- Wspomnieniach Stalowego Munduru, W rozbitym szkle,
Kochanku siódmej wdowy, Wytrwali do końca, Kawalerach przestworzy, Gdzie niebo sie kończy (opublikowane rownież w
Polsce) , Wiatr od Lwowa, Sława i popiół, Lotniczy Lut Szczęścia, Wyrwane z pamięci oraz w Trzystaczwartakach.
(info:BEjbich – 28.11.2011)
Ejsmont Kazimierz
11.11.1914
kpr. / AC1
Kierowca samochod.
1955 Londyn NW2 UK
Ejsmont Konstanty
26.05.1918 + 22.01.1970 52 sierż. / Sgt
Mechanik
304DB
Zmarł w Below Deurne Suid Antwerp Belgia
Ekiel Franciszek
03.12.1901 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
Zmarł w UK - brak dalszych informacji
Ekielski Eustachy Edward
05.01.1904 + ???
por. / F/O
Administracja
318DMR
1947 Polska
Ekiert Edward Stanisław 9441 DFM 16.04.1918 + 14.09.1993 75 st.sierż. / W/O Pilot
304DB
Urodzony w Nowym Sączu. . – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zmarł w Hucknall Nott’s i tam został pochow. UK
Ekkel Zbigniew Robert
07.06.1916 + 31.01.2011 94 sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
315DM
Zmarł w Shepperton TW17 UK
Eleszuk Stanisław
21.11.1915 + 30.10.2008 92 sierż. / Cpl
Kierowca samochod.
318DMR
Zmarł w Padstow – pochowany w Windsor NSW 2211 Australia (info: Lucyna A. 06.09.2011)
Eliasiński Antoni Paweł
10.06.1920 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1998 Kingston upon Thames, Surrey UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Eliaszek Stanisław
05.10.1915 + 25.12.1993 78 kpr. / LAC
Sanitariusz
302DM
Zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Elmerych Stanisław
29.07.1912 † 12.05.1943 31 por. / F/O
Pilot
317DM
Urodzony w m. Zakącie, pow. Garwolin, woj. warszawskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - W 1939 roku służył
w 1PL Warszawie, po uzupelnieniu wykształcenia przeniesiony do SP dla Podof. a następnie do SPL, gdzie do
wybuchu wojny pełnił również funkcję instruktora w CWL-1. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – Przez Rumunię,
Francję przybył do Wielkiej Brytanii. Odkomenderowany do 58 OTU, gdzie przebywal od listopada 1941 do lutego 1942,
- po przeszkoleniu przydzielony do 317DM. W roku 1943 zginął – RAF Saffron Walden-„Spitfire”- wystartował z
zadaniem patrolowania wyznaczonego rejonu.
Lecąc nisko nad wodą, zaczepił skrzydłem o fale koło Levistone-in-Sea - zginął w morzu.
Elsner Leon Karol
15.05.1908 + 00.00.1989 81 sierż. / Cpl
Fotograf
305DB
Zmarł w Poznaiu Polska
Elwart (Siemichowski) Józef
11.02.1925 + 07.04.1994 69 kpr. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Przodkoowo woj. Gdańskie Polska
Emerle Bronisław
02.06.1909 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
brak dalszych informacji
Emiljańczyk Jan
07.10.1918 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
308DM
1947 Francja
Engel Bogdan 9180 DFM
20.09.1918 + 00.02.1993 81 chor. / W/O
Pilot
305DB
Zmarł w Southampton, Hampshire UK
Engel Stanisław
11.08.1921 ???
sierż. / Sgt
Tłumacz
brak dalszych informacji
Engelgardt Kazimierz
08.11.1920 ???
kpr. / LAC
Pilot – uczeń
1975 Scarborough, Yorkshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
English Zygmunt Zbigniew 8336
19.05.1913 + 17.02.1989 76 por. / F/Lt
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Londynie
173
784401
704874
706525
707175
780726
P-2045
783353
703657
704875
706162
P-2235
784533
705192
P-1701
784634
794846
706526
706314
784024
707601
781659
784567
709894
704851
704877
794847
792443
793148
704200
P-2855
706592
705764
783442
703156
– spopielony w Mortlake krematorium UK
Enskajt Władysław
09.10.1916 + 02.07.1990 74 plut. / LAC
Rusznikarz
317DM
Zmarł w Woolbridge Suffolk UK
Epler Zbigniew Ryszard
02.08.1920 ???
plut. / F/Sgt
Bombardier
brak dalszych informacji
Epstein Tadeusz Marian
22.06.1904 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Erbes Tadeusz Józef
01.09.1919 ???
plut.pch. / AC2 Nawigator
brak dalszych informacji
Erdt Józef
18.05.1915 † 04.05.1942 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
> 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”- Z1183- lot bojowy, bombardowanie Hamburga.
Podczas lotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca.
Uratował się tylko sierż. Stanisław Lis - wyłowiony z morza przez niemcow został wzięty do niewoli.
Kpr. Józef Erdt z resztą załogi zginął.
Erdtracht Edmund Tadeusz
29.05.1896 + ???
kpt. / F/Lt
Administracja
317DM
1980 Tavistock, Devon UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Erentraut Henryk Ludwik
31.08.1912 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
1993 Lincoln UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Eret Tadeusz
19.11.1921 † 27.09.1943 22 kpr. / LAC
Pilot-uczeń
16SFTS
Urodzony w Brześciu nad Bugiem. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy.- >1943 zginął – RAF Newton-“Master”-S710odbywał grupowy lot ćwiczebny z instruktorem st.sierż. Stefanem Czachlą. Koło Radcliffe-on-Trent doszło do
zderzenia w powietrzu z innym samolotem. Instruktor uratował się skacząc ze spadochronem. Uczeń poniósł śmierć.
– Tadeusz Eret pochowany na cmentarzu w Newark (319/J) UK
Erman Stanisław
15.03.1918 + 13.07.2006 88 sierż. / F/Sgt
Pilot
Zmarł w Castle Hill NSW Australia
Esauł Jerzy
06.11.1921 ???
plut.pch. / F/Sgt Pilot
brak dalszych informacji
Etel Piotr
10.09.1913 + 29.11.1989 76 por. / F/O
Oficer techniczny
300DB
Zmarł w Manchester – prochy złożone w Warszawie w kwaterze na Powązkach (K.1-I/11) Polska
(Info:Andrzej Kubicki 22.08.2012)
Etryk Andrzej
11.11.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
316DM
1946 Polska
Ettinger Izydor
05.10.1914 + ???
kpr. / LAC
Radio-mechanik
2002 Camden, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Eustachiewicz Kazimierz Marian
26.02.1916 † 01.06.1942 26 por. / P/O
Strzelec pokładowy
18OTU
>1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-HP891- lot bojowy, bombardowanie Essen.
Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został zestrzelony w okolicy Mönchen-Gladbach.
– pochowany na cmentarzu w Mönchen-Gladbach (8/2/A Niemcy
Ezop Jan
07.10.1905 + ???
plut. / LAC
Kucharz
307DM
1982 Lincoln UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Faber Adam Antoni
05.12.1907 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
318DMR
1981 Lambeth, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fabianowski Zygmunt
30.01.1913 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1954 Kanada
Fabiańczyk Mieczysław
23.01.1921 ???
kpr. / LAC
Sanitariusz
brak dalszych informacji
Fabiański Władyslaw
28.11.1905 + 21.03.1981 76 chor. / F/Sgt
Mechanik
Zmarł w Nottingham UK
Fabiański Wojciech
27.03.1897 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1946 Polska
Fabich Piotr
24.01.1914 + ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
317DM
brak dalszych informacji
Fabis Albin
15.02.1903 + ???
sierż. / LAC
Kucharz
307DMN
1962 Cannock, Staffordshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fabis Mieczysław
31.03.1915 ???
kpr. / LAC
Radio-operator
brak dalszych informacji
Fabisiak Antoni
26.10.1915 + 19.01.2005 89 plut. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Venice, Sarasota Florida USA
Fabisiak Tadeusz
29.12.1922 ???
plut. / AC1
Nawigator
1947 Kanada
Fabiszak Józef
23.08.1907 + ???
plut. / LAC
Mechanik 303DM
1990 Sydney Australia
Fabiś Władysław
28.06.1904 04.10.1989 85
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
304DB
Zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu prawosławnym na Woli, (ul.Wolska) kwatery katolickie. Polska
Fabrowicz Leon
16.11.1916 + 29.08.2000 83 plut. / LAC
Fotograf
308DM
Zmarł w Antwerpii – pochowany na cmentarzu Wilrijk-Hobokem w Antwerpii Belgia
Fabrycy Antoni Mieczysław
27.01.1922 ???
sierż.pch. / WO Nawigator
304DB
brak dalszych informacji
Fabrycy Jan
13.05.1919 + 30.04.2004 85 ppor. / F/O
Bombardier
300DB
Zmarł w Londynie UK
Fachler Adam
06.03.1920 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
304DB
brak dalszych informacji
Faciszewski Józef
24.02.1912 + 00.08.1987 75 kpr. / LAC
Stolarz
5029DBL
Zmarł w Monroe, New York, USA
Faczyński Jerzy Karol Michał
25.04.1917 ???
sierż. / F/Sgt
Bez specjalności
1990 Liverpool L8 UK
Fafliński Kazimierz
08.02.1914 + 00.00.000?
plut. / Sgt
Kancelista
302DM
Zmarł w Melbourne Australia
174
784275
706799
794903
781579
P-2833
703909
P-2500
708621
704840
793521
P-0682
703361
793646
706887
708438
P-0493
704199
707402
706456
P-1926
706455
794133
P-1251
781994
793780
793115
793586
Fafuła Stanisław
01.04.1902 + ???
plut. / LAC
Stolarz
318DMR
1962 Nottingham UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Faja Ernest
24.12.1920 + 08.12.1990 69 plut. / Sgt
Pilot
304DB
Ur w Cieszynie. – Ukończył Szkołę Powszechną oraz trzy klasy Szkoły Wydziałowej we Frysztacie na Zaolziu w 1934 roku .–
Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy.- W dniu 18 września 1939 roku wzięty do niewoli sowieckiej i skierowany do Dubna a
następnie do Siewzeldorlag w republice Komi, kończąc w obozie Aktiubisk w Kazakstanie dnia 24.10.1941. Po zwolnoeniu z
niewoli i po wyleczeniu z cięiżkiej choroby, - w 1942 roku zgłosił się do tworzacej się Armii Polskiej w Samarkandzie
(Uzbekistan). Ponownie zachorował i do wiosny 1943 roku, przebywal szpitalch. – Transportem przez Bagdad dotarł do
Suezu, skąd statkiem dopłynął do Glasgow w Szkocji. - W Wielkiej Brytanii po przyjęciu do PSP, - otrzymał przydzial do
304DB, gdzie czekał na skierowanie na kurs pilotażu, - który ukończył w 1945 roku w 16SFTS Newton. Następnie został
pzydzielony do RAF Dunholme Lodge. – Po zwolnieniu z lotnictwa w roku 1947 wyjechał do Polski. – zmarl w Szpitalu
Górniczym w Bytomiu, Górny Śląsk. Pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Brackiej w Katowicach – (info: Lucyna
Artymiuk 05.03.2012, oraz 304squadron.blogspot. tjk -12.04.2012).
Fajks Wincenty
22.05.1914 + ???
sierż. / W/O
Pilot
317DM
1947 Argentyna
Falandysz Antoni
22.03.1917 + 09.11.1977 60 sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
Zmarł w Babington Merseyside UK
Falborski Marian
02.01.1914 + ???
ppor. / F/O
Oficer techniczny
307DM
1966 Gent Belgia
Falc Stefan
24.08.1920 ???
plut. / F /Sgt
Nawigator
301DB
1948 Szwajcaria
Falczyński Jan Józef
05.12.1901 + ???
por. / F/Lt
oficer medycyny
304DB
brak dalszych informacji
Falecki Zygmunt
22.07.1923 ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Falinower Chiel Zelman
06.02.1924 ???
kpr. / F/Sgt
Bombardier
brak dalszych informacji
Faliński Julian
05.07.1903 + 07.10.1984 81 werkm. / W/O
Mechanik
317DM
Zmarł w Kłodzku Polska
Faliński Kazimierz Marceli
16.01.1909 + 17.03.1992 83 kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
>1942-RAF Hemswell-„Wellington”-T1270- lot bojowy, bombardowania Hamburga. Nad brzegami Morza Północnego koło
Westerland na wyspie Sylt samolot został zestrzelony. Cała załoga ranna dostała się do niewoli: H.Faliński, P.Bakalarski,
Z.Kosiela i J.Olszewski. – Ciężko ranny strzelec Boguszewski Zmarł w drodze do szpitala.
>kpt. Kazimierz Faliński Zmarł w roku 1992 w Gdańsku – pochowany na cmentarzu Srebrzysko-Wrzeszcz Polska
Falkenstein Czesław
09.07.1905 + ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
304DB
1946 Polska
Falkiewicz Stanisław
27.11.1906 + ???
st.sierż. / Cpl
Bez specjalności
przeniesiony do armii UK
Falkowski Henryk
28.01.1923 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
305DB
brak dalszych informacji
Falkowski (Lewandowski) Jan
20.01.1910 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
16SFTS
brak dalszych informacji
Falkowski Jan Paweł 9338 DFC
26.06.1912 + 27.07.2001 89 mjr / W/Cdr
Pilot B of B
32DM RAF
Urodzony w m. Pohulanka, woj.Wileńskie. – Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 4PL w
Toruniu. We wrześniu 1939 ewakuował się z rzutem powietrznym CWL-1 na płdn.wsch. Polski. We Francji zostal przydzielony,
jako instruktor do ośrodka szkoleniowego w Lyon-Bron. Jest dowódcą klucza obrony Cognac. Po kapitulacji Francji 23 czerwca
przybył do WiWielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu na samoltach Hurricane otrzymal przdzial do 32 DMRAF i razem z tym
dywizjonem brał czynny udzial w Bitwie o Wielką Brytanię. Następnie odszedł do 315DM na dowóccę eskadry „A” w czasie od
lipca 1941 do czrwca 1942. - Odkomendeowany do Wyższej Szkoły Wojskowej w Szkocji. Po ukończeniu mianowany
03.07.1943 dowódcą 303 Dyw. Myśl. T.Kościuszki. W roku 1944 jest oficerem łącznikowym w sztabie 1 Dyw. Panc. Gen.
St.Maczka, a później jest od 31.01.1945 dowódcą 3 Polskiego Skrzydła Myśl. – Zestrzelony nad Holandią, uciekł z niewoli i
dotarł do wojsk alianckich. Zestrzelił 9/1/1 samolotów nieprzyjacielskich. Po demobilizacji wyjechał do Kanady. - Zmarł w
Peterborough Ontario Kanada ● płk dypl.pil.
Falkowski Stanisław Rudolf
26.04.1919 ****
plut. / WO
Pilot
303DM
2004 Montreal Kanada
Fałdyga Adam
16.08.1895 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
1962 Warwick UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Famulski Ewald Franciszek
10.10.1911 + 10.04.1994 83 sierż. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
304DB
Zmarł w USA
Fara Rudolf
19.08.1914 + 13.11.1999 85 por. / P/O
Administracja
Zmarł w Luzeme, Pennsylvania USA
Farino Kazimierz
26.11.1918 ???
sierż. /Sgt
Pilot
1999 Nottingham UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Farion Marian Jan
06.09.1913 + 21.12.1994 81 st.sierż. / Sgt
Mechanik
303DM
Urodzony we Lwowie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - Zmarł w Londynie
– pochowany na cmentarzu Morton & Sutton Wimbledon UK
Farkas Wiktor Jan
24.03.1906 + 04.08.1976 70 kpt. /F/Lt
Oficer techniczny
Zmarł w Londynie – spopielony w Golders Green krematorium UK
Farulewski Wincenty
18.11.1905 + ???
plut. / LAC
Kucharz
318DMR
1966 Derby UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fatyga Stanisław
04.05.1918 † 19.08.1942 24 kpr. / Sgt
Pilot
18OTU
>1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellingtone”-T2903- lot treningowy, przy nagłym pogorszeniu warunków
atmosferycznym oraz ograniczonej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu koło Chippping Campden
w Gloucestershire. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (310A/O) UK
Fedak Adam
06.12.1915 ???
sierż. / Cpl
Rusznikarz
1973 Hove, Sussex UK (Infp:x
Fedak Jerzy
16.04.1922 † 03.07.1943 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1943 zginął – RAF Davidstov Moor-„Wellington”-HZ575- lot bojowy w rejonie Zatoki Biskajskiej w zwalczaniu
175
niemieckich łodzi podwodnych. Samolot został pradopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Fedak Józef
17.02.1914 + 06.05.1941 27 st.szer. / AC1 Mechanik
302DM
>28.02.1941 zwolniony do PIER LTD przemysł lotniczy – Zmarł – nieznane miejsce zgonu UK
706913 Fedenczuk Stefan
22.11.1922 ???
plut. / LAC
Żandarmeria lotnicza
1946 Argentyna
782406 Feder Franciszek
21.09.1910 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
306DM
1946 Polska
781480 Federkiewicz Tadeusz
06.09.1916 + 13.10.1983 67 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Toronto Kanada
707959 Fediów Piotr
31.10.1922 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
1947 Polska
705826 Fedorcio Stanisław
21.03.1922 + 12.01.1997 75 kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
Zmarł w Leeds UK
705076 Fedorec Franciszek
29.04.1923 ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
brak dalszych informacji
P-1083 Fedorenko Aleksander
21.01.1918 † 25.04.1944 26 por. / F/O
Pilot
300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL855-lot bojowy,bombardowanie Karlsruhe. Samolot został zestrzelony
przez niemieckiego myśliwca i eksplodował w powietrzu. Szczątki jego spadły niedaleko Michelstadt, Erbach, koło
Maanheim. Cała załoga zginęła. – Pochowany we wsólnym grobie na cmentarzu w Michelstadt Niemcy
707790 Fedorowicz Kazimierz
01.05.1927 + 13.04.2004 77 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
Zmarł tragicznie w Toronto Kanada i tam został pochowany
705470 Fedorowicz Kazimierz Stanisław
06.05.1921 ???
st.szer. / LAC Strzelec pokładowy
1966 Oxford OX2 UK
784395 Fedorów Jakób
06.04.1916 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
707791 Fedoruk Mikołaj
10.05.1928 + 23.09.2009 81 jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - Zmarł w Manchester UK
783318 Fedyna Aleksander
25.07.1904 + 25.03.1988 84 st.sierż. / Sgt
Pomocnik magazyniera 309DMR
Zmarł w Townsville 4816 Australia
793958 Fedziński Włodzimierz Sergiusz
24.05.1924 † 11.09.1944 20 plut. / F/Sgt
Pilot
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP288- specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. Samolot
z nie wiadomych wówczas przyczyn nie wrócił do bazy. Po wojnie, w listopadzie 1946, ustalono, że rozbił się w nocy
z 11 na 12 listopada 1944 roku w lasach pod Gerencser, w pobliżu wsi Csora w Jugosławii. Zginęła cała załoga –
pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymar k/Budapesztu Węgry (3-7-B1)
P-0178 Fegler Jerzy
02.02.1899 + ???
mjr / S/Ldr
dr.medycyny.
1958 Cambridge UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
782741 Feige Tadeusz
23.09.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
304DB
1969 Leeds, Yorkshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
P-2485 Feil Isaak Józef
12.10.1917 † 13.06.1944 27 ppor. / P/O
Nawigator RAF
>1944 zginął – RAF Faldinworth-„Lancaster”-DV286- lot bojowy, bombardowanie Gelsenkiechen. Podczas lotu
powrotnego smolot został zestrzelony do morza – uratował się tylko (P-2249) ppor. B.Morski.- został wzięty do
niewoli. Reszta załogi zginęła. – pochowany na polskim cmentarzu w Bredzie Holandia.
705827 Feinmesser Jakub
27.10.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
brak dalszych informacji
780643 Fejgieł Antoni
23.03.1909 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik pokładowy
301DB
1946 Południowa Afryka
P-1672 Felc Tadeusz Bartłomiej
10.05.1918 ???
por. / F/Lt
Pilot
317DM
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU latal w 289 DMRAF do marca 1942,
następnie w 611 DMRAF. W marcu 1943 roku przeniesiony do 317DM. Zestrzelony 26.07.1943 w locie nad Francją, - dostał się
do niewoli niemieckiej do końca wojny. Po demobilizacji osiedlil się w Wielkiej Brytanii. – 1964 Carlisle, Cumberland UK - (Info:
Chtris Kropiński - 14.07.2012).
705828 Felczykowski Konrad
30.10.1920 + 26.11.1946 26 st.szer. / AC2 Bez specjalności
8STT
>1946 Zmarł RAF Station-w nocy wpadł do wody i utonął – pochowany na cmentarzu w Blackpool Talbot Road (BB/467) UK
704375 Feld Czesław
19.04.1916 + 26.06.1991 75 plut. / LAC
Elektryk
309DMR
Zmarł w Cook, Illinois, USA
705829 Feldman Mieczysław
22.12.1916 + 18.05.2000 84 kpr. / LAC
Bez specjalności
309DMR
Zmarł w Los Angeles, California, USA
729059 Felędziak Henryk
03.12.1926 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1993 Stoke on Trent, Staffordshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
708248 Felski (Sałatowski) Henryk
14.09.1924 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
304DB
brak dalszych informacji
780559 Feluś Kazimierz
06.01.1903 † 06.08.1943 40 sierż. / W/O
Pilot
1485 RAF
>1943 zginął – RAF (?) – „Martinet” –HP318- lot ćwiczebny z zadaniem unikania ataków samolotu typu „Manchester”.
Podczas kolejnego uniku obronnego smolot runął na ziemię pod Swinderby i stanął w płomieniach.
Pilot poniósł śmierć. – pochowany na cmentarzu w Newark (318-K) UK
783032 Fełda Władysław
29.07.1910 + ???
plut. / Cpl
brak danych
przeniesiony do armii UK
781954 Fenger Augustyn
20.07.1915 † 07.12.1942 27 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswll-“Wellington”-Z1337- lot bojowy, bombardowanie Mannheimu. Podczas wykonywania
zadania samolot został uszkodzony przez niemiecką obronę plotn.
W drodze powrotnej znaczny ubytek paliwa i dowódca, już nad terenem Angli, wydał rozkaz opuszczenia samolotu.
Rozkaz wykonało tylko trzech członków załogi: por. Alfred Grodzki, kpr. Władysław Ponulak i kpr. Augustyn Fenger –
wiatr zniósł ich spadochrony nad morze i wrzyscy trzej zginął w morzu.
Pozostali z załogi wyszli z wypadku bez obrażeń, Roman Chmiel, Roman Kosyn a Karol Suszczyński został lekko
ranny. – kpr. Augustyn Fenger zginął w morzu.
76694
Fengler Dominik
06.02.1912 † 08.08.1940 28 por. / F/O
Pilot
301DB
781942
176
P-1927
P-0170
792687
782031
705683
708804
792723
709047
P-1387
780455
707792
793173
P-3011
793925
P-0599
784954
792831
784549
783889
781167
793986
705533
P-0328
707733
705361
703362
783859
Urodzony w Poznaniu. Absolwent IX Promocji SPL w Dęblinie. W 1936 przydzielony do 143 Esk. A następnie
przeniesiony do 142 Esk. W listopadzie 1937 wraca do SPL jako instruktor pilotażu. Ewakuowany wraz z personelem
szkoły do Rumunii. Przez Francję dotarł w 1940 do Angli. Po przeszkoleniu przydzielony do organizującego się 301DB.
>1940 zginął RAF – Bramcote-“Fairey Battle”-L5597- lot treningowy z zadaniem wykonywania startów i lądowań.
Po kolejnym starcie samolot, z nie ustalonych powodów, spadł na ziemię w pobliżu lotniska. Pilot zginął.
- pochowany na cmentarzu w Nuneaton (H-96) UK
Ferański-Ferrens Bronisław Franciszek Jan
20.01.1917
+ 18.12.2007 91 por. / F/Lt Obserwator
307DMN
Zmarł w Downers Grove Illinois USA
Ferchmin Bolesław
13.08.1904 + 02.08.1976 72 kpt. / F/O
Administracja
304DB
Zmarł w Cordobie Argentyna
Ferenc Stefan
24.04.1916 † 28.04.1942 26 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej
łączności. Samolot, prawdopodobnie zestrzelony,rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga. – pochowany na
cmentarzu w Charleroi Belgia (3-5 B)
Ferencz George
29.10.1919 + 06.05.1996 77 plut. / Sgt
Tłumacz
Zmarł w Scottsdale, Maricopa, Arizona, USA
Ferens Adolf
01.04.1919 + 11.01.2008 88 kpr. / AC1
Mechanik
300DB
Zmarł w Częstochowie – pochowany w rodzinnym grobie w miejscowości Herby, pow. Lubliniecki. Polska
Ferentz Marian
03.04.1906 + ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
1946 Polska
Feret Stanisław
27.04.1910 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
Feretycki Alfons
11.02.1926 ???
jun. / Cpl
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - brak dalszych informacji
Ferić Mirosław 8822 DFC
17.06.1915 † 14.02.1942 26 por. / F/O
Pilot B of B
303DM
Urodzony w m. Trawnik, Sarajewo, Bośnia. – Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL
w Warszawie 111 Esk. Myśl. z którą przeszedł wojenny szlak 1939 w składzie Brygady Pościgowej. Przez Francję
przybył do Anglii i 02.08.1940 otrzymał przydział do 303DM. Niezapomniany kronikarz wojennych dziejów „Eskadry
Kościyszkowskiej” i jej kontynuators 303 dywizjonu myśliwskiego, - zginął w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. – RAF
Northolt – “Spitfire”-BL432- lot treningowy z zadaniem oblotu nowo otrzymanego z wytwórni samolotu Supermarine
Spitfire. Z nie wyjaśnionych powodów samolot rozłamał się w powietrzu i spadł na lotnisko. Pilot zginął. – Zestrzelił
samolotów 9/1/1. – Pochowany na cmentarzu Northwood Middlesex (232-H) UK
Feruga Józef
26.10.1914 † 01.03.1945 31 st.sierż. / W/O Pilot
316DM
Urodzony w Dziedzicach. – W roku 1945 zginął – RAF Andrews Field -„Mustang”-FB120- uczestniczył w eskortowaniu
bombowców lecących bombardować Mannheim. Podczas lotu powrotnego samolot,wskutek wady technicznej, rozbił
się koło La Chapelle we Francji. Pilot poniósł śmierć. – Zestrzelil samolotów: 1/0//0. – pochowany na cmentarzu
Choloy (5-2-9) Francja
Feszczur Józef
17.03.1927 ???
jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec. Heliopolis
Urodzony w m. Wodnicki, Bóbrka, Lwów. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt).
Gimnazjum Nr.1. - 1995 Bury Lancs BL9 UK
Fetter Jerzy
07.05.1916 ???
plut. / LAC
Radio-operator
305DB
1948 Australia
Fetter Jerzy Edward
03.08.1919 + 03.03.1997 77 ppor. / F/O
Bombardier
300DB
Urodzony w Nowym Sączu Polska - Zmarł w Yass NSW Australia - (info: syn Kim z Australii -25.04.2010)
Feuer Stanisław
15.10.1915 + 22.08.1989 74 plut. / Cpl
Kierowca samochod.
300DB
Zmarł w Malibu, Los Angeles, California, USA
Fiala Zdzisław
23.09.1908 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
1989 Croydon, Surrey UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fiałkowski Edmund
24.10.1899 + ???
werkm. / W/O
Pomocnik magazyn.
316DM
1985 Cantenbury, Kent UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fichna (Pearson) Henryk
19.11.1906 + ???
kpr. / LAC
Elektryk
1978 Dewsbury, Yorkshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fichtel Emil Antoni
08.11.1916 + 13.06.1986 70 plut. / LAC
Mechanik radarowy
305DB
Zmarł w Gdańsku Polska
Ficner Kazimierz
23.05.1915 ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1995 Ottawa Ontario K1S Kanada
Fidler Józef
01.02.1012 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik
304DB
Urodzony w Tarnopolu. . – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - brak dalszych informacji
Fiebig Alfons
26.06.1907 + 19.04.1991 84 sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu w Hucknall UK
Fiediukiewicz Szymon
10.06.1912 + ???
plut. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Fiedorczuk Eugeniusz
28.10.1918 † 15.08.1942 24 por. / F/O
Pilot
315DM
Urodzony w m. Czyta, Rosja. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 40 lokatą. W kampanii wrześniowej
1939 latał w Plutonie Łącznikowym nr.4, a we Francji w roku 1940 w 1/145DM „Warszawski. W wielkiej Brytanii po
przeszkoleniu 5 OTU skierowany do 303DM a następnie w 1941 roku do 315DM”. >1942 zginął – RAF Woodvale„Spitfire”-BL751- lot ćwiczebny, strzelanie do ruchomego celu. W trakcie ćwiczenia pionowym lotem doszedł do ziemi,
zapalił sięi rozbił w miejscowości Birkdale niedaleko Southport. – pochowany na cmentarzy katolickim „Our Lady of
Compassion” w Fornby Lancashire (1-17a) UK
Fiedorowicz Franciszek
13.10.1915 ???
sierż. / Cpl
Elektryk
1948 Argentyna
Fiedorowicz Jan
21.01.1917 + 09.04.1998 81 plut.pch. / F/Sgt Bombardier
300DB
Zmarł w Aukland Nowa Zelandia
Fieńko Włodzimierz
08.08.1910 + ???
plut. / LAC
Ordynans
304DB
brak dalszych informacji
Fierka Brunon
10.01.1915 + 17.05.1989 74 plut. / LAC
Bez specjalności
Zmarł w Sheffield UK
177
708370
703364
729060
783365
P-0927
783005
783944
P-1465
707702
783489
706452
P-0385
P-2402
794075
703236
703744
703454
783978
P-1048
708979
P-2734
784648
793309
707960
784895
780727
704429
782681
P-0427
Figas Leon
21.03.1923 ???
kpr. / F/Sgt
Bez specjalności
1947 Holandia
Figiel Jan
21.05.1918 + 23.04.2007 88 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
Zmarł w High Wycombe Buck’s HP15 – pochowany na cmentarzu w Amersham. UK
Figiel Józef
04.03.1923 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
306DM
1947 Francja
Figiel Wincenty
15.07.1902 + 06.12.1970 68 chor. / W/O
Radio-mechanik
316DM
Zmarł w Nottingham UK
Figiel Wojciech Maria
02.06.1919 ???
por. / F/O
Pilot316DM
1967 Peterborough UK
Figlak Marian
09.07.1900 + 04.11.1972 72 majst. / W/O
Mechanik
Zmarł pochowany w Wyszkowie Polska
Figlewicz Kazimierz
22.02.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1947 Polska
Figura Ryszard 9378
28.12.1914 † 26.08.1944 30 kpt. / F/Lt
Pilot
144MU
>1944 zginął – RAF Maison Blanche-„Liberator”-KG941- lot transportowy z lotniska Maison Blanche (Afryka Północna)
do Celon we Włoszech. Wkrótce po starcie samolot zawrócił na lotnisko, a pilot zawiadomił baze o zablokowaniu
podwozia i lądowania „na brzuchu”. Podchodzący do lądowania samolot uderzył o wieżyczkę elektrowni
i w płomieniach spadł na zabudowania farmy w pobliżu lotniska. Zginęła cała załoga.
- pochowany na cmentarzu w The Dely Ibrahim (3-B-5) Algier
Figurniak Antoni
26.06.1923 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
2000 Lincoln UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Figurski Ludwik
24.08.1912 + ???
sierż. / F/Sgt
Rusznikarz
306DM
1947 Polska
Fijał Marian
13.08.1921 + 09.09.2012 91 plut. / W/O
Radio/radar-oper. pokł. 304DB
>1985 Przewodniczący Rady Skrzydeł Stowarzyszenia Lotników Polskich w Kanadzie >1991-2003 Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie > 1986-1990 Prezes Skrzydła „Warszawa” Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Toronto Kanada. 1992 Thornhill Ontario Kanada. - Podczas VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich. w
Warszawie zachorował. - Przewieziony do szpitala wojskowego - pomimo zabiegów, Zmarł 9 sierpnia w Warszawie, i tam
został spopielony. Prochy zabrała żona Edzia oraz córka do Toronto w Kanadzie. (Info: Zenon Krasowski - 20.09.2012) ● mjr
Fijałkowski Franciszek
01.01.1906 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
304DB
1992 Westminster, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fijałkowski Jerzy Antoni
19.12.1917 † 28.04.1945 28 por. / F/O
Pilot
61OTU
>1945 zginął – RAF Monford Bridge-„Mustang”FX977- dzienny lot ćwiczebny z dodatkowymi zbiornikami paliwa z
zadaniem długotrwałego lotu. W rejonie Montford Bridge (Shropshire) samolot utracił prędkość i rozbił się podczas
lądowania. Powodem wypadku, był prawdopodobnie błąd w pilotażu. Pilot zginął.
Pochowany na cmentarzu kościelnym St.Cuthberts w Donnington (10) UK
Fijałkowski Jerzy
???
przeniesiony do armii UK
Fijałkowski Józef Jan
25.08.1912 + ???
sierż.pch. / Cpl Mechanik przyrz. Prec.
305DB
1947 Polska
Fijałkowski Leonard
25.12.1917 + 29.12.2003 86 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Zmarł w Chorley Lancashire UK – (info od syna Leona z Harrogate UK - 14.12.2009)
Fijałkowski Paweł Wiktor
01.11.1910 + ???
plut. / LAC
Elektryk
307DMN
1947 Polska
Fijałkowski Stefan
09.09.1900 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
brak dalszych informacji
Fijuth Lucjan 8505
03.09.1902 + 00.00.1989 87 mjr / S/Ldr
Obserwator
300DB
Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. 1937 roku odkomederowany
Do SPL w Dęblinie z przydziałem do wyszkolenia w Dziale Nauk. Po przybyciu do W.Brytanii jest oficerem Oddziału Operac. W
DSP (1940-41Po przeszkoleniu latał w 300DB (1943-44). Następnie pełnił funkcję oficera łącznikowego 38 Grupy Lot. Od
stycznia do czerwca 1945 jest oficerem Oddziału Operacyjnego sztabu NW. – Zmarł w Lille Francja
Fik Paweł
08.05.1925 ???
st.szer. / AC1 Bez specjalności
5029DBL
1946 Polska
Fila Władysłsw 11094 DFC
12.04.1916 + 23.10.1991 75 por. / F/O
Nawigator
Zmarł w Edynburgu Szkocja – pochowany na cmentarzu Mount Vernon UK
Filaber Stanisław
25.10.1914 + 17.06.1996 82 plut. / Cpl
Pomocnik magazyn.
Zmarł w Nuneaton Warwick’s UK
Filar Stanisław
17.09.1902 + ???
sierż. / Sgt
Radio-mechanik
305DB
1958 Newark, Nottinghamshire UK
Filar Zdzisław
22.09.1912 + ???
plut.pch. / AC2 Bez specjalności
1961 Chelsea, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Filary Leon
11.04.1913 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik
316DM
Urodzony w Kostrzynie Wlkp. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - brak dalszych informacji
Filek Jacek
08.04.1919 † 02.03.1945 26 plut. / Sgt
Mechanik pokładowy
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”P185- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. W rejonie celu,
po wykonaniu zadania,samolot zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię.
Cała załoga zginęła – pochowany na cmentarzu Lomnel (3-3-C) Belgia
Filip Zygmunt
16.09.1919 ???
plut. / LAC
Elektryk
315DM
1984 Dovwer, Kent UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Filipczak Henryk Antoni
26.09.1919 + 06.07.1971 52 sierż. / Cpl
Mechanik
300DB
Urodzony w Piotrkowie Trybunalskin. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. Zmarł w Nottingham UK
Filipecki Witold
27.06.1896 + 24.11.1976 80 kpt. / F/Lt
Obserwator
Zmarł w Londynie UK
178
P-2648
703213
782409
780986
705000
Filipek Adam
08.12.1918 † 24.02.1945 27 ppor. / F/O
Pilot
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-NG266- lot bojowy bombardowanie Pforzheim. Między Entingen
a Niefern samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga.
- pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Bad Tölz (6-1-B) Niemcy
Filipek Wacław
25.10.1917 + 05.07.2007 89 kpr. / LAC
Kancelista
315DM
Urodzony w Czechosłowacji, Morawia. Do Polski przybyl 1934 roku. w 1939 roku dostal sie do niewoli Sowieckiej – zeslany do Gulagu.
Po zwolnieniu dotarł do Buzułuku, gdzie zostal przyjęty do Polskiej Armii. W czerwcu 1942 przybyl do Wielkiej Brytanii i zostal
przydzielony do Polskich Sił Powirtrznych gdzie po przeszkoleniu zostł skierowany do 315DM. Po demobilizacji zwolniony z PSP
05.02.1947- - Wyjechal do Kanady w roku 1952. Zmarł w Edmonton, Alberta, Kanada – pochowany w South Heven Cemetery (Plot
15,Block 13, Section F).[info: córka Anna F 02.02.11].
Filipek Władysław
04.05.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1996 Ipswich Suffolk UK
Filipiak Alfons
28.04.1914 + 00.00.1980 66 st.sierż. / W/O Mechanik pokładowy
301DB
Urodzony w Hamborn nad Renem w Niemczech. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Zmarł w Cleveland Ohio USA
Filipiak Bolesław
15.02.l923 † 02.03.1945 22 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”P185- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. W rejonie celu,
po wykonaniu zadania,samolot zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię.
Cała załoga zginęła – pochowany na cmentarzu amerykańskim w Margraten (218-EE6-9) Holandia
708688 Filipiak Edmund
29.10.1923 ???
szer. / AC2
Bez specjalności
1948 France
784111 Filipiak Jan Józef
24.04.1915 ???
plut. / LAC
Obsługa balonów
brak dalszych informacji
783258 Filipiak Władysław
15.06.1914 + ???
kpr. / LAC
Stolarz
307DMN
2001 Brent, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
704999 Filipiuk Mieczysław
05.02.1922 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
780560 Filipkowski Czesław
04.09.1903 + ???
plut. / LAC
Mechanik
305DB
brak dalszych informacji
P-0874 Filipkowski Michał
15.10.1903 + ???
kpt. / F/Lt
Administracja
1948 France
782096 Filipow Kazimierz Józef
15.02.1909 + ???
sierż. /Sgt
Rusznikarz
304DB
1947 Zabrze Polska
708519 Filipowicz Antoni
17.01.1926 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
708526 Filipowicz Artur
25.07.1926 ****
st.szer. / AC2 Rusznikarz
2003 Wappingers Fals New York USA
P-0893 Filipowicz Czesław 8081
23.04.1892 + 09.09.1967 75 płk / ….
Bez przydziału
Zmarł w Mabledon Hospital Dartford Kent – pochowany w Londynie na Gunnersbury cmentarzu UK
P-0279 Filipowicz Henryk
05.01.1895 + ???
mjr / F/Lt
Administracja
brak dalszych informacji
P-0894 Filipowicz Jan
18.11.1909 + ???
por. / F/O
Obserwator
brak dalszych informacji
P-0623 Filipowicz Józef
03.04.1903 + 12.08.1981 78 mjr / S/Ldr
Pilot
317DM
Urodz. W Kamieńcu Podolskim. Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 5PL Lida.
Po przeszkoleniu na pilota w CWOL został przeniesiony do 1PL. W Latach 1936-38 Dowodził Eskadrą Ćwiczebną Pilotażu,
następnie dowódcą Eskadry Treningowej, z którą odbył kampanię wrześniową. W Angli w latach 1940-45 był oficerem
operacyjnym na stacjach lotniczych RAF, Pilotem w jednosce Ferry Pool-Kemble. – pełnił również funkcje dowódcze, jak szef
kontrolerów w 307DM, 315DM i w 1943 w 315DM. - Zmarł w Kanadzie.(do zweryfikowania)
P-2486 Filipowicz Michał
12.10.1914 + ???
por. / F/Lt
Pilot
302DM
1947 Polska
703237 Filipowicz Neon
17.08.1919 ???
kpr. pch. / LAC Stolarz
305DB
1948 Australia
P-0813 Filipowicz Stanisław
18.08.1907 + 30.08.1996 89 kpt. / F/Lt
Pilot
304DB
Zmarł w Kansas City, Clay Missouri USA
780675 Filipowski Henryk
20.04.1919 ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1948 Paraguay
P-0809 Filipowski J ózef
04.08.1902 + 14.09.1971 69 kpt. / F/O
Pilot
Zmarł w Chicago Illinois USA
708622 Filipowski Witold
09.07.1926 ???
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
705504 Filochowski Tadeusz
15.02.1922 + 16.10.2009 87 plut. / W/O
Strzelec pokładowy
304DB
Zmarł w Normanton Nr Leeds i tam został oochowany UK
794423 Fiłończuk Józef
01.04.1909 + 22.05.1987 78 kpr. / LAC
Elektryk
305DB
Zmarł w Merryland N.S.W. Australia
P-14501 Finder Kazimierz Roman
04.03.1905 † 06.01.1944 39 ppor. / F/O
Strzelec pokładowy
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-BZ859- specjalny lot nad Polskę. Nad celem samolot został uszkodzony
ogniem obr. Plotn. Zdołał wrócić do Brindisi, ale tego dnia lotnisko było zamknięte z powodu złej pogody, załoga nie
odebrała rozkazu kierującego ją na zapasowe lotnisko w Grottaglie –podczas lądowania w bazie samolot wpadł do
morza. Ocalał jedynie por.K.Dobrowolski. Reszta załogi zginęła.- poch. na polskim cment. Wojskowym w
Casamassima koło Bari Włochy
703978 Finkelstein Emil
15.01.1921 ???
sierż.pch. / W/O Obserwator
301DB
brak dalszych informacji
707403 Firanczuk Teodor
06.02. 1898 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
306DM
brak dalszych informacji
707310 Firko Jan
26.06.1926 + 24.01.2000 73 kpr. / LAC
Bez specjalności
315DM
Zmarł w Sarnia Ontario Kanada
703967 Firkowski Franciszek
21.02.1918 ???
sierż. / Cpl
Radio-mechanik
317DM
179
brak dalszych informacji
Firley-Bielański Stanisław
06.10.1907 † 29.10.1940 33 kpt. / F/O
Obserwator
300DB
>1940 – zginął RAF Swinderby-„Fairey Battle”L5356- lot ćwiczebny z załogą sierż.
G.Goebel i sierż. T.Szmajdowicz.
Podczas lotu odpad lo jedno skrzydło i sa,olot niesterowanym lotem zwalił się na ziemię koło Sutton-upon-Trent.
Wszyscy zginęli. – kpt. Stanisław Firley-Bielański pochowany na cmentarzu w Newark (298 IC) UK
792249 Firman Władysław
22.06.1906 + 00.00.1968 62 sierż. / Cpl
Zaopatrzenie
Zmarł w Amadsbery Belgia
703000 Fisch Henryk
04.06.1920 + 11.02.1943 23 szer. / AC1
Elektryk
16SFTS
>zginął – RAF – Newton- podczas jazdy rowerem po pasie startowym, został zabity przez stsrtujący samolot
– pochowany na cmentarzu w Newark (313A-H) UK
705604 Fischer (Głogowski) Zbigniew Marian 24.10.1918 ???
plut.pch. / F/Sgt Nawigator
brak dalszych informacji
707237 Fisz Szloma Benjamin
04.11.1922 + 17.11.1989 77 plut. / AC2
Pilot – uczeń
Zmarł w USA – producent filmowy
P-1860 Fiszdon Władysław
12.06.1912 + 25.10.2004 92 por. / F/Lt
Oficer techniczny
Urodz. W Kozinie, woj. Wołyńskie. Wyższe studia ukończył w Sorbońskim Uniwersytecie w Paryżu w roku 1933 uzyskując
dylom „Engineer of Aeronautics „. We Francji został zatrudniony w zakładach lotniczych Devoitine w Tuluzie. Po upadku Francji
przybył do Angli i pracował w Royal Aircraft Establishment w Farnborough jako „Senior Scientific Officer” nad produkcją
samolotów myśliwskich „Hawker”, „Tempest” i „Typhoon”.- In 1957 wyjechał do USA. W latach 1970 do 1982 był profesorem
Warszawskiego Uniwersytetu w dziale matematyczno-mechanicznym.W roku 1982 przeszedł na emeryturę.
Profesor, kontruktor lotniczy - Zmarł w Warszawie Polska ●S/Ldr RAF
781137 Fiszer Michał Stanisław
23.11.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik radarowy
304DB
brak dalszych informacji
704876 Fiszler Karol
26.04.1920 ???
plut. / F/Sgt
Nawigator
307DMN
1948 Detroit Michigan USA
780561 Fitzerman Edward
22.09.1919 + 16.04.2003 84 plut. / LAC
Mechanik
315DM
Urodzony w m. Kraśnik Lubelski – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - Zmarł w Worthing Sussex UK
P-1488 Fiumel Antoni OBE
08.07.1895 + 08.05.1964 69 płk / G/C
Dr medycyny
Zmarł w Londynie UK
729096 Flajszerowicz Jan
07.03.1925 ???
szer. / AC1
Bez specjalności
1947 Francja
782583 Flak Antoni Gotfryd
18.05.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
707793 Flasza Tadeusz Zdzisław
02.09.1925 + 04.05.2012 86 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w Zaleszczykach. – W roku 1939 wywieziony na roboty do Syberii w Rosji. Po zwolnieniu przedostał się do Egiptu gdzie został
przyjęty jako Junak do Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Gimnazjum Nr.1. Egipt). - Po zakończeniu działań
wojennych wyjechal do Chicago Illinois. - .W roku 1995 przeniósł się do Mountain Home Arkansas - USA gdzie Zmarł w roku 2012. (Info:
Lucyna Artymiuk – 09.05.2012) – pochowany w Baxter Memorial Garden Arizona (Info: Ted Sebestiański – 11.09.2012)
729061 Flaszyński Alojzy
08.05.1925 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
1998 Newcastle under Lyme, Staffordshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
780038 Flegier Henryk Andrzej
21.12.1912 † 05.10.1943 31 sierż. / Sgt
Pilot
315DM
>1943 zginął – Urodzony w Okuniewie, pow. Warszawski. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - RAF Ballyhalbert“Spitfire”-BL922- lot ćwiczebny:obrona własnego lotniska. Podczas lotu utracił prędkość i rozbił się na lotnisku. –
pochowany na cmentarzu w Movilla, Newtownards (24-18) Irlandia
704878 Fleiszer Marek
12.12.1922 ???
plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
703453 Flis Walenty
11.02.1912 + ???
sierż. / Cpl
Blacharz
brak dalszych informacji
P-0778 Fliśnik Adam Stefan
17.12.1916 † 26.04.1942 26 por. / F/O
Pilot
306DM
Urodzony w Krakowie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 17 lokatą.
>1942 zginął – RAF Church Fenton-„Sitfire”-AD304- lot bojowy w składzie dywizjonu na „wymiatanie” nad Francją.
Zaatakowany przez niemieckie myśliwce, zestrzelony został do morza. - Zestrzelil samolotów: 1/0//0. – zginął w morzu
706921 Flizikowski Alojzy
21.06.1921 ???
plut. / LAC
Mechanik
1946 Brazylia
707424 Flondro Józef
08.04.1906 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
300DB
1946 Polska
792475 Florczak Edward 8311
10.07.1919 + 05.12.1966 47 st.sierż. / W/O Radio-operator pokł.
305DB
Urodzony w m. Hamborne, Niemcy. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - Zmarł w Reading UK
P-1526 Florczak Franciszek 9059
12.08.1919 + 17.07.2001 82 kpt. / F/Lt
Radio operator
301DB
Urodzony w Düisburg nad Renem, Niemcy. - Wychowanek SPLdM Bydgoszczy. - W dniu 23.06.1941 – RAF Swinderby –
„Wellington” –R1026- wystartował z zadaniem bombardowania Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co
uniemożliwiło pilotowi wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało z lekkimi obrażeniami: Henryk
Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli sierż. Por. Stanisław Pietruszka oraz Czesław
Tęgowski. – Kpt. Franciszek Florczak Zmarł w Londynie - pochowany w Polsce.
784115 Florczak Stanisław Henryk
02.05.1919 ???
plut. / W/O
Strzelec pokładowy
304DB
Urodzony w Górkach, woj. lwowskie. - Wychowanek SPLdM Bydgoszczy. - 1997 Erewash, Derbyshire UK
(Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
703455 Florczak Tadeusz
07.02.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik 301DB
brak dalszych informacji
704298 Florek Aleksander
29.09.1918 + 12.02.1966 48 sierż. / WO
Strzelec pokładowy
300DB
Zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
704299 Florek Zygmunt
01.05.1921 + 14.11.1982 61 szer. / AC1
Bez specjalności
Zmarł w Hamilton Ontario Kanada
709632 Florianowicz Mieczysław
29.09.1926
st.szer. / LAC
Radio-operator
318DM
1947 Polska
782375 Florkowski Jan
16.07.1920 † 17.08.1944 24 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
1586ESP
76828
180
76622
794412
P-2403
P-2511
708124
704431
782898
708189
708297
708307
704998
794572
707028
P-0648
792114
794624
708125
705261
707029
P-2463
783079
783556
782552
P-2084
Urodzony w Kole, pow. Konin Wlkp. W roku 1939 ukończyl SPLdM jakomechanik samolotowy. Ewakuowany ze szkołą
do Rumunii, a stamtąd do Francji. Przydzielony jako mechanik samolotowy do I Esk I/145 DM. W maju 1940 przedostał
się do Wielkiej Brytanii. Przeszedł przeszkolenie jako strzelec w 8 AGS. W lipcu 1943 skierowany do 18 OTU na
szkolenie bojowe. We wrześniu 1943 przydzielony do 300DB. W marcu 1944 przydzielony do 1586 ESP. - Zginął – RAF
Brindisi -„Liberator”-EW275- specjalny lot bojowy z pomocą dla powstania warszawskiego. W rejonie Gorlic samolot
został zaatakowany przez dwa niemieckie nocne myśliwce, które uszkodziły jeden z silników. Wobec niemożliwości
kontynuowania lotu do Warszawy na trzech silnikach dowódca wydał rozkaz powrotu do bazy. Samolot jednak tracił
wysokość, więc w rejonie wsi Olszyny pod Bieczem dokonano awaryjnego zrzutu ładunku i dowódca rozkazał opuścić
samolot. Załoga wyskoczyła ze spadochronami, - po skoku, dokonanyn ze zbyt małej wysokości zginęli. Pilot ze
względu na rannego mechanika pokładowego plut.Jana Mareckiego leciał dalej, próbując znaleźć lądowisko. Samolot
rozbił się w miejscowości Banica pod Gładyszowem. Pilot Z.Pluta i ranny Mechanik mechanik pokładowy J.Marecki
zginęli pod szczątkami samolotu. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym Krakowie 9-10/1/A) Polska
Floryanowicz Stefan
02.01.1898 † 01.01.1941 43 ppłk / S/Ldr
Pilot
301DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-“Wellington”-T2517- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Podczas lotu powrotnego,
w trudnych warunkach atmosferycznych, samolot utracił prędkość podczas lądowania i rozbił się w pobliżu lotniska.
Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark- (299LC) UK
Fober Walenty
12.02.1912 + 00.00.1982 70 plut. / LAC
Mechanik
300DB
Zmarł w Derby UK
Foczpaniak Mieczysław
01.01.1922 † 11.09.1944 22 ppor. / F/O
Pilot
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-Liberator”-EW278- specjalny lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania
warszawskiego. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca nad miejscowością Senta w Jugosławii. –
Por. Tadeusz Nawalany, sierż. Henryk Bogdanowicz, sierż. Stanisław Ratliński i st.sierż. Zygfryd H.Zeiske wyskoczyli
ze spadochronami i dostali się do niewoli niemieckiej. Reszta załogi zginęła. Pilot Mieczysław Foczpaniak zostal
pochowany na brytyjskim cmentarzem wojskowym w Belgradzie Jugosławia (8-10/1/E)
Fodemski (Foden) Jerzy Marian
29.03.1919 + 12.06.2000 81 por. / F/O
Nawigator
300DB
Zmarł w Woodstock Ontario Kanada
Foik Alojzy
31.05.1925 ???
st.szer. / LAC
Obsługa siłowni
5029DBL
brak dalszych informacji
Fojer Henryk
27.12.1922 † 15.09.1943 21 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
138RAF
>1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjslny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek
awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. pochowany na cmentarzu w Poznaniu (10/5/M) Polska
Fojud Edmund 9518
12.11.1920 + 12.05.1981 61 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Urodzony w Chojnie, pow. Szamotuły WLKP. . - Wychowanek SPLdM Bydgoszczy. - W dniu 08.06.1942 – z RAF Ingham
„Wellington” –Z1382- lot bojowy, bombardowanie Essen. – po wykonaniu zadania został w drodze powrotnej, został pooważnie
uszkodzony przez niemieckego myśliwca w czasie którego, Strzelec pokładowy Sgt Eugeniusz Kwiatkowski został poważnie
ranny, - zaś Radio-operator Sgt Leon Trabiatowski doznał lekkich obrarzeń. Pilot WO Fojud dokonal wspaniałego wyczynu,
dolatując do bazy,przy uszkodzonej hydraulice, oraz jedną-czwartą pokrycia, spalonego lewego skrzydła. - Zmarł w roku 1981 –
brak miejsca zgonu oraz gdzie pochowany (31.05.2011 – tjk)
Fojuth Leon
26.10.1912 + ???
plut. / LAC
Obsługa siłowni
5029DBL
brak dalszych informacji
Foks (Majewski) Jan
12.07.1912 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1980 Ipswich, Suffolk UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Folerzyński (Mariański Henryk) Wiktor 11.12.1913 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Folta Józef
30.03.1921 ???
plut. / W/O
Bombardier
301DB
brak dalszych informacji
Folta Michał
13.09.1903 + ???
kpr. / LAC
Elektryk
301DB
1948 Argentyna
Folta Władysław
17.03.1926 ???
kpr. / LAC
Mechanik
300DB
brak dalszych informacji
Foltański Stanisław
30.04.1902 + 29.03.1974 72 kpt. / F/O
Administracja
302DM
Zmarł w Mabledon Hospital Dartford Kent – spopielony w Eltham SE9 UK
Foltyński Zdzisław
01.06.1913 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
303DM
1990 Warrington, Cheshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Folwarczny Henry Thor
23.10.1920 + 12.09.2004 83 st.szer. / LAC Rusznikarz
Zmarł w Victor, Teton California (obywatel amerykański USA)
Fordoński (Drążkiewicz) Franciszek 18.04.1920 ???
kpr. / LAC
Spawacz
307DMN
1948 Polska
Foremny Józef
22.08.1919 ???
kpr. / AC1
Strzelec pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Forgiel Franciszek
05.06.1926 ****
kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
2006 Birkenhead, Cheshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Forian Zbigniew 8337
21.11.1919 + 13.11.1986 67 por. / F/Lt
Pilot
301DB
Zmarł w Montreal Kanada – pochowany na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal (d-4, AF-519)
Formaniewicz Antoni
24.04.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik
306DM
1964 Derby UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Formaniewicz Edmund 8258
03.10.1916 † 27.09.1943 27 plut. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
18OTU
>1943 zginął – RAF Finningley-„Wellinton”-BJ645- lot ćwiczebny z zadaniem lądowania na jednym silniku. Wskutek
awarii silnika samolot nagle utracił wysokość i rozbił się koło Everton Village (Nottinghamshire). Uratował się tylko
kpr. Jan Duchaczek. Reszta załogi zginęła. - plut. Edmund Formaniewicz pochow. Na cment. W Newark (319/N) UK
Formankiewicz Edward
01.08.1916 + 26.11.2003 87 plut. / LAC
Mechanik 306DM
Zmarł w Londynie Twickenham –prochy złozono na cmentarzuWhitton-Church UK
Formas Franciszek
05.01.1919 + 07.11.1987 68 por. / F/O
Pilot
306DM
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii początkowo latal w 5 AOS do czerwca 1943. Następnie zostal
przeniesienia do Sztabu Polskiego 133 Skrzydła gdzie był do maja 1944. – Zwolniony z PSP 02 maja 1944. - Zmarł w Londynie
- pochowany na cmentarzu Greenford Park UK
181
782626
Fornal Kazimierz Franciszek
08.02.1915 ???
plut. / LAC
Mechanik
316DM
1946 Polska
704376 Fornal Stefan
06.08.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik
317DM
1988 Antwerp Belgia
704651 Fornalewicz Stefan
21.10.1908 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
703745 Forszpaniak Jan
28.04.1916 + 04.03.1972 56 plut. / Cpl
Kierowca samochod.
Zmarł w Gandawie Belgia
705229 Fortuniak Stanisław
27.03.1920 ???
kpr. / LAC
Mechanik motocykl.
302DM
1947 Polska
709046 Forysiak Zenon
01.09.1926 + 00.00.2000 74 jun. / AC1
Radio-mechanik
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - Zmarł w Coventry UK
707794 Foryszewski Stefan Witold
29.12.1927 ****
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Hreniacze. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
1995 Mansfield NG19 UK
707795 Foryszewski Zdzisław
05.03.1926 + 00.00.1951 25 jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
Urodzony w m. Hreniacze. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
1948 Argentyna
706336 Foryś Antoni
20.07.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
315DM
1970 Derby UK
793315 Franaszczuk Stanisław
02.06.1917 † 19.06.1941 24 sierż. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Mińsku, Rosja. - Wychowank SPLdM w Bydgoszczy. – 1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1365lot bojowy, bombard. Bremy . smolot nie wrócił do bazy. - Prawdopodobnie zestrzelony do morza. – zginęła cała
załoga.
P-1024 Franaszczuk Tadeusz
14.12.1907 + 11.06.1985 78 kpt. / F/Lt
Obserwator
Absolwent V Promocji w SPL – po ukończeniu w 1931, dostał przydział do 4PL w Toruniu. W dniu 24 listopada 1931 uległ
poważnemu wypadkowi lotniczemu. Po wyleczeniu odkomenderowany w 1934 na kurs oficerów technicznych w CWLTBydgoszcz. W Angli w latach 1940-45 należał do personelu naziemno-administracyjnego w PSP.- Zmarł w Londynie UK
784261 Franaszek Feliks
22.03.1913 + 30.08.1996 83 plut. / Cpl
Mechanik
302DM
Zmarł w w Utica New York USA
783443 Franczak Aleksander Stanisław
22.01.1917 + 13.10.2007 90 st.sierż.pch. /W/O Pilot
- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W lutym 1939 został przeniesiony z SPRL w Sadkowie do SPL w Dęblinie. W Wielkiej
Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU w maju 1941 i po krótkim pobycie w 258DMRAF i dalszym przeszkoleniu, otrzymal
przydział do 306DM do sierpnia 1942. Zestrzelony nad Cap de Snir, Francja, ratował się skokiem ze spadochronem. Przebywał
w niewoli do zakończenia wojny - Stalag V). – Zestrzelił samolotów: 1/0/0.Po dmobilizacji emigrował do San Pedro,
California, USA. – Zmarł Zmarł w Rancho Palos, Vedes Los Angeles California USA.
P-1550 Franczak Henryk 8372
31.03.1918 + 01.07.2006 88 por. / F/Lt
Pilot
304DB
>11.07.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1072- lot treningowy. Po powtórnym starcie jeden z silników nagle zatrzymał się i
samolot zwalił się na skrzydło i zapalił się na lotnisku Bramcote. Zginęli: Michał Mazurkiewicz, pasażer z wojsk lądowych ppor.
Jan Pietraszek i pilot Antoni Kosturkiewicz. Lekko ranni: Jan Szpek, Mieczysław Wodziński, Jan Adamczyk i Włodzimierz
Pęski. Wyszli bez obrażeń: Feliks Jaruszewski, Konrad Ziółkowski i Henryk Franczak. W roku 1946 Henryk Franczak wstąpił do
lotnictwa w Pakistanie (● F/Lt Pakistan A.F.) - marł w North Scituate Rhode Island USA . Zmarł w roku 2006 i został
spopielony – prochy złożono 09.12.2006 w kwaterze PSZ na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Polska. ● kpt
705830 Franczak Józef Lucjan
27.09.1915 + 20.01.1997 81 plut. / Cpl
Kancelista
302DM
Zmarł w Brentwood New Hampshire USA – spopielony – część prochów została złożona w grobie matki
w Luborzycy Polska
793794 Franczak Stanisław Mieczysław
02.05.1914 † 17.04.1944 30 plut. / F/Sgt
Pilot
304DB
>1944 zginął – RAF Chivenor-„Wellinton”-HF121- wystartował w rejon Zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalczania niemieckich
okrętów podwodnych. O godzinie 01.23 do bazy dotarł sygnał SOS. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza
przez niemieckiego myśliwca.
Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
P-2649 Franczak Stanisław Zbigniew 10333 10.01.1920 † 11.09.1944 24 ppor. / P/O
Pilot
1586ESP
>1944 zginął – RAF Brindisi-Liberator”-EW278- specjalny lot bojowy nad Polskę z pomocą dla powstania
warszawskiego. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca nad miejscowością Senta w Jugosławii. –
Por. Tadeusz Nawalany, sierż. Henryk Bogdanowicz, sierż. Stanisław Ratliński i st.sierż. Zygfryd H.Zeiske wyskoczyli
ze spadochronami i dostali się do niewoli niemieckiej. Reszta załogi zginęła. Ppor. Stanisław Franczak zostal pochowany na cmentarzu w Belgradzie (8-10/I/E) Jugosławia
781079 Franczykowski Tadeusz
17.09.1914 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
318DMR
1948 Australia
706166 Franek Józef
23.04.1920 + 05.03.2007 86 plut.pch. / Sgt Nawigator
Urodzony w m. Stanisłowice. - Zmarł w Trzyńcu (Třinec) Czechy i tam został spopielony
706602 Franeli Jerzy
12.08.1922 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
706871 Frank Alojzy
26.04.1919 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
794625 Frank Paul Albin
24.03.1922 + 00.03.1983 61 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Springville, Erie New York USA (obywatel amerykański)
792496 Frankiewicz Jan
19.02.1912 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik samochod.
316DM
1949 Południowa Afryka
783091 Frankiewicz Mieczysław Józef
03.02.1920 † 12.05.1943 23 kpr. / Sgt
Bombardier
18OTU
W roku 1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot treningowy na jednym silniku. Samolot rozbił się w
miejscowości Bolton w Lincolnshire. Zginęła cała załoga. – kpr. Frankiewicz został pochowany na cmentarzu w
Newark 316A/M) UK
781651 Frankiewicz Stanisław
07.10.1891 + ???
chor. / W/O
Żandarmeria lotnicza
1946 Polska
706373 Frankiewicz Tadeusz
05.02.1910 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
304DB
1947 Francja
182
792262
783238
792960
784325
703717
705359
706949
703746
782302
784423
782235
793451
782683
704201
P-0924
780039
703876
705001
707425
706797
P-0923
705203
707701
780319
784532
792124
784499
708687
Frankowski Adam
05.12.1904 + ???
sierż. / Cpl
Fotograf
318DMR
1946 Polska
Frankowski Antoni
06.07.1918 † 06.08.1942 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1386- lot bojowy z zadaniem minowania Lorentiu. Samolot,uszkodzony
ogniem obrony plotn. , rozbił się w rejonie celu. Uratował sie tylko Piotr Hur i został wzięty do niewoli. Reszta załogi
zginęła. – Antoni Frankowski został pochowany na cmentarzu w Lorient-Kerentrech Francja (29-30)
Frankowski Eugeniusz
07.12.1914 + ???
sierż. / Sgt
Radio-mechanik
303DM
1972 Norwich Norfolk UK
Frankowski Jan
27.05.1898 + 00.01.1958 60 chor. / W/O
Bez specjalności
Zmarł w Coventry UK
Frankowski Jan Józef
29.08.1910 + ???
sierż. / Sgt
Budowa lotniska
1979 Camnden, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Frankowski Józef
15.01.1919 ???
plut.pch. / LAC Bez specjalności
brak dalszych informacji
Frankowski Marian
03.05.1912 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Polska
Frankowski Stanisław
15.10.1902 + ???
st.sierż. / Cpl
Telefonista
318DMR
brak dalszych informacji
Frankowski Sylwester Tadeusz
14.06.1913 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
318DMR
brak dalszych informacji
Frankowski Tadeusz
12.02.1907 + ???
sierż. / Cpl
Fotograf
318DMR
przeniesiony do armii UK
Frankowski (Franks) Tadeusz Jan 8228 02.08.1920 + 13.02.1996 76 st.sierż. / W/O Nawigator
305DB
Urodzony w Jarosławiu nad Sanem. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy –W dniu 25.06.1941 – RAF Syerston-„Wellington”W5723- lot bojowy nad Francją. Podczas lotu powrotnego, wskutek uszkodzenia silnika, wodował na kanale La Manche około
2 mil od Clcton (Essex). Ocaleli: Zbigniew Idzikowski i Tadeusz J. Frankowski. - Reszta załogi zginęła. - >28.08.1942 – RAF
Hemswell-Wellington”-Z1245- lot bojowy, bombardowanie Kassel. W rejonie Einhoven w Holandii samolot został zestrzelony
przez niemieckiego myśliwca. Antoni W.Kiewnarski dostał sie do niewoli niemieckiej zaś Tadeusz J.Frankowski ranny, dostaje
się do niewoli – zdołał zbiec po zaleczeniu obrażeń i 25.10.1942 dotarł do Wielkiej Brytaniii. Reszta załogi zginęła. – Po
zakończeniu diałań wojennych należał do Ochotniczej Rezerwy RAF w stopniu F/Lt (RAF VR) W latach 1960, jest
Przewodniczącym Koła SLP Blackpool. - Tadeusz J.Frankowski zmarł w roku 1996 w Blackpool UK
František Józef ČSR 8825
07.10.1913 † 08.10.1940 26 ppor. / Sgt
Pilot B of B
303DM
>1940 zginął – RAF Leconsfield – “Hurricane”-R4175-lot bojowy w składzie dywizjonu. Podczas lotu został prawdopodobnie
ranny w drodze powrotnej przed lądowaniem dywizjonu w Northolt, odłączył się od formacji i rozbił się w miejscowości
Vallaces Farm, Sutton (Surrey). Powodem wypadku mogły też być liczne przestrzelenia, które stwierdzono w trakcie badania
wraku samolototu. – pochowany na cmentarzu w Northwood Middlesex (H/246) UK
Frańczak Jan
05.06.1915 + ???
st.majst. / Sgt Mechanik
301DB
Urodzony w Mazanowie, woj. lubelskie. – Wychowanek SPLdM w w Bydgoszczy .- 1969 Bromley, Kent UK - (Info: Chtris
Kropiński - 14.07.2012)
Frańczak Franciszek Józef
09.09.1915 + 08.09.2007 91 sierż. / WO
Nawigator
300DB
Zmarł w Nottingham UK – pochowany na cmentarzu Wilford Hill
Frąckiewicz Janusz
12.08.1916 + 15.11.2008 92 kpt. / F/Lt
Pilot
303DM
Zmarł w Croydon NSW Australia
Frąckiewicz Kazimierz
17.01.1917 † 17.02.1941 24 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
307DMN
>1941 zginął – RAF Squires Gate-“Defiant”-N3314- lot ćwiczebny wraz z polotem plut. K.Bocheńskim,
Podczas wykonywania akrobacji samolot zwalił się na ziemię koło Eren Green. Zginęli obaj lotnicy.
- pochowany na cmentarzu w Layton Blackpool (440/B8) UK
Frąckiewicz Mieczysław
11.03.1908 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista
304DB
1946 Polska
Frąckiewicz Mieczysław
03.11.1919 ???
plut. / W/O
Radio-operator pokł.
1954 Bury-St-Edmunds Suffolk UK
Frąckiewicz Piotr
15.04.1896 + ???
st.szer. / AC1 Sanitariusz
1947 Polska
Frąckiewicz Władysław
27.06.1923 ???
kpr. / Sgt
Pilot
1982 Surrey UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Frąckiewicz (Frankson) Zbigniew
01.12.1917 + 15.12.1997 80 por. / F/Lt
Pilot
308DM
Zmarł w Near Sawry Cumbria UK
Frąckiewicz Zbigniew
27.04.1918 ****
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
316DM
1997 Sneiton Nottingham UK
Frąckowiak Antoni
14.01.1922 ???
plut. / Sgt
Pilot
1947 France
Frąckowiak Józef
19.03.1916 ****
sierż. / W/O
Mechanik pokładowy
305DB
Urodzony w Nowych Suminach, woj. pomorskie. – Wychowank SPLdM w Bydgoszczy. – W dniu 02.09.1944 – RAF Brindisi –
„Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc Polska).
Powykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego
nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. –
Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw.
Jan Abczynski, st.sierż.r-oper. Władysław Skibilski, i sierż.mech. Józef Frąckowiak którzy po uratowaniu się, przy pomocy
miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. Sierż. Józef Frąckowski od roku 1951 w
Aylesbury Buckinghamshire UK.
Frączek Franciszek
07.07.1910 + 24.12.1971 61 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
300DB
Zmarł w Angli – brak innych danych UK
Frączek Wacław 11473
02.01.1920 + 01.07.1949 29 st.sierż. / W/O Pilot
317DM
Urodzony w Lelowicach, pow. Miechów, woj. kieleckie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy - Zestrzelil samolotów: 1/0//0. –
zginął w wypadku lotniczym RAF Leuchars Szkocja UK
Frączek Zygmunt
03.11.1913 + 14.02.2004 90 sierż. / Cpl
Elektryk
305DB
Zmarł w Toronto Kanada
Frączyk Jerzy
17.04.1925 ???
szer. / AC2
Radio-mechanik
183
703043
782699
709984
703363
784621
P-0322
705262
P-1828
794590
780003
782653
P-1332
707796
705831
782571
792997
P-2613
703278
780644
704515
704300
780562
780532
793412
792933
1946 Polska
Frączykowski Michał
27.09.1909 + 21.08.1989 80 sierż. / Cpl
Operat.namiar.radiow.
307DMN
Zmarł w Johannesburgu Poł.Afryka
Frąś Stanisław (S.F.Frase)
05.05.1921 + 16.04.1957 36 sierż. / W/O
Pilot
301DB
Urodzony w Groboli, woj. krakowskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – We wrześniu 1939 roku, wybuch wojny
wstrzymał dalsze szkolenie w Krośnie na piota bombowego. – Razem z grupą uczniów pilotów został ewakuowany do
Rumunii. Następnie przez Francję przedostal się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim zostal
skierowany do 307DMN, gdzie służył do 1942 roku. Po dalszym przeszkoleniu w OTU w maju 1944 roku zostaje przeniesiony
do 305DB. Skończył kurs intruktorów pilotaży. W marcu 1946 roku jest odkomenderowany do 301DB. Po zwolnieniu z PSP,
wstąpil do RAF, gdzie zmienił swoje nazwisko na S.F. Frase. - Zmarł w szpitalu RAF w Uxbridge i tam jest pochowany. UK
Frątczak Franciszek
28.10.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik samochod.
301DB
1980 Rushcliffe, Nittinghamshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Frejer Kazimierz
04.03.1906 + ???
sierż. / Cpl
Kancelista 304DB
brak dalszych informacji
Frelek Marian
05.10.1915 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1997 Bedford UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Frey Juliusz Artur
14.07.1907 + 30.03.1991 84 mjr / S/Ldr
Pilot B of B
316DM
Urodz. W Oparach, pow. Drohobycz, woj. Lwowskie.. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, został
przydzielony do 1PL w Warszawie. W roku 1931 ukoczył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwaw Dęblinie,
następnie, kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. W 1938 roku mianowany dowódcą 114 Eskadry Myśliwskiej z którą
przeszedł kampanię wrześniową w 1939 roku.Po koniec września, przez Rumunię przedostał się do Francji. We Francji jest
dowódcą Eskadry w 1/145 Dywizjonie Myśliwskim. Po upadku Francji jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu
na sprzęcie brytyjskim w 5 OTU,zostaje przydzielony 11 października 1940 do 607DM RAF a później w 303DM. Gdzie pełnil
obowiążki dowódcy eskadry, gdzie walczył w Bitwie o Wielką Brytanię. Od 22.02.1941 jest 1-szym Dowódcą 316 Dyw. Myśl.
„Warszawskiego” - .18 marca 1943 roku wstąpil do 418 Nocnego Dywizjonu Royal Canadian Air Force. - 28 grudnia 1943 roku
po krótkim pobycie w Polskiej Bazie w Blackpool, zostal skierowany do Dowództwa Obrony Powietrznej w Wielkiej Brytanii. W
1944 roku, 18 grudnia przeniesiony do do Dowództwa Lotnictwa Myśłiwskiego, gdzie objął stanowisko zastępcy oficera
łącznikowego. W roku 1946, po zwolnieniu do rezerwy, wyjechał do Kanady. - Zmarł w Ontario Kanada ● ppłk pil.
Frey Mieczysław
22.09.1921 ???
plut. / LAC
Mechanik
Brak dalszych informacji
Freyer Antoni
28.03.1915 + 07.07.2007 92 kpt. / F/Lt
Obserwator
304DB
Zmarł w Leicester UK
Fried Alfred
19.03.1911 + ???
sierż. / W/O
Bombardier
305DB
>22.06.1943 – RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot bojowy, bombardowanie Krefeldu. Samolot zosta zestrzelony przez
niemieckiego nocnego myśliwca nad Grauen Wezel, koło Antwerpii, i spadł w płomieniach na ziemię. Zginęli: Stanisław
Krzysztof Szpaliński, i Bolesław Makarski. – Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do
Bazy. - Zostali wzięci do niewoli: Rudolf Raczkowski i Alfred Fried. Sierż. Alfred Fried w roku 1948 emigrował do Nowej Zelandii
Friedel Leopold Marcin
04.02.1916 † 05.03.1941 25 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
10BGS
>1941 zginął – RAF Dumfries-„Whitley”-K7229- lot ćwiczebny. Lądując w silnej śnieżycy, oblodzony samolot rozbił
się przed lotniskiem Locharbriggs. Uratowali się uczniowie RAF’u. Pilot kpr. C.Mateuszuk Zmarł z ran później.
– kpr. eopold .Friedel zginąl na miejscu. – pochowany na cmentarzu Dumfries 238/A) UK
Friediger Henryk
29.12.1902 + 25.06.1966 64 sierż. / Cpl
Mechanik
317DM
Zmarł w Londynie UK
Friser Karol 8121
03.03.1890 + ???
ppłk / W/Cdr
Obserwator
1948 Gdańsk Wrzeszcz
Fritz Wiesław
25.10.1928 ???
jun. / AC2
Mechanik przyrz. Prec.
Heliopolis
Urodzony w m. Tarnopol. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
1995 Springhill Florida USA
Fromont Juliusz
25.04.1924 ???
st.szer. / LAC Mechanik motocykl.
5090DBL
1977 Leicester UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Froncisz Edward
26.02.1915 + ???
plut. / Cpl
Mechanik 304DB
1975 Brantford Ontario Kanada
Fronczyk Władysław
26.12.1914 + ???
plut. / LAC
Mechanik 301DB
1996 Basford, Nottinghamshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fronk Edward
21.10.1904 + ???
por. / F/O
Oficer techniczny
5029DBL
1947 Polska
Fros Albert
12.08.1916 + 00.00.2000 84 plut. / LAC
Kierowca samochod.
308DM
Zmarł w Claremont Tasmania Australia
Fröhlich Artur
19.12.1907 + ???
wachm. /W/O
Mechanik
301DB
2003 Barnet, London UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
Fruchtengarten Jakub
28.08.1922 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
304DB
1949 USA
Frużyński Franciszek
06.09.1910 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
1948 Australia
Fryc Józef
11.09.1903 + 13.12.1972 69 sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
Zmarł w Nottingham UK
Frychel Maksymilian
22.02.1919 † 10.04.1941 22 plut. /Sgt
Pilot
307DMN
Urodzony w Nowej Wsi na Śląsku. – Wychowanek SPLdM w Bydhgoszczy. – W roku 1941 zginął – RAF Colerne “Defiant” –N 3390- lot ćwiczebny z plut. J.E.Dziubkiem w celu sprawdzenia działania radiostacji pokładowej. Podczas
podchodzenia do lądowania samolot utracił prędkość i runął na ziemię około 3 mile od Bath. Obaj lotnicy ponieśli
śmierć. - plut. Frychel pochowany na cmentarzu Haycombe w Bath, Somerset (51 Q/F-268) UK
Frycze Ryszard
01.08.1913 + 00.00.1995 82 st.majst. / F/Sgt Mechanik
Urodzony w Łodzi. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Ukończył szkołę w 1933 roku,jako mechanik samolotowy. Przydzielony do 1PL w Warszawie. Bral czynny udzial w kampanii wrześniowej 1939 roku. Przez Rumunię i Francję przedostal
się do Wielkiej Brytanii. – brak z przebiegu służby w PSP w Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Belgii – prochy złozone w W-wie w
kolumarium kwatery na Powązkack (K.1-I/7) Polska
Frydrych Wilhelm
05.01.1914 + ???
kpr. / AC2
Mechanik samochod.
Brak dalszych informacji
184
706925
Fryga Edward
21.05.1921 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
1946 Brazylia
708064 Fuchs Józef (Skrobek)
06.12.1909 + ???
kpr. / Cpl
Kucharz
brak dalszych informacji
705360 Fuchs Leon
29.12.1913 + ???
sierż.pch. / F/Sgt
Nawigator
brak dalszych informacji
P-1551 Fuchs Walery Stanisław
24.04.1919 † 14.11.1943 24 por. / F/Lt
Navigator
305DB
>1943 zginął – RAF Swanton Morley-“Mitchell”- FV941 – ćwiczebny lot grupowy, w ześlizgu na skrzydło, samolot
spadł na ziemię w rejonie Colkirk koło Fakenham Norfolk - pochowany na cmentarzu w Newark (320-K) UK
784986 Fudalej Zenobiusz
08.01.1913 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
302DM
brak dalszych informacji
783291 Fudali Władysław
17.02.1920 † 01.07.1944 24 plut. / F/Sgt
Pilot
300DB
>1944 zginął RAF – Faldingworth-„Lancaster”-ED814- lot bojowy, bombardowanie węzła kolejowego Vierzon we.
Francji. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, w płomieniach spadł na ziemię w miejcowości Le Bois Care.
Zginęła cała załoga. – pochowany na cment. Komunalnym działka wojskowa (grób zbiorowy) w Beauvilliers (1)
793550 Fudała Józef
17.02.1920 † 23.02.1944 14 kpr. / F/Sgt
Pilot
3 RAF
>1944 zginął – RAF Manston-„Typhoon”EK370- w zespole ośmiu samolotów wykonywał zadanie bombardowanie
okrętów w porcie Zeebrugge. Cztery samiloty stanowiły osłonę, cztery atakowały bombami. Kpr.Fudała w locie
nurkującym z wysokości 3500 m zwolnił bomby na wysokości 1500 m i trafił w cel. Samolot jednak wpadł w korkociąg.
Pilot zeskoczył ze spadochr., lecz utonął w morzu, ciało jego wydobyto i pochow. Na cment. W Zeebrugge Belgia (17)
729103 Fudrygiel Adam Jan
02.10.1922 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1946 France
P-1034 Fugiel Franciszek
20.08.1904 † 25.02.1942 38 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 2PL w Krakowie. W latach 1938-39 jest
wykładowcą w Dyrekcji Nauk SPL. We Francji pełnił funkcję oficera do spraw bezpieczeństwa w 1/145 Dyw.
Warszawskim. W Angli poprzeszkoleniu otrzymał przydział do 301DB. >1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”Z1377- lot bojoowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został
prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
705832 Fujarczuk Bolesław Juliusz
28.08.1924 ****
kpr. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
303DM
1975 Mississanga Ontario L5A Kanada
P-2362 Fuksa Zbigniew Władysław
22.11.1912 + 21,05.1989 77 por. / F/O
Nawigator
300DB
Zmarł w Buenos Aires Argentyna
709048 Fultiak Tadeusz
06.01.1926 ****
jun. / AC1
Elektryk samolotowy
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 2009 Melbourne Australia
780421 Funkiewicz Kazimierz
14.07.1909 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik 316DM
1986 95-200 Pabianice Polska
P-2758 Funt Zygmunt
16.11.1908 + 17.03.2000 92 por. / F/O
Administracja
Zmarł w Co.Durham UK
792637 Furdal Mieczysław
05.12.1914 + ???
plut. / LAC
Stolarz
1946 Polska
707116 Furdyna Juliusz
23.02.1925 + 10.08.2007
kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
316DM
Zmarł w Livingstone, Essex, New Jersey USA
P-1320 Fuhrman Emil
22.08.1900 + 08.12.1962 62 kpt. / S/Ldr
Pilot
Zmarł w Londynie UK
705833 Furman Józef
15.01.1918 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
P-2768 Furman Wincenty Wojciech
09.04.1915 + 31.12.1991 76 por. / F/O
Pilot
315DM
Zmarł w Harrow Essex i tam zostal pochowany UK
709049 Furmanek Józef
25.12.1927 ****
jun. / AC1
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 1999 Ramsgate Kent UK
780860 Furmaniak Józef
26.12.1921 † 06.12.1942 21 kpr. / Sgt
Pilot
300DB
Urodzony w Jarocinie Wlpl. – Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1939 roku Moderówce. – W roku 1942 zginął – RAF
Hemswell-„Wellington”Z1401- lot bojowy, bombardowanie Mannheim. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn.
Nad portem Boulogne. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Bolougne-sur-Mer Francja (354)
784043 Furmański Wiaczysław
04.03.1906 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
703910 Furmański Włodzimierz
03.12.1919
plut. / W/O
Bombardier
300DB
>1942 – RAF Kelstern-„Wellington”-HE289- lot treningowy. Po trzech godzinach lotu samolot, wskutek awarii silników, lądował
na lotnisku ze schowanym podwoziem. Nastąpił pożar i radio-operator, sierż. P.Kułagowski silnie poparzony, Zmarł w szpitalu
17.10.1944. Reszta załogi nie odniosiększych obrażeń. O plut.Furmańskim brak dalszych informacji
705514 Furowicz Zygmunt
27.01.1919 ****
plut. / Cpl
Bez specjalności
306DM
1999 East Redford, Nottinghamshire UK - (Info: Chtris Kropiński - 14.07.2012)
703430 Furtek Władysław Jan
27.01.1920 + 13.06.1985 65 sierż.pch. / Cpl Bez specjalności
Zmarł w Szkocji i tam został pochowany
UK
781090 Fusiara Ryszard
13.09.1920 † 11.06.1944 24 sierż. / F/Sgt
Pilot
316DM
Urodzony w m. Płoskie, pow. Zamość. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Po kampanii wrześniowej i kapitulacji
Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w pilotażu bojowym w 58 OTU, zostal skierowany w
październiku 1943 roku jako pilot do 316DM „Warszawskiego” – W roku 1944 zginął – RAF Woodvale-„Mustang”FB220- lot bojowy, atakowanie celów na ziemi w rejonie Linswege. W trakcie drugiego ataku na lokomotywę nie
wyprowadził samolotu z lotu nurkowego, zderzył się z nią i zginął. - pochow. na brytyjskim cment. wojsk. w
Oldenburg Sage Niemcy (12/8/B)
782807 Fusiarski Adam Tadeusz
30.10.1918 + 00.00.2004 86 plut. / Sgt
Pilot
303DM
Zmarł w Sao Paulo Brazylia
P-1719 Fusiński Jan Mieczysław 9438
29.07.1920 † 28.05.1943 23 por. / F/O
Pilot
307DMN
Urodzony w m. Gajęcice, pow. Opatów. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii skierowany do 18
OTU i po przeszkoleniu, przeniesiony do w sierpniu 1941 do 300DB. Będąc pilotem Wellingtona nr 1276 BH-W został
w nocy 27/28 kwietnia 1942 zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. Załoga ratowała się skokiem na spadochronie,
185
780945
707797
704534
704535
707798
705670
794256
780676
707734
784547
709985
P-0163
P-0541
780796
703456
708216
780728
708127
782212
792061
706596
P-2127
793448
781695
unikając schwytania powróviła do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1942 roku. Po wypoczynku, w paździeniku 1942 został
przydzielony do 307DMN. W roku 1943 zginął – RAF Fairwood Common-„Mosquito”-DZ758- lot bojowy w rejonie
Vechty w północno-zachodnich Niemczech. Podczas wykonywania zadania został zestrzelony przez niemieckiego
myśliwca nad miejscowością Lahn w rejonie Soegeln. Wraz z pilotem zginął por. Stefan Tabaczyński.- Por. Jan M.
Fusiński został pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Rheinberg Niemcy (15-14/17/A3)
Fuśniak Józef BEM
10.05.1922 ****
sierż. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
Urodzony w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję
przedostał się do Wielkiej Brytanii. Z Bazy w Blackpool, został wysłany na kurs strzelców pokładowych do 18 OTU. Wykonując
lot szkolny, w dniu 30.01.1942– RAF Bramcote-„Wellington”-2848-lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się
z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Pozostali członkowie załogi zginęli. Uratował się tylny strzelec Jan
Fuśniak który ze złamaną nogą doczołgał się do pobliskiej wioski. Wrócił do bazy. Za ratowanie załogi został odznaczony
Medalem „British Empire Medal” (BEM). W dniu 22.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-1406- lot bojowy, bombrdowanie
Duisburga. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły
na miasto Herne. Uratował się tylko Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. - Po wojnie sierż. Fuśniak
osiedlił się w Bexleyheath Kent UK
Fydryszewski Zygmunt
20.06.1927 + 00.00.1995 68 jun. / . . . .
Brak danych
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
Zmarł w Stanach Zjednoczonych USA
Gabański Bronisław
13.01.1925 ???
kpr. / LAC
Radiotelefonista
1948 Kanada
Gabański Tadeusz
11.12.1925 + 00.01.1997 72 kpr. / LAC
Radiotelefonista
303DM
Zmarł w Huddesfield UK
Gabański Andrzej
22.06.1928 ???
jun / AC2
Mechanik
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1 .- brak dalszych informacji
Gabriel Antoni
18.05.1911 + ???
plut. / LAC
Mechanik
303DM
1948 Brazylia
Gabryel Jan
09.01.1911 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
1946 Polska
Gabryliszyn Franciszek
06.02.1908 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
1948 Francja
Gabryś Edmund
17.11.1920 ???
kpr. / AC2
Radio-mechanik
305DB
1946 Belgia
Gabryś Stanisław Franciszek
12.08.1912 + ???
sierż. / Sgt
Mechanik
300DB
brak dalszych informacji
Gabrysz Kazimierz
17.06.1913 + ???
plut. / LAC
Mechanik samochod.
301DB
1946 Kanada
Gabszewicz Aleksander Klemens 9425 29 DSO** DFC 06.12.1911 + 10.10.1983 72 płk / W/Cdr Pilot B of B
316DM
Urodzony w Szawlach na Kowieńczyźnie. W latach 1931 – 34 uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoyu, następnie obył
kurs pilotażu Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Jako pilot otrzymal przydział liniowy do 1PL w Warszawie.
W roku 1937 ukończył Kurs Wyższego Pilotażu. We wrześniu 1939 roku był oficerem taktycznym IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego
Brygady Pościgowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, przez Rumunię dotarl do Francji, gdzie dowodził kluczem
broniącym Lyon. Po upadku Francji jest ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytnii po krótkim przeszkoleniu 11
października 1940 roku otrzymmał przydzial do 607 Dywizjony Myśliwskiego RAF. W jego składzie brał czynny udział w Bitwie
o Wielką Brytanię. 13 listopada 1940 zostaje przeniesiony do 303DM. W lutym 1941 otrzymuje przydzial do formującego się w
Pembrey 316DM, a 16 .listopada zosta jego dowmodcą. 28 stycznia 1943 rpku, obejmuje dowódctwo 1-go Polskiego Skrzydła
Myśliwskiego. W 1944 roku dowodzi 133 Skrzydłem Myśliwskim od 12 lipca 1944 do 31 maja 1945 roku. 2 lutego 1946 został
dowódcą lotniska Coltishall. W roku 1947 zwolnił się z lotnictwa. Pozostal w Wielkiej Brytanii. W latach 1964 – 1968 był
prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. - Zestrzeleń:- 9/1/3 samolotów. - Zmarł w Hanley Swan,
Worcester - spopielony – prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK, a następnie prochy zabrano do kraju i rozsypano nad
lotniskiem w Dęblinie i w okolicach Warszawy w roku 1992. ● gen.bryg.pil.
Gac Jan
28.07.1894 + 00.08.1960 66 mjr / F/Lt
Obserwator
Zmarł w Filadelfii Pennsylvania USA
Gaca Franciszek
21.09.1899 + ???
werkm. / F/Sgt Mechanik
303DM
brak dalszych informacji
Gaca Józef
22.12.1910 + 17.11.1989 79 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł Bolton Lanc’s UK
Gackowski Józef (Adamski)
20.10.1924 ???
st.szer. / LAC Mechanik
brak dalszych informacji
Gackowski Ludwik
23.08.1918 † 01.01.1941 23 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
301DB
>1941 zginął – RAF Swinderby-“Wellington”-T2517- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Podczas lotu powrotnego,
w trudnych warunkach atmosferycznych, samolot utracił prędkość podczas lądowania i rozbił się w pobliżu lotniska.
Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (299/MC) UK
Gackowski Zygmunt
06.03.1923 ???
kpr. / LAC
Mechanik
306DM
brak dalszych informacji
Gacoń Ignacy 9496
13.12.1918 + 00.03.1998 80 chor. / W/O
Strzelec pokładowy
301DB
>09.08.1941 RAF Hemswell-„Wellington”-T2625- lot bojowy, Bombardowanie Hamburga. Podczas dolotu
na cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się koło miejscowości Boen
w Niemczech. Uratowali sie Z Baderski i J.Gacoń (wyskoczyli ze spadochronem i dostali się do niewoli).
Reszta załogi zginęła - Zmarł w Leicester UK
Gaczoł Włodz. Walenty Juliusz
14.02.1919 + 11.01.1992 73 sierż. / W/O
Pilot
315DM
Zmarł w Wykeham Linc’s UK
Gadkowski Jan Czesław
22.07.1922 + 01.05.1986 64 plut. / F/Sgt
Pilot
309DMR
Zmarł w Krakowie – pochowany na cmentarzu Rakowickim
Gadomski Felicjan Józef
02.06.1898 + ???
kpt. / F/o
Administracja
318DMR
1947 Polska
Gadomski Mieczysław Józef
15.04.1915 + 14.09.2000 85 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Gloucester i został spopielony UK
Gadomski Stefan Aleksander 8323 27.02.1918 † 18.04.1943 25 plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
138RAF
186
781663
792486
783651
706534
794792
729115
782652
704827
703137
P-1597
703175
780563
794056
783262
708953
704511
792335
703747
783789
792953
705263
792928
783562
794540
792544
P-0226
Urodzony w Mińsku Mazowieckim. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję
przedostał się do Wielkiej Brytanii . Po przeszkoleniu na strzelców pokładowych i końcowe przeszkolenie bojowe w OTU zostal
skierowany do 301DB, eskadry 138 do zadań specjalnych 22 sierpnia 1942 roku. - Siedem miesięcy później w roku 1943, zginął
– RAF Tempsford-„Halifax”-DT725- specjalny lot bojowy nad Francję ze zrzutami zaopatrzenia w rejonie Moulins. Od chwili
startu nie odebrano żadnego sygnału i załogę uznano za zaginioną. W styczniu 1946 roku szczątki samolotu odnaleziono w
miejscowowości Owesy 14 mil od Caen. Samolot został zestrzelony przez niemiecką obronę plotn., a załoga pochowana jako
„nieznani”. - Wszyscy z załogi zostali ekshumowani na brytyjski cmentarz wojskowy w Banneville Falaise Francja (5-10/6/B)
Gadoś Ludwik
12.07.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
318DMR
brak dalszych informacji
Gadowski Władysław
20.05.1902 + ???
majst. / F/Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
Gadus Romuald
20.02.1919 † 01.10.1941 20 ppor. / Sgt
Pilot
316DM
Ur. w m. Dyneburg, Łotwa. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W 137 roku ukończył kurs szybowcowy w Ustianowej
a w 1938 kurs pilotażu silnikowego w Śwdniku. W 1939 był słuchaczek I roku SPL w Dęblinie. Po kamoanii
wrześniowej 1939, przedostal się do Francjii. W marcu 1940 przydzielony do grupy mjr Czesława Krajewskiego,
skierowanej do szkoły strzelców samolotowych w Caen. Służył tam jako pilot myśliwski w kluczu ppor. Stanisława
Andrzejewskiego. W czerwcu 1940 przybyl do Wielkiej Brytanii gdzie został skierowany na przeszkolenie do 5 OTU, po
czym w pździerniku 1940 przeniesiony do 501DMRAF a w lutym 1941 do 316DM. W 1941 zginął – RAF Church Stanton“Hurricane”-Z2962- miał przelecieć na macierzyste lotnisko z Taunton. Po starcie, na wysokości około 60-70 m smolot
utracił prędkość i spadł na pobliskie pola.Pilot zginął (jako sierżant Bryt., gdyż nie zdążono go mianować na P/O
RAF’u (Pilot Officer)). – pochowany w St.Mary w Taunton Somerset (2/5353) UK
Gadzikowski Artur
29.07.1908 + ???
plut. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gafkowski Czesław Alojzy
24.10.1918 + 00.02.1982 64 szer. / AC2
Bez specjalności
Zmarł w Bronx, New York, USA
Gagat Edward
23.01.1922 ???
szer. / AC2
Radio-operator –uczeń
brak dalszych informacji
Gaik Zygmunt Paweł
13.11.1917 † 29.04.1941 24 kpr. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
18OTU
>1941 zginął – RAF Bramcote-“Wellington”-L4297- lot szkolny. Z nie ustalonych powodów samolot nagle
przeszedł do lotu pionowego i przy dużej prędkości rozbił się w miejscowości Weson-in-Arden Warwickshire).–
Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Nuneaton (100/H) UK
Gaiński (Gee) Zenon Józef
16.12.1914 + ???
plut. / Cpl
Kancelista
1953 Toronto Ontario Kanada
Gaj Czesław
04.11.1917 ???
plut. / Sgt
Tlumacz
316DM
1947 USA
Gaj Piotr
17.08.1914 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
brak dalszych informacji
Gaj Stanisław
08.04.1916 + 00.09.1970 54 sierż.pch. / Cpl Elektryk
Zmarł w New York USA
Gaj Tadeusz
14.04.1910 + ???
st.szer. / AC2 Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gajda Antoni
11.07.1903 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
brak dalszych informacji
Gajda Bronisław Edward
03.10.1914 + 00.06.1984 70 plut. / LAC
Mechanik
304DB
Zmarł Derby UK
Gajda Edward
13.06.1919 ???
st.szer. / LAC Bez specjalności
1947 France
Gajda Grzegorz
12.11.1914 + ???
plut. / LAC
Kucharz
317DM
brak dalszych informacji
Gajda Julian
10.02.1920 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
302DM
1948 France
Gajda Kazimierz
19.02.1917 + 25.10.1988 71 sierż. / W/O
Nawigator
300DB
>15.10.1942 – RAF Kelstern-„Wellington”-HE289- lot treningowy. Po trzech godzinach lotu samolot, wskutek awarii silników,
lądował na lotnisku ze schowanym podwoziem. Nastąpił pożar i radio-operator, sierż. P.Kułagowski silnie poparzony, Zmarł w
szpitalu 17.10.1944. Reszta załogi nie odniosiększych obrażeń. - Sierż. Gajda Zmarł w Welland Ontario Kanada
Gajda Stanisław
11.12.1907 + ???
st.sierż. / Cpl
Magazynier
1946 Polska
Gajda Wacław
15.10.1917 ???
sierż. / Cpl
Elektryk
305DB
1947 France
Gajdek Aleksander
15.06.1917 + 04.05.1993 75 kpr. / LAC
Kucharz
315DM
Zmarł w Winnipeg, Manitopa Kanada
Gajdowski Józef Leon
15.03.1915 + 30.09.1993 78 majst. / Cpl
Mechanik radarowy
Ur. w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. - Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję a po jej
kapitulacji, został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i został wyszkolony
na strzelca pokładowego-radiotelegrafistę. Podczas końcowego wyszkolenia w 18 OTU ulegl wypadkowi i zostal skierowany do
persenelu naziemnego jako mechanik radarowy. – Po zwolnieniu ze służby w lotnictwie, osiedlił się w Blackpool UK. - Zmarł w
Blackpool – pochowany na cmentarzu Carleton UK
Gajdziński Henryk
18.08.1914 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
304DB
1947 Polska
Gajecki Mikołaj
23.05.1916 + 27.02.1983 67 plut. / Cpl
Szef sekcji spadochron. 301DB
Zmarł w Rudzie Śląskiej - pochowany na cmentarzu w Rudzie Śląskiej (Godula)
Gajek Józef
17.03.1918 + 25.06.1997 79 plut. / LAC
Mechanik
315DM
Zmarł w Hillingdon Middx UK
Gajek Stanisław
02.11.1904 + 01.04.1975 71 mjr / F/Lt
Pilot
9 Ferry.Pool
Urodz. W m. Zrecze Małe,woj. Tarnopolskie. Absolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 2PL w
Krakowie. We wrześniu 1939 roku oficer sztabu lotnictwa Armii „Kraków”. Po przybyciu do Angli jest dowódcą V Dywizjonu
Ośrodka w Blackpool. W latach 1941-43 lata jako pilot w nr.4 i nr.9 Ferry Pilots Pool. W roku 1944 dowódca eskadry szkolnej
w Halton. Po demobilizacji powrócił do kraju. – Zmarł w Warszawie
187
784193
784614
P-2983
706996
780790
792282
P-2258
703457
707033
781284
707183
707426
793793
705649
706603
705175
781569
784168
782054
704887
P-2840
703603
707427
782607
706825
782519
703997
792483
706114
782264
P-0478
– pochow. Na cmentarzu Kraków-Rakowice Polska
Gajek Wacław Wiliams (USA)
14.10.1921 † 08.11.1942 21 szer. / Sgt
Strzelec pokładowy
307DMN
>1942 zginął - RAF Exeter-„Beaufighter”X8149- lot ćwiczebny na współprace z reflektorami z pilotem czechosłowackim S/Ldr F.Ryplem. Podczas lądowania pilot nie zmieścił się na dobiegu i samolot uderzył w drzewo na skraju
lotniska. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu Higher Cemetery Exeter (ZK/73) UK
Gajer Leopold
17.11.1915 + 24.04.1990 75 sierż. / Cpl
Mechanik
309DMR
Zmarł w Leszczynach Polska
Gajewicz Władysław
27.09.1914 + 19.03.2008 93 ppor. / F/O
Nawigator
304DB
Zmarł w Blackpool i tam pochowany
Gajewski Aleksander
11.12.1898 + 02.02.1980 82 chor. / F/ Sgt
Mechanik
Zmarł w Macclesfield UK
Gajewski Antoni
27.02.1900 + 10.01.1941 41 sierż. / Sgt
Bez specjalności
>1941 Zmarł - Baza PSP Blackpool Centrum Wyszkolenia Ziemnego. Zwolniony z wojska 15.08.1940 jako słaby fizycznie
Zmarł w szpitalu. - pochowany na cmentarzu w Arlesey Beds (4212) UK
Gajewski Edmund
01.07.1915 + ???
plut. / LAC
Rusznikarz
306DM
brak dalszych informacji
Gajewski Eugeniusz Emil
14.06.1917 + ???
por. / F/Lt
Pilot
>1946 wstąpił do lotnictwa w Pakistanie (Pakistan A.F.) - 1955 Lahore Pakistan
Gajewski Franciszek
19.12.1914 + ???
plut. / LAC
Sanitariusz
305DB
brak dalszych informacji
Gajewski Henryk
08.04.1926 ???
st.szer. / LAC Straż pożarna
brak dalszych informacji
Gajewski Henryk Feliks
16.12.1918 † 07.03.1944 26 plut. / W/O
Nawigator
307DMN
>1944 zginął – RAF Church Fenton-„Mosquito”-HK230- lot bojowy w rejonie Soesteberg- Dalenz wraz kpt.pil.
R.Zwolińskim. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. I w płomieniach spadł na ziemię w miejscowości
Westerwoorth koło Arnhem. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu Rozendaal koło Arnhem (31) Holandia
Gajewski Jan
17.09.1917 + 00.07.1952 35 kpr. / AC2
Bez specjalności
1975 emigrował do m. Skillman New Jersey USA i tam Zmarł. (info Zenon Dudek – 16.04.2012):
Gajewski Jan
03.08.1899 + 02.10.1975 76 st.szer. / LAC Bez specjalności
300DB
Zmarł w Siemieniu koło Lublina Polska
Gajewski Jan Paweł
12.06.1919 + 08.06.1985 66 st.sierż. / W/O Pilot
Po zwolnieniu z PSP osiedlił się w w Wielkiej Brytanii – Zmarł na zawał serca w drodze powrotnej na lotnisku w Warszawie.
(info: Z.Dudek 16.04.2012)
Gajewski Jerzy
17.04.1922 + 14.08.1995 73 plut. / F/Sgt
Pilot
306DM
Zmarł Nashville Tennessee USA
Gajewski Józef
05.02.1913 + 10.01.1982 69 sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
Zmarł w Penrhos – spopielony – prochy złoż. Na cmentarzu w Pwllheli Gwynedd (Col.5/12) UK
Gajewski Kazimierz
27.02.1918 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gajewski Stanisław
03.09.1914 + 29.10.1977 63 plut. / LAC
Mechanik pokładowy
304DB
Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Wilford Hill UK
Gajewski Stanisław
12.05.1917 + 05.02.1997 80 sierż. / Cpl
Mechanik
307DMN
Zmarł w Dundas, Ontario Kanada
Gajewski Stefan Franciszek
05.08.1904 + ???
st.sierż. / W/O Pilot
brak dalszych informacji
Gajewski Witold
15.03.1922 + 14.12.2003 81 sierż. / F/Sgt
Pilot
308DM
Zmarł w Wieliczce Polska
Gajewski Władysław
08.06.1905 + ???
ppor. / F/O
Administracja
brak dalszych informacji
Gajewski Władysław
30.01.1914 + ???
kpr. / LAC
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Gajewy Józef
12.03.1901 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gajko Józef
13.09.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
307DMN
1946 Polska
Gajl Jan
01.01.1908 + ???
st.szer. / LAC Mechanik przyrz. Prec.
300DB
brak dalszych informacji
Gajosiński Jerzy
19.12.1921 + 29.04.1942 21 plut. / Cpl
Mechanik
301DB
Ur. w Książu Wielkim, pow. Miechów. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez
Rumunię i Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na mechanika samolotowego, zostal skierowany
do301DB. - W roku 1942 zachorował – RAF Hemswell – zostal skierowany do szpitala RAF w Rauceby, gdzie Zmarł po
operacji. - pochowany na cmentarzu w Newark (308) UK
Gajszyn Stanisław
28.02.1921 ???
plut. / W/O
Pilot
304DB
brak dalszych informacji
Galant Marian Wincenty
17.07.1912 + 10.06.1957 45 majst. / Cpl
Mechanik
301DB
Ur. w Sandomierzu. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, w której bral czynny udział
zostal ewakuowany do Rumunii. Natępnie przez Francję, po jej kapitulacji przedostal się do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1940
roku. Po wstępnym przeszkoleniu został skierowany do 304DB „Ziemi Śląskiej”. Po następnym przeszkoleniu na Mechanika,
otrzymal przydzial do 301DB „Ziemi Mazowieckiej”. – Po zwolnieniu z lotnictwa wyemigrował do Australii - Zmarł w Melbourne.
Galanty Włodzimierz
20.11.1919 + 15.11.1993 74 plut. / Sgt
Pilot
Zmarł w Lincoln i tam został spopielony UK
Galęba Ignacy
05.01.1908 + 15.10.2002 94 plut. / LAC
Mechanik
305DB
Zmarł w Londynie UK
Galewicz Roman Marian 9642
04.07.1915 + 17.01.1991 76 kpt. / F/Lt
Obserwator
301DB
Ur. w m. Zborów, pow. Stryj. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 6PL – 64 Esk. Lin. we
Lwowie, z którą przeszedł kampanię wrześniową 1939 wykonując 3 zadania bombardierskie. We Francji w roku 1940, odbył
szkolenie w bazie Rennes. W Wielkiej Brytanii po wykonaniu tury operacyjnej w 301DB w latach 1941-42 odkomenderowamy
na studia. Po wojnie osiedlił się W Wielkiej Brytanii. - Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
188
704525
781189
P-1337
783260
707799
704032
P-0485
793396
794124
783971
P-2259
792006
780006
780428
784113
P-2404
705608
794628
782899
781554
704885
P-0023
782098
784016
782644
729165
705834
781949
Galica Andrzej
05.09.1921 ???
kpr. / LAC
Motocyklista
1947 France
Galica Władysław
06.05.1919 ???
plut. / F/Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Galicki Mieczysław
04.05.1909 + 29.05.2003 94 kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
318DMR
Zmarł w Warszawie Polska
Galiczyn Stanisław
20.11.1920 † 26.07.1943 23 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HZ486- lot bojowy, bombardowanie Essen. Według informacji
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Asbeck Amt,
Volmarstein. Do niewoli dostali się por.obs. E.Bemben i kpr.strzelec pokł. Z.Cipirski.
Reszta załogi zginęła. – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym Reichswald Forest (4/XXII/A) Niemcy
Galiński Józef
05.05.1927 + 02.08.1988 61 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
Zmarł w Long Eaton Nottingham UK
Galiński Tadeusz
12.12.1920 + 22.09.1986 66 kpr. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
301DB
Zmarł w Ashford Kent - spopielony w Charing krematorium UK
Galler Tadeusz
20.10.1911 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
309DMR
1984 Beeton Ontario Kanada L0G
Galli Józef Wilhelm
20.04.1915 + ???
plut. / LAC
Mechanik
301DB
1947 Polska
Gallus Paweł 10765 DFC
28.04.1920 ???
St.sierż. / W/O Pilot B of B
303DM
Ur. w m. Szczawi, pow.Gostynin, woj. warszawskie. – 1939 – SPLdM w Krośnie- uczeń-pilot. W sierpniu 1939 przeniesiony do
1PL w Warszawie. – Po kampanii wrześniowej przez Rumunię i Francję przedostaje się do Wielkiej Brytanii. – 1980 Baza
Blackpool – Po dalszym przeszkoleniu otrzymał przydział 28.10.1941 jako pilot myśliwski do 303DM w stopniu sierżanta >01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię . W roku 1943 przeniesiony do 316DM – ostatni przydział
otrzymal we wrześniu 1945 do 309DM. – 1947 roku - brak dalszych informacji
Galon Leonard
31.10.1900 + ???
majst. / W/O
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Galwin Antoni Jan
12.09.1917 + 00.00.1976 59 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
1954 Zmarł w roku 1976 w Toronto Ontario Kanada (brak pelnej daty info Lucyna- 28.10.2011)
Gaładyk Stnisław
11.04.1915 + 14.08.1992 77 sierż. / Cpl
Żandarmeria lotnicza
Zmarł w Nowym Jorku USA
Gałaj Jan F
12.12.1912 + ???
st.sierż. / F/Sgt Mechanik przyrz. Prec.
Brak dalszych informacji
Gałaj Tadeusz Michał
12.12.1912 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Gałas Mieczysław 9582
05.10.1919 † 13.05.1943 24 ppor. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>14.03.1942 – RAF Lindholme –„Wellington”-Z8438- nalot na Kolonię – po powrocie przy lądowaniu pilot nie mógł
otworzyć klap do lądowania, wpadł zabudowania lotniska izapalił się – uratował się tylko z lekkim obrażeniem Gałas.
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE295- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było
wszelkiej łączności.Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Gałat Kazimierz
28.03.1920 † 26.07.1944 24 ppor. / F/O
Nawigator 300DB
>1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Podczas dolotu
na cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lanacasterem należącym do USAAF.
Ocaleli: K.Wziątek i F.Witrylak. – Po kilkunastu dniach wrócili do Angli. Reszta załogi zginęła.
- ppor. Kazimierz Galat pochowany na cmentarzu w Orleanie Francja (37/2S/K)
Gałązka Adam Apolinary
12.02.1920 + 09.09.1999 79 kpr. pch. / AC2 Nawigator – uczeń
Zmarł w New York, USA
Gałązka Bolesław
26.09.1914 + ???
st.szer. / AC1 Mechanik
brak dalszych informacji
Gałązka Eugeniusz
16.04.1915 + 13.06.1976 61 plut. / LAC
Kierowca samochod.
309DMR
Zmarł w Blackpool UK
Gałązka Jan
17.12.1919 † 31.05.1942 23 kpr. / Sgt
Pilot
302DM
>1942 zginął – RAF Heston-„Spitfire”-BL677- lot bojowy w składzie skrzydła „na wymiatanie” w rejonie Hesdin – Auxile-Château we Francji. 302 dm leciał około 800 m wyżej od reszty samolotów skrzydła i nagle 4 samoloty prowadzone
przez mjr.juliana (Roch) Kowalskiego, zostały zaatakowane z wyższego pułapu przez 3 Focke-Wulfy FW-190, które
otworzyły ogień w locie pionowym i przeleciały przez ugrupowanie dywizjonu.Po tym ataku zauważono brak samolotu
kpr. J.Gałązki. Prawdopodobnie ranny, w uszkodzonym samolocie wpadł do morza. – zginął w morzu
Gałązka Zygmunt
18.06.1917 ???
sierż. / F/Sgt
Pilot
304D
bbrak dalszych informacji
Gałczyński Zbigniew Mieczysław 8355 06.08.1912 + ???
mjr / F/Lt
Obserwator
304DB
>15.04.1941 – RAF Syerston-“Wellington”-R1212- lot treningowy – podczas próby lądowania na lotnisku Flintham Woods,
Syerston, pilot podszedł zbyt wysoko i dostał rozkaz ponownego okrążenia lotniska. Przy kolejnej próbie lądowania jeden z
silników odmówił posłuszeństwa i samolot zderzył się z drzewem na skraju lotniska. - J.Jarosz i T.Aranowski i Z.M.Gałczyński
– ranni, ocaleli w wypadku . Zginęli: L.Pietruszewski, A.Berger i pilot R.K.Christman. - Mjr Z M Gałczyński od 1968 roku
mieszka w Londynie SE1 UK
Gałecki Hieronim
15.05.1913 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik przyrz.precyz. 304DB
brak dalszych informacji
Gałecki Jan
15.08.1899 + 24.12.1984 85 werkm. / F/Sgt Magazynier
315DM
Zmarł w Ontario Kanada
Gałecki Kazimierz
14.07.1914 + ???
majst. / W/O
Mechanik
301DB
1948 Argentyna
Gałężewski Edmund
20.09.1917 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gałka Eugeniusz
30.12.1923 ???
kpr. / LAC
Strzelec pokładowy
301DB
brak dalszych informacji
Gałka Piotr Kazimierz
29.12.1912 + ???
plut. / Cpl
Mechanik
189
709942
P-2574
780984
P-1843
708361
P-2525
783970
P-0752
780320
708305
781422
P-1937
784957
781505
782314
707428
704593
782190
P-1319
709050
704880
784478
783234
782805
709051
792590
707030
792908
707117
703214
783153
784006
brak dalszych informacji
Gałuszewski Kazimierz
04.03.1899 + ???
plut. / LAC
Straż pożarna
301DB
brak dalszych informacji
Gałuszka Alfred Bogdan
09.11.1910 + 11.11.1979 69 por. / F/O
Administracja
Zmarł w Worksop Notts – pochowany w Retford UK
Gałuszka Stanisław
13.08.1918 ???
plut. / LAC
Rusznikarz
305DB
1946 France
Gałuszka Władysław
15.12.1912 + ???
kpt. / F/Lt
oficer medycyny
303DM
brak dalszych informacji
Gałuszka (Węgrzyn) Władysław
27.02.1920 ???
kpr. / LAC
Rusznikarz
304DB
1948 Australia
Gancewicz Wacław
24.06.1911 + 27.11.1970 59 por. / F/Lt
Oficer Medyczny
305DB
Zmarł w Penley Walia UK
Gandecki Józef
07.08.1915 + ???
plut. / Cpl
Mechanik przyrz. Prec.
1948 France
Gandor Wladysław
02.11.1912 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
301DB
>29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystartował do lotu bojowego - bombardowania Saarbrücken.
O godz. 22.45 samolot zesrzelony przez Messershmitt’a (Me110) w około Rummen w Belgii, 14 km na SE od Diest.
Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądowania), po miesiącu przedostali się
do Gibraltaru, prawdopodobnie przy pomocy Belgijskiego Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor,
por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski. – Brak danych o por.obs. Stanisławie Świda. Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w
Sztokcholmie Szwecja - 1971 Hillmorton Rugby UK
Gandurski Wiktor
26.07.1915 † 10.01.1941 25 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
307DMN
>1941 zginął – RAF Blackpool-„Defiant”-N3401- odbywał wraz z pilotem plut.pil. A.Jodą nocny patrol nad morzem. Z
nie znanych powodów (możliwe zestrzelenie) samolot wpadł do morza koło Barnouth (Walia). Obaj piloci zginęli. Kpt.
Gandurski pochowany na cmentarzu w Layton Blackpool (BB/441) UK
Gapa (Marianek) Józef
01.09.1919 ???
kpr. / AC1
Rusznikarz
brak dalszych informacji
Gapiński Jan
05.03.1911 + ???
plut. / LAC
Elektryk
304DB
brak dalszych informacji
Gara Bolesław
21.06.1918 + 28.07.1991 73 por. / F/O
Nawigator
307DMN
Zmarł w Balham Londyn UK - pochowany na cmentarzu w Pwllheli Północna Walia (CG/50)
Gara Józef
02.02.1906 + ???
st.sierż. / Sgt
Mechanik
308DM
brak dalszych informacji
Garbacz Wincenty
19.07.1916 † 28.04.1942 26 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
304DB
>1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było
wszelkiej łączności. Samolot, prawdopodobnie zestrzelony,rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga
– pochowany na cmentarzu w Charleroi Belgia (3-5/B)
Garbarz (Tanner) Michał
28.07.1916 + 04.04.2003 87 plut. / Cpl
Mechanik
306DM
Zmarł w Storrington West Sussex UK
Garbaszewski Jan Bronisław
08.03.1920 + 12.02.2005 85 plut.pch. / AC1 Pilot – uczeń
Hucknall
Zmarł w Hucknall, Nottingham i tam pochowany
Garbatt Tomasz Ryszard
02.09.1919 † 05.05.1944 25 st.szer. / Sgt
Radio-operator pokł.
6 OUT
>1944 zginął – RAF Silloth-„Wellington”-MP541- lot treningowy nad morzem. Baza otrzymała sygnał SOS z podaniem
pozycji samolotu, ale pomimo natychmiastowych poszukiwań nie udało się odnaleźć załogi – Cała załoga zginęła.
Garbicz Stanisław
06.05.1903 + 10.05.1970 67 st.sierż. / F/Sgt Bez specjlności
304DB
Zmarł w Blackpool i tam pochowany UK
Garbiński Jerzy
22.05.1884 + 19.09.1979 95 płk / G/Cpt
Pilot
>Dow-ca 5 Pułku Lotniczego w Lidzie Wilno (1936-1939) - Zmarł w Warszawie Polska ● płk
Garbowski Jan Marian
19.09.1927 ???
jun. / AA
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - 1948 Australia
Garbuz Tadeusz
19.02.1924 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Garczyk Antoni
30.11.1905 + 00.00.1971 66 sierż. / Cpl
Elektryk
Zmarł w Nottingham UK
Garczyk Ignacy
21.07.1918 ???
plut. / LAC
Stolarz
1947 Francja
Garczyński Edmund
06.08.1918 † 26.07.1943 25 plut. / F/Sgt
Pilot
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington” -HZ486- lot bojowy, bombardowanie Essen. Według informacji
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca koło Asbeck Amt,
Volmarstein. Do niewoli dostali się por.obs. E.Bemben i kpr.strzelec pokł. Z.Cipirski. Reszta załogi zginęła. – Plut.
Edmund Garczyński został pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest Niemcy (5/A/XXII)
Garczyński Henryk
17.01.1927 ???
jun. / AA
Mechanik przyrz. Prec.
Halton
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton (UK) - brak dalszych informacji
Garczyński Tadeusz 9460
12.12.1916 + 18.12.2007 91 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Ipswich Suffolk i pochowany na miejscowym cmentarzu UK ● ppor.pil.
Gardziel Władysław
27.02.1926 ???
st.szer. / AC1 Elektryk
309DMR
1948 Australia
Gardziński Adam Zygmunt
12.01.1913 + ???
sierż. / Cpl
Strzelec pokładowy
brak dalszych informacji
Gargun Jan
02.03.1926 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
Brak dalszych informacji
Garlicki Antoni
02.07.1919 ???
plut.pch. / LAC Elektryk
316DM
1948 Kanada
Garnowski Władysław 11095
07.09.1919 + 14.09.1997 78 sierż. / W/O
Bombardier
300DB
Zmarł w Sulihull – spopielony, prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
Garstecki Bernard
25.05.1916 + 21.05.1999 83 plut. / LAC
Mechanik
302DM
Zmarł w Flint N.Wales UK
190
P-3006
P-2309
783661
P-0153
708613
783740
793482
793471
707800
P-0921
76809
703024
781568
780803
705004
706464
P-1504
781100
784164
703133
705835
783840
704113
781260
781591
794132
703431
Garstecki Bronisław Kazimierz
25.02.1899 + ???
mjr / F/Lt
Administracja
1947 Polska
Garstecki Kazimierz Stanisław
04.12.1921 + 07.12.1996 85 por. / F/Lt
Pilot
304DB
Zmarł w Lockport Illinois USA
Garstka Stanisław
19.08.1918 † 10.01.1942 24 plut.pch. / Sgt Pilot
304DB
Po przybyciu do Wielkiej Brytaniipoczątkowo latał w 16(P)SFTS w Newton do listopada 1941. Po przeszkoleniu w 18
OTU został skierowany do 304DB. W styczniu 1942 zginął – RAF Lindholmw-„Wellington”-DV423- lot bojowy,
bombardowanie Wilhelmshaven. Samolot uszkodzony przez nieprzyjaciela wpadł do morza. Zginęła cała załoga.
Gartner Antoni Piotr
20.05.1902 + ???
płk / W/Cdr
Oficer techniczny
1947 Polska
Garwin Edward
01.06.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
Gasek Stanisław
07.11.1900 + 05.02.1989 89 st.sierż. / Sgt
Kancelista
Zmarł w Warszawie Polska
Gass Zygmunt
03.11.1903 + 09.12.1978 75 sierż. / Sgt
Mechanik
302DM
Zmarł w Polsce
Gastoł Edward 8259
11.07.1914 † 08.10.1943 29 kpr. / F/Sgt
Bombardier
300DB
>1943 zginął – RAF Hemswell- “Wellington”-minowanie rejonu St.Nazaire. Z lotu tego samolot nie wrócił do bazy,
prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga.
Gasztold Jan
10.01.1926 *****
jun. / AC2
Mechanik
Heliopolis
ur. w m. Jerenowo, Wołożyn. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
1995 Etobicoke Ontario Kanada
Gaudyn Józef
01.03.1907 † 15.01.1942 35 por. / F/O
Pilot
25SFTS
>1942 – RAF Hucknall-Tiger Moth”-T7747- przygotowywał sie do startu wraz z uczniem Józefem Skrobeckim,
gdy z ich samolotem zderzył się lądujący „Spitfire”. Uczeń J.Skrobecki ocalał, odnosząc lekkie obrażenia. Pilot
Gaudyn zginął w kabinie samolotu. – Pochowany na cmentarzu w Huckmall Notts. Działka wojskowa UK
Gauze Czesław
26.02.1918 † 15.11.1940 22 por. / P/O
Pilot
605RAF
Ur. w m. Erechim, Rio Grande do Sul, Brazylia. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 137 lokatą.Przez
Rumunię, Francję dotarł do Wielkiej Brytanii.Po przeszkoleniu w 56 OTU skierowany do 85 DM RAF a następnie
przeniesiony 26.10.1940 do 605DM RAF. Sześć tygodni później zginął – RAF Croydon-„Hurricane”-V6951- lot bojowy w
składzie dywizjonu .w rejon Canterbury w celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej. Podczas walki
powietrznej z osłoną bombowców został zestrzelony przez Messerschmitta Me-109 nad Dover. Pilot zginął.–
pochowany na cmentarzu Whyteleafe Kenley, Surrey (30) UK
Gawarecki Stanisław
11.03.1917 ???
kpr. / AC2
Bombardier – uczeń
brak dalszych informacji
Gawąd Stanisław
12.07.1917 + 02.10.1941
st.szer. / LAC Mechanik pokładowy
301DB
>1941 Zmarł – RAF Hemswell – został ciężko ranny na lotnisku podczas zderzenia dwóch lor, Zmarł w szpitalu. – pochowany
na cmentarzu w Newark (303/NC East/P) UK
Gaweł Antoni
26.09.1909 + ???
st.sierż. / Sg
Kancelista
brak dalszych informacji
Gaweł Jan
16.06.1920 + 02.02.1980 60 plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Nottingham UK
Gaweł Roman
12.03.1919 + 27.01.1973 54 plut. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł w Londynie UK
Gaweł Stefan
13.02.1916 + ???
por. / P/O
Obserwator
Służbę wojskową rozpoczął w 1 BB i w stopniu plut.pchor. przeniesiony w 1938 do SPL. Absolwent XIII Promocji SPL,
- ukończył w 1939 z 144 lokatą. Przez Rumunię Francję przedostał się w styczniu 1940 do Wielkiej Brytanii. Zwolniony
w 1942 ze służby w PSP na skutek złego stanu zdrowia. W dalszych latach wojny ukończył studia ekonomiczne na
Uniwersytecie w Oxford (1942-47) – mieszka USA
Gawenda Franciszek
24.04.1915 + ???
sierż. / Cpl
Mechanik
301DB
brak dalszych informacji
Gawerski Witold Zygmunt
27.01.1918 + 27.03.1978 60 sierż. / Cpl
Mechanik
304DB
Zmarł w Olsztynie Polska
Gawęda Józef
18.02.1911 + ???
plut. / LAC
Kierowca samochod.
1947 Argentyna
Gawęda Tadeusz
02.10.1923 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
301DB
1949 Nottingham UK
Gawinkowski Stanisław
25.04.1919 ???
sierż. / Cpl
Elektryk
305DB
1947 France
Gawinowicz Edward
08.07.1922 ???
plut. / WO
Radio-operator pokł.
304DB
1947 Południowa Afryka
Gawkowski Józef
10.02.1922 † 19.07.1942 20 szer. / LAC
Pilot-uczeń
16SFTS
>1942 zginął – RAF Newton-„Master”-W8474- samodzielny lot szkolny. W skutek awarii silnika, podczas
przymusowego lądowania pod Mottram-in-Longdendale, utracił prędkość i zwalił się na ziemię ponosząc śmierć.
– pochowany na cmentarzu w Newark (310/JSP) UK
Gawlak Feliks 9151
14.05.1914 † 28.08.1942 28 sierż. / F/Sgt
Strzelec pokładowy
305DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-Wellington”-Z1245- lot bojowy, bombardowanie Kassel. W rejonie Einhoven w Holandii
samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. Antoni W.Kiewnarski dostał sie do niewoli niemieckiej
osadzony w stalagu Luft III Sagan (Żagań) – schwytany w czasie zbiorowej ucieczki 50 alianckich lotników, został
rozstrzelany przez gestapo 25.03.1944., zas Tadeusz J.Frankowski, po zaleczeniu ran zdołał zbiec i 25.10.1942 roku
dotarł do Angli.-Reszt załogi zginęła. – Feliks Gawlak pochowany na cment. Eindhoven-Woensel Holandia (118/JJ)
Gawlewicz Kazimierz
08.04.1919 + 04.02.2001 82 sierż. Pch. / W/O Pilot
Zmarł w Perth Australia
Gawlik Jan
20.12.1916 † 13.11.1943 27 plut. / Sgtl
Radio-operator pokł.
18OUT
>1943 zginął – RAF Finningley „Wellington”-podczas przygotowania do lotu samolotu „Wellington” do lotu
treningowego został zabity śmigłem na lotnisku Bircotes (Yorkshire). – pochowany na cment. W Newark (319/Q) UK
191
794102
Gawlik Konstanty
10.03.1916 † 22.08.1943 27 sierż. / Sgt
Pilot
304DB
>1943 zginął – RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ576- lot bojowy, wystartował w rejon Zatoki Biskajskiej
z zadaniem patrolowaniu rejonu i zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Ostatni sygnał przyjęto o godz. 16.00.
Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu.
793885 Gawlik Paweł Ludwik
11.01.1899 + 03.01.1942 43 kpr. / LAC
Magazynier
308DM
>1942 zginął – Woodvale- zginął w wypadku drogowym (zderzenie z autobusem) podczas pełnienia suby.
- pochowany na cmentarzu św.Jana Baptysty w Baginton (9) UK
784554 Gawlik Wacław
27.07.1916 + 30.12.1992 76 plut. / LAC
Mechanik
Zmarł w Nottingham
P-0421 Gawlikowski Jan
04.02.1899 † 10.06.1941 42 mjr / F/Lt
Pilot
5BGS
>zginął – RAF Jurby-„Blenheim”-L1298- lot szkolny z uczniami z RAF’u. W pobliżu Lazagre k/Ramsey samolot nie
wyszedł z płaskiego korkociągu i rozpadł się w powietrzu. Wszyscy zginęli,- poch. na cmen. Św.Patryka w Jurby na
wyspie Man (347) UK
708235 Gawlina (Cichaszewski)Józef Stef. 02.09.1924 ???
kpr. / LAC
Kierowca samochod.
306DM
brak dalszych informacji
P-2754 Gawliński Piotr Antoni
13.07.1909 + 29.05.1969 60 por. / F/O
Inż. Budowy lotnisk
5029DBL
Zmarł w Wayne New Jersey USA
784745 Gawłowski Leon
07.07.1916 † 13.07.1944 28 sierż. / W/O
Pilot
18OTU
>1944 zginął – RAF Finningley-„Wellington”-Z1696- lot ćwiczebny, podczas powrotu w trakcie wykonywania
okrążenia nad lotniskiem, z nie ustalonych powodów spadł na ziemię i eksplodował.
Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (320/B/P) UK
780995 Gawor Edward
04.10.1916 ???
sierż. / Cpl
Operat. Namiar. Radiow. 304DB
1947 Polska
P-1682 Gaworski Bronisław Stefan 11096 25.12.1916 + 12.10.1966 50 por. / F/Lt
Pilot
318DMR
Zmarł w New York USA
P-2650 Gaworski Jerzy 9503
01.05.1914 + ???
por. / F/O
Strzelec pokładowy
301DB
1951 – Nottingham UK
P-0753 Gawron Jan Czesław
12.07.1908 + 26.06.1968 60 mjr / F/Lt
Navigator
>25.10.1942 będąc pacjentem, został ranny w czasie bombardowania szpitala wojskowego w Torquay UK
Zmarł w Chicago – pochowany na starym cmentarzu (kwatera Inr 91 grobowiec \gawronów) w Tarnowie Polska
709909 Gawronik Józef Edward
02.02.1911 + ???
sierż. / Cpl
Meteorolog
1947 Polska
784296 Gawroński Adam
25.06.1914 + ???
kpr. / LAC
Obsługa balonów
1992 Manchester M8 UK
703459 Gawroński Edward
13.09.1915 + 01.01.2012 96 plut. / LAC
Elektryk
Zmarł w Manchester M8 UK (info: Danusia S 13.01.2012)
P-1053 Gawroński Józef Jerzy
17.03.1896 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
brak dalszych informacji
P-1348 Gawroński Tadeusz
11.09.1917 ???
por. / F/Lt
Pilot
305DB
brak dalszych informacji
704057 Gawryś Franciszek
21.05.1919 ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
300DB
1965 Nottingham UK
705300 Gawryteńko Piotr
27.05.1919 ???
plut. / Cpl
Kucharz
brak dalszych informacji
793058 Gayer Jan Feliks
18.05.1907 + ???
chor. / F/Sgt
Bez specjalności
309DMR
1946 Polska
P-0099 Gayzler Witold Józef
02.01.1915 † 27.09.1941 26 por. / F/O
Pilot
307DMN
Ur. w m. Ludomki, woj. poznańskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 105 lokatą. Z Rumunii przez
Francję dotarł w styczniu 1940 do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu latał w 151DM RAF. Po roku we wrześniu 1941
przeniesiony do 307DMN. Zginął – RAF Exeter-“Beaufighter”-R2442- lot ćwiczebny z por.obs.W.S.Pflegerem. W
trudnych warunkach atmosferycznych i przy ograniczonej widoczności zderzył się z wyniosłością terenu. Obaj lotnicy
zginęli. – Por. Gayzler pochowany na cmentarzu w Exeter (ZK/45) UK
P-0414 Gazda Feliks
06.05.1903 + 08.05.1970 67 mjr / S/Ldr
Pilot
112DM RAF
W 1928 roku po kończeniu OSL otrzymuje przydział do 3PL w Poznaniu. >1936 jest przeniesiony na stanowisko dowódcy
eskadry szkolnej do SPLdM, gdzie pełnił swe obowiązki do wybuchu wojny. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii, zostaje
odkomendorowany w 1940 roku do Polskiego Oddziału Transportowego w Takoradi-Kair Egipt.
Zmarł w szpitalu w St.Jerome QC Kanada – pochowany na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal (a-5,L-35)
704652 Gazdecki Józef
28.01.1909 + ???
plut. / LAC
Mechanik samolotowy
301DB
brak dalszych informacji
793645 Gazecki Józef
16.02.1900 + ???
chor. / F/Sgt
Mechanik
brak dalszych informacji
P-0002 Gaździk Jan Stanisław
27.12.1899 + 02.12.1965 66 mjr / S/Ldr
Pilot
Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu na Highgate w Londynie UK
793685 Gądek Mieczysław
11.09.1915 + ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
793196 Gągała Edward 8260
15.04.1915 † 19.01.1945 30 sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
301DB
>1945 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-KH151- specjalny lot bojowy. Podczas powrotu pilot, jak sam zeznał ,- w
czasie drugiegi podejscia do lądowania został oślepiony zielonym świarłem sygnalizującym otwarcie podwozia, nie
zmieścił się na dobiegu i samolot wpadł do morza w pobliżu Brindisi. Członkowie załogi Jan Czarnota, Zbigniew
Weyna, Ludwik Skoczylas i Andrzej A.Wandzel, wyszli z wypadku z lekkimi obrażeniami. Reszta załogi mjr naw.Witold
Żurawski, chor.r/oper. Stanisław Słowik i sierż, r/oper.Edward Gągała - zginęli w morzu. Był to ostatni lot bojowy 301
DB podczas II Wojny Światowej. – sierż. Gągała został poch. na bryt. Cmentarzu wojsk. w Brindisi Włochy (9/13/E)
P-1105 Gągola Stefan
25.06.1900 + 15.11.1963 63 mjr / S/Ldr
Obserwator
Zmarł w Londynie UK
P-1264 Gąsak Stanisław
15.01.1916 † 26.09.1942 26 por. / P/O
Obserwator
1454RAF
>1942 zginął – RAF Charmy Downs-Havoc”-AV395- lot treningowy. Widziano, jak po ostrym pikowa samolot wszedł w
korkociąg i rozbił się w miejscowości Box (Wiltshire). Zginąl również, pil.J.Armanowski.
192
–por.Edward Gąsak pochowany na cmentarzu w Haycombe, Bath (Somerset) (51/V/267 E) UK
P-2115 Gąsecki Józef Stanisław
16.02.1919 † 18.09.1944 25 por. / F/O
Nawigator
307DMN
>22.06.1943 – RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot bojowy, bombardowanie Krefeldu. Samolot zosta zestrzelony
przez niemieckiego nocnego myśliwca nad Grauen Wezel, na południowy wshód od Antwerpii, i spadł w płomieniach
na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Zginęli: Stanisław K.Szpaliński, i Bolesław
Makarski. – Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Bazy.
>1944 zginął – RAF Church Fenton-„Mosquito”KH194 – lot z por. Stanisławem .R. Madejem na inne lotnisko. Nad
miejscowością Stenigot, Louht (Lincolnshire) zderzył się w powietrzu z „Mosquito”-KH288. Obaj lotnicy zginęli.—
pochowany na cmentarzu w Newark (326/L) UK
705971 Gąsienica Józef
08.12.1910 + ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
307DMN
brak dalszych informacji
781481 Gąsiewski Witold
12.04.1911 + 01.10.1984 73 st.sierż. / Sgt
Mechanik
318DMR
Zmarł w Sydney Australia
780861 Gąsior Bolesław
23.05.1922 † 20.02.1943 21 kpr. / Sgt
Pilot
2AGS
Ur. w Święciechowie, pow. Puławy. - – Wychowanek SPLdM w Świeciu. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez
Rumunię przedostal się do Francji, a po jej kapitulacji do Wielkiej Brytanii. W listopadzie przechodzi przeskolenie na
pilota, po którym 21 stycznia 1943 roku. został skierowny do Szkoły Strzelców Samolotowych na dalszą praktykę w
pilotażu. - Zginął miesiąc później w lutym 1943 roku. – RAF Dalcross-“Defiant”-L7029- odbywał wraz z uczniem LAC
McArdle z RAF lot ćwiczebny z zadaniem atakowania celu na morzu. W skutek awarii silnika samolot wpadł do morza i
obaj lotnicy ponieśli śmierć w morzu.
793906 Gąsior Franciszek
22.09.1916 ???
kpr. / LAC
Mechanik
316DM
brak dalszych informacji
703950 Gąsior Jan Tadeusz
24.06.1923 ???
kpr. /AC1
Bez specjalności
1947 Brazylia
782727 Gąsior Stanisław
24.04.1916 + 13.07.1971 55 plut. / AC1
Elektryk
300DB
Zmarł w Derby UK
780564 Gąsiorowski (Andrew) Alfred Marian 03.07.1918 + 30.12.2006 88 kpr. / LAC
Mechanik
316DM
Ur. w Krasocinie, woj. kieleckie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W roku 1938, jako mechanik samolotowy został
skierowany do 2PL w Krakowie. Brał czynny udział w kampanii Wrześniowej 1939 roku, w ramach Armii „Kraków”. - Przez
Rumunię i Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu zostal skierowany do 316DM, a następnie do 18
OTU w Bramcote. - Zmarł w Tenerif Po zwolnieniu z PSP zamieszkał w Blackpool.mienił nazwisko na Andrew. – Zmarł w roku
2006 i został pochowany na cmentarzu w Blackpool, Lancs. UK
709052 Gąsiorowski Antoni
04.05.1926 + 01.10.2002 76 jun. / AC1
Bez specjalności
Cranwell
Wychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - Zmarł w Bristol i tam został pochowany UK
706459 Gąsiorowski Janusz
27.12.1919 + 09.01.1981 62 st.szer. / AC2 Bez specjalności
316DM
Zmarł na skutek tragicznego wypadku w Londynie UK
703240 Gąsiorowski Stanisław
19.04.1915 + ???
plut.pch. / LAC Radio-mechanik
302DM
brak dalszych informacji
794481 Gąsiorowski Witold Tadeusz
25.01.1921 ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
Ur. w Myszkowie. Woj. Tarnopolskie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu. Po wybuchu wojny 1939 rokuzostał ewakuowany z
Krosna do Łucka, gdzie p10 września po nalocie lotniczym na koszary i lotnisko, został ranny. Po wkroczeniu wojsk
Sowieckich, dostaje ię do niewoli, gdzie przebywal do 5 sierpnia 1941 roku. – Przybyl do Wielkiej Brytanii 8 września. Po
przeszkoleniu na strzelca samolotowego a następnie na radio-operatora otrzymuje przydział 20 kwietnia 1943 roku do 304DB
Morskiego. – Po zwolnieniu z PSP, brak dalszych informacji.
P-2297 Gąska Józef Kazimierz
04.03.1901 + ???
kpt. / F/Lt
oficer medycyny
1947 Polska
780076 Gąsowski Henryk
28.11.1900 + ???
sierż.pch. / Sgt Mechanik
5029DBL
1948 Aegentyna
793367 Gąsowski Marian Emil
30.07.1914 + 07.03.1998 84 majst. / Cpl
Mechanik
300DB
Zmarł w Hillingdon Hospital – spopielony w Ruislip krematorium UK
P-1869 Gątowski Stefan
29.08.1912 + 00.07.2004 91 por. / F/Lt
Oficer techniczny
307DMN
Zmarł w Wellnn Ontario Kanada
780174 Gąkiewicz Henryk
23.04.1915 + ???
plut. / LAC
Stolarz
302DM
brak dalszych informacji
706594 Gdowski Leon
11.03.1921 + 10.07.1993 72 kpr. / Sgt
Radio-operator pokł.
Zmarł Ilkeston Derby’s UK
706234 Gdyro Antoni
18.01.1912 + 18.05.1997 85 plut. / LAC
Kierowca samochod.
Zmarł w Sydney Australia
780458 Gebler Władysław
03.04.1915 + 27.09.1974 59 plut. / LAC
Elektryk
303DM
Zmarł w Węgrowcu Poznańskim Polska
704033 Gedymin Zygmunt
18.07.1917 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
300DB
1954 Toronto Ontario Kanada
P-2772 Geissel Ryszard Adam Teodor
10.04.1917 ???
por. / P/O
Administracja
brak dalszych informacji
783787 Geldarski Alfons
09.06.1913 + ???
plut. / LAC
Stolarz
307DMN
brak dalszych informacji
704798 Gelister Adam Adolf
22.06.1917 + 00.01.1995 78 kpr. Pch. / Sgt Link Trainer Instr.
Zmarł w Enfield Middx UK
708980 Gellert Wiktor
18.09.1919 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
706595 Gembicki Amurat
24.11.1924 ???
plut. / F/Sgt
Radio-operator pokł.
307DMN
brak dalszych informacji
780774 Gemsa Ryszard Marian 9399
19.02.1917 ???
sierż. / W/O
Radio-operator pokł.
304DB
1965 Walgrave Berks UK
708313 Gemza (Morczyński) Jerzy Józef
19.02.1919 ???
kpr. / LAC
Mechanik
30MU
1947 France
707703 Gemza Józef Robert
14.03.1917 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1947 France
193
706620
784842
784544
783206
784218
705746
P-1458
780677
793221
P-0034
P-2062
782414
704114
784359
781981
782121
76605
P-1188
P-0116
P-0920
780321
P-1797
780221
P-0171
Gendek Józef
13.02.1916 ???
plut. / LAC
Mechanik przyrz. Prec.
316DM
brak dalszych informacji
Gensler Stefan
09.04.1914 + 05.05.1985 71 plut. / Cpl
Mechanik
302DM
Zmarł w Nottingham UK
Genzer (Gruza Wojciech) Edward
27.02.1909 + 00.08.1989 80 plut. / Cpl
Zmarł w New York USA
Gerber Zdzisław
29.01.1916 † 01.10.1941 25 st.szer. / LAC Pilot
8SFTS
>1941 zginął – RAF Montrose-“Master”-T8383- samodzielny lot szkolny. Z nie znanych powodów rozbił się koło
Pindrachy Hill w Szkocji – pochowany na cmentarzu Sleepyhillock Montrose Szkocja (76/VII/C) UK
Gerczak Roman
01.08.1907 + ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Gerkowicz Jerzy
12.07.1919 ???
st.szer. / AC1 Radio-operator pokł.
Brak dalszych informacji
Gerlicz Jerzy Władysław
07.05.1905 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
1947 France
German Józef
11.03.1916 ???
kpr. / LAC
Elektryk
309DMR
brak dalszych informacji
Germasiński Karol 8229
24.09.1914 † 12.05.1943 29 sierż. / Sgt
Strzelec pokładowy
138RAF
>1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”DT627- specjalny lot bojowy. W pobliżu Holandii, samolot prawdopodobnie
zestrzelony wpadł do morza. Zginęła cała załoga.
–pochow. Na cmentarzu w Ostongeracheel w Anjum Holandia (14/6)
Gerstel Jan 9687
02.09.1914 + ???
kpt. / F/Lt
Obserwator
300DB
>25.11.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1495- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel w rejonie Bergen
w Holandii samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plotn. Dostali się do niewoli: - Jan Gerstel, Władysław
Kaźmierczak, Stanisław Abłamowicz. Józef Skonieczny ranny i poparzony dostał się również do niewoli, gdzie zmarł na serce
06.02.1943 roku. – Kpt. Jan Gerstel w roku 1987 osiedlil się w Wetherill Park, 2164 NSW Australia
Gertner Aleksander
21.12.1915 + 19.12.2007 92 por. / F/Lt
Pilot
305DB
>1941 Instruktor w Szkołach pilotażu RAF’u – 25(P)SFTS w Hucknall i 16(P)SFTS w Newton Nottingshire. >1950 Wice-prezes
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii > 1982 Przewodniczący Funduszu Społecznego SLP. – Wieloletni
członek Komitetu Wykonwczego i Rady SLP. - Zmarł w Nursing Home w Nottingham - spopielony, - prochy złożone na
cmentarzu (sekcja SLP) w Newark UK
Gerwatowski Jan Stefan
11.05.1898 + ???
chor. / W/O
Mechanik
301DB
29.01.1945 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB846- lot bojowy, bombardowanie Stuttgartu. Samolot, zestrzelony przez
niemieckiego myśliwca, spadł koło Berneck-Schwarrzwald w Niemczech. Dostali się do niewoli: P.Barzdo, J.Gerwatowski,
R.Mańkowski i Z.Wesołowski. Reszta załogi zginęła. W roku 1947 chor. Jan Gerwatowski wrócił do Polski – brak wiadomości.
Getman Stanisław
02.12.1922 ???
plut. / Sgt
Strzelec pokładowy
315DM
brak dalszych informacji
Gębaczka Czesław 8261
10.07.1914 † 25.11.1942 28 kpr. / Sgt
Strzelec pokładowy
300DB
>1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1495- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel w rejonie
Bergen w Holandii samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plotn. Dostali się do niewoli: - Jan Gerstel,
Władysław Kaźmierczak, Stanisław Abłamowicz. Józef Skonieczny ranny i poparzony dostał się również do niewoli,
gdzie Zmarł na serce 06.02.1943 roku. – Czesław Gębaczka zginął - pochowany na cmentarzu w Bergen Holandia
Gębala Józef
04.07.1918 + 03.09.1998 80 plut. / LAC
Mechanik
301DB
Zmarł w Newbold Verdon Leicestr’s UK
Gębicki Henryk 8216
12.05.1916 ???
st.sierż. / W/O Strzelec pokładowy
304DB
1951 Londyn W3 UK
Gębicki Jan
05.04.1901 † 13.10.1940 39 kpt. / F/O
Pilot
300DB
>1940 zginął – RAF Swinderby-„Fairey Battle”-L5499- lot bojowy, bombardowanie Boulogne. Podczas lotu
powrotnego, wskutek gęstej mgły, samolot rozbił się koło Oxton. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w
Southern West Bridgford (62 A/T 25) UK
Gębicki Stefan
13.02.1916 ???
por. / F/Lt
Obserwator
307DMN
Absolwent XII Promocji SPL w Dęblinie – Przydzielony do 2PL w Krakowie. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku
wykonał 2 loty rozpoznawcze i lot z zadaniem bombardowania. Po przybyciu do Angli, po przeszkileniu zosta skierowany do
23DMN RAF’u, - nastepnie latał w 307DMN do 1944 roku. Po ukończeniu specjalistycznego kursu nawigacyjnego, przydzielony
do 133 Skrzydła Myśliwskiego w latach 1944-45. Po demobilizacji wstąpił do RAF. – brak dalszych informacji
Gębik Karol Piotr 9379 DFC
04.11.1913 † 15.09.1943 30 kpt. / F/Lt
Pilot
138RAF
>1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjslny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek
awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga.
– pochowany na bryt,cmentarzuwojskowym w Poznaniu Polska (10-11/5/M) Polska
Gębołyś Juliam
04.02.1911 + ???
kpt. / F/Lt
Pilot
Na własną prośbę został zwolniony ze slużby w PSP i przydzielony do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. - Bral udział
w operacji „Market Garden” w dniu 17 września 1944 roku, w końcowej fazie drugiej wojny światowej. - brak dalszych informacji.
Gębski Tadeusz
28.10.1922 ???
plut. / LAC
Mechanik
brak dalszych informacji
Gęca Bolesław
23.12.1917 † 07.06.1944 27 por. / F/Lt
Pilot
306DM
Ur. w m. Głusk, pow. Lublin. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii początkowo został skierowany
w grudniu 1941 do 8 AGS. Po przeszkoleniu w 58 OTU latał operacyjnie od marca do listopada 1942 w 316DM. Po
krótkim pobycie w 164 DMRAF, powrócił do 316DM. W dniu 4 kwietnia 1943 został zestrzelony w walce powietrznej
nad płd. Francją. Ratował się skokiem ze spadochronem. Dzięki francuskiemu ruchowi oporu dotarł do Hiszpanii,
gdzie ambasada brytyjska umożliwiła mu powrót przez Gibraltar do Wielkiej Brytanii. Przydzielony do 306DM. – Zginął
w roku 1944 – RAF Andrews Field-„Mustang”-FS169- lot bojowy nad Francją. W czasie walki powietrznej samolot jego
został trafiony w podwieszoną bombę i eksplodował w powietrzu nad Blangy-le-Château. – pochowany na cmentarzu
w Blangy-le-Chateau Francja (1) - Boleslaw Gęca spoczywa obecnie na Polskim Cmentarzu Wojennym w GrainvilleLangannerie we Francji. Ekshumowano go po wojnie. – (Info: Piotr Packowski 17.09.2011)
Gędziorowski-Gordon Marian 8214 13.08.1919 + 21.12.1999 80 chor. / W/O
Strzelec pokładowy.
305DB
zginął w wypadku samochowym w Krotoszynie Polska
Gędźwiłło Romuald
08.08.1892 + ???
por. / P/O
Oficer techniczny
194
brak dalszych informacji
Gęsicki Jan
14.01.1921 ???
sierż. / W/O
Pilot
brak dalszych informacji
P-1956 Gęsior Eugeniusz Stanisław
22.10.1912 + ???
ppłk. / F/O
Pilot
301DB
Ur. w m. Mosty. - 2005 San Medfor Oregon USA
P-1133 Gęsior Franciszek Edward 9471
22.07.1910 + 06.12.1984 74 kpt. / F/Lt
Pilot
300DB
Ur. w m. Mosty. - Zmarł w Warszawie Polska
708689 Gibas Alojzy
05.07.1925 ???
kpr. / AC2
Bez specjalności
1947 France
729062 Gibas Józef
05.10.1924 ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
784777 Gibas Ludwik
10.08.1916 + 20.11.1982 66 sierż. / W/O
Radio-operator
Zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK
P-1798 Gidaszewski Walerian Feliks
16.11.1917 † 26.02.1942 25 ppor. / P/O
Strzelec pokładowy
305DB
>1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellingtone”-W5423- lot bojowy - -bombardowanie Kilonii. Podczas akcji,
Samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn., i mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie
zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło
miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga . – pochowany na cmentarzu cywilnym w Åbenrå Dania (12/1)
P-0247 Giedgowd Ignacy Władysław ....
01.02.1897 + 25.01.1974 77
mjr / S/Ldr Pilot
Zmarł w Tornhill, Toronto Kanada – pochowany na cmentarzu Holy:T.Bakalarz, 14.10.2011.
707286 Giedgowd (Trocki) Czesław
06.05.1904 + ???
kpr. / AC1
Bez specjalności
brak dalszych informacji
P-2804 Giedroyć Wiktor
30.11.1910 + ???
por. / F/O
Pilot
1995 Glasgow G73 UK
703867 Giedroyć-Juraho Władysław
08.12.1913 + 15.08.1995 82 plut.pch. / LAC Radio-mechanik
315DM
zmał w Bristol – pochowany w Bridlington UK
P-0515 Giedrys Zenon 9618
14.01.1914 + 00.04.2000 86 por. / F/O
Pilot
305DB
Zmarł w Lewisham, London UK
P-1383 Giejsztowt Jarosław Jan OBE MBE
09.02.1906 + 23.07.1975 69 mjr / S/Ldr
Administracja
303DM
Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 5PL w Lidzie. W 1938 przeniesiony do 1PL w
Warszawie. W Angli latach 1940-45 był oficerem operacyjnym na stacji RAF Northolt a w 1943-45 w sztabie 18 sektora
Myśliwskiego i 131 Skrzydła Myśliwskiego. – Zmarł w Cordobie – Argentyna
705239 Giełasz Aleksander
09.11.1914 + ???
kpr. / LAC
Kucharz
1947 Belgia
707118 Giembicki Czesław
07.05.1925 ???
st.szer. / LAC Kierowca samochod.
304DB
1947 Polska
708805 Giemza Józef
09.02.1922 + 11.05.2004 82 st.szer. / AC1 Bez specjalności
301DB
Zmarł w Hiszpanii – spopielony w krematorium w Wilford Hill Nottingham UK
705432 Gieraga Jan
12.07.1922 ???
plut.pch. / WO Strzelec pokładowy
301DB
1947 Kanada
707801 Gierak Lech
13.03.1926 ****
kpr. / AC1
Rusznikarz-uczeń
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1.
- 2002 Derby DE23 UK
793037 Gierak Piotr
25.03.1901 + ???
werkm. /F/Sgt Radio-mechanik
303DM
brak dalszych informacji
705837 Gierałt Aleksander
03.03.1909 + 30.03.2002 93 plut. / LAC
Kancelista
317DM
Zmarł w Long Eaton i tam został pochowany UK
P-1107 Gierasimowicz Wilhelm
12.03.1911 + ???
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
brak dalszych informacji
P-2405 Gierat Józef
05.03.1917 ???
ppor. / F/O
Nawigator
brak dalszych informacji
708468 Gierczak (Przybylski) Heronim
28.08.1921 ???
st.szer. / LAC Mechanik
brak dalszych informacji
792288 Gierczak Wacław
12.02.1916 + 31.05.1989 73 plut. / LAC
Elektryk
304DB
Zmarł w Ashford Middx – spopielony w Gilroes krematatorium – prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
782951 Gierczycki Jerzy Janusz
27.02.1919 † 27.04.1943 24 kpr. / Sgt
Pilot
316DM
>1943 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-AR382- lot treningowy. Nad Manor Farm, Shepperon, zderzył się w powietrzu
z „Spitfire’em” -EP108- pilotowanym przez kpr. A.S.Plenkiewicza. Obaj piloci zginęli. – pochowani na cmentarzu w Northwood
(H 379) UK
783239 Gierejkiewicz (Tyson) Józef
22.07.1917 + 11.03.1993 26 sierż. / W/O
Pilot
300DB
Zmarł w Lincoln i tam zostal spopielony UK
783891 Gierka Jan
02.06.1900 + ???
kpr. / LAC
Bez specjalności
brak dalszych informacji
P-2999 Gierlicki Franciszek
23.08.1897 + ???
por. / F/O
Administracja
300DB
1948 Argentyna
707802 Giermakowski Jerzy Marian
02.02.1927 + 19.08.1976 49 jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. –
Zmarł w Londynie UK
783285 Giermer Wacław DFM
03.02.1916 + 25.04.2005 89 chor. / W/O
Pilot
303DM
Zestrzelil samolotów: 2/1/0. - Zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu w Redhill UK
780263 Giernatowski Zbigniew Roman
13.07.1922 ???
plut. / LAC
Mechanik
315DM
brak dalszych informacji
793594 Gieroń Jan
27.11.1908 + ???
szer. / AC2
Bez specjalności
brak dalszych informacji
780773 Gierszał Bronisław
21.08.1921 ****
sierż. / W/O
Pilot
304DB
1960 Leeds 8 UK
P-1753 Gierycz Czesław Zenon
31.01.1914 + 03.02.1960 46 por. / F/Lt
Pilot
309DMR
794836
195
707803
793748
P-0555
706847
76765
704526
706002
793791
792212
781906
P-2622
783175
792861
793913
P-1552
794171
707429
793538
704527
P-0025
P-0269
703176
707735
794589
792621
703365
Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL w Toruniu – Esk.Tren. – 1 września ranny podczas
bombardowania lotniska Toruń został ranny i umieszczony w szpitalu polowym, który zostal ewakuowany do Wilna. 18 września
razem z pododziałami Bazy Lotn. nr 5 przekroczył granicę polsko-otewską. Internowany i osadzony w obozie koło m. Dyneburg.
Po zajęciu Łotwy w czerwcu 1940 przez wojska sowieckie – wywieziony w głąb Rosji. Zwolniony w 1942 przybył do Anglii, gdzie
został przydzielony do 309DMR (1943-45). - Zmarł w Cheltenham UK
Gierycz Edmund
15.11.1926 ???
jun. / AC1
Mechanik
Heliopolis
Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - brak dalszych informacji
Gierzyński Roman
26.02.1905 + ???
plut. / LAC
Magazynier
315DM
brak dalszych informacji
Gierżod Kazimierz
02.09.1906 + 1995 89
kpt. / F/Lt
Oficer techniczny
Cranwell
> 1944 Komendant Lotniczej Szkoły Technicznej d/Małoletnich w Cranwell – Zmarł w Ontario Kanada
Gieysztor Jan
19.11.1924 ???
plut. / Sgt
Pilot
brak dalszych informacji
Gil Józef 9688
30.01.1914 † 31.12.1942 28 por. / F/O
Pilot B of B
306DM
Ur. w m.Pleszew, woj.Poznańskie. – Absolwent XII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1939 roku przydzielony do 1PL –
Ćwicz.Esk.Bomb. w Warszawie z którą przeszedł szlak ewakuacyjny w czasie kampanii wrześniowej 1939. W Angli po
przeszkoleniu w 5 OTU otrzymał przydział do 43DM RAF i 229DM RAF – Od 01.07.-31.10.1940 gdzie brał czynny udział
w Bitwie o Wielką Brytanię – następnie latał w 315DM (1941-42) oraz jako dowódca eskadry w 306DM. >1942 zginął RAF Northolt-“Spitfire”-BS455- lot bojowy, „wymiatanie” w rejonie Abbeville we Francji.