Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Transkrypt

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%
Liczby numeru
Obowiązywanie
karnetów TIR w Rosji
przedłużono
do 15 listopada
24 czerwca Pierwszy Zastępca Premiera Federacji Rosyskiej Igor
Szuwałow przeprowadził posiedzenie dotyczące stosowania w Rosji
Konwencji TIR.
Z informacji ASMAP wynika, że w rezultacie posiedzenia przedłużony
został termin obowiązywania porozumienia gwarancyjnego
pomiędzy Federalną Służbą Celną Rosji i zrzeszenia ASMAP do 15
listopada 2014 roku.
Do tego czasu FSC Rosji ma przeprowadzić konkurs na organizację
gwarancyjną dla karnetów TIR i podpisać nową umowę gwarancyjną.
Z danych portalu asmap.ru
Plus dwa Power MAX w Rosji
Niedawno do sieci hurtowych cen Power MAX w Rosji dołączyły jeszcze dwie
stacje - RU1800 marki «Шельф» i RU1801 marki PARKoil.
Na stacji sprzedawane jest paliwo tylko o standardzie Euro-5. Poza tym, E100
zapewnia kontrolę na wszystkich etapach transportu produktów naftowych,
od zakładu petrochemicznego do stacji. Obie stacje wyposażone są w
wygodne podjazdy dla ciężarówek.
RU1801
13 км
RU
Oznaczenie sieci E100
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w krajach
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w krajach Europy i Azji,
BY
RU1801 – PARKoil, Е30/М1 Moskwa – Brześć 444 km, w. Bielieji,
biało-zielona, po prawej
na których klienci E100 otrzymują minimalną zniżkę na
paliwo *
RU1800
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce,
Ukrainie, Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii,
na których klienci E100 otrzymują maksymalną zniżkę
na paliwo *
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 21 stacji na
głównych drogach w Rosji, Polski i Litwy , na których
klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego
2
44 км
LV
RU
BY
RU1800 – «Шельф», 575 km E22/М9 Moskwa – Ryga, wieś Idrica,
czerwono-biała, po prawej
Kolejne dwa kompleksy paliwowe dołączyły w Polsce do sieci
Е100 Power MAX znanej ze swoich niskich cen.
Stacja PL623 znajduje się niecały kilometr od granicy z
Niemcami na terenie terminala celnego Południe, a stacja PL624
odpowiednia będzie dla kierowców zmierzających nie tylko do
Niemiec, ale i do Czech.
Poza ceną i lokalizacją atutem stacji jest to, że firma E100
przedstawia na tych stacjach paliwo o standardzie Eurо-5.
Produkt kontrolowany jest na wszystkich etapach, dlatego Е100
może zagwarantować utrzymującą się wysoką jakość paliwa.
Nowe stacje
Power MAX
w Polsce
Е100 Power MAX w Polsce – moje ulubione stacje!
15
4.11 zł/l
Tuplice
Cielmów
Е36
Е40
Е36
18
Klein
Bademeusel
Kałki
18
Krzywa
294
Lublin
*
Chojnów
94
Miłkowice
A4
94
Chełmica
PL624
Olszyna
Jagłowice
Е36
K7101
D
18
Iłowa
PL623
294
K7101
Kamienica
nad Nysą
12
12
Zagrodno
3
A4
Е40
Е65
12
Łęknica
PL623 – Speed, А18, 1 km przed granicą z Niemcami, terminal celny
Południe, niebieska, po lewej
Legnica
Е40
PL
Trzebiel
3
Wrocław
PL
L49
Bolesławiec
Forst (D)
4.13 zł/l
Lubsko
*
Złotoryja
PL624 – Julianus, DK94, 3 km od zjazdu z DK94 w kierunku
Miłkowic, stacja znajduje się na terenie bazy paliwowej obok
dworca PKP, po prawej
* Cena netto na 31.07.2014
3
W „Kozłowiczach”
odbyło się spotkanie
szefów urzędów celnych
Białorusi i Polski
Przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego
Białorusi Aleksander Szpilewski oraz Szef polskiej Służby
Celnej Jacek Kapica wraz z innymi przedstawicielami
obydwu urzędów omówili w ramach spotkania szereg
ważnych kwestii.
Rozpatrywana była przede wszystkim kwestia
organizacji elektronicznej rezerwacji miejsc w kolejkach
na przejściach granicznych po stronie białoruskiej
i polskiej. Jacek Kapica zauważył, że zgodnie z
czterostronnym porozumieniem polskich i białoruskich
służb celnych i granicznych każda strona będzie
samodzielnie zajmowała się organizacją elektronicznej
rezerwacji kolejki, ale opracowane zostały pewne
wspólne kwestie dotyczące wymiany informacji.
„Dziś rozmawialiśmy o tym jakie informacje potrzebne
są stronie białoruskiej, aby widzieć stan kolejki. W
tym zakresie będzie odbywać się wymiana danych,
i jeżeli na kolejnych etapach współpracy uda się
zsynchronizować działania w większym stopniu,
będziemy to robić” – stwierdził Kapica. Według jego
słów oprócz elektronicznej kolejki przeprowadzane
są również inne przedsięwzięcia mające na celu
usprawnienie odprawy samochodów ciężarowych na
białorusko-polskiej granicy.
Naczelnik Wydziału Organizacji Kontroli Celnej
Państwowego Komitetu Celnego Białorusi Władimir
Orłowski podczas konferencji zaznaczył, że obecne
potoki samochodów ciężarowych przekraczają
przepustowość na całej granicy białorusko-polskiej.
Jednakże po otrzymaniu noty od strony białoruskiej
przejście Domaczewo – Słowatycze zostanie
dopuszczone do obsługi pojazdów ciężarowych o
masie do 7,5 tony.
Podjęto również temat przebudowy przejścia
granicznego „Pieczatka – Połowce”, które na początku
przyszłego roku ma również obsługiwać samochody
ciężarowe o masie do 7,5 tony i uzyskać status przejścia
międzynarodowego. Ponadto celem usprawnienia
procesu przekraczania granicy poszerzane są pasy
ruchu pomiędzy przejściami „Kuźnica” i „Bruzgi”.
Stwierdzono także, że czas oczekiwania na
przekroczenie granicy może zostać skrócony dzięki
wymianie informacji pomiędzy urzędami celnymi na
temat towarów przemieszczanych przez granicę.
„Grupa robocza będzie przez rok zajmowała się tym
tematem. Wymiana informacji pomoże przyspieszyć
proces przewozu towarów”– zaznaczył Orłowski.
Z materiałów belapan.com
4
WIADOMOŚĆ
ROKU!
Zwykła sieć Е100
w Rosji stanie się
siecią ulgową
Od 1 września 2014 roku dla
klientów Е100 zarejestrowanych
na terenie Polski cała sieć zwykłych
stacji w Rosji będzie siecią ulgową.
Teraz dla polskich klientów w Rosji
dostępna będzie tylko sieć
Power MAX, Power i ulgowa.
Nazwa taryfy
Ilość litrów w miesiącu
Zniżka zgodnie z taryfą
A+
75000 +
5%
A
50000 – 75000
4%
B+
25000 – 50000
3%
B
15000 – 25000
2%
C+
5000 – 15000
1%
C
dо 5000
0%
Teraz na wszystkich stacjach sieci ulgowej z
uwzględnieniem taryfy klienta zniżka na paliwo
będzie wynosiła od 0 dо 5%
5
Wywiad
NewsE100
kontynuuje
publikowanie
wywiadów z
prezesami zrzeszeń
przewoźników.
W aktualnym
numerze na pytania
E100 odpowiada
szef łotewskiego
Zrzeszenia
Przewoźników
Drogowych «Latvijas
Auto» Janis Aboltins.
Janis Aboltins:
Rozumiem jak ważne jest poszukiwanie
nowych rynków pracy
dla naszych przewoźników
– Proszę opowiedzieć o historii
powstania stowarzyszenia
Latvijas Auto?
– Jak wiele innych zrzeszeń przewoźników
drogowych «Latvijas Auto» stowarzysza
zarówno towarowych jak i pasażerskich
przewoźników drogowych z Łotwy.
Zrzeszenie założone zostało 23 marca
1990 roku. Wtedy należały do niego 32
firmy transportowe. Dziś liczba członków
«Latvijas Auto» wzrosła prawie do 500
firm dysponujących w sumie prawie 8
tysiącami środków transportu.
6
– Co udało się osiągnąć w
ciągu ostatniego roku? Jak
Pan ogólnie ocenia pracę
zrzeszenia?
– 2013 rok był dla nas rokiem prób.
Od połowy ubiegłego roku jednym z
głównych problemów stała się decyzja
rosyjskiej Federalnej Służby Celnej
dotycząca dodatkowego zabezpieczenia
finansowego dla karnetów TIR. Już
wtedy sprawa przerodziła się w poważny
międzynarodowy problem, który do tej
pory nie został ostatecznie rozwiązany.
Z takimi samymi trudnościami zetknęli
się nie tylko łotewscy przewoźnicy, ale
też przewoźnicy innych europejskich
państw. Zrzeszeniu «Latvijas Auto» udało
się zaangażować w sprawę łotewskie
sfery rządowe. Kompetencyjne instancje
wysłały kilka wniosków do organów Unii
Europejskiej z prośbą o interwencję w celu
przestrzegania przez rosyjskie służby celne
szeregu porozumień międzynarodowych.
Noty wysłane zostały do Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej,
ONZ, Międzynarodowej Unii Transportu
Drogowego (IRU) i innych organów
decyzyjnych w międzynarodowej polityce
transportowej.
Oprócz wniosków «Latvijas Auto» na
początku czerwca zorganizowało wizytę
Wywiad
na Łotwie najwyższych władz IRU –
prezydenta Janusza Łacnego i Naczelnika
Departamentu ds. TIR Marka Retelskiego.
Podczas tej wizyty szefowie IRU spotkali
się z premierem Łotwy, przewodniczącą
Sejmu, kierownictwem Służby Celnej
oraz Ministrem Komunikacji. Rezultatem
spotkań była decyzja o pełnym wsparciu
dla Konwencji TIR na najwyższym poziomie
państwowym.
Ogólnie sytuacja jest, oczywiście, niełatwa.
Ale problem jest teraz w centrum uwagi
społeczności międzynarodowej i mamy
nadzieję, że zostanie wkrótce rozwiązany.
Rosyjska FSC przełożyła termin rozwiązania
umowy gwarancyjnej związanej ze
stosowaniem Konwencji TIR, dlatego znów
jesteśmy na etapie oczekiwania.
Oprócz problemów z karnetami
TIR problematyczny dla łotewskich
przewoźników drogowych okazał się
również konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą.
Przewozy w tym kierunku znacznie się
zmniejszyły i teraz przewoźnicy muszą
szukać nowych tras do realizacji swojej
działalności.
– Jakie kwestie w pracy
zrzeszenia uważa Pan za
najistotniejsze na dzień
dzisiejszy?
– Zrzeszenie «Latvijas Auto» wnikliwie
śledzi wszystkie zmiany w branży
przewozów międzynarodowych. W
każdej sytuacji zawsze stajemy po stronie
przewoźników i pilnujemy ich interesów.
«Latvijas Auto» bierze aktywny udział w
posiedzeniach Międzyrządowych Komisji
ds. transportu drogowego.
Ponadto rozumiem jak ważne jest
poszukiwanie nowych rynków pracy
dla naszych przewoźników. Całkiem
niedawno byłem z prezydentem Łotwy
w Uzbekistanie, gdzie zostały poczynione
ważne uzgodnienia nt. tranzytu uzbeckich
towarów przez łotewskie porty. W
najbliższej przyszłości decyzja ta umożliwi
łotewskim przewoźnikom uzyskanie
niemałych korzyści. Ponadto takie
przedsięwzięcia, niewątpliwie, pomagają
nawiązać cenne znajomości i znaleźć
nowych partnerów biznesowych.
– Co zrzeszenie może
zaoferować przewoźnikom
drogowym?
- Przede wszystkim reprezentujemy
interesy przewoźników drogowych nie
tylko na Łotwie, ale i poza jej granicami.
«Latvijas Auto» zajmuje się wydawaniem
i gwarancją karnetów TIR. Od momentu
założenia organizacji do końca 2013 roku
naszym członkom wydano ponad 1,9 mln
karnetów.
Ponadto zrzeszenie już od wielu lat
zajmuje się projektami edukacyjnymi.
W naszym centrum przeprowadzamy
nauczanie w dwóch kierunkach:
kompetencje zawodowe osób
zajmujących się międzynarodowymi
przewozami towarowymi i pasażerskimi
oraz kompetencje zawodowe kierowców
realizujących przewozy międzynarodowe.
Oprócz tego zajmujemy się sporządzaniem
wiz do Rosji i Białorusi.
– Pana zdaniem dzisiejszy
łotewski przewoźnik – to?
– Dzisiejszy łotewski przewoźnik to
przedsiębiorca, który w swojej ponad
dwudziestoletniej praktyce zawodowej
nabrał doświadczenia w sferze
przewozów drogowych, umiejętności
przeciwstawiania się różnym problemom i
funkcjonowania w zmiennym środowisku
biznesowym. Łotewski przewoźnik szybko
FAKTY
– Stowarzyszenie łączy 477
firm transportowych. Od
momentu założenia do końca
2013 r.
– «Latvijas Auto» wydała
prawie 2 mln karnetów TIR
– Łączna iłość pojazdów
ciężarowych wszystkich
członków stowarzyszenia
wynosi około 7500
przystosowuje się do zmian elastycznie
dostosowując swoją pracę do potrzeb
rynkowych, ciężko pracuje oferując przy
tym wysoką jakość usług i zyskując tym
samym zaufanie klientów.
– Czy zrzeszenie bierze udział
w rozwiązywaniu problemu
dotyczącego korków na
granicach?
- Kiedyś rzeczywiście na granicach
tworzyły się ogromne kolejki. Zrzeszenie
«Latvijas Auto» aktywnie działało w celu
rozwiązania tego problemu, opracowało
nawet projekt wdrożenia elektronicznej
kolejki, który, niestety, nie został wcielony
w życie. Obecnie sprawa ta nie jest
priorytetowa, gdyż kolejki na granicy
znacznie się zmniejszyły.
– Czego chciałby Pan życzyć
przewoźnikom?
– Obecnie branża samochodowa na
Łotwie przeżywa nienajlepszy czas
i przewoźnicy muszą rezygnować z
wielu swoich planów z powodu kryzysu
gospodarczego. Ale już nie raz musieliśmy
pokonywać różne trudności i jestem
pewien, że z tego kryzysu również
wyjdziemy zwycięską ręką i jeszcze
mocniejsi, niż wcześniej. Dlatego życzę
wszystkim powodzenia, wytrwałości i
dobrego zdrowia!
Rozmowę prowadziła
Nadieżda Szyganowa.
Zdjęcia «Latvijas Auto»
7
Gorąca linia Е100
Porady
gorącej linii Е100
W stałej rubryce
przedstawiamy klientom
Е100 pytania najczęściej
wpływające na gorącą linię.
Limity na paliwo
Tryb online
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
transakcji na stacjach samoobsługowych
w Europie Zachodniej obowiązuje
dobowy limit na paliwo. Wynosi on 500
litrów na dobę i nie więcej niż 1000
litrów na trzy doby. Limit może zostać
zwiększony jednorazowo lub na stałe.
W tym celu klient musi napisać oficjalne
pismo z prośbą o zwiększenie limitu ze
wskazaniem numeru karty, której ma
dotyczyć zmiana, następnie zeskanować
i wysłać pocztą elektroniczną do swojego
opiekuna regionalnego.
Tak jak poprzednio na gorącą linię
nadal wpływają zapytania o tryb online.
W związku z tym przypominamy, że
po przestawieniu karty na tryb online
(Е100Security), szereg usług w Europie
stanie się niedostępna. Przede wszystkim
klienci E100 nie będą mogli nabyć
paliwa w Hiszpanii na stacjach ES1, ES2,
ES3 i ES28, Szwecji, Danii, Rumunii, na
Węgrzech, Słowenii i w Niemczech (stacje
sieci Tankpool24). Kierowca nie będzie
mógł także zapłacić kartą E100 ustawioną
w trybie online za przejazd drogami na
Węgrzech, w Rumunii oraz za autostradę
А2 w Polsce. Biorąc to pod uwagę lepiej
nie przestawiać na tryb online kart
używanych w Europie.
Ponadto na Węgrzech, w Rumunii i na
Słowenii na stacjach MOL obowiązuje
ograniczenie liczby dokonywanych
transakcji. Maksymalnie w tej sieci (MOL)
można przeprowadzić 3 transakcje
dziennie (liczba transakcji sumuje się).
Istotny jest też fakt, że limity dobowe
obowiązują nie tylko na stacjach
samoobsługowych w Europie Zachodniej,
ale także na stacjach obsługiwanych przez
operatorów na Białorusi, w Rosji, Ukrainie
oraz Polsce, Litwie, Łotwie, Mołdawii i
Kazachstanie.
• jeżeli karta nie posiada indywidualnego
limitu
1500 litrów – dobowy limit ON
2500 litrów – limit dwudniowy
3000 litrów – limit trzydniowy
SMS-owe powiadomienie jako narzędzie dodatkowej kontroli
Podczas każdej transakcji dokonywanej
na kartę paliwową E100 na stacjach
samoobsługowych w Europie Zachodniej
na numer telefonu komórkowego
klienta przypisany do karty wysyłane
jest powiadomienie o przeprowadzanej
transakcji. W celu aktywacji tej funkcji
należy zalogować się do konta
użytkownika na oficjalnej stronie firmy
E100 i przypisać do karty paliwowej
(kart), z której kierowca będzie korzystał
w drodze (panel Karty, kolumna Kontrola)
numer telefonu komórkowego, na który
mają przychodzić powiadomienia.
• jeżeli karta posiada indywidualny limit
Prosimy o przypisanie zawczasu numeru
telefonu do karty, gdyż bez tego
transakcje na stacjach samoobsługowych
w Europie Zachodniej nie będą możliwe.
(limit) – limit dobowy ON
Bezpieczeństwo ponad wszystko
(limit + 1000 litrów) – limit dwudniowy
W ostatnim czasie na terenie Rosji i
w niektórych krajach europejskich
zwiększyła się liczba kradzieży i
machinacji związanych z kartami
paliwowymi. Większość z nich
100 litrów – dobowy limit benzyny,
kerozyny i AdBlue
(limit + 1500 litrów) – limit trzydniowy
100 litrów – dobowy limit benzyny,
kerozyny i AdBlue
8
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
+380 44 3921 443 (24 h)
Kazachstan:
+7 727 3 507 568
Litwa:
+370 5 2111 881
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
spowodowana jest nieuważnością
kierowców. W związku z tym prosimy
kierowców o zachowanie czujności
podczas nabywania paliwa lub innej
usługi dostępnej na kartę Е100.
Po każdej transakcji kierowca powinien
sprawdzić czy zwrócono mu właściwą
kartę paliwową i dowód (wystarczy
zapamiętać ostatnie cztery cyfry numeru
karty). W żadnym wypadku nie należy
przechowywać PINu wraz z kartą, ani
przekazywać jej słabo znanym osobom.
W przypadku podmiany lub kradzieży
karty kierowca powinien niezwłocznie
zgłosić ten fakt na gorącą linię Е100.
Na stacjach sieci Е100
na karty paliwowe
dostępnych jest kilka
klas oleju napędowego i
innych rodzajów paliwa.
W celu uniknięcia
awarii samochodu
prosimy o zakup paliwa
takiej klasy, która jest
przeznaczona właśnie
dla państwa pojazdu.
BelToll
Od 1sierpnia –
nowe płatne
odcinki dróg
Od 1 sierpnia do systemu elektronicznego poboru opłat za przejazd
na Białorusi zostanie dodatkowo włączonych 256 kilometrów dróg
samochodowych. To już drugi etap rozszerzenia systemu BelToll.
Uwzględniając nowe odcinki łączna liczba płatnych dróg w kraju
obejmie 1 189 kilometrów.
Płatne drogi, na których pobierana będzie opłata za przejazd za pomocą
elektronicznego systemu poboru opłat BelToll od 1 sierpnia 2014 roku:
Odcinki drogi
Nazwa drogi
Od kilometra
Do kilometra
Е271/М5 Mińsk - Homel
65
130
65
Е28/М6 Szczuczyn - Grodno
214
287
73
Е28/М7 Mińsk - Oszmiany – granica z Litwą
(Kamienny Ług)
57
148
91
Р1 Mińsk - Dzierżyńsk
8
35
27
Dane z beltoll.by
Płatny odcinek, liczba kilometrów
Przypominamy, że elektroniczny
system poboru opłat za
przejazd białoruskimi drogami
BelToll wprowadzony został
1 sierpnia 2013 rok. Rok temu
płatnych stało się 815 km dróg
krajowych dla pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony oraz
dla pojazdów zarejestrowanych
poza Unią Celną. Opłata
pobierana jest automatycznie
od pojazdów wyposażonych w
urządzenie pokładowe podczas
przejazdu przez specjalne strefy.
9
Nowa możliwość na kartę Е100
Informujemy naszych klientów, że od 1 sierpnia na karty paliwowe dostępna
będzie nowa usługa „E100Re”. Zostanie ona włączona automatycznie i będzie
dostępna tylko dla kart znajdujących się w trybie online (E100 Security).
Usługa obejmuje pięć kategorii towarów:
- oleje silnikowe
- płyny techniczne
- produkty samochodowe
- usługi samochodowe
- towary konsumpcyjne
Klient może zarządzać nową usługą po
zalogowaniu się na stronie. Może w pełnym
wymiarze włączyć lub wyłączyć usługę, a także
skorzystać z filtra zostawiając dostępne tylko
wybrane pozycje.
1
3
2
Z usługi « E100Re » korzystać można na stacjach:
4
RU969 – «Газпромнефть», E121/M32 Samara – Uralsk (Kazachstan)
53 km+300m, wjazd do miejsc. Podiom – Michajłowka, po prawej,
niebiesko-biała
RU952 – «ТНК», E30/M5 Penza – Samara 977 km, p. Zelenovka,
biało -niebieska, po prawej
RU1000 – АЗС «Plus», E22/M7 Moskwa – Wladimir 103 km, wyjazd
z m. Pokrov, szaro-pomarańczowa, po lewej stronie
RU586 – «Петролит», Е38/Р199 Kursk – Głuchow miejsc.
Nowoiwanowka, 10 km od przejścia granicznego z Ukrainą,
niebiesko-biała, po prawej
RU580 – «Сибнефть74», Е30/М5 Ufa – Czelabińsk, 1841 km, miejsc.
Witaminnyj, na wyjeździe z Czelabińska, po prawej, niebiesko-biała
5
RU581 – «Сибнефть74», Е30/М5 Ufa – Czelabińsk, 1841 km, miejsc.
Witaminnyj, na wyjeździe z Czelabińska, po lewej, niebiesko-biała
RU582 – «Сибнефть74», Czelabińsk – Troick 42 km, m.
Jemanżelinsk, po prawej, niebiesko-biała
RU583 – «Сибнефть74», Е123/М36 Czelabińsk – Troick, 42 km,
Jemanżelińsk, po lewej, niebiesko-biała
RU584 – «Сибнефть74», E30/M51 Czelabińsk – Kurhan, 40 km,
miejsc. Miasskoje, po prawej, niebiesko-biała
7
RU585 – «Сибнефть74», E30/M51 Czelabińsk – Kurhan, 40 km,
miejsc. Miasskoje, po lewej, niebiesko-biała
RU1064 – «Сибнефть74», Е30/М5 Ufa – Jekaterynburg, obwodnica Czelabińska,
miejsc. Klucze, po prawej, niebiesko-szara
RU602 – «Сибнефть74», Е30/М5 Czelabińsk – Jekaterynburg,
26 km, obwodnica Czelabińska (strona wewnętrzna), wyjazd na
Jekaterynburg, po prawej, niebiesko-biała
RU1065 – «Сибнефть74», Е30/М5 Ufa – Jekaterynburg, obwodnica Czelabińska,
miejsc. Klucze, po lewej, niebiesko-szara
RU603 – «Сибнефть74», Е30/М5 Czelabińsk – Jekaterynburg,
26 km, obwodnica Czelabińska (strona wewnętrzna), wyjazd na
Jekaterynburg, po lewej, niebiesko-biała
10
RU1066 – «Сибнефть74», Е30/М51 Kurhan – Czelabińsk, 5 km obwodnicy
«Wosocznyj obchod», miejsc. Warchuszewo, po prawej, niebiesko-szara
RU1067 – «Сибнефть74», Е30/М51 Kurhan – Czelabińsk, 5 km obwodnicy
«Wosocznyj obchod», пmiejsc. Warchuszewo, po lewej, niebiesko-szara
RU1406
Dziewięć nowych
stacji w obwodzie
Wołgogradzkim
RU1408
RU1411
RU1412
RU1410
RU1407
RU1405
Волгоград
W lipcu w północnej części Rosji do
sieci ulgowej Е100 dołączyło dziewięć
kompleksów paliwowych marki «ТНК».
RU1413
Paliwo sprzedawane na każdej ze stacji
odpowiada standardem Euro-5 i znacznie
przewyższa standardy Rosyjskiej Federacji.
Stacje wyposażone są we wszystko co może
być potrzebne kierowcy w trasie.
RU1409
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
Sieć stacji «ОЛВИ» znana jest jako solidny dostawca
paliwa. Silna pozycja i dynamiczny rozwój firmy są
rezultatem wieloletniej owocnej pracy na rynku
paliwowym. Stacje paliw «ОЛВИ» wyposażone są w
nowoczesny sprzęt i oferują szeroki wachlarz wysokiej
jakości produktów ropopochodnych oraz towarów i
usług dodatkowych.
Е100 w Samarze
RU1477
Wszystkie stacje oferują produkty paliwowe z
Riazańskiej, Saratowskiej, Orenburgskiej i Ufimskiej
grupy zakładów petrochemicznych, do najlepszych
i nowocześniejszych zakładów produkcyjnych oleju
napędowego w Rosji. Paliwo na stacjach odpowiada
klasie Euro 4, Еurо 5 i poddawane jest regularnym
testom laboratoryjnym.
RU1478
RU1476
RU1479
RU1476 - Samara, Rejon Promyszliennyj, prospekt Kirowa
415/1, biało-niebiesko-pomarańczowa
RU1477 - Samara, Rejon Kirowski, 18 km Szosy Moskiewskiej
2B, biało-niebiesko-pomarańczowa
RU1478 - Samara, Rejon Kirowski, Szosa Rakitowska, ul.
Małaja Pierwaja 52, biało-niebiesko-pomarańczowa
RU1480
RU1479 - Samara, Rejon Kirowski, Szosa Rakitowska 90,
biało-niebiesko-pomarańczowa
RU1480 - Samara, Rejon Kujbyszewski, ul. Biełorusskaja 95 А,
biało-niebiesko-pomarańczowa
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
11
Aktywne lato:
więcej paliwa –
więcej prezentów
Ulgowa sieć Е100 w Rosji powiększyła się o 33 nowe
kompleksy paliwowe. Są to stacje znanej marki
Statoil i mieszczą się w Petersburgu oraz obwodach –
leningradzkim, pskowskim i murmańskim.
Stacje Statoil odznaczają się wysokim poziomem obsługi.
Każda stacja posiada wygodny parking, sklep z szerokim
asortymentem towarów samochodowych oraz bar, w
którym zawsze można kupić świeże wypieki i gorącą kawę.
RU1606
Na stacjach sprzedawane są tylko dobrej jakości produkty
ropopochodne oraz oleje i smary własnej produkcji.
Ponadto wszyscy kierowcy kupujący paliwo na stacjach
Statoil biorą udział w promocji. Przy zakupie od 2500
litrów paliwa wzwyż kierowca otrzyma w prezencie
piłkę lub kubek termiczny, a przy zakupie od 5000 litrów
paliwa– torbę podróżną (minimalnie na rachunku z jednej
transakcji musi być 400 litrów paliwa).
RU1604
RU1608
RU1611
RU1602
RU1609
RU1603
RU1599
RU1600
RU1607
RU1605
RU1610
RU1601
RU1612
RU1615
RU1613
Woda pitna 1,5 l oraz
hamburger
Przy
nabyciu
400 l paliwa
119
*
rub
Zwykła cena
zestawu 218 rub
RU1614
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
12
- na RU1619, RU1620, RU 1621, RU1622
5000
litrów =
RU1616
*
walizka Spalding
w prezencie
RU1620
- na RU1619, RU1620, RU 1621, RU1622
2500
litrów =
RU1621
RU1619
*
piłka Spalding
lub kubek termiczny Statoil
w prezencie
RU1618
RU1617
Великие Луки
RU1622
* Promocja trwa od 01.07.2014 do 30.10.2014
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
RU1599 – Е95/М20 Petersburg – Psków, prospekt Dalniewostocznyj 48, szaroniebieska (59.888882 30.464823)
RU1616 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Psków, ul. Łozieskiego 112А, szaroniebieska (57.835004 28.310414)
RU1600 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, ul. Chimików 10, szaroniebieska (59.967306 30.470565)
RU1617 – Е22/М9 Wielikije Łuki - Pustoszka, Wielikije Łuki, prospekt Gagarina
82А, szaro-niebieska (56.340811 30.561406)
RU1601 – Е95/М20 Petersburg – Psków, wjazd do Petersburga, szaroniebieska, po lewej (59.781379 30.323953)
RU1602 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, per. Chimiczeskij 1, szaroniebieska (59.890961 30.280599)
RU1603 – Е95/М20 Petersburg – Psków, wjazd do Petersburga, szaroniebieska, po prawej (59.783523 30.326497)
RU1604 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, prospekt Szafinowski 20,
szaro-niebieska (59.988512 30.466479)
RU1605 – Е95/М20 Petersburg – Psków, wieś Ust-Sławianka, prospekt Sowiecki
57, szaro-niebieska (59.823147 30.554655)
RU1606 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, ul. Optikow 1, szaroniebieska (59.996890 30.250599)
RU1607 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, ul. Sofijska 89, szaroniebieska (59.843969 30.431038)
RU1608 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, prospekt Zotowski 9,
szaro-niebieska (59.983164 30.456567)
RU1609 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, ul. Kubińska 82, szaroniebieska (59.837601 30.303831)
RU1610 – Е95/М20 Petersburg – Psków, Petersburg, prospekt Witebski 120,
szaro-niebieska (59.799332 30.391508)
RU1611 – Е105/Р21 Petersburg – Łodziejnoje Pole, 89 km, szaro-niebieska, po
prawej (59.935586 31.814774)
RU1612 – Е95/М20 Petersburg – Psków, m. Otradne, ul. Tankistów 20, szaroniebieska (59.761884 30.748205)
RU1613 – Е95/М20 Petersburg – Psków, wieś Antieliejewo, szaro-niebieska, po
prawej (59.605412 30.343104)
RU1618 – Р51 Newel – Wielikije Łuki 311 km, wieś Żestki, szaro-niebieska, po
lewej (56.299081 30.513976)
RU1619 – Е22/М9 Siebież – granica z Łotwą , 614 km, przed przejściem gr.
Buraczki, szaro-niebieska, po prawej (56.358987 28.224051)
RU1620 – Е95/М20 Psków - Ostrów 336 km, obwodnica Ostrowa, szaroniebieska, po prawej (57.334749 28.369503)
RU1621 – Е95/М20 Ostrów - Opoczka 406 km, przy wjeździe do Opoczki,
szaro-niebieska, po lewej (56.735505 28.677146)
RU1622 – Е22/М9 Wielikije Łuki - Pustoszka 540 km, przed zakrętem na
Pustoszkę, szaro-niebieska, po lewej (56.318798 29.403020)
RU1623 – Е105/М18 Monczegorsk - Murmańsk, wjazd do Murmańska,
prospekt Kolski 51А, szaro-niebieska (68.934569 33.106697)
RU1624 – Е105/М18 Monczegorsk - Murmańsk, m. Murmańsk, ul. Rogozierska
2, szaro-niebieska (68.959493 33.105620)
RU1625 – Е105/М18 Monczegorsk - Murmańsk, m. Murmańsk, prospekt
Gierojew – Siewieromorcew 40, szaro-niebieska (69.002239 33.095749)
RU1626 – Е105/М18 Monczegorsk - Murmańsk, m. Murmańsk, prospekt
Gierojew – Siewieromorcew 40, szaro-niebieska (68.926592 33.046821)
RU1627 – Е105/М18 Kandałaszka - Monczegorsk, m. Monczegorsk, prospekt
Metalurgów 2B, szaro-niebieska (67.939813 32.894183)
RU1628 – Р21 m. Apatity, ul. Fersmana 56, szaro-niebieska (67.570502
33.374875)
RU1629 – Е105/М18 Kandałaszka - Monczegorsk, m. Kandałaszka, ul. Pronina
20А szaro-niebieska (67.155682 32.402798)
RU1614 – Е95/М20 Petersburg – Psków, m. Gatczyna, ul. Opołczencew Bałtijcew 42, szaro-niebieska (59.542997 30.139168)
RU1630 – Е105/М18 Kandałaszka – Poliarnyje Zori, m. Poliarnyje Zori, prospekt
Niwski 17, szaro-niebieska (67.372061 32.507787)
RU1615 – Е105/М10 Petersburg – Tosno 667 km, wieś Krasnyj Bor, szaroniebieska, po lewej (59.667741 30.647925)
RU1631 – Murmańsk - Siewieromorsk, ul. W. Pikulia 8, szaro-niebieska
(69.076543 33.418041)
13
Е100 teraz na każdej stacji TATNEFT
w Moskwie i obwodzie Moskiewskim
Od lipca kartą paliwową Е100 można posługiwać się na ponad 100
stacjach TATNEFT w Moskwie i obwodzie Moskiewskim.
Wszystkie kompleksy zlokalizowane są na drogach regionu. Każda
stacja posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Paliwo sprzedawane
na stacjach przechodzi regularne kontrole jakości i odpowiada
wszystkim europejskim standardom.
PONAD
100 STACJI
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
14
Москва
Teraz do sieci Е100
należy prawie 40
stacji ОПТАН
Już od ponad roku Е100 ściśle współpracuje
z grupą firmy «ОПТАН». W tym czasie
przekonaliśmy się, że «ОПТАН» to niezawodny
partner i dostawca paliwa bardzo dobrej
jakości.
Wszystkie stacje «ОПТАН» mieszczą się na głównych
drogach krajowych i regionalnych Rosji. Każda z tych
stacji posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz
wygodne podjazdy dla ciężarówek.
Na wszystkich stacjach «ОПТАН» sprzedawane jest
paliwo własnej produkcji, co stanowi gwarancję jego
jakości.
Od lipca w sieci Е100 znajduje się 39
kompleksów paliwowych, w tym cztery nowe.
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
RU564
RU1387
RU648
RU562
RU650
RU654
RU655
Владимир
RU1386 RU563
RU566
RU657
Москва
RU651
RU652
RU667
RU658
RU656
RU671
RU662
RU661
RU663
RU659
RU666
RU1389
RU668
RU674
Челябинск
RU662
RU672
RU677
RU670
RU565
RU653
Курган
RU675
RU669
RU676
RU673
RU567
RU660
RU1388
RU664
RU676 – Р327 Kurhan – Zwieringołowskoje (granica z Kazachstanem), przy zakręcie
na miejsc. Ketowo, czerwono-żółta, po prawej
RU675 – Е30/Р-254 Czelabińsk – Kurhan, 207 km, miejsc. Jurgamysz, czerwono-żółta,
po prawej
RU674 – Е30/Р-254 Czelabińsk – Kurhan, miejsc. Kajasan, na wyjeździe z Czelabińska,
czerwono-żółta
RU567 – E30/М51 Kurhan – Pietropawłowsk (Kazachstan), 350 km, w pobliżu miejscowości
Liebiaże, czerwono-pomarańczowa, po prawej
RU566 – E30/М51 Czelabińsk – Kurhan, obwodnica Kurhanu (strona wewnętrzna), na
skrzyżowaniu dróg Kurhan – Jekaterynburg 11 km, czerwono-pomarańczowa, po prawej
NEW
RU1386 – Е22/М7 Władimir – Niżnij Nowgorod, m. Gorochowiec, żółto-czerwona,
NEW
RU1387 – М7 Władimir-Suzdal, m. Suzdal, ul. Promyszliennaja 1B,
NEW
RU1388 – Р178 Ulianowsk – Dymitrowgrad, wyjazd z Ulianowska, żółto-czerwona,
NEW
RU1389 – Е30/М51 Czelabińsk – Kurhan, m. Kurhan, prospekt Golikowa 24, żółto-czerwona
po prawej
• 6 stacji w sieci
Е100Power
• 33 stacje
w ulgowej
sieci Е100
żółto-czerwona
po prawej
15
Dwie nowe
stacje na Białorusi
Niedawno do sieci Е100 dołączyły nowe stacje –
BY277 i BY278.
Kompleksy paliwowe zlokalizowane są na
głównych drogach E30/M1 Brześć - Moskwa
(BY277) i М10 Mozyr – Homel (BY278).
Stacja BY277 marki «ОРОКС» należy do ulgowej
sieci Е100, а stacja BY278 marki «TATNEFT» – do
sieci Е100 Power.
Paliwo na tych stacjach wyróżnia się nie tylko
dobrą jakością, ale też korzystną ceną. Stacje
posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę,
wygodne podjazdy i obszerny parking.
BIAŁORUŚ –
EURO-5
NA WSZYSTKICH
STACJACH!
16
BY277
BY278
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
BY277 – «ОРОКС», Е30/М1 Brześć - Moskwa, obwodnica Brześcia,
zjazd z drogi do wsi Telmy, niebiesko-biała, po lewej
BY278 – TATNEFT, М10 Mozyr – Homel, zjazd z obwodnicy Homla
na ul. Barykina, biało-zielona, po lewej
Od lipca na każdej stacji paliw sieci
Е100 na Białorusi dla naszych klientów
dostępny jest olej napędowy klasy
Euro – 5.
Szczegóły można uzyskać od opiekuna
regionalnego lub zapoznać się z nimi
na stronie е100.eu
17
18
19
20
Opłata za drógi Rumunii i Eurovignette w panelu klienta
Na koncie użytkownika na stronie Е100 można zamówić i zapłacić online za elektroniczną winietę:
RO-Vinieta
Eurovignette
Rumunia
Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia , Szwecja
Uwaga: jeżeli muszą Państwo przekroczyć kilka państw wchodzących w strefę objętą
Korzystanie z dróg krajowych
w Rumunii poza granicami
miast dozwolone jest tylko po
uiszczeniu opłaty drogowej.
Rumuńskie winiety trzeba
nabyć nie wcześniej niż 30
dni przed rozpoczęciem ich
obowiązywania.
Eurowinietą, można zamówić tylko jedną Eurowinietę.
Eurowinietę można wykupić na rok, miesiąc, tydzień lub dzień.
Zwrot środków za niewykorzystaną Eurowinietę można uzyskać tylko w przypadku,
gdy termin obowiązywania winiety jeszcze nie upłynął i wniosek o zwrot pieniędzy
zostanie złożony w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Po opłaceniu winieta
jest przechowywana w systemie elektronicznym i kierowca nie musi zabierać ze sobą
dodatkowych dokumentów.
Nie używaną Eurovignette można zwrócić tylko w tym przypadku, jeżeli jej termin ważności
jeszcze nie upłynął.
UWAGA! Należy zawsze wybierać dokładne daty
Po dokonaniu opłaty winieta przechowywana
jest w systemie elektronicznym, więc kierowca
nie musi zabierać ze sobą dodatkowych
dokumentów. Na koncie użytkownika na stronie
można znaleźć numer opłaconej winiety i podać
go w przypadku pojawienia się problemu.
Potwierdzenie opłaty dróg rumuńskich można
znaleźć w panelu klienta.
obowiązywania RО-winiety i Eurowiniety.
Data startowa – pierwszy dzień obowiązywania winiety.
Data końcowa – ostatni dzień obowiązywania winiety .
Koszt winiety zależy od kategorii pojazdu, liczby osi i terminu jej obowiązywania.
Оpłata rejestrowana jest w trybie automatycznym w systemie centralnym i informacja
o niej zachowana jest przez cały okres obowiązywania winiety.
Kontrola przeprowadzana jest w automatycznych punktach rejestrujących, w których
umieszczone są kamery systemu lub w trakcie przejazdu - przez upoważnionych do
tego urzędników.
Za brak winiety grozi mandat, a oprócz tego rekompensata za zużycie drogi.
Potwierdzenie opłaty Eurovignette wysyłane
jest na adres e-mail podany przy zamówieniu.
Jak wykupić winietę na koncie użytkownika?
4
3
5
2
1
2
3
4
21
TOP 30
POLSKICH
STACJI
Szanowni klienci, przedstawiamy
Państwu TOP 30 polskich stacji paliw
w sieci E100. Stacje te zostały wybrane
jako najbardziej atrakcyjne cenowo.
Wszystkie stacje są zlokalizowane przy
głównych drogach w kraju. Większość
z nich, poza dobrą ceną, oferuje
wszystkie niezbędne dla transportu
międzynarodowego usługi: sklep, bar,
parking, wc, prysznic. E100 poleca te
stacje – jako niezawodnych partnerów
swojej sieci.
Cena w PLN na dzień 25.07.2014
w taryfie Extra
22
Zmiany zasad w opłatach
za przejazd drogami we Francji
1 lipca uległy zmianie obecnie obowiązujące zniżki za
przejazd płatnymi drogami
Od 1 stycznia 2015 roku we Francji za przejazd
samochodem ciężarowym na kolejnych 4 tysiącach km
dróg pobierany będzie tak zwany podatek tranzytowy - „
péage de transit poids lourds”.
Nowe przepisy dotyczyły będą samochodów ciężarowych
z innych państw, których łączna masa przekracza 3,5 tony.
Przejazd nowymi odcinkami płatnych dróg kosztował
będzie za każdy kilometr około 13 eurocentów. Również
cena będzie zależała od klasy emisji spalin pojazdu i
liczby osi pojazdu. Zakłada się, że koszty przewoźników
realizujących kursy do Francji wzrosną o około 2%.
Klasa emisji/
Operator
APRR
Trzech francuskich operatorów płatnych dróg — APRR,
AREA ir SFTRF, — ogłosiło, że od 1 lipca 2014 roku na
drogach znajdujących się w ich strefie zarządzania,
użytkowników obowiązywał będzie nowy system zniżek.
Łącznie zniżki wyniosą maksymalnie 13%.Będzie składała
się ona ze zniżek za przebieg oraz ekologiczność pojazdu.
Zniżka dla pojazdów ciężarowych znajdujących się w
klasie Euro-6 pozostaje bez zmian.
AREA
SFTRF
Poprzednia
Zniżka od
Poprzednia
Zniżka od
Poprzednia
Zniżka od
zniżka
1 lipca
zniżka
1 lipca
zniżka
1 lipca
Еurо 6
4%
4%
4%
4%
3%
3%
Еurо 5
4%
3%
4%
3%
3%
1,5 %
Еurо 4
3%
2%
3%
2%
3%
0%
Еurо 3
2%
0%
2%
0%
0%
0%
Еurо 2 i poniżej
Еurо 2 - 1%
0%
Еurо 2 - 1%
0%
0%
0%
W ubiegłym miesiącu do sieci Е100 dołączyło siedem kompleksów
paliwowych, z których pięć znalazło się w sieci ulgowej .
Stacje oferują dobrej jakości olej napędowy od sprawdzonych
dostawców.
Tankuj we wschodniej
części Rosji z Е100
RU1345
RU1254
RU1332
RU1346
RU1344
RU1394
RU1393
RU1254 – «Транзит Сити», Е22/М7 Niżnij Nowgorod – Nabierieżnyje
Czełny 812 km, obwodnica Kazania, biało-niebieska, po prawej
RU1332 – «Транзит Сити», Е22/М7 Kozłowka, ul. Łobaczewskiego 34,
biało-niebieska
RU1344 – «Транзит Сити», Е22/М7 Kazań, ul. Kosmonautów 65, biało-
RU1346 – «Сибнефть», Е22/М7 Zielienodolsk, ul.
Gogola 5, biało-niebieska
RU1393 – «QP», Е22/М7 Czeboksary - Kazań, m.
Kazań, Techniczna120 G, żółto-czarna
niebieska
RU1394 – «Лукойл», Е22/М7 Nabierieżnyje Czełny
RU1345 – «Сибнефть», А119 Kugesi – Nowoczeboksarsk, 12 km,
obwodnica Nowoczeboksarska, niebieska, po prawej
– Ufa 1050 km, m. Nabierieżnyje Czełny, białoczerwona, po prawej
23
Ołaty drogowe w Polsce z Е100
Na terenie Polski płatnych jest
kilka autostrad. Przy pomocy
karty E100 nasi klienci już mogą
skorzystać z trasy E30/A2 Konin –
Świecko oraz dróg opłacanych
w systemie viaTOLL. A już niedługo
do listy dołączy trasa E75/A1
Gdańsk – Toruń.
А2 Konin – Świecko
А1 Gdańsk – Toruń
Droga А2 w Polsce – to płatna
autostrada na odcinku Konin –
Świecko o długości 255 km. Za
przejazd autostradą А2 można zapłacić
bezpośrednio za pomocą karty Е100
w punktach zlokalizowanych na
autostradzie.
Opłata za prywatną autostradę А1 dokonywana
jest po przejechaniu drogi przy bramownicach
wyjazdowych. Jej wysokość zależy od kategorii
pojazdu i przejechanej odległości. Na trasie
znajduje się 12 punktów poboru opłat: PPO
Rusocin, SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO
Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Warlubie, SPO
Nowe Marzy, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO
Turzno, SPO Lubicz, PPO Nowa Wieś.
viaTOLL
PRE-PAY (przedpłata)
Za cz ęść polskich dróg można zapłacić
tylko w systemie viaTOLL. W tym celu należy
uzyskać urządzenie viaBOX w jednym z
punktów obsługi i zainstalować go na
przedniej szybie samochodu.
Opłata w systemie viaTOLL odbywa się w
dwóch trybach:
POST-PAY (opłata post-pay)
Aby skorzystać z tego trybu, należy
skontaktować się z managerem E100 ds. usług
dodatkowych i zawrzeć jedną umowę na cały
park samochodów. Rejestracja w systemie
zajmie około doby, po czym nale y odebrać
urządzenie viaBOX w punkcie obsługi.
24
(WKRÓTCE)
Aby opłacać drogi w tym trybie, należy zawrzeć
osobną umowę na każde auto rejestrując się w
punktach obsługi klientów. Urządzenie można
odebrać w punkcie obsługi.
W trybie Pre-Pay kierowca musi kontrolować
konto urządzenia i za każdym razem, gdy
sygnalizuje ono niski stan konta, uzupełniać je
w punktach obsługi za pomocą karty Е100.
PAMIĘTAJ!
Konkretne urządzenie rejestrowane
jest na konkretny pojazd. W przypadku
jakichkolwiek zmian w danych
rejestracyjnych pojazdu należy
wymienić urządzenie!
Mapa płatnych dróg w Polsce
Grzechotki Bezledy
Gołdap
Budzisko
A1
Kuźnica
Kołbaskowo
Świecko
Terespol
A2
Olszyna
A1
Dorohusk
Jędrzychowice
Jakuszyce
Kudowa-Słone
Hrebenne
Korczowa
Medyka
Cieszyn-Boguszowice
Chyżne
Barwinek
Dane z viatoll.pl
Za pomocą karty Е100
można opłacić:
– wszystkie drogi w systemie
viaTOLL (pre-pay i post-pay)
– płatną prywatną
autostradę А2
– wkrótce – autostradę А1
Legenda
Płatne odcinki dróg
Nowe płatne odcinki dróg
od 1.09.2014
Autostrada A1
Autostrada A2
25
Prom między Krymem
a Turcją z kartą E100
Od 21 lipca rozpoczęła pracę nowa regularna linia promowa między
portami Zonguldak i Kercz. Kursować będzie 2 razy w tygodniu z każdego
portu. Przykładowy czas podróży - 24 godziny, a koszt – około 900 USD.
Poza tym firma promowa oferuje rownież transport ładunków z Kerczu do
Noworosyjska.
Za pomocą karty Е100 można opłacić promy na 1300
trasach w całej Europie.
Miejsce na promie zamawia się online. Potwierdzenie
rezerwacji promu przychodzi w ciągu 30 minut.
Rezerwacja promu:
Regiony z promami dostępne na kartę Е100:
3) Wypełnić zamówienie na miejsce na
promie i potwierdzić rezerwację. Numer
rezerwacji promu kierowca otrzyma SMSem.
To wystarczy do dokonania przeprawy – bez
żadnych biletów i kuponów.
•
•
Skandynawia - Islandia Kraje Rejonu Bałtyckiego Europa północnozachodnia Wielka Brytania - Irlandia Zachodnia część Morza Śródziemnego – Маghreb Morze Adriatyckie Morze Egejskie Wschodnia
część Morza Śródziemnego – Bliski Wschód – Egipt Morze Czarne
•
•
•
•
•
•
1) Należy zalogować się na stronie www.
e100.eu do konta użytkownika
2) Wybrać dział „Rezerwacja promów i ROLA”
Jak korzystać ze stacji Tankpool 24
w Niemczech
Kierowcy powinni uważnie sprawdzać z jakich terminali korzystają na
stacjach Tankpool 24. Karta Е100 przyjmowana jest tylko przez terminale, na których widnieje znaczek Tankpool 24. Za pomocą innych
terminali kierowca nie będzie mógł nabyć paliwa na kartę Е100.
W celu przeprowadzenia transakcji z
użyciem terminala Tankpool 24 należy:
1. Powoli przesunąć kartę Е100 przez
urządzenie (paskiem magnetycznym w
prawą stronę).
2. Wprowadzić 4-cyfrowy PIN i nacisnąć «ОК».
(Kierowca może zostać także poproszony o
wprowadzenie przebiegu w kilometrach).
3. Wprowadzić numer wybranego
dystrybutora i potwierdzić przyciskiem «ОК».
4. Dystrybutor jest gotowy do transakcji.
PAMIĘTAJ!
Nieprawidłowo zaparkowane samochody będą odholowywane włącznie z nałożeniem opłaty specjalnej.
26
Stacje NIS w Bułgarii
Od 15 sierpnia 15 kompleksów paliwowych z logo NIS dołączy do sieci Е100.
Stacje zlokalizowane są na głównych drogach w kraju i wyposażone są w szybkie
dystrybutory, posiadają wygodne podjazdy i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
NIS - to jedna z największych firm rynku naftowo-gazowego w Europie południowowschodniej. Główne kierunki działalności firmy to wydobycie i przeróbka ropy oraz
gazu, a także sprzedaż produktów ropopochodnych.
Trasa
Svilengrad – Haskovo – Sofia:
• Kierowcy wjeżdżający do kraju z
BG300
Turcji po przekroczeniu granicy w
Svilengrad kierując się w stronę Sofii
drogą E80 mogą nabyć paliwo na
stacji BG311 w Harmali, która jest
dogodnie zlokalizowana pomiędzy
Haskovo i Svilengrad.
BG301
BG299
BG309
BG298
BG310
София
BG305
BG296
BG291
BG295
BG286
BG297
BG311
• Wjeżdżając do m. Plovdiv (duże
miasto w kierunku Sofii) kierowca
ma możliwość nabycia paliwa na 3
stacjach BG305,BG286,BG295.
• W okolicy Sofii znajduje się stacja BG310 – na trasie Sofia - Varna w
kierunku miasta Dolni Bogrov.
BG292
• Obok granicy serbskiej na drodze
E80 można nabyć paliwo na stacji
BG309 mieszczącej się na przejściu
granicznym Kalotina.
BG306
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.pl
Trasa Lesovo-Elhovo-Sliven-Ruse
• Kierowcy wjeżdżający do kraju z Turcji po przekroczeniu granicy w Lesovo kierując się do Ruse mogą skorzystać z usług stacji
BG299 w Veliko Tarnovo, która jest dogodnie zlokalizowana
pomiędzy Sliven i Ruse.
• Pomiędzy Sofią i Vidin można nabyć paliwo we Vratsa na stacji
BG301.
• Wjeżdżając do kraju od strony Rumunii po przekroczeniu granicy w Ruse, a następnie kierując się w stronę Ruse-Varna-BurgasLesovo /granica z Turcją/ można skorzystać ze stacji BG298w
Priselci, mieszczącej się na trasie E87 pomiędzy Varną a Burgas.
Dalej można zatankować auto na stacji BG297 w pobliżu Burgas.
• Jadąc z Sofii w kierunku granicy z Grecją można skorzystać ze
stacji BG296 zlokalizowanej na drodze E79 Sofia –
Blagoevgrad – Kulata.
BG286 – Szosa Pieszczerska, 4002 Płowdiw
BG300 – bulwar Panonia 66, 3700 Widyń
BG291 – Welingrad, wyjazd z miasta w kierunku Sofii (Warwara, Pazardżik), 4600
Welingrad
BG301 – bulwar Ilinden 22, wyjazd z miasta w kierunku
Montany, 3000 Wraca
BG292 – Pierwomaj, przy wjeździe do miasta z głównej drogi na Chaskowo, 4270
Pierwomaj
BG305 – Szosa Karlowska 38, wyjazd na autostradę Trakaja,
4000 Płowdiw
BG295 – Płowdiw, obwodnica, droga objazdowa po МЕТRZE, 4000 Płowdiw
BG306 – główna droga Płowdiw – Asenowgrad, bulwar
Bułgaria 189, 3 km przed wjazdem do miasta, 4230 Asenowgrad
BG296 – główna droga E79, zjazd na Kulatę, 2700 Błagojewgrad
BG297 – rejon „Miednyj Rudnik”, strefa „G”, ul. Zachari Stojanow, główna droga w
kierunku m. Srediec, 8000 Burgas
BG298 – ul. Centralna, główna droga Warna – Burgas, 9131 Pricelcy
BG299 – wjazd do miasta z głównej autostrady Sofia - Warna, 5000 Wielkie Tyrnowo
BG309 – m. Trap , Dragoman , niedaleko przejścia Kalotina
BG310 – wieś Dolni Bogrow, wjazd na drogę Hemus, 1855
miejsc. Dolni Bogrow
BG311 – Charmanli, zjazd z drogi w stronę Płowdiwu,
Charmanli
27
Jak odzyskać VAT
z Е100
Zwrot VAT z Е100 gwarantuje:
- Optymalizację przepływów pieniężnych;
- Wygodę zwrotu VAT poprzez zbilansowanie środków w systemie
Е100;
- Jednego pośrednika ds. zwrotu VAT od wszystkich faktur firmy
Е100 oraz innych firm.
Kraj
Normalny
zwrot
Szybki
zwrot
Fakturowanie
netto
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
10%
10%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Firma Е100 kolejny rok pomaga swoim klientom odzyskać
zwrot podatku VAT za olej napędowy, opłaty drogowe i
szereg innych usług. Z nami zwrot podatku uzyskiwany jest
w maksymalnie krótkim czasie.
Oferujemy:
• zwrot VAT z 27 państw w Europie;
• zwrot podatku po 30 dniach od wystawienie faktury, zamiast
12-stu miesięcy, które są potrzebne do zwrotu VAT przez organy
państwowe;
• profesjonalne wypełnienie trudnych procedur związanych
z przygotowaniem i złożeniem dokumentów do urzędów
podatkowych w krajach europejskich.
Kraj
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Normalny
zwrot
Szybki
zwrot
Fakturowanie
netto
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
10%
8%
10%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Obowiązują również dodatkowe opłaty za obsługę w wysokości 1 euro z każdą opracowaną fakturę i rachunek.
Warunki zwrotu VAT zmieniają się w zależności
od ilości nabytego w każdym kraju paliwa:
Nabycie w miesiącu
Powyżej 2000 litrów
Powyżej 2000 litrów
1000 – 2000 litrów
Poniżej 1000 litrów
Тyp zwrotu
Fakturowanie netto
1 raz na miesiąc
1 raz na kwartał
Normalny zwrot, 6 miesięcy
Fakturowanie netto polega na wystawianiu faktur Е100 bez kwoty
podatku VAT z uwzględnieniem prowizji.
Rejestracja klientów do usługi fakturowania netto dokonywana jest
po dodatkowym uzgodnieniu z opiekunem regionalnym klienta.
Wypełniony wniosek należy przysłać na adres [email protected].
ZWROT VAT W SZYBKIM TRYBIE realizowany jest w ciągu miesiąca/kwartału na zasadzie kredytowania klienta po otrzymaniu
oryginału faktur Е100 i/lub faktur innych firm.
ZWROT VAT W NORMALNYM TRYBIE realizowany jest na
zasadzie przelewu środków pieniężnych na konto klienta po ich
uzyskaniu z urzędu podatkowego i odjęciu prowizji Е100.
28
W celu uzyskania zwrotu VAT
poprzez Е100 należy:
1) Zawiadomić poprzedniego agenta o
zakończeniu współpracy w zakresie zwrotu VAT
2) Wypełnić pełnomocnictwo dla agenta Е100
upoważniające go do działania w imieniu klienta
w zakresie zwrotu podatku VAT
Przy zmianie agenta ds. zwrotu VAT
żadna kwota podatku nie zostanie
utracona. Najdogodniejszy czas na
zmianę to dwa pierwsze tygodnie
nowego kwartału.
1-15 kwietnia
1-15 lipca
1-15 października
1-15 stycznia
NOR
Drogi
w Europie
z jedną kartą
Firma E100 oferuje możliwość
dokonywania płatności kartą paliwową
nie tylko za produkty ropopochodne,
ale również za przejazd drogami w
następujących krajach w Europie
Austria: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia Go-Box w systemie GoMaut lub płatność za pomocą niemieckiego
urządzenia OBU w systemie TOLL2GO.
W obydwu przypadkach opłata dokonywana
jest w trybie post-pay.
Białoruś: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Beltoll w trybie pre-pay i post-pay.
Bułgaria: zakup winiety na wszystkich
stacjach sieci Petrol AD.
Czechy: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia Premid w elektronicznym
systemie poboru opłat za drogi Myto w trybie
post-pay.
Francja, Hiszpania, Portugalia:
Norwegia: płatność za drogi w trybie
post-pay przy pomocy urządzenia AutoPass.
Urządzenie może również służyć do opłacenia
przejazdu drogami, mostami, promami i
tunelami w Danii, Szwecji, Austrii i Niemczech.
Polska: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
viaTOLL w trybie pre-pay i post-pay. Opłata za
autostradę А2 bezpośrednio kartą Е100.
Rosja: opłata za przejazd w obwodzie
pskowskim.
Rumunia: zakup winiety po zalogowaniu się
na stronie www.e100.eu. Należy wprowadzić
niezbędne dane, aby wykupić elektroniczną
winietę. Następnie można wydrukować
potwierdzenie.
Słowacja: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia OBU w elektronicznym
systemie poboru opłat za drogi Skytoll w trybie
post-pay.
Ecotaxe – płatność w 3 krajach za pomocą
jednego urządzenia, ponadto możliwość
opłacenia tunelu Liefkenshoek w Belgii oraz 14
parkingów na terenie Hiszpanii i Francji. Е100
oferuje 2 różne urządzenia do dokonywania
opłat i odpowiednio 4 opcje płatności.
Słowenia, Szwajcaria: Opłaty drogowe za
pomocą dodatkowej karty od razu po
rejestracji.
Litwa: opłata za winietę przy pomocy karty na
Opłata myta za pomocą Eurovignette.
stacjach sieci Lukoil.
Niemcy: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Toll Collect za pomocą urządzenia OBU lub na
kartę Fahrzeugkarte w trybie post-pay.
Szwecja, Dania,
kraje Beneluksu:
Włochy: opłata myta za pomocą urządzenia
Telepass oraz karty Viacard.
Węgry: Rezerwacja odcinków trasy oraz
zamówienie urządzenia OBU na
stacjach MOL.
29
Z kartą E100 po Europie
E100 poleca stacje w UE
CENA LIPCA*
Słowenia SI39
CENA LIPCA*
1,065 €/l
Bak
75
Rédics
86
HU267
SI
442
HU
442
H7
H7
E653
Dolga vas
HU267
Kierunek:
Słowenia
(drogą A5/
E653), północne
Włochy
Stacja
znajduje się na
zachodzie kraju
obok Rédics, na
granicy Węgier
i Słowenii.
Na stacji można
nabyć winiety.
E61
E61
SI
IT
SI39
E61
Fernetti
E61
SR58
445
Sežana
445
E61
E70
Orlek
GPS 46.5972655,16.4614125
GPS 45.705000 13.861000
Rumunia RO45
Bułgaria BG311
CENA LIPCA*
7
Kierunek:
Węgry
709B
7
Szeged (HU)
E68
7E
E671
7
7E
RO45
7E
Arad International
Airport
Arad
A1
682F
RO
7
E80
E85
Kierunek:
Turcja, jadąc
drogą A4
«Marica»
BG
E80
BG311
E85
76
808
Харманли
E80
E85
E85
A4
Stacja znajduje
się na drodze
E85, obok
Charmanli.
69
808
A1
Timişoara
GPS 46.181290 21.330900
30
E68
Lipova
69
Stacja znajduje
się w okolicy
Arad, na
drodze E68
Seged (Węgry)
– Braszów
(Rumunia)
BG311
Симеоновград
Хасково
E671
Kierunek:
północne
Włochy, drogą
A4/E70
Stacja znajduje
się obok
Sežana, przy
zjeździe z
drogi A3, trzy
kilometry
od włoskiej
granicy.
1,099 €/l
RO45
Şofronea
SI39
CENA LIPCA*
1,161 €/l
709C
Štorje
75
86
Villa Opicina
Körmend
1,103 €/l
Edirne (TR)
Węgry HU267
Иваново
GPS 41.933036 25.901997
*cena NETTO w taryfie Extra
Е100 informuje
Mandaty i szczegóły dotyczące
ruchu drogowego w Rosji
W ostatnim czasie na terenie Federacji Rosyjskiej coraz częściej zaostrzane
są kary za łamanie przepisów drogowych. Dotyczy to także wysokości
mandatów. Wypisany przez policję mandat, w odróżnieniu od większości
europejskich państw, może być opłacony tylko w oddziale banku.
Mandaty
Prędkość
Tabela mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w Rosji:
Standardowe ograniczenia prędkości w Rosji (jeżeli znaki nie
wskazują inaczej).
Samochody z przyczepą:
w terenie zabudowanym - 60 km/h
w terenie niezabudowanym - 70 km/h
na normalnej drodze - 70 km/h
na autostradzie - 90 km/h
Minimalna dozwolona prędkość na autostradzie – 40 km/h.
Naruszenie
Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdom
posiadającym, zgodnie z przepisami,
pierwszeństwo przejazdu
Mandaty (RUB)
500
Złamanie przepisów dot. zatrzymywania się lub
parkowania pojazdu
500
Zawracanie lub jazda tyłem w miejscach
niedozwolonych
500
Nieprzestrzeganie znaków drogowych lub
oznaczeń na drogach
500
Niezatrzymanie się na żądanie policji drogowej
500 - 800
Naruszenie
Przekroczenie prędkości do 20 km/h
Mandaty (RUB)
upomnienie
Przekroczenie prędkości od 20 dо 40 km/h
500
Przejazd na niedozwolonym świetle
1,000
Przekroczenie prędkości od 40 dо 60 km/h
1,000 - 1,500
Jazda poboczem
1,500
Przekroczenie prędkości od 60 dо 80 km/h
2,000 - 2,500
Przekroczenie prędkości powyżej 80 km/h
5,000
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
rowerzyście i innym uczestnikom ruchu
drogowego, którym zgodnie z przepisami
przysługuje pierwszeństwo
W przypadku powtórnego przekroczenia prędkości powyżej
40 km/h mandaty są dwukrotnie wyższe i kierowcy grozi
pozbawienie prawa jazdy na okres 1 roku.
Аlkohol
Prowadzenie pojazdu po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu jest
kategorycznie zabronione.
Przy czym przepisy określają, że fakt spożycia substancji wywołujących stan upojenia alkoholowego powinien być określany z
uwzględnieniem możliwej granicy błędu urządzenia pomiarowego wynoszącej 0,16 miligrama spirytusu etylowego na jeden litr
wydychanego powietrza. Tak więc faktyczny dopuszczalny poziom
alkoholu we krwi wynosi 0.35 ‰.
Przekroczenie tego poziomu we krwi i odmówienie poddania się
testom karane jest mandatem w wysokości 30,000 RUB wraz z
pozbawieniem prawa jazdy na okres od 1.5 dо 2 lat.
W przypadku powtórnego wykroczenia mandat wyniesie 50,000
RUB wraz z pozbawieniem kierowcy prawa jazdy na okres 3 lat.
Zawracanie lub wjazd samochodu na strefę pasa
rozdzielającego drogę na autostradzie lub jazda do
tyłu po autostradzie
1,500
2,500
Przy ponownym wykroczeniu niektóre mandaty
mogą być klika razy wyższe.
Wjeżdżając do kraju należy pamiętać, że:
W aucie powinny znajdować się: trójkąt, apteczka pierwszej
pomocy i gaśnica.
- Można używać nawigatora wskazującego lokalizację kamer
kontroli prędkości.
- Używanie wykrywaczy fotoradarów nie jest zabronione.
- Podczas jazdy nie można korzystać z telefonu komórkowego
nie wyposażonego w zestaw umożliwiający prowadzenie
rozmowy bez użycia rąk. Za złamanie tego wymogu
przewidziany jest mandat w wysokości 1,500 RUB.
31
E100 pomaga
Prawo do
szczęśliwego
dzieciństwa
Jak zwykle fundacja planuje pomóc dzieciom
przygotować się do nowego roku szkolnego.
A to oznacza, że przed rozpoczęciem nauki
podopiecznych „Nowego pokolenia” czeka
masa podarunków i miłych niespodzianek.
32
W tym miesiącu fundacja charytatywna
„Nowe pokolenie” kontynuuje niesienie
pomocy dzieciom znajdującym się pod
opieką domów dziecka i socjalnych
placówek opiekuńczych oraz dzieciom
ciężko chorym, które potrzebują stałej
opieki.
Fundacja w ostatnim czasie zadbała o
wypoczynek wychowanków pińskiej szkoły
z internatem. Dzieci mogły wyjechać na
obóz uzdrowiskowy, gdzie nabierały sił
przed nowym rokiem szkolnym i wesoło
spędzały czas na świeżym powietrzu.
Od 2013 roku „Nowe pokolenie” pomaga
remontować Brzeską Socjalną Placówkę
Opiekuńczą. Tego lata przy wsparciu
finansowym fundacji odbywa się
remont pokojów chłopców. Fundacja
zakupiła wszystkie niezbędne materiały
budowlane, a także zorganizowała wysoko
wykwalifikowanych fachowców. Dzięki
„Nowemu pokoleniu” wychowankowie
sierocińca wrócą z wakacji do
wyremontowanych, jasnych pokoi.
Przegląd wiadomości
Białoruś
Olej napędowy na Białorusi
podrożał o 5 %
Od 8 lipca w kraju zmianie uległy ceny
produktów ropopochodnych. Obecnie koszt
oleju napędowego K3 wzrósł o +5,2% (0,72€/l),
oleju napędowego Euro-5 – o +5,1% (0,7€/l).
Jest to pierwsza podwyżka od początku roku.
Ostatnia podwyżka cen paliw miała miejsce w
grudniu 2013 roku i wyniosła +2%. W sumie
w ubiegłym roku koszt ON wzrósł 5 krotnie
(+25,5%), w 2012 – 4 krotnie (+21,4 %).
ograniczenia w ruchu dla ponadgabarytowych
pojazdów ciężarowych.
W okresie od 15 lipca do 30 września
szerokość pasa będzie wynosić tylko 2,75 m.
Prośba o uwzględnianie tej informacji przy
przekraczaniu granicy.
Białoruś
Do jesieni na białoruskich drogach
zostanie ustawionych 200 fotoradarów
Norwegia
Zwiększenie minimalnej stawki VAT w
Norwegii
Do końca lata na głównych drogach
krajowych planowane jest zwiększenie liczby
fotoradarów do 200. Na dzień dzisiejszy na
drogach funkcjonuje 118 stacjonarnych i 10
przenośnych urządzeń. Z reguły montuje się je
na niebezpiecznych odcinkach drogi i w celu
kontrolowania prędkości pojazdów.
W Norwegii minimalna kwota podatku VAT
wymagana do złożenia wniosku o zwrot
podatku zwiększona została dwukrotnie.
Obecnie wynosi 1000 norweskich koron
(120€), wcześniej wynosiła – 500 (60€).
Kazachstan
Powyżej 60% stacji realizuje sprzedaż
produktów paliwowych z naruszeniem
zasad
Dlatego, jeżeli w ciągu kwartału w fakturach
dla klienta nie uzbiera się łączna kwota VAT
Od początku 2014 roku w Kazachstanie
przeprowadzono 31 kontroli w firmach
zajmujących się sprzedażą produktów
ropopochodnych. W jej wyniku stwierdzono
nieprawidłowości w obwodzie ałmackim,
ałmatińskim, karagandzkim, zachodniokazachstańskim i południowo-kazachstańskim.
w wysokości 1000 koron, uzyskanie zwrotu
VAT nie będzie możliwe.
ViaTOLL
Otwarcie nowego punktu obsługi
W lipcu na drodze E77/DK7 Żukowo-granica
słowacka zaczął działać nowy całodobowy
punkt obsługi klientów. Mieści się on pod
adresem: 28-300 Potok Mały 50.
Litwa
Na Litwie zaostrzone zostaną zasady dot.
dopuszczalnego poziomu alkoholu we
krwi kierowców
Litewski rząd przyjął poprawkę do ustawy
o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Zgodnie ze zmianami poziom alkoholu
w organizmie kierowców nie powinien
przekraczać 0 promila. Poprawka dotyczy
kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5
tony oraz kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne.
Przede wszystkim niewłaściwa była
temperatura zapłonu oleju napędowego oraz
stwierdzono fakty wydawania niepełnej ilości
paliwa.
Rosja
Nowe zasady dotyczące przewozu
ładunków ciężkich
Od 1 lipca weszły w życie nowe zasady
dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
oraz nadzwyczajnych (ciężkich i wielkich).
Zgodnie z nowymi przepisami przewóz takich
towarów możliwy jest w przypadku, gdy towar
nie może być rozdzielony na części bez ryzyka
jego uszkodzenia.
Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia
2015 roku.
Ładunki, które podlegają dzieleniu z
koniecznością zachowania ich jakości, nie są
przyjmowane do przewozu. W związku z tym
specjalne zezwolenia dla takich przewozów
nie będą wydawane.
Polska
Informacje na temat ruchu ciężarówek
ponadgabarytowych na granicy
Polska
W Polsce wzmożone zostały kontrole
prędkości na autostradzie А1
W związku z pracami budowlanymi na
przejściu granicznym «Koroszczyn –
Kozłowicze» wprowadzone zostały
W lipcu i sierpniu na trasie Е75/А1 Gdańsk
– granica z Czechami pojawi się znacznie
więcej radiowozów kontrolujących prędkość,
z którą poruszają się kierowcy. Za zbyt szybkie
pokonanie odcinka kierowca otrzymywał
będzie ostrzeżenie w formie czerwonej kartki.
Akcja ta przeprowadzana jest na terenie Polski
na autostradzie А1 już czwarty rok z kolei.
Grecja
Zasady bezcłowego wwozu paliwa
Wjeżdżając do kraju kierowca może wwieźć w
bakach pojazdu 200 litrów paliwa.
Samochody z chłodnią mogą wwieźć 400
litrów (200 – w baku pojazdu, 200 – w baku
chłodni).
Zasada ta dotyczy pojazdów, które wjeżdżają
do Grecji z państw nienależących do Unii
Europejskiej (granice z Albanią, Macedonią
lub Turcją, albo morzem do greckiego portu z
kraju – niebędącego członkiem UE).
Uzbekistan
W kraju wzrosły ceny oleju napędowego
Cena za litr oleju napędowego wzrosła o
+11,7% (0,6€/litr), oleju napędowego EKO –
+11,5% (0,63€/litr).
To już druga podwyżka od początku roku .
Pierwsza miała miejsce na początku stycznia.
Francja
We Francji kierowcy ciężarówek mają
zakaz spania w kabinach samochodów
W kraju zaczął obowiązywać kierowców zakaz
spędzania swojego tygodniowego czasu na
wypoczynek (45 godzin) w kabinie ciężarówki.
Za naruszenie przepisu kierowcy grozi mandat
w wysokości 30 000 euro, a przewoźnikowi rok więzienia.
Przypominamy, że podobne przepisy przyjęte
zostały w Belgii 21 lipca. Za niestosowanie
się do norm prawnych kierowcy grozi tu 1
800 euro kary, a w przypadku rozpatrywania
sprawy przez sąd może ona wynieść nawet 60
000€.
Białoruś
Na Białorusi wzrosły opłaty za
konwojowanie
Od 14 lipca na Białorusi uległy zmianie stawki
Państwowej Inspekcji Drogowej pobierane
za konwojowanie przesyłek nadzwyczajnych
(wielkich i ciężkich) oraz niebezpiecznych.
Teraz, w zależności od przebiegu, koszt usługi
wynosić będzie 0,39 euro za kilometr.
Na podstawie zasobów
internetowych
33
Klub Pomocy
Dzień
powszedni
Klubu Pomocy
Awaria ciężarówki czy wypadek w trasie to duży problem
dla szefa firmy i kierowcy, bowiem rozwiązanie takich
nieprzewidzianych sytuacji zawsze zajmuje dużo czasu i drogo
kosztuje. W celu operatywnego i ekonomicznego rozwiązywania
wszelkich problemów pojawiających się u kierowców w
trasie został stworzony Klub Pomocy. Pracownicy Klubu w
możliwie najkrótszym czasie organizują przeładunki, dowóz
części zamiennych, holowanie, rozwiązują różne problemy z
dokumentacją i udzielają pomocy na miejscu zdarzenia.
Zaginiony kierowca
W ubiegłym miesiącu do Klubu Pomocy
zadzwonił szef firmy przewozowej bardzo
zaniepokojony faktem, że jego kierowca
przez kilka dni był niedostępny, mimo
że ciężarówka stała w jednym miejscu.
Pracownik Klubu wyjechał na miejsce
postoju samochodu zlokalizowane na
podstawie współrzędnych GPS. Jak się
okazało kierowca nadużywał alkoholu i
nie mógł jechać dalej. Przy pomocy policji
odebrano mu wszystkie dokumenty oraz
klucze od auta i pracownik Klubu przekazał
je innemu kierowcy przysłanemu przez
szefa firmy transportowej.
34
Operatywne
działanie
W okolicach Moskwy polski kierowca
zasnął za kierownicą na skutek czego
wjechał ciężarówką z przyczepą do rowu.
Mężczyzna nie ucierpiał, ale towar został
częściowo uszkodzony. Po telefonie od
przedstawiciela firmy pracownik Klubu
wyjechał na miejsce wypadku. Na miejscu
zorganizował holownik i inny niezbędny
sprzęt. Reszta towaru w obecności
przedstawiciela urzędu celnego została
przeładowana do drugiej ciężarówki i
pojechała do miejsca rozładunku.
Stacja musi być sprawdzona
Cena kiepskiej jakości paliwa oraz
nienależytego podejścia kierowcy do
ciężarówki często okazuje się dla firmy
transportowej bardzo wysoka. Wyrazistym
przykładem może tutaj posłużyć
historia pewnej litewskiej ciężarówki. W
rejonie Smoleńska kierowca ciężarówki
zatankował samochód na małej stacji
paliw, przejechał kilkaset kilometrów i
silnik w aucie zgasł. Jak się okazało paliwo
zawierało różne domieszki.
Na miejsce awarii przybyła grupa
techników zorganizowana przez
pracownika Klubu Pomocy. Odholowalno
pracownik Klubu zorganizował holownik,
który odtransportował auto do serwisu.
Sprzęt holowniczy przydał się jeszcze
drugiej firmie transportowej. Pod Ufą w
ciężarówce marki DAF uszkodzeniu uległo
sprzęgło wychylne. Samochód można
było naprawić tylko na stacji obsługi
technicznej, dlatego też pracownik Klubu
w tym przypadku również zorganizował
holownik, który zawiózł ciężarówkę do
serwisu. W ciągu doby samochód został
naprawiony i wyruszył w dalszą drogę.
auto do serwisu, gdzie trzeba było
wyczyścić cały układ paliwowy. Oprócz
kiepskiego paliwa w baku stwierdzono
skrawki tkaniny (!).
Po kilku godzinach samochód mógł jechać
dalej, ale firma przewozowa za naprawę
i usługę holownika zapłaciła prawie 1500
dolarów.
Szybki dowóz części
Bezpośrednio na granicy białoruskopolskiej w polskiej ciężarówce marki Volvo
kierowcy zepsuł się wąż od sprężarki. Auto
przewoziło towar łatwopsujący się i szef
firmy zwrócił się o pomoc do Klubu.
Przedstawiciel Klubu w krótkim czasie
znalazł potrzebną część i po uzgodnieniu
jej kosztu dokonał zakupu części, a
następnie przywiózł ją na miejsce awarii.
Doświadczony mechanik, którego
sprowadził pracownik Klubu, w ciągu
godziny naprawił samochód i ciężarówka
mogła kontynuować kurs.
Rozchwytywany
holownik
U polskiego przewoźnika pod Władimirem
doszło do awarii układu paliwowego.
Kierowca zadzwonił do szefa, a ten –
do Klubu Pomocy. W krótkim czasie
Jak wezwać Klub na pomoc
Kierunek wschodni
Zadzwonić na gorącą linię pod nr
+375 296 911 000 [24h]
Wysłać SMS
Uwaga! SMS musi zawerać 4 pozycje:
• nazwę firmy i miasto
• numer rejestracyjny pojazdu i markę
• telefon kierowcy
• lokalizację kierowcy i rodzaj niezbędnej pomocy
Zdążył dzięki
Klubowi Pomocy
Niedaleko Niżniego Nowgorodu w
polskiej ciężarówce doszło do poważnej
awarii, z powodu której kierowca nie
mógł kontynuować jazdy. Na prośbę
pracownika Klubu na miejsce wyjechał
w celu usunięcia awarii doświadczony
mechanik. Dokonał doraźnej naprawy, aby
ciężarówka mogła dojechać do urzędu
celnego i punktu serwisowego w Niżnim
Nowgorodzie. Dzięki Klubowi udało się
uniknąć problemów: kierowca zdążył
przybyć do urzędu celnego, a w serwisie
awaria została całkowicie usunięta.
Kierunek zachodni
Usługa pomocy w Europie Zachodniej nie wymaga wstępnej rejestracji,
aby z niej skorzystać należy wykonać zaledwie trzy kroki
Zadzwonić na gorącą ilinię Е100
+7 910 7 100 440 (RU); +48 669 300 100 (PL)
lub do naszego przedstawiciela regionalnego
Wypełnić wniosek na usługę pomocy na drogach
(mozna ściągnąć ze strony e100.eu
albo uzyskać od przedstawiciela regionalnego)
Wysłać wypełniony i podpisany wniosek
do pracownika gorącej linii lub przedstawicela regionalnego
35
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk,
214012, ul. Novo-Leningradcka 3,
+7 910 724 31 42
[email protected]
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
Reklama
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Łotwa
Rīga, Grēdu iela 4a-1.1
+371 20256677
+371 27638485
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Turcja
Stambuł, Osmanağa. mah,
Çuhadarağa. sok 98
+90 534 981 4774
[email protected]
Gorące linie
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100, +380 44 3921 443 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
+370 5 2111 881 (LT)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

Post-pay - Karty paliwowe E100

Post-pay - Karty paliwowe E100 specjalny rodzaj kontroli – transmisję online ze stacji paliw. Obecnie dla klientów E100 dostępny jest monitoring z czterech stacji sieci Е100 – RU295, RU312, RU313, RU387. Praktycznie na wszystkic...

Bardziej szczegółowo

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100 Sieć Power w Rosji powiększyła się o dziewięć stacji paliw jednocześnie. Jedna z nich – RU176 marki «Сургутнефтегаз» zlokalizowana jest w Pskowie na 285 kilometrze drogi Petersburg – Kijów. Kolejne...

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z do kwietnia, a od maja już bylibyśmy wyeliminowani z rynku.

Bardziej szczegółowo

Sieć Power - Karty paliwowe E100

Sieć Power - Karty paliwowe E100 głównych drogach w Rosji i na Ukrainie, na których klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa po cenach hurtowych.

Bardziej szczegółowo

E100 – z jedną kartą cała Europa w twoich rękach

E100 – z jedną kartą cała Europa w twoich rękach Ukrainie, Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii, na których klienci E100 otrzymują maksymalną zniżkę na paliwo *

Bardziej szczegółowo

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%.

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%. państwowej w ciągu 10 dni od chwili ich nabycia lub wwiezienie na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo