Formularz - zamówienie SMS – BOX Firma

Transkrypt

Formularz - zamówienie SMS – BOX Firma
Formularz - zamówienie
SMS – BOX
Firma
.......................................................................................................
Nazwisko, Imię
.......................................................................................................
Ulica
.......................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość
.......................................................................................................
Kraj
.......................................................................................................
Telefon
.......................................................................................................
Faks
.......................................................................................................
E-mail
.......................................................................................................
Zamawiam system SMS – BOX w którego skład wchodzi program SMSBOX Serwer, SMS-BOX Klient, Modem GSM, Karta SIM za cenę 500 Euro
netto.
Jednocześnie
zobowiązuję
się
do
pokrywania
bieżących
kosztów
eksploatacji systemu wg „Umowy sprzedaży licencji systemu SMS-BOX
oraz współpracy w zakresie korzystania z systemu” i upoważniam firmę
OCX Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
____________________________________
data i podpis osoby reprezentującej firmę

Podobne dokumenty