Wsparcie lubuskich przedsiębiorców

Transkrypt

Wsparcie lubuskich przedsiębiorców
Punkt Informacyjny - Narodowa Strategia Spójności
Wsparcie lubuskich przedsiębiorców bezpłatne spotkanie informacyjne w Zielonej
Górze
We wtorek 2 września 2014 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 1-3-5 odbędzie się
bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców poszukujących dodatkowych form wsparcia
na rozwój firmy, jak i osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej.
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele: Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego,
działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Parku Technologicznego
Interior w Nowej Soli, Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze, Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach,
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wlkp., Lubuskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości w Zielonej Górze oraz Europejskie Centrum Doradztwa
Finansowego.
Udział w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie: 68 4565 454 lub mailowo: [email protected] .
W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, a także datę oraz
miejscowość spotkania. Przy rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Zostały już ostatnie
miejsca!!!!!
Organizatorem spotkania jest Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie lubuskim.
Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013.
1/1

Podobne dokumenty