Szkolenia bhp w rolnictwie, dla słuchaczy LUK

Transkrypt

Szkolenia bhp w rolnictwie, dla słuchaczy LUK
Szkolenia bhp w rolnictwie, dla słuchaczy LUK
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników, w miesiącach
styczeń i luty 2003r, przeprowadził 6 spotkań szkoleniowych, dla rolników - uczestników Ludowego Uniwersytetu
Katolickiego w Kielcach, Busku i Jędrzejowie.
Spotkania szkoleniowe obejmowały tematykę :
- Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne szkodliwe dla zdrowia osób pracujących w rolnictwie
- Dzieci a praca w gospodarstwie rolnym
- Zagrożenia wypadkowe ze strony maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
Całościowy program edukacyjny LUK został rozłożony na okres 3 lat.
Z dotychczasowych obserwacji wynika iż tematyka bezpieczeństwa pracy w rolnictwie cieszy się zainteresowaniem
słuchaczy LUK, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach .

Podobne dokumenty