KONKURS PLASTYCZNY NA WIZERUNEK STRAŻNIKA KRASNALA

Transkrypt

KONKURS PLASTYCZNY NA WIZERUNEK STRAŻNIKA KRASNALA
KONKURS PLASTYCZNY NA WIZERUNEK STRAŻNIKA KRASNALA
Organizatorem konkursu jest Straż Miejska Wrocławia.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Wrocławia.
Uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę
Uczestnik konkursu powinien przesłać zdjęcie lub skan pracy w formacie jpg. wraz z
formularzem zgłoszeniowym na mail szkolny: [email protected]
w terminie do 13 września 2016r
Uczestnik przechowuje oryginał pracy do rozstrzygnięcia konkursu.
Formularz zgłoszeniowy jest w załączonym regulaminie konkursu.
Treść prac konkursowych powinna promować przyjazny wizerunek STRAŻNIKA
KRASNALA w oczach dzieci, cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym
pomysłem oraz eksponować elementy umundurowania Straży Miejskiej jak np.
czapka, pas, pagony, kamizelka, koszula itp.
Prace mogą być wykonane w technice rysunkowej (kredki lub pastele)
malarskiej (akwarele, farby plakatowe, tempera) , grafiki komputerowej lub rzeźby
ew. innych form przestrzennych.
Magdalena Kuczma