Centrum Biurowe HOSSA S

Transkrypt

Centrum Biurowe HOSSA S
G N R R
N I E R U C H O M O Ś C I
Z A R Z Ą D Z A N I E
N I E R U C H O M O Ś C I A M I
K O M E R C J A L I Z A C J A
D O R A D Z T W O
N A
N I E R U C H O M O Ś C I
R Y N K U
N I E R U C H O M O Ś C I
Asystent biura
Numer referencyjny: 01/01/2016_AS
Osoba na stanowisku Asystenta biura odpowiedzialna będzie za wsparcie działalności biura nieruchomości w
szczególności prowadzenie spraw administracyjnych.
Opis stanowiska:
•
wsparcie pracy zarządców i pośredników nieruchomości,
•
dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów,
•
działania marketingowe i reklamowe,
•
odpowiedzialność za bieżące wyposażenie biura,
•
kontakty z klientami, urzędami i dostawcami usług, organizacja spotkań,
•
realizacja innych bieżących zadań zleconych przez przełożonych.
Idealnymi kandydatami są osoby posiadające
•
staranne wykształcenie (wyższe lub na poziomie licencjata),
•
wysoka kultura osobista,
•
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, szczególnie Word, Exceli PowerPoint) oraz
urządzeń biurowych, umiejętność redagowania tekstów i tworzenia prezentacji,
•
duża samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i pracą pod presją,
•
proaktywna postawa, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i poczucie humoru;),
•
zainteresowanie zagadnieniami technicznymi związanymi z nieruchomościami,
•
prawo jazdy kat B.
Mile widziane są dodatkowe atuty:
• studia kierunkowe (gospodarka przestrzenna, zarządzanie i szacowanie nieruchomości,
budownictwo, prawo i administracja),
• dobra znajomość trójmiejskiego rynku nieruchomości.
Zapewniamy pracę w przyjaznej firmie z doświadczeniem od 1999 roku na trójmiejskim rynku nieruchomości, firmie
szczególnie ceniącej sobie zaufanie i zadowolenie Klienta.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu intencyjnego na adres mailowy:
[email protected] z tytułem: Praca – 01/06/2015_AS
80-280 GDAŃSK, ul.Szymanowskiego 2
NIP 588-181-47-09 • Regon 191895916
TELEFON, FA X: 058 699-0-777
e- mail : bi [email protected] r.pl
www.GNRR.pl