Weronika Peljak "Trzy Życzenia do Nauczyciela Fizyki" W rękach

Transkrypt

Weronika Peljak "Trzy Życzenia do Nauczyciela Fizyki" W rękach
Weronika Peljak
ZSO Zapolice
"Trzy Życzenia do Nauczyciela Fizyki"
W rękach nauczyciela fizyki spoczywa wielki skarb. Jest nim doświadczenie i wiedza obejmująca
swoim zakresem wszystko od działań na wektorach, po przez ruch kończąc na termodynamice i
optyce geometrycznej. Zaćmienie słońca, padający deszcz, gotująca się woda, echo – to proste
przykłady zjawisk fizycznych ,które możemy zaobserwować w życiu codziennym. Rolą nauczyciela
fizyki jest wytłumaczenie ich nam i opowiedzenie, w jaki sposób zostały one wykorzystane przez
człowieka w nauce i rozwoju cywilizacji, ale i również wytłumaczenie uczniom tej trudniejszej strony
nauki polegającej na obliczeniach, badaniach. Wbrew wszelkim pozorom fizyka wcale nie jest nauką
trudną. Trudne jest natomiast przekazanie wiedzy. Całkowicie sprzeciwiam się stwierdzeniu ,że to
wszystko zależy od ucznia. W moim przekonaniu to właśnie od nauczyciela zależy ,czy uczeń
zrozumie fizykę. To w interesie nauczyciela leży obowiązek zachęcenia ucznia do nauki i
przygotowanie mu zagadnień ,które nie odstraszą go naukowym językiem ,czy ilością słów.
Żelazna zasada, najważniejsza spośród trzech jest zarazem najprostsza i może wydawać się wręcz
błaha i niepotrzebna, a jednak to ona mobilizuje uczniów do pracy. Cała tajemnica tkwi w…
uśmiechu. O wiele bardziej lubię słuchać, kiedy mówi do mnie człowiek szczęśliwy, uśmiechnięty,
który jest zaangażowany w to, co chce mi przekazać niż taki, który wygląda jak by chciał mnie
czegoś nauczyć z przymusu i tylko czeka na dzwonek, chyłkiem spoglądając na zegar. Zawsze
uczniowie są zmobilizowani do nauki równie, co nauczyciel do przekazywania wiedzy. Działa to
nieomal identycznie jak zasada przekazania pędu.
Warto też zwrócić uwagę na to ,by uczeń zachowywał czynną postawę na lekcji. Większość
nauczycieli stara się zachęcić ucznia do pracy po przez plusiki, piątki z aktywności, ale osobiście
uważam, że najlepiej zainteresować ucznia po przez włączenie go do pracy na lekcji. Może to być
zadanie w, którym uczniowie będą wykonywać doświadczenie. Wszyscy wysuną własną hipotezę i
każdy będzie śledzić przebieg eksperymentu, by sprawdzić, czy się nie mylił. Nic tak nie wzmacnia
wiedzy jak zajęcia praktyczne, więc doświadczenia i eksperymenty powinny być obowiązkowym i
nieodłącznym elementem każdej lekcji fizyki. Czy chodzi o działanie śruby Archimedesa, pola
magnetycznego na przewodnik z prądem, czy najprostszy układ linii pola magnetycznego na
magnesach sztabkowych, lekcja zawsze bardziej mnie ciekawi, jeśli przez 45 minut staram się coś
wywnioskować i ustalić, niż przez ten czas zapisywać pięć kartek w zeszycie, do którego później
nawet nie zajrzę.
Ważne, by dopuścić uczniów do głosu. Niekoniecznie brać ich z „łapanki” do odpowiedzi lub
czekać, aż któryś z tych bardziej ambitnych się zgłosi. Klasa z chęcią będzie się udzielać na lekcji,
jeśli będzie miała możliwość komunikowania się ze sobą i rozmawiania na temat lekcji z
rówieśnikami. Omawianie tematu będzie się wiązało z rozpoczęciem rozmów w klasie tak tępionych
przez większość nauczycieli wszystkich przedmiotów, a jednak to właśnie te rozmowy są klasie
potrzebne. Uczniowie chcę rozmawiać między sobą i z nauczycielem. To sprawi, że nawet ciężki
temat stanie się łatwy i przyjemny oraz mniej zawikłany.
„Lecz zaklinam-niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec.” 1 Rolą
nauczyciela, nie tylko fizyka jest budowa inteligentnej tożsamości narodowej, która będzie dumą
ludzi i nadzieją rozwoju kultury i nauki. Trzeba tylko to pokazać.
1 - Juliusz Słowacki „Testament mój”

Podobne dokumenty