pobierz - Strona główna

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Strona główna
EUROTOOL
®
20. Mi´dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz´dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materia∏ów
BLACH-TECH-EXPO
7. Mi´dzynarodowe Targi Obróbki, Łàczenia i Powlekania Blach
Salon Kooperacji Przemysłowej
Salon Technologii CAx
Salon Automatyki i Robotyki
13-15
2015
paêdziernika
Kraków
informator
ORGANIZATOR
PARTNER TARGÓW
1
wydawca:
projekt okładki:
DTP:
druk i oprawa:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. 12 644 59 32, fax 12 644 61 41
[email protected]
Paweł Bigos
Drukarnia TECHNET
Drukarnia TECHNET Kraków
Za treść zamieszczonych reklam
wydawca nie ponosi odpowiedzialności
2
Spis treści / List of contents
Patronaty / Patronage
5
Współpraca / Co-operation
7
Program towarzyszący / Programme
11
Lista nowości / List of novelties
14
Plan hali / Floorplan
24
Lista wystawców / List of exhibitors
27
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
31
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
59
3
4
Patronaty / Patronage
PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE
Minister Gospodarki
Ministry of Economy
Janusz Piechociński
Wojewoda Małopolski
Governor of the Malopolska
Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marshal of Assembly of the Malopolska
Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa
President of the City of Krakow
Jacek Majchrowski
PATRONAT MERYTORYCZNY / BUSINESS PATRONAGE
PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE
5
Centrum
Informacji
Branżowej
W zasięgu ręki
6
Współpraca / Co-operation
WSPÓŁPRACA / CO-OPERATION
PolskiPrzemysá
7
JEDYNY W POLSCE MAGAZYN
POŚWIĘCONY BRANŻY STALI
NIERDZEWNYCH I ALUMINIUM
WWW.NOWASTAL.COM.PL
8
Program
towarzyszàcy
Programme
Lista nowoÊci
List of novelties
9
EUROTOOL
®
21. Mi´dzynarodoweTargi Obrabiarek, Narz´dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materia∏ów
Kraków,18-20 paêdziernika 2016
www.eurotool.krakow.pl
10
Program towarzyszący / Programme
14 PAŹDZIERNIKA 2015
PANEL DYSKUSYJNY “MM SPEAKERS CORNER” – LOBBY EXPO KRAKÓW
Prowadzący / moderator: Radosław Brzózka – dziennikarz telewizyjny, reporter, prezenter TVP 1
10:00-10:05 Powitanie gości i oficjalne otwarcie Forum przez Pawła Kruka, redaktora naczelnego czasopisma „MM Magazyn
Przemysłowy”
10:05-10:45 I panel dyskusyjny: Innowacyjność firm przemysłowych w Polsce
Wybrane zagadnienia:
• co jest wyznacznikiem innowacyjności
• determinanty rozwoju innowacyjności firm przemysłowych w Polsce
• bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach
• współpraca z ośrodkami B+R oraz uczelniami wyższymi
10:45-11:30 Przerwa
11:30-12:10 II panel dyskusyjny: Automatyzacja polskiego przemysłu
Wybrane zagadnienia:
• stan obecny polskiego przemysłu w zakresie automatyzacji produkcji
• główne czynniki wzrostu sektora automatyzacji i robotyzacji
• czy jest możliwa konkurencyjność firm bez zautomatyzowania procesów produkcyjnych?
• jakie są perspektywy automatyzacji w poszczególnych branżach przemysłowych?
12:10-13:00 Przerwa
13:00-13:40 III panel dyskusyjny: Polski przemysł – od transformacji po stan obecny
Wybrane zagadnienia:
• stan polskiego przemysłu w 1989 r.
• przemiany strukturalne w przemyśle – transformacja czy reindustralizacja?
• polski przemysł w obliczu przyszłości – cele i kierunki rozwoju
• polityka gospodarcza państwa na rzecz wsparcia rozwoju polskiego przemysłu
13:40-14:30 Przerwa
14:30-15:10 IV panel dyskusyjny: Kooperacja przedsiębiorstw
Wybrane zagadnienia:
• znaczenie kooperacji we współczesnej gospodarce
• czynniki wpływające na sukces kooperacji
• przykłady efektywnej kooperacji
• ograniczenia prawne w stosunku do niektórych porozumień kooperacyjnych
Zakończenie i podsumowanie dyskusji
11
Program towarzyszący / Programme
“INNOWACJE – METODYKA – POSTĘP”
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ – SALA LWÓW
10:00–10:30 Przygotowanie węglikowych narzędzi skrawających do pokrycia powłokami PVD, R. Wójcik, firma OTEC
(Niemcy)
10:30–11:00 Nowa generacja powłok PVD na narzędziach, M. Betiuk, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
11:00–11:30 Gazowe azotowanie stali narzędziowych, K. Burdyński, P. Wach, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
11:30–11:45 Przerwa kawowa
11:45–12:15 Właściwości powłok AlCrN otrzymanych metodą katodowego odparowania łukowego, A. Gilewicz,
B. Warcholiński, Politechnika Koszalińska
12:15–12:45 Struktura i właściwości powłok CrCN otrzymanych metodą katodowego odparowania łukowego
w układzie stacjonarnym, B. Warcholiński, A. Gilewicz, O. Łupicka, I.V. Kolodiy, A.S. Kuprin, V.D. Ovcharenko,
G.N. Tolmachova, Politechnika Koszalińska
12:45–13:15 Wpływ temperatury nanoszenia powłoki CrN i grubości na odporność korozyjną, B. Warcholiński, R. Jędrzejewski, A. Gilewicz, D. Murzyński, E. Dobruchowska, J. Ratajski, Politechnika Koszalińska
13:15–13:30 Przerwa kawowa
13:30–14:00 Obróbka cieplno-chemiczna narzędzi w złożu fluidalnym aktywnym chemicznie, A. Ciski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
14:00–14:30 Modern heat and surface treatment methods extending the lifetime of the forging dies / Nowoczesne metody obróbki cieplnej i powierzchniowej wydłużające okres trwałości matryc kuźniczych,
P. Šuchmann, firma Comtes FHT (Czechy)
14:30–15:00 Wybrane technologie mechanicznych obróbek powierzchniowych elementów przed i po obróbkach
cieplnych, M.R. Brzeziński, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
15:00–15:30 Technologie mycia, urządzenia i preparaty w procesach obróbki cieplnej, M. Kłosowski, firmy SUMMA
(Czechy) i ZJG (Polska)
12
“ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA”
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA – SALA BUDAPESZT
10:00–10:20 Otwarcie Seminarium, Prezentacja Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Jacek Ziółek – Z-ca Dyrektora Instytutu
10:20–10:40 Możliwości pomiarowe nowoczesnych przyrządów do pomiaru i analizy topografii powierzchni produkowanych w IZTW, Tatiana Miller – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
10:40–11:20 Nowoczesne systemy pomiarowe stosowane w obrabiarkach sterowanych numerycznie, Jakub Niespodziański – Renishaw Polska Sp. z o.o.
11:20–11:40 Przerwa kawowa
11:40–12:20 Spawanie laserowe – możliwości zastosowania technologii łączenia materiałów metalowych
i sztucznych, Bernard Rzany – R.I.LAS / Rofin, Niemcy
12:20–12:50 Spawanie hybrydowe laser+MAG. Metoda i aplikacje przemysłowe, Marek Banasik, Michał Urbańczyk –
Zakład Technologii Spawalniczych, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
12:50–13:10 Wykorzystanie technik laserowych do wytwarzania i regeneracji form wtryskowych, Andrzej Stwora
– Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
13:10–13:50 Systemy wytwarzania przyrostowe części oraz prototypów; przykłady aplikacji, Bogdan Dąbrowski –
Renishaw Polska Sp. z o.o.
13:50–14:10 Przerwa kawowa
14:10–14:30 Dwu- i wielowarstwowe powłoki typu TiBx/TiSiyCz otrzymywane metodami DB IBAD oraz PLD,
Agnieszka Twardowska – Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
14:30–14:50 Wybrane aspekty kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi, Kazimierz Czechowski – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
14:50–15:10 Narzędzia diamentowe z nowoopracowanymi spoiwami ceramicznymi przeznaczone do szlifowania kompozytów BNDCC, Barbara Brudnik – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
15:10–15:30 Nagniatanie po frezowaniu na obrabiarkach sterowanych numerycznie, Janusz Kalisz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
15:30–15:50 Problemy znakowania CE i wystawiania deklaracji zgodności – na podstawie doświadczeń Zakładu
Certyfikacji IZTW, Jerzy Pietruszewski – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
15:50–16:00 Zamknięcie Seminarium
13
Lista nowości / List of novelties
ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o.
Stand W-13
• Centrum tokarskie ST-40L (Producent HASS) – maszyna typu
ST-40L jest wysokowydajnym centrum tokarskim do ciężkiej obróbki skrawaniem o najwyższej sztywności oraz wysokiej stabilności termicznej. To wytrzymała tokarka, która zapewnia najlepsze połączenie wydajności i stosunku jakości do ceny w swojej klasie. Maszyna jest dostępna w połączeniu z szeroką gamą
opcji, m.in. narzędziami napędzanymi, taśmowym wyrzutnikiem wiórów, czy też automatyczną sondą narzędziową. Model
ST-40L z długim łożem zapewnia niemal dwukrotnie większą
długość toczenia w porównaniu z tokarką typu ST-40. Centrum
tokarskie Haas ST-40L zarówno ze względu na swoją wielkość, jak
i konstrukcję jest maszyną uniwersalną, pozwalającą na dokładną obróbkę skomplikowanych detali. Podstawowe parametry:
maksymalny obszar skrawania 648x2032 mm, 12 – pozycyjna
głowica BOT (opcjonalnie głowica VDI lub hybrydowa), wrzeciono wysokomomentowe 2 400 obr/min, napęd wektorowy 29,8
kW, programowalny konik napędzany serwomotorem, zintegrowany zbiornik chłodziwa o pojemności 371 l, uchwyt hydrauliczny o średnicy 381 mm, końcówka wrzeciona typu A2-8, 15” kolorowy monitor LCD, wbudowane gniazdo USB, gwintowanie na
sztywno, pamięć 1 MB, przyjazny dla użytkownika system sterowania Haas, programowanie zgodne ze standardem ISO, z użyciem funkcji G.
ABH BIURO TECHNICZNE
Stand W-55
• Prasa AMADA HFE 3i (Producent AMADA) – zbudowana na solidnym fundamencie serii HFE, prasa AMADA HFE 3i. Zawiera dodatkowe funkcje produkcyjne oraz innowacyjny interfejs sterowania
AMNC 3i z ekranem dotykowym. Wyświetlacz 18.5” LCD Multi-Touch oferuje wiele trybów wprowadzania danych (kąta, głębokości, 2D i 3D) dla elastycznego programowania oraz wyświetla wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu i gięcia.
Przyjazny dla operatora graficzny interfejs i dostępne biblioteki
narzędzi umożliwiają szybkie programowanie prasy do wykonania skomplikowanych części.
Built on the solid foundation of the HFE series, Amada’s HFE3i
press brake models include additional production-enhancing
features and an innovative touch-screen AMNC3i interface.18.5”
multi-touch display offers multiple modes of data entry (angle,
depth, 2D and 3D) for ultimate programming flexibility. A userfriendly graphic interface and tool library assist operators in the
quick setup of complicated parts.
• Prasa HAEGER (Producent HAEGER) – prasa o nacisku 8-ton
(72kn) i z wysięgiem 610mm z regulacją skoku suwaka. Niezawodność i wydajność w pełni hydraulicznej maszyny. Wyposażona w opatentowany system bezpieczeństwa. Nowe sterowanie
umożliwia obsługę czteronarzędziowej stacji i zapisanie w pa14
mięci do 100 programów. Nowy automatyczny podajnik umożliwia podawanie elementów złącznych o rozmiarach od M2.5 do
M10 i długości do 40 mm.
8-tons (72kn) ram force and 24 inches (610mm) throat depth
with adjustable ram retract position. Reliability and energy efficiency of a fully hydraulic machine. Equipped with Heager’s
patented safety system. New system 4-Station with PLC Touch
Screen with built-in storage for 100 programs. New feeder allows working with fasteners sizes M2,5 to M10 and lengths up
to 40 mm.
ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Stand D-63
• Zamiatarka przemysłowa – na Targach EUROTOOL 2015 prezentujemy nowoczesną zamiatarkę przemysłową napędzaną wózkiem widłowym oraz regał modułowy do magazynowana profili metalowych z systemem wysuwanych półek do optymalizacji
powierzchni magazynowej.
During EUROTOOL 2015 we are presenting modern sweeping machine powered by forklift and versatile racking system for long
metal profiles with retractable shelving system in aim to optimize
warehouse management.
AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ
Stand W-63
• Samoczyszcząca wirówka do chłodziw Serii AD-HF – nowoczesne urządzenia pozwalające wydajnie i efektywnie usuwać zanieczyszczenia stałe z chłodziw i olejów obróbczych. Brak wkładów
wymiennych ogranicza koszty eksploatacji a samoczyszczenie
pozwala zmniejszyć obsługę urządzenia do minimum.
• Agregat FRB-2 do filtracji chłodziw – zestaw filtracyjny FRB jest
mobilnym urządzeniem służącym do filtracji cieczy obróbczych
z zabrudzeń stałych. W urządzeniu stosuje się filtry workowe
o różnej dokładności filtracji, dzięki czemu agregat nadaje się do
filtracji w układach o dużym przepływie, nie powodując wzrostu
ciśnienia.
AJAN ELEKTRONIK
Stand W-23
• Przecinarka plazmowa SHP460 (Producent AJAN ELEKTRONIK) –
urządzenie SHP460 to nowoczesna przecinarka plazmowa wykorzystująca dwa źródła SHP260A które mogą pracować jednocześnie na jednym palniku używając mocy 460A. Daje to bardzo dobre rezultaty cięcia , szczególnie w przypadku cięcia grubych stali
nierdzewnych, kwasoodpornej, trudnościeralnej lub aluminiowej
które nie mogą być cięte inną technologią (palniki gazowe) z racji
na wysoką temperaturę topnienia. Drugie zastosowanie tak mocnego źródła jest cięcie za pomocą wykorzystania głowicy 3D do
ukosowania blach i rur. Podczas cięcia tą technologią dochodzi do
wydłużenia ścieżki cięcia (średnio ok 1,4 razy grubość materiału podczas wychylenia palnika pod pełnym kątem, 45 stopni.).
W związku z tym źródło o mocy 260A dawało maksymalny zakres
cięcia pod katem 45 stopni do 30 mm grubości blachy. W przypadku SHP460A zakres ten został zwiększony do 55 mm pod pełnym wychyleniem głowicy 3D. Kolejną zaletą jest używanie maszyny wielopalnikowo co pozwala zwiększyć wydajność maszyny
dwukrotnie (w zakresie do 50 mm).
ARCO ANDRZEJ RUDENKO
Stand W-84
• Adapter szczękowy firmy Hainbuch GmbH Workholding Technology – jest uzupełnieniem modułowego systemu stosowanego
na tokarkach i centrach obróbczych. Umożliwia on szybkie przezbrojenie bazowego uchwytu tulejowego na uchwyt szczękowy,
zwiększając zakres mocowania maksymalnie do Ø 195,0 mm.
• Nowa generacja gratowników COFA firmy Heule Werkzeug AG –
do gratowania otworów w jednym przejściu od przodu i od tyłu
niezależnie czy krawędź otworu jest prosta czy krzywoliniowa,
umożliwia osiągnięcie promienia gratowania aż do R1,5 mm.
BERND SIEGMUND GmbH
Stand W-57
• Stół spawalniczo – montażowy Professional Extreme 850 z siatką diagonalną i miarką – stół ekstremalnie wytrzymały, z siatką
diagonalną i miarką w standardzie. Twardy 850 Vickersów, dzięki
hartowaniu i utwardzaniu azotowaniem plazmowym. Zaokrąglone otwory i krawędzie. Odporny na przywieranie odprysków spawalniczych, rdzę, uderzenia i zarysowania. Idealny i niezniszczalny.
Professional Extreme 850 plasma-nitrided with diagonal grid and
scale – welding and clamping table extremely durable, with diagonal grid and scale as a standard. Hardness 850 Vickers, with
dual hardening and curing plasma nitriding. Rounded holes and
edges. Resistant to adhesion of weld spatters, rust, hitting and
scratches. Perfect and indestructible.
• Kątownik blokująco – mocujący z wbudowanym kątownikiem obrotowym – bezstopniowa regulacja kąta obrotu i niezawodne mocowanie dzięki połączeniu dwóch kątowników. Odporny na odpryski spawalnicze i rdzę. Wykonany z żeliwa GGG, odpornego na
uszkodzenia i odkształcenia. Dostępny prawy i lewy, dla S16 i S28.
Stosowany jako podpora kątowa, blokada lub przedłużenie stołu.
Stop and Clamping Square with rotation angle – smooth adjustable
rotation angle and reliable fastening through a combination of two
angles. Resistant to weld spatter and rust. Made from cast iron GGG,
resistant to damage and deformation. Available right and left, in systems S16 and S28. Used as a support angle, lock or table extension.
• Uniwersalny zacisk śrubowy – uniwersalny zacisk śrubowy z prętem okrągłym. Regulacja +/- 42° pozwala na elastyczne mocowanie w pionie i pod kątem. Poziomy i pionowy pręt regulowany
bezstopniowo. Sztyft z gwintem trapezowym i nasadą na klucz
imbusowy zapewnia trwałe i mocne połączenie. Wymienne pryzmy do różnych materiałów.
Universal screw clamp – universal screw clamp with rounded rod.
Adjustment +/- 42 ° for flexible mounting both on the vertical
and at an angle positions. Horizontal and vertical rod stepless adjustable. Pin with trapezoidal thread and thimble at Allen key for
a durable combination. Replaceable prisms for various materials.
BIM Sp. z o.o.
Stand W-34
• Frezy firmy MAYKESTAG (Austria) do frezowania trochoidalnego
statycznego i dynamicznego. Głębokość frezowania 5×D. Ekstremalnie wysokie parametry skrawaniem. Frezy UNIVERSAL do obróbki stali do 50 HRC. Frezy INOX do obróbki stali nierdzewnych,
Inconelu , tytanu i superstopów.
BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-35
• Nowy program frezarski firmy BOEHLERIT obejmuje system modułowy BULLtec do obróbki ciężkiej (zakres średnic
200-500 mm), a także głowice frezarskie do planowania i frezowania kątowego. Innowacyjny system mocowania kaset oraz płytek zapewnia wysoką dokładność obróbki i szybkie przezbrojenie.
• Firma BOEHLERIT opracowała nowy gatunek węglika o niskiej
skłonności do odkształceń plastycznych do obróbki tytanu –
BCS10T oraz nowy gatunek do superstopów – BCS20T. Dzięki innowacyjnym węglikom oraz powłokom możliwe jest zastosowanie wysokich parametrów przy zachowaniu wysokiej trwałości.
• LMT FETTE – Głowice do walcowania gwintów z nowej linii
EVOline zapewniają szybką i bardzo precyzyjną regulację, wysoką pewność obróbki dzięki wzmocnionej ochronie przed wiórami,
automatyzację dzięki bezproblemowemu podłączeniu urządzenia zamykającego, krótkie czasy i wysoką dokładność obróbki.
BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-56
• Prasa Bystronic Xpert 40 – wystarczy postawić, podłączyć i już
można giąć!!! Trzykrotnie szybsze gięcie niż na dużej prasie krawędziowej? TAK! Bystronic Xpert 40 to szybka maszyna małego
formatu, którą można mobilnie posadowić i zintegrować z niemal każdym środowiskiem produkcyjnym. Prasa doskonale nadaje się zarówno do elastycznej produkcji w każdym zakładzie,
przy zmiennych liczebnościach partii, mocno zróżnicowanych
elementach giętych, jak i do seryjnej produkcji części.
15
Lista nowości / List of novelties
CARL ZEISS Sp. z o.o.
Stand W-38
• Cyfrowy projektor pomiarowy ZEISS O-SELECT to nowy, inteligentny cyfrowy projektor pomiarowy. Umożliwia on łatwe i niezawodne pomiary optyczne 2D. Dzięki automatycznej regulacji
podświetlenia i ostrości wyeliminowano błędy pomiarowe spowodowane ingerencją operatora. Po naciśnięciu jednego przycisku ZEISS O-SELECT analizuje cechy danego obiektu i dokumentuje wyniki pomiaru w postaci profesjonalnego raportu. Niezależnie od branży – motoryzacyjnej, elektronicznej czy przetwórstwa
tworzyw sztucznych – ZEISS O-SELECT gwarantuje prostotę i niezawodność, jakich oczekuje się we współczesnym przemyśle. Cyfrowy projektor pomiarowy doskonale spisuje się w przypadku
sprawdzania parametrów odległości, promieni i kątów.
The new, intelligent ZEISS O-SELECT digital measuring projector allows you to quickly and reproducibly measure at the push of
a button. The digital measuring projector autonomously selects the
right distance, automatically eliminates blur at the edges and even
chooses the right measurement program. O-SELECT independently
recognizes features such as circles or lines and suggests characteristics such as distance and radius. The illumination system consists
of a transmitted-light device and a double ring light, with each ring
featuring eight segments. The intensity of the light and of each segment of the ring is set automatically. llumination coaxial to the optics is also available. This is recommended for measuring deep-lying
structures which would otherwise be concealed by shadow.
DATACOMP Sp. z o.o.
Stand D-12
• System DataERP – nowoczesny system do zaawansowanego planowania produkcji, umożliwiający szczegółowe harmonogramowanie produkcji oraz rejestrację czasów pracy pracowników i zleceń produkcyjnych. Umożliwia planowanie produkcji na godziny
poprzez tworzenie szczegółowych planów pracy dla pracowników i maszyn ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia operacji.
16
wane do zoptymalizowania ciężkiej obróbki dzięki stabilnej strukturze, tocznym prowadnicom, wysokiej mocy silnikowi wrzeciona oraz głowicy rewolwerowej sterowanej poprzez servo napęd.
Lynx 300 series is a 10 inch high productivity tuning center optimized for
powerful heavy-duty cutting on the basic of highly stable bed structure,
roller type LM guide, high power spindle and servo driven turret.
• M08JE (Producent Tsugami) – model Tsugami M08JE jest to kompaktowa, wysoko precyzyjna tokarka ze zrobotyzowanym magazynem materiału. Połączenie zapewnia szybki i w pełni zautomatyzowany proces produkcyjny.
Tsugami M08JE model is a compact high-precision lathe with robotic material magazine. This connection provides a quick and
fully automated manufacturing process.
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o.
Stand W-58, W-69
• Prasa mimośrodowa T-63 RCE kompletna w klucze serwisowe, instrukcję obsługi z następującymi parametrami technicznymi: Uderzenia/min 36-90 uderzeń/min, regulowany skok
12-140 mm, stół roboczy 800x500 mm. Maszyna posiada elektryczną szafę sterowania Siemens z funkcjami bezpieczeństwa
zarządzanymi z modułu PILZ. Informacje wyświetlane na ekranie
dotykowym z komendami łatwymi w użytkowaniu. Dodatkowo,
prasa mimośrodowa produkcji Sangiacomo Presse wyposażona
jest w opcję SIEMENS “PLUS” – zapamiętywanie programów narzędzia oraz regulacja automatyczna funkcji: regulacja dystansu
suwak – stół roboczy, regulacja szybkości, regulacja ilości uderzeń. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas cyklu roboczego maszyna posiada bariery fotoelektryczne SICK, pozwalające
ponadto na łatwy dostęp podczas wymiany narzędzi.
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-10
• MT 200 (Producent Muratec) – konstrukcja modelu MT 200 zapewnia łatwy dostęp do wrzecion poprzez zmniejszenie odległości między frontem maszyny a osią wrzeciona. Dolna głowica jest
zaprojektowana tak, aby wióry miały odpowiednią przestrzeń do
spadania oraz w celu zminimalizowania ich gromadzenie się.
MT 200 design ensures easy access to the main spindles by reducing the distance between the machine front and the spindle center. The lower turret is designed with appropriate space for chips to
fall so that accumulation does not occur.
• Giętarka do rur i kształtowników ETM 60 to maszyna sterowana
numerycznie na ramie stalowej Cyfrowy Programator oferujący
40 programów po 5 gięć każdy. Główną cechą charakterystyczną
jest szybkość gięcia: Gięcie 4 sekundy 90° bez załadunku. Mocny
centralny napęd jest w stanie przyjąć narzędzia o przeróżnych gabarytach. Gięcia programowalne są poprzez panel operatora zamontowany na maszynie poprzez wciśnięcie przycisku. Funkcja
MAN – AUT: pozwala na automatyczne gięcie i powrót na jednej komendzie, z programowaniem czasu przed gięciem umożliwiającym usunięcie detalu. Możliwe jest wstępne wyregulowanie PLC poprzez naciśnięcie przycisku zapamiętującego. Zaletą tej
giętarki jest szybka wymiana narzędzia, która może być wykonana w kilka sekund. Nie posiada żadnych komponentów aluminiowych. Wyposażona jest w łatwy w użyciu.
• Lynx 300 M (Producent Doosan) – Lynx serii 300 z 10-calowym
uchwytem to wysokiej wydajności centrum tokarskie zaprojekto-
• Uniwersalne urządzenie do szlifowania detali żelaznych i nie
żelaznych. Dzięki modularnej budowie maszyny, możemy do-
stosować ją bezpośrednio do indywidualnych potrzeb klienta. Urządzenie szlifuje powierzchnię blach. Nadaje odpowiednią
chropowatość powierzchni. Maszyna przygotowuje detale pod
chromowanie, oraz malowanie powierzchniowe. Urządzenie zatępia, oraz zaokrągla ostre krawędzie (r=1mm, r=2mm), a także
usuwa pozostały osad po cięciu palnikiem tlenowym. Szerokość
robocza użyteczna: 1150mm, grubości obrabiane standard: 0,5 –
150 mm, rozwinięcie pasów ciernych: 2200 mm.
Universal deburring-finishing systems for processing ferrous and
non-ferrous materials. Thanks to their modular concept, these
working centres can be customized according to individual customer need. Machine deburring surface of steel. Give surface
roughness. Machine prepare samples for chromium plating, and
painting. Deburring machine remove sharp edges (up to r=1mm,
r=2mm), and remove Black Layer after oxy cutting. Useful working width: 1150 mm, standard working thickness: 0,5 – 150 mm,
longitudinal sanding belt length: 2200 mm.
• Maszyna MTX FLEX 6 łączy w sobie wszystkie cechy dotyczące zaawansowanej technologii produkcji zmniejszając przy tym koszty
eksploatacji. Najważniejsze cechy: zdolność zamontowania do 60
narzędzi, z których 30 może być obrotowych (360°), połączenie
z automatycznym pozycjonowaniem łap pozwala na łatwą zmianę pracy, unikatowy system hybrydowy – zwany systemem Flex,
posiada moc hydrauliczną połączoną z precyzją sterowania elektronicznego, niskie zapotrzebowanie mocy – jedyne 8,5 kW oraz
średnia podczas wykrawania tylko 4,5kW.
The MTX FLEX 6 meets all needs for a high performance production
machine while reducing cost of ownership. Let’s look at the performances: capable of employing up to 60 tools, of which up to 30 can
be rotated 360°, the 6 full sized D stations provide far more than
most jobs need. Combined with the automatic positioning clamps
(its making job changeover easier. A unique Hybrid System – called
Flex (2 patents pending) has the power of the hydraulics combined
with the precision of the electronic control. Low power requirement
of only 8,5 kw and averaging only 4,5 kw while punching.
ECKERT AS Sp. z o.o.
Stand D-50
• Przecinarka plazmowo-tlenowa Szafir Concept – przecinarka
plazmowo-tlenowa Szafir Concept wyposażona w nowoczesną
głowicę Vortex 3D, pozwalająca na precyzyjne ukosowanie i fazowanie blach, podczas jednego procesu cięcia, co czyni z niej uniwersalne narzędzie do cięcia w trzech wymiarach wraz z przygotowaniem faz spawalniczych (Y, V i K). Szafir Concept został
wyposażony w najnowszą konstrukcję sterownika CNC, przy
projektowaniu którego, główny nacisk położono na intuicyjność
i ergonomię pracy. Dzięki szerokim spektrum możliwości, przecinarka firmy Eckert jest uniwersalnym narzędziem dla firm sta-
wiających na innowacyjne rozwiązania poparte wieloletnim doświadczeniem. Szafir jako optymalne rozwiązanie dla przemysłu
ciężkiego, cieszy się ogromną popularnością wśród zakładów produkujących maszyny, stoczni oraz wszystkich tych, dla których liczy się wydajność i niezawodność. Dzięki szerokim możliwościom
zastosowania jest uniwersalnym narzędziem, będącym w stanie
sprostać najwyższym oczekiwaniom.
Plasma and oxy-fuel cutting machine Sapphire Concept with new
bevel cutting head Vortex 3D, which allows precise sheet, pipe and
steel section beveling and chamfering in a single cutting process.
The cutting edge technology makes our cutting machine a universal tool able to work in three dimensions together with preparing
welding phases (Y, V and K). Sapphire Concept was equipped with
advanced CNC controller construction, which was designed to fulfill
the highest innovation and ergonomics requirements. Cutting machine Sapphire Concept, with its wide spectrum of possibilities, is
a universal tool for the companies which value innovative solutions
supported by the long years of experience. Szafir, as optimal solution for the heavy industry, is popular among the machine production plants, shipyards, and among those who value efficiency and
reliability. Considering a broad scope of applications the machine is
a versatile tool created to meet even the most demanding customers’ expectations. Szafir cutting machine has been utilized in 400 industrial plants where it is proving its excellence.
EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA
Stand D-39
• FIBERMAK Momentum Gen-3 – najszybsza technologia cięcia
blach cienkich, możliwość cięcia materiałów refleksyjnych, doskonała jakość cięcia stali o grubości do 15mm oraz do 20mm.
• Maszyna do cięcia wodą Idroline – do cięcia wszystkich rodzajów materiałów, trzyosiowy portal sterowany CNC, możliwość stosowania kilku głowic, czujnik materiału, wanna z wodą ze stali nierdzewnej.
• Wycinarka plazmowa EPL – minimalne koszty eksploatacyjne,
najtańsza technologia cięcia blach metodą termiczną, źródło plazmy HPR HD, sterownik EDGE Pro, technologia: HyDefinition, PowerPierce, LongLife.
ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-27
• Zestawy kołowe do średnich i dużych obciążeń – koła gumowe,
poliuretanowe lub poliamidowe z wzmocnionymi, spawanymi
obudowami o obciążalności dynamicznej do 23.000N. Do stosowań przemysłowych, wewnątrz, na zewnątrz, także w obecności
związków chemicznych.
Castors for medium and high load capacity. Rubber, polyurethane
or polyamide wheels with reinforced, welded brackets for loads
17
Lista nowości / List of novelties
up to 23.000 N. For industrial use, indoor, outdoor and application
where chemical agents are present.
FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Stand W-36
• Tuleje podające do podajników prętów: CUCCHI®, LNS® / TRYTON®,
FMB® / TURBO, TRAUB® oraz tuleje wewnętrzne do INDEX®, FMB® /
TURBO, SHK.
Bar feed collets for bar loaders: CUCCHI®, LNS® / TRYTON®, FMB® /
TURBO, TRAUB®, and inside clamping sleeves for: INDEX®, FMB® /
TURBO, SHK.
GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI
Stand W-79
• Giętarka do rur model CNC 20 EMBH z obrotową głowica gnącą.
Nowatorskie oprogramowanie M4.
Tube bending machine model CNC 20 EMBH with rotary bending
head. New software M4.
„HASAN” ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
Stand D-65
• Układ chłodzenia UCH®-30-40/20-PC/PP-WT w obiegu zamkniętym z wbudowanym systemem filtracji cieczy. Najnowszy
produkt firmy HASAN przeznaczony do pracy w szlifierkach szkieł
optycznych różnych producentów. Produkt opatentowany, zgłoszony do konkursu EUROTOOL’2015.
Cooling system UCH®-30-40 / 20-PC / PP-WT in a closed circuit
with a built-in liquid filtration. HASAN latest product designed for
use in optical glass grinders from different manufacturers. Patented product, submitted to the EUROTOOL’2015 best product competition.
• Układ chłodzenia UCH®-00-25-PC2-KF1/2-SPEC w obiegu
otwartym z wbudowanym systemem filtracji cieczy. Układ wyposażony w elektrozawór i reduktor ciśnienia, zasilany z sieci wodociągowej. Produkt opatentowany, zgłoszony do konkursu EUROTOOL’2015.
Cooling system UCH®-00-25-PC2-KF1 / 2-SPEC in an open circuit
with a built-in liquid filtration. The system is equipped with a solenoid valve and a pressure regulator. Supplied in liquid from the
water supply network. Patented product, submitted to the EUROTOOL’2015 best product competition.
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o.
Stand W-2
• Fastems FPC-1000 (Producent Fastems) – elastyczny system paletowy Fastems FPC-1000 to przedstawiciel całej gamy systemów
18
paletowych dla obrabiarek. Takie systemy zapewniają możliwość
funkcjonowania maszyn w czasie wolnym dla obsługi – w nocy,
soboty, niedziele, święta, ograniczają też w znacznym stopniu kadrę
obsługującą taką linię – jeden operator obsługuje 3, 5 lub więcej
maszyn oraz zwiększają wykorzystanie maszyny poprzez zmniejszenie czasu przezbrojenia. W ten sposób udaje się uzyskać znaczne
obniżenie kosztów produkcji. Producent oferuje zróżnicowane wielkości systemów z różnymi wymiarami palet i obrabiarkami
• 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe OKUMA MU-6300V (Producent Okuma Japan) – to wydajna i precyzyjna obrabiarka do
obróbki 5-osiowej i wielostronnej detali o obrysie do ø830mm
i wysokości do 550mm. Opcjonalna funkcja toczenia zapewnia
zgrupowanie wielu zadań obróbkowych na tej maszynie i minimalizację koniecznych zamocowań. Obrabiarka posiada niezwykle sztywną konstrukcję bramową, co wraz z nisko położonym
środkiem ciężkości detali zapewnia wszechstronne wykorzystanie
możliwości maszyny – od obróbki z agresywnymi parametrami
skrawania po wysokodynamiczną i precyzyjną obróbkę wykończeniową. Zastosowanie w maszynie technologii Thermo-Friendly Concept zapewnia wysoką precyzję obróbki, także pomimo
zmian temperatury na hali produkcyjnej i minimalizuje problem
„zimnego startu”.Centrum MU-6300V może być rozbudowane
o wymiennik palet, pojemne magazyny narzędzi (do 268 poz.),
a także włączone w elastyczne systemy produkcyjne (FMS) lub
zrobotyzowane stanowiska – wszystko bez utraty dogodnego
dostępu do przestrzeni roboczej dla operatora.
HT SOLUTIONS
Stand W-41
• Quantum ESP Servopump – Wysokociśnieniowa Pompa do maszyn Waterjet (Producent Techni Waterjet Ltd.) – pompa TECHNI
Waterjet™ Quantum ESP™ jest najbardziej wydajną pompą do
maszyn typu waterjet dostępnych na rynku. Jednocześnie zapewnia rzeczywiste zyski, efektywność oraz zoptymalizowanie
ponoszonych kosztów związanych z cięciem.
Techni WaterjetTM Quantum ESPTM is by far the most efficient
waterjet pump available on the market , delivering „real” efficienty gains and „real” savings.
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY
Stand W-1a
LOGISTYCZNE Sp. z o.o.
• Automatyczny regał windowy Lean-Lift współpracujący z robotem przemysłowym – automatyczny regał magazynowy Lean-Lift do kontrolowanego składowania narzędzi, części zamiennych oraz cennych i drobnych towarów itp. wykorzystuje bardzo małą powierzchnię magazynu. Współpracując z robotem
przemysłowym optymalizuje i przyśpiesza procesy produkcyjne
a także minimalizuje błędy kompletacyjne.
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o.
Stand D-27
• Unikatowy wibrator rynnowy typu TRT 83x37 z zamkniętym
obiegiem kąpieli, służący do oczyszczania zatłuszczonych części
przy naprawach i konserwacji. Zanieczyszczone części umieszczane są w bębnie urządzenia wypełnionego kształtkami ściernymi,
wodą i specjalnym płynem odtłuszczającym. Płyn i woda neutralizują związki olejów i smarów, a media ścierne usuwają z powierzchni przedmiotów wszelkie zanieczyszczenia.
Contaminated parts are placed in the drum of the machine filled
by chips, water and degreasing detergent. Detergent mixed with
water neutralizes oils and greases and abrasive media removes
contaminations from the surface of treated parts.
MAHR POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-11
• Optyczna maszyna do pomiaru geometrii wałków MarShaft
SCOPE 250 plus z precyzyjną osią obrotową oraz kamerą z matrycą CMOS o polu widzenia 40 x 24 mm zapewnia szybkie i precyzyjne pomiary części obrotowo-symetrycznych w warunkach
produkcyjnych.
Flexible shaft measuring machine MarShaft SCOPE 250 plus with
a precise roundness measuring axis and CMOS matrix camera offers the right measuring solution for the fast and precise measurement of rotationally symmetrical workpieces in production.
MARCOSTA CENTRUM HANDLU
Stand D-1, D-2
I PRODUKCJI OBRABIAREK
• Pionowe centrum obróbcze Agni+ BMV 45+TC24 – cechuje: duża
wydajność, jakość uzyskana przez doskonałą sztywność, design
oparty o certyfikat CAE, optymalne rozwiązania konstrukcyjne, stabilność termiczną, komfort obsługi ze względu na przyjazne środowisko pracy, zdolność adaptacji do różnych rodzajów systemów.
Protective shields for: grinding, drilling and milling machines,
lathes, lathe chucks, leading spindles, boring machines, presses
and also back panels for machine tools. Greatly durable and easy
to use, equipped with LED lighting as standard.
• Tokarka TRIUMPH 2500 VS – obrabiarka wykonana zgodnie z normami CE. Zasilanie 3 x 400V/50Hz, osłony przeciwwiórowe, osłona uchwytu tokarskiego, wysuwana wanna wiórowa, układ chłodzenia, oświetlenie przestrzeni roboczej, bezstopniowy napęd
wrzeciona w trzech zakresach, zakresy prędkości obrotowej od 14
do 2500 obr./min, odczyt cyfrowy, stała prędkość skrawania.
Lathe is constructed according to CE standards. Electrical connection 400V/50Hz; protective covers, lathe chuck shield, pulled-out
chip tray, cooling system, machine lamp, infinitely variable speed
control, 3 spindle speed steps in range of 14-2500rev/min, digital
position display, steady cutting speed.
MDT WADOWSKI SPÓŁKA
Stand W-24
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
• Elektrodrążarka EA425L wyposażona w silniki liniowe CHMER
charakteryzujące się wysoką rezystywnością termiczną. Napęd
Liniowy CHMER eliminuje zjawisko niedokładności pozycjonowania wynikających z luzu nawrotnego na przekładni śrubowej-tocznej, umożliwiając bieżące monitorowanie aktualnej pozycji.
CHMER EA425SL with Linear Drive – beyond the limit o technology. The in-house “Linear Motor Technology developed by CHMER
Group has overcome the mechanical inaccuracy associated with
the back-lash that came from the ball-screw drive system offering precise monitoring of actual position.
• Przebijarka Otworów CHMER MODEL H30A
CHMER Ching Hung Machinery And Electric Industrial CO., LTD.
Machine Centre Agni+ BMV 45+TC24 is characterized by a great
efficiency, quality achieved by excellent stiffness, optimal construction solutions, thermal stability, comfortable operation due
to a friendly working environment and, at last but not least, exceptional adaptability.
• Osłony FinnSafety do obrabiarek – osłony dla: szlifierek, wiertarek, wiertarek promieniowych, frezarek, tokarek, uchwytów tokarskich, śrub pociągowych, wytaczarek, pras oraz tylne obudowy tokarek. Wytrzymałe i łatwe w użyciu, standardowo wyposażone w oświetlenie LED. Mogą być łatwo ustawiane
w pożądanych pozycjach. Są dostępne w różnych rozmiarach.
Mocowane mogą być po prawej lub lewej stronie.
• HWACHEON CUTEX-160 to kompaktowa tokarka o sztywnej konstrukcji z szerokim wachlarzem wyposażenia opcjonalnego. Wyposażona jest w system L-HTLD, (Hwacheon Lathe Tool Load Detection) monitorujący obciążenie narzędzia w czasie rzeczywistym w celu zabezpieczenia produkcji oraz zapewnienia wysokiej
i trwałej jakości produkcji.
HWACHEON CUTEX-160 has compact design, rigid construction,
and a wide range of options available. The machine incorporates
L-HTLD, the Hwacheon Lathe Tool Load Detection system, which
monitors the tool load in real time to protect your valuable assets
and to provide consistent, quality results.
19
Lista nowości / List of novelties
OBERON 3D Sp. j.
Stand W-12
• Oprogramowanie ZONE 3 jest nowym sposobem pracy z maszynami multisensorycznymi. Przejrzyste animacje obrazują zależności między sensorami, mierzonymi cechami oraz narzędziami
maszyny a rozbudowany moduł GD&T sprawia, że ZONE3 stało
się potężnym ale i prostym w użytku narzędziem.
OBERON Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO
Stand W-70
ROZWOJU I WDROŻEŃ
• Najnowszej generacji ultralekkie suwmiarki cyfrowe UL4 firmy
Sylvac (Szwajcaria) – ultralekka konstrukcja, wskaźnik nacisku
pomiarowego 5-10N, nowy system pomiarów wewnętrznych,
duże cyfry wyświetlacza o wysokości 20 mm, wbudowany system BLUETOOTH®.
New generation of ultra light digital UL4 calipers of Sylvac (Switzerland). Extremely light instrument, internal and external measurement, displays the upper and lower tolerances, integrated
BLUETOOTH® Smart data transmission.
• Uniwersalne ramię centrujące NF1022 z precyzerem firmy Noga
Engineering Ltd.: przeznaczone do współosiowego ustawiania przedmiotów, możliwość zamocowania narzędzi z chwytem
6mm, 8mm oraz 3/8˝, centralne pokrętło blokujące.
Universal centering arm with fine adjustment NF 1022 NOGA ENGINEERING Ltd.: Used for centering of workpieces, universal fine
adjustment, holds: 6mm,8mm,3/8”, central locking mechanism
with spring loaded bearing.
• Gratownik ceramiczny CR 1100 firmy Noga Engineering Ltd.: idealny do obróbki tworzyw i innych miękkich materiałów, bardzo
długa żywotność, wklęsłe ostrze ceramiczne montowane w ergonomicznej obsadzie.
Ceramic deburring tool CR 1100 NOGA ENGINEERING Ltd.: ideal for
deburring plastics and other soft materials, extremely long life, ceramic blade, mounted in ergonomically held handle with soft grip.
PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC
Stand D – 25
• Wiertarko-frezarki serii TRD oraz GRD (producent CMA) – wiertarki CNC z ruchomą głowicą w 3 osiach X, Y, Z. Wiertarki są zaprojektowane do wiercenia, gwintowania i frezowania w profilach,
kształtownikach, rurach, blachach i płaskownikach stalowych.
Wszystkie operacje są programowalne za pomocą sterownika z PC z oprogramowaniem firmy CMA. Oprócz standardowej
operacji wiercenia, gwintowania, frezowania w maszynie mogą
być również programowane inne sekwencje, takie jak: wiercenie
szybkie (posuw – skok – posuw) dla rur i profili, wiercenie głę20
bokich otworów z łamaniem wiórów, nawiercanie, wiercenie termiczne, wygniatanie, interpolacja.
RAIS – TOOLS Sp. z o.o.
Stand W-18
• Docisk pionowy wzmocniony z osłoną – mechanizm blokujący,
w produkowanych do tej pory ręcznych dociskach szybkomocujących nie był zabezpieczany. Skutkowało to dostawaniem się
odprysków spawalniczych, wiórów, itp. do wnętrza docisków.
Utrudniało to, a czasami uniemożliwiało pracę. Odpowiedzią na
to jest nowy docisk szybkomocujący z osłoną, opracowany i wyprodukowany przez firmę RAIS-Narzędzia Mocujące.
Strenghtened vertical clamp with cover – the locking mechanism, in so far produced manual toggle clamps was not secured.
This resulted in the ingress weld spatter, shavings, etc. inside the
clamp. This made it difficult, and sometimes impossible job. The
answer for this is a new toggle clamp with a cover, developed and
manufactured by RAIS-Narzędzia Mocujące.
• Osobisty robot P-Rob® – roboty ewoluują z maszyn o jasno zdefiniowanych procesach do interaktywnych pomocników, którzy nie
są już spychani za ogrodzenia ale mogą poruszać się swobodnie
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla ludzi. F&P Robotics AG opracował robota, który może całkowicie zmienić stosunek pracy między człowiekiem a maszyną. P-Rob® (skrót od Robot Osobisty) może współpracować z człowiekiem ramie w ramie
i ułatwić obsługę stanowiska jako trzecie ręka.
Personal robot P-Rob® – Robots evolve away from machines with
clearly defined processes to interactive helpers, who are no longer
relegated behind fences and light barriers, but also get free motion
and still are safe for humans. F&P Robotics has developed a robot
that could completely change the employment relationship between man and machine. The P-Rob® (stands for Personal Robot)
can assist co-workers and handle as it would be their third arm.
ROMATEX TADEUSZ MATYJEK
Stand W-25
• Frezarskie centrum obróbkowe NXV 1020A (Producent YCM LTD & Co,
Tajchung, Tajwan) – typoszereg centr frezarskich NXV oferuje wysoką wydajność wraz z dużą precyzją oraz przystępną ceną. Model NXV
1020A łączy dużą prędkość obróbki z wysoką sztywnością. Model
NXV 1020AM spełnia wysokie wymagania dla produkcji form i matryc w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i elektronicznym.
The machining centers NXV series offers excellent performance
with high precision and reasonable price. NXV1020A incorporates
the features of high speed machining and high rigidity. The precision of NXV1020A meets customer’s demands in die & mold machining, automotive, mechanic, electronic industries.
• Szlifierka do płaszczyzn ZT 24 (Producent ZIERSCH GmbH, Ilmenau. Niemcy) – charakteryzuje się wysoką precyzją i uniwersalnością. Duża masa szlifierki zapewnia jej sztywność. Maszyna ma
bogate wyposażenie w wersji podstawowej. Szlifierka ta o przesuwach 600 x 220 mm ma zastosowanie tam gdzie jest potrzeba
precyzyjnej obróbki małych detali.
Grinding machine model ZT48 is a product of highest accuracy
and versatility. A large weight of machine gives it rigidity. The advantages of the machine is generous equipment as a standard.
Machine with travel 600 x 220 mm is dedicated for customers
interested in precision grinding of small parts.
• Oleje szlifierskie, dielektryki, emulsje wodorozcieńczalne (Producent OELHELD GmbH) – OELHELD produkuje ciecze przemysłowe
najnowszej generacji: dielektryki IME IONOPLUS, IME MH 82 i 110
do obróbki elektroerozyjnej oraz syntetyczne oleje szlifierskie SINTOGRIND, IONOGRIND, DIAGRIND, a także emulsje AquaTec w wielu
odmianach, przeznaczone do każdego rodzaju obróbki skrawaniem
OELHELD is manufacturer of industry liquids of newest generation: dielectric IME MH 82 and 110, IONOPLUS MH for spark
erosion processes, full synthetic grinding oils SINTOGRIND,
IONOGRIND, DIAGRIND as well as water-soluble coolants AquaTec
in many kinds dedicated for each machining art.
SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o.
Stand W-48
• Płytki tokarskie w technologii DURATOMIC – nowe gatunki płytek
TP2501, TP1501 i TP0501 to optymalizacja pod kątem niezawodności i wydajności. Trzy gatunki zaspokajają wszystkie potrzeby
w zakresie toczenia stali. Taki produkt wymaga podjęcia szeroko
zakrojonych badań celem uzyskania wyników do dalszego rozwoju naszej technologii Duratomic.
Our new grades TP2501, TP1501 and TP0501 that we have maximized for predictable and productive performance. With three
grades, we cover all steel turning applications. Such optimization
involves taking our extensive research and applying it to the advancement of our Duratomic coating technology.
• Gwintowniki Threadmaster – Tap – firma Seco kontynuuje rozwój
asortymentu gwintowników Threadmaster. Obecnie oferuje 330
gwintowników do obróbki konkretnych materiałów ISO i ponad
200 nowych pozycji w ramach dostępnych gwintowników uniwersalnych z których wiele ma możliwość stosowania chłodzenia
wewnętrznego.
Seco continues to grow Threadmaster Tap line with the addition
new material-speciic taps and larger thread-size versions. Seco
now ofers 330 ISO materials-speciic taps and over 200 new items
within its existing tap product range, and many of the new taps
come with internal coolant capabilities.
• Głowice frezarskie Double Octo – firma Seco uzupełnia swoją popularną ofertę głowic do planowania o frezy kasetowe Double Octomill.
Dzięki zaawansowanej technologii kołków pozycjonujących, nowe kasety zapewniają precyzyjne ustawienie płytek. Co ważne, gniazda kaset charakteryzują się możliwością regulacji, eliminując bicie osiowe.
Seco introduces the new Double Octomill Cassette Cutter to its
long successful range of face milling cutters. Using advanced pinlocating technology, the new cassettes ensure easy and precise
insert positioning. Equally important, cassette pockets are adjustable to practically eliminate axial runout.
SOLARIS LASER S.A.
Stand D-15
• e-SolarMark FL PRO2 – przemysłowe stacje robocze e-SolarMark
FL PRO2 do znakowania obiektów wielkogabarytowych, którą
wyróżniają: wysoka wydajność znakowania, prosta obsługa, niskie koszty użytkowania i 2 lata gwarancji.
• SolarCut 400 – wycinarka laserowa SolarCut 400 wyposażona
w laser światłowodowy o mocy 400W do wycinania blach cienkich o grubości do 3mm: wysoka precyzja cięcia, atrakcyjna cena,
niskie koszty użytkowania.
TAKSI ENGINEERING
Stand D-8
• Znakowarka mikropunktowa TMP 1200 (Producent Telesis Technologiec Inc.) – najnowszy produkt firmy TELESIS – znakowarka o polu roboczym 50mm x 20mm umożliwiająca znakowa do
3 znaków na sekundę. Dzięki niewielkim, kompaktowym gabarytom system może być instalowany na mocno zabudowanych
stanowiskach i liniach produkcyjnych.
Brand new TELESIS product – dot peen marking head with
50mm x 20 mm marking window with possibility of marking up
to 3 characters per second. Small, compact design gives possibility to integrate the marking head in the complex machines.
• Laser włóknowy serii FQ z funkcją VARI-Z (Producent Telesis Technologiec Inc.) – innowacyjny produkt umożliwiający znakowanie
na różnych i nierównych płaszczyznach. Układ optyczny umożliwia zmianę ogniskowej w zakresie sięgającym 78mm.
The innovative, compact and flexible VARI-Z Series of solid state
laser marking systems created for applications that require the
processing of multiple or uneven surfaces. The focusing optic enables to quickly generate the working distance up to a total focused depth of 78mm.
21
Lista nowości / List of novelties
PW TECH-TRADE
Stand W-42
• Walcarka do gwintów UPW 12,5 TT; UPW 25 TT – walcarki do
gwintów są wysoce wydajnymi maszynami obróbki bezwiórowej. Dzięki połączeniu takich zalet jak wysoka precyzja, wydajność, oszczędność materiału oraz prostota obsługi, maszyna
umożliwia wykonywanie różnego rodzaju gwintów szybko i wydajnie. Obrabiarki posiadają znak CE. Notyfikację CE wykonano
przy współpracy z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa.
YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. Stand W-16
• MAZATROL SmoothX jest 7. generacją układów sterowania stosowanych w obrabiarkach MAZAK. Jest unikalny ze względu na rozwiązania umożliwiające tworzenie, symulację i uruchamianie programów
obróbkowych wykorzystujących bryłowe modele części. Rozbudowany interfejs komunikacyjny, oparty o Windows, czyni ten układ
sterowania zgodnym z koncepcją Internetu Rzeczy i Przemysł 4.0,
które wyznaczają nowe standardy w projektowaniu, produkcji i eksploatacji układów sterowania obrabiarek na kolejne 10 lat.
P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c.
Stand W-21
• Robot Tower TR300 ma 4 stopnie swobody pozwalające na efektywną realizację złożonego ruchu. Może przenosić ładunki o łącznej masie do 15 kg, przy maks. zasięgu do 500 mm (standardowo
300 mm). Przeznaczony jest do aplikacji typu pick&place, pakowania, paletyzacji, montażu elementów oraz sortowania.
Robot Tower TR300 has 4 degrees of freedom allowing complex
movement. Robot offers payload up to 15 kg at maximal reach
up to 500 mm (standard reach is 300 mm). Robot is designed
for pick&place applications, packaging, palletisation, assembling
and sorting.
• AGV32 jest mobilnym, bezzałogowym robotem służącym do
transportu, którego ruch odbywa się po wyznaczonej ścieżce.
Maks. prędkość liniowa to od 30 do 60 m/min. Maks. siła ciągnięcia wózka wynosi 300 N, a masa holowanego wózka to do 350 kg
na płaskiej powierzchni. Robot AGV może pracować do 12 h bez
ładowania akumulatorów.
AGV32 is a mobile, unmanned robot designed for transport of
goods which movement is executed on appointed path. Its max.
linear velocity is from 30 to 60 m/min. Max. pulling force is 300 N,
and weight of towed carriage is up to 350 kg. AGV robot can operate up to 12 h without charging batteries.
22
ZAKMET s.c.
Stand D-69
• WYPALARKA CNC FIRECUT TRUE BEVEL Maszyna z rozwiązaniami do cięcia plazmowego z zintegrowaną technologią, w której
uproszczono proces cięcia i ukosowania blach. Wbudowane techniki, takie jak optymalizacja płaszczyzny z kompensacją procesu
cięcia oraz makra pętli narożnikowych, optymalizujące narożniki
na podstawie grubości płyty i geometrii części. System zapewnia automatyczny pomiar napięcia łuku w celu wykorzystania do
kontroli wysokości za pomocą układów elektronicznych kontrolera Sensor™ THC. Taki system gwarantuje optymalizację trwałości materiałów eksploatacyjnych oraz wymiarów części przez cały
okres użytkowania. Solidna spawana i sztywna konstrukcja maszyny pozwala na płynne ruchy oraz wysoką efektywność pracy.
Dzięki technologii True Bevel nic nie jest dziełem przypadku.
CNC PLASMA CUTTING MACHINE -FIRECUT TRUE BEVEL Machine
solutions for plasma cutting with integrated technology, which
simplifies the process of cutting and beveling. Built-in techniques
like nesting optimization using process compensation and corner
loop macros that optimize corner loops based on plate thickness
and geometry of the part. The system provides automatic arc voltage measurement using the Sensor™ THC electronics which both
optimizes consumable life and part dimensions throughout the
life of the consumables. Robust welded and rigid construction
machinery allows for smooth movement and high efficiency. True
Bevel technology leaves nothing to chance.
Plan hali
Floor plan
Lista wystawców
List of exhibitors
Bran˝owy
spis wystawców
Scope of exhibitors
23
25
2. Mi´dzynarodoweTargi Izolacji
Przemysłowych
2.Konferencja
HEATnot LOST
25-26
listopada
2015
Kraków
www.4insulation.eu
Lista wystawców / List of exhibitors
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3D MASTER s.c. ...................................................................................... W-4
3D PRINTERS Sp. z o.o. .......................................................................... D-85
3D SYSTEMS .......................................................................................... W-3
4METAL ................................................................................................ D-55
ABH BIURO TECHNICZNE ..................................................................... W-55
ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o. ............................................ W-13
ACB AEROSPACE METAL SOLUTIONS .................................................. W-39
ACROBAT ............................................................................................... D-25
AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ .................................................................... W-63
ADAMAS ............................................................................................. W-35
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A............................... D-100
AI LAB s.c. ............................................................................................ W-67
AIRCRAFT .........................................................................................D-1, D2
AJAN ELEKTRONIK San. Ve. Tic. LTD STI ............................................... W-23
AKCENTA CZ a.s..................................................................................... D-60
AKIRA-SEIKI ........................................................................................ W-67
AKTUALNOŚCI TARGOWE ..................................................................... D-46
ALAMO DARIUSZ NOWAKOWSKI .......................................................... W-6
ALBERT FEZER MASCHINENFABRIK GmbH ......................................... W-55
ALFAMIK .............................................................................................. W-35
ALLTEC (FOBA) .................................................................................D-1, D2
ALLTRANS Sp. z o.o. ............................................................................ D-106
ALMI MACHINEFABRIEK ....................................................................... D-25
ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. .................................................... D-63
ALZMETALL WERKZEUGMASCHINENFABRIK
und GIEßEREI FRIEDRICH GmbH & Co. KG ........................................... D-39
AMADA CO Ltd. .................................................................................... W-55
AMF, ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG ............................................. W-18
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ........................... D-108
APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................................. D-30
API SENSOR ........................................................................................... W-3
ARCO ANDRZEJ RUDENKO.............................................................. W-84
ARNOLD DOLD GmbH&Co. .................................................................. W-34
ARTEC GROUP ....................................................................................... W-4
AUER POLSKA Sp. z o.o. ........................................................................ D-18
AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o. ................................................................... D-48
AUTOMATIONSTECHNIK Sp. z o.o......................................................... W-54
AVDEL DEUTSCHLAND GmbH ............................................................ D-106
FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ............................. W-60
AWIATECH s.c. ...................................................................................... W-60
BAXAR .....................................................................................................D-3
BE GROUP Sp. z o.o. ............................................................................ D-112
BEDRUNKA & HIRTH GERÄTEBAU GmbH ............................................ W-54
BEKAMAK.............................................................................................. D-25
BELIN.................................................................................................... W-35
BENDMAK CO., LTD............................................................................... W-31
BENELLI S.P.A. ...................................................................................... W-75
BERND SIEGMUND GmbH .............................................................. W-57
BESSEY TOOL GmbH & Co. KG ............................................................. W-18
BFW ..................................................................................................D-1, D2
BIEGEMASTER SPERR & LECHNER GmbH & Co. KG ............................. D-39
BIKO s.r.l. .............................................................................................. W-59
BILZ ...................................................................................................... W-35
BILZ VIBRATION TECHNOLOGY AG ........................................................ D-23
BILZ WERKZEUGFABRIK GmbH & Co. KG ............................................. W-84
BIM Sp. z o.o......................................................................................... W-34
BISON-BIAL S.A. .................................................................................. W-14
BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ................................................... W-19
BLOKSMA ENGINEERING GmbH MATERIALFLUSSTECHNIK ................ W-54
BOEHLERIT GmbH................................................................................ W-35
BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. .............................................................. W-35
BOMAR spol. s.r.o. ................................................................................. D-52
BORGA Sp. z o.o. ......................................................................................D-4
BOSCHERT GmbH + Co. KG ................................................................ W-59
BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ............................................................... W-59
BOW .................................................................................................D-1, D2
BRYKMAN s.c. FH, JOANNA BRYKMAN, WŁODZIMIERZ BRYKMAN..... D-43
BS SYSTEM DARIUSZ PAWŁOWSKI Sp.J............................................... W-77
BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o............................................................... W-56
C.C.E.A. srl ............................................................................................. D-59
CAD-PROJEKT s.c. ................................................................................ W-74
CARL ZEISS Sp. z o.o............................................................................. W-38
CBC s.r.l................................................................................................. W-31
CEBORA S.p.A. ...................................................................................... D-39
CESARE GALDABINI S.p.A. ................................................................. W-34a
CHMER EDM TAJWAN .......................................................................... W-24
CMA ..................................................................................................... D-25
CMS Spa ............................................................................................... D-39
CNC EXPRESS Sp. z o.o. ......................................................................... D-71
COILTECH .............................................................................................. W-47
COLCHESTER HARRISON ...................................................................D-1, D2
COMAC SRL ............................................................................... W-58, W-69
CONE .................................................................................................... W-47
COSTA LEVIGATRICI S.p.A. ........................................................ W-58, W-69
CSN - STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ............................................... W-43
CURTIS SYSTEMS GmbH ....................................................................... D-22
DAETWYLER INDUSTRIES AG ........................................................... W-34a
DAREX F.H.U. ......................................................................................... D-52
DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................................. D-12
DATHAN Tool & Gauge Co. Ltd. ............................................................ W-34
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .......................................................... W-10
DEMM .................................................................................................. W-19
DEZAMET S.A. ZAKŁADY METALOWE .................................................. D-95
DIATEC DIAMANT TECHNIK GmbH ...................................................... W-84
DIATEST ................................................................................................ W-37
DIEFFENBACHER GmbH & Co. KG ........................................................ W-55
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................................. W-58, W-69
DIPER S.L. ............................................................................................. W-55
DIRINLER .............................................................................................. W-47
DODO Sp. z o.o. .................................................................................... W-14
DOM TECHNICZNY FIRMA HANDLOWA HENRYK ŁUCZYŃSKI ............. W-66
DOMENA CNC Sp. z o.o. ....................................................................... W-64
DOOSAN INFRACORE ........................................................................... W-10
DPS SOFTWARE Sp. z o.o. ...................................................................... W-9
DUGARD ............................................................................................... W-46
DURMA ................................................................................................ W-47
DYNATECH Sp. z o.o................................................................................ W-7
EBERLE CONTROLS GmbH ................................................................... D-39
ECKERT AS Sp. z o.o............................................................................... D-50
ECKOLD GmbH & Co. KG ....................................................................... D-40
ECOMETAL............................................................................................. D-52
EKIN S. COOP....................................................................................... W-34a
EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................................ D-39
ELECTROX.............................................................................................. D-13
ELESA + GANTER POLSKA Sp. z o.o. ................................................... W-27
ELMEA s.r.l. ........................................................................................... D-38
ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................................. D-121
ELZAB S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ...................... D-110
EMP s.r.o. .............................................................................................. D-65
EMSIL GROUP ...................................................................................... W-44
27
Lista wystawców / List of exhibitors
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
ENSHU .................................................................................................. W-10
EPPLE MASCHINEN GmbH ...............................................................D-1, D2
EQUIPTOP .........................................................................................D-1, D2
ERLO SA................................................................................................. D-25
ERMAKSAN MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş...................................... D-39
EUROFINTEC ......................................................................................... W-59
EUROMAC S.p.A. ....................................................................... W-58, W-69
EUROMETAL Sp. z o.o. .......................................................................... W-45
EUROPE ETRADE Sp. z o.o. ................................................................... W-76
EUROSTAMP......................................................................................... W-47
EXPOM S.A. ....................................................................................... D-117
EXTRON ............................................................................................... W-24
F&P ROBOTICS AG................................................................................ W-18
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o............................................ D-101
FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ......................................................... W-40
FACCIN s.r.l............................................................................................ W-59
FAKTOR PHU PIOTR PACHCZYŃSKI ...................................................... W-37
FALCON ................................................................................................ W-72
FANUC POLSKA Sp. z o.o. ..................................................................... W-26
FASTEMS SYSTEM GmbH ...................................................................... W-2
FASTENER .............................................................................................D-37a
FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ....................................................................... W-36
FEINMESS SUHL ................................................................................... W-37
FERRO TERM Sp. z o.o............................................................................ D-45
FERVI .................................................................................................D-1, D2
FETTE ................................................................................................... W-35
FILTERMIST .......................................................................................D-1, D2
FINNSAFETY ......................................................................................D-1, D2
FORSTAL Sp. z o.o................................................................................ D-125
FORUM NARZĘDZIOWE OBERON.......................................................... D-49
FRATELLI VIMERCATI SNC ......................................................... W-58, W-69
FULL-METAL PHU ................................................................................. D-99
G.&K. SCHÖEN GmbH .......................................................................... W-34
GAETANO CAPORALI s.r.l. .................................................................... W-14
GARBOLI s.r.l. ....................................................................................... W-31
GEBR. SAACKE GmbH & Co. KG ......................................................... W-34a
GECAM S.r.l. ......................................................................................... W-59
GEKA ..................................................................................................... D-25
GEORG RENDER GmbH ......................................................................... D-18
GER ....................................................................................................... W-67
GERARDI S.p.A. .................................................................................... W-61
GERARDI SPA ....................................................................................... W-14
GERIMA GmbH ..................................................................................... D-40
GIMEX .................................................................................................. W-37
GIZELIS S.A........................................................................................... W-59
GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o.................................................... D-91
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP ............... D-86
GMN PAUL MÜLLER INDUSTRIE GmbH & Co. KG .............................. W-34a
GOTENEDS ............................................................................................ W-47
GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ...................................................................... W-79
GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ................... D-114
HAAS AUTOMATION Inc....................................................................... W-13
HAEGER EUROPE B.V. ........................................................................... W-55
HAINBUCH GmbH ................................................................................ W-34
HAINBUCH GmbH ............................................................................... W-84
HALMET ................................................................................................ D-52
HANDY FIX JAN BARTOSIEWICZ ......................................................... D-105
HARD Sp. z o.o....................................................................................... D-52
HASAN ZHU ANTONI HASENBECK ................................................. D-65
HATEBUR UMFORMMASCHINEN AG .................................................. W-55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HELIOS-PREISSER ................................................................................ W-37
HELTOS a.s. ........................................................................................... D-39
HERMANN BILZ GmbH & Co. KG ......................................................... W-34
HERMANN BILZ GmbH & Co. KG PRÄZISIONSWERKZEUGE ................ W-84
HEULE Werkzeug AG ............................................................................ W-84
HEULE WERKZEUG AG ......................................................................... W-34
HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. ........................................................ W-49
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. .............................................. W-2
HOLZKRAFT.......................................................................................D-1, D2
HOLZSTAR .........................................................................................D-1, D2
HT SOLUTIONS s.c. ............................................................................... W-41
HWACHEON MACHINERY .................................................................... W-24
IGO Sp. z o.o. ......................................................................................... D-36
ILERI ...................................................................................................... D-25
IMAO CORPORATION............................................................................ W-18
IMT S.p.A. ........................................................................................... W-34a
INGERSOLL RAND POLSKA Sp. z o.o. ................................................... W-19
INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH .................................... D-100
INKUBATOR TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o............................................. D-109
INNOVATEST EUROPE BV .................................................................. W-34a
INSAW ................................................................................................... D-52
INSIZE ................................................................................................... W-37
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ ................................................... D-11
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w GLIWICACH ODDZIAŁ
METALI LEKKICH ................................................................................... D-14
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA ....... W-15
INTERMETAL ........................................................................................ D-59
INTREX PHZiITH .................................................................................... D-13
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. .........................W-1a
ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................................. W-34a
JANGO - UCHWYTY ROMUALD GRATKOWSKI........................................D-5
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK JAFO S.A. ................................. W-46
JAZON Sp. z o.o. .................................................................................... D-51
JOHNFORD ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD ................ W-24
JORDAN MATCON Sp. z o.o................................................................. W-32a
JORDI UNIVERSAL V S.L. ...................................................................... W-72
KAMMERER GEWINDTECHNIK GmbH ............................................... W-34a
KARL ROLL GmbH & Co. KG .................................................................. D-86
KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. ........................................ D-122
KBH AKORD Sp.j. ................................................................................. D-122
KBK Sp. J................................................................................................ D-90
KEENCO INDUSTRIAL Co., Ltd............................................................... W-17
KIENINGER ........................................................................................... W-35
KJELLBERG VERTRIEB GmbH ................................................................ D-39
KNUTH POLSKA .................................................................................... D-62
KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ............................................... D-62
KOMO F.H.U. J. GARBARZ..................................................................... W-72
KOPAL CAROSSINO S.A.S. .................................................................... W-18
KORDT .................................................................................................. W-37
KROEPLIN ............................................................................................. W-19
KROEPLIN ............................................................................................. W-37
KS-TOOLS WERKZEUGE-MASCHINEN GmbH ..................................... W-34
KT7 CNC LTD Sp. z o.o............................................................................ D-67
KUKA ROBOTER CEE GmbH ................................................................ W-60
KUKKO - WERKZEUGFABRIK KLEINBONGARTZ & KAISER oHG ........... W-34
LAPMASTER ......................................................................................D-1, D2
LASELEC ...........................................................................................D-1, D2
LENSO Sp. z o.o. .................................................................................... D-16
LOEWER ............................................................................................... W-47
LP PRODUCTS s.c.................................................................................. W-30
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................................. D-27
MA.TE s.r.l. ............................................................................................ D-38
MACHINERY MARKET ........................................................................... D-54
MAHR GmbH ....................................................................................... W-37
MAHR POLSKA Sp. z o.o....................................................................... W-11
MARCOSTA RYSZARD STARZEC ........................................................D-1, D2
MATERIALISE S.A. .............................................................................. W-8
MAYKESTAG GmbH.............................................................................. W-34
MDT WADOWSKI S.K.A. ....................................................................... W-24
MEBA METALL BANDSÄGEMASCHINEN GmbH .................................. W-72
MECHANIK .......................................................................................... W-33
MEGAN Sp. z o.o. .................................................................................. D-42
MEMOLI SAS ............................................................................. W-58, W-69
MESING ................................................................................................ W-37
METALLKRAFT .................................................................................D-1, D2
MEX-HANDEL Sp. z o.o. ........................................................................ D-38
MEXIM Sp. z o.o. .................................................................................. W-68
MHG STRAHLANLAGEN GmbH ............................................................ D-27
MICROPLAN s.r.l. .................................................................................. W-19
MICROTEST........................................................................................... W-19
MICRO-VU............................................................................................ W-37
MIKRO MET ZPH ................................................................................... D-73
MINOWA - METAL Sp. z o.o. ................................................................ W-53
MIRCONA AB........................................................................................ W-34
MITUTOYO ............................................................................................ W-37
MITUTOYO POLSKA Sp. z o.o................................................................ W-19
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY .......................................................... D-47
MPA s.r.l. ............................................................................................... D-25
MPM MICRO PRÄZISION MARX GmbH ............................................. W-34a
MTS-PRICKEN e.K. ............................................................................. W-34a
MULTISTAL ........................................................................................... W-68
MURATEC, MURATA MACHINERY, Ltd. ................................................ W-10
NCT....................................................................................................... W-67
NEW-TECH ANDRZEJ GIERASIMOW..................................................... D-32
NEWTECH SOLUTIONS Sp. z o.o. .......................................................... W-60
NICEMACH CO., LTD. ............................................................................. W-31
NIDEC MINSTER CORPORATION ........................................................... W-55
NIKON METROLOGY ............................................................................... W-3
NKO ....................................................................................................... D-25
NOGA ENGINEERING Ltd. ..................................................................... W-70
NOWOCZESNE HALE ............................................................................D-37a
NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, Lda..................................................... W-78
NS MASZYNY JACEK SZOSTAK ............................................................ W-78
OBERON 3D L. PIETRZAK i WSPÓLNICY Sp. j. ...................................... W-12
OBERON ROBERT DYRDA ...................................................................... D-49
OBERON Sp. z o.o. ................................................................................ W-70
OBRÓBKA METALU ............................................................................... D-31
OELHELD GmbH................................................................................... W-25
OFFICINE S.GIACOMO SRL ........................................................ W-58, W-69
ONSRUD ............................................................................................... W-35
ONTOOL ............................................................................................D-1, D2
OPTACOM GmbH Co. KG ..........................................................................D-3
OPTIMUM MASCHINEN GERMANY GmbH ......................................D-1, D2
ORGATEX GmbH & Co. KG.................................................................... W-54
ORTLIEB PRÄZISIONSSYSTEME GmbH & Co. KG ................................. W-61
OSVĚTLENI ČERNOCH s.r.o. ................................................................... D-65
OSWALD RÄUMTECHNIK GmbH.......................................................... W-34
OTEC PRÄZISIONSFINISH GmbH .......................................................... W-20
OTTO BIHLER MASCHINENFABRIK GmbH & CO. KG............................. W-55
P.H.M. POLCOMM DARIUSZ KOZAK ..................................................... W-66
P.S. TRADING STOLKER PETER Sp. j. ....................................................... W-5
PAUL AUER GmbH ................................................................................ D-18
PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC................................................................ D-25
PCG PRECISION CARBIDE GERMANY GmbH...................................... W-34a
PEGAS GONDA s.r.o. ............................................................................. D-39
PERFECT MACHINE CO., LTD. ............................................................... W-24
PFERD - VSM Sp. z o.o.......................................................................... W-65
PHMET Sp. z o.o. .................................................................................. W-68
PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s.r.o. .......................................... D-39
PILOUS PASOVE PILY spol.s.r.o. ............................................................. D-53
PLASMET PPMiU Sp. z o.o. .................................................................. W-71
POL-SVER Sp. z o.o. .............................................................................. W-47
POL-WELT MASZYNY, NARZĘDZIA, ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU ........ D-40
PRACOWNIA PROJEKTOWA DES KRZYSZTOF LAIDLER......................... D-29
PRAGMA PLUS Sp.j. ............................................................................ D-107
PRAMET Sp. z o.o. ................................................................................ W-19
PREC-ODLEW Sp. z o.o........................................................................ D-111
PRIMINER MACHINE TOOLS ................................................................ W-22
PROFILBIEGETECHNIK .......................................................................... W-59
PROMAU S.r.l......................................................................................... D-40
PROMESS ............................................................................................. W-37
PROREST ZWPR ................................................................................... W-60
PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. j. ....................................................... W-32
PWS PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH .............................................. W-34a
RAIS-TOOLS Sp. z o.o. .......................................................................... W-18
REMA CONTROL .................................................................................. W-67
REM-TECH REMIGIUSZ MĄDROWSKI Sp. j. .......................................... D-53
RENISHAW Sp. z o.o. .............................................................................. W-1
RESATO BV............................................................................................ W-59
RHTC .................................................................................................D-1, D2
RIGIBORE Ltd ........................................................................................ W-34
ROBORIS srl ............................................................................................ W-4
RÖDERS GmbH..................................................................................... W-39
ROLLERI S.p.A. ...................................................................................... D-39
ROLLERI s.r.l. ........................................................................................ W-59
ROMATEX TADEUSZ MATYJEK ............................................................. W-25
ROOLWALZTECHNIK ............................................................................ W-34
RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GmbH ............................................... D-86
RSF ELEKTRONIK .................................................................................... W-6
S.I.M.A.S.V. s.r.l. ................................................................................... W-72
SACEMI - GAMAR s.r.l. .......................................................................... D-65
SAET S.p.A.......................................................................................... W-34a
ŞAHİNLER METAL MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş. ......................................... D-39
SARIV Sp. z o.o. ................................................................................. D-37
SAUTER FEINMECHANIK GmbH .......................................................... W-36
SAUTER FEINMECHANIK GmbH .......................................................... W-19
SCHECHTL MASCHINENBAU GmbH .................................................... W-72
SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ................................................................ W-29
SCHWEIßKRAFT ................................................................................D-1, D2
SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ......................................................... W-48
SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ......................................................... W-19
SEMET s.r.o. ........................................................................................... D-39
SERWOTECH PAWEŁ BIELA ................................................................. D-124
SHANGHAI SIEG MACHINERY CO., LTD. ............................................... D-39
SHUZTUNG CO. LTD. ............................................................................. W-31
SIC MARKING ........................................................................................ D-13
SIEB & MEYER AG .............................................................................. W-34a
SIEBER FORMING SOLUTIONS GmbH ................................................ W-84
SIEMENS Sp. z o.o. ............................................................................... W-60
SINOWON/JATEN ................................................................................. W-37
29
Lista wystawców / List of exhibitors
30
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
Nazwa firmy / Company name ............................................ Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SITELMK3 srl ........................................................................................ W-43
SMART SOLUTIONS ROBERT KACZMARCZYK ........................................ W-3
SMZ POLSKA Sp. z o.o........................................................................ W-34a
SNA EUROPE POLAND Sp. z o.o. .......................................................... W-66
SODICK CORPORATION Ltd .................................................................. W-39
SODITRONIK LESZEK KOWALSKI .......................................................... W-39
SOLARIS LASER S.A. ......................................................................... D-15
SOUTHCO MANUFACTURING & STOCKING - WORCESTER UK ........... D-105
SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH ..................................... D-10
SPERONI S.p.A...................................................................................... W-84
SPK CERAMTEC GmbH......................................................................... W-34
STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE ................................................D-37a
STALEO.PL ............................................................................................. D-20
STARRETT ................................................................................................D-3
STENHOJ HYDRAULIK A/S ................................................................... W-55
STIEFELMAYER GmbH & Co. KG........................................................... W-37
STIERLI-BIEGER AG ............................................................................. W-59
STIGAL................................................................................................... D-26
STJORSEN POLSKA JOANNA NIEMIEC ................................................. W-80
STOM TARGI KIELCE............................................................................... D-24
STŰRMER Maschinen GmbH............................................................D-1, D2
SUMMA s.r.o. ........................................................................................ D-86
SUPFINA GRIESHABER GmbH & Co. KG............................................. W-34a
SV METAL spol. s r.o. ............................................................................ W-59
SYLVAC ................................................................................................. W-70
ŚCISKPOL FW STANISŁAW JENEK......................................................... D-64
ŚWIAT OBRABIAREK i NARZĘDZI .............................................................D-1
TAKAMAZ MACHINERY Co., Ltd. .......................................................... W-10
TAKSI ENGINEERING.................................................................................D-8
TAPMATIC INTERNATIONAL CORP. ....................................................... W-61
TAURING GROUP ................................................................................. W-31
TECHNI WATERJET ................................................................................ W-41
TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI ............................................... W-31
TECH-TRADE ....................................................................................... W-42
TECOI CORTE S.L. .................................................................................. W-72
TERMETAL ANDRZEJ ZBOROWSKI ...........................................................D-6
THALMAN MASCHINENBAU AG .......................................................... W-59
TLI MARKING ....................................................................................D-1, D2
TOP TECH MACHINES Co.LTD. ............................................................. W-34a
TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. ................................................................ W-10
TOSKAR POLAND Sp. z o.o. .................................................................. W-76
TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. ............................................................ W-28
TRANSPORT PRZEMYSŁOWY i MASZYNY ROBOCZE............................ D-10
TREKO LASER Sp. z o.o. ....................................................................... D-113
TRENS SK, a.s. ....................................................................................... D-39
TRIDENT MACHINERY, Co., Ltd. ........................................................... W-10
TRIMOS SA ........................................................................................... W-70
TSUGAMI CORPORATION .................................................................... W-10
TTM LASER S.p.A. ............................................................................... W-50
TYROLIT................................................................................................ W-19
UC TOOLS GmbH .................................................................................. W-84
UNICON Sp. z o.o. .................................................................................. D-61
UNICRAFT..........................................................................................D-1, D2
UNIMEX FORMDRILL ........................................................................... W-34
UTRZYMANIE RUCHU ..........................................................................D-37a
VARIOBEND .......................................................................................... W-47
VICTOR TAICHUNG................................................................................. D-36
VIMAT PHU WIKTOR MATUS ................................................................ W-72
WALMAG MAGNETICS s.r.o.................................................................. W-19
WALTER KOMPRESORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................................ D-58
WALTER TROWAL GmbH & Co. KG........................................................ D-27
WELTER MASCHINEN GmbH ............................................................. W-34a
WEMAX Sp. z o.o.................................................................................. W-61
WEMO .................................................................................................. W-47
WIEDENBACH APPARATEBAU GmbH ................................................... D-13
WILA b.v. .............................................................................................. W-59
WILSON TOOL UK LTD .......................................................................... W-59
WIL-TECH WILKOS DARIUSZ ................................................................. D-43
WOBIT P.P.H. s.c. ................................................................................... W-21
WSI WATERJET SYSTEMS..................................................................... W-41
WTO GmbH .......................................................................................... W-84
YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ................................. W-16
YASKAWA MOTOMAN.......................................................................... W-59
YCM ...................................................................................................... W-25
YIDA PRECISION MACHINERY ............................................................... D-36
ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ BP Sp. z o.o.......................... W-74
ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ............................................... D-88
ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH CERTUS ........................................ D-94
ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A. .............................................. D-87
ZAKMET s.c. .......................................................................................... D-69
ZAYER ................................................................................................... W-46
ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp.k. ..............................................................D-7
ZIERSCH GmbH .................................................................................... W-25
ZJG s.c. .................................................................................................. D-86
ZMM SLIVEN ........................................................................................ W-46
ZNICRO J.M. HEJWOWSKI Sp.j.............................................................. D-96
ZWCAD SOFTWARE Co.Ltd. ................................................................... W-4
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
I. OBRABIARKI DO OBRÓBKI UBYTKOWEJ / MACHINES FOR
REDUCTIVE MACHINING
1. Tokarki / Turning lathes
Tokarki uniwersalne konwencjonalne / General purpose and
conventional engine turning lathes
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Tokarki uniwersalne CNC / General purpose CNC lathes
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Tokarki karuzelowe konwencjonalne i CNC / Turning and
boring lathes, both conventional and CNC
• ABPLANALP Sp. z o.o. .............................................................. W-1
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Automaty tokarskie CNC / CNC automatic lathes
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Centra tokarskie CNC / CNC Turning Centres
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• AWIATECH s.c. ........................................................................ W-60
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• YAMAZAKI MAZAK Sp. z o.o. ................................................. W-16
Centra tokarsko-frezarskie CNC / CNC Turning and Milling Centres
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
31
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
2. Frezarki / Milling machines
Frezarki konwencjonalne poziome i pionowe /
Conventional milling machines, both horizontal
and vertical
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Frezarki poziome i pionowe CNC / CNC milling machines,
both horizontal and vertical
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
• YAMAZAKI MAZAK Sp. z o.o. ................................................. W-16
Frezarki narzędziowe / Toolmaking milling machines
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
32
Centra frezarskie poziome i pionowe CNC / CNC milling
centres, both horizontal and vertical
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• AWIATECH s.c. ........................................................................ W-60
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Frezarki bramowe jedno- i wielowrzecionowe / Singleand multi-level milling planers
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Centra frezarskie bramowe CNC / CNC planner milling centres
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH S.A. ............... W-60
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
Frezarki do kół zębatych / Gear millers
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Frezarki specjalnego przeznaczenia / Special purpose milling
machines
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
3. Wiertarki / Drills
Wiertarki stołowe / Bench drills
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MINOWA-METAL Sp. z o.o. .................................................... W-53
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Wiertarki słupowe i korpusowe / Pillar drills and floor-model
drill press
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Wiertarki promieniowe / Multiradial drilling machines
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Wiertarki wielowrzecionowe / Multiple spindle drilling
machines (gang drillers)
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Wiertarki współrzędnościowe CNC / CNC jig drilling
machines
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Wiertarki do głębokich wierceń / Deep-hole drillers
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
33
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Automaty i półautomaty wiertarskie / Automatic
and semi-automatic drilling machines
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Wiertarko-gwinciarki / Drilling and threading machines
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DOMENA CNC Sp. z o.o. ......................................................... W-64
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
4. Wiertarko-frezarki / Drilling and milling machines
Wiertarko-frezarki poziome i pionowe ze stołem
krzyżowym lub obrotowym - konwencjonalne i CNC
/ Horizontal and vertical drilling and milling machines, with
crosswise or rotary tables, both conventional and CNC
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• BOMAR, spol. s r.o. .................................................................. D-52
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
Wiertarko-frezarki płytowe konwencjonalne i CNC /
Plate-type drilling and milling machines, both conventional
and CNC
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
34
Wiertarko-frezarki i wytaczarki specjalne / Special purpose
drilling and milling or boring machines
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
5. Przecinarki / Cut-off machines
Przecinarki taśmowe konwencjonalne i SN / Band-saw
cut-off machines, both conventional and CNC
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BOMAR, spol. s r.o. .................................................................. D-52
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP ..... D-86
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• REM-TECH Sp. J. ..................................................................... D-53
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOP PORĘBA ZDT Sp. z o.o. Sp. k. ...............................................D-7
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
Przecinarki tarczowe zębate / Toothed-disk
cut-off machines
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
Przecinarki ściernicowe / Friction-saw cut-off machines
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
6. Przeciągarki / Broaching machines
Przeciągarki do obróbki powierzchni wewnętrznych /
Broaching machines for internal surfaces
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Przeciągarki do obróbki powierzchni zewnętrznych /
Broaching machines for external surfaces
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Przeciągarki specjalnego przeznaczenia / Special purpose
broaching machines
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
7. Obrabiarki do obróbki ściernej / Machines for abrasive
machining
Szlifierki uniwersalne do powierzchni obrotowych / General
purpose grinders for rotating surfaces
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Szlifierki do płaszczyzn / Flat-surface grinders
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Szlifierki bezkłowe / Centreless grinders
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• NS MASZYNY.......................................................................... W-78
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Szlifierki do kół zębatych / Gear grinders
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Ostrzarki do narzędzi / Tool sharpening machines
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Centra szlifierskie i szlifiersko-ostrzarskie CNC / CNC
grinding and tool-sharpening centres
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• MEXIM Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Szlifierki współrzędnościowe CNC / CNC jig grinders
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Automaty szlifierskie do łożysk tocznych / Automatic
grinders for rolling bearings
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Szlifierki specjalnego przeznaczenia / Special-purpose grinders
• AI LAB s.c. .............................................................................. W-67
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• NS MASZYNY.......................................................................... W-78
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
35
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Dogładzarki, polerki, docierarki / Superfinishing, polishing
and lapping machines
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• NS MASZYNY.......................................................................... W-78
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Honownice / Honing machines
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej / Machines for
sand-blasting and shot-blasting
• AUER POLSKA Sp. z o.o. .......................................................... D-18
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• NS MASZYNY.......................................................................... W-78
• OTEC PR ÄZISIONSFINISCH GmbH ......................................... W-20
• PRZEDSIĘBIORSTWO NEW-TECH ............................................ D-32
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
8. Obrabiarki erozyjne i wycinarki / Electro-erosive
machines and contour band saws
Drążarki elektroerozyjne / Electro-erosion machines
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ BP Sp. z o.o. .......... W-74
Drążarki ultradźwiękowe / Ultrasonic erosion machines
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Drążarki i wycinarki laserowe / Laser erosion and cutting machines
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• SOLARIS LASER S.A. ............................................................... D-15
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
36
• TTM LASER S.p.A. .................................................................. W-50
Wycinarki drutowe / Wire cutting (jigsaw) machines
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• MDT WADOWSKI S-ka. Komandytowo-Akcyjna ................... W-24
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ BP Sp. z o.o. .......... W-74
Wycinarki plazmowe i gazowo-plazmowe / Plasma-cutting
as well as gas and plasma cutting machines
• AJAN ENGINEERING POLSKA.................................................. W-23
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• STIGAL ..................................................................................... D-26
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Obrabiarki do cięcia strumieniem cieczy / Waterjet cutting
machines
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• HT SOLUTIONS s. c. ................................................................ W-41
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
9. Inne rodzaje obrabiarek do obróbki ubytkowej / Other
types of machines for reductive machining
Obrabiarki zespołowe / Transfer machines
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
Obrabiarki do obróbki elektrochemicznej / Machines for
electrochemical treatment
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
Znakowarki / Marking machines
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• P.H.Z.i.I.T.H. INTREX ................................................................. D-13
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• SOLARIS LASER S.A. ............................................................... D-15
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
II. OBRABIARKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ / MACHINES
FOR PLASTIC FORMING
1. Prasy / Presses
Prasy krawędziowe / Cornice brakes
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BS SYSTEM DARIUSZ PAWŁOWSKI......................................... W-77
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOSKAR POLAND .................................................................... W-76
Prasy do wykrawania / Blanking Pressem
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• ELMEA srl................................................................................. D-38
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MA.TE srl.................................................................................. D-38
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Prasy dwustopniowe do głębokiego tłoczenia i wytłaczania
/ Two-stage presses for deep moulding and extrusion
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Prasy rewolwerowe / Revolving presses
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Prasy wielofunkcyjne CNC / Combined-operation CNC presses
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• F.W. ŚCISKPOL.......................................................................... D-80
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Prasy montażowe / Arbour presses
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BRYKMAN s.c. F.H. .................................................................. D-43
• ELMEA srl................................................................................. D-38
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• MA.TE srl.................................................................................. D-38
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• WIL-TECH................................................................................. D-43
Prasy kuźnicze / Forging presses
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
2. Giętarki / Bending machines
Giętarki konwencjonalne / Conventional bending machines
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
37
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Giętarki zautomatyzowane / Automatic bending machines
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• EUROMETAL Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• F.W. ŚCISKPOL.......................................................................... D-80
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Centra giętarskie CNC do rur i prętów / CNC bending centres
for tubes and bars
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• EUROMETAL Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Centra giętarskie CNC do blach i profili / CNC bending centres
for sheets and profiles
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOSKAR POLAND .................................................................... W-76
3. Inne rodzaje obrabiarek do obróbki plastycznej /
Other types of machines for plastic forming
Nożyce gilotynowe / Guillotine shear
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
38
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
TOSKAR POLAND .................................................................... W-76
Nożyce krążkowe / Rotary slitters
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Obrabiarki wielofunkcyjne i centra obróbkowe CNC do
obróbki blach / Combined-operation non-reductive machines
and CNC machine centres for sheet forming ........................................
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Linie automatyczne do profilowania, arkuszowania i rozcinania
/ Automatic lines for roll-forming, sheet-forming and slitting
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Ukosowarki / Bevelling Machines
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Zwijarki do blach i profili / Sheet and profile rolling machines
and coilers
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI ......................................................... W-79
KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Zaginarko-krawędziarki / Bar folders, flanging machines
and angle bending machines
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Młoty kuźnicze / Forging hammers
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Narzędzia z ostrzami z węglików spiekanych / Tools with
blades of sintered carbides
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Narzędzia z ostrzami ze spieków ceramicznych
i materiałów supertwardych / Tools with ceramal blades
and blades of sintered hard alloys
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
III. NARZĘDZIA / TOOLS
1. Narzędzia do obróbki wiórowej / Machining tools
Narzędzia z ostrzami ze stali szybkotnącej / Tools with blades
of rapid-tool steel ..................................................................................
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
Narzędzia jednolite z węglików spiekanych / Monolithic
tools of sintered carbides
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Płytki skrawające węglikowe, ceramiczne i z materiałów
supertwardych / Cutting plates of carbides, ceramals and sintered
hard alloys
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
39
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
2. Narzędzia i materiały do obróbki ściernej / Tools and
materials for abrasive machining
Ściernice uniwersalne z różnych materiałów i na różnym
spoiwie / General-purpose grinding wheels of various materials
and on various binders
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
Ściernice trzpieniowe, segmentowe i kształtowe / Grinding
pins, segmental and multi-ribbed grinding wheels
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
Tarcze do przecinania ściernego / Disks for friction cutting
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
Honowniki i osełki do dogładzania oscylacyjnego / Honing
tools and abrasive sticks for oscillating lapping
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
40
Narzędzia szlifierskie elastyczne / Flexible grinding
tools
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
Płótna, papiery, proszki i pasty ścierne / Abrasive and emery
clothes, papers and pastes
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• PFERD-VSM Sp. z o.o. ............................................................ W-65
3. Narzędzia do obróbki plastycznej / Tools for plastic
forming
Matryce jedno- i wielowykrojowe / Single-cavity and
multiple impression dies
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
Wykrojniki i tłoczniki / Blanking and stamping dies
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Narzędzia do wygniatania i walcowania / Tools for
embossing and rolling
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
Głowice do dogniatania powierzchni / Heads for surface burnishing
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
Ciągadła / Drawing dies
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
Noże do cięcia i obcinania / Knives for cutting, notching
and grooving
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
Narzędzia specjalne / Special tools
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BRYKMAN s.c. F.H. .................................................................. D-43
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• PLASMET Sp. z o.o. ................................................................ W-71
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• STJORSEN POLSKA.................................................................. W-80
• WIL-TECH................................................................................. D-43
IV. OBRABIARKI, NARZĘDZIA, URZĄDZENIA
I TECHNOLOGIE DO OBRÓBKI BLACH / SHEET METAL
WORKING MACHINES AND TECHNOLOGIES
Tłoczenie / Stamping
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BENELLI S.p.A. ....................................................................... W-75
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Cięcie i wykrawanie / Cutting and banking
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• HT SOLUTIONS s. c. ................................................................ W-41
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• KT7 CNC LTD Sp. z o.o. ............................................................ D-67
• POL-SVER Sp. z o.o. ................................................................ W-47
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• YAMAZAKI MAZAK Sp. z o.o. ................................................. W-16
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Prostowanie, gięcie i zwijanie / Straightening, bending and coiling
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI................................... W-31
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Ciągnienie / Pulling
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
Wytłaczanie, przetłacznie i wyciąganie / Drawing, re-drawing
and fullering
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Wyoblanie / Spinning
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
41
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
Zgniatanie obrotowe / Roll forming
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
Zgrzewanie / Pressure welding
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• SARIV Sp. z o.o. ...................................................................... W-37
Specjalne, niekonwencjonalne procesy (metody) obróbki
blach / Special, unusual processes (methods) of sheet metal working
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ALLTRANS Sp. z o.o. .............................................................. D-106
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• HANDY FIX JAN BARTOSIEWICZ ............................................ D-105
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Narzędzia i wyposażenie obrabiarek i urządzeń do
kształtowania wyrobów z blach / Tools and equipment for machine
tools, machines and facilities for forming sheet metal products
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BENELLI S.p.A. ....................................................................... W-75
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY “HASAN”
ANTONI HASENBECK ............................................................... D-65
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
Elastyczne systemy do tłoczenia, cięcia i gięcia blach / Flexible
systems for the stamping, cutting and bending of sheet metal
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
Technologie i urządzenia do czyszczenia i obróbki
powierzchniowej blach i wyrobów z blachy / Technologies
and facilities for cleaning and working of sheet metal surfaces and
products
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• AUER POLSKA Sp. z o.o. .......................................................... D-18
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• NS MASZYNY.......................................................................... W-78
• SARIV Sp. z o.o. ...................................................................... W-37
V. MASZYNY I URZĄDZENIA DO ŁĄCZENIA BLACH / SHEET
METAL JOINING MACHINES AND DEVICES
Spawanie / Welding
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
42
Klejenie / Gluing
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
Lutowanie / Soldering
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
Nitowanie / Riveting
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ALLTRANS Sp. z o.o. .............................................................. D-106
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• SARIV Sp. z o.o. ...................................................................... W-37
Połączenia śrubowe / Screw connections
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• SARIV Sp. z o.o. ...................................................................... W-37
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Przetłaczanie na zimno / Cold redrawing
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Mocowanie blach / Sheet metal fixing
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ALLTRANS Sp. z o.o. ............................................................. D- 106
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• HANDY FIX JAN BARTOSIEWICZ ............................................ D-105
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Kontrola jakości połączeń / Controlling the quality of
connections
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
VI. URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE DO POWLEKANIA BLACH
/ SHEET METAL COATING MACHINES AND TECHNOLOGIES
Powłoki ochronne (w tym antykorozyjne) / Protective
coating (including anti-corrosion)
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
Powłoki dekoracyjne i dekoracyjno-ochronne / Decorative
and decorative-protective coating
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
VII. OFERTA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW BLACH
I WYROBÓW Z BLACH / OFFER OF SHEET METAL AND SHEET
METAL PRODUCT MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS
Blachy stalowe / Steel metal sheets
• P.H.U. “FULL-METAL”................................................................ D-99
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
Blachy z metali nieżelaznych / Non-ferrous metal sheets
• P.H.U. “FULL-METAL” ............................................................... D-99
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
Blachy perforowane / Perforated metal sheets
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
Blachy warstwowe / Sandwich metal sheets
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
Powłoki techniczne – funkcjonalne / Engineering coating –
functional
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
Kształtowniki, profile i rury z blach / Section, profiles and
tubes made of metal sheets
• P.H.U. “FULL-METAL” ............................................................... D-99
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
Oczyszczanie i obróbka wstępna powierzchni pod powłoki
/ Cleaning and preliminary machining of surfaces before coating
• AUER POLSKA Sp. z o.o. .......................................................... D-18
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
Wyroby, półwyroby i części z blach / Products and semiproducts made of metal sheets
• P.H.U. “FULL-METAL”................................................................ D-99
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
Technologie nanoszenia powłok / Coating technologies
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
VIII. PRZYRZĄDY I URZADZENIA POMIAROWO-KONTROLNE
/ MEASUREMENT AND CONTROL INSTRUMENTS AND APPLIANCES
Kontrola skuteczności technologii i trwałości powłok /
Controlling the efficiency and durability of coating technologies
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
Sprawdziany stałe, wskaźnikowe, nastawne / Fixed,
indicator and adjustable Ganges
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
Testowanie wpływu środowiska na procesy korozji i dobór
środków ochronnych / Testing the environmental impact on
corrosion processes and selection of protection means
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
1. Przyrządy i urządzenia do pomiaru długości i kąta /
Instruments and appliances for measurement of lengths and angles
43
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Mechaniczne, elektroniczne i laserowe przyrządy do
pomiaru długości i kąta / Mechanical, electronic and laser
instruments for measurement of lengths and angles
• ALAMO DARIUSZ NOWAKOWSKI ............................................. W-6
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• OBERON3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY Sp. J. ........................ W-12
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Mikroskopy i projektory pomiarowe / Measuring
microscopes and projectors
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• OBERON3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY Sp. J. ........................ W-12
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe / Coordinate
measuring machines
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• LENSO Sp. z o.o. ...................................................................... D-16
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• OBERON3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY Sp. J. ........................ W-12
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Ramiona pomiarowe / Measuring arms
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
44
•
•
•
•
CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
OBERON3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY Sp. J. ........................ W-12
SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
2. Urządzenia do pomiaru położenia / Appliances for
measurement of locations
Liniały pomiarowe / Measuring rulers
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ALAMO DARIUSZ NOWAKOWSKI ............................................. W-6
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Urządzenia do zdalnego odczytu położenia / Appliances for
remote readouts of locations
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. .................................................. W-21
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
Urządzenia do ustawiania narzędzi poza obrabiarką /
Appliances for remote setting of machining tools
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
3. Urządzenia do kontroli dokładności i jakości obróbki
/ Appliances to check accuracy and quality of machining
Przyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni /
Instruments for measurements of surface roughness
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
•
•
•
•
BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
Przyrządy do pomiaru błędów kształtu / Instruments for
measurements of shape deviations
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Przyrządy do pomiaru kół zębatych i gwintów / Instruments
for inspection of gear wheels and threads
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BILZ VIBRATION TECHNOLOGY ................................................ D-23
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CARL ZEISS Sp. z o.o. .............................................................. W-38
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
4. Sondy i systemy pomiarowe / Probes and measurement
systems
Laserowe systemy pomiarowe / Laser measurement systems
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. .................................................. W-21
Przemysłowe systemy wizyjne / CCTV industrial systems
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Urządzenia skanujące do form przestrzennych / 3D scanning
systems
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• LENSO Sp. z o.o. ...................................................................... D-16
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Sondy do monitorowania przebiegu procesów
technologicznych / Probes, gauges and sensors for monitoring
of technological processes
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
Zautomatyzowane systemy diagnostyczne / Automatic
diagnostic systems
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
5. Inne przyrządy i urządzenia pomiarowo-kontrolne /
Other instruments and appliances for measurement and control
Twardościomierze stałe i przenośne / Fixed and
handheld hardness testers (scleroscopes)
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
Siłomierze i momentomierze / Dynamometers and torque
metres
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
45
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Przyrządy do pomiaru poziomu hałasu, temperatury
i drgań / Instruments for measurements of noise level, temperature
and vibration
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. .................................................. W-21
Urządzenia do badań wytrzymałościowych / Instruments
for strength tests
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
Przyrządy specjalne / Special instruments
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI ......................................... W-37
• INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ......................................... D-14
• LP PRODUCTS s.c. .................................................................. W-30
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
IX. OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE OBRABIAREK /
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR WORKING MACHINES
1. Oprawki i uchwyty narzędziowe / Holders and clamps for
machine tools
Oprawki do mocowania narzędzi obrotowych / Holders for
rotating tools
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• JANGO UCHWYTY ......................................................................D-5
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• SAUTER FEINMECHANIK......................................................... W-36
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
46
Oprawki i uchwyty do mocowania narzędzi nieobrotowych
/ Holders and clamps for non-rotating tools
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• LMT BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o. ........................................ W-35
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• SAUTER FEINMECHANIK......................................................... W-36
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Głowice narzędziowe jedno- i wielowrzecionowe /
Single-spindle and multi-spindle tool heads
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC .................................................. D-25
• SAUTER FEINMECHANIK......................................................... W-36
• SECO TOOLS (POLAND) Sp. z o.o. ........................................... W-48
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
2. Uchwyty i urządzenia do mocowania przedmiotów
obrabianych / Holders and clamps for workpieces
Uchwyty mocujące tokarskie / Lathe chucks
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH ................................. D-62
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Uchwyty i urządzenia do mocowania przedmiotów na
frezarkach i centrach obróbkowych frezarskich / Holders
and appliances to fix workpieces on milling machines and milling
machining centres
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• SAUTER FEINMECHANIK......................................................... W-36
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Uchwyty i zespoły mocujące specjalne / Special holders,
fixtures and gripper units
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
Imadła maszynowe / Machine vices
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• DOM TECHNICZNY HENRYK ŁUCZYŃSKI F.H. ......................... W-66
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WEMAX Sp. z o.o. .................................................................. W-61
3. Oprzyrządowanie technologiczne specjalne / Special
technological equipement
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ARCO ANDRZEJ RUDENKO ...................................................... W-84
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY “HASAN”
ANTONI HASENBECK ............................................................... D-65
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
X. WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW PRZEMYSŁOWYCH /
EQUIPMENT FOR INDUSTRIAL WORKSHOPS
Urządzenia do wyważania / Equipment for balancing
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej /
Equipment for thermal as well as for thermal and chemical
treatment
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
Wyposażenie warsztatów obróbki blach / Equipment
at sheet metal working workshops
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AUER POLSKA Sp. z o.o. .......................................................... D-18
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. ...........W-1a
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. ................ D-58
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji
narzędzi, półwyrobów i części po obróbce / Equipment
for storage and distribution of tools, semiproducts and machined
parts
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AUTOMATIONSTECHNIK Sp. z o.o. ......................................... W-54
• DYNATECH Sp. z o.o. ................................................................ W-7
• ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. ...........W-1a
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
47
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Technologie montażu i demontażu konstrukcji z blach /
Technologies of assembling and diassembling sheet metal construction
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
Urządzenia do transportu wewnętrznego / Equipment for
in-factory transport
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. ...........W-1a
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• P.S. TRADING-STOLKER PETER s.j. ............................................ W-5
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
Inne / Other
• AUTOMATIONSTECHNIK Sp. z o.o. ......................................... W-54
• BRYKMAN s.c. F.H. .................................................................. D-43
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• KEENCO INDUSTRIAL Co., Ltd. ............................................... W-17
• MEGAN Sp. z o.o. .................................................................... D-42
• MINOWA-METAL Sp. z o.o. .................................................... W-53
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• WIL-TECH................................................................................. D-43
XI. KONSULTACJE I MODERNIZACJE / SERVICES AND
CONSULTATIONS OFFERED BY EXHIBITORS
Remonty i modernizacje obrabiarek i urządzeń
technologicznych / Overhauling and upgrades of machinery and
technological equipment
• ALAMO Dariusz Nowakowski................................................... W-6
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• BENELLI S.p.A. ....................................................................... W-75
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• IGO Sp. z o.o. ........................................................................... D-36
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
48
•
•
•
•
SERWOTECH .......................................................................... D-124
SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Doradztwo w zakresie certyfikacji wyrobów / Advisory
services and assistance for certification of products
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
Doradztwo finansowe / Financial advisory services
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
Konsultacje techniczne / Technical assistance
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• BENELLI S.p.A. ....................................................................... W-75
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o. ............................................... W-58, W-69
• DODO Sp. z o.o. ...................................................................... W-14
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KOMO F.H.U. ........................................................................... W-72
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• P.W. TECH – TRADE ................................................................. W-42
XII. SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE – SALON
TECHNOLOGII CAx / PROFESSIONAL SOFTWARE –EXHIBITION
OF CAx TECHNOLOGY
1. Wzornictwo przemysłowe / Industrial Design
Oprogramowanie dla projektantów / Designers software
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ BP Sp. z o.o. .......... W-74
2. Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe /
Metrology and measurements software
Oprogramowanie wykorzystywane w ramionach
pomiarowych / Software for measuring arms
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• LENSO Sp. z o.o. ...................................................................... D-16
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Oprogramowanie maszyn i przyrządów pomiarowych /
Software for measuring tools and machines
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• MAHR POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-11
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• OBERON Sp. z o.o. .................................................................. W-70
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Oprogramowanie skanerów laserowych / Laser scanners
software
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• LENSO Sp. z o.o. ...................................................................... D-16
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Inżynieria odwrotna / Reverse engineering
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• LENSO Sp. z o.o. ...................................................................... D-16
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Przetwarzanie obrazu / Image processing
• HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o. .......................................... W-49
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
3. Oprogramowanie wspomagające procesy / Computer
Aided Processes
Programy do symulacji procesów technologicznych,
m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce
skrawaniem / Processes Simulation Software
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
Programy do wspomagania projektowania (CAD) /
Computer Aided Design
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• AWIATECH s.c. ........................................................................ W-60
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• CAD-PROJEKT s.c. .................................................................. W-74
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM) /
Computer Aided Manufacturing
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• ABH BIURO TECHNICZNE ........................................................ W-55
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• AWIATECH s.c. ........................................................................ W-60
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• CAD-PROJEKT s.c. .................................................................. W-74
• DATACOMP Sp. z o.o. ................................................................. D12
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Programy do komputerowego wspomagania obliczeń
inżynierskich (CAE) / Computer Aided Engineering
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
Programy do metody elementów skończonych (MES) /
Finite Element Method
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
Oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
(CNC) / Computer Numerical Control
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
49
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
•
•
•
•
CAD-PROJEKT s.c. .................................................................. W-74
DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
• ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ BP Sp. z o.o. .......... W-74
4. Technologie szybkiego prototypowania RP oraz RT /
Rapid Prototyping and Rapid Tooling technologies
Stereolitografia (SLA) / Stereolithography
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Poly-Jet Modeling (PJM) / Poly-Jet Modeling
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Multi-Jet Modeling (MJM) / Multi-Jet Modeling
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Drukowanie przestrzenne (3DP) / 3D Printing
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Metoda proszkowa / Powder prototyping
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS) / Selective Laser
Sintering
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Selektywne platerowanie laserowe (SLC) / Selective Laser Cladding
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Selektywnego stapiania wiązką lasera (SLM) / Selective
Laser Melting
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• RENISHAW Sp. z o.o. ................................................................ W-1
50
Modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym
(FDM) / Fused Deposition Modeling
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• 3D PRINTERS Sp. z o.o. ............................................................ D-85
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
Laminowanie warstw materiału (LOM) / Laminated Object
Manufacturing
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
Inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping / Other
prototyping technologies and devices
• 3D MASTER s.c. ........................................................................ W-4
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• MATERIALISE S.A. .................................................................... W-8
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
5. Oprogramowanie do wspomagania zarządzania
procesami / Process Management Software
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) / Enterprise
Resource Planning
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
Zarządzanie cyklem „życia” produktu (PLM) / Product
Lifecycle Management
• DPS Software Sp. z o.o. ............................................................ W-9
Manufacturing Execution System (MES) / Manufacturing
Execution System
• DATACOMP Sp. z o.o. ............................................................... D-12
Inne narzędzia do planowania produkcji / Other tools for
production planning
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
6. Urządzenia i programy do wirtualizacji / Virtualization
Cyfrowe prototypowanie / Virtual Prototyping
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Urządzenia do projekcji 3D / 3D Projections
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. ............................................... W-56
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
Rzeczywistość wirtualna (VR) / Virtual Reality
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
XIII. USŁUGI – SALON AUTOMATYKI I ROBOTYKI /
EXHIBITION OF AUTOMATION AND ROBOTICS
1. Automatyka / Automation
Projektowanie systemów automatyzacji / Design of
automation systems
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• SERWOTECH ............................................................................D124
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Komputery przemysłowe / Industrial computer
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
Sterowniki przemysłowe / Industrial controllers
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Usługi programowania sterowników / PLC programming services
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
Systemy komunikacji / Communication systems
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
Montaż i uruchamianie systemów automatyzacji /
Installation and commissioning of automation systems
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
2. Robotyka / Robotics
Projektowanie i wykonywanie zrobotyzowanych
stanowisk i lini technologicznych / Design and manufacture of
robotised Workstation and technological lines
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
•
•
•
•
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
SERWOTECH .......................................................................... D-124
P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Roboty przemysłowe i manipulatory / Industrial robots and
manipulators
• AWIATECH s.c. ........................................................................ W-60
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. ...........W-1a
• KUKA ROBOTER CEE GmbH ................................................... W-60
• RAIS-TOOLS Sp. z o.o. ............................................................ W-18
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Urządzenia dla stanowisk zrobotyzowanych / Equipment
for robotised workstation
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Oprogramowanie dla robotyki / Software for robotics
• BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W-59
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
Oprzyrządowanie technologiczne / Technological tooling
• BERND SIEGMUND GmbH ..................................................... W-57
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
Komponenty / Components
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o. ....................................... W-27
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. .................................................. W-21
Chłodziwa i ciecze technologiczne / Coolants and technological liquids
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ ....................................................... W-63
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• SODITRONIK LESZEK KOWALSKI............................................. W-39
51
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Systemy wizyjne / Vision systems
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
XIV. USŁUGI - SALON KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ /
SERVICES – EXHIBITION OF INDUSTRIAL COOPERATION
1. Obróbka metali / Metal Processing
3. Napędy / Drives
Napędy elektryczne / Electric driver
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Napędy pneumatyczne / Pneumatic driver
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Napędy hydrauliczne / Hydraulic driver
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. .................................................. W-10
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
Układy sterowania napędów / Drive control systems
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• APATOR CONTROL Sp. z o.o. .................................................... D-30
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. .............................................. W-28
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
4. Systemy kontrolne / Control Systems
Systemy realizacji produkcji MES / Manufacturing Execution
Systems MES
• EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
Systemy nadzoru przebiegu procesu SCADA / SCADA process
monitoring systems
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
Systemy operatorskie HMI / HMI systems
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• FANUC POLSKA Sp. z o.o. ....................................................... W-26
• P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c. ................................................. W-21
52
Obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie
i rozwiercanie, wytaczanie, przeciąganie, obróbka kół
zębatych / Machining: turning, milling, drilling i reaming, boring,
broaching, gears processing
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. ............. D-108
• BE GROUP Sp. z o.o. .............................................................. D-112
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ..... D-114
• HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o. ................................ W-2
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ZPH MIKRO MET ...................................................................... D-73
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• PRIMINER MACHINE TOOLS DONGGUAN CO., Ltd.................. W-22
• PROREST ................................................................................. W-60
• SARIV Sp. z o.o. ...................................................................... W-37
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
Obróbka ścierna / Abrasive processing
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP .......................................................................... D-86
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
MINOWA-METAL Sp. z o.o. .................................................... W-53
OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
Obróbka elektroerozyjna / Electric discharge machining
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
Cięcie strumieniem cieczy, laserem, gazowo-plazmowe /
Water jet, plasma and laser cutting
• BE GROUP Sp. z o.o. .............................................................. D-112
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• ECKERT AS Sp. z o.o. ............................................................... D-50
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• P.H.U. “FULL-METAL” ............................................................... D-99
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ..... D-114
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KT7 CNC LTD Sp. z o.o. ............................................................ D-67
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• PRAGMA PLUS Sp. J. ............................................................. D-107
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Obróbka powierzchniowa: cieplno-chemiczna, czyszczenie
powierzchni, piaskowanie, śrutowanie, powlekanie
metali, galwanizacja oraz malowanie natryskowe
i proszkowe / Surface treatment: heat & chemical, cleaning,
blasting, coating, plating and powder & spray painting
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYYCH ELZAB S.A. ...... D-110
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ..... D-114
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o. ................................... D-27
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• PRAGMA PLUS sp. J. ............................................................. D-107
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
• ZNICRO Sp. J. ........................................................................... D-96
Przeróbka plastyczna i kształtowanie blach: cięcie, gięcie,
tłoczenie i wytłaczanie, wykrawanie / Plastic processing and
sheet forming: cutting, bending, pressing and extrusion, trimming
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• BE GROUP Sp. z o.o. .............................................................. D-112
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ELMEA srl................................................................................. D-38
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ..... D-114
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• MA.TE srl.................................................................................. D-38
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• PRAGMA PLUS sp. J. ............................................................. D-107
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
53
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Kształtowanie brył: kucie, walcowanie, ciągnienie,
wyciskanie, wyoblanie / Solid forming: hammering, rolling,
pulling, spinning
• ELMEA srl................................................................................. D-38
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FORSTAL Sp. z o.o. ................................................................ D-125
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• MA.TE srl.................................................................................. D-38
• PRAGMA PLUS sp. J. ............................................................. D-107
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
Łączenie: spawanie, zgrzewanie, klejenie, przetłaczanie
na zimno / Joining: welding, pressure welding, gluing, redrawing
• ALLTRANS Sp. z o.o. .............................................................. D-106
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o. ..... D-114
• HANDY FIX JAN BARTOSIEWICZ ............................................ D-105
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• PRAGMA PLUS Sp. J. ............................................................. D-107
• POL-WELT MASZYNY-NARZĘDZIA-ZAOPATRZENIE
PRZEMYSŁU ............................................................................. D-40
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ...........................................................D113
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
Usługi projektowo-produkcyjne: wykonawstwo
konstrukcji stalowych, maszyn przemysłowych, urządzeń
technologicznych / Production and design production of steel
constructions, industrial machines and technological tools
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• BE GROUP Sp. z o.o. .............................................................. D-112
• BORGA Sp. z o.o. ........................................................................D-4
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o.. .................................. W-43
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
54
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
PROREST ................................................................................. W-60
TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Produkcja seryjna elementów na indywidualne
zamówienie / Serial and custom production
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• BE GROUP Sp. z o.o. .............................................................. D-112
• ZAKŁAD UDŁUG PRZEMYŁOWYCH CERTUS Sp. z o.o. ............ D-94
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. .......... D-110
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• EXPOM S.A. ........................................................................... D-117
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• P.H.U. “FULL-METAL” ............................................................... D-99
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• KBH AKORD Sp. J. ................................................................. D-118
• KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o. .......................... D-118
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ZPH MIKRO MET ...................................................................... D-73
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
• PRAGMA PLUS Sp. J. ............................................................. D-107
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
• ZAKŁAD METALOWY ZELMET Sp. z o.o. ................................. D-88
Regeneracja, ostrzenie, napawanie i powlekanie narzędzi
/ Regeneration, sharpening, coating and repairs of tools
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• PHMET Sp. z o.o. .................................................................... W-68
2. Przetwórstwo tworzyw sztucznych / Plastic processing
Obróbka skrawaniem / Machining
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Obróbka termoplastyczna i termoutwardzalna tworzyw /
Thermo-plastic processing and thermo-hardening
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
Usługi wtrysku / Molding services
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. J. ........................................ W-32
Budowa narzędzi: formy, wykrojniki / Tool production: molds, dies
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o. .................................... D-91
• KBK Sp. z o.o. .......................................................................... D-90
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
3. Obróbka drewna / Wood processing
Modelowanie 3D / 3D model ling
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
4. Usługi dla przemysłu / Industry services
Opracowywanie, wykonanie i wdrażanie systemów
sterowania i urządzeń automatyki / Design and
implementation of control systems
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
Usługi kontrolno-pomiarowe / Measurement
• AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. ............... D-100
• AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ ....................................................... W-63
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A. .................................. D-95
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o. ............................ D-101
• FATPOL TOOLS Sp. z o.o. ......................................................... W-36
• INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH....................... D-100
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
• TREKO LASER Sp. z o.o. ......................................................... D-113
Usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe / Research,
consulting and training
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ........ D-110
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. .............................. D-87
Remonty i modernizacje / Modernization and renovation
• ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. ..................................... D-63
• ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH BAXAR...............................D-3
• BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o. ..................................... W-19
• CNC EXPRESS Sp. z o.o. ........................................................... D-71
• CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o. ................................... W-43
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• EMSIL GROUP ......................................................................... W-44
• FABRYKA MASZYN TARNÓW s.c. ........................................... W-40
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• ISOTEK Sp. z o.o. ................................................................... W-34a
55
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. ............................ W-46
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• SERWOTECH .......................................................................... D-124
• SMART SOLUTIONS................................................................... W-3
• TAKSI ENGINEERING ...................................................................D-8
• TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI..........................................D-6
• ZAKMET s.c. ............................................................................ D-69
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Machinery Market (MM Media Ltd) ....................................... D-54
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY ............................................. D-47
MECHANIK .............................................................................. W-33
NOWOCZESNE HALE................................................................ D-82
OBRÓBKA METALU .................................................................. D-31
SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH ........................ D-10
STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE .................................... D-82
STALEO..................................................................................... D-20
ŚWIAT OBRABIAREK .......................................................... D-1, D-2
UTRZYMANIE RUCHU .............................................................. D-82
XV. INNE / OTHER
Środki smarujące (oleje i smary) / Lubricant substances
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ ....................................................... W-63
• BIM Sp. z o.o. ......................................................................... W-34
• CURTIS SYSTEMS GmbH ......................................................... D-22
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI
OBRABIAREK...................................................................... D-1, D-2
• ROMATEX ................................................................................ W-25
• SCHUNK INTEC Sp. z o.o. ........................................................ W-29
Chłodziwa i ich komponenty / Cooling substances
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ ....................................................... W-63
• CURTIS SYSTEMS GmbH ......................................................... D-22
• EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA ............................................... D-39
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• OBERON ROBERT DYRDA ......................................................... D-49
• ROMATEX ................................................................................ W-25
Środki antykorozyjne / Anticorrosion agents
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• CURTIS SYSTEMS GmbH ......................................................... D-22
• GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP... D-86
• ROMATEX ................................................................................ W-25
Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska / Work safety
and environment protection
• ABPLANALP Sp. z o.o. ............................................................ W-13
• DYNATECH Sp. z o.o. ................................................................ W-7
• ELOKON POLSKA Sp. z o.o. .................................................... D-133
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W-15
• JAZON Sp. z o.o. ...................................................................... D-51
• MEGAN Sp. z o.o. .................................................................... D-42
Wydawnictwa i portale branżowe / Press and Internet media
• 4METAL.................................................................................... D-55
• AKTUALNOŚCI TARGOWE ........................................................ D-46
• FASTENER ................................................................................ D-82
56
Inne / Other
• AKCENTA CZ a.s. ...................................................................... D-60
• AUTOSPEKTRUM Sp. z o.o. ...................................................... D-48
• ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY “HASAN”
ANTONI HASENBECK ............................................................... D-65
• JORDAN MATCON Sp. z o.o. .................................................. W-32a
• MEGAN Sp. z o.o. .................................................................... D-42
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ........................................................ D-111
Wpisy
informacyjne
wystawców
Exhibitors entries
kompozyt-expo
®
6. Mi´dzynarodoweTargi Materiałów,Technologii
i Wyrobów Kompozytowych
25-26
listopada
2015
Kraków
wydarzenie
na Êwiatowym
poziomie
www.kompozyty.krakow.pl
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
3D MASTER
Stand W-4
Oferujemy kompleksowe rozwiązania pod hasłem „Od pomysłu do realizacji”. Dostarczamy zaawansowane narzędzia CAD
zarówno 2D (ZWCAD), jak i 3D (ZW3D), system komputerowego wspomagania wytwarzania CAM, symulatory maszyn
CNC i robotów Eureka, skanery 3D oraz drukarki 3D. W ofercie można również znaleźć sprzęt ułatwiający proces projektowania (manipulatory 3D) oraz oprogramowanie do sporządzania profesjonalnej dokumentacji technicznej (QuadriSpace).
We offer a complete solution according to the slogan “From concept to implementation” providing advanced design tools,
both 2D CAD (ZWCAD) and 3D CAD (ZW3D), computer-aided manufacturing CAM software, CNC machine tools and robots
simulators Eureka, 3D scanners and 3D printer. We have also hardware to facilitate the design process (3D manipulators), and
software to present its results and prepare professional technical documentation (QuadriSpace).
3D PRINTERS Sp. z o.o.
Stand D-85
3D Printers Sp. z o.o. jest liderem na rynku profesjonalnych drukarek 3D przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki własnemu zespołowi inżynierów z działu R&D firma nie tylko rozwija produkty i technologię, ale również
w czasie rzeczywistym reaguje na potrzeby i problemy swoich klientów. Realizowana w Polsce produkcja oparta o starannie
dobranych dostawców zapewnia wysoką jakość i terminowość przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
4METAL Sp. z o.o.
02-237 Warszawa
ul. Instalatorów 7c
tel./fax (+48-22) 846-21-50
[email protected]
www.3dmaster.com.pl
51-608 Wrocław
al. Ludomira Różyckiego 1c/4
tel. (+48-71) 727-62-05
[email protected]
http://hbot3d.com/
Stand D-55
Baza 2000 firm – poddostawców i podwykonawców z branży metalowej z całego świata. 4metal to: Katalog firm – podzielony na kategorie; Giełda maszyn i materiałów – ponad 2300 aktualnych ogłoszeń kupna i sprzedaży; Giełda pracy – ogłoszenia pracowników i pracodawców z branży; Wydarzenia – lista imprez branżowych ze świata; Aktualności – technologie,
wywiady, sprawozdania, to czego potrzebujesz; Media – informacje o mediach branżowych; Video – wydarzenia branżowe
w obiektywie naszej kamery. Ponadto od 2 lat wydajemy 4metal Lifestyle Magazine – magazyn branżowy w formie papierowej w nakładzie 5000 sztuk.
90-510 Łódź
ul. Zamenhofa 20/4
tel. (+48-42) 256-90-00
fax (+48-42) 256-90-09
[email protected]
www.4metal.pl
Database of 2000 companies – subcontractors in the metal-processing industry from all over the world. 4metal is: Company
directory – divided into categories; Machine and materials market – over 2300 current purchase and sale advertisements;
Job market – job advertisements of employees and employers from the industry; Events – industry events from all over the
world; News – technologies, interviews, reports, all that you need; Media – information on business magazines; Video –
business events seen through our camera. Furthermore we have been issuing 4metal Lifestyle Magazine for 2 years – industry magazine in printed form issued in 5000 copies.
59
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ABH BIURO TECHNICZNE
WALDEMAR TRZEŚNIEWSKI
Stand W-55
Od 30 lat specjalizujemy się w technologiach przeróbki plastycznej metali. Naszymi partnerami są renomowane firmy oferujące innowacyjne rozwiązania techniczne w oparciu o długoletnie doświadczenia – dzięki czemu nasza oferta spełnia
najwyższe oczekiwania naszych Klientów. Oferujemy dostawę maszyn, ich instalację szkolenie obsługi i serwis, a kilkaset
zainstalowanych maszyn potwierdza nasze kompetencje.
We specialize in metal forming technologies for 30 years. Our partners are reputable companies which offer innovative technical solutions based on many years of experience – that is why our offer meets the highest expectations of our customers. We offer delivery of the machines, their installation, operator’s training, maintenance and service. Hundreds of installed
machines confirm our competence.
ABPLANALP Sp. z o.o.
02-401 Warszawa
ul. Świerszcza 78/80
tel. (+48-22) 863-59-80
fax (+48-22) 863-43-97
[email protected]
www.abh.com.pl
Stand W-13
Abplanalp Consulting to jedna z największych firm w Europie Środkowej, która od blisko 40 lat oferuje nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem amerykańskich obrabiarek
Haas. Nasza oferta to również obrabiarki ciężkie, elektrodrążarki, wyposażenie, narzędzia i materiały oraz usługi (aplikacje,
serwis, modernizacje, remonty). Naszym Klientom dostarczamy kompletne wsparcie technologiczne: odpowiednią technologię produkcji, obrabiarki CNC: tokarki, frezarki, narzędzia i oprzyrządowanie, chłodziwa, oprogramowanie, części zamienne, usługi serwisowe, szkolenia dla operatorów obrabiarek.
02-979 Warszawa
ul. Kostrzyńska 36
tel. (+48-22) 379-44-00
fax (+48-22) 379-44-90
[email protected]
www.abplanalp.pl
Abplanalp Consulting is one of the biggest companies in Central Europe near 40 years delivering innovative technologies,
global manufacturers of metal treatment. We are the exclusive distributor of American made Haas machine tools. Our offer also includes heavy machine tools, countersink erosion machines, accessories, tools, materials and services (applications,
service, upgrades, maintenance). We provide our Customers with comprehensive technical support: appropriate production technology, CNC machine tools: lathes, mills, tools and accessories, coolants, software, spare parts, service, trainings
for machine tool operators.
AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ
Stand W-63
Ad Moto świadczy usługi oczyszczania chłodziw zarówno z zanieczyszczeń stałych jak i z oleju. Jesteśmy producentem urządzeń do filtracji usuwających opiłki metalów uszkadzających urządzenia obróbcze oraz wpływających na jakość produktu.
Oferujemy również szeroką gamę obudów dla różnych aplikacji. Dzięki doświadczeniu, posiadanej wiedzy oraz dużemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne usługi dla wymagających klientów.
Ad Moto provide cleaning services of coolants from solid contaminants as well as oil. We are the manufacturer of filtering units, that remove metal contaminants which can damage process equipment and affect product quality. We also offer
a broad range of filter housings for different applications. Thanks to the experience, knowledge, and our large number of machines, we are able to perform specialised services for demanding customers.
60
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188b
tel. (+48-32) 785-62-01
[email protected]filtracjaoleju.pl
www.filtracjaoleju.pl
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.
Stand D-100
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH. Prototypownia i Laboratorium. Usługi szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej: skanowanie 3D, wydruk 3D, pomiary współrzędnościowe, obróbka na centrum obróbczym oraz usługi projektowe
w programach CAD i CAM. Wyposażenie Laboratorium pozwala na kalibrację i kontrolę płytek wzorcowych, wzorcowanie
sprzętu pomiarowego, czujników, suwmiarek, wysokościomierzy oraz analizę odchyłek kształtu i położenia.
Incubator for New Technologies IN-TECH. Prototype and Laboratory. Services rapid prototyping and reverse engineering:
3D scanning, 3D printing, coordinate measuring, CNC prototyping and CAD and CAM designing. Laboratory to calibrate the
equipment and check the dimensions of gauge blocks, the basic calibration of measuring equipment, sensors, calipers, altimeters as well as an analysis of form and position.
AI LAB s.c.
Stand W-67
Oferujemy obrabiarki do metalu sterowane numerycznie – w szczególności: frezarki, tokarki uniwersalne, centra tokarskie
i frezarskie, szlifierki do wałków i otworów oraz do płaszczyzn. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie: doradztwa
w wyborze odpowiednich maszyn i urządzeń, dostawy i instalacji zamówionego sprzętu, szkolenia personelu, serwisowania
i wsparcia technicznego przez cały okres użytkowania maszyn.
We offer CNC and conventional machine tools – milling machines, lathes, milling and turning machining centres, surface
and cylindrical grinding machines. We provide complex solution in: advising of the choice of machine and technology, machine delivery and start-up, machine operator training, service and technical assistance for entire time of use.
AJAN ELEKTRONIK San. Ve Tic. Ltd. Şti.
39-300 Mielec
ul. Chopina 18
tel. (+48-17) 773-82-56
fax (+48-17) 788-66-18
www.intech-mielec.pl
30-722 Kraków
ul. Rybitwy 15
tel. (+48-12) 292-95-60
fax (+48-12) 292-95-64
[email protected]
www.ailab.pl
Stand W-23
Firma AJAN została założona w 1973 roku. Celem było wytwarzać podzespoły elektroniczne, z biegiem czasu firma wprowadzała coraz to nowsze rozwiązania i 1980 postanowiła wprowadzić szereg maszyn do oferty które sterowane były numerycznie. Były to wiertarki bramowe, frezarki oraz maszyny do obróbki elektroerozyjnej. Od 1990 roku firma wdrożyła swoją
pierwszą przecinarkę plazmową opartą o technologię obcą. Już w 2002 roku AJAN wyprodukował i wdrożył swoją pierwszą
przecinarkę plazmową opartą o własną technologię. To przyczyniło się do błyskawicznego rozwoju firmy która obecnie zatrudnia ponad 300 pracowników w 5 lokalizacjach w tureckim Izmirze. Ekspansja maszyn produkowanych przez AJAN rozrosła się do całego świata a pozycja na tureckim rynku została ugruntowana na pozycji lidera w dziedzinie technologii termicznej. Od 6 lat firma reprezentowana jest na Polskim rynku przez jej polski oddział , firmę AEP. Ilość wdrożonych maszyn jest
imponująca, blisko 12 000 maszyn pracuje na całym świecie w tym ok. 3 000 przecinarek plazmowych. W Polsce możemy
się pochwalić ponad 200 maszynami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
35620 Çiğli/İzmir
10039 Sok. No:10 Aosb Mah.
tel. (+90-232) 328-12-02
fax (+90-232) 328-15-01
[email protected]
www.ajancnc.com
The AJAN company was founded in the 1973. The main target was to produce electronically spare parts, but the fast development cause
the need of offering complete machines. The fist CNC machines AJAN is able to produce in the 1980 `s, like : milling, drilling and electro
erosion machines. The first plasma cutting machine based on external technology is provide in 1990, but in the 2002 AJAN develop his
own technology and offers his own plasma cutting machine in the market. This technology gives AJAN the Breakthrough and helps to
a mighty grow of the company, AJAN is able to hire over 300 employers in 5 locations settled in IZMIR. The expansion of our machines
reach the whole world, in Turkey we are set as the leading company in deliver of thermal cutting machines. Since 6 years we are presence
on the polish market by the company AEP (AJAN Elektronik Polska). The quantity of sold machines is impressive, over 12 000 pcs., over
3 000 pcs. plasma cutting machines is working worldwide. In Poland AEP was able to install over 200 pcs of plasma cutting machines in
that short period. We invite you to acquaint with our offer.
61
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
AKCENTA cz a.s.
Stand D-60
AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm. Specjalizujemy się w wymianie walut,
płatnościach zagranicznych i transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Usługi AKCENTY są skierowane do firm, które zajmują się importem albo eksportem towarów lub usług.
AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE
Stand D-46
Aktualności Targowe – lider wśród magazynów informacyjno-reklamowych, Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego,
Partner strategiczny portalu targowego expovortal.com, Patron m. in.: Fundacji „Teraz Polska”, Przedsiębiorstwa i Gminy „Fair
Play”. Naszym klientom zapewniamy: obecność na najistotniejszych targach w Polsce, bezpłatną prezentację przez rok na
stronie www.aktualnosci.pl, skuteczną reklamę.
ALAMO
60-852 Poznań
ul. Poznańska 49
tel./fax (+48-61) 294-12-01
[email protected]
www.aktualnosci.pl
Stand W-6
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce firmy RSF Elektronik/Austria. Oferujemy: cyfrowe systemy odczytu położenia dla
wszystkich typów obrabiarek, maszyn pomiarowych i mikroskopów, liniały pomiarowe i przetworniki obrotowe dla sterowań numerycznych oraz dla celów automatyki i robotyki, liniały pomiarowe o budowie zamkniętej, liniały pomiarowe
o budowie otwartej, o dużej odporności na zabrudzenia, typowe encodery i przetworniki o budowie pierścieniowej, czujniki
pomiarowe, montaż urządzeń pomiarowych na obrabiarkach Klientów.
Representative in Poland of RSF Elektronik/Austria. Incremental linear encoders, incremental rotary encoders, probes, digital
readouts. We offer: measurement systems for all machine tools, linear and rotary encoders for CNC- machine tools, applications of CNC systems, modernization of machine tools.
62
110 00 Praha 1
Ovocný trh 572/11
tel. (+48-22) 208-00-98
fax (+420-498) 777-750
[email protected]
www.akcenta.pl
01-445 Warszawa
ul. Ciołka 11 A pok. 416
tel./fax (+48-22) 463-63-01
tel. kom. (+48-604) 263-488
[email protected]
www.alamo.armia.pl
ALLTRANS Sp. z o.o.
Stand D-106
Od 23 lat autoryzowany dystrybutor firmy AVDEL – czołowego producenta systemów montażu przemysłowego – nitowania. Innowacyjne rozwiązania połączeń różnorodnych materiałów: metalowych, plastikowych, drewnianych. System montażu: narzędzie + element złączny + know how stosowany w przemysłach: motoryzacyjnym, elektromaszynowym, elektronicznym, AGD, transportu szynowego, lotniczym, maszynowym. Avdel – ponad 70 letnie doświadczenie produkcyjne
w technologiach montażowych.
For 23 years the authorized distributor of AVDEL – leading manufacturer of industrial assembly systems – riveting. Innovative solutions for connection of various materials: metals, plastics, wood. Assembling System: tool + fastener + know-how,
applied in various industries: automotive, electrical, engineering, electronics, household goods, rail transport, aerospace,
machinery. AVDEL – over 70 years of experience in manufacturing and assembly technologies.
ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 11 lok. 7
tel./fax (+48-22) 843-40-92
[email protected]
www.alltrans.com.pl
Stand D-63
Alpha Technology to 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Świadczymy usługi produkcyjne na rzecz klientów krajowych i zagranicznych w branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektrotechnicznej oraz w przemyśle tekstylnym.
Alpha Technology this is six modern plants with a wide offer aimed at different trades from automotive, construction, electro-technical to textile industry. Vast diversity of services gives our clients the variety of commercial possibilities.
ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A.
30-149 Kraków
ul. Balicka 182
tel. (+48-12) 623-27-19
[email protected]
www.alpha.krakow.pl
Stand D-108
To firma z 69-letnią tradycją oraz doświadczeniem w zakresie produkcji tokarek CNC, centrów pionowych CNC oraz obrabiarek specjalnego przeznaczenia. Specjalizujemy się w wykonywaniu usług z zakresu obróbki skrawaniem metali na obrabiarkach ze sterowaniem CNC takich jak: frezarki bramowe, centra poziome, szlifierki do płaszczyzn. Oferujemy Państwu nawiązanie współpracy w zakresie wykonywania prac związanych z obróbką skrawaniem części stalowych o wielkich gabarytach,
a także odlewów żeliwnych i staliwnych.
It is a company with 69 years of tradition and experience in the production of CNC lathes centers and CNC vertical machining
of heavy and modernization of heavy machinery (performance, handling and installation of rotary heads, new headstocks,
heads positioned angle of 1 degree, exchange controls, and installation and commissioning). Machining services: Vertical
machining centers, Horizontal machining centers, Conventional Lathes, CNC Lathes, Surface Grinders, Cylindrical Grinders,
Grinding machines, Boring – milling machines.
34-120 Andrychów
ul. S. Batorego 35
tel. (+48-33) 872-19-16
fax (+48-33) 875-22-39
[email protected]
www.afm.com.pl
63
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
APATOR CONTROL Sp. z o.o.
Stand D-30
APATOR Control oferuje kompleksową obsługę w zakresie dostaw układów napędowych: przemienników częstotliwości, tyrystorowych układów prądu stałego, przekładni i silników, układów serwonapędów oraz w rozdziale energii elektrycznej:
rozdzielnice nN i SN, stacje transformatorowe i rozdzielcze. Posiadamy ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji i aplikowaniu układów napędowych. Zapewniamy wysoką jakość przy utrzymaniu konkurencyjnej ceny.
APATOR CONTROL company offers comprehensive services in the field of motion control technology. Our offer includes
among others: frequency inverters, DC drives, softstars, moto-reductors and motors, servodrives, LV and MV switchgears,
transform and distribution stations. We are the official distributor of CONTROL TECHNIQUES company, the worldwide known
manufacturer of UNIDRIVE, MENTOR drives.
ARCO ANDRZEJ RUDENKO
Stand W-84
Firma ARCO jest przedstawicielem renomowanych firm producentów narzędzi do obróbki metali. HAINBUCH – systemy
mocowania detali obrabianych, HEULE – gratowanie, fazowanie i pogłębianie otworów, HERMANN BILZ – kompleksowa
obróbka otworów, SIEBER FORMING SOLUTIONS – oprzyrządowanie do kucia na zimno i gorąco, WTO- oprawki narzędziowe stacjonarne i napędzane od tokarek i zintegrowanych centrów obróbczych, BILZ – oprawki i urządzenia do gwintowania
i połączeń termokurczliwych, DIATEC – precyzyjne narzędzia diamentowe, PKD, CBN CVD i pełno węglikowe, UC TOOLS –
narzędzia PKD, CBN, Cermet i pełno węglikowe, SPERONI – urządzenia do pomiaru i ustawiania narzędzi.
Arco Company represents prestigious metalworking tools manufacturers. Hainbuch – clamping solutions, HEULE – front and
back deburring, chamfering, countersinking and back spotfacing. HERMANN BILZ – comprehensive bore machining, SIEBER
FORMING SOLUTIONS – metal forming tools and precision parts for cold and semi-hot forging, WTO-static and driven precision toolholders for lathes and multiple spindle turning centres. BILZ-tapping chucks, ThermoGrip® heat shrink machines
and chucks, DIATEC – precise diamond tools, PKD, CBN, CVD and solid carbide, UC TOOLS – PKD, CBN, Cermet and solid carbide tools, SPERONI- tool measuring and presetting machines.
AUER POLSKA Sp. z o.o.
05-500 Nowa Iwiczna
ul. Niezapominajki 6
tel. (+48-22) 353-27-05
fax (+48-22) 270-27-22
[email protected]
www.arcotools.pl
Stand D-18
AUER Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy Paul AUER GmbH, Mannheim / Niemcy. Jesteśmy wysoko kwalifikowanym dostawcą kompleksowych technologii w zakresie techniki strumieniowo-ściernej z ponad 60 letnim doświadczeniem w produkcji ręcznych i automatycznych urządzeń śrutowniczych. Uzupełnieniem programu produktowego są automatyczne urządzenia myjące firmy Georg RENDER GmbH, Bad Salzuflen / Niemcy.
AUER Polska Sp. z o.o. is the daughter company of Paul AUER GmbH, Mannheim/Germany. We are a high qualified supplier
for complex technological solutions in the field of shot blasting with more than 60 years experiences in the production of
manual and automatic machines, worldwide. Additional the product range has automatic washing machines from Georg
RENDER GmbH, Bad Salzuflen/Germany.
64
87-100 Toruń
ul. Polna 148
tel. (+48-56) 654-49-02
fax (+48-56) 654-49-03
[email protected]
www.acontrol.com.pl
01-320 Warszawa
ul. Szeligowska 36
tel. (+48-22) 785-98-10
fax (+48-22) 785-98-12
[email protected]
www.auer.com.pl
AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o.
Stand D-48
Grupa AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o. jest największym w Polsce południowo-wschodniej dealerem marek RENAULT oraz DACIA. Oferta AUTO SPEKTRUM obejmuje: Sprzedaż aut nowych marki RENAULT i DACIA; Sprzedaż sprawdzonych samochodów używanych marki RENAULT, DACIA oraz innych Marek; Kredyt/Leasing: RCI BANK POLSKA; Ubezpieczenia; Profesjonalną obsługę w Serwisie RENAULT i DACIA; Ofertę dla firm: PRO+ ( program do obsługi małych i dużych przedsiębiorstw);
Oryginalne części zamienne i akcesoria – sprzedaż i montaż. Nowością jest Renault Business Plan, oferta którą kierujemy do
małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących wolny
zawód. Oferujemy możliwość pozostawienia w rozliczeniu samochodu każdej marki. W dbałości o cenny czas naszych Klientów wszystkie formalności związane z finansowaniem zakupu oraz ubezpieczeniem pojazdu przeprowadzamy na miejscu.
AUTOMATIONSTECHNIK Sp. z o.o.
Stand W-54
Automationstechnik Sp. z o.o. powstała w roku 1996 i jest wiodącą firmą w branży automatyki przemysłowej. Poza ofertą projektowo-wykonawczą posiada w ramach oferty handlowej produkty pozwalające na wizualizację, optymalizację i poprawę
ergonomii procesów wspierając bezpośrednio wdrażanie zasad 5S, LEAN Manufacturing i filozofii KAIZEN. Są to produkty firm
niemieckich ORGATEX, BLOKSMA i BEDRUNKA+HIRTH, których Automationstechnik jest przedstawicielem w Polsce.
Automationstechnik Sp. z o.o. was established in 1996 and is a leading company in a field of industrial automation. In addition to offering design-machine building has within a trade offer products enabling visualization, optimization and improvement ergonomic of processes directly supporting implementation of 5S, LEAN Manufacturing and KAIZEN philosophy.
These are products of German companies ORGATEX, BLOKSMA and BEDRUNKA + HIRTH which Automationstechnik represents in Poland.
AVDEL DEUTSCHLAND GmbH
30-570 Kraków
al. Powstańców Śląskich 24
tel. (+48-12) 423-51-00, 656-41-11
Infolinia: (+48-12) 38-48-413
fax (+48-12) 423-61-01
[email protected]
www.autospektrum.pl
30-363 Kraków
ul. Rzemieślnicza 1
tel. (+48-12) 263-77-55
fax (+48-12) 263-77-56
[email protected]
www.automationstechnik.pl
Stand D-106
AVDEL – ponad 70 letnie doświadczenie produkcyjne w technologiach montażowych poprzez nitowanie. Innowacyjne rozwiązania połączeń różnorodnych materiałów: metalowych, plastikowych, drewnianych. System montażu: narzędzie + element złączny + know how stosowany w przemysłach: motoryzacyjnym, elektromaszynowym, elektronicznym, AGD, transportu szynowego, lotniczym, maszynowym. Nity zrywalne, strukturalne, system szybkiego nitowania, system nitośrub blokowanych i przemysłowe narzędzia instalacyjne.
AVDEL – over 70 years of experiece in manufacturing and assembly technologies – riveting. Innovative solutions for connection of various materials: metals, plastics, wood. Assembling System: tool + fastener + know-how : applied in various
industries: automotive, electrical engineering, electronics, household goods, rail transport, aerospace, machinery. Breakstem
Fasteners, Speed Fastening, Lockbolts, Structural Rivets and Instalation Tools.
30659 Hannover, Germany
Rotenburger Str. 28
Dystrybutor w Polsce:
ALLTRANS Sp. z o.o.
Warszawa, Polska
[email protected]
www.alltrans.com.pl
65
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH „AVIA” S.A.
Stand W-60
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. należy do grona najstarszych firm polskich. Powstała w roku 1902 i od ponad
50 lat „AVIA” jest czołowym polskim producentem precyzyjnych obrabiarek wysokiej klasy. Aktualnie posiadamy w swojej
ofercie szeroką gamę centrów obróbkowych pionowych, frezarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych, sterowane
numerycznie tokarki oraz przekładnie kulowo-toczne.
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. (Precision Machine Tools Works AVIA S.A.) has been one of the oldest polish industrial plants. The Copmany has been established in 1902. For more than 50 years AVIA has been leading machine tool
builder in Poland. Our present product range consist of machining centers (3, 4 and 5-axis), toolroom milling machines and
slant bed CNC lathes as well as machine tool components such as high speed spindles and precision ground ball screws.
AWIATECH s.c.
ZOFIA GWÓŹDŹ- STAWOWY, STANISŁAW CIECIAK
Stand W-60
Nasza firma jest przedstawicielem handlowym: Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych „AVIA” S.A., Warszawskiej Fabryki Maszyn
WAFO Sp. z o.o. Oferujemy produkty: Fabryki Szlifierek „ FAS Głowno” Sp. z o.o., firmy Marcosta. Dostarczamy wyposażenie
do obrabiarek. Wykonujemy modernizację obrabiarek.
03-768 Warszawa
ul. Siedlecka 47
tel. (+48-22) 619-90-81
fax (+48-22) 818-29-54
[email protected]
www.avia.com.pl
AWIATECH
32-620 Brzeszcze
ul. Nazieleńce 29a
tel./fax (+48-32) 211-03-55
[email protected]
www.awiatech.pl
Our company is a sales representative of: Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „ AVIA „ S.A., Warszawska Fabryka Maszyn WAFO
Sp. z o.o. We offer products of: Fabryka Szlifierek „ FAS Głowno” Sp. z o.o., Marcosta. We provide machine tools equipment.
We perform machine tools modernization.
BAXAR
Stand D-3
Firma B A X A R jest autoryzowanym przedstawicielem amerykańskiej firmy STARRETT oraz niemieckiej firmy OPTACOM.
Prowadzimy sprzedaż, serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, oraz szkolenia z obsługi narzędzi pomiarowych. Oferujemy:
optyczne projektory pomiarowe, cyfrowe projektory pomiarowe, wizyjne systemy pomiarowe, ręczne narzędzia pomiarowe, profilografy – konturografy, chropowatościomierze, twardościomierze, roundtest-y, a także piły taśmowe i otwornice.
B A X A R Company – Authorized Distributor of STARRETT and OPTACOM. We offer: optical profile projectors, vision measurement systems, precision hand tools, surface, contour measurement systems, and band saw blades, hole saws.
66
43-300 Bielsko-Biała
ul. Katowicka 3
tel. kom. (+48-784) 397-757
tel. kom. (+48-693) 649-239
[email protected]
www.baxar.pl
BE GROUP Sp. z o.o.
Stand D-112
BE Group oferuje szeroki i konkurencyjny wachlarz usług produkcyjnych. Nasze usługi produkcyjne obejmują: cięcie laserem, cięcie plazmą, cięcie gazowe blach grubych ze stali czarnej, termiczne ukosowanie krawędzi, mechaniczne ukosowanie
krawędzi, gięcie na prasach krawędziowych, śrutowanie blach. Oferując produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb
i wymagań, umożliwiamy naszym klientom skrócenie długości cyklu produkcyjnego i optymalizację kosztów produkcji.
BE Group offers a broad and competitive range of production services. Our manufacturing services include: laser cutting,
plasma cutting, gas cutting plates black steel, thermal scarfing, mechanical chamfering, bending on press brakes, blasting
sheets. By offering products tailored to individual needs and requirements, we enable our customers to shorten the length of
the production cycle and production cost optimization.
BENELLI S.P.A.
81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 40
tel. (+48-58) 669-41-00
fax (+48-58) 669-41-36
[email protected]
www.begroup.pl
Stand W-75
Odrodzenie firm BENELLI&EMANUEL Presse u podnóża Alp charakteryzuje się konkretnością pomysłów, praktycznością i solidnym
przekonaniem o możliwości pokonywania przeszkód, które oddzielają od sukcesu. Kiedy ten zestaw postaw i intencji istnieje w firmie, rozwija się nadzwyczajna przedsiębiorczość. Powodem sukcesu firmy BENELLI&EMANUEL jest właśnie duch przedsiębiorczości,
ciężka praca aby wykroić kawałek rynku, rozwinąć się we Włoszech i za granicą ,aby utrzymać produkty na poziomie nowych technologii produkcji, zawsze zgodne z oczekiwaniami klienta. W 2007 roku historyczne marki zostały nabyte przez pana Sovillę, który
przeniósł działalność w Val di Susa. W ten sposób rozpoczęła sie nowa histora firmy EMANUEL BENELLI, oparta na ciągłym doskonaleniu jakości, dynamicznej pracy techników w zakresie produkcji, badań i weryfikacji, montażu i transportu, marketingu i sprzedaży,
obsługi klienta. Zastosowana technologia oraz szeroka gama zaawansowanych urządzeń są wyrazem naszej pracy,o czym świadczy
na przestrzeni lat ilość produkowanych maszyn,wzrost mocy produkcyjnej i dynamiki handlowej. Firma jest zorientowana w kierunku produktów wysokiej klasy, ale zawsze z myślą o rzeczywistych potrzebach i możliwościach klienta.
10050 Borgone Susa, Turin, Italy
Via Tenente Mario Tacca, 19
tel. (+39-(0)-119) 762-741
fax (+39-(0)-119) 645-656
[email protected]
www.benellispa.com
Thus began the most recent history of the rebirth of companies BENELLI&EMANUEL, made up of continuous quality improvement,
brand of progressive enhancement, expansion of exports, innovation and expanding the range of presses.Since 2007 the two brands
BENELLI&EMANUEL were acquired by Mr.Sovilla who transferred both activities in Susa Valley. Today the tenacity, entrepreneurial
dynamism and the proven strength allow BENELLI&EMANUEL to operate successfully in the production of presses for sheet metal
forming.It is a reality that gets its dynamic progress of the work of technicians,divided into the different activities of production, test
and verification, assembly, marketing and sales, customer service.
BERND SIEGMUND GmbH
Stand W-57
Bernd Siegmund GmbH jest światowym liderem w produkcji systemów spawalniczo-montażowych dla każdej dziedziny
przemysłu, szczególnie budowy i produkcji maszyn, pojazdów oraz obróbki metali. Naszymi klientami są zarówno małe
firmy jak i duże koncerny. Narzędzia montażowe i stoły spawalnicze używane są do budowy prototypów, w produkcji seryjnej, przy spawaniu z użyciem robotów, jak i bez nich. Perforowane stoły azotowane plazmowo są trwałe, funkcjonalne, zapewniają niemiecką jakość i przyjazne wzornictwo. Złożone aplikacje i kombinacje elementów montowane są łatwo
i szybko. W naszych zakładach i magazynach wykorzystujemy energię słoneczną, a proces utwardzania jest bezpieczny dla
środowiska.
Bernd Siegmund GmbH is a worldwide leader in systems for assembly and welding in nearly all branches, especially at machinery construction and manufacturing, vehicles production and metalworking. Our clients are small companies as well as
large concerns. Clamping tools and welding tables are used to build prototypes and in serial production, with and without
use of robots. Perforated plasma nitrided tables are functional, durable, provide German quality and friendly design. Complex combinations are assembled easily and quickly, saving time and resources. We care about the environment: hardening
process is environmentally safe and we use solar energy at our facilities and warehouses.
86845 Grossaitingen, Germany
Aehrenstrasse 29
tel. (+49-820) 396-070
fax (+49-820) 396-07-33
[email protected]
www.siegmund.com
67
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
BILZ VIBRATION TECHNOLOGY AG
Stand D-23
Wibroizolacja BILZ: maty tłumiące, wibroizolatory pneumatyczne, talerzowe, klinowe, wibroizolacja fundamentów maszyn,
pneumatyczne podpory do maszyn pomiarowych 3D. Zalety wibroizolatorów: wydłużenie żywotności maszyn i narzędzi,
zwiększenie precyzji obróbki, ochrona budynków i konstrukcji.
BIM Sp. z o.o.
Stand W-34
BIM Sp. z o.o. jest przedstawicielem znanych i cieszących się w Polsce wysoką renomą producentów narzędzi do obróbki metalu: HAINBUCH – mocowanie przedmiotów obrabianych na obrabiarkach, HEULE – narzędzia do gratowania, fazowania
i pogłębiania otworów dwustronnie w jednym zamocowaniu. FORMDRILL – narzędzia do termowiercenia otworów w blachach i przekrojach zamkniętych. Oferujemy: narzędzia do obróbki kół zębatych, metodą kształtową, obwiedniową i dłutowaniem DATHAN i DOLD; ceramiczne płytki wieloostrzowe i oprawki, firmy CERAM-TEC; wiertła, gwintowniki, rozwiertaki
i pogłębiacze firmy MAYKESTAG oraz inne narzędzia renomowanych producentów europejskich.
BIURO HANDLOWE KARCZ Sp. z o.o.
62-002 Suchy Las
ul. Kobaltowa 6, Złotniki
tel. (+48-61) 623-20-41
fax (+48-61) 623-20-40
[email protected]
www.bim-polska.pl
Stand W-19
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów: sprzedaż narzędzi, doradztwo techniczne, uruchomienia urządzeń
i narzędzi pomiarowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wykonujemy kalibracje narzędzi pomiarowych. Organizujemy również szkolenia o tematyce metrologicznej. Oferujemy narzędzia producentów: MITUTOYO – narzędzia do pomiaru
długości i kąta, chropowatości, twardościomierze, projektory, mikroskopy pomiarowe, cyfrowe systemy odczytu; MICROTEST
– średnicówki 3 punktowe o dużych zakresach pomiarowych; MICROPLAN – pomiarowe płyty granitowe; Twardościomierze Rockwell, Brinnel, Vickers; INGERSOLL RAND – pneumatyczne narzędzia ręczne i akcesoria; SECO – narzędzia skrawające
składane, płytki wieloostrzowe; PRAMET – narzędzia skrawające składane, płytki wieloostrzowe; WALMAG – chwytaki i stoły magnetyczne; TYROLIT – ściernice ze spoiwem ceramicznym, diamentowe i borazonowi; SAUTER – przyrządy do pomiaru
siły; KROEPLIN – specjalne macki pomiarowe; DEMM – pomiarowe narzędzia specjalne. Oferujemy dobór i dostarczenie pomiarowych narzędzi specjalnych innych producentów. Także w wykonaniu specjalnym wg uzgodnień z klientem. Zapraszamy do nowej sali prezentacyjnej – więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: www.bhkarcz.pl.
68
D-71229 Leonberg, Germany
Böblinger Straße 25
tel. (+49-(0)-71) 523-09-10
tel./fax (+49-(0)-71) 523-09-110
[email protected]
www.bilz.ag
34-120 Andrychów
ul. J. Dąbrowskiego 54a
tel. (+48-33) 875-83-76
fax (+48-33) 870-61-72
[email protected]
www.bhkarcz.pl
BOEHLERIT POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-35
Boehlerit Polska reprezentuje w Polsce sześć firm specjalizujących się w produkcji narzędzi do obróbki metali oraz tworzyw
sztucznych. BELIN – frezy oraz rozwiertaki do obróbki tworzyw sztucznych i stopów aluminium, BILZ – systemy mocowania
termicznego narzędzi, oprawki do gwintowników, BOEHLERIT – producent węglików spiekanych oraz narzędzi do obróbki
skrawaniem, FETTE – narzędzia do obróbki skrawaniem oraz walcowania gwintów, KIENINGER – narzędzia do obróbki skrawaniem, ONSRUND – frezy oraz wiertła do obróbki tworzyw sztucznych i stopów aluminium.
62-002 Suchy Las
ul. Kobaltowa 6, Złotniki
tel. (+48-61) 659-38-01
fax (+48-61) 623-20-14
www.boehlerit.pl
Boehlerit Poland represents in Poland six companies specializing in the production of tools for metalworking and plastics
machining. BELIN – mills and reamers for plastic and aluminum alloys, BILZ – thermic clamping systems, clamping systems
in tapping applications, BOEHLERIT – manufacterer of tungsten carbide and cutting tools, FETTE – tools for machining and
thread rolling, KIENINGER – tools for machining applications,
ONSRUND – cutters and drills for plastic and aluminum alloys.
BOMAR spol. s r.o.
Stand D-52
Produkcja przecinarek taśmowych, podajników rolkowych, sprzedaż pił taśmowych.
Development, production and sale of band metal cutting saws and their accessories, material conveyors and length stops.
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Bandsägen für Metall und deren Zubehör, Materialförderern und Längenanschlägen.
Vývoj, výroba a prodej pásových pil na kov a jejich příslušenství, dopravníků materiálu a délkových dorazů.
BORGA Sp. z o.o.
Brno – Czech Republic
Těžební 1236/1
tel. (+420-533) 426-211
fax (+420-533) 426-109
[email protected]
www.bomar.cz
Stand D-4
Firma Borga Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Borga powstałej w roku 1973 w Szwecji. W Polsce firma
działa od 1993 roku. Grupa Borga posiada swoje przedstawicielstwa w kilkunastu krajach Europy. W Polsce umiejscowione
jest biuro projektowe i główny zakład produkcyjny. Posiadamy także własne ekipy montażowe. Firma Borga projektuje, produkuje i montuje hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, biurowe i inne typy budynków.
Company Borga Sp. z o.o. is a part of international Borga Group, established in 1973 in Sweden. Company offers its products
and services from 1993. Borga Group is represented in several European countries. Design office and main production plant is
positioned In Poland. We also own specialized assembly teams. We design, produce and assemble industry and production
buildings, warehouses, offices and many other types of buildings.
80-298 Gdańsk
ul. Azymutalna 9
tel. (+48-58) 629-94-44
fax (+48-58) 629-93-03
[email protected]
www.borga.pl
69
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-59
BOSCHERT Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy niemieckiego producenta maszyn BOSCHERT GmbH. Produkowane urządzenia: prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, wykrawarki narzędziowe/plazmowe, wykrawarki do naroży. Jesteśmy także przedstawicielem: FACCIN/BIKO: zwijarki do blach/profili; THALMANN: zaginarki; GECAM/EUROFINTEC: szlifierki; YASKAWA
MOTOMAN: robotyzacja; WILSON TOOL: narzędzia do wykrawarek CNC; ROLLERI oraz WILA: narzędzia do pras krawędziowych.
BOSCHERT Polska Sp. z o.o. is a member of BOSCHERT GmbH group – German manufacturer of sheet metal processing machines. Product range: press brakes, shears, punching/plasma machines, notchers. We are also representative: FACCIN/BIKO:
plate/profile bending rolls; THALMANN: bending and folding machines; GECAM/EUROFINTEC: grinding machines; YASKAWA
MOTOMAN: robotics; WILSON TOOL: tools for punching machines; ROLLERI and WILA: tools for press brakes.
FIRMA HANDLOWA BRYKAMAN S.C.
JOANNA BRYKMAN, WŁODZIMIERZ BRYKMAN
Stand D-43
Kierunkiem działalności firmy F.H. BRYKMAN s.c. to dystrybucja hydraulicznych narzędzi BVA HYDRAULICS 700 Bar: cylindry,
pompy, prasy, ściągacze i komponenty. W ofercie posiadamy produkty i rozwiązania techniczne kluczowych producentów
z całego świata. W ramach działalności oferujemy systemy i narzędzia renomowanych firm.
The main activity of F.H. BRYKMAN s.c. company is distribution of hydraulic tools and modern technology of bolted connections. We offer products and cutting edge technical solutions from top hydraulics producers. Our producer: BVA HYDRAULICS.
BS SYSTEM DARIUSZ PAWŁOWSKI Sp. j.
04-904 Warszawa
ul. Dusznicka 36
tel./fax (+48-22) 872-97-43
tel. kom. (+48-601) 320-647
tel. kom. (+48-697) 989-425
tel. kom. (+48-605) 316-655
[email protected]
www.brykman.pl
Stand W-77
Przez ponad piętnaście lat zbudowaliśmy i ugruntowaliśmy wysoką pozycję na rynku maszyn do plastycznej obróbki blach.
Reprezentujemy na Polskim rynku najlepsze marki wśród producentów maszyn. W naszym asortymencie znajdują się profesjonalne: prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, wycinarki laserowe, centra gnące, wykrawarki, gratownice oraz inne urządzenia. BS System świadczy serwis maszyn wszystkich oferowanych marek i producentów.
For over fifteen years we have built high position in the market for machines sheet metal bending. We represent on the Polish market best brand manufacturers. Our product range includes professional: press brakes, shears, laser, panel benders,
punching machines, deburring and polishing machines, and other devices. BS system provides machine service all offered
brands and manufacturers.
70
40-758 Katowice
ul. Krucza 5a
tel. (+48-32) 228-22-30
fax (+48-32) 757-01-01
[email protected]
www.boschert.pl
81-874 Sopot
ul. Mikołaja Reja 13/15
tel. (+48-58) 668-47-60
fax (+48-58) 668-47-62
[email protected]
www.bssystem.com.pl
BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-56
Bystronic Polska – Twój partner w wycinaniu i gięciu. Bystronic Polska Sp. z o.o. jako bezpośrednie przedstawicielstwo firmy
Bystronic laser AG oferuje na terenie Polski zakres produktów zawierający wysokiej jakości systemy do cięcia laserem, strumieniem wody, a także prasy krawędziowe oraz oprogramowanie i systemy transportowe do obróbki blach i innych materiałów. Chcąc uczestniczyć w Państwa sukcesie zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, oprogramowaniem,
usługami i wsparciem technicznym.
CAD-PROJEKT s.c.
Stand W-74
CAD-Projekt jest dystrybutorem w Polsce systemu MegaCAD oraz związanych z nim aplikacji. MegaCAD jest uniwersalnym,
parametryzowanym programem CAD 3D i 2D. Znajduje zastosowania wszędzie, gdzie tworzy się dokumentację techniczną. Szereg zaawansowanych technologicznie pakietów funkcji pozwala na szybkie tworzenie parametryzowanych modeli
trójwymiarowych i dynamicznie z nimi powiązanej dokumentacji 2D. Opracowaliśmy wiele aplikacji m.in. do sterowania
elektrodrążarkami produkcji ZAP BP.
CARL ZEISS Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy
tel. (+48-22) 331-37-70
fax (+48-22) 331-37-71
www.bystronic.pl
05-822 Milanówek
ul. Staszica 2B
tel./fax (+48-22) 465-59-29
[email protected]
www.megacad.pl
Stand W-38
CARL ZEISS jest światowej klasy dostawcą współrzędnościowych maszyn pomiarowych: portalowych, produkcyjnych, wysięgnikowych oraz wielkogabarytowych dla sektorów metalowego, samochodowego, lotniczego, tworzyw sztucznych i mechanicznego. Firma posiada w ofercie również cyfrowe projektory pomiarowe, przyrządy do pomiarów jakości powierzchni,
chropowatości i konturu jak również maszyny pomiarowe oparte o tomografię rentgenowską oraz ramiona pomiarowe. ZEISS świadczy również usługi pomiarowe na najwyższej klasy maszynach pomiarowych ZEISS w Centrum Pomiarów Współrzędnościowych w Mikołowie.
ZEISS is a world class producer of bridge-type coordinate measuring machines, horizontal-arm coordinate measuring machines and large machines for the quality assurance of medium to large components in metal, aviation, automotive, plastics
and precision mechanic industries. ZEISS also offers digital measuring projectors, surface texture and contour measuring instruments, 3D computed tomography measuring machines and measuring arms. Its Contract Measuring House located in
Mikołów provides a wide range of services: contract measurements, training, workshops and software maintenance.
61-622 Poznań
ul. Naramowicka 76
tel. (+48-22) 205-22-25
fax (+48-22) 205-55-35
[email protected]
www.zeiss.pl/imt
71
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
CNC EXPRESS Sp. z o.o.
Stand D-71
CNC Express Sp. z o.o. specjalizuje się w obróbce wiórowej na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz konwencjonalnych. Nastawiamy się na ekspresowe wykonanie krótkich serii obróbczych oraz na jednostkowe wykonanie precyzyjnych
elementów. Realizujemy przeróbki montażowe oraz dopasowujemy detale, pomagamy w montażu zespołów i całych linii
produkcyjnych. Wykonujemy szybko realizację zamówień przez 24 godz. na dobę. Pomagamy w utrzymaniu ruchu i zabezpieczeniu ciągłości produkcji.
CSN-STANEL AUTOMATYKA Sp. z o.o.
Stand W-43
Obszarem działania firmy CSN-STANEL automatyka sp. z o.o. jest projektowanie oraz budowa maszyn i urządzeń przemysłowych (montażowych, kontrolnych, laboratoryjnych, w tym ręcznych, półautomatycznych i automatycznych). Nasza Firma
jest dystrybutorem produktów firm TIFLEX oraz SITELMK3 oferujących znakowarki tuszowe oraz mikroudarowe o napędzie
elektrycznym lub pneumatycznym (ręczne, stołowe, do integracji).
CSN-STANEL automatyka sp. z o. o. main scope is designing, building and installation of special assembly and test stations
and industrial automation systems. Our company is distributor of TIFLEX and SITELMK3 marking products, which offer high
quality ink marking systems and marking machines including micro-percussion and engraving stampers (table-top, portable, for integration).
CURTIS SYSTEMS GmbH
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 11D
[email protected]
www.cncexpress.pl
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
tel. (+48-12) 633-51-72
fax (+48-12) 415-05-68
[email protected]
www.csn-stanel.pl
Stand D-22
DE-65239 Hochheim, Germany
Geheimrat-Hummel-Platz 4
tel. (+49-(0)-61) 469-07-38-0
fax (+49-(0)-61) 469-07-38-45
[email protected]
72
DATACOMP Sp. z o.o.
Stand D-12
Firma Datacomp Sp. z o.o. jest znanym i cenionym na polskim rynku producentem i dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania dla branży budowlanej i mechanicznej, jak również dla produkcyjnej oraz dla sektora zamówień publicznych
(CAD, CAM, CAE, ERP). Nasza oferta to m.in: CAD 3D – Geomagic Design; Rendering – KeyShot – (fotorealistyczne renderowanie); CAD/CAM – ZW3D; Zarządzanie dokumentacją elektroniczną – M-files; Usługi: Modelowanie 3D, Drukowanie 3D.
31-559 Kraków
ul. Grzegórzecka 79
tel. (+48-12) 412-99-77
[email protected]
www.datacomp.com.pl
Datacomp Sp. z o.o. is producer and distributor of engineering software for mechanical and construction branch (CAD, CAM,
ERP). We provides advanced services in the area of construction analyses (MES). Our products: CAD 3D – Geomagic Design;
3D Rendering – KeyShot – Photorealistic 3D rendering; CAD/CAM – ZW3D; M-files – Windows-integrated document management; The company specializes in Rapid Prototyping: from 3D project to functional prototype.
DAVI – PROMAU GROUP
Stand D-40
Przemysłowe zwijarki od 1-250 mm do blach, płaskowników i profili, linie do produkcji wież wiatrowych.
tel. (+39-0547) 319-611
tel. kom. (+39-335) 102-29-44
fax (+39-0547) 317-850
DAVI – PROMAU GROUP
Via Civinelli, 1150
47522 Cesena (Forli’ Cesena) Italy
www.davi.com
Reprezentant w Polsce
POL-WELT MASZYNY – NARZĘDZIA –
ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU
40-555 Katowice
ul. Rolna 60
tel. (+48-32) 209-54-55 (56)
[email protected]
www.polwelt.pl
Plate and angle bending machines, wind tower lines.
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-10
Dematec Polska Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2002 r. Zajmujemy się importem, uruchamianiem i serwisowaniem maszyn
CNC służących do obróbki skrawaniem. W ofercie posiadamy zarówno tokarki, jak i pionowe oraz poziome centra obróbcze.
Firma jest wyłącznym polskim przedstawicielem Doosan Infracore. Sukcesywnie wprowadzamy także na polski rynek maszyny zadaniowe renomowanych japońskich producentów tj. Tsugami, Enshu, Muratec, Takamaz oraz firmy Trident.
Dematec Polska Sp. z o.o. exists on the market from 2002. We are taking care of importing, implementing and servicing CNC
machines for metal cutting. We offer wide range of lathes, vertical and horizontal machining centers. The company is an exclusive representative of Doosan Infracore. Successively we have been introducing to the Polish market high-tech machines
from reputable Japanese producers i.e. Tsugami, Enshu, Muratec, Takamaz and Trident.
32-005 Niepołomice k. Krakowa
ul. Rudolfa Diesla 15
tel. (+48-12) 653-11-72
fax (+48-12) 659-00-56
[email protected]
www.dematec.pl
73
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A.
Stand D-95
Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. są producentem sworzni, cięgien i elementów spawanych montowanych w maszynach
budowlanych czołowych firm branży. Ponad 15 lat doświadczenia w tej dziedzinie gwarantuje wysoką jakość wyrobów.
Produkujemy także konstrukcje spawane o masie do 3,5 tony, długości do 4,5 m, szerokości do 2,5 m i wysokości do 1,5
m oraz o innych wymiarach według indywidualnych uzgodnień. Oferujemy również wykonawstwo części mieszczących się
w możliwościach obróbczych naszych obrabiarek oraz obróbkę plastyczną, wypalanie elementów, obróbkę cieplną, obróbkę
galwaniczną, specjalistyczne prace narzędziowe.
39-460 Nowa Dęba
ul. Szypowskiego 1
tel. (+48-15) 845-15-44
fax (+48-15) 846-26-19
[email protected]
www.dezamet.com.pl
Metal processing plant „DEZAMET” S.A. is manufacturer of pins, links and welded elements installed in construction machines produced by leading companies in industry. More than 15 years of experience on the market guarantees the high
quality of products. We also manufacture welded construction elements of weight up to 3,5 ton, length to 4,5 m, width to
2,5 m and height 1,5 m and with other dimensions according to the individual agreements. We also offer manufacture of
machined parts suitable to our machine tool capability and as well as metal sheet bending, heat treatment, galvanic coating and custom tool works.
DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o.
Stand W-58, W-69
Firma DIG Świtała Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na rynek polski włoskich maszyn do plastycznej obróbki blachy,
pręta, drutu i rur. Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc we wdrażaniu nowoczesnych
technologii oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn i urządzeń.
The company DIG Świtała Sp. z o.o. is dealer in Poland of Italian machines for sheet wire and tube. We can offer our customer professional technical consulting, helping in new technology and warranty and after warranty service of the machines.
DODO Sp. z o.o.
44-340 Łaziska
ul. Dworcowa 53
tel. (+48-32) 720-35-40
fax (+48-32) 720-35-41
[email protected]
www.switala.pl
Stand W-14
DODO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w branży maszynowej od 1997 r. Zajmujemy się doborem oprzyrządowania do obrabiarek i jego sprzedażą oraz doradztwem technicznym w zakresie oprzyrządowania do obrabiarek. Oferujemy
uchwyty, cylindry, imadła, głowice, podzielnice, stoły, oprawki, wyroby tulejowo-trzpieniowe, szczęki do uchwytów i imadeł. Zapraszamy do współpracy.
DODO Limited Liability Company is an enterprise operating on the machinery market since 1997. Our scope of activity includes selection, technical consulting and sale of instrumentation for machine tools. We offer toolholders, cylinders, vices,
heads, indexing heads, tables, frames, collet & pin products, vice and toolholders jaws. We are looking forward to doing
business with you.
74
20-353 Lublin
ul. Smolna 1
tel. (+48-81) 448-27-96
tel./fax (+48-81) 441-01-20
tel. kom. (+48-605) 308-771
[email protected]
[email protected]
HENRYK ŁUCZYŃSKI FIRMA HANDLOWA DOM TECHNICZNY
Stand W-66
Firma Handlowa „DOM TECHNICZNY” działa od 40 lat. Mieścimy się na ul. Jana Dekerta 18 w Krakowie, tel.(12) 421-09-29.
Doradzamy i wyposażamy Państwa w narzędzia firm: Bahco, Bison Bial, DOLFAMEX, Pafana, Fenes, Wiertła Baildon, Wapienica, Sandvik Polska, Saint Gobain, Kolno itp. Bahco to narzędzia ręczne i piły dla profesjonalistów. Bison Bial oferuje oprzyrządowanie do obrabiarek, uchwyty tokarskie, imadła, szczęki tokarskie. Zapraszamy gorąco.
Trading company “HOME TECHNICAL” works for 40 years. We are located on the street. John Dekerta 18 in Krakow,
tel.124210929. We advise and equip your business with the tools: Bahco, Bison Bial DOLFAMEX, Pafana, Fenes, Drills Baildon, Wapienica, Sandvik Poland, Saint Gobain, Kolno like. Bahco hand tools and saws for professionals. Bison Bial offers instrumentation for machine tools, lathe chucks, vices, jaw lathe. Invite hot.
DOMENA CNC Sp. z o.o.
30-703 Kraków
ul. Jana Dekerta 18
tel.(+48-12) 421-09-29
[email protected]
[email protected]
www.dom-techniczny.pl
Stand W-64
Producent maszyn obróbczych CNC dostosowywanych do indywidualnych życzeń odbiorcy z długoletnim i bogate doświadczeniem. Przedstawicielem firmy BAUMULLER NURNBERG GmbH światowego lidera w produkcji automatyki przemysłowej,
silników i systemów sterowania napędów. Oferuje kompletne rozwiązania dla wszystkich branż przemysłu wraz z serwisem,
wdrożeniami i usługami modernizacji pracujących urządzeń.
41-200 Sosnowiec
ul. Grota Roweckiego 130
tel. (+48-32) 411-16-88
[email protected]
www.domena-cnc.com
Our company is an experienced producer of customized CNC machines, tailored to our client’s individual needs. In addition
to offering specified machinery, we also provide complete operational and maintenance solutions for CNC machinery in all
industries, as well as the modernization of running equipment. Domena CNC Sp. z.o.o. is also a representative of BAUMULLER NURNBERG GmbH, leading provider of innovative automation and electric drive systems.
DPS SOFTWARE Sp. z o.o.
Stand W-9
DPS Software, Polska tworzy 60 specjalistów. DPS Software Polska wchodzi w strukturę niemieckiej grupy kapitałowej DPS
Software GmbH (DPS) tworząc wspólnie największe w Europie centrum kompetencyjne w zakresie rozwiązań CAD/CAM/
CAE/PDM posiadając oddziały w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Polsce. Firma przez blisko 20 lat obecności na rynku uzyskała pozycję najsilniejszego w Europie dostawcy rozwiązań SOLIDWORKS, Solidcam, Alphacam oraz SWOOD.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 6
tel. (+48-22) 339-64-00
fax (+48-22) 651-67-77
[email protected]
75
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
DYNATECH Sp. z o.o.
Stand W-7
Firma DynaTech Sp. z o.o. jest producentem samoobsługowych dystrybutorów bębnowych, szufladkowych i szafkowych
gwarantujących 24 godziny/dobę ściśle kontrolowany dostęp do narzędzi i artykułów BHP, pełną kontrolę stanów magazynowych oraz automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem. Odrębnym produktem w ofercie są systemy pionowego składowania towarów, narzędzi i dokumentów. W skład systemów wchodzą regały karuzelowe, regały windowe oraz układnice
magazynowe. DynaTech Sp. z o.o posiada dwa zakłady produkcyjne.
ECKERT AS Sp. z o.o.
05-830 Urzut
al. Katowicka 261
tel. (+48-22) 755-59-49
fax (+48-22) 724-30-32
[email protected]
www.dynatech.com.pl
Stand D-50
Firma Eckert to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w produkcji maszyn do cięcia sterowanych numerycznie. Przedsiębiorstwo powstało w 1990 r. Główna siedziba znajduje się w Legnicy, a w niemieckim Rennerod posiadamy swoje
przedstawicielstwo. Na powierzchni 25 000 m2 funkcjonują 4 hale produkcyjne, magazyn oraz obiekty biurowe. Bogata infrastruktura i odpowiednia organizacja pracy pozwala na produkowanie do 30 maszyn miesięcznie. Innowacja jest hasłem, które najlepiej
oddaje filozofię i działania firmy Eckert. Funkcjonując na rynku przecinarek przez 25 lat, wprowadziliśmy wiele nowoczesnych i wyjątkowych na skalę światową rozwiązań. Jako jeden z nielicznych producentów na świecie oferujemy wszystkie cztery technologie
cięcia, które dobieramy biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klienta. Nasza kompleksowa oferta, bogate doświadczenie oraz
wysokie zdolności produkcyjne sprawiają, że jesteśmy pewnym partnerem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
59-220 Legnica
ul. Pawicka 4c
tel. (+48-76) 850-27-96
fax (+48-76) 852-20-78
[email protected]
www.eckert.com.pl
www.FACEBOOK.com/eckertcutting
Eckert company is a modern and innovative company, specializing in a production of CNC cutting machines. The company was founded
in 1990. Headquarters are located in Legnica and has a branch in Rennerod, Germany. Four manufacturing plants, warehouse and office
building spreads over 25000 square meters area. Sophisticated infrastructure and appropriate organization of work allows to manufacture
up to 30 cutting machines per month. Innovation is our philosophy. Over 25 years in cutting machine industry, we created so many modern and unique solutions on a global scale. As one of the few manufacturers in the world, we offer the all four cutting technologies which
are custom designed to their needs. Our comprehensive product range, experience and high production capacity make us trust worth and
reliable partner in the implementation of innovative solutions
ECKOLD GmbH & Co. KG
Stand D-40
Maszyny do obróbki plastycznej blach, kształtowania i łączenia.
Machines for sheet metal forming, flanging and clinching.
37444 Sankt Andreasberg, Germany
Sperrluttertal
tel. (+49-55) 828-02-0
Reprezentant w Polsce:
POL-WELT MASZYNY – NARZĘDZIA –
ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU
40-555 Katowice
ul. Rolna 60
tel. (+48-32) 209-54-55 (56)
[email protected]
www.polwelt.pl
76
EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA
Stand D-39
EKOMET – bezpośredni dystrybutor na Polskę urządzeń do obróbki metali renomowanych marek: Laser CO2 / Fiber ERMAKSAN, Prasy krawędziowe CNC ERMAKSAN, Gilotyny CNC ERMAKSAN, Przecinarki taśmowe PEGAS-GONDA, Zaginarki CNC
BIEGEMASTER, Wycinarki wodne CMS, Wiertarki ALZMETALL, SIEG Walcarki SAHINLER, Giętarki do rur i profili SAHINLER,
Wiertarki promieniowe EKODRILL, Piły taśmowe EBERLE do przecinarek.
EKOMET – the direct distributor on Poland of metalworking machines of renowned brands: Laser CO2 / Fiber ERMAKSAN,
Press brake CNC ERMAKSAN, Shear cutting CNC ERMAKSAN, Band saw machines PEGAS-GONDA, Folding machines CNC
BIEGEMASTER, Woter cutting machines CMS, Drilling machines ALZMETALL, SIEG Plate Bendig machines SAHINLER, Profille
and tube bendig machine SAHINLER, Radial drilling machines EKODRILL, blades EBERLE to band sawe machines.
ELESA+GANTER POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-27
Elesa+Ganter jest producentem standardowych elementów maszyn, takich jak: rękojeści nastawne, koła, dociskacze szybkomocujące, pokrętła, zawiasy, stopy, zapięcia, trzpienie, zatrzaski, uchwyty, korby, dźwignie, wskaźniki położenia, zamki,
elementy hydrauliki, łączniki, magnesy.
Elesa+Ganter is a producer of standard machine elements like: adjustable handles, hand wheels, clamps, knobs, hinges, leveling elements, indexing and spring plungers, handles, levers, position indicators, locks, hydraulic accessories, tube
clamps, magnets.
ELMEA s.r.l.
32-086 Węgrzce
ul. Forteczna 2
tel. (+48-12) 286-39-20, 286-34-30
fax (+48-12) 285-71-05
[email protected]
www.ekomet.biz
05-500 Piaseczno
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
tel. (+48-22) 737-70-47
fax (+48-22) 737-70-48
[email protected]
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl – „Magazyn
dla konstruktorów”
Stand D-38
Elmea produce since 1956, machines for sheets. At the beginning the productions consisted in the construction of devices
and little feeders for the sheet band working with mechanical presses, but thanks to the flexibility of the planning and production, directed to satisfy the most different demands of our customers, the range of our equipment has become larger both
for variety and for dimensions. Actually, it is possible to divide the production in the following categories: decoilers, motor
band straighteners, feeders, cutter unit and complete plants gotten gathering and connecting in line the above mentioned
machines. We have realized decoilers of capacity up to 26 tons and treated bands up to 2000 mm. width, with thickness from
0,2 to 12 mm. The firm, counts an organic of 52 people , with some technicians that have a long experience in ELMEA, and
operates in a ample and recent establishment of 7000 mq. (on an area of 11.000 mq.), making all the manufacturer phases:
planning, assemblage, final test and assistance after selling, using up-to-date and more precise machines-tool. Thanks to
this and to our experience by now had been consolidating for different years we succeed in maintaining a stable presence
in very demanding markets.
www.elmea.eu
27022 Casorate Primo (PV), Italy
Via dell’Industria, 1
tel. (+39-029) 009-78-45
fax (+39-029) 009-78-30
[email protected]
uff[email protected]
www.elmea.eu
c.c.i.a. Ml-2041553
cod.fisc. e p.iva 08673340967
77
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ELOKON POLSKA Sp. z o.o.
Stand D-121
Priorytetem działalności Elokon jest problematyka kształtowania bezpieczeństwa w zakresie budowy maszyn i ich obsługi.
Obszary działalności, gdzie jesteśmy dla Państwa partnerem to: bezpieczeństwo maszyn, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, automatyka przemysłowa, modernizacja i budowa maszyn, specjalistyczne szkolenia, warsztaty, seminaria.
Mamy 6 oddziałów na terenie Polski i Niemiec (Gdańsk, Oświęcim, Poznań, Wałbrzych, Warszawa, Tornesch).
Elokon`s primary activity are the safety issues of machines construction and its operation. We provide services to our customers in both theoretical and practical aspects of: machine safety, process safety, industrial automation, machine modernization and construction, specialized training courses, workshops and seminars. We have 6 departments in Poland and Germany
(Gdańsk, Oświęcim, Poznań, Wałbrzych, Warszawa, Tornesch).
ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
Stand D-110
ELZAB S.A. istnieje od 1969 r. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny do frezowania, toczenia, wykrawania, gięcia, spawania elementów oraz w linie montażowe i testowe do produkcji elektroniki. Naszą dewizą jest jakość, przystępna
cena i terminowość.
Company is equipped with high quality, modern machines for milling, punching, banding and welding metal parts as well
with assembly lines and testing equipment for electronic production. Our motto is quality, reasonable price and on time
delivery.
EMSIL GROUP
41-813 Zabrze
ul. Kruczkowskiego 39
tel. (+48-32) 272-20-21
www.elzab.pl
[email protected]
Stand W-44
W skład EMSIL GROUP wchodzą 4 firmy specjalizujące się w dwóch głównych obszarach działalności: projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż nowych i modernizowanych sterowanych numerycznie maszyn (wytaczarki, frezarki, frezarki bramowe
tokarki, wiertarki, stoły obrotowe); produkcja przemysłowa (konstrukcje spawane, obróbka skrawaniem, dla wielu sektorów
przemysłu). Naszym głównym celem jest ciągły rozwój oraz produkcja wyrobów w celu zaspokojenia rosnących potrzeb,
wymagań klientów i rynku .
EMSIL GROUP is a group of four companies with two main activities: Designing, manufacturing and selling of CNC machine
tools (boring & milling machines, gantry machines, lathes, deep hole drilling machines, rotary tables). Manufacturing industrial equipments (welded structures with machining and final assembly). Our primary objective is the development and
manufacturing of products to satisfy the growing requirements of customers and the market.
78
04-228 Warszawa
ul. Tytoniowa 22
tel. (+48-22) 812-71-38
[email protected]
www.elokon.pl
group
Bihor County, Romania
Fabricilor Street no. 8/B
410125, Oradea
tel. (+40-259) 422-221
fax (+40-259) 413-756
www.emsilgroup.com
EUROMETAL Sp. z o.o.
Stand W-45
Już 25 letnia obecność na rynku obrabiarek do metali świadczy o jakości sprzedawanych maszyn oraz standardów obsługi
serwisowej. Przez ten okres zaufało nam blisko 2500 klientów i dostawców maszyn. W naszej ofercie znajdziecie Państwo
blisko 100 modeli maszyn do obróbki skrawaniem oraz plastycznej metalu. Na stanie posiadamy 400 maszyn w naszym salonie ekspozycyjnym i w magazynach. Przez 7 dni w tygodniu oferujemy zespół serwisantów.
Over 25 years of presence in the machine tool market. This shows sold quality equipment and highest maintenance standards. During this period nearly 2,500 customers and suppliers trusted us. You will find nearly 100 models of machining and
metal forming machines in our offer. 400 machines are kept on stock in our showroom and warehouses. Our service team is
always ready to provide assistance to our customers seven days a week, 24 hours a day.
EXPOM S.A.
Stand D-117
Expom prowadzi działalność w branży metalowej i specjalizuje się w wysoko przetworzonym produkcie finalnym (z modelowaniem 3D / obliczeniami MES, próbami statycznymi i dynamicznymi, wyposażeniem hydraulicznym i elektrycznym,
testami statycznymi i dynamicznymi oraz z pełną certyfikacją). Obszary działalności: – branża morska – offshore, produkty
dla przemysłu energetycznego, konstrukcje wielkogabarytowe o wadze kilkudziesięciu ton, konstrukcje stalowe wyposażone w układy elektryczne i hydrauliczne.
Expom steel construction engineering / individual projects / welding / machining / outfitting / tests / certification. Expom
conducts business activities in metal industry and specializes in highly manufactured final product (with 3D modelling /
MES calculation, static and dynamic tests, fully hydraulic and electric outfitting and certification). Areas Of Operations: offshore industry, shipbuilding industry, machine industry, gas-oil industry, renewable power engineering.
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW Sp. z o.o.
80-297 Banino k. Gdańska
Miszewko 41
tel. (+48-58) 550-08-21, 550-08-20
fax (+48-58) 550-08-19
[email protected]
www.eurometal.com.pl
13-306 Kurzętnik
ul. Sienkiewicza 19
tel. (+48-56) 474-22-43
fax (+48-56) 474-22-42
[email protected]
www.expom.pl
Stand D-101
Strategicznym produktem Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. są podzespoły hydrauliki siłowej, w tym typoszereg przekładni
hydrokinetycznych do maszyn budowlanych. Ponadto oferujemy części i podzespoły do maszyn stosowanych w przemyśle
budowlanym takie jak: pompy hamulcowe, elementy napędowe. Świadczymy usługi w zakresie: toczenia, frezowania, dłutowania. szlifowania. gięcia, spawania, malowania, cięcia.
The strategic product of Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. are power hydraulic subassemblies, particularly the series of
types of hydrokinetic torque converters for construction equipment. Moreover we offer parts and subassemblies for machines used in building industry such as: break master cylinders, drive components. We provide services in the following
areas: turning, milling, slotting, grinding, cutting, bending, welding, painting.
37-600 Lubaczów
ul. Mazury 1
tel. (+48-16) 632-11-88
fax (+48-16) 632-11-37
[email protected]
www.fmlubaczow.pl
79
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
FABRYKA MASZYN TARNÓW
ŁUKASZ ŚWIDERSKI & JÓZEF ŚWIDERSKI s.c.
Stand W-40
Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski spółka cywilna jest polskim producentem obrabiarek do metalu takich jak: tokarki TUJ-560M/630M, TUJ-560MEF/630MEF, TAR-630/730MP, TAR-560/630CNC, TUJ-380MF, TUJ-380CNC
oraz szlifierek do wałków i otworów RUP-280, a także produkowanych na licencji niemieckiej firmy GDW tokarek LZ 360
oraz LZ 400. Firma świadczy również usługi serwisowo-remontowe obrabiarek rodzimej produkcji oraz sprzedaż części zamiennych.
33-122 Wierzchosławice 42
tel. (+48-14) 307-05-41
[email protected]
www.fmt-tarnow.pl
Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski partnership is a Polish manufacturer of metal such as lathe TUJ560M/630M, TUJ-560MEF/630MEF, TAR-630/730MP, TAR-560/630CNC, TUJ-380MF, TUJ-380CNC and grinders for shafts
and holes RUP-280, and also produced under license from the German company lathes GDW LZ 360 and LZ 400. The company also provides service and repair domestic production of machine tools and spare parts.
FAKTOR – PIOTR PACHCZYŃSKI
CENTRUM TECHNIKI POMIAROWEJ
Stand W-37
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie pomiarów długości i kąta. Jako autoryzowany przedstawiciel
oferujemy: MITUTOYO, INSIZE: program przyrządów pomiarowych długości i kąta, MICRO-VU: optyczne systemu pomiarowe
3D oraz KORDT, FEINMESS SUHL, STIEFELMAYER, SINOWON. PO PROSTU JESTEŚMY NAJLEPSI!
FANUC POLSKA Sp. z o.o.
Stand W-26
FANUC (Factory Automation Numerical Control) to światowy lider technologii CNC oraz robotyki, który od niemal 60 lat
oferuje producentom na całym świecie niezawodne sterowania CNC, roboty przemysłowe oraz wysokowydajne obrabiarki:
Robodrill, Robocut oraz Roboshot. Jako niekwestionowany pionier w dziedzinie komputerowego sterowania urządzeń numerycznych (CNC), wciąż udoskonala swoje produkty i wyznacza nowe trendy w rozwoju technologii. Systematyczne, wysokie nakłady na badania i rozwój powodują, że maszyny marki FANUC charakteryzuje niedościgniona szybkość, precyzja
i niespotykana w branży efektywność. Korzystają na tym przede wszystkim klienci japońskiego producenta, którzy dzięki
inteligentnym środkom automatyzacji przemysłu otrzymują olbrzymie wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej
na światowych rynkach. Rozległa sieć FANUC na całym świecie zapewnia użytkownikom wsparcie w obszarach sprzedaży, pomocy technicznej, logistyki oraz obsługi klienta, w ich lokalnym języku. Obecnie FANUC zatrudnia globalnie ok. 6500
pracowników. W Polsce FANUC istnieje od 2007 r. Od momentu powstania polski oddział firmy oferuje krajowym przedsiębiorcom, w tym producentom zrobotyzowanych aplikacji, dostęp do najnowocześniejszych technologii produkcji. Na pełne
wsparcie polskich inżynierów, mogą oni liczyć w zakresie szkoleń, serwisu oraz przeglądów okresowych. FANUC Polska Sp.
z o.o. zatrudnia obecnie 24 pracowników.
80
64-800 Chodzież
ul. Jagiellońska 26
tel. (+48-67) 282-86-80
[email protected]
www.faktor.net.pl
52-407 Wrocław
ul. Tyniecka 12
tel. (+48-71) 776-61-60
fax (+48-71) 776-61-69
www.fanuc.eu
FASTENER. RYNEK ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
Stand D-37a
FASTENER to jedyny na polskim rynku magazyn dotyczący elementów złącznych. Dynamiczny rozwój polskiego rynku złączy, wymaga nieustannego uzupełnienia wiadomości na jego temat. FASTENER na bieżąco śledzi najważniejsze wydarzenia, najlepszych przedstawicieli branży, innowacyjne produkty i nowości. Wypełnia lukę niezagłębionej do tej pory tematyki
i uzupełnia ją dodatkowo o komentarze ekspertów tej gałęzi przemysłu.
„Fastener” is the only magazine on fasteners on the Polish market. The dynamic development of the Polish market of fasteners, requires the continual updating of the knowledge about it. „Fastener” keeps monitoring the most significant events, the
sector’s best representatives and innovative products. It fills the gap in the subjects matter that has been covered so far and
complements it with the comments of the industry’s experts.
FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Stand W-36
FATPOL TOOLS Producent oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek CNC i automatów tokarskich. W ofercie posiadamy pełną gamę mocowań tulejowych do ponad 500 modeli automatów tokarskich. Specjalizujemy się w produkcji narzędzi
do wyposażenia maszyn wielkogabarytowych i specjalistycznych. W ofercie posiadamy również szeroki przekrój uchwytów tokarskich, imadeł maszynowych, oprawek napędzanych, głowic oraz uchwytów narzędziowych. Jesteśmy oficjalnym
przedstawicielem firmy Sauter Feinmechanik GmbH na Polskę. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas Targów, na których zaprezentujemy naszą poszerzoną ofertę oprzyrządowania do obrabiarek. Zapraszamy również na naszą
nową stronę internetową www.fatpol.pl
FATPOL TOOLS is a producer of tools for CNC machines and automatic lathes. We offer a full range of clamping sleeve to more
than 500 models of automatic lathes. We specialize in the manufacture of tools for large-scale and specialized machines. We
also offer a wide cross-section of lathe chucks, machine vices , driven holders, heads and toolholders. In Poland we are the
official representative of Sauter Feinmechanik GmbH. We invite you to visit our stand during the Fair, where we will present
our expanded offer of tools for CNC machines. More information on our new website www.fatpol.pl
FERRO TERM Sp. z o.o.
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188
tel. (+48-32) 788-52-03
fax (+48-32) 203-93-56
[email protected]
www.fastener.pl
www.dlaspecjalistow.pl
88-320 Strzelno
ul. Powstania Wielkopolskiego 1
tel. (+48-52) 318-94-07
fax (+48-52) 318-38-46
[email protected]
www.fatpol.pl
Stand D-45
Przedsiębiorstwo wielobranżowe istnieje od roku 1979. Jest m.in. sprawdzonym dostawcą elementów konstrukcyjnych do
budowy przenośników. W zakresie stalowych zawiasowych taśm transportowych wyłączny importer niemieckiego producenta firmy Allert GmbH. Zawiasowe taśmy stalowe do transportu międzyoperacyjnego wyrobów oraz odpadów produkcyjnych w tym wiórów. Występują one w podziałkach 25.4mm, 38.1mm, 63mm, 100mm oraz 152.4mm i szerokościach od
100mm. z powierzchnią płaską, perforowaną lub z wypukłościami również w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Firma nasza
wykonuje także gotowe przenośniki na bazie tych taśm.
Multiple company since 1989. Veryfied supplier of conveyor components. In the range of hinged steel belts is exclusive importer of German manufacturer Allert GmbH.
93-120 Łódź
ul. Przybyszewskiego 176
tel. (+48-42) 253-30-30
fax (+48-42) 250-24-42
[email protected]
www.ferroterm.pl
81
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
FORSTAL Sp. z o.o.
Stand D-125
Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji odkuwek swobodnie kutych. Produkujemy odkuwki: swobodnie kute o wadze
do 160 kg oraz foremnikowe o wadze do 70 kg. Oferujemy odkuwki: krążków, pierścieni o Ø zew. max 600 mm, wałów, czopów, prętów, płaskowników ze stali: zwykłych i stopowych, nierdzewnych, łożyskowych, żaroodpornych, narzędziowych.
Odkuwki dostarczamy z obróbką cieplną, mechaniczną oraz z kompletem badań wymaganych przez klientów.
FORSTAL Sp. z o.o. manufactures forgings: open-die forgings weight up to 160 kg and semi open-die forgings weight up to
70 kg. We offer: discs, rings Ø max 600 mm, shafts, pins, rods, bars. We use: ordinary steel and alloy, stainless steel, bearing steel, heat-resistant steel, tool steel. We supply machining and heat treatment forgings with tests at the client’s request.
P.H.U. “FULL-METAL”
IWONA GALIŃSKA
Stand D-99
Full-Metal to firma handlowo-usługowa działająca na rynku polskim od ponad 20 lat. Jej dynamiczny rozwój w dziedzinie
handlu wyrobami hutniczymi oraz ich przerób pozwoliły w ostatnich latach na zdobycie mocnej pozycji na krajowym rynku.
Oferujemy bogaty asortyment wyrobów hutniczych, które posiadają atesty hutnicze lub certyfikaty jakości oraz usługi cięcia/
wypalania blach z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń sterowanych numerycznie.
GERIMA GmbH
38-400 Krosno
ul. Naftowa 8/5
tel. kom. (+48-504) 267-909
[email protected]
www.forstal.eu
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Logistyczna 19 Sady
tel. kom. (+48-505) 152-153
[email protected]
www.full-metal.pl
Stand D-40
Urządzenia do fazowania, gratowania i zaokrąglania krawędzi, ręczne i stacjonarne.
Beveling and edge rounding machines – hend-held and stationary machines.
D – 66606 St. Wendel, Germany
Weimarer Straße 12
tel. (+49-68) 519-39-51-70
fax (+49-68) 519-39-51-21
www.gerima.de
Reprezentant w Polsce:
POL-WELT MASZYNY – NARZĘDZIA –
ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU
40-555 Katowice
ul. Rolna 60
tel. (+48-32) 209-54-55 (56)
[email protected]
www.polwelt.pl
82
GLOBAL SUPPLIER POLAND Sp. z o.o.
Stand D-91
Klienci korzystający z usług firmy Global Supplier, jako partnera realizującego outsourcing dostaw czerpią korzyści z naszej
międzynarodowej sieci kontaktów. Dostarczamy odlewy od 0,1 kg do 140 ton i w seriach od 1 sztuki do 1 mln sztuk z atestami 3.1 lub 3.2 od m.in. DNV, ABS, GL, Lloyds i innych jednostek. Możemy dostarczyć wszystkie rodzaje metali, stali, żeliwa,
stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i brązu.
Global Supplier is the partner in the outsourcing operations base on own international network of suppliers. We supply castings from 0.1 kg to 140 tons and runs from one piece to one million units with an material certificates 3.1 or 3.2 from such
DNV, ABS, GL, Lloyds and other units. We can supply all kinds of metals, steel, cast iron, stainless steel, aluminum, brass
and bronze.
GŁUCHOWSKI ENTERPRISE
INTERNATIONAL PARTNERSHIP
Stand D-86
GŁUCHOWSKI ZJG GLIWICE – firma, która w swojej ofercie posiada doradztwo oraz dostawę technologii z zakresu obróbki
powierzchniowej (m.in. bębnowanie, gratowanie, polerowanie, zatępianie krawędzi czy odtłuszczanie, cięcie, mycie przemysłowe). Na życzenie Klienta firma wykonuje testy czystości technicznej. Profesjonalne podejście do każdego Klienta sprawia, że marka GŁUCHOWSKI jest gwarancją najwyższej jakości oraz dbania o każdy szczegół.
GŁUCHOWSKI ZJG GLIWICE – provides technologies for the wide range of surface treatment applications (tumbling, deburring, polishing, degreasing, cutting, industrial washing). On request of customer, the company makes technical purity tests of
technical cleanliness. Professional approach to each customer makes that GŁUCHOWSKI brand is a guarantee of the highest
quality and taking care of every detail.
GTJ TOMASZ JABŁOŃSKI
30-081 Kraków
ul. Królewska 65a/1
tel. (+48-12) 361-21-06, 352-27-94
tel. kom. (+48-508) 898-594
[email protected]
www.globalsupplier.pl
44-164 Gliwice
ul. Łódzka 32
tel. (+48-32) 234-66-45
[email protected]
www.mge.biz.pl
Stand W-79
Oferujemy rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb produkcyjnych w różnorodnych gałęziach przemysłu jak: motoryzacja, przemysł lotniczy, energetyka, konstrukcje stalowe, przemysł meblowy, produkcja AGD, chłodnictwo i wentylacja
itp. Oferujemy zarówno zautomatyzowane linie produkcyjne jak i pojedyncze maszyny jak: giętarki do rur i drutu, przecinarki,
prasy i zwijarek. Służymy doradztwem oraz pomocą w naprawach maszyn sterowanych CNC.
We offer solutions tailored to the needs of production in variety of industries, such as: automotive, aerospace, energy, steel
structures, furniture, production of household appliances, HVAC, etc. We offer automated production lines as well as individual machines as Tube and Wire Benders, Circular Saws, Presses, Rolls for Plate and Profiles. We provide advice and repairs
of CNC controlled machines.
72-105 Lubczyna
ul. Turystyczna 50, Czarna Łąka
tel./fax (+48-91) 461-67-76
[email protected]
www.gietarki.pl
83
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL Sp. z o.o.
Stand D-114
Firma oferuje usługi w zakresie wycinania laserowego elementów z blach, rur, profili oraz wycinania przestrzennego (3D –
6 osi) na wycinarkach firmy Mazak; gięcia blach na prasach krawędziowych; gięcia rur i profili, toczenia i frezowania CNC,
spawania zrobotyzowanego oraz manualnego, malowania proszkowego, szlifowania rur oraz detali wycinanych laserowo.
The company offers the following services: metal plate laser contour cutting and bevelling, cutting of pipes and sections,
three-dimensional contour cutting with the use of 6-axis Mazak SPACE GEAR (2,5 kW) and HYPER GEAR (4.0 kW) cutters;
bending on the CNC press brakes: 75T-2000mm and 220T – 4000mm; turning and milling on TAE 30N CNC automatic
lathes, powder coating, welding, electropolishing.
HANDY FIX
JAN BARTOSIEWICZ
Biuro Handlowe:
02-676 Warszawa
ul. Postępu 11 lok. 9
tel./fax (+48-22) 853-62 92
[email protected]fix.com.pl
www.handy-fix.com.pl
Stand D-65
Producent UCH® – układów chłodzenia narzędzia obrabiającego do obrabiarek w obiegu zamkniętym i otwartym, Elektropompki do emulsji chłodzących i olejów w obrabiarkach: Zanurzeniowe: 2CPP, 2COP, 4COA, IMM, MP, SP, SPV, Zębate:
4 CZA, 4 CZB, Wysokich ciśnień: COV, COS, COSM, AP, EPC, HPP, Transferowe: TR, AU, SQ. Oświetlenie do obrabiarek: Lampy
jarzeniowe: SO20, Lampy halogenowe: INDUSTRY V, INDUSTRY III, Lampy z diodami LED: InLED, RefLED, DeskLED, SO20 LED,
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne: Lampy uliczne StLED, Świetlówki LED: T5, T8, T10, liniowe, przetworniki optoelektroniczne. Węże segmentowe do emulsji chłodzących 0-1 atm, 0-6 atm. Wyłączniki krańcowe – mikrowłączniki. Sprzedaż,
doradztwo techniczne, serwis.
Manufacturer of UCH® – cooling systems for machine tools in open and closed circuit, Electric pumps for cooling emulsions
and oils in machine tools: Immersion pumps: 2CPP, 2COP, 4COA, IMM, MP, SP, SPV, gear pumps: 4CZA, 4CZB, high pressure
pumps: COV, COS, COSM, AP, EPC, HPP, transfer pumps: TR, AU, SQ. Lighting for machine tools: fluorescent lamps: SO20, halogen lamps: INDUSTRY V, INDUSTRY III, LED lamps: InLED, RefLED, DeskLED, SO20 LED, Exterior and interior lighting: Street
lamps StLED, LED tubes: T5, T8, T10, linear Incremental rotary encoders. Sectional plastic hoses for cooling emulsion 0-1 atm,
0-6 atm. Limit switches – microswitches. Sales, technical consultancy, sevice.
84
32-400 Myślenice
ul. Hipolita Cegielskiego 5
tel./fax (+48-12) 272-14-01
[email protected]
www.gubad.com
Stand D-105
Dystrybutor w Polsce: Southco Europe, Rencol UK
Od 18 lat autoryzowany dystrybutor firmy amerykańskiej: SOUTHCO MANUFACTURING Ltd. – czołowego producenta zamków, zawiasów, szybkozłączek. Innowacyjne rozwiązania zamknięć: elektroniczne, dociskowe, dociągowe, zawiasy pozycjonujące. Rozwiązania dla przemysłu: elektronicznego, elektrycznego, AGD, stoczniowego, motoryzacyjnego, transportu szynowego. Osprzęt do maszyn i urządzeń technicznych. SOUTHCO – ponad 100 lat doświadczeń produkcyjnych!
„HASAN” ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
ANTONI HASENBECK
U B A D
48-300 Nysa
ul. Jeziorna 15
tel. (+48-77) 409-39-30 (32)
tel./fax (+48-77) 431-05-43
[email protected], www.hasan.pl
[email protected], www.hasan.eu
HEXAGON METROLOGY Sp. z o.o.
Stand W-49
Hexagon Metrology oferuje szeroki zakres produktów oraz usług dla wszystkich zastosowań metrologii przemysłowej w sektorach takich jak samochodowy, kosmiczny, energetyczny oraz medyczny. Poprzez umożliwienie naszym klientom pełnej
kontroli swoich procesów produkcyjnych, poprawiamy jakość produktów oraz zwiększamy wydajność w fabrykach produkcyjnych na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę internetową: www.hexagonmetrology.com
Hexagon Metrology offers a comprehensive range of products and services for all industrial metrology applications in sectors such as automotive, aerospace, energy and medical. By empowering our customers to fully control their manufacturing
processes, we enhance the quality of products and increase efficiency in manufacturing plants around the world. For more
information, visit www.hexagonmetrology.com.
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o.
31-864 Kraków
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14
tel./fax (+48-12) 647-08-27
www.hexagonmetrology.pl
Biuro i sala demo w Warszawie:
02-265 Warszawa
ul. Cyprysowa 23B
tel. (+48-22) 500-28-62, 500-28-63
fax (+48-22) 500-28-64
Stand W-2
High Technology Machines Sp. z.o.o jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem obrabiarek CNC japońskiej marki OKUMA.
W naszej ofercie znajdują się poziome i pionowe centra tokarsko-frezarskie, pionowe i poziome centra obróbkowe oraz frezarki bramowe. Ponadto prowadzimy działania w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, zapewniamy
także pełną obsługę serwisową maszyn, zarówno w trakcie, jak i po okresie gwarancyjnym
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
tel. (+48-32) 332-14-99
fax (+48-32) 335-41-03
[email protected]
www.htm.net.pl
HT SOLUTIONS s.c.
Stand W-41
Firma HT Solutions wprowadza na rynek nowoczesne i innowacyjne technologie związane z systemami Waterjet – cięcie
strumieniem wody. Dostarczamy kompletne systemy dobrane według potrzeb klienta, jak i części eksploatacyjne i zamienne. Profesjonalny serwis i szkolenia są naszym dodatkowym atutem.
HT Solutions delivers innovative technology solutions associated with The Waterjet Industry – Water Jet Cutting. We supply
complete systems, as well as consumables and spare parts specified to the customer’s needs. One of our main advantages is
professional service and post sale training, which is the backbone of our business.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Nowowiejskiego 6
tel. (+48-58) 683-29-50
tel. kom. (+48-535) 991-262
fax (+48-58) 682-35-87
[email protected]
www.htsolutions.pl
85
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
IGO TECHNOLOGY PARTNER
Stand D-36
IGO Technology Partner prowadzi następującą działalność: sprzedaż obrabiarek CNC: tokarki CNC z płaskim i skośnym łożem;
pionowe i poziome centra obróbkowe – także z APC; obrabiarki do obróbki form i tłoczników – centra HSM, centra 4 i 5 osiowe; wytaczarki CNC; gniazda i linie obróbkowe; specjalistyczne obrabiarki CNC – dla przemysłu chemicznego i energetyki;
dostawy maszyn pod zamówienie klienta; doradztwo technologiczne przy wyborze maszyn i narzędzi; remonty i modernizacje maszyn – sterowania CNC, napędy, automatyka; doradztwo w zakresie finansowania inwestycji; sprzedaż akcesoriów:
stoły obrotowe, uchwyty tokarskie, głowice kątowe; gwarantujemy serwis i wsparcie techniczne. IGO Technology Partner jest
bezpośrednim przedstawicielem następujących firm: VICTOR TAICHUNG, YDPM – Yida Precision Machinery.
Siedziba Spółki:
IGO Sp. z o.o.
40-053 Katowice
ul. Barbary 21a
Biuro Handlowo-Techniczne:
31-302 Kraków
ul. Wybickiego 17
tel. (+48-12) 636-21-83
fax (+48-12) 376-71-20
[email protected]
www.igo.com.pl
INKUBATOR TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
Stand D-109
Inkubator Technologiczny poza świadczeniem usług doradztwa oraz organizacją szkoleń i konferencji poświęconych innowacjom i zaawansowanym technologiom dysponuje własnym parkiem maszynowym. W zakres usług kooperacyjnych świadczonych przez firmę wchodzą: obróbka skrawaniem na maszynach Yamazaki MAZAK, ciecie strumieniem wody na maszynie
ECKERT, spawanie wiązką elektronów oraz elektrodrążenie. Inkubator Technologiczny dysponując laboratoriami: badań metalograficznych, wytrzymałościowych oraz nieniszczących, a także Izbą Pomiarów świadczy usługi badawcze i pomiarowe.
Inkubator Technologiczny company besides of providing consulting and training services poses its own machine park. Vast
spectrum of cooperation services consists of: machining on Yamazaki MAZAK CNC centers, water jet cutting on ECKERT machines, plasma and electron beam welding, electric discharge machining. Inkubator Technologiczny is also providing research services in metallographic, strength and non destructive laboratories.
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 9
tel. (+48-15) 814-91-90
fax (+48-15) 814-91-19
[email protected]
www.itstw.pl
Stand D-11
Instytut Mechaniki Precyzyjnej oferuje prace naukowe, techniczne, usługowe i wdrożeniowe w zakresie inżynierii powierzchni, obejmujące głównie: obróbkę cieplną narzędzi i części maszyn; nakładanie powłok ochronnych, dekoracyjnych
i technicznych; wytrzymałość materiałów (zmęczenie, tarcie i zużycie); powierzchniową obróbkę plastyczną (kulowanie).
The Institute of Precision Mechanics offers scientific and technical projects on surface engineering as well as contract services and commercial implementation of their technological solutions in the field of: heat treatment of tools and machine
parts; protective, decorative and technical coatings; materials strength (fatigue, friction and wear); surface plastic working
(shot peening).
86
01-796 Warszawa
ul. Duchnicka 3
tel. (+48-22) 560-26-00
fax (+48-22) 663-43-32
[email protected]
www.imp.edu.pl
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
Stand D-14
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad
60 lat, zajmującą się tematyką związaną z aluminium i stopami aluminium (odlewnictwo, przeróbka plastyczna, obróbka
cieplna, chemiczna obróbka powierzchni, anodowanie dekoracyjne oraz techniczne, korozja, produkcja urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej). Posiadamy akredytowane laboratorium z nowoczesną aparaturą badawczą oraz urządzenia
doświadczalno-produkcyjne.
Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice Light Metals Division in Skawina is a scientific-research center for over 60 years.
We conduct research in field of aluminum and aluminum alloys (casting, metal forming, heat treatment, chemical surface
treatment, decorative and hard anodizing, corrosion, manufacturing equipment, control and measuring apparatus). We have
an accredited laboratory with modern equipment and experienced researchers.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
Stand W-15
Badania i prace rozwojowe w zakresie technologii obróbki skrawaniem i ściernej, technologii niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, technologii przyrostowych, metrologii, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Projektowanie
i wykonawstwo specjalnych obrabiarek, automatycznych urządzeń montażowo-kontrolnych, narzędzi, współrzędnościowych maszyn i stanowisk pomiarowych, profilometrów, maszyn do pakowania substancji ciekłych i stałych.
Research and development in the area of technologies of metal cutting and abrasive machining, unconventional technologies, material engineering, incremental product shaping, metrology, assembly and automation of manufacturing processes.
Design and manufacturing of special machine tools, automatic devices for assembling and inspection, dedicated tools, coordinate measuring machines, profilometers, packing machines for liquid and solid substances.
INTERMETAL
JOLANTA ŁABIENIEC-MUCKUS
Oddział Metali Lekkich
32-050 Skawina
ul. J. Piłsudskiego 19
tel. (+48-12) 276-40-88
fax (+48-12) 276-47-76
[email protected]
www.imn.skawina.pl
30-011 Kraków
ul. Wrocławska 37a
tel. (+48-12) 631-71-00
fax (+48-12) 633-94-90
[email protected]
www.ios.krakow.pl
Stand D-59
Oferta handlowa: lampy LED do obrabiarek CNC, EDM oraz komór lakierniczych, części zamienne do obrabiarek, w tym elementy mechaniczne, karty graficzne, panele sterownicze. Wyłączny dystrybutor na Polskę producenta lamp LED – CCEA,
Lights – Włochy.
59-700 Bolesławiec
ul. Orla 3a
tel. (+48-75) 644-32-85
tel./fax (+48-75) 644-32-84
[email protected]
www.intermetal-jg.pl
87
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
PHZ i ITH INTREX WANDA SZPERLIŃSKA
Stand D-13
Firma Intrex oferuje: urządzenia firmy SIC Marking (Francja) do znakowania mikropunktowego różnych materiałów od metali po tworzywa sztuczne oraz znakowarki laserowe firmy Electrox (UK). Oferta przeznaczona jest głównie dla przemysłu
samochodowego, narzędziowego, lotniczego itp. oraz tam gdzie jest potrzeba trwałego znakowania. Intrex to również znany
na rynku od wielu lat dostawca drukarek ink jet: brytyjskich Domino oraz niemieckich Wiedenbach.
Intrex offers: SIC Marking (France) dot marking machines and Electrox (UK) laser printers suitable for different substrates
like metals, plastics, etc. The offer is addressed mainly to automotive, aircraft, tools industry and everywhere where indelible, effective coding is required. Intrex is a well known supplier of Domino (UK) and Wiedenbach (Germany) industrial ink
jet printers.
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o.
Stand W-1a
ISL – wyposażanie magazynów, działów produkcji, narzędziowni oraz utrzymania ruchu w regały automatyczne: regały
windowe Lean-Lift, karuzelowe Rotomat i regały LogiTower do składowania blach oraz długich i ciężkich towarów. Główne
korzyści: oszczędność powierzchni, szybka kompletacja, kontrola dostępu i wydań, ergonomia, integracja z WMS, eliminacja
błędów wydań, ochrona przed środowiskiem zewn. Zapewniamy projekt, dostawę, montaż oraz serwis.
ISL offers automated storage and retrieval systems such as LogiTower, Rotomat and Lean-Lift for tools and other different
sized items. ISL equips warehouses, tool and maintenance departments and provides racks for sheets and long and heavy
goods storage. Main advantages: time and space savings, efficiency, optimal parts management, fast retrieval, protection of
inventory, etc. We provide design, supply, installation and service.
ISOTEK Sp. z o.o.
31-331 Kraków
ul. Skrajna 3b
tel. (+48-12) 292-81-00
fax (+48-12) 292-81-03
[email protected]
www.isl.pl
www.vendishelf.eu
Stand W-34a
Nasza oferta obejmuje: SMZ – naprawy wrzecion i elektrowrzecion, GMN – elektrowrzeciona szlifierskie i frezarskie,
KAMMERER – śruby pociągowe, toczne, SAACKE – szlifierki narzędziowe, PWS – narzędzia do obróbki kół zębatych, EKIN
– maszyny i narzędzia do przeciągania, IMT– szlifierki do wałków, otworów, uniwersalne i do płaszczyzn, SUPFINA – maszyny do Superfinish, szlifierki dwutarczowe, WELTER – maszyny do obróbki uzębień, SAET – maszyny do hartowania indukcyjnego, GALDABINI – maszyny do prostowania, INNOVATEST– przenośne i stacjonarne twardościomierze, TOP-TECH
– urządzenia metalograficzne i materiały eksploatacyjne, PCG – półfabrykaty z węglika spiekanego, FÄSSLER – maszyny
i narzędzia do honowania kół zębatych.
88
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Za Motelem 7
Sady k. Poznania
tel. (+48-61) 841-72-03
fax (+48-61) 841-73-07
[email protected]
www. intrex.pl
61-465 Poznań
ul. Św. Szczepana 57
tel. (+48-61) 835-08-50
fax (+48-61) 835-08-51
[email protected]
www.isotek.com.pl
JANGO – UCHWYTY
Stand D-5
63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 5
tel. (+48-65) 572-11-02
fax (+48-65) 572-25-83
[email protected]
www.jango.pl
Producent uchwytów wiertarskich i oprawek narzędziowych.
JAFO
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.
Stand W-46
Producent frezarek do metalu – konwencjonalnych i CNC. Dystrybutor: pionowych centr. obróbkowych i centr. tokarskich
firmy DUGARD, bułgarskich tokarek konwencjonalnych firmy ZMM, frezarek łożowych CNC firmy ZAYER. Wykonawca usług
w zakresie: remontów i modernizacji obrabiarek; obróbki skrawaniem; szlifowania kół walcowych, spawania, malowania,
montażu; produkcji maszyn zadaniowych; serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; kół zębatych, wałków itp.
Producer of milling machines conventional & CNC for metals working. Distributor of: vertical machining centres and CNC
lathes from DUGARD, conventional lathes from ZMM, CNC bed milling machines from ZAYER. Rendering industrial services in
range of: overhauling & modifying refurbishment of machinetools; mechanical chip machining; grinding of cilindrical gear
wheels; welding, assembling, lacquering; manufacturing of customised task machinery; warranty and post guarantee after
sale service; gear wheels, shafts and parts.
JAZON Sp. z o.o.
63-200 Jarocin
ul. Zaciszna 14
tel. (+48 62) 747-26-01
fax (+48 62) 747-27-15
[email protected]
www.jafo.com.pl
Stand D-51
JAZON Sp. z o.o. oferuje: obrabiarki do metali: konwencjonalne i sterowane numerycznie; systemy: sterowania, odczytu położenia; wyposażenie technologiczne do obrabiarek; modernizacja obrabiarek konwencjonalnych – instalacje systemów
CNC; urządzenia filtrowentylacyjne do odciągania mgły olejowej.
JAZON Ltd. offers: Conventional and CNC tool room machines; CNC and digital read-out systems; Technical equipment; Modernisation of conventional tool room machines – installation of CNC systems; Air filter oil mist removal.
15-167 Białystok
ul. Wysockiego 164a
tel. (+48-85) 654-46-20
fax (+48-85) 676-00-43
[email protected]
www.jazon.com.pl
89
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
JORDAN MATCON Sp. z o.o.
Stand W-32a
Oferujmy Państwu bogatą paletę produktów ze stali ciągnionej w postaci płaskowników, prętów okrągłych, kwadratowych
i sześciokątnych, w szerokim zakresie wymiarów i gatunków dostępnych z magazynu w Środzie Wlkp. Proponujemy: stale
automatowe; stale konstrukcyjne; stale do ulepszania cieplnego; stale do nawęglania ESP 65; stale wysokowytrzymałościowe ETG 88 i ETG 100; srebrzanka; płaskowniki precyzyjne. Oferujemy: cięcie stali na wymiar ścisły; gradowanie krawędzi po
cięciu; profesjonalny załadunek; bezpieczne pakowanie materiałów; dowóz materiałów na terenie kraju.
KBH AKORD Sp. j.
Stand D-122
Firma KBH AKORD Sp. j. zajmuje się dystrybucją profili, blach i taśm ze stali oraz metali nieżelaznych, takich jak aluminium,
miedź, mosiądz oraz tytan-cynk. W swojej ofercie posiada również inne metale nieżelazne jak brąz, ołów oraz cyna. KBH
AKORD oferuje także usługi związane z obróbką stali oraz metali nieżelaznych m.in. cięcie blach i profili, anodowanie, foliowanie, spawanie oraz obróbkę CNC.
KBH AKORD is a Polish trading company based in Kraków. It has been operating on the market since the beginning of
the 2002 year, running stocks of non-ferrous metals. It deals with distribution of aluminum, brass, bronze and other color
metal products, which are used in varied areas of the economy. KBH AKORD also offers additional services: cutting stripes
and sheets on a professional line for horizontal and vertical cutting, profile cutting, coating, anodic treatment and welding.
KBH AKORD METALE KOLOROWE Sp. z o.o.
31-589 Kraków
ul. Sikorki 21
tel. (+48-12) 643-11-75
fax (+48-32) 644-63-59
[email protected]
www.kbhakord.pl
Stand D-122
Firma KBH AKORD Metale Kolorowe zajmuje się dystrybucją profili, blach i taśm z metali nieżelaznych takich jak aluminium,
miedź, mosiądz oraz tytan-cynk. W swojej ofercie posiada również inne metale nieżelazne jak brąz, ołów oraz cyna. KBH
AKORD oferuje także usługi związane z obróbką metali nieżelaznych m.in. cięcie blach i profili, anodowanie, foliowanie, spawanie oraz obróbkę CNC. Firma prowadzi także sprzedaż przez internet.
KBH AKORD is a Polish trading company based in Kraków. It has been operating on the market since the beginning of
the 2002 year, running stocks of non-ferrous metals. It deals with distribution of aluminum, brass, bronze and other color
metal products, which are used in varied areas of the economy. KBH AKORD also offers additional services: cutting stripes
and sheets on a professional line for horizontal and vertical cutting, profile cutting, coating, anodic treatment and welding.
90
63-000 Środa Wlkp.
Kijewo 50
tel. (+48-61) 286-07-00
fax (+48-61) 286-07-10 (11)
[email protected]
www.jordan-matcon.pl
31-564 Kraków
Al. Pokoju 81
tel. (+48-12) 411-37-86
fax (+48-12) 422-96-25
[email protected]
www.mkolor.pl
KBK
Stand D-90
KBK proponuje najwyższej jakości usługi z zakresu obróbki metali na obrabiarkach CNC, takie jak toczenie, frezowanie, a także drążenie i szlifowanie. Oferujemy usługi odlewnictwa metali, wtrysku tworzyw, tłoczenia i wykrawania na prasach mimośrodowych. Bogate doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny park maszynowy pozwala realizować trudne i wymagające zamówienia. Usługi z naszej oferty wykonujemy z wielką precyzją i starannością.
KBK offers high quality services in the field of metal processing on CNC machines, such as turning, milling, hollowing and
grinding. We offer metal casting, injection molding, stamping and punching on the eccentric presses. Rich experience, qualified staff and modern machinery can implement difficult and demanding orders. Services from our offer, we perform with
great precision and attention to detail.
KEENCO INDUSTRIAL Co., Ltd.
Stand W-17
Keenco Industrial Co., Ltd. was founded in 1986, Taiwan. We are one of the leading tools manufacturers in Taiwan, and specializes in both Hand and Pneumatic Tools, such as, professional sockets, industrial sockets, accessories, and related tools for
various applications in different industries: Automative, Construction, Bridge and Marine building and maintenance, Mining
industry. We are also a pioneer in product research and development, engineering, manufacturing performances and quality tests. Keenco is well-reputed with its excellent products in worldwide. We not only produce standard product but also
accept OEM & ODM orders.
KNUTH
OBRABIARKI ODDZIAŁ W POLSCE
42-284 Herby
ul. Lubliniecka 74a
tel. (+48-34) 357-49-72
tel. kom. (+48-606) 236-972
fax (+48-34) 357-49-72
[email protected]
www.kbk.org.pl
413, Taiwan
Minsheng Rd.,
Wufeng Dist. Taichung City
No.8 Alley 23, Lane 198
tel. (+886-4) 233-961-89 ext.32
fax (+886-4) 233-955-60
[email protected]
www.keenco.com.tw
Stand D-62
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących obrabiarki takie jak: tokarki, frezarki, wiertarki, przecinarki taśmowe oraz maszyny do obróbki blach. Maszyny konwencjonalne oraz sterowane CNC . Firma
Knuth oferuje także zaawansowane technologicznie urządzenia do cięcia wodą jaki lasery oraz wypalarki plazmowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo artykuły oraz akcesoria do obrabiarek.
Knuth Werkzeugmaschinen GmbH is one of the leading companies in Germany offering machine tools such as lathes, milling machines, drills, band saws and machines for sheet metal working. Conventional machines and CNC. Knuth Company
also offers high-tech equipment to water cut, lasers and plasma burners. In our offer you can find articles and accessories
for machine tools.
32-052 Radziszów
Rzozów 354
tel. (+48-12) 357-81-75
fax (+48-12) 275-71-01
tel. kom. (+48-888) 884-002
tel. kom. (+48-505) 077-435
[email protected]
[email protected]
www.knuth.info.pl
www.knuth.pl
91
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
F.H.U. KOMO J. GARBARZ
Stoisko W-72
Wyłączny przedstawiciel firm: JORDI, SCHECHTL, MEBA, FALCON, TECOI, SIMASV. Nasi partnerzy na rynku polskim: VIMAT,
JAZON, PLASMET, MAZANEK. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie maszyn do obróbki plastycznej blach,
oferując także kompleksowe doradztwo oraz pomoc techniczną z zakresu maszyn zawartych w ofercie, gdzie znajdą Państwo m.in.: prasy krawędziowe CNC, gilotyny hydrauliczne, wycinarki plazmowe i laserowe, przecinarki taśmowe, zaginarki mechaniczne, gilotyny mechaniczne, giętarki do rur i profili, walcarki do blach, prasy hydrauliczne, wycinarki do naroży,
prasy poziome etc.
We are the exclusive dealer of companies: JORDI, SCHECHTL, MEBA, FALCON, TECOI, SIMASV. Our partners on polish market:
VIMAT, JAZON, PLASMET, MAZANEK. Press Brakes CNC, Guillotine Shears, PLAZMA, LASER, Metal bandsaws, Motor Bending Machines, Motorized shears, Section and Pipe Bending Machines, Plate Bending, Hydraulic Presses, Angle Notching Machines, Horizontal Bending Presses, etc.
KT7 CNC LTD Sp. z o.o.
Stand D-67
Producent wycinarek plazmowych CNC – najtańsze wycinarki CNC produkowane seryjnie, proste w obsłudze, charakteryzujące się krótkim czasem uruchomienia, modułową budową i niezawodnością. Zapewniają niskie koszty eksploatacyjne
i wysoką wydajnością pracy. Produkt całkowicie Polski. Szybki serwis i możliwość rozszerzenia gwarancji do 120 miesięcy.
KUKA ROBOTER CEE GmbH Sp. z o.o.
87-152 Łubianka
ul. Chełmińska 14
tel. kom. (+48-661) 734-245
[email protected]
www.kt7.pl
Stand W-60
KUKA to pionier w dziedzinie robotyki i technologii automatyzacji wśród wiodących światowych producentów robotów
przemysłowych. KUKA oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji dopasowane do indywidualnych wymagań klientów
w różnorodnych branżach przemysłu. Wszystkim partnerom zlokalizowanym w Polsce pracownicy krajowego oddziału
KUKA w Katowicach zapewniają całodobowe wsparcie techniczne, doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie.
KUKA is a pioneer in the field of robotics and automation technology among the world’s leading manufacturers of industrial robots. KUKA offers solutions for automating tailored to the individual requirements of customers in various industries.
All partners located in Poland, employees of the national KUKA branch in Katowice -clock support provide technical advice
and training at the highest level.
92
32-218 Słaboszów
Kalina Wielka 55
tel. kom. (+48-667) 638-400
tel. kom. (+48-667) 638-402
[email protected]
[email protected]
www.jordipolska.pl
www.maszyny-do-metalu.pl
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 10
tel. (+48-32) 730-32-14
[email protected]
www.kuka-robotics.pl
LENSO Sp. z o.o.
Stand D-16
Lenso Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w Polsce. Oferujemy szeroki zakres maszyn pomiarowych do digitalizacji 3D i pomiaru odkształceń, oraz specjalistyczne oprogramowanie do obróbki chmur punktów i analizy wymiarowej. Doświadczony i kompetentny zespół inżynierów, zapewnia pomoc przy doborze
odpowiedniego systemu pomiarowego, prezentacje maszyn, wdrożenia i pomoc techniczną. Niemiecka firma GOM, której
jesteśmy dystrybutorem, to światowy lider w rozwoju i produkcji optycznych systemów pomiarowych. Główne obszary zastosowań oferowanych maszyn pomiarowych to digitalizacja, pomiary współrzędnościowe i pomiary odkształceń.
Lenso Sp. z o.o. is an exclusive distributor of GOM optical measurement systems, world leading developer and manufacturer
of an optical measurement solutions, in Poland. We are offering wide range of optical measurement systems for digitizing 3D
and deformation measurements and also professional software for point cloud processing and dimension inspections. Main
applications of offered measurement systems are digitalizing, coordinate measurements and deformation measurements.
LP PRODUCTS s.c.
Stand W-30
Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości sprzętu i usług pomiarowych. W ofercie posiadamy przyrządy światowych producentów: MITUTOYO – pomiar długości i kąta, twardości, chropowatości; PEACOCK, CITIZEN – precyzyjne czujniki
pomiarowe; IMADA – siłomierze, stanowiska pomiarowe, pomiar momentu obrotowego; TIRA – maszyny wytrzymałościowe. Współpracujemy z firmami z branży motoryzacyjnej, lotniczej, AGD, polimerowej i medycznej.
We specialize in providing the highest quality equipment and measurement services. We offer measuring instruments of
global manufacturers: MITUTOYO – measurement of length and angle, hardness, roughness; PEACOCK, CITIZEN – precise
dial gauges; IMADA – force gauge, test stands, torque measurement; TIRA – precise material testing machines. We cooperate with companies in the automotive, aerospace, home appliances, polymer, medical and other.
LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o.o.
61-441 Poznań
28 Czerwca 1956 r. 398
tel. (+48-61) 894-78-93
fax (+48-61) 610-24-60
[email protected]
www.lenso.com.pl
34-120 Andrychów
ul. Beskidzka 7a
tel. (+48-33) 870-45-95
fax (+48-33) 875-42-98
[email protected]
www.Lp-p.pl
Stand D-27
Diamentowe i borazonowe ściernice niemieckiej firmy Günter EFFGEN GmbH: ściernice do stali stopowych, żeliwa, węglików spiekanych, szkła i ceramiki; ściernice do ostrzenia narzędzi; ściernice do otworów; tarcze do przecinania; obciągacze
i profilowe rolki diamentowe; pilniki, pasty, proszki i folie diamentowe; wiertła diamentowe. Ściernice ceramiczne niemieckiej firmy LAPPORT Schleiftechnik GmbH: ściernice korundowe o spoiwie ceramicznym; segmenty ścierne; osełki. Śrutownica pneumatyczna z koszem obrotowym typu SMG 50 DK DUST-EX 603/0,75 niemieckiej firmy MHG Strahlanlagen GmbH
oraz media śrutownicze. Wibrator rynnowy typu TRT 83x37, kształtki i płyny do trowalizacji firmy WALTHER TROWAL GmbH
& Co. KG.
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 103
tel. (+48-22) 868-61-38
fax (+48-22) 846-59-56
[email protected]
www.ltt.pl
Diamond and boron nitride grinding wheels of the German company Günter EFFGEN GmbH: grinding wheels for the alloy
steel, cast iron, sintered carbides, glass, ceramics; grinding wheels for sharpening of the tools; internal grinding wheels; saw
blades; diamond dressing tools and rolls; diamond files, polishing pastes, powder and foils; diamond drills. Ceramic grinding wheels of the German company LAPPORT Schleiftechnik GmbH: corundum grinding wheels; grinding segments; whetstones. Pneumatic blasting machines with rotation basket of type SMG 50 DK DUST-EX 603/0,75 of the German company
MHG Strahlanlagen GmbH. Trough vibratory of type TRT 83x37 and consumables of the German company Walther Trowal
GmbH & Co. KG.
93
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
MA.TE srl
Stand D-38
Producent mimośrodowych pras mechanicznych od 35 lat mający tylko jeden cel: pełną satysfakcję klientów. Portfolio produktów zaczyna się od 500kN do 3500 kN, podzielone na dwie rodziny: wysięgową i ramową. W dwóch głownych rodzinach
nasi klienci mogą wybrać jeden z 3 rodzajów napędu: mimośorodwy, członowy i serwonapędowy. Efektywność, wydajnośc
i niskie koszty utrzymania to niektóre z naszych dewiz dzięki którym jesteśmy jednym z najbardziej konkurencyjncych producentow pras. Dołącz do naszych klientów!
Manufacturer of eccentric mechanical presses since 35 years with one mission only: customers’ full satisfaction.Production
range starts from 500 kN up to 3500 kN, divided in 2 main family, C-frame and straight side.In the 2 main families our customers can choose 3 different drive types: eccentric motion; link motion; servo motion. Performance, efficiency, low maintenance costs are some of our “musts” that allowed us to be today one of the most competitive press manufacturer. Join us!
MACHINERY MARKET (MM Media Ltd.)
Stand D-54
In the market for a used machine tool? Find it in Machinery Market! Machinery Market is the leading international weekly
news magazine for new and used machine tools – in print and online at www.machinery-locator.com. With in-depth news
plus extensive advertising for machinery and equipment available from around the world, it is an essential source of information. The publication is available in digital format by email every week. Visit our stand for more information and a free
copy of our latest issue.
MAHR POLSKA Sp. z o.o.
Kent BR4 9HZ – UK
40 Croydon Road
West Wickham
tel. (+44-20) 846-042-24
fax (+44-20) 829-016-68
[email protected]
www.machinery-market.co.uk
Stand W-11
Firma Mahr jest jednym z liderów na rynku pomiarów przemysłowych długości, kąta i pochodnych. Oferujemy suwmiarki,
mikrometry, czujniki, komparatory oraz chropowatościomierze, konturografy, okrągłościomierze, długościomierze, optyczne
maszyny pomiarowe oraz wiele innych. W Polsce zajmujemy się głównie sprzedażą, doradztwem technicznym, serwisem
gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz usługami kalibracyjnymi. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.
The Mahr group is one of the largest manufacturer of a complete range of production dimensional measuring technology. We
offer calipers, micrometers, digital/dial indicators, digital/dial comparators as well as form/surface/shaft measuring instruments, gear measuring machines, and much more. In Poland we deal mostly with sale, technical service, application advising and calibration services. We cordially invite you to visit our booth.
94
24033 Calusco d’Adda BG, Italy
Via Unità d’Iitalia 28
tel. (+39-035) 438-02-62
fax (+39-035) 438-07-80
[email protected]
www.mate-presse.com
02-515 Warszawa
ul. Puławska 5/4
tel. (+48-22) 862-39-97
[email protected]
www.mahr.pl
MARCOSTA CENTRUM HANDLU I PRODUKCJI OBRABIAREK
Stand D-1, D-2
Katalogowa sprzedaż obrabiarek, narzędzi i wyposażenia firmy Sturmer, Optimum, Quantum, Metallkraft, Unicraft, Holzkraft. Pionowe i poziome centra obróbcze; tokarki CNC; szlifierki do płaszczyzn i szlifierki do wałków; docieraczki LAPMASTER; remonty i modernizacje drążarek elektroerozyjnych, odczyty cyfrowe; znakowarki mikroudarowe; giętarki do rur, profili, płaskowników i prętów; kolektory mgły olejowej Filtermist; obróbka i produkcja części na obrabiarkach do metali; produkcja obrabiarek.
Machine tools, tools and accesories sturmer, Optimum, Quantum, Metallkraft, Unicraft, Holzkraft. CNC vertical and horizontal machining centers; CNC lathes; surface and cylindrical grinding machines; lapping machine LAPMASTER; EDM machine
tools overhauls; digital readouts; micropercussions marking machines; machine tools for profiles, tubes, bars, flat bars bending; Filtermist – oil mist collectors; machining and production of metal spare parts for order; manufacture of machine tools.
MATERIALISE S.A.
Stand W-8
Materialise z siedzibą w Leuven w Belgii od 1990 r jest dostawcą zaawansowanych usług druku 3D w wielu dziedzinach.
Opierają się one na rewolucyjnych technologiach takich jak: Stereolitografia, spiekanie laserowe, FDM czy odlewanie próżniowe. W firmie działa ponad 140 maszyn, drukujących około 500.000 części rocznie, co sprawia, że jest ona jedną z największych fabryk druku 3D na świecie.
Materialise with HQ in Leuven in Belgium since 1990 it has been a provider of advanced 3d services in many different areas.
They are based on revolutionary technologies like: Stereolitography, Laser Sintering, FDM or Vacuum Casting. In our company more than 140 machines works printing around 500.000 parts for a year, making our firm one of the biggest 3d printing
factory in the world.
MDT WADOWSKI Sp. Komandytowo-Akcyjna
33-102 Tarnów
ul. Klikowska 101c
tel. (+48-14) 626-68-52
fax (+48-14) 630-05-48
[email protected]
www.marcosta.pl
54-413 Wrocław
ul. Klecińska 125
tel. (+48-71) 351-80-56
fax (+48-71) 718-28-31
[email protected]
www.materialise.com
Stand W-24
Import, sprzedaż i serwis obrabiarek CNC do metalu: centra obróbkowe, tokarki, frezarki wielkogabarytowe, elektrodrążarki
wgłębne i drutowe, frezarki HSM do grafitu, szlifierki do płaszczyzn. Wyłączny przedstawiciel w Polsce CHMER, JOHNFORD,
EXTRON, STAMA, PERFECT oraz HWACHEON, Modernizacje CNC.
Import, sales and service of CNC machine tools: Machining Centres, Lathes, Big Size Milling Machines, EDMs & Wire cuts,
Graphite High Speed Milling, Grinding Machines. Exclusive agent in Poland of CHMER, JOHNFORD, EXTRON, STAMA, PERFECT and HWACHEON.
03-813 Warszawa
ul. Terespolska 4/94
tel. (+48-22) 842-95-66
[email protected]
www.mdt.net.pl
95
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
MECHANIK
MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY
Stand W-33
MECHANIK jest przeznaczony dla konstruktorów i technologów, przedsiębiorców i producentów. Dostępny w prenumeracie
oraz on-line: www.kiosk24.pl. Zakres tematyczny: konstrukcja, technologia maszyn i eksploatacja obrabiarek, obróbka skrawaniem, ścierna, erozyjna i plastyczna, metrologia, materiałoznawstwo, napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne,
techniki CAD/CAM w procesach inżynierskich. Prezentujemy wytwórców i charakterystykę ich wyrobów.
MECHANIK is intended for design and production engineers, contractors and manufacturers. Available in subscription or online: www.kiosk24.pl. Subjects covered: design and using machine tools and tools, machining and plastic forming, abrasive
machining, metrology, materials science, production organization, hydraulic and pneumatic drives and controls, techniques
CAD/CAM in engineer`s practice. Manufacturers and their products are presented.
MEGAN Sp. z o.o. – ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
Stand D-42
Firma MEGAN Sp. z o.o. jest dystrybutorem na terenie Polski odkurzaczy przemysłowych marki DELFIN srl. oraz DISAB Vacuum Technology AB. Od wielu lat zapewniamy doradztwo, dobór, dostawę oraz bezpłatne pokazy działania odkurzaczy w fabrykach i zakładach w całym kraju.
The MEGAN SP. z o.o. is distributor of DELFIN industrial vacuums cleaners and DISAB Vacuum Technology AB in Poland.
From many years we advise, offer and shows how do vacuums work in production plants and workshops in whole country.
MEXIM Sp. z o.o.
00-950 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14A, box 309
tel. (+48-22) 827-16-37
fax (+48-22) 336-12-65
[email protected]
www.mechanik.media.pl
91-503 Łódź
ul. Kasztelańska 89
tel. (+48-42) 655-99-72
[email protected]
www.megan-odkurzacze.pl
Stand W-68
Firma MEXIM istnieje na rynku od 1995 roku. Oferujemy: szlifierki do płaszczyzn konwencjonalne i CNC – produkcji KRASNY
BORETS; maszyny do obróbki kół zębatych – produkcji VISTAN; centra obróbcze pionowe, poziome, bramowe; wiertarki
słupowe, promieniowe; frezarki narzędziowe; tokarki konwencjonalne i CNC. Oferujemy pomoc techniczną, pełną obsługę
logistyczną, szkolenia obsługi, własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Sprowadzamy specjalistyczne maszyny na indywidualne zamówienie klienta. Jesteśmy przedstawicielem i dystrybutorem firmy KRASNY BORETS i VISTAN. Zapraszamy
do współpracy!
55-010 Św. Katarzyna k. Wrocławia
ul. Grafitowa 10, Radwanice
tel. (+48-71) 311-73-38
fax (+48-71) 750-33-01
[email protected]
Biuro Warszawa:
01-402 Warszawa
ul. Astronomów 3 l.311
tel./fax (+48-22) 533-50-00
[email protected]
www.mexim.pl
96
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „MIKRO-MET”
GRZEGORZ KŁOSOWSKI
Stand D-73
Od 1983 roku zajmujemy się obróbką skrawaniem. Produkujemy komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego, armatury
wodnej, armatury gazowej i innych. Zakład specjalizuje się w produkcji różnych skomplikowanych detali toczonych i frezowanych. Wyroby wytwarzane są według najnowszych technologii u najlepszych producentów europejskich, GILDEMEISTER, MAZAK.
We are manufacturing company operating in the field of machining and turning which was established in 1983. Company
take up with production of component for industry automobile, water fittings, gas fittings and so one. Products are produced
according to latest technologies on machines, production lines bought at best producers: Gildemeister, Mazak.
MINOWA METAL Sp. z o.o.
Stand W-53
Od momentu powstania w 1994 roku zakres działalności firmy Minowa-Metal to produkcja wyrobów branży metalowej
na rynek krajowy i eksport. W swojej ofercie posiadamy kasety metalowe do elektronarzędzi, jesteśmy producentem profesjonalnych szlifierek dwutarczowych. Od 2006 roku firma jest generalnym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy
„FLOTT”. Jesteśmy przedstawicielem belgijskiej firmy JEPSON, producenta wiertarek magnetycznych i pił.
Since the beginning In 1994 Minowa-Metal’s has been metal products manufacturing for overseas and for domestic market
as well. Our offer includes – metal cases, we are also a manufactor duble grinders. Since 2006 we have been acting as general sales representative for the polish market of german company FLOTT – one of the leading producers of modern drillers,
saws and grinders in Europe.
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY
WYDAWCA: RAVEN MEDIA Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Limbowa 2
tel. (+48-56) 498-22-42
fax. (+48-56) 498-44-73
[email protected]
www.mikro-met.pl
68-200 Żary
ul. Okrzei 104
tel. (+48-68) 470-52-87
fax (+48-68) 470-52-86
fl[email protected]
www.minowa-metall.pl
Stand D-47
MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik, ukazujący się na polskim rynku od 22 lat. Porusza tematy związane z przemysłem, technologią produkcji, logistyką, zarządzaniem jakością, infrastrukturą IT, pomiarami przemysłowymi, automatyzacją
i robotyzacją produkcji oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Publikuje rzetelne raporty i analizy rynkowe. Czasopismo należy do międzynarodowej grupy branżowych publikacji specjalistycznych, oznaczonych wspólną marką „MM”- 120 lat tradycji. Poszerza wiedzę techniczną oraz inżynierską.
53-439 Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
tel. (+48-71) 782-31-98
fax (+48-71) 782-31-84
[email protected]
www.magazynprzemyslowy.pl
MM Industry is the monthly magazine, published in the Polish market for 22 years. Explores themes related to industry,
technology, production, logistics, quality management, IT infrastructure, industrial measurement, automation and robotics
production and business management. Publishes reliable reports and analysis. The magazine belongs to group of the international trade publications for the industry, marked co-branded “MM”- 120 years of tradition. Expands technical knowledge
and engineering.
97
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
MULTISTAL & LOHMANN Sp. z o.o.
HURTOWNIE STALI JAKOŚCIOWYCH
Stand W-68
Specjalistyczne składy stali stopowych w n/w grupach: – stal narzędziowa do pracy na zimno (NC6; NC10:NC11; NC11LV;
NZ3); stal narzędziowa do pracy na gorąco (WCL; WCLV); stal narzędziowa płytkohartująca się (N9E); stal szybkotnąca
(SW7M); stal na formy do tworzyw sztucznych (1.2311; 1.2312; 1.2738; 1.2767); stal nierdzewna martenzytyczna (4H13;
1.2316); stal do ulepszania cieplnego i nawęglania (40H; 40HM; 36HNM; 16HG; 18HGT; 18H2N2); stal do azotowania
(38HMJ); stal sprężynowa (50HS; 50HF); stal łożyskowa (ŁH15); stal węglowa (45; 55 18G2A); blachy; pręty okrągłe; pręty
płaskie; odkuwki; bloki i płyty. Ponad 4000 ton stali w naszych magazynach; ponad 3000 pozycji w ciągłej sprzedaży. Oferujemy wyroby hutnicze uznanych producentów krajowych i zagranicznych; wysyłka spedycją na cały kraj; świadectwa jakości
typu 3.1.B; cięcie materiałów na żądany wymiar na przecinarkach taśmowych. Zapraszamy do współpracy.
Hurtownia Poznań:
tel. (+48-61) 894-48-00
fax (+48-61) 894-48-20
Hurtownia Mikołów:
tel. (+48-32) 738-47-20
fax (+48-32) 738-47-29
Hurtownia Warszawa:
tel. (+48-22) 532-29-50
fax (+48-22) 532-29-59
www.multistal.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO NEW-TECH
Stand D-32
Przedsiębiorstwo New-Tech partner firmy Gostol-tst w Polsce produkuje i oferuje trwałe i niezawodne urządzenia do obróbki
strumieniowo-ściernej m.in.: śrutownice wirnikowe, piaskarki i oczyszczarki ciśnieniowe, kabiny do śrutowania, filtry i odpylacze, myjki. Zapraszamy na nasze stoisko D – 32.
NEW-TECH company was established in 1994. We are the partner of Gostol-tst in Poland. We offer: shot blasting machines,
sand blasting cabins, filters, washing machines. We offers complete solution, from planning, engineering, production, installation to after sales service and original spare parts. Gostol, over 60 years of market presence, means a lot of experience
and knowledge.
NOWOCZESNE HALE
Stand D-37a
„Nowoczesne Hale” to ogólnopolskie czasopismo branżowe. Tematyka obejmuje m.in. systemy, technologie i materiały wykorzystywane przy budowie hal, efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową, wyposażenie hal (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja), rynkowe trendy, normy i przepisy prawa budowlanego. Czasopismo stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy projektantami, inwestorami a firmami wykonawczymi.
The “Nowoczesne Hale” (Modern Constructions) is a magazine published by the Elamed Publishing House. It forms a platform of information exchange between designers, investors and contractors. If you plan development, investmen or expansion in other sectors of your brunch, in our magazine you will find a tool which will help you recognize the market and
choose the best solutions.
98
55-002 Dobrzykowice
ul. Przemysłowa 1
tel. (+48-71) 340-09-00
tel. kom. (+48-509) 234-949
[email protected]
www.piaskarki.pl
www.gostol-tst.eu
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188
tel. (+48-32) 788-52-08
fax (+48-32) 203-93-56
[email protected]
www.nowoczesnehale.elamed.pl
www.dlaspecjalistow.pl
NS MASZYNY
Stand W-78
NS MASZYNY to wyłączny przedstawiciel na Polskę portugalskiej firmy NS MAQUINAS. W naszej ofercie znajdą Państwo:
szlifierki do rur: na sucho i na mokro, jedno lub wielogłowicowe, do średnicy 310 mm; szlifierki do profili: na sucho i na
mokro, jedno lub wielogłowicowe; szlifierki do elementów wielkogabarytowych; gratowarki; polerki; urządzenia specjalne.
NS MASZYNY is an exclusive dealer in Poland representing Portuguese company NS MAQUINAS. In our offer you can find:
round tube finishing machines: wet and dry, 1 head or multihead, up to 310 mm; profiles finishing machines: wet and dry,
1 head or multihead; long belt finishing machines; polishing machines; special project.
OBERON 3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY Sp. j.
Stand W-12
Firma OBERON 3D jest liderem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Zapewniamy klientom zaawansowane urządzenia
i oprogramowanie do pomiaru długości kąta wraz z kompleksową ich obsługą. Oferujemy: trakery optyczne NDI; ramiona
pomiarowe imCore; skanery Shining 3D; współrzędnościowe maszyny pomiarowe Aberlink; optyczne maszyny pomiarowe
OGP; oprogramowanie statystyczne Q-DAS; oprogramowanie Delcam, Aberlink, OGP, 3D Systems.
Oberon 3D is a leading company in the coordinate measuring techniques. We provide our customers with enhanced devices
and software for length and angle measurements as well as comprehensive services. Our offer includes: NDI optical trackers;
CimCore measuring arms; Shining 3D scanners; Aberlink coordinate measuring machines; OGP optical measuring machines;
Q-DAS statistic software; Delcam, Aberlink, OGP and 3D Systems software.
OBERON ROBERT DYRDA
31-422 Kraków
ul. Strzelców 9a/19
tel. (+48-12) 307-07-30
tel. kom. (+48-515) 010-090
fax (+48-12) 376-74-89
[email protected]
www.nsmaszyny.pl
43-100 Tychy
ul. Brzoskwiniowa 71
tel. (+48-32) 220-02-46
[email protected]
www.oberon3d.pl
Stand D-49
Oberon Robert Dyrda to hurtownia materiałów i produktów dla narzędziowni. Dostarczamy stale narzędziowe, jakościowe,
stopy miedzi, aluminium i grafit przydatne w wytwarzaniu narzędzi. Materiały przycinamy na zamówione wymiary, wykonujemy obróbki skrawaniem. Wydajemy dwumiesięcznik Forum Narzędziowe OBERON. Oberon jest przedstawicielem firm:
Nakanishi (szlifierki i elektrowrzeciona), Preciz (szlifowane płaskowniki), System 3R (paletyzacja).
OBERON Robert Dyrda is warehouse of materials and products for tools-makers shops. We deliver tool steel, quality steel,
aluminium alloys copper alloys and graphites – all essential during tool making. Materials can be cut to ordered dimensions,
machined or grinded. We publish bimonthly magazine Forum Narzędziowe OBERON. OBERON is authorized distributor of
Nakanishi (micro-grinders and spindles), Preciz (grinded steel flat bars) and System 3R (palletization).
88-100 Inowrocław
ul. Cicha 15
tel. (+48-52) 354-24-00
fax (+48-52) 354-24-01
[email protected]
www.oberon.pl
www.oberonrd.pl
www.system-3r.com.pl
www.preciz.pl
www.nakanishi.pl
www.forumnarzedziowe.pl
99
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU I WDROŻEŃ OBERON Sp. z o.o.
Stand W-70
Firma Oberon Sp. z o. o. istnieje od 1989 roku. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producentów profesjonalnych
narzędzi pomiarowych i skrawających. NOGA – gratowniki i podstawy magnetyczne, SYLVAC – suwmiarki, KÄFER – czujniki
zegarowe, OSKAR SCHWENK – średnicówki i cirkometry, DeMeet – maszyny pomiarowe, WYLER – poziomice, SGS – frezy
z węglika, LOCK – LINE – przewody do chłodziwa, TRIMOS – długościomierze i wysokościomierze cyfrowe.
Oberon company was established in 1989. We are an exclusive representative of leading manufacturers of measuring and
burring tools. NOGA – deburring tools and magnetic holders, SYLVAC – cali pers, KÄFER – dial Ganges, OSKAR SCHWENK –
bore gauges and circometers, DeMeet – measuring machines, WYLER – levels, SGS – carbide burrs, LOCK – LINE – cooling
hoses and systems, TRIMOS – horizontal measuring instruments and digital height gauges.
„OBRÓBKA METALU” KWARTALNIK TECHNICZNY
02-401 Warszawa
ul. Świerszcza 76
tel. (+48-22 ) 539-59-60, 877-15-48
fax (+48-22) 877-15-50
[email protected]
www.oberon.com.pl
Stand D-31
Kwartalnik Techniczny „Obróbka Metalu” to ogólnopolskie czasopismo branżowe poruszające zagadnienia z zakresu obróbki
i przetwórstwa metali. Skierowane jest do profesjonalistów branży mechanicznej, inżynierów, konstruktorów, technologów,
a także przedsiębiorców, producentów maszyn, narzędzi, urządzeń oraz firm współpracujących z branżą metalową i mechaniczną. Kwartalnik porusza tematy z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn, obróbki skrawania, obrabiarek, narzędzi, wyposażenia narzędziowni, metrologii, elektronicznych technik obróbczych, finansowania inwestycji, nauki, szkoleń oraz wydarzeń i nowości branżowych.„Obróbka Metalu” to fachowe i rzetelne źródło informacji branżowych, docierających zarówno
do małych zakładów rzemieślniczych, jak i dużych zakładów przemysłowych.
88-100 Inowrocław
ul. Szymborska 56
tel. (+48-52) 524-35-80
tel. kom. (+48-608) 188-255
[email protected]
www.e-obrobkametalu.pl
Technical Quarterly “Obróbka Metalu” is a professional magazine which raise the issue of treatment of metals. Our quarterly
is addressed to professionals from mechanical sector, engineers, constructors, technologists, businessmen, producers: tools,
appliances, machines and also to other firms cooperate with metal branch. Technical sciences present at columns of our
magazine, new trends, technology, implementations are willingly read by workshops, small firms, medium-sizes companies and also big production plants.
OTEC PRÄZISIONSFINISH GmbH
Stand W-20
Produkujemy maszyny służące do szybkiej, masowej obróbki wykańczającej wyrobów precyzyjnych takich jak narzędzia
skrawające, koła zębate oraz drobnych detali. Nasze technologie pozwalają oszczędzać czas i redukować koszty produkcji
wyrobów, które wymagają zatępiania ostrych krawędzi, wygładzania powierzchni lub polerowania. Nasze maszyny znane
są już od kilkunastu lat na całym świece ze swej solidności i niezawodności.
We manufacture machinery for the rapid, mass finishing small details and specific details as cutting tools or implants. Our
technologies help you save time and reduce production costs of parts that need deburing sharp edges, smoothing or polishing. Our machines have been known for several years around the candles for their robustness and reliability.
100
D-75334 Straubenhardt-Feldrennach
Germany
Dieselstr. 8-12
tel. (+49-7082) 491-129
tel. kom. (+48-607) 769-129
[email protected]
www.otec-online.pl
P. S. TRADING – STOLKER PETER Sp. j.
Stand W-5
ULTRA – piły taśmowe do cięcia metali. JEPSON – wiertnice magnetyczne do wiercenia i gwintowania. CONDOR, DREL,
JUFISTO – marki własne firmy P.S. Trading, stworzone z myślą o szerokiej grupie użytkowników, przeznaczone zarówno dla
majsterkowiczów jak i profesjonalistów. Bogaty asortyment obejmuje różnego rodzaju wiertła, brzeszczoty, tarcze, klucze,
nasadki oraz wiele innych narzędzi stworzonych z myślą o użytkownikach ceniących wysoką jakość, funkcjonalność i niezawodność.
ULTRA – band saws blades for cutting metals. JEPSON – magnetic drill for drilling and tapping. CONDOR, DREL, JUFISTO
– These three brands designed for a big range of users starting from home users to professionals. Wide assortments of accessories to power tools which include drill bits, jigsaw blades, cutting and grinding disc and hand tools where you can find
pliers, screwdrivers, knives, sockets bits and many other. We think that we are creating tools where customers can find high
quality, functionality and reliable product.
PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC
Stand D-25
Zajmujemy się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń do obróbki metalu. W Polsce zainstalowaliśmy ponad 1000 urządzeń
do obróbki metalu. Charakteryzuje nas profesjonalne podejście do klienta, dynamiczny zespół oraz szybki i skutecznie reagujący serwis. Jesteśmy generalnym przedstawicielem w Polsce producentów maszyn do obróbki metalu: GEKA, CMA,
ERLO, BEKA-MAK, NKO, ILERI ALMI, MPA. Służymy fachowym doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego urządzenia.
PAX company is specialized in selling, starting up and servicing machines for mechanical cutting and plastic forming of steel.
We have installed over 1000 machines in Poland. We are the general distributor of Spanish manufacturers in Poland: GEKA,
CMA, ERLO, Turkish BEKA-MAK, ILERI, we also have in offer machines of NKO, ALMI and multi spindle drilling heads MPA. We
help to find the best solutions for Clients.
PFERD-VSM Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Południowa 2, Ołtarzew
tel. (+48-22) 863-11-00
fax (+48-22) 392-43-00
[email protected]
www.pstrading.pl
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 4c
tel. (+48-91) 435-84-34
fax (+48-91) 489-44-56
[email protected]
www.pax-maszyny.pl
Stand W-65
Bezpośredni dystrybutor narzędzi i materiałów ściernych dwóch niemieckich firm: August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge oraz Vereinigte Schmirgel – und Maschinen-Fabriken VSM AG. Oferta obejmuje szeroki program produktów służących do szlifowania i obróbki powierzchni – od szlifu zgrubnego po dokładne polerowanie oraz cięcie materiałów.
Polish distributor offering precise tools for surface finishing and cutting materials and high quality abrasives. PFERD-VSM
represents two of the biggest global leaders in the tool und abrasives market, two German companies: August Rüggeberg
GmbH & Co. KG PFERD-Werkzeuge from Marienheide and Vereinigte Schmirgel – und Maschinen-Fabriken VSM AG from
Hannover.
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Polna 1a
tel. (+48-61) 897-04-99
fax (+48-61) 897-04-90
[email protected]
www.pferd.com
101
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
PHMET Sp. z o.o.
Stand W-68
OFERUJEMY URZĄDZENIA MAGNETYCZNE: chwytaki magnetyczne z magnesami trwałymi do transportu; magnesy trwałe, de magnetyzery; magnetyczne uchwyty szlifierskie, frezarskie i do elektrodrążarek; pozycjonujące uchwyty spawalnicze;
wiertarko-frezarki na podstawie magnetycznej; magnetyczne płyty szybkiego mocowania form na wtryskarkach; kraty i separatory magnetycznej. Ponad to oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, produkcję detali zamiennych do maszyn i urządzeń . Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia i usług. Przedstawiciel WALKER MAGNETICS GROUP.
PLASMET Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Grafitowa 10, Radwanice k. Wrocławia
tel. (+48-71) 311-73-57
tel. (+48-71) 311-71-45
tel. (+48-71) 311-73-56
fax (+48-71) 750-33-01
[email protected]
[email protected]
www.phmet.com.pl
www.phmet.com
Stand W-71
Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet Sp. z o.o. to największy polski producent narzędzi do obróbki plastyczniej metali. Oferuje narzędzia do pras krawędziowych wszystkich typów, standardowe i na indywidualne zamówienie,
narzędzia do zaginarek i noże do gilotyn. Oprócz narzędzi nowych o długości do 4100mm wykonujemy regenerację narzędzi używanych. Narzędzia z mocowaniem typu Amada® Trumpf®, Wila® oraz LVD® są dostępne z magazynu. Od 2013 roku
produkowane narzędzia są hartowane laserowo. Oferujemy matryce firmy Rolla-V oraz adaptery Teda.
37-700 Przemyśl
ul. M. Konopnickiej 25
tel./fax (+48-16) 678-45-29
[email protected]
www.plasmet.net
Plasmet Sp. z o.o. is the largest Polish manufacturer of tools for sheet metal processing. Range of products includes tools
for press brakes, standard and made to order, folding machine tools and shear knives. Apart from new tools of length up to
4100mm we offer regrinding and alteration of used ones. Tools with Amada® Trumpf®, LVD® and Wila® holding systems are
available from stock. From 2013 our tools are laser hardened. We also offer Rolla-V dies and Teda clamps.
POL-SVER Sp. z o.o.
Stand W-47
Jesteśmy dostawcą nowoczesnych maszyn do obróbki plastycznej blach. W branży działamy od ponad 20 lat. Przez ten
okres zainstalowaliśmy ponad 2500 maszyn zarówno w małych jak i międzynarodowych firmach. Liczny, doświadczony zespół handlowców i serwisantów zapewni Państwu właściwy dobór maszyny oraz szybki, fachowy serwis urządzeń.
W magazynie i salonie posiadamy ponad 50 nowych maszyn dostępnych „od ręki”. Zapraszamy do salonu przy siedzibie
firmy do testów maszyn. Oferta: jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem firm: prasy krawędziowe DURMA,
CONE; zaginarko-krawędziarki GOTENEDS; zaginarki VARIOBEND, światłowodowe wycinarki laserowe DURMA; gratowarki
do blach LOEWER; nożyce gilotynowe DURMA, CIDAN; wykrawarki rewolwerowe DURMA; zwijarki do blach i profili DURMA,
ROUNDO; prasy mimośrodowe i hydrauliczne DIRINLER; odwijaki, podajniki, prostowarki COILTECH; linie do rozkroju blach
CIDAN; automatyczne linie produkcyjne WEMO; wycinarki do naroży, nożyce uniwersalne DURMA; narzędzia do pras krawędziowych EUROSTAMP.
102
01-919 Warszawa
ul. Wólczyńska 206
tel. (+48-22) 569-51-90
[email protected]
www.polsver.pl
POL-WELT MASZYNY – NARZĘDZIA – ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU Stand D-40
Innowacyjne technologie obróbki blach: kształtowanie, łączenie, ukosowanie, zwijanie, prostowanie, wiercenie i szlifowanie. W ofercie także wytaczarki, prasy hydrauliczne, krawędziowe, stołowe, udarowe i pneumatyczne, maszyny do cięcia
laserem, plazmą, przecinarki, elektronarzędzia i narzędzia ręczne oraz systemy do pomiaru, kontroli i kalibracji połączeń
śrubowych, a dla odlewnictwa łamarki i kruszarki. Kompleksowo zaopatrujemy przemysł od 1991 roku. Reprezentujemy:
ARKU, DAVI, ECKOLD, EMG, GERIMA, HIRADO, FLOTT, SCHATZ, JEPSON, NITTO, RSA, BOSCH INDUSTRIE, ALZMETALL, GIGANT,
PAMA, COLGAR.
40-555 Katowice
ul. Rolna 60
tel. (+48-32) 209-54-55
[email protected]
www.polwelt.pl
Innovative technologies for sheet metal working: forming, clinching, beveling, rolling, leveling, drilling and grinding. We offer also boring machines, hydraulic presses, press brakes, manual, pneumatic and impactor presses, laser and plasma cutting
machines, powertools, hand tools, systems for measurement, control and calibration of bolted joints, snap breakers and casting splitters for foundry industry. We supply comprehensively the industry since 1991. We represent following companies in
Poland ARKU, DAVI, ECKOLD, EMG, GERIMA, HIRADO, FLOTT, SCHATZ, JEPSON, NITTO, RSA, BOSCH INDUSTRIE, ALZMETALL,
GIGANT INDUSTRIES, PAMA, COLGAR.
PRACOWNIA PROJEKTOWA „DES” DESIGN
Stand D-29
„DES” Design proponuje usługi w zakresie projektowania i modelowania wzornictwa przemysłowego środków produkcji,
a to obrabiarek, narzędzi, maszyn, aparatury i sprzętu profesjonalnego. Pod tym względem stanowimy unikatowy podmiot
na rynku krajowym. Projektowane przez nas obiekty są bezpieczne, wygodne, estetyczne. Szczególną uwagę zwracamy na
awangardowy charakter rozwiązań estetycznych, kształt, barwę, informacje funkcjonalną i reklamową.
„DES” Design Studio, which has been acting from longtime traditions offers hereby its services in the domain of industrial
design, widely understood means of production, i.e. machine tools, tools, apparatus and professional equipment. We are capable of fully ensure the quality on the health safety, user’s comfort and aesthetic satisfaction. Particular attention has been
focused on vanguard character of aesthetic treatment, shape and colour, as well as advertising and functional information.
PRAGMA PLUS PIOTR MAJTYKA Sp. j.
30-128 Kraków
ul. Przybyszewskiego 44
tel./fax (+48-12) 637-74-73
tel. kom. (+48-600) 388-442
[email protected]
www.des-design.pl
Stand D-107
PRAGMA PLUS zaprasza Państwa do współpracy w dziedzinie obróbki metali oraz innych materiałów. Swoim klientom oferujemy wysoką jakość wykonywanych usług, fachowość opartą o nowoczesne technologie, atrakcyjne ceny. Oferujemy: cięcie laserowe metali, cięcie strumieniem wodnym szerokiej gamy materiałów, gięcie CNC, walcowanie CNC, ukosowanie,
certyfikowane spawanie stali, malowanie proszkowe. Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008
PRAGMA PLUS invites You to cooperate with us in the area of processing metals and other materials. We provide our clients
with high quality services, competence in modern technologies, attractive prices and encouraging terms of cooperation. Services we offer: laser cutting of metals, waterjet cutting of a wide range of materials, CNC bending, CNC rolling, chamfering
and beveling sheet, certified welding of steel, powder coating. Our company is certified by ISO 9001: 2008.
30- 718 Kraków
ul. Myśliwska 68
tel./fax (+48-12) 653-04-77
tel. kom. (+48-668) 466-280
[email protected]
www.pragmaplus.pl
103
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
PREC-ODLEW Sp. z o.o.
Stand D-111
Jesteśmy dystrybutorem niemieckiego producenta żywic epoksydowych i poliuretanowych wykorzystywanych do wytwarzania form i elementów kompozytowych. Żywice do laminowania i żywice infuzyjne do produkcji form: płyty i bloki epoksydowe i poliuretanowe w indywidualnych rozmiarach, pasty lay-up, materiały do iniekcji próżniowej, akcesoria i materiały
pomocnicze.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 89
tel. (+4812) 276-49-95
fax (+4812) 276-49-94
tel. kom. (+48) 503 126 610
www.odlew.com.pl
Ebalta Kunststoff GmbH
Erlbacher Str. 100
91541 Rothenburg/Tauber
tel. (+49-9861) 700-70
fax (+49-9861) 700-777
[email protected] www.ebalta.de
PRIMINER MACHINE TOOLS
Stand W-22
PRIMINER MACHINE TOOLS was founded by a global team which had been working in the field of CNC machine tools manufacturing for more than 10 years. We have office in Germany and manufacturing plant in Taiwan, China, Indonesia. In this
way we can keep ourself to have the up- to-date technology and turn it into our products. The way a machine is built affects the way it performs. we think first from the customer’s view when we make the designing, and we use premium quality components throughout to assure long term reliability and performance. We don’t take manufacturing short cuts, and
we take quality control from the very beginning like the selection of the material suppliers, and to the end like shipment
and installation. All of our machines are tested for 48 hours of actual running time to assure quality is built into every machine we made. and we have full record which covers components specifications and all the information during production,
this system allows us to have a fast response for after sales service and spare parts supply. With the advantage of the global
team, our machines has been sold to more than 15 countries and gained customer’s satisfaction. We will continue to do our
best to provide high-precision, high-efficiency machines and even better service, to guarantee our customer’s satisfaction
„PROREST”
Stand W-60
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH PRODUKCYJNO-REMONTOWY
ZOFIA, PIOTR STAWOWY
Nasza firma oferuje : obróbkę skrawaniem na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie w tym wiercenie głębokich otworów, wykonywanie siłowników hydraulicznych, centa obróbcze własnej konstrukcji o krótkim cyklu wymiany narzędzia, wiertarkę do głębokich wierceń WCZ 140NC, wykonywanie specjalnych urządzeń według potrzeb klienta.
We offer: machining using modern CNC machine tools including deep hole drilling, hydraulic cylinders production, machine
centres of our own design with a short tool change time, deep hole drilling machine type WCZ 140NC, designing and manufacturing of special machines according to customer requirements.
104
East District, Taichung, Taiwan
Add:No.65, Shijia East 2nd Street
tel. (+886-4) 221-341-60
fax (+886-4) 221-341-13
[email protected]
www.priminer.com
PROREST
32-620 Brzeszcze
ul. Nazieleńce 29a
[email protected]
www.prorest.com.pl
PROSOLUTIONS MAJEWSCY Sp. j.
Stand W-32
PROSOLUTIONS Sp. j. jako autoryzowany Partner firmy Stratasys Ltd., oferuje sprzedaż i serwis maszyn FORTUS, drukarek
3D Dimension, uPrint SE, Mojo oraz Objet. Zapewnia również szkolenie z zakresu obsługi drukarek i urządzeń oraz szeroką
ofertę materiałów eksploatacyjnych. PROSOLUTIONS Sp. j. oferuje również nowoczesne usługi szybkiego prototypowania
i wytwarzania krótkich serii produkcyjnych w technologii FDM oraz PolyJet, gwarantując dokładne i funkcjonalne prototypy w korzystnej cenie.
PROSOLUTIONS Sp. j. offer best quality Rapid Prototyping services. We prepare 3D models using thermoplastic materials:
ABSplus, ABS-M30, PC, PC-ISO, PC-ABS, ULTEM9085, PPSF in advanced and innovative FDM™ technology and resins: VeroWhitePlus, VeroBlack, VeroGrey, VeroBlue, VeroClear, DurusWhite, Hight Temperature Material in PolyJet™ technology. As
an exclusive Polish distributor of Stratasys, Ltd. we are also offering sales & service of the FORTUS™ machines, Dimension™,
uPrint SE, Mojo and Objet 3D printers.
RAIS-TOOLS Sp. z o.o.
08-450 Łaskarzew
ul. Dąbrowska 33
[email protected]
www.prosolutions.com.pl
Biuro w Warszawie:
05-077 Warszawa
ul. Jana Pawła II 7
tel./fax (+48-22) 773-20-16
Stand W-18
Jesteśmy wiodącym polskim producentem, wysokiej jakości zacisków szybkomocujących ręcznych i pneumatycznych,
wdrożonych i stosowanych w systemach produkcyjnych wielu firm w kraju i za granicą. Ponadto produkujemy ręczne praski śrubowe i zębatkowe. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie innowacyjne Roboty Personalne, mogąc współpracować
bezpiecznie z ludźmi. W naszej ofercie znajdują się narzędzia firm AMF; BESSEY; IMAO; F&P Robotics AG; Kopal. Zapraszamy do współpracy.
61-619 Poznań
ul. Karpia 14
tel. (+48-61) 822-90-52
fax (+48-61) 623-15-32
[email protected]
www.rais.pl
We are the leading Polish manufacturer of the high quality hand and pneumatic toggle clamps. Our tools are used by many
companies in the country and abroad in their productive systems. Moreover we also produce a hand-screw and rack press.
Additionally we offer a innovative Personal Robots, which safely collaborate with humans. In addition, our offer includes
products from such companies as: AMF; BESSEY; IMAO; F&P Robotics AG; Kopal. We invite to contact us regarding cooperation.
REM-TECH REMIGIUSZ MĄDROWSKI Sp. j.
Stand D-53
Firma od kilkunastu już lat oferuje na polskim rynku: przecinarki taśmowe do metalu czeskiej firmy: PILOUS oraz systemy
mechanizacji i automatyzacji procesów. Taśmy tnące najlepszych marek (własna zgrzewalnia). Narzędzia dla instalatorów
VIRAX. Od początku 1994 roku doradzamy Naszym Szanownym Klientom w zakresie: cięcia metali, doboru i kompletacji narzędzi. Dysponujemy wykwalifikowanym serwisem. Zapraszamy Szanownych Klientów do współpracy.
Remigiusz Mądrowski i jego zespół.
PILOUS-TMJ metal band saws and proces mechanization and automation systems. Top brand cutting bands (ouer own welding plant). VIRAX fitter’s tools. Since the beginning of 1994 we advise our honorable customers in terms of: metal cutting,
selection and completion tools. With qualified service center we would like to invite honorable clients to cooperation.
Remigiusz Mądrowski and his team.
Wyłączny Przedstawiciel i Dystrybutor
w Polsce:
PILOUS Pasove pily spol. s r. o.
01-111 Warszawa
ul. Jana Olbrachta 32
tel./fax (+48-22) 837-14-97
[email protected]
www.rem-tech.com.pl
105
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
RENISHAW Sp. z o.o.
Stand W-1
RENISHAW – wiodący producent aparatury pomiarowej zaprasza do odwiedzenia stoiska, na którym zaprezentuje bogaty
wybór specjalistycznych rozwiązań w zakresie: wyposażenia i modernizacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych;
systemów do ustawiania przedmiotu oraz narzędzi na obrabiarkach CNC; systemów diagnostycznych do maszyn CNC;
zautomatyzowanych systemów laserowych do oceny stanu technicznego i kalibracji obrabiarek CNC oraz maszyn współrzędnościowych; systemów do zautomatyzowanych pomiarów porównawczych; trzpieni pomiarowych i mocowań do sond
przedmiotowych i narzędziowych; maszyn do wytwarzania przyrostowego z proszków metali (drukarki 3D).
02-823 Warszawa
ul. Osmańska 12
tel. (+48-22) 577-11-80
fax (+48-22) 577-11-81
[email protected]
www.renishaw.pl
Renishaw is an established world leader in metrology, providing high performance, cost – effective solutions for measurement and increased productivity. Renishaw Sp. z o.o., the Polish subsidiary offers service and support for customers of Renishaw Group in Poland.
ROMATEX TADEUSZ MATYJEK
Stand W-25
Program dostaw: HEDELIUS, Meppen – frezarskie centra obróbkowe 3, 4 i 5-osiowe; YCM, Tajchung – frezarskie centra obróbkowe, centra bramowe, tokarki i centra tokarskie; EXERON, Oberndorf – elektrodrążarki wgłębne, centra obróbkowe HSC,
cele HSC/EDM; EXCETEK, Tajchung – wycinarki drutowe; ZIERSCH, Ilmenau – szlifierki do płaszczyzn i profili, szlifierki kłowe;
ISOG, Weilheim – 5-osiowe narzędziowe centra szlifierskie; OELHELD, Stuttgart – oleje szlifierskie, dielektryki, emulsje chłodząco-smarujące. Zapewniamy doradztwo, dostawę, uruchomienie, szkolenia, serwis obrabiarek.
Our scope of supply: HEDELIUS, Meppen – milling machining centers 3, 4 and 5-axis; YCM, Tajchung – milling centers,
double column centers, turning lathes; EXERON, Oberndorf – spark erosion machines, HSC milling centers, EDM/HSC automation; EXCETEK, Tajchung – wire cutting machines; ZIERSCH, Ilmenau- profile and surface grinding machines, cylindrical
grinding machines; ISOG, Weilheim – 5-axis tool grinding centers; OELHELD, Stuttgart – coolants, grinding oils, cutting oils,
dielectrics. We offer consulting, delivery, installation, training and service of machine tools.
SARIV Sp. z o.o.
Stand D-37
Sariv Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się zaopatrzeniem przedsiębiorstw w elementy złączne takie jak nity, nitonakrętki, elementy do zgrzewania, wciskania oraz produkty specjalne. Spółka wchodzi w skład kapitałowy grupy Sariv z główną siedzibą
we Włoszech. Naszym atutem są dwa zakłady produkcyjne w Europie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć wiele specjalnych elementów w krótkim czasie. Zachęcamy do współpracy.
Sariv Ltd. is dedicated to providing enterprises with fasteners such as rivets, blind rivet nuts, parts for welding, self-clinching
elements and special products. The company is a part of the capital Sariv group with a headquarters in Italy. One of our biggest advantages are two production facilities in Europe whereby we are able to deliver plenty of special items in a short time.
We invite you to cooperate.
106
02-922 Warszawa
ul. Nałęczowska 7
tel. (+48-22) 400-23-42
fax (+48-22) 400-23-44
[email protected]
www.romatex.pl
59-220 Legnica
ul. Chocianowska 6
tel. (+48-76) 819-90-12
[email protected]
www.sariv.pl
SAUTER FEINMECHANIK GmbH
Stand W-36
SAUTER Feinmechanik GmbH jest wiodącym producentem głowic narzędziowych i narzędzi napędzanych dla największych
producentów obrabiarek CNC. Firma ma siedzibę w Niemczech. Producent z tradycjami od 1946 roku zatrudnia ponad 350
pracowników. W swojej ofercie posiada wiele nowatorskich rozwiązań m.in. systemy mocowania DOUBLEFIX®, MODIFIX®,
SOLIDFIX®, TRIFIX® i SAUTER CAPTO™. W Polsce oficjalnym dystrybutorem firmy SAUTER jest FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
SAUTER Feinmechanik GmbH is a leading manufacturer of tool heads and driven tools for the largest manufacturers of CNC
machine tools. The company is based in Germany. The manufacturer with tradition since 1946, employs over 350 employees.
In its offer has many innovations, among others, DOUBLEFIX® fastening systems, MODIFIX®, SOLIDFIX®, TRIFIX® and SAUTER
CAPTO ™. In Poland, the official distributor of the SAUTER is FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
SCHUNK INTEC Sp. z o.o.
72555 Metzingen, Germany
Carl-Zeiss-Str. 7
tel. (+49-71) 239-26-0
[email protected]
www.sauter-feinmechanik.com
Stand W-29
Firma SCHUNK Intec Sp. z o.o. prowadzi pełną obsługę techniczną oraz handlową marki SCHUNK, zapewniamy konsultacje
techniczne oraz pomoc aplikacyjną we wdrażaniu kompleksowych, niestandardowych rozwiązań. Oferujemy produkty z zakresu: techniki mocowań narzędzi i przedmiotów obrabianych: szczęki tokarskie, uchwyty tokarskie, hydrauliczne trzpienie
rozprężne, podtrzymki, precyzyjne imadła maszynowe, stacjonarne systemy mocujące, uchwyty próżniowe i magnetyczne, oprawki narzędziowe zaciskowe, hydrauliczne, poligonalne, termokurczliwe itp. Komponentów automatyki i osprzętu do robotów przemysłowych: moduły chwytakowe, moduły obrotowe, moduły liniowe, jednostki pick & place, osprzęt
do robotów
05-500 Piaseczno
ul. Puławska 40a
tel. (+48-22) 726-25-00
fax (+48-22) 726-25-25
[email protected]
www.schunk.com
SCHUNK Intec Sp. z o.o. provides comprehensive technical and commercial services on SCHUNK products. We ensure technical consulting regarding application of our products and assistance in case of implementations complex and non-standard
solutions. We offer products from following range: toolholding and workholding technology: Chuck jaws, precise power
chucks, expansions arbors, steady rests, precise vices, stationary workholding, magnetic and pneumatic clamping systems,
standard chuck, hydraulic, polygonal and thermoshrinking toolholders etc. Components for automation and accessories for
industrial robots: gripping modules, rotary modules, linear modules, pick & place units, accessories for industrial robots.
SECO TOOLS (Poland) Sp. z o.o.
Stand W-48
Seco Tools jako globalna firma z centralą zlokalizowaną w miejscowości Fagersta w Szwecji, prowadząca działalność w ponad 50 krajach, to dostawca zaawansowanych narzędzi skrawających, procesów i usług, które pomagają naszym klientom
w poprawie produktywności i dochodowości. Nasz zespół ponad 5 000 pracowników tworzy rozwiązania dla najbardziej
wymagających zastosowań we wszystkich segmentach przemysłu. Nasza szeroka oferta frezów, narzędzi tokarskich, wierteł
oraz systemów narzędziowych obejmuje ponad 30 000 pozycji magazynowych oraz specjalnych.
02-463 Warszawa
ul. Naukowa 1
tel. (+48-22) 637-53-83, 637-53-85
fax (+48-22) 637-53-84
[email protected]
www.secotools.com/pl
Globally headquartered in Fagersta, Sweden and present in more than 50 countries, Seco Tools develop cutting tools, processes and services for high productivity and profitability. Our team over 5 000 dedicated employees maintains pertnership
around the world to identify and overcome the chellenges faced by today’s manufacturers. Our broad selection of milling,
turning, holemaking and toolholding solutions include over 30 000 standard products and custom items for special applications.
107
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
SERWOTECH PAWEŁ BIELA
Stand D-124
Nasza firma specjalizuje się w precyzyjnej obróbce skrawaniem stali, stali nierdzewnej, aluminium oraz tworzyw sztucznych.
Wykonujemy komponenty w produkcji seryjnej jak i części maszyn oraz linii technologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Wykonujemy również kompleksowe modyfikacje/modernizacje istniejących rozwiązań
(projekt i wykonanie).
35-016 Rzeszów
ul. Hoffmanowej 19
[email protected]
www.serwotech.pl
Our Company is focusing on machining precise parts from steel, inox, aluminium and plastics. We manufacture parts in mass
production, and also precise components for machines and production lines. We provide highest quality of our services. We
also make compehensive modifications/modernization of current solutions (design and build).
SIEMENS Sp. z o.o.
I DT MC
Sand W-60
Nasza oferta obejmuje: dostawy wyposażenia dla obrabiarek i innych maszyn w oparciu o systemy sterowania CNC SINUMERIK, przekształtniki częstotliwości SINAMICS oraz silniki SIMOTICS; szkolenia w zakresie obsługi, diagnozowania oraz
programowania technologicznego sterowań CNC SINUMERIK; narzędzia na bazie oprogramowania SINUTRAIN dla technologów oraz sprzedawców maszyn CNC; serwis naszych produktów SINUMERIK/SINAMICS/SIMODRIVE oraz silników serwomechanizmowych.
03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
tel. (+48-22) 870-98-60
fax (+48-22) 870-91-77
[email protected]
www.siemens.pl/mc
Our offer includes: supply of equipment for machine tools and other machinery on the basis of the CNC control systems SINUMERIK, frequency converters SINAMICS and motors SIMOTICS; training in maintenance, diagnosis and technological programming of the SINUMERIK CNC; software tool for machine dealers and technologists on the basis of the SINUTRAIN software; service of our products SINUMERIK /SINAMICS/SIMODRIVE and servomotors SIMOTICS.
SMART SOLUTIONS
Stand W-3
Naszą misją jest dostarczenie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości produkcji oraz inżynierii odwrotnej. Jako priorytet stawiamy sobie odpowiedni dobór systemu pomiarowego do indywidualnych potrzeb każdego
klienta, aby jak najlepiej spełniał jego oczekiwania. Realizujemy to poprzez ciągły rozwój i doskonalenia własnych umiejętności wspieranych przez najnowszą technologię. Zespół Smart Solutions stanowi grupa doświadczonych inżynierów, profesjonalistów z dziedziny metrologii i inżynierii jakości. Do firm, które reprezentujemy należą: NIKON Metrology, API Sensor,
Solutionix, 3D Systems, Mod. En.
108
Biuro:
03-307 Warszawa
ul. Kotsisa 2/4
tel./fax (+48-22) 504-19-79
tel. kom. (+48-694) 117-818
[email protected]
www.smart-solutions.pl
www.nikonmetrology.com.pl
Centrum Prezentacji:
Wydział SIMR PW
02-524 Warszawa
ul. Ludwika Narbutta 84
Wydział Mechaniczny PK
31-864 Kraków
al. Jana Pawła II 37
SODITRONIK LESZEK KOWALSKI
Stand W-39
W ofercie firmy SODITRONIK znajdują się: SODICK – obrabiarki elektroerozyjne wgłębne i drutowe, centra obróbkowe;
RÖDERS – centra obróbkowe HSC; ACB – maszyny stosowane w przemyśle lotniczym do formowania stopów metali na
zimno i gorąco, do zgrzewania tarciowego; STEELFLUID – płyny obróbkowe; MODULAR – system mocowań. Zapewniamy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, doradztwo technologiczne oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych z magazynu
w Polsce.
03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 17
tel./fax (+48-22) 810-02-97
[email protected]
www.soditronik.pl
SODITRONIK’s offer includes: SODICK – Wire and sinker electro-discharge machines, High speed milling centers; RÖDERS –
High Speed milling centers; ACB – production machines for metal cold & hot forming, for friction welding for aerospace applications; STEELFLUID – cutting fluid; MODULAR – tooling system. We provide warranty and post-warranty service, process
consulting and sales of consumables from warehouse located in Poland.
SOLARIS LASER S.A.
Stand D-15
Działający globalnie, polski producent bezobsługowych i niezawodnych znakowarek laserowych do opisywania narzędzi
pomiarowych i skrawających, przyrządów i uchwytów, części maszyn z metali i tworzyw sztucznych, tabliczek, obudów
i innych. Kompletne rozwiązania „pod klucz” z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami nabywcy. NOWOŚĆ: wycinarka laserowa SolarCut 400 wyposażona w laser światłowodowy o mocy 400W do wycinania blach cienkich o grubości do 3mm:
wysoka precyzja cięcia, atrakcyjna cena, niskie koszty użytkowania.
World-leading manufacturer of industrial Fiber and CO2 laser coding, marking and engraving systems. We specialize in development of laser systems for Static and Dynamic product coding – while products are in movement. We offer high quality,
flexibility and reliability through our products, which give us our strongest market advantages. We are developing our laser
system’s line continuously, following the market demand.
SOUTHCO MANUFACTURING & STOCKING – WORCESTER UK
02-862 Warszawa
ul. Farbiarska 39
tel. (+48-22) 843-18-03
fax (+48-22) 843-26-36
[email protected]
www.solarislaser.com.pl
Stand D-105
SOUTHCO – ponad 100 lat doświadczeń w produkcji zamków i zawiasów przemysłowych! Innowacyjne technologie zamknięć. Zamki z elektroniczną kontrolą zamknięcia i otwarcia, zamki dociskowe, z ryglem, zatrzaskowe, dociągowe, wielopunktowe, zawiasy w tym pozycjonujące, szybkozłącza obrotowe, rączki, uchwyty. Innowacyjne technologie!
SOUTHCO – over 100 years of expirience in manufacturing of industrial locks and hinges. Innovative closures. Electronic
Access Solutions. Compression Latches, Cam Latches, Push-to-Close Latches, Draw Latches, Multi-Point Latching Systems,
DZUS Quarter-Turn Fasteners, Captive Screws, Handles & Pulls. Innovative Technologies.
HANDY FIX
02-676 Warszawa
ul. Postępu 11 p. 7
tel./fax (+48-22) 843-40-92
[email protected]fix.com.pl
www.handy-fix.com.pl
109
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
KWARTALNIK
Stand D-10
Kwartalnik „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych” to czasopismo obejmujące tematy związane z techniką łączenia metali
i technologiami pokrewnymi, tj. spawaniem, zgrzewaniem, lutowaniem, klejeniem, napawaniem, natryskiwaniem cieplnym, cięciem termicznym oraz zastosowaniem odpowiednich urządzeń do technik łączenia i cięcia, wdrożeniami w przedsiębiorstwach oraz problemami jakości, normalizacją, a także ochroną i bezpieczeństwem pracy.
A quarterly „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych” [Bonding of construction materials] is a periodical devoted to the problems of techniques of bonding metals together and related technologies i.e. welding, resistance welding, soldering, gluing,
thermal spraying, thermal cutting and using special machines to the techniques of bonding and cutting, implementation in
enterprises as well as the problems of quality, norms and protection and work safety.
STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE
Stand D-37a
Dwumiesięcznik „STAL Metale & Nowe Technologie” (Elamed Media Group) łączy artykuły techniczne autorstwa uznanych
specjalistów z informacjami gospodarczymi. Zawiera informacje na temat produkcji, dystrybucji, obróbki, montażu, zabezpieczania powierzchni, najnowszych technologii związanych z rynkiem stali i metali nieżelaznych. To niezależne źródło informacji o sukcesach branży i jej problemach. Cenimy bezpośredni kontakt z naszymi Czytelnikami.
Journal STEEL Metals & New Technologies combines technical issues described by renowned experts with economical informations. You can find information about production, distribution, machining, surface protection, design and norms the
latest technologies related to the market of steel and non-ferrous metals. It is an independent source of information about
challenges in the sector and about achievements of various companies and institutions.
STALEO Sp. z o.o.
Wydawca:
HMR-TRANS Sp. z o.o.
51-354 Wrocław
ul. Litewska 20/120
tel. (+48-71) 792-23-12
[email protected]
www.hmr-trans.pl
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188
tel. (+48-32) 788-52-03
fax (+48-32) 203-93-56
[email protected]
www.stal.elamed.pl
www.dlaspecjalistow.pl
Stand D-20
Staleo.pl to portal kooperacyjny poświęcony branży metalowej i stalowej. Jesteśmy źródłem codziennych wiadomości
z branży metalowej jak i innych gałęzi przemysłu, informacje przedstawione w obszerny i rzetelny sposób. Staleo.pl to miejsce gdzie znajduje się katalog firm branży metalowej i stalowej, ogłoszenia maszyn, stali i metali, pracy dla fachowców, oraz
ogłoszenia kooperacji, informacje o zbliżających się imprezach oraz mediach branżowych. Dołącz do strefy profesjonalistów!
Staleo.pl is B2B portal dedicated to the Metal and Steel industry. Daily news from the metal industry , the information presented in a reliable manner. Staleo.pl is a place where there is a business directory of metal and steel industry, ads of machinery and products, work for professionals, and the announcement of co-operation, information about upcoming events
and trade media. Join to professionals!
110
93-328 Łódź
ul. Chóralna16/32
tel. kom. (+48-799) 312-812
[email protected]
www.staleo.pl
STIGAL
Stand D-26
STIGAL – producent maszyn CNC do cięcia plazmowego i automatyzacji spawania. W oparciu o nowoczesne systemy modelowania 3D tworzymy maszyny zaliczane do ścisłej czołówki pod względem niezawodności, precyzji oraz wydajności pracy.
Tworzymy nowe standardy dla urządzeń plazmowych, czego efektem są znakomite parametry naszych przecinarek. Specjalizujemy się w produkcji maszyn CNC do cięcia plazmowego i tlenowego oraz maszyn specjalnych automatyzujących procesy spawalnicze. Konstrukcja modułowa pozwala na rozbudowę maszyn w dowolnym momencie eksploatacji.
59-220 Legnica
ul. Nowodworska 17
tel. (+48-76) 721-71-05
fax (+48-76) 721-35-27
www.stigal.pl
STIGAL – Based on the modern 3D CAD software we are creating top notch CNC machines, established in the strict leading edge in terms of reliability, precision and efficiency. With a team of professional engineers in the area of mechanics and
mechanical engineering, we are continuously setting new standards for the plasma cutting machines, achieving an excellent performance of our machines. We specialize in the production of plasma and oxygen cutting CNC machines, as well as
special machines for automated welding. The modular construction of our machines enables them to be easily upgraded
at any time.
STJORSEN POLSKA
Stand W-80
Firma STJORSEN POLSKA zajmuje się dostawami części z węglika spiekanego, ceramiki technicznej, oprzyrządowania do
technologii wiercenia termicznego oraz kompaktowych ramion gwintujących. Nasza oferta obejmuje wykonanie części
z węglików spiekanych oraz ceramiki technicznej według specyfikacji dostarczonej przez klienta. W ofercie posiadamy również części znormalizowane, takie jak łożyska ceramiczne, łożyska hybrydowe czy kulki ceramiczne oraz normalia związane
z technologią wiercenia termicznego oraz wyposażeniem ramion.
STORSEN POLSKA deals mainly in supply of carbide and ceramic parts, tools for flow drilling and compact tapping machines.
We offer carbide and ceramic parts ‘by drawing’ specifically by client’s demand. In our stock we have standard ceramic parts
like ceramic bearings, hybrid bearings, ceramic balls, standard equipment for flow drilling and tapping machines.
SALON TECHNOLOGII OBRÓBKI METALI STOM 2016
TARGI STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER,
SPAWALNICTWO I WIRTOPROCESY
43-100 Tychy
ul. Jedności 27
tel. (+48-32) 494-73-45
fax (+48-32) 780-18-93
[email protected]
www.stjorsen.pl
Stand D-24
Od metali i obrabiarek, poprzez blachy, aż po najnowocześniejsze technologie laserowe – to wszystko znajdzie się w ofercie Salonu Technologii Obróbki Metali STOM w Targach Kielce. W ramach projektu Przemysłowa Wiosna, zaprezentują się firmy
z zakresu salonów: TOOL (obrabiarki, narzędzia), BLECH (obróbka blach), LASER (lasery przemysłowe, cutting), WIRTOPROCESY(wirtualizacja procesów) oraz SPAWALNICTWO. Podczas targów zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz produktów
i usług, a w tym innowacyjny sprzęt i nowe technologie wykorzystywane przez wiodące światowe koncerny. Wystawie towarzyszą seminaria i warsztaty, w tym: Dni Druku 3D i Laser Days, organizowane przy współpracy z wiodącymi mediami branżowymi i instytucjami szkoleniowymi. Kolejna edycja wydarzenia już od 9 do 11 marca 2016.
From metals and machine-tools through sheet metal processing to the latest laser technologies – this and much more is put
on display at the Targi Kielce’s Exhibition of Metal Processing Technologies STOM. The Industrial Spring project is the showcase
for companies exhibiting at: TOOL (tools and machine tools), BLECH (sheet metal processing), LASER (industrial lasers, cutting
technologies), WIRTOPROCESY (processes virtualization) and WELDING Expos. These trade fairs are the showcase for a wide
range of products and services, including cutting-edge equipment and ground-breaking technologies used by leading companies in all corners of the world. The exhibition is also accompanied with seminars and workshops. The fringe-event programme
includes the 3D Printing Days and the Days Laser organized in conjunction with the leading industry media and training institutions. The consecutive trade show edition is to held from 9 to 11 March 2016.
25-672 Kielce
ul. Zakładowa 1
tel. (+48-41) 365-12-20
fax (+48-41) 365-13-12
[email protected]
www.stom.targikielce.pl
111
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
F. W. ŚCISKPOL
Stand D-64
Korzystając z nabytych doświadczeń oferujemy polskim i zagranicznym odbiorcom szeroki wachlarz nowoczesnych i sprawdzonych produktów, dostosowanych do potrzeb różnych grup klientów. Produkujemy narzędzia ręczne i mechaniczne. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć: imadła ślusarskie; ściski stolarskie. Nasza firma oferuje też profesjonalne usługi w zakresie
obróbki skrawaniem.
Basing on the obtained experience we offer for our Polish and foreign customers a wide range of modern and tested products
adjusted to the needs of various customers groups. We produce hand operated and mechanical tools. In our offer you can
find: adjustable screw clamps; metal work vices. Our company delivers too professional services in machining metal parts,
components as per customer requirements.
ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI
Stand D-1
Ogólnopolskie czasopismo techniczne. Czasopismo ukazuje się od 2005 roku. Wydawcą jest firma MARCOSTA. Czytelnikami Świata Obrabiarek i Narzędzi są właściciele firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, kadra zarządzająca itp.
Czasopismo trafia także na uczelnie, do szkół zawodowych oraz do instytucji biznesowych. Ze Światem Obrabiarek i Narzędzi współpracują naukowcy, wykładowcy szkół wyższych. Czasopismo zamieszcza artykuły naukowe, ogłoszenia i artykuły
sponsorowane, reklamy.
Nationwide technical magazine. The magazine is published since 2005. The publisher is the company Marcosta. Readers of
The World Machine Tools are the owners of manufacturing companies, service and commercial managers, etc. The magazine
is being delivered to universities, technical colleges and related business institutions. The editorial office cooperates with scientific research facilities and academics. The journal publishes advertisements and advertorials.
TAKSI ENGINEERING
33-102 Tarnów
ul. Klikowska 101c
tel. (+48-14) 626-68-52
[email protected]
www.swiatobrabiarek.pl
Stand D-8
Od 1994 roku TakSi Engineering specjalizuje się w dostarczaniu naszym Klientom najnowszych i najlepszych urządzeń do
znakowania trwałego. Oferujemy wszystkie używane współcześnie metody znakowania trwałego. Zapewniamy indywidualne konsultacje w celu wyboru optymalnego systemu znakowania. Dostarczamy automatyczne stanowiska do znakowania, zintegrowane z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Z naszej oferty skorzystało już ponad 360 zakładów w Polsce.
Since 1994 TakSi Engineering specializes in providing our customers with the latest and best equipment for permanent
marking. We offer all modern methods of permanent marking. We provide free individual consultations in order to select the
optimal marking system. We supply automatic marking stations, integrated into existing production lines. We provide full
after-sales maintenance. Our offer was already chosen by more than 360 plants in Poland.
112
64-420 Kwilcz
ul. Miłostowska 26
tel. (+48-61) 291-50-63
fax (+48-61) 291-52-22
[email protected]
[email protected]
www.sciskpol.pl
02-690 Warszawa
ul. Bokserska 17
tel./fax (+48-22) 849-93-25
[email protected]
www.taksi.pl
TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI
Stand W-31
W ofercie posiadamy maszyny do formowania rur i profili: automatyczne centra gięcia, giętarki trzpieniowe, trójrolkowe,
giętarki elektryczne, maszyny do rozszerzania, zwężania i spęczania końcówek; maszyny do obróbki blach: zwijarki, prasy
krawędziowe, nożyce gilotynowe, prasy hydrauliczne, zaginarki; maszyny do obróbki drutu: giętarki do drutu 2D i 3D, giętarki do sprężyn. Naszą ofertę uzupełniają szlifierki taśmowe do rur, profili i elementów płaskich.
The assortment of our goods include tube and profile forming machines: fully automatic tube processing machines, NC &
CNC mandrel benders, 3-rolls benders, electric benders, end-forming machines, polishing machines; plate forming machines: bending rolls, press brakes, guillotine shears, hydraulic presses, bending machines; wire forming machines: fully automatic wire benders 2D & 3D, spring making machines.
TECH-TRADE
Stand W-42
Firma TECH-TRADE zajmuje się kompleksową dostawą używanych maszyn konwencjonalnych oraz CNC do obróbki metalu. W ciągłej dyspozycji jest ponad 250 maszyn znajdujących się na naszym składzie. Nasi wykwalifikowani specjaliści
służą pomocą w doborze odpowiedniej maszyny oraz modernizacji Twoich procesów technologicznych. Każdą maszynę
przed zakupem można sprawdzić i przetestować. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem nowych indukcyjnych urządzeń do
grzania, hartowania i topienia metali firmy TERMOLIT. Produkujemy walcarki do gwintów serii UPW o nacisku 12,5 oraz 25
ton posiadające znak CE. Notyfikację CE wykonaliśmy przy współpracy z INSTYTUTEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA z Krakowa.
EUROPE ETRADE Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Mazańcowicka 89
tel. (+48-32) 214-88-00
tel. kom. (+48-513) 089-200
fax (+48-32) 214-88-50
[email protected]
www.tfm.pl
39-304 Czermin
Trzciana 157
tel. kom. (+48-791) 553-893
tel. kom. (+48-501) 072-263
[email protected]
[email protected]
www.obrabiarki.tech-trade.biz
Stand W-76
Toskar Poland jest własnością spółki Europe e Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Od 2013 roku jest wyłącznym dystrybutorem pras krawędziowych oraz gilotyn hydraulicznych firmy Toskar na polskim rynku. Wszystkie maszyny objęte są 2 letnią
gwarancją producenta, a także opieką wykwalifikowanego serwisanta.
Toskar Poland is a part of Europe eTrade Sp. z o.o. company. Our head office is based in Sopot. In 2013 we became the exclusive dealer of TOSKAR MACHINERY (manufacturer of Hydraulic Press Breaks and Guillotine Shears). All TOSKAR machines are
covered by 2 years manufacturer warranty and maintained by highly trained specialists.
81-759 Sopot
ul. Grunwaldzka 12-16 lok. B4
tel. (+48-58) 728-26-01
tel. kom. (+48-790) 254-421
[email protected]
www.europeetrade.pl
www.centrummaszyncnc.pl
www.centrumuslugcnc.pl
www.toskarpoland.pl
www.nukonpoland.pl
113
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
TERMETAL – ANDRZEJ ZBOROWSKI
Stand D-6
Urządzenia do nagrzewania indukcyjnego: Urządzenia: nagrzewnice indukcyjne do stali i metali kolorowych, urządzenia do hartowania indukcyjnego, urządzenia do indukcyjnego zgrzewania rurek i profili, urządzenia do lutowania indukcyjnego, generatory tyrystorowe do pieców i nagrzewnic 100÷4000kW, 0.25÷10kHz, generatory tranzystorowe MF 1÷100kHz, 3÷750kW, generatory
tranzystorowe HF 100÷500kHz, 1÷100kW, podajniki, manipulatory, układy chłodzenia, piece tyglowe średniej częstotliwości. Części: wzbudniki do grzania i hartowania – projekty, wykonawstwo, naprawy, transformatory średniej i wysokiej częstotliwości, kable
chłodzone wodą, tyrystory szybkie, cewki do pieców – projekty, wykonawstwo i remonty. Usługi: modernizacje pieców i nagrzewnic, remonty wzbudników, automatyzacja procesów produkcyjnych, projektowanie i wykonywanie zespołów mechanicznych oraz
zaawansowanych systemów sterowania, serwis, przegląd i modernizacje generatorów obcych firm.
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna 7
tel. (+48-32) 287-12-56
fax (+48-32) 287-25-41
[email protected]
http://termetal.com.pl/
INDUCTION HEATING PRODUCTS: induction heating systems for steel and non-ferrous metals, induction hardening systems, induction brazing systems, induction welding systems, thyristor frequency converters for furnaces and heaters 100-4000kw, 0.2510kHz, transistor frequency converters 1÷100kHz, 3÷750kW, HF frequency converters 100÷500kHz, 1÷100kW, feeding systems,
manipulators, cooling systems, MF induction coreless furnaces. PARTS: hardening and heating inductors – design, manufacture,
repairs, MF and HF transformers, water cooled cables, fast thyristors, furnaces coils – design, manufacture, repairs. SERVICES: melting and heating systems upgrade, inductors and coils repairs, automation systems implementation in a production process, design
and manufacture of mechanical systems and advanced control systems, maintenance, repairs and upgrades of other manufacturers frequency converters.
TOX® PRESSOTECHNIK Sp. z o.o.
Stand W-28
Mocna strona Przemysłu. Jesteśmy liderem rynku w zakresie niezawodnych napędów pneumohydraulicznych – siłownika
TOX®-Kraftpaket oraz nowoczesnych serwonapędów liniowy TOX®-ElectricDrive. W oparciu o produkty własne budujemy
prasy i maszyny specjalne do aplikacji siłowych, jak tłoczenie, wykrawanie i inne. Specjalizujemy się w łączeniu blach technologią TOX-Punkt, opracowaną przez nasz dział rozwoju i z korzyścią używaną przez koncerny motoryzacyjne, AGD oraz
branżę budowlaną.
TREKO LASER Sp. z o.o.
Stand D-113
Treko Laser Sp. z o.o. od 23 lat oferuje usługi najwyższej jakości z zakresu obróbki metali, udokumentowane certyfikatami
ISO 9001 i ISO 14001. Od czerwca 2014 r. zapraszamy do nowej siedziby, gdzie w nowoczesnej hali produkcyjnej świadczymy usługi obróbki blach i kształtowników przy użyciu parku maszynowego CNC: cięcie laserem 3D, 2D, gięcie blach i kształtowników, spawanie laserowe, spawanie zrobotyzowane i manualne, frezowanie CNC, zwijanie blach, współrzędnościowa
kontrola wykonywanych podzespołów.
Treko Laser since 1992 offers best quality services of metalworking, certified ISO 9001 and ISO 14001. Since Juin 2014 please
feel free to visite our new modern site where we offer metalworking using CNC machinery: 3D, 2D laser cutting, bending
metal sheets and profiles, laser welding, robotic and manual welding, CNC milling, folding sheets, coordinate control of
components.
114
52-407 Wrocław
ul. Mokronoska 2
tel. (+48-71) 785-61-10
[email protected]
www.tox-pl.com
32-050 Skawina
ul. Hałacińskiego 10
tel. (+48-12) 256-04-40
[email protected]
www.treko-laser.pl
TTM LASER S.p.A.
Stand W-50
Firma TTM Laser S.p.A. (Włochy), specjalizuje się w projektowaniu i produkcji na zamówienie maszyn do trójwymiarowego
cięcia i spawania rur stalowych i blach wielkogoabarytowych. Zakres produktów TTM Laser obejmuje następujące rodziny
produktów: systemy laserowe do cięcia i obróbki rur, systemy laserowe do cięcia i obróbki blach wielkogabarytowych, laserowy system spawania blach wielkogabarytowych, zintegrowane urządzenie do laserowego cięcia i spawania.
TTM Laser S.p.A. (Italy), has specialized in the design and manufacturing of tailor made machineries for the 3D laser cutting
and welding of metal tubes and metal sheets. The product range of TTM Laser includes the following product families: laser
systems for cutting and machining of tubes, laser systems for cutting and machining of xxl metal sheets, laser system for
welding of xxl metal sheets, laser cutting and welding integrated production plant.
UNICON Sp. z o.o.
Stand D-61
Unicon Sp. z o.o. oferuje usługi obróbki metali oraz montażu ręcznego. Jesteśmy firmą obecną na rynku od 50 lat, posiadamy duże doświadczenie w organizacji produkcji. Nasze wyroby wyróżniają się wysoką jakością wykonania i atrakcyjną ceną.
Działamy elastycznie, dostarczamy w systemie just-in-time zarówno małe jak i duże serie produktów. Oferujemy: obróbkę
skrawaniem stopów miedzi, stali węglowej, stali nierdzewnej i aluminium, tłoczenie i wykrawanie na prasach mimośrodowych, obróbkę cieplną, nakładanie powłok galwanicznych, obróbkę tworzyw sztucznych, produkcję wiązek przewodów,
montaż ręczny. Naszymi klientami są m.in. General Motors, Schneider Electric i ABB. Mamy duże doświadczenie w współpracy z firmami z sektora motoryzacyjnego i elektronicznego. Posiadamy certyfiakty ISO 9001 i NCAGE.
UTRZYMANIE RUCHU
25046 Cazzago San Martino BS
Italy
Via Bonfadina 33
tel. (+39-030) 725-63-11
fax (+39-030) 725-63-33
[email protected]
www.ttmlaser.com
78-200 Białogard
ul. Gdyńska 18
tel. (+48-94) 312-40-76
fax (+48- 94) 312-43-36
[email protected]
www.unicon.com.pl
Stand D-37a
Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to publikacja branżowa, prezentująca aktualne zagadnienia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych UR, sposobów diagnostyki i eksploatacji maszyn oraz redukcji awaryjności urządzeń.
Przedstawiamy nowości na rynku automatyki, profilaktyki UR, elektryki i gospodarki olejowej. Tworzymy z fachowcami dla
fachowców.
The “Utrzymanie Ruchu” quarterly is trade publication presenting current issues within the scope of maintenance modern
technical and organizational solutions, means of machine diagnostics and maintenance, as well as the reduction of devices
failure-proneness. We present innovations introduced to the market of automation, maintenance prevention, electricity and
oil management systems.
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188
tel. (+48-32) 788-52-03
fax (+48-32) 203-93-56
[email protected]
www.ur.elamed.pl
www.dlaspecjalistow.pl
115
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
Stand D-58
Firma WALTER KOMPRESSORTECHNIK to jeden z najbardziej znanych i cenionych producentów systemów sprężonego powietrza. Przeszło 30 lat doświadczenia w dziedzinie produkcji sprężarek i urządzeń służących do uzdatniania powietrza to
najlepsza gwarancja wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Szeroki asortyment oraz zaangażowanie i wiedza pracowników sprawia, że do grona klientów Walter Kompressortechnik należą duże zakłady przemysłowe jak i małe rodzinne
firmy. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
WEMAX Sp. z o.o.
Stand W-61
WEMAX Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej doświadczonych polskich firm w zakresie oprzyrządowania do obróbki skrawaniem. Od 1994 roku oferujemy m.in. oprawki do gwintowania TAPMATIC, uchwyty tokarskie tulejkowe i głowice zaciskowe
ORTLIEB, imadła maszynowe precyzyjne GERARDI, polskiej produkcji podstawki montażowe i płytki frezarskie ustawcze oraz
szeroki zakres narzędzi – wiertła i frezy HSS, kobaltowe i węglikowe, gwintowniki itp.
WEMAX Sp. z o.o. is one of the most experienced Polish companies specialising in metal machining equipement. Since 1994
we offer eg. TAPMATIC’s tapping attachements, ORTLIEB’s dead length collet chucks and clamping heads, GERARDI’s precision machine vices, made in Poland tool locking fixtures and precision parallel sets as well as wide range of tools – HSS,
cobalt, solid carbide drills and mills, taps etc.
WIL-TECH WILKOS DARIUSZ
15-161 Białystok
ul. Odrzańska 9
tel. (+48-85) 743-10-95, 743-19-38
[email protected]
www.wemax.pl
Stand D-43
Głównym kierunkiem działalności firmy WIL-TECH to dystrybucja hydraulicznych narzędzi oraz ściągaczy mechanicznych
i hydraulicznych do 100 ton. W ofercie posiadamy produkty i rozwiązania techniczne kluczowych producentów z całego
świata. W ramach działalności oferujemy systemy i narzędzia uznanych światowych firm. Nasi producenci to: BVA HYDRAULICS, FORZA.
The main activity of WIL-TECH company is distribution of hydraulic tools and modern technology of bolted connections. We
offer products and cutting edge technical solutions from top hydraulics producers. Our producers: BVA HYDRAULICS, FORZA.
116
91-205 Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
tel. (+48-42) 663-12-70
fax (+48-42) 663-12-79
[email protected]
www.walterpolska.pl
43-173 Łaziska Górne
ul. Mokierska 11c
tel. kom. (+48-697) 322-032
tel. kom. (+48-535) 369-673
fax (+48-32) 221-40-50
[email protected]
www.wiltech.com.pl
P.P.H. WOBIT E.K.J. OBER s.c.
Stand W-21
WObit to firma o dużym doświadczeniu, gotowa dostarczyć pełne spektrum najnowocześniejszych produktów i kompletnych rozwiązań w dziedzinie automatyki. Dynamicznie rozwijaną częścią oferty są roboty przemysłowe. W zależności od
aplikacji oferujemy roboty kartezjańskie, AGV, SCARA oraz robota Tower własnej produkcji. Dzięki korzystaniu z naszej technologii, klienci mogą mierzyć, sterować i napędzać. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo.
WObit is a well-known company able to deliver whole spectrum of innovative automation solutions. With support of our
technology customers can measure, process and run. We also develop industrial robotics and we produce AGV, Tower, Cartesian and SCARA robots. Thanks to high tech equipment we can deliver complete solutions. We are able to supplement resold
products or build complete machines. Customers can count on fully professional support.
YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE Sp. z o.o.
Stand W-16
Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest oddziałem Yamazaki Mazak Corporation – światowego lidera w produkcji obrabiarek CNC do metalu oraz wycinarek laserowych. Odbiorcami maszyn Mazak są: przemysł lotniczy,
maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, samochodowy i wiele innych. Do szerokiego grona odbiorców
maszyn Mazaka należą m.in. firmy: Rolls-Royce, Ferrari, Bosch, Samsung, Nissan, Harley- Davidson, Toyota, Canon, Caterpillar czy Boeing.
Yamazaki Mazak Central Europe, Branch Office Poland is a branch of Yamazaki Mazak Corporation – the global leader in the
manufacture of CNC metal machine tools and laser cutting machines. The large group of our customer includes Rolls-Royce,
Ferrari, Bosch, Samsung, Nissan, Harley-Davidson, Toyota, Canon, Caterpillar and Boeing. Mazak machines are used in the
aviation industry, construction equipment or agricultural machinery, rail vehicles, the automotive industry and many more.
ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ B.P.
62-045 Pniewy
Dęborzyce 16
tel. (+48-61) 222-74-22
fax (+48-61) 222-74-39
[email protected]
www.wobit.com.pl
40-865 Katowice
ul. Trasa Renców 33
tel. (+48-32) 350-04-61
fax (+48-32) 350-04-62
[email protected]
www.mazakeu.pl
Stand W-74
Produkujemy: Elektrodrążarki – obrabiarki elektroerozyjne wieloosiowe: ubytkowe – BP 93, BP 95, BP 97, BP 2000, BP 2t;
drutowe – BP 95d, BP 05d, BP 800, BP 800dk; wiertarki – BP 93w; automatyka urządzeń odpylających: szafki sterownicze;
przetworniki różnicy ciśnień; zawory elektromagnetyczne 3/4”, 5/4”; narzędzia specjalne; akcesoria obrabiarek: oświetlenie; węże segmentowe.
26-200 Końskie
ul. Młyńska 16
tel. (+48-41) 372-74-75
fax (+48-41) 372-79-29
[email protected]
www.zapbp.com.pl
99-300 Kutno
Kuczków 13
tel. (+48-24) 254-63-66
fax (+48-24) 253-74-46
117
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ZAKŁAD METALOWY – ZELMET Sp. z o.o.
Stand D-88
Jesteśmy producentem części metalowych do sprzętu AGD, gałęzi automotive oraz innych branż. W naszym zakładzie skupione są nowoczesne technologie pozwalające osiągnąć wysoką wydajność i jakość produkowanych części. Głównymi profilami naszej produkcji są: obróbka skrawaniem – toczenie, frezowanie, gwintowanie i szlifowanie elementów metalowych;
obróbka plastyczna- tłoczenie, wykrawanie i gięcie blach, pokrycia galwaniczne – cynkowanie, niklowanie, czernienie oraz
elektro-polerowanie stali.
We are manufacturer metal components for household equipment, automotive and other industries. Our works operates
modern and advanced processes which guarantee high performance and quality of finished products. Our main profiles
of production are: machining -turning, milling, threading and grinding of metal; plastic forming- stamping, punching and
bending of metal sheets; electrolytic coatings – zinc, nickel-plating, black oxidizing and electrolytic of stainless steel.
ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH „CERTUS” Sp. z o.o.
Stand D-94
CERTUS jest producentem i dostawcą najwyższej jakości usług i rozwiązań z zakresu produkcji przemysłowej. Wytwarzamy
elementy wielkogabarytowe i precyzyjne wymagające zaawansowanego technologicznie parku maszynowego. Zakres naszej działalności obejmuje: produkcję części, podzespołów oraz kompletnych maszyn i urządzeń przemysłowych dla producentów maszyn, rolnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, hutniczego, recyclingu odpadów i sektora zimowego utrzymania
dróg. Oferujemy usługi: wypalania laserowego (6kW), gięcia stali (7m), obróbki CNC, walcowanie blach, spajanie i malowanie proszkowe.
CERTUS is a manufacturing company delivering highest quality services and solutions in the field of industrial production.
We manufacture both: large scale and precise projects requiring specialized equipment and technologically advanced machinery. We manufacture parts, components and complete sets of specialized machinery for the following industry sectors:
agriculture, automotive, steel-mills, waste recycling and winter maintenance of roads. The range of services offered comprises: laser cutting (6kW), bending (7m), CNC machining, rolling of sheets, welding and powder coating.
ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A.
32-300 Olkusz
ul. Wspólna 14a
tel. (+48-32) 645-33-00
fax (+48-32) 645-33-06
[email protected]-certus.pl
www.zup-certus.pl
Stand D-87
Zakłady Mechaniczne„Tarnów” S.A. oferują usługi kooperacyjne w zakresie obróbki skrawaniem, technologii galwanicznych,
technologii cieplno-chemicznych, cięcia laserem, cięcie wodą, obróbki plastycznej oraz usług badawczych i laboratoryjnych.
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane zlecaniem usług w zakresie obróbki metali oraz
usług badawczych i laboratoryjnych.
The Zakłady Mechaniczne Tarnów provides cooperation services including metal forming and laser cutting, water cutting,
thermo – chemical treatment, electroplating, machining and testing services. All companies and institutions interested in
services outsourcing in metal forming and research and laboratory services are welcome to cooperate with us.
118
35-016 Rzeszów
ul. Hoffmanowej 19
tel. (+48-17) 865-82-10
fax (+48-17) 865-83-74
[email protected]
www.zelmet-rzeszow.pl
33-100 Tarnów
ul. Kochanowskiego 30
tel. (+48-14) 630-62-00
fax (+48-14) 630-62-04
[email protected]
www.zmt.tarnow.pl
ZAKMET s.c.
Stand D-69
Firma Zakmet zajmuje się projektowniem, opracowaniem i budową wypalarek CNC, do cięcia za pomocą gazu, plazmy,
wody i lasera. Twórca i Dostawca nowych technologii. Automatyzacja spawania konstrukcji. Projektowanie urządzeń dla szerokiej gałęzi przemysłu. Produkty: wycinarki/wypalarki gazowo-plazmowe 2D, 3D, stoły sekcyjne odciągowe, systemy filtrowentylacyjne, agregaty plazmowe, automaty spawalnicze, spreżarki i urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza,
dystrybutor oraz serwis plazmy Hypertherm, Thermal, Dynamics i Kjellberg, dostawca nowych technologii jak True Hole, True
Bevel, Powerpierce. Oprogramowanie do wypalarek. Oferujemy także usługi ciecia metali, szkła, tworzyw sztucznych, kamienia itp. Usługi gięcia blachy i tworzyw sztucznych, obróbki skrawaniem, lakierowanie proszkowe i na mokro.
ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k.
Zakład nr. 2
59-800 Lubań
ul. Żwirowa 3, Uniegoszcz
tel. (+48-75) 721-66-22
[email protected]
www.zakmet.pl
Stand D-7
Obrabiarki do metalu – produkcja, sprzedaż, serwis. TOP PORĘBA od wielu lat oferuje szeroki asortyment maszyn do obróbki
skrawaniem, taki jak: tokarki, frezarki, przecinarki, wiertarki, zarówno własnej produkcji jak i innych producentów. Obrabiarki nasze znajdują zastosowanie w wielu zakładach, w produkcji jednostkowej jak i seryjnej, w warsztatach rzemieślniczych
i dydaktycznych, utrzymania ruchu, narzędziowniach, w produkcji podstawowej i pomocniczej. Wraz z maszynami oferujemy szeroki zakres potrzebnych wyposażeń i narzędzi. Doradzamy i dostosowujemy maszyny do indywidualnych potrzeb
klientów.
Machinetools – manufacturing, sales, service. TOP PORĘBA has been offering the wide range of machinetools – such as:
lathes, milling machines, bandsaws, drilling machines. Our machines are widely used in all branches of industry in single
element as well as in serial production, in jobbing, training, maintenance and tool room workshops for auxiliary and basic
production. With machines we are offering adaptation of our products to the specific customer needs together with wide
range of tools and equipment as well as technical consulting for problem solving.
ZNICRO J.M. HEJWOWSKI Sp. j.
59-820 Leśna
Kościelniki Średnie 33
42-480 Poręba
ul. Mierzejewskiego 10
tel. (+48-32) 677-41-30
fax (+48-32) 677-41-39
[email protected]
www.top.nom.pl
Stand D-96
Firma ZNICRO specjalizuje się zarówno w pokryciach technicznych jak i dekoracyjnych. Nasze 30 letnie doświadczenie oraz
stosowanie najnowocześniejszych technologii są gwarantem wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług. Oferta: srebrzenie techniczne i dekoracyjne, złocenie, brązy, czyli pokrycia bezniklowe, mosiądzowanie, cynowanie, niklowanie:
białe, satynowe i czarne, chromowanie chromem +3, miedziowanie, cynkowanie. Od 2012 roku działamy, jako Firma Rodzinna.
ZNICRO specialize in both technical and decorative coverings. Our personal experience from over 30 years and the use of cutting edge technology guarantee high quality services provided by our company. Our offer is: silvering: technical eg. for energy and decorative such as jewelery, gilding: technical such as electronics and decorative jewelery and similar, white bronze
or nickel-free coating, brass, tin plating, nickel plating: white, satin and black, chrome (+3) , copper plating both cyanide
and sour, zinc. From 2012, we have been operating as a family company.
95-030 Rzgów
ul. Grodziska 4
tel. (+48-42) 214-26-27
[email protected]
www.znicro.com.pl
119
Notatki / Notes
Notatki / Notes
Notatki / Notes
Targ
i Efe
ktyw
noÊ
ci E
nerg
Targ
EF
i Efe
w P etyczn E
ktyw
r
2
5
noÊ -26. zemyÊ ej
ci E 11.2 le
nerg 01E5F
w etyc E
25-2 Przem znej
6.11 yÊle
.201
5
2. K
onfe
renc
ja N
Wsp
auk
owo
2. K ółorgan
-Te
onfe izato
renc r: Hea HEAT chnicz
t no
ja
Nau t Losnot LO na
Wsp
S
ółor
k2o5w
gan
-2o6-.Tt Sp. z o.oT
izato
e
.
r: H HEA 11c.h
eat
15zna
T no 2n0ic
not
tL
L
25-2 ost Sp. zOST
6.11 o.o.
.201
5
2.
Mi
´d
zyn
aro
do 4IN
2.
we SU
Mi
´d
Prz Targ LAT
zyn
aro 25 emy i Izo ION
do -246INsło lac
we .1 SUwy ji
Prz Tar1g.20LAcTh
1 I
25 emys i Izo5l ON
-26 ło ac
.11 wyc ji
.20 h
15
Tec 6. Mi´
hno dzy
log naro
ii i W do KOM
yro we T POZ
bów arg YTTec 6. Mi´
hno dzy
Kom i Ma EXPO ®
log naro
poz teriał
ii i W do KO2M
yro we T5-P26OZytowy ów,
bów arg .11YT- ch
Kom i Ma .2E
01XP
p ter 5 O ®
25- ozyto iałów,
26.
w
11. ych
201
5
Sto
ma
tol 14. D
og
icz olno DEN
ne Êlà TAM
Sto
w
sk
ma
E
1
tol 4. D06- e Wro ie Ta D ®
og
icz oln0o7D.1E1Ncław rgi
ne Êlà .2TAMiu
w
s 01 E
06 e Wr kie T5a D ®
-07 oc rg
.11 ław i
.20 iu
15
Ta 1
rg 9.
iK M
sià i´d
Ta 1 ˝k zy
rg 92.2 i w na
i K M-2 K ro
sià i´5d. ra do
˝ 1z0 ko we
22 ki w y.n2a0 wie
-2 K r1o5d
5. ra o
10 ko w
.2 wi e
01 e
5
Nar 20.
z´d Mi´
13
.M
zi i dzy
Urz naro
i´d
àdz do
zyn E
w
2
eƒ
N
aro NOar 0. M
W
do e Tar EURO
13
ina do EXz´Pdz i´d
Ob gi O
.M
TO
w
rób
i´d 04 w Kr e Ta O ®i i Urz zynaro
ki Mbrabia OL ®
àdz do
zyn-06 E ako rgi
a
1
w
.
t
e
N
3
ƒ d e T -1E5U eria rek,
Wi aro1d1.2OEwie
o O arg .1R0O łów
na o 01XP
bró i Ob .2T0O
04 w K we T5a O ®
bki rab 15OL ®
-06 rak rg
13- Mate iarek,
.11 ow i
15. riałó
.20 ie
10.
15
201 w
5
7
2.
.M
Ta
i
´
d
z
Na rgi
Łà yna BL
rc W
cz ro A
7.
2. iars ypo INF
e d C
M
s
TaSp ki a R
i´d nia i owe H-TE
P T
z
Na rgiort ch i ˝en ASN
Łà yna BoLwl argi CHrc 0Wóyw OÊ ia S O
cz ro 1 A ek O EX
iar4 poZ INro ta W
en do 3 CHan br PO
i
s
m
F
d
0
s
c
ia we-15 -Tia ób
Sp kic6 a o Rkó ji
i P T .1 ECBl ki,
or h.11 ˝ewn y ASw
ow arg0.2 Hac
tó i O.2 iach NO
l
w
i 0 -Eh
04 Z Ê0ro15 St W
13 ekan Ob1r 5 XPO
-0 im d ac
-15 ia ób
6. ow kó ji
.10 Bla ki,
11 y w
.2 ch
.20 ch
01
15
5
6. T
arg
14.
i Ut
rzym
Targ
i Ar
an
G
t
y
6
i Na ku AS
.
i Opia Ruc Ma
T
a
T
ł
poj ów
rgi
tym hu, inte
14.
ów
S RO
Utr
aliz Plan nan
Targ
zym
dla po˝y FOOD ®
c
ac
iA
Ga wcz
ani
i Pr owan e
s
y
a R 06-0jM
i Na rtyku 0G
o u ia
4-A0ST tron ch
i
O
u
ł
poj ów 6.1RO om
pty chu 7.1a0ind
kcji
t
ów
Spo 1.2F0O ii
ma , P .2e0na
dla
liza lano 15nc
˝ 1O
e
c
G yw 5 D ®
06- ji Pro wania
04- astro czych
07. duk
06. nom
1
c
11.
0
j
i
i
.20
201 i
15
5
Maga 7. Mi´dz
y
zyno
23. Mi´
wanianarodow
dzynaro
i Tran e Targi SyMas
dowe Ta
H
Obró
sport
rgi Wyp OREMCA ® 7. Mi´
osa˝enagazy
dzyn Sypkich u Materia bki,
Hoteli i
łów
Gastron ia nowan arodow i Mas
23. Mi´
ia i Tra 0e6T-0arg ow
SycMha
dzynaro
omii
dowe Ta 04-06H.1O1R
nspo 7.1i 0O.2
b0ró1b s
rgi Wyp .2E0C1A
rt
5®
u
5k
Sypk
M
osa˝
Hoteli i
ich i ateriałó i,
Gastr enia
w
M
06-07 asowych
04-06.1 onomii
.10.2
1.2015
015
Nasza
Naszajesienna
jesiennapaleta
paleta
Targi
w Krakowie
zapraszajà
dodo
EXPO
Kraków
Targi
w Krakowie
zapraszajà
EXPO
Kraków

Podobne dokumenty