Raport miesięczny za miesiąc maj 2006 (Raport nr 24/2006)

Transkrypt

Raport miesięczny za miesiąc maj 2006 (Raport nr 24/2006)
59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
Raport miesięczny za miesiąc maj 2006 (Raport nr 24/2006)
12.06.2006, 09:00 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu maju 2006
roku kwotę 40,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w maju 2005 roku o 31,6 %. Przychody za
okres styczeń – maj 2006 wynosiły 153,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym
okresie 2005 o 18,7 %. Kluczowym elementem wpływającym na sprzedaż osiągniętą w maju 2006
roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu z majem 2005 roku o 38,1 % (o 7,2 mln
PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w maju 2006 roku wynosił 64,6 %, a
narastająco w roku 2006 – 58,1 %. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w maju 2005
roku wynosił 61,6 %, a narastająco w roku 2005 – 49,2 %.
Centrala:
tel. (076) 845 84 00
fax. (076) 845 84 31
NIP: 692-22-00-609
KRS 0000211692
e-mail: [email protected]
http://ccc.com.pl