081_Witaj Gwiazdo morska.musx

Transkrypt

081_Witaj Gwiazdo morska.musx
Witaj Gwiazdo morska
muz.: Klon
#
& # 43 ˙˙
1. Wi
&
##
˙˙
Wiel
&
##
-
˙˙
Pan
#
& # œ˙
Nie
-
-
œ
œ
œ
œ˙
taj
Gwia
œ
œ
œ˙
ka
Mat
œœ
˙
˙
no
zaw
-
œœ
˙œ
-
bios
bra
˙.
˙
zdo
mor
œ
œ
œ
˙˙ .
-
ko
Bo
-
œ
œœ
œœ
˙˙
sze
czy
-
œ
-
mo
bło
2. Słowy Gabryela będąc powitaną,
Utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.
3. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski,
Oddal nędzę naszą, uproś wszystkie łaski.
4. Bądź nam Matką w niebie, by na głos nasz baczył,
Co narodzon dla nas, być Twym Synem raczył.
5. Panno, Ty jedyna, cicha i bez skazy,
Uczyń nas cichymi, obmyj z grzechów zmazy.
6. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną!
7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen.
www.nuty.religijne.org
Œ
˙
-
˙
˙
Œ
ga.
œ
œ
œœ
Œ
ska,
˙
-
œ
˙
œ
sta,
œœ
-
˙
ga.
Œ

Podobne dokumenty