Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła

Transkrypt

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW STOSOWANYCH W KLASIE VIa,b,c, W ROKU 2015/2016
Przedmiot
Język polski
Matematyka
Język angielski
Autor
Ewa Horwath, Anita Żegleń
Marcin Braun, Agnieszka
Mańkowska, Małgorzata
Paszyńska
Kinga Gałązka, Hanna
Jakubowska, Teresa
Kruszewska, Stanisława
Lisowska, Krzysztof
Mostowski, Władysława
Paczesna, Małgorzata
Wysocka
Jayne Wildman
Historia
Radosław Lolo, Anna
Pieńkowska, Rafał Towalski,
Przyroda
Joanna Stawarz, Feliks
Szlajfer, Hanna Kowalczyk
Muzyka
Rykowska M., Szałko Z.
Tytuł
„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6”
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i
ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła
podstawowa. Klasa 6. Część 1”
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i
ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła
podstawowa. Klasa 6. Część 2”
„Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy
6 szkoły podstawowej”.
Wydawca
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o.
Nr dopuszczenia
551/5/2014
551/6/2014
551/7/2014
Nowa Era Spółka z o.o
157/4/2011
Pearson Central Europe
Sp. z o.o.
402/4/2011
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o.
Nowa Era Spółka z o.o.
434/3/2014
Wydawnictwo
Pedagogiczne
OPERON
Sp.z o.o.
374/2011
„Matematyka z kluczem. Zbiór zadań”
„Discover English 3”
+ćwiczenia
„Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo.
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6”
„Tajemnice przyrody 6. Podręcznik dla klasy
szóstej szkoły podstawowej” + ćwiczenia cz. 1
i2
„Muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły
podstawowej. Odkrywamy na nowo”.
„Muzyka. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na
nowo”
399/3/2014
Zajęcia techniczne
Lech Łabecki, Marta Łabecka
„Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do
zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły
podstawowej”
„Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas
IV-VI szkoły podstawowej”
Nowa Era Sp. z o.o.,
295/2010
Plastyka
Jadwiga Lukas, Krystyna
Onak
Nowa Era Sp. z o.o.,
326/2011
Zajęcia komputerowe Danuta Kiałka, Katarzyna
Kiałka
„Informatyka Europejczyka. Podrecznik do
zajęć komputerowych dla szkoły
podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7,
Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office
2007, OpenOffice.org (Wydanie II)” +
ćwiczenia
Grupa Wydawnicza
"Helion" S.A
475/3/2012
Religia
„Przemienieni przez Boga” + ćwiczenia
WAM
437/2004
red. Z. Marek

Podobne dokumenty