Ściąga z fizyki - moc, praca, energia

Transkrypt

Ściąga z fizyki - moc, praca, energia
gimsedziszow.pl
Ściąga z fizyki - moc, praca, energia
Znajdziesz tutaj pomoce naukowe z fizyki z działu - moc, praca, energia.
1. Praca
Jeżeli siła jest równoległa do przesunięcia to pracę (W) obliczamy jako iloczyn działającej siły(F) i przesunięcia(s).
W=F*s Jednostką pracy w układzie SI jest 1J- 1 dżul
1J=1N*1m
Jednostki pochodne:
1kJ=1000J
1MJ=1000000J
1GJ=1000000000J
2. Moc
Miarą mocy (P) jest praca (W) wykonana w jednostce czasu (t).P=W/t
Jednostką mocy w układzie SI jest 1W-1wat
Jednostki pochodne:
1kW=1000W
1MW=1000000W
1GW=1000000000W
3. Energia
a) energia potencjalna
Ciała podniesione na pewną wysokość posiadają energię potencjalna ciężkości.ΔEpc=m*h*g
ΔEpc - zmiana energii potencjalnej
m - masa
h - wysokość
g - przyspieszenie ziemskie
Energia potencjalna ciężkości (Epc) zależy od masy (m) i wysokości (h).
Ciała sprężyste (np.sprężyna) posiadają energię potencjalną sprężystości.
Jednostką energii w układzie SI jest 1J-1dżul
b) energia kinetyczna
strona 1 / 2
gimsedziszow.pl
Ściąga z fizyki - moc, praca, energia
Energię kinetyczną posiadają ciała, które się poruszają. Zależy ona od: masy (m) i szybkości (v)Ek=mv2/2
c) energia mechaniczna
Określona ilość energii jednego rodzaju zostaje zamieniona w równą ilość energii nnego rodzaju. Stwierdzenie to nosi
nazwę zasady zachowania energii.E=Ep+Ek=constans
strona 2 / 2