pobierz - De Dietrich

Transkrypt

pobierz - De Dietrich
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
C1312
Numer certyfikatu:
CE-1312CN5691
Producent:
Adres:
Miasto, kraj:
De Dietrich Thermique
57 rue de la Gare, B.P. 30
F-67580 Mertzwiller, Francja
Przedstawiciel producenta na terenie RP:
Adres:
Miasto, kraj:
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o. o.
ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław, Polska
Jednostka notyfikowana:
Adres:
Kraj, miasto:
AFNOR Certification
58 Rue de Rocher
F-75008 Paris, Francja
Urządzenie: kotły olejowe kondensacyjne
Typ: Modulens O
Model: AFC 18FF, 24FF, 30FF
są zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE:
Deklarujemy, że wymienione produkty:
Dyrektywa:
92/42/UE
Normy związane:
Dyrektywa Sprawnościowa
2014/35/UE
Dyrektywa Napięciowa
EN 60335.1
2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności
Elektromagnetycznej
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Dyrektywa Ekoprojektu
Rozporządzenie KE 813/2013
2010/30/UE
Dyrektywa Etykietowania
Rozporządzenie KE 811/2013
2014/68/UE
Dyrektywa Ciśnieniowa
art.4, pkt.4
2003/17/UE
Dyrektywa w/s jakości benzyn i olejów
napędowych
2009/125/UE
DIN 51603-1: Oil 5<S<2000 ppm
EN 590: GONR
DIN 51603-6: Bio-oil (10%FAME)
EN 303-1, EN 303-2, EN 304
Wrocław, dnia 4 stycznia 2016 roku.
Product Manager
Waldemar Matuszyński