Nowy obiekt sportowy: prace trwajÄ… mimo wakacji

Transkrypt

Nowy obiekt sportowy: prace trwajÄ… mimo wakacji
Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Nowy obiekt sportowy: prace trwajÄ… mimo wakacji
Autor: Jarosław Zięba
Wednesday, 19 July 2006
Zmieniony Monday, 11 December 2006
Mimo wakacji w budynkach Kolegium nieustannie trwają prace. Największy ruch panuje na budowie sali gimnastycznej
przy ul. Legionów 25. Efekty prac można zobaczyć na zdjÄ™ciu poniżej. Przypominamy, że sala oddana zostanie do
użytku już w październiku bieżącego roku. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi podczas inauguracji roku
akademickiego 2006/07 11 października 2006 roku. Inwestycja w 75% finansowana jest ze Å›rodków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po
wakacjach studentów Kolegium czekajÄ… także inne zmiany, np. przeniesienie wypożyczalni książek do budynku przy
ul. Legionów 25. WiÄ™cej informacji wkrótce.
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 7 March, 2017, 17:44

Podobne dokumenty