Tyco Thermal Controls Polska Sp. z oo

Transkrypt

Tyco Thermal Controls Polska Sp. z oo
Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
UI. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
[email protected] corn
wv~w.tycothermal.pI
Thermal Controls
Warszawa, 16-08-2012
Referencje
Rekomendujemy firmę 2Ways, z siedzibą ul. Klaudyny 21, 0 1-684 Warszawa, jako
profesjonalnego partnera w zakresie pośrednictwa wizowego.
Wykonała ona dla nas usługę załatwienia formalności wizowych do Azerbejdżanu bardzo
sprawnie i terminowo.
Warto również zwrócić uwagę na łatwy kontakt z przedstawicielem firmy 2Ways oraz
szybką reakcję z jego strony.
Polecamy firmę 2Ways jako profesjonalnego i rzetelnego pośrednika w załatwianiu
formalności wizowych.
Z poważ niem
Sylwia Sofuł
Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
teL0223312950,F 0223312951
NIP 5?1-3~-~ 710
NIP: 521-33-98-710, Regon: 140494982, KRS: 0000261004
Deutsche Bank Polska S.A. 611880 0009 0000 0011 0156 7000,