Filozofia życia

Transkrypt

Filozofia życia
Filozofia życia
Człowiek z ciała i duszy się składa
W chwili poczęcia od Boga ten stan dostaje
Rodzi się nagi w postaci małego dziecka
Takie naturalne życie z Boga powstaje
Dusza bezsilnością jest uwięziona w ciele
Która spełnia wszelkie funkcje naszego życia
Ciało bez ducha po prostu nie istnieje
To ona jest niewidzialnym darem samego Boga
Wszystko to, co niedotykalne pochodzi z ducha
Jak myśli uczucia w poznawaniu dobra i zła
Patrząc na małe dzieci niewinnych szczęśliwych
Które nie znają wstydu mają zaufanie w rodzicach
To nie ciało, lecz dusza uczy się od początku życia
Ona nie zna czasu przemiany, bo jest wieczna
To ciało fizyczne z czasem nam się starzeje
Dusza szuka uwolnienia i z cierpienia boleje
Gdyby człowiek nie czuł ciężaru bólu życia
To znaczy, że umarł i nie ma w sobie ducha
Błędem jest mówić, że organizm jest chorobą
To cierpi dusza a ciało jest tylko powieką ułomną
Dlatego leczyć powinno sie pogodnego ducha
Lekarstwem jest miłość i dobroć w sobie zatrzymać
Ofiarować siebie w powołaniu dla lepszego życia
Dając Bogu pięknego ducha, gdy ciała nastanie śmierć
Hieronim Borkowski

Podobne dokumenty