FIRMA Mag Gorzelak iJasiński Spółka Jawna List gratulacyjny

Transkrypt

FIRMA Mag Gorzelak iJasiński Spółka Jawna List gratulacyjny
FIRMA
Mag Gorzelak i Jasiński Spółka Jawna
List gratulacyjny
W imieniu BRE Banku oraz moim własnym, serdecznie gratuluję
ponadprzeciętnych
Diamenty
wyników w biznesie, potwierdzonych
Forbesa 2010. Jesteśmy przekonani,
osiągnięcia
obecnością w rankingu
że Państwa
osiągnięcia będą
wzorem i inspiracją dla innych a pozycja Państwa firmy na rynku będzie się z
każdym rokiem umacniać.
Z wyrazami szacunku i życzeniami dalszych sukcesów
Doradca
A9n;esz?aaczY/lSka
BRE
Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
[ www.brebank.ol, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
]
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237
NIP: 526-021-50-88
Według stanu na dzień 01.01.2008 r. kapitał zakładowy BRE Banku SA wynosi 118642 672 zł. i został w całości opłacony.

Podobne dokumenty