Palestyna – historia i kultura - Fundacja dla Uniwersytetu

Transkrypt

Palestyna – historia i kultura - Fundacja dla Uniwersytetu
Zapraszamy na
III Dzień Kultury Arabskiej na UKW w Bydgoszczy pn.
Palestyna – kolebka największych kultur i religii świata
Czwartek, 15 maja 2008
Aula Atrium, ul. Chodkiewicza 30- godz. 14.00
Z tej okazji zapraszamy młodzieŜ szkół gimnazjalnych
i licealnych do wzięcia udziału w Konkursu wiedzy na temat
„Palestyna – historia i kultura”
Dla najlepszych pięciu opracowań atrakcyjne nagrody, wręczenie
których odbędzie uroczyście podczas imprezy przez honorowych gości
Patronat honorowy nad imprezą sprawują
Marszałek Kujawsko-pomorski
Wojewoda Kujawsko-pomorski
Prezydent Bydgoszczy
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prace o charakterze literackim lub graficznym naleŜy przesyłać do
8 maja 2008 r. na adres: Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy,
ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Prof. Bassam Aouil z dopiskiem
"konkurs DKA".
Prosimy podać w stronie tytułowej pracy: imię i nazwisko, adres
pocztowy i mailowe w celu informowania o zakwalifikowanie się do
nagrody.

Podobne dokumenty