REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIKOŁAJ W

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIKOŁAJ W
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIKOŁAJ W BIBLIOTECE”:
1. Organizator
- PiMBP w Rybniku, Filia nr 1
2. Cele konkursu
- Rozwijanie aktywności twórczej dzieci- Pobudzanie wyobraźni dzieci
- Przygotowanie materiałów do wystroju biblioteki
3. Treść pracy:
- Tematem pracy jest Św. Mikołaj w Bibliotece
- Uczestnicy konkursu powinni przedstawić swoje prace w dowolnej formie plastycznej (np. rysunek, wycinanka, haft, prace
szydełkowe, papieroplastyka)
4. Uczestnicy konkursu:
- W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-VI, gimnazjaliści
5. Warunki uczestnictwa
- Praca powinna zawierać opis :
(imię, nazwisko autora, wiek, adres i numer telefonu ; szkoła, klasa)
6. Kryteria oceny pracy
-
Zgodność z tematem
Estetyka wykonania
Pomysłowość
Terminowość nadesłania
7. Termin nadesłania prac:
Do 18.11.2013 (do tego dnia prace powinny znajdować się już w Bibliotece).
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 25.11.2013
PRACE PROSIMY DOSTARCZAĆ NA ADRES:
PiMBP, FILIA nr 1
ul. Zakątek 19
44-203 Rybnik-Ligota
tel. 32 42 260 39

Podobne dokumenty