Spotkanie informacyjne 2016-05-09-1

Transkrypt

Spotkanie informacyjne 2016-05-09-1
Warszawa
Warszawa, 2016-­‐05-­‐05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”, postępowanie nr 5/MSN/PN/2016. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza Wykonawców na spotkanie w celu zaprezentowania głównych założeń dotyczących przedmiotowego zamówienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2016r. (poniedziałek) o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie I piętro sala konferencyjna. Prosimy o zgłaszanie zamiaru uczestnictwa na prezentacji na adres e-­‐mail'owy: [email protected] lub telefonicznie 22-­‐656-­‐69-­‐72. 1 

Podobne dokumenty